hig.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 488
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abebaw, Meron Kebede
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Matukuta, Willard Kingstone
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Technology and Customers’ Experiences in Fashion Physical Stores: The Case of Sweden2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Title: Technology and Consumers’ Experiences in Fashion Physical Stores: The Case of Sweden

  Level: Master Thesis in Business Administration

  Author: Meron Kebede Abebaw; Willard Kingstone Matukuta

  Supervisor: Agneta Sundström, PhD

  Examiner: Maria Fregidou-Malama, PhD

  Date: May, 2018 

  Aim: The aim of this study is to analyze whether in-store digital technology in fashion retailers are used to change the customers’ shopping experience and behavior.

  Method: This study chooses qualitative research and used both primary and secondary data collection as method.

  Results and conclusions: This study have reached to conclude that: with the current advances in technology, physical stores can use in-store technology to give customers a new experience; physical stores perceive that using in-store digital technology will change customers shopping experience. Also, marketing mix inputs and technology affect customers’ behavior.

  Suggestions for future research: For future research, how smart fitting rooms may influence the customer experience in the physical store will be important to study. Researchers can also consider understanding customer responses to in-store technology. Finally, a customer’s perspective to both suggestions should improve the knowledge on whether digital solutions are preferred in in-store shopping or not.

  Contributions of the thesis: This thesis contributes to the current state of theories on in-store technology by showing atmosphere has effect on customers’ experiences and behavior in addition to the marketing mix. On the managerial perspective, analyzing the installation of this technology will enable to identify its effect on customers’ experiences and behavior. In addition, on the societal perspective, the behavior of customers will help in motivating younger generation to utilize this in-store technology.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abrahamsson, Isak
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Karlsson, Malin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Värdeinvestering – en hållbar strategi för överavkastning?: Ett test av investeringsstrategin F_SCORE på värdeaktier med hög book-to-market kvot2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Det huvudsakliga syftet är att testa om Piotroskis F_SCORE tillämpat på aktier med hög book-to-market kvot kan överavkasta marknadsportföljen samt, som en konsekvens av detta, undersöka vilken grad av marknadseffektivitet som föreligger. Det sekundära syftet är att tillföra ett kunskapsbidrag till företagsledare om relevansen i book-to-market kvoten.

  Metod: Detta är en kvantitativ studie som utgår från ett positivistiskt synsätt och en hypotetiskt-deduktiv ansats. Statistiska tester i form av regressionsanalyser har utformats för att bestämma resultatets signifikansnivå. Den empiriska datan har inhämtats från databasen Thomson Reuter Datastream och sammanställts i Excel för att sedan analyseras i statistikprogrammet Stata.

  Resultat & slutsats: Studiens resultat visar att värdeportföljen överavkastar marknadsindex samt att den gör det över en längre tidsperiod. Det går också att fastställa att den riskjusterade avkastningen för värdeportföljen är högre än för marknaden, vilket tyder på att överavkastningen inte beror på en högre risk. Det går dock inte att avgöra om den effektiva marknadshypotesen råder eller ej, däremot går det att utesluta att den starka och semi-starka formen av marknadseffektivitet gäller.

  Förslag till fortsatt forskning: För att studera vidare huruvida den svaga formen av marknadseffektivitet råder är ett förslag till vidare forskning att göra en studie utifrån Contrarian modellen för att använda teknisk analys som endast tar hänsyn till historiska kursrörelser för att förutspå framtida avkastning. Ett annat förslag till vidare forskning är att genomföra en liknande studie som denna men då bortse från book to market kvoten och istället köpa aktier med ett F_SCORE högre eller lika med 5 samt att blanka de aktier som har ett F_SCORE under 5. Det tredje förslaget är att studera vidare kring sambandet mellan avkastning och anomalier som småbolagseffekten, likviditet och beteendefinans för att få en tydligare förståelse för vad som orsakar överavkastningen.

  Uppsatsens bidrag: Det teoretiska bidraget är att den aktuella investeringsstrategin överavkastar marknadsindex för vald tidsperiod utan en nödvändigtvis högre risk. F_SCORE antar en normalfördelningskurva där de bolag som har F_SCORE över fem generellt presterar bättre. Resultatet visar även att book to market kvoten är ett användbart nyckeltal för bolagsvärdering. Det praktiska bidraget är att det kan vara av vikt för företagsledare att fokusera på book to market kvoten för att locka investerare. För investerare är bidraget att denna investeringsstrategi kan slå marknadsindex utan att risken i portföljen ökar. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Ahldén, Magnus
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Domeij, Petter
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Effekterna på företags finansiella rapporter och nyckeltal efter införandet av IFRS 162019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Den nya leasingstandarden IFRS 16 träder i kraft i år, 2019, vilken innebär att företag ska kapitalisera sina operationella leasingavtal. Huvudsyftet med studien är därför att undersöka hur denna kapitalisering påverkar företag med avseende på deras finansiella rapporter och nyckeltal. Studien har även ett delsyfte vilket är att undersöka hur väl kapitaliseringsmodellen har estimerat operationella leasingavtalens påverkan utifrån utvalda nyckeltal hos företag.

  Metod: Studien använder ett kvantitativt tillvägagångssätt med en deduktiv forskningsansats. Empiriska data har samlats in med hjälp av en innehållsanalys där de dokument som granskats är årsredovisningar. Det insamlade materialet har sedan granskats med hjälp av deskriptiv statistik och bivariata analyser. Kapitaliseringsmodellen har också tillämpats för att kunna jämföra modellens estimeringar med verkliga utfallet. Resultaten har sedan diskuterats och lett till studiens slutsatser.

  Resultat & Slutsats: Resultaten av studien visar att tillgångar och skulder ökar för företag efter införandet av IFRS 16. Studien kommer fram till att branscherna hälsovård och detaljhandel kommer påverkas mest, att mindre företag samt mindre finansiellt begränsade företag påverkas mer. Studien finner att kapitaliseringsmodellen i regel har fungerat bra, främst inom branschen fastigheter och för större företag.

  Uppsatsens bidrag: Teoretiskt bidrar studien till avsaknaden av forskning om de faktiska effekterna hos företag på grund av implementeringen av IFRS 16. Den ger också ett svar på hur väl kapitaliseringsmodellen har fungerat, vilket kan vara användbart för såväl analytiker som forskare. Det praktiska bidraget är att studien bidrar till en ökad förståelse kring hur företag och olika branscher påverkas av den nya leasingstandarden.

  Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till vidare forskning är att studera ett större urval för att kunna få ett mer generaliserbart resultat. Ett annat förslag är att göra liknande studier i andra länder, för att se om regelförändringen slår hårdare på andra marknader.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Ahlm, Matilda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Eriksson, Sabina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Hur företag redovisar värdeskapande genom The International <IR> Framework2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Samhällets medvetenhet gällande miljöfrågor har på sista tiden ökat, vilket även har lett till att efterfrågan av hållbarhetsrapportering ökat. Detta har i sin tur medfört att antalet hållbarhetsrapporter blivit allt fler den senaste tiden. Hållbarhetsrapporter är därför oftast väldigt långa och komplexa då intressenternas behov är brett och stort. Eftersom dessa rapporter inte tidigare har integrerats med den finansiella informationen från företaget är detta något som bör göras och det resulterar därför i så kallad integrerad rapportering [IR]. IR är ett sätt för företag att redovisa sitt värdeskapande på kort, medellång och lång sikt. Syftet med IR är att utöka traditionella tillvägagångssätt för att hantera de olika kapitalen och affärsmodellen som påverkar värdeskapandet. Utifrån detta har studiens syfte tagits fram, vilket är att analysera hur företag redovisar värdeskapande genom att tillämpa ramverket The International <IR> Framework.Studien har en positivistisk utgångspunkt och en huvudsaklig kvalitativ forskningsstrategi men med några kvantitativa inslag där en deduktiv forskningsansats har tillämpats. Studiens empiriska material har samlats in från integrerade rapporter och presenteras genom diagram. Analysen har gjorts genom att data ställs mot tidigare forskning. Studiens resultat påvisar att affärsmodell påverkar företagets redovisning av värdeskapande samt att The International <IR> Framework tillämpas i större grad när företag redovisar många kapital. Detta resultat visar att det går i linje med tidigare forskning och att innehållselementet affärsmodell är ett bra verktyg för att redovisa värdeskapande. Förslag till vidare forskning är att studera varför många företag inte kopplar ihop sin affärsmodell med sitt värdeskapande. Vidare skulle det även vara intressant att genomföra en liknande studie när The International <IR> Framework har etablerat sig med och då studera om det finns några väsentliga skillnader.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Ahlqvist, Malin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Örn, Niklas
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  En studie av den positiva marknadsreaktionen vid VD-byten i Norden: Hur reagerar investerare på kön, ålder och rekryteringskrets vid tillkännagivandet av en ny VD?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: En studie av den positiva marknadsreaktionen vid VD-byten i norden.

  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (Kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi

  Författare: Malin Ahlqvist och Niklas Örn

  Handledare: Jan Svanberg

  Datum: 2019 – juni

  Syfte: Syftet med denna studie var att analysera hur den nordiska marknaden reagerar på tillkännagivandet av en ny VD samt att analysera hur faktorerna; kön, ålder samt rekryteringskrets kan påverka denna reaktion.

  Metod: Studien har en positivistisk forskningsfilosofi med en deduktiv utgångspunkt. Studien tillämpar en eventstudie, vilket således förknippas med en kvantitativ forskningsmetod.

  Resultat & slutsats: Studiens resultat visade en positiv marknadsreaktion i Norden i samband med tillkännagivandet av ett VD-byte. Studien visade även en positiv marknadsreaktion för både kvinnor och män. Vidare tyder studien på att marknadsreaktionen är positiv i Sverige och Finland respektive negativ i Danmark och Norge. Marknadsreaktionen för män under medianålder var positiv medans reaktionen för män över medianåldern var negativ, marknadsreaktionen för kvinnor baserat på ålder är motsatta. Studien visade även att det fanns en positiv reaktion då den tillträdande VD:n är internt rekryterad samt en negativ reaktion då den tillträdande VD:n är externt rekryterad. Vissa delar av resultatet var dock inte signifikanta, det gick därför inte att utesluta att vissa delar av resultatet är slumpmässigt.

  Examensarbetets bidrag: Detta examensarbete bidrog till att fylla det forskningsgap som fanns gällande marknadens reaktion vid VD-byten relaterade till ålder, kön, rekryteringskrets samt ett jämförande nordiskt perspektiv.

  Förslag till fortsatt forskning: Studien visade vid flera tillfällen en signifikant reaktion dagen före själva tillkännagivandet av VD-bytet, detta ansåg vi vore ett intressant att fortsätta undersöka. Vi skulle med intresse ta del av en studie vilken presenterar en förklaring till denna signifikanta reaktion. Ytterligare tre förslag på fortsatt forskning presenteras i studien.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Ahmadi, Elena
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Vilhelmson, Pär
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Macassa, Gloria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Folkhälsovetenskap.
  Larsson, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  FRAMFÖR (Framgångsrika företag i Gästrikland): ett longitudinellt projekt om ledarskap, arbetsmiljö och effektivitet – fördel för både forskning, utbildning och ett hållbart arbetsliv?2016Inngår i: Inkluderande och hållbart arbetsliv: Book of abstracts - FALF 2016, Östersund: Mittuniversitetet , 2016, s. 48-48Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Projektbeskrivning: FRAMFÖR har under 15 år bedrivits i Gästrikland i samarbete mellan utbildning och forskning vid Högskolan i Gävle, företagsutvecklare vid kommuner, företag och näringslivsorganisationer. Varje år delas utmärkelsen FRAMFÖR ut till 50 företag. Ambitionen är att uppmuntra framgångsrika företagare och visa upp intressanta exempel på hur framgång kan skapas. Processen startar med att 120 företag (>4 anställda) nomineras utifrån finansiella kriterier (ex. omsättningstillväxt, vinstmarginal). Sedan genomför studenter vid Ekonomprogrammet intervjuer med cheferna för dessa företag. Intervjuerna sker utifrån ett standardiserat frågeformulär kring arbetsmiljö, ledarskap, organisering och effektivitet. Avslutningsvis väljer en jury ut de 50 mest framgångsrika företagen utifrån såväl finansiella kriterier som studenternas intervjuresultat. Projektets trippel helixuppbyggnad (Utbildning, Forskning och, Företag) skapar nyttor för olika intressenter.

  Utbildningsnyttor: Studenterna får möjlighet till interaktion med företagare i sin direkta närhet. Aktiviteterna underlättar att uppfylla utbildningsmål där flera mål kan uppfyllas med samma aktiviteter. Förståelse för näringslivets förutsättningar samt kunskaper om ett vetenskapligt angreppssätt ökar.

  Forskningsnyttor: Stärker pågående forskning om hälsofrämjande och effektivt ledarskap inom arbetshälsovetenskap samt företagsutveckling inom företagsekonomi. Det stora urvalet av företag ger en bra bild av företagen i regionen och en möjlighet att följa dem över tid. Ambitionen är att få mer kunskap om hållbara och effektiva företag. Fördjupade studier av utmärkelseföretag möjliggörs och ett doktorandprojekt med inriktning på ledarskapsbeteenden, organisationsfaktorer, tidsanvändning samt chefers/medarbetares arbetsmiljö/hälsa i utmärkelseföretag är uppstartat.

  Företagsnyttor: Företagare får möta studenter och förstå hur de tänker. Ställda frågor, t.ex. rörande arbetsmiljö och ledarskap, kan starta reflektionsprocesser som bidrar till fortsatt utveckling. FRAMFÖR-utmärkelsen delas ut vid en högtidlig tillställning där företagarna kan bygga nätverk. Flera företagare lyfter fram det positiva symbolvärdet av att få utmärkelsen.

  Projektets framtid: Målet är att fortsätta ytterligare 15 år och fortsätta utveckla nyttorna för samtliga intressenter. Ett prioriterat område är återkoppling till företag i någon form samt ökad samverkan mellan studenter och företagare.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Ahmadi, Zahra
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi. KTH.
  Market orientation and public housing companies in the Swedish declining market2016Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The licentiate thesis consists of three papers with the particular topic in public housing. They discuss how the public housing companies manage the transition to higher economic demands meeting increased customer and market requirements. These studies focus specifically on how the public housing company deal with market challenges associated with the decision to demolish, maintain and/or new construction. Market-oriented perspective can be a tool for the public housing companies to achieve better customer value and enhance economic development. Although the market orientation concept has contributed to valuable improvements in research, the thesis assumes that it is necessary to distinguish between that the public housing companies operate market-oriented to meet customer requirements and their focus on innovation. Paper I develops market/innovation types and then investigates how public housing companies adapt to these types. It was found that economic conditions in the municipality have a major impact on the housing companies, causing them to act innovatively and create superior customer value by innovations. The study confirms that the implementation of market and innovation orientation contributes to competitive advantages in growing markets, while weak economic conditions impair implementation in declining markets. Paper II addresses how public housing companies in declining markets act based on the concept of market intelligence. This study suggested and tested whether there is a positive link between collecting customer information, disseminating it in the organization, and responding to customer needs, and whether this link has an impact on strategic performance. The result shows that weak links exist in the process; the efficiency of intelligence distribution in public housing companies is affected mainly by their responsiveness to customer needs. Paper III also addresses the public housing companies’ market strategies in declining markets. This study, based on a market-strategic perspective, compares how public housing companies act in relation to customer wants compared to the private housing market. The result shows that public housing companies are more engaged in carrying out new construction, renovation, and reconstruction, as well as taking more social responsibility compared to the private sector. In particular, their concern for the customers’ social needs is evident.

 • 8.
  Ahmadi, Zahra
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Moderating effects on market orientation and strategic performance: A study of public housing companies in Sweden2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 9.
  Ahmadi, Zahra
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Moderating effects on the market orientation and strategic performance relationship in public housing2019Inngår i: Baltic Journal of Management, ISSN 1746-5265, E-ISSN 1746-5273, Vol. 14, nr 4, s. 559-577Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this study is to examine how external factors moderate public housing companies’ market orientation and strategic performance relationship.

  Design/methodology/approach – The quantitative method was applied to data from a survey sent to 289 public housing companies in Sweden. A hierarchical, multicollinearity diagnostics–moderated regression analysis is used to test the research hypotheses.

  Findings – The results reveal moderating factors. The companies take several initiatives to inform themselves about customers’ needs and distribute the information within the company, but economic conditions, as well as market and technological turbulence in the municipalities, moderate the relationship between market orientation and strategic performance. Economic conditions make it difficult for public housing companies to strategically act based on market needs when making decisions and planning construction strategies (strategic performance).

  Research limitations/implications – This study is limited by focusing on public housing companies, a sector that differs radically from the open market. The study highlights the effects of moderating factors that are important for companies’ strategic performance and long-term construction strategies. From this limited focus, researchers might use the results to compare both similar and different market situations.

  Practical implications – The results of the study are useful for companies facing a similar market situation of external moderating constraints. The result might be used in future research related to the area in focus.

  Originality –This research adds new knowledge to market research by including the impact of economic conditions, which provide insight into how to develop and use market knowledge in real estate and public housing markets.

 • 10.
  Ahmadi, Zahra
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  The role of competitive strategy and market orientation: the effect of innovation and sustainability - a study of public housing companies2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 11.
  Ahmadi, Zahra
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi. KTH, Bygg- och fastighetsekonomi.
  The role of market orientation in public housing companies: A study of MO’s effect on construction strategies2018Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The development of public housing companies in Sweden is strongly influenced by legal, economic, and demographic changes. The companies long tradition of taking responsibility for customer welfare in living have recently been criticized for excessive dominance over price setting, which is claimed to give them competitive advantages in the housing market. New legislation in 2011 requires financial return on investment, implying increased competition with radical changes for the companies. Because of the law, they find themselves transitioning from the role of being responsible for living conditions in Sweden to having to work in a businesslike manner with increased competition.The purpose of this dissertation is to analyze how the public housing companies’ deal with market orientation constructs and what their impact is on construction strategy choices. Theoretically, the market orientation concept is seen as a tool for companies to create superior value for the customers and influence strategic performance, which is a relationship tested and analyzed in this dissertation.The research was conducted through data collection stages using qualitative and quantitative methods. In the first stage, a qualitative pilot study was conducted with interviews of 15 managers in 11 public housing companies in central Sweden. In the second stage, two quantitative comparative studies of public and private housing companies in declining markets in central Sweden were conducted, collecting data from 23 (22 survey respondents) public and 37 private housing companies (16 respondents). In the third and final stage, two quantitative studies were conducted, collecting data from all 289 public housing companies (165 respondents) in Sweden.Results of the five studies show, firstly, that economic condition in the municipality have a major impact on the housing companies’ construction strategies, causing them to act innovatively in order to create superior customer value. Secondly, market orientation efforts contribute to competitive advantages in growing markets, while weak economic conditions limit the companies’ construction strategy choices in declining markets. After analyzing the link between market orientation constructs and construction strategy in declining markets, results showed that the public housing companies demonstrate higher responsiveness to customer demands compared to the private sector, but these have no effects on construction strategy. Thirdly, the analysis of moderating (external) and mediating (corporate social responsibility) effects on the market orientation and construction strategy relationship confirms that economic conditions in society influence construction strategy planning and decisions. The results of the mediating effects of CSR indicate that environmental and social issues have a positive influence on the market orientation and construction strategy relationship.

 • 12.
  Ahmadi, Zahra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Berggren, Benny
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Public housing companies in transition: from governmental tools to profit-making organizations2020Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 13.
  Ahmadi, Zahra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi. KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  Lind, Hans
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  Strategies in decling housing markets: a comparison of public and private housing companies2016Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 14.
  Ahmadi, Zahra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Lind, Hans
  School of Architecture and the Built Environment, KTH, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Sustainable strategies in a declining housing market: a comparative study2018Inngår i: International Journal of Management Practice, ISSN 1477-9064, E-ISSN 1741-8143, Vol. 11, nr 4, s. 400-421Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is first to examine and comparesustainable strategies within public and private housing companies in decliningmarkets in central Sweden. Then, the study evaluates the impact of newlegislation that requires public housing companies to act in a ‘businesslike’way, in the same way as a long-term private company. A quantitative studywas conducted based on a survey sent to 72 housing companies. The resultsshow that public housing companies are more strategy oriented than privatehousing companies. The results can be viewed as an on-going interactionprocess, where a company’s strategies affect its profit. The study aims toincrease the understanding of activities within housing companies in adeclining market that engage the companies in sustainable strategies toimprove their market knowledge and profit.

 • 15.
  Ahmadi, Zahra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Sundström, Agneta
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  The market intelligence impact on strategic performance in declining markets2017Inngår i: International Journal of Applied Business and Economic Research, ISSN 0972-7302, Vol. 15, nr 15, s. 457-473Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study examines how companies in declining markets operate in the context of market intelligence, responding to customer needs and applying them tostrategic performance. A quantitative survey was sent to 214 public housing companies. The results indicate that market intelligence creates commitment and is significant. A positive relationship was found between data gathering, dissemination, and responsiveness, which indicates that the companies comprehend market needs but companies have difficult to manage construction strategies that improve strategic performance. There was a low value of strategic performance; a link between market intelligence and the chosen strategy was not confirmed. Companies know what the market wants but base their decision on previous strategic performanceon economic conditions in the municipality instead.

 • 16.
  Ahmadi, Zahra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Sundström, Agneta
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  The role of market intelligence in declining markets: public housing companies in Sweden2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 17.
  Ahmadi, Zahra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Sundström, Agneta
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  The Role of Market Intelligence in Declining Markets: Public Housing Companies in Sweden2015Inngår i: Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, ISSN 1049-5142, E-ISSN 1540-6997Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 18.
  Ahmed, Javed
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Khan, Abdullah Al Mamun
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Influence of National culture on internal communication process. A study on universities in Bangladesh & Sweden.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study was to investigate how national culture influence internal communication of university.

   

  Methodology: A qualitative approach was chosen to conduct this research. Semi structured interview were taken. Interviews were taken by face to face, skype and phone call. Ethical approach was considered while interpreting the data.

   

  Findings:

  Our study showed that high power distance has negative impact on internal communication. We found that high power distance creates block between supervisors and subordinates to share information. Thus it creates barriers for effective communication flow and hinders organizations development. Our study also found that power distance is available in both countries but the degree of power distance is varied from one to another. In our study we also found that Individualism and collectivism has effect on internal communication. Our study showed that Individualistic or collectivistic decision making process of university effect internal communication of university in both countries. Previous study suggests that high power distance country tends to be a collectivistic country. Though the result is not always true. However, we found that true in our study.

   

  Contribution: The study adopts employee centric approach to explore the effects of culture on internal communication. This is an important contribution to previous researches that focused on internal communication from different perspectives, inclusion of cultural differences on internal communication has added value to the research field. Moreover, this paper contributes insights in cultural differences as well as employee perspective and by doing so it suggests theorist and practitioners that how internal communication can relate to employee’s engagement in different cultural perspectives.

   

  Limitations: The major limitation of this study was that this study only focused on Hofstede’s power distance and individualism as cultural dimensions. Other dimensions were not focused. Another limitation of this study was the sample size. The sample size is too small to represent the whole population in regards to university perspective.

   

  Suggestions for further research: Additional qualitative or quantitative methods can be required to explore the findings in different aspects. The study focuses on the educational institute. The findings may vary in accordance with the different industry and sectors. The study provides the guidelines regarding the impact of cultural differences on internal communication. Future research could consider other important factors that may have profound impact on internal communication in different settings.

   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Akter, Ruzlin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Rathnayaka, Shashiprabha
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  The Impact of Organizational Culture and Leadership on Organizational Innovation2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract Title: The Impact of Organizational Culture and Leadership on Organizational Innovation

  Level: Final assignment for Master Degree in Business Administration

  Authors: Ruzlin Akter and Shashiprabha Rathnayaka

  Supervisor: Zahra Ahmadi, PhD

  Examiner: Maria Fregidou-Malama, PhD

  Date: 2019 – January

  Aim: The aim of the study is to explore the impact of organizational culture and leadership in the development of organizational innovation.

  Method: The study is based on twelve qualitative interviews from six different organizations. The organizations have been selected randomly but with consideration of innovativeness. Two of the organizations have been selected from Sri Lanka and four organizations from Sweden. This study has been conducted by following an inductive qualitative research method using structured and semi-structured interview. Inductive approach has been followed to analyze the data.

  Result & Conclusion: Organization culture and leadership together have an influence for developing innovation. The findings of the study suggest that process and job oriented culture, and transactional leadership has both positive and negative impact in developing innovation. Our findings suggest that result oriented culture, employee oriented culture, pragmatic culture, open system and transformational leadership are more effective than process oriented, job oriented, normative culture and transactional leadership for developing innovation.

  Suggestion for Future Research: Though this study has used six organizations, the numbers of participants is low for each organization. This study has not focused on any specific industry and national culture. Therefore the suggestion for further study is to use more participants and to be industry specific. Researcher can also go in depth to identify which factors are particularly the reasons for the failure and success of innovativeness to this particular industry through comparing the national culture.

  Contribution: This study has made a theoretical contribution by connecting organizational culture and leadership with innovation and provides a new reflection regarding the impact of ii process oriented culture and job oriented culture. This study contributes to the implication to managers where managers can serve best for the culture while knowing about the influential result of the culture and leadership on innovation. With the help of this study, organizations will be able to identify the factors that may help them to be innovative and competitive in market. Ultimately the organization will be able contribute to the national economy of its country.

  Key words: Organizational Innovation, Leadership, Organizational Culture.

  Fulltekst (pdf)
  the impact of organizational culture and leadership on organizational innovation, 2019
 • 20.
  AL Hareere, Rafeh Ibraheem Taleb
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Bekic, Kenan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  The relationship between leadership and organizational culture: Handelsbanken in Sweden2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  Title: The Relationship between Leadership and Organizational Culture

  Level: Master Degree in Business Administration 

  Authors: Al Hareere, Rafeh and Bekic, Kenan

  Supervisor: Maria Fregidou- Malama 

  Examiner: Ehsanul Huda Chowdhury

  Date: 2018-10-10

  Aim: The aim of the study is to explore the relationship between leadership and organizational culture in a financial organization. The study has been conducted in Handelsbanken, Sweden.

  Method: The study is based on ten qualitative interviews with managers and employees in Handelsbanken, Mid-Sweden offices. We used inductive approach by comparing findings with existing theory.

  Result & Conclusions: Leadership depends mostly on corporate values and individuals´ personalities within SHB.  We noticed predominantly notion of transformational leadership, consisting of democratic, empowering and participative leadership. SHB´s corporate culture is strong and cohesive, resembling mostly guided missile type of culture. We argue that leadership and corporate culture affect each other, in case of Swedish Handelsbanken through employee motivation and empowerment and internal recruitment and development of future managers.

  Suggestions for future research: We suggest a study where the possible existence of transactional and laissez faire leadership could be proven within a financial organization as well as studies on other types of corporate culture and conducting similar studies within financial organizations to make comparisons between the organizations.

  Contribution of the thesis: This study contributes to theoretical knowledge development about leadership and corporate culture and the interconnection between them within a financial organization, as presented in case of Handelsbanken, Mid-Sweden offices.

  Key words: Leadership, corporate culture, transformational leadership; democratic, empowering, participative leadership; guided missile corporate culture, financial organization

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Almqvist, Sanna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Wiberg, Pernilla
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Prestationsmätningar och medarbetarengagemang: En fallstudie om kopplingen mellan medarbetares inställning till prestationsmätningar gällande kundnöjdhet och långsiktiga mål samt strategier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: Prestationsmätningar och medarbetarengagemang: En fallstudie om kopplingen mellan medarbetares inställning till prestationsmätningar gällande kundnöjdhet och långsiktiga mål samt strategier

   

  Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi

   

  Författare: Sanna Almqvist och Pernilla Wiberg

   

  Handledare: Tomas Källquist

   

  Datum: 2018 – januari

   

  Syfte: Bakgrunden till denna studie grundar sig i att tidigare forskning lyfter olika aspekter av nyttan av prestationsmätning ur ledare eller företagets perspektiv. De efterfrågar dock mer forskning om hur medarbetares inställning till prestationsmätningar leder till engagemang. Vårt syfte är därmed att öka förståelsen för hur medarbetares inställning till prestationsmätningar gällande kundnöjdhet engagerar dem i deras vardagliga arbete att sträva mot långsiktiga mål och strategier.

                       

  Metod: Denna studie grundar sig i ett aktörssynsätt med ett hermeneutiskt och socialkonstruktionistiskt perspektiv. Insamlandet av det empiriska datamaterialet har skett genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna omfattats av teman som återfunnits vid skapandet av den teoretiska referensramen som bygger på tidigare forskning inom ämnet. Genom en abduktiv forskningsansats har det empiriska datamaterialet och den teoretiska referensramen analyserats i samspel och påverkat varandra för att kunna besvara studiens syfte.

                                            

  Slutsats: Slutsatsen i studien är att positiv inställning till prestationsmätningar gällande kundnöjdhet engagerar medarbetare i det vardagliga arbetet. Studien tyder ytterligare på att olika engagemang hos medarbetare leder till strävan mot olika slags mål.

   

  Studiens bidrag: Denna studie bidrar ur en teoretisk synvinkel till att belysa medarbetares inställning till prestationsmätningar gällande kundnöjdhet, samt deras perspektiv på koppling mellan prestationsmätning och långsiktiga mål och strategier. Vidare bekräftas även tidigare forskning inom medarbetarengagemang.

   

  Förslag till fortsatt forskning: Studien kommer fram till att det skulle vara intressant att vidare forskning belyser likheter och skillnader inom de två olika spåren av prestationsmätningar gällande kundnöjdhet som återfunnits i denna studie, indirekta och direkta. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22. Alrutz, Marie
  et al.
  Berg, Henrik
  Berndtson, Rolf
  Curman, Barbro
  Ekstrand, Lars
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Eliasson, Maria
  Frenkel, Lillemor
  Frölander, Carin
  Gustavsson, Tomas
  Helgeson, Tore
  Henning Planck, Ebba
  Holgersson, Charlotte
  Iveroth, Einar
  Jansson, Tomas
  Jerbrant, Anna
  Kamél, Elisabeth
  Kihlström, Eva
  Kåresjö, Bo
  Lindgren, Monica
  Ludvig, Lindlöf
  Molinder, Olof
  Oscarson, Kjerstin
  Packendorff, Johann
  Rapp Ricciardi, Max
  Runsten, Philip
  Sjöholm, Håkan
  Sundin, Ola
  Säfström, Carita
  Trossing, Malin
  Wallmon, Monika
  Villför Larsson, Pia
  Wenell, Torbjörn
  Andreas, Werr
  Wikforss, Örjan
  Projektledning2013Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Projektledning är ett yrke med egen certifiering. Det pågår en spännande utveckling inom området och det blir allt viktigare att hålla sig ajour med utvecklingen.

  Det övergripande målet med den här handboken är att vara en ständigt aktuell heltäckande bok om projektar­bete. Innehållsmässigt täcker den både frågor som har med struktur och styrning att göra och frågor om ledning av människor och mänskliga processer i grupp. Kompetens inom projekt byggs av både kunskap och erfarenhet. Vi följer kontinuerligt aktuell forskning inom dessa områden och bjuder in intressanta forskare att medverka som författare. Vi skildrar verkliga projekt och låter erfarenheterna få plats, både de bästa erfarenheterna och de utmaningar som man tagit sig igenom.

  Handboken är levande och det innebär att artiklar tas bort för att ge plats för nya, i takt med att den uppdateras fortlöpande.

 • 23.
  Alsaid, Loai Ali
  et al.
  Faculty of Commerce, Beni-Suef University, Egypt; School of Economics, Finance and Accounting, Coventry University, the UK.
  Mutiganda, Jean Claude
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi. Åbo Akademi University, Turku, Finland.
  Accounting and Smart Cities: New Evidence for Governmentality and Politics2020Inngår i: Corporate Ownership & Control, ISSN 1727-9232, E-ISSN 1810-3057, Vol. 17, nr 3, s. 158-170Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The concept of a smart city has attracted the attention of many scholars and policymakers in many countries worldwide. The role of accounting as a tool of governance in smart city politics, however, has so far been largely overlooked, especially in less developed countries (LDCs). This paper sets off to fill this research gap and hitherto unexplored linkages between accounting and smart cities. Drawing on the concept of governmentality, the authors conducted a case study based on document analysis, meetings observation, and 42 semi-structured interviews at a branch of a hybrid electricity company owned by New Cairo City in Egypt, during 2018. Findings show that the case company has implemented smart distribution networks of electricity in which new management accounting technology (enterprise resource planning (ERP) system) is used to trace costs, revenues, client complaints and feedback in a timely manner. The new network (of infrastructure and technologies) has represented timely accounting information as a major political power to influence accurate governance decision-making, such as smart electricity pricing and control, and to challenge governance decisions that are not sound. This paper is one of the first studies to explore the socio-political dynamics of accounting in smart city governance in the context of LDCs.

 • 24. Alsaid, Loai Ali
  et al.
  Mutiganda, Jean Claude
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Political and business leaderships in managing public service organisation2018Inngår i: Corporate Ownership & Control, ISSN 1727-9232, E-ISSN 1810-3057, Vol. 15, nr 4Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study analyses the relationship between the state’s political ideologies and the implementation of cost management strategies during the re-privatisation of a public sector organisation. Drawing on the Dillard et al.’s (2004) conceptual framework, we conducted a case study in a public sector organisation operating in the electricity market of Egypt. Data was gathered through document analysis, interviews, meetings observations and continuous interactions with key informants from 2013 to 2014. The findings show that the implementation of cost management strategies had a political basis, grounded in the state’s reformative ideologies concerning re-privatisation of the public sector organisation. The re-privatisation failed because the state failed to convince a potential international investor. A theoretical contribution is to show the relevance of cost management strategies when used as a political tool to achieve a business goal, such as improving a public sector organisation’s performance management in a developing country. This is the first empirical case study to analyse management accounting change based on the state’s political ideologies in the Maghreb region of Africa. The key difference between this global trend elsewhere and in the Egyptian State, as in some other Islamic countries, is that Egypt was both nationalistic and militarised.

 • 25.
  Alsén, Elin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Moberg, Johanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Värderelevans och immateriella tillgångar: De immateriella tillgångarnas värderelevans för den svenska kapitalmarknaden2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: De immateriella tillgångarna är svårvärderade och diffusa tillgångar. Det har länge pågått en diskussion angående huruvida hantering av de immateriella tillgångarna påverkar värderelevansen och användbarheten av de finansiella rapporterna. Syftet med studien är att undersöka värderelevansen av de redovisade immateriella tillgångarna för kapitalmarknaden utifrån ett redovisningsperspektiv.

  Metod: Metoden grundas i Ohlson-modellen. Data från årsredovisningar har samlats in och sedan analyserats genom flera multipla regressioner och en korrelationsanalys. 

  Resultat & Slutsats:Resultatet av studien visar att det finns ett positivt signifikant samband mellan de totala immateriella tillgångarna och aktiepriset. Resultatet av denna studie visar således att de redovisade totala immateriella tillgångarna ger värderelevant information till kapitalmarknaden. Dock visar sig endast posterna FoU och patent vara värderelevanta för kapitalmarknaden när värderelevansen av de immateriella tillgångarna uppdelat i specifika poster undersöks.

  Förslag till fortsatt forskning:  Ett fåtal tidigare studier undersöker tillförlitligheten av de redovisade immateriella tillgångarna. Då tillförlitlighet precis som värderelevans är en av de fundamentala egenskaper redovisningsinformation bör besitta är det intressant att även undersöka hur tillförlitlig kapitalmarknaden anser att de redovisade immateriella tillgångarna är. Då tidigare forskning hävdar att det är svårt att mäta de immateriella tillgångarna på ett tillförlitligt sätt vore det relevant att undersöka om detta stämmer.

  Uppsatsens bidrag: Studien ger bevis för att de totala redovisade immateriella tillgångarna är värderelevanta. Det huvudsakliga praktiska bidraget med studien är att den kan ge intressenter en bättre förståelse för hur redovisningsinformation om de immateriella tillgångarna påverkar aktiepriset.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Amin, Md. Khaled
  et al.
  American International University-Bangladesh, Dhaka, Bangladesh.
  Chowdhury, Ehsanul
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Zaman, Mahmud Habib
  North South University, Dhaka, Bangladesh.
  Understanding the Determinants of Technology Driven Services Adoption by the Rural Consumers in Bangladesh2018Inngår i: Journal of Business Administration, ISSN 1680-9823, Vol. 38, nr 1 & 2, s. 103-115Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study sought to ascertain the possible determinants that sway rural consumers’ behavioral intention to use technology driven services in Bangladesh. Using the self-administrated questionnaire followed by several in-depth interviews and focus group discussions (FGDs) as supporting instruments, this study analyzed information gathered from one hundred and three respondents, drawn purposively from a village locally known as Dollar Bazar, situated in Manikganj district of Bangladesh.  All respondents were provided with the structured and self-administrated questionnaires and advised to quantify their responses in a 7-point Likert scale ranging from Strongly Disagree (SD) to Strongly Agree (SA). Questionnaire items were primarily adopted from prior studies, pertinent to Information Communication Technologies (ICTs) diffusion, adoption, and acceptance. Results of the study reveal that the three retained observed variables; Service Perception (SP), Perceived Interaction (PI), Intention to Use (ITU) have good degree of internal consistency. Moreover, confirmatory factor analysis (CFA) results brought out the facts that the variable, namely Perceived Interaction (PI) is significantly affecting the dependent variable while Service Perception (SP) has no significant effect on the intention to use which are quite consistent with the earlier estimates in this field. Findings of this study have theoretical contributions as it directly contributes by enhancing the outlook of the literature of technology adoption, and provide managerial implications for ICT driven organizations (i.e. Telecom companies, Value Added service [VAS] providers, Financial Institutions) by enhancing knowledge regarding the rural consumers of Bangladesh and their behavior. 

 • 27.
  Amiot, André
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Hallin Johansson, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Corporate Social Responsibility, Corporate Governance and CEO compenastion incentives2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Society's awareness of the importance of environmental-, social- and economic issues has increased over the last decades. This increased interest has led to the development of the Corporate Social Responsibility concept (CSR) in which companies actively work simultaneously with environmental, social and economic issues that extend beyond what is legally required by these companies in order to achieve a more sustainable society. As the interest in CSR has increased, a debate whether CSR is value-creating or should be considered an agency cost has arisen. To approach this question previous researches have used the CEO compensation to examine if the engagement in CSR actually is an agency cost or a value creating activity and found that agency costs can be mitigated by tying incentives to performance. Based on these assumptions this study will examine the link between CSR and agency costs using the existence of a CSR related compensation incentives for CEOs related agency costs.

  This study is characterized to be positivistic and within the field of positive accounting research as it has deductive approach in which hypotheses are formulated that this study intends to test which are based on what fundamental economic theories and previous research have found that may affect agency costs. The empirical data are manually collected from companies’ on NasdaqOMX Stockholm 2016 annual reports followed by an analysis of the data using univariate t-test and multiple regressions in order to relate these findings to previous research. This study finds no direct evidence that CEO compensation incentives related to CSR affect agency costs which means that we have not closed the ongoing debate whether CSR engagement is creating shareholder value or should be considered an agency cost. Nonetheless, the results show indications that agency costs are higher for companies that use CEO compensation incentives related to CSR which indicates that CSR is not beneficial to shareholders but should instead be regarded as an agency cost at the expense of shareholders. The result also indicates that a positive accounting research is not particularly useful on a small stock market with reliable results because the findings can not be generalized in a broader perspective

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Amiot, André
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Kroon, Filip
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Beslutsfattare i SMEs hantering av kapitalstruktur med avseende på kontroll & självständighet: En kvalitativ studie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Problematisering: Tidigare forskning belyser faktorerna kontroll- och självständighet som viktiga för SMEs val av kapitalstruktur. Däremot saknas forskning som inkluderar beslutsfattare och som skapar djupare förståelse för hur och varför beslutsfattare i SMEs påverkas.

  Syfte: Syftet för denna studie är att belysa hur beslutsfattare i små- till medelstora företag hanterar problematiken med kapitalstruktur med avseende på kontroll och självständighetsfaktorer

  Metod: Studien utgår ifrån ett aktörssynsätt med utgångspunkt i hermeneutiken och socialkonstruktionismen. Forskingsansatsen är abduktiv då vi växlat mellan teoretisk och empirisk reflektion. Det empiriska materialet har samlats in genom semi- strukturerade intervjuer. Den teoretiska referensramen grundas i tidigare forskning men med ett konstruerande synsätt i åtanke. Vi har utgått ifrån att försöka få fram respondenternas perspektiv på samhället och inte objektiv fakta utifrån en narrativ analys.

  Bidrag: Denna studie belyser att kontroll och självständighet påverkar beslutsfattare under investeringsprocessen och vid deras val av finansieringsform. Studien visar på att beslutsfattarna vill behålla kontroll och självständighet genom att ta besluten själva och på så sätt ha kontroll över investeringen. Det har även visat sig att snabbhet och smidighet påverkar beslutsfattarnas val av finansieringsform med avseende på kontroll och självständighetsfaktorer. Studien belyser också att beslutsfattare i SMEs inte utgår ifrån någon uppsatt kapitalstruktur och skiljer sig därför ifrån den tidigare forskningen. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Andersson, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Nilsson, Caroline
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Kvinnliga styrelseledamöter och hållbarhetsprestationer: en kvantitativ studie om förhållandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och hållbarhetsprestationer hos europeiska bolag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: En intern drivkraft för företags hållbarhetsengagemang är kvinnliga styrelseledamöter. Risk att bli stämd och typ av bolagssystem kan påverka kvinnliga ledamöters genomslag på företags hållbarhetsprestationer. Tidigare forskning har inte tagit hänsyn till risk och bolagssystem, vilket vi däremot avser att göra. Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och hållbarhetsprestationer hos företag i en europeisk kontext.

   

  Metod: Studien utgår från en positivistisk forskningsfilosofi med deduktiv ansats. En kvantitativ forskningsstrategi med tvärsnittsdesign har utformats, varför dataunderlaget utgörs av sekundärdata från Asset4 för året 2015. Urvalet består av 2123 europeiska bolag vars data analyserats i SPSS och presenterats i tabeller och figurer.

   

  Resultat & slutsats: Studien finner ett signifikant positivt samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och företags hållbarhetsprestationer. Dualistiskt bolagssystem och låg risk för stämning bidrar till den effekt kvinnors styrelsearbete har på hållbarhetsprestationer.

   

  Förslag till fortsatt forskning: Styrelsens kultur är viktig för den studerade relationen. Liknande studier som tar hänsyn till styrelsens arena vore därför värdefulla. Longitudinell forskning föreslås för fastställandet av det kausala sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och hållbarhetsprestationer. Ytterligare studier i utvalda europeiska länder föreslås för att klargöra könskvoteringens betydelse för hållbarhetsprestationer.

   

  Uppsatsens bidrag: Studien utökar den företagsekonomiska litteraturen om sambandet mellan kvinnliga ledamöter och hållbarhetsprestationer i företag med dualistiskt bolagssystem samt låg risk för att stämmas. Studien har betydelse för företagsintressenter samt debatten om könskvotering.

  Fulltekst (pdf)
  Kvinnliga styrelseledamöter och hållbarhetsprestationer
 • 30.
  Andersson, Filip
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Fred, Marcus
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Virtuell Kunskapsöverföring: En kvalitativ studie om hur intranätet möjliggör kunskapsöverföring2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: Virtuell Kunskapsöverföring – En kvalitativ studie om hur intranätet möjliggör kunskapsöverföring.

  Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi

  Författare: Filip Andersson och Marcus Fred

  Handledare: Daniella Fjellström och Signe Jernberg

  Datum: 2017 - Augusti

  Syfte: Syftet med den här studien är att skapa en ökad förståelse för hur anställda utnyttjar intranätet för att tillgodogöra sig kunskap genom kunskapsöverföring.

  Metod: Denna studie utgår från ett hermeneutiskt perspektiv. För insamling av empiriskt material har en kvalitativ undersökningsmetod tillämpats i form av semistrukturerade intervjuer. Den teoretiska referensramen är baserad på tidigare forskning inom kunskapshantering. En intervjuguide har antagits där frågorna är baserade på det teoretiska ramverket, empirin är sin tur således framtagen genom intervjuguiden. Studien bygger på en tematisk analys där teman skapats utifrån den empiriska insamlingen.

  Resultat & slutsats: Studien visar på att anställda främst använder sig av intranätet för att tillgodogöra sig kunskap i anslutning till arbetsrelaterade problem och frågor som är återkommande.

  Förslag till fortsatt forskning: Studiens begränsningar grundas i att den baseras på semi-strukturerade intervjuer gjorda inom ett och samma företag, genom detta kunde vi få fram ett generellt resultat inom företaget. Mer forskning kring intranätets användande för att tillgodogöra kunskap i en större kontext efterfrågas således.

  Uppsatsens bidrag: Studien bidrar med ökad teori kring intranätets användande och tidigare forskning inom kunskapsöverföring och tillhörande teoretiska modeller.  

  Nyckelord: Kunskap, kunskapshantering, kunskapsöverföring, intranät

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Andersson, Katja
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Magnil, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Extern och intern CSR och dess påverkan på företagets marknadsvärde: En kvantitativ studie på europeiska börsnoterade företag2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Sambandet mellan CSR och företagets marknadsvärde har undersökts i ett flertal tidigare studier. Vår studie riktar istället fokus på hur företagets marknadsvärde förändras när externa och interna CSR-åtgärder separeras. Studiens syfte är att förklara hur företagets marknadsvärde förändras om gapet mellan externa och interna CSR-åtgärder ökar eller minskar.

   

  Metod: Studien är en kvantitativ studie med utgångspunkt från den positivistiska filosofin med en hypotetisk-deduktiv ansats. Vi har utfört en studie med tvärsnittsdesign på 147 börsnoterade europeiska företag för åren 2008 till 2017. Sekundärdata från Thomson Reuters Datastream har använts för denna studie och den insamlade datan har sedan analyserats i statistikprogrammet SPSS.

   

  Resultat & slutsats: Studiens resultat ger en svag indikation att marknadsvärdet ökar när skillnaderna mellan extern och intern CSR ökar. Resultat antyder att på grund av institutionella skillnader mellan europeiska länder kan intressenternas makt variera över företagen.

   

  Examensarbetets bidrag: Studien bidrar till att fylla forskningsgapet som existerat för europeiska bolag om sambandet angående gapet mellan extern och intern CSR och dess påverkan på företagets marknadsvärde. Studien bidrar också med unik kombination av sex externa och sex interna CSR variabler för undersökning angående förhållandet mellan extern och intern CSR. Studiens praktiska bidrag är att förse information till företag om att ta hänsyn till intressenterna för att kunna bättre planera hur resurser fördelas mellan extern och intern CSR. Då intressenter i sin tur ger en positiv påverkan på företagets marknadsvärde.

   

  Förslag till fortsatt forskning: Det kan finnas kulturella skillnader mellan länder och världsdelar, varför det vore intressant att genomföra studien i olika världsdelar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Andersson, Lisa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Westlund, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Påverkar ägarstrukturen sambandet mellan CSR och investeringseffektivitet?: En kvantitativ studie på 227 europeiska företag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Corporate Social Responsibility (CSR) är en pågående diskussion inom företagsekonomisk forskning, likväl som investeringseffektivitet är intressant för företagens lönsamhet. Vi undersöker huruvida ägarstrukturen i företag påverkar sambandet mellan CSR och investeringseffektivitet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Andersson, Oliver
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Westerlund, Marcus
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Sambandet mellan ägandekoncentration och utdelningsandel i svenska noterade företag: En kvantitativ studie om ägarstrukturens relation till utdelningspolitik2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ett negativt samband mellan ägandekoncentration och utdelningsandel upptäcks. Hur företagens ägarstrukturer är koncentrerade visar sig kunna ha en inverkan på utdelningsandelen för de företag på Stockholmsbörsens som lämnade utdelning år 2018. En ytterligare insikt i de faktorer som kan ligga bakom företags utdelningsandel. Ur företagens synvinkel bidrar studien med att visa på hur extern finansiering kan få olika konsekvenser, beroende på om detta sker via krediter eller nyemissioner.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Andersson, Patrik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Nilsson Hansen, Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Användningen av hållbarhetsindikatorer i SME: De utmaningar och möjligheter små och medelstora företag står inför2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Problemdiskussion och Syfte: Hållbarhet är ett ständigt aktuellt ämne i dagens samhälle, ofta med företag i fokus. Vi fann att ett verktyg för hur företag kan påverka ekonomi och hållbarhet var hållbarhetsindikatorer som tillhandahålls av Global Reporting Initiative, men att det saknades forskning kring hållbarhetsindikatorers möjligheter och utmaningar och hur de påverkar verksamhetsstyrningen i små och medelstora företag. Det för oss vidare till studiens syfte. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för användningen av hållbarhetsindikatorer och särskilt dess utmaningar och möjligheter i verksamhetsstyrningen med avseende på små och medelstora företag.

   

  Metod: Studien antar ett hermeneutiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv med abduktiv forskningsansats, vilket gett oss möjligheten att växla mellan teori och empiri under studiens gång. Vi har i studien använt oss av en kvalitativ forskningsdesign, där det empiriska materialet grundar sig i semistrukturerade intervjuer hos små och medelstora företag i Gävle. För att analysera det insamlade materialet, har vi använt oss av narrativ analys, då vi har utgått från respondentens perspektiv och sammanställt teman kring respondenternas svar.

   

  Slutsats och bidrag: Slutsatsen för denna studie, är att de hållbarhetsindikatorer som tillhandahålls av Global Reporting Initiative medför möjligheter, men även utmaningar, som gör att små och medelstora företag inte ser ett tillräckligt behov till användningen av hållbarhetsindikatorer. Därmed har det visat sig vara ett generellt sett negativt tema kring hållbarhetsindikatorer i praktiken, alltså hos små och medelstora företag. Vi har även sett att det finns motsägande tendenser mellan teori och empiri. Exempelvis framgår det i den teoretiska referensramen att små och medelstora företag kan med hjälp av hållbarhetsindikatorer erhålla ekonomiska fördelar. Det empiriska materialet menar dock att det finns en del utmaningar små och medelstora företag måste lösa innan hållbarhetsindikatorer kan bli nödvändiga. Det bidrag vi främst vill rikta till praktiker, är att avvakta med att fullt använda hållbarhetsindikatorer tills det finns bättre kunskaper och konkreta lösningar kring utmaningarna. I dagsläget anser vi att de möjligheter som medföljer hållbarhetsindikatorer i verksamhetsstyrningen inte klarar att väga upp till utmaningarna som medföljer.

   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Andersson, Rikard
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Johansson, Anita
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Lönsam CSR: Behöver företag immateriella tillgångar för att tjäna på CSR?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: Lönsam CSR: Behöver företag immateriella tillgångar för att tjäna på CSR?

  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi

  Författare: Anita Johansson och Rikard Andersson

  Handledare: Jan Svanberg

  Datum: 2018 – maj

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka om immateriella tillgångar förmedlar eventuella samband mellan CSP och CFP i båda riktningar. Syftet var också att undersöka om tillväxtfasen påverkar styrkan på sambandet.

  Metod: Studien antar en positivistisk forskningsfilosofi med en hypotetisk-deduktiv ansats. Sekundärdata har samlats in från databasen Thomson Reuters. Studien är av longitudinell design där data har inhämtats från elva år och sedan analyserats i SPSS.

  Resultat & slutsats: Resultatet ger bevis för att de immateriella tillgångarna agerar som en partiell medlande funktion i det positivt dubbelriktade sambandet mellan CSP och CFP. De immateriella tillgångarnas påverkan på CSP eller CFP beroende på tillväxtfas visar dock inte något entydigt resultat och kan således inte styrkas.

  Examensarbetets bidrag: Studien ger bevis för att det finns en partiell medlande effekt från de immateriella tillgångarna i det dubbelriktade sambandet mellan CSP och CFP. Även om vårt resultat med tillväxt som variabel inte styrks kan detta ligga till grund för vidare forskning och har trots allt bidragit till mer kunskap. Vårt resultat bidrar till teoretisk kunskap som framtida forskning kan bygga vidare på samtidigt som företagsledare kan satsa på immateriella tillgångar och nå finansiella mål.

  Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till fortsatt forskning är att göra en studie som också inkluderar de företag som inte självmant lämnat in sin rapportering. Detta kan skapa ett mer jämförbart resultat. Eftersom vår studie inte får något resultat på företagets tillväxttakt hade det varit intressant om vidare forskning ser detta ur en annan aspekt. Eftersom det tar tid att bygga upp immateriella tillgångar och detta kan förklara varför företag i tillväxt inte har stärkt effekt från de immateriella tillgångarna. Således kan det vara relevant att göra ett urval av de företag som har haft tid att bygga upp sina immateriella tillgångar för att se om dessa företag visar starkare effekt under några år med hög tillväxt för att sedan visa sämre effekt vid en stagnerad tillväxt.

  Fulltekst (pdf)
  Lönsam CSR Behöver företag immateriella tillgångar för att tjäna på CSR
 • 36.
  Andersson, Simon
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Persson, Gustaf
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  The Country-of-Origin Effect in the Personal Care Market: A study on Swedish consumers’ perception of Chinese products2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Title: The Country-of-Origin Effect in the Personal Care Market 

  Level: Final assignment for Bachelor’s Degree in Business Administration

  Author: Simon Andersson and Gustaf Persson

  Supervisor: Jonas Kågström

  Date: 2019 – January

  Aim: The study aims to analyse Swedish consumers’ perceptions on the Country-of-Origin effects regarding Chinese products.

  Method: The study is based on a quantitative method. The data collection was done with a questionnaire with a deductive approach. The empirical data was collected through a web survey which was published on social media e.g. Facebook and LinkedIn. The data was then processed in the statistical program IBM SPSS Statistics (SPSS) to form models, figures and values. A descriptive-, correlation-, factor- and cluster-analysis was then formed.

  Result & Conclusion: The results showed how different variables correlate, different factors which the variables were grouped in and five different clusters of respondents. The conclusion is that there is a so-called COO-effect for Swedish consumers subconsciously. Furthermore, Swedish consumers are aware of the origin, but rank other quality and price as higher cues.

  Contribution of the thesis: This study aims, with help of previous research and a conducted survey, examine how Swedish consumer perceptions of Chinese personal care products regarding the COO-effect. Furthermore, it provides information on how Swedish consumers ranks certain cues. The study is unique since it provides insight on a market that has not yet been analysed with regard to the COO effect (Sweden) and with a certain product group where there is no current research available in relation to COOeffects. Furthermore, the study contributes to general COO-research, with certain implications deriving from previous research. There are both theoretical and practical contributions of importance, illustrating Swedish consumer perceptions of Chinese products.

  Suggestions for future research: This essay is limited to the Swedish market and focused on a particular product group. There are several other products groups that are yet to be researched in regard to COO-effects/consumer perception. Further research could compare two different product groups with high involvement to analyse the difference between certain product types. A comparison between two (or more) different countries would provide a vertical view of COO-effects, analysing the differences between different consumer perceptions and what cultural variables that may be vital for purchasing decisions.

  Keywords: Country-of-origin (COO), Country-of-origin effects, Product evaluation, Cultural differences, Made in China, Consumer behaviour, Purchase decision, Trust

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Andersson, Therese
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Joelsson, Agnes
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Finansanalytikers syn på hållbarhetrapporter: En studie över vilka kvalitetskriterier som efterfrågas på hållbarhetsinformation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Tidigare forskning har visat på en bristande användning av hållbarhetsrapporter i analysprocessen vilket kan hänföras till en misstro för hållbarhetsinformation och avsaknad av kvalitetskriterier för informationsvärdering. Därför är syftet med studien att skapa förståelse för vilka kvalitetskriterier finansanalytiker efterfrågar i hållbarhetsrapporter. I syftet ingår även att belysa huruvida en reglering kan tänkas möta finansanalytikernas behov.

  Metod: Vår studie anammar ett hermeneutiskt perspektiv därav präglas forskningsgapet som studeras av socialkonstruktivismen. Genom att ta fasta på en abduktiv forskningsansats samlas teori och empiri genom en iterativ process. Studien tillämpar en kvalitativ undersökningsmetod där den empiriska datainsamlingen sker genom intervjuer. Den teoretiska referensramen är uppbyggd av tidigare forskning och där samma teman och rubriker även går igen i både empiri- och analysdelen.

  Resultat & slutsats: Resultatet av studien tyder på att det inte går att tillämpa samma värderingsmetoder som för den finansiella redovisningen. Finansanalytiker efterfrågar andra typer av kvalitetskriterier för att säkerhetsställa och värdera hållbarhetsinformation. Det viktigaste kriteriet för hållbarhetsinformation visar sig vara relevans, vilket ligger i grund för efterfrågan på branschspecifika information.

  Förslag till fortsatt forskning: Hållbarhetsrapportering fortfarande är ett relativt nytt fenomen inom finansvärlden och flera av respondenterna tror på en snabb utveckling av området samt möjligheten att utveckla nyckeltal inom området. Det gör att det skulle vara intressant om en liknande studie gjordes i ett senare skede om cirka fem år för att se om det utvecklats några branschspecifika standarder för och nyckeltal inom hållbarhet.

  Uppsatsens bidrag: Vår studies bidrag som kan hänföras till praktiken är förståelsen att hållbarhetsinformation och finansiell information inte kan avläsas på samma sätt, utan andra värderingsmetoder bör användas för hållbarhetsinformation. Den här studien bereder väg i hur hållbarhetsinformation ska värderas och hänvisar till att olika intressegrupper tillsammans med företag, gemensamt ska komma fram till olika branschspecifika standarder och värderingssystem för information. Det anser vi skulle underlätta utförandet av hållbarhetsrapporteringen men även hur den ska avläsas för bästa tillämpning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Andersén, Elin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Strategidiversifiering och organisatorisk prestation i vinstdrivande och icke-vinstdrivande organisationer.: -En kvantitativ undersökning av ridsportorganisationer i Sverige och Finland.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Aras, Umit
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Lundberg, Viktor
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Icke värdeskapande aktiviteter i ren service: En fallstudie om identifiering och kategorisering av spill inom banker2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: Icke värdeskapande aktiviteter i ren service – En fallstudie om identifiering och kategorisering av spill inom banker

  Nivå: C-Uppsats i ämnet företagsekonomi

   

  Författare: Umit Aras & Viktor Lundberg

   

  Handledare: Tomas Källquist

   

  Datum: 2018 - Januari

   

  Syfte: Syftet är att med utgångspunkt i lean skapa förståelse för icke värdeskapande aktiviteter inom rena serviceorganisationer genom att identifiera och kategorisera spill.

   

  Metod: Studien utgår från den hermeneutiska forskningstraditionen och utifrån aktörsperspektivet bygger studien på en världsbild från det socialkonstruktivistiska synsättet. Studien har antagit en abduktiv ansats eftersom förståelse har nåtts genom en växelverkan mellan empiri och teori. Studien bygger på ett kvalitativt förhållningssätt inom vilket tio semistrukturerade intervjuer hos fem olika banker har varit grunden till det material som analyserats tematiskt.

   

  Resultat och slutsats: Resultatet tyder på möjligheter att identifiera och kategorisera icke värdeskapande aktiviteter inom ren service. Studien konkretiserar aktiviteter inom de spillkategorier som överförts från tillverkning till service men visar samtidigt att dess applicerbarhet inom ren service är perspektivberoende. Med avseende på om styrverktyget betraktas som beroende eller oberoende av aktörer visar studien att kategorierna kan behöva modifieras.

   

  Förslag till vidare forskning: På grund av studiens subjektiva begränsningar, samt fokus på banker, föreslår vi liknande studier på andra organisationer inom ren service för att pröva resultatet. För att etablera lean inom ren service föreslår vi även forskning som söker konkreta tillvägagångssätt för att reducera icke värdeskapande aktiviteter, eller söker att identifiera och kategorisera spill ur ett externt perspektiv.

   

  Studiens bidrag: Till skillnad från tidigare forskning om lean inom ren service bidrar studien med insikter i spillkategorierna genom att konkretisera aktiviteter. Studien bidrar även med ett modifierat förhållningssätt till spill och skiljer sig på så vis från de kategorier som presenteras i tidigare forskning. Slutligen styrker studien den tidigare forskning som hävdar att rena serviceorganisationer kan effektiviseras genom att applicera lean som styrverktyg. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Arvidsson Wallberg, Angelica
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Åhlén, Alexandra
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Ekonomisk förlust för revisionsbyråer: En studie över revisorers fortlevnadsvarningar i Sverige2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Inom revisionsbranschen har rapporteringen om ett företags fortlevnad under en lång tid varit ett omtvistat ämne. Detta specifikt till följd av revisorsskandaler, då företag gått i konkurs utan att ha erhållit en fortlevnadsvarning från sin revisor. I redovisningslitteraturen finns det motstridiga argument kring huruvida revisorer anses oberoende eller inte utifrån deras benägenhet att utfärda fortlevnadsvarningar och de finansiella incitament som finns.

  Uppsatsens syfte är att: Undersöka om det finns något samband mellan utfärdandet av fortlevnadsvarningar och ekonomisk förlust för revisionsbyrån.

  Metod: Utifrån tidigare forskning har forskningsbara hypoteser deducerats fram, vilka sedan undersökts empiriskt. En kvantitativ metod har använts för att samla in data från svenska företags årsredovisningar åren 2011-2014. Dessa data har sedan testats och analyserats i ett statistikprogram och har därefter redovisats i olika tabeller.

  Resultat & slutsats: Denna studie har funnit bevis för den självuppfyllande profetian, vilket indikerar att revisorer drar sig för att utfärda fortlevnadsvarningar. Gällande undersökningen kring ekonomiska incitament som hot mot revisorns oberoende, ger denna studie bevis på att storleken på NAS-arvodet kan utgöra ett potentiellt hot. Studiens resultat visar även att det inte finns någon kvalitetsskillnad mellan Big 4 och icke Big 4 revisorer när det gäller utfärdandet av fortlevnadsvarningar.

  Förslag till fortsatt forskning: Förslag till fortsatt forskning är att kombinera de finansiella faktorerna med de icke finansiella faktorerna för att studera revisorers oberoende. En tredje begränsning med uppsatsen är att vi utgått från revisorns perspektiv, vilket innebär att förslag till fortsatt forskning är att byta till företagens perspektiv eller kombinera dessa.

  Uppsatsens bidrag: Denna uppsats har bidragit med mer kunskap kring den självuppfyllande profetian, ekonomiska incitaments påverkan på revisorns oberoende. Uppsatsen har även bidragit med ytterligare förståelse kring hur problematiskt det kan vara att utfärda en fortlevnadsvarning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Awuah, Gabriel Baffour
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Abraha Gebrekidan, Desalegn
  Högskolan i Skövde.
  Osarenkhoe, Aihie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Interactive (networked) internationalization: the case of Swedish firms2011Inngår i: European Journal of Marketing, ISSN 0309-0566, E-ISSN 1758-7123, Vol. 45, nr 7/8, s. 1112-1129Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 42.
  Axelsson, Viktor
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Söderberg, Sebastian
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Positiv avkastning är en kostnad: En eventstudie om svenska och norska målföretags runup och dess påverkan på premien vid företagsförvärv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur målföretags runup påverkar den premie sombetalas vid företagsförvärv utifrån substitutions- och markup-prissättningshypotesen.

  Metod: Studien har en deduktiv ansats där en eventstudie har tillämpats för att samla in relevant sekundärdata från databaserna Thomson Reuters Eikon och Zephyr. För att studera sambandet mellan förvärvspremie och målföretagets runup har en enkel regressionsanalys genomförts och för att studera förklarande variablers påverkan på runup har en multipel regressionsanalys tillämpats.

  Resultat & slutsats: Studiens resultat visar att det förekommer ett samband mellan runup och den förvärvspremie som betalas vid företagsförvärv. Utifrån substitutions- och markup-prissättningshypotesen visar studien att om runup ökar med 1 % ökar förvärvspremien med 0,879% vilket innebär att en ökning av målföretagets runup är en kostnad för det förvärvande företaget.

  Förslag till fortsatt forskning: Förslag på vidare forskning är att studera fler förklarande variabler för ett målföretags runup samt att studera volymskillnader i handel av målföretagets aktier dagarna före offentliggörande av bud på exempelvis den svenska marknaden för att se huruvida resultatet skiljer sig från tidigare forskning och andra marknader.

  Uppsatsens bidrag: Studiens resultat bidrar med kunskap som kan förklara den variation i förvärvspremier som förekommer samt kunskap om att ett målföretags runup är en förvärvskostnad för det förvärvande företaget.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Axenfalk Pettersson, Lovisa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Ericsson, Wilhelm
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Billigt eller dyrt, udda eller jämt?: - Hur prisprecisionseffekten påverkar Willingness to pay2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel: Billigt eller dyrt, udda eller jämt?

  - Hur prisprecisionseffekten påverkar Willingness to pay

  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi.

  Författare: Lovisa Axenfalk Pettersson och Wilhelm Ericsson.

  Handledare: Jonas Kågström.

  Datum: 2018 - Maj.

  Syfte: Syftet är att undersöka hur prisprecisionseffekten i samband med Willingness to pay

  påverkar bostadstransaktioner.

  Metod: Kvantitativ metod, enkäter med experimentella inslag.

  Resultat och slutsats: Denna studies resultat visar att när det kommer till priser på

  bostäder, är det inte enbart priset som påverkar köpet och WTP. Gällande det

  marknadsförda pris som lockar flest spekulanter, bör det antingen vara avrundat pris eller

  just below pris. Det mest ärliga marknadsmässiga priset är avrundat pris. Ett precist pris

  är det utgångspris, som anses vara satt av en seriös fastighetsmäklare och visar att

  fastighetsmäklaren är kunnig och sätter ett seriöst pris utifrån vad bostaden faktiskt är

  värd. Gällande vad som leder till det högsta slutpriset, kan det vara avrundat pris, precist

  pris samt just below pris. Varför resultatet av slutpriset skiljer sig åt är beroende på

  situationen på marknaden och tillgänglig information för köparen.

  Examensarbetets bidrag: Denna studie har bidragit med att skapa en ökad förståelse till

  personer som är delaktiga i en köpprocess utifrån prisprecisionseffektens prissättningar.

  Vidare är bidraget att människor påverkas av tillgänglig information, vilket påverkar

  köparens WTP och vad köpare anser om olika priser. Med kunskap från denna studie kan

  köpare av bostäder få en bättre förståelse för hur det marknadsförda utgångspriset kan

  påverka köparens WTP av bostaden de är intresserad av att köpa och den bostadens

  slutpris.

  Förslag till fortsatt forskning: Studien fastställer att det finns flera möjligheter till fortsatt

  forskning. Det skulle kunna vara att studera prisprecisionseffekten i en verklig miljö. Att

  studera hur ankareffekten och prisprecisionseffekten påverkar varandra. Väva in andra

  prispåverkande faktorer än bara själva priset. Samt att vända perspektiv och utgå från

  säljaren istället.

  Nyckelord: Prisprecisionseffekten, WTP - Willingness to pay, avrundat pris, precist pris,

  just below pris, utgångspris och bostadstransaktioner.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Backer-Meurke, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Gioeli, Tove
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Customer Satisfaction Drivers for Industrial Vending Systems: Evidence from the Manufacturing Industry2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Problem: Development of a firm’s offering is a vital weapon for competition. Obtaining knowledge on customer expectations and translating those into product development and superior service delivery is surrounded by prioritisation decisions. Industrial vending systems are proven to be a growing field in terms of deployments but have received little academic attention, especially regarding service quality perception to support customer-oriented innovation processes for suppliers, facilitating such decisions.

  Purpose: To identify key drivers of positive service quality perception and customer satisfaction as well as trust and commitment indicators for business-to-business industrial vending systems.

  Method: Through an explanatory approach, qualitative data on multiple cases was gathered. 14 in-depth semi-structured interviews were held with customers currently using a specific industrial vending system.

  Conclusion: Solution characteristics of industrial vending systems impact service quality perception through compliance with customer requirements. A total of 13 customer satisfaction drivers were identified for the investigated industrial vending system, the most important being efficiency, user-friendliness and timeliness. Further, the presence of individual- and company level trust in customer-supplier relationships positively impacts commitment intentions.

  Contribution: Adds novel knowledge on customer satisfaction for industrial vending systems and contributes with suggestions for managers on how trust and commitment affect customer satisfaction, which can be incorporated into the value promise design, product development and marketing strategies.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Backman, Jessica
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Hellgren, Fanny
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Det machiavellistiska personlighetsdragets förekomst bland fastighetsmäklare: En studie med fokus på försäljningsprestationer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Title: The occurrence of the Machiavellian personality trait among real estate agents: A study focusing on sales performance

   

  Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration

   

  Author: Jessica Backman & Fanny Hellgren

   

  Supervisor: Jonas Kågström

   

  Date: 2019 - June

   

   

  Aim: The purpose of this research paper is to analyze the presence of the personality trait Machiavellianism among Swedish real estate agents and its impact on sales performances.

   

  Method: The study is based on a quantitative research method with a deductive approach. The primary data of this study is based on a questionnaire. The participants of this questionnaire are 106 registered real estate agents in Sweden. This data was subsequently analyzed in the program jamovi, which resulted in a descriptive analysis, a correlation analysis and a factor analysis.

   

  Result & Conclusions: The result shows that the degree of Machiavellianism negatively affects the investigated real estate agents to all sales performance measures. Furthermore, the result shows that people with a high degree of Machiavellianism thinks to a greater extent that it is okay to use cap prices, front man and to withhold information, to the extent that it occurs. Generally speaking, the participating real estate agents consider that it is not okay to use cap prices, front man and to withhold information. Furthermore, the degree of Machiavellianism is relatively low among the investigated real estate agents.

   

  Contribution of the thesis: The study has contributed to understanding the occurrence of the Machiavellian personality trait among the investigated real estate brokers and how this personality trait affects their sales performance.

   

  Suggestions for future research: In order to gain a deeper understanding of Machiavellianism's influence on sales performance, it would have been interesting to compare how Machiavellianism appears in different cultures in relation to sales performance. To increase the understanding of the subject further, a proposal is to investigate how the degree of Machiavellianism appears in different sales industries.

   

  Key words: “Machiavellianism”, “the dark triad”, “real estate”, “sales performance” and “sales”

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Bektasevic, Ajla
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Vallin, Tanja
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  CSR-prestation och kostnad för eget kapital: en kvantitativ studie på 548 europeiska företag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Hur CSR-prestation påverkar ett företags finansiella prestation har länge varit ett omtalat ämnesområde, vilket har bidragit till motstridiga resultat. Denna studie har tillämpat kostnad för eget kapital för att mäta finansiell prestation. Genom att betrakta CSR som en transparenseffekt, vilket ökar bolagens transparens, vill studien undersöka om CSR-aktiviteter kan sänka företagets uppfattade risk för att minska kostnad för eget kapital.

  Metod: Studien har tillämpat en positivistisk forskningsfilosofi och en deduktiv forskningsansats med uppställning av hypoteser. Vi har använt en kvantitativ forskningsmetod från vilket insamling av sekundärdata skett från den finansiella databasen Thomson Reuters. Studiens urval består av 548 företag från åtta europeiska länder. All data som inhämtats har bearbetats och analyserats i statistikprogrammet SPSS och JASP.

  Resultat & slutsats: Våra resultat bevisar att det förekommer ett positivt respektive negativt samband mellan CSR-prestation och kostnad för eget kapital beroende på nation.

  Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till vidare forskning är att undersöka varför sambandet mellan CSR-prestation och kostnad för eget kapital uppträder olika inom nationer.

  Uppsatsens bidrag: Denna studie bidrar till en ökad förståelse för hur CSR-prestation påverkar företagets kostnad för eget kapital i en europeisk kontext. Studien har bidragit till en ny forskningsinriktning beträffande hur CSR-aktiviteter kan fungera som en transparenseffekt för att minska bolagets kostnad för eget kapital. Vidare bidrar uppsatsen med ytterligare kunskap om relationen mellan CSR-prestation och finansiell prestation, vilket visar i tidigare forskning motstridiga resultat. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Berggren, Benny
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  IMPLEMENTING BUSINESS ETHICS IN SALES ORGANIZATIONS2015Inngår i: Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Value Chain in a Dynamic Environment / [ed] D. Vrontis, Y. Weber, E. Tsoukatos, EuroMed Press , 2015, s. 2482-2484Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 48.
  Berglund, Jenny
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Dahlberg, Moa
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Digital HR: Vilka effekter har digitaliseringen på de anställda och deras relationer?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund och Syfte: Digital HR är ett system för verksamhetsstyrning där digitala verktyg används för att hantera verksamhetens mänskliga resurser. Tidigare forskning menar att det finns en brist på forskning gällande användande av digital HR ur de anställdas perspektiv och även hur relationerna påverkas. Studiens syfte är därmed att öka förståelsen för hur anställda upplever användandet av digital HR, samt vilka effekter användandet kan ha på relationer i verksamheter.

  Metod: Studien antar ett hermeneutiskt perspektiv med inspiration från aktörssynsättet. Forskningsansatsen har en abduktiv inriktning där en kvalitativ forskningsdesign har använts med tio semistrukturerade intervjuer.

  Resultat & slutsats: Studien visar att digitala HR-verktyg uppfattas som ett värdefullt stöd i arbetet, men ibland med en ökad arbetsbelastning. Vidare visar studien att relationerna bara till viss del har påverkats av digital HR och då främst genom att kommunikationen till större del sker digitalt. Studien visar även att ingenting kan ersätta det personliga mötet.

  Förslag till fortsatt forskning: Studien kunde ha utvecklats än mer om ansvariga intervjuats över motiveringen till nuvarande digitala HR-verktyg. Det för att se chefers upplevelser av de aktuella lösningarna, men även för att se om de reflekterat över andra alternativ. Vi anser därför att fortsatt forskning kan ge ett bidrag genom att studera ämnet från ett chefsperspektiv, eftersom det finns en brist på forskning även ur det perspektivet.  

  Uppsatsens bidrag: Studiens teoretiska bidrag är att digital HR ökar känslan av trygghet och kontroll i arbetet, men att det även kan öka arbetsbelastningen. Studien visar även att en digital relation ses som en möjlighet att få en relation till fler i organisationen. Sett till det praktiska huvudbidraget ges rådet att satsa på en genomgående utbildning i systemen. Ytterligare praktiska bidrag är att ha alternativa lösningar när tekniken inte fungerar och att fler organisationer borde överväga att använda digital HR som ett sätt att samla allt gällande personalen på ett ställe.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Bibic, Alen
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Krusing, Emelie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Jämställt ledarskap: En studie om det kvinnliga respektive manliga ledarskapets arbete med jämställdhetsfrågor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet är att få ökad förståelse för skillnader och likheter som finns mellan hur det manliga respektive det kvinnliga ledarskapet arbetar med jämställdhetsfrågor inom ramen för sitt CSR-arbete.

  Studien upptäckte att det fanns stora skillnader mellan hur de manliga och de kvinnliga respondenterna uppfattade arbetet med jämställdhet. De manliga respondenterna upplevde att jämställdhetsarbetet ofta styrdes av den övergripande CSR-policyn. De kvinnliga respondenterna upplevde däremot att det kvinnliga ledarskapet arbetade med jämställdhet i större omfattning och mer noggrant än det manliga ledarskapet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Björklund, Tony
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Byggnadsteknik.
  Steiner, Lars
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Fästning eller fikaställe: Arbetsplatsens förvaltning, identitet och arkitektur2014Bok (Annet vitenskapelig)
1234567 1 - 50 of 488
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf