hig.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 1250
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdulgadir, Foosey
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Cultural Clash and Colonial Consequences: A Comprehensive Analysis of Chinua Achebe’s Things Fall Apart2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper explores Chinua Achebe's novel Things Fall Apart (1958) within the context of postcolonial theory, focusing on the clash between traditional Igbo culture and the forces of European imperialism. Achebe's work serves as a response to Joseph Conrad's Heart of Darkness (1899) and challenges the stereotypical portrayal of Africans. This thesis delves into the impact of missionaries and Christianity on Igbo society, analyzing the mechanisms through which they established influence and sparked conflicts with traditional beliefs. Employing a postcolonial framework, the study scrutinizes power dynamics, colonial strategies, and the consequences of cultural clashes.

  The study’s findings critically assess European colonialism by highlighting how missionaries utilized Christianity for colonization, revealing conflicts between African and European cultures and prompting reflection on the repercussions of cultural interactions in pre- and postcolonial Africa. The research reveals the multifaceted impact of missionaries and Christianity on Igbo society, employing tactics such as education-driven conversion, economic dependence, cultural stigmatization, exploitation of social divisions, and legal/political influence. These strategies were designed to subvert traditional beliefs, reshape cultural values, and establish Christianity as a dominant force, resulting in significant cultural conflicts within the Igbo community.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Adolfsson, Susann
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  The struggle between individuality and gender conformity: A literary study of Joyce Carol Oates' The Falls2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay investigates the gender roles in Joyce Carol Oates' The Falls. The novel concentrates ona family who live by Niagara Falls in the US, but the novel's main focus is on a woman namedAriah. Ariah is considered as an outcast and different from her surrounding socialites and thereforeit is interesting to investigate how society and its norms affects her. This essay concentrates on themain character Ariah and how the society's norms affect her and contribute to her alienation. Theessay focus on the key norms in the novel and analyzes them with the help of Betty Friedan'stheories in The Feminine Mystique to investigate if there is any correlation between society's normsand the main character's alienation. The aim of this essay is to investigate the connections betweenthe main character's alienation and her refusal to succumb to society's expectations of her as awoman.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Agerwall, Desirée
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Kom, vi springer runt knuten! – Vem är Knut?: Ordförrådsutveckling i en skolkontext – En kvalitativ studie kring några lärares undervisning i ordförråd och deras egen professionsutveckling i grundskolans tidigare år2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ordförrådet har stor betydelse för elevers utveckling och lärande i skolan och ett sämre ordförråd gör att elever löper större risk att behöva gå ut skolan utan godkända betyg. I föreliggande arbete är syftet att, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, öka kunskapen kring hur några lärare skapar en tillänglig lärmiljö i syfte att utveckla elevers ordförråd, med fokus på arbetssätt i undervisning. Syftet är också att ta reda på hur dessa lärare inhämtar ny kunskap för att utvecklas i sin profession. Data samlades in med hjälp av en semistrukturerad intervjustudie av åtta legitimerade lärare verksamma i grundskolans förskoleklass till årskurs 3. När jag i min teoretiska referensram redogör för ordförrådsutveckling utifrån ett sociokulturellt perspektiv framhåller jag att elever utvecklas i samspel med andra och därför behöver aktiviteter i sin undervising som möjliggör för elever att tänka, språka och lära tillsammans. Av resultatet framgår att det finns en variation av lärares undervisningssätt av ordförrådsutvecklande arbete, men att högläsning och elevers egen läsning framhålls av samtliga lärare som gynnsamma för ordförrådsutvecklingen. Ytterligare en slutsats är att kommunikationen mellan professionella lärare är en viktig länk för att kunskap ska utbytas och på så sätt generera ny kunskap och således få möjligheter att utvecklas i sin profession. 

 • 4.
  Ahlgren, Joakim
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Andersson, Isabella
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  – Hör du vad jag läser? – Jag vet inte. Läser du vad jag hör?: En kvantitativ studie som jämför hörförståelse och läsförståelse.2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Förmågan att lyssna är en viktig kommunikativ kompetens för att människan ska kunna förstå sin omvärld. Samtidigt har läsningen traditionellt sett en dominerande roll i grundskolesammanhang i fråga om kunskapsinhämtning. Modellen Simple View of Reading har ett omfattande stöd i forskningen och anger att avkodning och språkförståelse, där hörförståelse ingår, ligger till grund för läsförståelse. Med sambandet mellan hörförståelse och läsförståelse i åtanke har denna studie för avsikt att utifrån kvantitativ data undersöka elevers förmåga att förstå en elevnära, åldersadekvat och skönlitterär text dels utifrån traditionell läsning, dels utifrån ett färdiginspelat ljudboksformat. Totalt har 109 elever i årskurs fyra, från två olika skolor utspridda på fem klasser, deltagit i undersökningen och antingen läst eller lyssnat på texten Anton och gänget. Eleverna har svarat på flervalsfrågor om texten via det digitala formatet Google Formulär och frågorna har tagits fram utifrån de fyra läsförståelseprocesser som ligger till grund för den internationella studien PIRLS. Studiens resultat visar att det finns statistiskt signifikanta skillnader både för läsförståelseprocesserna 3 och 4. Utifrån resultaten finns det skäl att diskutera huruvida det finns en outnyttjad potential i ljudboksformatet för svenskämnet i skolan.   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Ahlqvist, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Flodin, Madeleine
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Dystopiernas möjligheter: En litteraturdidaktisk studie om hur dystopisk skönlitteratur kan användas i ämnesövergripande arbete2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I det här arbetet undersöker vi hur man kan arbeta med dystopisk skönlitteratur som primärt verktyg i ämnesövergripande arbete på gymnasiet. Vi undersöker också hur ett sådant arbete kan främja elevernas kritiska tänkande och hur det kan gynna lärare i yrket. Uppsatsen vilar på en teoretisk grund vilken utgår från ett sociokulturellt lärande. Teoretikerna vi använder som stöd är Roger Säljö och Lev Vygotskij. Vi använder de skönlitterära verken Brave New World av Aldous Huxley, Kallocain av Karin Boye, 1984 av George Orwell och The Hunger Games av Suzanne Collins, som exempel i ett ämnesövergripande arbete. I studien har vi kommit fram till att ett ämnesövergripande arbete med dystopisk skönlitteratur som nyckeltext fungerar mellan svenska och flera olika kurser på gymnasiet. Vi har även kommit fram till att arbete med dystopisk skönlitteratur kan gynna elevers kritiska tänkande, vissa berättelser mer än andra. Genom att använda dystopisk skönlitteratur som nyckeltext i ett ämnesövergripande arbete får läraren avlastning i arbetsbördan. Det finns även dubbel kompetens att tillgå i ett sådant arbete, även för eleverna som genom textsamtal utifrån olika perspektiv har bättre förutsättningar till högre måluppfyllelse. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Ainasoja, Heidi
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Swedish upper secondary school teachers and their attitudes towards AmE, BrE, and Mid-Atlantic English.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to investigate what English teachers’ attitudes are towards British English, American English and Mid-Atlantic English. What variety of English do teachers use in Swedish upper secondary schools today and what are their reasons for using that variety? Do upper secondary school teachers think it is important to expose students to several varieties of English and do they teach differences (e.g. vocabulary and spelling) between varieties? The material is based on a questionnaire, which 20 participating teachers from five different upper secondary schools in Gävleborg answered. The study showed that there is an even distribution between the varieties used and taught. British English was preferred by teachers working the longest time while both AmE and MAE seemed to be growing in popularity among the younger teachers. Of the 20 teachers, 18 considered teaching differences to students since it gives them a chance to communicate effectively with people from other English speaking countries.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Airey, John
  et al.
  Uppsala universitet, Fysikundervisningens didaktik.
  Eriksson, Urban
  Uppsala universitet, Fysikundervisningens didaktik.
  Fredlund, Tobias
  Uppsala universitet, Fysikundervisningens didaktik.
  Linder, Cedric
  Uppsala universitet, Fysikundervisningens didaktik.
  On the Disciplinary Affordances of Semiotic Resources2014Inngår i: IACS-2014 Book of abstracts, 2014, s. 54-55Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the late 70’s Gibson (1979) introduced the concept of affordance. Initially framed around the needs of an organism in its environment, over the years the term has been appropriated and debated at length by a number of researchers in various fields. Most famous, perhaps is the disagreement between Gibson and Norman (1988) about whether affordances are inherent properties of objects or are only present when they are perceived by an organism. More recently, affordance has been drawn on in the educational arena, particularly with respect to multimodality (see Linder (2013) for a recent example). Here, Kress et al. (2001) have claimed that different modes have different specialized affordances. Then, building on this idea, Airey and Linder (2009) suggested that there is a critical constellation of modes that students need to achieve fluency in before they can experience a concept in an appropriate disciplinary manner. Later, Airey (2009) nuanced this claim, shifting the focus from the modes themselves to a critical constellation of semiotic resources, thus acknowledging that different semiotic resources within a mode often have different affordances (e.g. two or more diagrams may form the critical constellation).

  In this theoretical paper the concept of disciplinary affordance (Fredlund et al., 2012) is suggested as a useful analytical tool for use in education. The concept makes a radical break with the views of both Gibson and Norman in that rather than focusing on the discernment of one individual, it refers to the disciplinary community as a whole. Put simply, the disciplinary affordances of a given semiotic resource are determined by those functions that the resource is expected to fulfil by the disciplinary community. Disciplinary affordances have thus been negotiated and developed within the discipline over time. As such, the question of whether these affordances are inherent or discerned becomes moot. Rather, from an educational perspective the issue is whether the meaning that a semiotic resource affords to an individual matches the disciplinary affordance assigned by the community. The power of the term for educational work is that learning can now be framed as coming to discern the disciplinary affordances of semiotic resources.

  In this paper we will briefly discuss the history of the term affordance, define the term disciplinary affordance and illustrate its usefulness in a number of educational settings.

  Download (pdf)
  bilaga
 • 8.
  Akello, Juliana
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Trendigt: En undersökning av värdeord i reklam för skönhetsprodukter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att granska modern reklam och dess spegling av genus i vårt samhälle. Språk är ett verktyg som påverkar alla individer och i reklam kan språket ofta användas manipulativt. Att analysera hur skönhetsreklam handskas med konsumentens föreställning av manlighet och kvinnlighet gör en iakttagelse av vad språket i en viss typ av reklamannonser innebär. Syftet utformades efter en målgrupp, millenials, och de normbrytande tankar kring kön och samhälle som figurerar bland dem som konsumenter. Med strukturell analys för brukstexter undersöktes de värdeord, attityder, ramar och språkhandlingar som förekommer i skönhetsreklam. Resultatavsnittet knyter teori och forskning till de värdeord och stereotyper annonserna använder sig av och belyser olika strategier reklamen brukar för att påverka konsumentens attityd till kön och konsumtion. Genom att studera ordvalen och innehållet i annonserna kunde frågeställningar besvaras,  exempelvis de om värdeord som finns i annonserna och vilka stereotyper de framställer. I diskussionsavsnittet förs resonemang kring kundens positiva och negativa inställning till erbjudanden i skönhetsreklam och de ordval som gjorts i annonserna. Slutsatsen är att den manlighet och kvinnlighet som visas i den här kontexten är omodern och har i viss mån konstruerats för att vara normbrytande men bara för att öka attraktionsvärdet hos den produkt som marknadsförs. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Akman, Gule
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  English spelling errors in Swedish high school: An investigation of English spelling errors among Swedish high school students and their possible causes2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study investigates spelling errors among Swedish students of English. The purpose of this research is to develop a better understanding of the causes of spelling errors and to investigate whether there are any differences between program orientation and gender. The participants are English A students from Swedish high schools in year 1. The data analysed in this study consists of essays written by the participants which have been gathered into the Uppsala Learner English Corpus (ULEC).

  The results showed that the academic program has a lower error rate when compared to the vocational program and that female students display a lower error frequency than male students. These results reflect the same pattern found by previous studies on achievement between the programs and across gender. However, when comparing all variables, both gender and program, the results demonstrate that academic male students had the lowest error rate of all groups, which could partially be explained by the fact that the academic male students have a higher level of engagement with video- and online games when compared to the other groups.

  The language processes that the participants found the most challenging were letter omission, letter insertion and letter substitution. These results follow the same pattern highlighted in previous studies on spelling among both native speakers and learners. Finally, the exchange between the vowels <a>, <e> and <i> was found to be a frequent error among the students. Experiencing difficulties with the correct usage of vowels can be explained as a transfer error.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Al Abdalla, Yazan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Rökstenen och skolan: En studie om Rökstenen och runsvenskan i gymnasieskolans läromedel och svenskundervisning2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: I studien undersöks tre olika läromedel för kursen Svenska 3 samt olika tolkningar av inskriften på Rökstenen. Studien leder till kunskap om hur det går att sammanfläta tolkningarna av Rökstenens inskrift med de centrala innehållen för kursen Svenska 3. Utöver det bidrar arbetet med kunskap om hur runsvenska framställs i de tre olika läromedlens språkhistoriska kapitel.

  Metod: För att besvara arbetets första fråga jämförs de centrala innehållen för kursen Svenska 3 med två tolkningar av Rökstenens inskrift vilket resulterar i förslag på hur inskriften kan gå att applicera på undervisningen. Därefter utförs en multimodal analys av de tre valda läromedlen. Denna analys ger en tydlig bild av läromedlens struktur och innehåll. Därefter jämförs de tre läromedlen genom en komparativ undersökning.

  Teori: Den teoretiska utgångspunkt som grundar undersökningen är läroplansteori. Teorin fokuserar på urvalet av kunskaper i läroplanen. I arbetet presenteras två olika tolkningar av inskriften på Rökstenen för att sedan sammanfläta runsvenskan med de centrala innehållen för kursen Svenska 3. Användningen av läroplansteorin problematiserar och diskuterar urvalet av kunskap för att endast frambringa relevant kunskap för undervisningen. Denna teori är därmed relevant för undersökningen då kunskaperna som appliceras på de centrala innehållen måste vara relevanta för utbildningen och givande för elevernas utvecklingsprocess.

  Resultat: Undersökningen visade att Rökstenens inskrift är applicerbar på de centrala innehållen för kursen Svenska 3. De förslag som presenteras under rubriken Delresultat 1 sammanflätar olika delar av Elias Wesséns tolkning av inskriften och delar ur tolkningen av Per Holmberg, Bo Gräslund, Olof Sundqvist och Henrik Williams med de centrala innehållen. Det framgår att de centrala innehållen framför ett syfte för de olika momenten, hur undervisningen sker nämns dock inte. Det ansvaret räknas till undervisarens uppdrag. Därmed råder möjligheten att integrera språkhistoria med resterande moment med fokus på Rökstenens inskrift. Det andra delresultat i studien visade på likheter i läromedlens avsnitt som behandlar runsvenska. Dessa delar finns i böckernas sista avsnitt. De avsnittet har även liknande upplägg där runsvenskan först introduceras med en bakgrundsinformation om vad det språket är samt var det användes. Utöver detta presenteras futharken i alla de analyserade läroböckerna, runraden med 16 tecken. Olikheterna gäller främst de visuella elementen så som färger och illustrationer. Inom denna olikhet finner man likheter på så vis att alla tre böckerna innehåller visuella element i form av färgade textrutor, bilder och illustrationer men dessa presenteras på varierande vis.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Alafifi, Markus
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Engelska.
  Presidential Manifestation of Verbal Dominance: A discourse analysis of conversational dominance strategies employed by Joe Biden and Donald Trump2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aims to observe linguistic disparities in the distribution of the conversational dominance strategies interruptions, amount of talk, and questions in the first U.S. 2020 presidential debate between Joe Biden and Donald Trump. Subsequently, these findings establish the evaluation of how the interactive phenomena relate to the masculinity conceptualizations of hegemonic masculinity and subordination. To examine the study objective, the methodology conducted was a discourse analysis of the debate transcript. Hence, the method intended to measure to which extent Biden and Trump employed interruptions, amount of talk, and questions during the debate. The outcome of the review established the discursive dominance framework used to discuss how the presidential candidates demonstrated adherence to diverse masculinities’ conceptualizations. The discourse analysis outcome revealed an asymmetrical distribution of the interactive phenomena across all variables measured in favor of Donald Trump. These results suggest that Trump’s discursive performance signaled adherence to hegemonic masculinity norms to a greater extent than Biden through employing more conversational dominance strategies during the debate. Consequently, Biden’s discursive performance indicated closer relations to masculine subordination than Trump’s performance.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Ali, Shang
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Gerdin, Elin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Modalitetsmarkörer - "det handlar om att ta språket i besittning": En studie av gymnasieelevers användning och lärares erfarenheter av modalitetsmarkörer i skrift2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att undersöka elevlösningar och att ta del av verksamma gymnasielärares erfarenheter rörande elevers användning av modalitetsmarkörer i skrift ger en bild av kvinnliga och manliga gymnasieelevers hållningar gentemot satsers innehåll och eventuella likheter och skillnader skribenterna emellan. Föreliggande studies huvudsyfte är att undersöka frekvens och funktion hos modalitetsmarkörer i elevlösningar hämtade från 2015 års nationella prov i kursen svenska 3 i gymnasiet. Till syftet hör även att granska eventuella likheter och skillnader i frekvens och funktion hos modalitetsmarkörer mellan de kvinnliga och de manliga skribenterna. Studiens bisyfte är att undersöka tillfrågade gymnasielärares erfarenheter rörande kvinnliga respektive manliga elevers användning av modalitetsmarkörer i skrift. För att uppnå syftet formulerat för denna studie kombineras och kompletteras en kvantitativ metod med en kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden utgörs av en sammanställning och granskning av frekvens och funktion hos modalitetsmarkörer i 60 elevlösningar jämnt fördelade mellan könen. Studiens kvalitativa metod omfattas av kvalitativa intervjuer med en hög grad av strukturering i kombination med öppna frågor med tre legitimerade svensklärare. Resultaten visar på en låg frekvens av modalitetsmarkörer i både de kvinnliga och de manliga elevlösningarna. Majoriteten av samtliga modalitetsmarkörer signalerar en låg grad av sannolikhet och har således en trolighetsfunktion i satsen. Frekvensen och funktionen hos modalitetsmarkörerna skiljer sig på så vis marginellt mellan de kvinnliga och de manliga skribenternas texter. Den låga frekvensen och trolighetsfunktionen som den mest framträdande i elevers texter bekräftas ytterligare av studiens informanter, vilka vidare delar erfarenheten att modalitetsmarkörer är en viktig komponent i ett nyanserat förhållningssätt. Fynden från den kvantitativa materialbearbetningen och den kvalitativa materialbearbetningen överensstämmer således. Någon större språklig variation utifrån faktorn socialt konstruerat kön kan inte fastställas utifrån de kvantitativa och kvalitativa resultat som presenteras i denna studie.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Allard, Caroline
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap. 1995.
  "Every poem breaks a silence that had to be overcome": En kvalitativ undersökning av svensklärares attityder till lyrikundervisning2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks gymnasielärares attityder om lyrikämnet i den svenska skolan. För att inhämta kunskap om lyrikens möjliga funktion i skolundervisningen genomförs kvalitativa ostrukturerade intervjuer med sex verksamma lärare. Lärarnas svar analyseras med perspektiv om poetiskt tänkande och undervisningsdimensioner för att undersöka vilken funktion lyriken har. Studiens resultat visar att lärare uppfattar att elever finner lyrik tråkigt och svårt. Med särskilda strategier och uppgifter går det att motivera eleverna till kreativt skrivande som även kan förändra deras fördomar om lyrik. Nästan alla av lärarnas lyrikundervisning uppfyller de tre målen inom undervisningsdimensionerna: kvalifikationer, socialisationen och subjektiveringen. Uppgifterna lärarna utformar visar på att eleverna kan utveckla ett poetiskt tänkande. Lyriken öppnar upp till en ny språklig värld för eleverna som kan anpassa sitt skrivande, då kreativt skrivande leder till behärskning att växla mellan olika texttyper.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Alm, Malin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Larsson, Jasmine
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Dom skriver rätt, dem skriver fel: En kvantitativ undersökning i felanvändandet av de och dem i text och frågan om talspråk bör tillåtas i skrift2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks språkbruket av de/dem/dom hos svenska skolelever i årskurserna 4–6, 8–9 och i olika årskurser inom tre olika gymnasieprogram. 165 elever i grundskolan och gymnasiet har svarat på en enkät utformad för att undersöka kunskapen i distinktionen mellan de/dem. Vi undersöker och diskuterar vad resultaten kan komma att ha för betydelse för användningen av pronomenen och om det skulle vara fördelaktigt att införa ett enhetligt pronomen. Frågan om de och dem borde ersättas av dom har varit en diskussion sedan början av 1900-talet men har blivit än mer ifrågasatt sedan 1950-talet. Frågan diskuteras fortfarande och ännu har ingen lösning eller kompromiss tillämpats. I uppsatsen kommer olika kompromisser som föreslagits att redovisas.  

   

  I denna uppsats undersöks också vad skolans ansvar är när eleverna ska lära sig de skriftliga normerna, specifikt de/dem och hur språket kan komma att se ut om utbildningen fortsätter som den gör idag. 

  Fulltekst (pdf)
  Dom skriver rätt, dem skriver fel
 • 15.
  Almasri, Aaisha
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Male and Female Usage of Minimal Responses: A Comparison Between Same-sex and Mixed-sex, Formal and Informal, and Pair and Group Conversations2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay investigates how the usage of minimal responses differs between men and women in different situations. There are three factors included in the analysis, gender of the interlocutor, formality, and the number of participants in the conversations. For each factor, the frequency and function of minimal responses are investigated. Eleven conversations are collected from the Santa Barbara Corpus to attain this aim. The method conducted to analyse the conversations is divided into two parts. The first part is to count the minimal responses used and calculate the frequency of usage for each speaker in all the conversations. The second part is a close analysis of the function of the minimal responses used by noticing whether they are disruptive or supportive. The results show that women use minimal responses at a higher frequency compared to men except in informal conversations. Also, there is no significant difference in the function of minimal responses between men and women. However, the minimal responses used in the informal conversations seem more disruptive. In pair and group conversations minimal responses can be used disruptively. However, if one considers the context, it seems that minimal responses in group conversations are collaborative, despite being disruptive.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Almén, Fanny
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Ansiktshot i klassrummet: En mikrostudie av skarpa ansiktshot under lektionstid2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay aim to examine face-threatening acts (FTA) during two lessons with a group of students in class 9 in Sweden. The purpose of the study is to identify and analyze sharp face-threatening acts, how they emerge in the classroom and whatkind of strategies the teacher uses to maintain classroom management. The material is based on sound recordings from October 2021 which have been transcribed and analyzed based on Brown & Levinsons politeness theory. Two participants, one student and one teacher, act as front figures to illustrate examples.

  Results show that sharp face-threatening acts occur during classes due to possible reasons such as impatience, fewer present adults and the structure of the lesson. The teacher is using a variety of strategies to handle the FTA, among which the strategy of ignoring and continue with the lesson seems to be the most successful to assuage the conflicts. Although it is plausible to assume that a variation of strategies is necessary to maintain authority.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Andersin, Mira
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Den manliga hjälten och de döda kvinnorna: En analys av I am legend ur ett genusmedvetet och feministiskt perspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen Den manliga hjälten och de döda kvinnorna är att från ett genusmedvetet och feministiskt perspektiv undersöka genusroller och patriarkala tankestrukturer i Richard Mathesons roman I am legend och de tre filmatiseringar som gjorts av denna. Jag ska se hur män och kvinnor skildras, omverken vidmakthåller de stereotypa könsroller som det västerländska samhället traditionellt bygger på, eller om de bryter av mot dessa normer. I uppsatsen använder jag mig av Pierre Bourdieus teori om den manliga dominansen, och även av Gilbert och Gubars resonemang om kvinnan i litteratur som ängel och monster. Om mannens roll är att vara hjälte, vilken roll får då kvinnan?

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Andersson, Adam
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Ett sverigedemokratiskt språk: En innehållsanalys av Sverigedemokraternas partiprogram och partitidning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Andersson, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Kristiansen, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Att tala är silver - att lyssna är guld: 100 lärares syn på talängslan2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Muntliga framställningar har en relativt stor plats i Läroplanen (Lgr11, 2019) men trots det saknas det tydliga riktlinjer och verktyg för hur eleven ska få möjlighet att utvecklas till en god talare och lyssnare. Syftet med vår studie är att undersöka lärares arbetssätt vid muntliga framställningar samt att belysa begreppet talängslan. Utgångspunkten i studien är att utveckla kunskaper kring begreppet talängslan samt sammanställa arbetssätt som lärare använder för att stötta elever som upplever en oro när de talar inför andra. Vi har undersökt lärares syn på talängsliga elevers symtom och orsaker till talängslan samt hur lärare arbetar för att skapa trygghet vid muntliga framställningar. Vår vision var även att studera vilket utrymme arbetet med talängslan får inom skolan samt hur utvecklingen inom ämnet sker. Genom en enkätundersökning som besvarades av 100 lärare som arbetar i årskurserna F–3 har vi fått fram material som vi analyserat genom statistisk analys samt innehållsanalys. Enkäten innehöll både slutna och öppna frågor och gav därav både kvalitativa och kvantitativa data. Studiens resultat visar att ett tryggt klassrumsklimat är grunden för att skapa goda förutsättningar vid muntliga framställningar. Eleverna uppges visa såväl fysiska som psykiska symtom vid talängslan och en vanlig angiven reaktion är att försöka undvika muntliga framställningar på olika vis. Flera av respondenterna anger att de arbetar med elevernas självkänsla och gruppens dynamik samt att de har tydliga klassrumsregler för att skapa ett tryggt klimat i klassen. Arbetet med talängslan sker till största delen i klassrummet men diskuteras även inom arbetslaget och kan i vissa fall även beröras genom exempelvis föreläsningar och annan kompetensutveckling. Slutligen visar studien att talängslan är ett vanligt fenomen, då fyra av fem lärare i studien anger att de har talängsliga elever i sin klass.

  Fulltekst (pdf)
  Att tala är silver - att lyssna är guld
 • 20.
  Andersson, Camilla
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Jonsson, Petra
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Att få tiden att räcka till: En kvalitativ studie om anpassningar och utmaningar i undervisning hos elever med språkstörning2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva vilka anpassningar och vilka utmaningar några lärare och specialpedagoger gör och står inför i undervisningen med elever som har en språkstörning. Metoden i den här studien, som grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv, är en kvalitativ ansats där vi intervjuat nio lärare och tre specialpedagoger som arbetar i olika delar i Sverige. Resultatet visade flera olika anpassningar som görs samt vilka utmaningar som finns i undervisning hos elever med språkstörning. I resultatet framkom vikten av att besitta rätt kompetens vid kartläggning av elever med språkstörning och hur lärare och specialpedagoger blir hjälpta av det kollegiala arbetet. Fortsättningsvis visade resultatet att den största utmaningen i undervisningen är att ge elever med språkstörning tillräckligt med tid samt utmaningen i att upptäcka en språkstörning hos elever som är flerspråkiga.   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Andersson, Catarina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Forsberg, Annelie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Att komma till ön med skatten är inget äventyr: En analys av barns texter och textskapande genom fantasi, minnen och lek i diktsamlingen, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Projektet "Att komma till ön med skatten är inget äventyr" resulterade i diktsamlingen Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet. De deltagande barnen i projektet har genom estetiska uttrycksformer och textskapande skapat dikter utifrån minnen, tankar och erfarenheter av krig och flykt. Med hjälp av fantasifulla associationer och färgstarka illustrationer bjuder diktsamlingen in till känslofylld läsning för både barn och vuxna. Utifrån projektets och diktsamlingens arbete med textskapande och estetiska uttrycksformer undersöks i denna studie hur liknande arbetssätt kan vara användbara i skolans verksamhet. Studien syftar till att i diktsamlingen och projektet urskilja återspeglingar av det nutida samhället, samt undersöka på vilket sätt dessa i sin tur kan påverka rådande samhällsstrukturer. De analysmetoder som används i studien är ikonografi, hermeneutisk lyrikanalys, ikonotext, litteratursociologi och symbolikanalys, dessutom vilar studien på en teoretisk ansats, ett sociokulturellt perspektiv. Studiens resultat visar att analysen av diktsamlingen ger en bild av hur barnens tankar och känslor kan uttryckas i form av dikter genom estetiska uttrycksformer och textskapande. Analysen visar även att illustrationerna bidrar till läsupplevelsen och ger texterna ett tydligare djup. Resultate visar också att projektets arbetsmetoder till hög grad överensstämmer med läroplanens riktlinjer och värdegrund, samt att det samhällsperspektiv som diktsamlingen och projektet bidrar med gör att diktsamlingen kan vara användbar vid undervisning i värdegrundsarbete.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Andersson, Christina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Strömberg, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Språkutveckling i förskolan: En studie om förskolans arbete för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling men också hur flerspråkiga barns modersmål synliggörs i förskolan. För att besvara syftet har intervjuer med förskollärare från tre förskolor i tre kommuner genomförts samt dokumentation av deras lärandemiljöer. Dessa förskolor valdes ut för att de alla har en hög andel barn med annat modersmål än svenska och att de profilerar sig som mångkulturella förskolor. Som tolkningsverktyg användes det sociokulturella perspektivet vilket utgår från att allt lärande är socialt och sker i samspel med andra människor.

  Resultatet av arbetet påvisade en stor variation av material och metoder med syfte att bidra till ett främjande av språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Det visade också att förskollärares intresse och engagemang är den mest betydande faktorn när det gäller arbetet med att främja språkutvecklingen hos barn med annat modersmål än svenska. I studien kunde även vissa skillnader urskiljas mellan de olika kommunerna gällande de förutsättningar förskollärarna har i detta arbete.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Andersson, Emelie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Engelska.
  Teachers' Attitudes Affect Students: A Study of Swedish Primary School Teachers' Attitudes towards CLIL2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Teachers play an important role in teaching English as a second language. Since many studies of students’ attitudes towards leaning English already exist this study aims to compensate the lack of studies examining teachers’ attitudes towards methods of teaching English as a foreign language. The main focus of the study is on Content and Language Integrated Learning (CLIL). The definition and effects of CLIL are presented and discussed as well as pedagogical implications about teaching English as a foreign language. Via an online survey questionnaire, this study examines the attitude towards CLIL of ninety-seven teachers in the Swedish primary school’s preschool class to grade three. Findings of this study implicate that teachers in general have a positive attitude towards a content integrated approach to teaching English as a foreign language. Finally, suggestions for future research are presented.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Andersson Hedström, Cecilia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Spinord, Sarah
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Kamratrespons i svenskämnet: En jämförande studie om kamratresponsens och lärarresponsens effekter på skrivutvecklingen i årskurs2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 25.
  Andersson, Helena
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Lundberg, Izabelle
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Livet i Bokstavslandet: Tre läseböcker för årskurs 1–3 analyserade ur ett genusperspektiv2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi har i denna studie undersökt hur män och kvinnor samt pojkar och flickor gestaltas i läromedel riktat till barn i förskoleklass och årskurs 1–3. De utvalda läromedlen är läseböcker i läromedelsserien Livet i Bokstavslandet, som är utgivna mellan år 2015 och 2017. Vi har även undersökt hur materialet svarar mot den samtida läroplanens krav om jämställdhet. Studien har genomförts med en kvalitativ text- och bildanalys med kvantitativa inslag. I analysen av de aktuella läromedlen har vi utgått från Hirdmans genussystem och Connells maskulinitetsteori.

  Resultatet visar att gestaltningen av könen i de analyserade läromedlen i vissa aspekter är i enlighet med rådande styrdokument medan de ur andra hänseenden motsäger dessa. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Andersson, Johan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Lindström, Linus
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Skriv ihop ihop men skriv inte isär isär: En uppsats om fenomenet sammanskrivningar: vad gäller och vilka rättar sig efter det?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen undersöks förekomsten av sammanskrivningar i blogg-respektive nättidningstexter. En sammanskrivning innebär att två eller fler ord som bör separeras från varandra skrivs ihop utan mellanrum. Med hjälp av i huvudsak Språkrådets lista över fasta uttryck i Svenska skrivregler har vi manuellt genomsökt fyra av de mest besökta bloggarna i Sverige samt krönikor/kolumner och recensioner från tre välkända nättidningar efter sammanskrivningar som strider mot språkvårdens rekommendationer.Den kvantitativa studien gör gällande att sammanskrivningar är drygt åtta gånger mer frekventa i bloggar jämfört med i tidningstexter. I diskussionen konstateras att problemet med sammanskrivningar är av den mildare graden eftersom en normstridande (i förhållande till de rekommendationer som språkvården ger) sådan sällan påverkar kontexten i någon större utsträckning. Vidare når vi slutsatsen att de rekommendationer som språkvården ger trots allt är för vaga, med alldeles för många undantagsfall.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Andersson, Katharina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Nya inlärares skrivande2017Inngår i: Kunskap Motstånd Möjlighet: Humanistisk forskning i dag / [ed] Ulrika Serrander & Peder Thalén, Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017, 1, s. 277-293Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 28.
  Andersson, Katharina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket. Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten.
  Pojkar kan visst skriva!: skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i årskurs tre i Sverige2014Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  10-year old boys are writing texts in a National Test in the spring of 2009. The aim of this study is to increase knowledge in and understanding of boys’ writing skills through description, analysis and interpretation of the texts produced by the boys in the National Test in Swedish for junior level year three, taken in Sweden in 2009. The material consists of texts produced by boys and is focused on their ability to write. Through avoiding relating to texts produced by girls, it is possible to search, review, interpret and observe without simultaneously comparing the two genders. The aim of the test is to measure writing proficiency from a normative perspective, while I am investigating content, reception, awareness, and other aspects relevant when producing text. Genres are described through the instruction given in the test, which defines the work that takes place in the classroom and thereby my approach to the analysis. The latter is focused on finding patterns in the competence of the students rather than looking for flaws and limitations. When competence is searched for beyond the relationship to syllabi or the demands of the test in itself, the boys’ texts from the test provide a general foundation for investigating writing proficiency. Person, place and social group have been removed from the texts thereby avoiding aspects of social positioning. The texts are seen from the perspective of 10-year old boys who write texts in a National Test. The theoretical basis as provided by Ivaničs (2004; 2012) offers models for theory on writing. A socio-cultural viewpoint (Smidt, 2009; Säljö, 2000) including literacy and a holistic view on writing is found throughout. By the use of abdicative logic (see 4.4) material and theory work in mutual cooperation. The primary method hermeneutics (Gadamer 1997) and analytical closereading (Gustavsson, 1999) are used dependent on the requirements of the texts. The thesis builds its foundation through the analysis from theoretically diverse areas of science. Central to the thesis is the result that boys who write texts in the National Test, are able to write in two separate genres without conversion or the creating hybrids between the two. Furthermore, the boys inhibit extensive knowledge about other types of texts, gained from TV, film, computers, books, games, and magazines even in such a culturally bound context as a test. Texts the boy has knowledge of through other situations can implicitly be inserted in his own text, or be explicitly written with a name of the main character, title, as well as other signifiers. These texts are written to express and describe what is required in the topic heading of the test. In addition other visible results of the boys’ ability to write well occur though the multitude of methods for analysis throughout the thesis which both search, and find writing competence in the texts written by the boys.

 • 29.
  Andersson, Klara
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Bergström, Mathilda
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Att våga tala: Lärares upplevelser och erfarenheter av talängsliga elever – en kvalitativ intervjustudie i grundskolans F–32022Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den föreliggande studien syftar till att undersöka lärares erfarenheter och upplevelser av arbetet med talängsliga elever. Syftet gav upphov till tre frågeställningar om hur talängslan framträder, vilka utmaningar dessa elever står inför i skolan och vilka arbetssätt som lärarna anser gynnar de talängsliga eleverna. För att ge en bakgrundsinformation till arbetet beskrivs det vad talängslan innebär, diagnoser som kan påverka talet och vilka förväntningar som finns på eleven gällande talet utifrån styrdokument och skolans upplägg. För att ge en tydligare bakgrund beskrivs tidigare forskning som bedrivits om ämnet. Den tidigare forskningen varierar avseende vilka årskurser den riktar sig mot och har utförts med olika typer av metoder. Generellt påvisar den tidigare forskningen gynnande arbetssätt för eleverna och vilken roll läraren bör ha i dessa situationer. Som teoretisk bakgrund för arbetet har vi valt en sociokulturell ansats där vi i diskussionen kopplar samman resultatet med begrepp som mediering, appropriering och den proximala utvecklingszonen. Materialinsamlingsmetoden utgörs av kvalitativa intervjuer med tio verksamma lärare i årskurserna förskoleklass till årskurs 3. Den kvalitativa intervjumetoden består av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi utformat en intervjuguide som vi följt under intervjuerna. I analysen av det insamlade materialet har vi använt en kvalitativ innehållsanalys i syfte att strukturera och sortera svaren vilket fört oss fram till ett resultat. Resultatet visade att talängslan yttrar sig i situationer där eleven förväntas tala inför andra individer. Det kan handla om situationer där eleven ska tala i grupp men även när eleven ska svara på en fråga inför klassen. Informanterna menade även att viss bedömning kan vara svår när det gäller de talängsliga eleverna och att det sociala samspelet kan påverkas av talängslan. De uppgav att trygghet är viktig för att reducera talängslan och att tryggheten kan uppkomma genom ett tillåtande klassrumsklimat. Informanterna menade även att de kan anpassa momenten när eleverna ska tala och gav exempel på arbetssätt för att skapa trygghet för den talängsliga eleven.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Andersson, Malin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Läromedelsanalys i svenska: -Med fokus på andraspråkselever2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att ha förmågan att kunna läsa och ha läsförståelse är i dagens samhälle en av de viktigastekunskaperna att behärska. I den svenska skolan finns det många elever som inte har svenskasom förstaspråk men som går i samma klass som förstaspråkselever och använder sammaläromedel. I denna studie har en analys av tre olika läromedel i svenska läsförståelse gjorts ochsom utgått från andraspråkselevers perspektiv. Syftet med studien var att undersöka omläromedlen är lämpliga att använda för andraspråkselever och vilket stöd de kan ge eleverna ideras utveckling av läsförståelse. Studien har genomförts genom en kvalitativ innehållsanalysdär viktiga delar i läsförståelse som ordförråd, lässtrategier, förkunskap och bilder harundersökts. För en andraspråkselev är dessa delar viktiga för att de ska ha läsförståelse ochkunna utvecklas ännu mer språkmässigt. Resultatet av studien visar att de tre läromedlen kanbidra till att öka andraspråkselevers läsförståelse men inte helt utan stöd från lärare ocheventuellt klasskamrater.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Andersson, Nathalie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  I frysboxen: Hur bevakningen av dam- och herridrott skiljer sig åt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Jag har undersökt hur kvinnliga respektive manliga idrottare presenteras i tre olika medieformer under en vecka i april 2016, datumen 18–24 april för att vara exakt. De tre olika medierna jag använt mig av är SVT:s Sportnytt, tidningen Expressens sportbilaga i pappersform samt webbupplagan av tidningen Gefle Dagblads sportsidor, www.gd.se/sport.   Jag har använt mig av kvantitativ metod för att procentuellt se skillnaderna mellan könens representation och kvalitativ metod för att se om texter och bilder har tendenser till könsstereotypa framställningar av idrottarna. Resultatet blev att en överhängande majoritet av inslag, artiklar och krönikor skrivs av manliga journalister och tillägnas manliga idrottare samt att kvinnor och män beskrivs på olika sätt i texter och rubriker.   När det gäller det visuella finns en tydlig tendens att i artiklar med kvinnliga idrottare är bilderna ofta porträttbilder eller miljöbilder, med manliga idrottare är bilderna situationsbilder där de typiska manliga attributen muskelmassa, styrka och snabbhet framhävs. I en värld där männen har dominerat sportens värld i tusentals år har vi fortfarande en lång väg att gå för att nå jämlikhet mellan könen.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Andersson, Susanna Birg
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  – Ja men usch ... – Nä men exakt ...: En interaktionsanalys av samtida svenska ja men/nej men-konstruktioner2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks användningen av den etablerade och utbredda konstruktionen ja men/nej men, vars mångskiftande interaktionella betydelse i det svenska samtalsspråket inte tidigare har klarlagts i regelrätta studier.

  Utifrån en CA-baserad metodik och en modifierad modell av appraisalteorins dialogicitetssystem har ja men/nej men-konstruktionernas position, funktion, attityd och form i fyra dyadiska poddsamtal kategoriserats och analyserats. Kategoriseringen av konstruktionerna utgår ifrån – och kompletterar – tidigare internationella studier, och en övergripande beskrivning av de olika svenska ja men/nej men-konstruktionerna presenteras.

  I analysen av 137 fullföljda ja men/nej men-inledda yttranden, utkristalliserar sig nio funktioner för ja men/nej men, varav sju är sekvensreglerande och positionsoberoende. Av de sekvensreglerande funktionerna bidrar tre till att utvidga sekvensen (bekräftande, kompletterande, förhandlande), medan fyra inskränker och avslutar sekvensen (korrigerande, ifrågasättande, sammanfattande, skiftande). Utöver en sekvensreglerande funktion fyller de turinbäddade, men inte de turinledande, konstruktionerna även en av två praktiska funktioner (reparerande, anföringsmarkerande).

  Samtalsdeltagarna använder företrädesvis ja men/nej men-konstruktionerna turinledande i sekvensutvidgande yttranden. Ja men används något oftare än nej men, medan konstruktionen jo men ytterst sällan används. Ja men och nej men används såväl turinledande som turinbäddat, och i samtliga nio funktioner. Det kvantitativa resultatet indikerar att deltagarna i poddsamtalen tenderar att använda ja men med framhävande attityd i utvidgande funktioner, och nej men med nedtonande attityd i inskränkande funktioner. I den anföringsmarkerande funktionen ses ett samband mellan lexikal konstruktion och den handling som realiseras i det citerade yttrandet. En diakron studie av detta användande för att utröna om fenomenet är en rest från ett ursprungligt, prototypiskt bruk av konstruktionen föreslås som fortsatt forskning om ja men/nej men.

  Fulltekst (pdf)
  Andersson jamen nämen
 • 33.
  Andersson, Tove
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Oskarsson, Ellen
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Skriva för hand eller med surfplatta?: En jämförande studie av berättande elevtexter skrivna digitalt och analogt i årskurs 32020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra med insikter om och hur digitala verktyg kan stödja elevernas skrivande av berättande texter samt om och hur digitala verktyg påverkar elevernas motivation. Det är totalt 53 elever från årskurs 3 som deltar i studien varav varje elev har skrivit två berättande texter vardera, en med digitalt verktyg och en med papper och penna. Texterna analyserades utefter följande parametrar: struktur för en berättande text, menings-byggnad med stor och liten bokstav samt interpunktion, antal rättstavade form- och innehållsord och antal skrivna ord. Utöver det studeras även elevernas motivation i förhållande till de olika skrivverktygen. I studien utgår vi från det sociokulturella perspektivet som grundteori medan vi använder begrepp rörande berättande texters struktur och språkstruktur för analys av elevtexterna. Resultatet visar att skillnader kan urskiljas mellan de texter som är skrivna digitalt och de som är skrivna analogt. Vårt undersökningsmaterial visar på flera sätt att eleverna i större utsträckning utvecklade sina digitalt skrivna texter i relation till analysparametrarna jämfört med de analogt skrivna texterna. Resultatet visar även att majoriteten av eleverna är mer motiverade att skriva med digitalt verktyg än med papper och penna.

  Orsaken bakom de skillnader som framgår i studien är dock något som kan diskuteras. Studien och dess resultat är endast en indikation på hur det undersökta kan se ut och kan därmed användas som utgångspunkt för vidare forskning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Andreas, Santesson Papadopoulos
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  When Escapism Becomes Neurotic: A Psychoanalytic Reading of Defense Mechanisms Employed in The Picture of Dorian Gray as a Medium to Escape Reality2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Using psychoanalysis as a theoretical framework, this essay examines the subject of escapism in The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde. Defense mechanisms of the ego, first thought of by Sigmund Freud, allow for a clearer understanding of what takes place during the plot. By taking the author’s background into account, along with clues in the plot of the novel, a more realistic reading of the novel is made possible instead of a supernatural take. A psychoanalytic perspective allows the essay to explore why and how the protagonist chooses to escape in the novel. The main focus of the analysis is how the protagonist of the novel carries the theme of escapism with increased intensity as the plot progresses. The essay considers why and how Dorian chooses to escape reality and utilizes the theoretical framework for two defense mechanisms used as an aid during escapist activities. Dorian progressively uses the defense mechanisms known as repression and rationalization to support his escapist behavior and protect his ego from anxiety derived from internal and external conflicts.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Annas, Micaela
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Järlstam, Carolina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  "Det man ska lära i skolan är svårt, så det ska vara lätt att vara i skolan": En studie om hur grundlärare i årskurs f-3 kan anpassa både undervisning och lärmiljö för att bidra till ökad läsförståelseförmåga hos elever med autism.2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aims to contribute with increased knowledge about how teaching and learning environment can be designed to increase the conditions for children with autism to achieve the knowledge requirements for reading comprehension in Swedish grade 3, by examining how some elementary teachers describe that they adapt method and environment for students with autism. Theoretical framework consists of Rogoff's socio-cultural theory that all learning can be analyzed through three different lenses: the cultural, the interpersonal and the individual, which together provide a holistic view of learning. Additional key concepts are scaffolding, mediation, the proximal development zone and appropriation. The study is based on a qualitative approach and the basis for data collection is written questionnaires combined with a focus group. The focus group discussion was recorded and transcribed. Transcription and questionnaire responses were analyzed using a thematic analysis model. The results show that it is required that the teacher has knowledge of autism, and that there are organizational conditions, for students with autism to be able to receive support and adaptations that correspond to the student's needs. Adaptations regarding the learning environment that are highlighted in the results are screens in the classroom, ear protectors, image support, schedules on the bench and at the board, support for time perception, active work with energy regulation, and digital aids. Teaching methods for increased reading comprehension ability that are lifted are to stop when reading and discuss, to think aloud, use image support, create pre-understanding in the student, and to give the student reading comprehension tools. In addition to adaptations in the learning environment and teaching, a need for support in social contexts for students with autism is also raised, and the importance of all adjustments being made in a way that does not have stigmatizing effects.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Annell, Cecilia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Recension av Åkerström, Ulla & Lindholm Narváez, Elena (red.) (2020). Collective motherliness in Europe (1890-1939): the reception and reformulation of Ellen Key's ideas on motherhood and female sexuality.2021Inngår i: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, Vol. 51, nr 1-2Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 37.
  Annell, Cecilia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Subjekt Södergran. Om jagen i Edith Södergrans poesi , Red. Elisabeth Hästbacka, Anders E. Johansson och Anders S. Johansson2017Inngår i: Samlaren: Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 138, s. 272-276Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 38.
  Annell, Cecilia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  "The poetry inside of me is warm like a gun": Om rolldiktaren Lana Del Rey och hennes poetiska värld2020Inngår i: Kulturmöten: En festskrift till Christine Farhan / [ed] Amelie Björck, Eva Jonsson, Claudia Lindén, Mattias Pirholt, Stockholm: Södertörns högskola, 2020, s. 29-51Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 39.
  Annell, Cecilia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Unspeakable Desire: Norm Breaking Strategies by Swedish Women Authors of the 1880s: Neizrekljiva želja? Strategije kršenja norm pri švedskih pisateljicah v osemdesetih letih 19. stoletja2023Inngår i: Primerjalna Knjizevnost, ISSN 0351-1189, Vol. 46, nr 1, s. 97-114Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this article, I argue that the dichotomy of the virtuous and the sinful woman functioned as a strongly censoring factor for nineteenth century women authors in their writing about intimacy, desire, and sexuality. This dichotomy was the foundation of the double standard morality, holding different moral codes for men and women and for women of different social classes, which was a social norm that had to be followed in literature as well, in order to gain acceptance and authority as a woman writer. I identify and explore textual strategies that two Swedish women authors of the 1880s devised for dealing with censorship and self-censorship when writing about intimacy and sexuality. First, in “Pyrrhic Victories” (“Pyrrhussegrar”) 1886, Stella Kleve depicts a desire that the woman experiences but does not give in to. Secondly, in “Aurore Bunge” 1883 and Womanhood and Eroticism I–II (Kvinnlighet och erotik I–II), 1883 and 1890 respectively, Anne Charlotte Leffler describes a moral woman with sexual desire. The strategies are analyzed with the help of new censorship theory, which has been developed in recent decades based on Foucault’s theories of power. Drawing on Judith Butler’s theory of performativity, I show how speech acts, when repeated, can take on a skewed relationship to the norm and thus function as strategies of opposition.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Antonov, Elizabeta
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Khanjani, Fataneh
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Språkutveckling i förskola: En studie om förskollärares arbete med flerspråkiga barns språkutveckling2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Dagens förskola präglas av flerspråkighet och kulturell mångfald. Många barn talar annat språk än svenska i hemmet. Förskolan och förskollärares arbete utgör en viktig del av barns lärande och utveckling. Förskollärare har en central roll när det kommer till att främja flerspråkiga barns språkutveckling. Därför är syftet med studien att få fördjupad kunskap om förskollärares erfarenheter av arbetet med att främja språkutveckling hos flerspråkiga barn. För att besvara studiens syfte intervjuades 8 förskollärare från 5 olika förskolor. Dessa förskolor valdes ut på grund av att de är mångkulturella förskolor samt har flertalet flerspråkiga barn. Teorier som har använts i studien är sociokulturellt perspektiv, scaffolding, kulturella redskap och mediering. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod med åtta strukturerade intervjuer som har genomförts och transkriberats. Utifrån tidigare forskning och studiens dataanalys visar resultaten att förskollärare har många arbetsmetoder för att främja språkutveckling hos flerspråkiga barn. Resultatet av studien påvisade att förskollärarna använder metoder som högläsning, dela in barnen i mindre grupper, kartläggning, TAKK-tecken och bilder som stöd. Förskollärare anser att vikten av samverkan med hemmet och utformningen av miljön är viktig för att utveckla språket hos flerspråkiga barn. I resultaten framkom också att förskollärare verkar ha ett medvetet arbetssätt och använder olika metoder som de tycker är användbara för flerspråkiga barns språkutveckling.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Ardevik, Anton
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Billstein, Julia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Sitcom - lika rolig i undertexten?: En studie om undertextöversättning i tre amerikanska sitcomserier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Översättningsforskning är ett relativt nytt forskningsområde (Stålhammar 2015:7–8). Amerikanska sitcomsserier är ett vanligt förekommande audiovisuellt medium i det svenska samhället. Till sitcomsserierna följer därmed undertextöversättning för att innehållet ska vara tillgängligt för den svenska publiken.

  Genom en kvalitativ undersökning kan vi urskilja de problem som kan uppstå vid översättning och vilka strategier som används för att genomföra översättningen. Materialet som används i den här uppsatsen består av tre olika sitcomsserier – How I Met Your Mother, Vänner (Friends) och Skål (Cheers) – och analysen utgår från fem godtyckligt valda avsnitt från varje serie.

  Resultatet visar exempel ur serierna där översättningsproblem förekommer. Vi har kategoriserat översättningsproblemen i åtta kategorier. I resultatet redovisas även olika översättningsstrategier som använts för att kringgå överssättningsproblemen. Slutsatsen är att alla tre serier innehåller Jan Pedersens översättningsstrategier (2007:127) och Rune Ingos tre kategorier av textkomprimering (Ingo 2007:284–294). Slutsatsen är även att det finns överssättningsproblem som kan lösas med strategierna men även några problem där semantik, struktur, stilistik eller innehåll försvinner i översättningen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Areskoug, Linn
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Litteraturvetenskap. Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen.
  Den svenske mannens gränsland: Manlighet, nation och modernitet i Sven Lidmans Silfverstååhlsvit2011Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This thesis deals with the nationalistic imaginary in the novels of Sven Lidman, published 1910–1913. The novels hold forth a conservative point-of-view that embraces the bourgeois ideal of masculinity and the idea of the healthy, Swedish rural way of life as opposed to the destructive metropolis. This dualism is part of a dichotomy that structures the novels. It also entails continuity/fragmentation, the Swedish/the foreign, men/women, activity/ passivity as well as masculinity/femininity and unmanliness.

  In the Silfverstååhl-cycle the protagonists are young men of a noble, Swedish family. They progress from lost and introspective youths to grown men who are deeply concerned with and engaged in society. They are different representatives of the Swedish man – the farmer, the business man, the explorer and the clergy man. What unites them is how their “coming of age” develops, how through trial and struggle they become stronger and prove worthy of the manly role they finally take on. This is a major principle of the bourgeois masculinity that is also closely connected to the national identity of the men.

  There is also an ambiguity concerning modernity. Throughout the novels a critique of modern society is formulated, that acknowledges the modern age but simultaneously takes on a prudent attitude towards modern society. There is no going back for the Swedish nation; the modern times have to be confronted. The present is very important since it is the time for scrutiny. The handling of the modern era takes place in the developing processes of the young men, who have to be careful not to get trapped in the modern whirlpool that threatens to shatter the human being. The past, the familiar and the rural anchorage that the family relation entitles, is a defense against the destructive forces of modernity. But the past is not completely beneficial. Even though the past is of major importance to the national identity of the protagonists, they have to be very careful not to delve too much into the past because of the risk of paralysis and effeminization. In the nationalistic narrative the present encapsulates the past and the future. The Swedish man has to navigate in the borderland of modernity.

 • 43.
  Arnell, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Inkluderande skrivundervisning: En studie med utgångspunkt i genrepedagogiken2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I studien används Sydneyskolans genrepedagogik och processkrivning som utgångspunkt och underlag. Syftet med studien är att undersöka svensklärares tankar och upplevelser om skrivundervisning i relation till genrepedagogiken och processkrivning samt att analysera elevtexter och hur väl elevtexterna förhåller sig till valda genrer. I studien används två olika metoder för resultatet. Resultatet består av intervjuer med två svensklärare och analyser av sex elevtexter, tre insändare och tre debattartiklar, från svensklärarnas klasser som de undervisar. Studien och resultatdelen kommer rikta in sig på diskursiva texter. I resultatdelen framkommer svensklärarnas tankar och upplevelser kring skrivundervisningen samt analyser av de textaktiviteter som finns i elevtexterna. Båda lärarna anser att genrepedagogiken är väl fungerande, inkluderande och förtydligar samt stärker den individuella textproduktionen. I studien framkommer det att svensklärarna som deltar i studien lägger mycket fokus på processkrivandet och inte lika mycket fokus på den färdiga produkten. En avgörande faktor för att kunna arbeta genrepedagogiskt menar de båda lärarna är tiden, då arbete utifrån genrepedagogiken upplevs som tidskrävande. Eleverna som skrev insändare lyckades till viss del förhålla sig till genre då samtliga argumenten ej gav skäl för åsikt. De elever som skrev debattartiklar lyckades relativt väl att förhålla sig till genre, det som två av tre texter saknade var motargument. Det är svårt att dra några slutsatser eller att jämföra undervisningsmetoderna kopplat till elevproduktionerna då det är två olika genrer som undersöksi studien.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Arvidsson, Jessica
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  I frestarens grepp: En arketypanalytisk undersökning av temat manipulation med utgångspunkt i Karin Boyes Kallocain2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här uppstatsen undersöker jag temat manipulation. Jag tittar på vad det har för inverkan på berättelsers utformning samt om det finns andra teman som ofta kombineras med manipulationstemat. Min utgångspunkt är Karin Boyes Kallocain och därifrån kommer jag dra paralleller till William Shakespeares Othello och Aldous Huxleys Brave New World. Genom att vända mig till just de här två berättelserna får jag en inblick i såväl genretillhörighet som temats utveckling över tid. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är C.G. Jungs teori om det kollektiva omedvetna med mänskliga grundläggande urbilder som återkommer i arketyper. Resultatet är ett grundläggande händelseförlopp och en insikt om den djupare mänskliga samhörighet som berättelsernas hjältar först inte vågar tro existerar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Arvidsson, Mimmi
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Arvidsson, My
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  ”Anti-vertigo-systemet behöver kalibreras”: En undersökning av Bamsetidningens läsbarhet i förhållande till målgruppen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Arvidsson, Sofia
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  A Gender Based Adjectival Study of Women's and Men's Magazines2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 47.
  Askinger, Moa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Bergqvist, Jenny
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  En oväntad vändning!: En kritisk diskursanalys av nutida populära barnlitterära verk ur ett kön- och genusperspektiv2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie är en kvalitativ studie med metodansatsen textanalys. Intentionen är att undersöka hur köns- och genusframställningar kommuniceras i nutida populära barnlitterära verk för yngre elever. Studien diskuterar hur implicita och explicita budskap förmedlas i barnlitteratur, genom att undersöka skönlitteratursmaterialets didaktiska potential i värdegrundsarbetet för Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2022). Studiens syfte uppnås genom en kritisk diskursanalys med fokus på huvudkaraktärerna och några utvalda bikaraktärer med ett kön- och genusperspektiv. Det teoretiska ramverket i studien består av flera olika diskursanalytiska perspektiv. Den analysmetod som har tillämpats vid analys av textmaterialet är Faircloughs tredimensionella modell. Studien inkluderar även en bildanalys för att undersöka bildernas kommunikation och en multimodal analys för att granska samspelet mellan text och bild. Bildanalysresultatet visar att en konventionell tolkning kan göras om karaktärernas könstillhörighet genom att granska karaktärernas kroppsfärger, ögon och om karaktären har eller inte har ögonfransar. I resultatet framkommer det att kvinnliga respektive manliga könsnormer och könsmönster förmedlas i materialet. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Axelsson, Marcus
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Klang, Maja
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  ”Det handlar om att hitta mervärdet.”: Lärares erfarenheter av analogt och digitalt skrivande i ämnet svenska.2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att öka kunskapen om lärares didaktiska arbete i skolämnet svenska med fokus på analogt och digitalt skrivande. Studien som är av kvalitativt slag bygger på tio semistrukturerade intervjuer med svensklärare på mellanstadiet som arbetar på fyra olika skolor inom samma kommun, där två av skolorna arbetar enligt modellen STL (skriva sig till lärande) och två av skolorna inte har någon uttalad modell kopplad till undervisningen, i syfte att undersöka om det fanns några skillnader hos dessa lärare. Som teoretisk ansats används ramverket TPACK i syfte att beskriva hur lärarna använder digitala verktyg i sin skrivundervisning och teori om kognitiva skrivprocesser används i syfte att belysa hur elevers skrivande förändras beroende på vilket skrivverktyg som används. Resultatet i studien visar bland annat att lärarna som arbetar enligt STL har fått mer kompetensutveckling kopplat till digitala verktyg och digitalt skrivande samt att de har en mer samstämmig syn på hur de digitala verktygen ska användas i undervisningen för att gynna eleverna mest möjligt, jämfört med de lärare som inte arbetar efter någon uttalad modell. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Axman, Elin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Asfaltsvägen kom till Pajala.: Framtidens intåg i Populärmusik från Vittula.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Asfaltsvägen kom till Pajala
 • 50.
  Ayhan, Reyyan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Några gymnasielärares och gymnasieelevers åsikter kring de nationella proven2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Avsikten med examensarbetet är att få kunskap om vad gymnasielärare har för åsikter kring nationella provens syfte och utformning, hur de nationella proven påverkar undervisningen i svenska samt vad de anser om nationella proven när det gäller betyg och bedömning. Ytterligare ämnar sig studien att få kunskap om vad gymnasieelever i årskurs 3 har för uppfattningar kring de nationella provens utformning och dess betydelse. Studiens ändamål är att ge en djupare inblick i nationella provens betydelse från två olika perspektiv. För att undersöka frågeställningarna har en kvalitativ och en kvantitativ metodik använts i form av intervjuer och en enkätundersökning. Resultaten visar att det finns både för- och nackdelar med nationella prov. Till exempel ger proven en vägledande bild av elevernas kunskaper och att de stödjer en likvärdig bedömning. Däremot behandlar proven endast en liten del av kursen. I korthet visar resultaten att nationella provens syften inte uppfylls helt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 1250
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf