hig.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 1 of 1
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Lundin, Ulf
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Hur fungerar samarbeten mellan företag inom "Life sciences industrin" och strategiska leverantörer/partners2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Huvudsyftet med detta examensarbete är att beskriva och analysera hur tre företag inom life sciences branschen samarbetar med strategiska leverantörer och arbetar med partners (partnerskap). Studien är intressant att göra då det finns begränsad forskning som är genomförd inom området och branschen. Huvudsyfte:

  *beskriva och jämföra hur tre life sciences företag samarbetar med strategiska leverantörer/partners.

  *identifiera förbättringar och hinder för utveckling av samarbeten med strategiska leverantörer och

    partnerskap för bolag inom life sciences branschen?

  Delsyfte:

   *jämföra de studerade företagens arbete med strategiska leverantörer och partnerskap mot vad som 

    framkommit från tidigare forskning inom området.

   

  Metod: För att kunna genomföra denna undersökning/forskning har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod vid insamlande av empiri till examensarbetet. Jag valde att genomföra fallstudie där jag intervjuat tre företag inom life sciences sektorn för att samla in empiriska data till min forskning.

   

  Resultat & slutsats:

  De undersökta företagen har i stort ett enhetligt sätt att definiera, klassificera, ställa krav och arbeta med strategiska leverantörer/ partners. Det finns olikheter i förhandlingsstrategi för de undersökta företagen som kan förklaras av, vilka strategier som företaget arbetar utifrån. Ett av företagen har utifrån sin strategi en tuffare förhandlings ”approach” mot sina leverantörer. Life sciences företag har ett samarbete med strategiska leverantörer som generellt sätt har utvecklats till ett genuint partnerskap. En av de viktigaste slutsatserna från undersökningen är att det är av största vikt att ett strukturerat leverantörssamarbetet startas så tidigt som möjligt i utvecklingskedjan, speciellt när det berör s.k. strategiska inköp där produktkvaliteten och leverans-säkerheten är mycket viktiga för företagens totala affär. De intervjuade företagen omnämner att man ofta identifierar en ”second source” men sällan kostar på att kvalificera och ”sätta upp” en second source för de strategiska leverantörerna/partern. Riskanalys ligger till grund för valet om att ”sätta upp” second source. Kan också konstatera att de undersökta företagen när man känner dem på pulsen, generellt uttrycker att priset är den faktor som kommer först i tredjehand när det gäller samarbete och avtal med strategiska leverantörer. Kvalitet och leveransförmåga är generellt sätt viktigare än priset, när det gäller avtal med strategiska leveran-törer och partners.  En ytterligare upptäckt utifrån fallstudien är att det inte hos något företag finns en tydligt definierad process för hur samarbete med strategiska leverantörer/partners ska hanteras för företaget. De tre intervjuade företagen har generella processbeskrivningar för leverantörssamarbeten men inga specifika besk-rivningar gällande partners.  En tydligare processbeskrivning för partnerskap och partners bör tas fram! Beskrivningen skulle innehålla definitioner, krav, förväntningar och samarbetsformer mellan beställare och partners inom life sciences industrin. Tidigare forskning har det framkommit att följande aspekter är viktiga för ett lyckat partnerskap: samarbetet måste starta tidigt i utvecklingskedjan, tät-, kontinuerlig- och öppen kommunikation, personliga kontaktytor, förtroende för varandras kompetens, skapa gemensam kultur, vinn/ vinn situation vid förhandling och att vara beredda på att dela på riskerna. Alla de aspekteter som tidigare forskning omnämnt som viktiga, är också viktiga för företag inom på life sciences branschen. De största hindren som ses för utveckling av partnerskap är, ökade miljökrav-, regulatoriska- och dokumentationskrav.

   

  Förslag till fortsatt forskning: Jag tycker det vore intressant att forska djupare i vilket skede i utvecklings-kedjan som man aktivt och mer professionellt börjat arbeta med leverantörerna och leverantörssamarbeten. Vore också intressant att samtidigt kunna kvantifiera och mäta de kvalitetsbristkostnader som uppstått för produkterna och ställa det relation till tidpunkten för involvering av partners och strategiska leverantörer. Det vore också intressant att göra en större fallstudie med flera företag inom ”life sciences” branschen där man gör en djupare analys av företagets strategier gällande partners och leverantörer och gör en jämförelse med hur det verkliga samarbetet sedan utförs och ställer det i relation till hur stora kvalitetsbristkostnader företagen har.

   

  Uppsatsens bidrag: Analys och slutsats av hur life sciences företag samarbetar med strategiska leverantörer och partnerskap. Forskning kring hur partnerskap förväntas utvecklas inom branschen

1 - 1 of 1
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf