hig.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
123 1 - 50 of 134
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Andersson, Sandra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Nilsson, Kristina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Distriktssköterskors upplevelser av att vårda patienter i palliativt skede inom kommunal hemsjukvård2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Palliativ vård innebär att vården är lindrande och inte botande, där fokus ligger på att främja livskvalitet ända in i döden. Den palliativa vården varierar i Sverige. Palliativ vård är ett stort ansvarsområde för distriktssköterskor anställda vid kommunal hemsjukvård.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors upplevelser av att vårda patienter i palliativt skede inom kommunal hemsjukvård.

  Metod: Studien hade en kvalitativ ansats med deskriptiv design. Data samlades in via semistrukturerade intervjuer, där tio distriktssköterskor från kommunal hemsjukvård med erfarenhet av palliativ vård i hemmet deltog. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

  Huvudresultat: Distriktssköterskorna beskrev att de upplevde arbetet med den palliativa vården som utmanande men även som positivt och tillfredsställande. Att kunna göra skillnad, ha involverade anhöriga och ett specialiserat palliativt team angavs som de största fördelarna i den palliativa vården. Svårigheterna var bristande samarbete, eller när patientens anhöriga inte var införstådda med situationen. Distriktssköterskorna uppgav att de var nöjda med sitt sätt att hantera sina känslor, där de flesta sökte stöd hos kollegorna i första hand. Svårare känslor uppstod oftare vid vård av yngre patienter eller när barn var inblandade.

  Slutsatser: Distriktssköterskorna i föreliggande studie upplevde arbetet med patienter i palliativt skede som utmanade, utvecklande och känslosamt, men att det gav mycket tillbaka. Svårigheter som belystes var framförallt bristande samarbete och svårare känslohantering vid vård av yngre patienter eller när barn var inblandade. Studien kan leda till ökad förståelse hos olika yrkeskategorier som kommer i kontakt med patienter i palliativt skede samt belyser behovet av samarbete för att förbättra omvårdnaden av patienten.

 • 2.
  Andreassen Devik, Siri
  et al.
  Centre for Care Research Mid-Norway, Norway; Nord University, Norway.
  Enmarker, Ingela
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Hellzén, Ove
  Mid Sweden University, Sweden.
  Nurses’ experiences of compassion when giving palliative care at home2019Inngår i: Nursing Ethics, ISSN 0969-7330, E-ISSN 1477-0989Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Compassion is seen as a core professional value in nursing and as essential in the effort of relieving suffering and promoting well-being in palliative care patients. Despite the advances in modern healthcare systems, there is a growing clinical and scientific concern that the value of compassion in palliative care is being less emphasised. Objective: This study aimed to explore nurses’ experiences of compassion when caring for palliative patients in home nursing care. Design and participants: A secondary qualitative analysis inspired by hermeneutic circling was performed on narrative interviews with 10 registered nurses recruited from municipal home nursing care facilities in Mid-Norway. Ethical considerations: The Norwegian Social Science Data Services granted permission for the study (No. 34299) and the re-use of the data. Findings: The compassionate experience was illuminated by one overarching theme: valuing caring interactions as positive, negative or neutral, which entailed three themes: (1) perceiving the patient’s plea, (2) interpreting feelings and (3) reasoning about accountability and action, with subsequent subthemes. Discussion: In contrast to most studies on compassion, our results highlight that a lack of compassion entails experiences of both negative and neutral content. Conclusion: The phenomenon of neutral caring interactions and lack of compassion demands further explorations from both a patient – and a nurse perspective. © The Author(s) 2019.

 • 3.
  Anjie, Nan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Lu, Zhang
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Nursing interventions to glycemic control among patients with type 2 diabetes: A descriptive literature review2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 4.
  Arleving, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Sjuksköterskans hanteringsstrategier i mötet med anhöriga inom akutsjukvård2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Emergency care is an eventful area. Emergency clinics have stressful meetings and emergency situations. Patients who come to emergency rooms often have a relative with them. Relatives are often described as someone who should be involved in the care. Coping has a central role in this environment for both patients, relatives but also the staff.

  Aim: To describe nurses' experiences of meetings with relatives in emergency care. The methodological aspect was to examine the selection method of the selected articles.

  Method: Literature study with 9 articles examined.

  Results: Nurses' experiences of meetings with relatives in emergency care have proved to have several dimensions of a problem. Emergency clinics are described as a place that is hectic, the staff assess and help patients in a first stage. Emergency clinics are often built for a lower patient pressure than reality. The staff have poorer conditions for coping. The staff are exposed to threats and anger from relatives. Recent research indicates that relatives are also involved in the emergency rooms. The picture that was painted was that nurses often do not want to allow relatives to take the place they need. In the study, the good example of how an emergency department meets relatives and lets them participate is revealed. The emergency department shows what should be done. Coping needs more space.

  Conclusion: The nurse's ability for using their coping strategies are worse at emergency departments. The author sees that processing processes cannot be managed properly before the next difficult-to-handle situation comes. The work environment is thus an important factor that affects the nurse's coping and also affects the meeting with relatives in emergency care. Relatives can give the nurse increased and reduced stress at work. At the same time, relatives can support the nursing and provide information to the nurse, which is a great resource.

 • 5.
  Asylbekova, Gulmira
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Upplevelser av livskvalité hos patienter med bensår: Litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Omkring 100 000 svenskar beräknas lida av bensår vilka kräver långa behandlingstider och medför ekonomiska kostnader för samhället. Olika sjukdomstillstånd såsom trauma och försämrad blodcirkulation anses som riskfaktorer. Att leva med bensår kan ha negativ inverkan på människors dagliga liv. Det är viktigt för sjuksköterskor att informera patienterna kring behandlingen, ge stöd samt ha förmågan att bemöta dem med respekt och empati. Syfte: Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur patienter med bensår upplever sin livskvalitet samt att beskriva undersökningsgrupperna som ingick i de inkluderade artiklarna. Metod: Beskrivande litteratur studie som inkluderade tolv vetenskapliga artiklar som söktes fram i databasen Cinahl. Huvudresultat: Patienterna beskrev smärta som påverkade deras dagliga liv både fysiskt och psykiskt. Sömnproblem påverkade det psykiska måendet negativt. Rädslan för att skada sig begränsade patienterna fysiskt och man beskrev även känslan av skam, missmod, ensamhet, oro, ångest, depression och förlust av hopp. Bensår upplevdes tidssamt energikrävande och brister i kunskap hos sjukvårdpersonalen hade negativ påverkan på patienternas livskvalité. Undersökningsgrupperna varierade i antal från 5 till 247 deltagare, majoriteten var kvinnor, åldern var mellan 18 till 99 år. De flesta deltagarna hade haft venösa bensår, vilka varade mellan 6 veckor till 43 år. Slutsats: Att leva med bensår påverkade livskvaliteten. Relationen mellan sjuksköterska – patient hade stort betydelse för sårläkningen och välbefinnande. Det är viktigt att sjuksköterskor har tillräcklig kunskap om denna patientgrupp samt att ge ett professionellt bemötande, stöd och information om en egenvård. 

 • 6.
  Berg, Lotta
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Attityder till och kunskap om trycksår och trycksårsprevention: En enkätstudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Trycksår är ett omfattande och kostsamt problem för samhället, leder till smärta och lidande hos patienterna. Trots mycket vetenskaplig fakta om ämnet fortsätter prevalensen av trycksår att vara alltför hög. Många studier påvisar att det finns brister i både kunskap och attityder till trycksår och trycksårsprevention bland omvårdnadspersonal. Syfte: Att beskriva och jämföra vilka attityder till och vilken kunskap om trycksår och trycksårsprevention det fanns hos omvårdnadspersonal inom två olika verksamhetsområden ortopedi och kirurgi. Metod: Deskriptiv och komparativ enkätstudie med kvantitativ ansats. Enkäter delades ut till 82 sjuksköterskor och undersköterskor inom två olika omvårdnadsenheter, ortopedi och kirurgi. Det var 41 personer som deltog i studien. Resultat: Samtliga var positivt inställda till trycksårsprevention. Inga statistiskt signifikanta skillnader fanns mellan grupperna inom attityddelen. Inom kunskapsdelen fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna i temat Riskbedömning/instrument, där omvårdnadspersonalen inom kirurgi besatt en större kunskap. Inom resterande teman fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna. Slutsats: I denna studie var attityderna till att arbeta med trycksårsprevention positiva, det fanns dock kunskapsbrist bland omvårdnadspersonalen inom vissa områden av trycksår och trycksårsprevention. Inom temat Förebyggande åtgärder fanns mest bristande kunskap, därför behövs utbildning där tyngdpunkten bör ligga på de bristande områdena inom trycksår och trycksårsprevention.

   

 • 7.
  Bergström, Pernilla
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Öberg, Linda
  Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av att perioperativt vårda patienter med långvarig smärta: En kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Bakgrund: Patienter med långvarig smärta är i behov av en strukturerad behandling. Studier visar på otillräcklig postoperativ smärtbehandling.

  Syfte: Att beskriva anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av att perioperativt vårda patienter med långvarig smärta.

  Metod: Semistrukturerade intervjuer med 15 anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor, vilka baserades på kliniska vinjetter. Materialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys.

  Huvudresultat: I studiens resultat framkom fem kategorier att vara förberedd, att vården är komplex och kunskapskrävande, att ha ett professionellt samarbete, att känna sig otillräcklig och att bemöta patienten. Specialistsjuksköterskornas erfarenhet visade att en tydlig plan och tydliga läkemedelsordinationer gav specialistsjuksköterskorna möjlighet att förbereda sig. Detta tillsammans med en mer informerad och delaktig patient förbättrade den postoperativa smärtbehandlingen. Genom att ge extra tid till patienter med långvarig smärta minskade deras upplevelse av smärta, oro och ångest. Specialistsjuksköterskorna efterfrågade utbildning i smärtbehandling och en tydligare kontakt med smärtkliniken. Specialistsjuksköterskorna menade att det var viktigt att ha ett bra samarbete med läkarna för att optimera och påbörja smärtbehandlingen i tid. Specialistsjuksköterskorna erfor att patienter med långvarig smärta riskerade att underbehandlas. I de fall där smärtlindringen misslyckades beskrevs känslor av frustration och maktlöshet.

  Slutsats: Genomgående för alla specialistsjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med långvarig smärta var att det krävdes en tydlig och detaljerad plan för patientens smärtbehandling vilken skulle sträcka sig perioperativt och vidare till vårdavdelning eller hemgång. Med planering och förberedelse ökade förutsättningarna för en bättre omvårdnad av patienter med långvarig smärta.

   

   

   

   

   

  Nyckelord: anestesisjuksköterska, erfarenhet, intensivvårdssjuksköterska, kronisk smärta, långvarig smärta, postoperativ vård

 • 8.
  Bergström, Sofia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Murén, Saana
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Distriktssköterskors reflektioner kring sin roll och förutsättningar att ge god omvårdnad vid palliativ hemsjukvård2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Bakgrund: Allt fler palliativt sjuka patienter vårdas i hemmen vilket leder till ett ökat behov av palliativ vård i hemsjukvården. Distriktssköterskan har ett övergripande ansvar över dessa svårt sjuka patienter och deras närstående.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur distriktssköterskor som arbetar i den kommunala hemsjukvården reflekterar kring sin roll och förutsättningar att ge god omvårdnad vid palliativ hemsjukvård.

  Metod: Semistrukturerade intervjuer med tio distriktssköterskor. En kvalitativ innehållsanalys användes.

  Huvudresultat: Distriktssköterskorna såg arbetet med palliativ vård som sin mest prioriterade arbetsuppgift och kände ett stort ansvar över dessa patienter. Att bygga upp en relation med patienten och närstående tidigt i vårdförloppet samt kontinuitet var en förutsättning för god vård. Distriktssköterskorna beskrev ett väl fungerande samarbete med palliativa teamet, något som ofta saknades från hälsocentralerna. Arbetet var tidskrävande och i kombination med kravet på tillgänglighet ledde detta till en känsla av stress och otillräcklighet. Stöd från kollegor ansågs värdefullt då regelbunden handledning saknades. Kunskapsbrist hos omsorgspersonal försämrade omvårdnaden och försvårade distriktssköterskans arbete. Samtliga distriktssköterskor såg behovet av förbättring inom den palliativa vården och en önskan om ett speciellt palliativt team samt ett hospice framkom.

  Slutsats: Slutsatsen av studien är att det ansvarsfyllda och tidskrävande arbetet ledde till en känsla av otillräcklighet hos deltagarna. Det framkom en stark önskan från samtliga deltagare om förbättring i den palliativa vården i form av special team och hospice.

   

 • 9.
  Birgisdóttir, Dröfn
  et al.
  Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences Lund, Oncology and Pathology, Institute for Palliative Care, Lunds University, Lund, Sweden.
  Bylund-Grenklo, Tove
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap. Clinical Cancer Epidemiology, Department of Oncology-Pathology, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Nyberg, Tommy
  Clinical Cancer Epidemiology, Department of Oncology-Pathology, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden; Centre for Cancer Genetic Epidemiology, Department of Public Health and Primary Care, University of Cambridge, Cambridge, UK; Department of Women's and Children's Health, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Kreicbergs, Ulrika
  Department of Women's and Children's Health, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; Department of Caring Sciences, Palliative Research Center, Ersta Sköndal Bräcke University College, Stockholm, Sweden.
  Steineck, Gunnar
  The Sahlgrenska Academy, Department of Oncology, Division of Clinical Cancer Epidemiology, University of Gothenburg Institute of Clinical Sciences, Gothenburg, Sweden.
  Fürst, Carl J.
  Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences Lund, Oncology and Pathology, Institute for Palliative Care, Lunds University, Lund, Sweden.
  Losing a parent to cancer as a teenager: Family cohesion in childhood, teenage, and young adulthood as perceived by bereaved and non-bereaved youths2019Inngår i: Psycho-Oncology, ISSN 1057-9249, E-ISSN 1099-1611, Vol. 28, nr 9, s. 1845-1853Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate levels of perceived family cohesion during childhood, teenage years, and young adulthood in cancer-bereaved youths compared with non-bereaved peers.

  METHODS: In this nationwide, population-based study, 622 (73%) young adults (aged 18-26) who had lost a parent to cancer 6 to 9 years previously, when they were teenagers (aged 13-16), and 330 (78%) non-bereaved peers from a matched random sample answered a study-specific questionnaire. Associations were assessed using multivariable logistic regression.

  RESULTS: Compared with non-bereaved youths, the cancer-bereaved participants were more likely to report poor family cohesion during teenage years (odds ratio [OR] 1.6, 95% CI, 1.0-2.4, and 2.3, 95% CI, 1.5-3.5, for paternally and maternally bereaved youths, respectively). This was also seen in young adulthood among maternally bereaved participants (OR 2.5; 95% CI, 1.6-4.1), while there was no difference between paternally bereaved and non-bereaved youths. After controlling for a number of covariates (eg, year of birth, number of siblings, and depression), the adjusted ORs for poor family cohesion remained statistically significant. In a further analysis stratified for gender, this difference in perceived poor family cohesion was only noted in females.

  CONCLUSION: Teenage loss of a parent to cancer was associated with perceived poor family cohesion during teenage years. This was also noted in young adulthood among the maternally bereaved. Females were more likely to report poor family cohesion. Our results indicate a need for increased awareness of family cohesion in bereaved-to-be families with teenage offspring, with special attention to gender roles.

 • 10.
  Bjurbo, Charlotte
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Eriksson, Ulrika
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Att befinna sig i ett ingenmansland på en akutmottagning och ändå känna tillit till akutsjukvården: En kvalitativ intervjustudie med sköra äldre patienter2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst tilgjengelig fra 2020-12-31 18:25
 • 11.
  Bjurlefält, Peter
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Erfarenhet av debriefing inom akutsjukvården.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Samfattning

   

  Bakgrund:

  I vår vardag världen över drabbas människor oavsett kön och ålder av olyckor, dödsfall och andra traumatiska händelser. Vissa yrken medför en större risk att utsättas för traumatiska händelser. Exempel på dessa är ambulans, räddningspersonal, polis och vårdpersonal inom främst akutsjukvård. Dessa händelser kan ibland bli personen övermäktigt. Ett sätt att motverka bl.a. utbrändhet och posttraumatiskt stressymptom (PTSD) hos vårdpersonalen är att genomföra debriefingsamtal. Detta genomförs med den vårdpersonal som varit delaktig i en traumatisk händelse.  

   

  Syfte:

  Syftet med denna studie var att beskriva erfarenheten av debriefing hos vårdpersonal inom akutsjukvården i samband med traumatiska händelser i sin yrkesutövning.

   

  Metod:

  Litteraturstudie som totalt innehåller 10 vetenskapliga artiklar varav fem är kvalitativa och fem är kvantitativa.

   

  Resultat:

  Studieresultatet påvisar att debriefing uppfattas som ett positiv redskap när det gäller avlastning efter en traumatisk händelse för vårdpersonalen inom akutsjukvården. De främsta faktorerna som lyfts i studien är tid och plats för debriefing, debriefingens

  inverkan på kommunikationen mellan vårdpersonalen, val av debriefingledare och behovet av väl utformade riktlinjer för debriefingen.

   

  Slutsats:

  I föreliggande studie påvisas att debriefing bör betraktas som ett effektivt verktyg att motverka psykisk ohälsa hos vårdpersonalen och att debriefing även förstärker kommunikationen mellan de olika professionella yrkesgrupperna inom akutsjukvården. Studien visar även att det är viktigt med väl utformade riktlinjer för att debriefingens syfte skall uppnås.

 • 12.
  Björklund, Ove
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  FRÅN LIVSLEDA TILL LIVSMOD : Unga människors erfarenheter av arbetslöshet och stödåtgärder2019Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The overall aim of this dissertation is to increase our understanding of what it is like to live as an unemployed young person, by looking at young people’s narratives. An additional aim is to explore and describe how unemployed young people’s experiences of participating in a support project can be understood from a caring science perspective. The overall questions addressed in the dissertation are: What does living in unemployment mean to a young person? How can a resource center for unemployed young people provide care? The dissertation includes a compilation of four scientific articles and an introductory chapter; it has a descriptive design and a hermeneutical approach. The dissertation starts from four meta-concepts used in caring science: human being, health, caring, and the world. These meta-concepts are the mainstays of the dissertation, at the same time as they give the research themes their caring science framework. The informants were 15 unemployed Finnish young men, aged 18-27 years, and 12 unemployed Finnish young women, aged 18-26 years. All had been out of work for between two and six months. The data were gathered by means of semi-structured interviews. The interviews were examined using content analysis and hermeneutic interpretation. To increase understanding of the dissertation’s themes as related to caring science, empirical results from the four studies were connected to elements of caring science theory taken from Katie Eriksson’s caritative caring theory. In summary, the results pertaining to the young men’s and women’s experiences of unemployment can be likened to a kind of suffering or weariness of life. Activities at the resource center for unemployed young people were characterized by Eriksson’s caring science concepts of tend, play and learn. Tending was revealed in how the young people were made to feel appreciated and accepted as the persons they were and are. The concepts play and learn were revealed in how the unemployed young people were given opportunities to express their dreams for the future and to dare to see other perspectives. At the resource center, positive caring powers could be identified – powers that worked together to enable the transition from suffering and weariness of life to a feeling of zest and the courage to face life. It can be established, in summary, that unemployment affects young people’s health. Not only for the unemployed individual, but also for society at large, it should be of great value to characterize the everyday life and reality of the unemployed at an early stage, and to move those who are suffering into a caring context in order to, if all goes well, replace weariness of life with the courage to face life.

 • 13.
  Björklund, Ove
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Häggström, Elisabeth
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Unemployment may increase feelings of lacking context in Life: Experiences narrated by Young Finnish Women2019Inngår i: Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 14.
  Björklund, Ove
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Nyström, L.
  Hope and Faith in the Future. Young Unemployed Finnish Women´s Experiences of Having Participated in a Specific Active Labor Market ProgramManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 15.
  Björkman, Annica
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Salzmann-Erikson, Martin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Giving advice to callers with mental illness: adaptation among telenurses at Swedish Healthcare Direct2019Inngår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 14, nr 1, artikkel-id 1633174Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose: Our aim was to describe Swedish Healthcare Direct (SHD) and its features as a complex system.

  Methods: Qualitative interviews were conducted with 20 SHD telenurses, covering their experiences and skills when encountering and advising callers with mental illness. Complexity science was used as an a priori theoretical framework to enhance understanding of the complex nature of telenursing.

  Results: SHD was described as a complex system as nurses were constantly interacting with other agents and agencies. During these interactions, dynamic processes were found between the agents in which the nurses adapted to every new situation. They were constantly aware of their impact on the care-seekers, and perceived their encounters with callers with psychiatric illness as "balancing on a thin line". SHD was also described as both an authority and a dumping ground. The openness of the system did not give the nurses possibility to control the number of incoming calls and the callers' intentions.

  Conclusions: These new insights into SHD have important implications for organization developers and nursing management in terms of overcoming linear thinking.

 • 16.
  Blad, Linda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Forslin, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Intensivvårds- och anestesisjuksköterskors upplevelser av sin arbetsmiljö vid ett sjukhus som saknar akutkirurgi - en intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning 

  Bakgrund: Sjukhusvården förändras och kraven på specialistsjuksköterskor ändras. Transporter med patienter från små sjukhus blir fler och sträckorna längre. Upplevelsen av sin arbetsmiljö har visat sig viktig, inte minst vad gäller upplevelsen av patientsäkerheten.  

  Syfte: Syftet var att, ur ett arbetsmiljöperspektiv, beskriva intensivvårds- och anestesisjuksköterskors upplevelse av att arbeta på ett sjukhus utan akutkirurgi.

  Metod: Studien hade en kvalitativ ansats med beskrivande design. 11 semistrukturerade intervjuer utfördes med intensivvårdssjuksköterskor (n=6) och anestesisjuksköterskor (n=5). Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

  Huvudresultat: Under analysen av intervjuerna framträdde sex kategorier. 1. Att uppleva vikten av att rutiner följs 2. Att samverkan och personkännedom inom sjukhuset underlättar arbetet 3. Upplevelse av nuvarande uppdrag 4. Att se vikten av närliggande vård 5. Att samverka med andra sjukhus och 6. Upplevelse av tillgång till resurser och kompetens. Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att följa rutiner. Att samverkan och personkännedom inom sjukhuset kan underlätta arbetet var ytterligare en upplevelse som beskrevs. De upplevde en tillfredställelse med det nuvarande uppdraget, även om en önskan att få ett utökat uppdrag beskrevs. Vikten av att ha närliggande vård beskrevs och avståndet till närmaste akutsjukhus upplevdes som ett problem. Samarbetet med andra sjukhus beskrevs ibland fungera bra och ibland fick en kamp föregå samarbetet. Upplevelsen av tillgång till resurser och kompetens beskrevs där det framkom att resursbristen kunde skapa frustration.

  Slutsats: Positiv upplevelse av nuvarande uppdrag. Vid akuta tillstånd där svårt skadade eller sjuka patienter kom in till sjukhuset upplevdes frustration med de resursbrister som fanns.

  Nyckelord: Anestesisjuksköterska, Arbetsmiljö, Intensivvårdssjuksköterska

 • 17.
  Bylund-Grenklo, Tove
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap. Department of Oncology Pathology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Werkander-Harstäde, Carina
  Department of Health and Caring Sciences, Linnaeus University, Växjö; Center for Collaborative Palliative Care, Växjö, Sweden; Center for Collaborative Palliative Care, Department of Health and Caring Sciences, Linnaeus University, Växjö, Sweden.
  Sandgren, Anna
  Department of Health and Caring Sciences, Linnaeus University, Växjö; Center for Collaborative Palliative Care, Växjö, Sweden; Center for Collaborative Palliative Care, Department of Health and Caring Sciences, Linnaeus University, Växjö, Sweden.
  Benzein, Eva
  Department of Health and Caring Sciences, Linnaeus University, Kalmar; Center for Collaborative Palliative Care, Department of Health and Caring Sciences, Linnaeus University, Växjö, Sweden .
  Östlund, Ulrika
  Centre for Research and Development, Uppsala University/Region Gävleborg, Gävle; Faculty of Medicine and Health, School of Health Sciences, Örebro University; Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden .
  Dignity in life and care: The perspectives of Swedish patients in a palliative care context2019Inngår i: International Journal of Palliative Nursing, ISSN 1357-6321, E-ISSN 2052-286X, Vol. 25, nr 4, s. 193-201Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: How patients preserve their sense of dignity in life is an important area of palliative care that remains to be explored. Aims: To describe patients' perspectives of what constitutes a dignified life within a palliative care context. Methods: Twelve palliative care patients were interviewed about their views on living with dignity. Data were analysed using qualitative content analysis. Results: What constitutes a dignified life during end-of-life care was captured by the theme 'I may be ill but I am still a human being' and presented under the categories 'preserving my everyday life and personhood', 'having my human value maintained by others through 'coherence' and 'being supported by society at large'. Conclusion: Patients' sense of dignity can be preserved by their own attitudes and behaviours, by others and through public support. Health professionals need to adopt a dignity-conserving approach, for which awareness of their own attitudes and behaviours is crucial. 

 • 18.
  Carlsson, Marianne
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University.
  Self-reported competence in female and male nursing students in the light of theories of hegemonic masculinity and femininity2019Inngår i: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: In most parts of the world, nursing historically has been considered an occupation for women. Gender stereotypes are associated with the nursing profession.

  AIM: The aim was to describe and compare the self-reported competence in female and male nursing students. The students were also compared according to their different background college educations. The theoretical framework of hegemonic masculinity and femininity was used.

  DESIGN: A cross-sectional design with a questionnaire was used at two points in time, 2012 and 2017.

  METHODS: Nursing students completed a questionnaire on graduation from a three-year university nursing program from 12 universities/university colleges in Sweden. In total, 1,810 students were participating, 1577 female and 227 male students. The Nurse Professional Competence scale was used for data collection.

  RESULTS: There were statistical significant differences in the self-reported competence between female and male students (t-tests and ANOVAs). These differences are in agreement with the patterns of hegemonic masculinity and femininity. Female students estimated their competence in giving value-based nursing care as higher than male did. Male students estimated their competence in development and leadership higher than female did.

  CONCLUSION: The pattern of hegemonic masculinity and femininity could be identified. This indicates a difference in power between female and male students.

  IMPACT: The study addresses the self-reported competence of female and male nursing students. The results indicated that male students possibly looked on themselves as superior to the female students. In order to change the image of nursing as a woman's work, the self-images should be discussed in nursing education as well as in college education. Women interested in development, research and leadership and men interested in nursing care and administration must feel that nursing is a suitable profession for them. The stereotypical image of nursing as a women's work is a barrier to nurses' professional development.

 • 19.
  Chen, Chen
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Ning, Zhou
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  The effect of patient education interventions on stoma patients: - A descriptive review2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 20.
  Chen, Jian Hua
  et al.
  Department of Nursing, Medicine and Health College, Lishui University, Lishui, Zhejiang Province, China.
  Björkman, Annica
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Zou, Ji Hua
  Department of Nursing, Medicine and Health College, Lishui University, Lishui, Zhejiang Province, China.
  Engström, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Self–regulated learning ability, metacognitive ability, and general selfefficacy in a sample of nursing students: A cross-sectional and correlational study2019Inngår i: Nurse Education in Practice, ISSN 1471-5953, E-ISSN 1873-5223, Vol. 37, s. 15-21Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The healthcare sector is fast-growing and knowledge-intensive, and to meet the demands associated with it, nursing students must have high levels of self-regulated learning (SRL), metacognition, and general self-efficacy (GSE). In this cross-sectional, correlational study, data were collected from 216 nursing students through a questionnaire. The aims were: 1) to describe the levels of SRL ability, metacognitive ability and GSE among second- and third-year nursing students; 2) to explore the relationships between the SRL ability, metacognitive ability and GSE of second- and third-year nursing students; 3) and to compare SRL ability, metacognitive ability and GSE between second- and third-year nursing students. Nursing students had moderate levels of SRL ability and metacognitive ability, but lower levels of GSE. Positive relationships between SRL ability, metacognitive ability, and GSE were observed. Third-year nursing students had a higher level of SRL ability but lower levels of GSE, compared to second-year students. In terms of metacognitive ability, no significant differences were observed between the student batches. Interventions are required for the improvement of nursing students’ SRL ability, metacognitive ability, and GSE.

 • 21.
  Chi, Cheng
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap. Lishui University, China.
  Wenbo, Tang
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap. Lishui University, China.
  The effect of physical activity on the quality of life in patients with type-2 diabetesThe effect of physical activity on the quality of life in patients with type-2 diabetes: – A descriptive literature review2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 22.
  Chunyi, Tang
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap. Lishui University, China.
  Qiongwei, Wang
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap. Lishui University, China.
  Quality of life among nursing home residents: – A questionnaire study2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 23.
  Ciping, Zhang
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Enhui, Huang
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Nurses’ experience of workplace violence: A descriptive literature review2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 24.
  Dahlkvist, Eva
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Engström, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Nilsson, Annika
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Residents’ use and perceptions of residential care facility gardens: a behavior mapping and conversation study2019Inngår i: International Journal of Older People Nursing, ISSN 1748-3735, E-ISSN 1748-3743Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim

  To describe the gardens and their use by individuals living at residential care facilities (RCFs) with high ratings on restorative values.

  Background

  Being outdoors has been described as important to older people's well‐being. Use of outdoor gardens may increase residents’ well‐being through experiences of restorative qualities such as being away and fascination. Thus far, there has been little research on restorative experiences of gardens in the care of older people.

  Design

  A descriptive design using behaviour mapping observations integrated with qualitative field notes and recorded conversations.

  Methods

  A criterion sampling of two gardens (out of a total of 87) was made based on residents’ ratings of restorative values; the two with the highest values were chosen. Eleven residents at the two RCFs took part. Data were collected through behaviour mapping observations, field notes and conversations on five occasions in the respective facilities during residents’ visits to the garden.

  Results

  The observations revealed that the main uses of the gardens were to socialise and relax. The conversations also showed that the garden stimulated residents’ senses and evoked memories from the past. These restorative values were interpreted as a sense of being away and fascination. Not having opportunities for outdoor visits was reported to result in disappointment and reduced well‐being.

  Conclusions

  The findings showed that two basic gardens with different characteristics and views could stimulate residents’ senses and evoke memories from the past; this supports the call for residents to be able to spend time in gardens to promote their well‐being.

  Implications for practice

  First‐line managers, nurses and healthcare staff in the care of older people should consider that regular opportunities to spend time outdoors may promote older people's well‐being through feelings of being away and fascination.

 • 25.
  Eivergård, Kristina
  et al.
  Department of Nursing Sciences, Mid-Sweden University, Östersund, Sweden; Department of Health Care Science, Ersta Sköndal Bräcke University College, Stockholm, Sweden.
  Enmarker, Ingela
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Livholts, Mona
  Department of Social and Welfare Studies, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Aléx, Lena
  Department of Nursing, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Hellzén, Ove
  Department of Nursing Sciences, Mid-Sweden University, Östersund, Sweden.
  The Importance of Being Acceptable - Psychiatric Staffs' Talk about Women Patients in Forensic Care2019Inngår i: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673, Vol. 40, nr 2, s. 124-132Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Currently, women comprise about ten percent of those sentenced to psychiatric forensic clinics in Sweden. Those who are sentenced to forensic care because of offending and violent behaviour have already taken a step away from the usually expected female behaviour. On the other hand, there are many women in forensic care who have not committed crimes, but who instead self-harm. Studies have identified a gender bias in diagnosing and care in psychiatric settings, but there are few studies conducted on women in forensic care. The present study therefore examined how the situation of women patients and female norms are expressed in the staff's talk about these women during verbal handovers and ward rounds at a forensic clinic in Sweden. The aim was to explore how psychiatric staff, in a context of verbal handovers and ward rounds, talk about women who have been committed to forensic psychiatric care, and what consequences this might have for the care of the patients. The content of speech was examined using audio recordings and a method of analysis that was inspired by thematic analysis. The analysis identified that the staff talked about the women in a way that indicates that they expected the women to follow the rules and take responsibility for their bodies in order to be regarded as acceptable patients.

 • 26.
  Ekstedt, Mirjam
  et al.
  Linnéuniversitet; Karolinska institutet.
  Lindblad, Marléne
  Ersta Sköndal Bräcke University College; KTH.
  Löfmark, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Nursing students’ perception of the clinical learning environment and supervision in relation to two different supervision models – a comparative cross-sectional study2019Inngår i: BMC Nursing, ISSN 1472-6955, E-ISSN 1472-6955, Vol. 18, artikkel-id 49Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background

  Knowledge concerning nursing students’ experiences of the clinical learning environment and how supervision is carried out is largely lacking. This study compares nursing students’ perceptions of the clinical learning environment and supervision in two different supervision models: peer learning in student-dedicated units, with students working together in pairs and supervised by a “preceptor of the day” (model A), and traditional supervision, in which each student is assigned to a personal preceptor (model B).

  Methods

  The study was performed within the nursing programme at a university college in Sweden during students’ clinical placements (semesters 3 and 4) in medical and surgical departments at three different hospitals. Data was collected using the Clinical Learning Environment, Supervision and Nurse Teacher evaluation scale, CLES+T, an instrument tested for reliability and validity, and a second instrument developed for this study to obtain deeper information regarding how students experienced the organisation and content of the supervision. Independent t-tests were used for continuous variables, Mann-Whitney U-tests for ordinal variables, and the chi-square or Fischer’s exact tests for categorical variables.

  Results

  Overall, the students had positive experiences of the clinical learning environment and supervision in both supervision models. Students supervised in model A had more positive experiences of the cooperation and relationship between student, preceptor, and nurse teacher, and more often than students in model B felt that the ward had an explicit model for supervising students. Students in model A were more positive to having more than one preceptor and felt that this contributed to the assessment of their learning outcomes.

  Conclusions

  A good learning environment for students in clinical placements is dependent on an explicit structure for receiving students, a pedagogical atmosphere where staff take an interest in supervision of students and are easy to approach, and engagement among and collaboration between preceptors and nurse teachers. This study also indicates that supervision based on peer learning in student-dedicated rooms with many preceptors can be more satisfying for students than a model where each student is assigned to a single preceptor.

 • 27.
  Elin, Carlsson
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Sofia, Frank
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Kvinnor med endometrios erfarenheter av möten med vården: En beskrivande litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Endometrios är en vanlig sjukdom som drabbar 1 av 10 menstruerande kvinnor. Smärta i nedre buken är ett vanligt symtom som ofta leder till minskad livskvalitet och minskat välbefinnande hos de drabbade kvinnorna. Trots detta finns relativt lite kunskap inom området och forskning kring drabbade kvinnors erfarenheter av möten med vården. Syfte: Att beskriva vilka erfarenheter kvinnor med endometrios har av möten med vården. Metod: En beskrivande litteraturstudie baserad på 11 vetenskapliga artiklar varav tio med en kvalitativ ansats och en med en kvantitativ ansats. Artiklarna hämtades i databaserna MedLine via PubMed och CINAHL. Huvudresultat: Kvinnor med endometrios beskrev erfarenheter av att de inte blev tagna på allvar och att deras symtom normaliserades i möten med vården. Det framkom att kvinnor hade erfarenheter av att vårdpersonal hanterade fertilitetsfrågor på ett okänsligt sätt. Kvinnor med endometrios beskrev erfarenheter av både positiv och negativ kommunikation i möten med vården beroende på vårdpersonalens kommunikationsförmåga. Erfarenheter av kunskapsbrist hos vårdpersonal och vag eller komplicerad information ledde till oro hos kvinnor och gjorde att de tappade förtroende för vården och sökte information på egen hand. Slutsats: De erfarenheter som kvinnor med endometrios har av möten med vården är av avgörande betydelse för hur deras livskvalitet ser ut, hur de mår psykiskt, deras självkänsla och hur de klarar av att hantera sjukdomen. Kunskapsbrist och normativa föreställningar om kvinnor från vårdpersonalens sida leder till negativa erfarenheter av vårdmötet för de drabbade kvinnorna. Det är därför viktigt att öka kunskapen förståelsen om endometrios hos vårdpersonal

 • 28.
  Engström, Therese
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Wallström, Madelene
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Patienters upplevelser av hälsosamtal för 40-åringar: En intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forskning har visat att risken för livsstilsrelaterade sjukdomar påverkas av en persons levnadsvanor. Folkhälsan i Sverige är globalt sett god, trots det insjuknar tiotusentals människor varje år i sjukdomar som hade kunnat förhindras med förebyggande hälso- och sjukvård. Ohälsan rapporteras vara som allra störst i Gävleborgs län. I Gävleborgs län blir alla som fyllt 40 år erbjudna ett kostnadsfritt hälsosamtal via sin hälsocentral. Samtalet kan hållas av en distriktsköterska och huvudfokus i hälsosamtalet är patientens levnadsvanor. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelser av hälsosamtal för 40-åringar på hälsocentraler i Gävleborgs län. Metod: Tio deltagare som uppfyllde inklusionskriterierna deltog i studien. Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade telefonintervjuer. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Huvudresultat: Resultatet presenteras utifrån tre huvudkategorier: Tydlig struktur på hälsosamtalet, nytändning och motivation efter hälsosamtalet och brister i hälsosamtalet. Deltagarna upplevde en tydlig struktur på hälsosamtalet då stjärnprofilen visualiserade patienternas totala hälsostatus på ett tydligt sätt. Flertalet deltagare hade blivit mer motiverade till att göra en livsstilsförändring efter hälsosamtalet, hälsosamtalet hade startat en reflektion angående deras hälsa. De hade också en förhoppning om att hälsosamtalet skulle ge de en nytändning. Majoriteten av deltagarna uppgav att det fanns brister i hälsosamtalet, de saknade erbjudande om uppföljning och de önskade även mer individanpassad rådgivning. Slutsats: Patienters upplevelser av hälsosamtal för 40-åringar sågs som en positiv ”hälsocheck-up”. Samtalsledarens roll har betydelse för upplevelsen av hälsosamtalet. Det framkom att hälsosamtalet har brister gällande uppföljning. Deltagarna saknade individanpassad rådgivning. 40-årssamtalet levde inte upp till patientens förväntningar och förhoppningar.

 • 29.
  Enohnyaket, Rose
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Mahammed, Amina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Faktorer som sjuksköterskor skattar som attraktiva för arbetet: En enkätstudie på ortopediska vårdavdelningar2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background. Shortage of nurses is an alarming problem in Sweden and the world as a whole. To be able to solve this problem it important to identify those factors that according to the nurses can contribute to make their work attractive.

  Aims. The aim of this study was to describe factors that make work attractive and how these differ from the actual work situation among nurses who work in orthopedic departments.

  Methods. It was a cross-sectional survey with descriptive and comparative design. Data were collected in orthopedic departments in sex different hospitals in the middle of Sweden using questionnaires. A total of 95 nurses responded. Correlation and regression analyses was used to analyze the data.

  Main Results. According to the nurses’ factors that were most important for a job to be attractive were leadership, salaries, collaboration (teamwork) and job status. Nurses appreciated their current work situation lower than the attractive work. To feel valuable was the best in the current work situation, while the salary was worst. Comparison of the current work with the attractive work shows significant difference with significant level <0.05 when comparing all factors. The most significant was salary because it had the biggest discrepancy between the current work and the attractive work while the journey to and from work had the least discrepancy.

  Conclusions. According to the results of the analyses good leadership, high salaries, good collaboration (teamwork) and good job status are of great importance when considering strategies to retain nurses. Nurses appreciated their current work situation lower than the attractive work with salaries being worst. This implies that one strategy that could improve the current working situation may be an increase in salaries.

   

 • 30.
  Eriksson, Elisabet
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Wejåker, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Danhard, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Nilsson, Annika
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Kristofferzon, Marja-Leena
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Living with a spouse with chronic illness – the challenge of balancing demands and resources2019Inngår i: BMC Public Health, ISSN 1471-2458, E-ISSN 1471-2458, Vol. 19, nr 1, artikkel-id 422Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aims and objectives. To describe the partners’ experiences of living with a person with chronic illness and how they manage everyday life.

  Background. The number of partners providing informal care for their chronically ill spouse is rising, and they describe their daily life as demanding.

  Design. A descriptive design with a qualitative approach was used.   

  Methods. A purposive sample of 16 partners with a chronically ill spouse were interviewed. The interviews were recorded, transcribed, and analyzed using qualitative content analysis.

  Results Four main themes were identified: ‘Living with challenges caused by the spouse's disease,’ ‘Seeking support for living with the spouse’s illness,’ ‘Appreciating the good parts of life’ and ‘Adapting to constant changes and an uncertain future.’ The participants rated their health as rather good and had great confidence in their own ability to cope with daily life. Their experiences of support from formal care providers varied; they expressed the need for more assistance from the health care sector.

  Conclusions. The partners experienced many challenges in everyday life when providing informal care for their chronically ill spouse. This affected both their physical and psychological health, as they had limited time for themselves. The partners seemed to receive more support from their informal network than from formal care providers. In handling daily life, the partners balanced demands and resources to identify possibilities to move forward and find meaning in life.

  Relevance to clinical practice. Formal care providers must acknowledge partners' needs, develop evidence-based assessment guidelines, and provide efficient support to partners with a chronically ill spouse. 

 • 31.
  Eriksson, Helena
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Jonsson, Ann-Sofi
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av patientbedömning i samband med MIG-uppdrag2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Bakgrund: Intensivvårdssjuksköterskan ingår tillsammans med en narkosläkare i en Mobil Intensivvårdsgrupp (MIG). Om en patient på en vårdavdelning påvisar försämring i vitala parametrar och misstänks ha en begynnande organsvikt konsulteras MIG som tillsammans med patientansvarig läkare och sjuksköterska utvärderar och bedömer patienten. MIG rekommenderar därefter en behandling eller flyttar patienten till intensivvårdsavdelning.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att bedöma patienter i samband med MIG-uppdrag samt vad de beaktar i samband med bedömningen.

  Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och beskrivande design. Elva intensivvårdssjuksköterskor intervjuades med hjälp av semistrukturerade intervjuer.

  Resultat: Det framkom sex huvudkategorier i resultatet: Att vara förberedd och ha information har betydelse för bedömning, Att använda sina sinnen och erfarenhet vid bedömning, Att samarbeta med andra personalkategorier har betydelse, Att använda hjälpmedel vid bedömning, Att ha upplevelser av miljön kring patienten i samband med bedömning, och Att begränsningar inverkar vid bedömning och fortsatt vård. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att strukturerad rapport, bra samarbete samt att använda hjälpmedel, klinisk blick och erfarenhet underlättade vid bedömningen. Resultatet visade även att det tycktes finnas individuella skillnader i hur bedömningen utfördes och på vilka grunder besluten togs samt att hög belastning, stress, resursbrist, vårdbegränsningar och distraktion i omkringliggande miljö kunde ha inverkan på bedömning.

  Slutsats: Studiens resultat har bidragit till att öka förståelsen av intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser vid bedömning av patienter i samband med MIG-uppdrag. Studiens resultat har också uppmärksammat att hög arbetsbelastning, stress, miljö, vårdbegränsningar och personalbrist kan ha inverkan vid bedömning av patienter.

  Nyckelord: Intensivvårdssjuksköterska, Mobil intensivvårdsgrupp, Vårdbehovsbedömning

 • 32.
  Eriksson, Madelen
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Krantz, Jaana
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  En beskrivande upplevelse av att leva med utmattningssyndrom: Ett analysarbete utifrån självbiografier2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Bakgrund: Utmattningssyndrom klassificeras som stressrelaterad psykisk ohälsa och är ett eskalerande samhällsproblem. Syndromet är mångdimensionellt och kan feldiagnostiseras som depression.

  Syfte: Litteraturstudiens syfte var att utforska och beskriva människors berättelser att ha drabbats av fenomenet utmattningssyndrom utifrån hur det uttrycks i självbiografier.

  Metod: En manifest innehållsanalys av sex självbiografier, med en induktiv kvalitativ ansats.

  Huvudresultat: Att leva med utmattningssyndrom är ett mångfacetterat fenomen som inverkar på hela människan och deras livsvärld. Ofta har de fysiska symtomen negligerats och när kraschen väl kommer är den första rädslan tankar på en fysisk sjukdom. Studien belyser de olika faserna som sker inom människan efter att ha fått diagnosen.

  Slutsats: Utmattningssyndrom är ett eskalerande fenomen som påverkar på såväl individ- som samhällsnivå. Att mer forskning krävs är ett faktum, dock har denna studie belyst utmattningssyndromets många sidor ur de drabbas egna perspektiv. En förhoppning är att den personcentrerade vården ska få en större plats i vårdkontexten för att som distriktssköterska arbeta för att förbättra förutsättningarna för god kommunikation och delaktighet.

 • 33.
  Eriksson, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att genomföra efterlevandesamtal inom den kommunala äldreomsorgen: En intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den palliativa vården upphör inte i och med att patienten avlider utan innefattar även att sjukvården finns som ett stöd till närstående i deras sorgeprocess. En kvalitetsindikator på en god palliativ vård är att närstående erbjuds efterlevandesamtal. Syfte: Syftet med studien var att beskriva vilka erfarenheter sjuksköterskor inom den kommunala äldreomsorgen hade av att genomföra efterlevandesamtal. Metod: Studien hade en kvalitativ ansats och en beskrivande design. Åtta sjuksköterskor som arbetade inom äldreomsorgen i en kommun i mellan Sverige intervjuades utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Data analyserades utifrån kvalitativ manifest innehållsanalys. Huvudresultat: Fyra kategorier och elva subkategorier framkom ur dataanalysen. De fyra kategorierna var; Förberedelser, Utförande av efterlevandesamtal, Innehåll i efterlevandesamtal och Samtalets betydelse för sjuksköterskan. Genomförandet av efterlevandesamtal var en viktig men oprioriterad arbetsuppgift. Förberedelserna inför ett efterlevandesamtal var individuella och samtalens innehåll varierade. Det var en balansgång att hålla samtalet professionellt utan att närstående upplevde att samtalet utfördes på rutin. Efterlevandesamtalen framkallade känslor hos sjuksköterskorna, tillförde sjuksköterskan en uppföljning av vårdtiden och bidrog till att sjuksköterskan växte i sin yrkesroll och gavs en ökad trygghet inför kommande patienter som vårdades i livets slut. Samtalet sågs även som ett avslut på relationen. Slutsats: Efterlevandesamtal behöver synliggöras som en arbetsuppgift. Sjuksköterskorna behöver ha avsatt tid för genomförandet, informeras om vad som förväntas av sjuksköterskan i samband med samtalet och få en ökad kunskap om en bra struktur för samtalet. Om det nås kan det leda till att sjuksköterskor växer i sina yrkesroller och den palliativa vården vid enheten kontinuerligt utvärderas.

 • 34.
  Forsman, Henrietta
  et al.
  Högskolan Dalarna.
  Inger, Jansson
  Göteborgs Universitet.
  Leksell, Janeth
  Högskolan Dalarna.
  Lepp, Margret
  Göteborgs Universitet.
  Sundin Andersson, Christina
  Engström, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Nilsson, Jan
  Sophiahemmet Högskola.
  Clusters of competence: Relationship between self-reported professional competence and achievement on a national examination among graduating nursing students2019Inngår i: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aims

  To identify clusters based on graduating nursing students’ self‐reported professional competence and their achievement on a national examination. Furthermore, to describe and compare the identified clusters regarding sample characteristics, students’ perceptions of overall quality of the nursing programme and students’ general self‐efficacy.

  Design

  A cross‐sectional study combining survey data and results from a national examination.

  Methods

  Data were collected at two universities and one university college in Sweden in January 2017, including 179 students in the final term of the nursing programme. The study was based on the Nurse Professional Competence Scale, the General Self‐Efficacy scale and results from the National Clinical Final Examination. A Two‐Step Cluster Analysis was used to identify competence profiles, followed by comparative analyses between clusters.

  Results

  Three clusters were identified illustrating students’ different competence profiles. Students in Cluster 1 and 2 passed the examination, but differed in their self‐assessments of competence, rating themselves under and above the overall median value respectively. Students in Cluster 3 failed the examination but rated themselves at the overall median level or higher.

  Conclusion

  The study illustrates how nursing students’ self‐assessed competence might differ from competency assessed by examination, which is challenging for nursing education. Self‐evaluation is a key learning outcome and is, in the long run, essential to patient safety.

  Impact

  The study has identified clusters of students where some overestimate and others underestimate their competence. Students who assessed their competence low but passed the exam assessed their general self‐efficacy lower than other students. The findings illuminate the need for student‐centered strategies in nursing education, including elements of self‐assessment in relation to examination to make the students more aware of their clinical competence.

 • 35.
  Forsström, Diana
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Wigzell, Ingeborg
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  HBTQ-personers erfarenheter av bemötande i hälso- och sjukvården2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Homo-, bi-, trans- och queerpersoner (HBTQ-personer) är en grupp människor som inte är heterosexuella eller identifierar sig med det kön de fötts med. HBTQ-personer är således människor som har en sexuell läggning eller könsidentitet annat än heteronormen. Denna norm beskriver att utgångspunkten för människors sexualitet och könsidentitet är att alla förväntas vara heterosexuella. Det är konstaterat att HBTQ-personer i större omfattning riskerar att drabbas av ohälsa. Att uppmärksamma HBTQ-personers erfarenheter inom hälso-och sjukvården är viktigt för att se till att kunskapen, medvetenheten och slutligen omvårdnaden av HBTQ-personer blir bättre. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva HBTQ-personers erfarenheter av bemötande i hälso-och sjukvården. Metod: Litteraturstudie med beskrivande design. Litteraturstudien omfattar 11 artiklar om HBTQ-personers erfarenheter av bemötande i hälso- och sjukvården. Av dessa använde en mixed method, av resterande hade åtta en kvalitativ ansats och två hade en kvantitativ ansats. Huvudresultat: Resultatet av föreliggande litteraturstudie visade att HBTQ-personer har både positiva och negativa erfarenheter kring sjukvårdspersonalens bemötande, kunskap och förståelse samt kommunikation. Slutsats: I föreliggande litteraturstudie framkom det att HBTQ-personer har både positiva och negativa erfarenheter av bemötande inom hälso-och sjukvården. En ökad kunskap och medvetenheten hos sjuksköterskor och sjukvårdspersonal behövs kring HBTQ-frågor, för att HBTQ-personer ska uppleva ett positivt bemötande.

 • 36.
  Grudzinska, Maja
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Sjuksköterskornas reflektioner om arbetet som konsultsköterska med fokus på telefonrådgivning med andra vårdgivare: En intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Livslängden ökar i hela världen vilket gör att antalet multisjuka stiger och belastningen på hälso – och sjukvården och på kommunsjuksköterskorna ökar. Kommunsjuksköterskorna har idag en komplex roll och är alltmer rådgivande konsulter under sitt arbete. Telefonrådgivning med omvårdnadspersonalen blir vanligare och kan medföra svårigheter för kommunsjuksköterskorna att göra bedömningar och utföra patientsäker vård.

  Syfte: Syftet med föreliggande studien var att beskriva sjuksköterskornas reflektioner om arbetet som konsultsköterska med fokus på telefonrådgivning med andra vårdgivare.

  Metod: En intervjustudie med kvalitativ ansats med beskrivande design valdes för att beskriva kommunsjuksköterskornas upplevelser. Resultat: Kommunsjuksköterskorna ansvarade för ett stort antal patienter under sitt arbetspass. Alla bedömningar som skedde togs utifrån omvårdnadspersonalens beskrivningar per telefon. Tre kategorier framkom för att belysa deras upplevelser: Att arbeta med telefonrådgivning inom äldreboenden, Ett utmanande arbete samt Kommunikation med omvårdnadspersonalen.

  Slutsats: Kommunsjuksköterskorna har en komplex och växlande roll inom äldrevården, de arbetar som rådgivande konsulter dagligen. Praktiska förutsättningar som påverkar kommunsjuksköterskornas arbete försvårar deras bedömningsförmågor. Telefonrådgivning med omvårdnadspersonalen är utmanade och kräver erfarenheter och kunskaper hos kommunsjuksköterskorna. Studien kan leda till en ökad förståelse hos olika yrkeskategorier som kommer i kontakt med kommunsjuksköterskorna och ger en inblick i deras arbetssätt.

 • 37.
  Gunnarsson, Cajsa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Norin, Sofie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Postoperativ smärta hos patienter som genomgått laparoskopisk kolecystektomi: En jämförande registerstudie2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att förebygga och behandla postoperativ smärta är anestesisjuksköterskans ansvar genom det perioperativa förloppet. Tidigare studier har visat att förekomsten av postoperativ smärta efter laparoskopisk kolecystektomi är hög.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva postoperativ smärtskattning hos patienter som genomgått laparoskopisk kolecystektomi på en sluten operationsavdelning och en dagkirurgisk operationsavdelning. Syftet var också att undersöka skillnader i förekomst av postoperativ smärta mellan män och kvinnor, yngre och äldre patienter samt mellan patienter som opererats på sluten- respektive dagkirurgisk operationsavdelning.

  Metod: Studien var en retrospektiv registerstudie med kvantitativ ansats. Registerdata innehållande data från 338 patienter inhämtades från kvalitetsregistret Svenskt Perioperativt Register från år 2016–2018. Materialet analyserades med beskrivande och jämförande statistik.

  Resultat: Resultatet visade att 70 % av patienterna skattade måttlig till svår postoperativ smärta (NRS 4-10). Det framkom även att kvinnor samt yngre patienter (<50 år) på den dagkirurgiska operationsavdelningen skattade signifikant högre postoperativ smärta jämfört med män och äldre patienter.

  Slutsatser: Även om inga generella slutsatser kan dras tyder resultaten på att kvinnor samt patienter 50 år och yngre är särskilt utsatta för otillräcklig smärtbehandling i samband med laparoskopisk kolecystektomi. Eftersom alla människor har rätt till god smärtlindring behöver omvårdnaden således anpassas efter patientens individuella förutsättningar och behov. När anestesisjuksköterskan når en förtrolig relation till patienten finns goda förutsättningar för en tillfredställande postoperativ omvårdnad.

 • 38.
  Hagerman, Heidi
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap. Department of Public Health and Caring Sciences, Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Working Life Among First-Line Managers and Their Subordinates in Elderly Care: an Empowerment Perspective2019Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this thesis was to study the working life of first-line managers and their subordinates in elderly care from an empowerment perspective. Methods: Paper I and II used a qualitative approach, and semi-structured interviews were conducted with 14 male and 14 female first-line managers. Data were analyzed using qualitative content analysis. Paper III and IV used a quantitative approach with a longitudinal, correlational and multilevel design. 78 first-line managers and 1398 subordinates filled in the questionnaire at T1 and 56 first-line managers and 769 subordinates at T2. Data were analyzed using descriptive statistics, multivariate analyses (III &amp; IV) and multilevel modelling (IV). Results: In Paper I and II, the first-line managers reported having a challenging and complex work situation. Although the first-line managers sometimes expressed a need for better access to structural empowerment in terms of information, resources and support, they experienced psychological empowerment in their work. In Paper III, the results indicated that the more access the first-line managers had to structural empowerment over time, the more likely they were to feel psychologically empowered over time, resulting in lower ratings of their stress symptoms and higher ratings of their own self-rated leadership-management performance over time. Another finding in Paper III was the influence the number of subordinates per first-line manager had on the first-line managers’ ratings of structural empowerment and the subordinates’ ratings of structural empowerment and stress symptoms. In Paper IV, the results indicate that the more access the first-line managers had to structural empowerment at T1, the more access the subordinates had to structural empowerment at T2, and the higher the subordinates rated their first-line manager’s leadership-management performance at T2, when controlling for psychological empowerment. Conclusions: The working life of first-line managers in elderly care is complex and challenging, and they seem to need better access to structural empowerment (Paper I-IV). However, although deficiencies in access to structural empowerment were reported, the first-line managers experienced their work as a positive challenge (Paper 1) and felt that, though the work was not easy, it was worth it (Paper II).

 • 39.
  Hagerman, Heidi
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Engström, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden; Nursing Department, Medicine and Health College, Lishui University, Lishui, China .
  Wadensten, Barbro
  Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Skytt, Bernice
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  How do first-line managers in elderly care experience their work situation from a structural and psychological empowerment perspective?: An interview study2019Inngår i: Journal of Nursing Management, ISSN 0966-0429, E-ISSN 1365-2834, Vol. 27, nr 6, s. 1208-1215Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:

  The work situation for first-line managers in elderly care is complex and challenging. Little is known about these managers' work situation from a structural and psychological empowerment perspective.

  AIM:

  To describe first-line managers' experiences of their work situation in elderly care from a structural and psychological empowerment perspective.

  METHOD:

  Interviews from 14 female first-line managers were analysed using qualitative content analysis.

  RESULTS:

  The theme described the managers' work situation as "It's not easy, but it's worth it." In the four subthemes, the managers described their work in terms of "Enjoying a meaningful job," "A complex and demanding responsibility that allows great authority within set boundaries," "Supported by other persons, organisational preconditions and confidence in their own abilities" and "Lacking organisational preconditions, but developing strategies for dealing with the situations."

  CONCLUSION:

  The managers described having various amounts of access to structural empowerment and experienced a feeling of meaning, competence, self-determination and impact, that is, psychological empowerment in their work.

  IMPLICATIONS FOR NURSING MANAGEMENT:

  It is vital that first-line managers have access to organisational support. Therefore, upper management and first-line managers need to engage in continuous dialogue to customize the support given to each first-line manager.

 • 40.
  Hamad, Arazo
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Rasoul, Louzan
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Hur vuxna personer upplever att det är att leva med en obotlig cancersjukdom och hur det påverkar deras livskvalitet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige diagnostiserades ca 60 000 personer med cancer under år 2016 och många av dessa erhåller palliativ vård eftersom cancersjukdomen för vissa förblir obotlig. En person som insjuknar i en obotlig cancersjukdom får en förändrad livskvalitet och upplevelsen av sjukdomen varierar beroende på sjukdomsstadiet. Syfte: Syftet med den här litteraturstudie var att beskriva hur vuxna personer upplevde att det var att leva med en obotlig cancersjukdom och hur det påverkade deras livskvalitet. Metod: En beskrivande litteraturstudie som grundar resultatet på elva vetenskapliga artiklar framtagna via databasen MedLine via PubMed. Resultat: Resultatet visar att cancerdrabbade personer upplever förändringar i det psykiska och fysiska måendet, vilket ledde till att de socialt isolerade sig på grund av problemen och symtomen sjukdomen medför. Stöd från anhöriga samt sjukvården var betydelsefullt och viktigt. Livskvaliteten påverkades negativt hos majoriteten av personerna med en obotlig cancersjukdom. Slutsats: Personers upplever förändringar och påverkan på livskvaliteten olika under sjukdomens olika stadier och därför är det viktigt att rätt individanpassad vård bedrivs.

 • 41.
  Hansson, Erica
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Forselius, Jenny
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Upplevelser av att utföra egenvård hos personer som har Diabetes typ 2: Beskrivande litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ 2 är en vanlig kronisk sjukdom som ökar över hela världenoch kan ge svåra komplikationer vid brist på egenvård. Med hjälp av goda levnadsvanoroch fysisk aktivitet kan sena komplikationer förebyggas.Syfte: Att beskriva personers upplevelser av att utföra egenvård vid diabetes typ 2.Metod: En beskrivande litteraturstudie som har baserats på 13 stycken vetenskapligaartiklar. Artiklarna hittades i databaserna PubMed och Cinahl och var av kvalitativansats och skulle besvara studiens syfte och frågeställning.Resultat: Kunskap, förståelse, motivation och stöd ansåg som viktiga faktorer vidutförandet av egenvårdsrutiner vid diabetes typ 2, dock ansåg många det vara svårt attupprätthålla dem. Med en större förståelse var det lättare att reglera sinablodsockervärden med hjälp av diet och fysisk aktivitet. Det är av stor betydelse hursjuksköterskan förmedlar sin information till patienten.Slutsats: För att kunna göra en livsstilsförändring gällande egenvårdsrutiner var detviktigt att acceptera sin sjukdom diabetes typ 2. Personer med diabetes typ 2 har behovav stöd och motivation från sjuksköterskan för att upprätthålla utförandet avegenvårdsrutiner. Kunskap var viktigt för att kunna hantera sin sjukdom och förebyggasena komplikationer. Det är viktig som sjuksköterska att vara lyhörd och visa individenrespekt samt låta hen vara självbestämmande.

 • 42.
  Hanyi, Yang
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap. Lishui University, China.
  Yu, Xu
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap. Lishui University, China.
  Registered nurses’ Work to Promote Mother’s Self-efficacy of Breastfeeding2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 43.
  Hedlund, Emily
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Lindgren, Carolin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Samband mellan arbetsrelaterad livskvalitet, psykologisk empowerment och akademisk examen hos intensivvårdssjuksköterskor.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det råder brist på intensivvårdssjuksköterskor i Sverige. Personalbrist, stress och arbetsbelastning kan påverka intensivvårdssjuksköterskornas arbetsrelaterade livskvalitet och känsla av psykologisk empowerment negativt. Detta kan leda till bland annat utbrändhet och depression. Långvarig stress kan leda till att sjuksköterskor väljer att lämna sitt arbete.

  Syfte: Att beskriva hur intensivvårdssjuksköterskor skattar arbetsrelaterad livskvalitet och psykologisk empowerment, samt att undersöka om det finns ett samband mellan intensivvårdssjuksköterskors arbetsrelaterade livskvalitet, psykologiska empowerment och akademiska examen.

  Metod: Studien var en enkätstudie med en kvantitativ ansats, och använde sig av ett bekvämlighetsurval gällande val av de fyra inkluderade sjukhusen. Undersökningsgruppen bestod av totalt 51 deltagare. Två validerade enkäter, Van Laar och Eastons enkät om Work Related Quality of Life (WRQoL) och Spreitzers skala för psykologisk empowerment, användes och kompletterades med bakgrundsfrågor om bland annat. kön, ålder och högsta akademiska examen. Enkäten om arbetsrelaterad livskvalitet översattes från engelska till svenska i en tvåstegsprocess. Studiens data analyserades med korrelationsanalyser och multipel linjär regression.

  Huvudresultat: Inget signifikant samband fanns mellan akademisk examen och WRQoL eller psykologisk empowerment. Däremot sågs ett positivt samband mellan psykologisk empowerment och WRQoL. Studiedeltagarna skattade lägst på delskalorna gällande stress (WRQoL) och självbestämmande (psykologisk empowerment), och högst gällande generellt välmående (WRQoL) och kompetens (psykologisk empowerment).

  Slutsats: Genom att stärka arbetsrelaterade livskvalitet och psykologisk empowerment hos intensivvårdssjuksköterskor kan eventuellt upplevelsen av deras arbetssituation och arbetsmiljö förbättras, vilket i förlängningen kan leda till att fler väljer att stanna i yrket.

  Nyckelord: Arbetsmiljö, arbetsrelaterad livskvalitet, intensivvårdssjuksköterska, omvårdnad, Psykologisk Empowerment.

 • 44.
  Hedlund, Åsa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Nordström, Tina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Kristofferzon, Marja-Leena
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Nilsson, Annika
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  New insights and access to resources change the perspective on life among persons with long-term illness - An interview study2019Inngår i: Nursing Open, E-ISSN 2054-1058, Vol. 6, nr 4, s. 580-1588Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim: The aim was to describe individuals’ experiences of living with long-term illness.

  Methods: A qualitative approach with a descriptive design was used. Semi-structured interviews were conducted with 16 persons (50–80 years). They were also asked to self-rate their perceptions of their current health status and confidence in their ability to cope with everyday life.

  Results: One main theme was identified: new insights and access to resources change the perspective on life. Personal characteristics and support from others were advantageous in finding ways to deal with limitations related to the illness. Most of the persons experienced a changed approach to life, in that they now valued life more than they had before. However, some persons also experienced lost values and found it difficult to accept medications. The persons rated their current health status as slightly above average, but their confidence in their ability to cope with everyday life as high.

 • 45.
  Hedman, Maria
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap. Uppsala University, Sweden.
  Häggström, Elisabeth
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap. Uppsala University, Sweden.
  Mamhidir, Anna-Greta
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap. Uppsala University, Sweden.
  Pöder, Ulrika
  Uppsala University, Sweden.
  Caring in nursing homes to promote autonomy and participation2019Inngår i: Nursing Ethics, ISSN 0969-7330, E-ISSN 1477-0989, Vol. 26, nr 1, s. 280-292, artikkel-id 969733017703698Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Autonomy and participation are threatened within the group of older people living in nursing homes. Evidence suggests that healthcare personnel act on behalf of older people but are still excluding them from decision-making in everyday care.

  OBJECTIVE: The purpose was to describe registered nurses' experience of caring for older people in nursing homes to promote autonomy and participation.

  RESEARCH DESIGN: A descriptive design with a phenomenological approach was used. Data were collected by semi-structured individual interviews. Analysis was inspired by Giorgi's method. Participants and research context: A total of 13 registered nurses from 10 nursing homes participated. Ethical considerations: Ethical approval was obtained from the Regional Research Ethics Committee. Informed consent was achieved and confidentiality guaranteed.

  FINDINGS: The essence of caring for older people in nursing homes to promote autonomy and participation consisted of registered nurses' awareness of older people's frailty and the impact of illness to support health and well-being, and awareness of acknowledgement in everyday life and trusting relationships. Paying attention to older people by being open to the persons' wishes were aspects that relied on registered nurses' trusting relationships with older people, their relatives and surrounding healthcare personnel. The awareness reflected challenges in caring to promote older people's right to autonomy and participation in nursing homes. Registered nurses' strategies, hopes for and/or concerns about development of everyday life in nursing homes were revealed and mirrored their engagement in caring for older people.

  DISCUSSION AND CONCLUSION: Awareness of older people's frailty in nursing homes and the importance of maintained health and well-being were described as the main source for promoting autonomy and participation. Everyday life and care in nursing homes needs to be addressed from both older people's and healthcare personnel's perspectives, to promote autonomy and participation for residents in nursing homes.

 • 46.
  Holmgren, Adina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Hellström, Elin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Cancerdiagnostiserade patienters erfarenheter av Komplementär och Alternativ Medicin (KAM).: En beskrivande litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Komplementär och alternativ medicin (KAM) är ett samlingsnamn som innefattar en annan typ av medicin och behandling än den konventionella behandlingen. KAM baseras på en helhetssyn av människan där man anser att både kropp och själ är en helhet och detta grundas på den holistiska synen. Patienter som har diagnostiserats med cancer söker ofta hopp och botemedel för sin sjukdom. Vissa för att bli botade, andra för att förlänga livet samt förbättra sitt psykiska och fysiska välbefinnande. Via egenvård söker patienten sig till KAM för att finna metoder som antingen ett komplement eller alternativ till den konventionella behandlingen.

   

  Syfte: Att beskriva cancerdiagnostiserade patienters erfarenheter av Komplementär och Alternativ Medicin (KAM).

   

  Metod: Litteraturstudie av en beskrivande design som omfattar totalt 12 artiklar varav alla är med kvalitativ ansats. Sökningarna genomfördes i PubMed och Cinahl. 

   

  Huvudresultat: Patienter som diagnostiserats med cancer sökte sig ofta till KAM i hopp om att hitta en metod som kunde förlänga livet eller få dem att må bättre, till exempel lindra symtom. Upplevelserna och erfarenheterna av KAM-metoderna var till största del positiva där patienterna blivit hjälpta med både fysiska och psykiska besvär. Det framkom att vårdpersonalens bemötande gällande KAM var bristfällig och det berodde på bristande intresse och kunskap.

   

  Slutsats: Patienter uppger att erfarenheterna av KAM-användandet överlag är positiva där känslan av kontroll och självbestämmande ökar. Det framgår dock att patienter upplever ett bristande stöd från vårdpersonalen inom den konventionella sjukvården, till exempel när de vill diskutera KAM. Detta visar sig genom ett ointresse och en bristande kunskap om metoderna.

 • 47.
  Huaiyu, Shen
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Yue, Li
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Health-related Quality of Life among elderly with Cardiovascular Disease in Lishui: - A cross-sectional study2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 48.
  Jansson, Maria
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Norling, Kajsa
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.
  Distriktssköterskors/Sjuksköterskors upplevelse av utskrivningsplanering från sjukhus till Primärvård2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Första januari 2018 kom en ny lag om samverkan vid utskrivning från sjukhuset till Primärvård, där Primärvården har huvudansvaret för utskrivningsplaneringen. Då samverkanslagen är ny, var det svårt att finna studier om hur distriktssköterskorna/sjuksköterskorna upplever att vara ansvariga vid utskrivningsplaneringen.

  Syfte

  Syftet med studien var att beskriva hur distriktssköterskor/sjuksköterskor upplevde att arbeta med utskrivningsplanering från sjukhus till primärvård och hur de upplevde att vara ansvariga för denna planering utifrån den nya samverkanslagen.

   Metod

  Studien använde en kvalitativ ansats och deskriptiv design. Semistrukturerade intervjuer med elva distriktssköterskor/sjuksköterskor användes som datainsamlingsmetod. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys

  Huvudresultat

  Resultatet visade att det som påverkade distriktssköterskorna/sjuksköterskorna mest i arbetet med utskrivningsplanering var bristen på kommunikation och information från sjukhuset. Att få information om patientens tillstånd och behov av insatser efter hemgång, var en stor utmaning. Sökandet efter information var mycket tidskrävande och innefattade flera olika sökvägar. Samtliga distriktssköterskor/sjuksköterskor uppgav att de ofta ringde sjukhuset och anhöriga till patienten för att få information. När sjukhuset hade en vårdplanerare med erfarenhet och kompetens, upplevde deltagarna att information gällande patientens status och planerade åtgärder var tydligare, vilket bidrog till en tryggare hemgång för patienten.  

  Slutsats

  Studien har visat att distriktssköterskor/sjuksköterskor i Primärvården tyckte det var svårt att vara ansvariga vid utskrivningsplanering. Problem med att få information från sjukhuset, avsaknad av rätt kompetens hos vårdplaneraren på sjukhuset, utbildning i kommunikationssystemet Lifecare, samt tidsbrist var bekymmersamt.

 • 49.
  Jarnulf, Therese
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap.
  Skytt, Bernice
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Mårtensson, Gunilla
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Engström, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden; Nursing Department, Medicine and Health College, Lishui University, Lishui, Zhejiang, China.
  District nurses experiences of precepting district nurse students at the postgraduate level2019Inngår i: Nurse Education in Practice, ISSN 1471-5953, E-ISSN 1873-5223, Vol. 37, s. 75-80Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  District nurses are preceptors of district nurse students at the postgraduate level. These district nurse students are already registered nurses who have graduated and are now studying to become district nurses; this training is at the postgraduate level. As preceptors at the postgraduate level, district nurses play an important role in helping these students to achieve the learning outcomes of the clinical practice part of their education. However, there is a lack of studies on precepting at this level. Thus, the aim was to describe district nurses' experiences of precepting district nurse students at the postgraduate level. The study was descriptive in design and used a qualitative approach. Purposive sampling was used and nine district nurses from seven primary health care units in Sweden were interviewed. Data were analysed using qualitative content analysis. An overall theme ”Fluctuating between transferring knowledge and striving for reflective learning” and two subthemes emerged. The preceptors’ views on precepting and performance varied depending on the situation. The conclusions is that given the current learning outcomes for clinical practice education at the postgraduate level, district nurses need to bemore influenced by preception focused on reflective learning.

 • 50. Jelley, H.
  et al.
  Kerpershoek, L.
  Verhey, F.
  Wolfs, C.
  De Vugt, M.
  Bieber, A.
  Stephan, A.
  Meyer, G.
  Michelet, M.
  Norwegian National Advisory Unit on Ageing and Health, V.
  Selbaek, G.
  Sjölund, Britt-Marie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap, Med-Vårdvetenskap. School of Nursing and Human Sciences, Dublin City University, Dublin, Ireland.
  Sköldunger, A.
  Hopper, L.
  Irving, K.
  Marques, M.
  Balsinha, M. C.
  Gonçalves-Pereira, M.
  Portolani, D. M.
  Zanetti, O.
  Woods, B.
  Carers' experiences of timely access to and use of dementia care services in eight European countries2019Inngår i: Ageing & Society, ISSN 0144-686X, E-ISSN 1469-1779Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Timely access to care services is crucial to support people with dementia and their family carers to live well. Carers of people with dementia (N = 390), recruited from eight countries, completed semi-structured interviews about their experiences of either accessing or not using formal care services over a 12-month period in the Access to Timely Formal Care (Actifcare) study. Participant responses were summarised using content analysis, categorised into clusters and frequencies were calculated. Less than half of the participants (42.3%) reported service use. Of those using services, 72.8 per cent reported timely access and of those not using services 67.2 per cent were satisfied with this situation. However, substantial minorities either reported access at the wrong time (27.2%), or feeling dissatisfied or mixed feelings about not accessing services (32.8%). Reasons for not using services included use not necessary yet, the carer provided support or refusal. Reasons given for using services included changes in the condition of the person with dementia, the service's ability to meet individual needs, not coping or the opportunity to access services arose. Facilitators and barriers to service use included whether participants experienced supportive professionals, the speed of the process, whether the general practitioner was helpful, participant's own proactive attitude and the quality of information received. To achieve timely support, simplified pathways to use of formal care services are needed.

123 1 - 50 of 134
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf