hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 1818
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aalbers, Joyce
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Robson, Sarah
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Litteratursamtal för jämställdhet: En läroboksundersökning utifrån ett genusperspektiv med en diskursanalytisk metod2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning syftar till att ta reda på hur kvinnliga och manliga karaktärer samt relationen mellan dem framställs i episka utdrag i läroböcker för gymnasiala svenskkurser. Därtill syftar undersökningen till att ta reda på hur dessa utdrag kan behandlas i litteratursamtal som en jämställdhetsfrämjande arbetsmetod i skolan. För undersökningen användes diskursanalys som metod och analysen genomfördes med ett genusperspektiv. Resultatet visade att totalt 29 utdrag i de nio läroböcker vi undersökt innehöll stereotypa framställningar av manliga och kvinnliga karaktärer som kan diskuteras i ett litteratursamtal för att främja jämställdhet. Resultatet av undersökningen visar att manliga karaktärer framställs som känslokalla och kvinnliga karaktärer som emotionellt instabila. Relationen mellan kvinnliga och manliga karaktärer framställs som ojämställd. Dessa framställningar förklaras genom de genusteoretiska begreppen dikotomi, genussystemet och den heterosexuella matrisen. Vidare visar resultatet att de olika läsarter som aktiveras i ett litteratursamtal möjliggör en jämställdhetsfrämjande arbetsmetod med de valda utdragen. 

 • 2.
  Abbasi, Karwan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Al-Mosawy, Samer
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Vad är en representativ muslim?: Vestmanlands läns tidnings porträttering av islam och muslimer2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi lever i en värld där människor rör sig mellan länder, där kulturella referenser möts, påverkar, sammanflätas och utvecklas med andra och där den ökade globaliseringen gör att jordens befolkning kommer allt närmre varandra. Samtidigt finns nationsgränser varigenom det upprätthålls och produceras normer och värderingar och därigenom riktlinjer för vad som kan ta sig uttryck samt på vilket sätt. Ökad migration till följd av flykt ifrån krig och förföljelse, en önskan om att leva under bättre levnadsvillkor, ökade försörjningsmöjligheter samt möjlighet att leva nära familj och släktingar har stor påverkan på den etniska sammansättningen i många länder. Som ett resultat av detta träffas människor med skilda uppfattningar och idéer, regelbundet möts människor som tänker olika, som ser olika ut och som lever på skilda sätt. Samhällen vari denna process äger rum förändras genom denna kontakt men även utifrån de bilder som överförs via media. Sveriges lagar styrs inte utifrån några religiösa betingelser men det finns fortfarande religiösa inslag i samhällsstrukturen som vilar på en kristen trosåskådning. Sedan invandringen till Sverige ifrån länder med muslimsk majoritet ökat har islam och muslimer kommit att omdebatteras trots att de utgör en minoritet i landet. Människors uppfattningar påverkas bland annat utifrån det massmedier väljer att förmedla, utgångspunkten för denna studie är att utforska de retoriska konstruktioner som förmedlas genom mediet tidning, specifikt Vestmanlands läns tidning, i sammanhang där islam och/eller muslimer omnämns. Genom att analysera ett 40-tal artiklar i tidningen kommer vi åskådliggöra vilka formuleringar, benämningar och ordval som används och som vi menar konstruerar bilder av den verklighet som skribenter och läsare är en del av. Vi kom fram till att vi på daglig basis försöker utmåla andra grupper än den egna med ondska, detta är problematiskt. Vi identifierar andra individer och grupper med ondskefulla värderingar och därigenom separerar vi oss själva från dem. Det är bland annat detta som får oss att känna ett inkluderande och därmed rättfärdigas avståndstagandet gentemot den andra gruppen vilket i sin tur leder till ökad polarisering. Resultatet visar på att den aktuella diskursen om muslimer och islam bibehålls genom att stereotypa uppfattningar repeteras och bekräftas i det massmediala rummet. Dessa uppfattningar vilar många gånger på ovetenskapliga belägg, det som framförs kan vara rena åsiktsyttringar med syfte till att sälja lösa artiklar

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abdi, Mohammed Bashir
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Kadrija, Agron
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  De förlorade sönerna återvänder hem: En kvalitativ studie om återvändande Daish-krigare från Göteborg, stadens strategi mot terrorism och arbetet mot våldsbejakande extremism2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Svenska medborgare har anslutit sig till terrororganisationen Daish. Många av dessa individer kommer från Göteborg. Syftet med denna forskning är att undersöka hur det kom sig att göte-borgare är överrepresenterade bland svenska Daish-medlemmar. Många av Daish-resenärerna har återvänt till Göteborg. I denna forskning undersöks också Göteborg stads strategi för åter-vändande Daish-medlemmar och hur radikaliseringsprocessen ser ut för individer som ansluter sig till våldsbejakande extremism.

  I denna uppsats tillämpade vi kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Materialet i uppsatsen grundar sig på intervjuer med två göteborgare som har anslutit sig till Daish och sedan återvänt till Göteborg. Intervjuer har också hållits med tre poliser och två so-cialarbetare som arbetar mot våldsbejakande extremism i Göteborg.

  Resultaten visar att Göteborg sticker ut i listan bland Sveriges särskilt utsatta om-råden, och att orsaken till att Göteborg är överrepresenterat beror på segregation och utanför-skap. Resultaten visar att vissa stadsdelar i Göteborg har hög arbetslöshet, låg utbildning och dåliga skolresultat. Klyftan mellan utsatta områden och övriga Göteborg växer. Invånarna i dessa områden upplever detta som orättvist, diskriminerande samt att det väcker frustration. Undersökningen visar att klyftan utnyttjas av individer med religiös, klan eller patriarkal makt som ersätter den demokratiska strukturen i de segregerade stadsdelarna. Terrororganisationen Daish är en av aktörerna som har utnyttjat övriga samhällets frånvaro i utsatta stadsdelar. In-formanterna påpekar att Daish-rekryterare överöser religiös propaganda på individer som redan är frustrerade på samhället.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abdulgadir, Foosey
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Cultural Clash and Colonial Consequences: A Comprehensive Analysis of Chinua Achebe’s Things Fall Apart2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper explores Chinua Achebe's novel Things Fall Apart (1958) within the context of postcolonial theory, focusing on the clash between traditional Igbo culture and the forces of European imperialism. Achebe's work serves as a response to Joseph Conrad's Heart of Darkness (1899) and challenges the stereotypical portrayal of Africans. This thesis delves into the impact of missionaries and Christianity on Igbo society, analyzing the mechanisms through which they established influence and sparked conflicts with traditional beliefs. Employing a postcolonial framework, the study scrutinizes power dynamics, colonial strategies, and the consequences of cultural clashes.

  The study’s findings critically assess European colonialism by highlighting how missionaries utilized Christianity for colonization, revealing conflicts between African and European cultures and prompting reflection on the repercussions of cultural interactions in pre- and postcolonial Africa. The research reveals the multifaceted impact of missionaries and Christianity on Igbo society, employing tactics such as education-driven conversion, economic dependence, cultural stigmatization, exploitation of social divisions, and legal/political influence. These strategies were designed to subvert traditional beliefs, reshape cultural values, and establish Christianity as a dominant force, resulting in significant cultural conflicts within the Igbo community.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abduljalil, Zainab
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Once upon a time: En studie om hur Disneyprinsessor har porträtterats över tid i Disneyfilmer2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to investigate how Disney princesses have been portrayed and how has it changed over time. I watched nine Disney films with a total of nine different princesses. I wanted to see if there are any stereotypical roles that fit in with female Disney princesses and also wanted to see when this change took place over how they were portrayed in the meantime. As a method, I have used qualitative content analysis. I chose different properties and categories that I was looking for in the movies. These categories and properties contain different stereotypical characters and chores that the princesses perform in their homes. This study has used the theories stereotypes and earlier research by Disney Princess. The conclusion was that there was a clear difference between the older and newer films. In the first films, the princesses only dreamed of finding their dream prince, but in newer films she had other goals and dreams than finding a man. The princesses in the first films were very stereotypical women and in newer films the princesses are braver and more independent.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Abeln, Laura
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Hur kan vi ta emot nyanlända invandrarelever på bästa möjliga sätt?: En undersökning av Örebro kommuns sätt att ta hand om nyanlända invandrarelever med hänsyn till Skolverkets allmäna råd2012Studentarbete andra termin, 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  slutversion
 • 7.
  Abrahamsson, Kristine
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Mothers and Daughters between Two Cultures in Short Fiction by Edwidge Danticat2011Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay takes a look at two short stories from the novel Krik? Krak! written by the Haitian-American author Edwidge Danticat. The short stories “Caroline’s Wedding” and “New York Day Women” are about mother-daughter relationships where the mothers and daughters are either first or second generations immigrants from Haiti. This essay focuses on these relationships and how they are related to immigration. To address these issues of relationships and immigration, several critics and their opinions on the subject are presented as well as an examination of key events in the short stories.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Adolfsson, Susann
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  The struggle between individuality and gender conformity: A literary study of Joyce Carol Oates' The Falls2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay investigates the gender roles in Joyce Carol Oates' The Falls. The novel concentrates ona family who live by Niagara Falls in the US, but the novel's main focus is on a woman namedAriah. Ariah is considered as an outcast and different from her surrounding socialites and thereforeit is interesting to investigate how society and its norms affects her. This essay concentrates on themain character Ariah and how the society's norms affect her and contribute to her alienation. Theessay focus on the key norms in the novel and analyzes them with the help of Betty Friedan'stheories in The Feminine Mystique to investigate if there is any correlation between society's normsand the main character's alienation. The aim of this essay is to investigate the connections betweenthe main character's alienation and her refusal to succumb to society's expectations of her as awoman.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Af Trolle, Kristina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Religionsvetenskap.
  SKULD: En religionspsykologisk jämförande studie, utifrån ett teologiskt, psykologiskt och ontologiskt perspektiv2021Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skuldbegreppet används inom olika områden. I Bibeln och andra mytologiska berättelser finns temat skuld beskrivet. Inom psykologin vrider och vänder man på skam- och skuldbegreppet inom flera olika inriktningar som psykoanalysen och existenspsykologin. 

  Syftet med denna uppsats i en komparativ litteraturstudie är att undersöka och belysa emotionen skuld ur olika perspektiv, och söka förståelse kring hur bearbetning av skuld påverkas av respektive perspektiv.

  Genom att jämföra tre samtida författare, Marianne Lerner, psykoterapeut som får representera psykologin. Harlan J. Wechsler, representerar judisk teologiskt perspektiv, och Rollo May, psykolog, som får stå för den existentiella inriktningen. Emotionen skuld är en komponent i varje enskild människans liv, som var och en hanterar både på ett medvetet och ett omedvetet plan. Skulden samverkar med andra emotioner och har en positiv och en negativ sida. Alla tre inriktningar har ett spänningsfält mellan temat god-ond som behöver internaliseras och samverka inom psyket i varje enskild människas liv. Förmågan att ta ansvar sker genom acceptans (existentialismen/May) integration av skuld (psykologin/Lerner) och att göra bättring (judisk teologi/Wechsler). 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Agerwall, Desirée
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Kom, vi springer runt knuten! – Vem är Knut?: Ordförrådsutveckling i en skolkontext – En kvalitativ studie kring några lärares undervisning i ordförråd och deras egen professionsutveckling i grundskolans tidigare år2021Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ordförrådet har stor betydelse för elevers utveckling och lärande i skolan och ett sämre ordförråd gör att elever löper större risk att behöva gå ut skolan utan godkända betyg. I föreliggande arbete är syftet att, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, öka kunskapen kring hur några lärare skapar en tillänglig lärmiljö i syfte att utveckla elevers ordförråd, med fokus på arbetssätt i undervisning. Syftet är också att ta reda på hur dessa lärare inhämtar ny kunskap för att utvecklas i sin profession. Data samlades in med hjälp av en semistrukturerad intervjustudie av åtta legitimerade lärare verksamma i grundskolans förskoleklass till årskurs 3. När jag i min teoretiska referensram redogör för ordförrådsutveckling utifrån ett sociokulturellt perspektiv framhåller jag att elever utvecklas i samspel med andra och därför behöver aktiviteter i sin undervising som möjliggör för elever att tänka, språka och lära tillsammans. Av resultatet framgår att det finns en variation av lärares undervisningssätt av ordförrådsutvecklande arbete, men att högläsning och elevers egen läsning framhålls av samtliga lärare som gynnsamma för ordförrådsutvecklingen. Ytterligare en slutsats är att kommunikationen mellan professionella lärare är en viktig länk för att kunskap ska utbytas och på så sätt generera ny kunskap och således få möjligheter att utvecklas i sin profession. 

 • 11.
  Agius, Oscar
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Forsmark, Simon
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Spel & Dobbel - på gott eller ont?: En kvalitativ intervjustudie gällande unga människors uppfattning om spelreklam.2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att studera vilken syn unga människor har på spelreklam och hur de anser att spelreklamen framställs, samt hur spelbolagen går tillväga för att marknadsföra sig. Begreppet spelreklam åsyftar i studien marknadsföring för alla typer av penningspel. Vi har genomgående under studiens gång haft de tre frågeställningarna nedan som grund för vårt forskningsarbete:

  -  Hur uppfattar unga personer spelreklam?-  Hur upplever dessa unga personer att spelbolagen ändrat tillvägagångsätt i sin

  marknadsföring och är det i en högre omfattning än tidigare?-  Vilka skillnader går att påvisa mellan aktiva spelare och icke-spelare i synen på

  spelreklam?

  Genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer, har åtta personer mellan 18–25 år intervjuats för att ta reda deras attityder och uppfattning kring ämnet. Studiens teoretiska ramverk grundar sig på enstegshypotesen, tvåstegshypotesen, encoding/decoding, framing, push- och pullmarknadsföring samt teorin om räckvidd och selektivitet.

  Resultatet visar att unga personer uppfattar spelreklam olika beroende på egen erfarenhet av penningspel eller spelande i deras omgivning men att helhetssynen är kritisk. Beroende på hur insatta intervjupersonerna var i spelande hade de även olika syn på spelbolagens olika tillvägagångssätt i marknadsföringen. Vilka medier de kommer i kontakt med spelreklam varierar även det. Gemensamt för samtliga var dock att de ansåg att spelbolagen inte påvisade tillräckligt i sin marknadsföring alla de hälsorisker penningspel innebär.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Ahlgren, Joakim
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Andersson, Isabella
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  – Hör du vad jag läser? – Jag vet inte. Läser du vad jag hör?: En kvantitativ studie som jämför hörförståelse och läsförståelse.2021Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förmågan att lyssna är en viktig kommunikativ kompetens för att människan ska kunna förstå sin omvärld. Samtidigt har läsningen traditionellt sett en dominerande roll i grundskolesammanhang i fråga om kunskapsinhämtning. Modellen Simple View of Reading har ett omfattande stöd i forskningen och anger att avkodning och språkförståelse, där hörförståelse ingår, ligger till grund för läsförståelse. Med sambandet mellan hörförståelse och läsförståelse i åtanke har denna studie för avsikt att utifrån kvantitativ data undersöka elevers förmåga att förstå en elevnära, åldersadekvat och skönlitterär text dels utifrån traditionell läsning, dels utifrån ett färdiginspelat ljudboksformat. Totalt har 109 elever i årskurs fyra, från två olika skolor utspridda på fem klasser, deltagit i undersökningen och antingen läst eller lyssnat på texten Anton och gänget. Eleverna har svarat på flervalsfrågor om texten via det digitala formatet Google Formulär och frågorna har tagits fram utifrån de fyra läsförståelseprocesser som ligger till grund för den internationella studien PIRLS. Studiens resultat visar att det finns statistiskt signifikanta skillnader både för läsförståelseprocesserna 3 och 4. Utifrån resultaten finns det skäl att diskutera huruvida det finns en outnyttjad potential i ljudboksformatet för svenskämnet i skolan.   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Ahlqvist, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Flodin, Madeleine
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Dystopiernas möjligheter: En litteraturdidaktisk studie om hur dystopisk skönlitteratur kan användas i ämnesövergripande arbete2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I det här arbetet undersöker vi hur man kan arbeta med dystopisk skönlitteratur som primärt verktyg i ämnesövergripande arbete på gymnasiet. Vi undersöker också hur ett sådant arbete kan främja elevernas kritiska tänkande och hur det kan gynna lärare i yrket. Uppsatsen vilar på en teoretisk grund vilken utgår från ett sociokulturellt lärande. Teoretikerna vi använder som stöd är Roger Säljö och Lev Vygotskij. Vi använder de skönlitterära verken Brave New World av Aldous Huxley, Kallocain av Karin Boye, 1984 av George Orwell och The Hunger Games av Suzanne Collins, som exempel i ett ämnesövergripande arbete. I studien har vi kommit fram till att ett ämnesövergripande arbete med dystopisk skönlitteratur som nyckeltext fungerar mellan svenska och flera olika kurser på gymnasiet. Vi har även kommit fram till att arbete med dystopisk skönlitteratur kan gynna elevers kritiska tänkande, vissa berättelser mer än andra. Genom att använda dystopisk skönlitteratur som nyckeltext i ett ämnesövergripande arbete får läraren avlastning i arbetsbördan. Det finns även dubbel kompetens att tillgå i ett sådant arbete, även för eleverna som genom textsamtal utifrån olika perspektiv har bättre förutsättningar till högre måluppfyllelse. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Ahmadi, Fereshteh
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  Ristiniemi, Jari
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Religionsvetenskap.
  Linblad, Inger
  Södertörns högskola.
  Schiller, Lina
  Perceptions of death among children in Sweden2019Ingår i: International Journal of Children's Spirituality, ISSN 1364-436X, E-ISSN 1469-8455, Vol. 24, nr 4, s. 415-433Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The article discusses children’s thoughts about death. Research was carried out in two elementary schools in Sweden among 40 children between 6 and 9 years of age, data were collected through text reading, movie viewing and dialogues with children. The main results reveal child-specific thoughts about the end of life, i.e., ideas children construe on their own. The findings also show society- and time-specific thoughts that children take from their societal and cultural context. The article proposes an integrative approach between these two: it is only when the categories of child-specific and society- and time-specific thoughts are combined that we get a fair picture of children’s perceptions of death. The main finding is that children form ideas of their own; they are not completely under the influence of their societal and cultural context. Children take over ideas from their surrounding society but they also express ideas produced by themselves.

 • 15.
  Ainasoja, Heidi
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Swedish upper secondary school teachers and their attitudes towards AmE, BrE, and Mid-Atlantic English.2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to investigate what English teachers’ attitudes are towards British English, American English and Mid-Atlantic English. What variety of English do teachers use in Swedish upper secondary schools today and what are their reasons for using that variety? Do upper secondary school teachers think it is important to expose students to several varieties of English and do they teach differences (e.g. vocabulary and spelling) between varieties? The material is based on a questionnaire, which 20 participating teachers from five different upper secondary schools in Gävleborg answered. The study showed that there is an even distribution between the varieties used and taught. British English was preferred by teachers working the longest time while both AmE and MAE seemed to be growing in popularity among the younger teachers. Of the 20 teachers, 18 considered teaching differences to students since it gives them a chance to communicate effectively with people from other English speaking countries.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Akello, Juliana
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Trendigt: En undersökning av värdeord i reklam för skönhetsprodukter2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att granska modern reklam och dess spegling av genus i vårt samhälle. Språk är ett verktyg som påverkar alla individer och i reklam kan språket ofta användas manipulativt. Att analysera hur skönhetsreklam handskas med konsumentens föreställning av manlighet och kvinnlighet gör en iakttagelse av vad språket i en viss typ av reklamannonser innebär. Syftet utformades efter en målgrupp, millenials, och de normbrytande tankar kring kön och samhälle som figurerar bland dem som konsumenter. Med strukturell analys för brukstexter undersöktes de värdeord, attityder, ramar och språkhandlingar som förekommer i skönhetsreklam. Resultatavsnittet knyter teori och forskning till de värdeord och stereotyper annonserna använder sig av och belyser olika strategier reklamen brukar för att påverka konsumentens attityd till kön och konsumtion. Genom att studera ordvalen och innehållet i annonserna kunde frågeställningar besvaras,  exempelvis de om värdeord som finns i annonserna och vilka stereotyper de framställer. I diskussionsavsnittet förs resonemang kring kundens positiva och negativa inställning till erbjudanden i skönhetsreklam och de ordval som gjorts i annonserna. Slutsatsen är att den manlighet och kvinnlighet som visas i den här kontexten är omodern och har i viss mån konstruerats för att vara normbrytande men bara för att öka attraktionsvärdet hos den produkt som marknadsförs. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Akman, Gule
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  English spelling errors in Swedish high school: An investigation of English spelling errors among Swedish high school students and their possible causes2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study investigates spelling errors among Swedish students of English. The purpose of this research is to develop a better understanding of the causes of spelling errors and to investigate whether there are any differences between program orientation and gender. The participants are English A students from Swedish high schools in year 1. The data analysed in this study consists of essays written by the participants which have been gathered into the Uppsala Learner English Corpus (ULEC).

  The results showed that the academic program has a lower error rate when compared to the vocational program and that female students display a lower error frequency than male students. These results reflect the same pattern found by previous studies on achievement between the programs and across gender. However, when comparing all variables, both gender and program, the results demonstrate that academic male students had the lowest error rate of all groups, which could partially be explained by the fact that the academic male students have a higher level of engagement with video- and online games when compared to the other groups.

  The language processes that the participants found the most challenging were letter omission, letter insertion and letter substitution. These results follow the same pattern highlighted in previous studies on spelling among both native speakers and learners. Finally, the exchange between the vowels <a>, <e> and <i> was found to be a frequent error among the students. Experiencing difficulties with the correct usage of vowels can be explained as a transfer error.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Al Abdalla, Yazan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Djinn & magi: Andeväsen och magiska ritualer inom islamisk tradition2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: This study focuses on describing and explaining Djinn, Iblis and magic from an Islamic point of view. There are many stories that can be told but the author focuses on the parts of the stories that is known to the majority of Muslims. One of the many interesting aspects studied in the essay is how people in Babylon, in contrast to today's Muslims, view Islam's interpretation of magic and Djinn. 

  In order to present these perspectives and their change over time, a number of Muslims are interviewed of various religious backgrounds, liberal, conservative and orthodox. In addition, various studies are used that describe the social structure in Babylon where witchcraft according to Islam was first taught. The information from these works is intertwined with Carl Gustav Jung's and Marie-Louise von Franz's book Man and his Symbols (1964). These studies, together with the interview results, provide the opportunity to compile logical conclusions. 

  Method: The first two questions are about explaining what Djinn is based on the general Islamic interpretation and who Iblis are. In order to be able to present this information in the results section, the author starts from the qualitative method, intertextuality, which is about texts always being based on previous writings. 

  The second sub-result focuses on describing what Sihr (Magic) is from an Islamic perspective. It also describes how these rituals are performed. For this, a multimodal method is used to analyze the book Shams al-maarif al-Kubra. 

  The third sub-result focuses on an analysis of various interviews conducted to create an understanding of how Muslims view Djinn and Sihr. The answers to these are then related to the perception of this in ancient Babylon. A conversation analysis is performed to analyze the interviews. 

  Theory: In this study, the result is intertwined with the theory (Socialization). Social construction includes human reality. A society is created through interaction between individuals. This is called externalization. The natural character that is then added to a society takes place through objectification. Individuals who apply to the specific society may then accept and integrate with the independent character of society, which at this stage, has been normalized and assumed to be natural. 

  Result: The result of this study is threefold. According to Islam, Djinn are invisible spirits that God created from poisonous, smokeless fire. Iblis, also known as Lucifer or Satan, is part of the Djinn kin. According to the story, he refused to bow down to Adam, challenged God and thus plays an important role in man's cosmic destiny. According to Islam, magic is rituals performed to make contact with evil Djinn who in turn performs various services for the magician. The services are not provided free of charge. Magicians must perform certain rituals which, according to Islamic tradition, are extremely serious sins. The book Shams al-Maarif al-Kubra teaches readers how to perform certain rituals and draw magical symbols. The third result focuses on compiling data from the interviews conducted that are presented under appendices. Religion was of paramount importance to the Babylonians and formed a large part of their daily lives. In comparison with today's Muslims, it can be stated that they find it more difficult to live by the idea that there are constantly invisible beings and forces around them. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Al Abdalla, Yazan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Rökstenen och skolan: En studie om Rökstenen och runsvenskan i gymnasieskolans läromedel och svenskundervisning2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: I studien undersöks tre olika läromedel för kursen Svenska 3 samt olika tolkningar av inskriften på Rökstenen. Studien leder till kunskap om hur det går att sammanfläta tolkningarna av Rökstenens inskrift med de centrala innehållen för kursen Svenska 3. Utöver det bidrar arbetet med kunskap om hur runsvenska framställs i de tre olika läromedlens språkhistoriska kapitel.

  Metod: För att besvara arbetets första fråga jämförs de centrala innehållen för kursen Svenska 3 med två tolkningar av Rökstenens inskrift vilket resulterar i förslag på hur inskriften kan gå att applicera på undervisningen. Därefter utförs en multimodal analys av de tre valda läromedlen. Denna analys ger en tydlig bild av läromedlens struktur och innehåll. Därefter jämförs de tre läromedlen genom en komparativ undersökning.

  Teori: Den teoretiska utgångspunkt som grundar undersökningen är läroplansteori. Teorin fokuserar på urvalet av kunskaper i läroplanen. I arbetet presenteras två olika tolkningar av inskriften på Rökstenen för att sedan sammanfläta runsvenskan med de centrala innehållen för kursen Svenska 3. Användningen av läroplansteorin problematiserar och diskuterar urvalet av kunskap för att endast frambringa relevant kunskap för undervisningen. Denna teori är därmed relevant för undersökningen då kunskaperna som appliceras på de centrala innehållen måste vara relevanta för utbildningen och givande för elevernas utvecklingsprocess.

  Resultat: Undersökningen visade att Rökstenens inskrift är applicerbar på de centrala innehållen för kursen Svenska 3. De förslag som presenteras under rubriken Delresultat 1 sammanflätar olika delar av Elias Wesséns tolkning av inskriften och delar ur tolkningen av Per Holmberg, Bo Gräslund, Olof Sundqvist och Henrik Williams med de centrala innehållen. Det framgår att de centrala innehållen framför ett syfte för de olika momenten, hur undervisningen sker nämns dock inte. Det ansvaret räknas till undervisarens uppdrag. Därmed råder möjligheten att integrera språkhistoria med resterande moment med fokus på Rökstenens inskrift. Det andra delresultat i studien visade på likheter i läromedlens avsnitt som behandlar runsvenska. Dessa delar finns i böckernas sista avsnitt. De avsnittet har även liknande upplägg där runsvenskan först introduceras med en bakgrundsinformation om vad det språket är samt var det användes. Utöver detta presenteras futharken i alla de analyserade läroböckerna, runraden med 16 tecken. Olikheterna gäller främst de visuella elementen så som färger och illustrationer. Inom denna olikhet finner man likheter på så vis att alla tre böckerna innehåller visuella element i form av färgade textrutor, bilder och illustrationer men dessa presenteras på varierande vis.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Al Abdalla, Yazan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Sju & de abrahamitiska religionerna: Ett heligt tal?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

   

  Purpose: The study focuses on the number seven in Judaism, Christianity and Islam. The purpose of this essay was to find out where in the Holy Scriptures and traditions the number seven can be found and also to understand what purpose the number have in these religions.

   

  Method: In order to answer the purpose of the work, various literature studies were used with previous research on the subject. The studies used gave a deeper understanding of the historical background of the number seven. In addition to literature studies, the religious scriptures, the Bible and the Qur'an were used.

   

  Theory: The theory used in the work is intertextuality. Intertextuality is based on the fact that most texts are based on other texts. Given that the religious scriptures were studied in the paper, this theory was very helpful.

   

  Result: The survey of the religious texts revealed that the number seven addresses the moderation of the creation myth which made the characters in the biblical story use the number seven as a symbol of moderation.

   

  The analysis part led to the second result which is based on intertextuality. This theory tells us that religious scriptures are part of an intertextual chain, for example, the Quran incorporates certain elements from previous writings. The same applies to, for example, the Bible. The result of this is that the religious texts are based on each other which means that the number seven may have been mentioned in early texts as a sacred element and texts that came later on incorporated that theory.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Al-Adhadh, Alaa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Lundberg, Sarah
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Med Glimten i ögat: En fallstudie om hur intranätet Glimten används och upplevs ur medarbetarperspektiv2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In an organization, there is a high requirement for internal communication to function flawlessly. In addition, effective internal communication gives all employees and managers the opportunity to communicate with each other and create a sense of belonging. Especially when not all employees work in the same building.

  The purpose of the study is to investigate how the intranet works at Gävle Energi from an employee perspective. What do employees have to say about what could be changed and improved regarding the intranet. Focus groups were chosen as the interview method.

  We chose to do a thematic content analysis to identify patterns in the participants’ responses.

  The most important results that emerged in the study are that the intranet should be accessed via a app on the mobile phone, and that the employees want a more personal intranet, since the employees want to be able to choose for themselves how their home page looks based on their own needs and desires. In addition, the employees felt that they received good and useful information from the organization via the intranet and that the intranet generally gave a sense of belonging, especially during these times of Covid-19.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Med Glimten i ögat
 • 22.
  Alafifi, Markus
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Engelska.
  Presidential Manifestation of Verbal Dominance: A discourse analysis of conversational dominance strategies employed by Joe Biden and Donald Trump2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study aims to observe linguistic disparities in the distribution of the conversational dominance strategies interruptions, amount of talk, and questions in the first U.S. 2020 presidential debate between Joe Biden and Donald Trump. Subsequently, these findings establish the evaluation of how the interactive phenomena relate to the masculinity conceptualizations of hegemonic masculinity and subordination. To examine the study objective, the methodology conducted was a discourse analysis of the debate transcript. Hence, the method intended to measure to which extent Biden and Trump employed interruptions, amount of talk, and questions during the debate. The outcome of the review established the discursive dominance framework used to discuss how the presidential candidates demonstrated adherence to diverse masculinities’ conceptualizations. The discourse analysis outcome revealed an asymmetrical distribution of the interactive phenomena across all variables measured in favor of Donald Trump. These results suggest that Trump’s discursive performance signaled adherence to hegemonic masculinity norms to a greater extent than Biden through employing more conversational dominance strategies during the debate. Consequently, Biden’s discursive performance indicated closer relations to masculine subordination than Trump’s performance.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Alegria Alvarez, Li
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Jämställdhet i politisk debatt: en argumentationsanalys av riksdagsdebatt2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study involves an analysis of arguments on parental allowance debates and sex legislation debates. The debates that will be analyzed are the following; allowance, equality bonus, stricter punishment for the purchase of sexual services and men's violence against women, violence and oppression, and violence in same-sex relationships.

  This empirical research is a qualitative study in its entirety, as for the method is an argumentation analysis. The arguments which the debates contain will be analyzed from a gender perspective.

  The theoretical question is: What is considered equality as a gender perspective?

  The empirical question is: How did parliament debates the issue of parental and prostitution laws issue from a gender perspective?

  The debates about genus and gender equality perspective have been a crucial issue in the Swedish Parliament. That women and men are equal or unequal has been heavily emphasized in the debates.

  My study aims at an in depth investigation in these debates based on an analysis of arguments. Moreover, I have evaluated what gender combined with democracy and democratic self-determination entails. I have structured my analysis up by various arguments and analyzed these arguments on the basis of the perspectives above.

  My conclusion is that the first two debates were treated particularly in the genus and the gender equality perspective and there was a possibility to connect the theories in relevant argumentations/discussions. However, complex problems emerged in the last two debates, stricter penalty regarding the purchase of sexual services, violence against women, violence and oppression, and violence in same-sex relationships where gender and equality issues have been avoided to be treated. Generally occurring from the bourgeois side than from the opposition.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Alfredsson, Emmi
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Vilka skillnader och likheter finns det i nyhetsrapporteringen gällande våldsbrott mot kvinnor över tid?: En kvalitativ språklig analys av nyhetsartiklar i Aftonbladet.2022Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att nyhetsrapporteringar i media har en tendens att gestalta våld mot kvinnor som isolerade händelser och inte som ett utbrett problem, samtidigt som annan forskning menar på att det är ett socialt problem i nära relationer. Genom en kvalitativ språklig innehållsanalys har 30 nyhetsartiklar analyserats mellan 2007–2021 för att undersöka om det finns några skillnader eller likheter i nyhetsrapporteringen gällande våldsbrott mot kvinnor över tid. Resultatet av analysen tyder på att det knappt skett någon förändring i hur nyhetsartiklar gällande våldsbrott mot kvinnor gestaltas de senaste 15 åren.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Alfredsson, Emmi
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Lönn, Alexandra
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  ”Nytt offer för coronasmittan”: Hur skildras de lidande beroende på det geografiska avståndet i nyhetsrapporteringen kring en global pandemi?2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genom en kvantitativ innehållsanalys av artiklar som berör smittade av covid-19 i Kina och Sverige undersöks det om distanserat lidande kan väcka medlidande hos mottagaren på samma sätt som när det sker nära mottagaren själv. Urvalet är artiklar publicerade i Aftonbladet mellan februari till juni 2020 då viruset spred sig globalt och blev en pandemi. Uppsatsen använder sig av Lilie Chouliaraki’s teori om medlidande och Simon Cottle’s teori om mediers kommunikation i kriser. Den tidigare forskningen som belyses i denna undersökning är studier om hur medias rapportering kan påverka mottagaren. Resultatet av analysen visar att informationen inte är lika detaljerat i den distanserade rapporteringen av covid-19, därmed uppstår inte medlidande i samma utsträckning som i rapporteringen geografiskt nära mottagaren.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Ali, Rania
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Religiösa ungdomars identitetsskapande i Sverige: Hur religion påverkar ungdomars identitet och identitetsskapande2023Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Alla människor i världen har en definition av sig själv samt en definition om hur omgivningen ser oss. Identitet är något ingen kan undgå, alla individer har skapat sig själv en identitet genom sina egna handlingar. Syftet med uppsatsarbetet är att undersöka hur religion formar och påverkar människans identitet samt identitetsskapande. Frågeställningarna som används i studien är vad religion har för betydelse, vilka religiösa faktorer som bidrar till identitetsskapande samt hur religionen påverkar våra livsval och identitet.

  Studien är baserad på en kvalitativ fokusgruppintervju bestående av fyra kvinnliga ungdomar som har samma tro, tillhör samma samfund, samt att de studerar på högskolan. Anledningen till varför jag valde samma kön var för att undersöka likheter och skillnader mellan deras åsikter. Tidigare forskning presenteras av både Fredrik Jahnke samt Manuell Castell, där de har forskat kring vad som påverkar och formar individens identitet. Studien kommer att analyseras genom att transkribera, bearbeta och tolka respondenternas svar i relation till socialisationsteorin, Anthony Giddens identitetsteori samt Thomas Ziehes identitetsteorier.                                                      Resultatet visade att religionen påverkar ungdomarnas identitet på grund av olika livsval de bör genomföra enligt religionens regler och ramverk. Ungdomarna väljer att klä sig på ett speciellt sätt, äter en speciell kost samt avstår från vissa aktiviteter på grund av religionens ramverk. Samtidigt som resultatet visade att det var olika nivåer på religiositet ju mer aktiv religiös du är desto mer följer du reglerna och detta påverkar din identitet ännu starkare. Slutsatsen av studien visade det sig att familjen och samhället är två viktiga bidragande faktorer som gör att religionen påverkar respondenternas identitet och identitetsskapande.                                                                                  Förslag på framtida forskning är att utföra projekt eller undersökningar där man jobbar med att normalisera öppna diskussioner kring religion för att kunna uppnå en djupare förståelse av vad ungdomarna försöker förmedla.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Ali, Shang
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Gerdin, Elin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Modalitetsmarkörer - "det handlar om att ta språket i besittning": En studie av gymnasieelevers användning och lärares erfarenheter av modalitetsmarkörer i skrift2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att undersöka elevlösningar och att ta del av verksamma gymnasielärares erfarenheter rörande elevers användning av modalitetsmarkörer i skrift ger en bild av kvinnliga och manliga gymnasieelevers hållningar gentemot satsers innehåll och eventuella likheter och skillnader skribenterna emellan. Föreliggande studies huvudsyfte är att undersöka frekvens och funktion hos modalitetsmarkörer i elevlösningar hämtade från 2015 års nationella prov i kursen svenska 3 i gymnasiet. Till syftet hör även att granska eventuella likheter och skillnader i frekvens och funktion hos modalitetsmarkörer mellan de kvinnliga och de manliga skribenterna. Studiens bisyfte är att undersöka tillfrågade gymnasielärares erfarenheter rörande kvinnliga respektive manliga elevers användning av modalitetsmarkörer i skrift. För att uppnå syftet formulerat för denna studie kombineras och kompletteras en kvantitativ metod med en kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden utgörs av en sammanställning och granskning av frekvens och funktion hos modalitetsmarkörer i 60 elevlösningar jämnt fördelade mellan könen. Studiens kvalitativa metod omfattas av kvalitativa intervjuer med en hög grad av strukturering i kombination med öppna frågor med tre legitimerade svensklärare. Resultaten visar på en låg frekvens av modalitetsmarkörer i både de kvinnliga och de manliga elevlösningarna. Majoriteten av samtliga modalitetsmarkörer signalerar en låg grad av sannolikhet och har således en trolighetsfunktion i satsen. Frekvensen och funktionen hos modalitetsmarkörerna skiljer sig på så vis marginellt mellan de kvinnliga och de manliga skribenternas texter. Den låga frekvensen och trolighetsfunktionen som den mest framträdande i elevers texter bekräftas ytterligare av studiens informanter, vilka vidare delar erfarenheten att modalitetsmarkörer är en viktig komponent i ett nyanserat förhållningssätt. Fynden från den kvantitativa materialbearbetningen och den kvalitativa materialbearbetningen överensstämmer således. Någon större språklig variation utifrån faktorn socialt konstruerat kön kan inte fastställas utifrån de kvantitativa och kvalitativa resultat som presenteras i denna studie.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Alin, David
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Larsson, Adam
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Bockmanuskriptet: En kritisk diskursanalys om en alldeles speciell bock2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel: Bockmanuskripet - en kritisk diskursanalys av en alldeles speciell bock

  Författare: Adam Larsson och David Alin

  Handledare: Ylva Habel

  Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap

  Syfte: Syftet med den här studien har varit att undersöka Aftonbladets gestaltning av Gävlebockens öde mellan åren 1996, 2001, 2005, 2009 samt 2016.

  Teoretiska utgångspunkter: Studien baseras på teorier om nyhetsvärdering.

  Frågeställningar: Studien har följande frågeställningar:På vilka sätt kan Lotten Gustafsson Reinius “traditionsmanuskript” ha relevans för en studie av Aftonbladets bockbevakning?Har Aftonbladets journalistik rörande Gävlebocken förändrats och i så fall på vilka sätt?Går det att urskilja specifika diskursiva mönster i textmaterialet och i så fall vilka?

  Metod: För att besvara undersökningens frågeställningar har kritiska diskursanalyser enligt van Dijks metod utförts. Analyserna har kartlagt nyhetstexternas mikro- samt makrodiskurser.

  Material: Studiens material bestod av 14 artiklar från Aftonbladet publicerade i pap-persform samt digital utgåva från åren 1996, 2001, 2005, 2009 och 2016.

  Resultat: Aftonbladets rapportering rörande Gävlebocken har förändrats. Journalisten väljer att erhålla en mer neutral position i form av nyhetsrapporteringen men fler aktörer får istället ge uttryck för de åsikterna om förekommer. Artiklarnas perspektiv har skiftat, fler aktörer kommer till tals och bockens benämning har förändrats i och med publikens förförståelse och kunskap.

  Nyckelord: Gävlebocken, julbocken, diskurs, journalistik, nyhetsvärdering, Aftonbladet

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Bockmanuskriptet
 • 29.
  Allard, Caroline
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap. 1995.
  "Every poem breaks a silence that had to be overcome": En kvalitativ undersökning av svensklärares attityder till lyrikundervisning2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks gymnasielärares attityder om lyrikämnet i den svenska skolan. För att inhämta kunskap om lyrikens möjliga funktion i skolundervisningen genomförs kvalitativa ostrukturerade intervjuer med sex verksamma lärare. Lärarnas svar analyseras med perspektiv om poetiskt tänkande och undervisningsdimensioner för att undersöka vilken funktion lyriken har. Studiens resultat visar att lärare uppfattar att elever finner lyrik tråkigt och svårt. Med särskilda strategier och uppgifter går det att motivera eleverna till kreativt skrivande som även kan förändra deras fördomar om lyrik. Nästan alla av lärarnas lyrikundervisning uppfyller de tre målen inom undervisningsdimensionerna: kvalifikationer, socialisationen och subjektiveringen. Uppgifterna lärarna utformar visar på att eleverna kan utveckla ett poetiskt tänkande. Lyriken öppnar upp till en ny språklig värld för eleverna som kan anpassa sitt skrivande, då kreativt skrivande leder till behärskning att växla mellan olika texttyper.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Allard, Caroline
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Religionsvetenskap.
  Från djävulsdyrkan och kyrkobränder till idoldyrkan och ut ur kyrkan: black metal som väg till religiös livsåskådning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här är en kvalitativ undersökning på hur en del använder black metal som en väg till religiös livsåskådning. Den är baserad på semistrukturerade intervjuer med fem män som är fans eller musiker inom black metal. Syftet är att studera hur dessa människor använder black metal och dess uttryck som en arena för religiös praktik. Dessa intervjuer är sedan analyserade med hjälp av teorierna re-enchantment och occulture. Studien visar på att black metal är en individuationsprocess där unga fans börjar att bygga upp sin personlighet och lär sig att både bearbeta och hantera känslor. Studien visar även på de negativa aspekterna av subgenren, så som kyrkobränder och mord, som uppkommit inom kultiska miljöer. Med dess resultat visar det att deltagarnas sökande efter en religiös livsåskådning som mötte upp med deras känslor och behov, var influerat av black metal. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Alm, Malin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Larsson, Jasmine
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Dom skriver rätt, dem skriver fel: En kvantitativ undersökning i felanvändandet av de och dem i text och frågan om talspråk bör tillåtas i skrift2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks språkbruket av de/dem/dom hos svenska skolelever i årskurserna 4–6, 8–9 och i olika årskurser inom tre olika gymnasieprogram. 165 elever i grundskolan och gymnasiet har svarat på en enkät utformad för att undersöka kunskapen i distinktionen mellan de/dem. Vi undersöker och diskuterar vad resultaten kan komma att ha för betydelse för användningen av pronomenen och om det skulle vara fördelaktigt att införa ett enhetligt pronomen. Frågan om de och dem borde ersättas av dom har varit en diskussion sedan början av 1900-talet men har blivit än mer ifrågasatt sedan 1950-talet. Frågan diskuteras fortfarande och ännu har ingen lösning eller kompromiss tillämpats. I uppsatsen kommer olika kompromisser som föreslagits att redovisas.  

   

  I denna uppsats undersöks också vad skolans ansvar är när eleverna ska lära sig de skriftliga normerna, specifikt de/dem och hur språket kan komma att se ut om utbildningen fortsätter som den gör idag. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Dom skriver rätt, dem skriver fel
 • 32.
  Almasri, Aaisha
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Male and Female Usage of Minimal Responses: A Comparison Between Same-sex and Mixed-sex, Formal and Informal, and Pair and Group Conversations2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay investigates how the usage of minimal responses differs between men and women in different situations. There are three factors included in the analysis, gender of the interlocutor, formality, and the number of participants in the conversations. For each factor, the frequency and function of minimal responses are investigated. Eleven conversations are collected from the Santa Barbara Corpus to attain this aim. The method conducted to analyse the conversations is divided into two parts. The first part is to count the minimal responses used and calculate the frequency of usage for each speaker in all the conversations. The second part is a close analysis of the function of the minimal responses used by noticing whether they are disruptive or supportive. The results show that women use minimal responses at a higher frequency compared to men except in informal conversations. Also, there is no significant difference in the function of minimal responses between men and women. However, the minimal responses used in the informal conversations seem more disruptive. In pair and group conversations minimal responses can be used disruptively. However, if one considers the context, it seems that minimal responses in group conversations are collaborative, despite being disruptive.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Almén, Fanny
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Ansiktshot i klassrummet: En mikrostudie av skarpa ansiktshot under lektionstid2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka ansiktshotande handlingar under två lektioner i en klass i årskurs 9. Syftet med studien är att identifiera och analysera skarpa ansiktshotande handlingar, hur de uppstår i klassrummet och vilken typ av strategier läraren använder för att upprätthålla klassrumsordning. Materialet är baserat på ljudinspelningar från oktober 2021 som har transkriberats och analyserats utifrån Brown & Levinsons artighetsteori. Två deltagare, en elev och en lärare, fungerar som frontfigurer för att illustrera exempel.

  Resultaten visar att skarpa ansiktshotande handlingar förekommer under lektionerna på grund av möjliga orsaker som otålighet, färre närvarande vuxna och lektionens struktur. Läraren använder olika strategier för att hantera ansiktshoten, varav strategin att ignorera och fortsätta med lektionen verkar vara den mest framgångsrika för att lindra konflikterna. Det är dock rimligt att anta att en variation av strategier är nödvändig för att behålla auktoritet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Alner, Julia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Nygren, Rebecca
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Sverigedemokraterna och Fremskrittspartiet: En kvantitativ innehållsanalys om två kvällstidningars rapportering om Sverigedemokraterna och Fremskrittspartiet efter valet 2014 respektive 2013.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel               Sverigedemokraterna och Fremskrittspartiet - En kvantitativ innehållsanalys om två kvällstidningars rapportering om Sverigedemokraterna och Fremskrittspartiet efter valet 2014 respektive 2013.

   

  Författare      Julia Alner och Rebecca Nygren

   

  Kurs              Medie- och kommunikationsvetenskap (61-90) 30 hp

   

  Termin           Vårtermin 2015

   

  Syfte             Syftet med uppsatsen är att genom en kvantitativ innehållsanalys se hur reaktionerna efter det norska och svenska valet såg ut i den norska tidningen Verdens Gang och den svenska tidningen Aftonbladet. Undersökningen görs genom att applicera teorierna Dagordningsteorin och Gestaltningsteorin. Vi vill se om det finns några skillnader eller likheter i hur den svenska tidningen Aftonbladet skriver om Sverigedemokraterna en månad efter det senaste riksdagsvalet 2014 och hur den norska tidningen Verdens Gang skriver om den norska motsvarigheten Fremskrittspartiet en månad efter det senaste valet i Norge 2013.

   

  Nyckelord     SD, Sverigedemokraterna, Frp, Fremskrittspartiet, medierapportering, politik, kvällspress

   

  Metod           Kvantitativ innehållsanalys

   

  Material         Artiklar i Aftonbladet tidpunkten 2014-09-15 – 2014-10-14 där orden ”SD” eller ”Sverigedemokraterna” finns med samt artiklar i Verdens Gang tidpunkten 2013-09-10 – 2013-10-09 där orden ”Frp” eller ”Fremskrittspartiet” finns med. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Sverigedemokraterna och Fremskrittspartiet - En kvantitativ innehållsanalys om två kvällstidningars rapportering om Sverigedemokraterna och Fremskrittspartiet efter valet 2014 respektive 2013.
 • 35.
  Al-Shaibani, Saly
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Svan, Lisette
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Medie- och kommunikationsvetenskap.
  ”TO BE OR NOT TO BE WOKE?”: En multimodal kritisk diskursanalys av performativ aktivism bland varumärken som kapitaliserar på sociopolitiska aspekter med avstamp i internetfenomenet ”Woke Washing”.2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här studien analyseras en reklamfilm av Gillette (2019) och en reklamfilm av Pepsi (2017), som tar avstamp i rörelserna Me Too och Black Lives Matter. Syftet med studien är att granska reklamfilmerna ur en multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) och med hjälp av tillhörande semiotiska resurser analysera kommunikativa och visuella utföranden som ter sig i reklamfilmerna. Genom MCDA, ämnar studien att finna underliggande budskap, skildringar och representationer som kan indikera till en performativ varumärkesaktivism eller Woke Washing i respektive reklamfilm. Studien utgår från teorier kring representation, varumärkesaktivism, Woke Washing, genus och maskulinitet. Studiens resultat pekar på att Gillette’s reklamfilm har två teman som sticker ut i mängden. Första temat berör maskulinitet och etnicitet, där resultatet är att de nästan uteslutande skildrar vita män i sin reklamfilm. Andra temat berör maskulinitet och kvinnor i underläge, där resultatet är att de försöker inkludera sig själva i Me Too debatten som främst berör det kvinnliga könet, samtidigt som de skildrar kvinnor som blir illa behandlade av män i reklamfilmen. Gillette försöker i sin reklamfilm att sälja in en livsstil snarare än deras egna produkter, och det medför till att det inte förkommer en performativ varumärkesaktivism i reklamfilmen. Det som indikerar till Woke Washing i reklamfilmen är att de inte har gjort ett genomgående arbete för att motverka machokulturen och dess effekter på det manliga respektive kvinnliga könet. 

  I Pepsi’s reklamfilm identifierades två teman. Första temat berör representation och etnicitet, där resultatet är att de är mer intersektionella i representationen av olika samhällsgrupper i reklamfilmen. Däremot har de gjort valet att ge Kendall Jenner, som är en vit kvinna, tolkningsföreträde i en demonstration som har kopplingar till Black Lives Matter och berör svarta personer. Andra temat berör representation och kommersiell inramning, där resultatet är att de, genom deras varumärkesfärger och läskedryck, gör en genomgående kommersiell inramning under hela reklamfilmen, och det medför till att en performativ varumärkesaktivism således förekommer. Det som indikerar till Woke Washing i reklamfilmen är det faktum att de kommersialiserar på ett uttryck taget ur en sociopolitisk aspekt. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  C-UPPSATS – LISETTE SVAN & SALY AL-SHAIBANI
 • 36.
  Alsén, Emelie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Prinsessa i tiden: En kvalitativ innehållsanalys av skillnader i hur två klassiska Disneyprinssessor gestaltas i de animerade originalfilmerna jämfört med deras nya spelfilmer utifrån ett genusperspektiv2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien har analyserat dialogen i två av de äldsta animerade originalfilmerna från Disney med en prinsessa i huvudrollen, Askungen från 1950 och Törnrosa från 1959. Därefter har de jämförts med deras nyutgivna spelfilmer, Berättelsen om Askungen från 2015 och Maleficent från 2014, ur ett genusperspektiv. Syftet var att undersöka om det skett en förändring i hur prinsessans personlighet och hennes relation med prinsen gestaltas mellan filmerna. Utvalda scener har transkriberats från de fyra filmerna och genom en kvalitativ innehållsanalys har de kodats utifrån ett kodschema.  

   

  Analysen har därefter baserats framförallt på Rönnbergs teori om feminina rolltyper i film samt Yvonne Hirdmans genuskontrakt. Davies tidigare forskning om stereotyper i sagor samt England, Descartes och Collier-Meek och Hines et al. studie om genus i Disneyfilmer genom tiderna stöttar också analysens tolkningar. Resultatet visar att båda de äldre animerade filmerna gestaltar prinsessorna utifrån en mer stereotyp bild av kvinnor samt utifrån ett perspektiv där männen är överordnade och hjälten i historien.

   

  I de nya spelfilmerna har den stereotypa feminina bilden av prinsessorna utvecklats. I Berättelsen om Askungen utvecklas huvudkaraktären under filmens gång. Huvudkaraktären Ella visar till en början stora likheter med den klassiska Askungen som är väldigt könsstereotypiska. Under filmens gång får man följa en förändring i Ella och i slutet vågar hon äntligen stå upp för sig själv vilket är en stor förändring i jämförelse med den klassiska filmen. I Maleficent däremot, gestaltats prinsessan Aurora på ett helt annat sätt i jämförelse med klassiska Törnrosa. Filmen visar en sida av Aurora som inte är lika stereotypiskt feminint. Aurora blir inte räddad av en prins, hon är nyfiken och drömmer om att själv ta över det magiska landet som Maleficent kommer ifrån. Den förändring man kan se i resultatet tyder på en samhällelig förändring i hur man ser på män och kvinnor där kvinnor tillåts ta mer plats, vara starka i sig själva och ha drömmar som inte involverar en prins.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Alvrud, Jessia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Dahl, Madeleine
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Läsförståelse med digitala verktyg: En undersökning om hur lärare arbetar med digitala verktyg i läsförståelseundervisningen2023Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I det här examensarbetet undersöker vi hur lärare i en kommun i Mellansverige använder sig av digitala verktyg i läsförståelseundervisningen och om de upplever att digitala verktyg påverkar elevernas läsförståelse. Samtliga lärare som deltagit i studien är verksamma i årskurs 1–3. I kommunen har alla elever från årskurs 1 tillgång till dator och 1–1 (en till en) är normen där digitala verktyg är en naturlig del i undervisningen. 1–1 innebär att alla elever har tillgång till varsin dator. Vår underökning bygger på kvalitativa och kvantitativa undersökningar vilka består av digitala enkäter och är semistrukturerade intervjuer. För att sammanställa detta har vi använt oss av tematisk analys och på ett strukturerat sätt granskat skillnader och likheter i svaren vi fått. Resultatet av undersökningen visar att majoriteten av lärarna dagligen använder sig av digitala verktyg i sin undervisning och att de tror att digitala verktyg påverkar elevernas läsförståelse. De flesta menade att påverkan var positiv med eget inflytande och stöd i både läsning och skrivning genom olika digitala program. Endast ett fåtal kunde delge några negativa sidor men var överens om att elevens personliga utmaningar kunde ge större utrymme för att den digitala enheten blir ett störningsmoment. I resultatet har vi kopplat svaren till den teoretiska bakgrund som vi valt till vår undersökning vilka är det metakognitiva perspektivet tillsammans med det sociokulturella perspektivet. Elevernas bakgrund och förkunskaper är kanske inte lika viktiga som lärarens engagemang och utbildningsnivå.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Alvåg, Carina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Mediumskap i samtida svensk kontext relaterat till Jungs individuationsprocess: En kvalitativ studie om fyra yrkesverksamma medier2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstract

  Huvudsyftet med denna studie, om samtida mentalt mediumskap, var att presentera fyra svenska yrkesverksamma mediers upplevelser och förståelse av den egna medialiteten. Ett underordnat syfte var också att undersöka ifall Jungs teori om individuationsprocessen kan relateras till mediumskap.

      Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes och det empiriska materialet analyserades i två steg: först induktivt genom interpretativ fenomenologisk analys (IPA), som resulterade i de fyra temana inre konflikt, terapeutiskt arbete, religion & livsplan samt medial kommunikation. Slutligen gjordes en deduktiv analys utifrån den tredje forskningsfrågan kring individuationsprocessen, som resulterade i paralleller mellan det av medierna beskrivna terapeutiska arbetet och individuationsprocessens kärna enligt Jungs teori.

      Den mediala kommunikationen beskrevs framför allt utifrån fysiska förnimmelser, sinnesintryck och perceptioner samt klarvetande. I diskussion mot tidigare forskning framträdde i respondenternas utsagor några särskilt distinkta aspekter: reinkarnationsidéen med en individuell livsplan för alla människor samt även föreställningen om en eventuell kollektiv utveckling av mänskligheten, vilken bär drag av Jungs teori om individuationsprocessen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Andersen, Mira
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Gränssnitt och diskurser: En multimodal kritisk diskursanalys av UR Plays startsida Urplay.se.2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie visar en analys av UR Plays startsida och dess användning av visuella och textuella element som styrmedel online utifrån ett teknografiskt perspektiv med ett socialsemiotiskt fokus. Studien har genomförts med hjälp av den socialsemiotiska metoden multimodalt kritisk diskursanalys (MCDA). Resultatet visade att UR play vid undersökningens genomförande använde konventioner - socialt vedertagna betydelser, bekanta genom andra webbsidor, på användarorienterat sätt ur ett tekniskt perspektiv som gav användarna en känsla av kontroll och valmöjligheter. Exempelvis hur programbilder byggts upp som länkar och tydligt visade sig klickbara när musen hovrade över dem.

  UR:s makt som etablerad aktör med högt förtroende tog sig uttryck genom språklig utformning av kategorier och genom bestämmandet av vilka program som fick uppmärksamhet. Diskurser av UR som betrodd aktör med makt över kunskap upprepades genom lexikala val. Studien underströk vikten av digital litteracitet som en förutsättning för analys och behovet av att utveckla nya begrepp inom medieforskningen för att förstå dessa dynamiker bättre.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Andersin, Mira
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Den manliga hjälten och de döda kvinnorna: En analys av I am legend ur ett genusmedvetet och feministiskt perspektiv2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen Den manliga hjälten och de döda kvinnorna är att från ett genusmedvetet och feministiskt perspektiv undersöka genusroller och patriarkala tankestrukturer i Richard Mathesons roman I am legend och de tre filmatiseringar som gjorts av denna. Jag ska se hur män och kvinnor skildras, omverken vidmakthåller de stereotypa könsroller som det västerländska samhället traditionellt bygger på, eller om de bryter av mot dessa normer. I uppsatsen använder jag mig av Pierre Bourdieus teori om den manliga dominansen, och även av Gilbert och Gubars resonemang om kvinnan i litteratur som ängel och monster. Om mannens roll är att vara hjälte, vilken roll får då kvinnan?

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Andersson, Adam
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Ett sverigedemokratiskt språk: En innehållsanalys av Sverigedemokraternas partiprogram och partitidning2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Andersson, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Kristiansen, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Att tala är silver - att lyssna är guld: 100 lärares syn på talängslan2021Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Muntliga framställningar har en relativt stor plats i Läroplanen (Lgr11, 2019) men trots det saknas det tydliga riktlinjer och verktyg för hur eleven ska få möjlighet att utvecklas till en god talare och lyssnare. Syftet med vår studie är att undersöka lärares arbetssätt vid muntliga framställningar samt att belysa begreppet talängslan. Utgångspunkten i studien är att utveckla kunskaper kring begreppet talängslan samt sammanställa arbetssätt som lärare använder för att stötta elever som upplever en oro när de talar inför andra. Vi har undersökt lärares syn på talängsliga elevers symtom och orsaker till talängslan samt hur lärare arbetar för att skapa trygghet vid muntliga framställningar. Vår vision var även att studera vilket utrymme arbetet med talängslan får inom skolan samt hur utvecklingen inom ämnet sker. Genom en enkätundersökning som besvarades av 100 lärare som arbetar i årskurserna F–3 har vi fått fram material som vi analyserat genom statistisk analys samt innehållsanalys. Enkäten innehöll både slutna och öppna frågor och gav därav både kvalitativa och kvantitativa data. Studiens resultat visar att ett tryggt klassrumsklimat är grunden för att skapa goda förutsättningar vid muntliga framställningar. Eleverna uppges visa såväl fysiska som psykiska symtom vid talängslan och en vanlig angiven reaktion är att försöka undvika muntliga framställningar på olika vis. Flera av respondenterna anger att de arbetar med elevernas självkänsla och gruppens dynamik samt att de har tydliga klassrumsregler för att skapa ett tryggt klimat i klassen. Arbetet med talängslan sker till största delen i klassrummet men diskuteras även inom arbetslaget och kan i vissa fall även beröras genom exempelvis föreläsningar och annan kompetensutveckling. Slutligen visar studien att talängslan är ett vanligt fenomen, då fyra av fem lärare i studien anger att de har talängsliga elever i sin klass.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Att tala är silver - att lyssna är guld
 • 43.
  Andersson, Camilla
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Jonsson, Petra
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Att få tiden att räcka till: En kvalitativ studie om anpassningar och utmaningar i undervisning hos elever med språkstörning2021Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva vilka anpassningar och vilka utmaningar några lärare och specialpedagoger gör och står inför i undervisningen med elever som har en språkstörning. Metoden i den här studien, som grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv, är en kvalitativ ansats där vi intervjuat nio lärare och tre specialpedagoger som arbetar i olika delar i Sverige. Resultatet visade flera olika anpassningar som görs samt vilka utmaningar som finns i undervisning hos elever med språkstörning. I resultatet framkom vikten av att besitta rätt kompetens vid kartläggning av elever med språkstörning och hur lärare och specialpedagoger blir hjälpta av det kollegiala arbetet. Fortsättningsvis visade resultatet att den största utmaningen i undervisningen är att ge elever med språkstörning tillräckligt med tid samt utmaningen i att upptäcka en språkstörning hos elever som är flerspråkiga.   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Andersson, Catarina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Forsberg, Annelie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Att komma till ön med skatten är inget äventyr: En analys av barns texter och textskapande genom fantasi, minnen och lek i diktsamlingen, Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Projektet "Att komma till ön med skatten är inget äventyr" resulterade i diktsamlingen Valen simmade förbi sagorna vi lämnade i havet. De deltagande barnen i projektet har genom estetiska uttrycksformer och textskapande skapat dikter utifrån minnen, tankar och erfarenheter av krig och flykt. Med hjälp av fantasifulla associationer och färgstarka illustrationer bjuder diktsamlingen in till känslofylld läsning för både barn och vuxna. Utifrån projektets och diktsamlingens arbete med textskapande och estetiska uttrycksformer undersöks i denna studie hur liknande arbetssätt kan vara användbara i skolans verksamhet. Studien syftar till att i diktsamlingen och projektet urskilja återspeglingar av det nutida samhället, samt undersöka på vilket sätt dessa i sin tur kan påverka rådande samhällsstrukturer. De analysmetoder som används i studien är ikonografi, hermeneutisk lyrikanalys, ikonotext, litteratursociologi och symbolikanalys, dessutom vilar studien på en teoretisk ansats, ett sociokulturellt perspektiv. Studiens resultat visar att analysen av diktsamlingen ger en bild av hur barnens tankar och känslor kan uttryckas i form av dikter genom estetiska uttrycksformer och textskapande. Analysen visar även att illustrationerna bidrar till läsupplevelsen och ger texterna ett tydligare djup. Resultate visar också att projektets arbetsmetoder till hög grad överensstämmer med läroplanens riktlinjer och värdegrund, samt att det samhällsperspektiv som diktsamlingen och projektet bidrar med gör att diktsamlingen kan vara användbar vid undervisning i värdegrundsarbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Andersson, Emelie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Engelska.
  Teachers' Attitudes Affect Students: A Study of Swedish Primary School Teachers' Attitudes towards CLIL2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Teachers play an important role in teaching English as a second language. Since many studies of students’ attitudes towards leaning English already exist this study aims to compensate the lack of studies examining teachers’ attitudes towards methods of teaching English as a foreign language. The main focus of the study is on Content and Language Integrated Learning (CLIL). The definition and effects of CLIL are presented and discussed as well as pedagogical implications about teaching English as a foreign language. Via an online survey questionnaire, this study examines the attitude towards CLIL of ninety-seven teachers in the Swedish primary school’s preschool class to grade three. Findings of this study implicate that teachers in general have a positive attitude towards a content integrated approach to teaching English as a foreign language. Finally, suggestions for future research are presented.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Andersson, Emil
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Scott Pilgrims resa från serie till film och spel2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Andersson Hedström, Cecilia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Spinord, Sarah
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Kamratrespons i svenskämnet: En jämförande studie om kamratresponsens och lärarresponsens effekter på skrivutvecklingen i årskurs2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 48.
  Andersson, Helena
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Lundberg, Izabelle
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Livet i Bokstavslandet: Tre läseböcker för årskurs 1–3 analyserade ur ett genusperspektiv2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi har i denna studie undersökt hur män och kvinnor samt pojkar och flickor gestaltas i läromedel riktat till barn i förskoleklass och årskurs 1–3. De utvalda läromedlen är läseböcker i läromedelsserien Livet i Bokstavslandet, som är utgivna mellan år 2015 och 2017. Vi har även undersökt hur materialet svarar mot den samtida läroplanens krav om jämställdhet. Studien har genomförts med en kvalitativ text- och bildanalys med kvantitativa inslag. I analysen av de aktuella läromedlen har vi utgått från Hirdmans genussystem och Connells maskulinitetsteori.

  Resultatet visar att gestaltningen av könen i de analyserade läromedlen i vissa aspekter är i enlighet med rådande styrdokument medan de ur andra hänseenden motsäger dessa. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Andersson, Johan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Lindström, Linus
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Skriv ihop ihop men skriv inte isär isär: En uppsats om fenomenet sammanskrivningar: vad gäller och vilka rättar sig efter det?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen undersöks förekomsten av sammanskrivningar i blogg-respektive nättidningstexter. En sammanskrivning innebär att två eller fler ord som bör separeras från varandra skrivs ihop utan mellanrum. Med hjälp av i huvudsak Språkrådets lista över fasta uttryck i Svenska skrivregler har vi manuellt genomsökt fyra av de mest besökta bloggarna i Sverige samt krönikor/kolumner och recensioner från tre välkända nättidningar efter sammanskrivningar som strider mot språkvårdens rekommendationer.Den kvantitativa studien gör gällande att sammanskrivningar är drygt åtta gånger mer frekventa i bloggar jämfört med i tidningstexter. I diskussionen konstateras att problemet med sammanskrivningar är av den mildare graden eftersom en normstridande (i förhållande till de rekommendationer som språkvården ger) sådan sällan påverkar kontexten i någon större utsträckning. Vidare når vi slutsatsen att de rekommendationer som språkvården ger trots allt är för vaga, med alldeles för många undantagsfall.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Andersson, Johanna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Skoglöf, Simone
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Ta vara på tecknen: En semiotisk analys över IKEAs marknads- och varumärkeskommunikation2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera hur IKEA framställer mänskliga- och sociala relationer i sin marknadsföring. Samt, genom analysen, undersöka hur IKEA skapar bilden av företaget, varumärket, reklambudskapet och deras image genom att framställa vissa mänskliga relationer. Enda sedan den första IKEA-katalogen utgavs åt 1951 har katalogen varit den viktigaste marknadsföringskanalen för företaget. Därför har vi valt att undersöka just katalogen från år 2016 med hjälp av en semiotisk analys. Även tre reklamfilmer med titlarna Laga mat med barn, Leva utan dörr och Grannar tillsammans kommer analyseras med hjälp av semiotik som metod och teori. Vi har endast fokuserat på bilderna och ej på texter som framkommer i reklamen.

   

  I och med uppsatsens syfte har vi valt att utgå ifrån följande frågeställning:

  • Hur framställs mänskliga relationer i IKEA-katalogen från 2016?
  • Kan vi urskilja stereotyper i de sociala sammanhangen?
  • Vilka konnotationer respektive denotationer går att urskilja och vilka semiotiska myter skapas?

   

  Resultatet av studien påvisar hur IKEA som, enligt eget uttalande, ett värderingstyrt företag arbetar med marknadsföring genom att exponera det kulturella värdet ”gemenskap”. De fokuserar inte främst på varornas priser utan ger oss istället idéer om hur vi på bästa sätt kan få en effektiv vardag genom att köpa deras produkter. Deras varor öppnar upp för att vi som konsumenter ska kunna hitta den gemenskap IKEA presenterar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 av 1818
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf