hig.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 28 of 28
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 1.
  Hambre, Anna-Maria
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Kristoffersson, Eleonor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Offentlighet och sekretess på skatteområdet 20152015In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 6-7, p. 550-569Article in journal (Other academic)
 • 2.
  Hiort af Ornäs Leijon, Lena
  et al.
  Swedish Ministry of Finance, Stockholm; Uppsala University, Sweden.
  Kristoffersson, Eleonor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro University, Sweden; Salzburg University, Austria.
  The OECD International VAT/GST Guidelines on Place of Supply of B2B Services and Intangibles2014In: World journal of VAT / GST law, ISSN 2048-8432, E-ISSN 2048-8440, Vol. 3, no 1, p. 32-49Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article deals with the new OECD international VAT/GST Guidelines on place of supply of B2B Services and Intangibles. The Guidelines were approved by the OECD Committee on Fiscal Affairs in January 2014. The aim of the article is to analyse the new Guidelines from an EU law perspective and also from the perspective of how the Guidelines may contribute to reducing the risks of double taxation and unintended non-taxation.

 • 3.
  Hiort af Ornäs Leijon, Lena
  et al.
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Kristoffersson, Eleonor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet; University of Salzburg, Austria.
  Övningar i skatterätt: hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken : exempel och lösningar : beskattningsåret 2014, beslut om slutlig skatt 20152014 (ed. 21)Book (Other academic)
 • 4.
  Kleerup, Jan
  et al.
  Svalner.
  Kristoffersson, Eleonor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet; University of Salzburg, Austria.
  Melz, Peter
  Stockholms universitet.
  Öberg, Jesper
  Ernst & Young.
  Mervärdesskatt i teori och praktik2014 (ed. 4)Book (Other academic)
 • 5. Kleerup, Jan
  et al.
  Kristoffersson, Eleonor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Öberg, Jesper
  Mervärdesskatt i teori och praktik2016 (ed. 5)Book (Other academic)
 • 6.
  Kristoffersson, Eleonor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet; University of Salzburg, Austria.
  Bedrägeri, mervärdesskatt och legalitet: en replik2014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 3, p. 171-175Article in journal (Other academic)
 • 7.
  Kristoffersson, Eleonor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet; University of Salzburg, Austria.
  Cross-border supplies and VAT groups: the Skandia America Corp judgment2014In: World journal of VAT / GST law, ISSN 2048-8432, E-ISSN 2048-8440, Vol. 3, no 3, p. 219-223Article in journal (Refereed)
 • 8.
  Kristoffersson, Eleonor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet.
  Den svenska mervärdesbeskattningens utveckling2015In: Sveriges skatter 1945 till 2015: jubileumsskrift till Skatterättsliga klubben 70 år / [ed] Stig von Bahr, Gunnar Björne, Katarina Fast Lappalainen, Sven-Olof Lodin, Stockholm: Jure , 2015, p. 79-89Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Mervärdesskatten, eller momsen, är i sin nuvarande form i Sverige förhållandevis ung. Det beskattningssystem i form av en flerledsskatt avsedd att träffa konsumtion som används idag infördes i Sverige så sent som i slutet av 1960-talet. Förhållandevis omfattande förändringar av systemet genomfördes i och med Sveriges inträde i EU den 1 januari 1995. Mervärdesskattelagen från 1994 är den som fortfarande är i kraft idag. Denna artikel handlar om mervärdesskatten i Sverige utifrån ett historiskt perspektiv.

 • 9.
  Kristoffersson, Eleonor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet; University of Salzburg, Austria.
  Från fördjupad samverkan till fördjupad dialog: Konferens om Skatteverkets nya riktlinje i Gävle den 14 juni 20142014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 12, p. 953-961Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 10 mars 2014 kom Skatteverket med en ny riktlinje avseende det som tidigare kallades fördjupad samverkan, och som nu går under namnet fördjupad dialog. Den 12 juni 2014 arrangerade Börje Leidhammar och Eleonor Kristoffersson en konferens vid Högskolan i Gävle om Skatteverkets för-djupade dialog med storföretagen. Konferensen finansierades av stiftelsen Centrum för skatterätt, stiftelsen TOR/Skattenytt och Högskolan i Gävle. Nedan presenteras de viktigaste slutsatserna från konferensen.

 • 10.
  Kristoffersson, Eleonor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Indirekte Steuern2016In: Europarecht: Jahrbuch 2016 / [ed] Günter Herzig, Wien: NWV Verlag GmbH , 2016, p. 245-261Chapter in book (Refereed)
 • 11.
  Kristoffersson, Eleonor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet; University of Salzburg, Austria.
  Lagprövning i Skatterättsnämnden: skiktgränsen för statlig inkomstskatt2014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 11, p. 871-877Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 7 juli 2014 genomförde Skatterättsnämnden en lagprövning enligt 12 kap. 10 § regeringsformen (1974:152) RF. Lagprövningen avsåg huruvida den stadgade ordningen för visst riksdagsbeslut hade åsidosatts i väsentligt hänseende när den i statsbudgeten beslutade nedre skiktgränsen ändrades till följd av ett utskottsinitiativ. Ändringen ledde till att skiktgränsen sänk-tes i förhållande till vad som hade beslutats. Skatterättsnämnden ansåg i sitt förhandsbesked att den stadgade ordningen inte hade åsidosatts i väsentligt hänseende.

 • 12.
  Kristoffersson, Eleonor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet; University of Salzburg, Austria; Wirtschaftsuniversität (WU), Austria.
  Reducerad skattesats, följdändring och prövningstillstånd: några kommentarer med anledning av HFD:s domar och beslut i de så kallade Tryckerimomsmålen2014In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 3, p. 230-253Article in journal (Other academic)
 • 13.
  Kristoffersson, Eleonor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet; University of Salzburg, Austria.
  Skiktgränsen för statlig inkomstskatt2014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 3, p. 140-146Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Denna artikel återger de turer som har varit kring den lägre skiktgränsen för statlig skatt avseende år 2014. Artikeln behandlar både frågan om ett utskottsinitiativ efter det att statsbudgeten hade beslutats var förenligt med riksdagsordningen, och frågan om ifall det finns någon möjlighet till prövning i domstol av denna fråga. Artikeln utmynnar i slutsatserna att det finns utrymme för olika uppfattningar om huruvida utskottsinitiativet var förenligt med bestämmelserna om rambeslut för statsbudgeten och att frågan torde kunna bli föremål för domstolsprövning

 • 14.
  Kristoffersson, Eleonor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet; University of Salzburg, Austria.
  Tillhandahållande av tjänster inom gränsöverskridande mervärdesskattegrupper: några reflektioner över EU-domstolens dom i C-7/13 Skandia America Corp.2015In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 1, p. 67-74Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Systemet för koncernbeskattning på mervärdesskatteområdet är konsoliderad beskattning, eller så kallade mervärdesskattegrupper. De företag som ingår i en mervärdesskattegrupp anses som en enda beskattningsbar person, [2] vilket innebär att gruppinterna transaktioner inte beskattas. I Sverige är möjligheten att bilda mervärdesskattegrupper begränsad till företag inom den finansiella sektorn och försäkringssektorn, samt deras stödföretag, och till företag som befinner sig i ett inkomstskatterättsligt kommissionärsförhållande. [3] Möjligheten att bilda mervärdesskattegrupper är såväl inom EU-rätten som enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML, begränsad till företag som har ett fast etableringsställe inom landet. [4] Mervärdesskattegrupperna hotas i Sverige av att avskaffas. Regeringen ska återkomma med en proposition om mervärdesskattegruppernas avskaffande under år 2015.

  Den 17 september 2014 kom EU-domstolens dom i målet C-7/13 Skandia America Corp. (nedan Skandiamålet). Domen är ett förhandsavgörande. Tolkningsfrågorna ställdes av Förvaltningsrätten i Stockholm. EU-domstolen kom fram till att tjänster som en huvudetablering i tredje land tillhandahåller sin filial belägen i en medlemsstat utgör beskattningsbara transaktioner när filialen ingår i en mervärdesskattegrupp. I ett sådant fall blir mervärdesskattegruppen skattskyldig i enlighet med bestämmelserna om omvänd beskattning.

  I denna artikel analyseras EU-domstolens dom. Frågor som hur omvända Skandia-situationer och transaktioner bör beskattas diskuteras. De situationer som avses är när filialen i stället för huvudkontoret är utanför mervärdesskattegruppen eller när filialen i mervärdesskattegruppen, liksom i Skandiamålet, men tjänsten tillhandahålls från mervärdesskattegruppen till huvudkontoret. Vidare diskuteras om utfallet skulle kunna bli annorlunda i ett fall då både mervärdesskattegruppen och den företagsdel som är utanför mervärdesskattegruppen är etablerade inom EU.

 • 15.
  Kristoffersson, Eleonor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet; University of Salzburg, Austria.
  Unlawful and abusive transactions and the right to deduct input VAT2014In: ECJ - recent developments in value added tax: the evolution of European VAT jurisprudence and its role in the EU common VAT system / [ed] Michael Lang, Pasquale Pistone, Josef Schuch, Claus Staringer, Donato Raponi, Wien: Linde Verlag , 2014, p. 325-337Chapter in book (Refereed)
 • 16.
  Kristoffersson, Eleonor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet; University of Salzburg, Austria.
  Återbetalning av mervärdesskatt till följd av EU-domstolens postmomsdom2015In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 5, p. 494-509Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 21 april i år blev Sverige fällt i EU-domstolen för fördragsbrott avseende mervärdesskatt på frimärken och andra tjänster och därmed förenade varuleveranser inom ramen för det offentliga postväsendet. [2] Sverige har sedan EU-inträdet debiterat mervärdesskatt på sådana tillhandahållanden, vilket nu har visat sig strida emot EU-rätten. Domen avser Posten AB (nedan kallat Posten). Sedan år 2009 bedrivs motsvarande verksamhet av PostNord AB (nedan kallat PostNord). Det är således PostNord som anses driva det offentliga postväsendet i Sverige. Vidare har PostNord i praktiken en monopolställning beträffande att tillhandahålla frimärken. [3]

  Denna artikel syftar till att diskutera frågor kring återbetalning av ingående mervärdesskatt som aktualiseras av domen. Vem har rätt att få återbetalning av staten och under vilka förutsättningar? Kan kunderna vända sig till Posten/PostNord och på civilrättslig grund återkräva tidigare debiterad mervärdesskatt. Först refereras domen. Därefter diskuteras återbetalning till Posten/PostNord från staten. Efter det diskuteras om kunderna har återbetalningsrätt följt av en kort civilrättslig analys. Sist återfinns några avslutande kommentarer.

 • 17.
  Kristoffersson, Eleonor
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet; University of Salzburg, Austria.
  Hiort af Ornäs Leijon, Lena
  Finansdepartementet; Uppsala universitet.
  OECD:s riktlinjer om mervärdesskatt på B2B-tillhandahållanden av tjänster och immateriella tillgångar: mot en lösning på problemet med dubbelbeskattning och oavsiktlig icke-beskattning på mervärdesskatteområdet?2013In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 10, p. 782-798Article in journal (Refereed)
 • 18.
  Kristoffersson, Eleonor
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet; University of Salzburg, Austria.
  Hiort af Ornäs Leijon, Lena
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Övningar i skatterätt: hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken : exempel och lösningar : beskattningsåret 2015 : beslut om slutlig skatt 20162015 (ed. 22)Book (Other academic)
 • 19.
  Kristoffersson, Eleonor
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Leidhammar, Börje
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  New exchange of information versus tax solutions of equivalent effect from a Swedish point of view2016In: New Exchange of Information versus Tax Solutions of Equivalent Effect: Annual Congress Istanbul 2014 / [ed] Giuseppe Marino, Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), 2016, p. 515-530Conference paper (Refereed)
 • 20.
  Kristoffersson, Eleonor
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Leidhammar, Börje
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  The practical protection of taxpayer’s fundamental rights: Sweden2015In: The practical protection of taxpayer’s fundamental rights, Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) , 2015, p. 741-760Chapter in book (Refereed)
 • 21.
  Kristoffersson, Eleonor
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Lindgren Zucchini, Giacomo
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Gräsrotsfinansiering och streaming – några mervärdesskatterättsliga aspekter2017In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 4, p. 242-255Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna artikel handlar om mervärdesbeskattning av s.k. crowdfunding , eller gräsrotsfinansiering, och streaming från internet. Förutsättningarna för gräsrotsfinansiering har förändrats i och med att internetanvändningen har ökat till följd av större tillgänglighet. Numera finns webbplattformar på vilka investerare och företag och privatpersoner med kapitalbehov kan mötas och matchas. Det kan exempelvis gå till på så sätt att entreprenörer startar kampanjer genom att informera om sina tilltänkta verksamheter och att finansiärer genom att söka bland entreprenörernas kampanjer hittar intressanta företag att investera i. Investeraren kan få ersättning i form av entreprenörens produkter, andelar i bolaget eller ränta på sin investering, men det kan även vara fråga om ren välgörenhet. Genom streaming är det möjligt att exempelvis titta på film eller lyssna på musik över internet. Kunderna kan abonnera på en streamingtjänst mot ersättning, betala för enstaka tillhandahållanden, inte betala alls eller lämna frivilliga donationer. Mervärdesskatterättsligt uppstår frågor avseende om det finns en omsättning av en vara eller tjänst mot ersättning, om tillhandahållandet i så fall är skattepliktigt eller skattefritt, när tillhandahållandet har skett och vilket beskattningsunderlaget är.

 • 22.
  Kristoffersson, Eleonor
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law. Örebro University, Sweden; Salzburg University, Salzburg, Austria.
  Urtz, Christoph
  Salzburg University, Salzburg, Austria.
  Public oral hearing in tax procedure: Austria and Sweden in comparison2015In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 3, p. 237-260Article in journal (Other academic)
 • 23.
  Leidhammar, Börje
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  Informationsskyldighet och advokatsekretess2018Conference paper (Other academic)
 • 24.
  Leidhammar, Börje
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  SkatteNytts rättsfallskommentarshäfte 2011 års rättsfall: Processuella frågor m.m.2012In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 6, p. 374-382Article in journal (Other academic)
 • 25.
  Leidhammar, Börje
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  Almgren, Karin
  Högsta förvaltningsdomstolen.
  Skatteprocessen2012 (ed. 2)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 26.
  Lind, Yvette
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  Fiscal State Aid and Tax Legitimacy – A Swedish Perspective.2018In: Max Planck European Postdoctoral Conference on Tax Law, 2018Conference paper (Other academic)
 • 27.
  Lind, Yvette
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  Fiscal state aid and tax legitimacy linked to environmental - and energy taxation2018In: Annual Meeting on Law and Society Toronto 2018: Law at the Crossroads: Le droit à la croisée des chemins, 2018, p. 154-154Conference paper (Refereed)
 • 28.
  Lind, Yvette
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Law.
  Skatteupplägg hos multinationella företag och deras kompatibilitet med EU:s statsstödsrätt2018Conference paper (Other academic)
1 - 28 of 28
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf