hig.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 28 of 28
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Brusman, Mats
  et al.
  Turunen, Päivi
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Socialt hållbar samhällsplanering2018In: Samhällsarbete - Aktörer, arenor och perspektiv / [ed] Sjöberg, Stefan & Turunen, Päivi, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 117-138Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2.
  Dahlberg, Lena
  et al.
  Högskolan Dalarna, Socialt arbete.
  Bruhn, Åsa
  Högskolan Dalarna, Socialt arbete.
  Marusarz, Marika
  Ersta Sköndal Högskola.
  McKee, Kevin
  Högskolan Dalarna, Socialt arbete.
  Turunen, Päivi
  Linköpings universitet.
  Socialt deltagande och tillgång till service: Upplevda hinder och hur de kan reduceras2012Report (Other academic)
 • 3.
  Lundgren Stenbom, Eva
  et al.
  Juste a'Fair, Norrköping, Sweden.
  Turunen, Päivi
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Community art with young people in a divided residential area in Sweden - the emergence of Art-PIMPA2018In: Community Development Journal, ISSN 0010-3802, E-ISSN 1468-2656, Vol. 53, no 3, p. 446-464Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Increasing sociospatial polarization, segregation and marginalization are challenging community workers to respond to complex social needs and problems across the world. This article focuses on examining sociospatial polarization and community art as a form of community work in Sweden through the case study of Konst-PIMPA (Art-PIMPA). The inquiry studies how Art-PIMPA emerged and developed, working together with young people in a sociospatially divided residential area in the city of Norrkoping. The study shows that community art deals with imagination, creativity and co-creation, in order to explore, express and visualize the invisible factors in social development and change. The focus of Art-PIMPA was on participation, human rights and the democratic right to self-expression, requiring a glocal cosmopolitan outlook, which includes both global and local aspects. This meant taking an ethical-political stance of recognizing our common humanity and rights as citizens of the world regardless of background or context. Additionally, the study is a reminder of the need to generate a structural analysis of both exogenous and endogenous forces that impact our 'glocal world', in which global and local forces interact daily.

 • 4. Lundgren Stenbom, Eva
  et al.
  Turunen, Päivi
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Lokal konstaktivism - exemplet konst-PIMPA2018In: Samhällsarbete - Aktörer, arenor och perspektiv / [ed] Sjöberg, Stefan & Turunen, Päivi, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 179-196Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 5.
  Marusarz, Marika
  et al.
  Högskolan Dalarna, Omvårdnad.
  Turunen, Päivi
  Högskolan Dalarna, Omvårdnad.
  Community Care inom äldreomsorg i Sverige: En fallstudie i en glesbygdskommun i Dalarna2008In: Ageing, dignity and diversity; 19th Nordic Congress of Gerontology, Oslo, 2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med föreliggande projekt är att undersöka vad begreppet lokal omsorg (community care) av äldre äldre innebär i ett nordiskt kontext och vad tar det för uttryck i en svensk glesbygdskommun. Problematiseringen utgår från bristen på såväl teoretiska som empiriska studier med fokus på Community Care/lokal omsorg i Sverige. Empirin hämtas från en glesbygdskommun i Dalarna. Frågeställningar 1. Hur har Community Care/lokal omsorg diskuterats internationellt och i Sverige? 2. Vilka typer av organisering av lokal omsorg förekommer inom äldreomsorgen? 3. Vilka arbetssätt förekommer och hur praktiseras dessa på lokalsamhällesnivå? Projektet baserades på en teoretisk begreppsstudie och en empirisk kartläggning i en Dalakommun. Metoden var kvalitativ med en explorativ ansats. Begreppsstudien bestod av en genomgång av ett urval av anglosaxisk och svensk litteratur samt forskning inom området. Kartläggningen omfattade sonderande telefonintervjuer, enkäter och fokus-intervjuer. Analysen gjordes avseende likheter och skillnader mellan den anglosaxiska diskussionen och den sveka äldreomsorgen i en glesbygdskommun. Preliminärresultatet visade att lokal omsorg som begrepp sällan används i svensk litteratur, forskning och praktik. Empirin visade dess motsats, ett nätverk av formella och informella omsorgsgivare fanns i en liten glesbygdskommun som väl kan betecknas som community care. Det fanns exempel på lokal omsorg där man till och med kombinerade turism, affärsverksamhet och hemtjänst i en och samma verksamhet. Resultatetet väckte frågan om hur självbilden av den offentliga sektorns vård och omsorg överensstämmer med den faktiska verkligheten i Norden?

 • 6.
  Marusarz, Marika
  et al.
  Högskolan Dalarna, Omvårdnad.
  Turunen, Päivi
  Högskolan Dalarna, Omvårdnad.
  Tredje åldern: Tersen - gemenskapsboende i tredje åldern2011In: Tredje åldern / [ed] Gynnerstedt, Kerstin; Wolmesjö, Maria, Malmö: Gleerups , 2011Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I detta kapitel beskrivs gemenskapsboendet Tersen från vision till verklighet mot bakgrund av diskussionen om tredje åldern. I fokus står hur initiativet kom till, vad boendet betyder för de boende och hur de boende uppfattat tredje åldern samt sitt boende. De frågor som diskuteras i kapitlet rör aspekter av tredje åldern men också aktivt medborgarskap. Tersen som boendeform är inte endast ett uttryck för en ny generation av äldre utan också ett uttryck för ny typ av entreprenörskap där två driftsformer, boendekooperativ och privat ägande, möts i en ny typ av kombination som bland annat har benämnts som samhällsentreprenörskap

 • 7.
  Matthies, Aila-Leena
  et al.
  Magdeburg University of Applied Sciences, Magdeburg, Germany.
  Turunen, Päivi
  Institution for Social Work, University of Stockholm, Stockholm, Sweden.
  Albers, Steffi
  Magdeburg University of Applied Sciences, Magdeburg, Germany.
  Boeck, Thilo
  DeMontfort University, Leicester, UK.
  Närhi, Kati
  Department of Social Sciences and Philosophy, University of Jyväskylä, Finland.
  An eco-social approach to tackling social exclusion in European cities: a new comparative research project in progress2000In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 3, no 1, p. 43-52Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article we would like to introduce a three-year Research Project called 'New Local Policies against Social Exclusion in European Cities', financed by the Targeted Socio-Economic Research Program (TSER) of the European Union. We will briefly highlight the entire research project that aims to make a contribution to European debate about social exclusion within social work (see also Washington and Paylor 1998), as well as social work's theoretical knowledge and field projects. The specific emphasis is on analysing the significance of the eco-social environment and citizen participation in disadvantaged residential areas, but related work aims to develop new kinds of action models and research methods. The project started in January 1998 in Finland, Germany, and Great Britain, and it will be completed by the end of 2000. Our research is a unique kind of cross-national comparative case-context research, based on classic ideas of action research and comparative research. Overall, the project aims through a European exchange to develop innovative models of local policies, particularly within community-based social work.

 • 8.
  Rambaree, Komalsingh
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Criminology, Social Work.
  Sjöberg, Stefan
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Criminology, Social Work.
  Turunen, Päivi
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Criminology, Social Work.
  Ecosocial change and community resilience: the case of “Bönan” in glocal transition2019In: Journal of Community Practice, ISSN 1070-5422, E-ISSN 1543-3706, Vol. 27, no 3-4, p. 231-248Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article was to identify and discuss ecosocial changes and community resilience mechanisms in a coastal fishing community of Sweden – Bönan. Data were collected through eight semi-structured interviews and field observations. An abductive thematic analysis was used to analyze data and background literature. The findings showed that Bönan has been exposed to a combination of ecosocial changes that have transformed the community, and therefore required community resilience interventions. This article concludes that social workers need to take an active part in ecosocial work for enhancing community resilience.

 • 9.
  Sjöberg, Stefan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Turunen, Päivi
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Forskning och metoder för kunskap och handling2018In: Samhällsarbete: aktörer, arenor och perspektiv / [ed] Sjöberg, Stefan & Turunen, Päivi, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 89-113Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  I kapitlet diskuteras samhällsarbete som ett metodiskt arbetssätt som har sina särdrag. Samhällsarbete utgår från humanistiska och demokratiska värden. Det finns en gammal socialreformistisk tradition för allas rätt till goda levnadsförhållanden och välfärd. Utöver detta har samhällsarbetare sedan slutet av 1800-talet värnat om medborgerliga rättigheter och jämlikhet. Samhällsarbete är en situations- och handlingsorienterad praktik där det används många olika typer av metoder och kunskapsformer som omfattar vetenskaplig kunskap, social kunskap men också transformativ praxiskunskap som syftar till social förändring. I kapitlet diskuteras två sätt att skapa kunskap, som dels rör en vetenskaplig akademisk tradition och dels en alternativ form som utmanar traditionella uppfattningar om kunskapsproduktion och forskning. Hur detta tar sig i uttryck i samhällsarbete diskuteras mer ingående i kapitlet i termer av praxiskunskap.

 • 10.
  Sjöberg, Stefan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Turunen, PäiviUniversity of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Samhällsarbete: aktörer, arenor och perspektiv2018Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  Samhället står i dag inför stora sociala utmaningar. Det gäller inte minsti utsatta lokalsamhällen – från glesbygder till marginaliserade förorter. En växelverkan mellan globalisering, ojämlikhet, segregation, exkluderingoch miljöhot samt omvandlingen av välfärdspolitiken har lett till attsamhällsarbete – community work – blivit aktuellt inom allt fler samhällssektorer.

  Samhällsarbete handlar om att analysera och hantera sociala behovoch problem som inte är möjliga att åtgärda genom individfokuseradeutrednings- och behandlingsmetoder. Syftena kan variera från förebyggandearbete till att öka möjligheter till gemenskap, integration, socialtinriktad samhällsplanering eller kollektiv empowerment. I uppgifternaingår att förhindra processer som bidrar till social exkludering, ojämlikhetoch ohållbar utveckling.

  I boken medverkar 17 författare från olika discipliner och verksamhetsfält.Tillsammans belyser de såväl teori som praktik, allt ifrån traditionelltsamhällsarbete till nya emergerande arbetssätt bortom välfärdsstatenskärnverksamheter.

  Samhällsarbete vänder sig till studenter inom social- och samhällsvetenskapligaämnen och till praktiskt verksamma såsom socionomer, föreningsaktivaoch rörelseaktivister. Men framför allt vänder den sig till alla somär intresserade av att arbeta för ett socialt hållbart samhälle.

 • 11.
  Sjöberg, Stefan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Turunen, Päivi
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Samhällsarbete i omvandling2018In: Samhällsarbete: aktörer, arenor och perspektiv / [ed] Sjöberg, Stefan & Turunen, Päivi, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 65-87Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  I detta kapitel ges en kort översikt över samhällsarbetets historia, utveckling och förändring i Sverige kopplat till nya trender som pågår i nordiska och internationella sammanhang. Utvecklingen beskrivs från 1800-talets settlementarbete till de typer av samhällsarbete som idag diskuteras. Samhällsarbetets utveckling beskrivs som en förändring mot diversifiering, omfattande en rörelse mot såväl divergens (samtalsordningarnas mångfaldigande) som konvergens (metodutvecklingens närmande till varandra). Här ges exempel på aktuell litteratur från andra länder, vetenskapliga tidskrifter samt internationella nätverk som har byggts upp för praktiker, lärare, forskare och aktivister på området i Sverige och internationellt. Kapitlet avslutas med reflektion kring behov, möjligheter och uttryck för samhällsarbetets återaktualisering i delvis nya former.

 • 12.
  Sjöberg, Stefan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Turunen, Päivi
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Psychology.
  Samhällsarbete och förebyggande arbete: aktuella utmaningar2018Conference paper (Other academic)
 • 13.
  Sjöberg, Stefan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Turunen, Päivi
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Samhällsarbetets begrepp, inriktningar och perspektiv2018In: Samhällsarbete: aktörer, arenor och perspektiv / [ed] Sjöberg, Stefan & Turunen, Päivi, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 19-43Chapter in book (Refereed)
 • 14.
  Sjöberg, Stefan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Turunen, Päivi
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Samhällsförändringar som utmanar2018In: Samhällsarbete: aktörer, arenor och perspektiv / [ed] Sjöberg, Stefan & Turunen, Päivi, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 45-64Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  I kapitlet diskuteras aktuella samhällsförändringar i växelverkan av globala och lokala förändringar från megatrender till vardagsliv. Kapitlet innefattar en omvärldsanalys för att identifiera globala, nationella, regionala och lokala trender som har förändrat människors livsvillkor men också villkoren för välfärdspolitik och samhällsarbete. Det är framförallt förändringstakten som har ökat. I detta kapitel diskuteras också hur olika typer av välfärdsmodeller skapar olika förutsättningar att utforma och bedriva samhällsarbete.  Kapitlet är indelat i tre teman: teorier om samhället och dess förändringsprocesser, olika typer av välfärdsmodeller och välfärdsstatens förändringsprocesser samt de utmaningar som samhällsarbete och samhällsarbetare står inför

 • 15. Sundh, Kenneth
  et al.
  Turunen, PäiviHögskolan Dalarna, Social omsorg.
  Social mobilisering: Om samhällsarbete i Sverige1992Collection (editor) (Other academic)
 • 16.
  Turunen, Päivi
  Högskolan Dalarna, Social omsorg.
  A Life-political Aspect on Community Work2002In: Does Social Welfare Pay?, Tullinge: FoU-Södertörn , 2002Chapter in book (Other academic)
 • 17.
  Turunen, Päivi
  Linköpings universitet, Socialt arbete.
  Community work as a socio-spatial response to the challenge of glocal segregation and vulnerability2017In: Social work in a glocalised world / [ed] Mona Livholts, Lia Bryant, Abingdon: Routledge , 2017, p. 169-185Chapter in book (Refereed)
 • 18.
  Turunen, Päivi
  Linköpings universitet, Socialt arbete.
  Deltagardemokratiska och systemiska metoder för komplexa samhällsfrågor och samhällsentreprenörskap: Ett komparativt perspektiv2013Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The study: ”Deltagardemokratiska och systemiska metoder för komplexa samhällsfrågor och samhällsentreprenörskap. Ett komparativt perspektiv” (Participatory and systemic methods for complex societal issues and societal entrepreneurship. A comparative perspective) by Päivi Turunen, is a substudy in a research project entitled ”From concerned citizen to effective societal entrepreneurs - Cognitive transformations and the role of scaffolding”, carried out at the Department of Sociology and Work, Gothenburg University, and financed by the Swedish Knowledge Foundation. The focus of the substudy is on a comparative description of the form, content and significance of the methods employed and how these methods have successively become a dimension of societal entrepreneurship and vice versa. Today’s complex societal problems and issues have necessitated a search for alternative methods and solutions in several areas of modern society. What the advocates of participatory, democratic and systemic methods and societal entrepreneurship allege is the need to open up new arenas for reflection and action creating new opportunities for change and development. This would also include taking new, innovative initiatives by means of greater interactive knowledge and improved methods development transcending the traditional sector boundaries and the lines dividing academia and other actors in society. The study has been conducted interactively in close co-operation between researchers and practitioners and comprises three types of data: a literature survey, a questionnaire- based survey and a focus group discussion. The literature study presents a survey of methods and societal entrepreneurship in general. Ten strategically selected methods are described and scrutinised more thoroughly in a comparative perspective based on the literature study, on a survey and on a focus group with ten process facilitators. Both manifest and latent data are described and analysed. The study indicates that complex societal problems are a question of so-called wicked issues requiring constant discussion and deliberation in an ever-changing world. With regard to societal entrepreneurship, this has come to replace traditional entrepreneurship in many forms, methodological forms included. Both deliberation and innovation on and around complex societal problems and issues can be supported by using the methods examined, aiming as they do to elucidate and discuss, in a process-oriented and creative fashion, current problems and issues from several different perspectives, with the aid of a facilitator. The methods have both similarities and differences regarding country of origin, underlying ideas and range of application. Their direct aim is not to solve problems but, rather, to facilitate discussions and processes enabling a more systematic and innovative management of current problems and issues. The key to the outcome of the processes lies with the participants, not in the methods or the facilitator in themselves. The underlying significance consists in the creation of time, space, structures and processes to bring out the energy, knowledge and competence existing in the participants and together to realise and take responsibility for the results. A more theoretical scrutiny of participatory, democratic and systemic methods reveals connections with system and action theory. Seen from the policy angle, the development of these methods touches on the reflexive modernisation and new management systems described as governance. It is based on network organisation, necessary components of which are deliberative democracy and soft methods of deliberation. An increase in knowledge and research on the subject are underway, neces-sitating continued theoretical and critical research and reflection.

 • 19.
  Turunen, Päivi
  Högskolan Dalarna, Social omsorg.
  Finsk dimension på samhällsarbete2000In: Nordisk sosialt arbeid, ISSN 0333-1342, E-ISSN 1504-3037, no 2, p. 66-74Article in journal (Other academic)
 • 20.
  Turunen, Päivi
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Gemensamma krafter - en utökad familjecentral2018In: Samhällsarbete - Aktörer, arenor och perspektiv / [ed] Sjöberg, Stefan & Turunen, Päivi, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 159-178Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 21.
  Turunen, Päivi
  Högskolan Dalarna, Socialt arbete.
  Nordic community work in transition: - a change toward diversity and reflexivity2009In: Community Work in the Nordic Countries - New Trends / [ed] Gunn, Strand Hutchinson, Oslo: Universitetsforlag , 2009, p. 38-63Chapter in book (Other academic)
 • 22.
  Turunen, Päivi
  Högskolan Dalarna, Social omsorg.
  Samhällsarbete i Norden: Diskurser och praktiker i omvandling2004Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 23.
  Turunen, Päivi
  Högskolan Dalarna, Social omsorg.
  Setting the Context: Comparison of the Three Starting Situations of the TSER-project "Making New Local policies against Social Exclusion in European Cities"1999Report (Other academic)
 • 24.
  Turunen, Päivi
  Högskolan Dalarna, Social omsorg.
  Slutrapport om den familjepedagogiska verksamheten med finska zigenare i socialdistrikt 7-11 åren 1976-19831984Report (Other academic)
 • 25.
  Turunen, Päivi
  Högskolan Dalarna, Social omsorg.
  Three Research Designs from a Comparative Perspective2000In: From Social Exclusion to Participation / [ed] Matthies, Aila-Leena; Järvelä, Marja; Ward, Dave, Jyväskylä, Finland: Jyväskylä University Printing House , 2000, p. 99-111Chapter in book (Other academic)
 • 26.
  Turunen, Päivi
  Högskolan Dalarna, Social omsorg.
  Ungdomar i YAR-prorgrammet - livssituation, förändring och resultat: Slutrapport om Youth at Risk i Borlänge 2000-20022003Report (Other academic)
 • 27.
  Turunen, Päivi
  et al.
  Högskolan Dalarna, Omvårdnad.
  Marusarz, Marika
  Högskolan Dalarna, Omvårdnad.
  Alternativ omsorg i glesbygd2010In: Omsorg och mångfald / [ed] Johansson, Stina, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2010, p. 193-207Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kapitlet synliggör omsorg i omvandling, dess heterogenit och homogenit i glesbygd där små kommuner och orter kämpar för sin överlevnad vad gäller möjligheten att behålla sin befolkning och kommersiell samt offentlig service. Servicekooperativ diskuteras som exempel på hur man i glesbygden har försökt ta ett helhetsgrepp på hela byn genom att värna om såväl omsorg av äldre som lokal utveckling på ett sätt som skapar och integrerar omsorg och företagsamhet. Först problematiseras den offentligt organiserade omsorgens tillstånd i samhället i allmänhet och i glesbygd i synnerhet. För det andra ges en kort redogörelse för de mest centrala begreppen. Därefter presenteras tre konkreta exempel på servicekooperativ i glesbefolkade kommuner och byar i Norra Dalarna. Kapitlet avslutas med en diskussion om de nya trenderna och behovet av forskning och utbildning på området. Kapitlet baseras på en pilotstudie om den lokala omsorgens utformning och innebörd i Sverige utifrån glesbygdsperspektiv.

 • 28.
  Turunen, Päivi
  et al.
  Linköpings universitet.
  Marusarz, Marika
  Högskolan Dalarna, Omvårdnad.
  Framtidsutmaningar för alternativ omsorg i glesbygder2017In: Social omsorg i socialt arbete: Grunder och fördjupningar / [ed] Stina Johansson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2017, 1, p. 217-237Chapter in book (Refereed)
1 - 28 of 28
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf