hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 22 av 22
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Ahlbäck Herou, Ellinor
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Med tillgång till elevers livsvärld?: Tre dramapedagogers uppfattningar av konflikthantering i skolan2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att belysa dramapedagogers olika uppfattningar av att arbeta med konflikthantering i skolan för att fördjupa kunskapen om dramapedagogisk didaktik i sammanhanget.  Ansatsen är inspirerad av fenomenografi och hermeneutik. Empirin analyseras i olika beskrivningskategorier som utgör det så kallade utfallsrummet och söker svaret på frågeställningen:

  Vilka olika uppfattningar har dramapedagoger av konflikthantering i skolan?

  Undersökningens fyra beskrivningskategorier består av pedagogiskt förhållningssätt, lyckade exempel, svårigheter och pedagogisk kompetens. Vidare görs en hermeneutisk tolkning där resultatet kopplas till Sternudds (2000) dramapedagogiska perspektiv. Där ställs frågan:

  Kan uppfattningarna tolkas med inspiration av hermeneutik enligt Sternudds (2000) dramapedagogiska perspektiv?

  Tre av de fyra perspektiven återfinns i informanternas utsagor, det holistiskt lärande perspektivet, det kritiskt frigörande perspektivet samt det personlighetsutvecklande perspektivet. Svårigheter som dramapedagogerna uppfattar sig möta i sammanhanget handlar om att vara inlyssnande, tidsaspekten samt att komma in utifrån på en skola.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Andersson, Robert
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Of chaos and internal fire: the quest for nothingness by lyrical manifestations of re-interpreted Gnostic thought2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay researches the prevalence of Gnostic influences in contemporary music lyrics, more exclusively within the context of the extreme metal scene. A resurgence of such topics has also been evident in contemporary music; not surprisingly, as music in general is part of the foundations of culture, and in a wider aspect, of society at large. The essay is performed using a hermeneutic method, interpreting music lyrics and discussing them from a background of cultural and religious theory. The purposes of researching the influences of Gnosticism in this environment are to determine the presence of Gnostic thought in extreme metal lyrics, research the eventual re-interpretations of historical sources of Gnosticism, and to discuss the acknowledged Gnostic influences in the displayed art form in a contemporary cultural perspective, related to cultural aspects such as secularization, modernity and globalization.

  Sources include music lyrics appropriate to the subject matter at hand as well as previously published interviews.

  The results of the investigation demonstrate that there are multiple interpretations of Gnostic thought apparent in extreme metal lyrics, varying from slight re-interpretations to more extensive ones, as apparent in what is identified as a chaos-gnostic current. The Gnostic material has in the latter scenario been integrated into an originally satanic worldview and as a result has become a major part of the chaos-gnostic belief system. The chaos-gnostic current has appeared in a highly secular surrounding, and the results of the essay propose that a secular surrounding can breed elements of trangression within individuals, leading to the resurgence of oppositional counter-cultural characteristics and an awakening of alternative spirituality with oppositional overtones.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Berglund, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Kask, Anna-Karin
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Det dramapedagogiska Klavertrampet: två fokussamtal om dramapedagogisk grundsyn.2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna C-uppsats är att belysa, beskriva och förstådramapedagogisk grundsyn,

  synligöra ett yrkeskunnande samt bidratill ett annat sätt att samtala och reflektera om/kring

  dramapedagogisk grundsyn. Metodenär fokussamtal med informanter bestående av

  yrkesverksamma dramapedagoger. Undersökningsfrågan är:

  Hur kan berättelser om dramapedagogiska misstag synliggöra dramapedagogisk grundsyn?

  Undersökningen är kvalitativ och ansatsen är hermeneutisk/ fenomenologisk. Analysen är

  fenomenologisk där meningskärnor söks för att sedan pröva detta mot hermeneutisk tolkning.

  Bakgrundsmaterialet berör dramapedagogik samt pedagogisk grundsyn, tyst kunskap och

  förförståelse.

  Resultatet i denna undersökning kopplas till Christer Stensmos fem aspekterkring filosofiska

  frågor. I den fenomenologiska analysen hittas tre av de fem aspekterna: Människosyn,

  samhällssyn och kunskapssyn. Efter att en hermeneutisk tolkning gjorts hittades ytterligare två:

  Etik och syn på den pedagogiska situationen. Undersökningen når fram till följande resultat:

  Dramapedagogisk grundsyn handlar om personlig utveckling, relationer, sociala värden och

  demokratiprocesser.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Bäckström, Anna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för kulturvetenskap.
  Symbolvärlden: en studie i symbolernas värld2002Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Jag vill undersöka och ge några exempel på hur människor genom sin egen personliga symbolvärld kan komma i kontakt med den omedvetna kunskapen om sig själva och världen. Jag vill även belysa några sätt på vilket människan kan göra detta och hur hon i så fall kan praktiskt gå till väga.

  • Hur kan den personliga symbolvärlden bidra till att människor förstår sig själva, sin miljö och omgivning bättre?
  • Hur kan man komma i kontakt med denna värld?

  Jag kommer att titta närmare på några aspekter av dessa frågor, några olika perspektiv på hur symbolvärlden kan vara till nytta för människor. Jag kommer sedan att ha delfrågor som ytterligare tar upp några exempel på detta tema, alla leder de fram till de övergripande svaren.

  • Vad är symboler?
  • Hur kan symboler vara ett verktyg för utveckling?
  • Vad är drömmar?
  • Hur kan vi använda oss av drömmar?
  • Vilka andra metoder finns det för att utforska symbolvärlden?
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5.
  Cöster, Marie
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Den dubbla cirkeln: två fokussamtal om dramapedagogiska cirkelövningars innebörd 2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att karaktärisera och belysa cirkelövningar och deras betydelse i drama. Bakgrunden behandlar forskning kring drama och symboler, cirkelns symboliska betydelse, drama som metod, fyra drampedagogiska perspektiv samt personlighetsutveckling genom drama. Den teoretiska utgångspunkten i undersökningen är fenomenologisk- hermeneutisk. Den metod som används är fokussamtal som åtta personer med erfarenhet av studier i drama och arbete med drama deltar i. Det empiriska materialet bearbetas med en fenomenlogisk analysmodell som är utarbetad av Pirjo Birgerstam. Genom att söka efter minsta gemensamma nämnare i materialet skapas teman från kärnor som kopplas ihop av betydelseenheter. I resultatet redovisas analysen med hjälp av ett nät med kärnor och teman, utdrag ur referatet som belyser olika teman samt en tabell.  Resultatet tolkas för att ge ökad förståelse samt sammanfattas i summeringen. De olika temana står för olika kvalitativt skilda aspekter av cirkelns betydelse i drama som relaterar till varandra och på så sätt ger en bild av cirkelns karaktär i drama. Genom analysen framträdde ett övergripande tema; dubbeltydighet. Metoden och resultatet belyses och granskas i diskussionen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Hedlund, Mimmi
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Gylleus, Matilda
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Framställningen av våldtäkt i svensk kvällspress: En idé- och ideologikritisk granskning2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  ABSTRACT

   

  Titel: Våldtäkt i Aftonbladet och Expressen: En idé- och ideologikritisk granskning

  Nivå: C

  Författare: Mimmi Hedlund och Matilda Gylleus

  Handledare: Mathias Sylwan

  Seminariebehandlas: Tisdagen den 3 juni, klockan 11.00-12.00, sal 31:524

   

  Syfte: Sexualbrott är den typ av brott som anmäls i minst utsträckning i Sverige, samtidigt som vi har en bred definition av våldtäkt i den svenska lagen som ska ge stöd åt offren i anmälningsprocessen. Mediernas nyhetsrapportering spelar en viktig roll i detta genom vad de tar upp och sättet de gör det på. Mot denna bakgrund tycks det ligga en viss konflikt och det är den problematiken som vi vill undersöka genom att vända blicken mot kvällspressens framställning av våldtäkt.

   

  Vår frågeställning är:

   

  • Hur framställs våldtäkt i kvällspressen?

   

  Metod: Undersökningen baseras på en kvalitativ textanalys av tidningsartiklar från Aftonbladet och Expressen, med idé och ideologikritisk inriktning.

   

  Resultat & slutsats: Offer och förövare framställs ofta på ett kategoriskt sätt som placerar dem i olika fack. Detta leder till stereotypiska framställningar som då ofta bekräftar läsarens bild av våldtäkt. Vilka personer som fick komma till tals i texterna var mer sällan offer än förövare, vilket kunde tysta ner offrets version av händelsen. Slutligen kunde vi se att kvällspressens framställning av våldtäkt lätt kan bidra till att påverka rädslan hos läsarna genom ingredienserna som lyfts fram.

   

  Förslag till fortsatt forskning: Det finns goda möjligheter att se närmare på kvällspressens framställning av idrottsmän som våldtar. Det framkom under vår undersökning att dessa framställs på ett sympatiskt sätt som hyllar dem i sin professionella roll och dämpar brottet som de konfronteras med. Att jämföra resultatet från en sådan undersökning med vårt resultat skulle kunna vara mycket intressant och givande.

   

  Uppsatsens bidrag: Vår undersöknings främsta bidrag är att synliggöra de processer som finns dolda i kvällspressens nyhetsrapportering. Vår förhoppning är att detta kan bidra till att lyfta den samhällspolitiska debatten kring lagförändringar kring våldtäkt.

   

  Nyckelord: våldtäkt, kvällspress, nyhetsförmedling, framställning, ideologi

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Framställningen av våldtäkt i svensk kvällspress
 • 7.
  Kalinina, Ekaterina
  et al.
  Södertörns högskola.
  Voronova, Liudmila
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  War films and gendered nostalgia for the WWII2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The article seeks to explore the common ground between bio-politics, gender, patriotism and war nostalgia. Taking off from the Foucaldian notion of biopolitics as a control apparatus exerted over a population, we provide an insight into the modern construction of Russian nation, where personal and collective sacrifice, traditional femininity and masculinity, orthodox religion andwar become the basis for patriotism. On carefully chosen case studies we will show how the state directly and indirectly regulates peoples lives by producing narratives, which are translated into media discourses and with a core of time create specific “gender norms” – women are seen as fertile mothers giving birth to new soldiers, while men are shown as fighters and defenders of their nation. In the constructed discourses nostalgia for a war plays one of the central roles and becomes a ground of a creation of an idea of a nation as one biological body, where brothers and sisters are united together. In these popular culture narratives people’s bodies become a battlefield of domestic politics. Popular culture hence produces a narrative of a healthy nation to ensure the healthy work- and military force. The authors tackle the above-mentioned aims by conducting visual analysis of several films, where the main characters are women in contrast to the majority of films about war. (Batallion (2015), A zori zdes’ tikhie (2015)). 

 • 8.
  Liliequist, Marianne
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Lövgren, Karin
  Umeå universitet, Demografiska databasen.
  Tanten: vem är hon?2012Ingår i: Tanten, vem är hon?: En (t)antologi / [ed] Marianne Liliequist & Karin Lövgren, Umeå: Boréa Bokförlag , 2012, s. 11-21Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 9.
  Liliequist, Marianne
  et al.
  Umeå universitet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Lövgren, KarinUmeå universitet, Demografiska databasen.
  Tanten, vem är hon?: En (t)antologi2012Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  There are different discourses concerning women and ageing in the media and within the field of research about elderly people. In the public discourse elderly women are often associated with depression, poverty and weak health. The popular culture, with its worshipping attitude towards the young, has a great influence on the cultural conceptions of female ageing. At the same time new images of elderly women as desirable and attractive are presented in popular media. These images kan be understood as expressions for re-negotiations of what ageing means, but also as age-denying since it is the youtfullness among the elderly which is emphasised as something positive. Many researchers stress the importance of separating the public discourse on ageing, which is found in the media, from the women’s own experiences of ageing. Interview studies with elderly women have shown that women’s experiences of ageing can appear in a number of different ways depending on life context. This theme issue poses questions on ageing and femininity from a number of stand points by comparing the medial and public discourses with the women’s own experiences of ageing.

 • 10.
  Lövgren, Karin
  Umeå universitet, Demografiska databasen.
  Fear of ageing - negotiating age2011Ingår i: Interdisciplinary approaches to Twilight: studies in fiction, media and a contemporary cultural experience / [ed] Larsson, Mariah & Steiner, Ann, Lund: Nordic Academic Press, 2011, s. 81-95Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 11.
  Lövgren, Karin
  Umeå universitet, Demografiska databasen.
  Gör om mig: åldrande och kvinnlighet i en populär mediegenre2015Ingår i: Budkavlen, ISSN 0302-2447, s. 71-88Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I medierna finns ett flertal versioner av gör-om-mig formatet. I dessa ges kvinnor råd om hur de ska kunna förändra sin stil. Experter ska hjälpa henne att uppdatera sig och att framstå som den bästa versionen av sig själv. Programmen och artiklarna har blivit kritiserade för att de disciplinerar kvinnor. Genus och att göra normativ kvinnlighet är centralt i programmen. Det är också ålder. I den här artikeln undersöker jag dels ett inslag i tv-programmet Go'kväll, dels böcker som ger råd till kvinnor om stil och kläder. Jag granskar vilka råd man ger till den äldre kvinnan just utifrån hennes ålder.

  Hur kan man förstå att formatet är så lockande och har både så många sökanden och så stor publik? Vilken mening ges åldrande i programmen respektive böckerna och vad säger de om kulturellt meningsskapande kring åldrande och kvinnlighet?

 • 12.
  Lövgren, Karin
  Umeå universitet, Demografiska databasen.
  Jag vill inte se ut som en tant: Länge leve tanten!2011Ingår i: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, Vol. 1Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 13.
  Lövgren, Karin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Old age in advertisements for garments2017Ingår i: Cultural narratives, processes and strategies in representations of age and aging: Cultural gerontology, 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper explores how old age is represented in advertisements. Two cases are analyzed.  The cases are Gudrun Sjödén’s catalogues and an advertising campaign by a chain store: Åhléns.

  The first case deals with the designer Gudrun Sjödén’s company and their catalogue, distributed by mail, before each new season. Sjödén is one of Sweden’s largest exporters of fashion. In Sweden the company has come to be associated with older women, whereas it in other countries is rather seen as ecological and colorful fashion, with stores in hip locations in e. g. London, New York, Berlin. In Sweden the catalogue is regarded as a mediated example where also older women are represented. This paper explores how this is done, using the perspective of the producers of the catalogue and an analysis of the visual material as well as interviews with women in the targeted age category, who have given their perspective on the imagery. 

  The second case explores an advertising campaign by a Swedish chain of department stores, Åhléns. On billboards, in print and on-line they declared that clothes have no age limit. The company claimed authority through cooperation with a fashion scholar. Although the company stated their intent was to dissolve age limits, paradoxically they presented clearly stated such: for instance, crop tops, age limit 26, ripped jeans, 33, colorful sneakers, 43.  The visual material depicted slender models, in youthful postures dressed in garments associated with youth, with only a few visual clues connoting older age. The campaign, including the following discourse in newspapers, is analyzed.

  The two cases, collected and analyzed with methods from several disciplines, especially media studies, discuss representations of old age in a time of changing cultural conceptions of ageing.  

 • 14.
  Lövgren, Karin
  Umeå universitet, Demografiska databasen.
  Tanten som symbol: Åldrande och kvinnlighet2012Ingår i: Tanten, vem är hon?: En (t)antologi / [ed] Marianne Liliequist & Karin Lövgren, Umeå: Borea bokförlag , 2012, s. 139-163Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 15.
  Lövgren, Karin
  Umeå universitet, Demografiska databasen.
  The Swedish Tant: A Marker of Female Aging2013Ingår i: Journal of Women & Aging, ISSN 0895-2841, E-ISSN 1540-7322, Vol. 25, nr 2, s. 119-137Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article presents and analyzes findings from interviews with women aged 45–65; popular magazines targeting women in this age category, and popular books and blogs on a Swedish age-sensitive concept, tant. The term can be used in many different senses, ranging from polite to derogatory, connoting “aunt,” or “granny,” but also “little old lady” and “biddy”; the termtantig translating to “frumpish.” The article discusses different representations of tant, how she is used as a symbol of invisibility and no longer being seen as a sexual being, but outdated. The concept is used as a warning, indicating an unwanted way to grow old, when addressing middle-aged and older women. As of recently, tant has come to be celebrated by young women, praised for moral courage, for thrift and being represented as free from the male gaze, no longer aiming to please or fretting about appearances. The article sheds light on the different uses of the concept, where who is categorizing whom is of utmost importance. The tant is used as a symbol for doing age either by derogation or by celebration.

 • 16.
  Lövgren, Karin
  Umeå universitet, Demografiska databasen.
  "Ååå tanter, ååå tanter": Tant-representationer och forskning2012Ingår i: Tanten, vem är hon?: en (t)antologi / [ed] Marianne Liliequist & Karin Lövgren, Umeå: Borea bokförlag , 2012, s. 23-59Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 17.
  Magdasdotter, Rania
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Religionsvetenskap.
  Islam och muslimer i svenska medier: En kvalitativ studie om representationer inom opinionsbildande artiklar september 20182018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien består av en undersökning om hur islam och muslimer representeras i svenska opinionsbildande artiklar online under september 2018. Undersökningen avser att studera hur och inom vilken kontext islam, muslimer och muslimska fenomen diskuteras och framställs. Studien visar på att representationerna av muslimer och islam samt att muslimska fenomen diskuteras genomgående ur politiska kontexter där muslimer och islam sammankopplas med samhällsutmaningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Uppsats
 • 18.
  Palmcrantz, Nicolina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Gröning, Marlene
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Disneys feministiska ikon – eller?: En feministisk analys av filmen Mulan2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats analyseras Disneyfilmen Mulan från 1998 ur ett feministiskt perspektiv. I en tid då feminismen återigen står högt upp på dagordningen och eftersom det fortfarande debatteras kring Mulan och feminism ville vi författare undersöka på djupet om Mulan kan kallas för feministisk.

  Med utgångspunkt i Judith Butlers feministiska teorier om hur genus konstrueras och är en maskerad kompletterat med Laura Mulveys teorier kring den manliga blicken i film samt Margareta Rönnbergs förklaring av den kvinnligt kodade hedoniska makten kontra den manligt kodade agoniska så har vi författare gjort en narrativ analys av filmen Mulan samt en karaktärsanalys av karaktären Mulan och hittat tydliga exempel på hur filmen bryter med rådande genusnormer, bekräftar maskeradbegreppet och bryter mot den manliga blicken. Filmen är dock problematisk då den innehåller scener som också bekräftar rådande makt- och genusstrukturer och där scener mellan kvinnor ges väldigt lite speltid, något vi utforskat genom Bechdel-Wallace-testet.

  Ser man dock till filmen i sin helhet, går in på djupet i dess narrativ och undersöker karaktären Mulan så är det denna uppsats mening att Mulan är en feministisk film.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Rönnberg, Margareta
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Elektroniske medier og film1990Ingår i: Forskning, uddannelse, børne- og ungdomskultur / [ed] Carsten Jessen, Århus: Center for børne- og ungdomskulturforsning , 1990, 1, s. 76-84Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 20.
  Söderhäll, Bengt
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Lite gott och blandat1998Ingår i: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 19 oktoberArtikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 21.
  Söderhäll, Bengt
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Uppslagsverk med rättelser: Bok i dag1990Ingår i: Gefle Dagblad, ISSN 1103-9302, Vol. 20 septemberArtikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 22. Tengberg, A.
  et al.
  Fredholm, S.
  Eliasson, I.
  Knez, Igor
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Psykologi.
  Saltzman, K.
  Wetterberg, O.
  Cultural ecosystem services provided by landscapes: Assessment of heritage values and identity2012Ingår i: Ecosystem Services, ISSN 2212-0416, E-ISSN 2212-0416, Vol. 2, s. 14-26Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper aims to provide a conceptual analysis of cultural ecosystem services and how they are linked to the concepts of landscape, heritage and identity. It discusses how these cultural ecosystem services can be assessed and integrated into spatial and physical planning. The paper presents two case studies to shed light on the assessment process. A case study from Sweden combines an analysis of ecosystem services with methods for documenting cultural heritage values in landscapes. A second case study from the Arafura-Timor Seas combines an analysis of cultural ecosystem services with methods for assessment of priority environmental concerns at the seascape scale.We demonstrate that the methods from cultural heritage conservation provide tools for the analysis of historical values as well as historical drivers of change in landscapes that can add time-depth to more spatially focused ecosystem assessments. We propose that methods for valuation of cultural heritage and identity in landscapes are integrated into assessments of ecosystem services to inform policy making and physical and spatial planning for sustainable management of ecosystems and landscapes. This could also provide an approach for bringing about integrated implementation of conventions and instruments from the environmental and cultural heritage fields, respectively. 

1 - 22 av 22
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf