hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 1386
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abbas, Wasim
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Asghar, Imran
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  The Role of Leadership In Organizatinal Change: Relating the successful Organizational Change with Visionary and Innovative Leadership2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The globalization has converted the world into a small global village; a village in which there is an ever high stream of contentions and competitions between organizations. In this scenario the most effective and beneficial maneuver for any organization is to create innovative ways in conducting business. This thesis deals with the role of leadership in the phenomena of organizational change and innovation. The leader as a person in charge or as a change agent can manage an organization or the process of organizational change more effectively and successfully if h/she is capable and competent. Rapid technological advancements, high expectations of customers, and ever changing market situations have compelled organizations to incessantly reassess and reevaluate how they work and to understand, adopt and implement changes in their business model in response of changing trends. Organizational change is a demand of the day, and needed for organizations to survive. Organizations now a days, well understand the importance of the matter, and are serious to prepare themselves not only the current, but also for the future trends to get the level of sustainable success, but Along with all of its implications and importance the process of organizational change is also a very complex and challenging.  Research shows that 70 percent of organizational changes fail to get their goals. As leadership has a central role in evolution and cultivating an organization, the process of organizational change demands a very effective and highly competent leadership that is well capable to perceive the most desirable shape of an organization and address the issue of organizational change in most appropriate way. The analysis of literature reviewed and the results of real life cases of organizations which are studied for this thesis shows, that a leadership with the competencies of “Vision” and “Innovative Approach” along with other characteristics can prove more effective to conclude the complex phenomena of organizational change with success. Further the successful organizational change can leads to innovation for organization, which is the key of long term success and sustainability. This thesis as a result proposed a model which is derived from the leadership competencies, organizational change, and sustainable success and innovation literature. This model expresses relationship between successful organizational change and leadership on the basis of h/her characteristics, which are ‘Vision” and “Innovative Approach”. With the help of proposed model this relationship can be viewed graphically.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Abbassi, Selma
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Engström, Rickard
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Algoritm för lokalisering av referensnoder med Indoor Positioning System2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Indoor Positioning Systems lokaliserar människor och objekt inomhus med hjälp av minst tre kända referenspunkter. System för inomhuspositionering som använder kända referenspunkter kallas anchor-based lokalisering medan de som beräknar deras positioner själva kallas anchor-free lokalisering. Syftet med detta arbete är att utveckla en algoritm som är anpassad efter ett anchor-free lokaliseringssystem. Den ska vara oberoende av nätverksuppkopplingen, hårdvaran och hur avstånden mellan mottagare och sensorer beräknats. Utgångspunkten för algoritmen är enbart avstånd mellan en mottagare och tre sensorer vilket kan beskrivas som arbetets huvudsakliga problem.

  Algoritmen implementerades i Java med en simulering som återspeglar positioneringen i en perfekt miljö och sedan testas på en Android-applikation. Simuleringen tillåter användaren att rita ut flera mätpunkter som skapar en rutt. Dessa mätpunkter utnyttjas för att dynamiskt lokalisera referenspunkterna och mätpunkterna genom att hitta ett minsta avstånd mellan sensorerna. Dessa avstånd kan beskrivas som sidorna för en referenstriangel som möjliggör att ett koordinatsystem kan spännas upp.

  Resultatet av den empiriska studien visade en felmarginal mellan 0,3-6 m utan signalstörningar, vilket inte var tillräckligt noggrant. Efter att algoritmen implementerats lades fokus på en korrigering som kan itereras igenom för att uppskatta bättre mätvärden för referenstriangeln. Korrigeringen gav positiva resultat med lägre felmarginal. Arbetet kan vidareutvecklas genom att implementeras i ett verkligt IPS-system och algoritmen kan förbättras genom att skapa utökade funktioner som kan hantera fler än tre beacons.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abdalla, Shireen
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Strömlind, Sandra
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Den ekonomiska lönsamheten att friköpa en tomträtt: En studie angående tomträtter i Gävle kommun2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tomträtt är en form av nyttjanderätt till en fastighet. Det innebär att fastighetens ägare, vanligtvis en kommun eller staten, låter tomträttshavaren nyttja fastigheten mot att en årlig tomträttsavgäld erläggs. Tomträttsavgälden fastställs genom ett tomträttsavtal mellan fastighetsägaren och tomträttshavaren. Den fastställda tomträttsavgälden gäller för en avgäldsperiod om 10 eller 20 år. Långa avgäldsperioder i kombination med en fastighetsmarknad med stigande priser gör att avgälden vid en ny avgäldsperiod sannolikt kan komma att höjas avsevärt. En tomträttshavare kan likväl välja att friköpa sin tomträtt. Ett friköp av en tomträtt innebär att tomträttshavaren förvärvar fastigheten av fastighetsägaren och bildar en småhusfastighet.      Syftet med studien är att ge en ökad förståelse och kunskap till de tomträttshavare som står inför beslutet av att behålla tomträtten eller friköpa den. Målet med arbetet är att ge kunskap om när den ekonomiska lönsamheten av att friköpa en tomträtt kan anses vara uppnådd. Ett andra mål till studien är att utifrån tomträttshavarens perspektiv belysa de bakomliggande motiven till varför en småhustomträtt friköps.   Studien avgränsas till att beröra friliggande småhustomträtter inom tre geografiska områden i Gävle kommun. Den ekonomiska lönsamheten med att friköpa en småhustomträtt undersöks utifrån en innehavssituation respektive överlåtelsesituation. För att närmare undersöka varför en tomträttshavare väljer att friköpa en tomträtt genomförs kvalitativa telefonintervjuer.   Utifrån studiens resultat kan det konstateras att det sannolikt är ekonomiskt motiverat att friköpa en småhustomträtt om priset för att förvärva tomten är lika med eller lägre än det belopp som symboliserar brytpunkten för ekonomisk lönsamhet. Av de för studien tillfrågade respondenterna var det enskilt största motivet till varför en tomträttshavare väljer att friköpa sin tomträtt på grund av den osäkerhet som följer av utvecklingen kring tomträttsavgälden. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abdelrahman, Ahmed
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Detection and Extraction of Sky Regions in Digital Images based on Color Classification2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In many applications of image processing there is a need to extract the solid background which it is usually sky for outdoor images. In our application we present this solution. We developed an automatic algorithm for detection and extraction of sky regions in the color image based on color classification. In which the input image should be in the RGB color space and the blue color is detected and classified. Then the color image is transformed to the binary form and the connected regions are extracted separately. The connected regions are then sorted in a descending order according to the biggest area and the biggest region is identified. Then we merged all objects that have similar sky properties. Experimental results showed that our proposed algorithm can produce good results compared to other existing algorithms.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Sky_Regions_Extraction
 • 5.
  Abdi, Shorash
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Stedt, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Utvärdering av Leicas multistations och laserskanners mätosäkerheter2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I nuläget finns det ingen standard för utvärdering av mätosäkerheter för terrester laserskanner (TLS), detta trots att instrumentet funnits på marknaden och använts länge. Eftersom tillverkarens specifikationer inte alltid överensstämmer, är det viktigt att ha kunskap om hur bra instrumentet presterar. Ett flertal studier har under det senaste decenniet tillämpat olika metoder för att undersöka mätosäkerheten på olika TLS.

  Syftet med denna studie var att utvärdera och jämföra mätosäkerheterna mellan Leica ScanStation C10, som är en renodlad TLS, och Leica Nova MS50, som är en totalstation med skanningsfunktion, under två olika väderförhållanden. Osäkerheterna togs fram genom att använda ISO 17123-5:2012, som egentligen är en internationell standard för framtagande av totalstationers mätosäkerheter, för att undersöka om denna standard även kan appliceras på TLS. Undersökningen, som skedde utomhus vid Högskolan i Gävle, genomfördes genom att skanna signaler som ställts upp i en triangelformation från tre stationer. Vid skanning med TLS användes både sfär- och HDS-signaler medan MS50 endast skannade sfärer. Signalerna skannades in fyra gånger från varje instrumentuppställning. Mittpunktskoordinaterna på signalerna togs fram med programvaran Cyclone och därefter beräknades mätosäkerheterna med härledning från ISO-standarden. Resultatet på 3D-osäkerheten för C10 med HDS-signal och sfär blev 2,9 mm respektive 3,5 mm vid soliga förhållanden samt 1,1 mm respektive 1,4 mm i molniga förhållanden. I MS50:s fall blev osäkerheten i sol 3,0 mm och 3,7 i moln. Den höga 3D-osäkerhet som MS50 påvisade under båda väderförhållandena berodde på hög osäkerhet i höjdled. Dessutom genomfördes en hypotesprövning i form av ett chi-två-test på C10 som visade att den beräknade osäkerheten i plan och höjd inte avvek signifikant från tillverkarens specificerade osäkerhet vid användning av HDS-signaler i molnigt väder. Vidare konstaterades det genom ett F-test att det fanns en signifikant skillnad mellan C10 osäkerhet i plan och höjd vid användning av samma signaltyp under olika väderförhållanden medan. I MS50:s fall påvisades ingen signifikant skillnad alls. Av resultatet att döma, blev det en markant förbättring vid skanning under molniga förhållanden. Vår slutsats var att det går att tillämpa standarden som användes i denna studie för att beräkna mätosäkerheter på TLS och ISO bör överväga att använda samma standard för TLS som för totalstation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Utvärdering av Leicas multistations och laserskanners mätosäkerheter
 • 6.
  Abid, Muhammad
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion. KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Industrial Economics and Management.
  Global Supply Chain Design: Exploring configurational and coordination factors2015Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis addresses the topic of global supply chain design. One major challenge concerns how to manage the tension between separation and integration pertaining to the localization of business activities. In this regard Ferdows (2008) worked to create two new production network models (rooted production network and footloose production network). Earlier studies have highlighted the choices that are involved in the network of facilities but lack in providing a comprehensive picture in terms of both configurational and coordination factors that govern the design of global supply chain. There is a need for a conceptual model where factors affecting the design process of a global supply chain can be applied. Two main research questions have been addressed in this study. First, exploring and identifying the factors affecting global supply chain design. Second, investigating the factors that influence the position on the spectrum of rooted and footloose supply chain design.      

  A literature review analysis and multi-case studies have been performed for this study in order to explore the factors. The companies were selected in order to reflect upon the two types of network, i.e., rooted and footloose. The primary data were selected through interviews with the managers.

  This study highlighted that there are many factors that affect configurational and coordination decision areas within a global supply chain. This study categorized the factors and the configurational/coordination decision areas with two main competitive priorities, i.e., cost and differentiation in the form of a “conceptual model.” The study also highlighted the factors in a matrix, which showed their position on the spectrum of rooted and footloose network configurations. For instance, the coordination factors that drive towards a footloose network include: high orchestration capabilities, need access to new technology and knowledge, proximity to suppliers, etc. The configurational factors that drive towards a rooted network include: economic stability, proximity to market, concerns for sustainability issues, high transportation cost, need for high proximity between key functions, need for intellectual property rights protection, etc.

 • 7.
  Abid, Muhammad
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Bengtsson, Lars
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Dabhilkar, Mandar
  Stockholm University, School of Business.
  Factors affecting shifts in global supply chain networks: A configurational approach2013Ingår i: Proceedings of the 20th International Annual EurOMA conference, Dublin, Ireland, 9-12 June 2013, 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In certain situations, global companies strive to take advantage of short-term changes in economic and exchange rates on the never-ending journey of competitiveness. This paper seeks to extend Ferdows’s (2008) production network models by adding the factors affecting shifts between rooted and footloose network configurations. Two companies were selected in order to illustrate the models and reveal other possible factors. The identified factors are differentiated in terms of configuration and coordination and merged in a matrix. The trends and implications on global supply chains are also discussed. 

 • 8.
  Abid, Muhammad
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Bengtsson, Lars
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Hellberg, Roland
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Dabhilkar, Mandar
  KTH Royal Institute of Technology, Department of Industrial Economics and Management .
  Factors affecting global supply chain design2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Due to the limited existing knowledge pertaining to the factors which govern localization of operations and capabilities in a global supply chain, the purpose of the paper is to find out which factors and how they jointly affect the design of global supply chains. The relevant literature is reviewed and a concept matrix is developed. Five companies were selected in order to illustrate the issues of global supply chain design. Among them, three companies are considered to have efficient supply chain and less complex products, while the two others are considered to have responsive supply chain and more complex products. The issues discussed with the selected companies cover global sourcing, challenges, technological advancement and issues related to management control. The study identifies about fifty factors that affect global supply chain design, and specifically how theses relate to design decisions on location of factories and production, supplier selection and development, distribution of products and organisation of interfaces along the supply chain. The discrepancies between theory and practice as well as the implications for further research are discussed.

 • 9.
  Abid, Muhammad
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Bengtsson, Lars
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Hellberg, Roland
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Mandar, Dabhilkar
  KTH Royal Institute of Technology, Department of Industrial Economics and Management .
  Global supply chain design: Building a decision model2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The knowledge pertaining to the factors, which govern localization of operations and capabilities in a global supply chain, is limited. The purpose of the paper is to find out which factors and how they jointly affect the design of a global supply chain. The relevant literature is reviewed and a concept matrix is developed. The study identifies 30 factors that affect a global supply chain design and specifically how theses relate to the design decisions on location of factories and production, supplier selection and development, distribution logistics, organisation of interfaces/enterprise information infrastructure along the supply chain and human resource development. The decision model is developed and the description of the model is done with the help of an example (location of a factory) by using the Analytical Hierarchy Process (AHP) (Saaty, 1990).  

 • 10.
  Abid, Muhammad
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Fobbe, Lea
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Lozano, Rodrigo
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Sammalisto, Kaisu
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Sustainability reporting as a way to foster entrepreneurial universities2018Ingår i: Proceedings of the 25th Annual EurOMA Conference - To Serve, to Produce and to Servitize in the Era of Networks, Big Data and Analytics, Budapest, June 24-26, 2018., 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Higher education institutions (HEIs) play a major role in the development of societies. In the last decades, there has been an increasing interest on the commercialisation of knowledge by universities for economic development that lead to the emergence of the term “Entrepreneurial University”. This study aims to report the sustainability efforts of the University of Gävle, Sweden by applying a systematic tool, Graphical Assessment of Sustainability in Universities (GASU). This study highlights sustainability reporting as a way to improve communication practices between universities and stakeholder. The systematic and holistic assessment of HEIs gives insights of collaboration opportunities and by that foster their entrepreneurial journey.

 • 11.
  Abolghasemi Kordestani, Arash
  et al.
  Luleå Tekniska Universitet.
  Bengtsson, Lars
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Farhat, Farshad
  Peighambari, K
  Lueå Tekniska Universitet.
  Supply chain process maturity and financial performance study of Swedish steel SMEs2010Ingår i: Proceedings of  the 17th Euroma conference, 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The goal of this research is to demonstrate that the financial performance of the current year in Swedish steel SMEs is dependent on the amount of maturity of supply chain processes. This is examined by considering current supply chain process maturities of the firm together with financial performance of prior years. It was found that the delivery process of supply chain processes and prior cost of goods sold (COGS) have an effect on current COGS. Additionally, prior inventory and plan process of the supply chain have a positive and negative effect on inventory turnover respectively.

 • 12.
  Abrahamsson, Emilie
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Relationen mellan kalkyleringsmetoder, Lean och produktionsflöden av kundanpassad karaktär: Hur kostnadsprecisionen i förkalkyleringen i denna typ av produktion kan ökas samt vilken kalkyleringsmetod som passar bäst2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Då tillverkningsindustrin går mot en högre grad av kundanpassning och implementering av Lean, samtidigt som föråldrade traditionella kalkyleringsmetoder fortfarande används i moderna industriföretag, är det intressant att utreda relationerna mellan produktionsflöden av kundanpassad karaktär, Lean samt olika kalkyleringsmetoder.

  Syftet är att öka kostnadsprecisionen i förkalkylen för ett produktionsflöde av kundanpassad och Lean karaktär och beskriva en generaliserbar arbetsprocess för detta. Syftet är även att ta fram generella rekommendationer för val av kalkyleringsmetod genom att utifrån denna produktions karaktär genomföra en jämförande analys av kalkyleringsmetoder (traditionella kalkylmetoder, ABC och kalkylering enligt Lean).

  Genom en litteraturstudie samt en fallstudie av ett produktionsflöde med många varianter och inslag av Lean har båda syftena uppfyllts.

  Fallstudien har utförts genom intervjuer och observationer. Problem och positiva faktorer som enligt litteratur karaktäriserar produktion av kundanpassade produkter har även återfunnits på fallföretaget. Det sambandet har kunnat användas för att stödja analysen av relationerna. Relationerna mellan kalkyleringsmetoder, Lean samt produktionsflöden av kundanpassad karaktär har analyserats genom att jämföra litteratur och resultat från fallstudien. Det framkom att Value Stream Costing (VSC) är den mest lämpliga kalkyleringsmetoden för produktionsflöden med kundanpassade produkter som uppnått en hög mognadsgrad av Lean.

  Förkalkyleringen på fallföretaget är beroende av tillförlitliga operationstider, vilket tagits fram på fallföretaget samtidigt som en generell arbetsprocess utarbetats. Operationstiderna togs i detta fall fram genom videoupptagning av produktionsmomenten samt efterföljande analys i mjukvaran AviX. Genom att följa den generella arbetsprocessen som utarbetats erhålls både ett bra underlag till förkalkylering samt ständiga förbättringar i produktionsflödet.

  Eftersom forskning visar att Lean bör implementeras i hela organisationen om full fördel med Lean ska uppnås, kan VSC vara en utmärkt kalkyleringsmetod för att komma ifrån föråldrade, traditionella kalkyleringsmetoder samtidigt som denna kalkyleringsmetod förenklar kalkylering i produktion av kundanpassad karaktär.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Abrehdary, M.
  et al.
  Royal Inst Technol KTH, Div Geodesy & Satellite Positioning, S-10044 Stockholm, Sweden..
  Sjöberg, L. E.
  Royal Inst Technol KTH, Div Geodesy & Satellite Positioning, S-10044 Stockholm, Sweden..
  Bagherbandi, Mohammad
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS. Royal Inst Technol KTH, Div Geodesy & Satellite Positioning, S-10044 Stockholm, Sweden..
  Modelling Moho depth in ocean areas based on satellite altimetry using Vening Meinesz-Moritz' method2016Ingår i: Acta Geodaetica et Geophysica, ISSN 2213-5812, Vol. 51, nr 2, s. 137-149Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  An experiment for estimating Moho depth is carried out based on satellite altimetry and topographic information using the Vening Meinesz-Moritz gravimetric isostatic hypothesis. In order to investigate the possibility and quality of satellite altimetry in Moho determination, the DNSC08GRA global marine gravity field model and the DTM2006 global topography model are used to obtain a global Moho depth model over the oceans with a resolution of 1 degrees x 1 degrees. The numerical results show that the estimated Bouguer gravity disturbance varies from 86 to 767 mGal, with a global average of 747 mGal, and the estimated Moho depth varies from 3 to 39 km with a global average of 19 km. Comparing the Bouguer gravity disturbance estimated from satellite altimetry and that derived by the gravimetric satellite-only model GOGRA04S shows that the two models agree to 13 mGal in root mean square (RMS). Similarly, the estimated Moho depths from satellite altimetry and GOGRA04S agree to 0.69 km in RMS. It is also concluded that possible mean dynamic topography in the marine gravity model does not significantly affect the Moho determination.

 • 14.
  Abrehdary, Majid
  et al.
  Department of Environment and Life Sciences, Geomatics Section, University of Karlstad, Karlstad,Sweden; Division of Geodesy and Satellite Positioning, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden.
  Lars, Sjöberg
  Division of Geodesy and Satellite Positioning, Royal Institute of Technology(KTH), Sweden.
  Bagherbandi, Mohammad
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Sampietro, Daniele
  GReD s.r.l., Como, Italy.
  Towards the Moho depth and Moho density contrast along with their uncertainties from seismic and satellite gravity observations2017Ingår i: Journal of Applied Geodesy, ISSN 1862-9016, E-ISSN 1862-9024, Vol. 11, nr 4, s. 231-247Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We present a combined method for estimating a new global Moho model named KTH15C, containing Moho depth and Moho density contrast (or shortly Moho parameters), from a combination of global models of gravity (GOCO05S), topography (DTM2006) and seismic information (CRUST1.0 and MDN07) to a resolution of 1° × 1° based on a solution of Vening Meinesz-Moritz’ inverse problem of isostasy. This paper also aims modelling of the observation standard errors propagated from the Vening Meinesz-Moritz and CRUST1.0 models in estimating the uncertainty of the final Moho model. The numerical results yield Moho depths ranging from 6.5 to 70.3 km, and the estimated Moho density contrasts ranging from 21 to 650 kg/m3, respectively. Moreover, test computations display that in most areas estimated uncertainties in the parameters are less than 3 km and 50 kg/m3, respectively, but they reach to more significant values under Gulf of Mexico, Chile, Eastern Mediterranean, Timor sea and parts of polar regions. Comparing the Moho depths estimated by KTH15C and those derived by KTH11C, GEMMA2012C, CRUST1.0, KTH14C, CRUST14 and GEMMA1.0 models shows that KTH15C agree fairly well with CRUST1.0 but rather poor with other models. The Moho density contrasts estimated by KTH15C and those of the KTH11C, KTH14C and VMM model agree to 112, 31 and 61 kg/m3 in RMS. The regional numerical studies show that the RMS differences between KTH15C and Moho depths from seismic information yields fits of 2 to 4 km in South and North America, Africa, Europe, Asia, Australia and Antarctica, respectively.

 • 15.
  Abrehdary, Majid
  et al.
  Division of Geodesy and Satellite Positioning, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden.
  Sjöberg, Lars E.
  Division of Geodesy and Satellite Positioning, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden.
  Bagherbandi, Mohammad
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS. Division of Geodesy and Satellite Positioning, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden.
  Combined Moho parameters determination using CRUST1.0 and Vening Meinesz-Moritz model2015Ingår i: Journal of Earth Science, ISSN 1674-487X, E-ISSN 1867-111X, Vol. 26, nr 4, s. 607-616Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  According to Vening Meinesz-Moritz (VMM) global inverse isostatic problem, either the Moho density contrast (crust-mantle density contrast) or the Moho geometry can be estimated by solving a non-linear Fredholm integral equation of the first kind. Here solutions to the two Moho parameters are presented by combining the global geopotential model (GOCO-03S), topography (DTM2006) and a seismic crust model, the latter being the recent digital global crustal model (CRUST1.0) with a resolution of 1A(0)x1A(0). The numerical results show that the estimated Moho density contrast varies from 21 to 637 kg/m(3), with a global average of 321 kg/m(3), and the estimated Moho depth varies from 6 to 86 km with a global average of 24 km. Comparing the Moho density contrasts estimated using our leastsquares method and those derived by the CRUST1.0, CRUST2.0, and PREM models shows that our estimate agrees fairly well with CRUST1.0 model and rather poor with other models. The estimated Moho depths by our least-squares method and the CRUST1.0 model agree to 4.8 km in RMS and with the GEMMA1.0 based model to 6.3 km.

 • 16.
  Abrehdary, Majid
  et al.
  Division of Geodesy and Satellite Positioning, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden.
  Sjöberg, Lars E.
  Division of Geodesy and Satellite Positioning, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden.
  Bagherbandi, Mohammad
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS. Division of Geodesy and Satellite Positioning, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden.
  The spherical terrain correction and its effect on the gravimetric-isostatic Moho determination2016Ingår i: International Journal of Geophysics, ISSN 1687-885X, E-ISSN 1687-8868, Vol. 204, nr 1, s. 262-273Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this study, the Moho depth is estimated based on the refined spherical Bouguer gravity disturbance and DTM2006 topographic data using the Vening Meinesz-Moritz gravimetric-isostatic hypothesis. In this context, we compute the refined spherical Bouguer gravity disturbances in a set of 1° × 1° blocks. The spherical terrain correction, a residual correction to each Bouguer shell, is computed using rock heights and ice sheet thicknesses from the DTM2006 and Earth2014 models. The study illustrates that the defined simple Bouguer gravity disturbance corrected for the density variations of the oceans, ice sheets and sediment basins and also the non-isostatic effects needs a significant terrain correction to become the refined Bouguer gravity disturbance, and that the isostatic gravity disturbance is significantly better defined by the latter disturbance plus a compensation attraction. Our study shows that despite the fact that the lateral variation of the crustal depth is rather smooth, the terrain affects the result most significantly in many areas. The global numerical results show that the estimated Moho depths by the simple and refined spherical Bouguer gravity disturbances and the seismic CRUST1.0 model agree to 5.6 and 2.7 km in RMS, respectively. Also, the mean value differences are 1.7 and 0.2 km, respectively. Two regional numerical studies show that the RMS differences between the Moho depths estimated based on the simple and refined spherical Bouguer gravity disturbance and that using CRUST1.0 model yield fits of 4.9 and 3.2 km in South America and yield 3.2 and 3.4 km in Fennoscandia, respectively.

 • 17.
  Abugessaisa, Imad
  et al.
  Department of Medicine, Karolinska Institutet.
  Östman, Anders
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad/GIS-Institutet.
  Testing-SDI: E-government Prospective, Requirements, and Challenges2011Ingår i: International Journal of Public Information Systems, ISSN 1653-4360, Vol. 2011, nr 1, s. 11-47Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Spatial Data Infrastructure denotes the collection of technologies, policies and institutional arrangements that facilitate the availability of and access to spatial information. During the last few years the development of spatial data infrastructure in Sweden has been influenced by two actions. The first was the European Directive in spatial data infrastructure namely Infrastructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE), and the second action was the Swedish parliament's directive early in 2008 on e-Government. In a modern society, spatial data play major roles and have different applications such as information support during disaster prevention and management. These two milestones involving Geodata development have created huge demands and represent great challenges for researchers in the area of spatial data infrastructure. One of these challenges concerned the methodologies involved for testing proposed data specifications from INSPIRE. This paper addresses the above challenge and introduces a framework for testing Geodata. The testing of Geodata includes, the testing of the data specifications for different geographical themes and data structure, the performance testing of Opengeospatial Web Services (OWS) and the usability of Geoportals and services. The proposed methods were evaluated during a pilot test for a regional geoportal in Sweden, and the reported results in this paper show the feasibility and applicability of the methods used. The methods used assisted in the identification of the performance related defects and the bottleneck involved in relation to the response time, stress and load. The methods support the detection of different types of errors that occur during the testing time such as http error, timeout error, and socket error. During the pilot test of a geoportal, it was discovered that the response time was 30 seconds which is 6 times higher than the INSPIRE required time (Maximum 5 second), with 500 virtual users accessing the system and performing a specific task. A usability test was conducted which focused on the users' acceptance and the “think aloud” methods. The usability testing enabled the identification of user-interface related problems and the results were quantified to enable comparisons to be made with current results and those from the new test.

 • 18.
  Agbauduta, Stephen Ogba
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  SPATIAL MCDA FOR FINDING SUITABLE AREAS FOR HOUSING CONSTRUCTION2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Demand for residential houses in urban areas has become a major problem facing town planners today. With the high increase in urbanization due to the increase in population, residential houses are becoming more difficult to find. Planners aim at developing new ideas to combat the high increase in the demand for residential buildings. In recent times, different methods of analysis have been introduced that will help planners select best locations to erect residential houses.

  A Geographic information system (GIS) is one of the tools for analyzing and storing a great deal of information. Over the years, GIS technology has been introduced into planning and the result has been of great help to urban planners in planning sustainable environment for residents. This research aims at using GIS technology and multi-criteria decision analysis (MCDA) to determine possible locations to build residential houses and analyzing different methods of selecting suitability areas within the study area. An MCDA map was produced from the combination of different factors and constraint which include elevation, orientation of the building (direction), the soil type and land use type. Proximity analysis was also done to find out how infrastructures (existing roads, shopping malls and health care enter) are close to the study area. Results show that the southern, eastern, and a part of western side of the study area is better to build residential houses than other areas.

  Three different methods (visual interpretation method, seeding method and neighborhood method) where used to find out which method produces the most suitable locations within the study area. In order to calculate the suitability areas and suitability values, the sum of pixel values were calculated for each method. The visual interpretation method servers as a standard method of deciding the suitability area covers 15,375 m² and has the highest suitability values of about 500 pixels. The seeding method was used as an automatic method for selecting the suitability area; result shows that the suitability area covers 17,421 m² and has the highest suitability value of about 1200 pixels. The neighborhood method was calculated using two different statistics (mean statistics and majority statistics). The mean statistics covers an area of 12,439 m² while the majority statistics covers an area of 14,332 m². From analysis carried out, the seeding method is preferred for selecting suitability areas than the visual interpretation method and the neighborhood method but the visual interpretation method covers more suitability area than the seeding method and neighborhood method.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Agbauduta Ogba
 • 19.
  Agborsangaya, Etchu Oben
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Omoregie, Iyobosa Frank
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Does Culture Influence Decision Making in Project Teams?: A Multi Case Study in Sweden2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: In the contemporary society in which companies operate there is increasing interest in understanding the effects and changes of culture on projects in connection to decision making. This is evident of the fact that most companies are using groups or teams composed of mixed culture to perform their tasks and develop their activities into different geographical regions by adopting project management as a “way of working” other than a tool or technique. The objective of this study is to explore the cultural influence decision making in project teams through a multi case study of applying Hofstede’s dimensions of culture model to selected Swedish firms. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Agostini, Lara
  et al.
  University of Padova, Italy.
  Bengtsson, Lars
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Lazzarotti, Valentina
  Carlo Cattaneo University LIUC, Italy.
  Manzini, Raffaella
  Carlo Cattaneo University LIUC, Italy.
  Nosella, Anna
  University of Padova, Italy.
  Pellegrini, Luisa
  Stefan, Ioana
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Combining an external with an internal perspective on open innovation with scientific partners and patenting2017Ingår i: 18th International CINet Conference: Digitalization and innovation: designing the organization of the future, 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 21.
  Agostini, Lara
  et al.
  University of Padova, Italy.
  Bengtsson, Lars
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Lazzarotti, Valentina
  Carlo Cattaneo University LIUC, Italy.
  Manzini, Raffaella
  Carlo Cattaneo University LIUC, Italy.
  Nosella, Anna
  University of Padova, Italy.
  Stefan, Ioana
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Open innovation with scientific partners and patenting: the moderating role of the internal context for innovation2017Ingår i: Proceedings of IFKAD 2017: Knowledge Management in the 21st Century: Resilience, Creativity and Co-creation, 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 22.
  Ahlmén, Caroline
  Högskolan i Gävle. Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Hemligheten bakom populära animerade karaktärer2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vad gör en framgångsrik animerad karaktär? Homer Simpson, Svampbob Fyrkant och Eric Cartman kommer att analyseras och jämföras för att hitta vad som gör just dem så populära. Därefter kommer de psykologiska aspekterna att granskas. Varför tilltalar dessa karaktärer människor? Riktlinjer för hur man skapar en populär animerad karaktär kommer att utvecklas utifrån resultatet av utredningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Ahlström, André
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Åström, Albin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Onyttiga vägsamfälligheter: En analys och beskrivning av åtgärder2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Onyttiga vägsamfälligheter är ett problem som uppstått under äldre tiders fastighetsbildning och är idag en olägenhet för lantmätare och fastighetsägare i många förrättningsärenden. Detta arbete har syftat till att studera de metoder för utplåning av onyttiga vägsamfälligheter för att slutligen ge förslag på möjliga lösningar. Studier har gjorts av en utredning, en proposition, förrättningsakter och rättsfall med fokus på städning av fastighetsindelningen. De förrättningsakter som studerats innehåller fastighetsregleringsåtgärder som verkar för utplåning av onyttiga samfälligheter och sanering av fastighetsindelningen. Förrättningarna innefattade ett eller flera större områden med ett stort antal fastigheter. Rättsfallen som inkluderades i arbetet rörde samfälligheter och handlade om överklagan på saneringsåtgärder med ersättning och äganderätt i fokus. Utöver detta har ett exempel från Finland studerats, där utplåning av vägsamfälligheter utfördes 1977 genom lagstiftning. Den finska lagstiftningen för utplåning av vägsamfälligheter blev till stor del inte en förbättring utan försköt problemet genom att en stor mängd servitut bildades utan kontroll. I längden blev det svårt att hantera de uppkomna rättigheterna och en städningsåtgärd infördes i finsk lag för att rätta till problemen. Det svenska lagförslaget för utplåning av samfälligheter i Sverige från 1983 liknar lagen i Finland men antogs senare inte då det hade inneburit liknande problem. Ett antal ändringar i svenska fastighetsbildningslagen, som Proposition 1988/89:77 tar upp, infördes dock. Exempelvis medförde en ändring att någon ersättning ej behövde fastställas för föreningsförvaltade samfälligheter med lågt värde. Effekterna detta har haft på reglerandet av onyttiga samfälligheter är okänt men eftersom problemet kvarstår efter 20 år får det förmodas att nya åtgärder måste göras. Våra slutsatser visar att onyttiga vägsamfälligheter kan åtgärdas delvis genom större inflytande från sakägare. Någon lösning på problemet är dem däremot inte. Slutsatserna innehåller även förslag på vad en ny lag bör innehålla, med tidigare förslag som förebild. Framtida kostnader ett sådant lagförslag ger upphov till är troligtvis höga men vi hoppas att vissa ändringar från tidigare förslag kan reducera dessa.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Ahmed, Mohamed
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Maxamed, Maxamed
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Modell för beslutsfattande avseende hållbar logistik: I både tjänsteföretag och tillverkningsföretag2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I alla framgångsrika företag är det av vikt att etablera en dedikerad ledning med förmågan att fatta avgörande och hållbara beslut. Beslutsfattarna är en stor och kanske den största faktor i ett företag och oftast är det företagsledarna som även är beslutsfattarna. Det finns en rad olika aspekter att ha i åtanke för att kunna fatta så lämpliga beslut som möjligt.Dessa kan vara allt från personlighetsdrag till hur väl marknadsanalytisk beslutsfattaren är.Syftet med detta arbete är att ta fram en modell för beslutsfattande avseende hållbar logistik, i såväl tillverkningsföretag som tjänsteföretag i Sverige. Litteraturstudier och intervjuer genomförs för att besvara syftet. Genomlitteraturstudienkan betydande faktorer kring ämnet uppmärksammas, exempel på dessa faktorer är krishantering och förtroende, fördomar och karaktärsdrag.Arbetets empiriska material baseras på fyra olika organisationer som intervjuas kring deras beslutsfattande och syn på hållbar logistik. Dessa organisationer är både tjänsteföretag samt tillverkningsföretag vilket ger arbetet en bredd och generaliserbarhet.De identifierade faktorerna genom fallstudier är bland annat känslomässighet och rationalitet, förtroende samt transparens. Det framgår flera faktorer i litteraturen som tydligt överensstämmer med de betydande faktorerna i resultatet. Dessa faktorer som presenteras i resultatet kan både tjänsteföretag samt tillverkningsföretag ha i åtanke vid beslutsfattande avseende hållbar logistik. Slutsatsen av detta arbete är en modell som visualiserar de faktorerna man bör ha i åtanke vid dessa typer av befattande, dessa är förtroende, leverantörsval, enhällighet, faktaunderlag, transparens och empati. Utifrån dessa faktorer kan andraföretag med en dedikation och hängivenhet för långvariga beslutfattningsprocesser fatta klokaoch effektiva bedömningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Modell för beslutsfattande avseende hållbar logistik
 • 25.
  Ahnberg Åsenius, Elisabeth
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Lekmöjligheter och trafiksäkerhet för barn i stadsmiljöer: Fallstudie av centrala Falun2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Små barn i förskole- och lågstadieåldern behöver utrymmen att leka och röra sig på för att utvecklas, och dessa behov behöver vägas in i samhällsplaneringen. Tyvärr finns det tecken på att hänsynen till barns behov av plats för lek och rörelsefrihet har tappat i prioritet inom stadsplanering de senaste decennierna. Exempelvis visar forskning att barns tillgång till allmänna platser att leka på i svenska städer generellt sett har minskat. Även barns möjligheter att röra sig fritt i svenska städer har kommit att begränsas alltmer, framförallt av den alltjämt ökande biltrafiken. Det har även konstaterats att allt färre barn går eller cyklar själva till skolan och att cyklandet på fritiden har minskat.

  Syftet med den här studien har varit att undersöka barns möjligheter att leka och röra sig fritt i stadsmiljöer. Studien har avgränsats till en fallstudie av stadsmiljön Falun-Centrum. Det är ett område på ca 2,5 km2 som är definerat sedan tidigare av Falu kommun och inrymmer Faluns stadskärna med centrumhandel, parker, vägar, bostadsområden, förskolor, skolor etc. Information har samlats in genom en postenkät skickad till vårdnadshavare till 100 barn inom åldersspannet äldre än ett och yngre än elva år, bosatta inom fallstudieområdet. 100 barn motsvarar ca 20 % av det totala antalet i området.

  Resultaten baseras på 53 svar; 39 svar på postenkäten och 14 svar genom kompletterande telefonintervjuer. Svaren visar att inom Falun-Centrum upplever respondenterna att deras barn har relativt god tillgång på platser att leka på i sitt närområde. Fältinventering av platserna visade att många av platserna var tillräckligt rymliga för att tillåta vidlyftig lek och hade grön och varierad terräng, vilket är bra. Vad gäller trafiksäkerhetsaspekter visar resultaten däremot att det finns stora hinder för barnens möjligheter att röra sig självständigt p g a brist på trafiksäkerhet.

  Sammanfattningsvis innebär det för barnen att de generellt sett har bra platser att leka på i sitt närområdet (även om det finns undantag), men att de inte kan röra sig självständigt till platserna p g a trafikfaror. Bristen på trafiksäkerhet innebär också att de har dåliga förutsättningar att ta sig till, upptäcka och lära känna nya platser i sitt närområde. I förlängningen hämmar det utvecklingen av deras geografiska förståelse för den omgivande stadsmiljön. Det minskar också deras möjligheter att möta och lära känna andra personer i området vilket försämrar den sociala hållbarheten i staden.   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Ahonen-Jonnarth, Ulla
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Datavetenskap.
  Odelstad, Jan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Datavetenskap.
  Simulation as a tool for the evaluation of forest management treatments2010Ingår i: ESM'2010 - The 2010 European Simulation and Modelling Conference / [ed] Gerrit K. Janssens, Katrien Ramaekers and An Caris, Ghent: EUROSIS-ETI , 2010, s. 426-433Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Cleaning of young forest stands is a multicriteria problem with conflicting goals. This kind of forest management treatment is performed by human beings but it is possible that this work may be performed by artificial agents in the future. The artificial agents need detailed information about how to clean a forest stand and/or what are the goals for cleaning. One problem in development of cleaning rules for artificial cleaning agents is that explicit knowledge about good cleaning results is not detailed. In this paper we present a tool for developing and testing rules and judging evaluation functions for cleaning. We illustrate this tool by presenting examples of some ways to clean forest stands in a computer environment and we present how the cleaning results can be evaluated. In order to obtain material for experiments it is also possible to simulate forest stands using this tool.

 • 27.
  Ali, Fadi
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Urban classification by pixel and object-based approaches for very high resolution imagery2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Recently, there is a tremendous amount of high resolution imagery that wasn’t available years ago, mainly because of the advancement of the technology in capturing such images. Most of the very high resolution (VHR) imagery comes in three bands only the red, green and blue (RGB), whereas, the importance of using such imagery in remote sensing studies has been only considered lately, despite that, there are no enough studies examining the usefulness of these imagery in urban applications. This research proposes a method to investigate high resolution imagery to analyse an urban area using UAV imagery for land use and land cover classification. Remote sensing imagery comes in various characteristics and format from different sources, most commonly from satellite and airborne platforms. Recently, unmanned aerial vehicles (UAVs) have become a very good potential source to collect geographic data with new unique properties, most important asset is the VHR of spatiotemporal data structure. UAV systems are as a promising technology that will advance not only remote sensing but GIScience as well. UAVs imagery has been gaining popularity in the last decade for various remote sensing and GIS applications in general, and particularly in image analysis and classification. One of the concerns of UAV imagery is finding an optimal approach to classify UAV imagery which is usually hard to define, because many variables are involved in the process such as the properties of the image source and purpose of the classification. The main objective of this research is evaluating land use / land cover (LULC) classification for urban areas, whereas the data of the study area consists of VHR imagery of RGB bands collected by a basic, off-shelf and simple UAV. LULC classification was conducted by pixel and object-based approaches, where supervised algorithms were used for both approaches to classify the image. In pixel-based image analysis, three different algorithms were used to create a final classified map, where one algorithm was used in the object-based image analysis. The study also tested the effectiveness of object-based approach instead of pixel-based in order to minimize the difficulty in classifying mixed pixels in VHR imagery, while identifying all possible classes in the scene and maintain the high accuracy. Both approaches were applied to a UAV image with three spectral bands (red, green and blue), in addition to a DEM layer that was added later to the image as ancillary data. Previous studies of comparing pixel-based and object-based classification approaches claims that object-based had produced better results of classes for VHR imagery. Meanwhile several trade-offs are being made when selecting a classification approach that varies from different perspectives and factors such as time cost, trial and error, and subjectivity.

        Classification based on pixels was approached in this study through supervised learning algorithms, where the classification process included all necessary steps such as selecting representative training samples and creating a spectral signature file. The process in object-based classification included segmenting the UAV’s imagery and creating class rules by using feature extraction. In addition, the incorporation of hue, saturation and intensity (IHS) colour domain and Principle Component Analysis (PCA) layers were tested to evaluate the ability of such method to produce better results of classes for simple UAVs imagery. These UAVs are usually equipped with only RGB colour sensors, where combining more derived colour bands such as IHS has been proven useful in prior studies for object-based image analysis (OBIA) of UAV’s imagery, however, incorporating the IHS domain and PCA layers in this research did not provide much better classes. For the pixel-based classification approach, it was found that Maximum Likelihood algorithm performs better for VHR of UAV imagery than the other two algorithms, the Minimum Distance and Mahalanobis Distance. The difference in the overall accuracy for all algorithms in the pixel-based approach was obvious, where the values for Maximum Likelihood, Minimum Distance and Mahalanobis Distance were respectively as 86%, 80% and 76%. The Average Precision (AP) measure was calculated to compare between the pixel and object-based approaches, the result was higher in the object-based approach when applied for the buildings class, the AP measure for object-based classification was 0.9621 and 0.9152 for pixel-based classification. The results revealed that pixel-based classification is still effective and can be applicable for UAV imagery, however, the object-based classification that was done by the Nearest Neighbour algorithm has produced more appealing classes with higher accuracy. Also, it was concluded that OBIA has more power for extracting geographic information and easier integration within the GIS, whereas the result of this research is estimated to be applicable for classifying UAV’s imagery used for LULC applications.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Alikhani, Mohammad
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  A GIS-based crowdsourcing iPhone Application to Report Necessities, Civic Issues, and Public Events2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Civic issues in a society can be reported through a crowdsourcing web application. People can download the application on their smartphones and report the issues such as a pothole or broken streetlight. The report is submitted by taking a photo of the issue and additional information is entered. At first, the reports are submitted to a call center and after analyzing they will be transferred to organizations responsible for this type of events. In such a crowdsourcing project it is very vital to motivate people to participate in the project. The reports are supplied by users and without an acceptable number of users the application would be useless. In addition, having the exact location of a report is very helpful to facilitate the process of solving civic issues. Positioning with smartphones is not very accurate as they do not have strong and accurate GPSs. Therefore, there is a need to improve the accuracy of the positioning process and consequently accuracy of the spatial data. The aim of this thesis is to investigate how to employ GIS to help reporting civic issues and how to design an interesting client interface for such an application, in order to motivate user to download and use it. The goal is also to find out shortcomings and weaknesses of the positioning with smartphones and find a way to improve its accuracy.Some of successful similar applications’ structures and their interfaces were reviewed. In addition, a survey among existing users of crowdsourcing applications has been done in order to find out how to design the application to be interesting for users. Furthermore, some techniques and methods were chosen in order to improve the GPS accuracy especially in the places with a low GPS signal strength. These methods exploit WLAN and some of embedded features in a smartphone such as microphone, camera, accelerometer, gyroscope to improve the positioning accuracy. In the end, along reporting civic issues the user is able to report and get information about cheap and appropriate necessities and public events in different geographical areas through a map-based application. Furthermore, he or she is benefited by some location-based services such as online-food or taxi. The client application’s interface was designed for iPhone.This GIS-based mobile application would be an appropriate alternative for the old reporting methods like phone call or mail. Nevertheless, reporting civic issues itself, cannot be necessarily a strong motivation to attract the user to download and use the application. Therefore, desired feedbacks of the crowd need to be found out in order to encourage them to spend their time for the application. User needs to get motivated to use the application and considered additional parts can be very helpful to reach this aim.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Alinazari, Shabnam
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Alvinder, Catrin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  I barn och ungas ögonhöjd: En checklista från barn till plan för detaljplanering2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det demokratiska samhället med värderingar om allas lika rätt till inflytande har med Förenta Nationernas barnkonvention lyft frågan om barns rätt att påverka den fysiska planeringen (UNICEF, 2009). Plan- och bygglagen (PBL) gör ingen skillnad på barn eller vuxna vilket innebär att de ska ses som jämlika medborgare inom samhällsbyggnadsprocesser (SFS, 2010:900). Detta utgör den lagbestämda grunden till varför barn, precis som vuxna, ska ha samma rätt att påverka beslut som rör deras närmiljö. En barnchecklista kan tydliggöra att ett barnperspektiv tillämpas inom planeringsprocesser och frågorna utgår vanligen från vuxnas tolkningar av vad som bör innefattas (Boverket, 2000). Denna studie har uppmärksammat den brist på medverkan av barn och unga som ofta finns i planeringssammanhang och det finns därigenom utrymme för förbättringar. Studien har därför valt att fokusera på att få barnens röster hörda genom att undersöka vilka faktorer i miljön som är viktiga för dem. Detta har legat som grund till att utarbeta en ny checklista där deras värderingar varit grundläggande för frågornas utformande. För att uppnå detta anordnades workshops och enkätundersökningar med grupper av barn från lågstadiet upp till gymnasiet. Eftersom åldersspannen varierade mellan 9-18 år anpassades metoderna efter deras kognitiva förmåga.

  Resultatet från studien visade att barnen ansåg att det fanns flera faktorer i miljön som påverkar deras subjektiva upplevelse. Detta innefattade bland annat hur byggnader med dess utbredning och placering påverkar dem men även hur viktigt det är med bra gång- och cykelvägar för att främja för deras rörelsefrihet. Det betonades även hur bevarandevärden där exempelvis en enkel kulle för pulkaåkning eller en skogsdunge att busa i var viktigt att inte planera bort. Det slutgiltiga resultatet blev checklistan: Från barn till plan. Den är tänkt att fungera som ett arbetsverktyg med öppna frågor, vilket ger planeraren utrymme att belysa barnperspektivets tillämpning inom detaljplanering. Resultatet visade även på stor kunskap, intresse och medvetenhet hos barn och unga gällande den byggda miljön. De bör därför ses som självständiga kompetenta individer inom samhällsplanering med röster värda att höras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Altabba, Abdulrahman
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Karlsson, Lina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  A framework for implementing the VMI model in an MRO partnership2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to investigate the feasibility of implementing the Vendor Managed Inventory (VMI) model in an MRO (maintenance, repair, and operations) partnership, and highlight its potential economic, environmental, and organizational benefits, as well as limitations.

  Approach - First, a comprehensive literature review was conducted on fields relevant to VMI. Second, empirical data was gathered from a single exploratory case study with Momentum Industrial, and its customer Stora Enso. Semi-structured interviews were used to gather data from the case companies.

  Findings - Results suggest that VMI results in benefits for the supply chain in general, such as reduced administration and inventory costs, improved service levels, reduced information distortion, and improved relationship among partners. For the particular case of VMI in an MRO partnership, improved service levels can be obtained by a reduced risk of production downtime for the customer. Moreover, the implementation of VMI has potential environmental benefits, such as reduced paper use, and higher transportation fill rate. Limitations of implementing VMI include the difficulty in system integration, and information sharing. Trust could be a potential issue that limits information sharing amongst supply chain partners. Moreover, the difference in organizational cultures and policies of partners should be taken into consideration.

  Limitations - The study is limited to opinions from one MRO customer in the paper and packaging industry. Even though the questions asked to informants in Momentum and Stora Enso tackled benefits to MRO customers in general, a broader image could have been achieved by interviewing customers from different industries. Moreover, the case companies do not currently adopt VMI in their partnership, so the case study results are based on what they think would be the potential benefits and limitations of implementing VMI in an MRO partnership.

  Practical Implications - This paper can serve as a guideline for logistics managers who are considering VMI in an MRO partnership specifically, as it provides them with the benefits and limitations associated with VMI. More generally, any company considering VMI can also benefit from the theoretical framework presented.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Altabba, A. & Karlsson, L (2016)
 • 31.
  Ameen, Havar
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Sabra, Zakaria
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Moderna processutvecklingsverktyg för organisationer2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna C-uppsats ämnar att studera prioriteringar hos användare i ett system för processutveckling, med syftet att skapa underlag för en omarbetad implementation. I vissa organisationer handlar det om att öka utnyttjandegraden av investerade resurser, och en sådan plattform ger en bättre kontroll över vilka delar i ett system som påverkas av processförändringar. Underlaget för den konkreta implementation bestod till stor del av resultaten från en enkätstudie, där slutanvändare av ett existerande prototypsystem fick dela med sig av sina synpunkter. Resultatet från studien kombinerades också med relevanta vetenskapliga artiklar och litteraturstudier för att skapa underlag för modellen för den nya plattformen. En stor faktor som påvisades utifrån studien är behovet av tillgänglighet. Detta innefattar bl.a. tydligare relationer mellan entiteter, koncis presentation av data och snabbare informationsåtkomst. Modellen som skapats representerar ett system där fokus på ett dynamiskt och responsivt gränssnitt i kombination med tillgänglighet och logiska arbetsflöden utgör plattformen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Moderna processutvecklingsverktyg för organisationer
  Ladda ner (pdf)
  Rådata för enkätstudien
 • 32.
  Amin, Ahmed Angelus
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Morales, Federico
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Positionering och tid som faktorer i mobilanpassade enkäter: En kontextmedveten prototyp2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns ett ökat problem med att färre personer väljer att delta i enkätundersökningar, både vad gäller webbenkäter och traditionella postenkäter. En möjlig lösning på problemet skulle kunna vara att ta tillvara på det faktum att det blir allt vanligare att personer väljer att använda sig av mobila enheter för att lösa vardagssysslor. Kanske kan man bättre använda sig av den tekniska utvecklingen och samhällsutvecklingen som allt mer går över till digitala lösningar och på så sätt bidra till ett ökat deltagande i enkäter. Denna uppsats har undersökt om det är möjligt att använda tekniken kontextmedvetenhet för att skapa mobilanpassade enkäter. Detta genom att tillverka en prototyp av en mobilapplikation som kan skicka frågor till smartphones beroende på dess position. Det är möjligt genom mobila enheters egna GPS-mottagare. Enligt den utvärdering som utförts finns det tecken på att användaren upplever det lättare att svara på frågor genom denna prototyp än deras tidigare upplevelser. Dessutom visar resultatet att funktionerna i vår kontextmedvetna prototyp fungerar så som önskat.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Amundsen, Nicklas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  The Possibilities and Limitations of Teaching Through Multi User Virtual Environments2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The use of computers has grown immensely in the last decades and the possibility to teach through them has grown as well. Various computer applications, games and forums have been created as tools of teaching and learning. This research project contains a summary of various works created within the E-learning area and their results. The virtual world Second Life is tested and some of the research in the literature review will be visited and examined. The research focuses on the feasibility to create scenarios for nursing students to practice patient care and handling, in addition to collaborative qualities that online virtual worlds offer. The conclusion taken from this research is that the possibilities far outweigh the limitations and that learning through virtual worlds should be further explored and developed.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  The Possibilities and Limitations of Teaching Trough Multi User Virtual Environments
 • 34.
  Andersmats, Edvin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Tapper, Dennis
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Team Foundation Server 2010: En utvärdering av mätetal för projektkvalitet2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På Trafikverkets centrala funktion IT används Team Foundation Server 2010 för projekthantering. Utifrån detta system det är det möjligt att få fram mätetal som visar information om olika projekt. I denna fallstudie undersöks, med hjälp av intervjuer, vilka av dessa mätetal som kan användas för att visa en relevant bild av kvaliteten på ett systemutvecklingsprojekt. En modell presenteras för hur olika mätetal skulle kunna vägas samman för att fungera som en siffra på ett projekts kvalitet/hälsa. Till sist utvärderas om mätetal från TFS är tillräckliga för att ge en bra bild av kvaliteten på ett systemutvecklings-projekt. Studien kommer fram till att en sammanvägning är möjlig, men kan vara omfattande. Den visar även att mätetal från TFS är tillräckliga för att ge en övergripande bild av ett projekts hälsa.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Andersson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Färdigställande av Sveriges digitala förrättningsarkiv: Effekter av skanning av äldre gällande förrättningsakter2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  När Lantmäteriet skannade sina förrättningsarkiv till det digitala arkivet Arken var syftet att få ett rikstäckande digitalt förrättningsarkiv. Lantmäteriet lagrar idag sitt förrättningsmaterial i Arken. Äldre gällande förrättningsakter, vidare benämnda akter om ej annat anges, som aldrig överlämnats till Lantmäteriet för skanning saknas dock fortfarande i Arken. Dessa akter arkiveras från 1972 och tidigare av respektive kommun som saknar kommunal lantmäterimyndighet i de så kallade byggnadsnämndsarkiven. Detta följde av att dåvarande lantmäteristyrelsen år 1917 gav kommuner möjlighet att bli stadsregisterförare och fastighetsbildare i stad eller samhälle på landsbygden. Behovet av att akterna kommer in i Arken är stort och genom skanning tillgängliggörs de och blir mer lätthanterliga för samtliga aktörer med intresse av dem. Digitalisering av de återstående akterna skulle bidra till att göra både förrättningshandläggning samt arkivering av akterna mer effektiv, tillgänglig och lätthanterlig för Lantmäteriet. Detsamma gäller för kommuner som arkiverar dem, såväl som för privatpersoner och andra myndigheter. 

  Studien syftar besvara vilka effekter en skanning av de återstående akterna kan ha. Frågeställningar som användes var: 1) Hur kan handläggningen av lantmäteriförrättningar effektiviseras och 2) göras mer rättssäker genom skanning av byggnadsnämndernas akter som ännu inte skannats in i Arken? 3) Hur kan kommuner och andra aktörer på fastighetsmarknaden påverkas av skanning av dessa akter? Frågeställningarna besvarades genom inventering av akter samt intervjuer. Inventeringen verifierade de maskinellt uttagna antal akter som saknades i Arken och jämfördes med verkligheten i de kommuner som skannat sina akter. Tillsammans med detta utfördes en manuell inventering av respektive kommun, som inte skannat sitt arkiv. Intervjuerna beskrev förrättningars rättssäkerhet och kvalitet i handläggning och fastighetsregistret. Intervjuerna besvarade även vilka aktörer som kunde påverkas av skanning av de återstående byggnadsnämndsarkiven var samt hur aktörerna påverkades. 

  Med resultatet visas effekterna av skanningen bland annat vara tidsbesparingar och effektivitet för många av de inblandade aktörerna. Rättssäkerhet och kostnadsbesparingar ansågs också kunna åstadkommas hos kommuner och Lantmäteriet genom skanning av de äldre akterna. Slutsatser som drogs i arbetet var att skanningen påverkar de som idag använder akterna positivt och att satsningar inom detta bör satsas på från kommunalt såväl som statligt håll.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Andersson, Elisabeth
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Maria, Reineck
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Betydande faktorer för effektiva specialtransporter2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att vara konkurrenskraftig på marknaden behöver företag hitta och använda möjliga resurser för förbättringar. En grund för ett kostnadseffektivt och kundtillgängligt logistiksystem är transporter. Det är viktigt att ha fokus på både interna och externa transporter när processer ska optimeras och via detta erhålla lägre kostnader. Den enskilt största logistikkostnaden i många företag är transportkostnaden.

   

  Studien har utförts på ett företag som är verksamma inom industrin. Fallstudieföretaget har ett fokusområde inom transporter, där syftet är att utveckla verksamheten inom specialtransporter. Denna studie ämnar att studera detta fokusområde. Med att effektivisera specialtransporter menas att öka kundservicen och minska kostnaderna. Specialtransporter innebär mestadels interna transporter, men externa transporter förekommer också. Specialtransporterna utför bland annat transporter av maskiner, maskindelar och kemikalier. Dessa är inte direkt kopplade till produktionen. Idag utförs beställningar av specialtransporter via telefon till ett orderkontor.

   

  Syftet med studien är att identifiera faktorer som har betydelse för att erhålla effektiva specialtransporter. Detta ska ligga till grund för att ge rekommendationer till fallstudieföretaget för fortsatt arbete med effektivisering av specialtransporter. För att besvara syftet har litteraturstudier, observationer, dataanalys, intervjuer och benchmarking genomförts. Via litteraturstudierna har betydande faktorer för att erhålla effektiva specialtransporter identifierats. Utifrån övriga metoder har ett nuläge hos fallstudieföretaget kunnat beskrivas och genom detta har slöserier och förbättringsområden identifierats. Några betydande faktorer för att erhålla effektiva specialtransporter som har uppmärksammats i litteraturen är information, effektiv logistik och standardisering. De identifierade slöserierna hos fallstudieföretaget är bland annat bristande kommunikation, information och utnyttjande av resurser. Dessa identifierade slöserier på fallstudieföretaget överensstämmer väl med de betydande faktorerna som framkom från litteraturen. De betydande faktorerna som presenteras i denna studie kan företag ha i åtanke när de vill erhålla effektiva specialtransporter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Andersson, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Applikationsutveckling för Android2012Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta projekt handlar om ett applikationsutvecklingsprojekt för Androidplattformen vilket innefattar Androids uppbyggnad, Javaprogrammering, design i XML miljö, grunder i Eclipse samt publicering på Google Play (före detta Android market). Projektet resulterar i en Androidapplikation i form av ett enkelt Pongspel med olika funktioner som highscorelista samt att uppsatsen beskriver det man behöver kunna för att utveckla applikationer för Android.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Andersson, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Utveckling av GIS-applikation för effektivisering av planeringsarbeten för infrastruktur2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Planeringsarbeten för infrastruktur sker ofta med hjälp av speciella programvaror som CAD för att skapa ritningar på kartor över områden där tänkta infrastrukturer skall utvecklas. Som en effektivisering för dessa arbeten handlar denna studie om implementering av en GIS-applikation för att motivera fördelar med GIS och sättet för hantering samt visualisering av geografisk information. En webbapplikation som hanterar baskartor samt överliggande vektorlager för infrastruktur utvecklas, samt även att samma kartdata över infrastrukturen kopplas till en mobilapplikation för att effektivisera eventuella inventeringsarbeten av infrastrukur med hjälp av GPS för att kunna positionera infrastruktur på ett bra sätt. Tekniken bakom utvecklingen bygger på HTML, CSS och JavaScript samt molntjänstlagrin av infrastruktursdata i en geodatabas . GIS-applikationen sammanställer svar på frågor som bevisar hur GIS på ett tillfredställande sätt mycket väl skulle kunna implementeras och användas praktiskt i ett utvecklingsarbete för infrastruktur i dagens morderna samhälle. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Andersson, Helena
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Åhsberg, Mela
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Debiteringsmodell för interna transporter: Hur en debiteringsmodell kan förändra beställningsbeteende och sänka kostnader2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Internprissättning är priser på varor eller tjänster som levereras mellan enheter inom ett större företag. Det visar sig att interna priser kan göra det möjligt för ett företag att mer effektivt styra företaget mot de gemensamma målen. En debiteringsmodell kan användas för att koppla interndebitering till en utförd leverans där en skriftlig begäran skickas elektronisk till mottagaren med besked om belopp och vart pengarna ska betalas. Priset som anges är antingen baserat utifrån en prislista som uppdateras kontinuerligt eller beräknas omgående och fastställs per beställning. Genom att bygga in servicenivåer i en debiteringsmodell kan beställningsbeteende inom intern logistik ändras genom att chefer gör beställare medvetna om hur deras val påverkar produktionsenhetens ekonomi.

   

  Syftet med denna studie är att undersöka huruvida en debiteringsmodell för intern transport kan förändra beställningsbeteenden och sänka kostnader för intern logistik. Syftet har besvarats genom ingående litteraturstudie inom ämnet samt att studien har genomförts på ett fallföretag där det interna beställningsbeteendet och den nuvarande debiteringsmodellen har studerats. Genom detta har nuläget kunnat kartläggas och en ny debiteringsmodell utarbetats. För att kunna utarbeta en ny debiteringsmodell har hårda och mjuka faktorer tagits fram, där faktorerna har ett starkt samband med varandra och är viktiga för att ändra på oönskade beteenden inom intern logistik. 

   

  Utifrån undersökningen som utfördes på fallföretaget framgår det att en debiteringsmodell i sig inte kan ändra ett beställningsbeteende, däremot kan debiteringsmodellen visuellt visa vad kostnaden för en transport bli. Tillsammans med servicenivåerna går det att göra beställare medvetna om att valet av servicenivå påverkar slutpriset på en körning. Meningen är att få beställare att bli motiverade att välja en servicenivå som kan sänka produktionsenhetens beställningskostnader och på så vis kan ett oönskat beställningsbeteende ändras. Det är dock viktigt att påpeka att debiteringsmodellen i sig måste stödjas av ett ledarskap som främjar en förändring samt att beställare får utbildning i hur debiteringsmodellen fungerar och kännedom om vad ledningens syfte med modellen är.

   

  Med denna bakgrund så ämnar denna studie att både lösa fallföretagets praktiska problem med interntransportkostnader och att öka kunskaperna kring debiteringsmodeller och hur dessa kan användas för att ändra på oönskade beteenden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Andersson, Jacob
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Norbäck, Markus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Lokalisering av nya bostadsområden i översiktlig planering: En rumslig multikriterieanalys över Gävle2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Urbanisering i kombination med miljöfarliga utsläpp från fordonstrafiken ställer högre krav på bostadsplaneringen i städer. Studiens syfte är att öka förståelsen för hur multikriterieanalyser inom geografiska informationssystem kan tillämpas i den översiktliga planeringen för att bidra till ett hållbarare samhälle. En effektivare strategisk bostadsplanering med anslutning till befintliga samhällsfunktioner kan bidra till att miljövänligare transportalternativ prioriteras före bilen.

  Med hjälp av intervjuer från två tjänstemän inom offentlig och privat sektor har ett antal kriterier tagits fram till analysen. Utifrån befintliga samhällsfunktioner var målet med studien att lokalisera nya områden för bostadsutveckling med hjälp av en multikriterieanalys. Detta kan bidra till att miljövänligare transportmedel kan prioriteras före bilen eftersom avstånden till samhällsfunktionerna blir kortare. Utöver detta var även målet att undersöka hur politiska intressen skiljer sig åt med hjälp av en rangordning utifrån de framtagna kriterierna.

  Resultatet visar att representanterna från de två största politiska partierna i en svensk småstad rangordnar kriterierna olika gällande vilka samhällsfunktioner som bör finnas i närhet till nya bostadsområden. Däremot visar slutresultatet att de lokaliserade områdena för bostadsutveckling inte skiljer sig nämnvärt mycket ifrån varandra, trots politikernas varierande bostadspolitik. Studien kan bidra till en effektivare politisk hantering av ärenden eftersom politiska skiljaktigheter i slutändan inte alltid visar skillnader i vilka aktiviteter eller objekt som bör placeras var.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Andersson, Johan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Hiller, Thomas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Mobile Learning för elever med läs- och skrivsvårigheter2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna utredning visar att förekomsten av mobilapplikationer specifikt riktade till dyslektiker är i det närmaste obefintlig. Dessutom är forskningen på området M-Learning mest inriktad på integrerade M-Learning-system och inte på enskilda applikationer. M-Learning (mobilt lärande) är ett forskningsområde som kan sägas vara en vidareutveckling av E-Learning. Detta är ett växande forskningsområde och med explosionen av smarta telefoner och surfplattor bör för- och nackdelarna med  M-Learning kunna utnyttjas i större utsträckning. På uppdrag av Gävle kommun och med handledning av Sogeti har en prototyp mobilapplikation för elever med dyslexi utvecklats för Android-plattformen. Prototypen som framtagits visar att en mobilapplikation för elever med dyslexi med fördel kan utnyttja mobila enheters multimodalitet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Andersson, Jonas
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Hedlund, Patrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Undersökning om handhållna laserskannrar vid detaljmätning: En jämförelse mellan multistationen Leica Nova MS50 och den handhållna laserskannern FARO Freestyle X2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Terrestra laserskannrar har varit vanligt förekommande i geodetiska mätningar i över 10 år. Den tekniska utvecklingen går fort och specialiserade instrument lanseras ständigt. En typ av dessa specialiserade terrestra laserskannrar är handhållna laserskannrar. De är främst framtagen för att generera punktmoln av utrymmen och mindre objekt där den vanliga laserskannern har svårigheter att skanna. Då de handhållna laserskannrarna är relativt ny är forskningen på instrumenten begränsad och i avsaknad på standardiserade kontrollmetoder finns ett behov att studera instrumenten. I detta examensarbete studerades därför den handhållna laserskannern FARO Freestyle X för att undersöka hur bra den handhållna laserskanningstekniken egentligt är samt vilka begränsningar instrumenten har. Detta gjordes genom att jämföra punktmoln från FARO Freestyle X med referenspunktmoln genererat av Leicas multistation MS50. För att studera instrumentet valdes flertalet parametrar som skanningsavståndet, användarvänlighet, tidsåtgång och prestanda. Med dessa parametrar ansågs det finnas tillräckligt med grund för att dra slutsatser om instrumentets fördelar/nackdelar och begränsningar.  

   

  Resultatet av punktmolnsjämförelsen från kort avstånd visade avvikelser under 10 mm för att sedan på längre avstånd öka till fåtalet centimetrar. Volymbegränsningen påvisade inget avvikande resultat. Vilket medför att förflyttning av instrumentet inte påverkar resultatet avsevärt. Instrumentets Akilleshäl är de brus som uppstår vid skanning från längre avstånd, då noterades ett brus på ca 30 mm. Men även typ av objekt som skannas påverkar bruset något. Bruset på väggen visade störst avvikelse medan bruset på bordet var lägst. Repeterbarheten visade gott resultat visuellt och hade liknande avvikelser.  Instrumentet har en god förmåga att återskapa objekt då upplösningstestet påvisar bra prestanda. Främsta fördelen med instrumentet är vid dess effektiva dokumentation av mindre objekt, men även lite större utrymmen där mätosäkerhet på centimeternivå krävs. Användarvänligheten är god för instrumentet och de färglagda punktmolnen tar visualiseringen till en ny nivå. Resultatet av studien visar att de handhållna laserskannrarna kan, i vissa fall, utmana den traditionella laserskannern.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Undersökning om handhållna laserskannrar vid detaljmätning
 • 43.
  Andersson, Linda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Hedlund, Johanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Trivsam boendemiljö för studenter: En gestaltningsstudie utifrån studenters åsikter för ett trivsamt boende2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den fysiska miljön är en viktig komponent för människors hälsa. Den ger människor möjlighet till rekreation och social gemenskap om platsen är väl fungerande. Människor som vistas mycket utomhus upplever dessutom mindre stress. Om boende i ett område inte ges möjlighet att påverka i planeringsprocessen finns risk för negativa attityder och otrivsel. Detta kan slutligen ge en psykisk ohälsa. Denna studie behandlar hur studenter upplever sin fysiska miljö och hur de vill att den ska utformas. Studien vänder sig till studenter som bor på något av de tre olika studentområdena i Gävle: Kungsbäck, Campus Sätra och Midgård. Studien grundar sig på tre metoder. Dessa är: enkätundersökning, observationer och gestaltningsstudie i 3D.

   

  Observationerna visade tydliga brister i platsens utformning eftersom den enbart användes som transportsträcka, så kallade nödvändiga aktiviteter som utgörs av olika måsten. Observationerna visade på en tydlig brist på både valfria och sociala aktiviteter vilket är viktiga aktiviteter för en väl fungerande plats. Enkätundersökningen visade på missnöje bland deltagarna av platsens utformning som den ser ut i dagsläget. Via denna studie fick studenterna en möjlighet att delge sina önskemål om platsens framtida utformning. Med gestaltningsstudien visualiserades förslagen med studenternas åsikter som grund. Totalt framtogs tre olika förslag: nollalternativet, det ekonomiskt genomförbara alternativet och det påkostade alternativet. Nollalternativet visar på den troliga utvecklingen av platsen om ingen åtgärd äger rum. Det ekonomiskt hållbara alternativet visar en lösning som fokuserar på ekonomisk hållbarhet. Det påkostade alternativet har de högsta kostnaderna både i konstruktion och underhåll. Efter en utvärdering av förslagen där studenterna som anmält intresse uttryckt sin åsikt visade det sig att studenterna föredrog alternativ två, det ekonomiskt genomförbara alternativet.

   

  I resultatet framkom det hur viktig betydelsen deltagandet i processen hade varit för studenterna.  Av studenternas synpunkter och önskemål arbetades det slutligen fram ett ramverk, som även kan användas vid framtida planering av liknande områden i framtiden. De faktorer i den fysiska närmiljön som ska inkluderas i ramverket är: träd, mötesplatser, vatten, gräs och belysning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Andersson, Martin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Meriä, Markus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Ruttoptimering i en georefererad mikrospatial miljö: ett GIS visualiserat i 3D2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Stadsmodeller i 3D är en allt mer bidragande faktor inom GIS och vinster i tid för räddningstjänst vid användandet av 3D-GIS har påvisats. Arbetet presenterat i rapporten behandlar nätverksanalyser i 2D och 3D och har utförts på uppdrag av Gävle kommun.  Uppgiften har utförts med två huvudsakliga mål. Det första målet var att jämföra processtiderna för Dijkstras sökalgoritm mellan nätverk (ett mindre baserat på förvaltningshuset i Gävle och ett överdimensionerat nätverk) i 3D och motsvarande nätverk i 2D, för att sedan avgöra skillnaden. Det andra målet var att utveckla en applikation som tillåter vägledning i 3D för besökare från reception till önskad anställd och få rutten visualiserad i en 3D-modell. Arbetet har i huvudsak genomförts med ESRI ArcGIS Desktop 10 och ArcGIS Engine 10 Developer Kit. Programmeringen har utförts med C# i Visual Studio 2010. Applikationen fungerar dynamiskt genom att den hämtar personalinformation från en tabell med hjälp av SQL-sökningar och rutterna genereras vid varje enskild sökning. Resultaten för analyserna över processtiderna visar att det inte är någon signifikant skillnad mellan 2D- och 3D-nätverken. Den slutsats som kan dras är att processtiden inte är ett skäl att välja bort en 3D-miljö för nätverksanalyser. I framtiden finns stor potential för nätverksanalyser i 3D, framförallt i samverkan med 2D-nätverk.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Andersson, Martin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Olofsson, Marcus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Methods for Freezing Time with Computer Graphics Imagery2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The most effective method to create an illusion of frozen time in film media was explored for this research. Starting with a description and evaluation of different methods of achieving the effect, this document describes the implementation of a specific technique for a particular project to test freezing time. It was also established to aid students in their understanding of the process in both pre- and post-production. After testing and researching, the method of filming still-posing actors with a high speed camera was chosen. However, the testing and pre-production phase demanded a large amount of time, therefore for the remainder of the project only one scene was established. For budget and time consuming purposes the two recommended techniques are; camera projection and filming still-posing actors with a high speed camera. The choice between these two methods mainly depends on the amount of camera movement.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46.
  Andersson, Martin
  et al.
  KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Sosa, Mario
  KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Sjöberg, Sören
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Maskinteknik.
  Olofsson, Ulf
  KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Effect of Assembly Errors in Back-to-Back Gear Efficiency Testing2015Ingår i: Power Transmission Engineeing, Vol. December, s. 72-77Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 47.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Stenberg, Catarina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Effektivisering av interna transportsystem: Utformning av IT-stöd för fallföretag2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att hantera den interna logistiken när marknaden är volatil och rörlig kan vara svårt. När avdelningar på företag inte kommunicerar eller delar information med varandra gör det att bistående företagsfunktioner, som interna transporter, får svårt att planera sina processer gentemot produktionsfabriker och marknaden, vilket kan leda till resursslöseri. För att underlätta arbetet och planeringen för den interna logistiken krävs att rätt teknik och förhållningssätt finns.

  Detta arbete tar fram en metodik som undersöker vilka faktorer som finns för att effektivisera den interna logistiken, samt hur ett IT-stöd för effektivisering kan utformas. Fallstudien avgränsas till interna transportsystem för de produktionsfabriker där sidlastare och grensletruckar utför transporter.

  Genom fallstudien på företaget visade det sig att de bristfälliga områdena var integrering och samarbete, kommunikation samt standardiserat arbetssätt. Detta försvårar arbetet med den interna logistiken och gör att företagsfunktionerna inte är synkroniserade i arbetet. Den bristfälliga informationsdelningen om framtida beläggningar och prognoser gör att planeringen av interna transporter mot produktionsenheterna inte fungerar önskvärt.

  I den teoretiska referensramen framgår att faktorer som påverkar effektiviteten av internlogistik är IT-stöd, arbetssätt och rutiner, planering och kommunikation samt resursutnyttjande. IT-stöd är något som kan hjälpa företag inom de bristfälliga områdena och vara en start till att integrera ett företags processer för att förbättra kommunikationen och informationsdelningen, som i sin tur ger bättre förutsättningar för att planera bistående företagsfunktioner till ett bättre resursutnyttjande.

  Genom metodiken för att effektivisera den interna logistiken påbörjas ett första steg av ett IT-stöd genom att en EXCEL-modell skapas som ett underlag för planeringsprocessen av interna transporter på fallföretaget. EXCEL-modellen skapas genom sammanförandet av historiska data från transportavdelningen och produktionsfabrikerna. Metodiken kan vidare användas för framtida undersökningar för effektivisering av den interna logistiken på företag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Andersson, Niklas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Maskinteknik.
  Modelling of metal removal rate in titanium alloy milling2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Titanium is one of fourth most abundant structural metal in earths soil. It is in a composition with other elements, forming titanium alloys. These alloys are used in many different areas, such as medical, energy and sports, but is most commonly used in aerospace applications. Titanium alloys have different solid phases, α, α+β and β depending on temperature and the amount of α and β-stabilizers.When machining titanium alloys, one of the most important factors to control is the temperature in the cutting zone. The built-up heat in the cutting edge of the tool, are connected to titanium alloys low thermal conductivity and high heat capacity, which means that the alloy has low heat conduction from the cutting zone. The temperature is strongly depending on the cutting speed, which is the relative speed difference between the cutting tool and the workpiece. Many studies and research work have been conducted surrounding this fact, focusing on the physical and chemical quantities, to model tool wear progression and how this affects the tool life and the metal removal. These models are often implemented and analyzed in finite element software providing detailed but time-consuming solutions.The focus for this work have been on developing a suitable tool life expectancy model, using design of experiments in combination with metamodeling to establish a model connecting cutting parameters and measured responses in terms of tool life, from a conducted milling experiment. This models where supposed to provide a platform for customer recommendation and cutting data optimization to secure reliable machining operations. The study was limited to focus on the common α+β titanium alloy 6Al-4V. The outcome and conclusion for this study, is that the tool life is strongly connected to the choice of cutting speed and the radial width of cut and that these parameters can be predicted by the two models that have been develop in this project. The models ensure the highest possible metal removal rate, to selected parameters.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Andersson, Per
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Utvärdering av tomtmark med multikriterieanalys och en vägnätsanalys för trafikförsörjning: en GIS-studie åt Motala kommun2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) finna ett område i närheten av Borensberg tätort som är lämplig för utökning av tomter för friliggande enfamiljshus. Inom det valda området ska sedan ett vägnät tas fram för trafikförsörjning. Vägnätet ska dras där lutningen är som lägst, binda samman det befintliga vägnätet och ge ett bra relationstal baserat på antal meter ny väg per antal nya tomter.

  Borensberg är en boendeort med ett ökande antal invånare. Därför har Motala kommun i en översiktsplan fastställt att det minst ska finnas tio byggnadsklara tomter för fristående villor i beredskap för försäljning varje år och även tomter för flerbostadshus med ett genomsnitt av fem lägenheter per år.

  Data som har använts för att genomföra analysen består av ortofoton, digital höjdmodell, ArcGIS data i vektorformat och egenhändigt tagna digitala fotografier. För att hitta ett lämpligt område användes sex restriktionskriterier och två ickerestriktionskriterier. För att konstruera ett vägnät med en så låg lutning som möjligt användes funktioner i spatial analysis tool i ArcMap.

  Resultatet visar att det, utifrån de angivna kriterierna, finns områden lämpliga för en utökning av samhället. Det ger även två alternativ för nytt vägnät för det utvalda området, planeringsområdet. Vad som dock kan sägas är att det är svårt att hålla vägnätet under de givna lutningskriterierna med de förhållanden som landskapet erbjuder. Kriteriet där tomtmark inte får överstiga 25 grader utgör inte några hinder. Hela området kan anläggas med tomter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 50.
  Andersson, Towe
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Lindgren, Matilda
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning i Sverige2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att beskriva fastighetsbestämning och särskild gräns-utmärkning samt att analysera skillnaderna mellan de olika förrättningsåtgärderna. Fastighetsgränser, speciellt olagligen bestämda gränser som tillkommit genom exempelvis sämjedelning, kan skapa konflikter mellan markägare. Det kan exem-pelvis vara svårt att veta vilken mark som hör till vilken fastighet. För att klargöra gränsförhållanden finns det möjlighet att avgöra fastighetsgränsers sträckning med fastighetsbestämning eller återutsätta gränsmärken med särskild gränsutmärkning.

  Metoderna som använts för att kunna uppfylla syftet är: (1) En litteraturstudie där bakgrundsinformation samlats in, (2) en fallstudie där rättsfall sammanfattats och (3) en enkätstudie där tio frågor besvarats av förrättningslantmätare.

  Resultatet av metoderna sammanfattas i två jämförelser. En mellan återställande av gränsmärke och särskild gränsutmärkning (som ersatte återställande av gräns-märke vid en lagändring år 2010) som bland annat visar att lagändringen anses vara positiv eftersom gränser nu får rättskraft. Den andra jämförelsen, mellan fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning visar att åtgärderna till stor del liknar varandra, men att särskild gränsutmärkning endast får ske när en gräns är juridiskt klar. Den visar också att fördelning av förrättningskostnader endast är möjlig vid fastighetsbestämning.

  Att gränser får rättskraft innebär en säkerhet för markägare och anses även vara bra exempelvis ur samhällsutvecklingssynpunkt. Med studien har det inte gått att hitta någon exakt definition av vad en juridisk oklarhet är, vilket borde finnas för att undvika svårigheter att välja förrättningsåtgärd. Att endast den sökande måste svara för kostnaden vid särskild gränsutmärkning anses vara orättvisst, eftersom motparten kan ha orsakat behovet av åtgärden. Möjlighet att förändra detta skulle kunna vara en intressant fråga att undersöka i framtida studier. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning i Sverige
1234567 1 - 50 av 1386
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf