hig.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 20 of 20
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Goldberg, Ted
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Becoming a problematic consumer of narcotics2009In: The Praeger International Collection on Addictions, Vol. 2: Psychobiological Profiles / [ed] Angela Brown-Miller, Westport, Conn: Praeger , 2009, p. 19-45Chapter in book (Other academic)
 • 2.
  Goldberg, Ted
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Den svenska narkotikapolitiken: en kritisk betraktelse2007In: Glänta, ISSN 1104-5205, no 2-3, p. 106-117Article in journal (Other academic)
 • 3.
  Goldberg, Ted
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för sociologi.
  Därför misslyckas narkotikapolitiken2008In: Expressen, ISSN 1103-923X, no 20 februari, p. 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 4.
  Goldberg, Ted
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Sociology/Social work.
  Hur blir man narkoman?: och hur hindrar vi det?2010 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den svenska narkotikapolitiken bygger i stor utsträckning på teorin att narkotika förändrar kroppens funktionssätt och leder till att individen förlorar kontrollen över sitt liv. I denna bok är drogernas biokemiska verkningar bara en av flera viktiga faktorer som uppmärksammas.

  Efter en presentation av biokemiskt tänkande om narkotika förklaras varför detta synsätt måste kompletteras med psykosociala variabler. Grundtesen är att kunskap om samhälleliga processer och mänskliga relationer behövs för att förstå beteenden som framträder sedan drogerna startat processer i kroppen. Genom att sammanlänka natur- och samhällsvetenskapliga föreställningar presenteras ett biopsykosocialt perspektiv.

  Grundad på deltagande observationsstudier på narkotikascenen i Stockholm har en modell utvecklats för att förklara varför vissa individer som prövar narkotika ger sig in i långvarig och självdestruktiv drogkonsumtion. Med utgångspunkt i deras livserfarenheter förs en diskussion om hur vi kan förebygga narkotikaproblem - dels genom åtgärder på samhällsnivån och dels genom att hjälpa föräldrar förstå vad de kan göra för att skydda sina barn.

 • 5.
  Goldberg, Ted
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Invandrades levnadsvillkor2006In: Vad vet vi om narkotikaanvändarna i Sverige?, Stockholm: Mobilisering mot narkotika , 2006, p. 42-47Chapter in book (Other academic)
 • 6.
  Goldberg, Ted
  Stockholms univ, Socialhögskolan, Inst f Socialt arbete.
  Invandrare och missbruk2005Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 7.
  Goldberg, Ted
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Invandrare och problematisk konsumtion av narkotika2009In: Alkohol & Narkotika, ISSN 0345-0732, Vol. 103, no 4, p. 10-12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Under åren mellan de två senaste undersökningarna av det tunga missbruket steg antalet invandrare som är problematiska konsumenter av narkotika mycket kraftigt. Ökningstakten var betydligt snabbare än bland svenskar och procentuellt sett långt överskrider ökningen av antalet invandrare i landet under samma period.

  I delstudie 1 gjordes en kunskapsöversikt där ca 100 vetenskapliga artiklar ingick. Syftet var att jämföra invandrares livsvillkor med svenskars vad gäller 1) arbetsmarknad, 2) ekonomi, 3) hälsa, 4) boende, 5) utbildning, 6) socialtjänstens verksamhet, 7) övrigt deltagande i samhället. I studien framkom ett återkommande trappstegsmönster med inrikes födda med svensk bakgrund på högsta steget och flyktingar från tredje världen (Asien, Afrika och Latinamerika) med kort vistelsetid i Sverige på det lägsta. Övriga invandrargrupper intar mellanpositioner.

  I delstudie 2 jämfördes uppväxt- och levnadsförhållanden hos individer med utländsk bakgrund som var aktuella på socialtjänsten i Stockholms stad p.g.a. tungt narkotikamissbruk med en matchad kontrollgrupp som inte var aktuell hos socialtjänsten. Fokus var på de sju områden som studerades i delstudie 1. Jämfört med kontrollgruppen har undersökningspopulationen haft betydligt sämre uppväxtvillkor, och som vuxna lever de under avsevärt svårare förhållanden.

  En del implikationer som de två studiernas resultat har för primärprevention diskuteras.

 • 8.
  Goldberg, Ted
  Stockholms univ, Socialhögskolan, Inst f Socialt arbete.
  Is harm reduction enough?2004In: Global Drug Policy: Building a New Framework, The Senlis Council , 2004Chapter in book (Other academic)
 • 9.
  Goldberg, Ted
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Sociology/Social work.
  Legalisera narkotika?: Ett diskussionsunderlag2011Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I huvudsak bygger den svenska narkotikapolitiken på föreställningar om drogernas biokemiska effekter på kroppen – och i förlängningen på människors beteende. I detta verk presenteras och skärskådas denna teoribildning, och ett alternativt sätt att betrakta narkotika introduceras.

            Därefter genomförs en kritisk granskning av det prohibitionistiska tänkandet som vår drogpolicy är exempel på, och centrala element i den internationella legaliseringsdebatten presenteras. En viktig slutsats är att vår narkotikapolitik medför mycket allvarliga negativa konsekvenser, men samtidigt finns inget fullständigt program som vi med bestämdhet vet skulle fungera bättre. Därför måste vi erkänna för oss själva att vi inte har hela lösningen och att vi måste pröva oss fram. Principerna för ”det experimenterande samhället” presenteras, liksom konkreta exempel på hur man kan gå tillväga.

            Eftersom många som vill förnya narkotikapolitiken betraktar internationella drogkonventioner som ett hinder mot nödvändigt nytänkande belyses FN:s betydelse i sammanhanget.

            Bokens mest centrala slutsats är att det är omöjligt att vinna kriget mot narkotikan. Därför måste vi sluta fred – dvs. lära oss leva med droger. För att kunna göra detta måste det skapas ett klimat där en ny drogpolitik kan växa fram. Som ett första steg ges konkreta förslag både på ämnen som behöver diskuteras och på tänkbara åtgärder som skulle kunna prövas.

 • 10.
  Goldberg, Ted
  Stockholms univ, Socialhögskolan, Inst f Socialt arbete.
  Narkotika2005In: Samhällsproblem, Lund: Studentlitteratur , 2005Chapter in book (Other academic)
 • 11.
  Goldberg, Ted
  Stockholms univ, Socialhögskolan, Inst f Socialt arbete.
  Om den svenska narkotikapolitiken2004In: Socionomen, ISSN 0282-1001, no 3Article in journal (Other academic)
 • 12.
  Goldberg, Ted
  Stockholms univ, Socialhögskolan, Inst f Socialt arbete.
  Problematic illicit drug consumption: A life course model2005Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 13.
  Goldberg, Ted
  Stockholms univ, Socialhögskolan, Inst f Socialt arbete.
  Samhället i narkotikan2005Book (Other academic)
 • 14.
  Goldberg, Ted
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Sociology/Social work.
  Samhällsproblem2010Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna antologi har tre huvudsakliga mål:

  1. att ur sociologisk synvinkel presentera viktiga samhällsprocesser i dagens Sverige,

  2. att relatera olika typer av sociala problem till dessa samhällspro­cesser och

  3. att presentera aktuell statistik som belyser omfånget av ett antal sociala problem i vårt land i dag.

  Boken består av tre delar. Den inledande delen behandlar Sveriges ekonomiska och sociala struktur. I var sitt kapitel diskuteras social ojämlikhet, makt och arbetslivet.

     I antologins andra del diskuteras fyra områden där stora förändringar har ägt rum och alltjämt pågår: boendet, familjen, migration och åldrandet.

     Med utgångspunkt i tidigare kapitlel behandlar den sista delen fyra företeelser som de flesta betraktar som sociala problem: narkotika, alkohol, brottslighet och psykisk ohälsa.

 • 15.
  Goldberg, Ted
  Stockholms univ, Socialhögskolan, Inst f Socialt arbete.
  Samhällsproblem2005Collection (editor) (Other academic)
 • 16.
  Goldberg, Ted
  Stockholms univ, Socialhögskolan, Inst f Socialt arbete.
  Sluta att skylla på spriten!2005In: Aftonbladet, no 8 janArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 17.
  Goldberg, Ted
  Stockholms universitet, Socialhögskolan, Institutionen för Socialt arbete, Stockholm.
  The evolution of Swedish drug policy2004In: Journal of Drug Issues, ISSN 0022-0426, E-ISSN 0022-0426, Vol. 34, no 3, p. 551-576Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In order to understand any drug policy one must take into consideration its various components: assumptions about human nature, cultural and political traditions, the activities of different interest groups, theoretical framework, and the like. This paper discusses these aspects of Swedish drug policy as a means of shedding light on why Sweden, widely renowned as a humanitarian and rational country, has been one of the staunchest proponents of what some people consider to be inhumane and irrational drug policies. The author argues that Sweden's drug policy is basically logical, given the nation's cultural understanding and assumptions about alcohol (assumptions that have been transferred to other drugs as well). However, due to changes both within and outside of the country, alternative paradigms are gradually gaining ground, and there are indications that change in Swedish drug policy may be forthcoming.

 • 18.
  Goldberg, Ted
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Sociology/Social work.
  Vad händer om vi legaliserar narkotika?2012In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 19, no 1, p. 56-64Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Enligt den dominerande förklaringsmodellen i Sverige är problematisk konsumtion av narkotika huvudsakligen ett resultat av drogernas biokemiska (beroendeframkallande) egenskaper. Med utgångspunkt i detta synsätt tror vi oss veta att legalisering/avkriminalisering obönhörligen skulle leda till ökat missbruk - och därmed ökad misär. Eftersom vi redan ”vet” svaret finns ingen anledning att föra en ”legaliseringsdebatt”. Men utifrån en psykosocial förståelse av narkotikaproblemet kan slutsatsen bli en annan.

  I denna artikel begränsas diskussionen till bara en fråga: om Sverige skulle legalisera/avkriminalisera narkotika skulle detta leda till en väsentlig ökning av problematisk konsumtion i landet?

 • 19.
  Goldberg, Ted
  Stockholms univ, Socialhögskolan, Inst f Socialt arbete.
  Will Swedish and Dutch Drug Policy Converge?: The Role of Theory2005In: The International Journal of Social Welfare, ISSN 1369-6866, Vol. 14, no 1, p. 44-54Article in journal (Refereed)
 • 20. Larsson, Sam
  et al.
  Goldberg, Ted
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Närvarande och frånvarande berättelser: ”frontstage”- och ”backstage”-analyser2008In: Narrativa metoder i socialt arbete / [ed] Sam Larsson, Yvonne Sjöblom, John Lilja, Lund: Studentlitteratur , 2008, p. 153-185Chapter in book (Other academic)
1 - 20 of 20
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf