hig.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 34 of 34
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Al-Khamisi, Rami
  et al.
  Sjöberg, Stefan
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Social mobilisering och nya sociala rörelser2018In: Samhällsarbete: aktörer, arenor och perspektiv / [ed] Sjöberg, S. & Turunen, P., Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 277-295Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Författarna diskuterar nya sociala förortsrörelser som försöker motverka den sociala exkludering och gentrifiering som blir allt mer synlig. Dessa rörelser kräver social upprustning av miljonprogrammen och inkludering i demokratiska beslutsprocesser. De har vuxit fram genom organisering underifrån av människor som bor och vuxit upp i området. I detta kapitel ligger fokus på den förortsbaserade organisationen Megafonen som arbetar med social mobilisering av medborgarna på Järvafältet i Stockholm, för att bidra till framväxandet av en social rörelse mot social exkludering och för ökat medborgarinflytande, social upprustning och social rättvisa. Som framtida utmaningar för mobiliserande samhällsarbete lyfter författarna den s.k. rörelsejuridiken.  Författarna förespråkar ett samhällsarbete som bygger påmedvetandegörande , skapande av kollektiv identitet och samhörighet, stödjande av aktivering och deltagande, samt mobilisering av de utsatta grupperna själva för social förändring.

 • 2.
  Allelin, Majsa
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Kallifatides, Markus
  Handelshögskolan i Stockholm.
  Sjöberg, Stefan
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Skyrman, Viktor
  Handelshögskolan i Stockholm.
  Välfärdsmodellens omvandling: det privata kapitalets utvidgning i den offentliga sektorn2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den universella välfärdsmodell, som tillämpats i Sverige sedan andra världskriget, vägleddes av ambitionen att hålla marknadsintressen utanför välfärden för att undvika ojämlik tillgång och kvalitet samt för att stärka den demokratiska styrningen av välfärdssektorn. Sverige präglades därmed av en välutvecklad offentlig sektor med god tillgång till offentlig service.Den här rapporten kan dock genom omfattande statistiska studier visa hur den svenska välfärdsmodellen sedan 80-talet och framåt har genomgått genomgripande förändringar. Resultaten är bland annat:

  • Antalet privata aktörer i välfärdssektorn ökar som en följd av politiskt skapade välfärdsmarknader.

  • Gemensamma skattemedlen finansierar i högre grad privata välfärdstjänster, som i allt större utsträckning utförs av stora koncernägda aktiebolag, liksom dessa företags vinster.

  • Omfattande privatiseringar av gemensamt ägande har genomförts.

  • Andelen offentligt anställda har minskat med 10 procentenheter och antalet statsanställda har halverats, medan antalet sysselsatta i privat välfärdsverksamhet fyrdubblats.

  • En högre andel skatter går i allt större utsträckning till att finansiera välfärdsverksamhet som bedrivs av det privata näringslivet.

  • Offentlig sektors totala andel av samhällsekonomin har minskat från 60 procent till 50 procent av BNP.

  Dessa resultat tyder sammanfattningsvis på att den svenska välfärdsmodellen har genomgått kritiska förändringar vars följder inneburit att en omfattande omfördelning av makt, resurser och inflytande har skett från den demokratiskt styrda gemensamma sektorn – till den marknadsstyrda privata sektorn. Den svenska universella välfärdsmodellen som en gång hyllades har ersatts av en allt mer marknadsliberal modell. Bland konsekvenserna finns försämrad jämlikhet i tillgången till exempelvis skola, vård och omsorg, mindre ekonomisk omfördelningspolitik och mindre demokratisk styrning. Samtidigt går en allt växande andel av medborgarnas skattepengar till de privata välfärdsföretagens vinster.

 • 3.
  Allelin, Majsa
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Kallifatides, Markus
  Handelshögskolan i Stockholm.
  Sjöberg, Stefan
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Skyrman, Viktor
  Handelshögskolan i Stockholm.
  Ägande- och förmögenhetsstrukturen och dess förändring sedan 19802018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten visar, genom omfattande studier av en mängd tidigare genomförda undersökningar om ägande och förmögenhetsförhållanden i Sverige, att koncentrationen av makt och ägande har blivit allt mer ojämlik. Resultaten är bland annat att:

  • Ungefär hälften av den samlade svenska ekonomin ägsnumera från utlandet.

  • Det utländska ägandet på Stockholmsbörsen har ökat från 4 procent år 1979 till 39,4 procent 2016.

  • Det offentliga bolagsägandet har minskat och antalet anställda i statliga företag har halverats från 310 000 år 1980 till 158 000 år 2015.

  • Det institutionella ägandet har ökat och utgör cirka 20 procent av ägandet i de börsnoterade bolagen.

  • Det så kallade riskkapitalet har vuxit kraftfullt i omfattning och störst i sektorn är Wallenbergkontrollerade EQT.

  • I de stora börsnoterade bolagen på Stockholmsbörsen har den största ägarens andel av röstetalet ökat från i genomsnitt 26,8 procent till 31,2 procent av bolagsstämmans röster.

  • De 15 största finansfamiljerna styrde år 2017 bolag värda 4 935 miljarder kronor. Som jämförelse var Sveriges totala BNP samma år 4 604 miljarder kronor.

  • Familjen Wallenberg kontrollerade företag värderade till närmare 2 000 miljarder kronor.

  • Vad gäller de samlade förmögenheterna så har den allra rikaste procentens andel av de samlade förmögenheterna fördubblats från 20,5 procent 1978 till 39,6 procent 2006 och har fortsatt öka sedan dess.

  • Antalet svenska miljardärer har ökat från 83 personer 2001 till 178 år 2016.

  För att samhällsutvecklingen ska kunna vändas i riktning mot ökad jämlikhet krävs det att den breda vänstern tar kampen för att återskapa former för reglering och begränsningar av kapitalets makt både i Sverige men också internationellt i en allt mer globaliserad värld. Utvecklandet av ett nytt gemensamt projekt, som utgör ett verkligt alternativ till den ojämlikhetsskapande marknadsliberalismen, är av avgörande betydelse för socialdemokratins framtid.

 • 4.
  Allelin, Majsa
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Kallifatides, Markus
  Handelshögskolan i Stockholm.
  Sjöberg, Stefan
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Skyrman, Viktor
  Handelshögskolan, Stockholm.
  Suhonen, Daniel
  Katalys - Institut för facklig idéutveckling.
  Femton familjer kontrollerar sjuttio procent av börsvärdet2018In: Dagens nyheter, Vol. 14 aprilArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 5.
  Aslan, Pinar
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Ahmadi, Nader
  The Swedish Agency for Work Environment Expertise, Gävle, Sweden.
  Sjöberg, Stefan
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Wikström, Eva
  Umeå University, Umeå, Sweden.
  What Works? Family Influences on Occupational Aspirations among Descendants of Middle Eastern Immigrants on the Swedish Labour Market2019In: Nordic Journal of Social Research, ISSN 1892-2783, E-ISSN 1892-2783, Vol. 9, p. 134-160Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we examine family influences on occupational aspirations among employed descendants of Middle Eastern immigrants. Using a qualitative approach, we conducted 21 semi-structured interviews with native-born descendants of Middle Eastern immigrants. We present and analyse their interpretations of their parents’ experiences and living conditions before, during and after migration and demonstrate how these interpretations shaped their own occupational aspirations. We discuss parents’ high expectations of their children in relation to ethnic-community valuations of educational and occupational achievements. These high expectations may increase the chances of social mobility but can also become a negative pressure, especially if parents set high standards but cannot help their children to meet those expectations. In these cases, older siblings who possess valuable knowledge of the educational system and labour market can function as important transferrers of resources.

 • 6. Hansson, Marie
  et al.
  Lundgren, Ida
  Sjöberg, Stefan
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Fältarbete i utsatta bostadsområden2018In: Samhällsarbete: aktörer, arenor och perspektiv / [ed] Sjöberg, Stefan & Turunen, Päivi, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 139-158Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Kapitlet behandlar ett pågående fältarbete som bedrivs i segregerade bostadsområden i Gävle. Denna verksamhet handlar om uppsökande fältarbete för att upptäcka och förebygga social exkludering i samverkan med skola, fritidsgårdar, föreningsliv, polis, föräldrar och andra berörda. Arbetet utgår från nätverkstänkande och systemiskt orienterade metoder. Delaktighet och inflytande är nyckelbegrepp. Högskolan i Gävle har sedan en tid bedrivit forskning av verksamheten och dess utveckling. Kapitlet problematiserar begreppen segregation och social exkludering samt socialt fältarbete som i Sverige har bedrivits på många olika sätt teoretiskt och praktiskt sedan 1950-talet. Den samhällsutmaning som detta kapitel lyfter fram är på vilket sätt samhället genom den kommunala socialtjänsten på bästa sätt kan utveckla ett fältarbete som utvecklar dialog med och utgår från de boendes livsupplevelser, och stödjer konstruktiva processer som bygger på boendes aktiva deltagande och inflytande i förändringsprocesser.

 • 7.
  Rambaree, Komalsingh
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Sjöberg, Stefan
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Companion animals in health-promoting work-life2019In: Society and Animals, ISSN 1063-1119, E-ISSN 1568-5306Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Despite a growing number of studies on human-animal interactions, empirical data focusing on companion animals within the context of health promoting work-life is still limited. This article presents the analysis and discussion based on the perceptions of 22 students and staff members from the University of Gävle in Sweden on the potential of companion animals for supportive functions in health promoting work-life, as well as on the possible challenges of having companion animals within the premises of the University. Based on the findings, this article discusses that companion animals can indeed play vital supportive functions in health promoting work-life, which are presented in the text as: forcing function, communication companion, and social skills. However, this article also highlights the socio-economic, legal, and organizational challenges that need to be carefully considered and worked-out for having companion animals at workplace, such as university.

 • 8.
  Rambaree, Komalsingh
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Sjöberg, Stefan
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Companion Animals in Occupational Social Work2016Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The ecosocial work perspective stresses on the importance of focusing on the holistic interconnectedness between humans and non-humans for enhancing the wellbeing of all. Within the field of occupational social work, the involvement of companion animals for enhancing the wellbeing and productivity of employees is gaining popularity. Within this context, a study was undertaken at the University of Gavle, in Sweden, with the aim to explore the potential benefits and challenges of companion animals in health promoting work-life. Using an abductive thematic network analysis of the gathered perspectives from four focus group discussions with students and staff members from the University of Gavle, this article presents answers to two main research questions: (a) why and how companion animals can be beneficial in certain areas of occupational social work practice; and (b) what are some of the possible ways of tackling challenges emanating from having companion animals at workplace. This article concludes that companion animals can be beneficial in certain areas of occupational social work practice; however, social workers need to consider and appropriately plan for ethical, legal and organizational implications involved in having such interventions.

 • 9.
  Rambaree, Komalsingh
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Sjöberg, Stefan
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Empowermentarbete i marginaliserade bostadsområden i Indien och Sverige2018In: Samhällsarbete: aktörer, arenor och perspektiv / [ed] Sjöberg, Stefan & Turunen, Päivi, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 343-362Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Kapitlet belyser hur kollektiv empowerment tillämpas inom samhällsarbete i marginaliserade bostadsområden i Stockholm och Mumbai. Kollektiv empowerment innebär medvetandegörande om orsaker till social exkludering och marginalisering, uppbyggande av kollektiv identitet, samt social mobilisering av exkluderade grupper så att de kan bygga gemensamma maktresurser med syfte att förändra ojämlikhetsskapande sociala strukturer. I Sverige är det en mera individinriktad form av empowerment som kommit att bli dominerande, åtminstone inom professionellt socialt arbete. Den utmaning som diskuteras i detta kapitel handlar om hur kollektiv empowerment och social mobilisering kan främjas i Sverige vad gäller socialt arbete i allmänhet och samhällsarbete i synnerhet. Enligt författarna har socialarbetare och forskare i socialt arbete viktiga lärdomar att dra från hur man arbetar i Mumbai, men även från den egna historien av folkrörelsernas mobiliseringsarbete.

 • 10.
  Rambaree, Komalsingh
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Criminology, Social Work.
  Sjöberg, Stefan
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Criminology, Social Work.
  Turunen, Päivi
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Criminology, Social Work.
  Ecosocial change and community resilience: the case of “Bönan” in glocal transition2019In: Journal of Community Practice, ISSN 1070-5422, E-ISSN 1543-3706Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article was to identify and discuss ecosocial changes and community resilience mechanisms in a coastal fishing community of Sweden – Bönan. Data were collected through eight semi-structured interviews and field observations. An abductive thematic analysis was used to analyze data and background literature. The findings showed that Bönan has been exposed to a combination of ecosocial changes that have transformed the community, and therefore required community resilience interventions. This article concludes that social workers need to take an active part in ecosocial work for enhancing community resilience.

 • 11.
  Sjöberg, Stefan
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Collective capital formation in wage earner hands as a strategy for economic democracy2004Conference paper (Other academic)
 • 12.
  Sjöberg, Stefan
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Sociology/Social work.
  Collective empowerment and social mobilization: a comparative analysis of experiences from social work in Mumbai and Stockholm2012Conference paper (Refereed)
 • 13.
  Sjöberg, Stefan
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Collective fund building as a strategy for economic democracy: experiences from the wage-earner funds struggle2003Conference paper (Refereed)
 • 14.
  Sjöberg, Stefan
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Handikappomsorgen i Stockholms stadsdelar: en rapport om förvaltningsorganisation och köp- och säljrelationer1998Report (Other academic)
 • 15.
  Sjöberg, Stefan
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Individ eller kollektiv?: om mobilisering av marginaliserade grupper för social förändring2013In: Social Qrage, ISSN 1404-997X, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 16.
  Sjöberg, Stefan
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Keynes und darüber hinaus: der Kampf um Wirtschaftsdemokratie2007In: Keynes als Alternativer?: Argumente für eine gerechtere Wirtschaft / [ed] Günter Krause, Berlin: Dietz Verlag , 2007, p. 127-144Chapter in book (Refereed)
 • 17.
  Sjöberg, Stefan
  Uppsala universitet; Stockholms universitet.
  Kollektive Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand2006In: Utopie Kreativ, ISSN 0863-4890, no 186, p. 311-322Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The worker's movement in capitalist societies knows two ways to fight for economic democracy: the one aims at participation in decision-making, while maintaining capitalist ownership; the other challenges private ownership itself. The author reflects upon various efforts undertaken in Sweden and Germany to create worker's collective ownership, as a means of winning a higher degree of participation in the decision-making processes.

 • 18.
  Sjöberg, Stefan
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Kollektivfonds als eine Strategie für die Wirtschaftsdemokratie: Lehren aus der Geschichte der schwedischen ’Arbeitnehmerfonds’ für die Zukunft2004In: Sozialismus, ISSN 0721-1171, Vol. 31, no 5, p. 27-36Article in journal (Other academic)
 • 19.
  Sjöberg, Stefan
  Uppsala universitet.
  Löntagarfondsfrågan - en hegemonisk vändpunkt: En marxistisk analys2003Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of the dissertation is twofold. The primary aim is to explain how the wage-earner funds could change the way they did, from the original proposal 1975 to the carried through 1983. The second is to show the relevans of Marxist analysis today, through the application of Marxist theory on the wage-earner funds issue. A discourse analyses is carried through to show the arguments and positions taken by key actors during the wage-earner funds struggle.

  One important finding is that the wage-earner funds struggle was what I designate a hegemonic turning-point in the Swedish post war history. Until and including the raising of the fund issue the Swedish labour movement had for decades gradually moved their positions forwards vis-a-vis the bourgeois in wide meaning. The bourgeois won the fund struggle and has ever since step by step forced the labour movement on the defense. The wage-earner funds struggle then meant a very important change of the balance between the organized class forces.

  Previous works on the wage-earner funds have a strong emphasis on the political level in trying to explain the issue. The dissertation shows that although this is an important factor, it has to be related to others. In accordande with a structuralist influenced Marxist perspective the interrelation of economical, political, cultural and ideological factors has to be evaluated in the analysis of the issue. The agenda on the political level needs to be related to processes in the economy. In other words changes in the economic base strongly influenced what was taking place in the political/cultural/ideological domains.

  Marxism has for a long period been the objective for deconstruction and dissolution. Through the concrete analysis of the fund struggle the dissertation shows that Marxist theory is still relevant. The dissertation stresses that a relevant Marxism today is not the same as the classical marxism that culminated during the 1970’s. But there is fundamental parts, core, centrality, that can be built upon for a modern Marxism that is not ending up at the Post-marxism that dissolves and gives up still relevant foundations.

 • 20.
  Sjöberg, Stefan
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Löntagarfondsfrågan: en hegemonisk vändpunkt i den svenska efterkrigshistorien2001Conference paper (Other academic)
 • 21.
  Sjöberg, Stefan
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Organisation = oligarki: Recension av Robert Michels Organisationer och demokrati, en sociologisk studie av de oligarkiska tendenserna i vår tids demokrati, Ratio, Uppsala, 1983 (1911)2001In: Socialistisk Debatt, ISSN 0246-1491, no 3/4, p. 66-69Article, book review (Other academic)
 • 22.
  Sjöberg, Stefan
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  The European welfare models: changes, prospects and strategies2008In: Transform!: European journal for alternative thinking and political dialogue, ISSN 1865-3480, Vol. 3, no 2, p. 25-32Article in journal (Other academic)
 • 23.
  Sjöberg, Stefan
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  The Swedish experience: the decline of the "People´s home"2003Conference paper (Other academic)
 • 24.
  Sjöberg, Stefan
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Till rekonstruktionen av den marxistiska teorin2001In: Socialistisk Debatt, ISSN 0246-1491, Vol. 35, no 1/2, p. 54-61Article in journal (Other academic)
 • 25.
  Sjöberg, Stefan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Dube, Nyegosh
  Economic democracy through collective capital formation: the cases of Germany and Sweden and strategies for the future2014In: World Review of Political Economy, ISSN 2042-891X, Vol. 5, no 4, p. 488-515Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The global economic crisis, whose effects are ongoing, was the result of an undemocratic, anti-social system of production, investment and finance. Therefore it is an opportune time to revisit the question of economic democracy. This question has emerged in various periods and places as a salient issue within the labour movement and the Left. In Europe, two paths to economic democracy have been considered: the co-determination line and the more radical property line challenging private ownership of capital. While the former has been dominant in social democracy, in the 1970s the latter became the main focus of debates in Germany and especially Sweden in the social democratic parties and trade unions. In both cases, system-transforming proposals for collective capital formation, aiming beyond the Fordist accumulation regime, played a key role. This article examines these experiences, paying particular attention to the issue of hegemony in a changing mode of production, and then explores several newer strategies of collective capital formation: trade union pension funds, societal funds, and hybrid citizen-worker ownership. Based on the lessons of the German and Swedish debates, it concludes that labour and Left forces need to form a transnational hegemonic bloc in order to overcome the resistance of international capital and advance an economic democracy agenda, with the structural reformism of collective capital formation occupying a central place on this agenda.

 • 26.
  Sjöberg, Stefan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Rambaree, Komalsingh
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Jojo, Bipin
  School of Social Work, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, India.
  Collective empowerment: a comparative study of community work in Mumbai and Stockholm2015In: International Journal of Social Welfare, ISSN 1369-6866, E-ISSN 1468-2397, Vol. 24, no 4, p. 364-375Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Mumbai and Stockholm are worlds apart in terms of public services, infrastructures and standard of living. However, both cities have known common problems of social exclusion and marginalisation related to neo-liberal globalisation. Social workers are facing similar challenges regarding collective empowerment as a strategy for community work. This comparative study explored how collective empowerment is undertaken by community workers. The research participants were 13 informants from community-work organisations in the two settings. Semi-structured interviews were used and were analysed with the help of Atlas-ti 6.2 (ATLAS.ti Scientific Software Development GmbH D-10623 Berlin Germany). Social work in Mumbai is in a context of extreme poverty and mainly within the informal sector, whereas in Stockholm most social work is done in relation to a public welfare model. In Stockholm, interventions are aimed towards strengthening social networks, without direct aim at social change. In Mumbai, community workers organise people for collective empowerment to strengthen marginalised groups and achieve social change.

 • 27.
  Sjöberg, Stefan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Turunen, Päivi
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Forskning och metoder för kunskap och handling2018In: Samhällsarbete: aktörer, arenor och perspektiv / [ed] Sjöberg, Stefan & Turunen, Päivi, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 89-113Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  I kapitlet diskuteras samhällsarbete som ett metodiskt arbetssätt som har sina särdrag. Samhällsarbete utgår från humanistiska och demokratiska värden. Det finns en gammal socialreformistisk tradition för allas rätt till goda levnadsförhållanden och välfärd. Utöver detta har samhällsarbetare sedan slutet av 1800-talet värnat om medborgerliga rättigheter och jämlikhet. Samhällsarbete är en situations- och handlingsorienterad praktik där det används många olika typer av metoder och kunskapsformer som omfattar vetenskaplig kunskap, social kunskap men också transformativ praxiskunskap som syftar till social förändring. I kapitlet diskuteras två sätt att skapa kunskap, som dels rör en vetenskaplig akademisk tradition och dels en alternativ form som utmanar traditionella uppfattningar om kunskapsproduktion och forskning. Hur detta tar sig i uttryck i samhällsarbete diskuteras mer ingående i kapitlet i termer av praxiskunskap.

 • 28.
  Sjöberg, Stefan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Turunen, PäiviUniversity of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Samhällsarbete: aktörer, arenor och perspektiv2018Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  Samhället står i dag inför stora sociala utmaningar. Det gäller inte minsti utsatta lokalsamhällen – från glesbygder till marginaliserade förorter. En växelverkan mellan globalisering, ojämlikhet, segregation, exkluderingoch miljöhot samt omvandlingen av välfärdspolitiken har lett till attsamhällsarbete – community work – blivit aktuellt inom allt fler samhällssektorer.

  Samhällsarbete handlar om att analysera och hantera sociala behovoch problem som inte är möjliga att åtgärda genom individfokuseradeutrednings- och behandlingsmetoder. Syftena kan variera från förebyggandearbete till att öka möjligheter till gemenskap, integration, socialtinriktad samhällsplanering eller kollektiv empowerment. I uppgifternaingår att förhindra processer som bidrar till social exkludering, ojämlikhetoch ohållbar utveckling.

  I boken medverkar 17 författare från olika discipliner och verksamhetsfält.Tillsammans belyser de såväl teori som praktik, allt ifrån traditionelltsamhällsarbete till nya emergerande arbetssätt bortom välfärdsstatenskärnverksamheter.

  Samhällsarbete vänder sig till studenter inom social- och samhällsvetenskapligaämnen och till praktiskt verksamma såsom socionomer, föreningsaktivaoch rörelseaktivister. Men framför allt vänder den sig till alla somär intresserade av att arbeta för ett socialt hållbart samhälle.

 • 29.
  Sjöberg, Stefan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Turunen, Päivi
  Samhällsarbete i omvandling2018In: Samhällsarbete: aktörer, arenor och perspektiv / [ed] Sjöberg, Stefan & Turunen, Päivi, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 65-87Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  I detta kapitel ges en kort översikt över samhällsarbetets historia, utveckling och förändring i Sverige kopplat till nya trender som pågår i nordiska och internationella sammanhang. Utvecklingen beskrivs från 1800-talets settlementarbete till de typer av samhällsarbete som idag diskuteras. Samhällsarbetets utveckling beskrivs som en förändring mot diversifiering, omfattande en rörelse mot såväl divergens (samtalsordningarnas mångfaldigande) som konvergens (metodutvecklingens närmande till varandra). Här ges exempel på aktuell litteratur från andra länder, vetenskapliga tidskrifter samt internationella nätverk som har byggts upp för praktiker, lärare, forskare och aktivister på området i Sverige och internationellt. Kapitlet avslutas med reflektion kring behov, möjligheter och uttryck för samhällsarbetets återaktualisering i delvis nya former.

 • 30.
  Sjöberg, Stefan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Turunen, Päivi
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Samhällsarbetets begrepp, inriktningar och perspektiv2018In: Samhällsarbete: aktörer, arenor och perspektiv / [ed] Sjöberg, Stefan & Turunen, Päivi, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 19-43Chapter in book (Refereed)
 • 31.
  Sjöberg, Stefan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Turunen, Päivi
  Samhällsförändringar som utmanar2018In: Samhällsarbete: aktörer, arenor och perspektiv / [ed] Sjöberg, Stefan & Turunen, Päivi, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 45-64Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  I kapitlet diskuteras aktuella samhällsförändringar i växelverkan av globala och lokala förändringar från megatrender till vardagsliv. Kapitlet innefattar en omvärldsanalys för att identifiera globala, nationella, regionala och lokala trender som har förändrat människors livsvillkor men också villkoren för välfärdspolitik och samhällsarbete. Det är framförallt förändringstakten som har ökat. I detta kapitel diskuteras också hur olika typer av välfärdsmodeller skapar olika förutsättningar att utforma och bedriva samhällsarbete.  Kapitlet är indelat i tre teman: teorier om samhället och dess förändringsprocesser, olika typer av välfärdsmodeller och välfärdsstatens förändringsprocesser samt de utmaningar som samhällsarbete och samhällsarbetare står inför

 • 32.
  Sjöberg, Stefan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Többe-Schukalla, Monika
  Catholic University of Applied Sciences of North Rhine – Westphalia, Germany.
  Singh, Sanaya
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Martinss, Karl-Heinz
  Catholic University of Applied Sciences of North Rhine – Westphalia, Germany.
  Community work in Germany and Sweden in context of changing welfare models2018In: International Social Work, ISSN 0020-8728, E-ISSN 1461-7234, Vol. 61, no 4, p. 553-570Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this comparative study was to explore how community work is being undertakenin marginalized urban settings in Germany and Sweden, in relation to changing contexts ofrespective welfare models. Semi-structured interviews were conducted in neighborhoods inGävle, Sweden, and Paderborn, Germany, and were analyzed by abductive thematic discourseanalysis, using Atlas.ti and MaxQData. The results showed that community work in the respectivesettings is affected by lack of sufficient resources to meet increasing levels of social exclusion,related to ongoing transformation processes of the welfare regimes, and there is a lack ofcollective empowerment perspectives for social change.

 • 33.
  Sjöberg, Stefan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Willkomm-Wiemer, Klaus
  Gesellschaftliches Eigentum an Produktionsmitteln durch Kollektivfonds2013In: Sozialismus, Vol. 40, no 7-8, p. 48-55Article in journal (Other academic)
 • 34.
  Sjöberg, Stefan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Willkomm-Wiemer, Klaus
  Mit Kollektivfonds zur Demokratisierung der Wirtschaft: strategische Ansätze ”von unten” für eine ökonomisch, sozial und ökologisch nachhaltige Entwicklung2014In: Sozialismus, Vol. 41, no 6, p. 57-60Article in journal (Other academic)
1 - 34 of 34
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf