hig.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
123 1 - 50 of 110
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Alin, David
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Larsson, Adam
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Bockmanuskriptet: En kritisk diskursanalys om en alldeles speciell bock2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel: Bockmanuskripet - en kritisk diskursanalys av en alldeles speciell bock

  Författare: Adam Larsson och David Alin

  Handledare: Ylva Habel

  Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap

  Syfte: Syftet med den här studien har varit att undersöka Aftonbladets gestaltning av Gävlebockens öde mellan åren 1996, 2001, 2005, 2009 samt 2016.

  Teoretiska utgångspunkter: Studien baseras på teorier om nyhetsvärdering.

  Frågeställningar: Studien har följande frågeställningar:På vilka sätt kan Lotten Gustafsson Reinius “traditionsmanuskript” ha relevans för en studie av Aftonbladets bockbevakning?Har Aftonbladets journalistik rörande Gävlebocken förändrats och i så fall på vilka sätt?Går det att urskilja specifika diskursiva mönster i textmaterialet och i så fall vilka?

  Metod: För att besvara undersökningens frågeställningar har kritiska diskursanalyser enligt van Dijks metod utförts. Analyserna har kartlagt nyhetstexternas mikro- samt makrodiskurser.

  Material: Studiens material bestod av 14 artiklar från Aftonbladet publicerade i pap-persform samt digital utgåva från åren 1996, 2001, 2005, 2009 och 2016.

  Resultat: Aftonbladets rapportering rörande Gävlebocken har förändrats. Journalisten väljer att erhålla en mer neutral position i form av nyhetsrapporteringen men fler aktörer får istället ge uttryck för de åsikterna om förekommer. Artiklarnas perspektiv har skiftat, fler aktörer kommer till tals och bockens benämning har förändrats i och med publikens förförståelse och kunskap.

  Nyckelord: Gävlebocken, julbocken, diskurs, journalistik, nyhetsvärdering, Aftonbladet

 • 2.
  Andersson, Linn
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Utter, Evelina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Det är roligt att ta selfies: En kvantitativ studie om Facebook-användares användande av selfies2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats ville vi ur ett användarperspektiv se hur selfien används. Syftet blev därmed att undersöka hur Facebook-användare definierar och använder selfies. Vi ville även se om det finns några likheter och/eller skillnader mellan ålder, kön och utbildning. Utöver det var vi intresserade att undersöka om respondenterna upplever att deras användande av selfies har inflytande av exempelvis influencers, nyhetsmedier och reklam – som vi i denna uppsatsen kallar för “sociala faktorer”.

  Vi använde oss av en kvantitativ metod och samlade in det empiriska materialet via en enkätundersökning. Studien formades utifrån de teoretiska utgångspunkterna ”Den medialiserade verkligheten” av Nick Couldry och Andreas Hepp, ”användarmodellen”/uses and gratifications theory, Madeleine Klebergs ”genusperspektiv på medieforskning”, rapporterna ”Svenskarna och internet 2018” av Internetstiftelsen, ”Duckface/stoneface” av Michael Forsman, Pierre Bordieus begrepp ”habitus” och annan tidigare forskning inom ämnet.

  Vi konstruerade en enkätundersökning som publicerades på Facebook, vilken genererade 250 stycken svar via ett snöbollsurval.

  Resultatet av undersökningen visade att användandet av selfies skiljde sig mest mellan de olika könsidentiteterna, medan det var förhållandevis jämnt mellan de olika åldersgrupperna och utbildningarna. Av de som använde selfies mest stod den kvinnliga könsidentiteten, samt åldersgrupperna 15-20 och 40-45 ut en del. Det visade även att många, oavsett ålder, kön eller utbildning, brukar le på selfies. Den kvinnliga könsidentiteten publicerade och redigerade selfies i lite större utsträckning än den manliga, medan det överlag var jämnt mellan både ålder och utbildning gällande publicering. De yngre åldersgrupperna och grundskole- och gymnasieutbildning redigerade sina selfies lite oftare. Instagram var den mest populära sociala plattformen totalt sett. Majoriteten av respondenterna upplevde sig inte påverkas av de “sociala faktorerna”. 

 • 3.
  Backhouse, Camilla
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Kock, Matilda
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  I det stereotypa blickfånget: En kvalitativ analys av huvudrollskaraktären Saga Norén i tv-serien Bron, ur ett genusperspektiv.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie är en kvalitativ filmanalys av den populära tv-serien Bron, med fokus på huvudkaraktären Saga Norén. Studien utgår från teorier kring den manliga och kvinnliga blicken. Uppsatsens syfte är att belysa ämnet kring hur en kvinna förväntas uppträda utifrån de rådande normerna, men också hur hon uppfattas av andra. Uppbyggnaden av genus- och könsmaktsordning är ett ständigt relevant forskningsämne, där mediernas kraft att påverka publiken spelar en viktig roll.

   

  Studien är baserad på könsteorier som relaterar till stereotyper, såväl som den manliga blicken. Till studiens analysdel skapades ett analysverktyg baserat på Selby och Cowderys trestegsmodell och mise-en-scén. De scener som valdes ut för analysen sorterades i fyra olika kategorier baserat på återkommande mönster. Varje kategori sammanfattades i en kort sektion, som samtliga diskuteras i det sista avsnittet.

  Resultatet av studien visar att Saga Norén avviker från hur en stereotyp kvinnlig karaktär förväntas uppträda. Hennes sätt att framträda, och det avvikande beteendemönstret bidrar också till att hon inte upplevs att synas i bild för att behaga någon.

 • 4.
  Bengtsson, Annielie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Turkosblå hav, kritvita stränder, krig, kokain och kidnappningar… Välkommen till Colombia!: En retorisk analys av hur Colombia framställs i svensk press2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Colombia is a country with a most controversial reputation, carrying associations of drugs, violence and terrorism. In 2016, following 52 years of civil war and violence Colombia finally found itself in a state of peace, since the government and one of the largest and most active guerrilla groups of all times FARC-EP agreed to lay down arms.Two and a half years later there are still many of us that associate Colombia with all these negative factors that are tied to its history. In this study I will be looking into how Colombia have been portrayed in Swedish media since the signing of the peace-agreement. I have also created a survey in an attempt to find out how people in a small Northern- European country like Sweden think of this diverse place on earth.

 • 5.
  Bengtsson, Bengt
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Filmvetenskap.
  Åsén Ekstrand, EvaHögskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Spår och spridning: perspektiv på internet2013Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Det tog 50 år innan internet började att mer allmänt användas. Femtio år tog det också för radion och televisionen. Hur skall man få en överblick och distans till det globala fenomen som just nu pågår och som vi alla är en del av? Ett sätt är att placera de nuvarande händelserna i ett längre perspektiv. Att dra trådarna bakåt och försöka se internet i ett något större sammanhang, för att både kunna upptäcka vad som är gemensamt med äldre medier och vad som är unikt för just internet.

  Spår och spridning är de två nyckelord som fångar de olika perspektiv som författarna representerar. Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv, samtida och flydda tiders medieanvändning, i arkiv, film och i pressen. Nätet som både politisk arena och vardaglig förströelse. Hur ska vi se på det fenomen som vi kallar internet?

 • 6.
  Bergh, Linda
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Genusstereotyper i reklam: En kvalitativ undersökning av könsstereotyper i reklam.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I min kvalitativa studie har jag genom textanalyser, intervjuer och receptionsanalys undersökt hur kvinnor och män framställs i reklam. Genom att göra denna triangulering har jag kunnat belysa forskningsfrågorna från olika håll och därför fått en tydligare helhetsbild. Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för om och hur, kvinnor och män könsstereotypiseras i reklam, samt hur de resonerar kring detta. Jag har även i uppsatsen undersökt om det går att urskilja mönster eller teman i hur kvinnor och män resonerar om den som könsstereotypiserats är av motsatt kön.

  För att undersöka forskningsfrågorna tar uppsatsen avstamp i, anmälda reklamers bedömningar som gjorts av näringslivets självreglering gällande reklam och marknadskommunikation, Reklamombudsmannen och Reklamombudsmannens opinionsnämnd.

  Undersökningen visar att såväl kvinnor som män, är bra på att uppfatta könsstereotypisering och görandet av kön i reklam. En av de i uppsatsen utvalda reklamerna blev inte fälld av Reklamombudsmannens opinionsnämnd, men både jag och informanter kunde identifiera könsstereotyper och könsmarkörer i den. Samtliga informanter uttryckte sig uppfatta könsstereotyper gällande både kvinnor och män, i de för uppsatsen utvalda reklamerna. Analysen visar också att individen i sig, verkar ha större betydelse för hur och om informanterna resonerar kring könsstereotypisering, än deras fysiska kön.

 • 7.
  Berglund, Anna-Karin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Nguyen, Malin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  P3 Dystopia: När havet kommer: en retorisk analys2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  According to the IPCC sea levels can rise by up to one meter in the next century and maybe even more depending on both individual lifestyle choices and policy making on a societal level. An episode from the Swedish Rafio P3's podcast series, P3 Dystopia, has been investigated as a communication effort to spread knoowledge about the climate issue and its consequences. The episode chosen for this study deals with the sea level rise and its threat on civilizations across the globe. The podcast is part of the Swedish public serive campaign prior to the election to parliament in September of 2018. Because of this, the episode has been examined using classical rhetorical theories to identify what strategies it utilizes to promote sustainable behavior. One of the key purposes of this study is to investigate how the producers describe and dramatize the sea level rise and its aftermath. Due to this the episode was examined through a storytelling perspective considering what basic story design structures it uses.

  This study is based on research on risk communication about climate change and how they should be communicated to achieve the best possible effect. The research considers emotion regulation straetgies as the missing link in effective communication about climate change. Since early 21st century most of the research conducted on this area has been focused on using fear as a motivator for behavioral change, but in recent years some scientists say that fear is not enough. This study aims to investigate what sort of emotions the podcast episode uses to capture and influence its listeners and in what way these emotions are conveyed. 

 • 8.
  Berter, Emma
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Blom, Annika
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Är mediernas verklighet läsarens pseudoverklighet?: En kvalitativ innehållsanalys av President Trump i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Det amerikanska valet år 2016 har gått till historien. Det stod mellan två oväntade kandidater, Hillary Clinton som var USA:s första kvinna att kandidera till president. Den andra kandidaten var Donald Trump, en framgångsrik affärsman utan politisk bakgrund. Segrare blev Donald Trump, vilket förbluffade världen. Presidenten började sin första dag med att kritisera medier för att dem ska använda sig utav “Fake News” när det publicerar nyheter. Det är presidentens begrepp “Fake News” som lade idén för vår studie.

  Syfte: Studien ämnar undersöka huruvida Svenska Dagbladet och Dagens Nyheters utformning och gestaltningar i nyheter framställs och därmed presenteras för medborgarna samt huruvida de två valda tidningarna framställer President Trump.

  Metod och material: En kvantitativ innehållsanalys har genomförts bestående av totalt 40 analysobjekt från Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

  Huvudresultat: Nyheters logik och berättartekniker, nyheters beskrivande innehåll samt nyheters utformning utgör i samverkan med varandra, i större och mindre utsträckning, en god grund för hur individer väljer sin informationskälla och uppfattar verkligheten. Dessa skapar även förutsättningar för mediernas betydelse i samhället och vilken påverkan de har på individer i samhället. Utan medialiseringen och nyhetsvärderingen tenderar gestaltningen i nyhetsrapportering inom politik att bli intetsägande. Vidare är de politiska aktörerna och medierna beroende av varandra och samspelet mellan varandra för att fånga uppmärksamheten hos individer i samhället.

 • 9.
  Björkholm, Richard
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Hur uppfattar föräldrar Babblarna som fenomen?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I uppsatsen undersöks det hur föräldrar uppfattar Babblarna som leksak och pedagogiskt medel, Babblarna är ett barnmedium riktat till barn dock köps Babblarna av föräldrarna som övertygas av dess narrativ av olika skäl. En receptionsanalys med intervjuer och ett fältarbete med bloggar och forum genomfördes. Resultatet av detta analyseras sedan genom en dekonstruktion samt genom att applicera olika tolkningar efter Kim Schröders flerdimensionella teori. Detta tolkades sedan i samband med en definition av vad föräldraskap är. Slutsatsen blev att föräldrarna uppfattade uttrycket pedagogiskt efter sin egen tolkningsram och att Babblarna var positivt efter hur deras barn reagerade, i slutändan kan förälderns resonemang tolkas som en kamp mellan barnets glädje och förälderns förnuft.

 • 10.
  Constanda, Julia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Unga kvinnor och Instagram: En kvantitativ undersökning om hur träningsbilder på Instagram medverkar till unga kvinnors hälsa och självbild2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 11.
  Edin, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Looking back on the future: the meaning of "social media" before social media2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 12.
  Edin, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Politisk personalisering på nätet: manliga och kvinnliga mediestrategier2013Inngår i: Spår och spridning: perspektiv på internet / [ed] Bengt Bengtsson & Eva Åsén Ekstrand, Gävle: Gävle University Press , 2013, s. 93-105Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 13.
  Edin, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Widestedt, Kristina
  Stockholms universitet/JMK.
  Communicating Politics: Theoretical perspectives2010Inngår i: Content, Channels and Audiences in the New Millenium: Interaction and Interrelations / [ed] Vartanova, Elena, Moscow: Faculty of Journalism, Lomonosov MSU-MediaMir , 2010Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 14.
  Edin, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Widestedt, Kristina
  Stockholms universitet/JMK.
  Women of the world on the web: political personae and social media2010Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 15.
  Ekman, Emmy
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Kugghjulets smörjmedel: Kommunikatörens funktion i en organisation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [en]

  What does a communicator do? That's a question that's not too unusual for those who doesn't work like one to ask when a communicator present their profession. That's why following case study with qualitative interviews examines how a public administration in Växjö kommun perceives the profession. With four focus groups with different professions tries with the author to describe the concept of being a communicator and what communication means to the organization.

   

  It showed in the result that a communicator most parts work in the background. That a communicator is a "ghostwriter" if so prefers. The one who works as a communicator has a mission to be there for the whole organization to help the coworkers and the manager with the communication problems and challenges they may have. They help the organization and then become the lubricant to the cogwheels which may be similar to an organization.

   

  It's not just the organization that the communicator is supposed to be available for. They should also serve the audience that the organization may have. In this case the citizens of the county.

   

  The result showed that trust can be built up with the help of communication. Both internal and external. The responsible for the issue would stand up for himself. The communicator could help the responsible one with the communication but not the one to send out the message.

 • 16.
  Ekstrand, Lars
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Hyvönen, Mats
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Välkommen sjunka med oss!: Social konst i förlisningens tid2014 (oppl. 1)Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 17.
  Englund, Stefan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Mediet i mediet: Vinylskivan och återkomstens medialisering2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I en tid av intensiv digitalisering har försäljningen av vinylskivor ökat kraftigt sedan 2007. Det framgår tydligt i statistik, samtida forskning och medierapportering att det skett en omvärdering av det gamla analoga mediet. Syftet med denna studie är att med ett mediehistoriskt avstamp sätta vinylskivan som fysiskt medium i dagens historiska kontext. Detta genom att undersöka tryckta mediers representation av vinylskivan. Studien stödjer sig i huvudsak mot sociokulturell forskning av Dominik Bartmanski & Ian Woodward och John Davis samt Jonathan Sternes mediehistoriska perspektiv.På vilka sätt beskrivs vinylskivan i svensk tryckt press idag? Vilka egenskaper tillskriver medierepresentationen vinylskivan? Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys har teman och mönster identifierats i de artiklar som publicerats i Aftonbladet och Expressen under perioden 2014–2016. Analysen av vinylskivans mediala representation påvisar exklusivitet vad det gäller upplevelse, ekonomiskt värde och kunskap. Den mediala representationen förstärker vinylskivan som en bärare av kulturellt värde för en medium-baserad subkultur.

 • 18.
  Engström, Linnéa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Dreyer, Oscar
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Miodrag, Alexandar
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Ljudboken - en flykt för (främst) den unga vita kvinnan: En semiotisk analys av Storytels marknadsföring ur ett intersektionellt perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I och med digitaliseringen har fenomenet streaming vuxit fram. Nu behövs inte längre separata medier för att kunna ta del av musik, film och tv etc. Man behöver inte heller äga eller ha fysisk tillgång till skivan eller filmen. Allt finns samlat på en och samma plattform. Spotify och Netflix är två typexempel på dessa streamingtjänster. De båda erbjuder abonnenter ett stort bibliotek med musik (Spotify), och film och tv serier (Netflix). Detta streaming koncept är något som även ljudböcker har anammat, och numera finns det även ljudbokstjänster som erbjuder abonnenter ett stort bibliotek med ljudböcker men även e-böcker. 

   

  Storytel är en av dessa tjänster och är våren 2018 den ledande ljudbokstjänsten i Sverige. Det finns även Nextory och BookBeat, men i denna uppsatsen analyserades endast Storytel som var den första och är även den största tjänsten i Sverige. Syftet med uppsatsen var att analysera Storytels marknadsföring, det vill säga deras reklamkampanjer, samt undersöka representationen av genus, etnicitet och ålder där. Därför valdes ett par reklamvideor ut, som sedan analyserades med en semiotisk metod men även utifrån ett intersektionellt perspektiv. Storytels marknadsföring kan vara en av anledningarna till att de har blivit så framgångsrika, därför har det varit intressant att studera just deras marknadsföring.

   

  Resultatet blev att Storytel genomgående använder liknande färger i de sex reklamfilmer som analyserats. De använder till exempel orangea hörlurar för att representera sitt varumärke. Reklamfilmerna används även som ett slags exempel på vad Storytel kan ha för roll i en typisk vardag. Kvinnor är i en tydlig majoritet av klippen, och de gör främst produktiva saker så som att laga mat eller träna, samtidigt som de lyssnar på en ljudbok. Tre kvinnor verkar vara mellan 20–30 år, två personer (en man och en kvinna) runt medelåldern, och en man 50–60.

 • 19.
  Findahl, Olle
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Svenskarna och Internet 20112011Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 20.
  Findahl, Olle
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Lagerstedt, Christina
  Aurelius, Andreas
  Triangulation as a way to validate and deepen the knowledge about user behavior: A comparison between questionnaires, diaries and traffic measurements2013Inngår i: Audience Research Methodologies: Between Innovation and Consolidation / [ed] Patriarche, Geoffroy et al., Routledge, 2013, Vol. 9780203523155, s. 54-70Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 21.
  Frost Nylén, Julia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  "Ingen big deal": - En undersökning i kvinnligt dejtande på Tinder2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstract.

  Uppsatsen Ingen big deal - en undersökning i kvinnligt dejtande på Tinder undersöker hur kvinnors sökande eller möten efter/med en romantisk eller sexuell partner, i samtiden kallat “dejting”, förändrats av applikationen Tinder. Uppsatsen har genom ett antal intervjuer med kvinnor undersökt hur deras dejtande ser ut på Tinder och hur eller om detta har förändrat deras sätt att dejta. Studien undersöker först hur dejtande har sett ut genom tiderna och vilka roller som kvinnan har tilldelats eller anpassat sig efter för att därefter undersöka hur eller om detta har förändrats i och med sociala medier och främst dejtingapplikationer på smarta telefoner. Det som upptäcktes var att kvinnor i och med Tinder börjar få ett nytt perspektiv på sitt dejtande och börjar se dejtande som en process där erfarenheten bidrar till en klarare bild av kvinnors målbild när det kommer till relationer. Den visade även på tendenser att kvinnor börjar appropriera ett manligt förhållningssätt till relationer, där de undersöker olika tillvägagångssätt och även vidgar sin definition av vad en relation är och kan vara. Relationer börjar mer bli en bisak även i kvinnans samliv, vilket tidigare inte varit fallet. Men det märktes även hur kvinnor använde Tinder som ett sätt att komma ur tidigare relationer och återfå självförtroende för att kunna gå in i nya relationer. Huruvida detta är Tinders förtjänst eller inte kan diskuteras men det är ett faktum att Tinder fundamentalt förändrar kvinnors sätt att se på relationer och hur de själva beter sig i dejtingprocessen. 

 • 22.
  Färdigh, Lina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Könsstympning i svenska tidningsmedier: En kritisk diskursanalys av hur fem av Sveriges största tidningsmedier framställer könsstympning.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Könsstympning är en sedvänja som främst förekommer i ett trettiotal afrikanska länder och i ett antal länder i Mellanöstern och Asien. På grund av ökad migration har ämnet kommit att bli mer aktuellt i Sverige. Enligt en rapport från Nationellt Centrum för Kvinnofrid ser majoriteten av den svenska befolkningen könsstympning som en främmande företeelse. Vid frågor som är svåra för vanliga medborgare att erfara blir massmedier ofta den huvudsakliga källan till information. Syftet med studien var att ta reda på hur ämnet förmedlas i svenska tidningsmedier. Genom kritisk diskursanalys har jag undersökt artiklar om könsstympning i fem svenska nyhetstidningar under perioden 30 november 2014 – 30 november 2016. Ett antal återkommande teman har förekommit i materialet såsom att det i flera artiklar finns indikationer på att sedvänjan upprätthålls i Sverige. Analysen visar en diskurs om ingreppet som ett övergrepp och ett brott mot mänskliga rättigheter. I lite mer än en fjärdedel av artiklarna förekommer det flickor och kvinnor med egna erfarenheter av ingreppet som uttalar sig om sedvänjan. Men det är i hög grad representanter från samhällsinstitutioner som definierar problemet och presenterar åtgärdsförslag i artiklarna.

  Utöver diskursteori har dagordningsteorin och gestaltningsteorin varit teoretisk grund för studien. 

 • 23.
  Govender, Eliza
  et al.
  University of KwaZulu-Natal.
  Åsén Ekstrand, Eva
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Dyll Myklebust, Lauren
  Pollock, John
  Rijsdijk, Liesbeth
  Lim Khor, Yoke
  Cardey, Sarah
  Revisiting Entertainment Education in Theory and Practice: a transnational comparative study using Intersexions2013Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  HIV and AIDS is recognised as not only a global public health problem, but also as a problem that is  embedded in and influenced by cultural, social and economic factors. Conventional public health preventive interventions and awareness campaigns, focusing on improved knowledge and individual behavior change, have largely failed to reduce the transmission of HIV. This observation has required national and international health authorities as well as NGO´s in particularly affected areas, such as South Africa, to revisit how they communicate relevant, consistent and correct information about HIV and AIDS. Due to this global crisis, practitioners and theorists need to rethink about the creative application of communication strategies. Communication serves as a means to discuss health problems, and specific determinants of health with a final goal of “translation of science into practice” (Parvanta, 2011:84). One of the most promising communication approaches to address HIV and AIDS, and in South Africa more specifically, has been Entertainment Education (EE), a creative and engaging communication strategy used to bring about behavioural and social change mainly addressing development and health issues. EE, as a strategy, acknowledges that HIV and AIDS interventions must integrate both cultural and structural (social change) concerns. Yet, ambiguity surrounding how to design and implement culturally appropriate projects has made it more difficult to develop programmes in this manner. This study revisits perceptions of EE from a global audience perspective, using a South African developed EE television series, Intersexions, as a case study. The overall objective of the study is to explore what these perceptions can tell us about the application of EE in various countries and socio-economic and cultural contexts. Young people from Universities in Malaysia, South Africa, United Kingdom, United States, , the Netherlands and Sweden, between the age of 18-25 participated in focus group discussions after the screening of two episodes of Intersexions. The data collected from various countries offers empirical motives, using a mixed methods approach to revisit how we define EE, and how EE in practice can inform further theoretical developments in the field. The research employs an interpretivist approach and takes the form of a reception analysis of participant responses to the Intersexions episodes, and particularly from the media-culturalist perspective and media-materialist approach.

 • 24.
  Göthe-Lorenz, Helene
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Hugg, Elin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  #Metoo har förändrat Sverige: En analys av #metoo-uppropet i de Gävlebaserade lokaltidningarna Arbetarbladet och Gefle Dagblad2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstract

  Uppsatsens övergripande fråga handlar om hur de två Gävlebaserade lokaltidningarna Arbetarbladet och Gefle Dagblad har konstruerat #metoo-uppropet samt kvinnor och män? Artiklarna som analyserats var publicerade under perioden oktober 2017 till och med mars 2018. Det empiriska materialet bestod av sexton utvalda artiklar. I ett första steg analyserades det empiriska materialet utifrån vad i #metoo-uppropet som uppmärksammats av tidningarna. I nästa steg detaljstuderades artiklarna utifrån mönster som delats in i teman. De teoretiska utgångspunkterna var doxa och journalistik. Efter genomförd analys visades att #metoo-uppropet framkom med teman och aspekter om sexuella trakasserier, makt och jämställdhet. I majoriteten av de analyserade artiklarna kan vi konstatera att uppropet #metoo främst handlar om aspekter om makt och minst om aspekter om sexuella trakasserier. Aspekter om jämställdhet lyftes i fyra av sexton artiklar.

 • 25.
  Hedling, Olof
  et al.
  Centre for Languages and Literature, Lund University, Lund, Sweden.
  Vesterlund, Per
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  'Why not make films for New York?': the interaction between cultural, political and commercial perspectives in Swedish film policy 1963–20132016Inngår i: The International Journal of Cultural Policy, ISSN 1028-6632, E-ISSN 1477-2833, Vol. 22, nr 5, s. 743-757Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  During the last two decades, film support, film policy and the public financing of audiovisual production in Scandinavia and particularly Sweden have undergone extensive change. These transformations may be seen as responses to globalisation, to increased sub-national regional independence as well as to the emergence of ideas related to the nurturing of the ‘creative industries’. They may also be seen to be a consequence of the increasing permeability of the borders of European nation-states. This article traces a history of film policy in a geographically marginal part of Europe that has been characterised by a range of tensions as a result of competing definitions of film as art and commerce. These tensions are traced back to the 1960s when film support were first introduced and the first seeds of conflict€“ – still discernible in the present situation –  were planted.

 • 26.
  Hedling, Olof
  et al.
  Centre for Languages and Literature, Lund University, Lund, Sweden.
  Vesterlund, Per
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  ‘Why not make films for New York?’: The interaction between cultural, political and commercial perspectives in Swedish film policy 1963–20132017Inngår i: Film Policy in a Globalised Cultural Economy / [ed] John Hill and Nobuko Kawashima, London: Routledge, 2017, s. 55-68Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 27.
  Hedström, Isabelle
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Metoo-effekten: En kvalitativ studie rörande nyhetsrapporteringen kring metoo-kampanjen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sexuella trakasserier på grund av kön är något som förekommer frekvent, det påvisar inte minst #metoo-rörelsen som startades i USA. Hashtaggen #metoo spred sig fort över hela världen, tusentals och åter tusentals kvinnor slöt samman och bildade egna hashtaggs för att uppmärksamma sexuella trakasserier på grund av kön inom deras specifika arbetsområde. Kvinnan har under lång tid blivit sedd på som det svagare könet och har inte haft samma rättigheter som män, varken i samhället eller över sig själv. Med tiden har lagar för att samhället ska bli mer jämställt stiftats, och även lagar gällande sexuella trakasserier.

  Denna studie berör #metoo-rörelsen och nyhetsrapporteringen kring den och det empiriska materialet är en kvalitativ jämförande studie mellan en svensk och en norsk dagstidning. Syftet med studien är att se om nyhetsrapporteringen gällande #metoo skiljer sig åt mellan länderna och i så fall på vilket sätt. Vidare har en kvalitativ deskriptiv analysmetod genomförts på åtta artiklar, där fyra artiklar är från Dagens Nyheter i Sverige och fyra artiklar kommer från Aftenposten i Norge. Artiklarna har därefter parats ihop i fyra olika teman och ställts mot varandra. I studien analyserades differenserna i artiklarna, hur de framställer #metoo och således också jämställdhet, sexuella trakasserier och kopplingen till sociala medier.

  I resultatet går det att utläsa att en viss skillnad finns mellan nyhetsrapporteringen gällande #metoo mellan Dagens Nyheter i Sverige och Aftenposten i Norge. De artiklar från Dagens Nyheter lämnar ofta läsaren med obesvarade frågor medan de från Aftenposten i större utsträckning besvarar de frågor man inledningsvis får. De artiklar från Aftenposten har också större fokus på just Sverige och andra länder jämfört med vad de artiklar från Dagens Nyheter har. 

  Nyckelord: #metoo, sexuella trakasserier, jämställdhet, kvinna, man, nyhetsrapportering

 • 28.
  Helmersson Bergmark, Karin
  et al.
  Stockholms universitet.
  Bergmark, Anders
  Stockholms universitet.
  Findahl, Olle
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Extensive Internet Involvment: Addiction or Emerging Lifestyle?2011Inngår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 8, nr 12, s. 4488-4501Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 29.
  Hjelmqvist, Alexander
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Ramberg, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  "Riktig" journalistik: En Foucaultdiansk diskursanalys av Journalistbubblan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie är en Foucaultdiansk diskursanalys av Facebookgruppen Journalistbubblan som ämnar undersöka vad gruppens medlemmar tycker är god journalistik, med särskilt fokus på att undersöka särskiljande och utestängande praktiker. En teoretisk grund av Foucaults teorier om diskurser som kontrollerande system tillsammans med pressetiska regler och riktlinjer tillämpas. Resultaten visar att god journalistik kräver en politisk identitet och gärna i vänsterpolitik för att uppfattas positiv av medlemmarna i gruppen. Det framgår även att avvikande från de publicistiska reglerna kan försvaras med en viss politisk ståndpunkt.

 • 30.
  Hornborg, Emmely
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Framtidens nyhetsförmedling: En kvalitativ studie om hur framtidens nyhetsförmedling kan utvecklas utifrån Medieutredningen och intervjuer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Framtidens nyhetsförmedling är en kvalitativ studie om dagens situation och framtiden för den tryckta nyhetspapperstidningen. Materialet i studien bygger på intervjuer och en innehållsanalys av Medieutredningen. De frågor som den här undersökningen besvarar är hur framtiden ser ut för den tryckta papperstidningen och vilka som kommer att skriva våra nyheter. I dag är situationen utmanande för de mediekoncerner som har tryckta papperstidningar. Den tryckta nyhetstidningens prenumeranter är främst i åldern 45-79 år. De yngre generationernas nyhetskonsumtion sker främst via internet och sociala medier. Den här studiens informanter anser att papperstidningens framtid är dyster. Det är svårt att göra produkten attraktiv när priset stiger för varje år och levnadsvanorna förändras. Mediekoncernerna arbetar just nu med en digital omställning. Samtidigt är det en hög efterfrågan på kvalitativ journalistik. I tider där vem som helst har möjlighet att utöva journalistiskt arbete vill läsarna kunna lita på att de får kvalitativ journalistik. Genom att erbjuda det till bra priser och flexibla prenumerationer, både i papper och digitala alternativ, tror informanterna att läsarna vill prenumerera på nyheter även i framtiden.

 • 31.
  Hultin, Cecilia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Unga vuxna och användandet av sociala medier: Tankar och reflektioner av att ständigt vara uppkopplad.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I åldersgruppen 16–25 år är internet den starkaste informationskällan. Denna åldersgrupp är även de främsta användarna av sociala medier. Sociala medier kan medföra en hel del positiva effekter. Men studier har också visat att användning av vissa sociala medier kan ha negativa hälsoresultat för unga vuxna. 

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera unga vuxnas reflektioner, tankar och upplevelser kring sociala medier och dess användning. Åldrarna i undersökningen är 15–30 år. 

  Design och metod: Studien utfördes via en kvantitativ tvärsnittsstudie med hjälp av enkäter via Facebook, enkäten var utformad med 16 frågor om hur unga vuxna använder sociala medier, varför och hur mycket. Enkäten låg ute på Facebook i tre dygn och genererad totalt 142 svar. 

  Resultat: Resultaten som framkom utav enkäten visade att alla förutom en använde sig av sociala medier. Det är nästan dubbelt så många kvinnor som män som har svarat på enkäten. De allra flesta använder sig av sociala medier ca en till fyra timmar om dagen. Men de framkommer också attityder och upplevelser kring sociala medier. 

  Slutsats: Många unga vuxna använder sig av sociala medier flera gånger om dagen, där de ständigt får ta del av andras värderingar och normer. Sociala medier berör unga vuxna på olika sätt och i olika utsträckning. De flesta påverkas positivt eller negativt eller till och med både och men trots detta använder de allra flesta sociala medier i alla fall.  Denna studie svarar dock inte på varför eller på vilka sätt sociala medier påverkar oss eftersom det inte har varit studiens syfte att undersöka detta. 

 • 32.
  Hultin, Cecilia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Jansson, Jeanette
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Karlsson, Jessica
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Medborgardialog på Facebook: En fallstudie om kriskommunikation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Krishantering idag har vidgats i och med sociala mediers uppkomst som medför både möjligheter och hot. Möjligheterna som finns är att det är lättare än någonsin att interagera med en stor målgrupp och skapa sömlösa relationer. Å andra sidan skapar det snabb spridning av information vilket kan vara ett hot för en organisation. Kommer falska påståenden ut om ett företag så kan det skapa missnöje men det kan också snabbt bli en sanning som orsakar skada för företaget/varumärket eller organisationen. Syftet med denna studie är att få en bättre inblick i hur kommunerna använder sig av kriskommunikation med dagens kommunikationsteknologi vid en pågående kris. Kris studien undersöker vattenläckor. Kommunikationsteknologin kommer i denna studie avgränsas till sociala medier, mer specifikt Facebook. De tre kommuner som har undersökts är Gävle, Lidingö och Motala kommun. De teoretiska utgångspunkter studien använder sig av är kriskommunikation och strategisk kommunikation.

  Metoderna som har använts för studien är två kvalitativa, varav en innehållsanalys och intervjuer. Intervjuerna gjordes med de tre kommunikationscheferna i kommunerna för att få en bättre insikt i kommunernas sätt att arbeta med kriskommunikation.

   

  Studiens undersökning kom fram till att kommunerna vill utveckla och använda sig mer av Facebook som en kommunikationskanal vid krissituationer för att nå invånarna i kommunen.

 • 33.
  Hyvönen, Mats
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Det vakande världsögat: Global överblick genom lokala dagstidningar 1935 till 19702014Inngår i: Återkopplingar / [ed] Cronqvist, Marie, Lundell, Patrik & Snickars, Pelle, Lund: Mediehistoria, Lunds universitet , 2014, s. 181-201Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 34.
  Hyvönen, Mats
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Inblick, utblick, överblick: Den ”uppkopplade” lokaltidningen mellan världen läsaren (ca. 1930–2000)2013Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 35.
  Hyvönen, Mats
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap. Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.
  Lokalpressens självbilder 1920-2010: Exemplet Gävleborg2014Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The newspaper press is in a state of flux, reflecting both technological, cultural, economic and political changes. The digitization of the media is expected to bring about major changes in the media landscape and many are predicting the demise of the traditional newspaper.

  However, the media landscape has always been in transition and the press has always had to adapt to new competing media as well as new economic circumstances. The focus of this study is on the meaning production of newspapers and the overarching question is how, at different times, newspapers have marketed their products, communicated their identities and legitimated their privileges.

  The purpose of this dissertation is to investigate the self-images of local newspapers in a historical perspective. It contributes to the study of the media history of the press by investigating how four local newspapers in the county of Gävleborg in Sweden have formulated and communicated their self-images over time. Self-image is defined broadly and contains different meanings of, and aspects on, the concept of newspaper. A common feature of the texts included in the empirical material of this study is that they, in different ways, describe what the newspaper is, what it does, how and/or why.

  The period studied comprises ninety years, from 1920 and the time of the modernisation of the Swedish press after the First World War, until 2010 and the changing media landscape of today. The overarching questions for this study are: (1) What aspects of newspaper (institution or individual newspaper, opinion making or news reporting, the organisation or the audience) have been emphasised in the meaning production at different times? (2) What differences and similarities are there between the different newspapers regarding the self-images? (3) How have the self-images changed over time?

  The study concludes with a historical periodisation covering the most important changes in the self-images. The period studied is divided into four sub-periods in which different aspects of newspaper have been prominent in the self-images: (1) Mobilization (1920-1945). The newspapers are described primarily as a means of political mobilization and the medium is understood as a political tool or weapon. (2) News reporting(1935-1965). The newspapers (and their supporting technologies, especially the teleprinter) are characterised as a fast and technologically sophisticated media between the readers and the world beyond the local. (3) Critique (1965-1995). The local newspapers portray themselves as scrutinizers of the local governments and others in power. (4) Construction(1995-2010). The newspapers start to describe themselves as constructors and maintainers of local communities and identities. In a globalized and boundless world, the local newspapers provide their readers with a sense of place and community.

  The overall conclusion of this dissertation is that the self-images of the local press has undergone significant changes in the period studied. What the press – according to itself – is, what it does, how and why, and to whom, are questions that have received very different answers at various moments in history.

 • 36.
  Hyvönen, Mats
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Rankningar och medialiseringen av universitetet2017Inngår i: Kunskap Motstånd Möjlighet: Humanistisk forskning i dag, Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017, 1, s. 217-235Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 37.
  Hyvönen, Mats
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  The foundations of knowledge according to the Knowledge Foundation2013Inngår i: Transformations in Research, Higher Education and the Academic Market: The Breakdown of Scientific Thought / [ed] Rider, Sharon; Hasselberg, Ylva; Waluszewski, Alexandra, Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V., 2013, 1, s. 97-109Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This chapter examines how the concept of innovation is used to transfer funding from teaching and research to industry and transform the concept of the social to the concept of the economic, through an examination of one Swedish Research Council, the Knowledge Foundation. In its most ambitious scheme to date, the funding of so-called KF Research Centres, the aim is to support the integration of research and teaching at regional colleges with regional industries and individual companies. The interests of major actors in business and industry are systematically described as the interests of “society” or “the region”. College teachers and scholars, especially in the social sciences and the humanities, are pressured to produce educational programmes and research that are considered desirable for these actors or see their disciplines disappear. In short, they must choose between economic or professional bankruptcy.

 • 38.
  Hyvönen, Mats
  et al.
  Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Snickars, Pelle
  HUMlab, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Vesterlund, Per
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  The formation of Swedish media studies, 1960–19802018Inngår i: Media History, ISSN 1368-8804, E-ISSN 1469-9729, Vol. 24, nr 1, s. 86-98Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Around 1960, the politics of the emerging media society in Sweden tended to fixate the formative functions of mass communication. The monopoly of public service broadcast media, press subsidies and new tendencies in film policy were some of the issues around which uncertainty prevailed. New methods to provide reliable data were sought by politicians, since empirical facts were required as arguments for an updated media policy. This article examines the different ways that the field of media studies was introduced in Sweden between 1960 and 1980. We argue that Swedish academic media studies departed from, and emerged within, a rather diffuse borderland between industry, politics and academia. The formation of national media research in Sweden can partly be seen as an effect of politicians and the media industry wanting to be better informed on issues such as media influence, media ownership and the habits and composition of the media audience.

 • 39.
  Hådén, Kimberly
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  "Skydda det som är viktigt för dig": Volvos reklamfilmer ur ett genusperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 40.
  Högberg, Jonathan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Kilic, Peter
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Larsson, Philip
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Filterbubblor eller: Hur jag slutade ängslas och lärde mig att älska mitt flöde: En kvalitativ studie om unga människors förhållningssätt till filterbubblor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Filterbubblor är för många fortfarande en relativt okänd process som ändå pågåroavbrutet när vi använder exempelvis sociala medier. Uppsatsen söker att undersökaunga människors vanor på sociala medier, om de känner att de begränsas, deras kunskapi ämnet filterbubblor och dess kopplingar till begränsningar genom personalisering, ochdemokrati. Uppsatsens urvalsgrupp är män och kvinnor mellan 18 och 28 år. Genom 15enskilda intervjuer i kombination med kvalitativ textanalys har vi kommit fram till attanvändarna känner att de begränsas av sociala medier och att det anses vara ett problem.Många användare ansåg också att filterbubblor skulle kunna vara ett hot mot demokrati.Dessutom har vi kommit fram till att kunskapen om filterbubblor bland respondenternaär bristande, om än inte obefintlig. De är däremot överlag mindre intresserade av attändra sina vanor för att motarbeta digital isolering och polarisering, även om deerkänner att förändrade vanor hade gynnat dem. Konsekvenserna av fortsattbegränsning är att vi kommer att glida ifrån varandra än mer. Det kommer att leda tillett mer hätskt politiskt klimat och mer oförståelse för sådant och sådana som ärannorlunda än oss själva.

 • 41.
  Högfors, Robin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Sundberg, Albin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Berättelsen om Sverige – ett narrativ med hotet som hopp: En analys av politiska valfilmer från 2014 och 20182018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats använder svenska politiska partiers valfilmer som analysobjekt för att studerahuruvida övertygelsemedel tar form av storytelling framför saklighet. De partiers valfilmer somanalyseras är Socialdemokraternas, Moderaternas, Sverigedemokraternas och Miljöpartietsfrån 2014 samt 2018. Analysen har en kvalitativ textanalytisk grund där retoriska, semiotiskaoch framförallt narratologiska analysverktyg används för att tydliggöra de påverkansmedelsom finns på en multimodal nivå. Genom att också klargöra en diskursiv kontext för respektivevalår ses en förändringskurva för valfilmerna i relation till sin samtid. Denna analys görs inomramen för det teoretiska området politisk kommunikation. Med denna studie så ställs frågorna (1) hur använder politiska partier i Sverigestorytelling i sina valfilmer och (2) vilka stilgrepp återfinns i valfilmerna? samt (3) hur kanförändringar återses hos partiernas valfilmer mellan 2014 och 2018 och även (4) hur rådandesociala kontexter ses påverka partiernas politiska kommunikation mellan 2014 och 2018? Utifrån dessa frågeställningar analyseras valfilmerna med retoriska verktyg för språkligaelement, semiotiska verktyg för visuella element och narratologiska verktyg för berättargreppsom medietexterna använder i syfte om att simplifiera, renodla och vidare övertyga.Slutsatsen visar att valfilmerna tydligt använder hot och förhoppningar i sina anförandenoch även att Sverigebilden är det centrala för den historia som berättas. Filmerna ses också haförändrat sin kommunikation från 2014 till 2018. De filmer från 2018 visar sig ha längretidsspann än de från 2014 samt hårdare kommunikation främst i form av negative campaigning(smutskastning), användning av propaganda och en tydligare uppdelning av rätt och fel. Dennauppsats ger en första antydning om hur svensk politisk kommunikation använder berättandeframför saklighet i sitt anförande samt hur rådande kontexter förändrar utformandet av svenskpolitisk kommunikation.

 • 42.
  Jansson, Nicklas
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Allard, Gustav
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Kommunikatörens strategiska roll i SHL: En kvalitativ studie om Svenska Hockeyligan och strategisk kommunikation med inriktning på sociala medier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur kommunikatörer arbetar med strategisk kommunikation i Sveriges högsta ishockeyliga SHL. Uppsatsen är inriktad på sociala medier och hur kommunikatörerna arbetar med de möjligheter som detta medfört. Uppsatsen undersöker även vilken roll kommunikatören får i organisationen Vårt syfte är således att skapa en förståelse för kommunikatörens roll i organisationen och hur de genomför sitt arbete ur en strategisk synvinkel.           För att komma fram till ett resultat har vi använt oss av kvalitativa intervjuer med kommunikatörer anställda av de ishockeyklubbar som tillhörde SHL under säsongen 2016/2017. Gemensamt för respondenterna är att samtliga är ansvariga för respektive klubbs användning av sociala medier.          Resultatet visar att klubbarna arbetar med sociala medier strategiskt för att bygga sitt varumärke men att de övergripande kommunikationsmålen inte skiljer sig från andra kommunikationskanaler. Strategierna mellan de olika sociala medierna skiljde sig dock från varandra i arbetet med att nå olika målgrupper. Det finns en efterfrågan om att kunna ha fler anställda som jobbar med kommunikation. Det skulle ge möjligheten för kommunikatörerna att kunna fokusera på färre medier samtidigt vilket skulle resultera i bättre kommunikation och högre kvalitet på materialet som produceras.

 • 43.
  Jansson, Therese
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Melander Sérour, Ashley
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Wahlbeck, Nathalie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Humor i matbutiken: En kvalitativ studie om ICA-reklamen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study is to analyze stereotypes in the ICA commercials during the period of 2014 and 2018. How are the characters represented from an intersectional perspective and how are they represented from a stereotyped perspective? Has there been any changes or developments between these years?

   

  The used methods are an image analysis and text analysis from a semiotic perspective. Earlier studies have shown that men have more dominant roles than women in commercials. It is also shown that most women are under 30 years old, while men are older.

   

  The results of this study show that this is still accurate today and there hasn’t been any big changes. The men in the ICA commercials have dominated roles and are older than the women who are younger than 30 and have more subordinate roles. Stereotypes are common in the ICA commercials, but at the same time they try to twist them to go against norms - for example showing a character with Down syndrome.

 • 44.
  Kalinina, Ekaterina
  et al.
  Södertörns högskola.
  Voronova, Liudmila
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  War films and gendered nostalgia for the WWII2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The article seeks to explore the common ground between bio-politics, gender, patriotism and war nostalgia. Taking off from the Foucaldian notion of biopolitics as a control apparatus exerted over a population, we provide an insight into the modern construction of Russian nation, where personal and collective sacrifice, traditional femininity and masculinity, orthodox religion andwar become the basis for patriotism. On carefully chosen case studies we will show how the state directly and indirectly regulates peoples lives by producing narratives, which are translated into media discourses and with a core of time create specific “gender norms” – women are seen as fertile mothers giving birth to new soldiers, while men are shown as fighters and defenders of their nation. In the constructed discourses nostalgia for a war plays one of the central roles and becomes a ground of a creation of an idea of a nation as one biological body, where brothers and sisters are united together. In these popular culture narratives people’s bodies become a battlefield of domestic politics. Popular culture hence produces a narrative of a healthy nation to ensure the healthy work- and military force. The authors tackle the above-mentioned aims by conducting visual analysis of several films, where the main characters are women in contrast to the majority of films about war. (Batallion (2015), A zori zdes’ tikhie (2015)). 

 • 45.
  Karlsson, Desirée
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Influencer marketing – ett stockholmssyndrom?: En kvalitativ studie om unga kvinnors psykosociala upplevelser av Influencers marknadsföring på Instagram2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den psykiska ohälsan hos befolkningen i Sverige har ökat markant sedan 1980-talet och kvinnor är de som drabbas i störst utsträckning. I samband med att sociala medier har vuxit har även en ny bransch med Social Media Influencers etablerats vars syfte är att skapa ett personligt varumärke och därmed påverka sin målgrupp. Den här uppsatsen har ämnat att undersöka om unga kvinnor anser att deras psykosociala hälsa kan ha något samband med Influencers marknadsföring av statussymboler på Instagram och i sådana fall – i vilken bemärkelse. Uppsatsen har genomförts via tre kvalitativa intervjuer med kvinnor mellan 19 och 21 år. Den insamlade empirin har sedan analyserats via en tematisk analys. Resultatet visar att Influencers marknadsföring medför en positiv känsla som förebild för unga kvinnor och upplevs bidra med en positiv påverkan på deras psykosociala hälsa. Resultatet visar även att unga kvinnor inte reflekterar märkbart över den konsumtion som Influencers uppmuntrar till. Något som efterföljande forskning bör studera vidare.

 • 46.
  Koskenniemi, Rickard
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  "You think you do, but you don´t": En netnografisk fallstudie av fanservern Nostalrius virtuella demonstration för kreationen av World of Warcraft vanilla/legacy servers2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The virtual and digital world develops and changes frequently, within recent technology and the ways of using it. A complex phenomenon online with variables which isn’t fully defined in how they should be used or their strengths. One such thing is the use of the virtual and it´s tools in social movements. But there exists a stigmatization about the concept of the virtual. And within it how effective or useful cyberactivism is compared to the physical protest.

  This essay will cover and present a certain case of digital activism where it’s specific quality lies in the almost exclusively presence in the virtual world. Where the main goal of the essay is to shed some light on this certain case and bring forth it’s qualities in terms of the virtual, virtual communities and digital activism. To try to explain, provide and create aspects for further research and new theories. The case in question is Nostalrius, a World of Warcraft private server. And their digital protest against the gaming company Blizzard. Where the main goal of their manifesto was to convince Blizzard that there is a big community hankering for a reinstallation of a certain earlier stage of the game World of Warcraft; vanilla. In which Nostalrius community in the end succeeded with their goal.

  As it is an already completed case the data was collected through archives from Nostalrius own website and forum as well as their Twitter feed in the form of print screens as well as links. And since the case have taken place online the essay has used and taken the shape of a netnography case study. Where the data was later analyzed in the light of the virtual, virtual communitys and digital activism; to understand its qualities and shape.

  Nostalrius activism took the shape of a versatile virtual demonstration which used several different digital and virtual tools to promote their manifesto. And from the data a framework was developed of different qualities which emerged from the case in study. Namely different forms concerning the importance of a well-defined activism structure in the dimensions of: leadership, opponent(s), goal(s), community and context. Where it´s believed that virtual activism will become an even more frequent used method in social movements if carried out in good fashion. And that the integration between the virtual world and the physical will be furthered and hopefully breach the conception where the virtual is viewed as something fake or unreliable.

 • 47.
  Larsson, Isabelle
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Sörman, Sanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Kvinnorna och SKAM: En kvalitativ studie om hur kvinnorna porträtteras i den norska tv-serien SKAM2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen kommer att utreda hur kvinnor porträtteras i den norska tv-serien SKAM. Serien SKAM har varit en av de senaste årens största succé när det kommer till tv-serier. Serien har fått både kritik och hyllningar under de senaste åren. En stor del av kritiken som riktats mot SKAM handlar om hur serien porträtterar kvinnorna. Uppsatsen vill undersöka om den kritiken har en poäng. Frågorna vi ställde för att få fram resultatet var;

  -          Hur framställs de unga kvinnornas relation till killar och kärlek?

  -          Hur framställs de unga kvinnorna utifrån sitt utseende och beteende?

  Analysen har olika feministiska filmteorier som utgångspunkt, och semiotiken som metod. Feministisk filmanalys är ett relativt behandlat område men eftersom att SKAM är en så pass ny serie som inte många skrivit om så hoppas vi att den kan bidra med någonting nytt inom området. Serien SKAM är unik på grund av sina långa scener och användning av sociala medier i handlingen. När en serie blir så pass framgångsrik, så finns det en stor chans till att den påverkar samhället på något sätt. Det kan också vara så att serien också på något sätt speglar olika föreställningar i samhället. Det är anledningen till varför vi tyckte att SKAM var en relevant serie att analysera.

  Resultatet visade oss att kvinnor i SKAM blir porträtterade väldigt olika utifrån hur de ser ut. Kvinnornas relation till killar och kärlek var också mycket olika beroende på hur nära de var normen för hur en kvinna ska se ut. Noora, som är kvinnan närmast det perfekta utseendet, får den populäraste killen i skolan. Chis, som är den kvinnan som dock är längst ifrån det perfekta utseendet, blir porträtterad som motbjudande och överdriven i sin sexualitet. Det framställs som att ingen karaktär i serien tar hennes känslor på allvar.

 • 48.
  Larsson Swärd, Josefin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Persson, Veronika
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Hur gestaltar man ondska?: En multimodal analys om gestaltning och representation inom journalistiken, med fokus på Aftonbladets och Dagens Nyheters rapportering kring händelserna i Trollhättan och på Drottninggatan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Nyhetsmedia har en stor påverkan på samhället, det är till dem vi med största sannolikhet vänder oss till när en stor händelse drabbar oss. Under de senaste åren har nyhetsmedia fått motstå kritik för hur de särbehandlar olika fall och händelser beroende på vem gärningsmannen är. Vi ville utforska om det faktiskt stämde att vita gärningsmän blir klassificerade som psykisk sjuka, när icke-vita gärningsmän blir beskrivna som terrorister. Genom att fokusera på representation, gestaltningsteorin och attributdagordningen utfördes en multimodal analys på Aftonbladets och Dagens Nyheters rapportering kring händelsen i Trollhättan respektive Drottninggatan. Målet var att se om det fanns några tendenser för särbehandling vid rapporteringen och porträtteringen av gärningsmän och deras dåd. Studien gav inte några definitiva resultat, däremot lade vi bland annat märke till att det fanns nyanser i artiklarna som kunde peka på särbehandling. Vi märkte bland annat att porträtteringen av gärningsmännen skilde sig drastiskt, när Rakhmat Akilov beskrivs som den invandrade brutala gärningsmannen med IS-sympatier, gestaltas Anton Lundin Pettersson som den tillbakadragne, svenska killen som tyckte om hårdrock OCH Nazityskland.

 • 49.
  Lindberg, Simon
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Leonardo DiCaprio och den melodramatiska klimatdiskursen: En retoriskt orienterad diskursanalys av The revenant och Before the flood2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen undersöker filmstjärnan Leonardo DiCaprios retoriska funktion såsom den manifesteras i klimatdiskursen. Undersökningen genomförs med speciellt avstamp i två av hans filmer vilka i uppsatsen anses särskilt relevanta med tanke på deras produktionsmässiga samtidighet med DiCaprios år som FN:s fredsbudbärare varunder han valde att uppmärksamma klimatfrågan: The revenant (2015) och Before the flood (2016). Filmerna betraktas i uppsatsen som diskurser, likaledes semiotiska texter.

  Denna undersökning utförs med stöd i ett antal analysverktyg och teoretiska utgångspunkter. Forskningsfälten klimatkommunikation och celebritetsstudier är viktiga utgångspunkter, medan melodrambegreppet och Lloyd F. Bitzers ”retoriska situation” är de viktigaste analysverktygen. Även västerngenren och tillhörande mytbildning bereds stor plats, inte minst på grund av att en av filmerna, The revenant, är en västernfilm.

  Melodrambegreppet, vars retoriska funktion betonas, sammankopplas med både klimatdiskursen och västerngenren samt George Lakoffs klimatkommunikatoriska tes som kortfattat och förenklat går ut på att känsloargument är det bästa sättet att informera om den globala uppvärmningen. Vidare diskuteras DiCaprios personas förhållande till dessa diskurser och begrepp.

  Uppsatsens analyser visar att melodrambegreppet är centralt för både klimatdiskursen och de analyserade filmerna. Och att DiCaprios funktion i klimatdiskursen vidare samspelar med dessa aspekter. Samtidigt upprättas frågetecken kring huruvida detta nödvändigtvis innebär att de retoriska diskurserna (filmerna), och likaledes DiCaprio, besvarar sina situationer. Snarare antyder analysresultaten paradoxalt nog att den melodramatiska klimatdiskursen, såsom den kommuniceras via filmerna, trumfas av andra, mer melodramatiska diskurser.

 • 50.
  Lindquist, Viktoria
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  Cavallin, Ida
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  And the Oscar goes to...: En feministisk filmanalys av de karaktärer som spelas av kvinnor som vunnit en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll mellan åren 2010 - 2015.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
123 1 - 50 of 110
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf