hig.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
12345 1 - 50 of 233
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdi, Shorash
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Stedt, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Utvärdering av Leicas multistations och laserskanners mätosäkerheter2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I nuläget finns det ingen standard för utvärdering av mätosäkerheter för terrester laserskanner (TLS), detta trots att instrumentet funnits på marknaden och använts länge. Eftersom tillverkarens specifikationer inte alltid överensstämmer, är det viktigt att ha kunskap om hur bra instrumentet presterar. Ett flertal studier har under det senaste decenniet tillämpat olika metoder för att undersöka mätosäkerheten på olika TLS.

  Syftet med denna studie var att utvärdera och jämföra mätosäkerheterna mellan Leica ScanStation C10, som är en renodlad TLS, och Leica Nova MS50, som är en totalstation med skanningsfunktion, under två olika väderförhållanden. Osäkerheterna togs fram genom att använda ISO 17123-5:2012, som egentligen är en internationell standard för framtagande av totalstationers mätosäkerheter, för att undersöka om denna standard även kan appliceras på TLS. Undersökningen, som skedde utomhus vid Högskolan i Gävle, genomfördes genom att skanna signaler som ställts upp i en triangelformation från tre stationer. Vid skanning med TLS användes både sfär- och HDS-signaler medan MS50 endast skannade sfärer. Signalerna skannades in fyra gånger från varje instrumentuppställning. Mittpunktskoordinaterna på signalerna togs fram med programvaran Cyclone och därefter beräknades mätosäkerheterna med härledning från ISO-standarden. Resultatet på 3D-osäkerheten för C10 med HDS-signal och sfär blev 2,9 mm respektive 3,5 mm vid soliga förhållanden samt 1,1 mm respektive 1,4 mm i molniga förhållanden. I MS50:s fall blev osäkerheten i sol 3,0 mm och 3,7 i moln. Den höga 3D-osäkerhet som MS50 påvisade under båda väderförhållandena berodde på hög osäkerhet i höjdled. Dessutom genomfördes en hypotesprövning i form av ett chi-två-test på C10 som visade att den beräknade osäkerheten i plan och höjd inte avvek signifikant från tillverkarens specificerade osäkerhet vid användning av HDS-signaler i molnigt väder. Vidare konstaterades det genom ett F-test att det fanns en signifikant skillnad mellan C10 osäkerhet i plan och höjd vid användning av samma signaltyp under olika väderförhållanden medan. I MS50:s fall påvisades ingen signifikant skillnad alls. Av resultatet att döma, blev det en markant förbättring vid skanning under molniga förhållanden. Vår slutsats var att det går att tillämpa standarden som användes i denna studie för att beräkna mätosäkerheter på TLS och ISO bör överväga att använda samma standard för TLS som för totalstation.

  Fulltekst (pdf)
  Utvärdering av Leicas multistations och laserskanners mätosäkerheter
 • 2.
  Ahnberg Åsenius, Elisabeth
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Lekmöjligheter och trafiksäkerhet för barn i stadsmiljöer: Fallstudie av centrala Falun2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Små barn i förskole- och lågstadieåldern behöver utrymmen att leka och röra sig på för att utvecklas, och dessa behov behöver vägas in i samhällsplaneringen. Tyvärr finns det tecken på att hänsynen till barns behov av plats för lek och rörelsefrihet har tappat i prioritet inom stadsplanering de senaste decennierna. Exempelvis visar forskning att barns tillgång till allmänna platser att leka på i svenska städer generellt sett har minskat. Även barns möjligheter att röra sig fritt i svenska städer har kommit att begränsas alltmer, framförallt av den alltjämt ökande biltrafiken. Det har även konstaterats att allt färre barn går eller cyklar själva till skolan och att cyklandet på fritiden har minskat.

  Syftet med den här studien har varit att undersöka barns möjligheter att leka och röra sig fritt i stadsmiljöer. Studien har avgränsats till en fallstudie av stadsmiljön Falun-Centrum. Det är ett område på ca 2,5 km2 som är definerat sedan tidigare av Falu kommun och inrymmer Faluns stadskärna med centrumhandel, parker, vägar, bostadsområden, förskolor, skolor etc. Information har samlats in genom en postenkät skickad till vårdnadshavare till 100 barn inom åldersspannet äldre än ett och yngre än elva år, bosatta inom fallstudieområdet. 100 barn motsvarar ca 20 % av det totala antalet i området.

  Resultaten baseras på 53 svar; 39 svar på postenkäten och 14 svar genom kompletterande telefonintervjuer. Svaren visar att inom Falun-Centrum upplever respondenterna att deras barn har relativt god tillgång på platser att leka på i sitt närområde. Fältinventering av platserna visade att många av platserna var tillräckligt rymliga för att tillåta vidlyftig lek och hade grön och varierad terräng, vilket är bra. Vad gäller trafiksäkerhetsaspekter visar resultaten däremot att det finns stora hinder för barnens möjligheter att röra sig självständigt p g a brist på trafiksäkerhet.

  Sammanfattningsvis innebär det för barnen att de generellt sett har bra platser att leka på i sitt närområdet (även om det finns undantag), men att de inte kan röra sig självständigt till platserna p g a trafikfaror. Bristen på trafiksäkerhet innebär också att de har dåliga förutsättningar att ta sig till, upptäcka och lära känna nya platser i sitt närområde. I förlängningen hämmar det utvecklingen av deras geografiska förståelse för den omgivande stadsmiljön. Det minskar också deras möjligheter att möta och lära känna andra personer i området vilket försämrar den sociala hållbarheten i staden.   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Alikhani, Mohammad
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  A GIS-based crowdsourcing iPhone Application to Report Necessities, Civic Issues, and Public Events2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Civic issues in a society can be reported through a crowdsourcing web application. People can download the application on their smartphones and report the issues such as a pothole or broken streetlight. The report is submitted by taking a photo of the issue and additional information is entered. At first, the reports are submitted to a call center and after analyzing they will be transferred to organizations responsible for this type of events. In such a crowdsourcing project it is very vital to motivate people to participate in the project. The reports are supplied by users and without an acceptable number of users the application would be useless. In addition, having the exact location of a report is very helpful to facilitate the process of solving civic issues. Positioning with smartphones is not very accurate as they do not have strong and accurate GPSs. Therefore, there is a need to improve the accuracy of the positioning process and consequently accuracy of the spatial data. The aim of this thesis is to investigate how to employ GIS to help reporting civic issues and how to design an interesting client interface for such an application, in order to motivate user to download and use it. The goal is also to find out shortcomings and weaknesses of the positioning with smartphones and find a way to improve its accuracy.Some of successful similar applications’ structures and their interfaces were reviewed. In addition, a survey among existing users of crowdsourcing applications has been done in order to find out how to design the application to be interesting for users. Furthermore, some techniques and methods were chosen in order to improve the GPS accuracy especially in the places with a low GPS signal strength. These methods exploit WLAN and some of embedded features in a smartphone such as microphone, camera, accelerometer, gyroscope to improve the positioning accuracy. In the end, along reporting civic issues the user is able to report and get information about cheap and appropriate necessities and public events in different geographical areas through a map-based application. Furthermore, he or she is benefited by some location-based services such as online-food or taxi. The client application’s interface was designed for iPhone.This GIS-based mobile application would be an appropriate alternative for the old reporting methods like phone call or mail. Nevertheless, reporting civic issues itself, cannot be necessarily a strong motivation to attract the user to download and use the application. Therefore, desired feedbacks of the crowd need to be found out in order to encourage them to spend their time for the application. User needs to get motivated to use the application and considered additional parts can be very helpful to reach this aim.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Almstedt, Åsa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Peterson, Niclas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Lägesosäkerhet vid nätverks-RTK-mätning med inbyggd lutningskompensator: en undersökning av Leica GS18 T2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ett på marknaden nyligen introducerat GNSS-instrument är Leica GS18 T med inbyggd lutningskompensator, baserad på kombinerad GNSS- och tröghetsnavigeringsteknik (INS), som gör att mätstången med GNSS-instrumentet inte behöver centreras över den punkt som ska mätas in. Förutom att utföra snabbare mätningar möjliggör lutningskompensatortekniken inmätning av dolda punkter där konventionell GNSS-mätning normalt inte är möjlig utan mer tidskrävande indirekta metoder måste användas. Instrumentet har även avancerad GNSS-signalspårningsteknik som möjliggör mätning i svåra miljöer.

  På uppdrag av Lantmäteriet har som ett inledande test av Leica GS18 T lägesosäkerheten vid nätverks-RTK-mätning med lutande mätstång undersökts i tre situationer: vid mätning i olika lutningsgrader i både normal och svår mätmiljö, vid lutning mot olika väderstreck för att studera lutningsriktningens eventuella inverkan samt vid inmätning av hushörn som exempel på ett tillämpningsområde. I det senare fallet jämfördes resultatet med vad som erhålls med en indirekt metod, i detta fall dold punkt genom inbindning, som mätning med lutningskompensator möjligen skulle kunna ersätta. Analys av lägesosäkerheten baseras på beräkningar av standardosäkerhet, RMS (Root Mean Square) och medelavvikelse.

  Mätningarna med olika lutningsgrader på mätstången resulterade i en lägesosäkerhet på cm-nivå i plan för både normal och svår mätmiljö. Lägesosäkerheten i höjd hamnade på mm-nivå i normal mätmiljö och på cm-nivå i svår mätmiljö. Vidare pekar resultaten på att mätstångens lutningsriktning påverkar lägesosäkerheten. Orsaken till detta är dock inte klarlagd och kräver vidare undersökning. Inmätning av hushörn gav en medelavvikelse på ca 12 mm när mätstången lutades 30°. Metoden dold punkt genom inbindning gav generellt en lägre medelavvikelse, även om skillnaden är relativt liten (4 mm som lägst). En sammanfattande bedömning är att instrumentet fungerar bra vid detaljmätning, åtminstone vid positionsosäkerhetskrav på cm-nivå.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Andersson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Färdigställande av Sveriges digitala förrättningsarkiv: Effekter av skanning av äldre gällande förrättningsakter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  När Lantmäteriet skannade sina förrättningsarkiv till det digitala arkivet Arken var syftet att få ett rikstäckande digitalt förrättningsarkiv. Lantmäteriet lagrar idag sitt förrättningsmaterial i Arken. Äldre gällande förrättningsakter, vidare benämnda akter om ej annat anges, som aldrig överlämnats till Lantmäteriet för skanning saknas dock fortfarande i Arken. Dessa akter arkiveras från 1972 och tidigare av respektive kommun som saknar kommunal lantmäterimyndighet i de så kallade byggnadsnämndsarkiven. Detta följde av att dåvarande lantmäteristyrelsen år 1917 gav kommuner möjlighet att bli stadsregisterförare och fastighetsbildare i stad eller samhälle på landsbygden. Behovet av att akterna kommer in i Arken är stort och genom skanning tillgängliggörs de och blir mer lätthanterliga för samtliga aktörer med intresse av dem. Digitalisering av de återstående akterna skulle bidra till att göra både förrättningshandläggning samt arkivering av akterna mer effektiv, tillgänglig och lätthanterlig för Lantmäteriet. Detsamma gäller för kommuner som arkiverar dem, såväl som för privatpersoner och andra myndigheter. 

  Studien syftar besvara vilka effekter en skanning av de återstående akterna kan ha. Frågeställningar som användes var: 1) Hur kan handläggningen av lantmäteriförrättningar effektiviseras och 2) göras mer rättssäker genom skanning av byggnadsnämndernas akter som ännu inte skannats in i Arken? 3) Hur kan kommuner och andra aktörer på fastighetsmarknaden påverkas av skanning av dessa akter? Frågeställningarna besvarades genom inventering av akter samt intervjuer. Inventeringen verifierade de maskinellt uttagna antal akter som saknades i Arken och jämfördes med verkligheten i de kommuner som skannat sina akter. Tillsammans med detta utfördes en manuell inventering av respektive kommun, som inte skannat sitt arkiv. Intervjuerna beskrev förrättningars rättssäkerhet och kvalitet i handläggning och fastighetsregistret. Intervjuerna besvarade även vilka aktörer som kunde påverkas av skanning av de återstående byggnadsnämndsarkiven var samt hur aktörerna påverkades. 

  Med resultatet visas effekterna av skanningen bland annat vara tidsbesparingar och effektivitet för många av de inblandade aktörerna. Rättssäkerhet och kostnadsbesparingar ansågs också kunna åstadkommas hos kommuner och Lantmäteriet genom skanning av de äldre akterna. Slutsatser som drogs i arbetet var att skanningen påverkar de som idag använder akterna positivt och att satsningar inom detta bör satsas på från kommunalt såväl som statligt håll.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Andersson, Leo
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad.
  Lägets betydelse för värdet på småhus och tomtmark vid skidanläggningar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på om närheten till alpina skidanläggningar har någon påverkan på överlåtelsepriserna för fastigheter. Studien beskriver och analyserar även huruvida taxeringsnivån på småhusfastigheter nära en skidanläggning bör hanteras via värdeområdesindelningar eller inte. Studien skrivs på uppdrag av Lantmäteriet.

  I Sverige har marken delats upp i olika stora fastigheter. Varje fastighet är unik, vilket medför att det uppstår olika värden på fastigheterna. Den mest betydelsefulla faktorn för fastighetens taxeringsvärde är dess geografiska läge. Ligger fastigheten exempelvis långt från samhället, med dåliga kommunikationer till den närliggande staden, innebär det ofta ett förhållandevis lågt fastighetsvärde. Om fastigheten däremot har bra kommunikationer, nära till affär och skola, tillgång till kommunalt vatten och avlopp innebär det ofta ett högre fastighetsvärde. För att kunna undersöka hur närheten till alpina skidanläggningar påverkar fastighetsvärdet har det i detta arbete gjorts ortsprisundersökningar på två alpina skidorter, Björnrike och Lofsdalen i Härjedalens kommun. Data om försäljningar har samlats in för respektive område, vilka sedan har analyserats och bearbetats, och slutligen renderat i ett resultat. Det har även genomförts intervjuer under arbetet med studien.

  Resultatet i studien visar att det finns ett samband mellan småhusfastigheter som har ski-in/ski-out-läge och taxeringsvärdet. Fastigheter som har detta läge säljs för högre köpeskillingar än de fastigheter som inte innehar ett ski-in/ski-out-läge. Detta arbete har dock enbart undersökt hur ski-in/ski-out-läget påverkar marknadsvärdet för fastigheter i Björnrike och Lofsdalen. Fastighetsmäklare från andra alpina skidorterna i Sverige är dock överens om och bekräftar uppfattningen om att försäljningspriserna är högre för fastigheter och bostadsrätter som innehar ski-in/ski-out-läge.

  I Björnrike visade sig inte värdeskillnaderna vara så pass betydande att de undersökta fastigheterna behövde hanteras med hjälp av värdeområdesindelningar, men i Lofsdalen bör småhusfastigheter med ski-in/ski-out-läge hanteras via separata värdeområden. Ett förslag som under arbetet med studien har tagits fram och som redovisas i diskussionen är att småhusfastigheter vid alpina skidanläggningar skulle kunna hanteras i olika belägenhetsklasser i förhållande till skidbacken och skidliften. Utifrån belägenhetsklass skulle småhusfastigheterna kunna taxeras annorlunda. Ju närmare skidbacken eller skidliften fastigheten ligger, desto högre belägenhetsfaktor kommer fastigheten att få, vilket i sin tur påverkar taxeringsvärdet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Andersson, Linda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Hedlund, Johanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Trivsam boendemiljö för studenter: En gestaltningsstudie utifrån studenters åsikter för ett trivsamt boende2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The physical environment is a very important component for human health.  A well-functioning site enables people to recreation and social life. People who spend a lot of time outdoor are also experiencing less stress. If people doesn’t give opportunity to influence the spatial planning process there is a risk of negative attitudes and discomfort. This can create a mental illness. This study deals with how students feel about their physical environment and how they want it to be designed. The study is aimed at students who live in one of the three different student areas in Gävle: Kungsbäck, Campus Sätra and Midgård. The study is based on three methods. These were: a questionnaire, an observation study, and a physical design study in 3D.

   

  The observations showed significant problems with the site design as only movement, who take into necessary but significant activity account. The observations showed a clear lack of both elective and social activities, both of which are important for a well-functioning place. The survey showed dissatisfaction about the site design among the students. Through this study, students were given an opportunity to share their wishes about the site's future design. The proposals were designed in 3D. Three different proposals were developed: a zero option, an economical option, and an expensive option. The zero option indicates a probable development of the area if no action takes place. The economical option indicates a solution that focus on economical sustainability. The expensive option has the highest costs both in construction and maintenance. The evaluation showed that the students liked the economical proposal option most.

   

  The result showed the importance of student participation in the planning process. Student comments through the survey and evaluation, indicated that: trees, venues, water, grass and lighting should be included in future planning frameworks for student housing.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Andersson, Martin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Jonsson, Andreas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Nyström, Niklas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Insvällning av olimmade och limmade trädymlingar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Trä är ett förnybart material till skillnad mot många andra byggnadsmaterial. Andelen trä inom byggnadsindustrin kan ökas genom att använda trädymlingsförband som ett substitut till skruvar och spikar. Skruvar och spikar tillverkas av metaller, vilka inte är förnybara material. Tillverkningsprocessen av metallbaserade material är mer energikrävande än den för trämaterial och har därför en större inverkan på vår miljö.Syftet med studien var att undersöka vidhäftningskapaciteten hos trädymlingsförband, olimmade och limmade av träslagen bok och furu. Fastsättningen av de olimmade trädymlingarna gjordes med insvällning. Insvällning innebar i studien att trädymlingarna först torkades, vartefter de placerades i en regel i inomhusklimat. Trädymlingarna strävade därefter att uppnå fuktkvotsjämvikt vilket medförde svällning. Vidhäftningskapaciteten för trädymlingsförband bör kunna konkurrera med utdragskapaciteten för till exempel spik för att vara praktiskt användbart.Trycktester har genomförts i laborationssalen i hus 45 på Högskolan i Gävle för att fastställa trädymlingarnas kraftupptagningsförmåga. Trycktesterna genomfördes i en drag- och tryckmaskin av modellen Shimadzu AG-X. Resultaten av testerna har sedan jämförts med den teoretiska utdragskapaciteten för spik. Karakteristiska hållfasthetsvärden har beräknats utifrån trycktestsresultaten.Resultatet av studien visar att endast de limmade trädymlingarna kan konkurrera med utdragskapaciteten hos spik. Limmade trädymlingar kan därför vara ett substitut till spik. Karakteristiska hållfasthetsvärden för limmad bok och limmad furu är 5,2 kN respektive 4,3 kN.

  Fulltekst (pdf)
  Insvällning av olimmade och limmade trädymlinga r
 • 9.
  Andersson Skått, Kristian
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Bergkvist, Kristoffer
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Småhusfastigheters värdeförändring vid större infrastrukturprojekt: En studie av ombyggnationen E4 Sundsvall2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Infrastruktursatsningar är en stor del av den regionala utvecklingen i Sverige och forskare i ämnet är eniga om att satsningar på infrastruktur genererar en ökad ekonomisk utveckling. Något de fortfarande är oeniga om, är vilka metoder som är lämpliga att använda för att räkna ut effekten av den ekonomiska vinsten. Finns det några som gynnas mer än andra eller till och med missgynnas av dessa infrastrukturprojekt, hur ser det till exempel ut på landsbygden i de samhällen där större vägar tidigare passerat. Har dessa samhällen gynnats av att ha snabbare och enklare pendling till staden, eller har de istället drabbats negativt när motorvägen, som en del livnärde sig på, fått en ny sträcka.

  Denna forskningsrapport fördjupar sig i en av de största infrastruktursatsningarna i norra Sverige, nämligen ombyggnationen av europaväg 4 (E4) genom Sundsvall. Projektet som pågick mellan år 2010 och 2015 innebar att sträckan från Njurunda i söder till Skönsberg i norr byggdes om samt att Sveriges fjärde längsta bro anlades över Sundsvallsfjärden. Studien har med hjälp av ortsprismetoden och ortsanalyser utvisat vilken värdeförändring som skett på fastigheter taxerade som småhus, vid detta infrastrukturprojekt.

  Resultatet av dessa studier visar på den genomsnittliga förändringen av fastighetspriser i områdena Njurundabommen, Nedre Haga/Skönsberg, Nolby/Kvissleby samt Västbo. Data som låg till grund för resultatet visar delvis för få transaktioner, vilket är vanligt vid försäljningsanalyser på ortsnivå. Det genererar i sin tur en osäkerhet i resultatet, vilket medför att förändringarna kan bli stora i förhållande till den verkliga försäljningsutvecklingen. I denna studie minimerades detta genom att två likställda områden slogs ihop samt ett område fick tas bort, vilket slutligen gav ett resultat som indikerar på att områdena i denna studie haft en mer negativ prisutveckling mot Sundsvall och Sverige, sedan området fått en ny infrastruktur i form av E4:an Sundsvall.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Andrée, Martin
  et al.
  Lantmäteriet.
  Larsson, Karolina
  KLM; Stockholms stad.
  Nordqvist Darell, Fanny
  Stockholms stad.
  Malm, Linus
  Tyréns.
  Tullberg, Odd
  WSP.
  Wallberg, Ann
  JM.
  Norsell, Johan
  NAI Svefa.
  Paasch, Jesper M.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Seipel, Stefan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Datavetenskap.
  Paulsson, Jenny
  Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
  Slutrapport för projektet Smart planering för byggande: Delprojekt 3 - BIM som informationsstöd för 3D fastighetsbildning2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Samhällsbyggnadsprocessen behöver utvecklas och bli smartare, öppnare och mer effektiv för ett ökat bostadsbyggande. En digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen kan ge ett effektivare samarbete mellan kommun, fastighetsägare, byggherrar, medborgare, näringsliv och myndigheter.Vid bildande av tredimensionellt avgränsade fastigheter eller fastighetsutrymmen (3D-fastigheter) behöver gränsernas läge redovisas både verbalt och i kartor och ritningar, detsamma gäller berörda rättigheter. Det är idag ofta svårt att korrekt redovisa en 3D-volym med enbart dagens pappersritningar och även svårt att läsa en registerkarta i 2D med fastigheter och rättigheter beslutade i 3D. Beslutsunderlagen i fastighetsbildnings-processen behöver bli mer enhetliga och entydiga samt fastighetsinformationen behöver bli återanvändningsbar i hela samhällsbyggnadsprocessen.I detta projekt har vi studerat informationsbehovet i de olika tidpunkterna under fastighetsbildningsprocessen för 3D-fastigheter med fokus på vem som är ansvarig för att tillhandahålla informationsunderlag för att identifiera krav på utformning av 3D-modeller (t.ex BIM) och 3D-stöd för fastighetsbildning.Internationellt finns det ett stort intresse och många frågeställningar gällande samspelet mellan BIM och Fastighetsinformation; det är däremot ganska få fall som har identifierats där man har arbetat praktiskt med BIM i relation till redovisning av 3D-fastigheter.Projektethar även tittat på behov av visualisering och tillhandahållande av fastighetsinformation i 3D, hur informationen bör utformas för att kunna tolkas korrekt samt nyttjas vidare av andra aktörer i samhällsbyggnadsprocessen.Slutsatsen i projektetär att en framtida arbetsmodell där man i samband med myndighetsutövningen för fastighetsbildning samverkar med stöd av BIM och geografisk information i ärendehandläggningen kan ge stora effekter på både myndighetens effektivitet och i ärendeutövningen och för förståelsen av fastighetbildningsbeslutet hos samtliga intressenter i processen. För att det arbete som genomförts i denna utredning skall få genomslag i den dagliga verksamheten rekommenderar vibland annatatt de statliga och kommunala lantmäterimyndigheterna arbetar vidare med att utveckla arbetsprocessen och rekommendationerna för 3D-fastighetsbildning baserat på resultatet från detta projekt och redan i dagens modell efterfrågar att man i handläggningsprocessen kan arbeta BIM-baserat även om kommande beslutshandlingar under en övergångsperiod fortfarande kommer att vara baserade på ritningsbilagor i 2D.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Ansin, Frida
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Rödin, Matilda
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Exploateringsavtal: Samverkan mellan kommun, lantmäterimyndighet och exploatör2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En lagändring trädde i kraft i plan- och bygglagen den 1 januari 2015 för att förenkla och effektivisera detaljplaneprocessen. Lagändringen innefattade en ny roll för lantmäterimyndigheten i planprocessen samt nya regler för exploateringsavtal. Studiens syfte var att beskriva hur samverkan mellan kommun, lantmäterimyndighet och exploatör fungerar gällande exploateringsavtal samt hur lagändringen i plan- och bygglagen angående exploateringsavtal påverkat dessa parter.

  För att besvara studiens frågeställningar sändes en webbenkät till Sveriges alla kommuner för att erhålla en överskådlig bild av lagändringens påverkan över landet. Det genomfördes även semistrukturerade telefonintervjuer i fem kommuner med antagna riktlinjer för exploateringsavtal. Exploateringsingenjörer, lantmäterichefer och exploatörer intervjuades för att erhålla olika perspektiv på samverkan och hur lagändringen påverkat dessa parter.

  Studiens resultat visade att förhandlingen mellan kommun och exploatör gällande exploateringsavtal har påbörjats tidigare i processen efter lagändringen i plan- och bygglagen. Kommunen måste även efter lagändringen betala ersättning när de tar mark i anspråk för allmän plats. Lantmäterimyndighetens mer aktiva roll har bidragit till att oklarheter och brister kan korrigeras i exploateringsavtalen. Emellertid har det gått för kort tid för att helt kunna avgöra vad lantmäterimyndighetens roll bidragit till i exploateringsavtalen. Exploatörerna har fått större möjligheter att påverka exploateringsavtalen. Samarbetet mellan kommun, lantmäterimyndighet och exploatör har blivit tydligare och till viss del förbättrats, men i det stora hela är uppfattningen att samarbetet är oförändrat. På sikt finns det möjlighet till en förbättring.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Arvids, Mattias
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Samfälligheter: Föreningsförvaltning och Samfällighetsföreningsregistrets aktualitetsgrad2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Samfälligheter har en mycket viktig roll i Sverige för samverkan mellanfastigheter i förvaltningen av gemensamma resurser. Dessa kan förvaltas på två vis; genom föreningsförvaltning och delägarförvaltning. Föreningsförvaltninglämpar sig bäst för större samfälligheter som kräver många förvaltningsåtgärder och har många medlemmar. En sådan förening sköts genom en styrelse som är vald av medlemmarna. Styrelsens uppdrag går ut på att enligt lagstiftningen följa föreningens stadgar och stämmobeslut samt att se till att befintliga anläggningar förvaltas enligt anläggningsbeslutet och att nya anläggningar blir utförda. Detta uppdrag innebär dock vissa svårigheter; engagemanget sker på ideell grund och lagen innehåller inga närmare krav på styrelsens kompetens, vilket öppnar upp för olika former av problematik. Uppgifter om samfällighetsföreningarna står att finna i Samfällighetsföreningsregistret och Fastighetsregistret. Det förstnämnda har en bristande kvalité på sina uppgifter vilket utgör ett problem för såväl föreningarna som för utomstående.

  Med dessa förhållanden som bakgrund görs en studie på rådande lag och regelverk i området kombinerat med kvalitativa intervjuer av ordföranden vid samfällighetsföreningar. Syftet är att undersöka hur styrelsens uppdrag ser ut vid föreningsförvaltning, hur denna förvaltning fungerar i praktiken och vilka eventuella problem som står i vägen för optimalt fungerande samfällighetsföreningar, samt vilka åtgärder som kan tänkas ge Samfällighetsföreningsregistreten förbättrad registerkvalité.

  Resultatet av studien visar att det största problem området utgörs av medlemmarnas i många fall bristande engagemang samt styrelsernas avsaknad på specialkompetens. Det framkommer att de bäst lämpade åtgärderna för att avhjälpa bristen på kompetens utgörs av att upprätta dokument med lättöverskådlig information till styrelserna, men även till medlemmarna som på så vis skulle kunna ställa högre krav på styrelsens arbete och själva upptäcka fel och brister i förvaltningen. Även en del förtydligande av bestämmelserna i lagen anses vara lämpligt. För att öka medlemmarnas engagemang uppkommer inga konkreta förslag från det resonemanget som förs.

  Genom att erbjuda samfällighetsföreningarna möjligheten att registrera ändrade uppgifter på Internet samt ge dem en belöning för detta i slag av en medlemsförteckning bör styrelserna bli mer noggranna i detta avseende, vilket framkommer i studien. Den främsta orsaken till att samfällighetsföreningarna inte anmäler ändringar i tillfredsställande grad beror på bristande kunskap, vilket bör kunna avhjälpas genom att någon form av broschyr ges ut till styrelsemedlemmarna innehållande relevant information.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Assefha, Sabina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Sandell, Matilda
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Evaluation of digital terrain models created in post processing software for UAS-data: Focused on point clouds created through block adjustment and dense image matching2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Lately Unmanned Aerial Systems (UAS) are used more frequently in surveying. With broader use comes higher demands on the uncertainty in such measurements. The post processing software is an important factor that affects the uncertainty in the finished product. Therefore it is vital to evaluate how results differentiate in different software and how parameters contribute. In UAS-photogrammetry images are acquired with an overlap which makes it possible to generate point clouds in photogrammetric software. These point clouds are often used to create Digital Terrain Models (DTM). 

  The purpose of this study is to evaluate how the level of uncertainty differentiates when processing the same UAS-data through block adjustment and dense image matching in two different photogrammetric post processing software. The software used are UAS Master and Pix4D. The objective is also to investigate how the level of extraction in UAS Master and the setting for image scale in Pix4D affects the results when generating point clouds. Three terrain models were created in both software using the same set of data, changing only extraction level and image scale in UAS Master and Pix4D respectively. 

  26 control profiles were measured with network-RTK in the area of interest to calculate the root mean square (RMS) and mean deviation in order to verify and compare the uncertainty of the terrain models. The study shows that results vary when processing the same UAS-data in different software. 

  The study also shows that the extraction level in UAS Master and the image scale in Pix4D impacts the results differently. In UAS Master the uncertainty decreases with higher extraction level when generating terrain models. A clear pattern regarding the image scale setting in Pix4D cannot be determined. Both software were able to produce elevation models with a RMS-value of around 0,03 m. The mean deviation in all models created in this study were below 0,02 m, which is the requirement for class 1 in the technical specification SIS-TS 21144:2016. However the mean deviation for the ground type gravel in the terrain model created in UAS Master at a low extraction level exceeds the demands for class 1. This indicates all but one of the created models fulfil the requirements for class 1, which is the class containing the highest requirements.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Astner, Frida
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Ohlsson, Mathilda
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Kajplats för permanentboende på vatten: Vilken lagstiftning tillämpas vid upplåtelsen för boendeformen?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att bo i husbåt är en boendeform som fortfarande håller på att etableras på bostadsmarknaden, och regelverket kring detta är nästintill obefintligt. Det har inte återfunnits någon lagstiftning som hanterar boende på vatten och det råder tvivel om vad som gäller vid upplåtelse av husbåtar vid en kajplats. Reglerna kring upprättandet av husbåtar faller mellan plan- och bygglagstiftningen och hamnens egna regler vilket gör att det inte konkret går att säga vilken upplåtelseform som är den mest tillämpbara sett för både markägaren och den som vill bo på vatten. För att få svar på frågeställningarna i denna studie har intervjuer genomförts med olika parter dessutom har olika lantmäteriförrättningar, där vattenfastigheter bildats, analyserats. Intervjuerna genomfördes sedan med telefonintervju med semistrukturerad metod samt via mailkonversation med några enstaka respondenter. Avtalshandläggare, nyttjanderättshavare, mäklare, ett företag som producerar flytande villor och en förrättningslantmätare kontaktades för att få olika perspektiv på upplåtelsen av kajplatserna. Analysen av förrättningsakterna gav en djupare förståelse över hur fastighetsbildning på vatten sker. Respondenterna i studien uppfattade den svenska lagen lika ofullständig som författarna gjorde när det gäller boende på vatten. Resultaten visar att beroende på vilken typ av boendeform kan lagen tillämpas på olika sätt. Studien visar att den bästa lösningen för flytande villor borde vara att bilda vattenfastigheter, vilket skulle göra att villan blir fastighetstillbehör. Detta skulle göra att belåningen av villan är möjlig. När det handlar om husbåtar som är i form av ett fartyg visar studien att den bästa lösningen för denna boendeform är att tillämpa lägenhetsarrende med längsta möjliga upplåtelsetid som är 25 år. Att ha lägenhetsarrende gör det dock svårt för belåningen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Barrefjord, Madelene
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Delin, Hanne-Marie
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Förrättningslantmätarens hantering av stiftelser utifrån Kammarkollegiets och tillsynsmyndigheternas prövningar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med studien var att utreda och klargöra hur förrättningslantmätaren bör handla när en stiftelse blir sakägare i en lantmäteriförrättning och hur stiftelsen ska behandlas utifrån förrättningslantmätarens undersökningsplikt. Studien hade även två delsyften där det första skulle beskriva och analysera hur stiftelsers föreskrifter kan ändras, medan de andra skulle utreda hur tillsynsmyndigheternas registrering av stiftelser genomförs. Förrättningslantmätare är en yrkesroll inom lantmäterimyndigheten och har till uppgift att handlägga samt besluta i fastighetsbildnings-ärenden. Lantmäterimyndigheten är den myndighet som har till uppgift att ansvara för att en effektiv och rättssäker fastighetsindelning genomförs. En stiftelse är en typ av juridisk person som bildas av en eller flera personer för att verka för ett bestämt ändamål. Stiftelsen ska förvalta en ekonomisk förmögenhet som har avsatts för ett bestämt ändamål, där förvaltningen ska ske över en längre tid. Förmögenheten kan bestå av fast egendom i form av fastigheter.

  Metoder som använts för att besvara studiens syften och forskningsfrågor var en litteraturstudie, en intervjustudie och en fallstudie. Litteraturstudien granskade tidigare forskning inom ämnes-området, lagstiftningen och facklitteratur för att ge en vetenskaplig grund. Intervjustudien genom-fördes för att få en grundlig förståelse för hur tillsynsmyndigheternas och Kammarkollegiets prövningar går till vid ändring av stiftelsers föreskrifter. Fallstudien granskade och jämförde tillsynsmyndigheternas och Kammarkollegiets prövningar vid ändring av stiftelsers föreskrifter, men fallstudien jämförde även vilka dokument tillsynsmyndigheterna kräver in av en stiftelse när den ska registreras. Intervjuer gjordes i fallstudien med samtliga tillsynsmyndigheter för att samla information om hur deras prövningar går till när stiftelser ska registreras i stiftelseregistren.

  Resultatet av litteraturstudien bestod av beskrivningar av förrättningslantmätarens yrkesroll, fastighets-, ägande- och stiftelsebegreppet. Resultatet av intervjustudien visade att de intervjuade tillsynsmyndigheterna och Kammarkollegiet har olika grundliga prövningar vid ändring av stiftelsers föreskrifter. Detta visade även fallstudien samt att tillsynsmyndigheternas prövningar skiljer sig åt vid registrering av en stiftelse. Slutsatsen beskriver hur förrättningslantmätaren ska handla när en stiftelse blir sakägare i en lantmäteriförrättning och hur stiftelsen ska behandlas utifrån förrättningslantmätarens undersökningsplikt. Två mallar finns i slutsatsen som innehåller riktlinjer för hur en kontroll av stiftelsens föreskrifter kan göras för att vara säker på att fastighets-bildningen inte strider mot stiftelsens föreskrifter.

  Fulltekst (pdf)
  Förrättningslantmätarens hantering av stiftelser utifrån Kammarkollegiets och tillsynsmyndigheternas prövningar
 • 16. Barthel, Stephan
  et al.
  Berghauser Pont, M.
  Colding, Johan
  Gren, Å.
  Legeby, A.
  Marcus, L.
  DN Debatt: ”Nytt miljonprogram – unik chans att lösa flera frågor”2016Inngår i: Dagens nyheterArtikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 17.
  Berg, Marianne
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Berglund, Helene
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Utvärdering av möjligheten att använda UAS vid gränsmätning i skogsmiljö2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skogs- och jordbruksfastigheter i Dalarna består ofta av långsmala och därmed opraktiska skiften, därför genomförs omfattande omarronderingsförrättningar av Lantmäteriet. Förrättningarna går ut på att byta mark mellan fastighetsägarna, för att skapa ändamålsenliga skiften, med syftet att bl.a. främja investerings- och exploateringsmöjligheterna inom regionen. För att kunna upprätta ett kartunderlag inför värderingen av fastigheten, måste de hävdade gränserna mätas in. Arbetet sker med Network Real Time Kinematic (nätverks-RTK) alternativt totalstation, och den största tillåtna radiella avvikelsen i plan är 0,50 m (basnivåkravet). Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka om det finns en möjlighet att använda Unmanned Aircraft Systems (UAS) vid mätning av hävdade fastighetsgränser. UAS är ett system bestående av en obemannad luftfarkost, en digitalkamera, en mottagare för Global Positioning System (GPS), ett Inertial Navigation System (INS), en radiolänk och en styrdator.

  I ett avgränsat område på ca 24 ha i Norra Åbyggeby, norr om Gävle, har svartvita och helvita flygsignaler av storleken 0,40x0,40 m placerats ut och mätts in som stöd- eller gränspunkter med nätverks-RTK. Medelkoordinater i plan har beräknats för de mätta punkterna, vilka har använts som referenskoordinater. Dessa har jämförts med mätta koordinater i en ortofotomosaik, framställd från flygningar med UAS på 100 och 180 m höjd. För att få ytterligare en jämförelse har flygsignaler markerats i respektive flygbild i programvaran PhotoScan från Agisoft, vilken har beräknat koordinater. Objektidentifieringen av flygsignaler, placerade i olika miljöförhållanden och från olika flyghöjder, har studerats.

  Digitaliseringen i ortofotomosaiken resulterade i ett radiellt Root Mean Square error (RMS-värde) på 0,083 m från 100 m flyghöjd och 0,049 m från 180 m flyghöjd. Motsvarande radiella RMS-värden resulterade i 0,071 m från 100 m flyghöjd, och 0,077 m från 180 m flyghöjd vid beräkningen i PhotoScan. F-test har beräknats med de fyra RMS-värdena, resultatet av F-testet visade att koordinater erhållna i en ortofotomosaik i ArcMap, är likvärdiga med koordinater erhållna genom blocktriangulering i PhotoScan, och vid blocktriangulering är koordinaterna även likvärdiga från flyghöjderna 100 och 180 m. F-testet visade även att koordinaterna inte är likvärdiga när de är erhållna i en ortofotomosaik från flyghöjderna 100 respektive 180 m. Om vi bortser från systematiken vid tre av punkterna i ortofotomosaiken från 100 m visade inte F-testet någon statistiskt säkerställd skillnad mellan de två flyghöjderna.

  Samtliga radiella avvikelser i plan vid mätningen i ortofotomosaiken visade ett resultat som låg under basnivåkravet. Den största radiella avvikelsen i plan från 100 m flyghöjd blev 0,181 m och från 180 m flyghöjd blev den största radiella avvikelsen i plan 0,083 m. Motsvarande värden efter beräkningen i PhotoScan blev 0,155 m respektive 0,148 m. Det som har påverkat framställningen av ortofotomosaiken och därmed radiella avvikelser i plan, är bl.a. hur tät skogen var vid flygsignalens placering, samt solens inverkan vad gäller skuggbildning och ljusstyrka i bilderna. UAS kan användas vid mätning av hävdade fastighetsgränser men det finns ingen garanti för att samtliga signalerade gränspunkter kan digitaliseras direkt i ortofotomosaiken. En rekommendation är att använda en mindre noggrann metod för mätningen av stödpunkterna till georefereringen av punktmolnet/ortofotomosaiken än den som har använts i detta examensarbete. Den högre flyghöjden är att föredra med tanke på att tidsåtgången för flygningen blir kortare och ett mindre antal flygbilder behöver bearbetas. Välj den metod som användaren är van vid, manuell digitalisering i en ortofotomosaik eller automatisk beräkning i en blockutjämning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Berggren, David
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Förnyelselagen, möjlighet eller hot?: Förnyelse av äldre inskrivna avtalsrättigheter, Gävle kommuns hantering av förnyelsekravet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Enligt den så kallade förnyelselagen kommer alla avtalsrättigheter som är inskrivna före den 1 juli 1968 tas bort ur fastighetsregistret om inte förnyelse av inskrivningen anmäls senast den 31 december 2018. Syftet med examensarbetet är att uppmärksamma förnyelsekravet. Arbetets mål är dels att undersöka Gävle kommuns hantering av förnyelsekravet och dels att underlätta för Gävle kommun att avgöra för vilka inskrivningar som förnyelse behöver sökas.

  Onyttiga inskrivningar orsakar merarbete samt merkostnader vid lantmäteriförrättningar och förnyelselagen anses kunna bli ett effektivt instrument för att ta bort onyttiga inskrivningar. Samtidigt har det uttryckts en oro för att rättighetshavare kommer att söka förnyelse för samtliga inskrivna avtalsrättigheter som berörs utan att utreda vilka som är aktuella eller onyttiga. Därutöver finns en oro för att förnyelsekravet ska förbises för inskrivningar som fortfarande är aktuella, vilket skulle kunna leda till rättsförlust.

  I arbetet användes tre metoder. Juridisk metod tillämpades för att utreda rättsläget kring vad som händer med inskrivna avtalsrättigheter som tas bort ur fastighetsregistret. För att studera hur en större rättighetshavare agerar undersöktes, via fastighetsregistret, vilka inskrivningar som berör Gävle kommun. Dessutom genomfördes intervjuer med företrädare för kommunen beträffande hanteringen av förnyelsekravet.

  Ett resultat av den juridiska metoden är att det finns fyra olika situationer när en oinskriven rättighet riskerar att upphöra att gälla. Resultatet av inventeringen visar att det finns cirka 1 400 inskrivningar som berör de kommunala fastigheterna. Intervjuerna resulterade i att kommunen är informerad om förnyelsekravet och intervjuerna visar att kommunen i de flesta fall kommer att undersöka vilka inskrivningar som bör förnyas.

  Den första slutsatsen är att oinskrivna avtalsrättigheter som är aktuella fortsätter att gälla på samma sätt som inskrivna rättigheter, men de kan upphöra att gälla i fyra olika situationer om de exempelvis inte bevakas av rättighetshavaren. En sådan bevakning av oinskrivna rättigheter konstateras vara praktiskt omöjlig i de flesta fall beträffande Gävle kommun. Den andra slutsatsen är att kommunen kommer att utreda vilka inskrivningarna som behöver förnyas och risken för rättsförlust bedöms därmed som låg. Avslutningsvis kan konstateras att förnyelselagen är en möjlighet snarare än ett hot beträffande Gävle kommun.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Berglund, Martin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Karlsson, Sofie
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Den juridiska odlingsgränsen och dess inverkan på förvärv av statlig mark: En studie av markförvärv i samband med samhällsomvandlingen i Kiruna2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det pågår idag två samhällsomvandlingar i norra Sverige, i Kiruna och i Malmberget, till följd av den expanderande gruvverksamheten där omlokaliseringen kräver att ytterligare mark tas i anspråk. Speciella omständigheter råder i Kiruna där särskilda skydd och bestämmelser föreligger som en följd av den juridiska odlingsgränsen. Syftet med studien är att ge ett brett perspektiv på den unika odlingsgränsen och visa på sambandet mellan den och förvärv statlig mark vid samhällsomvandling. För att uppnå syftet utreddes odlingsgränsens historia, samhällsomvandlingarna och riksintressen samt markförvärvsprocessen och hur denna kan förbättras. Metoderna som användes var litteraturstudie, kvalitativa intervjuer och besök gjordes på plats i Kiruna och i Malmberget för att fördjupa kunskaperna.Staten började ta över en stor del av förvaltningen av den skyddade marken redan på 1500-talet och uppmuntrade en inflyttning till norra Sverige. Begreppet odlingsgränsen uppkom under slutet av 1800-talet för att skydda samerna med rennäring gentemot nybyggarna. Dagens samhällsomvandlingar är omfattande och har stor påverkan på omgivningen där aktörerna anser att utveckling ska gå före avveckling. Runt Kiruna och Malmberget finns flera olika riksintressen att ta hänsyn till vid planeringen, till exempel rennäring och gruvnäring. Gruvnäringen får företräde framför de andra riksintressena på grund av nationalnyttan som den medför. Staten äger mycket mark runt Kiruna och för att få förvärva den krävs ett regeringsbeslut. En ansökan om ett sådant förvärv ska prövas hos Statens jordbruksverk, Länsstyrelsen, berörd sameby och Statens fastighetsverk. Med de många instanserna tar processen lång tid och för att effektivisera processen behövs i första hand kompetenshöjning hos aktörerna och bättre kommunikation. Jordbruksdrift var anledningen till att odlingsgränsen uppstod men idag tjänar den sitt syfte för andra näringar, till exempel turism.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Bergström, Eric
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Användning av LiDAR och ArcGIS inom skogsbruk i Sverige2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Light Detection And Ranging (LiDAR) har under det senaste decenniet utvecklats mycket och används som datainsamlingsmetod vid inventering av skog. Lantmäteriet genomför mellan åren 2009 och 2015 en riksomfattande flygburen laserskanning över hela Sverige och den laserskanningen ska leda till en ny nationell höjdmodell (NNH). Data som genereras från denna höjdmodell kan nyttjas av skogsindustrin för att göra skogliga inventeringar. Programvaruutvecklaren Esri Inc. har utvecklat ett stöd för hantering av denna typ av data i deras nya version av ArcGIS, ArcGIS 10.1. Syftet med denna studie är att undersöka hur skogsindustrin i Sverige använder LiDAR-data, vilka brister och behov som finns, hur ArcGIS används och hur ArcGIS kan utvecklas för att matcha skogsindustrins behov. I denna studie genomfördes dels en jämförelse mellan ArcGIS 10.1 med den tidigare versionen ArcGIS 10.0 och dels intervjuer av sex betydelsefulla personer som är verksamma i branschen. Personer från alla intressegrupper intervjuades; skogsägare, forskare och tekniska konsulter.Resultatet från jämförelsen mellan ArcGIS 10.0 och ArcGIS 10.1 visar potentialen med LiDAR-data och hur enkelt och smidigt det är att hantera LiDAR-data i den nya versionen av ArcGIS. Resultaten från intervjuerna visar att de data som finns tillgängligt från NNH är fullt tillräckliga för att göra skoglig inventering på beståndsnivå. Det är däremot inte tillräckligt för att göra analys på enskilda träd. Några av de intervjuade upplever ArcGIS som ett avancerat och tidskrävande program att lära sig medan andra framhäver att det ska bli intressant med stöd för hantering av LiDAR-data. De konsulter som intervjuats använder sig främst av egenutvecklade programvaror för hantering av LiDAR-data medan övriga intervjuade använder ArcGIS som huvudprogram. Esri Sverige visste inte riktigt hur kvaliteten på NNH var och i hur stor utsträckning skogsindustrin använder sig av NNH innan denna studie. Men det visade sig att NNH-data används i stor utsträckning redan och att kvaliteten är fullt tillräcklig för den information skogsindustrin vill ha. ArcGIS upplevs ibland som ett avancerat program och det har ofta att göra med tidsbrist. Finns tiden kan det mesta lösas. LiDAR, och framför allt NNH är bra och användbart nu, men frågan är vad som händer när det är dags att göra nästa inventering för skogsbolagen?

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Bergström, Louise
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Hjälsten, Lisa
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Förutsättningar för avgränsning av bilfri zon: Exemplifierat i Gävle stad2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bilfria zoner är en planeringsstrategi som eftersträvar en hållbar stadsmiljö med fokus på att reducera bilanvändningen i människors vardag. Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka förutsättningar som har tagits i beaktande vid avgränsning av bilfria zoner för att få fram hur bilfria zoner ska avgränsas i svenska städer. Målet med studien var att identifiera vilka förutsättningar som är betydelsefulla vid avgränsning av bilfri zon. Därefter applicerades förutsättningarna i Gävle för att exemplifiera var det är möjligt och mest optimalt för Gävle kommun att införa en bilfri zon.

  Studien utfördes med två metoder för att få fram vilka förutsättningar som ska finnas vid avgränsning av bilfria zoner. Först utfördes en kvalitativ innehållsanalys av fyra befintliga och planerade bilfria zoner genom en induktiv ansats på plandokument, rapporter, vetenskapliga artiklar, böcker och organisationers hemsidor. De befintliga och planerade bilfria zonerna var gågatan Ströget, Helsingfors, Oslo och stadsdelen Vauban. Därefter genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer. De intervjuade var trafikplanerare från Gävle kommun, Sundsvalls kommun, Umeå kommun och Eskilstuna kommun. Förutsättningar som framkom från innehållsanalysen och intervjuerna visades i tematiserade tabeller för att kunna jämföra förutsättningarna som framkommit från de två metoderna. Genom en jämförelse mellan innehållsanalysen och intervjuerna identifierades nio förutsättningar. Dessa nio förutsättningar är täthet, handel, offentliga byggnader, grönytor, mötesplatser, cykelstråk, kollektivtrafik, gångstråk och parkeringshus. Förutsättningarna applicerades på ett ortofoto över Gävle i ArcMap 10.6 för att exemplifiera var en bilfri zon är möjlig och mest optimal att implementera i Gävle stad. Appliceringen av förutsättningarna resulterade sig i ett område som centrerade sig till centrala Gävle.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Bergvall, Therese
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Upphävande av onyttiga officialservitut vid bildande av gemensamhetsanläggningar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Officialservitut är en rättighet där en fastighet får nyttja annans fastighet för ett speciellt behov. Sådana servitut bildas genom beslut av lantmäterimyndigheten eller domstolen. När ett servitut inte längre behövs eller används för en fastighet förfaller det inte automatiskt. Om servitutet inte upphävs blir det onyttigt. Idag finns det många onyttiga servitut som belastar fastighetsregistret och på så sätt även förrättningsverksamheten.

  Syftet med det här arbetet är att öka kunskapen om onyttiga officialservitut samt att bidra till att på sikt minska förekomsten av belastande officialservitut. Eftersom det bildas relativt många gemensamhetsanläggningar idag kan många servitut komma att bli onyttiga när en anläggning bildas och servitut inte upphävs. Därför är det intressant att analysera varför servitut inte alltid upphävs i en sådan situation samt om någon förändring skulle kunna göras för att minska antalet onyttiga servitut. Genom en minskning av dessa skulle förrättningar bli effektivare och kostnaderna mindre.

  De metoder som har använts i arbetet är: (1) en litteraturstudie där tidigare forskning, svensk lagstiftning och propositioner studerats; (2) en granskning av förrättningsakter för att analysera hur förrättningslantmätare har hanterat vägservitut som blivit onyttiga vid bildandet av gemensamhetsanläggningar; (3) en intervjustudie för att analysera hur lantmätare idag behandlar onyttiga servitut när de påträffas vid bildandet av gemensamhetsanläggningar.

  Resultatet visar bland annat att förrättningslantmätare inte kan ta officialinitiativ för att upphäva onyttiga servitut vid en anläggningsförrättning. För ett upphävande krävs en ansökan, överenskommelse eller ett yrkande. Det har också framkommit att fokus kanske inte ligger på att upphäva onyttiga servitut när en gemensamhetsanläggning bildas. Slutsatsen av vad som har störst påverkan på att onyttiga servitut inte alltid upphävs är enligt studien, tid och kostnad. För att på sikt minska förekomsten av onyttiga officialservitut skulle en ”pott” av anslagspengar kunna skapas som lantmätare kan nyttja för att upphäva sådana servitut. Ytterligare ett förslag kan vara att införa en ny paragraf som ger lantmätare rätt att ta eget initiativ till att upphäva servitut som blir uppenbart onödiga vid bildandet av gemensamhetsanläggningar. De berörda fastighetsägarna borde inte bli missnöjda eftersom anläggningen ska tillgodose samma rätt som servitutet gjorde.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Björinder, Elin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Ekegårdh, Adeline
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Förebyggande åtgärder för att försäkra en god luftkvalitet i samband med exploatering2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Luftföroreningar är ett växande problem i urbana miljöer på grund av förändrad markanvändning och förtätning av städer. Den huvudsakliga utsläppskällan till luftföroreningar i stadsmiljö är biltrafiken, som bland annat bidrar till höjda halter av luftburna partiklar och kvävedioxid (NO2) i luften. Dessa två luftföroreningar har stor påverkan på människors hälsa. För att reducera överskridande miljökvalitetsnormer, kan kommuner tvingas ta fram åtgärdsprogram. Syftet med denna studie var att påvisa effektiviteten av att införa så kallade förebyggande åtgärder i samband med exploateringsprojekt, oavsett om ett område riskerar att överskrida miljökvalitetsnormerna eller inte, för att på så sätt skapa en bättre luftkvalitet. För att visa på hur förebyggande åtgärder kan se ut i en tätort har exempelområdet Bomhus i Gävle använts där Gävle kommun har för avsikt att utveckla ett område med bostäder och vägar (se figur 1 för det avgränsade området).

  Metoden för denna studie har varit en litteraturstudie och två framtida scenarioanalyser, vilka inkluderar gestaltningsförslag. Litteraturstudien grundar sig i vetenskapliga artiklar, åtgärdsprogram, examensarbeten och myndighetsrapporter, där åtgärder för att reducera halter av partiklar och kvävedioxid undersöktes. Vi har sedan baserat antaganden av framtida scenarioanalyser på litteraturstudien. Åtgärderna har analyserats och kvantifierats för att sedan redovisa konkreta, realistiska och kostnadseffektiva förebyggande åtgärder i exempelområdet Bomhus. Framtagandet av kvantifieringar på luftkvalitetsvärden och åtgärder har legat till grund för att beräkna de samhällsekonomiska kostnaderna i samband med exploatering. För att visualisera förslag på förebyggande åtgärder skapades ett gestaltningsförslag.

  Resultatet visade på att införande av förebyggande åtgärder i exempelområdet Bomhus i Gävle kan bidra till en förbättrad luftkvalitet. Alla åtgärder kunde inte kvantifieras, men litteraturstudiens resultat visade på att tidigare framtagna åtgärder har gett en minskning av luftföroreningar, vilket antas göra detsamma även i Bomhus. Utifrån resultatet anser vi att analysen av införandet av förebyggande åtgärder utgör stor vikt i planeringsprocessen och bör tas fram av kommuner och byggherrar i ett tidigt skede i stadsplaneringen, eftersom att kostnader kan bli stora om luftföroreningarna ökar, oavsett halt. Kommuner ska med hjälp av kostnadsanalyser kunna bedöma om förebyggande åtgärder är samhällsekonomiskt effektiva att tillämpa i en tätort.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Björklund, Emil
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Uppdatering av den svenska nationella höjdmodellen: Förutsättningar för att använda mobil laserskanning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie har förutsättningarna för att använda data insamlad med mobil laserskanning för att uppdatera den svenska nationella höjdmodellen utretts. Trafikverket startade under 2016 ett projekt där syftet var att samla in information och inventerar det svenska stomvägnätet med mobil laserskanning. Lantmäteriet har fått tillgång till data från det här projektet och vill undersöka möjligheterna för att använda data från mobil laserskanning för att uppdatera den nationella höjdmodellen.

   Förutsättningarna för att använda data från mobil laserskanning för att uppdatera nationella höjdmodellen har utretts genom att undersöka vilken avvikelse det finns mot inmätta kontrollpunkter, jämföra höjdavvikelse mellan data från nationella höjdmodellen och mobil inskannad laserdata, samt studera utbredning och fullständighet i data från den mobila laserskanningen i de förändrade områden som den är tänkt att ersätta.

  Resultatet visar en låg avvikelse i höjd mot kontrollpunkterna på 1,2 centimeters medelavvikelse. Raster jämförelsen visar även den en låg avvikelse i höjd, medel avvikelse -2,4 cm. Klassningen av punktmolnen från mobil laserskanning visar problem vid tät vegetation där det inte finns returer från marken vilket tillsammans med begränsningar i den mobila laserskanningens utbredning sätter begränsningar kring vilka områden som kan uppdateras.

  Det är främst bristen på markpunkter i punktmolnen samt att punktmolnen inte täcker in de förändrade områdena som begränsar möjligheterna att använda data från mobil laserskanning för att uppdatera den nationella höjdmodellen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Björling, Mikael
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik.
  Kumlin, Anders
  Anders Kumlin AB.
  Carlsson, Peter
  Bengt Dahlgren AB.
  Local Determination of the Building Envelope Air Leakage2018Inngår i: Indoor Air 2018 / [ed] Michael Waring and Brent Stephens, 2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A method to determine the rate of local transport into the indoor air of a substance originating from the construction frame of a building has been devised and tested. In particular we demonstrate that a tracer located outside the air and vapour barrier in the construction frame of an office building can be detected in varying concentrations in the office indoor air. The tracer may either diffuse directly or follow with outside air leaking through the barrier. Cor-recting for the local air change rate yields an apparent emission rate as an estimate of the rate of local transport from the construction frame to the indoor air. Our interpretation is that high-er apparent emission rates predominantly reflect higher local air leakage rates through the air and vapor barrier. This information could be useful for interpreting office worker complaints and for decisions on renovation options. The tracer techniques used in the study are also more generally applicable to convert measured concentrations of indoor substances into apparent emission rates. Emission rates are more indicative of the location of pollution sources and may therefore be useful in other investigations of polluted buildings.

 • 26.
  Björling, Mikael
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik.
  Mattsson, Magnus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Akander, Jan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Infiltration of Air into two World Heritage Farmhouses in Sweden during Winter Conditions2018Inngår i: Roomvent & Ventilation 2018: Excellent Indoor Climate and High Performing Ventilation / [ed] Risto Kosonen, Mervi Ahola, Jarkko Narvanne, Helsinki, Finland, 2018, s. 1079-1084Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  As a part of an ongoing study, we report measurements of air infiltration during winter conditions into two Decorated Farmhouses of Hälsingland designated as UNESCO World Heritage Sites. In winter these two-storied farmhouses are rarely heated, except for special occasions. In this measurement one farmhouse  was  unheated,  whereas  one  room  was  heated  for  a  brief  period  in  the  other  one.  The observed local mean ages of air measured with tracer gas techniques generally increase with height, both  locally  within  each  room  and  between  floors.  The  average  temperature  and  humidity  also increases from the first to the second floor. The indoor temperature follows the outdoor temperature with a time lag. The differences in water content between inside and outside air correlate with changes of the indoor relative humidity. The correlation is stronger for humidity increase than for humidity decrease, possibly due to moisture absorption by interior text.

 • 27.
  Björn, Cornelia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Sjöström, Elina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Fastighetsvärdering i Sverige och i Spanien: En jämförande studie om fastighetsvärdering2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fastighetsvärderingar utförs av mäklare eller värderare inför försäljning, belåning, arvskiften, skilsmässor, etc. Genom olika metoder beroende på vilket värderingsobjekt det handlar om kan ett marknadsvärde uppskattas. Vid värderingar av småhus är ortsprismetoden genomgående den mest användbara metoden. Läget anses vara den absolut viktigaste värdefaktorn att ta hänsyn till när en värdering utförs, men även skicket, standard, tillgång till service och kommunikationer samt om objektet befinner sig i närhet av vatten. De värdehöjande faktorer, värderingsmetoder och regler kring detta kan skilja och skiljer sig även åt mellan länderna.

  Denna studie behandlar hur värderingsprocessen går till i Sverige respektive Spanien. Valet av länder motiveras med att det historiskt sett varit populärt för svenskar att investera i spanska fastigheter, främst i form av semesterhus. Då kunskapen är begränsad om hur ett marknadsvärde uppstår i Spanien samt hur köp och försäljningsprocessen går till är denna studie viktig för de som vill köpa en fastighet. Utan besittning av kunskaper om fastighetsmarknaden kan drömmen om det perfekta semesterboendet visas bli en dålig affär. För att skapa förståelse om hur ett värde uppkommer och vilka värdefaktorer som medför påverkan på fastigheten kan denna studie tillföra lyckade fastighetsköp, både i Sverige och i Spanien.

  För att bidra med relevant information och fakta som stämmer med verkligheten har intervjuer med värderare och mäklare som är aktiva i Sverige och i Spanien utförts. Detta resulterade i svar som var både oväntade och förväntade. I vissa aspekter var värderingsprocessen väldigt lik mellan länderna, medan det också fanns anmärkningsvärda skillnader som kunde diskuteras. Den största skillnad som identifierats i studien är hur mäklare erhåller sin licens i de båda länderna. I Sverige krävs utbildning för att kunna erhålla en mäklarlicens medan licensen i Spanien erbjuds till en försumlig summa. Andra märkbara skillnader är hur köpprocessen skiljer sig mellan länderna samt vilka värdefaktorer som efterfrågas av svenskar som köper bostad i Spanien.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Blomberg, Andreas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Utvärdering av mätosäkerheten vid georeferering med UAS och Post Processed Kinematic-GNSS2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  UAS has been become a very popular tool in surveying and evaluation of the systems measurement uncertainties are necessary. The most common method for georeferencing UAS data is to use ground control points (GCP) in order to use them in block adjustment. In recent years’ new techniques for direct georeferencing with UAS have been presented, which in theory means that the position of the UAS can be determined accurately enough and therefore GCP’s can be excluded. This study evaluates  uncertainties of the UAS Freya from SmartPlanes that don’t need GCP’s for georeferencing. The technique applied in the evaluation is based on Post Processed Kinematic (PPK) for coordinate determination of the UAS, which means that the collected GNSS data can be post processed using a reference station.   The test area was a 280 x 320 m block in the north end of Gävle airport, Sweden. Each flight is conducted in two orthogonal blocks and evaluated in three different ways against the 16 GCP. The altitude was about 90 m for all flights. The uncertainty of the PPK-technique is tested and evaluated with three different methods to ensure both accuracy and potential use. In total five flights were assessed and evaluated with Agisoft PhotoScan against 16 GCP spread over the area. The position of each GCP’s was determined with four independent network RTK measurements.  The results show that the georeferencing with the PPK-technique and block adjustment has potential to meet the uncertainties in level with indirect georeferencing using GCP. The results show very similar planimetric uncertainties, around 0,020 m in RMS, for all evaluations with the PPK-technique. The results of the uncertainty in height is more scattered where the two lowest results in a RMS under 0,015 m and the highest over 0,100 m for the difference against the 16 GCP.  It is possible to achieve low uncertainties with the method without the use of GCP. For areas where establishment of GCP is not possible, using UAS equipped with PPKtechnology provides a very suitable alternative to use. The results show relatively large differences between the evaluations and in order to determine the exact cause of them, further studies are required.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Blomdahl, Kajsa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Nyman, Johanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Gatukostnadsersättning som värdeåterförande medel: Kommuners tillämpning och tillkommande effekter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  När mark exploateras stiger i regel fastighetsvärdet i och med utökade byggrätter eller att fastigheter kan styckas av. Exploatering av mark innebär att kommunen har skyldighet att anlägga allmän platsmark. Kommunen har möjlighet till kostnadstäckning genom gatukostnadsersättning om exploatörer eller fastighetsägare bedöms ha nytta av anläggningen. Gatukostnadsersättning kan användas för att återföra den värdeökning som uppstår vid markexploateringen. Syftet med denna studie var att beskriva hur kommuner tillämpade gatukostnadsersättning som ett värdeåterförande medel vid kommunala investeringar och vilka effekter som uppstod vid tillämpningen. Som metod utfördes semistrukturerade telefonintervjuer med experter inom exploatering från sju kommuner i Stockholmsregionen. Resultatet visade att kommuner tillämpade gatukostnadsersättning genom exploateringsavtal eller markanvisningsavtal i större utsträckning än gatukostnadsutredning. Det berodde på att det var enklare att använda genomförandeavtal. Gatukostnadsersättning tillämpades för att återföra en värdeökning. För att bedöma ersättningen måste nytta kunna påvisas. Uttag av gatukostnadsersättning var relativt lika vid alla tillvägagångssätt. Effekter som uppstod vid tillämpning av gatukostnadsersättning var att process var lång och kostsam och det uppstod en ekonomisk risk för kommunen. Genom att kommunerna tog ut gatukostnadsersättning hade de en god ekonomi med nöjda kommuninvånare.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Bolin, Frida
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Hellström, Kristin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Nedlagda järnvägar: Intresse och avveckling för annan markanvändning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Järnvägsnätet spelar en stor roll i dagens samhälle och det inverkar även stortpå markanvändningen eftersom mark behöver tas i anspråk vid bildande avjärnvägsfastigheter. I Sverige finns det idag ett antal nedlagda järnvägar somingen förvaltar. Detta på grund av att verksamheten som en gång bedrevs intelängre är aktuell. Trafikverket menar att järnvägar som idag inte är i bruk ären utmaning för samhället eftersom att underhåll och skötsel förbises. Syftetmed studien är att undersöka om det finns ett intresse att nyttja marken därnedlagda järnvägar är belägen för andra ändamål. Studien ska även visa på hurändrad markanvändning kan ske på det mest effektiva sättet. Målet medstudien är att det ska resultera i ny kunskap i ämnet och därmed bidra till enhållbar samhällsutveckling.En litteraturstudie har utförts för att se vad som tidigare har skrivits omämnet. Några av de vetenskapliga artiklar som studerats visar på att nedlagdajärnvägar inte bara är en utmaning i Sverige, utan är något som diskuteras iflera länder världen över. Eftersom tidigare litteratur inom ämnet återfinns ien begränsad omfattning är denna studie av vikt för att bidra med ny kunskapinom ämnet.För att få svar på om det finns ett intresse att nyttja marken samt hur ändradmarkanvändning kan ske på ett effektivt sätt har en forskningsmetod noga valtsut. Kvalitativa intervjuer har genomförts med sakkunniga inom området,kommuner, en ideell förening samt med markägare som berörs eller harberörts av nedlagda järnvägar.Resultatet i studien visar på att det finns ett intresse att nyttja nedlagdajärnvägar både ur allmän- och enskild synpunkt. Resultatet har även visat attändrad markanvändning bland annat sker effektivast genom köp,fastighetsreglering eller bildande av en gemensamhetsanläggning beroende påändamål med markanvändningen. De lagar som är tillämpliga är Jordabalken,Fastighetsbildningslagen och Anläggningslagen.

  Fulltekst (pdf)
  Nedlagda järnvägar - Intresse och avveckling för annan markanvändning
 • 31.
  Bomark, Mikael
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Berg, David
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  En marknadsjämförelse mellan logistik och andra industrifastigheter2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att göra en marknadsjämförelse mellan logistikfastigheter och andra industrifastigheter sett utifrån investeringsrisk, belåningsgrad, avkastningskrav, hyreskontrakt och betydelsen av lokalisering. Intervjuer genomfördes med representanter från sex segment som är logistikfastighetsägande bolag/investerare, fastighetsägande bolag av industrilager & industriproduktion, värderingsinstitut/banker, mäklarbyråer, logistikföretag samt branschorganisationer/markberedare. Intervjuerna genomfördes mellan 17 april – 8 maj år 2015. Logistikfastigheter ses generellt som en bättre och säkrare investering än andra industrifastigheter i bankens synvinkel, då andra industrifastigheter kan vara så mycket olika slags fastigheter som däcklager, sågverk, industriproduktion som är osäkrare och har en sämre alternativanvändning än vad logistikfastigheter har, även om industrilager och logistikfastigheter inte skiljer sig jättemycket åt. Belåningsgraden ligger generellt lite lägre för andra industrifastigheter än logistikfastigheter och avkastningskravet ligger lite högre vilket tyder på att den generella risken är lite högre för andra industrifastigheter än för logistikfastigheter. Den generella åsikten hos fastighetsbolag med ägande av industrifastigheter och mäklarbyråer är att bankerna ställer höga krav på eget kapital. Förutom att ställa krav på eget kapital så vill bankerna gärna inte belåna till mer är 60 % av fastighetsvärdet och ofta inte mer än 50 %. Bankerna belånar ut till lägre belåningsgrad idag än den belåningsgraden som erbjöds för 7-8 år sedan. Logistikmarknaden är annars het och det är många aktörer som vill in på marknaden och nå logistikfastigheter med bra läge. Logistikfastigheter byggs numera på spekulation i Sverige, vilket i kombination med den låga räntan gör det förmånligt att investera i fastigheter som i längden kan öka konkurrensen. Det finns p.g.a. att logistikfastigheter byggs på spekulation risk för överetableringar av logistikfastigheter på olika platser i Sverige. De mest värdepåverkande faktorerna för logistikfastigheter är läget, hyreskontraktet och kassaflödet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Borén, Cecilia
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Lämplighetsbedömning vid 3D-fastighetsbildning: Hur bedömningen av lämpliga förvaltningsobjekt görs med hänsyn till storlek och andra påverkande faktorer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag kan ses att allt mindre 3D-fastigheter bildas. För att bilda 3Dfastigheter ska en lämplighetsbedömning göras av lantmäterimyndigheten, där bland annat de allmänna lämplighetsvillkoren i kapitel 3 fastighetsbildningslagen ska beaktas. Fastighetsbildningslagens förarbeten och lagkommentar talar om att 3D-fastigheten som bildas ska bli ett lämpligt förvaltningsobjekt och samtidigt vara av påtaglig storlek. Det har visat sig att lantmäterimyndigheterna i vissa ärenden kan ha svårt att bedöma vad som är lämpligt utifrån storleksperspektivet och vad som kan anses vara påtaglig storlek.

  Studien tar sikte på hur lämpliga förvaltningsobjekt bedöms vid 3D-fastighetsbildning utifrån storleken och hur bedömningen kan påverkas av andra faktorer. För att uppnå målen med studien har enkätundersökning, intervjuer och en studie av förrättningsakter gjorts. Studien av förrättningsakter visar att det är svårt att utläsa något skäl till varför en 3D-fastighet ansetts lämplig. Enkätundersökningen och intervjuerna visar att bedömningen görs främst utifrån 3D-fastighetens ändamål och dess självständighet. Självständigheten innebär att fastigheten ska kunna fungera utan alltför många rättigheter, vara ekonomiskt stabil och fungera förvaltningsmässigt. Däremot har storleken en mycket liten betydelse för lämplighetsbedömningen.

  Slutsatsen är att lämpligheten för varje förvaltningsobjekt – 3D-fastighet – görs i enlighet med de allmänna lämplighetsvillkor som finns i kapitel 3 fastighetsbildningslagen och att storleken i sig inte har en överhängande betydelse vid bedömningen. Däremot kan bedömning påverkas av andra faktorer som beaktas individuellt i varje ärende.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Brandt, S. Anders
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad/GIS-Institutet.
  Lim, Nancy Joy
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad/GIS-Institutet.
  Importance of river bank and floodplain slopes on the accuracy of flood inundation mapping2012Inngår i: River Flow 2012: Volume 2 / [ed] Rafael Murillo Muñoz, Leiden, The Netherlands: CRC Press / Balkema (Taylor & Francis) , 2012, s. 1015-1020Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Effective flood assessment and management depend on accurate models of flood events, which in turn are strongly affected by the quality of digital elevation models (DEMs). In this study, HEC-RAS was used to route one specificwater discharge through the main channel of the Eskilstuna River, Sweden. DEMs with various resolutions and accuracies were used to model the inundation. The results showed a strong positive relationship between the quality of theDEMand the extent of the inundation. However, evenDEMswith the highest resolution produced inaccuracies. In another case study, the Testebo River, the model settings could be calibrated, thanks to a surveyed old inundation event. However, even with the calibration efforts, the resulting inundation extents showed varying degrees of deviation from the surveyed flood boundaries. Therefore, it becomes clear that not only does the resolution of the DEM impact the quality of the results; also, the floodplain slope perpendicular to the river flow will impact the modelling accuracy. Flatter areas exhibited the greatest predictive uncertainties regardless of the DEM’s resolution. For perfectly flat areas, uncertainty becomes infinite.

  Fulltekst (pdf)
  Brandt_and_Lim_2012
 • 34.
  Brandt, Sven Anders
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Modeling and visualizing uncertainties of flood boundary delineation: algorithm for slope and DEM resolution dependencies of 1D hydraulic models2016Inngår i: Stochastic environmental research and risk assessment (Print), ISSN 1436-3240, E-ISSN 1436-3259, Vol. 30, nr 6, s. 1677-1690Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  As flood inundation risk maps have become a central piece of information for both urban and risk management planning, also a need to assess the accuracies and uncertainties of these maps has emerged. Most maps show the inundation boundaries as crisp lines on visually appealing maps, whereby many planners and decision makers, among others, automatically believe the boundaries are both accurate and reliable. However, as this study shows, probably all such maps, even those that are based on high-resolution digital elevation models (DEMs), have immanent uncertainties which can be directly related to both DEM resolution and the steepness of terrain slopes perpendicular to the river flow direction. Based on a number of degenerated DEMs, covering areas along the Eskilstuna River, Sweden, these uncertainties have been quantified into an empirically-derived disparity distance equation, yielding values of distance between true and modeled inundation boundary location. Using the inundation polygon, the DEM, a value representing the DEM resolution, and the desired level of confidence as inputs in a new-developed algorithm that utilizes the disparity distance equation, the slope and DEM dependent uncertainties can be directly visualized on a map. The implications of this strategy should benefit planning and help reduce high costs of floods where infrastructure, etc., have been placed in flood-prone areas without enough consideration of map uncertainties.

  Fulltekst (pdf)
  Brandt_in press_Modeling and visualizing uncertainties of flood boundary delineation
 • 35.
  Bäckström, Arvid
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Gustafsson, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Galileo i jämförelse med GPS och GLONASS vid deformationsmätning: En fallstudie på Gävle flygplats2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Global Navigation Satellite System (GNSS) är ett samlingsbegrepp för ett antal satellitsystem som möjliggör världsomspännande navigering, deformationsövervakning och satellitpositionering. GNSS innefattar de fyra globala operativa satellitsystem BeiDou, Global Positioning System (GPS), Globalnaya navigatsionnaya sputnikovaya sistema (GLONASS) och det europeiska Galileo. Satellitsystemet Galileo utökas successivt och erbjuder i nuläget 22 aktiva satelliter, men ska innefatta totalt 30 satelliter när det beräknas vara fullbordat år 2020.

  Syftet med föreliggande studie är att utvärdera Galileo under simulerad deformationsmätning, enskilt och i kombination med GPS och GLONASS, samt att jämföra dessa satellitsystem. Att även studera systemens avvikelser med olika metoder statisk mätning i lokalt nätverk, statisk mätning med anslutning mot en extern referensstation och efterberäkning av enkelfrekvenser i lokalt nätverk.

  Ett GNSS-nätverk upprättades och data beräknades i Leica Infinity. Statiska mätningar med tre GNSS-mottagare utfördes under en dag med sessionstid på nio timmar. Mätningarna delades upp i tre sessioner med aktuella förflyttningar av en mottagare mellan sessionerna.

  Resultatet från studien visar att för samtliga satellitsystem enskilt och i de olika kombinationerna erhölls avvikelser på millimeternivå för den statiska mätningen i lokalt nätverk. För efterberäkning med enbart enkelfrekvenser för respektive system erhölls generellt avvikelser på millimeternivå. För databearbetning med anslutning mot MAR700SWE som är en SWEPOS referensstation och är belägen 17 km från det upprättade nätverket visade resultatet på högre och mer spridda värden där avvikelserna erhölls på millimeter- till centimeternivå. Generellt visade resultatet att Galileo jämfört med GPS och GLONASS erhåller avvikelser likt de två andra systemen för samtliga metoder. För systemen i kombination visade avvikelserna att med alla tre systemen tillsammans uppnåddes bäst resultat.

  Slutsatserna från studien är att Galileo konstateras ha en liknande prestanda som de andra GNSS-systemen fast Galileo inte är fullt utvecklat. Studien har analyserat nätverket i 2D och visar att med alla tre systemen erhålls regelbundet stabila resultat. Galileo bidrar till en förbättring när systemet används i kombination. För deformationsmätning är Galileo acceptabelt att använda i plan. Som tidigare föreslaget, visar studien också att de statiska mätningarna ger mm noggrannhet. De metoder som rekommenderas för deformationsmätning är statisk mätning i lokalt nätverk och efterberäkning av enkelfrekvenser fast den sist nämnda inte är att föredra. Anslutning av ett lokalt nätverk mot en extern referensstation rekommenderas inte.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Börjesson, Jenny
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Johansson, Sara
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Jane's walk som strategi för involvering av allmänheten i planeringsprocessen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Jane's walk som strategi för involvering av allmänheten i planeringsprocessen
 • 37.
  Calance, Marius Alexandru
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Energy Losses Study on District Cooling Pipes: Steady-state Modeling and Simulation2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Distributionsförluster är en viktig faktor i fjärrenergisystem. Genom att optimera förluster i sådana system, kan både ekonomiska och miljömässiga aspekter uppfyllas. Tyvärr finns det ringa information om rörförluster i fjärrkylasystem. Föreliggande studie fokuserar på förluster i ett fjärrkylanät genom att både använda ett R-nätverk och FEM simuleringsmodeller. Ett R-nätverksmodell bestående av termiska konduktanser har utvecklats genom analytiska ekvationer och simuleringar med FEM har utfört för validering av modellen. Därefter har ett fjärrkylanätverk som konstrueras i Gävle, analyserats. Undersökningen omfattar 15 olika rördiametrar i tre utföranden (dubbelrör med två symmetriska och en osymmetrisk värmeisolering) och i tre förläggningsdjup (0,8; 2 och 4 meter) för en säsong om 7 månader (April t o m Oktober). Särskilt utreds ökningen av temperaturen hos framledningsmediet, där matningsrören förlagts i en å mitt i staden om en sträcka av 1 km. Den maximala förlusten under säsongen, bland alla rörkonfigurationer, motsvarar 2 % av den totala levererade energin. Slutligen konstateras att kombinationen av isolerad framledningsrör och oisolerade returrör verkar som en gångbar investering, ekonomiskt och tekniskt, men kan inte användas i hela nätet eftersom stora delar har redan byggts med oisolerade plaströr. R-nätverksmodellen, som visades vara effektiv och pålitlig i undersökningen, kan som beräkningsverktyg, framförallt för dimensionering och för att uppskatta energiförluster. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Carlsson, Carl
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Norén, Carl
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Omfattning och differenser av gränshävder kontra registerkartan i Boda, Skellefteå kommun2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The cadastral index map is a great benefit to the surveying and governments. The map's main purpose is to show how the overall cadastral division looks in Sweden. The lack of quality of the cadastral index map dose not allows property-owners to know where to draw the boundary between their and others' property. In order to know where to find the boundaries between two properties, is it up to the property-owners themselves (self or in company by the other property-owner) to construct various usucaption at the boundaries. The main objective of the study is to verify the existence and extent of usucaption on forest properties in Bodan, a village outside Skellefteå. A subsidiary aim of the study was intended to investigate the problems that can occur when measuring with GNSS in a forest environment. Another subsidiary aim were to describe what legal protection the boundary conditions has been and find out how usucaption today is handled by the Cadastral Authority. Measurements of all usucaptions have been performed. This process of measurement was performed with GNSS instruments and network RTK as the measurement method. In order to answer how usucaption is currently handled an interview study was conducted, in which 7 people were interviewed. The results of previous studies resulted in forest density has the greatest impact on GNSS survey in the forest environment. After processing the data, the results concluded that differences in tree height are the most common usucaption in Bodan. Then an estimate of the deviation between all usucaptions and the cadastral index map was made. This resulted in the largest maximum deviation between usucaption and cadastral index map was 11,463 m and the average deviation of all usucaption against the cadastral index map was 2.074 m. The conclusion drawn after the course of the work was that the longer boundary lines, the greater the distance between claimed border and the cadastral index map. By interpreting and describing the text of § 18 JP, 14 Ch. 5 § FBL and immemorial custom has the legal situation of usucaption been answered.  The result was that usucaption today has a relatively weak legal protection, it is only when the boundaries are not legally defined the Cadastral Authority is using a usucaption to determining a boundary. By using laws principles § 18 JP, 14 Ch. 5 § FBL and immemorial custom, a boundary is moved if there is an agreement, however, requires a very high degree of proof for this to be implemented. From the interviews, the result was that usucaptions is not often used to decide a new boundary. The usucaptions is instead used to show the property owners where the approximate boundary is. An agreement between the property-owners is the most common solution on how usucaptions are handled. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Chen, Lan
  et al.
  School of Atmospheric Sciences, Sun Yat-sen University, Guangzhou, PR China.
  Hang, Jian
  School of Atmospheric Sciences, Sun Yat-sen University, Guangzhou, PR China; Institute of Earth Climate and Environment System, Sun Yat-sen University, Guangzhou, PR China.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Claesson, Leif
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, BMG-labbet.
  Di Sabatino, Silvana
  University of Bologna, Bologna, Italy.
  Wigö, Hans
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  The impacts of building height variations and building packing densities on flow adjustment and city breathability in idealized urban models2017Inngår i: Building and Environment, ISSN 0360-1323, E-ISSN 1873-684X, Vol. 118, s. 344-361Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Improving city breathability has been confirmed as one feasible measure to improve pollutant dilution in the urban canopy layer (UCL). Building height variability enhances vertical mixing, but its impacts remain not completely explored. Therefore, both wind tunnel experiments and computational fluid dynamic (CFD) simulations are used to investigate the effect of building height variations (six height standard deviations σH = 0%–77.8%) associated to building packing densities namely λp/λf = 0.25/0.375 (medium-density) and 0.44/0.67 (compact) on city breathability. Two bulk variables (i.e. the in-canopy velocity (UC) and exchange velocity (UE)) are adopted to quantify the horizontal and vertical city breathability respectively, which are normalized by the reference velocity (Uref) in the free flow, typically set at z = 2.5H0 where H0 is the mean building height. Both flow quantities and city breathability experience a flow adjustment process, then reach a balance. The adjustment distance is at least three times longer than four rows documented in previous literature. The medium-density arrays experience much larger UC and UE than the compact ones. UE is found mainly induced by vertical turbulent fluxes, instead of vertical mean flows. In height-variation cases, taller buildings experience larger drag force and city breathability than lower buildings and those in uniform-height cases. For medium-density and compact models with uniform height, the balanced UC/Uref are 0.124 and 0.105 respectively, moreover the balanced UE/Uref are 0.0078 and 0.0065. In contrast, the average UC/Uref in height-variation cases are larger (115.3%–139.5% and 125.7%–141.9% of uniform-height cases) but UE/Uref are smaller (74.4%–79.5% and 61.5%–86.2% of uniform-height cases) for medium-density and compact models. 

 • 40.
  Chith, Hussein
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik. Chalmers tekniska högskola.
  Den tillgängliga stationen: Gestaltning av en stationsmiljö på basis av tillgänglighet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This report is about accessibility in a station environment. Studies have been made about how an accessible building should be designed. Accessibility is an important issue when striving for a society with equality as the foundation. Sweden is one of the most accessible countries when speaking about the built environment. A result of prosperity and a well-managed democracy. In spite of this there’s still a lot to do and in some areas the politics for disabled persons has major deficiencies. By continuing to strive against improvements Sweden could actually develop into one of the countries that sets the standard for the rest. Clearer directives from the European Union and the Swedish government during the last years has lead into several new laws and regulations about the design of the built environment. In this report studies have been done about how to attain an accessible surrounding with the focus on the environment in station-buildings. The station that has been studied is Nils Ericsson terminal in Gothenburg, Sweden. The aim has been to highlight good solutions for accessibility and to detect areas where it could be done in a different or perhaps better way. This type of studies is hard to do for a person without any disabilities since there, most often, is an obvious lack of personal relations to the issues. Therefore studies about different types of disabilities and a deeper understanding for the exposed people has been very important for the progression of the work. It has also laid the foundation for understanding the laws and the regulations around accessibility. The results showed that the studied terminal obviously had been designed with a wide thought about making it accessible. There were several solutions for helping the ones in need, for example distinctly marked patterns on the floor. Also, the actions for accessing the terminal had been done with great notice to the surrounding architecture since very few things stood out in contrast. The discussion is mostly about how the different solutions actually worked and fulfilled their purpose.

  Fulltekst (pdf)
  Den tillgängliga stationen
 • 41.
  Comendador Maramara, Marlou
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Sandström, Jacob
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Kvalitetskontroll av en fasmätande terrester laserskanner FARO Focus3D2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns en ISO-standard (ISO-17123) som anger hur de flesta geodetiska mätinstrument ska kontrolleras. Denna standard omfattar dock inte terrester laserskanners (TLS). Detta trots att sådana instrument har funnits ute på marknaden ett tag. National Institute of Standards and Technology (NIST) i USA har utvecklat en amerikansk standard för detta ändamål. Den är möjlig att använda i väntan på att en ISO-standard för TLS fastställts.

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka en fasmätande laserskanner FARO Focus3D, som tillhör avdelningen för mätnings- & kartteknik på Tyréns AB i Stockholm. Närmare bestämt har vi riktat in oss på ”osäkerheten i avståndsmätning, och hur denna påverkas av avstånd och infallsvinkel”. Ett ytterligare syfte är att undersöka huruvida en metod, utvecklad av Fédération Internationale des Géomètres (FIG), för bestämning av nollpunktsfelet för totalstationer kan appliceras på TLS. Undersökningen har ägt rum under våren 2012 i och utanför den ca 50 m långa mäthallen i hus 45 vid Högskolan i Gävle. Avstånden som studerades inomhus var 10 – 40 m med intervall om 10 m, samt med både sfäriska och platta svartvita signaler. De sista med infallsvinkeln 0°, 30° och 45°. Även bestämningen av nollpunktsfelet utfördes inomhus med ett avstånd på 30 m med ett intervall på 10 m. Avstånden som undersöktes utomhus var 20 – 120 m med intervall om 20 m med samma signaler. Avstånden vi bestämde oss för att studera valdes pga. att specifikationerna angav att FARO Focus3D skulle klara av att registrera returer från dessa avstånd, där 120 m var det maximala avståndet som angavs.

  Vid kontroll av avvikelserna mot ett referensavstånd vid avstånden 10 – 40 m inomhus uppfyllde endast mätningarna mot två signaler laserskannerns specifikationer. De två signalerna var sfärerna vid 20- och 40 m avstånd från instrumentet. Vid kontroll av avståndsbruset uppfyllde inga mätningar mot signaler vid något avstånd laserskannerns specifikationer. Dock är avståndsbruset nästan hela tiden ganska lågt, förutom vid 40 m och infallsvinklarna 30° och 45°. Här var ökningen av bruset väldigt kraftig. Vid mätningarna utomhus gick det inte att registrera några signaler. Punkttätheten var för gles och antalet laserreturer alldeles för få.

  Gemensamt för alla mätningar mot svartvita signaler, oberoende av infallsvinkel, är att de har den minsta avvikelsen från referensavståndet vid det längsta testade avståndet, dvs. 40 m från instrumentet. Mätningarna mot sfärerna har vid alla avstånd en lägre avvikelse mot referensavståndet än vad de svartvita signalerna har. Emellertid har skanningarna mot sfärerna en högre standardosäkerhet än mot de svartvita måltavlorna, som endast var högre vid det längsta avståndet, 40 m. Vi anser att metoden för bestämning av nollpunktsfel är lätt och relativt snabb att arbeta enligt, samt att den är användbar för TLS. Vår slutsats är att längre avstånd från instrumentet inte nödvändigtvis behöver ge större avvikelser mot ett referensavstånd. I stället kan det resultera i mindre avvikelser.

  Fulltekst (pdf)
  Kvalitetskontroll av en fasmätande terrester laserskanner FARO Focus3D
 • 42.
  Cooper, Ed W
  et al.
  University of Nottingham, UK.
  Etheridge, David W
  University of Nottingham, UK.
  Mattsson, Magnus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Byggvetenskap - installationsteknik.
  Wigö, Hans
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Byggvetenskap - installationsteknik.
  Measurement of the adventitious leakage of churches with a novel pulse technique2011Inngår i: Proc. Roomvent 2011: 12th International conference on air distribution in rooms / [ed] Hans Martin Mathisen, Trondheim, Norge: Tapir Akademisk Forlag , 2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The University of Gavle is currently involved in a project on saving energy in historic buildings (churches). An important factor in the determination of the natural ventilation rate is the adventitious leakage of the envelope. Measurement of leakage is therefore a key feature of the investigations. It was decided to adopt a new technique developed at the University of Nottingham (UNott). It is a pulse technique compared to the conventional steady technique.

  The conventional technique consists of generating a steady and high pressure difference (50 Pa) across the envelope by means of a fan. Such pressures are rarely encountered in ventilation and this leads to errors in the low-pressure leakage. Furthermore the use of the conventional blower door technique in churches is difficult due to their large volume and the need to replace the doors.

  The underlying principle of the UNott technique is described and examples of results are given. The most important advantage of the Unott technique is that the leakage is determined at the low pressure differences that are encountered with ventilation e.g. 4 Pa. This is made possible primarily by the fact that the effects of wind and buoyancy at the time of the test are eliminated by taking account of the pressure variation before and after the pulse.

  For measurements in large buildings, a number of identical piston/cylinder units have to be operated simultaneously. The University of Gävle has developed a system whereby up to seven units can be used. Such a number is required for a leaky church and this is the first time this has been done.

 • 43.
  Dahl, Stellan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Utvärdering av vinkelmätningsosäkerheten hos terrester laserskanner FARO Focus3D2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie har en metod för utvärdering av vinkelmätningsosäkerheten hos en terrester laserskanner (TLS) tagits fram. Metoden för mätning och beräkning av vinkelmätningsosäkerheten är till stor del baserad på både ISO:s standard för test av en teodolit och en doktorsavhandling där vinkelmätningen hos en TLS undersöks. FARO Focus3D är en TLS som ägs och brukas av konsultföretaget Tyréns AB. Syftet med detta examensarbete är att utvärdera vinkelmätningsosäkerheten hos Tyréns TLS. Det finns inget skrivet i specifikationerna för FARO Focus3D om vinkelmätningsosäkerheten och eftersom vinkelmätningen har stor påverkan på resultatet så är det viktigt att utvärdera dess osäkerhet. TLS är det enda geodetiska mätinstrument som saknar ISO-standard för kontroll. Vinkelmätningsosäkerheten har analyserats i förhållande till medelvärde och referensvärde. Referensvärdena bestämdes med en totalstation. Två olika mätsituationer med TLS utfördes. I den första skannades fyra koordinatbestämda sfärer som låg på ungefär samma höjd som TLS och placerade jämt spridda runt instrumentet i horisontalled. I den andra situationen skannades fyra svartvita signaler placerade på en vägg med en vertikal spridning på ca 30°. Centrumpunkterna på sfärer och svartvita signaler bestämdes med programvaran Scene och dess koordinater bestämdes i TLS koordinatsystem. Både horisontella riktningar och vertikala vinklar beräknades från koordinaterna, och utifrån dem beräknades vinkelmätningsosäkerheten. Standardosäkerheten för de horisontella riktningarna beräknades till 0.002° och för de vertikala vinklarna 0.001°. I förhållande till referensvärde beräknades osäkerheten i de horisontella riktningarna till 0.015° och i de vertikala vinklarna beräknades osäkerheten till 0.026°. Vid beräkning av osäkerheten i förhållande till referensvärdena så visade det sig att det finns systematiska fel i skannern som antagligen beror på att kompensatorn inte fungerar korrekt. Den metod som använts i studien har visat sig fungera bra för utvärdering av vinkelmätningsosäkerheten hos en TLS, och den är dessutom relativt okomplicerad att utföra. 

  Fulltekst (pdf)
  Utvärdering av vinkelmätningsosäkerheten hos terrester laserskanner FARO Focus3D
 • 44.
  Dahlvik, Linn
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Öster, Sandra
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Underlag för utformning av nybyggnation i kulturmiljö: En fallstudie i Strömsbro, Gävle2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag förekommer bostadsbrist i flera delar av landet. Förtätning kan vara en strategi för att motarbeta bostadsbristen. I miljöer där kulturvärden uppträder finns en viss känslighet för exploatering. Syftet med studien är att undersöka hur förtätning på en fastighet kan anpassas till omkringliggande kulturmiljö och samtidigt bidra till god livskvalitet. Målet är att ta fram kriterier för nybyggnation i kulturmiljö som kan användas som underlag vid exploatering. Ett gestaltningsförslag tas också fram som grundas på de framtagna kriterierna. Arbetet är avgränsat till Strömsbro, Gävle och studien har exemplifierats på fastigheten Strömsbro 37:2 som är lokaliserad i området.

  För att analysera områdets kulturhistoriska värden och ta fram framtida utvecklingsmöjligheter har DIVE använts som metod. Den utförs i fyra steg: beskriva, tolka, värdera och aktivera/möjliggöra. I analysmetoden har platsbesök och inventering genomförts för att skapa en uppfattning om området och för att identifiera värden. Intervjuer och enkätundersökning har också varit en del av analysen och bidragit till identifiering av värden, förståelse för platsens identitet och för att ta fram möjliga utvecklingar av området. En volymstudie har utförts och ligger till grund för planering av nybyggnation. Beräkning av volymer och exploateringstal i den omkringliggande miljön har tagit fram värden som använts som riktlinjer.

  Arbetet har tagit fram ett gestaltningsförslag av attraktiva bostäder med hänsyn till kulturhistoriska värden. Gestaltningsförslaget resulterade i två lägenhetshus, ett radhus och en komplementbyggnad som följer traditionell utformning med moderna detaljer.

  Det framtagna resultatet kan inte representera allas åsikter om bevarande av kulturmiljö, eftersom åsikter och erfarenheter är subjektivt. Subjektiviteten kan uppröra medborgare av den orsaken att kulturmiljö är ett känsligt ämne. Därför bör medborgare involveras i ett tidigt skede av planeringen.

  Egenskaper i den fysiska miljön som är viktiga vid planering av nybyggnation i kulturmiljö är färgsättning, material, placering av bebyggelse, gatustruktur, taktyp och höjdskala. Dessa kan värderas genom DIVE-analysen. Volymer och exploateringstal är också värdefulla i den fysiska miljön och är viktiga att beakta för att inte påverka kulturmiljön. Gestaltningsförslaget i studien visar hur nybyggnation kan implementeras i kulturmiljö med avseende till framtagna kriterier för att minska inverkan på värdefulla karaktärsdrag.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Dalheimer, Jan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Transformation av geodetiska höjdnät med flygburen laserskanning: En inledande genomförbarhetsstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  När kraven på mätosäkerhet är hög vid geodetiska mätningar behövs geodetiska referenssystem realiserade av geodetiska nät av hög kvalitet. Etableringen och transformation till överordnade referenssystem i höjd av dessa nät genomförs idag ofta med terrestra metoder som avvägning, vilket är ett noggrant men tidskrävande arbete. Det finns flera försök att använda sig av andra metoder såsom GNSS, men en möjlighet skulle även vara att använda punktmoln från flygburen laserskanning.

  Detta arbetes syfte är att undersöka om punktmoln kan användas till transformation av ett geodetiskt höjdnät i Sandvikens kommun. Nätet består av cirka 500 fixpunkter och har 2010 transformerats till RH2000 av Lantmäteriet. Det använda punktmolnet har producerats av Lantmäteriet och har en medelavvikelse om 0,05 m på plana hårdgjorda ytor. Detta är relativt högt då vanligen osäkerheter på millimeternivå önskas vid transformationer. Men eftersom medeltal kan reducera slumpmässiga avvikelser i enskilda mätningar kan en transformation bestående av ett medelhöjdskift möjligen ge ett tillfredsställande resultat. Medelhöjdskiftet är då ett medeltal av flera höjdskift beräknade på olika ställen i punktmolnet.

  Genom att avväga höjdskillnaden mellan fixpunkterna i nätet och punkter på markytan som med olika metoder höjdbestäms utifrån punktmolnet har höjder för fixpunkterna enligt punktmolnet erhållits. Dessa har jämförts med RH2000 höjder enligt Lantmäteriets transformation för att beräkna en avvikelse, samt med de äldre lokala höjderna för att beräkna ett höjdskift. Genom att beräkna medelvärde och dess osäkerhet för höjdskiftet över hela nätet har en uppfattning om metodens lämplighet erhållits.

  Höjdskiften låg överlag inom några millimeter från det som Lantmäteriet beräknat, med 3 mm osäkerhet för den överlag bästa metoden. Även om höjdskiftets och därmed transformationens osäkerhet delvis blev något hög jämfört med avvägning så kan punktmoln ändå vara ett lämpligt alternativ. Speciellt i mera avlägsna områden utan bra anknytningar till det överordnade nätet kan det vara intressant. Det finns dock många parametrar som ännu inte utforskats, bland annat vissa eventuella systematiska avvikelser.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Dimopooulou, Efi
  et al.
  School of Rural and Surveying Engineering, National Technical University of Athens, Zografou, Greece.
  Karki, Sudarshan
  Queensland Government, Department of Natural Resources and Mines, Brisbane, Australia.
  Roić, Miodrag
  Faculty of Geodesy, University of Zagred, Zagreb, Croatia.
  Duarte de Almeida, José-Paulo
  Geomatic Engineering Laboratory, Department of Mathematics, Faculty of Science & Technology, University of Coimbra, Coimbra, Portugal.
  Griffith-Charles, Charisse
  epartment of Geomatics Engineering and Land Management, Faculty of Engineering, The University of the West Indies, St. Augustine, Trinidad and Tobago.
  Thompson, Rod
  Department OTB, Section GIS - technology, Faculty of Architecture and the Built Environment, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands.
  Ying, Shen
  School of Resource and Environmental Sciences, Wuhan University, Wuhan, China.
  Paasch, Jesper M.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Oosterom, Peter van
  Department OTB, GIS Technology Section, Faculty of Architecture and the Built Environment, Delft University of Technology, Delft, the Netherlands .
  Chapter 2. Initial Registration of 3D Parcels2018Inngår i: Best Practices 3D Cadastres - Extended version / [ed] Peter van Oosterom, Copenhagen, Denmark: International Federation of Surveyors , 2018, s. 67-94Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Registering the rights of a 3D parcel should provide certainty of ownership, protection of rights and unambiguous spatial location. While not all cadastral jurisdictions in the world maintain a digital cadastral database, the concepts of such registration hold true regardless of whether it is a paper-based cadastre or a digital one. Similarly, the motivations and purpose for the creation of a 2D cadastre for individual jurisdictions applies to3D cadastre as well. It provides security of ownership for3D parcels, protects the rights of the owners, and provides valuable financial instruments such as mortgage, collateral, valuation and taxation. The current life cycle of the development of a land parcel includes processes startfrom outside the cadastral registration sphere, such as zoning plans and permits, but has a direct impact on how a certain development application is processed. Thus, in considering the changes required to allow a jurisdiction to register 3D, it is important to note the sphere of influence that could have an impact on 3D registration. These include planners, notaries, surveyors, data managers and registrars; however for the purpose of this paper, the research is focused on the core 3D aspects that are institutional, legal and technical. This paper explores approaches and solutions towards the implementation of initial 3D cadastral registration, as derivedby current procedures of registration of 3D parcels in various countries worldwide. To this end, the paper analyses the categorisations and approaches of3D spatial units and examines the validation requirements (constraints) on a cadastral database, at various levels of maturity. In this view, 3D data storage and visualization issues are examined in relation to the level of complexity of various jurisdictions, as provided by the results of the country inventory combined with a worldwide survey in 2010 and updated in 2014 (Van Oosterom, et al., 2014). It appearsthat significant progress has been achieved in providing legal provisions for the registration of 3D cadastres in many countries and several have started to show 3D information on cadastral plans such as isometric views, vertical profiles or text environment to facilitate such data capture and registration. Moreover, as jurisdictions progress towards an implementation of 3D cadastre, much 3D data collected in other areas (BIM, IFC CityGML files, IndoorGML, InfraGML and LandXML) open up the possibility of creating 3D cadastral database and combining with the existing datasets.The usability, compatibility and portability of these datasets is a low cost solution to one of the costliest phases of the implementation of 3D cadastres, which is the initial 3D data capture.

 • 47.
  Dimopooulou, Efi
  et al.
  School of Rural and Surveying Engineering, National Technical University of Athens, Zografou, Greece.
  Karki, Sudarshan
  Queensland Government, Department of Natural Resources and Mines, Brisbane, Australia.
  Roić, Miodrag
  Faculty of Geodesy, University of Zagred, Zagreb, Croatia.
  Duarte de Almeida, José-Paulo
  Geomatic Engineering Laboratory, Department of Mathematics, Faculty of Science & Technology, University of Coimbra, Coimbra, Portugal.
  Griffith-Charles, Charisse
  epartment of Geomatics Engineering and Land Management, Faculty of Engineering, The University of the West Indies, St. Augustine, Trinidad and Tobago.
  Thompson, Rod
  Department OTB, Section GIS - technology, Faculty of Architecture and the Built Environment, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands.
  Ying, Shen
  School of Resource and Environmental Sciences, Wuhan University, Wuhan, China.
  Paasch, Jesper M.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Oosterom, Peter van
  Department OTB, GIS Technology Section, Faculty of Architecture and the Built Environment, Delft University of Technology, Delft, the Netherlands .
  Chapter 2. Initial Registration of 3D Parcels2018Inngår i: Best Practices 3D Cadastres - Printed version / [ed] Peter van Oosterom, Copenhagen, Denmark: International Federation of Surveyors , 2018, s. 19-27Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  3D geoinformation is becoming increasingly important towards decision-making, land management and land development. Research has demonstrated the actual added value of 3D information over 2D in the cases of an overall more efficient integration of urban vs. regional planning and management, especially when dealing with 3D under- ground/aboveground infrastructures. Despite the fact that there has been consistent research within geoinformation science (GISc) on the concept of 3D for more than a decade now, several potentially involved parties are still reluctant to invest in 3D data, 3D techniques and applications. As a consequence, large administration processes re- lating to urban/ rural planning often run up financial losses simply because generic geoinformation is not part of the process (Stoter, 2011; Stoter et al, 2012).

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Eby Palm, Sara
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Gentrifiering i förtätningsdiskursen: En kritisk diskursanalys av plandokument och mötesprotokoll från Gävle kommun2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Förtätning är en stadsplanestrategi som fått stort genomslag i Sverige, men som enligt Bunce (2018), Rådberg (2014) och Boverket (2016a, 2016b) kan medföra gentrifiering. Boverket (2016a, 2016b) har uppmanat till hantering av gentrifiering vid förtätning av centrala områden. Hur förhåller sig kommunal planering till gentrifiering som en av förtätningens konsekvenser? Den här kandidatuppsatsen i samhällsplanering vill påbörja ett svar på den frågan.

  Studien angriper frågan genom en diskursanalytisk fallstudie av plandokument och mötesprotokoll från Gävle kommun. Kommunen studeras därför att förtätning är en huvudstrategi för kommunens bostadsförsörjning i dess översiktsplan från 2017 (Gävle kommun, 2017). Materialet består av utdrag ur planbeskrivningar (Gävle kommun, 2014-2018), översiktsplan för 2030 (Gävle kommun, 2017), riktlinjer för bostadsförsörjning (Gävle kommun, 2013) och mötesprotokoll från kommunala beslutsorgan som hanterat dessa frågor (Gävle kommun 2014-2018).

  Med en kombination av olika diskursanalytiska verktyg och teorier samt ett kodschema plockas centrala teman och värdeladdningar ut ur textmassan, och gentrifiering (i tre betydelser) och dess synonymer eftersöks. Resultatet visar att ämnet gentrifiering förekommer mycket sparsamt i diskursen, och påvisar dessutom att beskrivningar av sociala konsekvenser domineras av positiva ordalag. Resultatet jämförs med Kurzons (2007) och Huckins (2002) kriterier för tystnad och manipulativ tystnad. Därefter dras slutsatsen att diskursen präglas av tystnad i ämnet gentrifiering, och att denna tystnad kan kvalificera sig som manipulativ. Studien föreslår en kombination av rådande stadsbyggnadsideal, kvantitativ målsättning för bostadsbyggande, och lagställda krav som möjlig förklaring, men påtalar behovet av vidare forskning kring den bredare diskursens innehåll och dess orsaker.

  Fulltekst (pdf)
  EbyPalmS_2018
 • 49.
  Edlund, Isabelle
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Jonsson, Amanda
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Kommunal markpolicy: Ett medel i kommunens hantering av markärenden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hur marken ska användas och av vem är aktuella frågor i dagens samhälle till följd av att många tätorter i Sverige är i en expansiv fas. Kommuner är till största del de viktigaste markägarna av exploaterbar mark. Det har påträffats att endast några kommuner har publicerade dokument som visar den vilja och de riktlinjer kommunen har med det kommunala markinnehavet, kommande markförvärv och i markärenden med privata aktörer utanför den kommunala verksamheten. Till följd av det är syftet med studien att uppmärksamma och öka kunskapen om kommunal markpolicy. 

  En markpolicy är ett styrdokument som beskriver en kommuns vilja och riktlinjer för det kommunala markinnehavet. Policyn ska utgöra ett beslutsunderlag och vara vägledande för kommunens hantering av markärenden. Syftet med studien är även att bidra till en effektivare markpolitik och mer enhetlig handläggning av markärenden samt en mer transparent kontakt mellan kommun och privata aktörer. Målet med studien är att ge svar på om en dokumenterad markpolicy kan vara ett bra underlag i kommunala markärenden, samt vad en markpolicy bör innehålla för att den ska uppfylla sitt syfte.

  I studien har två metoder använts, en granskning av befintliga markpolicyer och intervjuer. Granskningen av markpolicyer genomfördes med syftet att studera policyns syfte och innehåll. Intervjuer genomfördes med både kommuner som har en dokumenterad markpolicy och med kommuner som inte har en sådan samt intervjuer med bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. 

  Resultatet av granskningen visade att visst innehåll är mer vanligt förekommande i kommunernas markpolicyer. Intervjuerna visade att det finns delade meningar om en markpolicys betydelse, vad den bör innehålla samt om privata aktörer är hjälpta av en sådan. Främst används markpolicyn internt av kommunen och är ett verktyg för att förankra markpolitiken, detta skapar en samlad bild utåt mot privata aktörer. 

  De slutsatser som kan tas av studien är att en markpolicy kan vara till hjälp för kommuner, dels för att förankra markpolitiken och för att skapa en mer enhetlig handläggning av markärenden inom kommunen. En markpolicy kan även leda till ökad transparens mellan kommuner och privata aktörer. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Egebrand, Alva
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Höglund, Sandra
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Analys av grönområdens värde: En metod för mätning av kvalitetsaspekter i Gävle2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Allt fler städer strävar efter att bli mer kompakta och täta, istället för dagens utspridda storstadsområden. God stadsplanering representerar hög kvalitet av generösa grönområden. Vid förtätning av städer utsätts grönytor ofta för exploatering med byggnader. Grönområden är viktiga för människans välmående och hälsa. Mer inslag av gröna områden i samhällen har visat att människor besöker dem allt oftare. Det har resulterat till att besökares hälsa och välbefinnande allmänt förbättrats. Grönområden besöks framförallt för att fly från den stressiga vardagen och uppleva känslan av frihet. Grönområdens karaktär påverkar människans upplevelse av platsen. 

  Syftet med studien var att utveckla en ny metod för att redovisa grönområdens kvalitet. Underlaget för denna studie var två huvudfrågor. Målet var att utföra en teststudie över valda grönområden i Gävle. Metoden skulle även vara användbar som ett verktyg för framtida kommunal planering. 

  För att besvara arbetets frågeställningar och syftet utfördes en normativ analys. Metoderna som användes för att få fram kvalitetsaspekter var bland annat litteraturgranskning, expertintervjuer och besiktning av grönområden. Dessa resulterade i 16 utvalda kvalitetsaspekter. Undersökarnas primära data och tillsammans med tillhandahållen sekundärdata från Gävle kommun sammanställdes senare med hjälp av GIS (Geografiska informationssystem), för utförandet av en multikriterieanalys.

  Utifrån multikriterieanalysen redovisades hur kvaliteten för grönområdena uppfyllde de utvalda kvalitetsaspekterna som ansågs betydelsefulla. Ett tydligt resultat var att grönområdena visade både likheter och skillnader utifrån kvalitetsaspekternas kriterier.  

  Analysen av resultatet visade utifrån 16 betydelsefulla kvalitetsaspekter att alla grönområden hade ett visst åtgärdsbehov. Det framgick att det var olika kvalitet mellan grönområdena och därmed kunde studiens frågeställningar besvaras. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
12345 1 - 50 of 233
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf