hig.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 31 of 31
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Ek, Mikael
  Förhållandet mellan användning av vara och vederlagsfritt tillhandahållande av tjänst i mervärdesskatterätten2021In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 1-2, p. 4-17Article in journal (Refereed)
 • 2.
  Ek, Mikael
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  Idrott och fysisk träning i mervärdesskatterätten - Del I: Begreppet idrott och fysisk träning i den EU-rättsliga regleringen2023In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 1, p. 30-55Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Idrott och fysisk träning är ett prioriterat område inom EU som anses vara starkt kopplat till hälsa, sociala frågor, sysselsättning och hållbarhet. Detta speglas även i mervärdesskatterätten, där idrottsrelaterade transaktioner under vissa förutsättningar är undantagna från skatteplikt. Medlemsstaterna har även en möjlighet att tillämpa en reducerad skattesats på tjänster som inte omfattas av undantaget. Vad som utgör idrott i en mervärdesskattekontext är däremot inte tydligt definierat. Detta innebär att det inte alltid är självklart om de EU-rättsliga målsättningarna kopplade till idrott får fullt genomslag på nationell nivå. Inom ramen för denna artikel undersöks vad som avses med idrott i en mervärdesskatterättslig kontext och vilka målsättningar som kan motivera att idrottstjänster undantas från den generella mervärdesbeskattningen.

 • 3.
  Ek, Mikael
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  Idrott och fysisk träning i mervärdesskatterätten – Del II: Övriga frågor avseende den EU-rättsliga regleringen2023In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 2, p. 88-Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Idrott och fysisk träning är ett prioriterat område inom EU som anses vara starkt kopplat till hälsa, sociala frågor, sysselsättning och hållbarhet. Detta speglas även i mervärdesskatterätten, där idrottsrelaterade transaktioner under vissa förutsättningar är undantagna från skatteplikt. Medlemsstaterna har även en möjlighet att tillämpa en reducerad skattesats på tjänster som inte omfattas av undantaget. Vad som utgör idrott i en mervärdesskattekontext är däremot inte tydligt definierat. Detta innebär att det inte alltid är självklart om de EU-rättsliga målsättningarna kopplade till idrott får fullt genomslag på nationell nivå. Inom ramen för denna artikel undersöks vilka krav en transaktion ska uppfylla, utöver att det ska handla om idrott eller fysisk träning, för att undantaget från skatteplikt ska vara tillämpligt. Detta jämförs sedan med tillämpningsområdet för den reducerade skattesatsen avseende tillhandahållande av tillträde till idrottsanläggningar och idrottslektioner.

 • 4.
  Ek, Mikael
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  Idrott och fysisk träning i mervärdesskatterätten: Del III: Den svenska implementeringen och tillämpningen2023In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 4, p. 379-409Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Idrott och fysisk träning är ett prioriterat område inom EU som anses varastarkt kopplat till hälsa, sociala frågor, sysselsättning och hållbarhet. Dettaspeglas även i mervärdesskatterätten, där idrottsrelaterade transaktionerunder vissa förutsättningar är undantagna från skatteplikt. Medlemsstaterna har även en möjlighet att tillämpa en reducerad skattesats på tjänstersom inte omfattas av undantaget. Vad som utgör idrott i en mervärdesskattekontext är däremot inte tydligt definierat. Detta innebär att det inte alltid ärsjälvklart om de EU-rättsliga målsättningarna kopplade till idrott får fulltgenomslag på nationell nivå. Inom ramen för denna artikel undersöks omden svenska implementeringen och rättstillämpningen är i linje med de slutsatser som tidigare har dragits avseende den mervärdesskatterättsliga regleringen som rör idrott och fysisk träning.

 • 5.
  Ek, Mikael
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  The Concept of Transfer of Goods pursuant to a Commission Contract in EU VAT2022In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 1, p. 3-26Article in journal (Refereed)
 • 6.
  Ekroth, Jesper
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Skattesekretess i domstol2011In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 4, bil. Akademisk årsskrift, p. 80-101Article in journal (Refereed)
 • 7.
  Grylin, Hanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  Administrativt samarbete inom EU i fråga om beskattning – en kommentar till mål C‑437/19 État luxembourgeois2022In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 4, p. 262-270Article in journal (Other academic)
 • 8.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Allmännytta som norm i svensk skatterätt : om inkomstskattefrihet för ideella föreningar [av Nick Dimitrievski]2010In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 10, p. 744-754Article, book review (Other academic)
 • 9.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet.
  Avdrag för ingående mervärdesskatt enligt rättsfallen Larentia + Minerva och Sveda2017In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 3, p. 111-129Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  I denna artikel diskuteras avdragsrätt för ingående mervärdesskatt utifrån EU-domstolens domar Larentia + Minerva och Sveda. Domarna kom år 2015. Larentia + Minerva har resulterat i ett ställningstagande från Skatteverket om holdingbolags avdragsrätt för ingående skatt. Båda domarna har varit föremål för diskussion i doktrinen, av vilken en del återges här. I artikeln ger jag min tolkning av rättsfallen, samt några synpunkter på Skatteverkets ställningstagande i förhållande till Larentia + Minerva. Artikeln utmynnar i slutsatsen att domarna, trots att det kan uppfattas som att EU-domstolen begränsar avdragsrätten i Larentia + Minerva och utvidgar den i Sveda, ligger i linje med varandra och med EU-domstolens tidigare rättspraxis. Rättsfallen belyser komplexiteten i att avgöra hur företeelser som i sig är utanför tillämpningsområdet för mervärdesskatt i olika situationer påverkar företagens avdragsrätt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Kristoffersson, Eleonor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet; University of Salzburg, Austria.
  Bedrägeri, mervärdesskatt och legalitet: en replik2014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 3, p. 171-175Article in journal (Other academic)
 • 11.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Discjockeyframträdande: konsert och framförande av upphovsrättsligt skyddat verk2016In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 11, p. 824-831Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 2 februari i år kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till i en dom avseende ett överklagat förhandsbesked, HFD 2016 ref. 5, att medlemmarna i en discjockeyduo var utövande konstnärer som framförde ett upphovsrättsligt skyddat verk. Deras framförande var därför undantaget från mervärdesskatteplikt. Biljettintäkterna skulle beläggas med sex procent mervärdesskatt, eftersom det var fråga om ett tillträde till konsert eller liknande föreställning.

 • 12.
  Kristoffersson, Eleonor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet; University of Salzburg, Austria.
  Från fördjupad samverkan till fördjupad dialog: Konferens om Skatteverkets nya riktlinje i Gävle den 14 juni 20142014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 12, p. 953-961Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 10 mars 2014 kom Skatteverket med en ny riktlinje avseende det som tidigare kallades fördjupad samverkan, och som nu går under namnet fördjupad dialog. Den 12 juni 2014 arrangerade Börje Leidhammar och Eleonor Kristoffersson en konferens vid Högskolan i Gävle om Skatteverkets för-djupade dialog med storföretagen. Konferensen finansierades av stiftelsen Centrum för skatterätt, stiftelsen TOR/Skattenytt och Högskolan i Gävle. Nedan presenteras de viktigaste slutsatserna från konferensen.

 • 13.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet.
  Konferensrapport: 4th International Conference on Taxpayer Rights2019In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 9Article in journal (Other academic)
 • 14.
  Kristoffersson, Eleonor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet; University of Salzburg, Austria.
  Lagprövning i Skatterättsnämnden: skiktgränsen för statlig inkomstskatt2014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 11, p. 871-877Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 7 juli 2014 genomförde Skatterättsnämnden en lagprövning enligt 12 kap. 10 § regeringsformen (1974:152) RF. Lagprövningen avsåg huruvida den stadgade ordningen för visst riksdagsbeslut hade åsidosatts i väsentligt hänseende när den i statsbudgeten beslutade nedre skiktgränsen ändrades till följd av ett utskottsinitiativ. Ändringen ledde till att skiktgränsen sänk-tes i förhållande till vad som hade beslutats. Skatterättsnämnden ansåg i sitt förhandsbesked att den stadgade ordningen inte hade åsidosatts i väsentligt hänseende.

 • 15.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Mervärdesskatt och omstruktureringar2012In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 3, p. 120-126Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 30 mars till 1 april 2011 höll Institutet för mervärdesskatterättslig forskning vid Stockholms universitet en nordisk konferens på temat mervärdesskatt och omstruktureringar. I konferensen deltog mervärdesskatteforskare och utvalda yngre mervärdesskattekonsulter från Sverige, Danmark, Norge och Finland. Det här är den första introducerande artikeln i en artikelserie till följd av konferensen. I denna artikel ges en överblick över den kommande artikelserien. I artikeln görs också några iakttagelser beträffande HFD:s och underrätternas förhållningssätt till EU-domstolens praxis på mervärdesskattområdet med exempel från omstruktureringsområdet.

 • 16.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Skattebedrägerier, förfarandemissbruk och avdragsrätt för ingående mervärdesskatt2013In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 9, p. 598-612Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Såväl mervärdesskattebedrägerier i form av karusellhandel som skatteflykt på mervärdesskatteområdet är allvarliga problem. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i sin dom från den 15 mars i år slagit fast att den nationella svenska rätten tillåter att avdrag för ingående skatt vägras i samband med skattebedrägerier. HFD öppnar också upp för svenska domstolar att tillämpa principen mot förfarandemissbruk. I denna artikel diskuteras HFD:s dom utifrån legalitetsprincipen och principen om EU-rättskonform tolkning. Vidare lyfts en del tolkningsfrågor som EU-domstolens praxis avseende skattebedrägerier och förfarandemissbruk ger upphov till. Artikeln utmynnar i slutsatsen att HFD:s dom beträffande skattebedrägerier har bräckligt stöd i svensk lagstiftning, och att det vore önskvärt att ett lagstiftningsärende initierades i denna fråga.

 • 17.
  Kristoffersson, Eleonor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet; University of Salzburg, Austria.
  Skiktgränsen för statlig inkomstskatt2014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 3, p. 140-146Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Denna artikel återger de turer som har varit kring den lägre skiktgränsen för statlig skatt avseende år 2014. Artikeln behandlar både frågan om ett utskottsinitiativ efter det att statsbudgeten hade beslutats var förenligt med riksdagsordningen, och frågan om ifall det finns någon möjlighet till prövning i domstol av denna fråga. Artikeln utmynnar i slutsatserna att det finns utrymme för olika uppfattningar om huruvida utskottsinitiativet var förenligt med bestämmelserna om rambeslut för statsbudgeten och att frågan torde kunna bli föremål för domstolsprövning

 • 18.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet.
  Tax issues in the sharing economy2019In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 10Article in journal (Other academic)
 • 19.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  TOR/Skattenytts konferens om konstitutionella skattefrågor2016In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 12, p. 881-885Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 20.
  Leidhammar, Börje
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  A15 Processuella frågor2020In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 6, p. 339-350Article in journal (Other academic)
 • 21.
  Leidhammar, Börje
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  Beviskravet för oriktig uppgift i skatteförfarandet2020In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 11, p. 783-787Article in journal (Other academic)
 • 22.
  Leidhammar, Börje
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt – aktuella avgöranden i Högsta förvaltningsdomstolen2019In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 12, p. 888-898Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Högsta förvaltningsdomstolen har i aktuella avgöranden om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt klargjort och utvecklat rättsläget för den skattskyldiges rätt till ersättning. Det ställs betydande och, delvis kanske oväntat, detaljerade krav på en kostnadsräkning i skattemål; när åtgärden vidtogs, vem som utfört arbetet, tidsåtgång, arvodesnivå för varje enskild åtgärd, om fråga är om upprepningar från lägre instanser eller andra liknande mål samt om tidsåtgången är skälig beroende på ombudets kunskaper och erfarenheter

 • 23.
  Leidhammar, Börje
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  EU-domstolens domar2020In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 6, p. 407-408Article in journal (Other academic)
 • 24.
  Leidhammar, Börje
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  EU-domstolens domar2020In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 6, p. 488-490Article in journal (Other academic)
 • 25.
  Leidhammar, Börje
  Ernst & Young.
  Förslaget till ny inkomstskattelag - något om bevisprövningen1998In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 41-51Article in journal (Other academic)
 • 26.
  Leidhammar, Börje
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  SkatteNytts rättsfallskommentarshäfte 2011 års rättsfall: Processuella frågor m.m.2012In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 6, p. 374-382Article in journal (Other academic)
 • 27.
  Leidhammar, Börje
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  Skatteprocessen2020In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 1-2, p. 77-82Article in journal (Other academic)
 • 28.
  Leidhammar, Börje
  et al.
  Karlstads universitet, Avdelningen för juridik.
  de Verdier, Lennart
  Restaurang -831987In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 510-514Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 29.
  Lind, Yvette
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  Konferens i Gävle2018In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. -, no 11, p. 747-750Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 30.
  Lindkvist, Gustav
  et al.
  Juridiska institutionen, Stockholms universitet.
  Leidhammar, Börje
  Juridiska avdelningen, Karlstads universitet.
  Genomsyn, skatteflykt och bevisprövning2010In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 10, p. 726ff-Article in journal (Other academic)
 • 31.
  Tegnander, Hans
  et al.
  Ernst & Young.
  Leidhammar, Börje
  Ernst & Young.
  Nedsättning av fastighetsskatten: Kritisk granskning av RSV:s promemoria1999In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 96-107Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
1 - 31 of 31
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf