hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 884
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aarskog, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Heco, Benjamin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Existerar en perfekt förhandlingsstrategi?: En jämförande studie av en fastighetsmäklares beteende.2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abdelrahman, Ahmed
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  van den Akker, Melanie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  The Impact Of Corporate Governance Characteristics On Greenhouse Gas Emissions: Empirical Evidence From Sweden2023Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine the interactions and impact of six key corporate governance factors on greenhouse gas emissions in Swedish listed firms. Namely, board size, board gender diversity, CEO compensation, blockholder ownership, audit and non-audit fees. The study employs a quantitative research design and uses regression analysis to test the research hypotheses. The data for the study is obtained from a sample of 199 Swedish firms from 2014 to 2021 and data retrieved from the Nordic Compass Database, Swedish House of Finance Research Data Center. The findings reveal significant associations between corporate governance factors after controlling for firm size and industry with carbon emissions disclosure by firms. Concluding, these factors play a crucial role in tackling environmental sustainability performance in corporate practices.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  The impact of CG on GH, Ahmed Abdelrahman_Melanie van den Akker
 • 3.
  Abebaw, Meron Kebede
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Matukuta, Willard Kingstone
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Technology and Customers’ Experiences in Fashion Physical Stores: The Case of Sweden2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Title: Technology and Consumers’ Experiences in Fashion Physical Stores: The Case of Sweden

  Level: Master Thesis in Business Administration

  Author: Meron Kebede Abebaw; Willard Kingstone Matukuta

  Supervisor: Agneta Sundström, PhD

  Examiner: Maria Fregidou-Malama, PhD

  Date: May, 2018 

  Aim: The aim of this study is to analyze whether in-store digital technology in fashion retailers are used to change the customers’ shopping experience and behavior.

  Method: This study chooses qualitative research and used both primary and secondary data collection as method.

  Results and conclusions: This study have reached to conclude that: with the current advances in technology, physical stores can use in-store technology to give customers a new experience; physical stores perceive that using in-store digital technology will change customers shopping experience. Also, marketing mix inputs and technology affect customers’ behavior.

  Suggestions for future research: For future research, how smart fitting rooms may influence the customer experience in the physical store will be important to study. Researchers can also consider understanding customer responses to in-store technology. Finally, a customer’s perspective to both suggestions should improve the knowledge on whether digital solutions are preferred in in-store shopping or not.

  Contributions of the thesis: This thesis contributes to the current state of theories on in-store technology by showing atmosphere has effect on customers’ experiences and behavior in addition to the marketing mix. On the managerial perspective, analyzing the installation of this technology will enable to identify its effect on customers’ experiences and behavior. In addition, on the societal perspective, the behavior of customers will help in motivating younger generation to utilize this in-store technology.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abou Khaled, Omar
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Oleandersson, Viktor
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Service Recovery genom hantering av eWOM: En studie om svenska e-handelns modebransch.2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: Service Recovery genom hantering av eWOM - En studie om e-handelns modebransch.

  Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi.

  Författare: Omar Aboukhaled & Viktor Oleandersson.

  Handledare: Akmal Hyder.

  Datum: 2022 juni.

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur e-handelsföretag inom modebranschen hanterar negativ eWOM genom nyttjandet av Service Recovery.

  Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod med ett hermeneutistiskt synsätt samt en induktiv forskningsansats. Empirin består av sju semistrukturerade intervjuer.

  Slutsats: Digitala utvecklingen har givit ett stort utrymme för Service Failure, det har även underlättat för eWOM att spridas. Vanligaste orsakerna till att negativ eWOM sprids enligt studien är framförallt leveransproblem eller missnöje över en produkt. Studien visar även att majoriteten av företagen saknar en plan för Service Recovery och istället förlitar sig på kundserviceavdelningen.

  Studiens bidrag: Studiens bidrag till teorin inom marknadsföring är en ökad förståelsekring hur svenska företag inom e-handelns modebransch hanterar negativ eWOM samtorsakerna till eWOMs uppkomst. Det praktiska bidraget är en visdom för ehandelsföretag inom modebranschen för att kunna utforma en Service Recovery strategisamt vilka aspekter som kan förebygga negativ eWOM.

  Förslag till vidare forskning: Forskningen kan fördjupas ytterligare genom att ta hänsyn till kundens perspektiv. Vidare framgick det i denna studie att den digitala utvecklingen har påverkat e-handelsföretag och eWOM markant, därav blir det av intresse att undersöka hur företag ska handskas med digitaliseringen. Slutligen är ett förslag att undersöka detta ämne inom andra branscher. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abrahamsson, Isak
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Karlsson, Malin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Värdeinvestering – en hållbar strategi för överavkastning?: Ett test av investeringsstrategin F_SCORE på värdeaktier med hög book-to-market kvot2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Det huvudsakliga syftet är att testa om Piotroskis F_SCORE tillämpat på aktier med hög book-to-market kvot kan överavkasta marknadsportföljen samt, som en konsekvens av detta, undersöka vilken grad av marknadseffektivitet som föreligger. Det sekundära syftet är att tillföra ett kunskapsbidrag till företagsledare om relevansen i book-to-market kvoten.

  Metod: Detta är en kvantitativ studie som utgår från ett positivistiskt synsätt och en hypotetiskt-deduktiv ansats. Statistiska tester i form av regressionsanalyser har utformats för att bestämma resultatets signifikansnivå. Den empiriska datan har inhämtats från databasen Thomson Reuter Datastream och sammanställts i Excel för att sedan analyseras i statistikprogrammet Stata.

  Resultat & slutsats: Studiens resultat visar att värdeportföljen överavkastar marknadsindex samt att den gör det över en längre tidsperiod. Det går också att fastställa att den riskjusterade avkastningen för värdeportföljen är högre än för marknaden, vilket tyder på att överavkastningen inte beror på en högre risk. Det går dock inte att avgöra om den effektiva marknadshypotesen råder eller ej, däremot går det att utesluta att den starka och semi-starka formen av marknadseffektivitet gäller.

  Förslag till fortsatt forskning: För att studera vidare huruvida den svaga formen av marknadseffektivitet råder är ett förslag till vidare forskning att göra en studie utifrån Contrarian modellen för att använda teknisk analys som endast tar hänsyn till historiska kursrörelser för att förutspå framtida avkastning. Ett annat förslag till vidare forskning är att genomföra en liknande studie som denna men då bortse från book to market kvoten och istället köpa aktier med ett F_SCORE högre eller lika med 5 samt att blanka de aktier som har ett F_SCORE under 5. Det tredje förslaget är att studera vidare kring sambandet mellan avkastning och anomalier som småbolagseffekten, likviditet och beteendefinans för att få en tydligare förståelse för vad som orsakar överavkastningen.

  Uppsatsens bidrag: Det teoretiska bidraget är att den aktuella investeringsstrategin överavkastar marknadsindex för vald tidsperiod utan en nödvändigtvis högre risk. F_SCORE antar en normalfördelningskurva där de bolag som har F_SCORE över fem generellt presterar bättre. Resultatet visar även att book to market kvoten är ett användbart nyckeltal för bolagsvärdering. Det praktiska bidraget är att det kan vara av vikt för företagsledare att fokusera på book to market kvoten för att locka investerare. För investerare är bidraget att denna investeringsstrategi kan slå marknadsindex utan att risken i portföljen ökar. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Addo, Richard Amankwah
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Mancuso, Giancarlo
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  To the Next Level: Influence of Social Media on Sport Organisations' Brand and Relationship Management during Global Pandemic2021Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of the study is to investigate the influence of social media in building brand and relationship for sport organisations during a global pandemic.  

  Methodology: The methodology in this study is built on a qualitative method based on a inductive approach. The authors conducted semi-structured interviews when interviewing the sports organisations and fans. Furthermore, a content analysis was employed as it served the aim of the study best.

  Findings & Conclusion: With regards to building the brand through the use of social media, findings showed that transparency, the history of the club and their image play a vital role in building a distinctive brand. With regards to building their relationship through the use of social media, findings showed that although efforts were made by the hockey clubs to interact and engage fans with various strategies, there was a lack of consistency in order to build their relationship with their fans. Thus, the findings of the study revealed that sport organisations have been able to build their brand as well as maintain their relationship with their fans during the global pandemic through the use of social media.

  Contribution of the Study: The study has both theoretical contributions and practical contributions. With regards to the theoretical contribution, the study introduces a framework that focuses on what factors influences the effectiveness of social media (SM) use for sports organizations to build their brand and relationship with their fans. Also, to the practical contribution, consistency in interacting and engaging with customers on SM should be a top priority for sport organisations’ relationship managers to build their relationship with fans on SM.

  Reflections on the Study and Suggestions for Future Research: As the study has been limited to three hockey clubs from Swedish Hockey League, the scope of the study could be broadened in future research. Also, conducting a quantitative method is recommended for future research to determine the link between interaction and engagement.

  Key Words: Relationship Building, Brand Building, Interaction, Engagement, Social Media, Sports Organisations

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Afram Chamun, Robbie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Sundholm, Rebecca
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  ESG-betygets samband med värdeskapandet: En studie av börsnoterade företag mellan en svensk och norsk kontext2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: ESG-betygets samband med värdeskapandet – en studie av börsnoterade företag mellan en svensk och norsk kontext.

   

  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi.

   

  Författare: Robbie Afram Chamun och Rebecca Sundholm.

   

  Handledare: Jan Svanberg.

   

  Datum: 2022 - Januari.

   

  Syfte: Intresset för företagens hållbarhetsarbete har lett till att deras värderingar även baserats på detta fenomen. Ett hållbarhetsmått som används som bas för att utvärdera företagens hållbarhetsarbete är ESG-betyget. Genom att undersöka sambandet mellan ESG-betyget och företagens värdeskapande, ur delvis en svensk kontext och delvis en norsk sådan, ämnar studien visa om samband finns. Vidare ska undersökningen visa om detta samband skiljer sig åt mellan två kontexter med olika grad av reglering. Syftet med studien är därmed att undersöka sambandet mellan ESG-betyget och värdeskapande för svenska och norska börsnoterade bolag.

   

  Metod: Studien utgår från en positivistisk forskningsfilosofi med en deduktiv ansats och kvantitativ forskningsmetod. Utförandet av en longitudinell design innebar att undersökningen samlade in data från 68 företag över en sjuårsperiod. Datan är sekundärdata som inhämtats från Refinitiv Eikon, där vidare analys genomförts genom statistikprogrammet SPSS.

   

  Resultat & slutsats: Studiens resultat visar att inget signifikant samband mellan ESG-betyget och företagens värdeskapande existerar. Studien bekräftar att företag ur en svensk kontext erhåller högre ESG-betyg än företag ur en norsk sådan.

   

  Examensarbetets bidrag: Genom att jämföra svenska och norska börsnoterade bolag har studien bidragit till att fylla den lucka kring ESG-betygets påverkan av företags värdeskapande för dessa länder. Utifrån denna studies resultat kan det fastslås att de ESG-betyg som finns till förfogande inte ensamt tycks påverka företagens värdeskapande signifikant.

   

  Förslag till fortsatt forskning: Framtida forskning bör ta upp hur värdeskapandet påverkas vid avsaknad av ESG-betyg. 

   

  Nyckelord: Hållbarhetsrapportering, värdeskapande, ESG, Corporate Social Responsibility (CSR).

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Agius, David
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Jansson, Andreas
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Relationen mellan ledarskap och organisationskultur i krishantering: En empirisk studie av Crisis Response Leadership Matrix2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Organisationer är beroende av en ledare i krissituationer, men hur behöver ledarskapet anpassas till den rådande organisationskulturen? Tidigare forskning har presenterat en modell Crisis Response Leadership Matrix (CRLM) för att matcha rätt ledare för given organisationskultur. Syftet med denna studie är att genom empiriska observationer utveckla CRLM modellens spektrum. Specifika forskningsfrågorna är: (1) Utifrån svenska ledares erfarenheter och upplevelser av krishantering, hur anpassades ledarskapet till organisationskulturen, typ av kris och vilken krisfas organisationen befann sig i? (2) Utifrån svenska ledares erfarenheter och upplevelser av krishantering, i vilken utsträckning stämmer CRLM överens med deras erfarenheter?

  Metod: Studien har genomförts via ostrukturerade intervjuer med sju respondenter vilka har gedigen erfarenhet av krishantering inom olika organisationer. Respondenterna har skattat sin organisationskultur med OCAI. Intervjudata har presenterats efter informanternas enskilda historier med en berättelse-metod, därefter har analys gjorts genom modellering.

  Resultat och slutsats: Undersökningen tyder genom respondenternas erfarenheter och upplevelser av krishantering att ledarskapet behöver anpassas genom krisens olika faser, och även till rådande organisationskultur. Resultatet visade att den tidigare presenterade CRLM stämde till stor del överens med respondenternas erfarenheter. Vidare har vi kunnat identifiera ledarskapsstilar och ledarkompetenser för att utveckla CRLM i krisens olika faser för en given organisationskultur. Utvecklingen var de identifierade ledarskapsstilarna empowering och demokratisk samt ledarkompetenserna image och synlighet, upprätthålla en effektiv organisationskultur, skapa organisatoriska förmågor och skapa förtroende.

  Examensarbetets bidrag: Studien har utvecklat tidigare CRLM med större spektrum vilket gör den mer tillämpningsbar för organisationer.

  Förslag till fortsatt forskning: CRLM behöver undersökas mer empiriskt och framför allt för interna kriser samt inom marknad och adhoktrati kulturer, vilket var en begränsning med denna studie.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Agorelius, Matilda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Najmi, Emmelie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Trivsel och fysisk aktivitet på arbetsplatser: En kvalitativ studie om mäklarverksamheten2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att skapa en ökad förståelse kring trivsel på arbetsplatser och hur gemensam fysisk träning kan påverka trivseln och företagets verksamhet. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer nyttjas. Urvalet är begränsat till fyra mäklarkontor med sammanlagt tio respondenter. De mest väsentliga faktorerna för trivsel på arbetsplatser är enligt respondenterna kollegor följt av ledning och gemensam fysisk aktivitet. Flexibla arbetstider och flexibla arbetsplatser anses vara minst betydelsefullt för att skapa god trivsel. Gemensam fysisk träning på arbetsplatsen bidrar enligt respondenterna till ökad produktivitet. Vidare forskning kan ske för att undersöka om typ av träningsform har någon inverkan på trivseln. Det är även intressant att undersöka om tiden för de gemensamma träningspassen har en inverkan på hur många som deltar och om tidpunkten för träningspasset har någon påverkan på produktiviteten. Slutligen kan vidare forskning ske genom att undersöka hur gemensam fysisk träning påverkar trivseln och verksamheten i andra branscher.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Ahldén, Magnus
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Domeij, Petter
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Effekterna på företags finansiella rapporter och nyckeltal efter införandet av IFRS 162019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Den nya leasingstandarden IFRS 16 träder i kraft i år, 2019, vilken innebär att företag ska kapitalisera sina operationella leasingavtal. Huvudsyftet med studien är därför att undersöka hur denna kapitalisering påverkar företag med avseende på deras finansiella rapporter och nyckeltal. Studien har även ett delsyfte vilket är att undersöka hur väl kapitaliseringsmodellen har estimerat operationella leasingavtalens påverkan utifrån utvalda nyckeltal hos företag.

  Metod: Studien använder ett kvantitativt tillvägagångssätt med en deduktiv forskningsansats. Empiriska data har samlats in med hjälp av en innehållsanalys där de dokument som granskats är årsredovisningar. Det insamlade materialet har sedan granskats med hjälp av deskriptiv statistik och bivariata analyser. Kapitaliseringsmodellen har också tillämpats för att kunna jämföra modellens estimeringar med verkliga utfallet. Resultaten har sedan diskuterats och lett till studiens slutsatser.

  Resultat & Slutsats: Resultaten av studien visar att tillgångar och skulder ökar för företag efter införandet av IFRS 16. Studien kommer fram till att branscherna hälsovård och detaljhandel kommer påverkas mest, att mindre företag samt mindre finansiellt begränsade företag påverkas mer. Studien finner att kapitaliseringsmodellen i regel har fungerat bra, främst inom branschen fastigheter och för större företag.

  Uppsatsens bidrag: Teoretiskt bidrar studien till avsaknaden av forskning om de faktiska effekterna hos företag på grund av implementeringen av IFRS 16. Den ger också ett svar på hur väl kapitaliseringsmodellen har fungerat, vilket kan vara användbart för såväl analytiker som forskare. Det praktiska bidraget är att studien bidrar till en ökad förståelse kring hur företag och olika branscher påverkas av den nya leasingstandarden.

  Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till vidare forskning är att studera ett större urval för att kunna få ett mer generaliserbart resultat. Ett annat förslag är att göra liknande studier i andra länder, för att se om regelförändringen slår hårdare på andra marknader.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Ahlenius, Martin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi. KTH, Fastighetsföretagande och finansiella system.
  The impact of motivation and person-job fit on employee turnover among Swedish real estate brokers: A mixed method approach2022Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Ägda privatbostäder är en viktig del av ett lands ekonomi. En bostad är även viktig ur ett individperspektiv eftersom bostaden är förknippad med såväl känslor som pengar. Behovet av och typen av bostad förändras under livets gång, vilket leder till bostadsbyten. Det ligger både i samhällets och individens intresse att dessa överlåtelser sker så säkert och smidigt som möjligt. En fastighetsmäklares primära uppgift, sett ur ett samhällsperspektiv, är just att underlätta säkra och smidiga överlåtelser. Givet den emotionella och finansiella betydelsen av bostäder är det inte konstigt att fastighetsmäkleri har både medias och forskares uppmärksamhet.

  Flertalet forskare argumenterar för att fastighetsmäkleri är ett viktigt och intressant ämne för forskning. Precis som andra branscher inom försäljning, har branschen svårt att anställa och behålla mäklare. Tidigare studier visar att det finns ett behov av ytterligare studier som undersöker hur länge mäklare stannar kvar i yrket och vad som ger en mäklare inre motivation samt eventuella samband mellan dessa faktorer.

  Denna avhandlings övergripande syfte är att beskriva och analysera antalet år i yrket samt de påverkande faktorerna. Denna avhandling utgår från egna upplevelser av branschen, nyfikenhet och ett abduktivt förhållningssätt till kunskapsproduktion. Avhandlingen är till största delen utforskande och artiklarna som ingår är baserade på olika typer av data som inhämtats genom intervjuer, enkäter och registerdata. All data som används i avhandlingen innefattar svenska mäklare.

  Resultaten av de fyra artiklar som ingår i avhandlingen visar att mäklare är kvar i yrket betydligt länge än vad branschen och forskare trott och att mäklare finner yrket inre motiverande och att denna motivation ofta är rotad i ett positivt känslomässigt engagemang för kunderna och önskan att få kundernas förtroende. Att vara inre motiverad av kundernas förtroende påverkar i sin tur positivt hur väl mäklarna själva anser att de passar i yrket. Vilket i sin tur starkt påverkar sannolikheten att de stannar kvar i yrket.

  Majoriteten av resultaten från de fyra artiklarna är inte i linje med tidigare studier, vilket är intressant och skapar utrymme för spekulation. Det kan vara så att det personliga ansvaret för hela överlåtelsen, mellanmansrollen och den förhållandevis höga utbildningen som karaktäriserar den svenska mäklarkåren inverkar positivt på den inre motivationen, vilket i sin tur ökar antalet år i yrket. Avhandlingen bidrar till litteraturfältet fastighetsmäkleri med insikter om mäklare och till det teoretiska fältet person-job fit med förslag som kan förbättra operationaliseringen och validiteten av person-job fit.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 12.
  Ahlenius, Martin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Berggren, Björn
  KTH.
  Gerdemark, Tommy
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Kågström, Jonas
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Åge, Lars-Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  The occupational life cycle of real estate brokers: a cohort study2022Ingår i: Journal of European Real Estate Research, ISSN 1753-9269, E-ISSN 1753-9277, Vol. 15, nr 3, s. 351-367Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this article is to describe and analyze the occupational life cycle of Swedish real estate brokers.

  Design/methodology/approachVoluntary turnover among real estate brokers could lead to occupational turnover and/or employee turnover and has been described as problematic by both practitioners and researchers alike. Most previous studies focusing on this issue have explored connections between real estate brokers' personality, economic and market conditions and turnover. Employee turnover involves shifting jobs within the profession (real estate brokerage), whereas occupational turnover concerns movement to a job not related to the real estate brokerage profession. Both perspectives on turnover are however lacking data about the average time spent as a broker. This study fills this gap by exploring real estate brokers' life cycle through data analysis using a cohort study consisting of a sample of 5,304 real estate brokers registered and/or deregistered over a ten-year period from 2010 to 2019.

  Findings

  The analysis show that the decline is almost linear, resulting in 50% of the newly registered real estate brokers remain in the occupation eight years after registration. These findings are not in line with previous assumptions as the real estate brokers' life cycle is substantially longer. The results also reveal that there are differences in life cycles due to gender and year of registration.

  Originality/value

  The analysis of longitudinal, aggregated data on the life cycle of real estate brokers is highly relevant as it serves as a point of reference for future longitudinal studies analyzing the motives for leaving the occupation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Ahlenius, Martin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Berggren, Björn
  KTH.
  Kågström, Jonas
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Exploring Motivational Factors Among High Performing Real Estate Brokers: The Swedish Case2021Ingår i: Journal of Real Estate Practice and Education, ISSN 1521-4842, Vol. 23, nr 1, s. 20-37Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this exploratory case study is to analyze the role of relational motivation for high-performing real estate brokers in Sweden. The concept of relational motivation, or relatedness, is explored through both affective and calculative commitment. The data in this study come from in-depth interviews with real estate brokers. The results show that the brokers are committed to their clients, in an affective and a calculative way. All of the participants expressed signs of being emotionally involved in their customer relations, often in terms of genuine interest in, and caring for, their clients. The existence of relatedness toward customers in a brokerage context contributes to the discussion on what motivates high-performing real estate brokers. By viewing relatedness as a trigger to engage in more customer relationships, the intrinsic motivation can be seen as a strong antecedent to individual performance.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Ahlenius, Martin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi. KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE).
  Berggren, Björn
  Åge, Lars-Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  The impact of gained trust on person-job fit and occupational turnover. The case of residential real estate brokersManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study explores if received trust is intrinsically motivating and if it is associated with subjective person-job fit and occupational turnover intentions in the Swedish brokerage setting. Results from 397 real estate brokers showed that brokers are driven by the gained trust from their sellers and that gained trust is a vital part of person-job fit within brokerage. Furthermore, increased levels of person-job fit strongly reduce occupational turnover intentions within brokerage. This study offers further insights into intrinsic motivation in professional service settings and indicates that certain types of customer interactions help to fulfill the basic psychological needs of competence and relatedness.

 • 15.
  Ahlenius, Martin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi. KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE).
  Kågström, Jonas
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Do intrinsic rewards matter for Swedish real estate brokers? A quantitative empirical generalizationManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Purpose - Intrinsic motivation affects job satisfaction and turnover intention. Still, previous motivational studies among real estate brokers (brokers) have primarily focused on extrinsic rewards leaving intrinsic rewards/motivation practically unexplored. The purpose of this study is therefore to evaluate the role of both satisfaction with intrinsic rewards (SIR) and satisfaction with extrinsic rewards (SER) on job satisfaction and turnover intention among Swedish brokers.

  Design/methodology/approach - This article is an empirical generalization and extension of Mosquera et al.’s (2020) article conducted among brokers in Portugal. Using a sample of 910 Swedish brokers, the study analyzes a conceptual framework and tests hypotheses by using partial least squares (PLS).

  Findings - Results indicate that SIR has a very strong impact on job satisfaction, which is not the case in the Portuguese sample. On the other hand, SER does not have an impact on job satisfaction, which is the case in the Portuguese sample. SIR does not have an impact on turnover intention in the Swedish sample, whereas SER does. Job satisfaction has twice the positive impact on turnover intention in the Swedish sample compared to the Portuguese. Furthermore, job satisfaction mediates the relationship between SIR/SER and turnover intention.

  Research limitations/implications - Findings of this study extend the existing literature of satisfaction with extrinsic and in particular intrinsic rewards on job satisfaction and turnover intention in the context of the brokerage industry. The most interesting difference between the samples is that Swedish brokers display much higher levels of satisfaction with intrinsic rewards. On the other hand, Swedish brokers appear to be less driven by extrinsic rewards, which is not in line with prior studies within brokerage.

  Practical implications - Both managers and students planning to become brokers should consider that SIR has a stronger impact on job satisfaction than SER. What are perceived as intrinsic rewards, however, is highly subjective, which is troublesome from a managerial perspective, even more so as SIR is much harder to influence than SER. Given that intrinsic motivation is primarily a consequence of needs fulfillment, screening of applicants for person-job fit ought to increase job satisfaction and reduce turnover given its focus on the congruence between job demands and worker’s needs, respectively what a job provides and the worker’s needs.

  Originality/value - This study contributes to the brokerage research field by indicating that being a broker differs substantially between countries and that intrinsic rewards matter for Swedish brokers.

 • 16.
  Ahlenius, Martin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Kågström, Jonas
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Fat cats or sociable wolves? Swedish real estate brokers and intrinsic rewards - A quantitative empirical generalization2023Ingår i: Journal of European Real Estate Research, ISSN 1753-9269, E-ISSN 1753-9277, Vol. 16, nr 1, s. 92-110Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  Intrinsic motivation affects job satisfaction and turnover intention. Still, previous motivational studies among real estate brokers (brokers) have primarily focused on extrinsic rewards, leaving intrinsic rewards/motivation practically unexplored. The purpose of this study is therefore to evaluate the role of both satisfaction with intrinsic rewards (SIR) and satisfaction with extrinsic rewards (SER) on job satisfaction and turnover intention among Swedish brokers.

  Design/methodology/approach

  This article is a replication, more precisely an empirical generalization and extension, of Mosquera et al .’s (2020) study conducted among brokers in Portugal. Using a sample of 910 Swedish brokers, the study analyzes a conceptual framework and tests hypotheses by using partial least squares (PLS).

  Findings

  Results indicate that SIR has a very strong impact on job satisfaction, which is not the case in the Portuguese sample. On the other hand, SER does not have an impact on job satisfaction, which is the case in the Portuguese sample. SIR does not have an impact on turnover intention in the Swedish sample, whereas SER does. Job satisfaction has twice the positive impact on turnover intention in the Swedish sample compared to the Portuguese. Furthermore, job satisfaction mediates the relationship between SIR/SER and turnover intention.

  Research limitations/implications

  Findings of this study extend the existing literature of satisfaction with extrinsic and in particular intrinsic rewards on job satisfaction and turnover intention in the context of the brokerage industry. The most interesting difference between the samples is that Swedish brokers display much higher levels of satisfaction with intrinsic rewards. On the other hand, Swedish brokers appear to be less driven by extrinsic rewards, which is not in line with prior studies within brokerage.Practical implicationsBoth managers and students planning to become brokers should consider that SIR has a stronger impact on job satisfaction than SER. What are perceived as intrinsic rewards, however, is highly subjective, which is troublesome from a managerial perspective, even more so as SIR is much harder to influence than SER. Given that intrinsic motivation is primarily a consequence of needs fulfillment, screening of applicants for person-job fit ought to increase job satisfaction and reduce turnover given its focus on the congruence between job demands and worker’s needs, respectively, what a job provides and the worker’s needs.

  Originality/value

  This study contributes to the brokerage research field by indicating that being a broker differs substantially between countries and that intrinsic rewards matter for Swedish brokers.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Ahlm, Matilda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Eriksson, Sabina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Hur företag redovisar värdeskapande genom The International <IR> Framework2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Samhällets medvetenhet gällande miljöfrågor har på sista tiden ökat, vilket även har lett till att efterfrågan av hållbarhetsrapportering ökat. Detta har i sin tur medfört att antalet hållbarhetsrapporter blivit allt fler den senaste tiden. Hållbarhetsrapporter är därför oftast väldigt långa och komplexa då intressenternas behov är brett och stort. Eftersom dessa rapporter inte tidigare har integrerats med den finansiella informationen från företaget är detta något som bör göras och det resulterar därför i så kallad integrerad rapportering [IR]. IR är ett sätt för företag att redovisa sitt värdeskapande på kort, medellång och lång sikt. Syftet med IR är att utöka traditionella tillvägagångssätt för att hantera de olika kapitalen och affärsmodellen som påverkar värdeskapandet. Utifrån detta har studiens syfte tagits fram, vilket är att analysera hur företag redovisar värdeskapande genom att tillämpa ramverket The International <IR> Framework.Studien har en positivistisk utgångspunkt och en huvudsaklig kvalitativ forskningsstrategi men med några kvantitativa inslag där en deduktiv forskningsansats har tillämpats. Studiens empiriska material har samlats in från integrerade rapporter och presenteras genom diagram. Analysen har gjorts genom att data ställs mot tidigare forskning. Studiens resultat påvisar att affärsmodell påverkar företagets redovisning av värdeskapande samt att The International <IR> Framework tillämpas i större grad när företag redovisar många kapital. Detta resultat visar att det går i linje med tidigare forskning och att innehållselementet affärsmodell är ett bra verktyg för att redovisa värdeskapande. Förslag till vidare forskning är att studera varför många företag inte kopplar ihop sin affärsmodell med sitt värdeskapande. Vidare skulle det även vara intressant att genomföra en liknande studie när The International <IR> Framework har etablerat sig med och då studera om det finns några väsentliga skillnader.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Ahlqvist, Malin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Örn, Niklas
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  En studie av den positiva marknadsreaktionen vid VD-byten i Norden: Hur reagerar investerare på kön, ålder och rekryteringskrets vid tillkännagivandet av en ny VD?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: En studie av den positiva marknadsreaktionen vid VD-byten i norden.

  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (Kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi

  Författare: Malin Ahlqvist och Niklas Örn

  Handledare: Jan Svanberg

  Datum: 2019 – juni

  Syfte: Syftet med denna studie var att analysera hur den nordiska marknaden reagerar på tillkännagivandet av en ny VD samt att analysera hur faktorerna; kön, ålder samt rekryteringskrets kan påverka denna reaktion.

  Metod: Studien har en positivistisk forskningsfilosofi med en deduktiv utgångspunkt. Studien tillämpar en eventstudie, vilket således förknippas med en kvantitativ forskningsmetod.

  Resultat & slutsats: Studiens resultat visade en positiv marknadsreaktion i Norden i samband med tillkännagivandet av ett VD-byte. Studien visade även en positiv marknadsreaktion för både kvinnor och män. Vidare tyder studien på att marknadsreaktionen är positiv i Sverige och Finland respektive negativ i Danmark och Norge. Marknadsreaktionen för män under medianålder var positiv medans reaktionen för män över medianåldern var negativ, marknadsreaktionen för kvinnor baserat på ålder är motsatta. Studien visade även att det fanns en positiv reaktion då den tillträdande VD:n är internt rekryterad samt en negativ reaktion då den tillträdande VD:n är externt rekryterad. Vissa delar av resultatet var dock inte signifikanta, det gick därför inte att utesluta att vissa delar av resultatet är slumpmässigt.

  Examensarbetets bidrag: Detta examensarbete bidrog till att fylla det forskningsgap som fanns gällande marknadens reaktion vid VD-byten relaterade till ålder, kön, rekryteringskrets samt ett jämförande nordiskt perspektiv.

  Förslag till fortsatt forskning: Studien visade vid flera tillfällen en signifikant reaktion dagen före själva tillkännagivandet av VD-bytet, detta ansåg vi vore ett intressant att fortsätta undersöka. Vi skulle med intresse ta del av en studie vilken presenterar en förklaring till denna signifikanta reaktion. Ytterligare tre förslag på fortsatt forskning presenteras i studien.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Ahmadi, Elena
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Vilhelmson, Pär
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Macassa, Gloria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Folkhälsovetenskap.
  Larsson, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  FRAMFÖR (Framgångsrika företag i Gästrikland): ett longitudinellt projekt om ledarskap, arbetsmiljö och effektivitet – fördel för både forskning, utbildning och ett hållbart arbetsliv?2016Ingår i: Inkluderande och hållbart arbetsliv: Book of abstracts - FALF 2016, Östersund: Mittuniversitetet , 2016, s. 48-48Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Projektbeskrivning: FRAMFÖR har under 15 år bedrivits i Gästrikland i samarbete mellan utbildning och forskning vid Högskolan i Gävle, företagsutvecklare vid kommuner, företag och näringslivsorganisationer. Varje år delas utmärkelsen FRAMFÖR ut till 50 företag. Ambitionen är att uppmuntra framgångsrika företagare och visa upp intressanta exempel på hur framgång kan skapas. Processen startar med att 120 företag (>4 anställda) nomineras utifrån finansiella kriterier (ex. omsättningstillväxt, vinstmarginal). Sedan genomför studenter vid Ekonomprogrammet intervjuer med cheferna för dessa företag. Intervjuerna sker utifrån ett standardiserat frågeformulär kring arbetsmiljö, ledarskap, organisering och effektivitet. Avslutningsvis väljer en jury ut de 50 mest framgångsrika företagen utifrån såväl finansiella kriterier som studenternas intervjuresultat. Projektets trippel helixuppbyggnad (Utbildning, Forskning och, Företag) skapar nyttor för olika intressenter.

  Utbildningsnyttor: Studenterna får möjlighet till interaktion med företagare i sin direkta närhet. Aktiviteterna underlättar att uppfylla utbildningsmål där flera mål kan uppfyllas med samma aktiviteter. Förståelse för näringslivets förutsättningar samt kunskaper om ett vetenskapligt angreppssätt ökar.

  Forskningsnyttor: Stärker pågående forskning om hälsofrämjande och effektivt ledarskap inom arbetshälsovetenskap samt företagsutveckling inom företagsekonomi. Det stora urvalet av företag ger en bra bild av företagen i regionen och en möjlighet att följa dem över tid. Ambitionen är att få mer kunskap om hållbara och effektiva företag. Fördjupade studier av utmärkelseföretag möjliggörs och ett doktorandprojekt med inriktning på ledarskapsbeteenden, organisationsfaktorer, tidsanvändning samt chefers/medarbetares arbetsmiljö/hälsa i utmärkelseföretag är uppstartat.

  Företagsnyttor: Företagare får möta studenter och förstå hur de tänker. Ställda frågor, t.ex. rörande arbetsmiljö och ledarskap, kan starta reflektionsprocesser som bidrar till fortsatt utveckling. FRAMFÖR-utmärkelsen delas ut vid en högtidlig tillställning där företagarna kan bygga nätverk. Flera företagare lyfter fram det positiva symbolvärdet av att få utmärkelsen.

  Projektets framtid: Målet är att fortsätta ytterligare 15 år och fortsätta utveckla nyttorna för samtliga intressenter. Ett prioriterat område är återkoppling till företag i någon form samt ökad samverkan mellan studenter och företagare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Ahmadi, Zahra
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi. KTH.
  Market orientation and public housing companies in the Swedish declining market2016Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The licentiate thesis consists of three papers with the particular topic in public housing. They discuss how the public housing companies manage the transition to higher economic demands meeting increased customer and market requirements. These studies focus specifically on how the public housing company deal with market challenges associated with the decision to demolish, maintain and/or new construction. Market-oriented perspective can be a tool for the public housing companies to achieve better customer value and enhance economic development. Although the market orientation concept has contributed to valuable improvements in research, the thesis assumes that it is necessary to distinguish between that the public housing companies operate market-oriented to meet customer requirements and their focus on innovation. Paper I develops market/innovation types and then investigates how public housing companies adapt to these types. It was found that economic conditions in the municipality have a major impact on the housing companies, causing them to act innovatively and create superior customer value by innovations. The study confirms that the implementation of market and innovation orientation contributes to competitive advantages in growing markets, while weak economic conditions impair implementation in declining markets. Paper II addresses how public housing companies in declining markets act based on the concept of market intelligence. This study suggested and tested whether there is a positive link between collecting customer information, disseminating it in the organization, and responding to customer needs, and whether this link has an impact on strategic performance. The result shows that weak links exist in the process; the efficiency of intelligence distribution in public housing companies is affected mainly by their responsiveness to customer needs. Paper III also addresses the public housing companies’ market strategies in declining markets. This study, based on a market-strategic perspective, compares how public housing companies act in relation to customer wants compared to the private housing market. The result shows that public housing companies are more engaged in carrying out new construction, renovation, and reconstruction, as well as taking more social responsibility compared to the private sector. In particular, their concern for the customers’ social needs is evident.

 • 21.
  Ahmadi, Zahra
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Moderating effects on market orientation and strategic performance: A study of public housing companies in Sweden2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 22.
  Ahmadi, Zahra
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Moderating effects on the market orientation and strategic performance relationship in public housing2019Ingår i: Baltic Journal of Management, ISSN 1746-5265, E-ISSN 1746-5273, Vol. 14, nr 4, s. 559-577Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this study is to examine how external factors moderate public housing companies’ market orientation and strategic performance relationship.

  Design/methodology/approach – The quantitative method was applied to data from a survey sent to 289 public housing companies in Sweden. A hierarchical, multicollinearity diagnostics–moderated regression analysis is used to test the research hypotheses.

  Findings – The results reveal moderating factors. The companies take several initiatives to inform themselves about customers’ needs and distribute the information within the company, but economic conditions, as well as market and technological turbulence in the municipalities, moderate the relationship between market orientation and strategic performance. Economic conditions make it difficult for public housing companies to strategically act based on market needs when making decisions and planning construction strategies (strategic performance).

  Research limitations/implications – This study is limited by focusing on public housing companies, a sector that differs radically from the open market. The study highlights the effects of moderating factors that are important for companies’ strategic performance and long-term construction strategies. From this limited focus, researchers might use the results to compare both similar and different market situations.

  Practical implications – The results of the study are useful for companies facing a similar market situation of external moderating constraints. The result might be used in future research related to the area in focus.

  Originality –This research adds new knowledge to market research by including the impact of economic conditions, which provide insight into how to develop and use market knowledge in real estate and public housing markets.

 • 23.
  Ahmadi, Zahra
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  The role of competitive strategy and market orientation: the effect of innovation and sustainability - a study of public housing companies2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 24.
  Ahmadi, Zahra
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi. KTH, Bygg- och fastighetsekonomi.
  The role of market orientation in public housing companies: A study of MO’s effect on construction strategies2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The development of public housing companies in Sweden is strongly influenced by legal, economic, and demographic changes. The companies long tradition of taking responsibility for customer welfare in living have recently been criticized for excessive dominance over price setting, which is claimed to give them competitive advantages in the housing market. New legislation in 2011 requires financial return on investment, implying increased competition with radical changes for the companies. Because of the law, they find themselves transitioning from the role of being responsible for living conditions in Sweden to having to work in a businesslike manner with increased competition.The purpose of this dissertation is to analyze how the public housing companies’ deal with market orientation constructs and what their impact is on construction strategy choices. Theoretically, the market orientation concept is seen as a tool for companies to create superior value for the customers and influence strategic performance, which is a relationship tested and analyzed in this dissertation.The research was conducted through data collection stages using qualitative and quantitative methods. In the first stage, a qualitative pilot study was conducted with interviews of 15 managers in 11 public housing companies in central Sweden. In the second stage, two quantitative comparative studies of public and private housing companies in declining markets in central Sweden were conducted, collecting data from 23 (22 survey respondents) public and 37 private housing companies (16 respondents). In the third and final stage, two quantitative studies were conducted, collecting data from all 289 public housing companies (165 respondents) in Sweden.Results of the five studies show, firstly, that economic condition in the municipality have a major impact on the housing companies’ construction strategies, causing them to act innovatively in order to create superior customer value. Secondly, market orientation efforts contribute to competitive advantages in growing markets, while weak economic conditions limit the companies’ construction strategy choices in declining markets. After analyzing the link between market orientation constructs and construction strategy in declining markets, results showed that the public housing companies demonstrate higher responsiveness to customer demands compared to the private sector, but these have no effects on construction strategy. Thirdly, the analysis of moderating (external) and mediating (corporate social responsibility) effects on the market orientation and construction strategy relationship confirms that economic conditions in society influence construction strategy planning and decisions. The results of the mediating effects of CSR indicate that environmental and social issues have a positive influence on the market orientation and construction strategy relationship.

 • 25.
  Ahmadi, Zahra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Berggren, Björn
  KTH.
  Public housing companies in transition: from governmental tools to profit-making organizations2020Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 26.
  Ahmadi, Zahra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi. KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  Lind, Hans
  KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management, Building and Real Estate Economics.
  Strategies in declining housing markets: a comparison of public and private housing companies2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 27.
  Ahmadi, Zahra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Lind, Hans
  School of Architecture and the Built Environment, KTH, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Sustainable strategies in a declining housing market: a comparative study2018Ingår i: International Journal of Management Practice, ISSN 1477-9064, E-ISSN 1741-8143, Vol. 11, nr 4, s. 400-421Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is first to examine and comparesustainable strategies within public and private housing companies in decliningmarkets in central Sweden. Then, the study evaluates the impact of newlegislation that requires public housing companies to act in a ‘businesslike’way, in the same way as a long-term private company. A quantitative studywas conducted based on a survey sent to 72 housing companies. The resultsshow that public housing companies are more strategy oriented than privatehousing companies. The results can be viewed as an on-going interactionprocess, where a company’s strategies affect its profit. The study aims toincrease the understanding of activities within housing companies in adeclining market that engage the companies in sustainable strategies toimprove their market knowledge and profit.

 • 28.
  Ahmadi, Zahra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Sundström, Agneta
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  The market intelligence impact on strategic performance in declining markets2017Ingår i: International Journal of Applied Business and Economic Research, ISSN 0972-7302, Vol. 15, nr 15, s. 457-473Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study examines how companies in declining markets operate in the context of market intelligence, responding to customer needs and applying them tostrategic performance. A quantitative survey was sent to 214 public housing companies. The results indicate that market intelligence creates commitment and is significant. A positive relationship was found between data gathering, dissemination, and responsiveness, which indicates that the companies comprehend market needs but companies have difficult to manage construction strategies that improve strategic performance. There was a low value of strategic performance; a link between market intelligence and the chosen strategy was not confirmed. Companies know what the market wants but base their decision on previous strategic performanceon economic conditions in the municipality instead.

 • 29.
  Ahmadi, Zahra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Sundström, Agneta
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  The role of market intelligence in declining markets: public housing companies in Sweden2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 30.
  Ahmady, Adris
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Mohammed, Maryam
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Marknadsföringsstrategier Inom Dagligvaruhandel Under Hög Inflation: En Kvalitativ Studie2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: Marknadsföringsstrategier inom dagligvaruhandeln under hög inflation

  Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi

  Författare: Adris Ahmady och Maryam Mohammed

  Handledare: Peter Ek

  Datum: 2023-juni

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka marknadsföringsstrategier för företag inom dagligvaruhandel under en hög inflationstakt. För att bidra med ökad förståelse kring hur företagens marknadsföring påverkas, görs en jämförelse mellan strategier inom marknadsföring som företagen tillämpar under normala ekonomiska omständigheter och hur dessa förändrats eller påverkats under en ekonomisk kris, i detta fall en stigande inflation.

  Metod: En kvalitativ forskningsmetod har tillämpats i denna studie, med genomförandet av fyra semistrukturerade intervjuer med företagsansvariga inom ICA respektive Coop. Samtliga respondenter är butikschefer som lokalt även har ansvar över respektive butiks marknadsföring.

  Resultat och slutsats: Studiens resultat har visat att företag inom dagligvaruhandeln har påverkats av priserna och ett förändrat kundbeteende har observerats, vilket har bidragit till att företagen har behövt vidta åtgärder för att inte förlora sina kunder. Vid normala omständigheter har Coop lagt stor vikt vid positionering genom sortiment som är exklusiva, och ICA har på samma sätt tagit stor nytta av ICA:s eget varumärke för att sticka ut ur mängden. Under en stigande inflation har främsta fokus för dessa företag legat på att erbjuda konkurrenskraftiga priser, samt anpassa butikernas utbud till kundernas efterfrågan. Även om inte många förändringar har skett inom online-handeln, För företaget ICA har online-handel varit en stor möjlighet att behålla sina kunder, även om inte många förändringar har skett inom online-handel. Erbjudanden och kampanjer samt stora prissänkningar har varit aktuella för diverse varor, beroende på kundsegment och efterfrågan. Sociala medier har också varit ett viktigt kommunikationsmedel för samtliga företag. Respondenterna har främst representerat mindre lokala företag, vilket innebär att resultaten från denna studie inte kan generaliseras för all marknad inom detaljhandeln, eller för alla företag inom dagligvaruhandeln.

  Examensarbetets bidrag: Studien har bidragit till en ökad förståelse kring påverkan av ekonomiska kriser på företag inom dagligvaruhandeln men även gett en liten insyn i hur konsumenters beteenden förändras vid ekonomiskt tuffa tider, även om det senare nämnda inte har varit en del av studiens syfte.

  Förslag till fortsatt forskning: Förslag till vidare forskning är undersökning av marknadsföringsstrategier hos större företag inom dagligvaruhandeln, samt hos grossister och leverantörer.

  Nyckelord: Marknadsföringsstrategi, inflation, dagligvaruhandeln, marknadsföringsmixen

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Ahmed, Aram
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  ElHaj, Mohamad
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi. None.
  Factors Impacting Female Career Success in Leadership ´´ Insights from female leaders on their journey of professional growth and leadership ``2023Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  AbstractThe underrepresentation of women in leadership roles has become a global issue. There aremany factors, numerous barriers, and obstacles that prevent women to attain leadership positions and career advancements such as unconscious bias, lack of access to networks and mentors, and a lack of work-life balance support, etc.

  The thesis aims to investigate the leadership style and communication that contribute to thecareer success of women in leadership positions, identify the reasons for the low representation of women in leadership roles, and explore ways to promote female leadership.

  The theoretical framework and literature review focus on the various leadership styles, including transformational, transactional, and laissez-faire, effective communication styles whichcan significantly impact one's ability to lead. In addition, the importance of diverse leadershipin the workplace, gender differences in communication approaches, and strategies to empowerwomen to overcome communication barriers.We will provide a comprehensive understanding of the leadership and communication stylesthat influence women's career success in leadership positions and offer recommendations toorganizations on how to foster gender diversity in leadership roles based on real-life experiences from several interviews with women leaders.

  We will provide in-depth interviews withfemale managers showing their sides of the work life and their experiences and issues leadingto leadership and their struggles to gain a higher position at their organizations. With a mixture of different organizations provided and different countries' points of view. We will provide and show the different leadership styles and communications and how this shows different aspects of female managers’ behaviors and communication. We will show how based onthe information we gather how communication and leadership styles play a massive role inthe workplace environment.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Ahmed, Javed
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Khan, Abdullah Al Mamun
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Influence of National culture on internal communication process. A study on universities in Bangladesh & Sweden.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study was to investigate how national culture influence internal communication of university.

   

  Methodology: A qualitative approach was chosen to conduct this research. Semi structured interview were taken. Interviews were taken by face to face, skype and phone call. Ethical approach was considered while interpreting the data.

   

  Findings:

  Our study showed that high power distance has negative impact on internal communication. We found that high power distance creates block between supervisors and subordinates to share information. Thus it creates barriers for effective communication flow and hinders organizations development. Our study also found that power distance is available in both countries but the degree of power distance is varied from one to another. In our study we also found that Individualism and collectivism has effect on internal communication. Our study showed that Individualistic or collectivistic decision making process of university effect internal communication of university in both countries. Previous study suggests that high power distance country tends to be a collectivistic country. Though the result is not always true. However, we found that true in our study.

   

  Contribution: The study adopts employee centric approach to explore the effects of culture on internal communication. This is an important contribution to previous researches that focused on internal communication from different perspectives, inclusion of cultural differences on internal communication has added value to the research field. Moreover, this paper contributes insights in cultural differences as well as employee perspective and by doing so it suggests theorist and practitioners that how internal communication can relate to employee’s engagement in different cultural perspectives.

   

  Limitations: The major limitation of this study was that this study only focused on Hofstede’s power distance and individualism as cultural dimensions. Other dimensions were not focused. Another limitation of this study was the sample size. The sample size is too small to represent the whole population in regards to university perspective.

   

  Suggestions for further research: Additional qualitative or quantitative methods can be required to explore the findings in different aspects. The study focuses on the educational institute. The findings may vary in accordance with the different industry and sectors. The study provides the guidelines regarding the impact of cultural differences on internal communication. Future research could consider other important factors that may have profound impact on internal communication in different settings.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Ahmed, Sharif
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Islam, Md.Tawhidul
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Factors for Reshoring Decision: A Supply Chain Perspective2021Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: The study aims to explore the supply chain factors that impacts reshoring decisions.Methods: The study followed a qualitative research method based on exploratory research. In order to attain the context of situation-based interpretation, semi-structured interviews were conducted based on two Swedish firms engaged in reshoring initiatives. The collected data were individually analysed followed by a cross-case analyses.Findings: The research findings identified several experiences within the supply chain factors that have an influence over the reshoring decision. Firstly, firms are required to secure the replacement of offshored suppliers in their home country and ensure the access to the abundance of raw materials while reshoring. Secondly, realignments are needed for components to suit with organizational values, integrate to obtain independence from external entities and utilize pre-existing assets to mitigate challenges. Thirdly, increase in customer participation for firm’s product decision and locally produced goods can further enhance brand perception. Lastly, proximity allowed firms to streamline logistical communication, deter investment cost and promote R&D capabilities.Contribution: The study contributes in the knowledge of reshoring through the lens of supply chain management and also provides managerial context for reshoring decisions. The sole focus on supply chain factors enhances the theoretical expansion of reshoring and allowing further study materials into the emerging research field of reshoring. In addition, the research findings from four different supply chain factors allows a multifaceted contribution for organizational managers. Managers can individually or conjointly utilize the ideas on resource, reconfiguration, customer and proximity for reshoring decisions.Conclusions: The results from the study and the fulfilment of the aim shows that reshoring is a case of strategic decision making by firms who aim to secure a better competitive standpoint by repatriating production back to the home country.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Aitattaleb, Latifa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Östling, Karin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Relationen mellan ledarskap och hållbarhet i svenska kommuner2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Titel: Relationen mellan ledarskap och hållbarhet i svenska kommuner.

  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi 

  Författare: Latifa Aitattaleb & Karin Östling

  Handledare: Daniella Fjellström

  Datum: 2022 - juni

   

  Syfte: Syftet med undersökningen är att skapa förståelse för hur Sveriges kommunala organisationer arbetar med hållbarhet och relevansen av CSR, samt att bidra till ökad kunskap inom den offentliga sektorn om hållbarhet och Agenda 2030. Detta syfte besvaras med hjälp av följande forskningsfrågor; Hur påverkar ledarskapet hållbarhetsarbetet i svenska kommuner? På vilket sätt är CSR relevant inom kommunal verksamhet? samt Hur arbetar svenska kommuner med Agenda 2030 i sitt hållbarhetsarbete?

   

  Metod: Forskningen består av en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer genomförda på nio respondenter från åtta olika kommuner med befattningar med ledarroll. De semistrukturerade intervjuerna innehöll frågor som berörde ledarskap, hållbarhet samt Agenda 2030.

   

  Resultat och slutsats: Resultatet visar att ledare inom offentlig organisation har en påverkan i engagemang och medvetenhet inom hållbarhetsfrågor genom sitt ledarskap, vilket kan stärkas genom att praktisera en etisk ledarstil. Termen CSR förekommer inte i den offentliga sektorn eftersom dess kärnverksamhet redan syftar på att öka samhällsnyttan lokalt. Resultaten visade även att kommuner aktivt arbetar med att integrera Agenda 2030 genom olika styrdokument och strategier samt deltagande i Glokala Sverige. 

   

  Examensarbetets bidrag: Denna studie har bidragit till fördjupad kunskap om hur landets kommuner arbetar med hållbarhet i allmänhet och Agenda 2030 i synnerlighet. Den stärker tidigare studier och bidrar dessutom med att ge en bredare, aktuell insikt hur det aktiva arbetet med hållbarhet genom ledarskap praktiseras i den offentliga sektorn. 

   

  Förslag till fortsatt forskning: För att kunna få ytterligare infallsvinklar så föreslår vi att gruppintervjuer genomförs under samma tema inom offentlig sektor, där en grupp representerar ledning och en styrelse, för att utmynna än mer förståelse och kunskap i ämnet. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Akter, Ruzlin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Rathnayaka, Shashiprabha
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  The Impact of Organizational Culture and Leadership on Organizational Innovation2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract Title: The Impact of Organizational Culture and Leadership on Organizational Innovation

  Level: Final assignment for Master Degree in Business Administration

  Authors: Ruzlin Akter and Shashiprabha Rathnayaka

  Supervisor: Zahra Ahmadi, PhD

  Examiner: Maria Fregidou-Malama, PhD

  Date: 2019 – January

  Aim: The aim of the study is to explore the impact of organizational culture and leadership in the development of organizational innovation.

  Method: The study is based on twelve qualitative interviews from six different organizations. The organizations have been selected randomly but with consideration of innovativeness. Two of the organizations have been selected from Sri Lanka and four organizations from Sweden. This study has been conducted by following an inductive qualitative research method using structured and semi-structured interview. Inductive approach has been followed to analyze the data.

  Result & Conclusion: Organization culture and leadership together have an influence for developing innovation. The findings of the study suggest that process and job oriented culture, and transactional leadership has both positive and negative impact in developing innovation. Our findings suggest that result oriented culture, employee oriented culture, pragmatic culture, open system and transformational leadership are more effective than process oriented, job oriented, normative culture and transactional leadership for developing innovation.

  Suggestion for Future Research: Though this study has used six organizations, the numbers of participants is low for each organization. This study has not focused on any specific industry and national culture. Therefore the suggestion for further study is to use more participants and to be industry specific. Researcher can also go in depth to identify which factors are particularly the reasons for the failure and success of innovativeness to this particular industry through comparing the national culture.

  Contribution: This study has made a theoretical contribution by connecting organizational culture and leadership with innovation and provides a new reflection regarding the impact of ii process oriented culture and job oriented culture. This study contributes to the implication to managers where managers can serve best for the culture while knowing about the influential result of the culture and leadership on innovation. With the help of this study, organizations will be able to identify the factors that may help them to be innovative and competitive in market. Ultimately the organization will be able contribute to the national economy of its country.

  Key words: Organizational Innovation, Leadership, Organizational Culture.

 • 36. Akter, Ruzlin
  et al.
  Rathnayaka, Shashiprabha
  Ahmadi, Zahra
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  The effect of leadership and organisational culture on organisational innovation2023Ingår i: International Journal of Services Technology and Management, ISSN 1460-6720, E-ISSN 1741-525X, Vol. 28, nr 5/6, s. 360-388Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of the study is to explore the impact of company leadership and organizational culture in the development of organizational innovation.

  Design/methodology/approach

  The qualitative approach is applied via 12 interviews from six different organizations, encompassing both service providers and product manufacturers, in the countries of Sweden and Sri Lanka.

  Findings

  Leadership and organizational culture together influence the development of innovation. The findings suggest that process- and job-oriented culture, as well as transactional leadership, have both positive and negative impacts in developing innovation. Result-oriented, employee-oriented, pragmatic culture and an open system, together with transformational leadership, are found to be more effective.

  Research limitations/implications

  This study was limited to six organizations, specific industries and national cultures. Researchers could explore in depth to identify which factors particularly lead to the failure or success of innovativeness in a particular industry, through comparing national cultures.

  Practical implications

  This study helps managers decide how to serve best within the organizational and national culture, while learning about the influential result of the culture and leadership on innovation. With the aid of this study, organizations will be able to identify factors that may help them to be innovative and competitive in the market.

  Originality

  This study highlights the importance of leadership and organizational cultures effect on an organization's innovation, as well as showing how it improves the companies ability to both meet consumer expectations and contribute to their national economy. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Akther, Yasmin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Rahman, Samsur
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Entrepreneurship in micro-business: Small food shops present business condition considering pandemic in Stockholm2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

   

  Topic: Entrepreneurship in micro-business: Small food shops present business condition considering the pandemic in Stockholm.

  Aim/Purpose of the study: Our research aim/purpose is to analyze the entrepreneurship micro-business food shops present business conditions considering the pandemic situations in the Stockholm area. 

  Methodology: We have conducted qualitative research on the micro-business operations focusing on small food shops located in the Stockholm area. Primary data collected from different small food shops by conducting short personal interviews; and collected some secondary data from various relevant sources to understand the micro-business performance. Data collected from Korv & Ice-cream shops, Thai Wok shops, Sushi shops, Kebab shops, Indian food shops located in Stockholm area; and our research sample size was 25 shops in total.   

  Findings & Analysis: We get many useful opinion and insight from the owner/management of the food shops regarding there micro-business entrepreneurship considering the on-going COVID-19. We have analysed our findings with the relevant entrepreneur theories and literature to find the resemblance of the micro-business entrepreneurship in their operations.  

  Research limitations: Our research scope was limited on few types of micro-business food shops at Stockholm area due to our limited time and resources. Also for the present pandemic situation, it was difficult for us to expand our study further.

   

  Research implications: Our research explains the present effect of the pandemic situations on micro-business entrepreneurship of small food industries. It also posits the future projections of this business sector. This research has contributed on the entrepreneurial theories reflections in the food micro-businesses. It also provides a present social impact of the pandemic in this business sector.

   

  Future research: Our study focused on few types of entrepreneurship food micro-business and covered only a small parts of Stockholm area. So, it leaves to conduct future research on other types of entrepreneurship food micro-business along with other different areas. Future research could be executed at other areas of developed countries to show comparison; or conducted in developing countries and at the emerging market economy.

   

  Keywords: Micro-business, Entrepreneur, pandemic situation, Entrepreneurship, Food shops.

   

  Paper type: Research paper      

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Entrepreneurship
 • 38.
  Al Darwish, Nahla
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Shafqat, Hira
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  The Influence of Motivation Factors on Employee’s Performance: A Quantitative Study using SDT & Motivation-Hygiene Theory2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract:In the dynamic landscape of contemporary organizations, the complex interplay between motivation and employee performance creates a complex tapestry that shapes the path of success. Scholars recognize the important role of motivation in driving and promoting employee performance, yet a comprehensive understanding of the complex ways in which these values are embedded within the organization is lacking. There has been some research on the relationship between employee performance and motivation. The definition of motivation and two well-known theories of motivation are covered in this essay. A comprehensive examination of the literature is done to investigate the connection between motivation factors and employee performance. It has been discovered that employees' dedication to their work is influenced by both intrinsic and extrinsic motivation factors. The study explores the impact of motivation factors in organizational performance. A quantitative study based on Sweden Stockholm. Our findings show that motivation factors contribute significantly to employee performance and effectiveness. The quantitative method includes administering a wide range survey with employees working in Stockholm, Sweden to collect data on their motivation level and its impact on overall employee performance.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  The Influence of Motivation Factors on Employee’s Performance
 • 39.
  AL Hareere, Rafeh Ibraheem Taleb
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Bekic, Kenan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  The relationship between leadership and organizational culture: Handelsbanken in Sweden2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  Title: The Relationship between Leadership and Organizational Culture

  Level: Master Degree in Business Administration 

  Authors: Al Hareere, Rafeh and Bekic, Kenan

  Supervisor: Maria Fregidou- Malama 

  Examiner: Ehsanul Huda Chowdhury

  Date: 2018-10-10

  Aim: The aim of the study is to explore the relationship between leadership and organizational culture in a financial organization. The study has been conducted in Handelsbanken, Sweden.

  Method: The study is based on ten qualitative interviews with managers and employees in Handelsbanken, Mid-Sweden offices. We used inductive approach by comparing findings with existing theory.

  Result & Conclusions: Leadership depends mostly on corporate values and individuals´ personalities within SHB.  We noticed predominantly notion of transformational leadership, consisting of democratic, empowering and participative leadership. SHB´s corporate culture is strong and cohesive, resembling mostly guided missile type of culture. We argue that leadership and corporate culture affect each other, in case of Swedish Handelsbanken through employee motivation and empowerment and internal recruitment and development of future managers.

  Suggestions for future research: We suggest a study where the possible existence of transactional and laissez faire leadership could be proven within a financial organization as well as studies on other types of corporate culture and conducting similar studies within financial organizations to make comparisons between the organizations.

  Contribution of the thesis: This study contributes to theoretical knowledge development about leadership and corporate culture and the interconnection between them within a financial organization, as presented in case of Handelsbanken, Mid-Sweden offices.

  Key words: Leadership, corporate culture, transformational leadership; democratic, empowering, participative leadership; guided missile corporate culture, financial organization

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Ali, Lawnd
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Nee, Camilla
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Interaktion och kommunikation på sociala medier i Sverige, en del av modebranschens marknadsföringsstrategi: En kvalitativ studie om kundernas tankar gällande företagens sociala medier2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Titel: Interaktion och kommunikation på sociala medier i Sverige,  en del av modebranschens marknadsföringsstrategi - En kvalitativ studie om kundernas tankar gällande företagens sociala medier

  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi

  Författare: Lawnd Ali och Camilla Nee

  Handledare: Peter Ek

  Datum: 2022 - Januari

  Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka kundernas perspektiv på den roll som interaktionen och kommunikationen spelar när det kommer till modeföretagens marknadsföring inom sociala medier i Sverige. Studiens forskningsfråga innefattas av; Vad anser användare av sociala medier om modeföretagen inom Sveriges användning av sina sociala medier som marknadsföring när det kommer till kommunikation, interaktion och kundengagemang?

  Metod: Uppsatsen innefattas av en kvalitativ metod med deduktiv ansats, där det empiriska materialet samlats in genom semistrukturerade intervjuer genomförda via zoom och över telefon. Därefter transkriberades de inspelade intervjuerna för att tillämpas en tematisk analys.

  Resultat och slutsats: Modeföretagens interaktion och kommunikation spelar en stor roll för deras kunder, vilket även påverkar engagemanget. Vill företaget behålla sina nuvarande och potentiella kunder, innebär det att de bör lägga ner resurserna som krävs för att nå upp till kundernas förväntningar - eftersom de annars kan förlora dem till sina konkurrenter.

  Examensarbetets bidrag: Studien ger värdefulla insikter om kundernas åsikter när det kommer till hur stor roll en god kommunikation och interaktion från modeföretagens håll på sociala medier faktiskt spelar.

  Förslag till vidare forskning: Kvalitativ forskning med semistrukturerade intervjuer, där fokus ligger på modebranschens synvinkel för att kunna jämföra huruvida kundernas och företagens tankar liknar varandra eller skiljer sig åt. Även kvantitativ forskning med kunder för ett större urval och ökad generaliserbarhet såväl som statistiskt resultat.

  Nyckelord:  Sociala Medier, Kundengagemang, Sociala media Marknadsföringsaktiviteter, Interaktion & Kommunikation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Al-Iedani, Rasha
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Moa, Eriksson
  Vilken betydelse har lönen förarbetsmotivation och personalomsättning?-En kvalitativ studie om lönens betydelse hosarbetsterapeuter2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Alkhalaf, Bayan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Åberg, Katja
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Leder kompensation för servicefel till olika grad av kundnöjdhet beroende på hur kompensationen uttrycks? En enhetseffekt i dagligvaruhandeln2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Title: Does compensation after service failure lead to different levels of customersatisfaction depending on how the compensation is expressed? A unit effect in the grocery store context.

  Aim: In case of service failure, companies must recover the service to regain customer satisfaction. How compensation is expressed, e.g. in SEK can lead to the customer being more satisfied than if the expression is semantic (double the money back). The purpose of the study was to examine within the grocery trade how different ways of describing compensation affect the customers who receive the service recovery.

  Method: 204 respondents had to answer a questionnaire study based on a fictitious scenario of a service failure in the grocery store. The design is a factorial experiment with three independent variables and two dependent variables. The conditions of the experiment were: 200 SEK, 400 SEK, the money back and double the money back, to see how the different conditions affected the requested compensation and customer satisfaction.

  Results and conclusions: The results showed that there was a marginal, but statistically significant, difference in customer satisfaction when the participants received the compensation in SEK compared to double up or the money back, which thus means that they were more satisfied when the compensation was expressed monetarily. The results showed that the average compensation to reach the service recovery paradox was 305 SEK.

  Contribution of the thesis: The grocery store can make use of the study's data, as compensation that was expressed monetarily showed higher customer satisfaction compared to the money back or double the money back. This study shows that the compensation may have a lower threshold compared to grocery stores' commonly used compensation levels of double the money back. Furthermore, stores should be aware that younger customers are more discerning in terms of compensation level and should thusbe adapted to the store's given customer segment.

  Suggestions for future research: To compare monetary compensation amounts with percentages. Possibly the differences would be greater, as interpretation of percentages could be perceived as more difficult to calculate. In addition, it would be interesting to examine customer satisfaction in the grocery trade in other countries (which have different cultural values) compared to Sweden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  En enhetseffekt i dagligvaruhandeln
 • 43.
  Almqvist, Sanna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Wiberg, Pernilla
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Prestationsmätningar och medarbetarengagemang: En fallstudie om kopplingen mellan medarbetares inställning till prestationsmätningar gällande kundnöjdhet och långsiktiga mål samt strategier2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: Prestationsmätningar och medarbetarengagemang: En fallstudie om kopplingen mellan medarbetares inställning till prestationsmätningar gällande kundnöjdhet och långsiktiga mål samt strategier

   

  Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi

   

  Författare: Sanna Almqvist och Pernilla Wiberg

   

  Handledare: Tomas Källquist

   

  Datum: 2018 – januari

   

  Syfte: Bakgrunden till denna studie grundar sig i att tidigare forskning lyfter olika aspekter av nyttan av prestationsmätning ur ledare eller företagets perspektiv. De efterfrågar dock mer forskning om hur medarbetares inställning till prestationsmätningar leder till engagemang. Vårt syfte är därmed att öka förståelsen för hur medarbetares inställning till prestationsmätningar gällande kundnöjdhet engagerar dem i deras vardagliga arbete att sträva mot långsiktiga mål och strategier.

                       

  Metod: Denna studie grundar sig i ett aktörssynsätt med ett hermeneutiskt och socialkonstruktionistiskt perspektiv. Insamlandet av det empiriska datamaterialet har skett genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna omfattats av teman som återfunnits vid skapandet av den teoretiska referensramen som bygger på tidigare forskning inom ämnet. Genom en abduktiv forskningsansats har det empiriska datamaterialet och den teoretiska referensramen analyserats i samspel och påverkat varandra för att kunna besvara studiens syfte.

                                            

  Slutsats: Slutsatsen i studien är att positiv inställning till prestationsmätningar gällande kundnöjdhet engagerar medarbetare i det vardagliga arbetet. Studien tyder ytterligare på att olika engagemang hos medarbetare leder till strävan mot olika slags mål.

   

  Studiens bidrag: Denna studie bidrar ur en teoretisk synvinkel till att belysa medarbetares inställning till prestationsmätningar gällande kundnöjdhet, samt deras perspektiv på koppling mellan prestationsmätning och långsiktiga mål och strategier. Vidare bekräftas även tidigare forskning inom medarbetarengagemang.

   

  Förslag till fortsatt forskning: Studien kommer fram till att det skulle vara intressant att vidare forskning belyser likheter och skillnader inom de två olika spåren av prestationsmätningar gällande kundnöjdhet som återfunnits i denna studie, indirekta och direkta. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Almén, Frida
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Shahyadi, Jacklin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Har direktiv 2014/95/EU gett positiva effekter på kvalitén i svenska hållbarhetsrapporter?: En kvalitativ studie av direktiv 2014/95/EU:s effekt på kvalitetsdimensionerna väsentlighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet.2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Studiens syfte är att öka förståelsen för hur direktiv 2014/95/EU påverkat kvalitétsdimensionerna väsentlighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet i svenska hållbarhetsrapporter.

  Metod: Studien har utförts med hjälp av kvalitativ metod baserad på en hermeneutisk tradition med en deduktiv forskningsansats. Empirin har samlats in med hjälp av innehållsanalys där CONI-modellen samt fyra bedömningsscheman använts. Studien har redovisats med hjälp av tabeller och diagram för att kunna se tydliga jämförelser mellan kvalitetsdimension, år, företag samt indikatorer inom varje kvalitetsdimension. Tio företags hållbarhetsrapporter har studerats under treårsperioden 2016-2018, vilket avser året innan direktiv 2014/95/EU trädde ikraft i Sverige samt första och andra året när det blev ett krav att hållbarhetsrapportera för större bolag i Sverige.

  Resultat och slutsats: Studien finner att direktiv 2014/95/EU lett till en generell ökning av kvalitén i hållbarhetsrapporter, både i sin helhet och varje kvalitetsdimension för sig. Vidare har studien synliggjort att kvalitetshöjningen är en process ur ett längre tidsperspektiv, vilket indikerar på att kvalitén en period framöver kommer öka till följd av direktiv 2014/95/EU.

  Examensarbetets bidrag: Studiens huvudsakliga teoretiska bidrag är ett ytterligare empiriskt bevis på att det går att se kvalitetshöjning i hållbarhetsrapporter till följd av ett lagkrav. Studiens praktiska bidrag kan ses som en utvärdering om lagen, inom studiens ramar, uppnått det direktiv 2014/95/EU eftersträvar genom att öka kvalitén och jämförbarheten inom hållbarhetsrapporteringen. Vidare finner studien är indikatorer på att ett standardiserat ramverk ytterligare höjer jämförbarheten. Denna indikation kan även bidra som ett råd till företag att implementera ramverk som t.ex. GRI för att efterleva lagkravet proaktivt.

  Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag är att göra en liknande studie om ett par år, när företag sannolikt kommit över den tid det tar för att anpassa sig till lagkravet, och där hållbarhetsrapporter kan studeras inom en längre tidsperiod än vad denna studie kunnat göra. Nyckelord: Direktiv 2014/95/EU, hållbarhetsrapport, väsentlighet, relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Alonge, Funmi
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Fredrick, Kingsley
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  The Influence of Gender on Business Development: A study of Micro and Small Enterprises in the UK2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46. Alrutz, Marie
  et al.
  Berg, Henrik
  Berndtson, Rolf
  Curman, Barbro
  Ekstrand, Lars
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Eliasson, Maria
  Frenkel, Lillemor
  Frölander, Carin
  Gustavsson, Tomas
  Helgeson, Tore
  Henning Planck, Ebba
  Holgersson, Charlotte
  Iveroth, Einar
  Jansson, Tomas
  Jerbrant, Anna
  Kamél, Elisabeth
  Kihlström, Eva
  Kåresjö, Bo
  Lindgren, Monica
  Ludvig, Lindlöf
  Molinder, Olof
  Oscarson, Kjerstin
  Packendorff, Johann
  Rapp Ricciardi, Max
  Runsten, Philip
  Sjöholm, Håkan
  Sundin, Ola
  Säfström, Carita
  Trossing, Malin
  Wallmon, Monika
  Villför Larsson, Pia
  Wenell, Torbjörn
  Andreas, Werr
  Wikforss, Örjan
  Projektledning2013Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Projektledning är ett yrke med egen certifiering. Det pågår en spännande utveckling inom området och det blir allt viktigare att hålla sig ajour med utvecklingen.

  Det övergripande målet med den här handboken är att vara en ständigt aktuell heltäckande bok om projektar­bete. Innehållsmässigt täcker den både frågor som har med struktur och styrning att göra och frågor om ledning av människor och mänskliga processer i grupp. Kompetens inom projekt byggs av både kunskap och erfarenhet. Vi följer kontinuerligt aktuell forskning inom dessa områden och bjuder in intressanta forskare att medverka som författare. Vi skildrar verkliga projekt och låter erfarenheterna få plats, både de bästa erfarenheterna och de utmaningar som man tagit sig igenom.

  Handboken är levande och det innebär att artiklar tas bort för att ge plats för nya, i takt med att den uppdateras fortlöpande.

 • 47.
  Al-Sabti, Amin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Johansson, Alexander
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Lobbying på IFRS 7: En kvantitativ studie på 89 intressenter med avseende på argumentation2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: Lobbying på IFRS 7: En kvantitativ studie på 89 intressenter med avseende på argumentation.

  Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. 

  Författare: Alexander Johansson och Amin Al-Sabti. 

  Handledare: Jan Svanberg.

  Examinator: Mats Landström.

  Datum: 2022-05-25.

  Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka om det finns ett samband mellan företag och antalet argument samt företagens användning av konsumtionsargument i kommentarsbreven. Detta i jämförelse med icke-företag och med avgränsning till implementeringen av IFRS 7. 

  Metod: Studien baseras på en deduktiv ansats med en applicering av en innehållsanalys. Studien har en kvantitativ strategi där 89 stycken avsändare av kommentarsbrev ligger till grund för studiens analyserade sekundärdata. Sekundärdata har bearbetats och analyserats i statistikprogrammet SPSS.

  Resultat och slutsats: Studiens resultat påvisar att det inte finns något samband mellan företag och antal argument i kommentarsbreven, vilket är i linje med tidigare forskning. Vi finner även att det saknas signifikant samband mellan företag och användningen av konsumtionsargument. Dessutom presenteras beskrivande data i den mån kommentarsbreven analyserats och kodats.

  Examensarbetets bidrag: Studien bidrar till företagsekonomiska forskningen via ämnesområdet lobbying då studien påvisar att det inte finns ett signifikant samband mellan företag och antal argument samt företag och konsumtionsargument i jämförelse med icke-företag inom kontexten IFRS 7. Studien bidrar även i kombination med tidigare forskning till ökad kunskap avseende argumentationen hos företag och icke-företag.

  Förslag till vidare forskning: Ett förslag till vidare forskning kan vara att utföra en liknande studie med avseende på metodiken men att analysera andra aspekter i kommentarsbreven och möjligtvis analysera andra standardsättningsprocesser.

  Nyckelord: Lobbying, IFRS 7, IFRS, IASB, argumentation, redovisningsstandarder.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Alsaid, Loai Ali
  et al.
  Faculty of Commerce, Beni-Suef University, Egypt; School of Economics, Finance and Accounting, Coventry University, the UK.
  Mutiganda, Jean Claude
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi. Åbo Akademi University, Turku, Finland.
  Accounting and Smart Cities: New Evidence for Governmentality and Politics2020Ingår i: Corporate Ownership & Control, ISSN 1727-9232, E-ISSN 1810-3057, Vol. 17, nr 3, s. 158-170Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The concept of a smart city has attracted the attention of many scholars and policymakers in many countries worldwide. The role of accounting as a tool of governance in smart city politics, however, has so far been largely overlooked, especially in less developed countries (LDCs). This paper sets off to fill this research gap and hitherto unexplored linkages between accounting and smart cities. Drawing on the concept of governmentality, the authors conducted a case study based on document analysis, meetings observation, and 42 semi-structured interviews at a branch of a hybrid electricity company owned by New Cairo City in Egypt, during 2018. Findings show that the case company has implemented smart distribution networks of electricity in which new management accounting technology (enterprise resource planning (ERP) system) is used to trace costs, revenues, client complaints and feedback in a timely manner. The new network (of infrastructure and technologies) has represented timely accounting information as a major political power to influence accurate governance decision-making, such as smart electricity pricing and control, and to challenge governance decisions that are not sound. This paper is one of the first studies to explore the socio-political dynamics of accounting in smart city governance in the context of LDCs.

 • 49. Alsaid, Loai Ali
  et al.
  Mutiganda, Jean Claude
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Political and business leaderships in managing public service organisation2018Ingår i: Corporate Ownership & Control, ISSN 1727-9232, E-ISSN 1810-3057, Vol. 15, nr 4Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study analyses the relationship between the state’s political ideologies and the implementation of cost management strategies during the re-privatisation of a public sector organisation. Drawing on the Dillard et al.’s (2004) conceptual framework, we conducted a case study in a public sector organisation operating in the electricity market of Egypt. Data was gathered through document analysis, interviews, meetings observations and continuous interactions with key informants from 2013 to 2014. The findings show that the implementation of cost management strategies had a political basis, grounded in the state’s reformative ideologies concerning re-privatisation of the public sector organisation. The re-privatisation failed because the state failed to convince a potential international investor. A theoretical contribution is to show the relevance of cost management strategies when used as a political tool to achieve a business goal, such as improving a public sector organisation’s performance management in a developing country. This is the first empirical case study to analyse management accounting change based on the state’s political ideologies in the Maghreb region of Africa. The key difference between this global trend elsewhere and in the Egyptian State, as in some other Islamic countries, is that Egypt was both nationalistic and militarised.

 • 50.
  Alsaid, Loai Ali Zeenalabden Ali
  et al.
  School of Economics, Finance and Accounting, Faculty of Business and Law, Coventry University, Coventry CV1 5FB, UK;Accounting Department, Faculty of Commerce, Beni-Suef University, Egypt.
  Mutiganda, Jean Claude
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi. School of Business and Economics, Åbo Akademi University, FI-20500 Turku, Finland.
  ABC as a Multi-Lens Sustainability Reporting System in Smart Cities2023Ingår i: Sustainability, E-ISSN 2071-1050, Vol. 15, nr 12, artikel-id 9357Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There is a very short list of theoretical and empirical studies on the role of management accounting tools in the sustainability of smart cities. While the majority of these studies have addressed this role from the perspective of openness, participation, and hybridisation, others have addressed it in terms of economic, social, and environmental sustainability. Despite their early efforts often focusing on institutionalisation and governmentality processes, their analyses did not address how management accounting tools can be used to achieve sustainable goals, particularly in developing countries with a political and cultural character. This study aims to explore how an activity-based costing/ABC system is configured within urban development organisations to internalise cultural and political sustainability values at the smart city level. It applies a politico-cultural model and uses a case study approach from an Egyptian state-owned smart city enterprise. The findings reveal smart city culture and political/government compliance in the implementation of the ABC system, enabled by enterprise resource planning/ERP technology, within state-owned enterprises/SOEs. This system, seen as an emerging field, was created as a multi-lens reporting system on their political and cultural sustainability in smart cities. While political sustainability refers to SOEs' compliance with the ABC system, cultural sustainability refers to the embodiment of national smart city values in their system implementation. This sustainability costing system of a political and cultural nature has also created recursive dynamics, exemplified by the powerful role of ERP-ABC reports in making participatory sustainability decisions at various organisational and governmental levels for smart cities.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 av 884
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf