hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
123 1 - 50 av 147
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Persson, Per
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Att definiera våld i skolan: En intervjustudie med lärare om hur våld hanteras i gymnasiesärskolan och yrkesgymnasiet2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien har undersökt hur lärare på tre lokalintegrerade skolor - en gymnasiesärskola och två yrkesgymnasieskolor - definierar våld. Definitionerna har kopplats till om skolorna tenderar uppvisa ett arbetsmiljöperspektiv eller ett brottsperspektiv, och hur perspektiven tar sig uttryck. Perspektiven är en av teorierna som ligger till grund för studien tillsammans med Nils Christies Det ideala offret och Ron Akers Differentiell förstärkning. Intervjuer har genomförts med tre lärare från yrkesgymnasierna och fyra från gymnasiesärskolan, därefter har transkriberingarna analyserats med en innehållsanalytisk ansats. Sammantaget visar resultaten att alla lärare, i sina definieringar av våld, innefattar fysiskt våld. De flesta innefattar även psykiskt våld. Vilka specifika handlingar som ingår i våldsbegreppen skiljer sig åt, däremot fann vi att hur man “väljer” vilka handlingar som ska tolkas som våld stämmer överens mellan de tre skolorna. “Valet” verkar ske utifrån en kombination av organisationens förväntningar på läraren och i vilken utsträckning handlingen kan tolkas som “det ideala brottet”.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Anhage, Linnéa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Ringström, Fanny
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  ”Det är ett hantverk att utreda mord”: En kvalitativ studie om utredningsmässiga svårigheter (och möjligheter) kopplade till dödligt våld i kriminella miljöer2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att Polismyndigheten har svårt att klara upp fall av dödligt våld i kriminella miljöer är ett problem som är vida känt i dagens Sverige. I kriminalstatistiken påvisas ett ökat skjutvapenvåld, och studier samt personliga utsagor vittnar om en utbredd tystnadskultur inom kriminella kretsar och utsatta områden. Denna studie uppmärksammar den problematik som finns kopplad till utredningar av dödligt våld i kriminella miljöer. Intervjuer har gjorts med fem utredare som är, eller nyligen har arbetat, med dessa ärenden inom Polismyndigheten. Materialet har analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys, och resultatet har kopplats till teorierna rational choice, broken windows, samt organisatoriskt lärande. I resultatet har identifierats svårigheter kopplade den resursbrist som tydligt framkommit under studiens gång, där det efterfrågas ett större antal utredare samt bredare kompetens, kunskap och erfarenhet. Vidare har framkommit att det förekommer svårigheter i att få människor att vittna vid dessa typer av brott. Slutligen efterfrågas av intervjupersonerna större legala möjligheter i form av övervakning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Antonsson, Lisa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Hatheyer, Caroline
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Hedersrelaterat våld och förtryck: En innehållsanalys av domar före och efter straffskärpningsgrunden den 1 juli 20202021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  1 juli 2020 trädde en ny straffskärpningsgrund i laga kraft, som innebar att hedersmotiv ska utgöra en försvårande omständighet. Syftet med vår studie var att undersöka skillnaden mellan hur tingsrätten och åklagaren motiverar och argumenterar kring hedersmotivet i sex utvalda domar, innan och efter straffskärpningsgrunden. Vi valde att göra en kvalitativ innehållsanalys av dessa domar och valde ut materialet med hjälp av ett kriteriestyrt urval. De teorier vi valde att utgå från var det ideala offret och kulturkriminologi. Vår analys av domarna resulterade i ett flertal mönster, som exempelvis: kontrollbehov hos gärningspersonen och övervåld. Vi drog slutsatsen att både tingsrätten och åklagaren redan innan straffskärpningsgrunden tillkom tog hänsyn till hedersmotivet, på så sätt att man ansåg att brottet var särskilt hänsynslöst.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Atak, Kıvanç
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi. Stockholms universitet.
  della Porta, Donatella
  The spirit of Gezi: A relational approach to eventful protest and its challenges2017Ingår i: Global diffusion of protest: riding the protest wave in the neoliberal crisis / [ed] Donatella della Porta, Amsterdam University Press , 2017Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 5.
  Axén, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Grundström, Lisa
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  En kvalitativ studie om socialarbetares förutsättningar att förebygga våld i nära relationer2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att undersöka hur socialarbetare i Sveriges kommuner upplever detkommande verkställandet av ändringen inom socialtjänstlagen (2001:453 5 kap. 11 a §) enligtproposition 2020/21:163 Förebyggande av våld i nära relationer, med avseende på de egnaförutsättningarna för yrkesutövning i enlighet med lagändringen. Lagändring trädde i kraft 1augusti 2021, efter att datamaterialet för studien samlades in. Empirin samlades in genomfem semistrukturerade intervjuer med personer yrkesverksamma inom Socialförvaltningenmed olika funktionsuppdrag. Den insamlade empirin analyserades med hjälp av tematiskanalysmetod. Den teoretiska utgångspunkten för analysen var Michael Lipskys (2010) teoriom street-level bureaucracy. Resultatet visar att socialarbetare upplever sig ha bristandeförutsättningar att hantera de ändringar som lagändringen (2001:453 5 kap. 11 a §) syftar till.Anledningen till socialarbetares upplevelser är att handlingsutrymmet ofta är begränsat ochatt de inte ges tillräckligt med resurser för att hantera de förändringar som lagändringeninnebär. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Beckley, Amber
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi. Stockholms universitet.
  Kuikka, Sanni
  Stockholms universitet.
  Sivertsson, Fredrik
  Stockholms universitet; University of Oslo.
  Sarnecki, Jerzy
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi. Stockholms universitet; Mittuniversitetet; Institute for Future Studies, Stockholm.
  The Stockholm life-course project: investigating offending and non-lethal severe violent victimization2022Ingår i: Nordic Journal of Criminology, ISSN 1404-3858, Vol. 23, nr 1, s. 61-82Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Much is known about the patterning of offending throughout life, but less about the patterning of victimization. In this study, we used data from the Stockholm Life-Course Project (SLCP), a longitudinal study that includes measures of childhood problem behaviour. We analysed offending (criminal conviction and police suspicion), inpatient hospitalization and outpatient care for violent victimization. We replicated the well-established age-crime curve amongst SLCP study members. We found that hospitalization for severe violent victimization was most likely to occur between 20 and 40 years of age. We additionally considered how childhood problem behaviour impacted overall risk and life-course patterning of offending and victimization. Childhood problem behaviour was associated with a greater risk of criminal conviction. But childhood problem behaviour showed inconsistent associations with risk for police suspicion. Childhood problem behaviour was generally associated with greater involvement in crime up to middle adulthood. Childhood problem behaviour was generally associated with a greater risk of victimization. However, we were limited in our ability to estimate the effect of childhood problem behaviour on life-course patterning of victimization due to the rarity of victimization. These results imply a need for larger studies on violent victimization and greater nuance in our understanding of childhood risks and their life-long outcomes.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Beckley, Amber
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi. Stockholms universitet.
  Rocque, Michael
  Bates College, USA.
  Tuvblad, Catherine
  Örebro universitet; University of Southern California, USA.
  Piquero, Alex R.
  University of Miami, USA; Monash University, Australia.
  Maturing Out of Victimization: Extending the Theory of Psychosocial Maturation to Victimization2021Ingår i: Journal of Developmental and Life-Course Criminology, ISSN 2199-4641, Vol. 7, s. 543-571Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Adolescents are at a relatively high risk of victimization. Within criminology, victimization has been largely attributed to risky behaviors and low self-control. Yet, these factors explain only a modest amount of victimization, suggesting that other theoretical predictors may offer additional insight. One factor that may predict victimization, as well as decreasing victimization risk after adolescence, is psychosocial maturation. Using data from the longitudinal Pathways to Desistance study, this study tested the association between psychosocial maturation and victimization. The analytic sample for this study (1087 individuals; 5681 yearly observations) included participants under 18 years at study recruitment. On average, each participant contributed 6 years of data. The victimization measure captured different types of threats and assaults (including rape and gunshot). Results showed 978 (17.2%) observations during which participants reported victimization. On average, psychosocial maturation increased with age while victimization risk decreased. Crude and adjusted models of the between-individual effect showed that a one standard deviation increase in psychosocial maturation was associated with 39% and 20% lower odds of victimization, respectively. Crude and adjusted models of the within-individual effect showed that a one standard deviation increase in psychosocial maturation was associated with 22% and 17% lower odds of victimization, respectively. Psychosocial maturation appears to be a relevant predictor of victimization and aids in our understanding of victimization risk throughout adolescence and early adulthood. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Bennett, Bianca
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Karlsson, Adam
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  När du är som svagast och ligger ner för räkning, måste du vara som starkast för att klara ut ALLT: En kvalitativ studie om stöd för anhöriga till våldsdödade2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine the support provided to people bereaved by homicide through semi structured interviews. Furthermore the purpose was to examine if support was lacking and how it can develop. Nine people of ages 20 to 65 was interviewed, who had all lost a relative to homicide. The interviews were coded based on a qualitative content analysis which resulted in the main categories information, competence, practical support, emotional support and justice. The categories where analyzed in relations to the theory about the ideal victim and the concepts social support and secondary victimization. Several aspects of support was found to be lacking, of which the most relevant was found to be lack of information. Conclusions were drawn in regards to development of support, which included a proposal of making a handbook with information regarding the criminal justice system and how and where bereaved can apply for support. Furthermore, a proposal was made to provide the bereaved with a coordinator for support in practical matters, and to put the bereaved in contact with competent health care professionals.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Bergström, Martin
  et al.
  Lund University .
  Sundell, Knut
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  Olsson, Tina
  University of Gothenburg.
  Leander, Lina
  Åström, Therese
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Interventions in child welfare: A Swedish inventory2023Ingår i: Child & Family Social Work, ISSN 1356-7500, E-ISSN 1365-2206, Vol. 28, nr 1, s. 117-124Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In Swedish child welfare, there are no mandatory guidelines on what interventions to use. Local authorities are able to set their own criteria for implementing or designing interventions. We carried out a survey to identify interventions in use in Children's Social Services and Child and Adolescent Psychiatric Care in Sweden. A total of 102 interventions were stated to have been in use, with between 31 and 45 different interventions for each of the four different child welfare populations. Of the 102 interventions, 56 were designed outside Sweden and later imported. Only 27 interventions were supported with some kind of research evidence. About half of the interventions targeted the child. Possible implications for practice and research are discussed.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Björk, Moa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Björk, Alma
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Criminal networks: A network analysis of co-offending and co-communication: - A quantitative case study2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The thesis was aimed to investigate the structure of a criminal network and how the EncroChat-communication- and co-offending-structure differs. To study this, a network analytical method was applied that resulted in four networks: co-offending according to the verdict, co-offending according to the prosecution, Encrochat-communication and a network where these three networks were merged. The results showed that the cooffending networks obtained a more compact composition than the EncroChatcommunication network. All networks had a dense core containing the most central actors, although some exceptions existed in the co-offending networks. The results of the network analysis indicated that the actors who committed the most crimes also communicated the most. The results also showed a partly different composition of other prominent actors in the network analysis than what the prosecutor presented. Therefore, network analysis can be used as an extra dimension in law enforcement work due to its function in identifying structures. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Blomqvist, Malin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Svensson, Malin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  En undersökning om sambandet dödligt våld och psykisk ohälsa: Skillnader mellan Sveriges regioner2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning var att identifiera om det finns skillnader mellan Sveriges regioner när det gäller sambandet mellan dödligt våld och psykisk ohälsa, samt för sambandet då andra påverkande faktorer inkluderas i form av rättspsykiatrisk vård och ekonomisk situation. För att kunna undersöka syftet och de tillhörande frågeställningarna användes offentliga data och två olika analysmetoder, deskriptiv analys och regressionsanalys. Med hjälp av dessa analysmetoder identifierades två olika typer av skillnader mellan regioner. Först visade det sig att två regioner har en signifikant skillnad på sambandet mellan dödligt våld och psykisk ohälsa men som förändrades till inga regioner när man tog hänsyn till rättspsykiatrisk vård och ekonomisk situation. Andra typen av skillnader mellan regionerna identifierades genom att en del av regionerna innehöll signifikanta skillnader och vissa inte. Med detta resultat drogs slutsatserna att det finns skillnader mellan regioner som blir påverkade i mer komplexa förklaringsmodeller av dödligt våld.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Bouveng, Vilma
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Brolin, Linnéa
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete: En kvalitativ studie av en storstadskommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka hur den aktuella kommunen arbetar med Effektiv Samordning för Trygghet (EST), samt hur samverkan fungerar inom kommunen. För att undersöka detta använde vi oss av semistrukturerade intervjuer och granskning av styrdokument, vidare genomfördes en tematisk analys på materialet. Resultatet visade att det praktiska arbetet, utifrån intervjupersonernas utsagor, stämde väl överens med metodhandboken för EST men att det fanns svårigheter med representativiteten inom kartläggningen. Intervjupersonerna hade en gemensam bild av vad samverkan är, medan styrdokumenten saknade tydliga definitioner av samverkan. Dessutom visade resultatet att intervjupersonerna har kunskapsbrister gällande vad styrdokumenten innehåller, samt bristande kunskap om mål för samverkansarbetet. Det framgick även att det fanns skillnader mellan intervjupersonernas uppfattning av samverkan i jämförelse med det vetenskapliga fältets föreställningar, framförallt gällande rollfördelningar. Slutsatserna var att det krävs kunskapsspridning kring styrdokumentens innehåll samt ett förtydligande om vad målen för samverkan är.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Brashear, Minnie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  ”De tenderar att orsaka mer besvär, tyvärr”: En kvalitativ studie om maltesiska polisers framställning av minoritetsgrupper2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att undersöka hur poliser på Malta beskriver minoritetsgrupper samt att utifrån polisernas egna beskrivningar undersöka hur de förhåller sig till de minoritetsgrupper som de möter i arbetet. Studien är kvalitativ och har genomförts genom intervjuer på poliser. Resultatet visade på att två grupper problematiserades utifrån polisernas arbete och det var östeuropéer och muslimer. Framställningen av dessa grupper tyder på en andraism.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Bäcklin, Emy
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi. Stockholm university.
  Me too! A case study of gendered victimization and feminist development in a Swedish peer support organization for people with experiences of criminalization and substance abuse2022Ingår i: Frontiers in Psychiatry, E-ISSN 1664-0640, Vol. 13, artikel-id 937228Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Even if peer support is commonly defined as horizontal in contrast to the more hierarchical relationship between client and professional, peer support is not free from power dynamics. This article considers feminist organizing in the context of peer support for people with experiences of criminalization and substance abuse and addresses questions of (un)equal peer support, sexual victimization, (re)integration, and organizational change in the #MeToo era.Drawing on qualitative interviews with support organization representatives and discussion material from a study circle and a men’s group, this article analyses one organization’s framing of, and responses to, allegations of sexual victimization of female members, and their ongoing work toward increased equality. The study shows that a number of measures have been taken in the organization in order to give voice to women whose lives are affected by crime, imprisonment, violence, and drug abuse. Interview participants put strong emphasis on the need to counteract what is described as a“macho culture” embedded in the peer support organization (PESO), which is seen as repeating structures of masculinity and power from the previous criminal lifestyle as well as reproducing specific gendered vulnerabilities. The organization’s patriarchal structure is understood as connected to a culture of silence that has allowed for sexism and marginalization of female members to continue. The women’s lived experiences of trauma within peer support practices and their struggles to redefine the foundations of their organization emphasizes the lived gendered emotionality of peer support, and uncovers how power structures can be challenged by putting the gendered lived experiences of women with a history of criminalization and substance abuse in the center of ex-offender peer support.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Bäcklin, Emy
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi. Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.
  Supporting Masculinities: Wounded Healing and Masculinity in Peer Support Organizations for People with Experiences of Criminality and Substance Abuse2022Ingår i: Victims & Offenders, ISSN 1556-4886, E-ISSN 1556-4991, Vol. 17, nr 6, s. 872-892Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The role of the “wounded healer” can have positive effects for former offenders as regards desistance and social (re)integration; however, research focusing on wounded healing/peer mentoring from a gender perspective is limited. Drawing on fieldwork conducted in Swedish peer support organizations (PESOs) for former offenders and qualitative interviews with former offenders working in five different PESOs, this study analyses how masculinity and support are performed and narrated by 15 wounded healers/peer mentors (men = 11, women = 4, age range 19–60 y/o). It contributes to knowledge about gendered power dynamics of peer support by showing that while masculinity can and do function as capital in peer support work, some displays of masculinity can trigger trauma, with negative consequences for women within PESOs.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Bäckman-Mårdh, Sara
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Belestam, Annika
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  En hovrätts bedömning av trovärdighet och tillförlitlighet i våldtäktsdomar år 2017 & 2021: En innehållsanalytisk studie med utgångspunkt i det ideala offret2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur en målsägandes berättelse värderas i våldtäktsdomar och för att kontrollera vad som kunde påverka trovärdigheten och tillförlitligheten för målsägande och tilltalad. I studien användes 40 våldtäktsdomar från Svea Hovrätt fördelade mellan 2017 och 2021, vilka lästes igenom flertalet gånger med utgångspunkt i innehållsanalys. Resultatet analyserades utifrån teorier som ideala offret, kritisk viktimologi och med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Även tidigare forskning inom liknande områden användes. Studiens resultat visade att det inte fanns större skillnader åren emellan men det kunde anas en liten skillnad där bäringen i målsägandes berättelse vägde tyngre 2021 än 2017. Vad som påverkade tillförlitligheten och trovärdigheten var beroende av om det gällde den tilltalade eller målsäganden, vilket kunde synas i bedömningen av trovärdighet och tillförlitlighet vid berusning. En antydan till negativ särbehandling kunde också noteras rörande rasifierade personer vilket mestadels visade sig bero på språksvårigheter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Bäckström, Linn
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Sonnesjö, Mathilda
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  "Jag förstod aldrig varför man slår ett barn": - En narrativ studie om sju individers berättelser om våldsutsatthet i barndomen och deras senare våldsutövning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna studie var att med utgångspunkt från narrativ analysmetod analysera berättelser om våldsutsatthet och dess relation till egen våldsutövning. Teorin om differentiella associationer och social inlärningsteori användes för att skapa förståelse för utvecklingen av ett våldsamt beteende. Med ett hermeneutiskt angreppssätt tolkades sju intervjuer från The Stockholm Life-Course Project. Studiens främsta resultat visade att individerna upplevt att barndomen präglat deras liv och att de anammat ett våldsbeteende. När de själva utövat våld beskrivs detta ha utförts strategiskt och målinriktat, men även instinktivt då våldet utförts på ren impuls. Tidigare forskning bidrog till att problematisera resultatet i förhållande till berättelser som strider mot ovanstående narrativ och de teoretiska resonemangen. Studiens slutsats är att utsatthet för våld under barndomen utgör en riskfaktor för att utveckla ett våldsamt beteende. Relationen är dock komplex och inga kausala uttalanden kan göras baserat på vår forskningsmetod och vårt urval.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Carlberg, Cajsa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Backman, Minette
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  "Vissa upplever sig något manligare": – En kvalitativ studie om yrkesverksammas syn på sexköp, maskulinitet och preventiva strategier2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har syftat till att undersöka förståelsen kring sexköp ur regionkoordinatorers och samtalsterapeuters perspektiv samt vilka strategier som förespråkas i det preventiva arbetet. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har sex semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma inom området genomförts och materialet har sedan analyserats utifrån ett maskulinitetsperspektiv. Resultatet visade att de förklaringsmodeller som professionerna använder för att förstå och beskriva mäns köp av sexuella tjänster är hur sexköpet kan ses som en effekt av könsmaktsordningen, att sexköpet kan vara ett resultat av mäns svårigheter att uttrycka känslor, att sexköpet kan verka som en enkel utväg samt hur pornografin kan sudda ut gränser och skapa fantasier hos män. Vidare visade resultatet att de strategier som professionerna förespråkar i det preventiva arbetet är bemötandet och dess centrala roll i behandlingen för män som köpt sex samt utbildning till barn och unga i frågor som rör jämställdhet, könsnormer och pornografi.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Drottheden, Frida
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Stenlid, Tora
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  ”Det handlar om att bygga broar med hjälp av hästen”: En kvalitativ studie om brottsprevention genom djurunderstödda insatser2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study has been to investigate how deviant behavior can be affected by animal-assisted interventions and how these can be expanded further to crime preventative purposes in the future. This was investigated through a qualitative method, semi-structured interviews. Six females who all worked within operations that used animal based interventions were interviewed. The statements were interpreted and analyzed through the theory of social bonds and earlier research within the field. The females experienced that animal based interventions had a good influence on the deviant behavior of the participants of these interventions and that there are good opportunities for future development within crime prevention. The subject has a limited amount of research in Sweden in regards to its crime preventative properties and therefore it is common for decision makers to prefer other methods. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Edling, Christopher
  et al.
  Lunds universitet.
  Rostami, AmirHögskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi. Stockholm universitet.
  Våldets sociala dimensioner: Individ, relation, organisation2016Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 21.
  Edling, Christopher
  et al.
  Lunds universitet.
  Rostami, AmirHögskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi. Stockholms universitet.
  Våldsbejakande extremism: En forskarantologi2017Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • 22.
  Engström, Ingemar
  et al.
  Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Örebro.
  Bremberg, Sven
  Karolinska institutet.
  Wikman, Sofia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Dåligt stöd för att psykiska sjukdomar ökar bland unga (DN Debatt)2019Ingår i: Dagens Nyheter, ISSN 1101-2447, nr 21 majArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Socialstyrelsen presenterar en katastrofal ökning av psykisk ohälsa bland unga och tolkar det som en reell ökning av psykiska sjukdomar. Vilket leder till rubriker med ord som epidemi. Men slutsatsen håller inte rent vetenskapligt. Vi måste ta signalerna från unga på allvar, men risken för en medikalisering av normala livserfarenheter är uppenbar, skriver tre forskare.

 • 23.
  Engström, Ingemar
  et al.
  Örebro universitet.
  Bremberg, Sven
  Karolinska Institutet.
  Wikman, Sofia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Socialstyrelsens snabba slutsatser är bristfälligt underbyggda (slutreplik): slutreplik DN Debatt 22/52019Ingår i: Dagens Nyheter, ISSN 1101-2447, nr 29 majArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  SLUTREPLIK DN DEBATT 22/5. Olivia Wigzell och Thomas Lindén från Socialstyrelsen har kommenterat vårt inlägg när det gäller psykisk ohälsa bland barn och unga. Det framkommer inte något nytt i deras svar som i stort sett repeterar innehållet i myndighetens rapporter i ämnet under senare år, skriver forskarna Ingemar Engström, Sven Bremberg och Sofia Wikman.

 • 24.
  Ericsson, Jesper
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Stengård, Isabelle
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Att mötas över myndighetsgränser: En kvalitativ studie av samverkan mot brott i nära relation2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur tjänstemän hos socialtjänsten och polisen uppfattar samverkan mellan de olika organisationerna, mer specifikt samverkan som metod i arbetet mot brott i nära relationer. Studien ämnade även undersöka hur de uppfattar myndigheternas roller i ett sådant samarbete. För att undersöka detta genomfördes semistrukturerade intervjuer med tjänstemän från båda myndigheterna, i både förstadiet och efter genomförandet av ett samverkansprojekt mot brott i nära relationer. Studiens resultat visade att idén om att samverka mot brott i nära relationer har ett starkt stöd bland tjänstemännen hos båda myndigheterna. De faktorer som uppfattades som viktigast för en effektiv samverkan är en tydlig ansvarsfördelning mellan aktörerna, att förankra metoden i hela organisationen, en administrativ samordning och att samverkan får tillräckliga resurser. Resultatet visade också att tjänstemännen hos de båda myndigheterna hade en tydlig bild av den egna yrkesrollen, men att en osäkerhet hos aktören kan dyka upp när hen förväntas agera på ett vis som inte är i linje med den egna uppfattningen om rollen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Filser, Andreas
  et al.
  University of Oldenburg, Germany.
  Barclay, Kieron
  Swedish Collegium for Advanced Study, Uppsala; Stockholm University;Max Planck Institute for Demographic Research, Germany .
  Beckley, Amber
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi. Stockholm University.
  Uggla, Caroline
  Stockholm University.
  Schnettler, Sebastian
  University of Oldenburg, Germany.
  Are skewed sex ratios associated with violent crime?: A longitudinal analysis using Swedish register data2021Ingår i: Evolution and human behavior, ISSN 1090-5138, E-ISSN 1879-0607, Vol. 42, nr 3, s. 212-222Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There is widespread concern in both the popular and academic literature that a surplus of men in a population intensifies mating competition between men, particularly unpartnered men, resulting in increased violence towards both men and women. Recent contributions challenge this perspective and argue that male mating competition and levels of violence will be higher when sex ratios are female-skewed. Existing empirical evidence remains inconclusive. We argue that this empirical ambiguity results from analyses of aggregate-level data, which put inferences at risk of ecological fallacies. Our analysis circumvents such problems by using individual-level, longitudinal demographic register and police data for the Stockholm metropolitan area, Sweden (1990–2003, n = 758,498). These data allow us to investigate the association between municipality-level sex ratios and violent offending (homicide, assault, threat, and sexual crimes) while adjusting for sociodemographic factors. Results suggest that aggregated offending rates are negatively associated with male-skewed sex ratios, whereas individual-level violent offending correlates positively with male-skews. We find that the more-men-more-violence association holds particularly for male violence against other men, but is insignificant for violence against women. Moreover, the association is significant among childless men, but not among fathers. However, robustness checks question the causality of these associations. Female violent offending is positively, albeit due to a low number of cases, insignificantly associated with male-skews. Moreover, both male and female non-violent offending is higher in male-skewed municipalities. We discuss the implications with regard to the theoretical debate and problems of unobserved heterogeneity in the sex ratio literature.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Fix, Madelene
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Lundberg, Lisen
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Ett nej är ett nej, en hund fattar det: En kvalitativ intervjustudie om ungdomars förståelse för samtycke och våldtäkt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Floberg, Niclas
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Erixon, Nina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  "De jagar egentligen alla hål i sin kropp och själ": Att avhålla sig från våldsbejakande islamistisk extremism - ett kvalitativt perspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att ge en djupare förståelse och insikt till varför individer väljer att avhålla sig från våldsbejakande islamistiska miljöer. Valet av metod har varit kvalitativt. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgörs av ett integrerat perspektiv innehållande Life Course Theory, Mertons teori om Strain, Hirschis sociala band och Sutherlands differentiella associationer. Uppsatsens underlag består av fyra semistrukturerade intervjuer med nyckelinformanter. Intervjumaterialet har transkriberats och kodats individuellt av båda författarna. Resultaten visar att vändpunkter i förhållande till utträden från våldsbejakande islamistiska extremistiska grupperingar i huvudsak utgörs av aspekter relaterade till tillhörighet, sammanhang och disillusionment. Resultaten korresponderar väl till tidigare forskning inom området och kan förklaras utifrån uppsatsens teoretiska ramverk, där en pro-social gemenskap skapar sociala band genom differentiella associationer - resultaten därav blir minskade upplevelser av strain.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Forkby, Torbjörn
  et al.
  Linnéuniversitetet .
  Alstam, Kristina
  Göteborgs universitet.
  Gunnarsson, Carina
  FOI.
  Rostami, Amir
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Sarnecki, Jerzy
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Wahlgren, Paula
  Linnéuniversitetet .
  Problemlösningarnas eviga nu: Om trygghetsfrämjande och brottspreventiva partnerskap2023Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 29.
  Fredelund Pedersen, Carina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Stenlund, Adam
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Varför otrygg?: En kvalitativ studie om gymnasietjejers upplevda otrygghet i Skellefteå2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att studera otrygghet bland tjejer som går i gymnasiet i Skellefteåkommun. Informationsinsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer. Tidigareforskning i ämnet visar bland annat att den största rädslan bland tjejer är att utsättas försexuella övergrepp. De flesta intervjudeltagarna i denna studie beskrev specifika områden i Skellefteå de väljer att undvika för att de känner sig otrygga på platsen. Mörkret spelade enroll på nästan alla tjejers otrygghet, där avsaknaden av kontroll på omgivningen beskrivs varadet jobbigaste. Även media beskrivs ha en roll i den upplevda otryggheten. Avslutningsvis,och det som kan vara grunden till en stor del av otryggheten, så beskrivs det upplevdaproblemet med samhället som mansdominerat. De främsta förebyggande åtgärderna someftersöks är bättre belysning utomhus, samt tidiga åtgärder för att på sikt förändra mannenssyn på kvinnor. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Frid, Camilla
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Kvinnlig brottslighet och viktimisering utifrån ett självbiografiskt perspektiv: En tematisk narrativ analys2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate female crime and victimization based on how this is presented in autobiographies of female criminals with a focus on gender structures and the role men play in women’s crime and victimization. The study was based on autobiographies of three Swedish female criminals on which themes corresponding to the purpose of the study were identified. The results were analyzed on the basis of theories of hegemonic masculinity, gender systems and socialist feminism and compared with previous research. The study showed that gender structures clearly appear in the autobiographies. Men’s power and dominance over women was made visible, not least through prostitution, but also through other violations, coersion, abuse and rape, women were victimized, both in childhood and in adulthood. Men were also shown in various ways to influence women to start committing crimes.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Georgieva, Irina
  et al.
  Bulgarian University.
  Lantta, Tella
  University of Turku, Finland.
  Bozev, Vasil
  University of National and World Economy, Bulgaria.
  Lickiewicz, Jakub
  Jagiellonian University Medical College Krakow, Poland.
  Pekara, Jaroslav
  Medical College in Prague.
  Wikman, Sofia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Loseviča, Marina
  Latvian University in Riga.
  Raveesh, Bevinahalli Nanjegowda
  Government Medical College, Mysore, India.
  Mihai, Adriana
  GE Palade University of Medicine, Romania.
  Lepping, Peter
  Bangor University, UK; Mysore Medical College and Research Institute, Karnataka, India.
  Prevalence, new incidence, course and risk factors of PTSD, depression, anxiety, and panic disorder during the Covid-19 pandemic in 11 countries2021Ingår i: Healthcare, E-ISSN 2227-9032, Vol. 9, nr 6, artikel-id 664Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We aimed to evaluate the prevalence and incidence of post-traumatic stress disorder (PTSD), depression, anxiety and panic disorder (PD) among citizens in 11 countries during the COVID-19 pandemic. We explored risks and protective factors most associated with the development of these mental health disorders and their course at 68 days follow up. We acquired 9543 unique responses via an online survey that was disseminated in UK, Belgium, Netherlands, Bulgaria, Czech Republic, Finland, India, Latvia, Poland, Romania, and Sweden. The prevalence and new incidence during the pandemic for at least one disorder was 48.6% and 17.6%, with the new incidence of PTSD, anxiety, depression, and panic disorder being 11.4%, 8.4%, 9.3% and 3%, respectively. Higher resilience was associated with lower mental health burden for all disorders. Ten to thirteen associated factors explained 79% of the variance in PTSD, 80% in anxiety, 78% in depression, and 89% in PD. To reduce the mental health burden, governments should refrain from implementing many highly restrictive and lasting containment measures. Public health campaigns should focus their effort on alleviating stress and fear, promoting resilience, building public trust in government and medical care, and persuading the population of the measures’ effectiveness. Psychosocial services and resources should be allocated to facilitate individual and community-level recovery from the pandemic.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Georgieva, Irina
  et al.
  Bulgarian University.
  Lantta, Tella
  University of Turku, Finland.
  Lickiewicz, Jakub
  Jagiellonian University Medical College Krakow, Poland.
  Pekara, Jaroslav
  Medical College in Progue.
  Wikman, Sofia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Loseviča, Marina
  Latvian University in Riga, Latvia.
  Raveesh, Bevinahalli Nanjegowda
  Government Medical College, Mysore, India.
  Mihai, Adriana
  GE Palade University of Medicine, Romania.
  Lepping, Peter
  Bangor University, UK; Mysore Medical College and Research Institute, Karnataka, India.
  Perceived effectiveness, restrictiveness and compliance with containment measures against the Covid-19 pandemic: an international comparative study in 11 countries2021Ingår i: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 18, nr 7, artikel-id 3806Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  National governments took action to delay the transmission of the coronavirus (SARS-CoV-2) by implementing different containment measures. We developed an online survey that included 44 different containment measures. We aimed to assess how effective citizens perceive these measures, which measures are perceived as violation of citizens’ personal freedoms, which opinions and demographic factors have an effect on compliance with the measures, and what governments can do to most effectively improve citizens’ compliance. The survey was disseminated in 11 countries: UK, Belgium, Netherlands, Bulgaria, Czech Republic, Finland, India, Latvia, Poland, Romania, and Sweden. We acquired 9543 unique responses. Our findings show significant differences across countries in perceived effectiveness, restrictiveness, and compliance. Governments that suffer low levels of trust should put more effort into persuading citizens, especially men, in the effectiveness of the proposed measures. They should provide financial compensation to citizens who have lost their job or income due to the containment measures to improve measure compliance. Policymakers should implement the least restrictive and most effective public health measures first during pandemic emergencies instead of implementing a combination of many restrictive measures, which has the opposite effect on citizens’ adherence and undermines human rights.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Georgieva, Irina
  et al.
  Independent Researcher, Bulgaria.
  Whittington, Richard
  St Olav’s University Hospital, Forensic Department Brøset Centre for Research and Education in Forensic Psychiatry, Norway; Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Norway; University of Liverpool, UK.
  Lauvrud, Christian
  St Olav’s University Hospital, Forensic Department Brøset Centre for Research and Education in Forensic Psychiatry, Norway.
  Steinert, Tilman
  Ulm University, Clinic for Psychiatry and Psychotherapy I, Germany; Centres for Psychiatry Sued Wuerttemberg, Ulm University, Germany.
  Wikman, Sofia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Lepping, Peter
  Centre for Mental Health and Society, Bangor University, UK; Mysore Medical College and Research Institute, India; Betsi Cadwaladr University Health Board, Liaison Psychiatry, Wrexham Maelor Hospital, UK.
  Duxbury, Joy
  Manchester Metropolitan University, UK.
  Snorrason, Jon
  University Hospital of Iceland, Department of Psychiatry, Iceland.
  Mihai, Adriana
  University of Medicine and Pharmacy Tg Mures, Romania.
  Lauge Berring, Lene
  Psychiatric Research Unit, Denmark; Faculty of Health, University of Southern Denmark, Denmark.
  Gowda, Raveesh
  Department of Psychiatry, Mysore Medical College and Research Institution, India.
  Vesselinov, Roumen
  University of Maryland, USA.
  International variations in mental health law regulating involuntary commitment of psychiatric patients as measured by the Mental Health Legislation Attitudes Scale (MHLAS)2019Ingår i: Medicine, Science and the Law, ISSN 0025-8024, E-ISSN 2042-1818, Vol. 59, nr 2, s. 104-114Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Previous research illustrated that the laws regulating involuntaryplacement and treatment of persons with mental health problems arevery diverse across countries. International studies comparingsatisfaction levels between countries are rare. We compared the opinionsof professionals and family members about the operation of the nationalmental health law regulating forcibly admission and treatment ofpsychiatric patients in eleven countries: Ireland, Iceland, England &Wales, Romania, Slovenia, Denmark, Germany, Sweden, Norway andIndia. An online survey design was adopted using a Mental HealthLegislation Attitude Scale (MHLAS). This brief 9-item questionnaire wasdistributed via e-mail to psychiatrists, general practitioners, acute andcommunity mental health nurses, tribunal members, police officers and family members in each collaborating country. The levels ofagreement/disagreement were measured on a Likert- scale. Data wereanalysed both per question and with regard to a total MHLAS ‘approval’score computed as a sum of the 9 questions. We found that respondentsin England & Wales and Denmark expressing strongest approval for theirnational legislation (76 and 74% respectively), with those in India andIreland expressing the least approval (65 and 64% respectively). Almostall countries had a more positive attitude in comparison with Ireland onthe admission criteria for involuntary placement and the way people aretransferred to psychiatric hospitals. There are significant variationsacross Europe and beyond in terms of approval for how the nationalmental health law framework operates in each country.

 • 34.
  Gerell, Manne
  et al.
  Malmö University; Swedish Police Authority.
  Sturup, Joakim
  Region Stockholm; Institute for Futures Studies.
  Magnusson, Mia-Maria
  Malmö University; Region Stockholm.
  Nilvall, Kim
  Swedish Police Authority.
  Khoshnood, Ardavan
  Lund University.
  Rostami, Amir
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi. Region Stockholm; Institute for Future Studies.
  Open drug markets, vulnerable neighbourhoods and gun violence in two Swedish cities2021Ingår i: Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, ISSN 1833-5330, E-ISSN 2159-5364, Vol. 16, nr 3, s. 233-244Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Gun violence is a serious issue in many countries across the globe. It has been shown that there is an elevated risk for a further shooting nearby within a short time span of a shooting incident, so-called near-repeat patterning. The present study presents new evidence on near-repeat patterning in Sweden, with a focus on neighbourhoods which the police have labelled as ‘vulnerable’–deprived neighbourhoods where criminal networks have a large impact on local communities. Such neighbourhoods tend to have open drug markets, and to have high levels of gun violence. The present paper analyses the association of open drug markets and vulnerable neighbourhoods with gun violence and near-repeat patterning of gun violence in two Swedish cities. Our findings suggest that gun violence is strongly concentrated on open drug markets in vulnerable neighbourhoods, and that those locations in addition exhibit high risks for repeat shootings after an initial shooting event. We propose that the police can use this knowledge to improve practices to prevent or disrupt gun violence.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Grund, Erika
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Nowak, Karolina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  "Man var liksom kidnappad i hjärnan. Av sig själv": En kvalitativ studie om att lämna det kriminella livet2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka deltagarnas självbeskrivna vändpunkter som möjliggjort upphörandet från kriminalitet och droger, samt vilka faktorer som beskrivits som centrala i upprätthållandet av den nya livsstilen. Studien har baserats på sex intervjuer med personer som tidigare levt ett kriminellt liv. Vändpunkterna har beskrivits som en individuell kombination av en romantisk relation till en partner, brutna sociala band till viktiga närstående (exempelvis barn eller föräldrar), upplevd skadlig hälsopåverkan, anhopning av konsekvenser, personlig mognad och en nyfunnen gudstro. Upprätthållandet har beskrivits som framgångsrikt genom att deltagarna kontinuerligt utvärderat sin situation och arbetat på att bibehålla sin nya identitet. Detta har bland annat möjliggjorts genom att underhålla nya, sunda relationer; att ha en stimulerande arbetssituation; samt att vara goda förebilder, föräldrar och partners. Alla i gruppen lever idag i tolvstegsprogrammet, vilket de är övertygade om bidrar till en bestående förändring och en kontinuerlig personlig utveckling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Grünbaum Berg, Josefine
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Ferry, Julia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Kvinnlig prostitution: En kvalitativ innehållsanalys av medias rapportering om orsaker till kvinnlig prostitution2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att studera hur media, under år 2018, skildrade orsaker till kvinnlig prostitution och hur medias beskrivningar förhåller sig till de orsaker som forskning om kvinnlig prostitution redovisar. För att besvara syftet har en kvalitativ innehållsanalys genomförts av 17 artiklar från Aftonbladet och DN. Resultatet av studien har visat att tidningsartiklar kring orsaker till kvinnlig prostitution beskriver flera skiftande orsaker som har kunnat relateras till den tidigare forskningen. Däremot finns det en överrepresentation av sådana orsaker som genomsyras av tvingande karaktär. Med utgångspunkt i teorin om sensationell journalistik kan det förstås som att denna typ av artiklar är överrepresenterad då den innehåller ett större mått av sensation och därmed högre nyhetsvärde. Resultatet från studien diskuteras utifrån ett dagordningsteoretiskt perspektiv. Allmänhetens föreställningar om orsaker till kvinnlig prostitution tolkas som påverkade av medias rapportering om tvingande orsaker.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Gustafsson, Ellinor
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Törnberg, Emelie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Det dödliga våldet nu och då: En analys av hur gärningspersoner och brottsoffer framställs i media2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka och skapa djupare förståelse för hur media framställer gärningspersoner och brottsoffer för dödligt våld under tidsperioderna 1990–1994 och 2018–2022 samt se om det fanns eventuella skillnader. Detta gjordes genom en tematisk textanalys. Resultaten visade att nyhetsmedias framställning av gärningspersoner och brottsoffer både stämmer överens med Christies teori om det ideala offret men att det även fanns tillfällen när medias framställning inte överensstämde med Christies teori. Merparten av gärningspersonerna framställdes som onda, brutala, hänsynslösa eller farliga och resterande porträtterades som mildare och ursäktande. Brottsoffren framställdes som oskyldiga, sårbara och svaga eller som mindre oskyldiga och skuldbelagda. Mellan tidsperioderna påträffades inga större skillnader i framställningarna av brottsoffer och gärningspersoner. Information och ordval som nyhetsmedia använder är avgörande för hur gärningspersonerna och brottsoffren framställs. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Gustavsson, Carolina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Mathieu, Fanny
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  ”Såg jag henne som ett offer? Absolut inte.”: En tematisk analys av hur offer och förövare framställs i TV-serien I Am a Killer2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att utifrån Nils Christies teori om det ideala offret, i kombination med ettgenusteoretiskt perspektiv analysera hur offer och gärningspersoner framställdes i TV-serien I Am a Killer. Den valda analysmetoden var tematisk analys. Studien visade att Christies idealtyper inte var vanligt förekommande, och att Christies icke-idealtyper var dominerande. Vidare visade studien att offer såväl som förövare inte framställdes olika utifrån deras könstillhörighet. Slutsatserna som gjordes var att Christies teori om idealtyper inte gick att applicera fullt ut på riktiga människor. I stället visade sig termen rollblandning vara mer tillämplig på verkliga människor och fall. Vidare var stereotypa idéer och föreställningar om män respektive kvinnor till viss del förekommande i materialet. Tidigare forskning gällande framställningen av kvinnliga offer och gärningspersoner samt manliga offer och gärningspersoner bekräftades till viss del men inte fullt ut. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Günther, Mattias
  et al.
  Karolinska institutet.
  Dahlberg, Martin
  Karolinska institutet.
  Rostami, Amir
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi. Institute for Future Studies, Stockholm.
  Azadali, Ali
  Uppsala universitet.
  Arborelius, Ulf P.
  Karolinska institutet.
  Linder, Fredrik
  Uppsala universitet.
  Rostami, Elham
  Karolinska institutet; Uppsala universitet.
  Incidence, demographics, and outcomes of penetrating trauma in Sweden during the past decade2021Ingår i: Frontiers in Neurology, E-ISSN 1664-2295, Vol. 12, artikel-id 730405Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Trauma injury is the sixth leading cause of death worldwide, and interpersonal violence is one of the major contributors in particular regarding injuries to the head and neck. The incidence, demographics, and outcomes of penetrating trauma reaching hospitals in Sweden are not known. We report the largest, nationwide epidemiological study of penetrating injuries in Sweden, using the Swedish Trauma Registry (SweTrau). A multi-center retrospective descriptive study of 4,776 patients was conducted with penetrating injuries in Sweden, between 2012 and 2018. Due to the increase in coverage of the SweTrau registry during the same period, we chose to analyze the average number of cases for the time intervals 2013–2015 and 2016–2018 and compare those trends to the reports of the Swedish National Council for Crime Prevention (Brå) as well. A total of 663 patients had Injury Severity Score (ISS) ≥ 15 at admission and were included in the study. Three hundred and sixty-eight (55.5%) were stab wounds (SW), 245 (37.0%) gunshot wounds (GSW), and 50 (7.5%) other traumas. A majority of the cases involved injuries to the head, neck, and face. SW increased from 145 during 2013–2015 to 184 during the second period of 2016–2018. The increase was greater for GSW from 92 to 141 during the same respective periods. This trend of increase over time was also seen in head, neck, and face injuries. The 30-day mortality was unaffected (48–47%) in GSW and trended toward lower in SW (24–21%) when comparing 2013–2015 with 2016–2018. Patients with head trauma had 45% mortality compared to 18% for non-head trauma patients. Head trauma also resulted in worse outcomes, only 13% had Glasgow outcome score (GOS) 5 compared to 27% in non-head trauma. The increasing number of cases of both SW and GSW corresponded well with reports from Brå although further studies also are needed to address deaths outside of hospitals and not registered at the SweTrau. The majority of cases had injuries to the head, neck, and face and were associated with higher mortality and poor outcomes. Further studies are needed to understand the contributing factors to these worse outcomes in Sweden and whether more targeted trauma care of these patients can improve outcomes.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Hagberg Andersson, Maja
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Carlsson Taylor, Felicia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  "Att lämna en våldsam man är det farligaste en kvinna kan göra": En kritisk idé- och ideologianalys av Aftonbladet och Expressens nyhetsartiklar kring fall där kvinnor dödats av sin dåvarande eller före detta manliga partner.2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna idé- och ideologianalys har vi studerat hur Aftonbladet och Expressen framställer fall där kvinnor dödats av en man de var eller har varit i en partnerrelation med. Detta med syfte att analysera hur denna typ av brottslighet porträtteras i dessa svenska nyhetsmedier och se kopplingar mellan gestaltningen och rådande maktstrukturer och attityder. Vi har utgått från ett socialkonstruktivistiskt och genusteoretiskt perspektiv där vi undersökt hur dessa artiklar porträtterar aktörerna och gärningen, samt hur detta kan kopplas till samhällets maktstrukturer och attityder. Vi har funnit att denna typ av nyhetsrapportering har starka drag av det patriarkala samhället där kvinnor underordnas män och framställs som de som bör ta ansvar för relationen. Vi ser även att män i flera fall inte fördöms för sina handlingar utan att skulden indirekt förskjuts till kvinnan. Vi menar att ett skifte av attityden i framställningen hos Aftonbladet och Expressen krävs för att en förändring i maktstrukturen och de rådande normerna ska kunna börja ske. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Hansson, Lisa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi. 1977.
  Slåtteby, Malin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  “Allt våld mot kvinnor måste upphöra”: Våld i nära relationer, Genus och Det ideala offret i kommunala handlingsplaner -en kvalitativ innehållsanalys2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studie var att analysera, beskriva och jämföra fyra kommuners handlingsplaner mot våld i nära relationer med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Utifrån genus och teorin om det ideala offret. Analysen av handlingsplanerna visade att våld i nära relationer beskrevs som ett komplext våld som inte går att hitta en ensam orsak till utan att det handlar om flera olika orsaker. I handlingsplanerna beskrivs vidare våld i nära relationer som ett våld som mestadels kvinnor utsätts för, detframkommer även att våldet sker i alla typer av relationer och samhällsklasser. Kvinnan beskrivs i handlingsplanerna som det svagare könet vilket stämmer in på vår genusteori av Harding och den symboliska processen. Det finns också en konstruktion av kvinnan som det ideala offret och en reproducering av normer och attityder som ger en stereotypisk föreställning om våld i nära relationer, i de kommunala handlingsplaner vi analyserade.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Allt våld mot kvinnor måste upphöra
 • 42.
  Hasan, Aya
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  "När man är så svag kan vem som helst guida dig att göra vad som helst": En kvalitativ studie om asylsökandes upplevelser av asylprocessen2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att analysera asylsökandes upplevelser om ifall asylprocessen varit brottsgenererande eller ökat den psykiska ohälsan. De kriminologiska teorier som använts för att kunna förklara relationen är stämplingsteorin, strain, och sociala band. För att samla in relevant data har en kvalitativ metod använts, då semi-strukturerade intervjuer hölls med sju individer som i dagsläget är eller tidigare har varit asylsökande. En semi-strukturerad intervju har även utförts med en tidigare handläggare på Migrationsverket. Det inhämtade materialet från intervjuerna har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultaten av intervjuerna med de asylsökande har visat att de aspekter inom asylprocessen som skulle kunna vara brottsgenererande eller leda till psykisk ohälsa är ett kriminaliserande mottagande, rädsla för utvisning eller avslag, ökad psykisk press, eller effekten av kulturella skiljaktigheter. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Hedenberg, Sandra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Qureshi, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Det är ju ett brott!: En kvalitativ intervjustudie om att bemöta barriärer för att polisanmäla våld i nära relationer2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte var att undersöka hur intervjudeltagare verksamma inom för studien relevanta organisationer och myndigheter resonerade angående barriärer för polisanmälan som kvinnor kan uppleva vid våld i nära relation. Vidare var syftet att diskutera hur intervjudeltagarna såg på sin roll att öka anmälningsbenägenheten genom att underlätta för kvinnorna att överkomma dessa barriärer. Teorin utgick från normalisering, victim blaming och sekundär viktimisering samt det ideala offret. Metoden som användes var kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Uppsatsens resultat visade att deltagarna var medvetna om dessa barriärer och att de hade utvecklat förhållningssätt och strategier för att bemöta dessa, exempelvis genom att avnormalisera våldet. Vidare konstaterades att även om ingen av intervjudeltagarna ansåg att bidra till ökad anmälningsbenägenhet var deras huvuduppgift kan deras bemötande av barriärerna indirekt öka denna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Hedqvist, Anton
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Kallin, Simone
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Våld inom vårdyrket: En kvantitativ studie av vårdpersonalens arbetsskadeanmälningar2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis was to study occupational injury reports of the violence against healthcare staff during the years 2002–2020 throughout Sweden and Gävleborg, and inspect the differences between the cases. Furthermore, this thesis aimed to study the improvements the care staff in Gävleborg submitted in their applications, and see if the improvements in Gävleborg could be used to prevent the violence-categories. The results show an increased frequency of reports from 2002 until 2020. Violence without weapons accounts for 81% of the total reports. The share of work environment /routines reports decreased from 27% to 6%between 2009 and 2020 in Sweden. The content analysis showed that the improvements could be used to prevent violence against the care staff. In Gävleborg there was a sharp uptake in reports as of 2016. In conclusion, the reports have increased and the improvements in the reportscould help prevent workplace violence. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Hillgren, Malmin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Olsson, Lina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Fem år efter Polismyndighetens omorganisation: Polisers egna uppfattningar av den nya reformen2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur anställda hos Polismyndigheten i mellersta Sverige har upplevt omorganisationen fem år efter att den genomfördes. Målet var att ta reda på de anställdas egna erfarenheter av omorganisationen, därav valdes den kvalitativa metoden som undersökningsmetod. Intervjuer utfördes av semistrukturerad karaktär med poliser hos Polismyndigheten. För att få ytterligare bakgrundsunderlag studerades den tidigare forskningen. Relevanta teorier som valdes ut var Sarneckis definition av kontroll, Tankebees analys av Beetham ́s legitimitetsteori samt Lewins modell om förändringsprocesser. Studiens resultat påvisade att de anställda ansåg att omorganisationen hade varit till fördel för deras arbete på en rad punkter. Men ett flertal aspekter åt det negativa hållet identifierades. Slutsatserna som drogs var att förutsättningarna för samarbete har ökat vilket också bidragit till en mer sammanhållen poliskår, men detta är dock inte tillräckligt för att gagna polisens effektivitet, eftersom den hindras av en organisationsstruktur som upplevs svår att arbeta utefter i praktiken.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Hoff, Erika
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Sten Åsenius, Cassandra
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  ”Vi måste göra det tillsammans”: En processutvärdering av det brottsförebyggande samverkansarbetet i Stockholms län2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This article is based on an evaluation of the crime prevention work that is being done in partnership between municipalities and the local police in Stockholm county. The purpose was to provide an overview of the work and point out focus areas for further development. The evaluation is based on quantitative content analysis of official documents written for the local crime prevention work and interviews with the local police and the crime prevention coordinators at the municipalities.

   

  One of the most prominent results was that analysing the causes of crime and establishing measurable goals for the effect of crime prevention is found difficult. The municipalities in the form of political self-governing agencies were also found difficult to collaborate with. Decisions, which are made at the top levels, take a very long time since it’s a very bureaucratic organisation. However, effective communications within the organisations helped spread knowledge, which strengthened the work. The conclusion was made from the prominent results that these factors all had the ability to affect the works legitimacy.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Holmgren, Lydia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Vesterlund, Ida
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  "En resursfråga är ju alltid konstant, vi är väldigt få": En kvalitativ studie om polisens utredningar gällande våld i nära relationer2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Våld i nära relationer klassas som ett omfattande och allvarligt samhällsproblem. Syftet med studien var att undersöka eventuella utmaningar och framgångsfaktorer som upplevdes av anställda inom Polismyndigheten samt vilken betydelse offrens medverkan har i utredningsprocessen av ärenden gällande våld i nära relationer i flera polisområden. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex olika utredare på utredningssektionen BINR (brott i nära relation) hos Polismyndigheten. Materialet analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys och kopplades till tidigare forskning samt teorin om normaliseringsprocessen. Resultatet visade på utmaningar i form av främst resursbrist, där fler utredare, barnförhörsledare samt specialkompetenser såsom IT-forensiker och administrativ personal önskades för att kunna möta den höga arbetsbelastningen. Vidare identifierades utmaningar kopplat till sekretess mellan myndigheter och andra aktörer. Offrets medverkan i utredningsprocessen ansågs vara avgörande om inte annan stödbevisning fanns, för att kunna bedriva en effektiv utredning och få en fällande dom i ärendet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Ivsjö, Clara
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Haglöf, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  "I den bästa av världar skulle man haft ännu mer samarbete, hela tiden": En kvalitativ studie om nybyggnation av en stadsdelspark ur ett brottsförebyggande- och trygghetsskapande perspektiv2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur samarbetet sett ut mellan olika aktörer, när det gäller att skapa en stadsdelpark. Detta ur ett brottsförebyggande- och trygghetsskapande perspektiv. Även att undersöka hur det brottsförebyggande- och trygghetsskapande perspektivet balanseras med det estetiska. Material från semistrukturerade intervjuer med nyckelaktörer samt dokument som rör processen har legat till grund för en kvalitativ innehållsanalys. Den teoretiska ramen vi har använt är rutinaktivitetsteorin, situationell brottsprevention samt CPTED. Resultatet visade att samarbetet mellan parterna inte var närvarande i urspungsplaneringen. Vidare belyser alla inblandade att detta kan ses som en lärdom till framtida projekt, då det möjligen hade mynnat ut i ett annat utförande av parken i vissa avseenden. Komplexiteten i att balansera brottsförebyggande och estetiska åtgärder synliggörs, och man kan se är att de åtgärder som nu sätts in är för att åtgärda problem som uppstått. Vilket möjligen kunde förebyggts om det beaktats i planeringen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Jennerstig, Julia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Hedlund Eriksson, Elin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  En kartläggning av Kriminalvårdens samarbete med volontärsektorn: En lägesbild av frivilligorganisationers uppdrag och funktion2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att genom en kartläggning få en lägesbild av volontärsektorns ochKriminalvårdens samarbete i Sverige. Det som studeras är volontärsektorns uppgift ochfunktion, även hur mycket statsbidrag de får och hur samarbetet fungerar mellan parterna.Kartläggningen gjordes med hjälp av strukturerade frågeformulär och intervjuer, somanalyserades med tematisk analys. Resultatet visade vilka frivilligorganisationerKriminalvården gett statsbidrag år 2022 samt vilken uppgift och funktion de fyller. Iresultatet påvisades även en djupare förståelse kring samarbetets funktion och de svårigheteroch utmaningar som finns, samt hur frivilligorganisationerna kan utgöra ett komplement tillKriminalvårdens verksamhet. I slutsatsen presenterades ett överlag positivt samarbete mellanfrivilligorganisationerna och Kriminalvården, där frivilligorganisationerna fyller en viktigfunktion, men där de ojämlika vårdinsatserna problematiserades. Det framkom också att detfinns samarbeten med fler frivilligorganisationer, som inte får statsbidrag. De inkluderadessåledes inte i denna kartläggning, men är något som framtida forskning skulle kunna tahänsyn till

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Johansson, Helena
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  ”Sanningen ska göra er fria”: En kvalitativ studie om prästers möte med häktade och fängslade människor i Sverige2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie undersökte häktes/fängelseprästers upplevelse av förändring hos de frihetsberövade, vilka de mötte i sin tjänst på häkten och fängelser. Studien bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem präster i Svenska kyrkan. Intervjuerna genomfördes sommaren 2019. I studien framkommer det att alla intervjuade upplevde att förändringar sker hos de frihetsberövade. Det handlar om att kunna bryta destruktiva mönster och göra förändringar för ett bättre och friare liv. Vägen till denna förändring går genom samtal, gudstjänster och meditationer tillsammans med de själavårdande samtalen. Oväntat visar studien även på de förändringar som skedde hos prästerna själva där de beskriver sin upplevelse av djupare andlighet och stor meningsfullhet. Resultatet av studien visar att prästerna upplevde att de allra flesta frihetsberövade, har en stark önskan om ett icke kriminellt liv och att vägen dit kan gå genom fler och mer bestående möten och band till ett socialt accepterat sammanhang.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
123 1 - 50 av 147
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf