hig.sePublications
Change search
Refine search result
12345 1 - 50 of 210
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Adolfsson, Susann
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  The struggle between individuality and gender conformity: A literary study of Joyce Carol Oates' The Falls2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay investigates the gender roles in Joyce Carol Oates' The Falls. The novel concentrates ona family who live by Niagara Falls in the US, but the novel's main focus is on a woman namedAriah. Ariah is considered as an outcast and different from her surrounding socialites and thereforeit is interesting to investigate how society and its norms affects her. This essay concentrates on themain character Ariah and how the society's norms affect her and contribute to her alienation. Theessay focus on the key norms in the novel and analyzes them with the help of Betty Friedan'stheories in The Feminine Mystique to investigate if there is any correlation between society's normsand the main character's alienation. The aim of this essay is to investigate the connections betweenthe main character's alienation and her refusal to succumb to society's expectations of her as awoman.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Ainasoja, Heidi
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Swedish upper secondary school teachers and their attitudes towards AmE, BrE, and Mid-Atlantic English.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to investigate what English teachers’ attitudes are towards British English, American English and Mid-Atlantic English. What variety of English do teachers use in Swedish upper secondary schools today and what are their reasons for using that variety? Do upper secondary school teachers think it is important to expose students to several varieties of English and do they teach differences (e.g. vocabulary and spelling) between varieties? The material is based on a questionnaire, which 20 participating teachers from five different upper secondary schools in Gävleborg answered. The study showed that there is an even distribution between the varieties used and taught. British English was preferred by teachers working the longest time while both AmE and MAE seemed to be growing in popularity among the younger teachers. Of the 20 teachers, 18 considered teaching differences to students since it gives them a chance to communicate effectively with people from other English speaking countries.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Akman, Gule
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  English spelling errors in Swedish high school: An investigation of English spelling errors among Swedish high school students and their possible causes2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates spelling errors among Swedish students of English. The purpose of this research is to develop a better understanding of the causes of spelling errors and to investigate whether there are any differences between program orientation and gender. The participants are English A students from Swedish high schools in year 1. The data analysed in this study consists of essays written by the participants which have been gathered into the Uppsala Learner English Corpus (ULEC).

  The results showed that the academic program has a lower error rate when compared to the vocational program and that female students display a lower error frequency than male students. These results reflect the same pattern found by previous studies on achievement between the programs and across gender. However, when comparing all variables, both gender and program, the results demonstrate that academic male students had the lowest error rate of all groups, which could partially be explained by the fact that the academic male students have a higher level of engagement with video- and online games when compared to the other groups.

  The language processes that the participants found the most challenging were letter omission, letter insertion and letter substitution. These results follow the same pattern highlighted in previous studies on spelling among both native speakers and learners. Finally, the exchange between the vowels <a>, <e> and <i> was found to be a frequent error among the students. Experiencing difficulties with the correct usage of vowels can be explained as a transfer error.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Alm, Malin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Larsson, Jasmine
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Dom skriver rätt, dem skriver fel: En kvantitativ undersökning i felanvändandet av de och dem i text och frågan om talspråk bör tillåtas i skrift2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks språkbruket av de/dem/dom hos svenska skolelever i årskurserna 4–6, 8–9 och i olika årskurser inom tre olika gymnasieprogram. 165 elever i grundskolan och gymnasiet har svarat på en enkät utformad för att undersöka kunskapen i distinktionen mellan de/dem. Vi undersöker och diskuterar vad resultaten kan komma att ha för betydelse för användningen av pronomenen och om det skulle vara fördelaktigt att införa ett enhetligt pronomen. Frågan om de och dem borde ersättas av dom har varit en diskussion sedan början av 1900-talet men har blivit än mer ifrågasatt sedan 1950-talet. Frågan diskuteras fortfarande och ännu har ingen lösning eller kompromiss tillämpats. I uppsatsen kommer olika kompromisser som föreslagits att redovisas.  

   

  I denna uppsats undersöks också vad skolans ansvar är när eleverna ska lära sig de skriftliga normerna, specifikt de/dem och hur språket kan komma att se ut om utbildningen fortsätter som den gör idag. 

  Download full text (pdf)
  Dom skriver rätt, dem skriver fel
 • 5.
  Andersson, Adam
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Ett sverigedemokratiskt språk: En innehållsanalys av Sverigedemokraternas partiprogram och partitidning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Andersson, Christina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Strömberg, Maria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Språkutveckling i förskolan: En studie om förskolans arbete för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling men också hur flerspråkiga barns modersmål synliggörs i förskolan. För att besvara syftet har intervjuer med förskollärare från tre förskolor i tre kommuner genomförts samt dokumentation av deras lärandemiljöer. Dessa förskolor valdes ut för att de alla har en hög andel barn med annat modersmål än svenska och att de profilerar sig som mångkulturella förskolor. Som tolkningsverktyg användes det sociokulturella perspektivet vilket utgår från att allt lärande är socialt och sker i samspel med andra människor.

  Resultatet av arbetet påvisade en stor variation av material och metoder med syfte att bidra till ett främjande av språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Det visade också att förskollärares intresse och engagemang är den mest betydande faktorn när det gäller arbetet med att främja språkutvecklingen hos barn med annat modersmål än svenska. I studien kunde även vissa skillnader urskiljas mellan de olika kommunerna gällande de förutsättningar förskollärarna har i detta arbete.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Andersson, Emelie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Teachers' Attitudes Affect Students: A Study of Swedish Primary School Teachers' Attitudes towards CLIL2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Teachers play an important role in teaching English as a second language. Since many studies of students’ attitudes towards leaning English already exist this study aims to compensate the lack of studies examining teachers’ attitudes towards methods of teaching English as a foreign language. The main focus of the study is on Content and Language Integrated Learning (CLIL). The definition and effects of CLIL are presented and discussed as well as pedagogical implications about teaching English as a foreign language. Via an online survey questionnaire, this study examines the attitude towards CLIL of ninety-seven teachers in the Swedish primary school’s preschool class to grade three. Findings of this study implicate that teachers in general have a positive attitude towards a content integrated approach to teaching English as a foreign language. Finally, suggestions for future research are presented.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Andersson, Johan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Lindström, Linus
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Skriv ihop ihop men skriv inte isär isär: En uppsats om fenomenet sammanskrivningar: vad gäller och vilka rättar sig efter det?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen undersöks förekomsten av sammanskrivningar i blogg-respektive nättidningstexter. En sammanskrivning innebär att två eller fler ord som bör separeras från varandra skrivs ihop utan mellanrum. Med hjälp av i huvudsak Språkrådets lista över fasta uttryck i Svenska skrivregler har vi manuellt genomsökt fyra av de mest besökta bloggarna i Sverige samt krönikor/kolumner och recensioner från tre välkända nättidningar efter sammanskrivningar som strider mot språkvårdens rekommendationer.Den kvantitativa studien gör gällande att sammanskrivningar är drygt åtta gånger mer frekventa i bloggar jämfört med i tidningstexter. I diskussionen konstateras att problemet med sammanskrivningar är av den mildare graden eftersom en normstridande (i förhållande till de rekommendationer som språkvården ger) sådan sällan påverkar kontexten i någon större utsträckning. Vidare når vi slutsatsen att de rekommendationer som språkvården ger trots allt är för vaga, med alldeles för många undantagsfall.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Andersson, Nathalie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  I frysboxen: Hur bevakningen av dam- och herridrott skiljer sig åt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har undersökt hur kvinnliga respektive manliga idrottare presenteras i tre olika medieformer under en vecka i april 2016, datumen 18–24 april för att vara exakt. De tre olika medierna jag använt mig av är SVT:s Sportnytt, tidningen Expressens sportbilaga i pappersform samt webbupplagan av tidningen Gefle Dagblads sportsidor, www.gd.se/sport.   Jag har använt mig av kvantitativ metod för att procentuellt se skillnaderna mellan könens representation och kvalitativ metod för att se om texter och bilder har tendenser till könsstereotypa framställningar av idrottarna. Resultatet blev att en överhängande majoritet av inslag, artiklar och krönikor skrivs av manliga journalister och tillägnas manliga idrottare samt att kvinnor och män beskrivs på olika sätt i texter och rubriker.   När det gäller det visuella finns en tydlig tendens att i artiklar med kvinnliga idrottare är bilderna ofta porträttbilder eller miljöbilder, med manliga idrottare är bilderna situationsbilder där de typiska manliga attributen muskelmassa, styrka och snabbhet framhävs. I en värld där männen har dominerat sportens värld i tusentals år har vi fortfarande en lång väg att gå för att nå jämlikhet mellan könen.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Ardevik, Anton
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Billstein, Julia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Sitcom - lika rolig i undertexten?: En studie om undertextöversättning i tre amerikanska sitcomserier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Översättningsforskning är ett relativt nytt forskningsområde (Stålhammar 2015:7–8). Amerikanska sitcomsserier är ett vanligt förekommande audiovisuellt medium i det svenska samhället. Till sitcomsserierna följer därmed undertextöversättning för att innehållet ska vara tillgängligt för den svenska publiken.

  Genom en kvalitativ undersökning kan vi urskilja de problem som kan uppstå vid översättning och vilka strategier som används för att genomföra översättningen. Materialet som används i den här uppsatsen består av tre olika sitcomsserier – How I Met Your Mother, Vänner (Friends) och Skål (Cheers) – och analysen utgår från fem godtyckligt valda avsnitt från varje serie.

  Resultatet visar exempel ur serierna där översättningsproblem förekommer. Vi har kategoriserat översättningsproblemen i åtta kategorier. I resultatet redovisas även olika översättningsstrategier som använts för att kringgå överssättningsproblemen. Slutsatsen är att alla tre serier innehåller Jan Pedersens översättningsstrategier (2007:127) och Rune Ingos tre kategorier av textkomprimering (Ingo 2007:284–294). Slutsatsen är även att det finns överssättningsproblem som kan lösas med strategierna men även några problem där semantik, struktur, stilistik eller innehåll försvinner i översättningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Arnell, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Inkluderande skrivundervisning: En studie med utgångspunkt i genrepedagogiken2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I studien används Sydneyskolans genrepedagogik och processkrivning som utgångspunkt och underlag. Syftet med studien är att undersöka svensklärares tankar och upplevelser om skrivundervisning i relation till genrepedagogiken och processkrivning samt att analysera elevtexter och hur väl elevtexterna förhåller sig till valda genrer. I studien används två olika metoder för resultatet. Resultatet består av intervjuer med två svensklärare och analyser av sex elevtexter, tre insändare och tre debattartiklar, från svensklärarnas klasser som de undervisar. Studien och resultatdelen kommer rikta in sig på diskursiva texter. I resultatdelen framkommer svensklärarnas tankar och upplevelser kring skrivundervisningen samt analyser av de textaktiviteter som finns i elevtexterna. Båda lärarna anser att genrepedagogiken är väl fungerande, inkluderande och förtydligar samt stärker den individuella textproduktionen. I studien framkommer det att svensklärarna som deltar i studien lägger mycket fokus på processkrivandet och inte lika mycket fokus på den färdiga produkten. En avgörande faktor för att kunna arbeta genrepedagogiskt menar de båda lärarna är tiden, då arbete utifrån genrepedagogiken upplevs som tidskrävande. Eleverna som skrev insändare lyckades till viss del förhålla sig till genre då samtliga argumenten ej gav skäl för åsikt. De elever som skrev debattartiklar lyckades relativt väl att förhålla sig till genre, det som två av tre texter saknade var motargument. Det är svårt att dra några slutsatser eller att jämföra undervisningsmetoderna kopplat till elevproduktionerna då det är två olika genrer som undersöksi studien.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Arvidsson, Mimmi
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Arvidsson, My
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  ”Anti-vertigo-systemet behöver kalibreras”: En undersökning av Bamsetidningens läsbarhet i förhållande till målgruppen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Arvidsson, Sofia
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  A Gender Based Adjectival Study of Women's and Men's Magazines2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Baqer, Mona
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Alfabetisering inom SFI, med fokus på en modell som är modersmålsbaserad2011Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Baudin Persson, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Att skriva sig till läsning: Datoranvändning i den tidiga läs- och skrivutvecklingen för elever i årskurs F-3 som har svenska som andraspråk2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att skriva sig till läsning (ASL) innebär att man vänder på läs- och skrivutvecklingen och istället ägnar sig åt skriv- och läsutveckling med hjälp av datorer. Syftet med den här intervjustudien har varit att titta på hur lärare arbetar med ASL med elever som har svenska som andraspråk samt vilka fördelar och nackdelar de ser med arbetssättet för elever som har svenska som andraspråk. Fyra lärare har intervjuats för att hitta svar på dessa frågor. Dessa intervjuer har jämförts med den knapphändiga forskningen som finns om ASL.

  Resultatet av studien visar att alla fyra lärare arbetar på olika sätt men ändå kallar sitt arbetssätt för ASL och att tre av dem kombinerar metoden med andra metoder vid skriv- och läsundervisning. Tre av fyra intervjuade lärare anser att metoden ASL hjälper deras elever med svenska som andraspråk med bland annat uttal, stavning och att sammankoppla bokstävers utseende med dess ljud medan den fjärde inte vill påstå att hennes elevers positiva läs- och skrivutveckling beror endast på ASL. En av lärarna ser inga nackdelar med ASL för elever med svenska som andraspråk medan de tre andra menar att det är svårt när tekniken inte är på deras sida. En av fyra lärare menar också att hon inte skulle kunna använda metoden med elever som inte kan någon svenska alls.

  ASL verkar vara en metod som fungerar för många elever med svenska som andraspråk, men eftersom alla elever är individer bör lärare vara öppna för att kombinera olika metoder för att nå så många elever som möjligt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Becirovic, Medina
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  The Construction and Re-construction of Female Beauty in The Mill on the Floss 2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The essay investigates the construction and reconstruction of feminine beauty in Eliot’s The Mill on the Floss where the heroine Maggie functions as a way of illustrating both beauty and ugliness. Maggie’s “unrefined” appearance as well as her beauty is furthermore highlighted through a strong comparison with other characters, which also is a significant aspect in the essay. The analysis is based on a critical approach informed by previous studies regarding the various aspects of female beauty.  

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Begovic, Nina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Språkanvändning hos en grupp gymnasieelever: kodväxling som ett kommunikativt redskap2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present study investigates the use and appearance of code-switching as a communicative strategy used by a group of upper secondary students in Sweden. A total of six students participated in this study in which three of them have Swedish as a first language and three students have Swedish as a second language. All students were sound and video recorded while speaking English together (without my presence or interference). The recordings were analyzed using a revised conversational analysis (Norrby 2004) in order to detect the appearance of and function for code-switching. The present study shows that the occurrence of code-switching does not contribute to breakdown in communication. The reason for why the communication did not break down is based on the fact that the code-switched language is Swedish, which all the contestants comprehend to various degrees, and because the participants were not aiming at pointing out each other’s mistakes (Gröning 2004). Code-switching is used for various different functions which all contribute to keeping the conversation going in order to maintain the interactional goal. This study also indicates that there is a connection between where the code-switched element occurs in the utterance and function for code-switching.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Begovic, Nina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hjelte, Maria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  En studie om hur Sva-lärare upplever att deras resurser används - på högstadium och gymnasium2013Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete belyser ämnet Svenska som andraspråk (Sva) genom fyra kvinnliga Sva-lärares upplevelser av hur deras kunskaper i Sva-ämnet beaktas av andra ämneslärare och rektorer. Studien genomfördes på ett högstadium och ett gymnasium i två olika kommuner. Förestående studie har en kvalitativ ansats innefattande inspelade intervjuer där intervjuaren utgick ifrån en intervjuguide. Resultaten pekar på likartade upplevelser hos alla fyra informanterna, nämligen att deras kunskaper i Sva inte utnyttjas av andra ämneslärare samt att det föreligger ett ointresse/okunskap hos såväl andra lärare och rektorer, som hos föräldrar och elever om Sva-ämnet. Samtidigt upplever informanterna att deras kunskaper behövs, men att det i nuläget inte förekommer något samarbete. De skolor som denna studie berör visar på en organisation som inte har en tydlig struktur kring hur flerspråkighetsundervisning bör bedrivas.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Behr, Nina
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Love, Power and Respect: Marie's Empowerment in Erdrich's Love Medicine2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The essay studies the character Marie's search for empowerment in Louise Erdrich's Love Medicine. As a mixed-blood she has difficulty to find respect within the white community because she is considered Native American Indian. However, the Native American Indian community sees her as ´dirty and lowlife´due to her whiteness. She tries different strattegies to form an identity and to find love, power and respect. In the convent she wants to be the best Catholic and find respect within the white community whilst later in life she returns to her Native American Indian tribe where she searches for respect throught marriage and motherhood. The theory used is sociology of religion.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  BenAïssa, Maria
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Forsberg, Sebastian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Särskilda resurser för nyanlända?: En jämförelse mellan två skolor, årskurs 4–6 i ämnet svenska2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning är en jämförelse mellan två skolor, med fokus på ämnet svenska i årskurs 4–6 och vilka särskilda resurser som används i undervisningen av nyanlända elever. Syftet är att avgöra om de resurser som används kan anses vara väl fungerande redskap för lärande, enligt de kriterier som fastställs här.

  En kvalitativ undersökning har gjorts med hjälp av ostrukturerade, icke-deltagande observationer och semi-strukturerade intervjuer i årskurs 4–6 på de deltagande skolorna. En kvalitativ innehållsanalys har varit modell för hur analysen av resurserna gått till. Vilka särskilda resurser för nyanlända elever de två skolorna använder sig av, kvaliteten på de resurser som används samt medvetenheten i urvalet av resurserna är vad som framkommer i undersökningen.

  Tydliga brister blir synliga när det handlar om medvetenheten kring nyanlända elever och deras behov av särskilt anpassade resurser i ämnet svenska. Resultatet av denna undersökning visar att de resurser i form av böcker som används för nyanlända elever till stor del är inaktuella och anpassade för yngre åldrar. Det visade sig att fördelningen av de mänskliga resurserna, i förhållande till antalet nyanlända elever på respektive skola inte är proportionerlig. Måluppfyllelsen i ämnet svenska bland de nyanlända eleverna är låg och undersökningen visar att bristande kunskap i läsförståelse samt ord- och begreppskunskap är de största orsakerna till det. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Bennett, Danny
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  "Drag Queens Talk Like Women, You Know": A Study in the Use of the hedge "You Know" in feminine-gendered Speech2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to analyze and compare the use of the verbal hedge "you know" in the spontaneous speech of women and drag queens to compare for instances of certainty and uncertainty as described by Holmes (1986). For the data, episodes of the reality shows RuPaul’s Drag Race Untucked which airs on Logo TV and The Real Housewives of Orange County which airs on Bravo TV were manually transcribed by the conventions of written speech. The use of "you know" was then analyzed by function and context. In the results of this study, the women used "you know" to express uncertainty more often than the drag queens, except not in the way Lakoff (2004) described as being an aspect of "women’s language." The drag queens used "you know" more often to express certainty. However, when used to express uncertainty its use by the drag queens was more relevant to "women’s language" as described by Lakoff (2004) or an exaggerated performance of femininity.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Bergqvist, Hanna
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska.
  Strategic Interaction in Radio Interview Discourse2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study is focused on the interactional strategies used by interviewees in radio discourse, which are face-saving, relationship-securing and cooperative strategies. The interviewees’ speech is analysed according to their use of the selected discourse operators, which are the hedge you know, the personal pronoun you, personal address as well as greeting questions, information-seeking, reassuring and tag-questions. The results turned out to be almost similar to previous research. The face-saving strategy is shown to be male-dominant, while the relationship-securing and the cooperative strategies proved to have female dominance. The results are contrasted and reviewed by using two different kinds of normalization. The normalization is done both according to the percentage of the selected items and the percentage of the space used for every selected item and strategy.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT03
 • 23.
  Binder, Ella
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  World Englishes in Lower Secondary School Textbooks: A comparative study between a Polish and a Swedish Textbook2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study has been to find out whether the authors of English textbooks in two EU countries, Poland and Sweden, view diversity and promote World Englishes in the same way or whether there are any differences. The attempt has been made to analyse reading texts in the two textbooks for teaching English as a foreign language, a Polish and a Swedish one, in order to see what different Englishes have been promoted there, and to which extent they are represented in both textbooks. For the purpose of this analysis, Marko Modiano´s descriptive model of World Englishes has been used. The study has shown that the Polish textbook focuses mostly on British and American English, and to a great degree on European countries where English is taught as a foreign language. On the other hand, the Swedish textbook promotes both British and American English, as well as major and local varieties of English, but does not mention European countries, except Great Britain obviously, almost at all. World Englishes are present both in the Polish and in the Swedish textbook but the textbook authors take slightly different approaches in promoting them. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Blackmore, Malin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Corny or Cool. Swedish Teenagers' Attitudes towards Australian and British English Accents.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay investigated Swedish teenagers' attitudes towards Australian and British English accents. The respondents were exposed to four different accents as part of a modified version of the Matched Guise Technique. They were then asked to fill out a questionnaire assessing the accents in terms of psychological qualities, social evaluation, job suitability and likability. The results show that previous research on attitudes to accents in other countries is applicable on Swedish teenagers' and that stereotyping is an influence as well.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Blom, Evelina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Vallin, Elin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  "Läsförståelse är nyckeln till allt": En intervjustudie om åtta lärares arbete med läsförståelse i årskurs 1–32017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete studerar vi hur verksamma lärare i årskurs 1–3 arbetar för att eleverna ska utveckla sin läsförståelse. För att ta reda på detta har åtta lärare på fem skolor i tre olika kommuner intervjuats och på så sätt har lärarnas tankar och erfarenheter av begreppet läsförståelse samlats in. Vidare har vi även undersökt hur dessa lärare arbetar för att följa upp elevernas utveckling i läsförståelse. Undersökningen innefattar en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Det insamlade materialet har sedan analyserats i olika kategorier och resultaten diskuteras mot bakgrund av vald forskning, litteratur och ett sociokulturellt perspektiv. I denna studie framkommer det att lärarna är väl förtrogna med begreppet läsförståelse och lärarna har därmed tillräckliga kunskaper i hur de ska arbeta för att utveckla elevernas läsförståelse. Vidare visar studien att läraren bör eftersträva ett varierat arbetssätt i undervisningen och att undervisning bör bedrivas i läsförståelsestrategier eftersom detta är något som eleverna inte enbart kan lära sig på egen hand. För att följa upp elevernas utveckling använder sig lärarna av formativ bedömning, vilket är något som lärarna arbetar med kontinuerligt i undervisningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Blomwood, Lena
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Talundzic, Selma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Barns samlärande i språk på förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här arbete handlar om barns samlärande i språk på förskolan och behandlar barns språkliga strategier i relation till barns sociala utveckling. Utifrån arbetets syfte, som är att synliggöra barns strategier för samlärande samt att förstå vilken roll språket och kultur har i barns sociala utveckling och relationer, formulerades följande frågor: Vilken roll har språket samt kulturella kompetenser för barns samspel och samlärande? Vilka språkliga strategier använder barnen? Hur ser samspelet ut och vilka samlärande strategier använder barnen?

  Bakgrunden behandlar förskolans utveckling under senaste åren samt förändring av syn på barn och kunskap. Med tanke på dagens mångkulturella samhälle ska vi beröra betydelsen av språkinlärning. Begreppen språkinlärning och samlärande beskrivs utifrån Piagets och Vygotskijs teorier och är vårt tolkningsverktyg.

  Vi har utfört undersökningen med hjälp av videoobservationer, inspelningen tog sammanlagt 90 minuter. Därefter gjorde vi en kvalitativ analys av empirin där olika kategorier belyser språk och samlärande. Observationer utfördes på tre olika förskolor där vi observerade barns samlärande. Sammanlagt har vi observerat barnen från tre olika kulturer. Resultat som framkommit ur vårt arbete är att både språk och kultur har en avgörande roll för barns samspel och samlärande, samt att språkutveckling påverkas starkt av kulturen.

  Download full text (pdf)
  Examensarbete 2016
 • 27.
  Bravo Cladera, Nadezhda
  University of Gävle.
  Backchannels as a realization of interaction: Some uses of mm and mhm in Spanish2010In: Dialogue in Spanish: studies in functions and contexts / [ed] Koike, DA; Rodriguez Alfano, L, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2010, p. 137-155Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The use of Mm and Mhm, as 'linguistic feedback items' (LFI), is explored in the interactions of Spanish-speaking Swedish bilingual adolescents. Results show that these LFI support the realization of the dialogue and function to continue the interaction and the acknowledgement of what is said by the interlocutor when pronounced with a flat or rising intonation, or to continue confirmation of questions or orders. The quantitative analysis shows that its use is more frequent with the bilingual youth than with the monolinguals in Spanish. This result could be interpreted as the transfer of the use of these items in Swedish to the Spanish interactions.

 • 28.
  Brozin, Marcus
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  The intentions behind Barack Obama's strategic use of personal pronouns2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Brundin, Jenniefer
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hebert, Jennifer
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Attityder till engelska lånord: - awesome eller skräckinjagande?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Är engelska lånord ett hot mot eller har de en berikande effekt på det svenska språket? Det engelska språkets inflytande på det svenska språket växer ständigt i samband med utvecklingen, som resulterar i att nya begrepp och beteckningar letar sin in i det svenska språket. Frågan är dock om svenskar har en negativ attityd till de engelska lånordens framväxt eller om de är positivt inställda till dess inverkan på det svenska språket. Enligt en kvantitativ undersökning med ett urval informanter med svenska som modersmål har en klar majoritet av informanterna en positiv attityd till engelska lånord. En jämförelse mellan olika åldersgrupper visar dock att den äldre generationen har en tendens att vara mer negativa till mängden engelska lånord i det svenska språket, och att de direkta lånorden inte är lika godtagbara som andra typer av lånord vilket kan bero på den ortografiska kopplingen till det engelska språket. De positiva attityderna är däremot betydligt fler främst hos den yngre generationen, som anser att engelska lånord har en positiv effekt på det svenska språket.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Brändström, Camilla
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  "Gender and Genre": A Feminist Exploration of the Bildungsroman in A Portrait of the Artist As a Young Man and Martha Quest2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The predominant focus on the male protagonist in the Bildungsroman genre has provoked feminist critics to offer a re-definition of the genre, claiming that the female protagonist's development differs in significant ways from the traditionally expected course of development (i.e. male). A feminist comparison between A Portrait of the Artist As a Young Man and Martha Quest found, unexpectedly, that the female protagonist follows the traditional Bildungsroman trajectory in several respects, whereas the male protagonist deviates from it. A Portrait emphasizes the themes of childhood, formal education and religion, while in Martha Quest the themes of family relations, informal education, sexuality and marriage are treated at length. Martha Quest as an example of a female Bildungsroman deals specifically with the issues of role models, gender roles and gender inequality, which neither the traditional Bildungsroman nor A Portrait does.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Bucht, Karolina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Roos, Ida
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Förskolans arbete kring modersmålsstöd: En studie om hur verksamma i förskolan kan påverka barns flerspråkiga utveckling2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie och undersökning är att studera hur verksamma inom förskolan arbetar och bemöter modersmålsstöd i förskolan. Vi vill även titta närmare på hur personalen i förskolan uppmärksammar barnens olika kulturer i verksamheten. Vi har arbetat fram tre frågeställningar: Hur ser verksamma inom förskolan på modersmålsstöd? hur arbetar förskolor med att alla barn ska få ta del av varandras språk och kulturer? och hur arbetar förskolor med dokumentation av språkutveckling? Vi har valt att genomföra en enkätstudie och lämnat ut enkäter till förskolechefer, förskollärare och barnskötare inom två olika kommuner. Vi har även genomfört en kvalitativ intervju tillsammans med en SVA lärare (svenska som andra språk). Av vår studie kan vi se att modersmålet har stor betydelse för barnets individuella utveckling och att förskollärarens förhållningssätt har stor betydelse för hur detta bemöts. Vi har också kunnat se att uppmärksamhet kring varandras kulturer och språk minskar känslan av att vara annorlunda, samt hur arbetet kring detta ser ut i de olika förskolorna vi undersökt. Vi har också sett hur viktigt det är att vi dokumenterar barns språkutveckling för att kunna erbjuda rätta metoder till barns språkutveckling och även hur det bemöts på förskolorna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Burman, Agnes
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  "Löjligt, sjukt, perverst": en modern begreppshistorisk analys av perversion2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Perversion är ett negativt laddat begrepp som används för att beskriva personer eller företeelser som avviker från normen, oftast den sexuella. Jag undersöker vad, vem och vilka som kallas perversa i tidningen Expressen år 1966, 1986 och 2016, med syftet att synliggöra hur begreppets användningsområde har förändrats.

  Min metod har sina rötter i den begreppshistoriska teorin och är utvecklad av Reinhart Koselleck. Genom synkrona och diakrona analyser granskar man politisk-sociala begrepp och sammanhangen de brukas inom.

  Resultatet visar att bruket av begreppet som ett icke-sexuellt, värdeladdat ord har varit konstant. Det har också åsyftat ett varierande antal sexuella läggningar och uttryck, varav några finns närvarande under alla årtal. Min slutsats blir att det perversa inte nödvändigtvis förblir perverst: ibland brukas begreppet impulsivt, som en reaktion mot det vi inte är vana vid. Begreppets associationer med det förbjudna och tabubelagda förblir dock beständiga.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Byström, Tony
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  "En kåranda, visst finns det!": En språksociologisk studie om tystnadskulturen i fängelse2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Very little or any of the research within social language about different cultures of silence has been devoted to the norms of silence which exists within the speaking community of prison and which is shared by both inmates and staff. The purpose with the essay has therefore been to, from earlier research, investigate what the norms of silence in prison are, how these affect inmates and staff in their attitude toward each other and the communication between them, and if there are similarities in the norms of silence between the two groups and how these are expressed, regulated and applied within the speaking community compared with other cultures of silence. The essay takes it point of departure within theory of social language and how one uses the sound of language, words and turns in a correct way according to the norms and attitudes that exist within a speaking community and focus foremost around the culture of silence and its norms for silence and secrecy that exist within the speaking community which is shared by both inmates and staff in prison. The empiric collection has been done through qualitative method in combination with introspection, participation observation and interviews plus questionnaires which later have been interpreted and compared with earlier research. Four respondents, all of them staffs who have been or are active within the Swedish correctional system and have possessed varying posts, were interviewed or had to answer questionnaires which aimed to make the respondents to think about and to confirm the existence of a culture of silence. The result of the essay showed that staff, like inmates, have norms for silence and that staff in meeting with inmates shows varying degrees of attitudes, dependent if there’s about a closed respective an open ward, so that the verbal communication is affected by an informal attitude towards the inmates which is more accepted in open than compared with closed wards within the group of staff because the level of security is higher. Through the investigation of which norms of silence there are within the group of staff, generally, and how these are expressed and regulated within the speaking community through highlighting experiences and attitudes to better understand and explain the meaning of silence in different circumstances, and to compare the results in the essay with earlier science in order to bring forward similarities and differences in silence among inmates and staff with other cultures of silence, the essay has showed that there’s a culture of silence with norms of silence not only within prison, i.e. among inmates and staff, but within all speaking communities, which affect the communication with other groups or cultures negative, and that the formation of attitudes, i.e. negative social representation of others, and appliance and maintenance of the culture of silence is dependent on informal leaders which has a high status within the group.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Börjesson, Helene
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  66 svensklärares röster om skönlitteraturläsning på gymnasiet: en metastudie av 16 studentuppsatser2009Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med mitt examensarbete har varit att undersöka hur svensklärare resonerar kring sina val av skönlitterära texter i litteraturundervisningen. Mitt undersökningsmaterial har utgjorts av 16 studentuppsatser där sammanlagt 66 svensklärare intervjuas. När lärarna redogör för vad som är av avgörande betydelse när de planerar vad som ska läsas i Svenska A och Svenska B hänvisar flera av lärarna till en kombination av ett antal olika faktorer. I de fall där endast en faktor med avgörande betydelse för valet nämns är detta skolans utbud. Samtidigt så kan vi förmoda att just den begränsningen finns med underförstådd hos dem som endast nämner andra faktorer såtillvida de inte har befogenhet att köpa in den litteratur som de önskar använda sig av. Majoriteten av lärarna är erfarenhetspedagogiskt orienterade snarare än kulturarvsorienterade i sin praxis och vid sidan av skolans utbud utgör ett hänsynstagande till elevernas erfarenhetsvärldar en särskilt angelägen aspekt för respondenterna. Det är viktigt, anser många lärare, att eleverna kan relatera till litteraturens innehåll, att läsningen kan leda till intressanta diskussioner och att den väcker fortsatt läslust.

  Undersökningsmaterialet vittnar om stora skillnader när det gäller lärares krav på vad eleverna ska läsa. Det tycks råda stor tolerans gentemot elever som inte är läsintresserade då lärarna förstår att ungdomar på 2000-talet väljer bort en tidskrävande aktivitet som läsning till förmån för diverse skärmbaserade aktiviteter. För att motivera till läsning är det vanligt att eleverna får vara med och påverka vad de ska läsa - oftast genom att välja en text från ett urval av texter. Dessa mindre stränga krav på vad eleverna ska läsa kan kopplas till att lärarna tolkar sitt uppdrag utifrån en ämnessyn som grundas i erfarenhetspedagogik snarare än kulturarvsförmedling vilket för med sig att man prioriterar att finna texter som eleverna lätt kan finna en ingång till snarare än att fokusera på att eleverna presenteras för en så representativ bild av litteraturhistorien som möjligt. Ett flertal studier av ungdomars läsvanor påvisar att en bok som utger sig för att vara en sann historia väcker starkt intresse hos denna läsarkategori och detta bekräftas i lärarintervjuerna.

  Merparten av lärarna ställer sig negativa till införandet av en litterär kanon i den svenska skolan med motiveringen att möjligheten att anpassa valet av litteratur som ett led att motivera de svagare eleverna därmed skulle begränsas och att det därför enbart skulle gynna de studiemotiverade eleverna. Ett annat skäl till att förhålla sig negativ till förslaget som framkommer i intervjuerna är att man befarar att en litterär kanon för skolan skulle domineras av västerländsk litteratur skriven av manliga författare och därmed ge en dåligt nyanserad bild av litteraturhistorien. Man kan dock via de uppsatser som inkluderar litteraturlistor över vad man läser i de intervjuade lärarnas klasser konstatera att såväl västerländsk litteratur som manliga författare i många skolor markant dominerar inom litteraturundervisningen redan utan en officiell litterär kanon. Särskilt svårt tycks det vara att skapa utrymme för litteratur från olika delar av världen. Nio av de 16 uppsatserna som ingår i min studie kommenterar den debatt som kom till stånd i samband med Cecilia Wikströms motion om införandet av en litterär kanon i skolan där många kritiska röster varnade för ett alltför strikt västerländskt perspektiv på litteraturhistorien. Den sammantagna bilden som framkommer i intervjuerna när det gäller läsning av icke västerländska författare är att stoffträngseln, som främst är ett resultat av det vidgade textbegreppet, hindrar många lärare från att inkludera texter av författare från olika delar av världen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Dahl, Oscar
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Lafon, Angeliqua
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Lusläsa eller läsa lusen av någon: En studie av elevers förståelse av idiomatiska uttryck i årskurs 4-62018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate and compare middle school student’s understanding of Swedish and English idiomatic expressions. Furthermore, this study aims at investigating whether there is any age progression in the understanding of idioms and examine how teachers work with idiomatic expressions. The study was conducted at two different schools and a total of 196 students from year group 4 - 6 participated in a questionnaire survey and a total of five legitimized teachers was interviewed. The study shows that the overall understanding of idiomatic expressions is relatively low. However, the understanding of Swedish idioms is higher than the understanding of English idioms. The progression of English idiom comprehension follows a more linear development curve, while the progression of Swedish idiom comprehension decreases after year five. In Swedish, students show a greater understanding of the idiomatic form, how an expression is structured, rather than the actual meaning of the expression. In English idiomatic comprehension, the study shows that the students have a greater understanding when it comes to the meaning of the expression rather than the form. The result of the interviews shows that teachers, in both subjects, works with idiomatic expressions to a small extent. Swedish teachers work sporadically when idioms occur in fictional texts or when they appear in other educational materials. English teachers, on the other hand, work with idiomatic expressions in a more planned and structured way. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Dahlin, Jessica
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Det är utsidan som räknas: En multimodal undersökning av tre svenska skönhetsklinikers budskap om skönhet, hälsa och ansvar.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är klarlägga hur tre svenska skönhetskliniker framställer sina tjänster på respektive webbplats. Jag har valt att använda mig av en multimodal textanalys för att undersöka både skriftliga och visuella element. Materialet begränsas till startsidorna samt webbsidorna om botoxbehandling och fettsugning.

  Analysen avser att besvara hur klinikerna framställer sina ingrepp och behandlingar. De språkliga valen visar om dessa enbart inbegriper erbjudanden med möjligheter eller om det även ligger något ansvar på patienten. Vidare analyseras vilka kriterier den ideala patienten bör uppfylla. Den avslutande diskussionen avser att klargöra vilken inverkan dessa faktorer kan ha på individens fria val. 

  Resultatet visar att klinikerna framställer sina ingrepp och behandlingar som erbjudanden från deras sida, samt att ansvaret till största delen ligger på patienten. Löften realiseras med förbehåll och information talar om att patienten är skyldig att skaffa kännedom om riskerna innan ett ingrepp eller en behandling genomgås. Tidigare forskning har visat att den ideala patienten är frisk, har normal vikt och realistiska förväntningar. Detta har tidigare diskuterats utifrån ett risk- och säkerhetsperspektiv. Mitt arbete fördjupar denna problematik och belyser de kroppsliga normer som skapas för att ens få möjligheten att genomgå ett skönhetsingrepp. Vid exempelvis en fettsugning kan det innebära viktnedgång för en patient som inte redan har en ”någorlunda normal vikt”. Därtill finns det även en problematik kring vem som bedömer vad som är ”realistiska förväntningar”. Är det kliniken eller den som ska leva med resultaten?

  Skriftliga och visuella element hjälper till att förstärka patienternas behov. Tillsammans skapar klinikerna en värld där normerna för utseendet och hälsan förstärks och förnyas. Min konklusion är att det finns tydliga tendenser att vi strävar mot ett samhälle där individens status och framgång än starkare graderas efter utseende.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Dahlin- Jones, Annelie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Janusiewicz, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Filmens roll i svenskundervisningen: En studie av lärares förhållningssätt till mediet i gymnasieskolan2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är en fördjupning i och undersökning av filmens potential som didaktisk redskap i gymnasieskolans svenskundervisning och i vilken utsträckning mediet används. Multimodal teoribildning har studerats och en extensiv litteraturgenomgång genomförts för att identifiera möjliga användningsområden för film. Kvalitativa intervjuer med lärare som är verksamma i svenskämnet i gymnasieskolan idag har utförts. Det huvudsakliga resultatet från studien belyser att lärare är positivt inställda till att använda film i sin undervisning och gör det till viss del, men att det behövs mer vägledning och struktur runt både konsumtion och produktion av film för att lärarna ska kunna nyttja dess fulla multimodala och didaktiska potential i klassrummet.

  Download full text (pdf)
  Filmens roll i svenskundervisningen
 • 38.
  Dienstbier, Maria
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Magnusson, Josefin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  ”Vad menar du med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?”: En intervjustudie med undervisande lärare i svenska som andraspråk om deras synsätt på lärplattan som pedagogiskt verktyg vid arbete med litteracitet och språk- och kunskapsutveckling2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande intervjustudie har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och dess syfte är att undersöka hur undervisande lärare i svenska som andraspråk resonerar kring lärplattans möjligheter i arbetet med språk- och kunskapsutveckling. Studien innefattar även lärares syn kring arbete med läs- och skrivutveckling i samband med lärplattan. Resultatet visar att det finns en stor otydlighet hos lärarna i studien om varför lärplattan används som ett verktyg samt vad språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär, och hur lärare arbetar med lärplattan för att gynna denna utveckling hos eleverna. Ytterligare resultat visar även att begreppet litteracitet är obekant för de flesta lärare som deltagit i studien. Lärares utbildningsnivå inom informations- och kommunikationsteknik och ämnet svenska som andraspråk har även undersökts för att belysa hur deras kunskap korrelerar till deras arbetssätt och synsätt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Drion, Elisabeth
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish.
  Marston, Pamela
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Action research in Swedish LSP practice: Can we do it? Can we get FUNDED for it?2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Action research is an internationally established method of inquiry, primarily within education.  It is not a research method that is widely practiced within Sweden, although given its specific focus, that of a disciplined inquiry undertaken by an instructor with the intent that this research will inform and possibly change her/his teaching practices in the future, this poster will explore the possibilities of using this method within LSP.

  This poster will outline the three basic types of action research ( individual, collaborative, and institutional) and will briefly note the benefits and drawbacks of each type from a Swedish university organizational perspective.  This poster will also present several direct examples/ eventual case studies of action research areas/ types of inquiries within two disciplines, English studies and Swedish studies, at Högskolan i Gävle.

  New research methods are adapted in direct relation to their possibility of being funded, and this poster will also address this.  Several of the major funding agencies in Sweden, including VR, RJ, SI, and STINT, will be examined here in terms of the possibilities of acquiring support for action research within the context of their respective guidelines.  The poster will present various potential inroads and research cluster constellations as possible options.

 • 40.
  Edin, Lina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Att förstå ett ord: En studie om ett ordförståelsetest i årskurs 9 - uppnår eleverna förväntade resultat?2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom att undersöka DLS-ordförståelsetest i skolår 9 är syftet med denna uppsats att se om elevernas resultat uppnår det förväntade staninevärdet för årskursen. DLS-ordförståelsetest används för att screena elever och se hur klassen/gruppen ligger till. Detta görs för att synliggöra om eleverna kan visa att de känner till synonymer till ord och begrepp som testet tar upp. I min undersökning använder jag detta test, där ord och begrepp som de möter i ordförståelsetestet är hämtade från flera av skolans ämnen. Jag vill också undersöka om skillnader kan ses mellan elever med svenska som modersmål och elever med svenska som andraspråk, samt om kön har någon betydelse. Min förhoppning var att alla elever som deltar i undersökningen uppnår förväntade resultat och kan visa en god ordförståelse. Om de mot min förmodan inte gör detta, kan det möjligtvis bero på att de talar ett annat språk hemma? Att de har vårdnadshavare som ej har utbildning, och inte har ett akademiskt språk? Att tala flera språk kan vara utmanande, och ordförståelsen kan brista hör vi i debatter – men är det verkligen så? Har eleverna i studien vårdnadshavare som har studerat och vidareutbildat sig efter gymnasiet, kan det då vara så att dessa elever möter ett mer akademiskt språk? Min hypotes är att det kan tänkas vara så.

   

  Jag har i denna studie samlat in material från tre parallellklasser i årskurs 9 samt skickat hem enkät till vårdnadshavare där de dels godkände elevens medverkande i studien, och dels frågor till vårdnadshavaren om dennes utbildningsbakgrund. Det visade sig att majoriteten av eleverna uppnår förväntade resultat för årskursen.

  Undersökningen visar att en viss skillnad kan ses gällande pojkar och flickor, däremot mellan elever med svenska som andraspråk och elever med svenska som modersmål kan denna skillnad inte ses i samma utsträckning.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Einarsson, Elin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  The National Text in English: An Analysis of the listening comprehension part2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Ekelund, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Progression?: en studie av en andraspråkinlärares skrivutveckling inom ramen för Sfi-provet 'Skriva'2012Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att studera eventuell progression i skrivutvecklingen hos en vuxen andraspråksinlärare, inom ramen för Sfi-delprovet ’Skriva’. Progression belyses både vad gäller kommunikativ och språklig kvalitet. Syftet är också att undersöka om progressionen inom språklig kvalitet följer processbarhetsteorin, en psykolingvistisk teori som beskriver grammatisk utveckling vid andraspråksinlärning.

  Metoden som används för att studera eventuell progression är den lingvistiska metoden performansanalys. Materialet som analyseras består av två texter producerade av en och samma Sfi-deltagare. Den första texten producerades på Sfi C-nivå, studieväg 3 (nybörjarnivå för studievana personer), och har blivit bedömd som godkänd. Den andra texten producerades på Sfi D-nivå, studieväg 3 (fortsättningsnivå för studievana personer), och har även den blivit bedömd som godkänd.

  Analysen visar att ingen progression blir tydlig vad gäller den kommunikativa kvaliteten, men att det verkar bero på avsaknaden av komplexitet i uppgifterna. Den progression som blir synlig finns i stället att finna inom den språkliga kvaliteten. När analysen kopplas till processbarhetsteorin syns en viss progression, då inom syntaxen.

 • 43.
  Eklund, Manne
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Does Politics Trump Gender?: A Study of Linguistic Features Among American Voters During the 2016 Presidential Election2017Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this essay, the usage of several linguistic features of 13 members of a televised political discussion are studied. The members of the discussion were private citizens, and not political experts. This particular discussion was filmed during the 2016 American presidential election, just before the second national debate between Hillary Clinton and Donald Trump. The studied linguistic features are: hedges, tag-questions, interaction and humor. By categorizing the members in three categories; age, gender and politics, this essay is able to investigate the results of the televised discussion by each category, and compare them to each other. The central question of the essay is if gender is a bigger divide regarding these linguistic features, than political views. The result shows that while gender still is the biggest divide regarding hedges, there are some specific elements where politics seems to trump gender.   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Eklund, Manne
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, English.
  Understanding English 5: A Study of the Central Content and Knowledge Requirements for the Course of English 52017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study regards the central content and knowledge requirements for the subject of English 5 in the Swedish upper secondary school system. The study is based on an analytical reading of the documents and is complemented by a questionnaire that was answered by upper secondary school teachers. The aim of the study was to investigate what parts of the documents lack clarity, from a new teacher’s perspective. The study finds a few examples of terms that are likely to confuse new teachers when grading students. Furthermore, questions were raised regarding the course in general, such as how to give the students confidence to speak English, when to use Swedish in the classroom and which English speech communities and cultures teachers should focus on. The questionnaire provided answers that could be helpful to newly graduated English teachers who are preparing to work in the Swedish upper secondary school system.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Engblom, Charlotte
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Samtal, identiteter och positionering: Ungdomars interaktion i en mångkulturell miljö2004Doctoral thesis, monograph (Other scientific)
  Abstract [en]

  This thesis concerns how identity among young people (aged 16–19) living in a multicultural area in Stockholm is made relevant. The aim is to analyse the identities that arise in situated interaction between young people and their peer group and with other people in their everyday life. The material consists of arranged four-party conversations, interviews, and audio tapes made by the young people themselves of everyday activities

  at school and during their leisure time. In the study, identity is perceived as being made relevant through dialogue. Identity is also seen as a strategic and flexible tool available to the individual for positioning him- or herself in a particular situation and for expressing solidarity and distance on the micro level.

  A topic analysis of the four-party conversations shows that the young people proceed following a global structure of topics, making it possible to discern a super topic for each conversation. The types of topics chosen in the four-party conversations show similarities and can be presented as ethnicity-related, school-related and related to the setting of the recording. The preoccupation with ethnicity-related topics is partly seen as a response to the investigation itself, making double positioning necessary for the participants. An analysis of the pronoun vi ‘we’ is aimed at making visible the groups that the young people include themselves in and their positioning vis-à-vis each other. The situationally inclusive ‘we’ and the situationally in- and exclusive ‘we’ are used to regulate and modify conversations. The extended inclusive ‘we’ makes categorisations like classmate, Swede and immigrant relevant. An analysis of ethnifications shows that ethnic identities are closely connected to the micro level and arise in contrast to or in comparison with other participants or groups outside the conversations. Ethnic identities and school-related identities are often resisted in the material. Resistance is seen as an interactional way of levelling the unequal relations that the categorisation produces. It is also considered a reflection of their shared reality being just as important as the differences generated by categorisation. An intra-individual study of three young people in different everyday

  situations provides evidence that ethnic identities are flexible, context-sensitive and made relevant depending to a large degree on the participants and the situation at hand.

 • 46.
  Englin, Annika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Svordomar är kraftuttryck: En språkvetenskaplig undersökning om hur attityder till svordomar och bruket av svordomar i tal och i text ser ut bland studenter på en högskola i Mellansverige2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka hur attityder till svordomar och bruket av svordomar i tal och i text ser ut bland studenter på en högskola i Mellansverige.

  Metoden i denna uppsats är en datainsamling som sker genom en kvalitativ enkätundersökning där studenter på en högskola i Mellansverige besvarar ett antal frågor om svordomar. Deras kön, ålder och program/kurs tas i beaktning så att det går att dela upp data och gå djupare bland annat för att undersöka skillnader mellan män och kvinnors svar. Resultatet redovisas kvantitativt.

  Det var 32 stycken studenter som fyllde i enkäten vid högskolan i Mellansverige. 10 stycken var män och 22 stycken var kvinnor. Resultatet visar att studenterna tycker att svordomar är okej och de använder alla svordomar i tal och många också i text. Den vanligaste svordomen i tal var Fan och Jävlar för både män och kvinnor och det var samma i text. Studenterna använder mest svordomar som kraftuttryck för att visa känslor när de är arga, har ont och är irriterade. De svordomar både männen och kvinnorna ansåg var värst var enligt alfabetisk ordning: Cunt, Fitta, Hora, Kuk och Slyna, de fem orden rangordnades i toppen men det skilde sig i vilken ordning orden hamnade.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Englin, Sara
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Ridderliga män och hjälplösa kvinnor?: En språkvetenskaplig undersökning av fantasygenrens karaktärsgestaltning med adjektiv och adverb utifrån ett genusperspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka två fantasyromaners användning av personbeskrivande adjektiv och adverb utifrån ett genusperspektiv. Materialet är David Eddings (1997) bok Stenens väktare och Christopher Paolinis (2006) bok Eragon.               

  Metoden är en kvalitativ närläsning utifrån ett genusperspektiv av dessa två verks första 100 sidor. I materialet analyseras åtta karaktärer för att urskilja vilka adjektiv och adverb som beskriver de kvinnliga respektive manliga karaktärerna. Analysen går över till en kvantitativ och kvalitativ undersökning, då de utvalda adjektiven och adverben sätts in i tabeller och räknas ut i procent som sedan tolkas.

  Resultatet visar att det finns skillnader i valet av de personbeskrivande adjektiven och adverben mellan de manliga och kvinnliga karaktärerna. Vilket är förväntat, men det finns även likheter som antyder på en samhällsutveckling, en utveckling i riktning mot mer jämställt. Brytningen av genusstereotyper skapar likheter mellan de manliga och kvinnliga karaktärerna, kvinnorna tillåts vara lika aggressiva som män och männen får vara mildare. Karaktärerna får beskrivas med samma adjektiv och adverb.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Englund, Erica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Karlsson, Jeanette
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Läsförståelse: En mindre studie om hur lärare kan arbeta med läsförståelse i årskurserna 1–4 på en skola på Åland2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie är genomförd på Åland i två olika grundskolor. Den är baserad på intervjuer med lärare och elever samt observationer i klassrummen. Studien bygger på fem lärares egna erfarenheter kring läsundervisning inom årskurserna ett, två, tre och fyra. Lärarna redogör för hur man kan arbeta med att skapa en undervisning som ger en ökad läsförståelse hos elever i årskurserna ett, två, tre och fyra. Vi har tagit reda på hur lärare kan skapa en bra undervisningssituation som främjar läsförståelse hos elever. Studien belyser också vikten av en engagerad lärare i läsundervisningen. För att få ett elevperspektiv i studien har vi tagit reda på hur 18 elever i årskurs 1–2 uppfattar läsundervisningen. Tyngden i vårt arbete är att jämföra lärare och elever med varandra för att kritiskt bedöma läsförståelseundervisningen utifrån deras perspektiv. Det huvudsakliga resultatet vi fått utifrån denna studie är vikten av högläsning och engagemang hos lärarna. Utifrån resultatet kunde vi även se att eleverna visade ett intresse för läsning och en förståelse för sin vidare utveckling av läsning. I jämförelsen av lärarnas och elevernas uppfattning kunde vi tolka dessa som väldigt lika. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Engman, Caisa
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Östlund, Ida
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Stimuleras och utmanas de högpresterande eleverna tillräckligt?: En studie om lärares och högpresterande elevers syn på utmaningar och stimulans i ämnet svenska, årskurs 132017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det teoretiska ramverket kring denna kvalitativa studie bygger på det kognitivistiska perspektivet samt det sociokulturella perspektivet. Vi har undersökt grundskollärares beskrivningar av hur de individanpassar undervisningen för de högpresterande eleverna i ämnet svenska samt deras åsikter om vad skolan kan bidra med för att tillgodose de högpresterande eleverna i undervisningen. Vi har även undersökt hur högpresterande elever upplever sin svenskundervisning.

  Underlaget för studien har erhållits genom ostrukturerade intervjuer med grundskollärare för de yngre åldrarna samt elever i årskurserna 2 och 3.

  Resultatet av undersökningen visar att de berörda lärarna har en tanke med att utmana och stimulera de högpresterande eleverna genom individanpassningar men att det skulle kunna ske i högre utsträckning. Nivågruppering utefter elevernas olika förmågor och berikande effekter sker, medan acceleration förekommer minimalt i lärarens undervisning. De högpresterande eleverna uppger att utmaningar skulle kunna ges i mycket högre grad.

  Kompetensutveckling och samplanering mellan lärarna i syfte att utmana och stimulera de högpresterande eleverna sker minimalt på samtliga skolor som ingår i undersökningen. Ökad kunskap hos samtliga lärare om hur de kan bemöta högpresterande elever samt utökning av kollegialt lärande med fokus på högpresterande elever, skulle kunna bidra till att lärarna kan utmana dessa elever mer på rätt nivå. Vid samplanering skulle även ökad nivågruppering ske ute på skolorna anser lärarna, vilket skulle bidra till att svenskundervisningen individanpassades ytterligare för de högpresterande eleverna.

  Download full text (pdf)
  Engman och Östlund
 • 50.
  Estliden, Karin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  A study of gender in Swedish students' English writing2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
12345 1 - 50 of 210
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf