hig.sePublications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 71
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Marianne
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  När hjältar faller: En jämförande studie av Aftonbladets och Expressens skildring av idrottshjältarna Ludmila Engquist, Tiger Woods, Lance Armstrong och Oscar Pistorius.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: När hjältar faller - En jämförande studie av Aftonbladets och Expressens skildring av idrottshjältarna Ludmila Engquist, Tiger Woods, Lance Armstrong och Oscar Pistorius.

  Författare: Marianne Andersson

  Publikationstyp: Uppsats

  Nivå: C

  Poäng: 15 hp

  Huvudområde: Medie- och kommunikationsvetenskap

  Kursnamn: MKV 61-90 hp

  Programnamn: Informatörsprogrammet

  Antal sidor: 39

  Handledare: Mats Hyvönen

  Ämne: Hur Aftonbladet och Expressen berättar om idrottshjältar som faller karriärmässigt.

  Frågeställning: Hur berättar de svenska kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen för sina läsare när/att en idrottshjälte faller karriärmässigt?

  Teoretiska perspektiv: Tidningsartiklarna har analyserats från Michael Foucaults teorier med utgångspunkt från hans bok ”Diskursens ordning” samt utifrån begreppen representation och identifikation i medier.

  Tillvägagångssätt: Utifrån en dokumentanalys har de publicerade artiklarna studerats för att ta reda på hur tidningarna valt att berätta om de olika fallen. Med hjälp av en kvalitativ analysmetod studeras om medierna använder sig av någon slags dramaturgi när de skildrar händelserna samt om det finns ett mönster med vilka som får komma till tals.

  Slutsats: Analysen visar att sättet som tidningarna rapporterar på om de fyra händelserna följer en bestämd dramaturgisk och kronologisk ordning. I samtliga fall kommer samma typer av människor till tals och de bilder som publicerar skildrar liknade motiv oavsett idrott eller fall.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Andersson, Robert
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  I det glimrande mörkrets djup: om religiöst gränsöverskridande, identitetssökande och meningsskapande i svensk extrem metal-lyrik2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is an attempt to investigate religious perceptions and its development, function and connection to religious practise within the Swedish extreme metal scene. This is performed mainly by a qualitative method of investigation, studying lyrical content published on a number of extreme metal albums, thereafter relating the lyrical progression to the progession of the scene as a whole and also to the development of individual religious belief and practise.

  The lyrically expressed manifestations of religiosity within the extreme metal scene prove to be related to religious practise in some cases, most visibly in the Christian parts of the scene.The study also indicates that development of religious expression often is evident regardless of religious preference. This development also regularly relates to an increase in musical evolution and prowess often achieved with increased age and maturity.

  Musically and lyrically, the extreme metal scene displays transgressive attributes which assist both individual and group in the process of creating identity, meaning and individuality.Experiencing extreme metal, in concert or in the privacy of one´s own home, can be one way of perceiving spirituality in this modern age.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Andersson, Robert
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Spiritually uncontrolled art: exploring aesthetics of evil in contemporary music2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay investigates interpretations of evil as expressed in contemporary music, focusing mainly on lyrics in contemporary popular music. The purpose is to analyze whether there is acertain aesthetic embracing of risk and innovation on display when discussing such subject matters, and to relate such aesthetic connotations to cultural and religious aspects.

  Lyrical interpretations of evil in a musical context appear to be existent in different forms andare in various ways attempts to integrate the existence of evil acts, as leading to suffering and pain, by incorporating such themes into lyrical material.

  There appears to be a possible aesthetic embraced when artists are advocating evil acts, however, not totally separable from the aesthetics of the extreme metal scene. Such forms of creative practice appear as reliant on the dialectic between historical perceptions of morality,modern society as globalized, segmented and restructured and the reoccurrence of religion in a secularized perspective.

  Themes regarding evil appear in this form of aesthetic in different ways to traditional discourse; making use of historical and contemporary images of evil and portraying them as desirable in various ways. In some instances such creative release is also linked to religious belief and practise, making the artistic performance equivalent of a transcendental event.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Arvidsson, Sofia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  De splittrade själarna: En studie av symboliska uttryck i Harry Potter och Halvblodsprinsen2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den populära bokserien om den föräldralöse pojken och trollkarlen Harry Potter har väckt stor uppmärksamhet i medier och inom diverse forskningsfält. De religiösa budskap som serien sänder ut till läsare har bland annat blivit kritiserade av diverse kristna samfund i Sverige och det är denna kritik som ligger till grund för denna studie. Det övergripande syftet i denna studie är att, utifrån de motstridiga uppfattningarna angående Harry Potter bokserien, undersöka vilka symboliska uttryck för ondska och godhet som skildras i samband med de två karaktärerna Harry Potter och Lord Voldemort. Den textanalys som sedan utförs bygger på olika symbolteorier inom. Vidare är olika symboliska uttryck för begreppen ondska och godhet centrala för denna studies analys. Sammanfattningsvis går att säga att hos karaktären Harry Potter skildras både symboliska uttryck för ondska och godhet medan det hos karaktären Lord Voldemort finns starkt uttalade symboliska uttryck för ondska i boken Harry Potter och Halvblodsprinsen. Då det kommer till den kritik bokserien har mottagit från diverse kristna samfund så blandar författaren av dessa böcker symboler och deras innebörd i samband med många av karaktärerna och inte minst i skildringen av Harry Potter. Trots detta så framkommer det inte att detta sänder ut ett budskap om att typiskt onda egenskaper kan tolkas som goda utan, precis som i dessa böcker så är det varje människas egna val i avgörande situationer som definierar en människas karaktärsdrag.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Aspgren, Peter
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Svenssons vilja att söka kunskap: En studie om ABF-Sandviken mellan 1939-19682012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att skapa en bild om hur folkbildningsarbetet har pågått i Sandviken samt hur kvinnorna tar större plats i samhället. Det är ABF-Sandviken som folkbildare som står i centrum för undersökningen under perioden 1939-1968. Källmaterialet är studieprogram tryckta av ABF-Sandviken samt deras avrapporteringskort under tidsperioden.

  Frågeställningar som besvaras i uppsatsen är:

  • Vilket folkbildningsarbete gjorde ABF-Sandviken?

   • Fanns det någon ökning i antalet studiecirklar mellan åren 1939-1968?

    • Hur står sig resultatet i förhållande till den skedda invånarökning i Sandviken vid samma tidsperiod?

   • Hur såg könsfördelningen ut vid val av studiecirklar?

    • Vid ett eventuellt överslag åt ett av könen, är det då nya studiecirkelämnen som har gjort överslaget möjligt?

   • Hade studiecirklarna vid ABF-Sandviken någon koppling till samtiden?

  För att besvara dessa frågeställningar har jag använt mig av samtliga studieprogram och närvarolistor från ABF-Sandviken mellan 1939-1968. Jag har genom detta kommit fram till resultatet att det skedde en ökning av antalet studerande vid ABF-Sandviken på slutet av 1940-talet. Med ökningen av studerande så är en logisk förklaring att det även ökade antalet studiecirklar kopplade till ABF-Sandviken. Fördelningen mellan de olika könens val av studieämnen skiftar även under tidsperioden 1939-1968. Det börjar med ett överslag åt det manliga könet för att sedan under 1950- och 1960-talet göra en växling mot ett mer jämställt sökande.

  Dessa resultat har en grund i folkbildningsreformen år 1947 samt en jämställdhetsdebatt som blossade upp på 1950-talet. Folkbildningsreformen gjorde det möjligt att lättare få bidrag för studiecirklar och det gjorde en ökning in på 1950-talet och toppar på 1960-talet möjliga. Sedan med att fler kvinnor tog sig från den fasta positionen i hemmet och deltog mer i samhället blev deltagandet mellan könen mer jämställt.

  Studiecirkelämnen var påverkade av händelser i samtiden. Till exempel diskuterades andra världskriget och på en mer lokalnivå hur kommunen fungerade, och vart skulle man vända sig?

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Axelsson, Hanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Jesus på film: En studie i hur Jesus gudomliga och mänskliga egenskaper har gestaltats på film2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt Jesus beskrivs på film. Mer specifikt är syftet att beskriva hur Jesus gudomliga och mänskliga egenskaper gestaltas i fyra olika filmer. Film är ett växande medium och det är också ett medium för att behandla livsåskådning, både explicit och implicit. Det kristologiska grundproblemet kring Jesus natur aktualiseras på film ibland utifrån en teologisk medvetenhet, men ibland också omedvetet. Syftet med denna studie är alltså att undersöka hur Jesus gudomliga och mänskliga natur gestaltas på film. Genom att gestaltas på film, beskrivs och betonas alltid vissa egenskaper hos Jesus. Ibland framstår Jesus som nästan helt en människa och ibland som en helt gudomlig gestalt. Det förekommer ofta gestaltningar när Jesus är både mänsklig och gudomlig. Det är just detta som denna studie tar upp, hur Jesus gestaltas i de filmer som valts ut. Filmerna har valts utifrån kriterierna att filmen skall handla om Jesus explicit. Ett annat kriterium har varit att filmerna skall vara spridda i tid och genrer. Utifrån dessa kriterier har följande filmer valts ut: Matteusevangeliet (1964), Monty Pythons Life of Brian (1979), Kristi sista frestelse (1988) och The Passion of the Christ (2004). Med en hermeneutisk tolkningsansats och filmvetenskapliga teorier har filmerna analyserats utifrån frågeställningen kring hur Jesus mänskliga och gudomliga egenskaper gestaltats. I analyserna har främst David Bordwell och Tomas Axelsons filmvetenskapliga utgångspunkter använts.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Bergh, Linda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Genusstereotyper i reklam: En kvalitativ undersökning av könsstereotyper i reklam.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In my qualitative study, I examined textual analyses, interviews and reception analysis of how women and men are portrayed in advertising. By doing this triangulation, I have been able to highlight the research questions from different angles and therefore gotten a clearer general picture. The purpose of the essay is to increase understanding of whether and how, women and men are gender stereotyped in advertising and how they reason about this. I have also examined whether it is possible to distinguish patterns or themes, in how women and men reason if the gender-stereotyped is of the opposite sex.

  In order to analyse the research questions, the essay takes off in the assessments of notified advertisings made by industry's self-regulation regarding advertising and marketing communications, Reklamombudsmannen and Reklamombudsmannens opinionsnämnd.

  The survey shows that both women and men are good at perceiving gender stereotyping and the making of gender, in advertising. One of the selected advertisements was not convicted by Reklamombudsmannens opinionsnämnd, but both me and informants could identify gender stereotypes and gender markers in it. All informants expressed themselves to perceive gender stereotypes regarding both women and men, in the, for the essay chosen, advertisements. The analysis also shows that the individual itself, seems to be more important for how and if the informants reason about gender stereotyping, than their sex.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Berglund, Anna
  et al.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Kask, Anna-Karin
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Det dramapedagogiska Klavertrampet: två fokussamtal om dramapedagogisk grundsyn.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna C-uppsats är att belysa, beskriva och förstådramapedagogisk grundsyn,

  synligöra ett yrkeskunnande samt bidratill ett annat sätt att samtala och reflektera om/kring

  dramapedagogisk grundsyn. Metodenär fokussamtal med informanter bestående av

  yrkesverksamma dramapedagoger. Undersökningsfrågan är:

  Hur kan berättelser om dramapedagogiska misstag synliggöra dramapedagogisk grundsyn?

  Undersökningen är kvalitativ och ansatsen är hermeneutisk/ fenomenologisk. Analysen är

  fenomenologisk där meningskärnor söks för att sedan pröva detta mot hermeneutisk tolkning.

  Bakgrundsmaterialet berör dramapedagogik samt pedagogisk grundsyn, tyst kunskap och

  förförståelse.

  Resultatet i denna undersökning kopplas till Christer Stensmos fem aspekterkring filosofiska

  frågor. I den fenomenologiska analysen hittas tre av de fem aspekterna: Människosyn,

  samhällssyn och kunskapssyn. Efter att en hermeneutisk tolkning gjorts hittades ytterligare två:

  Etik och syn på den pedagogiska situationen. Undersökningen når fram till följande resultat:

  Dramapedagogisk grundsyn handlar om personlig utveckling, relationer, sociala värden och

  demokratiprocesser.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 9.
  Berntsson, Lindah
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Murhagen, Therese
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hur framställs föräldraskapet? -En jämförelse mellan magasinen PAPPA Magazine och mama2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

   

  Examensarbete inom Medie- och kommunikationsvetenskap

   

   

  Titel: Hur framställs föräldraskapet? En jämförelse mellan magasinen PAPPA Magazine och mama

   

  Författare: Lindah Berntsson och Therese Murhagen

   

  Termin och år: VT 2013

   

  Handledare: Mathias Sylwan

   

  Examinator: Anna Edin

   

  Nyckelord: Diskursanalys, föräldraskap, framställning, föräldraroll, pappa, mamma.

   

  Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka hur föräldraskapet framställdes genom magasinen PAPPA Magazine och mama. Genom att använda oss av diskursanalys som tillvägagångsätt och teori ville vi få fram på vilket sätt de båda magasinen framställer föräldraskapet. Vi ville även veta vad som, enligt magasinen, är ett gott moder -fader- och föräldraskap. Empirin består av tio nummer, fem vardera av de två magasinen.

  Det som framkommit efter analysen var att magasinen har likheter men skiljer sig åt på många håll. Båda magasinen framställer föräldraskapet utifrån de rådande normerna i samhället. Pappan framställs som individstark karriärsman, medan mamman framställs om en omvårdande mamma.

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Bjuhr, Marie
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Vårdande vård utifrån patientens perspektiv.: En kvalitativ intervjustudie med patienter inom psykosvården.2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva och öka förståelsen för vad patienter med

  psykosproblematik upplevde vad i vården som var befrämjande eller hindrande i

  deras återhämtningsprocess och för deras hälsa, hur det tog sig i uttryck och

  varför.

  Patienterna vårdades på ett för målgruppen specialiserat internatboende.

  Metod, studien hade en beskrivande och tolkande design med hermeneutisk

  fenomenologisk metod inspirerad av Van Manen. Datainsamlingen genomfördes

  med hjälp av semistrukturerade intervjuer, sju deltagare medverkade i studien.

  Analysen utfördes i flera steg, holistisk strategi, detaljerad strategi och selektiv

  strategi. Resultatet av analysen utmynnade i fem huvudteman med fjorton

  tillhörande subteman: Mellanmänsklig relation, Demokratisk atmosfär,

  Kommunikation, Att vara aktiv och

  Hopp. Hoppet framkom som en naturlig och underliggande aspekt som

  genomsyrade alla andra teman. Den övergripande tolkningen utmynnade i

  begreppet Medvaro, som var det gemensamma för alla teman. Medvaro beskrev

  också temanas beroende förhållande till varandra.Slutsatsen av den här studien var

  att patienternas upplevelse var att vården på internatboendet där de vistas var

  vårdande, vad som gjorde att den var vårdande framgick av de fem huvudtemana,

  hur det tog sig i uttryck beskrevs genom patienternas egna berättelser och varför

  fenomenet framträdde så som det gjorde tolkades utifrån begreppet Medvaro.

  Nyckelord: Patientens erfarenhet, psykos, återhämtning,

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Bora, Gabor
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film (upphört 080911).
  Postscript to a future2007In: Documenta Magazines Online JournalArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 12.
  Brunstedt, Matilda
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Hansson, Hanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Interaktionen mellan pedagoger och barn under vuxenledda aktiviteter på förskolan utifrån ett genusperspektiv2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att undersöka hur pedagoger interagerar och bemöter barn under vuxenledda aktiviteter på förskolan utifrån ett genusperspektiv. Samt om det skiljer sig åt mellan förskolorna beroende på huvudmannaskap, privat eller kommunalt. Designen som användes är en kvalitativ, semi-strukturerad observationsstudie. Observationerna genomfördes på två förskolor, en privat och en kommunal, med barn i åldrarna fyra till sex år. därefter analyserades resultaten utifrån tidigare forskning författarna tagit del av. Resultaten visade att på den privata förskolan förekom mer omedvetet könsskapande från pedagogerna i det att pojkarna tilläts ta mer plats i aktiviteterna. Resultaten från den kommunala förskolan var mer svårtolkade då inget tydligt bemötande utifrån könsstrukturerna förekom. Istället för pedagogernas bemötande av barnen valde författarna att också tolka barnens beteende utifrån tidigare forskning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Börjesson, Caroline
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Lundkvist, Natalia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  En kvalitativ studie om fritidslärarens reflektioner kring uppdraget att arbeta med IT i fritidshem2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Cöster, Marie
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Den dubbla cirkeln: två fokussamtal om dramapedagogiska cirkelövningars innebörd 2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att karaktärisera och belysa cirkelövningar och deras betydelse i drama. Bakgrunden behandlar forskning kring drama och symboler, cirkelns symboliska betydelse, drama som metod, fyra drampedagogiska perspektiv samt personlighetsutveckling genom drama. Den teoretiska utgångspunkten i undersökningen är fenomenologisk- hermeneutisk. Den metod som används är fokussamtal som åtta personer med erfarenhet av studier i drama och arbete med drama deltar i. Det empiriska materialet bearbetas med en fenomenlogisk analysmodell som är utarbetad av Pirjo Birgerstam. Genom att söka efter minsta gemensamma nämnare i materialet skapas teman från kärnor som kopplas ihop av betydelseenheter. I resultatet redovisas analysen med hjälp av ett nät med kärnor och teman, utdrag ur referatet som belyser olika teman samt en tabell.  Resultatet tolkas för att ge ökad förståelse samt sammanfattas i summeringen. De olika temana står för olika kvalitativt skilda aspekter av cirkelns betydelse i drama som relaterar till varandra och på så sätt ger en bild av cirkelns karaktär i drama. Genom analysen framträdde ett övergripande tema; dubbeltydighet. Metoden och resultatet belyses och granskas i diskussionen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Danhard, Margareta
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  På gränsen mellan liv och död: Barnamordsanklagade och deras barn, Gävleborgs län vid sekelskiftet 18002019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar fyra anklagade barnamörderskor i Gävleborgs län kring sekelskiftet 1800 ur ett genusperspektiv. Syftet är att undersöka vilka faktorer som påverkade kvinnornas agerande kring sin oönskade graviditet vilket ledde till att deras barn dog, samt vilka faktorer som påverkade vilket straff de fick. Metoden består av ett textanalytiskt tillvägagångssätt av främst deras rannsakningsprotokoll där åtta påverkansfaktorer identifieras; fyra som påverkade barnens död samt fyra som påverkade vilket straff de anklagade fick. Resultatet visar att även om inga av lägersmännen, de anhöriga eller husbondfolken i mitt material blev anklagade för delaktighet i brottet så finns det försummelser från deras håll som ledde till att barnen dog. I analysen har jag utgått från genushistorikern Joan Scotts genusteori. Utifrån Scotts fyra nivåer har jag i materialet identifierat kulturellt symboliska representationer kopplade till normer på individuell och institutionell nivå, vilket haft betydelse för hur påverkansfaktorerna kunde verka för hur kvinnorna kom att agera under hela processen, från graviditet till rättegång och dom. I samverkan med ett genusperformativt perspektiv har det kunnat utrönas på vilket sätt genus görs i rättssalen och i hushållet som fick betydelse för kvinnornas straff. Resultatet visar både på att genusperformativiteten kunde falla ut till kvinnans nackdel och fördel, två döms till döden, två till fängelse. I de två fall kvinnorna klarar sig från dödsstraff så beskrivs de som varken fräcka eller blödiga, medan kvinnorna i de andra två fallen istället beskrivs utifrån den negativt kvinnligt konnoterade symboliska representationen blödighet. Generellt blir det synligt att barnamordsbrottet gjordes till ett kvinnligt problem. För även om de två lägersmännen som angavs fick sina lönskalägestraff så var de väldigt osynliga fram till barnets död. Även husbönderna och anhöriga kom undan straff även om man kan ana deras påverkan. Ur ett genusperspektiv syns tydligt hur agerandet i rättssalen och i hushållets tjänst skedde utifrån föreställningar om det kvinnliga kontra det manliga. Exempelvis att den kulturellt symboliska representationen blyghet var kopplad till den kvinnliga kyskhetsnormen där fräcket var negativt konnoterat. Medan den kulturellt symboliska representationen utifrån den manliga normen fungerade tvärtom, att där uppfattades fräckhet som mer positivt och blyghet som mer negativt. Och dessa kulturella symbolrepresentationer med dess olika normvärde beroende på kön gjorde att kvinnorna blev mer utsatta vid sedlighetsbrott.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Dombaj, Tanja
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Drama som pedagogisk metod i språkundervisningen: En kvalitativ studie om språklärares uppfattningar och erfarenheter om  arbete med drama i språkundervisningen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

   

  Studiens fokus ligger på att beskriva hur och varför språklärare i engelska, svenska samt svenska som andra språk på grundskole- och gymnasienivå använder pedagogiskt drama som metod i språkundervisningen. Syftet är också att undersöka hur språklärare kopplar drama som metod i språkundervisningen till läroplanen. Resultatet av undersökningen visar att språklärarna använder metoder som grundövningar, samarbetsövningar, rollspel, improvisationer samt dramatisk gestaltning. Vidare visar undersökningen  att  språklärarna använder dramametoder i språkundervisningen för att det engagerar och utvecklar deras elever på ett djupare plan och för att kunskap, förståelse och insikt för språklärandet nås genom aktiv handling och konkreta erfarenheter. Språklärarna använder drama som metod i språkundervisningen vid socialisering av grupper, stärkande av identiteter och fördjupad kommunikation elever emellan. En av språklärarna ser inte någon koppling till läroplanen medan andra språklärare lyfter fram en rad mål och riktlinjer i läroplanen och framhåller att  drama som metod med dess varierande arbetsformer i språkundervisningen skapar resurser för att uppfylla dessa  mål och riktlinjer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Dunder, Anna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Söderlund, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Senja utforskar vattnets kretslopp: Ett didaktiskt lärandematerial2019Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med produktarbetet var att skapa ett didaktiskt lärandematerial bestående av en bilderbok med tillhörande lärarhandledning med inriktning på vattnets kretslopp, för en hållbar utveckling. Det didaktiska lärandematerialet utformades för att stödja och inspirera förskolepersonalen i sin dagliga undervisning tillsammans med barnen i förskolan. Utformningen av det didaktiska lärandematerialet bygger på det som kom fram i besvarandet kring vår frågeställning: Hur kan ett didaktiskt lärandematerial utformas för att hjälpa förskolepersonalen att ge barn i förskolan tidiga erfarenheter om vattnets kretslopp? Frågeställningen besvarades i relation till den tidigare forskningen som gjorts inom samma ämnesområde. En bakgrund inom redan befintlig barnlitteratur och/eller lärandematerial samt våra didaktiska övervägande kring utformning av barnböcker har också bidraget till produktarbetets resultat. Allt material har samlats in via olika infallsvinklar såsom databassökningar och studiebesök. Materialets insamling har dokumenterats med hjälp av minnesanteckningar, fotografering och ljudupptagningar. I produktarbetets resultatavsnitt presenteras vårt didaktiska lärandematerial som kommer i form av en faktabilderbok med tillhörande lärarhandledning. Utifrån den befintliga barnlitteraturen och lärandematerialen saknas det sen tidigare motsvarande didaktiska lärandematerial, därför blir vår slutsats att vår produkt kan fylla en funktion som inget annat material gör just nu.    

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Edkvist, Ingela
  Uppsala Universitet, Kulturantropologiska Instituionen.
  The Performance of Tradition.: An Ethnography of Hira Gasy Popular Theatre in Madagascar.1997Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This study deals with the popular theatre performance of Hira Gasy, and its actors and audiences in the central highland regions of Imerina and northern Betsileo in Madagascar. The Hira Gasy has developed from a court to a rural performance during the last two centuries, a period influenced by first the British and then by the French presence in the country. Today, the performances are given in diverse contexts, the most common being in connection with reburial ceremonies. The Hira Gasy troupes all have a common form of their performance, with speeches, songs, acrobatics, dance and music, while the content is unique for each troupe, although given in a culturally recognized form.

  The study is based on 19 month of fieldwork divided into five periods between 1991 and 1996. The main argument is that the Hira Gasy performances provide a forum in which the problems of identification and belonging are discussed. The 'foreigner'is used as a 'mirror image' for the rural and the poor in their aims to assert and shape their sense of belonging in a changing society. The symbols of identification - the ancestral land, the common tomb and the family solidarity - are felt to be threatened by increasing individualization and the decrease in the fulfillment of the ancestral duties. For the rural poor their feelings of marginality and powerlessness in relation to the economically and politically powerful urban elite are expressed in Hira Gasy. Through the practice of custom they sustain their moral dignity, which is one of the most important means in order to remain malagasy. The Hira Gasy performance are indigenious arenas for existential and moral discussions, and for providing a sense of belonging in a problematic reality shaped by both the 'way of the ancestors' and the 'way of the foreigner'.

 • 19.
  Ekman, Emmy
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Kugghjulets smörjmedel: Kommunikatörens funktion i en organisation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  What does a communicator do? That's a question that's not too unusual for those who doesn't work like one to ask when a communicator present their profession. That's why following case study with qualitative interviews examines how a public administration in Växjö kommun perceives the profession. With four focus groups with different professions tries with the author to describe the concept of being a communicator and what communication means to the organization.

   

  It showed in the result that a communicator most parts work in the background. That a communicator is a "ghostwriter" if so prefers. The one who works as a communicator has a mission to be there for the whole organization to help the coworkers and the manager with the communication problems and challenges they may have. They help the organization and then become the lubricant to the cogwheels which may be similar to an organization.

   

  It's not just the organization that the communicator is supposed to be available for. They should also serve the audience that the organization may have. In this case the citizens of the county.

   

  The result showed that trust can be built up with the help of communication. Both internal and external. The responsible for the issue would stand up for himself. The communicator could help the responsible one with the communication but not the one to send out the message.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Ekstrand, Amelie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Sundelin, Ida
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Individualisering: Om svårigheter och möjligheter i lärares arbete med individualisering2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Elfving, Susanne
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Möten med troende - en undersökning av tre religionslärares uppfattningar om religionsmötets betydelse och konsekvenser i undervisningen på gymnasiet.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka hur tre religionslärare uppfattar religionsmötets betydelse och konsekvenser i undervisningen på gymnasiet. Med religionsmöte avses här då en grupp elever gör ett studiebesök hos något religiöst samfund eller då en religionsrepresentant besöker skolan och för ett samtal med eleverna i klassrummet.

  För att uppfylla syftet genomfördes en kvalitativ intervjustudie med tre religionslärare. Resultatet visar att lärarna har flera syften med religionsmöten i undervisningen. Det primära är att eleverna skall få en förståelse för den troende och den religion som denne representerar. Man vill även med religionsmötet bryta elevernas eventuella fördomar. Respekt för den enskilde individen var även något som samtliga informanter lyfte fram.

  Samtliga lärare menade att det finns risker med religionsmöten i undervisningen. De anser att det är av stor vikt vem religionsrepresentanten är och hur den förmedlar sitt budskap. En av informanterna väljer noggrant ut vem eleverna får träffa medan de två övriga väljer att inte göra det. Samtliga lärare anser att det även finns en risk att budskapet som religionsrepresentanten förmedlar blir ett facit för eleverna. Även om samtliga lärare är medvetna om dessa risker så använder de religionsmöten i undervisningen då det primära är förståelsen för religionsrepresentanten och dennes religion.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Falck, Malin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Sedendahl, Katarina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Fri lek i förskoleklass: En intervjustudie med sex förskollärare om den fria lekens betydelse i förskoleklassens undervisning2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt arbete är att utveckla kunskap om hur förskollärare ser på den fria lekens betydelse i förskoleklassens verksamhet samt hur de använder sig av och förhåller sig till barnens fria lek. Detta utifrån hur förskollärarna tolkar läroplanens innehåll och utifrån hur barngruppens behov och verksamhetens förutsättningar ser ut. Metoden består av insamlade data från intervjuer med sex förskollärare som är verksamma i förskoleklasser i olika delar av Sverige. Datainsamlingen har analyserats med utgångspunkt från det teoretiska perspektivet policy enactment som i vår studie innebär att förskollärarna tolkar, anpassar och använder sig av läroplansinnehållet i sin undervisning. Det framkom olika kategorier från vår datainsamling som presenteras som rubriker i resultatavsnittet. De kategorier som framkommer utifrån vår första frågeställning om den fria lekens betydelse är: Utveckla lärande, utvecklas socialt samt utveckla inflytande och delaktighet genom den fria leken. De kategorier som framkommer från vår andra frågeställning om förskollärarens förhållningssätt är: Att styra den fria leken, att använda den fria leken som fyllmedel eller motivation samt Att positionera sig vid barnens fria lek. Resultatet visar hur förskollärarna använder sig av den fria leken i förskoleklassens verksamhet, vilka möjligheter, fördelar och svårigheter som upplevs samt vilka begränsningar som görs. I resultatet framkommer även hur förskollärarna väljer att positionera sig under barnens fria lek och vilka fördelar respektive nackdelar som deras val innebär. Avslutningsvis sammanfattas slutsatser om att den fria leken ses som viktig utifrån både ett socialt och ett lärande perspektiv, samtidigt som förskollärarna belyser att den fria leken utifrån olika faktorer begränsas. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Folkesson, Filippa
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities. År.
  Helmersson, Madelene
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  50-talisternas färd genom det digitala samhället: En kvalitativ studie om hur 50-talister förhåller sig till dagens mediesamhälle2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aims at seeking knowledge about how people born in the fifties experience the current media society and how they view their own use of today's media technology. The questions asked in the thesis include; how the informants view today's media technology, how they use today's media technology and how the informants compare today's media technology in contrast to how it was when they grew up. The theories for the thesis include Krekula and Johansson's theory of age, as well as Mannheim's theory of generation. The approach used to gather information was semi-structured qualitative interviews, where six women were interviewed. Through this approach, together with our theoretical framework we can derived that the informants view on today’s new media technology includes that they know that they use media technology to a large degree but continue the usage in the same extent. They are worried that the physical encounter between people will disappear due to current media technology, but they see more benefits than disadvantages. The main reason for their use was to maintain relationships with acquaintances. Some of the informants use media technology all the time, while others try to avoid it. How the informants look at today's media technology in comparison to what it looked like when they grew up include that the informants thought that life calmer before, and that media technology might have brought more stress into their lives.This study can be a supplement on the area of elderly and current media technology research, as the research in this area is mostly focused on people older than 80 years. This study can therefore contribute information from a younger generation of the elderly.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Golabiewski, Emanuel
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  En granskning av Gamification som kommunikationsstrategi2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  C-Uppsats
 • 25.
  Gustavsson, Michael
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för litteraturvetenskap och svenska språket.
  Paul de Mans retorik: Om ett centralt begrepp i dekonstruktionen1998In: Rhetorica Scandinavica, ISSN 1397-0534, E-ISSN 2002-7974, no 7Article in journal (Refereed)
 • 26.
  Gustavsson, Michael
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för litteraturvetenskap och svenska språket.
  Textens väsen: En kritik av essentialistiska förutsättningar i modern litteraturteori : Exemplen Cleanth Brooks, Roman Jakobson, Paul de Man1996Book (Other academic)
 • 27.
  Hallgren, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Sorg i förskolan: Att möta barn i sorg utifrån begravningsentreprenör, präst, förskollärare och anhörigas kunskaper och erfarenheter2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet är att belysa arbetet med barn i sorg inom förskolan genom att ta del av begravningsentreprenör, präst, förskollärare samt anhörigas erfarenheter och kunskaper. Metoden är baserad på intervjuer där professionella sorgearbetare, förskollärare och anhöriga har deltagit. Resultatet visar att enligt informanterna är bemötande, ärlighet samt normalisering det viktigaste när man möter barn och vuxna i sorg. Det framkommer i resultatet att enligt informanterna är det betydelsefullt hur man bemöter människor i sorg, att låta sörjande få sörja på sitt sätt men att det är viktigt att barnen skall få bli bemötta utifrån hur de är och inte vad de har gått igenom. Att det är bra enligt förskollärarna i studien för barn att återkomma till förskolan efter ett dödsfall eftersom förskolan är deras vardag och där finns en slags trygghet för barnen.

   

  Download full text (pdf)
  Sorg i förskolan
 • 28.
  Hedström, Isabelle
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Metoo-effekten: En kvalitativ studie rörande nyhetsrapporteringen kring metoo-kampanjen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sexual harassment due to gender is something that is frequent and the #metoo-movement that has its roots in USA is an excellent example for that. The hashtag metoo spread through out the world in a rapid pace. Thousands of women merged, and formed their own hashtags to acknowledge sexual harassment due to gender in their specific workplace. For a long period of time the woman has been seen as the weaker gender and have not had the same rights as men, either in society or over themselves. The time has passed and with it laws have been established that seeks to a more equal society, and laws against sexual harassment due to gender is also a fact.

  This study affects the #metoo-movement and the news reporting around it, the empirical material is a qualitative comparative study between a Swedish and Norwegian newspaper. The purpose of the study is to see if the news reporting regarding the #metoo is different compared between the two countries, and if so in what way. Furthermore, a qualitative descriptive analysis method has been implemented on eight articles were four is from Dagens Nyheter in Sweden and four articles are from Aftenposten from Norway. The articles have been paired together in four different themes, and then objected to each other. In the study the articles are depth analyzed in aspect for their difference how they are producing #metoo and furthermore equality, sexual harassment and the connection to social media.

  In the result, it can be seen that there is a certain difference between the news report on #metoo between Dagens Nyheter in Sweden and Aftenposten in Norway. The articles from Dagens Nyheter often leave the reader with unanswered questions whilst the ones from Aftenposten often answer the questions the reader initially gets. The articles from Aftenposten has more focus on Sweden and other countries compared to the articles from Dagens Nyheter 

  Keywords: #metoo, sexual harassment, equality, woman, man, news reporting

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Henriksson, Olle
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Okafor, Solomon
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Informationsinhämtning under pandemi: Enkätstudie om informationsinhämtningen hos folk i vår närhet under pandemins början och nuläge2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna uppsats var att undersöka informationsinhämtningen hos folk i vår närhet angående COVID-19. Vi ville veta vilken plattform dessa människor får/fått sin primära information under dessa två perioder, men också få en förståelse kring vilka informationskällor som de tycker/tyckte vsr viktigast för dem.Forskningsfrågor: Vilka plattformar har folk i vår närhet under Varningsperioden och Rekylperioden? Vilka informationskällor var viktiga för folk i vår närhet under Varningsperioden och Rekylperioden? Vilka medier/plattformar har folk i vår närhet mest förtroende för under Varningsperioden och Rekylperioden?Metod: Vår studie genomfördes med hjälp utav en kvantitativ enkätundersökning. Studien använde sig utav en kvantitativ och tvärsnittsdesign, även kallad survey design.Resultat: Resultatet i vår enkätundersökning visade tydligt att respondenterna primära informationsinhämtning kom genom olika plattformar från myndigheterna, deras hemsidor och sociala medier under båda dessa perioder. Bortser vi myndigheterna, så var de journalistiska nyhetsmedierna respondenternas andrahandsval. När det gäller respondenternas viktigaste informationskällor under dessa två perioder, så föredrog de myndigheternas hemsidor och de journalistiska nyhetsmedierna. Angående respondenternas förtroende för medier under dessa två perioder, så visade det sig att respondenterna hade mest förtroende för medier under dessa två perioder, så visade det sig att respondenterna hade mest förtroende för myndigheterna, och förtroendet har stigit med tiden. Respondenternas engagemang låg överlägset mest hos myndigheterna under både Varningsperioden och Rekylperioden.Slutsats: Vår enkätundersökning visade tydligt att folk i vår närhets primära informationsinhämtning angående COVID-19 kom genom olika plattformar från myndigheterna, såsom Folkhälsomyndigheten och 1177 Vårdguiden under både Varningsperioden och Rekylperioden. De journalistiska nyhetsmedierna var respondenternas andrahandsval, såsom Aftonbladet och SVT under båda perioderna. Respondenternas förtroende under båda perioderna var starkast för myndigheterna, såsom Folkhälsomyndigheten, och i nuläget var det jämnt med hos båda två. Lägst trovärdighet var för sociala medier.

  Download full text (pdf)
  Informationsinhämtning under pandemi - Enkätstudie om informationsinhämtningen hos folk i vår närhet under pandemins början och nuläge
 • 30.
  Hjelte, Maria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Klassrumsinteraktion på högstadiet-är lyssnandet en svårfångad färdighet?2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete studerar lyssnandet på högstadiet i en skola i en medelstor kommun i Sverige. Arbetets syfte har varit att undersöka hur lärare och elever når fram till varandra i klassrummet. Empirin samlades in på en multikulturell skola utifrån tre syftesfrågor som behandlade lärarens ledarskap, elevernas uppmärksamhet på läraren samt lärarens uppföljning av elevernas eget arbete, i klassrummet. Tillvägagångssättet för insamling av empirin utgjordes av en etnografisk ansats som inbegrep dels strukturerade observationer av elever och lärare i klassrummet, dels semistruktrurerade, kvalitativa intervjuer och samtal med berörd lärare. Informanterna bestod av sammanlagt fyra klasser i årskurs sju och åtta samt deras respektive lärare, två kvinnor och en man med vardera cirka tio års erfarenhet som lärare på högstadiet. Resultatet i denna studie visar att lärarna var flexibla i sitt sätt att bemöta eleverna, samt att anpassa undervisningen efter rådande omständigheter. Samtliga lärare upplevde dock ett visst motstånd från många elever när det gällde elevernas förmåga eller vilja att lyssna och ta emot information, i synnerhet i helklass eller grupp. De kvinnliga lärarna upplevde till större del jämfört med den manliga läraren att eleverna överlag lyssnade okoncentrerat. Utifrån observationerna gav eleverna å sin sida bevis på olika handlingar, vilka pekade på fler svårigheter än förtjänster med att lyssna och förstå det läraren sade; svårigheter som lärarna bekräftade i intervjuerna. Svårigheterna fick en del elever att framstå som tämligen ointresserade av skolarbetet, vilket resulterade i negativ påverkan på deras utnyttjade lektionstid. Resultatet från lärarnas uppföljning av elevernas arbete visade olika former av individuell stöttning, exempelvis genom individuellt anpassade arbetsuppgifter, vilket eleverna dessvärre ofta avvisade. I denna studie framkommer också att lärarna gärna skulle samtala med kollegor om undervisningen i klassrummet, men att andra diskussionsämnen tar överhanden. Hur viktigt är lyssnandet för kommunikation och samspel egentligen? Ettt oväntat resultat framträdde, i och med att det inte låg i detta arbetes syfte, viz. att i studien åskådliggjordes en möjlig könsidentifiering mellan kvinnlig lärare-flicka, samt mellan manlig lärare-pojke. Detta samtidigt som alla tre lärarna uppgav att de inte medvetet gjorde någon åtskillnad på flicka-pojke i klassrummet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Hvarfner, Anna
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Om vingarna bär: en kvalitativ pilotstudie av Människa – natur – religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle2008Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa pilotstudie har som syfte att utifrån en fallstudiemetod undersöka varför de som valt MNR gjort det valet, vilken nytta MNR bidragit med både yrkesmässigt och personligt, vad den lett till samt vilka för- och nackdelar den flexibla studieformen haft.

  Pilotstudien är baserad på telefonintervjuer med tre studenter som genomgått programmet från allra första programstarten hösten 2001. Intervjuerna har sedan bearbetats med en modifierad fenomenografisk metod.

  Resultatet visar en mycket positiv hållning till MNR från samtliga tre intervjupersoner genom uppfyllda förväntningar och mål, personlig utveckling och att den flexibla studieformen gjort högre studier möjligt. Men framför allt har nyttan med en examen från högskolestudier lyfts fram. Detta visar att högskolekompetens har stor betydelse vid arbetssökandet men även att MNR skapar en bred bas med flera valmöjligheter på framtidens arbetsmarknad.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32.
  Hyvönen, Mats
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Inblick, utblick, överblick: Den ”uppkopplade” lokaltidningen mellan världen läsaren (ca. 1930–2000)2013Conference paper (Other academic)
 • 33.
  Kahl, Maja
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Det känns i hjärtat: En deltagande observation om att gestalta roll2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens övergripande syfte är att problematisera gränsen mellan privat och gestaltad roll. Syfte är vidare att studera hur deltagarna vid ett antal observationstillfällen upplever arbetet med gestaltade karaktärer och hur detta upplevs ge kunskaper för dem som privatpersoner.

  Studien är inspirerad av etnografisk teoribildning och använder sig av observationer och intervjuer som undersökningsmetod. Under en termin har en drama-/teatergrupp följts under gruppens arbete inför en teaterföreställning. Slutsatsen av studien är att rollgestaltning på scenen rymmer både fysiska förändringar hos aktören, men också mer subtila inre förändringar. Det är också tydligt inom studien att yttre förutsättningar för gruppen påverkar arbetet med rollgestaltning.

  Download (pdf)
  bilaga
 • 34.
  Kapetangiorgi, Nathalie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  "Det är skrämmande när en novell skriven för över 120 år sedan har bättre genuspolitik än sin moderna nytolkning": En analys av kvinnorna i BBCs nytolkande serie "Sherlock", baserad på Sir Arthur Conan Doyles verk.2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnorna i BBCs serie ”Sherlock” representeras och förhåller sig till traditionella könsroller. Då serien är en nytolkande version som utspelar sig på 2000-talet till skillnad från originalen som utspelar sig drygt 100 år tidigare blir det intressant att undersöka hur mycket som förändras från originalen av Sir Arthur Conan Doyle. Karaktärerna har genomgått stor förändring genom denna nytolkning, och även nya karaktärer har skapats för serien. I analysen kommer bland annat Connells teorier om genus att användas för att definiera genus och fastställa hur en man och kvinna bör vara enligt samhällets normer, detta kompletteras med D.H Meehans definierade stereotyper. Två avsnitt av serien kommer att användas i analysen, med fokus på tre kvinnliga karaktärer: En som återfinns i originalen, samt två nya. Dessa karaktärer kommer att analyseras genom att undersöka utvalda scener där de samspelar med Sherlock Holmes. Analysen sker genom en semiotisk analys, samt kvalitativ textanalys. Jag använder mig av Roland Barthes begrepp denotation och konnotation vid scenanalysen, detta för att undersöka vad som utmärker kvinnorna i serien. Egenskaperna dessa kvinnor besitter kommer sedan att ställas mot mina valda teorier, detta för att fastställa hur väl karaktärernas genusmönster överensstämmer med stereotypiska tolkningar, slutligen kommer de valda avsnitten att analyseras och jämföras bredvid originalen av Sir Arthur Conan Doyle. En kvalitativ textanalys kommer att göras av två utvalda texter om serien i fråga, en som anser att serien är sexistisk och mansdominerad och en som talar mot detta. Textanalysen görs för att undersöka publikens tolkningar och för att förstå varför serien väckt debatt. I mitt resultat har jag funnit vissa egenskaper för karaktärerna som stämmer överens med den teoretiska ramen, även om alla egenskaper inte kunde appliceras på karaktärerna i fråga. Kvinnorna framställs ofta som känslosamma, emotionellt splittrade och även beroende av männen omkring dem. De nya karaktärerna identifieras ofta som känslosamma och genom sitt förhållande till männen, medan Irene Adler som uppgraderats från originalen portträtteras som en emotionell och känslostyrd kvinna som behöver mannens beskydd. Jag har funnit gränsöverskridande i vissa karaktärer, där manliga och kvinnliga egenskaper blandats. Slutsatsen blir att det finns mönster för hur genus porträtteras i serien som återfinns i mediestereotyper. Även textanalysen bidrog till att stärka denna teori, då det varit viktigt att förstå vilka frågor serien väckt och varför. Nyckelord: BBC Sherlock, Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, Semiotisk analys, textanalys

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Katharina, Westin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  MeetSandvik - Organisationskommunikation och sociala medier: En fallstudie av Sandviks organisationskommunikation ur ett relationsskapande perspektiv2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  MeetSandvik
 • 36.
  Lennman, Sofie
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Fördomar i skolan?: en studie om attityder mot människor med olika religiösa och kulturella bakgrunder bland elever i årskurs 7-92009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka om skolungdomar har fördomar mot människor med en annan trosuppfattning/livsåskådning än den egna. Frågeställningarna handlar om ifall det finns en vanligt förekommande attityd mot människor med en annan religiös/kulturell bakgrund bland elever i grundskolans senare år, om det skiljer sig åt mellan pojkar och flickor och om eleverna känner av om det finns fördomar på skolan. Metoderna som använts i den här studien är en enkätundersökning och intervjuer. Studiens resultat visar att majoriteten av eleverna har en positiv attityd mot människor med en annan religiös/kulturell bakgrund än deras egen. Det är endast en minoritet av eleverna som har en negativ attityd. Flickorna är mer toleranta mot människor med annan religiös/kulturell bakgrund än pojkarna. Eleverna känner av att det finns fördomar bland eleverna på skolan och dessa yttrar sig på olika sätt. Det är till exempel mycket prat bakom ryggen på muslimerna om varför de får ha slöja och att de, när de nu bor i Sverige, måste anpassa sig efter det svenska livet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 37.
  Lennman, Sofie
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Likvärdig kunskap i skolan?: en intervjustudie av lärares undervisningsinnehåll i religionskunskap i grundskolans årskurs sju till nio2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om elever får likvärdiga kunskaper från olika skolor i religionsämnet i årskurs 7, 8 och 9. Och göra en jämförelse med vad lärare på gymnasiet från olika skolor förväntar sig att eleverna ska ha för kunskaper i religionskunskap när de börjar gymnasiet. Metoden för att undersöka detta var kvalitativa intervjuer. Totalt blev det sex intervjuer med lärare på grundskolan och två med lärare på gymnasieskolan. Intervjupersonerna är i olika åldrar och har arbetat olika länge som lärare men alla är behöriga lärare.

  Resultatet av undersökningen visade på att eleverna inte får en likvärdig kunskap i religionsämnet på grundskolan. Det visade att i etik, livsfrågor, kristendomen och världsreligionerna så var undervisningen mest likvärdig och det var små skillnader mellan lärarnas innehåll i undervisningen. Men i andra livsåskådningar och estetiska uttryck i olika religiösa sammanhang så var det stora skillnader i lärarnas innehåll i undervisningen. Det visade även att elever har olika förkunskaper med sig från religionsämnet i grundskolan när de börjar läsa religionskunskap A på gymnasiet. Enligt gymnasielärarna berodde detta på vilken skola de gått i och vilken lärare de har haft. Enligt grundskolelärarna får eleverna lika mycket tid nerlagt på religionsämnet. Men vad som styr lärarnas urval kan vara en orsak till varför elever inte får en likvärdig kunskap. Men den största orsaken min undersökning visar på är att målen i kursplanen är otydliga och tolkningsbara. Det leder till att olika lärare gör olika tolkningar och elever får inte likvärdig kunskap. Gymnasielärarnas förväntningar skiljde sig åt. En av dem hade inga förväntningar alls eftersom hon av erfarenhet visste att de hade skilda förkunskaper. Den andra förväntade sig att eleverna skulle ha kunskap om världsreligionerna, etik och omvärldskunskap.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 38.
  Lindqvist Grinde, Janne
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Literature science.
  Att skapa sin värld: Den epideiktiska retorikens funktioner i svenskt 1600- och 1700-tal2010In: Goda exempel: Värderingar och världsbild i tidigmodern svensk sakprosa och tillfällesdikt. / [ed] Henrik Ågren, Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet , 2010, p. 7-15Chapter in book (Other academic)
 • 39.
  Lindqvist Grinde, Janne
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Literature science.
  Den smutsiga verkligheten: kolumnisten Harry Schein2010In: Citizen Schein / [ed] Lars Ilshammar, Per Vesterlund, Pelle Snickars, Stockholm: Kungliga Biblioteket , 2010, p. 130-141Chapter in book (Other academic)
 • 40.
  Lindqvist Grinde, Janne
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap.
  Klassisk retorik för vår tid2008Book (Other academic)
 • 41.
  Lindqvist Grinde, Janne
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för litteraturvetenskap och svenska språket.
  Kurt Johannesson: Svensk retorik från antiken till våra dagar2006In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, no 2, p. 87-93Article, book review (Other academic)
 • 42.
  Lindqvist Grinde, Janne
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för litteraturvetenskap och svenska språket.
  Vad gäller saken?: statusläran som verktyg för retorisk argumentationsanalys2005In: Rhetorica Scandinavica, ISSN 1397-0534, E-ISSN 2002-7974, no 33, p. 33-45Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den klassiska statusläran erbjuder ett förbisett redskap för retorisk argumentationsanalys – ett redskap som kan användas för att beskriva och analysera offentlig oenighet av många olika slag. Inte minst kan den användas för att analysera kampen om vem som ska få tillskrivas värdeladdade begrepp som ”manlighet”, ”frihet” och ”demokrati”, men i förlängningen också kampen om hur dessa begrepp ska definieras. Artikeln syftar till att tydliggöra denna användbarhet i ett antal tänkta analysexempel, men avslutas också med en kort analys av ett verkligt fall: debatten om den svenska vänsterpartiledaren Lars Ohlys förhållande till demokratin i TV-programmet Uppdrag granskning.

 • 43.
  Lindström, Ulla Elisabeth
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Genus i fyra noveller av Dan Andersson ur Kolvaktarens visor: en granskning2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Ljung, Elin
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Public Health and Sport Science.
  Hur arbetar Vattenbolag och Region för minskad antibiotika i vårt kretslopp: En intervjustudie över ett vattenbolag och en regions arbete för minskad antibiotika i kretsloppet2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En kvalitativ intervjustudie med syfte att undersöka hur ett vattenbolag och en region arbetar för minska antibiotika i kretskloppet. Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer där tre personer som arbetar på en region och en person som som arbetar på ett vattenboleg någonstand i mellersta Sverige intervjuades.  De fick beskriva hur de arbetar för minskad antibiotika i vårt kretslopp. Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys visade resultatet att regionen och vattenbolaget följer de styrdokujment och riktlinjer som finns idag. Informanterna som deltog i studien gav en positiv bild av sitt arbete mot minskad antibiotika i kretsloppet och informanterna anser att Sverige har kommit långt i arbetet med antibiotika då det finns tydliga styrdokument och riktlinjer att följa. Det framkom dock att vattenbolag inte har samma tillgång till riktlinjer som regionen att följa idag. Slutsatsen av denna studie är att samverkan mellan olika aktörer är en viktig faktor för att deras arbete mot antibiotikaresistens och antibiotika i kretsloppet ska kunna fortgå och utveckla arbetet ännu mer

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Lundby, Frida
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  „As long as we can cry about the misery we can joke about it too“: An intersectional and queer theoretical analysis of a Swedish female-fronted humor series2015Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to use intersectional queer theoretical analysis in order to investigate if the Swedish female-fronted humor series "Mia och Klara" can be understood as feminist. Through semiotic analysis of discourses in the material, the appearance and non-appearance of different social location and the portrayal of these can be established. The social location-analysis coupled with the Bechdel test will show us that the show can be perceived as female-focused but that certain characters are paradoxical and challenge the primacy of the male gaze through storyline and camera angles. The TV-series can to the most part be seen as a liberal- and post-feminist storyline that reinforces and re-affirms a white, Swedish, femininity project.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Lundfelt, Ingrid
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Fordonselevers syn på religion och religionskunskap: En etnologisk undersökning som granskar intresse och ointresse för religion och religionskunskap2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka fordonselevers motivation till religionskunskapsämnet på gymnasiet. Det sker genom att undersöka hur motiverade eller omotiverade eleverna är. Det är relevant eftersom bland annat skolinspektionens granskning av religionskunskapsämnet visar att fordonselever har ett genomsnittligt låga betyg i religionskunskapsämnet. Skolinspektionens granskning visar även på brister i hur ämnet presenteras för eleverna. Flertalet elever uttrycker att ämnet inte är anpassat för dem och att det påminner om den religionskunskap de läste på högstadiet. Metoden som används för att undersöka elevernas intresse eller ointresse är en etnologisk metod. Genom att vara närvarande i klassrummet under en tid och se samspelet mellan elever och lärare anser jag att det ger en autentisk bild av hur eleverna uppfattar undervisningen. För att komplettera observationerna gjordes även intervjuer. Intervjuerna stärker observationerna eftersom det kan stärka eller avskriva mina antaganden gjorda under observationerna.

   

  Resultatet av observationerna och intervjuerna visar att fordonseleverna har ett ointresse för religionskunskap. Det visas bland annat genom att de har en relativt rå jargong i klassrummet, där det kan förekomma nedvärderande uttalanden om människor med annan tro, kultur eller etnicitet. Eleverna visar även omognad genom att inte ta ansvar för sina studier. Det är ytterst sällan som de tar med egna pennor och papper. Det oansvariga beteendet fortgås eftersom lärare anstränger sitt yttersta för att dessa elever ska vara närvarande och klara kursen. Det utmynnar tyvärr i missriktad hjälpsamhet eftersom eleverna inte formas till ansvarstagande och demokratiska medborgare. Slutligen finns det även motivation hos eleverna och de visar intresse till viss del. I intervjuerna framgår det att eleverna har ett privat intresse i livsfrågor. Under observationerna visade det sig, trots vissa kommentarer, att eleverna har ett öppet klimat i klassrummet. Elever svarar och ställer frågor utan att räcka upp handen, vilket ibland kan uppfattas som lite stökigt, men med erfarna lärare finns det mycket goda möjligheter att använda sig av elevernas engagemang. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Lång, Sandra
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Jansson, Madelene
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Pedagogers erfarenheter av arbete med barn med funktionsnedsättningar och extra anpassningar i fritidshem2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the after school program, educators meets students with different disabilities with special needs. The role that the educators are given is to ensure that all students are being seen for who they are and that they receives the support that they need in their daily activities. This study aims at investigating what experiences educators have of working with children with these kind of disabilities and special needs in the after school program. The study was conducted through surveys that were given to educators at six different schools. The results shows that the educators' experiences of working with neccesary adjustments for children with disabilities based on the requirements, skills and financial conditions of the management documents may look different. However, the result is that additional adjustments are important and are performed daily.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Morin, Anders
  et al.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Thorsberg, Jenny
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Mening och syfte med religionskunskap på gymnasiet: en jämförelse mellan lärares och elevers uppfattning2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syfte är att ta reda på hur några lärare jobbar med sin undervisning i Religionskunskap A, på gymnasiet och hur några av deras elever ser på ämnet såväl som på undervisningen. Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie där vi har intervjuat fyra lärare från två olika skolor samt fem elever från var och en av dessa lärare. Vidare har vi ställt detta mot litteratur som vi funnit intressant.

  Vårt huvudsakliga intresse har varit att se vad lärarna, utifrån styrdokumenten, vill förmedla med sin undervisning och hur de jobbar för att motivera eleverna. Vi vill även kartlägga elevernas syn på sin lärares arbete, samt vad de anser om ämnets relevans i dagens skola. Religion som skolämne har under årens lopp haft många skepnader. I takt med samhällsutvecklingen har religionsämnet både fått byta namn och innehåll. Därför anser vi det intressant att se vad dagens elever vill få ut av ämnet och hur detta stämmer överens med den senaste kursplanen för Religionskunskap A.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 49.
  Ohrvik, Marléne
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Bildvärldar och subjektspositioner: En diskursanalys av elevers bildkommunikation2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen har genomförts i syfte att skapa kunskap om hur elevers bildvärldar och bildkommunikation kan se ut och att undersöka vilka subjektspositioner som konstrueras och görs tillgängliga genom deras bildkommunikation. Visuell kulturteori har fungerat som undersökningens ramverk och diskursanalys som dess analysverktyg. Bilder har samlats in och analyserats från elever i årkurs nio på en högstadieskola i sydvästra Sverige. Tematisk innehållsanalys har använts för att besvara undersökningens första fråga, gällande vad som kommuniceras i elevers vardagliga bildkommunikation, vilka motiv och vilket innehåll. För att besvara den andra frågan, gällande vilka subjektspositioner som konstrueras genom de diskurser som framträder i elevernas vardagliga bildkommunikation så har en diskursanalys genomförts. Resultatet har visat hur innehållet och motiven i elevernas bilder gått att dela in i fyra teman som handlar om selfies, fritid, relationer och informationsbilder och anvisningar. I resultatet har också fem diskurser synliggjorts, vilka erbjuder eleverna möjliga subjektspositioner som främst kretsar kring olika sätt att vara elev och ungdom, olika sätt att göra motstånd och olika sätt att positionera sig som feminin eller maskulin. Slutsatser som gått att dra av resultatet har bland annat varit att elever besitter och använder visuella kompetenser när de agerar som medskapare av visuell kultur och att eleverna använder bilder, både som ett sätt att försöka låsa fast hur ett visst fenomen eller en viss del av omvärlden ska förstås och som ett sätt att förhandla och omförhandla andra fenomen eller delar, vilket innebär konkreta konsekvenser för elevers levnadsutrymme.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Osman, Samira
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Serag, Naser
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Utrikesfödda kvinnor: en kvalitativ studie om långtidsarbetslösa invandrarkvinnor2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kvinnor upplever ofta svårigheter att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Dessa kvinnor kan ha både hög utbildning och bred erfarenhet, men har ändå svårt att hitta jobb som matchar deras kompetenser. Studier visar att det finns skillnader i sysselsättning mellan utrikesfödda och inrikesfödda kvinnor i Sverige, där utrikesfödda kvinnor oftare arbetar inom låglöne- och lågkvalificerade yrken. De möts ibland av diskriminering i rekryteringsprocesser både hos den statliga arbetsförmedlingen och hos de privata aktörerna. Diskriminering kan ta olika former, såsom språkbarriärer, negativa stereotyper och fördomar mot etnisk tillhörighet. Det kan leda till att utrikesfödda kvinnor blir exkluderade från arbetsmarknaden eller att de erbjuds lägre lön och sämre arbetsvillkor än sina inrikesfödda kollegor, enligt flera studier. I förlängningen påverkar det också deras självförtroende och självkänsla. För att minska diskrimineringen på arbetsmarknaden lyfter vårt examenarbete fram att det är viktigt att öka medvetenheten om de utmaningar som utrikesfödda kvinnor står inför. Arbetsgivare behöver öppna upp för mångfald och inkludering, och se till att rekryteringsprocesser är rättvisa och öppna för alla kvalificerade kandidater oavsett kulturell bakgrund. Vår studie visar att det också är viktig att erbjuda språkutbildning och andra stödtjänster som kan hjälpa utrikesfödda kvinnor att bättre förstå och anpassa sig till arbetsmarknaden i Sverige.

  Download full text (pdf)
  fulltext
12 1 - 50 of 71
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf