hig.sePublications
Change search
Refine search result
1234 1 - 50 of 181
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlbäck Herou, Ellinor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Med tillgång till elevers livsvärld?: Tre dramapedagogers uppfattningar av konflikthantering i skolan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att belysa dramapedagogers olika uppfattningar av att arbeta med konflikthantering i skolan för att fördjupa kunskapen om dramapedagogisk didaktik i sammanhanget.  Ansatsen är inspirerad av fenomenografi och hermeneutik. Empirin analyseras i olika beskrivningskategorier som utgör det så kallade utfallsrummet och söker svaret på frågeställningen:

  Vilka olika uppfattningar har dramapedagoger av konflikthantering i skolan?

  Undersökningens fyra beskrivningskategorier består av pedagogiskt förhållningssätt, lyckade exempel, svårigheter och pedagogisk kompetens. Vidare görs en hermeneutisk tolkning där resultatet kopplas till Sternudds (2000) dramapedagogiska perspektiv. Där ställs frågan:

  Kan uppfattningarna tolkas med inspiration av hermeneutik enligt Sternudds (2000) dramapedagogiska perspektiv?

  Tre av de fyra perspektiven återfinns i informanternas utsagor, det holistiskt lärande perspektivet, det kritiskt frigörande perspektivet samt det personlighetsutvecklande perspektivet. Svårigheter som dramapedagogerna uppfattar sig möta i sammanhanget handlar om att vara inlyssnande, tidsaspekten samt att komma in utifrån på en skola.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ammert, Niklas
  et al.
  Linnéuniversitetet.
  Sharp, Heather
  University of Newcastle, Australia.
  Edling, Silvia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Löfström, Jan
  University of Turku, Finland.
  Editorial: Perspectives on history and moral encounters2022In: Historical Encounters: A journal of historical consciousness, historical cultures and history education, E-ISSN 2203-7543, Vol. 9, no 2, p. 1-6Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Andersson, Karin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hedersrelaterat våld och förtyck - gentemot romska kvinnor i Sverige: Vilka motiv och uttryck har våldet och förtrycket?2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hedersproblematiken i samhället förknippas sällan med svenska minoritetsgrupper eller romska kvinnor.  Kanske är det så att samhället måste se problematiken ur ett större perspektiv för att öka kunskapen och förståelsen hur problematiken motiverar och yttrar sig inom olika grupper.  Syftet är att samla in forskningsmaterial kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck och jämföra med det empiriska materialet hur motiven och uttrycket utspelar sig gentemot romska kvinnor. Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med Rosita Grönfors från rom-och resande kvinnojouren i Sverige kommer empirin analyseras utifrån Bourdieus teori om hederskänsla och manlig dominans. Slutligen kommer länsstyrelsens beskrivning av det hedersrelaterade våldet och uttrycken jämföras med det insamlade empiriska materialet för att se skillnader och likheter i beskrivningen.

  Download (pdf)
  bilaga
 • 4.
  Andersson, Marianne
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  När hjältar faller: En jämförande studie av Aftonbladets och Expressens skildring av idrottshjältarna Ludmila Engquist, Tiger Woods, Lance Armstrong och Oscar Pistorius.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: När hjältar faller - En jämförande studie av Aftonbladets och Expressens skildring av idrottshjältarna Ludmila Engquist, Tiger Woods, Lance Armstrong och Oscar Pistorius.

  Författare: Marianne Andersson

  Publikationstyp: Uppsats

  Nivå: C

  Poäng: 15 hp

  Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap

  Kursnamn: MKV 61-90 hp

  Programnamn: Informatörsprogrammet

  Antal sidor: 39

  Handledare: Mats Hyvönen

  Ämne: Hur Aftonbladet och Expressen berättar om idrottshjältar som faller karriärmässigt.

  Frågeställning: Hur berättar de svenska kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen för sina läsare när/att en idrottshjälte faller karriärmässigt?

  Teoretiska perspektiv: Tidningsartiklarna har analyserats från Michael Foucaults teorier med utgångspunkt från hans bok ”Diskursens ordning” samt utifrån begreppen representation och identifikation i medier.

  Tillvägagångssätt: Utifrån en dokumentanalys har de publicerade artiklarna studerats för att ta reda på hur tidningarna valt att berätta om de olika fallen. Med hjälp av en kvalitativ analysmetod studeras om medierna använder sig av någon slags dramaturgi när de skildrar händelserna samt om det finns ett mönster med vilka som får komma till tals.

  Slutsats: Analysen visar att sättet som tidningarna rapporterar på om de fyra händelserna följer en bestämd dramaturgisk och kronologisk ordning. I samtliga fall kommer samma typer av människor till tals och de bilder som publicerar skildrar liknade motiv oavsett idrott eller fall.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Andersson, Robert
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  I det glimrande mörkrets djup: om religiöst gränsöverskridande, identitetssökande och meningsskapande i svensk extrem metal-lyrik2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is an attempt to investigate religious perceptions and its development, function and connection to religious practise within the Swedish extreme metal scene. This is performed mainly by a qualitative method of investigation, studying lyrical content published on a number of extreme metal albums, thereafter relating the lyrical progression to the progession of the scene as a whole and also to the development of individual religious belief and practise.

  The lyrically expressed manifestations of religiosity within the extreme metal scene prove to be related to religious practise in some cases, most visibly in the Christian parts of the scene.The study also indicates that development of religious expression often is evident regardless of religious preference. This development also regularly relates to an increase in musical evolution and prowess often achieved with increased age and maturity.

  Musically and lyrically, the extreme metal scene displays transgressive attributes which assist both individual and group in the process of creating identity, meaning and individuality.Experiencing extreme metal, in concert or in the privacy of one´s own home, can be one way of perceiving spirituality in this modern age.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Andersson, Robert
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Of chaos and internal fire: the quest for nothingness by lyrical manifestations of re-interpreted Gnostic thought2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay researches the prevalence of Gnostic influences in contemporary music lyrics, more exclusively within the context of the extreme metal scene. A resurgence of such topics has also been evident in contemporary music; not surprisingly, as music in general is part of the foundations of culture, and in a wider aspect, of society at large. The essay is performed using a hermeneutic method, interpreting music lyrics and discussing them from a background of cultural and religious theory. The purposes of researching the influences of Gnosticism in this environment are to determine the presence of Gnostic thought in extreme metal lyrics, research the eventual re-interpretations of historical sources of Gnosticism, and to discuss the acknowledged Gnostic influences in the displayed art form in a contemporary cultural perspective, related to cultural aspects such as secularization, modernity and globalization.

  Sources include music lyrics appropriate to the subject matter at hand as well as previously published interviews.

  The results of the investigation demonstrate that there are multiple interpretations of Gnostic thought apparent in extreme metal lyrics, varying from slight re-interpretations to more extensive ones, as apparent in what is identified as a chaos-gnostic current. The Gnostic material has in the latter scenario been integrated into an originally satanic worldview and as a result has become a major part of the chaos-gnostic belief system. The chaos-gnostic current has appeared in a highly secular surrounding, and the results of the essay propose that a secular surrounding can breed elements of trangression within individuals, leading to the resurgence of oppositional counter-cultural characteristics and an awakening of alternative spirituality with oppositional overtones.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Andersson, Robert
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Spiritually uncontrolled art: exploring aesthetics of evil in contemporary music2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay investigates interpretations of evil as expressed in contemporary music, focusing mainly on lyrics in contemporary popular music. The purpose is to analyze whether there is acertain aesthetic embracing of risk and innovation on display when discussing such subject matters, and to relate such aesthetic connotations to cultural and religious aspects.

  Lyrical interpretations of evil in a musical context appear to be existent in different forms andare in various ways attempts to integrate the existence of evil acts, as leading to suffering and pain, by incorporating such themes into lyrical material.

  There appears to be a possible aesthetic embraced when artists are advocating evil acts, however, not totally separable from the aesthetics of the extreme metal scene. Such forms of creative practice appear as reliant on the dialectic between historical perceptions of morality,modern society as globalized, segmented and restructured and the reoccurrence of religion in a secularized perspective.

  Themes regarding evil appear in this form of aesthetic in different ways to traditional discourse; making use of historical and contemporary images of evil and portraying them as desirable in various ways. In some instances such creative release is also linked to religious belief and practise, making the artistic performance equivalent of a transcendental event.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Arvidsson, Sofia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  De splittrade själarna: En studie av symboliska uttryck i Harry Potter och Halvblodsprinsen2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den populära bokserien om den föräldralöse pojken och trollkarlen Harry Potter har väckt stor uppmärksamhet i medier och inom diverse forskningsfält. De religiösa budskap som serien sänder ut till läsare har bland annat blivit kritiserade av diverse kristna samfund i Sverige och det är denna kritik som ligger till grund för denna studie. Det övergripande syftet i denna studie är att, utifrån de motstridiga uppfattningarna angående Harry Potter bokserien, undersöka vilka symboliska uttryck för ondska och godhet som skildras i samband med de två karaktärerna Harry Potter och Lord Voldemort. Den textanalys som sedan utförs bygger på olika symbolteorier inom. Vidare är olika symboliska uttryck för begreppen ondska och godhet centrala för denna studies analys. Sammanfattningsvis går att säga att hos karaktären Harry Potter skildras både symboliska uttryck för ondska och godhet medan det hos karaktären Lord Voldemort finns starkt uttalade symboliska uttryck för ondska i boken Harry Potter och Halvblodsprinsen. Då det kommer till den kritik bokserien har mottagit från diverse kristna samfund så blandar författaren av dessa böcker symboler och deras innebörd i samband med många av karaktärerna och inte minst i skildringen av Harry Potter. Trots detta så framkommer det inte att detta sänder ut ett budskap om att typiskt onda egenskaper kan tolkas som goda utan, precis som i dessa böcker så är det varje människas egna val i avgörande situationer som definierar en människas karaktärsdrag.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Aspgren, Peter
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Svenssons vilja att söka kunskap: En studie om ABF-Sandviken mellan 1939-19682012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att skapa en bild om hur folkbildningsarbetet har pågått i Sandviken samt hur kvinnorna tar större plats i samhället. Det är ABF-Sandviken som folkbildare som står i centrum för undersökningen under perioden 1939-1968. Källmaterialet är studieprogram tryckta av ABF-Sandviken samt deras avrapporteringskort under tidsperioden.

  Frågeställningar som besvaras i uppsatsen är:

  • Vilket folkbildningsarbete gjorde ABF-Sandviken?

   • Fanns det någon ökning i antalet studiecirklar mellan åren 1939-1968?

    • Hur står sig resultatet i förhållande till den skedda invånarökning i Sandviken vid samma tidsperiod?

   • Hur såg könsfördelningen ut vid val av studiecirklar?

    • Vid ett eventuellt överslag åt ett av könen, är det då nya studiecirkelämnen som har gjort överslaget möjligt?

   • Hade studiecirklarna vid ABF-Sandviken någon koppling till samtiden?

  För att besvara dessa frågeställningar har jag använt mig av samtliga studieprogram och närvarolistor från ABF-Sandviken mellan 1939-1968. Jag har genom detta kommit fram till resultatet att det skedde en ökning av antalet studerande vid ABF-Sandviken på slutet av 1940-talet. Med ökningen av studerande så är en logisk förklaring att det även ökade antalet studiecirklar kopplade till ABF-Sandviken. Fördelningen mellan de olika könens val av studieämnen skiftar även under tidsperioden 1939-1968. Det börjar med ett överslag åt det manliga könet för att sedan under 1950- och 1960-talet göra en växling mot ett mer jämställt sökande.

  Dessa resultat har en grund i folkbildningsreformen år 1947 samt en jämställdhetsdebatt som blossade upp på 1950-talet. Folkbildningsreformen gjorde det möjligt att lättare få bidrag för studiecirklar och det gjorde en ökning in på 1950-talet och toppar på 1960-talet möjliga. Sedan med att fler kvinnor tog sig från den fasta positionen i hemmet och deltog mer i samhället blev deltagandet mellan könen mer jämställt.

  Studiecirkelämnen var påverkade av händelser i samtiden. Till exempel diskuterades andra världskriget och på en mer lokalnivå hur kommunen fungerade, och vart skulle man vända sig?

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Axelsson, Hanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Jesus på film: En studie i hur Jesus gudomliga och mänskliga egenskaper har gestaltats på film2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt Jesus beskrivs på film. Mer specifikt är syftet att beskriva hur Jesus gudomliga och mänskliga egenskaper gestaltas i fyra olika filmer. Film är ett växande medium och det är också ett medium för att behandla livsåskådning, både explicit och implicit. Det kristologiska grundproblemet kring Jesus natur aktualiseras på film ibland utifrån en teologisk medvetenhet, men ibland också omedvetet. Syftet med denna studie är alltså att undersöka hur Jesus gudomliga och mänskliga natur gestaltas på film. Genom att gestaltas på film, beskrivs och betonas alltid vissa egenskaper hos Jesus. Ibland framstår Jesus som nästan helt en människa och ibland som en helt gudomlig gestalt. Det förekommer ofta gestaltningar när Jesus är både mänsklig och gudomlig. Det är just detta som denna studie tar upp, hur Jesus gestaltas i de filmer som valts ut. Filmerna har valts utifrån kriterierna att filmen skall handla om Jesus explicit. Ett annat kriterium har varit att filmerna skall vara spridda i tid och genrer. Utifrån dessa kriterier har följande filmer valts ut: Matteusevangeliet (1964), Monty Pythons Life of Brian (1979), Kristi sista frestelse (1988) och The Passion of the Christ (2004). Med en hermeneutisk tolkningsansats och filmvetenskapliga teorier har filmerna analyserats utifrån frågeställningen kring hur Jesus mänskliga och gudomliga egenskaper gestaltats. I analyserna har främst David Bordwell och Tomas Axelsons filmvetenskapliga utgångspunkter använts.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 11.
  Bergh, Linda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Genusstereotyper i reklam: En kvalitativ undersökning av könsstereotyper i reklam.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In my qualitative study, I examined textual analyses, interviews and reception analysis of how women and men are portrayed in advertising. By doing this triangulation, I have been able to highlight the research questions from different angles and therefore gotten a clearer general picture. The purpose of the essay is to increase understanding of whether and how, women and men are gender stereotyped in advertising and how they reason about this. I have also examined whether it is possible to distinguish patterns or themes, in how women and men reason if the gender-stereotyped is of the opposite sex.

  In order to analyse the research questions, the essay takes off in the assessments of notified advertisings made by industry's self-regulation regarding advertising and marketing communications, Reklamombudsmannen and Reklamombudsmannens opinionsnämnd.

  The survey shows that both women and men are good at perceiving gender stereotyping and the making of gender, in advertising. One of the selected advertisements was not convicted by Reklamombudsmannens opinionsnämnd, but both me and informants could identify gender stereotypes and gender markers in it. All informants expressed themselves to perceive gender stereotypes regarding both women and men, in the, for the essay chosen, advertisements. The analysis also shows that the individual itself, seems to be more important for how and if the informants reason about gender stereotyping, than their sex.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Berglund, Anna
  et al.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Kask, Anna-Karin
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Det dramapedagogiska Klavertrampet: två fokussamtal om dramapedagogisk grundsyn.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna C-uppsats är att belysa, beskriva och förstådramapedagogisk grundsyn,

  synligöra ett yrkeskunnande samt bidratill ett annat sätt att samtala och reflektera om/kring

  dramapedagogisk grundsyn. Metodenär fokussamtal med informanter bestående av

  yrkesverksamma dramapedagoger. Undersökningsfrågan är:

  Hur kan berättelser om dramapedagogiska misstag synliggöra dramapedagogisk grundsyn?

  Undersökningen är kvalitativ och ansatsen är hermeneutisk/ fenomenologisk. Analysen är

  fenomenologisk där meningskärnor söks för att sedan pröva detta mot hermeneutisk tolkning.

  Bakgrundsmaterialet berör dramapedagogik samt pedagogisk grundsyn, tyst kunskap och

  förförståelse.

  Resultatet i denna undersökning kopplas till Christer Stensmos fem aspekterkring filosofiska

  frågor. I den fenomenologiska analysen hittas tre av de fem aspekterna: Människosyn,

  samhällssyn och kunskapssyn. Efter att en hermeneutisk tolkning gjorts hittades ytterligare två:

  Etik och syn på den pedagogiska situationen. Undersökningen når fram till följande resultat:

  Dramapedagogisk grundsyn handlar om personlig utveckling, relationer, sociala värden och

  demokratiprocesser.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Berntsson, Lindah
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Murhagen, Therese
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hur framställs föräldraskapet? -En jämförelse mellan magasinen PAPPA Magazine och mama2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

   

  Examensarbete inom Medie- och kommunikationsvetenskap

   

   

  Titel: Hur framställs föräldraskapet? En jämförelse mellan magasinen PAPPA Magazine och mama

   

  Författare: Lindah Berntsson och Therese Murhagen

   

  Termin och år: VT 2013

   

  Handledare: Mathias Sylwan

   

  Examinator: Anna Edin

   

  Nyckelord: Diskursanalys, föräldraskap, framställning, föräldraroll, pappa, mamma.

   

  Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka hur föräldraskapet framställdes genom magasinen PAPPA Magazine och mama. Genom att använda oss av diskursanalys som tillvägagångsätt och teori ville vi få fram på vilket sätt de båda magasinen framställer föräldraskapet. Vi ville även veta vad som, enligt magasinen, är ett gott moder -fader- och föräldraskap. Empirin består av tio nummer, fem vardera av de två magasinen.

  Det som framkommit efter analysen var att magasinen har likheter men skiljer sig åt på många håll. Båda magasinen framställer föräldraskapet utifrån de rådande normerna i samhället. Pappan framställs som individstark karriärsman, medan mamman framställs om en omvårdande mamma.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Bjuhr, Marie
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Vårdande vård utifrån patientens perspektiv.: En kvalitativ intervjustudie med patienter inom psykosvården.2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva och öka förståelsen för vad patienter med

  psykosproblematik upplevde vad i vården som var befrämjande eller hindrande i

  deras återhämtningsprocess och för deras hälsa, hur det tog sig i uttryck och

  varför.

  Patienterna vårdades på ett för målgruppen specialiserat internatboende.

  Metod, studien hade en beskrivande och tolkande design med hermeneutisk

  fenomenologisk metod inspirerad av Van Manen. Datainsamlingen genomfördes

  med hjälp av semistrukturerade intervjuer, sju deltagare medverkade i studien.

  Analysen utfördes i flera steg, holistisk strategi, detaljerad strategi och selektiv

  strategi. Resultatet av analysen utmynnade i fem huvudteman med fjorton

  tillhörande subteman: Mellanmänsklig relation, Demokratisk atmosfär,

  Kommunikation, Att vara aktiv och

  Hopp. Hoppet framkom som en naturlig och underliggande aspekt som

  genomsyrade alla andra teman. Den övergripande tolkningen utmynnade i

  begreppet Medvaro, som var det gemensamma för alla teman. Medvaro beskrev

  också temanas beroende förhållande till varandra.Slutsatsen av den här studien var

  att patienternas upplevelse var att vården på internatboendet där de vistas var

  vårdande, vad som gjorde att den var vårdande framgick av de fem huvudtemana,

  hur det tog sig i uttryck beskrevs genom patienternas egna berättelser och varför

  fenomenet framträdde så som det gjorde tolkades utifrån begreppet Medvaro.

  Nyckelord: Patientens erfarenhet, psykos, återhämtning,

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Blomquist, Sonia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish.
  Miljökritiken i Anderz Harnings kåserier i DN 1982-19922015In: / [ed] Eva Ekstrand, 2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Environmental Criticism in Anderz Harning's causeries in Dagens Nyheter (The Daily News) from 1982 to 1992

  A causerie is a short entertaining text published in a newspaper or magazine. The texts are often humorous and ironic and treat actual and everyday events from the perspective of the authors’ personal experiences.

  This paper examines environmental criticism from a collection of causeries by Anderz Harning which were published in the Swedish newspaper Dagens Nyheter between 1982 and 1992. Harning was a controversial writer whose work clearly highlights environmental problems nationally and internationally. He brought attention to the effects of the Chernobyl catastrophe and the general environmental situation in Sweden during the 1980’s and 90’s.

  The aim of this paper is to investigate how the criticism of the environment is portrayed and which stylistic tools the author used. The material that is the basis for this investigation consists of the collection of causeries from Harnings bästa droppar (1993), and scientific handbooks and dissertations in ideological criticism, style and rhetoric. In this work I have conducted a critical ideological analysis together with aspects of argumentation analysis. I have also closely studied the causeries to enable thematic categorisation.

  The results of my investigation show how causeries allow and emphasise environmental criticism by the use of irony and sarcasm. It also shows that Harning uses the classical rhetorical tools logos, ethos and pathos to influence the reader's intellect and emotions, and to present him as credible, honest and wise.

  Download full text (pdf)
  Paper Harning
 • 16.
  Bora, Gabor
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film (upphört 080911).
  Postscript to a future2007In: Documenta Magazines Online JournalArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 17.
  Brunstedt, Matilda
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Hansson, Hanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Interaktionen mellan pedagoger och barn under vuxenledda aktiviteter på förskolan utifrån ett genusperspektiv2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att undersöka hur pedagoger interagerar och bemöter barn under vuxenledda aktiviteter på förskolan utifrån ett genusperspektiv. Samt om det skiljer sig åt mellan förskolorna beroende på huvudmannaskap, privat eller kommunalt. Designen som användes är en kvalitativ, semi-strukturerad observationsstudie. Observationerna genomfördes på två förskolor, en privat och en kommunal, med barn i åldrarna fyra till sex år. därefter analyserades resultaten utifrån tidigare forskning författarna tagit del av. Resultaten visade att på den privata förskolan förekom mer omedvetet könsskapande från pedagogerna i det att pojkarna tilläts ta mer plats i aktiviteterna. Resultaten från den kommunala förskolan var mer svårtolkade då inget tydligt bemötande utifrån könsstrukturerna förekom. Istället för pedagogernas bemötande av barnen valde författarna att också tolka barnens beteende utifrån tidigare forskning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Bråtman, Martin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Grötting, Linus
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Red Bull, mer än bara ett varumärke: En kvantitativ enkätstudie av konsumenters inställningar till varumärket Red Bull2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den österrikiske entreprenören Dietrich Mateschitz grundade 1983 Red Bull tillsammans med thailändska investeraren Chaleo Yoovidhya. 38 år senare sålde Red Bull uppskattningsvis 9,8 miljarder burkar årligen. Dietrich Mateschitz lanserade 1983 inte bara en ny produktkategori utan ett marknadsföringskoncept som idag kan återfinnas inom sport, musik och kultursammanhang. 

   

  I denna uppsats utforskas 18–32 åriga svenskars relation till Red Bull, både varumärket som energidrycken i ambitionen att expandera och belysa den typ av marknadsföring och varumärkesarbete som företaget genomför. Detta sker genom en kvantitativ enkätundersökning med frågor inspirerade av Lynn B.Upshaws Building Brand Identity, A strategy for success in a hostile marketplace och Lena Leikas i Nordiska ministerrådets Otraditionella marknadsföringsmetoder mot barn och unga. Redovisning av resultatet och analys följer. Totalt 153 svar samlades, varav 152 av dem tillfrågade var bekanta med varumärket i fråga. 

   

  Enkäten belyste åsiktsskillnader och starka känslor de tillfrågade kände kring varumärket, övervägande majoriteten positiva men också en avsevärt stor proportion negativa. Enkäten visade en åsiktsskillnad mellan varumärket och produkten med motivationer grundade i produktens natur. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Bäckström, Anna
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kulturvetenskap.
  Symbolvärlden: en studie i symbolernas värld2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag vill undersöka och ge några exempel på hur människor genom sin egen personliga symbolvärld kan komma i kontakt med den omedvetna kunskapen om sig själva och världen. Jag vill även belysa några sätt på vilket människan kan göra detta och hur hon i så fall kan praktiskt gå till väga.

  • Hur kan den personliga symbolvärlden bidra till att människor förstår sig själva, sin miljö och omgivning bättre?
  • Hur kan man komma i kontakt med denna värld?

  Jag kommer att titta närmare på några aspekter av dessa frågor, några olika perspektiv på hur symbolvärlden kan vara till nytta för människor. Jag kommer sedan att ha delfrågor som ytterligare tar upp några exempel på detta tema, alla leder de fram till de övergripande svaren.

  • Vad är symboler?
  • Hur kan symboler vara ett verktyg för utveckling?
  • Vad är drömmar?
  • Hur kan vi använda oss av drömmar?
  • Vilka andra metoder finns det för att utforska symbolvärlden?
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Börjesson, Caroline
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Lundkvist, Natalia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  En kvalitativ studie om fritidslärarens reflektioner kring uppdraget att arbeta med IT i fritidshem2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Cananau, Iulian
  University of Bucharest.
  American Political Culture and Its "New War"2003In: America in/from Romania / [ed] Rodica Mihaila, Irina Pana, Bucharest: Editura Univers Enciclopedic, 2003, p. 108-115Chapter in book (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Cananau, Iulian
  University of Bucharest.
  The Idea of Citizenship2004In: Communism, Capitalism and the Politics of Culture: Proceedings of the East-West  American Studies Conference at the Center for North American Studies, June 2003 / [ed] Christa Buschendorf, Frankfurt am Main, 2004, p. 180-202Chapter in book (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Cananau, Iulian
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Thalén, PederUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Populism, Democracy, and the Humanities: Interdisciplinary Explorations and Critical Enquiries2022Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  In this volume, twelve Sweden-based researchers reflect on the phenomenon and concept of populism in relation to democracy and the humanities from the multiple vantage points of various disciplinary backgrounds: philosophy, history of ideas, media and communication, journalism, political science, gender studies, organization science, education theory, popular culture, and literary studies. While the study of populism has attracted a lot of attention in political science, this topic has been rarely explored by scholars in the humanities. Rather than contribute to the already established area of populism studies in social and political sciences, our authors take a more open and exploratory stance through which they attempt to open up new fields and directions for inquiry from an interdisciplinary humanistic perspective.

 • 24.
  Carlson, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Comments on Katharine Paxman, “Hume and the Evolution of Appetite”2016Conference paper (Refereed)
 • 25.
  Carlson, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  "Lyssna på din kropp!"2020In: Filosofisk Tidskrift, ISSN 0348-7482, no 4Article in journal (Other academic)
 • 26.
  Carlson, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Sex, Biological Functions and Social Norms: A Simple Constructivist Theory of Sex2016In: NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, ISSN 0803-8740, E-ISSN 1502-394X, Vol. 24, no 1, p. 18-29Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Feminist theory needs a constructivist account of biological sex for at least two reasons. The first is that as long as female and male are the only two sexes that are taken for granted, being cisgender, heterosexual, and preferably a parent will be the norm, and being intersexed, transgender, bi- or homosexual, infertile or voluntarily childless will be deemed failure. The second is the fact that, usually, sex and gender come together in the way that is expected, i.e. the fact that most females are women and most males are men needs to be explained. This paper provides a constructivist theory of sex, which is that the sex categories depend on norms of reproduction. I argue that, because the sex categories are defined according to the two functions or causal roles in reproduction, and biological functionis a teleological concept involving purposes, goals, and values, female and male are normative categories. As there are no norms or values in nature, normative categories are social constructions; hence, female and male are not natural but social categories. Once we understand that biological normativity is social, biological norms of heterosexuality, fertility, and so on are no longer incontestable. In addition, as many gender norms also concern reproduction - socially mediated reproduction - this simple theory of sex explains the common confluence of sex and gender.

 • 27.
  Carlson, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Structure and Feeling in Hume’s Accounts of the Indirect Passions2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In a literature review of Hume’s psychology of the passions, Elisabeth Radcliff calls for a consistent understanding of his accounts of the indirect passions, the structural and the introspective. Hume gives a structural account of the indirect passions as he locates them within a causal structure of perceptions. Since many readers find the causal relation of passion and (sort of intentional) object mistaken they, identify the passion with the entire structure why the object is constitutive of the passion for logical or conceptual reasons. Hume however regards the passions as simple impressions only contingently related to other perceptions, and defines them by how they feel. That is the introspective account. In this paper, I present a reading of Hume’s theory that makes use of the structural account and consistently unites it with the introspective. Unlike other commentators, I argue that Hume distinguishes between having feelings of pride and being proud. Combined with an understanding of causation as event causation in opposition to species causation, this distinction is enough to save him from criticism.

 • 28.
  Carlzén, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Summers of love- Hur New Hollywood gav filmen nytt perspektiv: En genusanalys av Bonnie and Clyde, Cabaret och Annie Hall 2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under ungefär en tioårsperiod, från den senare hälften av 1960-talet till den senare hälften av 1970-talet, producerade Hollywood filmer som inte bara tilltalade kritiker, utan även publiken. Dessa filmer var kreativa såväl produktionsmässigt som narrativt, och bröt ofta mot gamla traditioner samtidigt som man byggde vidare på formler för berättande som grundats under studioeran.

  Frågeställningarna var dessa: Vilka händelser skiljer den här perioden från andra perioder i filmhistorien? Hur skedde förändringarna på olika plan? Och hur såg skildringen av kvinnor på film ut, jämfört med tidigare? För att söka svar användes olika böcker inom såväl filmhistoria som genusstudier, samt läste texter som hittades på internet. Dessutom gjordes en närstudie av tre filmer från denna period, ur ett genusperspektiv:

  Bonnie and Clyde, Cabaret, och Annie Hall.

  Dessa år var även mycket händelserika i samhället i stort, och de olika händelserna färgade av sig i filmproduktionen på två olika sätt. För det första blev filmerna vuxnare och mindre "familjevänliga", och för det andra förekom ofta en romantisering av förflutna epoker, som exempelvis depressionsåren. De kvinnliga karaktärerna hamnade i centrum på ett nytt sätt, jämfört med tidigare.

  Studiosystemet upplöstes av sig själv, mer eller mindre, och i tomrummet

  efter detta uppstod en kreativt lyckad övergångsperiod, känd idag som "New Hollywood", där amerikanska filmskapare kunde göra filmer som inte följde några av de vid tiden givna normerna. Detta gav en slags konstgjord andning tills produktionsbolagen hade lyckades återanpassa sig.

  Download full text (pdf)
  Summers of Love
 • 29.
  Cederholm von Schmalensee, Linn
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Persson, Robert
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Medierna, idrotten & föräldraskapet: En jämställdhetsstudie om medias diskursiva framställning av föräldraskapets innebörd för elitidrottare2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Cöster, Marie
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Den dubbla cirkeln: två fokussamtal om dramapedagogiska cirkelövningars innebörd 2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att karaktärisera och belysa cirkelövningar och deras betydelse i drama. Bakgrunden behandlar forskning kring drama och symboler, cirkelns symboliska betydelse, drama som metod, fyra drampedagogiska perspektiv samt personlighetsutveckling genom drama. Den teoretiska utgångspunkten i undersökningen är fenomenologisk- hermeneutisk. Den metod som används är fokussamtal som åtta personer med erfarenhet av studier i drama och arbete med drama deltar i. Det empiriska materialet bearbetas med en fenomenlogisk analysmodell som är utarbetad av Pirjo Birgerstam. Genom att söka efter minsta gemensamma nämnare i materialet skapas teman från kärnor som kopplas ihop av betydelseenheter. I resultatet redovisas analysen med hjälp av ett nät med kärnor och teman, utdrag ur referatet som belyser olika teman samt en tabell.  Resultatet tolkas för att ge ökad förståelse samt sammanfattas i summeringen. De olika temana står för olika kvalitativt skilda aspekter av cirkelns betydelse i drama som relaterar till varandra och på så sätt ger en bild av cirkelns karaktär i drama. Genom analysen framträdde ett övergripande tema; dubbeltydighet. Metoden och resultatet belyses och granskas i diskussionen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Danhard, Margareta
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  På gränsen mellan liv och död: Barnamordsanklagade och deras barn, Gävleborgs län vid sekelskiftet 18002019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar fyra anklagade barnamörderskor i Gävleborgs län kring sekelskiftet 1800 ur ett genusperspektiv. Syftet är att undersöka vilka faktorer som påverkade kvinnornas agerande kring sin oönskade graviditet vilket ledde till att deras barn dog, samt vilka faktorer som påverkade vilket straff de fick. Metoden består av ett textanalytiskt tillvägagångssätt av främst deras rannsakningsprotokoll där åtta påverkansfaktorer identifieras; fyra som påverkade barnens död samt fyra som påverkade vilket straff de anklagade fick. Resultatet visar att även om inga av lägersmännen, de anhöriga eller husbondfolken i mitt material blev anklagade för delaktighet i brottet så finns det försummelser från deras håll som ledde till att barnen dog. I analysen har jag utgått från genushistorikern Joan Scotts genusteori. Utifrån Scotts fyra nivåer har jag i materialet identifierat kulturellt symboliska representationer kopplade till normer på individuell och institutionell nivå, vilket haft betydelse för hur påverkansfaktorerna kunde verka för hur kvinnorna kom att agera under hela processen, från graviditet till rättegång och dom. I samverkan med ett genusperformativt perspektiv har det kunnat utrönas på vilket sätt genus görs i rättssalen och i hushållet som fick betydelse för kvinnornas straff. Resultatet visar både på att genusperformativiteten kunde falla ut till kvinnans nackdel och fördel, två döms till döden, två till fängelse. I de två fall kvinnorna klarar sig från dödsstraff så beskrivs de som varken fräcka eller blödiga, medan kvinnorna i de andra två fallen istället beskrivs utifrån den negativt kvinnligt konnoterade symboliska representationen blödighet. Generellt blir det synligt att barnamordsbrottet gjordes till ett kvinnligt problem. För även om de två lägersmännen som angavs fick sina lönskalägestraff så var de väldigt osynliga fram till barnets död. Även husbönderna och anhöriga kom undan straff även om man kan ana deras påverkan. Ur ett genusperspektiv syns tydligt hur agerandet i rättssalen och i hushållets tjänst skedde utifrån föreställningar om det kvinnliga kontra det manliga. Exempelvis att den kulturellt symboliska representationen blyghet var kopplad till den kvinnliga kyskhetsnormen där fräcket var negativt konnoterat. Medan den kulturellt symboliska representationen utifrån den manliga normen fungerade tvärtom, att där uppfattades fräckhet som mer positivt och blyghet som mer negativt. Och dessa kulturella symbolrepresentationer med dess olika normvärde beroende på kön gjorde att kvinnorna blev mer utsatta vid sedlighetsbrott.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Dombaj, Tanja
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Drama som pedagogisk metod i språkundervisningen: En kvalitativ studie om språklärares uppfattningar och erfarenheter om  arbete med drama i språkundervisningen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

   

  Studiens fokus ligger på att beskriva hur och varför språklärare i engelska, svenska samt svenska som andra språk på grundskole- och gymnasienivå använder pedagogiskt drama som metod i språkundervisningen. Syftet är också att undersöka hur språklärare kopplar drama som metod i språkundervisningen till läroplanen. Resultatet av undersökningen visar att språklärarna använder metoder som grundövningar, samarbetsövningar, rollspel, improvisationer samt dramatisk gestaltning. Vidare visar undersökningen  att  språklärarna använder dramametoder i språkundervisningen för att det engagerar och utvecklar deras elever på ett djupare plan och för att kunskap, förståelse och insikt för språklärandet nås genom aktiv handling och konkreta erfarenheter. Språklärarna använder drama som metod i språkundervisningen vid socialisering av grupper, stärkande av identiteter och fördjupad kommunikation elever emellan. En av språklärarna ser inte någon koppling till läroplanen medan andra språklärare lyfter fram en rad mål och riktlinjer i läroplanen och framhåller att  drama som metod med dess varierande arbetsformer i språkundervisningen skapar resurser för att uppfylla dessa  mål och riktlinjer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Dunder, Anna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Söderlund, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Senja utforskar vattnets kretslopp: Ett didaktiskt lärandematerial2019Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med produktarbetet var att skapa ett didaktiskt lärandematerial bestående av en bilderbok med tillhörande lärarhandledning med inriktning på vattnets kretslopp, för en hållbar utveckling. Det didaktiska lärandematerialet utformades för att stödja och inspirera förskolepersonalen i sin dagliga undervisning tillsammans med barnen i förskolan. Utformningen av det didaktiska lärandematerialet bygger på det som kom fram i besvarandet kring vår frågeställning: Hur kan ett didaktiskt lärandematerial utformas för att hjälpa förskolepersonalen att ge barn i förskolan tidiga erfarenheter om vattnets kretslopp? Frågeställningen besvarades i relation till den tidigare forskningen som gjorts inom samma ämnesområde. En bakgrund inom redan befintlig barnlitteratur och/eller lärandematerial samt våra didaktiska övervägande kring utformning av barnböcker har också bidraget till produktarbetets resultat. Allt material har samlats in via olika infallsvinklar såsom databassökningar och studiebesök. Materialets insamling har dokumenterats med hjälp av minnesanteckningar, fotografering och ljudupptagningar. I produktarbetets resultatavsnitt presenteras vårt didaktiska lärandematerial som kommer i form av en faktabilderbok med tillhörande lärarhandledning. Utifrån den befintliga barnlitteraturen och lärandematerialen saknas det sen tidigare motsvarande didaktiska lärandematerial, därför blir vår slutsats att vår produkt kan fylla en funktion som inget annat material gör just nu.    

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Edkvist, Ingela
  Uppsala Universitet, Kulturantropologiska Instituionen.
  The Performance of Tradition.: An Ethnography of Hira Gasy Popular Theatre in Madagascar.1997Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This study deals with the popular theatre performance of Hira Gasy, and its actors and audiences in the central highland regions of Imerina and northern Betsileo in Madagascar. The Hira Gasy has developed from a court to a rural performance during the last two centuries, a period influenced by first the British and then by the French presence in the country. Today, the performances are given in diverse contexts, the most common being in connection with reburial ceremonies. The Hira Gasy troupes all have a common form of their performance, with speeches, songs, acrobatics, dance and music, while the content is unique for each troupe, although given in a culturally recognized form.

  The study is based on 19 month of fieldwork divided into five periods between 1991 and 1996. The main argument is that the Hira Gasy performances provide a forum in which the problems of identification and belonging are discussed. The 'foreigner'is used as a 'mirror image' for the rural and the poor in their aims to assert and shape their sense of belonging in a changing society. The symbols of identification - the ancestral land, the common tomb and the family solidarity - are felt to be threatened by increasing individualization and the decrease in the fulfillment of the ancestral duties. For the rural poor their feelings of marginality and powerlessness in relation to the economically and politically powerful urban elite are expressed in Hira Gasy. Through the practice of custom they sustain their moral dignity, which is one of the most important means in order to remain malagasy. The Hira Gasy performance are indigenious arenas for existential and moral discussions, and for providing a sense of belonging in a problematic reality shaped by both the 'way of the ancestors' and the 'way of the foreigner'.

 • 35.
  Ekersved, Sara
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Normkreativ barnlitteratur - problematiserande eller normaliserande?: En analys av normkreativ barnlitteratur ur ett genusperspektiv2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet i den här uppsatsen är att undersöka könsfördelningen bland upphovspersoner av normkreativ, genusmedveten och/eller normkritisk barnlitteratur. Undersökningen fokuserar på barnlitteratur som anses vara normbrytande och analyserar om den agerar normaliserande eller problematiserande.

                        Metoden jag använder är både kvantitativ och kvalitativ då jag undersökt antalet upphovspersoner i olika urval men också försökt utröna innehåll i några exempel från barnlitteraturen och tidigare forskning. Intervjuer har också genomförts på bokförlag inom uppsatsens ram.

                        Resultatet påvisar att det förekommer en skev könsfördelning bland upphovspersoner till barnlitteratur inom ramen för uppsatsen. Det går att se kopplingar mellan upphovspersoners kön och deras utgivna verk, och det sambandet har betydelse för såväl bokens handling som protagonist. Analyserad litteratur påvisar mönster i hur normer problematiseras eller normaliseras. Att det i sin tur inverkar på läsaren och lyssnaren framställs i uppsatsen. Även genus och barns formande av identitet utifrån vad de möts av i litteraturen diskuteras. Inkluderande och normkreativ barnlitteratur ökar på den svenska barnboksmarknaden. Uppsatsen ger en inblick i hur den typen av barnlitteratur förhåller sig till regeringens uppställda mål mot jämställdhet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Ekman, Emmy
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Kugghjulets smörjmedel: Kommunikatörens funktion i en organisation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  What does a communicator do? That's a question that's not too unusual for those who doesn't work like one to ask when a communicator present their profession. That's why following case study with qualitative interviews examines how a public administration in Växjö kommun perceives the profession. With four focus groups with different professions tries with the author to describe the concept of being a communicator and what communication means to the organization.

   

  It showed in the result that a communicator most parts work in the background. That a communicator is a "ghostwriter" if so prefers. The one who works as a communicator has a mission to be there for the whole organization to help the coworkers and the manager with the communication problems and challenges they may have. They help the organization and then become the lubricant to the cogwheels which may be similar to an organization.

   

  It's not just the organization that the communicator is supposed to be available for. They should also serve the audience that the organization may have. In this case the citizens of the county.

   

  The result showed that trust can be built up with the help of communication. Both internal and external. The responsible for the issue would stand up for himself. The communicator could help the responsible one with the communication but not the one to send out the message.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Ekstrand, Amelie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Sundelin, Ida
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Individualisering: Om svårigheter och möjligheter i lärares arbete med individualisering2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Ekstrand, Lars
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Orkanens öga: Pier Paolo Pasolini2016 (ed. 1)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 39.
  Eldh Rinaldo, Elin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Thunberg Pettersson, Amanda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Det perfekta svenska vykortet: IKEAs framställning av livet i katalogerna 2000-20152015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker hur myten om det svenska livet representeras genom IKEA-katalogen. Empirin sträcker sig från år 2000 till år 2015. Detta görs genom Roland Barthes semiotiska bildanalys med inriktning på begreppet myt.

   

  Katalogerna från samtliga år studeras och tolkas för att skapa en övergripande bild av varje år.

   

  De teoretiska utgångspunkterna är denotation/konnotation som används som ett verktyg för att analysera bilders, i detta fall katalogernas framsidor, särskilda kultur och meningsskapande i en kontext. Myten är det som ger kontexten en betydelse. Denna betydelse stänger ute andra tolkningar, vilket gör att myten framstår som sanning.

   

  Studiens resultat visar att IKEA-katalogen visuellt speglar en myt om värderingar, politik, rättvisa, jämlikhet och ideal. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Elfving, Susanne
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Möten med troende - en undersökning av tre religionslärares uppfattningar om religionsmötets betydelse och konsekvenser i undervisningen på gymnasiet.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka hur tre religionslärare uppfattar religionsmötets betydelse och konsekvenser i undervisningen på gymnasiet. Med religionsmöte avses här då en grupp elever gör ett studiebesök hos något religiöst samfund eller då en religionsrepresentant besöker skolan och för ett samtal med eleverna i klassrummet.

  För att uppfylla syftet genomfördes en kvalitativ intervjustudie med tre religionslärare. Resultatet visar att lärarna har flera syften med religionsmöten i undervisningen. Det primära är att eleverna skall få en förståelse för den troende och den religion som denne representerar. Man vill även med religionsmötet bryta elevernas eventuella fördomar. Respekt för den enskilde individen var även något som samtliga informanter lyfte fram.

  Samtliga lärare menade att det finns risker med religionsmöten i undervisningen. De anser att det är av stor vikt vem religionsrepresentanten är och hur den förmedlar sitt budskap. En av informanterna väljer noggrant ut vem eleverna får träffa medan de två övriga väljer att inte göra det. Samtliga lärare anser att det även finns en risk att budskapet som religionsrepresentanten förmedlar blir ett facit för eleverna. Även om samtliga lärare är medvetna om dessa risker så använder de religionsmöten i undervisningen då det primära är förståelsen för religionsrepresentanten och dennes religion.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 41.
  Eliasson, Ingegärd
  et al.
  Department of Conservation, University of Gothenburg, 405 30 Gothenburg, Sweden.
  Fredholm, Susanne
  Department of Conservation, University of Gothenburg, 405 30 Gothenburg, Sweden.
  Knez, Igor
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational Health Science and Psychology, Psychology.
  Gustavsson, Eva
  Department of Conservation, University of Gothenburg, 405 30 Gothenburg, Sweden.
  Weller, Jon
  School of Architecture, Planning and Landscape, University of Calgary, Calgary, AB T2N 1N4, Canada.
  Cultural Values of Landscapes in the Practical Work of Biosphere Reserves2023In: Land, E-ISSN 2073-445X, Vol. 12, no 3, article id 587Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to investigate the role of the landscape’s cultural values in the practical work of biosphere reserves and to identify what opportunities there are to increase awareness and knowledge about these values. The paper draws upon data collected in a Swedish biosphere reserve, including a survey of residents, interviews with public officials involved in cultural heritage management, and an analysis of documents produced by the Biosphere Reserve Association. Residents showed a broad knowledge about the landscape’s cultural values, and they linked immaterial heritage to material objects. The residents’ strong identity and pride in relation to the landscape were confirmed by the officials, who argued that it is the deep layers of history and the cultural diversity of the landscape that make the biosphere reserve attractive. However, concepts related to the landscape’s cultural values were barely touched upon in the documents analysed; the landscape’s cultural values were presented as a background—as an abstract value. The findings reveal several unexplored opportunities and practical implications to increase awareness and knowledge of the landscape’s cultural values. Suggested actions include definition of goals, articulation and use of concepts, inventories of actors, increased collaboration, and use of residents’ knowledge. Cultural values of landscapes are often neglected in the practical work of biosphere reserves, despite the social and cultural dimensions of sustainable development being an important component of UNESCO’s Man and the Biosphere (MAB) Programme. This research indicates several ways of bridging this gap between theory and practice.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Eriksson, Henrik
  et al.
  Röda Korset Högskola.
  Christiansen, Mats
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Holmgren, Jessica
  Röda Korset Högskola; Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Engström, Annica
  Mälardalens Högskola.
  Salzmann-Erikson, Martin
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Nursing science. Oslo University Hospital.
  Nursing under the skin: a netnographic study of metaphors and meanings in nursing tattoos2014In: Nursing Inquiry, ISSN 1320-7881, E-ISSN 1440-1800, Vol. 21, no 4, p. 318-326Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aims of this study were to present themes in nursing motifs as depicted in tattoos and to describe how it reflects upon nursing in popular culture as well as within professional nursing culture. An archival and cross-sectional observational study was conducted online to search for images of nursing tattoos that were freely available, by utilizing the netnographic methodology. The 400 images were analyzed in a process that consisted of four analytical steps focusing on metaphors and meanings in the tattoos.

  The findings present four themes: angels of mercy and domination; hegemonic nursing technology; embodying the corps; and nurses within the belly of the monster. The tattoos serve as a mirror of popular culture and the professional culture of nurses and nursing practice within the context of body art. Body art policy statements have been included in nursing personnel dress code policies. Usually these policies prohibit tattoos that are sexist, symbolize sex or could contribute and reproduce racial oppression. The results show that the tattoos can be interpreted according to several layers of meanings in relation to such policies. We therefore stress that this is an area highly relevant for further analyses in nursing research.

 • 43.
  Falck, Malin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Sedendahl, Katarina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Fri lek i förskoleklass: En intervjustudie med sex förskollärare om den fria lekens betydelse i förskoleklassens undervisning2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt arbete är att utveckla kunskap om hur förskollärare ser på den fria lekens betydelse i förskoleklassens verksamhet samt hur de använder sig av och förhåller sig till barnens fria lek. Detta utifrån hur förskollärarna tolkar läroplanens innehåll och utifrån hur barngruppens behov och verksamhetens förutsättningar ser ut. Metoden består av insamlade data från intervjuer med sex förskollärare som är verksamma i förskoleklasser i olika delar av Sverige. Datainsamlingen har analyserats med utgångspunkt från det teoretiska perspektivet policy enactment som i vår studie innebär att förskollärarna tolkar, anpassar och använder sig av läroplansinnehållet i sin undervisning. Det framkom olika kategorier från vår datainsamling som presenteras som rubriker i resultatavsnittet. De kategorier som framkommer utifrån vår första frågeställning om den fria lekens betydelse är: Utveckla lärande, utvecklas socialt samt utveckla inflytande och delaktighet genom den fria leken. De kategorier som framkommer från vår andra frågeställning om förskollärarens förhållningssätt är: Att styra den fria leken, att använda den fria leken som fyllmedel eller motivation samt Att positionera sig vid barnens fria lek. Resultatet visar hur förskollärarna använder sig av den fria leken i förskoleklassens verksamhet, vilka möjligheter, fördelar och svårigheter som upplevs samt vilka begränsningar som görs. I resultatet framkommer även hur förskollärarna väljer att positionera sig under barnens fria lek och vilka fördelar respektive nackdelar som deras val innebär. Avslutningsvis sammanfattas slutsatser om att den fria leken ses som viktig utifrån både ett socialt och ett lärande perspektiv, samtidigt som förskollärarna belyser att den fria leken utifrån olika faktorer begränsas. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Farstad, Britt Johanne
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Future urban environments in science fiction: Initiated thought experiments2021In: Urban Transition - Perspectives on Urban Systems and Environments / [ed] Marita Wallhagen and Mathias Cehlin, IntechOpen , 2021Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Is it possible that science fiction-films have influenced modern architecture and buildings in the real world? Ideas about the design and purpose of future cities often start with visions. Science fiction can be understood as a kind of thought experiment. The experimenter, the writer or filmmaker, begins with a hypothesis and sets up initial conditions. SF writers take notice of their colleagues’ work and results; they often borrow fundamental concepts from previous generations of writers. Authors elaborate on and transform these concepts, apply and test them in new situations, and add new ideas. I argue that our capacity to imagine things and phenomena that do not yet exist is important in the process of constructing and reorganizing human life and, hence, also urban environments. The concepts of “city” and “countryside”, both of which are often projected and experienced as opposites, with contradictions and conflicts built into them, are examined. Urban Transition through some of the most influential dystopian sf-movies with Metropolis is my starting point, films where the idea of the city can be said to be the main protagonist.

 • 45.
  Folkesson, Filippa
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities. År.
  Helmersson, Madelene
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  50-talisternas färd genom det digitala samhället: En kvalitativ studie om hur 50-talister förhåller sig till dagens mediesamhälle2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aims at seeking knowledge about how people born in the fifties experience the current media society and how they view their own use of today's media technology. The questions asked in the thesis include; how the informants view today's media technology, how they use today's media technology and how the informants compare today's media technology in contrast to how it was when they grew up. The theories for the thesis include Krekula and Johansson's theory of age, as well as Mannheim's theory of generation. The approach used to gather information was semi-structured qualitative interviews, where six women were interviewed. Through this approach, together with our theoretical framework we can derived that the informants view on today’s new media technology includes that they know that they use media technology to a large degree but continue the usage in the same extent. They are worried that the physical encounter between people will disappear due to current media technology, but they see more benefits than disadvantages. The main reason for their use was to maintain relationships with acquaintances. Some of the informants use media technology all the time, while others try to avoid it. How the informants look at today's media technology in comparison to what it looked like when they grew up include that the informants thought that life calmer before, and that media technology might have brought more stress into their lives.This study can be a supplement on the area of elderly and current media technology research, as the research in this area is mostly focused on people older than 80 years. This study can therefore contribute information from a younger generation of the elderly.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Frid, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Symboliskt våld: Fadimes öde beskrivet utifrån Bourdieu2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att besvara om Bourdieus teori om symboliskt våld stämmer på ettav Sveriges mest uppmärksammade hedersmord på Fadime Sahindal.Den frågeställning som kommer att besvaras är följande:• Hur kan Fadime Sahindals historia beskrivas utifrån Bourdieus teori omsymboliskt våld?• På vilkets sätt yttrar sig våldet mot Fadime Sahindals utifrån teorin omsymboliskt våld?• Hur skildras Bourdieus beskrivning av könsrollerna i historien om Fadime?

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Golabiewski, Emanuel
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  En granskning av Gamification som kommunikationsstrategi2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  C-Uppsats
 • 48.
  Grelsson, Sofia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Einarsson, Sara
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Balansen mellan effektivitet och arbetsmiljö: En process, mål och effektutvärdering av lokalpolisområde Medelpads utredningsverksamhet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay evaluates the police department in Medelpad’s changed way of working,

  focusing on it´s process, goals, and effects. The purpose of this essay has been to

  examine whether the police has achieved their two main goals of improving their

  investigation function and their working environment. These goals have been the

  main focus in the foundation of how the changed way of working has been

  developed and executed. In this essay the main goals are evaluated by using index

  data and a questionnaire. The results indicate that the improved way of working has

  been implemented as planned, which essentially has resulted in predominantly

  positive effects. Within the framework of this essay and in proportion to it´s

  limitation, it seems that an effective leadership has been incorporated which seems

  to have led to an improved working environment. Furthermore, the index data

  suggests an increased efficiency in the police departments investigation results. For

  instance, it is shown by fewer open investigation cases.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Gustafsson, Amanda
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Helles, Daniel
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  En kommunikativ kommun?: - Hur upplever invånarna Gävle kommuns sociala medier?2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sociala medier har blivit en stor kommunikativ del av vardagen i samhället. Information och interaktion ökar på digitala plattformar. Myndigheter kämpar med att skapa dialog med medborgare och har svårigheter med att nå ut med information till samhället genom sina informationskanaler. Sociala medier har visat sig vara en bra plattform både för information och interaktion. Om plattformarna används som de är designade till att användas. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur och på vilket sätt Gävle kommun kommunicerar på deras sociala medier samt hur det tas emot av medborgarna i kommunen. En annan del av uppsatsen är att förstå Gävle kommuns val av sociala medier framför andra kommunikationskanaler och varför de väljer att använda valda kanaler. Uppsatsen utgörs av en kvalitativ och en kvantitativ studie, där vi gör både en enkätundersökning och en intervju med anställda på Gävle kommuns kommunikationsavdelning. Undersökningen försöker utröna hur nödvändiga Gävle kommuns sociala mediekanaler är för invånarna, alltså hur invånarna värderar de kommunala sociala mediekanalerna. Uppsatsen försöker främst svara på forskningsfrågan: Hur ser Gävle kommuns strategiska kommunikationsarbete ut? Undersökningen försöker även svara på frågorna: Hur ser användandet av sociala medier ut hos Gävle kommun och dess invånare och hur upplever gävleborna Gävle kommuns sociala mediekanaler och deras innehåll i jämförelse med kommunens mål med kommunikationen? Uppsatsens teoretiska ramverk utgår från Marshall McLuhans (2009) teorier om mediet som budskap, Christian Fuchs (2017) definition av sociala medier, Livia Norströms (2019) avhandling gällande svenska kommuner och sociala medier samt Ines Mergels (2013) teorier kring myndigheter och sociala medier. Uppsatsens resultat är delvis att mediets form kan vara viktigare än innehållet. Sociala mediers innehåll är sekundärt för respondenterna i enkätundersökningen. Det viktiga är inte vad kommunen säger med sina sociala medier utan att de har dem. Uppsatsens resultat visar även att kommunen prioriterar sina sociala mediekanaler för ensidig information snarare än tvåvägskommunikation. Transparens genom representation är viktigare för kommunen snarare än interaktion med invånarna. Respondenterna i enkätundersökningen uppger att de ser positivt på kommunens sociala medier men att de varken tar del av dialogen med kommunen eller informationen på de sociala medieplattformarna. 

  Download full text (pdf)
  C-uppsats
 • 50.
  Gustavsson, Michael
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för litteraturvetenskap och svenska språket.
  Paul de Mans retorik: Om ett centralt begrepp i dekonstruktionen1998In: Rhetorica Scandinavica, ISSN 1397-0534, E-ISSN 2002-7974, no 7Article in journal (Refereed)
1234 1 - 50 of 181
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf