hig.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 8 of 8
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahmadi, Fereshteh
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Sociology/Social work.
  Norberg, Maria
  Socialogiska Institutionen, Uppsala universitet.
  Aggressiv musik som copingstrategi2010In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 87, no 2, p. 78-86Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln ”aggressiv musik och coping” diskuteras aggressiv musik (heavy metal, hårdrock, punkrock, hård rap och aggressiv popmusik) som copingstrategi vid den rollkonflikt som kan uppstå i samband med att någon drabbas av cancer. Detta eftersom den sjukroll som tenderar att tillskrivas individen i många fall strider mot den roll personen själv önskar inneha. Diskussionen förs utifrån två fallbeskrivningar hämtade från en studie som fokuserar på musikens roll för personer som drabbats av cancer. I analysen av de två fallbeskrivningarna framgår att aggressiv musik har fungerat som en copingmetod genom att hjälpa informanterna att hantera den ovan nämnda rollkonflikten.

  Emellertid visade analysen på att ålder kan vara en aspekt av betydelse beträffande vid vilken tidpunkt som ett motstånd gentemot sjukrollen växer fram och en konflikt mellan rollerna uppstår. Det är viktigt att se att en copingstrategi är en mötesplats mellan individ och situation. Den är komplex, mångbottnad och högst kontextuell. Diskussionen i denna artikel, vilken förs utifrån detta synsätt, visar på att aggressiv musik, som ofta förknippas med

  aggressivitet och våld, kan verka som en funktionell och högst användbar copingstrategi för unga personer som drabbas av cancer.

 • 2.
  Ahmadi, Fereshteh
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Tornstam, Lars
  Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.
  De Gamla Flygande Holländarna: Pendlande invandrare med dubbla tillgångar1996In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, no 7-8, p. 379-384Article in journal (Refereed)
 • 3.
  Burström, Bo
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Macassa, Gloria
  Karolinska Institutet.
  Öberg, Lisa
  Södertörns högskola.
  Bernhardt, Eva
  Stockholm universitet.
  Smedman, Lars
  Karolinska Institutet.
  Barnadödlighet, fattigdom och sanitära reformer2003In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 80, no 3, p. 209-215Article in journal (Refereed)
 • 4.
  Trygged, Sven
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Backlund, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Elofsson, Stig
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Vem kan man lita på? Skolelevers förtroende för skolpersonal2013In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 90, no 4, p. 591-603Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Syftet var att studera skolelevers förtroende för lärare och elevhälsopersonal i förhållande till sociala bakgrundsfaktorer och familjesituation. Elever från mellan-, högstadium samt gymnasieskolan (n=28,798) besvarade enkätfrågor på skoltid. Elevernas svar analyserades med binära logistiska regressioner. Resultatet visar att elever som har förtroende för skolpersonal oftare har förtroende för sina föräldrar, bor med båda föräldrarna och kommer från resursstarka hem. Äldre elever har mer sällan förtroende för skolpersonal än yngre. Äldre elever med invandrarbakgrund har i lägre grad förtroende för skolpersonal än de med svensk bakgrund. Pojkar på högstadiet uppger oftare att de har förtroende för lärare än flickor, medan flickor i högre grad har förtroende för skolsköterska.

 • 5.
  Trygged, Sven
  et al.
  Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Hedlund, Ebba
  Socialstyrelsen, Stockholm.
  Kåreholt, Ingemar
  Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Sociala konsekvenser av sjukdom - Exemplet stroke2013In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 90, no 4, p. 613-629Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Allvarliga sjukdomar kan medföra stora sociala konsekvenser för de drabbade. Konsekvenserna varierar beroende på sjukdom och påverkas av de drabbades socioekonomiska position före insjuknandet. Tre registerstudier om situationen efter en stroke visar att 1)personer med högre utbildning och högre inkomst har större sannolikhet att återkomma i arbete, 2)personer med högre utbildning separerar i lägre utsträckning än personer med lägre utbildning och 3)personer med låga inkomster har en förhöjd risk att avlida i förtid efter en stroke. En fjärde studie, byggd på intervjuer, visar att personer som återgått i arbete efter en stroke har fortsatta besvär med trötthet och sårbarhet. Eftersom sociala orättvisor även skapar ojämlikheter på hälsans område så krävs att insatserna mot stroke sätts in i ett brett socialpolitiskt perspektiv.

 • 6.
  Trygged, Sven
  et al.
  Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Hedlund, Ebba
  Socialstyrelsen, Stockholm.
  Kåreholt, Ingemar
  Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan Högskolan i Jönköping; ARC Aging Research Centre, Karolinska Institutet, Stockholm.
  Våldsutsatta kvinnor drabbas av långsiktiga ekonomiska konsekvenser2013In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 90, no 4, p. 604-612Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Utsatthet för våld kan medföra långvariga konsekvenser. Studien tar upp långsiktiga ekonomiska konsekvenser för våldsdrabbade kvinnor med fokus på behovet av försörjningsstöd. Den sammanfattar två registerstudier som undersökt den ekonomiska utvecklingen för 6085 kvinnor 18-64 år som utsatts för våld som krävt sjukhusvård. Gruppen jämförs med 55 016 kvinnor i befolkningen. Analyser görs med logistiska regressioner. Utsatthet för våld ökar risken för långvariga negativa ekonomiska konsekvenser både för kvinnor med och utan barn. Lågutbildade kvinnor löper störst risk att råka ut för våld men alla som drabbas löper en väsentligt förhöjd risk att behöva försörjningsstöd. Den förhöjda risken kvarstår upp till tio år efter vårdtillfället.

 • 7.
  Trygged, Sven
  et al.
  Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Kåreholt, Ingemar
  Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Återgång i arbete bland yngre strokepatienter: effekter av socioekonomisk position2007In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, no 6, p. 20-26Article in journal (Refereed)
 • 8.
  Tysk, Lennart
  et al.
  Department of Psychiatry, Sandviken Hospital, Sandviken, Sweden .
  Wessén, Bernice
  Sandvikens sjukvårdsdisktrikt, Landstiget Gävleborg.
  Allt färre patienter i sluten psykiatrisk vård: Förändringar i Gästrikland 1985-19931994In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, no 10, p. 480-483Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den psykiatriska vården har genomgått genomgripande förändringar på senare år. I Gästrikland genomfördes omorganisationen huvdsakligen under andra hälften av 1980-talet. Då minskades den slutna vården till förmån för en utbyggd och decentraliserad öppen vård. Under 1990-talet förändrades förutsättningarna genom att nya regler får vårdköp mellan sjukvårdsdistrikten infördes. Samtidigt minskade de ekonomiska ramarna. Detta kan ha bidragit till att slutenvården fortsatt att minska. Genom patientinventeringar 1985, innan förändingsarbetet tog fart, 1991, efter sektoriseringens genomförande och 1993, i skedet efter sektoriseringen, kunde förändringar i patientsammansättning och vårdtider avläsas. Drivkraften bakom förändringarna diskuteras.

1 - 8 of 8
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf