hig.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 16 of 16
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Azar , Jonny
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Snickars, Sophie
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Hur ungdomar med cancer hanterar sin sjukdom och vad de har för livskvalitet: en litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this literature study was to investigate how adolescents with cancer cope with there disease and how it effect their quality of life (QoL). This study was a descriptive literature study were the authors searched for scientific articles in the databases Medline, Cinahl, SweMed+ and PsykInfo. The result is based on fifteen articles. The result showed that social support such as parents and a special friend is important for the adolescents' well-being. The adolescents also described that it felt god to have someone to talk to that was in the same situation. A positive attitude and humour helped the adolescents to cope with their disease. One way to escape from the disease was trying to feel normal, a way of doing that was to wear accessories, modern clothes and pushing their limits. The adolescents spent a lot of time in the hospitals thus made them isolated, which resulted in alienation. Changed body image, fear and alienation are all factors that influence on the adolescents QoL. It was showed that adolescents with cancer had lower QoL than healthy adolescents, but as time pass by their QoL increased. In general the girls hade better QoL than the boys.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2.
  Bergström, Emma
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Kärvin, Linnéa
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Att vara ett syskon till en bror eller syster med cancer2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år insjuknar ca 320 barn mellan 0-18 år av cancer i Sverige vilket innebär att många syskon kan få en förändrad vardag. Cancer orsakas av att celler i kroppen börjar dela sig okontrollerat samt ökar i storlek, vilket resulterar i en cancertumör. Hur ett syskon reagerar när en bror eller syster får sin cancerdiagnos är beroende på ålder och tidigare erfarenheter. I mötet med ett sjukt barn och dess familj är det viktigt att som sjuksköterska stötta och hantera hela familjens upplevelser i den rådande situationen. Syfte: Syftet med studien var att beskriva syskons upplevelse av att ha en bror eller syster med cancer samt att studera de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp. Metod: En deskriptiv litteraturstudie som inkluderar elva vetenskapliga artiklar som söktes via databasen Medline via PubMed. Artiklarna analyserades med hjälp av Polit och Becks niostegsmodell för ett objektivt urval. Huvudresultat: Syskon som hade en bror eller syster med cancer upplevde många omställningar i livet, både emotionellt, fysiskt och psykiskt. Resultatet visar tre centrala stora upplevelser som syskonen upplevde, ”Känslosamma ögonblick”, “Att rätt information skapar trygghet” samt “Att leva i en förändrad tillvaro”. Undersökningsgrupperna i de inkluderade artiklarna var individer mellan 6-22 år och både pojkar och flickor samt att antalet varierade mellan 6-125 deltagare. Slutsats: Ett syskon till en bror eller syster med cancer upplever många känslor och förändringar samt påverkas av den nya tillvaron som uppstår efter cancerbeskedet. Detta innebär att familjesituationen, relationer och skolan påverkas på olika sätt.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Ericols, Sofia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science.
  Haukkala, Malin
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science.
  Kvinnors erfarenhet av sin sexuella hälsa vid bröstcancer: En beskrivande literaturstudie2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Breast cancer is the most common cancer to affect women and statistics show that 1 in 14 women will be affected by breast cancer in their lifetime. Treatment for breast cancer can contribute to a variety of side effects, including those affecting women's sexual health. The aim: To describe the sexual health experiences of women with breast cancer. Methods: A descriptive literature review based on the results of 10 scientific articles. Main results: The majority of study participants described a change in their sexual health. A few experienced no difference at all after diagnosis and treatment. The women described experiences of decreased sexual desire and pain leading to decreased sexual activity. They described fears related to sex and breast cancer. Some experienced a change in self-esteem due to physical changes. Women described experiences of having sex when there was no desire because of a desire to please their partner or for religious reasons. Few women described experiences of improved sexual health in terms of more sexual desire or a stronger intimate relationship with their partner after diagnosis and treatment. Conclusion: Women have experiences of a change in sexual health associated with breast cancer and treatment. The results suggest that there is a lack of information and that some of the women lack support from the health care system regarding their sexual changes related to breast cancer and treatment. Health care should therefore offer these women more support and information about problems that may arise in order to promote their sexual health.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4. Forinder, Ulla
  Stödgrupp för unga vuxna - ur ett anhörigperspektiv: ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 1999-2000 : slutrapport2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten beskriver ett projekt på Huddinge universitetssjukhus med syfte att skaffa kunskap om huruvida en gruppverksamhet är en lämplig stödform för unga anhöriga till cancerpatienter. Man anordnade en verksamhet med en grupp bestående av 5 ungdomar vars föräldrar var svårt och obotligt sjuka i cancer. Vid den åttonde och sista gruppträffen gjordes en utvärdering av gruppen. Samtliga inblandade var i stort sett mycket positiva. De deltagande ungdomarna tyckte att en gruppverksamhet fungerade mycket bra då det överskuggande behovet var att träffa andra som är i samma situation.

 • 5.
  Godskesen, Tove
  et al.
  Uppsala universitet, Centrum för forsknings- och bioetik.
  Kihlbom, Ulrik
  Uppsala universitet, Centrum för forsknings- och bioetik.
  Nordin, Karin
  Uppsala universitet; University of Bergen, Bergen, Norway.
  Silén, Marit
  Uppsala universitet, Vårdvetenskap.
  Nygren, Peter
  Uppsala universitet, Experimentell och klinisk onkologi.
  Differences in trial knowledge and motives for participation among cancer patients in phase 3 clinical trials2015In: European Journal of Cancer Care, ISSN 0961-5423, E-ISSN 1365-2354, Vol. 25, no 3, p. 516-523Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  While participants in clinical oncology trials are essential for the advancement of cancer therapies, factors decisive for patient participation have been described but need further investigation, particularly in the case of phase 3 studies. The aim of this study was to investigate differences in trial knowledge and motives for participation in phase 3 clinical cancer trials in relation to gender, age, education levels and former trial experience. The results of a questionnaire returned from 88 of 96 patients (92%) were analysed using the Mann-Whitney U-test. There were small, barely relevant differences in trial knowledge among patients when stratified by gender, age or education. Participants with former trial experience were less aware about the right to withdraw. Male participants and those aged ≥65 years were significantly more motivated by a feeling of duty, or by the opinions of close ones. Men seem more motivated than women by external factors. With the awareness that elderly and single male participants might be a vulnerable group and participants with former trial experience are less likely to be sufficiently informed, the information consent process should focus more on these patients. We conclude that the informed consent process seems to work well, with good results within most subgroups.

 • 6.
  Hassan, Nimo
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Hernandez Ramirez, Estefanie
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Unga kvinnors erfarenheter av bröstcancer2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden: Den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor är bröstcancer. Det ärcirka 8000 kvinnor per år i Sverige som drabbas av bröstcancer, fem procent av dessakvinnor är under 40 år vid diagnostisering. Med hjälp av trippeldiagnostik kandiagnosen fastställas, vilket ger ett 98–99 % säkert svar. De olika behandlingarna somär tillgängliga är kirurgi, medicinskbehandling samt strålbehandling. Många utav dessabehandlingar kan ge bestående men så som nedsatt fertilitet. Syftet: Syftet med dennalitteraturstudie är att beskriva unga kvinnors erfarenheter av att leva med bröstcancer.Metoden: Studien baseras på tio kvalitativa artiklar. Metoden har använts för att få svarpå kvinnornas erfarenhet av fenomenet. Dessa artiklar söktes i databasen PubMed ochCHINAL, där Evans (2002) datasamlingsmetod har använts. Huvudresultatet:Resultaten visar att de olika behandlingarna påverkade de unga kvinnorna fysiskt ochpsykiskt. En betydelsefull påverkning som tas upp var kvinnornas svårighet attacceptera den nya kroppen som förändrades i samband med de olika behandlingarna.Majoriteten av de unga kvinnorna upplevde informationsbrist från vården, flera kvinnorfick ta snabba och oklara behandlingsbeslut. Många unga kvinnor använde strategier föratt hantera känslorna som uppkom vid diagnostiseringen och vid valet av behandlingen.Slutsats: Majoriteten av kvinnorna upplevde oro kring beslutfattandet avcancerbehandlingarna. Otillräcklig information från vården var en orsak till att flerakvinnor inte kunde fatta rätt behandlingsbeslut. Kvinnorna påverkades fysiskt ochpsykiskt till följd av behandlingarnas bieffekter; vilket begränsade kvinnornasvardagliga liv. Strategier och stöd från anhöriga hjälpte kvinnorna att hanterasjukdomen. Även vårdpersonalens stöd är betydelsefull för dessa kvinno

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Hedström, Elin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Ådahl Stefansson, Linda
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Copingstrategier hos barn med cancer: En beskrivande litteraturstudie ur barns perspektiv2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: About 429 000 children are annually affected by cancer worldwide. Living with cancer and undergoing treatment is a difficult challenge for children and close relatives. Coping is a tool that helps individuals face stressful situations. Many studies shed light on coping strategies used by parents and other people close to children affected by cancer, but the basis is not as extensive regarding children's own descriptions of their coping. For this reason, it is essential to identify used coping strategies from children's perspective.

  Aim: The purpose of the literature study was to describe which coping strategies children with cancer use to manage the disease and its treatment.

  Method: The study is a descriptive literature study. The database search was conducted in PubMed. The search resulted in ten articles, eight of which were qualitative, one was qualitative with a mixed method and one was quantitative. The data were analyzed through thematic data analysis.

  Main results: Children with cancer used different coping strategies categorized as problem-focused, emotion-focused and meaning-making coping strategies. Problem-focused coping strategies included “Symptom relief and facilitation of treatment”, “Information, knowledge and insight” and “Adaptation and maintaining a normal everyday life”. In emotion-focused coping the strategies found were “Support and emotion management”, “Distraction and avoidance” and “Acceptance, motivation and hope for the future”. Meaning-focused coping strategies were “Positive reappraisal” and “Personal development and seeing the disease as a challenge”.

  Conclusion: Children with cancer use different coping strategies to deal with their illness and its treatment. The strategies are applied alternately depending on the situation and the purpose of using the chosen coping strategy is individual. Through increased awareness of the subject, children affected by cancer can be offered person-centred care and appropriate support.

  Download full text (pdf)
  Copingstrategier hos barn med cancer: En beskrivande litteraturstudie ur barns perspektiv
 • 8.
  Hylén, Elisabeth
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Wiberg, Julia
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  "Jag överlevde bröstcancer, men sjukdomen och behandlingen har satt sina spår": En litteraturstudie om kvinnors erfarenhet efter att ha överlevtbröstcancer2021Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Jonsson, Ann-Sofie
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Roos, Peter
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Livskvalitet hos patienter med pankreascancer: -en litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to describe the quality of life in patients with pancreatic cancer and to examine whether there were any factors that could affect patient’s quality of life. Searches were carried out in the databases Academic Search Elite and Medline. The keywords used were pancreatic cancer, quality of life and pancreatic neoplasm. Thirteen research articles were selected for the study results. These articles were reviewed, analyzed and compiled. The results showed that the quality of life was significantly impaired in patients with pancreatic cancer compared with a general population. Patients experienced several disturbing symptoms. Fatigue and pain were among the most prevalent symptoms and these could also be linked to reduced quality of life. Despite various interventions and treatments many of the patients did not experience any kind of improvement in quality of life. Some patients who stabilized their weight experienced better quality of life and survived longer than those who continued to lose weight. One group of patients with local cancer who underwent surgery showed a significantly improved quality of life after treatment. The patients who received radiation therapy with a radioactive drug experienced a significantly improved quality of life. More research is needed to get an understanding of how these groups of patients experience their quality of life and to offer interventions that can provide a better quality of life.

 • 10.
  Koyi, Hirsh
  et al.
  Department of Respiratory Medicine, Gävle Hospital, Gävle, Sweden; Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; Centre for Research and Development, Uppsala University/County Council of Gävleborg, Gävle, Sweden.
  Hillerdal, Gunnar
  Department of Respiratory Medicine and Allergy, Karolinska University Hospital, Solna, Stockholm, Sweden.
  Andersson, Olov
  Department of Respiratory Medicine and Allergy, Karolinska University Hospital, Solna, Stockholm, Sweden.
  Högberg, Hans
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science.
  Brandén, Eva
  Department of Respiratory Medicine, Gävle Hospital, Gävle, Sweden; Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; Centre for Research and Development, Uppsala University/County Council of Gävleborg, Gävle, Sweden.
  Lung cancer among native and foreign-born Swedes: histopathology, treatment, and survival2016In: Acta Oncologica, ISSN 0284-186X, E-ISSN 1651-226X, Vol. 55, no 11, p. 1344-1348Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Lung cancer (LC) is the leading cause of cancer-related death worldwide, including Sweden. Several studies have shown that socioeconomic status affects the risk, treatment, and survival of LC. Due to immigration after Second World War, foreign-born people constitute 12.5% of the Swedish population. We wanted to investigate if there were any differences in LC management, treatment and survival among the foreign-born Swedes (FBS) compared to the native Swedish population (NatS) in Stockholm. Material and methods: A retrospective analysis of all patients diagnosed with non-small cell lung cancer (NSCLC) at the Department of Respiratory Medicine and Allergy, Karolinska University Hospital, Solna from 1 January 2003 to 31 December 2008 was made. In all, 2041 cases of LC were diagnosed, thereof 1803 with NSCLC. Of these, 211 (11.7%) were FBS. Results: The mean age of NatS and FBS patients was 69.9 years, median 70 (range 26–96) and 66.0 years, median 66 (range 38–94), respectively (p < 0.001). In all, 89.8% of NatS and 90.0% of FBS were either smokers or former smokers. Adenocarcinoma was the most common subtype in both groups (NatS 54.7%, FBS 48.3%). In 140 (8.8%) of the NatS and 17 (8.1%) of the FBS the diagnosis was clinical only. There were no significant differences in stage at diagnosis, nor in performance status (PS) or different therapies between the groups. The median overall survival time for the NatS was 272 days and for FBS 328 days, again no significant difference. However, the median overall survival time for female NatS was 318 days and for female FBS 681 days (p = 0.002). Conclusion: FBS patients were significantly younger than NatS at diagnosis, and female FBS lived longer than female NatS, but otherwise there were no significant differences between NatS and FBS patients with LC regarding diagnosis, treatment, and survival. 

 • 11.
  Lindahl Norberg, Annika
  et al.
  Department of Women’s and Children’s Health, Childhood Cancer Research Unit, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, 2 U-CARE/Psychosocial Oncology and Supportive Care, Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Mellgren, Karin
  Department of Pediatrics, Institution for Clinical Sciences, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden,.
  Winiarski, Jacek
  Department of Clinical Science, Intervention and Technology, Astrid Lindgren Children’s Hospital, Karolinska Institutet, Karolinska University Hospital Huddinge, Stockholm, Sweden.
  Forinder, Ulla
  Nordiska ministerrådet, Nordic School of Public Health NHV.
  Relationship between problems related to child late effects and parent burnout after pediatric hematopoietic stem cell transplantation2014In: Pediatric Transplantation, ISSN 1397-3142, E-ISSN 1399-3046, Vol. 18, no 3, p. 302-309Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A few studies have indicated that parents’ reactions to achild’s serious disease may entail long-term stress for the parents.However, further knowledge of its consequences is valuable. The aim ofthe study was to investigate the occurrence of burnout in a Swedishnational sample of parents of children who had undergone HSCT andsurvived. Burnout (Shirom–Melamed Burnout Questionnaire) andestimations of the child’s health status (Lansky/Karnofsky estimationsand study-specific questions) were self-reported by 159 mothers and 123fathers. In addition, physicians made estimations of the child’s healthstatus (Lansky/Karnofsky estimations). Nonparametric tests revealedthat burnout symptoms occurred more often among fathers of childrenwho had undergone transplantation within the last five yr compared tofathers of children with no history of serious disease (34.4% vs. 19.9%).Burnout among mothers and fathers was associated with the child’snumber and severity of health impairments up to five yr after the childunderwent HSCT (Spearman’s rho for mothers 0.26–0.36 and forfathers 0.36–0.61). In conclusion, chronic stress in parents after achild’s HSCT seems to abate eventually. However, parents should bemonitored and offered adequate support when needed. Moreover, thesituation of fathers in the often mother-dominated pediatric settingshould receive more attention in research as well as in the clinic.

 • 12.
  Norberg, Annika Lindahl
  et al.
  Uppsala universitet, Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård.
  Forinder, Ulla
  Co-morbidity of Psychological Reactions Among Parents After Paediatric Stem Cell Transplantation2014In: Psycho-Oncology, ISSN 1057-9249, E-ISSN 1099-1611, Vol. 23, no 3, p. 265-266Article in journal (Refereed)
 • 13. Riva, Roberto
  et al.
  Forinder, Ulla
  Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan.
  Arvidson, Johan
  Mellgren, Karin
  Toporski, Jacek
  Winiarski, Jacek
  Lindahl Norberg, Annika
  Patterns of psychological responses in parents of children that underwent stem cell transplantation2014In: Psycho-Oncology, ISSN 1057-9249, E-ISSN 1099-1611, Vol. 23, no 11, p. 1307-1313Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective

  Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is curative in several life-threatening pediatric diseases but may affect children and their families inducing depression, anxiety, burnout symptoms, and post-traumatic stress symptoms, as well as post-traumatic growth (PTG). The aim of this study was to investigate the co-occurrence of different aspects of such responses in parents of children that had undergone HSCT.

  Methods

  Questionnaires were completed by 260 parents (146 mothers and 114 fathers) 11-198 months after HSCT: the Hospital Anxiety and Depression Scale, the Shirom-Melamed Burnout Questionnaire, the post-traumatic stress disorders checklist, civilian version, and the PTG inventory. Additional variables were also investigated: perceived support, time elapsed since HSCT, job stress, partner-relationship satisfaction, trauma appraisal, and the child's health problems. A hierarchical cluster analysis and a k-means cluster analysis were used to identify patterns of psychological responses.

  Results

  Four clusters of parents with different psychological responses were identified. One cluster (n=40) significantly differed from the other groups and reported levels of depression, anxiety, burnout symptoms, and post-traumatic stress symptoms above the cut-off. In contrast, another cluster (n=66) reported higher levels of PTG than the other groups did. ConclusionsThis study shows a subgroup of parents maintaining high levels of several aspects of distress years after HSCT. Differences between clusters might be explained by differences in perceived support, the child's health problems, job stress, and partner-relationship satisfaction.

 • 14.
  Sjöberg, Elin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Norgren, Linnéa
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science.
  Barns erfarenheter av att leva med cancer: En deskriptiv litteraturstudie2024Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: About 400 000 children worldwide are annually diagnosed with cancer, with varying chances of survival depending on where the child lives. A cancer diagnosis often entails a major life change for everyone involved and the encounter with childhood cancer can be experienced as difficult. By examining the children's perspective and experiences of cancer, the comprehension and personal treatment of these children can be improved. Aim: The aim was to describe children's experiences of living with cancer. Method: The literature study has a descriptive design and the articles in the result were found through the database PubMed. A total of 13 articles were selected that responded to the aim. Main results: The results showed that children with cancer went through many challenges that affected them physically, psychologically and socially. Physical challenges mainly included pain, movement restrictions, fatigue as well as nausea and vomiting. Psychological challenges emphasized the children's different emotions. Most common were fear, sadness and injustice. Social challenges included changed relationships and perceived isolation. The children handled the challenges through various strategies, including positive attitude and support from relatives and health care professionals. They felt that the cancer contributed to personal development and gave new life perspectives.

  Conclusion:

  Children's experiences of living with cancer present several challenges that they needed to deal with during the illness. The feelings were reflected by the different phases of cancer, which caused the children to constantly oscillate between hope and despair. This literature study could have a significant role for nurses before facing children living with cancer. An increased understanding of children's cancer experiences can facilitate children's individual needs, as well as contribute to promoting children's health care experiences.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Swenne, Christine Leo
  et al.
  Uppsala universitet, Vårdvetenskap.
  Cederholm, Karin
  Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper.
  Gustafsson, Maria
  Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper.
  Arakelian, Erebouni
  Uppsala universitet, Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård.
  Postoperative health and patients' experiences of efficiency and quality of care after cytoreductive surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy, two to six months after surgery2015In: European Journal of Oncology Nursing, ISSN 1462-3889, E-ISSN 1532-2122, Vol. 19, no 2, p. 191-197Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: To study post-discharge health after Cytoreductive Surgery (CRS) and Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC), and to. analyse patients' experiences of in-hospital efficiency and quality of care. Methods: In-depth individual telephone interviews using an interview guide with open-ended questions were performed with 19 patients with peritoneal carcinomatosis between April and October, 2012. Data were analysed with systematic text condensation. Results: Four themes were identified: 1) Coming home was an essential step in the recovery process and the focus was on getting well physically despite mental stress, uncertainty about the medical rehabilitation plan and the future. 2) Health was affected negatively by postoperative chemotherapy and its side effects. 3) Stoma - a necessary evil affecting the patient's social life. 4) Quality of care and efficiency were defined in patient-centred terms and inter-personal care from the patient's perspectives on Micro level. Despite all, 32% of the patients described being fully recovered and had started to study or work two months after surgery. Conclusions: The study gives insights into some real-life experiences described by patients. The study results can be used to prepare written information, to design a postoperative rehabilitation plan for future patients with Peritoneal Carcinomatosis (PC) and to create a home-page through which patients can receive support from both health care professionals and other fellow patients.

 • 16.
  Widgren, Ylva
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science. Region Hospital of Sundsvall-Härnösand, County Council of Västernorrland, Sundsvall, Sweden.
  Silén, Marit
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science.
  Wåhlin, Ingrid
  Region Kalmar, Research Section, Kalmar, Sweden.
  Lindberg, Magnus
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science.
  Fransson, Per
  Umeå University, Umeå, Sweden.
  Efverman, Anna
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Science, Caring Science.
  Chemotherapy-induced Emesis: Experienced Burden in Life, and Significance of Treatment Expectations and Communication in Chemotherapy Care2023In: Integrative Cancer Therapies, ISSN 1534-7354, E-ISSN 1552-695X, Vol. 22Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: Because antiemetics have become more effective and integrative therapies such as acupuncture are used in combination with antiemetics, people receiving chemotherapy for cancer today might expect less emesis than in the past. It is not previously described if and how people receiving modern antiemetics during chemotherapy experience emesis. The objective of this study was to describe experiences regarding emesis among persons undergoing emetogenic chemotherapy, and how it affects their quality of life, daily life and work. A further aim was to describe views on the significance of treatment expectations and communication with healthcare personnel while undergoing chemotherapy for cancer.

  Method: Fifteen participants (median age 62 years, n = 1 man and n = 14 women, with breast (n = 13) or colorectal (n = 2) cancer) undergoing adjuvant or neo-adjuvant highly or moderately emetogenic chemotherapy were interviewed individually. The data were then analyzed using inductive thematic analysis.

  Results: Three themes described the participants’ experiences: “Your whole life is affected, or continues as usual,” covering descriptions of emesis limiting some participants’ everyday lives, while others experienced no emesis at all or had found ways to manage it. Overall, participants described satisfaction with their antiemetic treatment. “Experiences and expectations more important than information”, that is, the participants reported wanting all the information they could get about possible adverse effects of treatment, although they believed previous experiences were more important than information in creating expectations about treatment outcomes. The participants reported that being seen as a unique person was of utmost importance: “Meet me as I am.” This creates trust in healthcare personnel and a feeling of safety and security in the situation.

  Conclusions: These findings underline the importance of person-centered care and support in creating positive treatment expectations. Future research is called for regarding the potential antiemetic effects of positive communication regarding strengthening positive treatment expectations during emetogenic chemotherapy.

1 - 16 of 16
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf