hig.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1 - 47 of 47
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Andersson, Katharina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Att skriva tillsammans2016Inngår i: Praktiknära forskning: Barn, lärare och lärande / [ed] Elisabeth Björklund och Christina Gustafsson, Lund: Studentlitteratur, 2016, 1, s. 123-146Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 2.
  Andersson, Katharina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Nya inlärares skrivande2017Inngår i: Kunskap Motstånd Möjlighet: Humanistisk forskning i dag / [ed] Ulrika Serrander & Peder Thalén, Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017, 1, s. 277-293Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 3.
  Arnell, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Inkluderande skrivundervisning: En studie med utgångspunkt i genrepedagogiken2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I studien används Sydneyskolans genrepedagogik och processkrivning som utgångspunkt och underlag. Syftet med studien är att undersöka svensklärares tankar och upplevelser om skrivundervisning i relation till genrepedagogiken och processkrivning samt att analysera elevtexter och hur väl elevtexterna förhåller sig till valda genrer. I studien används två olika metoder för resultatet. Resultatet består av intervjuer med två svensklärare och analyser av sex elevtexter, tre insändare och tre debattartiklar, från svensklärarnas klasser som de undervisar. Studien och resultatdelen kommer rikta in sig på diskursiva texter. I resultatdelen framkommer svensklärarnas tankar och upplevelser kring skrivundervisningen samt analyser av de textaktiviteter som finns i elevtexterna. Båda lärarna anser att genrepedagogiken är väl fungerande, inkluderande och förtydligar samt stärker den individuella textproduktionen. I studien framkommer det att svensklärarna som deltar i studien lägger mycket fokus på processkrivandet och inte lika mycket fokus på den färdiga produkten. En avgörande faktor för att kunna arbeta genrepedagogiskt menar de båda lärarna är tiden, då arbete utifrån genrepedagogiken upplevs som tidskrävande. Eleverna som skrev insändare lyckades till viss del förhålla sig till genre då samtliga argumenten ej gav skäl för åsikt. De elever som skrev debattartiklar lyckades relativt väl att förhålla sig till genre, det som två av tre texter saknade var motargument. Det är svårt att dra några slutsatser eller att jämföra undervisningsmetoderna kopplat till elevproduktionerna då det är två olika genrer som undersöksi studien.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Backman, Michael
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Världslitteraturen i det svenska klassrummet: En diskursanalys av det litterära urvalet i läromedel inomsvenskämnet i gymnasiet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka tre läroböckers skönlitterära urval, samt undersöka hur läroboksförfattarna motiverar sina skönlitterära urval. Studien använder även metoden diskursanalys genom att undersöka läromedlen med en kvalitativ textanalys i syfte att synliggöra bakomliggande kanondiskurser. Studien analyserar även Skolverkets kunskapskrav gällande skönlitteratur utifrån en postkolonial litteraturteori.     Resultatet visar att samtliga tre läroböcker till stor del presenterar västerländska författare även om enstaka icke västerländska författare ibland nämns. Två av läroböckerna har även fokus på litteraturhistoria och har delat in skönlitterära verk i epoker i sin framställning. Det västerländska kanondiskursen i kombination med epokframställningen är enligt studien en bidragande orsak till att läroböckerna inte lyfter in annan litteratur från andra delar av världen. Den litteraturhistoriska inriktningen tycks enligt studien lägga fokus på Europa och västvärlden och stänger ute annan litteratur från andra delar av världen, vilket även studiens postkoloniala teorier visar. Resultatet av analysen av Skolverkets kunskapskrav visade på vissa vaga och svårdefinierade termer. Skolverket använder termer som ”internationell litteratur”, ”epoker” och ”idéströmningar” när de skall beskriva litteraturen. Vid en mer djupgående analys av termerna, och med hjälp av teorierna om kanon och världslitteratur, fanns ett visst stöd för att läroplanen bidrar till en litteraturhistorisk epokinledning med västerländsk inriktning. Vilket i sin tur även påverkar läroböckernas framställning och presentation av skönlitterära verk.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Baudin Persson, Sandra
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Att skriva sig till läsning: Datoranvändning i den tidiga läs- och skrivutvecklingen för elever i årskurs F-3 som har svenska som andraspråk2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att skriva sig till läsning (ASL) innebär att man vänder på läs- och skrivutvecklingen och istället ägnar sig åt skriv- och läsutveckling med hjälp av datorer. Syftet med den här intervjustudien har varit att titta på hur lärare arbetar med ASL med elever som har svenska som andraspråk samt vilka fördelar och nackdelar de ser med arbetssättet för elever som har svenska som andraspråk. Fyra lärare har intervjuats för att hitta svar på dessa frågor. Dessa intervjuer har jämförts med den knapphändiga forskningen som finns om ASL.

  Resultatet av studien visar att alla fyra lärare arbetar på olika sätt men ändå kallar sitt arbetssätt för ASL och att tre av dem kombinerar metoden med andra metoder vid skriv- och läsundervisning. Tre av fyra intervjuade lärare anser att metoden ASL hjälper deras elever med svenska som andraspråk med bland annat uttal, stavning och att sammankoppla bokstävers utseende med dess ljud medan den fjärde inte vill påstå att hennes elevers positiva läs- och skrivutveckling beror endast på ASL. En av lärarna ser inga nackdelar med ASL för elever med svenska som andraspråk medan de tre andra menar att det är svårt när tekniken inte är på deras sida. En av fyra lärare menar också att hon inte skulle kunna använda metoden med elever som inte kan någon svenska alls.

  ASL verkar vara en metod som fungerar för många elever med svenska som andraspråk, men eftersom alla elever är individer bör lärare vara öppna för att kombinera olika metoder för att nå så många elever som möjligt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Blåsjö, Mona
  et al.
  Department of Swedish Language and Multilingualism, Stockholm University, Sweden.
  Christensson, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Questions as literacy practice and boundary object in a teacher education setting2018Inngår i: Linguistics and Education, ISSN 0898-5898, E-ISSN 1873-1864, Vol. 48, s. 85-95Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 7.
  Christensson, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Lärarstudenters multimodala identitetsproduktion2017Inngår i: Kunskap, motstånd, möjlighet: Humanistisk forskning i dag / [ed] Ulrika Serrander & Peder Thalen, Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017, 1, s. 105-128Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 8.
  Christensson, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  ‘This is where my inner history teacher appears’: a methodological approach to analysing student teachers’ professional identity in interaction2019Inngår i: Classroom Discourse, ISSN 1946-3014, E-ISSN 1946-3022, Vol. 10, nr 2, s. 168-187Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  By testing a model for analysing identity in interaction, the present article explores how a history student teacher produces social identity in relation to his future profession as a teacher, with an important point of departure being the relationship between the academic and professional aspects of teacher education. This is addressed through an empirical analysis of a student teacher’s identity production in a specific academic setting: a bachelor thesis course. The main body of data consists of audio recordings and video recordings from a group of three student teachers giving feedback on each other’s theses. With respect to methodology, the article employs a model from multimodal (inter)action analysis that focuses on the concept of vertical identity – the notion that identity in interaction is produced in three layers of discourse simultaneously. The results show that the main participant produces the identity of history teacher in an academic setting where such identity production is not encouraged, e.g. by resemiotisising curricula: thus, policy documents can work as a tool when producing teacher identity. This production of identity is done by employing strong agency, which consequently points to the need of a more elaborated discussion on agency in the tested model.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Danhard, Margareta
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  På gränsen mellan liv och död: Barnamordsanklagade och deras barn, Gävleborgs län vid sekelskiftet 18002019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar fyra anklagade barnamörderskor i Gävleborgs län kring sekelskiftet 1800 ur ett genusperspektiv. Syftet är att undersöka vilka faktorer som påverkade kvinnornas agerande kring sin oönskade graviditet vilket ledde till att deras barn dog, samt vilka faktorer som påverkade vilket straff de fick. Metoden består av ett textanalytiskt tillvägagångssätt av främst deras rannsakningsprotokoll där åtta påverkansfaktorer identifieras; fyra som påverkade barnens död samt fyra som påverkade vilket straff de anklagade fick. Resultatet visar att även om inga av lägersmännen, de anhöriga eller husbondfolken i mitt material blev anklagade för delaktighet i brottet så finns det försummelser från deras håll som ledde till att barnen dog. I analysen har jag utgått från genushistorikern Joan Scotts genusteori. Utifrån Scotts fyra nivåer har jag i materialet identifierat kulturellt symboliska representationer kopplade till normer på individuell och institutionell nivå, vilket haft betydelse för hur påverkansfaktorerna kunde verka för hur kvinnorna kom att agera under hela processen, från graviditet till rättegång och dom. I samverkan med ett genusperformativt perspektiv har det kunnat utrönas på vilket sätt genus görs i rättssalen och i hushållet som fick betydelse för kvinnornas straff. Resultatet visar både på att genusperformativiteten kunde falla ut till kvinnans nackdel och fördel, två döms till döden, två till fängelse. I de två fall kvinnorna klarar sig från dödsstraff så beskrivs de som varken fräcka eller blödiga, medan kvinnorna i de andra två fallen istället beskrivs utifrån den negativt kvinnligt konnoterade symboliska representationen blödighet. Generellt blir det synligt att barnamordsbrottet gjordes till ett kvinnligt problem. För även om de två lägersmännen som angavs fick sina lönskalägestraff så var de väldigt osynliga fram till barnets död. Även husbönderna och anhöriga kom undan straff även om man kan ana deras påverkan. Ur ett genusperspektiv syns tydligt hur agerandet i rättssalen och i hushållets tjänst skedde utifrån föreställningar om det kvinnliga kontra det manliga. Exempelvis att den kulturellt symboliska representationen blyghet var kopplad till den kvinnliga kyskhetsnormen där fräcket var negativt konnoterat. Medan den kulturellt symboliska representationen utifrån den manliga normen fungerade tvärtom, att där uppfattades fräckhet som mer positivt och blyghet som mer negativt. Och dessa kulturella symbolrepresentationer med dess olika normvärde beroende på kön gjorde att kvinnorna blev mer utsatta vid sedlighetsbrott.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Engblom, Charlotte
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Björkvall, Anders
  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för nordiska språk.
  Att skapa mening är att lära: Datorer och yngre barns textanvändning2012Inngår i: Resultatdialog 2012, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2012, s. 48-57Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Yngre barn, i detta fall 7- och 8-åringar, använder datorer både i skolan och hemma. I så kallade "en-till-en"-projekt har varje barn en dator i skolan, och huvuddelen av undervisningen är knuten till denna dator. Projektet visar hur kopplingar mellan det som barnen gör med datorer hemma och i skolan, och mellan självvalda och lärarinitierade aktiviteter i klassrummet, kan ha underutnyttjad potential för lärande. Dessutom diskuteras principer för hur yngre barns texter där skrift, bild och grafik blandas kan bedömas. Ett barn kan till exempel skapa julkänsla i en text genom samspelet mellan färger och skrift, medan andra förlitar sig helt på skriften.

 • 11.
  Englund, Erica
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Karlsson, Jeanette
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Läsförståelse: En mindre studie om hur lärare kan arbeta med läsförståelse i årskurserna 1–4 på en skola på Åland2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie är genomförd på Åland i två olika grundskolor. Den är baserad på intervjuer med lärare och elever samt observationer i klassrummen. Studien bygger på fem lärares egna erfarenheter kring läsundervisning inom årskurserna ett, två, tre och fyra. Lärarna redogör för hur man kan arbeta med att skapa en undervisning som ger en ökad läsförståelse hos elever i årskurserna ett, två, tre och fyra. Vi har tagit reda på hur lärare kan skapa en bra undervisningssituation som främjar läsförståelse hos elever. Studien belyser också vikten av en engagerad lärare i läsundervisningen. För att få ett elevperspektiv i studien har vi tagit reda på hur 18 elever i årskurs 1–2 uppfattar läsundervisningen. Tyngden i vårt arbete är att jämföra lärare och elever med varandra för att kritiskt bedöma läsförståelseundervisningen utifrån deras perspektiv. Det huvudsakliga resultatet vi fått utifrån denna studie är vikten av högläsning och engagemang hos lärarna. Utifrån resultatet kunde vi även se att eleverna visade ett intresse för läsning och en förståelse för sin vidare utveckling av läsning. I jämförelsen av lärarnas och elevernas uppfattning kunde vi tolka dessa som väldigt lika. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Evertsson, Louice
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  ”Det är väl lite ovanligt att tänka på vilket bränsle som är bra för klimatet när man ska byta bil”: En kvalitativ intervjustudie om fyra mäns klimatengagemang2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka hur män förhåller sig till klimatengagemang i relation till maskulinitet. Studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med fyra informanter som definierade sig som män. Intervjuerna genomfördes i mars och april 2019. Informanterna upplevde att det fanns en spänning mellan maskulinitet och klimatengagemang när det kom till traditionella könsroller och bemötande från omgivningen. Informanterna upplevde att deras klimatengagemang betraktades som feminint av andra män och de upplevde även att deras klimatengagemang ledde till ett avståndstagande från andra män. Spänningen förstärktes även genom den avsaknad av klimatrelaterade normer som informanterna upplevde. En maskulin aspekt av klimatengagemang som informanterna upplevde var att män tenderar att agera kunskapsbärare samt att det råder en dissonans mellan klimatrelaterade värderingar och maskulint kodade beteenden.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Farstad, Britt Johanne
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Att tala om sådant som inte existerar, och tro på sex omöjliga saker före frukost2017Inngår i: Kunskap Motstånd Möjlighet: Humanistisk forskning i dag / [ed] Ulrika Serrander & Peder Thalén, Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017, 1, s. 317-339Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 14.
  Fegraeus, Rebecka
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Skönlitteraturens potential: Att främja inkludering i ett mångkulturellt klassrum2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker skönlitteraturens potential att anamma som ett didaktiskt och pedagogiskt verktyg i undervisning i gymnasieskolans ämne svenska. Vidare undersöker studien hur litteratursamtal och ett ämnesöverskridande arbete mellan ämnena svenska och samhällskunskap med hjälp av skönlitteratur kan bidra till inkludering i det mångkulturella klassrummet. Det vill säga hur ett sådant arbete kan främja tolerans, ödmjukhet och nyfikenhet på andra kulturer som i sin tur kan minska fördomar och diskriminering i en skola som vilar på demokratisk värdegrund. Studien består av en kvalitativ litteraturdidaktisk undersökning där materialet används som både teoretisk bakgrund och analysmetod vilket analyseras genom diskursanalys. Undersökningen har kommit fram till att litteratursamtal och ämnesöverskridande arbete i skola och undervisning är gynnsamt av många anledningar, bland annat ur ett perspektiv att applicera det lästa i en större kontext vilket kan gynna arbetet i riktning mot att fostra morgondagens demokratiska medborgare. På så sätt kan skönlitteraturen fungera som ett verktyg och medel som har potential att främja inkludering i dagens mångkulturella skolor.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Forsell, Philip
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Antikens manliga ideal och attribut i nutiden: En studie om manliga attribut inom populärkulturen samt gymnasieelevers associationer till män och manlighet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats utreder två frågeställningar rörande män och manlighet inom fiktion. Syftet med denna text är att försöka få en insikt i hur män porträtteras inom film och skönlitteratur, samt hur associationer påverkar gymnasielevers uppfattning av innebörden av att vara man. Skönlitteratur och film som inkluderar karaktärerna Odysseus, Batman, James Bond och Sherlock Holmes samt teoretisk litteratur med fokus på både genus och didaktik används för att besvara frågeställningarna. Dessutom används ett kvantitativt frågeformulär för att få in information om gymnasieelevers syn på män och manlighet. En av slutsatserna som kan dras utifrån undersökningsresultatet är att ideal och egenskaper som användes för att skapa fiktiva manliga karaktärer i antikens Grekland fortfarande är närvarande i moderna fiktiva karaktärer. En annan slutsats är att populärkulturen har en stor inverkan på vilka associationer till män och manlighet som människor har.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Garay, Ludmila
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Ädel, Anneli
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Lärares bedömning av elevers skrivutveckling i svenska som andraspråk: Bedömningen avser grundskolans årskurs 7-9 samt introduktionsprogrammet språk på gymnasiet2018Student paper other, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Glaslilja, Skilla
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Kvick, Hanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Tror du att farmor har krympt?: En undersökning om hur elevers narrativa skrivstrategier gynnas om undervisningsfokus ligger vid utvecklandet av lässtrategier2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Astrid Lindgrens kärlek till skönlitteratur och barndomen har lockat fram det här examensarbetet. Arbetet består av en kvalitativ empirisk studie, vars syfte är att undersöka om arbete med skönlitteratur och lässtrategier kan utveckla skrivstrategier som är nödvändiga för narrativt skrivande. Studien är genomförd med nära koppling till Skolverkets texter kring berättande skrivande, avseende årskurs 4–6 i skolämnet svenska. Som undersökningsmetod har valts att analysera elevtexter från elever i årskurs 6, producerade både före och efter ett arbetsmoment med utgångspunkt i Astrid Lindgrens skönlitterära bok Mio, min Mio. Befintlig forskning visar att elever upplever svårigheter då de får i uppgift att komponera en väl fungerande text, samt att lärare upplever det svårt att motivera elever till att finna läslust och att utveckla skrivstrategier. Eleverna som deltagit i denna undersökning visar, efter undervisning som endast fokuserat på att förbättra deras lässtrategier, tendenser till positiv utveckling avseende narrativa skrivstrategier.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Hillin-Bertäng, Lina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Jackson, Lina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Högläsning i skolans årskurs F-3: En studie över verksamma lärares tillämpning av högläsning som undervisningsmetod2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Då vi skribenter tagit del av PISA-undersökningar vilka visar att elevers läsförståelse de senaste åren sjunkit vill vidärför ta reda på hur verksamma lärare inom årskurs F-3 arbetar med högläsning. Vårt intresse för högläsning väcktes under våra verksamhetsförlagda arbetsplatsutbildningar (VFU), egna erfarenheter och upplevelser.

  Detta examensarbete bygger på teorier från det sociokulturella perspektivet där teorin utgår från socialt samspel samt från dialogismen som lyfter fram dialogens betydelse. Vår studie visar hur högläsning används av verksamma lärare inom årskurs F-3. Studien utgår från enkätundersökningar, fyra ostrukturerade intervjuer och fyra ostrukturerade observationer som analyseras med hjälp av den fenomenografiska analysmetoden. En femte intervju genomfördes över mail då läraren inte använde högläsning som undervisningsmetod och därför var observation ogenomförbar. Alla som har deltagit i vår studie undervisar i årskurs F-3.

  Resultatet av vår studie visar att majoriteten av alla som deltagit använder högläsning som undervisningsmetod samt har en positiv syn på högläsning. Antalet tillfällen i veckan samt tidsåtgång skiljer sig åt mellan de olika informanterna. Huruvida informanterna tillåter respektive inte tillåter sidoaktiviteter skiljer sig även detta åt. Alla informanter har sina egna sätt att få eleverna att aktivt lyssna, men majoriteten använder olika röstlägen och gester under högläsning.

  Forskning visar att högläsning stärker elevernas språkutveckling, eleverna får ett ökat ordförråd samt en ökad ordförståelse. Eleverna lär sig olika texters uppbyggnad, skillnaden på tal-och skriftspråk samt att eleverna får en förståelse för att alla individer är olika.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Horn, Victor
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Terrorporträttet: En kvalitativ innehållsanalys av hur den misstänkte gärningsmannen för terrordådet i Stockholm den 7 april 2017 skildras i svensk press2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna undersökning syftar till att undersöka hur svensk dags- och kvällspress porträtterar den misstänkte gärningsmannen för terrordådet i Stockholm den 7 april 2017. Vidare ämnar undersökningen granska hur pressens språk stärker stereotypiska uppfattningar, samt belysa eventuella likheter och skillnader i framställningen av den misstänkte gärningsmannen. För denna granskning tillämpas en kvalitativ innehållsanalys på totalt 102 artiklar publicerade under en treveckorsperiod i tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Ur analysresultaten framgår att den misstänkte gärningsmannen skildras övervägande likartat och konsekvent i de fyra tidningarna, med betoning på dennes nationalitet, religion och ideologi. Utifrån det dras slutsatsen att språket i materialet skildrar den misstänkte gärningsmannen stereotypiskt och därigenom ger upphov till en samhällsomfattande reaktionskedja. Denna reaktionskedja inbegriper bland annat hur allmänhetens åsikter påverkas av stereotyper, hur allmänheten bedömer politiska partier och därigenom hur politiska partier väljs och på så sätt kan påverka medier och allmänheten. Reaktionskedjan kan i sin tur även skapa nya stereotypiska skildringar av inte bara terrorister, utan även terrormisstänkta individer.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Kallio, Matilda
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Ska det vara dedem eller dom?: En språknorm i förändring2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar hur gymnasielever använder de, dem och dom i de skriftliga delarna av nationella proven i Svenska 1 och 3. Genom en variabelanalys har de, dem och dom beräknats i sammanlagt 120 texter uppdelade i Svenska 1 och 3 samt mellan betygen E-C-A. Därefter har den felaktiga användningen analyserats. Den nästan obefintliga mängden dom i texterna var förvånande. Eleverna verkar skilja på texttyper där skriftspråksformerna de och dem ska användas och när det är godtagbart att använda talspråksformen. Majoriteten elever försöker alltså använda de och dem, även om det inte alltid blir rätt vilket tyder på att de och dem fortfarande har övertaget som språknorm i skriftspråket. Resultatet av undersökningen diskuteras utifrån teoretiska perspektiv gällande språkförändringar, språknormer, språkriktighet, skriftspråk, talspråk samt texttriangeln. Avslutningsvis diskuteras resultatet i ljuset av den långa och nästan ständigt pågående debatten kring vilket eller vilka pronomen som bör användas. Debattörernas åsikter går i tre led: stävan efter enhetligt dom, enhetligt de eller fortsatt användning av de och dem. Majoriteten nämnda debattörer verkar dock överens om att de och dem i framtiden kommer ersättas av dom, en process som kommer pågå under lång tid och är omöjlig att förutspå. Resultatet visar att dom som skriftspråk har en lång väg kvar att gå.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Karlsson, Caroline
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Sjödin, Evelina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Högläsning och boksamtal: En studie om högläsning och boksamtal i årskurs 1–3 och verktyget En läsande klass2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi skriver denna uppsats om högläsning och boksamtal med verktyget En läsande klass. En läsande klass är ett verktyg som innehåller olika strategier som kan gynna elevers läsförståelse. De fem strategier som finns till materialet En läsande klass är spågumman, reportern, konstnären, detektiven och cowboyen. Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på hur En läsande klass används och fungerar i klassrummet. Ett delsyfte är även att jämföra webbplatsen för En läsande klass med hur lärarna använder sig av materialet i skolan. I bakgrunden berättar vi om hur En läsande klass är utformat. Vår undersökning bygger på tre teorier: sociokulturellt perspektiv, pragmatism och multimodalitet. I avsnittet Tidigare forskning berör vi högläsning, boksamtal, högläsning och boksamtal i kombination samt multimodalitet.

   

  Vår undersökning är en kvalitativ studie där fenomenologi och multimodal textanalys används som analysmetoder. I studien genomför vi fyra intervjuer med lärare i årskurserna 1–3 för att ta del av deras erfarenheter och tankar kring En läsande klass som bygger på högläsning och boksamtal. Studien genomförs på tre skolor i Mellansverige. Intervjuerna består av semistrukturerade frågor vilket betyder att respondenten ges tid och utrymme för att reflektera. I vår multimodala textanalys analyserar vi webbplatsens olika delar för En läsande klass där vi ser på webbplatsens uppbyggnad och struktur. I vår resultat- och analysdel gör vi en sammanfattning av intervjuerna som vi genomfört och jämför respondenternas svar med varandra.

   

  Studien visar att respondenterna använder delar från En läsande klass men att de inte använder hela materialet. Samtliga respondenter använder sig av de strategier som finns i materialet En läsande klass under högläsning och boksamtal. Strategierna kan därmed ses som det mest centrala i vår undersökning. Avslutningsvis för vi en diskussion där vi tar upp respondenternas uttalanden. Slutsatsen är att samtliga respondenter använder sig av En läsande klass i olika utsträckning men en gemensam faktor är att alla använder sig av de fem strategierna på olika arbetssätt.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Kohlin, Linda
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Varför läsa skönlitteratur i skolan?: En undersökning om elevers och lärares tankar och attityder2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är en undersökning av hur elevers och lärares attityder påverkar utformningen och undervisningen i momentet litteraturhistoria i gymnasiet men också elevernas generella inställning till litteratur, samt vilka hjälpmedel som finns och kan användas för att motivera och stimulera dem. Undersökningens metoder är en enkät till elever samt intervjuer med fyra gymnasielärare. Resultatet av undersökningen visar att eleverna på ett högskoleförberedande program generellt hade en positiv inställning till litteraturen. Lärarna i undersökningen var positivt inställda till momentet och skönlitterär läsning i stort. De hjälpmedel som diskuterades med lärarna såg de som positiva, samt att de kan användas som en hjälp för eleverna att möta en ny form av litteracitet. Den genre som uppskattades mest av eleverna i undersökningen var fantasy och det är något som visas i flera undersökningar. Litteraturen är på uppgång och tillsammans med lärare och bibliotek kan vi hjälpa eleverna att få upptäcka den.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Kähäri, Malin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Hur kan lyrik berika svenskämnet på gymnasiet?: En litteraturstudie2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie utreder hur lyrik som genre kan berika svenskundervisningens didaktik på gymnasiet, vilka didaktiska metoder som kan tillämpas på lyrikundervisningen, samt vad som kan vara ett representativt urval lyrik för ungdomar. Undersökningen består av en kvalitativ litteraturstudie som utvärderades genom en diskursanalys, samt tolkningen av ett lyriskt urval. Studiens resultat påvisade att lyrik kan berika svenskämnets didaktik på gymnasiet, då språkutvecklingen främjas. Detta ger sig i uttryck genom att elever i lyrikundervisningen får möjlighet att reflektera både över sina egna och andras känslor och erfarenheter, vilket kan fungera som identitets- och personlighetsutveckling. Undersökningen har även påvisat att lyrikundervisningen berikar med kunskap om viktiga delar av kulturarvet, samt friheten att utforska språk och stil i skrivandet av egna dikter. Vidare bör lyrik appliceras på en läsarorienterad undervisining, då denna fokuserar på den enskilde läsarens personliga upplevelser av texten, vilket kan väcka intresse och mening för genren. Slutligen har undersökningen påvisat att det inte finns några givna svar rörande vad som kan användas som representativ lyrik för ungdomar i undervisningen, då genren ger uttryck för känslor, vilka bör betraktas som tidlösa och allmänmänskliga. Således är det lärarens uppgift att avgöra vad som kan vara relevant lyrik för ungdomar, baserat på vilken slags diskussion som ska föras och vilken insikt som önskas uppnås. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Lindberg, Denise
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Hellgren, Julia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  ”Kvinnor frågar och frågar och männen pratar och pratar…”: Språkvetenskaplig innehållsanalys av attityder till nyordet frågestrejka2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Lindström, Cecilia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Unga kvinnor och gamla män: En pragmatisk studie i bruket av adjektiv och substantiv vid gestaltning av kvinnor och män2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker språkbruket vid kvinnliga och manliga gestaltningar i klassiskaromaner i svensk litteratur, om detta språkbruk styrker stereotyper om kvinnor och mänsamt om författarens könstillhörighet påverkat språkbruket. Studiens material består avromanerna Doktor Glas av Hjalmar Söderberg, Mor gifter sig av Moa Martinson ochKejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf. Studiens teoretiska utgångspunkt är genusteorimed inslag av dekonstruktion, semantik, pragmatik och markerade konstruktioner.Vid datainsamlingen brukades metoden närläsning. Insamlade data bearbetades däreftermed en modifierad semantisk fältteori. Studiens resultat påvisade att språkbruket främststyrker stereotyper om både kvinnor och män samt att författarens könstillhörighet haften oansenlig påverkan på språkbruket.

  Fulltekst (pdf)
  Unga kvinnor och gamla män
 • 26.
  Ljungquist, Sarah
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Lisbeth Salander - en konstruktion av en feministisk hjälte?2017Inngår i: Kunskap Motstånd Möjlighet: Humanistisk forskning i dag / [ed] Ulrika Serrander & Peder Thalén, Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017, 1, s. 383-403Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 27.
  Ljungquist, Sarah
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Carlson, Åsa
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Svaleryd, Kajsa
  Högskolan i Gävle, Högskolegemensam administration.
  Genus och jämställdhet i organisationer: Om en kurs för chefer2019Inngår i: FALF 2019: Hållbar utveckling i organisationer: Book of Abstracts, 2019, s. 94-95Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem

  Forskning om jämställdhetsintegrering av organisationer visar på betydelsen av att ledningen initierar arbetet utifrån kunskap och medvetenhet om vad arbetet handlar om (Wittbom 2009).

  Som ett led i regeringsuppdraget att jämställdhetsintegrera universitet och högskolor i Sverige 2016-2019 har cheferna på Högskolan i Gävle under kalenderåret 2018 genomgått en poängbelagd genusvetenskaplig utbildning, Genus och jämställdhet i organisationer, 4 hp. Syftet med utbildningen var att ge cheferna tillräckligt med kunskap samt att ge dem bättre verktyg för att kunna planera och fatta beslut som leder till ökad jämställdhet. Utbildningen som bestod av fyra utbildningstillfällen (fem heldagar) avslutades i december 2018 med att deltagarna redovisade de handlingsplaner för jämställdhetsintegrering av den egna verksamheten som de utarbetat under utbildningens gång. 

  Det övergripande syftet med presentation av kursen Genus och jämställdhet i organisationer 4 hp är att beskriva ett effektivt sätt att stärka jämställdhetsarbetet i en organisation genom att börja uppifrån och utbilda chefer i genus och jämställdhet. I enlighet med detta fokuserar presentationen, på den mer detaljerade nivån, till att belysa hur arbetet med jämställdhetsintegrering kräver kunskap om kön, genus och normer kopplade till organisationen. Detta för att långsiktigt förändra maktstrukturer som skapar ojämställdhet. Genom att samtidigt utbilda alla chefer i organisationen skapas förutsättningar för att kunna genomföra analyser som fokuserar på makt och hierarkier, analyser som kan leda till motsättningar om inte förändringsarbetet ägs av organisationen. Detta för att arbetet med jämställdhetsintegrering ska leda till förverkligande av de jämställdhetspolitiska målen[1] och inte enbart reduceras till kvantifierbara övningar inom rådande system (Callerstig 2014).

  Aktiviteter

  Kursen Genus och jämställdhet i organisationer 4 hp genomförs under kalenderåret 2018 med ett första utbildningstillfälle i januari, ett andra i juni, ett tredje i september och ett fjärde avslutande i december. Till tre av fyra utbildningstillfällen är föreläsare inbjudna. Det första utbildningstillfället (två heldagar) inleds med en föreläsning av högskolans rektor Ylva Fältholm (”Min genusresa och organisationen”). Under samma utbildningstillfälle föreläser också organisationspsykolog Lars Einar Engström (”En sexists funderingar: bekännelser, karriär och våld”) samt organisationsforskare Hanna Kusterer, Högskolan i Gävle (”Genus och chefskap i organisationen”). Vid det andra utbildningstillfället föreläser statsvetaren Renée Andersson från Örebro universitet (”Genus och organisation”) och vid det tredje utbildningstillfället föreläser pedagog Susanne Andersson från Stockholms universitet (”Genusmedvetna chefer som ett villkor för ett genusmedvetet universitet”).

  Inför det andra utbildningstillfället får deltagarna i uppgift att genomföra observationer av genusmönster i den egna verksamheten. Resultaten som redovisas i samband med utbildningstillfället utgör en grund för probleminventeringen som handlar om att ta fram relevanta fakta om tillståndet på varje avdelning (till exempel könsuppdelad statistik) inom organisationen.  Utifrån resultatet av probleminventeringen får grupperna diskutera hur man skulle komma till rätta med den brist på jämställdhet som uppdagats. Små och stora problem, kortsiktigt såväl som långsiktigt, till exempel att locka fler studenter som är män till kvinnodominerade utbildningar och tvärt om, lyfts fram och diskuteras. I samband med detta synliggörs maktstrukturer som ger könsdiskriminerande effekter vilket leder till en diskussion om hur dessa kan utmanas och förändras.

  Samtliga föreläsningar följs upp av diskussioner där föreläsningens tema knyts till den aktuella organisationen och situationen på Högskolan i Gävle. Föreläsningarna tillsammans med kurslitteraturen (cirka 800 sidor med fokus på chefskap, organisation och kön) fungerar som inspiration till det största arbetet i kursen: det arbete som sker i mindre, avdelningsvisa grupper (beskrivet ovan).

  I januari 2019 bedöms och analyseras de handlingsplaner för jämställdhetsintegrering av den egna verksamheten, vilka utgör utbildningens examinationsuppgift, av kursledningen.

  Resultat

  Resultatet av den genomförda utbildningen i genus och jämställdhet för chefer vid Högskolan i Gävle visar att samtliga deltagare har fått större kunskap och medvetenhet om hur genus konstrueras och omförhandlas i organisationer och det omgivande samhället och hur detta påverkar den egna organisationen och det egna ledarskapet. De handlingsplaner för jämställdhetsintegrering som deltagare utarbetat under utbildningens gång (utbildningens examinationsuppgift) visar att deltagarna uppnått olika mått av färdighet och förmåga. I några fall mycket hög, i andra fall god, i några få fall mindre god. En analys av särskilt det senaste är att utbildningen med fördel hade kunnat vara längre.

  Ett ytterligare resultat av utbildningen är deltagarnas förändrade inställning till möjligheten att på ett naturligt sätt integrera ett genus- och jämställdhetsperspektiv i de ordinarie arbetsuppgifterna.

  Litteratur

  Wittbom, Eva, Att spränga normer. Om målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering. Diss, Stockholms universitet, 2009.

  Callerstig, Making equality work: Ambiguities, conflicts and change agents in the implementation of equality in public sector organisations. Diss, Linköpings universitet, 2014.

  [1] Det övergripande målet med jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Arbetet med jämställdhetsintegrering av organisationen handlar om att organisationen ska nå de jämställdhetspolitiska målen. För akademins del handlar arbetet lika mycket om att ge lärare och forskare jämställda förutsättningar att genomföra sitt arbete och att göra akademisk karriär, som om att säkerställa att studenterna erbjuds en jämställd utbildning

   

 • 28.
  Lyckman, Jessica
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Abenius, Jessica
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  "Skaka hand, kramas, kindpussas eller dunka varandra i ryggen (grabbkramas)?": En kvalitativ intervju- och läroboksanalys2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I det här examensarbetet har en läroboksanalys gjorts på två läroböcker, Svenska impulser 1 (2017) och Svenska impulser för yrkesprogrammen (2012). Syftet med examensarbetet är att se vilka skillnader som finns i de undersökta läroböckerna och om innehållet överensstämmer med läroplanen. Ett vidare syfte är sedan att undersöka vilka konsekvenser dessa skillnader kan ha för eleverna.

   

  En av läroböckerna är riktad mot yrkesklasser och den andra mot studieförberedande program. För att besvara examensarbetets syfte utfördes en kvalitativ textanalys där vi granskade texternas innehåll och utformning. Analysen har ett produktorienterat ändamål där en komparativ innehållsanalys gjorts på två läroböcker, resultatet jämfördes sedan med tidigare forskning.  För att komplettera resultatet har vi sedan gjort fyra intervjuer med yrkesverksamma och legitimerade ämneslärare på gymnasiet.

   

  Resultatet från läroboksundersökningen påvisar att det finns skillnader i innehållet och utformningen av böckerna. Det övergripande resultatet indikerar att Svenska impulser för yrkesprogrammen (2012) består av ett förkortat innehåll som inte tydligt visar hur eleven ska nå de högre betygen och uppgifterna i läroboken baseras på faktainhämtning. Däremot har Svenska impulser 1 (2017) ett tydligt fokus på det centrala innehållet i läroplanen där det explicit uttrycks vad som krävs av eleven för att nå de högre betygen. Vidare innehåller läroboken förberedande delar till nationella provet i svenska och innehåller betygsmatriser som visar vad som krävs av eleven.

   

  Resultatet från lärarintervjuerna visar att lärarna har förutfattade meningar gentemot elever och dessa påverkar det didaktiska förhållningssättet. Resultatet visar även att det som utgör val av läroböcker och läromedel är ett lättbegripligt innehåll, tilltal och att läroboken håller rätt nivå.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Löthman, Henrik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Susanne, Onyxén
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Läsnätter med flygande drakar och pannlampor: En studie om hur boksamtal, lärare och skolbibliotekarier kan stimulera, vägleda och fördjupa elevers litteraturintresse och härigenom förbättra elevers läsförståelse och kommunikationsförmåga2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Morelius, Alice
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Engström, Andriette
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Kärlek kan komma i alla färger: En kvalitativ undersökning av HBTQ-skildringar i svensk ungdomslitteratur samt deras didaktiska potential2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svenska ungdomsromaner från 2018 skildrar HBTQ-personer samt om dessa romaner kan användas i svenskämnets värdegrundsarbete i gymnasieskolan. Arbetssättet har varit en kvalitativ textanalys med ett queerteoretiskt perspektiv. Materialet som använts är 12 romaner, där vissa skildrar huvudpersoner som är HBTQ och andra innehåller små inslag av HBTQ-personer. Efter läsningen av romanerna har nio teman identifierats diskuterats utifrån typ av skildring samt deras didaktiska potential. De teman som identifierades i romanerna som skildrar sexualitet är komma ut-skildringar, homofobi, homosexuella föräldrar, reflektioner över och osäkerhet på sexualitet, vänskap eller kärlek, skildringar som inte kommenteras och heteronormativitet. Skildringar som inte kommenteras förekom i majoriteten av romanerna, medan andra teman endast förekom i några. Endast en roman skildrar transidentiteter, men ytterligare två romaner ifrågasätter ett cisnormativt förhållningssätt. Baserat på våra analyser har vi dragit slutsatsen att samtliga romaner har en didaktisk potential i värdegrundsarbetet, men att grad av potential varierar beroende på vilken/vilka av de identifierade temana som romanen berör.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Mårtensson, Lasse
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Digital paleografi och den medeltida skriften i Sverige: En introduktion samt en applikation2015Inngår i: Kungl. Humanistiska vetenskaps-samfundet i Uppsala = Annales Societatis litterarum humaniorum regiae Upsaliensis, ISSN 0349-0416, Vol. 2014Artikkel, forskningsoversikt (Annet vitenskapelig)
 • 32.
  Mårtensson, Lasse
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Editionsfilologi och språkhistorisk forskning2017Inngår i: Kunskap Motstånd Möjlighet: Humanistiskt forskning i dag / [ed] Ulrika Serrander & Peder Tahlén, Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017, 1, s. 64-84Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 33.
  Mårtensson, Lasse
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Brun, Anders
  Wahlberg, Fredrik
  Paleografiska egenskaper ur ett digitalt perspektiv2017Inngår i: Beyond the Piraeus : Lion East Norse Studies from Venice / [ed] Jonathan Adams & Massimiliano Bampi, København: Universitets-Jubilæets danske Samfund , 2017, Vol. 2Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 34.
  Norman, Victoria
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Arketypen Lilith: En litteraturvetenskaplig studie om arketypen Lilith kan tillföra nya genusperspektiv med inriktning mot gymnasieskolan2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I’m a teacher to be with the dream to influence and change the society’s perspective. The high school students are our new generation and they are the ones who will continue to build our future society. When gender is discussed in schools, reflections usually describe the difference in pay between gender or that men has fewer parenting days. Attention to differences is good, that should teachers continue with, but only describing the visible factors does not build society forward. The underlying structures must be led to the surface for a change to occur. New perspectives on gender equality and why society is structured as it is presents a part of what this study will highlight. Lilith, the distant and forgotten archetype who was, according to the myth, Adam's first wife. This archetype carries themes that can be applied in understanding contemporary structures and seeing equality from other perspectives. Lilith is the figure this study will focus on. Lilith the first woman.

  Fulltekst (pdf)
  Lilith
 • 35.
  Olsson, Linnéa
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Analys av tre icke-heteronormativa bilderböcker: En kombination av vetenskapliga analysmetoder och queeranalys2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  My intention with this paper is to see if I can do a literature analysis by combining a queer perspective analysis with a classic literary-scientific analysis to get a wider perspective on three Swedish picture books. The picture books has a non-heteronomous family constellation since the main characters of the books are a  pair of homosexual giraffes. The three books are written by the same author and illustrated by the same illustrator. The authors name is Anette Skålberg and the illustrators name is Katarina Dahlquist. The name of the books are Jösta och Johan (2010), Junior börjar förskolan (2010) and Junior vill ha syskon! (2011). The books are published by Sagolikt förlag. One of my main purposes is to analyze the relation between the text and the pictures to see if they are symmetric or if they complete each other. The result shows that almost all of the pictures are symmetrical to the text which means they don't add anything to the story more than the esthetic aspect. I also read the books with a queer perspective and the results shows that the books are inviting to analyze from that perspective since the main characters are gay. I also discovered that the books are more interesting from a gender perspective than I thought since the gender of some of the characters is not explicit. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Orrbén, Sofia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Fastän möjligen så måste: Om modalitet och attityd i en statlig utredning och remissvar2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sexualbrottslagstiftningen har under de senaste tjugo åren varit föremål för tre statliga utredningar. I oktober 2016 presenterade 2014 års sexualbrottskommitté den senaste utredningen, vilken skickades ut på remiss i november samma år.

  Syftet med den här uppsatsen är dels att undersöka hur 2014 års sexualbrottskommitté och de svarande remissinstanserna kommunicerar sannolikhet och förpliktelse, dels att undersöka förhållandet mellan attityd och modalitet i remissvaren.

  Undersökningen utgår från den interpersonella metafunktionen i den systemisk-funktionella grammatiken (Halliday 2014) tillsammans med appraisalteorin (Martin & White 2005). Föremål för undersökningen är SOU 2016:60, Ett starkare skydd för den sexuella integriteten, samt de remissvar som hör till utredningen.

  Resultatet visar att utredningen och remissvaren följer samma mönster vad gäller fördelning av modalitetstyp och -grad men att remissvarens attityd påverkar fördelningen.

  Utifrån resultatet dras slutsatsen att olika val av modalitetstyp och -grad kan fungera som olika kommunikativa strategier. Låg grad av sannolikhet måste exempelvis inte betyda att sanningshalten är svag utan kan konstruera avsändaren som öppen för andras idéer och försvårar även möjligheten att förneka innehållet. Avsaknad av villighet behöver dessutom inte betyda att avsändaren saknar vilja. Villighet kan istället realiseras implicit genom förpliktelse. Därtill dras slutsatsen att positiv attityd minskar behovet av att modifiera satser, särskilt genom modalitetstypen sannolikhet.

  Fulltekst (pdf)
  Fastän möjligen så måste
 • 37.
  Pedersen, Johanna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Watson Trygg, Nina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  PAX - en serie i tiden: Hur skönlitteratur kan stödja, motivera och fängsla läsare2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  PAX-serien har fått stort genomslag hos läsarna i mellanåldern 9–12 år. Romanerna tilltalar både vana och ovana läsare vilket fångade vårt intresse. Det är viktigt att barn läser. Samtidigt visar läsundersökningar på bristande läsförmåga och sjunkande intresse för läsning. Syftet i denna uppsats är att undersöka hur PAX-böckerna utifrån språklig uppbyggnad, dramaturgi och illustrationer kan skapa motivation till läsning och stödja läsaren under läsning.

   Vi studerar tre utvalda böcker i PAX-serien: Nidstången, Mylingen och Näcken. PAX-böckerna innehåller spänning, allvar och humor. Genren är urban fantasy med inslag från den nordiska mytologin. Karaktärerna är trovärdiga och möter både vardagliga och övernaturliga problem och utmaningar. Romanerna är riktiga bladvändare med autentiskt språk, häftiga serieliknande illustrationer och korta kapitel som avslutas med spännande cliffhangers. Resultat och analys visar att texten är lättläst och att det finns många strukturer i text och bild som motsvarar vad tidigare forskning visar är stödjande och motiverande faktorer för läsaren. Vidare diskuteras vilken roll skönlitteratur kan spela i undervisningspraktiken både för elevers personliga och kunskapsmässiga utveckling.

  Fulltekst (pdf)
  PAX - en serie i tiden
 • 38.
  Serrander, Ulrika
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Ljungquist, Sarah
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Vems röst om Sverige?: En normkritisk läsning av ett läromedel i svenska som främmande språk2017Inngår i: Kunskap, motstånd, möjlighet: Humanistisk forskning idag / [ed] Ulrika Serrander & Peder Thalén, Halmstad: Molin & Sorgenfrei, 2017, 1, s. 149-170Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 39.
  Serrander, Ulrika
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Thalén, PederHögskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Religionsvetenskap.
  Kunskap, motstånd, möjlighet: Humanistisk forskning idag2017Collection/Antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Humanioras roll är delvis omstridd i dag. Vad har humanistisk forskning för relevans i samhället? Denna antologi rymmer ett brett spektrum av texter som visar att humaniora kan ha flera olika uppgifter i samhället och se ut på varierande sätt. Den traditionella bilden av humaniora håller långsamt på att ersättas av något nytt där en ökad mångfald av perspektiv och en vändning mot det praktiska är två framträdande karakteristika. Inom det humanistiska forskningsfältet, vilket speglas i texterna, påträffas allt från traditionellt kunskapssökande till samhällskritiska studier, vilka uttrycker ett motstånd mot rådande ordningar. I antologin återfinns också, såsom en del av den nyorientering som kan anas, bidrag som berör frågan hur det framtida samhället kan gestaltas.

 • 40.
  Söderholm, Therese
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Det finns inget de. Det finns bara folk, och folk är olika.: En studie av karaktärsgestaltningar i Korpringarna2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Torkelsson, Anna-Cajsa
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Moder Svea eller hora?: En diskursanalys av kvinnliga NMR-sympatisörers texter om kvinnans roll i politiken2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay explores ten articles or letters to the editor, written by women who sympathize with the Swedish extreme right-wing party Nordic Resistance Movement. The purpose of the essay is to examine what arguments women bring forward to explain their commitment to the movement, despite its misogynist roots. The texts, along with an article, written by a man who is a party member, and the party manifesto, are examined mainly with the help of discourse analysis. Yvonne Hirdman’s theory on gender systems, Edward Said’s notion of orientalism and Benedict Anderson’s concept of imagined communities have all been crucial to the theoretical framework of the essay. The results show that the women emphasize how their unique female qualities give them an elevated position in the organization, that they complete men, that they are in need of protection and, finally, that they have reached a higher level of understanding of society than other women. However, they contradict themselves when they reveal how they feel diminished and treated with scorn by men from the party.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Wadström, Angelica
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Lyriska vägar i fantastiska världar: En kvalitativ litteraturanalys om lyrik i fantastisk fiktion och lyrikens didaktiska möjligheter i svenskundervisningen på gymnasiet.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Undersökningen har som utgångspunkt att studera lyrik i fantastisk fiktion, d.v.s. i skönlitterära verk inom genrerna science fiction och fantasy. Den genomsyras även av syftet att studera fantastisk fiktion som didaktiskt verktyg i lyrikundervisningen på gymnasiet samt utreda lyrikundervisningens bidrag till elevers läs- och skrivutveckling. Arbetet tar avstamp i en kvalitativ litteraturstudie där tolkning av lyriska utdrag är grundläggande. Det material som valts ut för undersökningen är Härskarringen (Tolkien 1992) trilogin, Hungerspelen (Collins 2011) trilogin samt MaddAddam (Atwood 2009-2015) trilogin.Resultatet visar att den lyriska omfattningen i de utvalda skönlitterära verken är stor, att dess funktion är mångfacetterad och att fantastisk fiktion i allra högsta grad kan användas som didaktiskt verktyg i lyrikundervisningen. Vidare ger undersökningen goda argument för lyrikens positiva påverkan på elevers läs- och skrivutveckling. Undersökningen är ett resultat av en vilja att belysa vikten av lyrikundervisning på gymnasiet och att göra det genom skönlitteratur som intresserar ungdomar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Wahlberg, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Gaussian process classification as metric learning for forensic writer identification2018Inngår i: Proceedings - 13th IAPR International Workshop on Document Analysis Systems, DAS 2018, 2018, s. 175-180Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this paper, a statistical machine learning approach for constructing a metric separating unseen writer hands, is proposed. An unsupervised feature learning approach, based on dense contour descriptor sampling, was combined with a novel way of learning a general space for clustering writer hands, in a forensic setting. The metric learning inference was based on multiclass Gaussian process classification. Using the popular datasets IAM and CVL combined, the evaluation was performed on close to 1000 writer hands. This paper builds on earlier work from our group on building a system for estimating the production dates of medieval manuscripts, and act as a foundation for future use of writer identification techniques on our historical data.

 • 44.
  Wahlberg, Fredrik
  et al.
  Uppsala universitet, Avdelningen för visuell information och interaktion.
  Brun, Anders
  Uppsala universitet, Avdelningen för visuell information och interaktion.
  Mårtensson, Lasse
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Writer identification using the Quill-Curvature feature in old manuscripts2015Inngår i: Proceedings of SSBA, 2015, 2015Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 45.
  Wahlberg, Fredrik
  et al.
  Uppsala universitet, Avdelningen för visuell information och interaktion.
  Mårtensson, Lasse
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Brun, Anders
  Uppsala universitet, Avdelningen för visuell information och interaktion.
  Estimating manuscript production dates using both image and language data2016Inngår i: Proceedings of SSBA, 2016, 2016Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 46.
  Wahlberg, Fredrik
  et al.
  Department of Information Technology, Uppsala University, Sweden .
  Mårtensson, Lasse
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Brun, Anders
  Department of Information Technology, Uppsala University, Sweden .
  Large scale continuous dating of medieval scribes using a combined image and language model2016Inngår i: Proceedings - 12th IAPR International Workshop on Document Analysis Systems, DAS 2016, 2016, s. 48-53, artikkel-id 7490092Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Finding the production date of a pre-modern manuscript is commonly a long process in historical research, requiring days of work from highly specialised experts. In this paper, we present an automatic dating method based on modelling both the language and the image data. By creating a statistical model over the changes in the pen strokes and short character sequences in the transcribed text, a combination of multiple estimators give a distribution over the time line for each manuscript. We have evaluated our estimation scheme on the medieval charter collection "Svenskt Diplomatariums huvudkartotek" (SDHK), including more than 5300 transcribed charters from the period 1135 - 1509. Our system is capable of achieving a median absolute error of 12 years, where the only human input is a transcription of the charter text. Since reading and transcribing the text is a skill that many researchers and students have, compared to the more specialized skill of dating medieval manuscripts based on palaeographical expertise, we find our novel approach suitable for helping individual researchers to date collections of manuscript pages. For larger collections, transcriptions could also be collected using crowd sourcing. 

 • 47.
  Óskarsson, Veturliði
  et al.
  Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk.
  Mårtensson, LasseHögskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Scripta Islandica: Isländska sällskapets årsbok 67/20162016Collection/Antologi (Fagfellevurdert)
1 - 47 of 47
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf