hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 18 av 18
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Bernsten, Malin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys.
  Arbetsmiljö och Byggnadsinformationsmodellering (BIM): identifiera mål och strukturera målstruktur i anläggningsbranschen enligt värdefokuserat tänkande2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen identifieras mål och en målstruktur föreslås för beslutsmöjligheten avseende hur man ska arbeta med Arbetsmiljö i Byggnadsinformationsmodellering (BIM) för verksamhetsområde Stora Projekt på Trafikverket. Syftet med uppsatsen är att utifrån Keeney:s (1992) teori om värdefokuserat tänkande identifiera mål och strukturera dessa i målstrukturer. Underlagen till uppsatsen kommer från olika dokument på Trafikverket, intervjuer och personal på Trafikverket samt deltagande i utbildningsinsatser som Trafikverket har avseende BIM. En målstruktur föreslås samt diskuteras. Den målstruktur som presenteras är ofullständig och därmed förloras en del av den fulla potentialen med värdefokuserat tänkande, men det kan ligga till grund för fortsatt arbete hos Trafikverket. Rekommendationen är att målstrukturen utvecklas.

 • 2.
  Blomskog, Stig
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys. Södertörns högskola.
  En analys av Arbetsdomstolens arbetsvärdering i ett lönediskrimineringsmål2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I uppsatsen genomförs en formell analys av en arbetsvärdering utförd av Arbetsdomstolen(AD) i samband med ett lönediskrimineringsmål år 2001. I målet bedömde AD att en intensivvårdssjuksköterska och en medicintekniker utförde arbeten som i jämställdhetslagens mening bör betraktas som likvärdiga. AD bedömde dock att arbetsgivaren kunde presentera sakliga skäl för att medicinteknikerna hade en högre lön än intensivvårdssjuksköterskan och därmed förelåg inte lönediskriminering enligt jämställdhetslagens bestämmelser i dess lydelse år 2001. Arbetsvärderingen utgick från de i jämställdhetslagen angivna fyra huvudkriterierna krav på kunskap och förmåga, krav på ansvar, krav på ansträngning samt arbetsförhållanden som AD delade upp 20 olika typer av arbetskrav s k faktorer.

  Resultatet av analysens första huvudfråga är att det som sägs i domskälet ger stöd för att AD tolkar begreppet ‘likvärdigt arbete’ som ett grund-öppet mellanbegrepp, som är vanligt förekommande i juridiska kontexter. Detta innebär, som också AD betonar, att det inte finns någon regel eller metod, som kan tillämpas, utan grunden för beslutet i vilken mån arbetena är likvärdiga måste ytterst baseras på bedömningar. Däremot gäller att följden av beslutet att arbetena är likvärdig är väldefinierad i jämställdhetslagen. Tolkningen tydliggör att en arbetsvärdering ska betraktas som en normativ argumentation för hur lönesättningen bör utformas. Beslutet att arbetena är likvärdiga är m a o inget faktapåstående utan ska betraktas som ett normativt påstående om hur lönen bör sättas.

  I analysens andra huvudfråga identifieras och diskuteras ett antal oklarheter i AD:s argumentation för att arbetena är likvärdiga. Hur ska AD:s jämförelser av arbetena avseende de olika kraven – de partiella värderingarna – tolkas? Hur ska AD:s sammanvägning tolkas? Hur ska AD:s viktning av de olika kraven tolkas? Oklarheterna gör det svårt för utomstående bedömare att ta ställning till AD:s argumentation i arbetsvärderingen.

  En allmän slutsats av analysen är att den oklara terminologin som förekommer i arbetsvärderingen kan undvikas om begrepp och principer som utformats inom ramen för flerdimensionell beslutsteori skulle tillämpas. En korrekt tolkning av centrala begrepp och principer är en viktig förutsättning för att beslutsfattaren ska kunna på ett rationellt sätt reflektera över och argumentera för olika bedömningar och beslut i arbetsvärderingsproceduren.

 • 3.
  Blomskog, Stig
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys. Södertörns högskola.
  Invalid weighting in gender-neutral job evaluation tools2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In this paper we argue that invalid weighting instructions are recommended in three international gender-neutral job evaluation tools, which are used for correcting for possible gender-biased wage setting at work places. One of the tools is recommended by ILO.

  In these tools the evaluation and the ranking of the jobs at a workplace will be based on an overall assessment of various job-related requirements as skills, responsibility, effort and working condition. The overall assessment will be represented by weighted sum of scales. An essential assumption made in these tools is that the weights assigned to the scales can represent the relative importance of the job-related requirements.

  However, we claim that the weights cannot in a meaningful way say anything about the relative importance of these job-related requirements. We support our claim by a formal reconstruction of a job evaluation tool based on so called Multi-Criteria Decision Making. The implication of the reconstruction is that the weights will play a key role in the basic pay setting of the jobs.

  We further argue that, due to this mistaken interpretation of the weights in the instructions, the user of these tools will likely not realize the close link between the weighting of the job-related requirements and the basic pay setting of the jobs. We therefore conclude that an application of these invalid weighting instruction might hamper the purpose of gender-neutral job evaluation of achieving a rational and genderneutral pay setting at workplaces.

  The paper ends with a recommendation that valid weighting instructions should be developed by means of Multi-Criteria Decision Making.

 • 4.
  Elenius, Mikael
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys.
  Beslutsanalys av medicinska åldersbedömningar inom asylprocessen2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Här presenteras ett ramverk för beslutsanalytisk metod baserad på principen om maximering av den förväntade nyttan gällande värdering av olika alternativ för åldersbedömning av ensamkommande inom asylprocessen. Med detta ramverk som utgångspunkt görs en jämförelse mellan ett antal metoder (mognad hos visdomstand, knäled och handled samt Rättsmedicinalverkets metod baserad på både visdomstand och knäled) för medicinsk åldersbedömning. Dessa metoder jämförs vidare med tre referensalternativ (i) lita på den ensamkommandes åldersuppgifter vilket i praktiken innebär att bedöma alla som barn, (ii) bedöma alla ensamkommande som vuxna och (iii) det absurda alternativet att singla slant för att avgöra vem som är barn eller vuxen.

  Det som behövs för beslutsanalysen är antaganden och/eller skattningar på åldersfördelningen av ensamkommande som åldersbedöms samt skattning för de olika metoderna på hur stor sannolikheten är att en person bedöms som vuxen givet den faktiska åldern. Vidare krävs en kvantifiering av nyttan för en felklassificering av en vuxen, då en felklassificering av ett barn antas ge lägst nytta och en korrekt klassificering antas ge högst nytta.

  Åldersfördelningen av ensamkommande som åldersbedöms antas här bestå av en kombination av två likformiga och kontinuerliga fördelningar, där intervallen är 15-18 år (barn) respektive 18-21 år (vuxna). Två nyttomodeller undersöks, en diskret som endast tar hänsyn till om individen är barn eller vuxen samt en kontinuerlig linjär nyttomodell som tar hänsyn till åldersskillnaden från 18-årsgränsen vid en felklassificering.

  De genomförda analyserna demonstrerar hur ramverket kan användas i praktiken. Givet de antaganden som gjorts är slutsatsen att det alternativ som ger högst förväntad nytta i stor utsträckning beror på prevalensen (andelen vuxna) tillsammans med hur nyttan för en felklassificerad vuxen värderas. Oavsett värdering, vid prevalens nära 0 bör alla bedömas som barn, för att när prevalensen ökar ersättas ersättas av en metod som i stor utsträckning klassificerar barn korrekt, när prevalensen ökar ytterligare ersättas av en metod som i större utsträckning klassificerar vuxna korrekt och slutligen när prevalensen är nära 1 bör alla bedömas som vuxna.

 • 5.
  Hjelmblom, Magnus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys. Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University.
  Instrumentalization of Norm-Regulated Transition System Situations2014Ingår i: Agents and Artificial Intelligence: 5th International Conference, ICAART 2013, Barcelona, Spain, February 15-18, 2013. Revised Selected Papers / [ed] Joaquim Filipe and Ana Fred, Berlin/Heidelberg: Springer Berlin/Heidelberg, 2014, s. 80-94Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  An approach to normative systems in the context of multiagent systems (MAS) modeled as transition systems, in which actions are associated with transitions between different system states, is presented. The approach is based on relating the permission or prohibition of actions to the permission or prohibition of different types of state transitions with respect to some condition d on a number of agents x(1), ... , x(nu) in a state. It introduces the notion of a norm-regulated transition system situation, which is intended to represent a single step in the run of a (norm-regulated) transition system. The normative framework uses an algebraic representation of conditional norms and is based on a systematic exploration of the possible types of state transitions with respect to d(x(1), ... , x(nu)). A general-level Java/Prolog framework for norm-regulated transition system situations has been developed, and this implementation together with a simple example system is presented and discussed.

 • 6.
  Hjelmblom, Magnus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys. Department of Computer and Systems Sciences, University of Stockholm, Stockholm, Sweden.
  Normative Positions in Multi-Agent Systems2016Ingår i: Web Intelligence, ISSN 2405-6456, Vol. 14, nr 2, s. 153-171Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Kanger-Lindahl theory of normative positions has great potential of serving as a logical foundation for normative systems for MAS, and its generality allows for great freedom when interpreting the theory. As a first step towards a typology of interpretations of the theory, we study the application of normative positions in the context of a class of transition systems in which transitions are deterministic and associated with a single agent performing an act. By an interpretation of different types of normative positions in terms of permitting or prohibiting different state transition types in this context, lexicons for two different systems of types of normative positions are suggested and discussed. It is demonstrated that both interpretations areuseful foundations for normative systems semantics in a MAS context.

 • 7.
  Hjelmblom, Magnus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys. Department of Computer and Systems Sciences, University of Stockholm, Stockholm, Sweden.
  Normative positions within norm-regulated transition system situations2014Ingår i: 2014 IEEE/WIC/ACM International Joint Conferences on Web Intelligence (WI) and Intelligent Agent Technologies (IAT), Vol. 3: Vol. 3, IEEE Computer Society Digital Library, 2014, Vol. 3, s. 238-245Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In recent years, the study of norm-regulated multiagent systems (MAS) has attracted a lot of attention. The Kanger-Lindahl theory of normative positions has great potential of serving as the logical foundation for normative systems for MAS, but its generality, which allows for great freedom when interpreting the theory, may also become a challenge for practical applications. As an important step towards a typology of interpretations of the theory, we study the application of normative positions in the context of a basic class of transition systems in which transitions are deterministic and associated with a single agent performing an act. By an interpretation of the types of normative positions in terms of permitting or prohibiting different types (with respect to some condition on a numberof agents) of state transitions in this context, lexicons for two different systems of types of normative positions are suggested and discussed. It is demonstrated that both interpretations are natural and useful, depending on how the notion of agency is understood and whether a ‘system norms’ or an ‘agent-specific norms’ perspective is taken.

 • 8.
  Hjelmblom, Magnus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys.
  Norm-regulated Transition System Situations2013Ingår i: Proceedings of the 5th International Conference on Agents and Artificial Intelligence / [ed] Joaquim Filipe and Ana Fred, 2013, s. 109-117Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Many multi-agent systems (MAS) and other kinds of dynamic systems may be modeled as transition systems, in which actions are associated with transitions between different system states. This paper presents an approach to normative systems in this context, in which the permission or prohibition of actions is related to the permission or prohibition of different types of state transitions with respect to some condition d on a number of agents x1, ... , xn in a state. It introduces the notion of a norm-regulated transition system situation, which is intended to represent a single step in the run of a (norm-regulated) transition system. The normative framework uses an algebraic representation of conditional norms and is based on a systematic exploration of the possible types of state transitions with respect to d(x1, ... , xn). A general-level Java/Prolog framework for norm-regulated transition system situations is currently being developed.

 • 9.
  Hjelmblom, Magnus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys. Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Norm-Regulation of Agent Systems: Instrumentalizing an algebraic approach to agent system norms2015Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  En arkitektur för normreglerade multiagentsystem baserad på en algebraisk representation av normativa system instrumentaliseras och vidareutvecklas. Kärnan i instrumentaliseringen utgörs av en Prolog-modul som tillsammans med ett Java-bibliotek kan användas för att skapa client/server-baserad körbar kod. Normer representeras som ordnade par av grundvillkor och följdvillkor. De senare konstrueras genom att normativa operatorer appliceras på deskriptiva villkor. Från sådana generella normativa villkor följer normativa satser om specifika sakförhållanden, vilka i sin tur ger upphov till förbud mot eller tillåtelse att utföra enskilda handlingar i olika situationer. Vidare skisseras en metod för att göra körbara multiagentsystem till verktyg för problemlösning genom att använda evolutionära mekanismer för att odla fram normativa system. Konstruktionen av normskapande operatorer på villkor, vilka ligger till grund för representationen av normativa system, betraktas ur två olika synvinklar. (i) En logisk analys, baserad på Kanger-Lindahls teori om normativa positioner. Denna resulterar i två utökade uppsättningar av typer av normativa positioner och utgående från en algebraisk version av ett av dessa utökade system konstrueras sedan en uppsättning operatorer för att skapa agentspecifika normer. (ii) En alternativ analys, som tar sin utgångspunkt i en systematisk undersökning av olika typer av tillståndsövergångar. Denna ger upphov till en uppsättning av normskapande operatorer som är baserade på förbud mot olika typer av övergångar. Argument presenteras vidare för att inom ramen för en klass av övergångssystem, där övergångar är deterministiska och associerade med en agent som utför en handling, så specificerar operatorer baserade på (ii) en meningsfull semantik för operatorer baserade på (i). Teoretiska resultat tillsammans med tillgängliggjord programkod och exempel på tillämpningar bidrar till att underlätta skapandet av teoretiskt sunda, transparent beskrivna och effektivt implementerade normreglerade system av autonoma agenter.

 • 10.
  Hjelmblom, Magnus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys. Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University, Sweden.
  Offline Evolution of Normative Systems2015Ingår i: Proceedings of the International Conference on Agents and Artificial Intelligence: Volume 2 / [ed] Stephane Loiseau, Joaquim Filipe, Béatrice Duval and Jaap van den Herik, Lisbon, Portugal: SciTePress, 2015, s. 213-224Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  An approach to the pre-runtime design of normative systems for problem-solving multi-agent systems (MAS) is suggested. A key element of this approach is to employ evolutionary mechanisms to evolve efficient normative systems. To illustrate, a genetic algoritm is used in the process of designing a normative system for an example MAS based on the DALMAS architecture for norm-regulated MAS. It is demonstrated that an evolutionary algorithm may be a useful tool when designing norms for problem-solving MAS.

 • 11.
  Hjelmblom, Magnus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys. Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University, Stockholm, Sweden .
  O­ffline Norm Evolution2015Ingår i: Agents and Artificial Intelligence: 7th International Conference, ICAART 2015, Lisbon, Portugal, January 10-12, 2015, Revised Selected Papers / [ed] Béatrice Duval, Jaap van den Herik, Stephane Loiseau, Joaquim Filipe, Springer, 2015, Vol. 9494, s. 316-333Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  An approach to the pre-runtime design of normative systems for a class of problem-solving norm-regulated multi-agent systems is suggested. The basic idea is to employ evolutionary mechanisms to evolve efficient normative systems for so-called norm-regulated Dalmases, as part of the design process. The Dalmas architecture uses an algebraic approach to normative systems, in which normative consequences are based on an extended set of one-agent types of normative positions, which is given a semantics in terms of prohibition of certain types of state transitions. To illustrate the approach, a genetic algorithm is used to evolve norms for an example system. Furthermore, some approaches to reducing the algorithm’'s search space, including to employ a notion of ‘operational equivalence’ of norms, are discussed. It is demonstrated that an evolutionary algorithm may be a useful tool when designing norms for problem-solving multi-agent systems.

 • 12.
  Holmberg, Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys.
  Begreppet form inom fotboll: En kombinationsstudie av hur form beskrivs och korrelerar med resultat i fotbollsmatcher2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie har en kombinationsmetod använts, där den inledande kvalitativa delen har kartlagt de beskrivningar som görs gällande formbegreppet inom fotbollen utifrån ett spelperspektiv. I den efterföljande kvantitativa delen låg dessa beskrivningar sedan som grund i de tester som gjordes för att undersöka hur lagens form påverkar resultatet i den kommande matchen. Studien har gjorts utifrån ett beslutsanalytiskt perspektiv.

  Det framkom att det framför allt är lagens poäng och målskillnad i de senaste spelade matcherna som ligger till grund för beskrivningarna av form. Detta ledde i den kvantitativa studien till att lagens genomsnittspoäng respektive genomsnittsmålskillnad från de senaste 2, 4, 6, 8 och 10 matcherna, samt uppdelat på lagens hemma- och bortamatcher separat, testades.

  Lagens form (så som den definierades) visade sig ha en väldigt begränsad påverkan på kommande matchers resultat både då alla lagens matcher inkluderades och när matcherna delades upp utifrån hemma- och bortaspel.

  Formen ger en viss indikation på utfallen i de kommande matchernas utfall men inte i större utsträckning an vad andra tidigare spelade matchers resultat visade sig ha. Att lag som har vunnit sina senaste matcher har större sannolikhet att vinna en kommande match beror således inte på att de presterat bra i just lagets senaste matcher utan därför att laget sannolikt har en hög förmåga i och med dessa tidigare prestationer. Just de senaste matcherna för laget bör därför inte ges någon större vikt än andra tidigare spelade matcher i en beslutssituation inför ett spel på en kommande match. 

 • 13.
  Holmgren, Mattias
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöpsykologi.
  Andersson, Hanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys.
  Sörqvist, Patrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöpsykologi.
  Averaging bias in environmental impact estimates: Evidence from the negative footprint illusion2018Ingår i: Journal of Environmental Psychology, ISSN 0272-4944, E-ISSN 1522-9610, Vol. 55, s. 48-52Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper we argue that unsustainable behaviors often stem from a common averaging bias when people estimate the environmental impact of a set of environmentally friendly and less friendly objects or actions. In Experiment 1, we show that people believe that the total carbon footprint of a category of items (a community of buildings in this case) is lower, rather than higher, when environmentally friendly (“green” buildings) items are added to the category, a negative footprint illusion. Experiment 2 showed  that the carbon footprint estimate assigned to a category with a mix of environmentally friendly and less friendly objects (“green” and conventional  buildings) is the average of its subsets (the “green” buildings and the  conventional buildings, respectively), an averaging bias. A similar averaging  process may underpin estimates of the environmental impact of people's own actions, explaining why people believe that environmentally friendly actions can compensate for less friendly actions.

 • 14.
  Milutinovic, Goran
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Datavetenskap.
  Ahonen-Jonnarth, Ulla
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys.
  Seipel, Stefan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Datavetenskap. Department of Information Technology, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  GISwaps: A New Method for Decision Making in Continuous Choice Models Based on Even Swaps2018Ingår i: International Journal of Decision Support System Technology, ISSN 1941-6296, E-ISSN 1941-630X, Vol. 10, nr 3, s. 57-78Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article describes how continuous GIS-MCDM problems are commonly managed by combining some weighting method based on pairwise comparisons of criteria with an aggregation method. The reliability of this approach may be questioned, though. First, assigning weights to criteria, without taking into consideration the actual consequences or values of the alternatives, is in itself controversial. Second, the value functions obtained by this approach are in most cases linear, which is seldom the case in reality. The authors present a new method for GIS-MCDM in continuous choice models based on Even Swaps. The method is intuitive and easy to use, based on value trade-offs, and thus not relying on criteria weighting. Value functions obtained when using the method may be linear or non-linear, and thereby are more sensitive to the characteristics of the decision space. The performed case study showed promising results regarding the reliability of the method in GIS-MCDM context.

 • 15.
  Odelstad, Jan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys.
  Likvärdigt arbete och teorin om mellanbegrepp2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det är i många fall viktigt att skilja mellan deskriptiva begrepp som används för att uttrycka fakta och normativa begrepp som används för att formulera värderingar och normer. Men det gäller inte att alla begrepp antingen är enbart deskriptiva el. normativa. Istället kan många begrepp sägas vara både och, vilket innebär att de ”ligger mellan” de deskriptiva och de normativa. Dylika mellanbegrepp, också kallade kopplingstermer (på engelska intermediate concepts el. intermediaries), är vanligt förekommande i samband med många mänskliga aktiviteter, t.ex. vid utvärdering, beslutsfattande och regelstyrning. Det hävdas inte sällan att inom juridiken är huvuddelen av de intressanta begreppen mellanbegrepp och i Skandinavien fördes på 40- och 50-talen en djuplodande rättsfilosofisk diskussion om mellanbegreppens funktion vid utformningen av lagar och andra regelsystem. Inte minst diskuterades äganderättsbegreppet.

  I denna rapport presenteras en teori om mellanbegrepp. Enligt denna har mellanbegrepp två sidor, en grundsida som vetter mot det deskriptiva och en följdsida som vetter mot det normativa. Dessa begrepp har därför funktionen att koppla ihop deskriptivt med normativt och har karaktären av en sorts mellanstationer i begreppsbildningen. Som grund för framställningen ligger en logisk och formaliserad teoribildning, men syftet med rapporten är beskriva teorin utan att förutsätta speciella logisk-matematiska förkunskaper. Framställningen fokuserar därför på tillämpning inom ett speciellt problemområde, nämligen arbetsvärdering med fokus på begreppet 'likvärdigt arbete' och därmed sammanhängande begrepp. Rapporten är således avsedd att vara en introducerande framställning av teorin om mellanbegrepp exemplifierad med problemområdet arbetsvärdering. Läsaren kan sedan tillämpa teorin på andra problemområden. Ett tema som berörs i rapporten med relevans för diskussionen om mellanbegrepp är det ofta missförstådda förhållandet mellan mätning och värdering.

  Om man förbiser att ett begrepp egentligen är ett mellanbegrepp så kan det leda till allvarliga begreppsliga och teoretiska oklarheter. När begreppet 'likvärdigt arbete' missförstås i detta avseende leder det till missuppfattning av vad arbetsvärderingsmetoder egentligen är och hur de kan användas. Gällande 'likvärdigt arbete' föreligger inte bara en gängse uppfattning av likvärdigt arbete som är felaktig utan det tycks föreligga minst två vanliga uppfattningar av 'likvärdigt arbete' som är helt olika men båda felaktiga. Den ena uppfattningen skulle kunna kallas realism- el. deskriptivism-misstaget och den andra relativism- el. subjektivism-misstaget. Ett av syftena med denna rapport är att visa att vissa missförstånd gällande 'likvärdigt arbete' och många andra begrepp upplöses om man förstår dem som mellanbegrepp, dvs. begrepp som kopplar deskriptiva grunder till normativa följder.

 • 16.
  Odelstad, Jan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys.
  Om beslutsteoretiska verktyg vid tillståndsprövning av vindkraft2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Tillståndsprövning av vindkraft är en omfattande process med många aktörer och ofta förekommer som en del av processen komplicerade avvägningar och sammanvägningar av olika intressen. I denna rapport presenteras några verktyg som kan användas vid avvägningar och sammanvägningar och vidare illustreras och diskuteras hur de kan användas i tillståndsprocesser. Verktygen är av teoretiskt slag, det är fråga om modeller, begreppssystem, formella metoder m.m. och har sin teoretiska grund inom begrepps- och beslutsanalys samt mätningsteori. Dessa discipliner har i sin tur en del av sin teoretiska grundval inom modern logik och diskret matematik, och det kommer alltså sekundärt att gälla också de här behandlade verktygen. Det är dock inte möjligt att inom ramen för denna rapport bygga en sådan rigorös matematisk-logisk grund som egentligen vore önskvärt utan framställningen får i detta avseende bli mer översiktlig oc hkompletteras med referenser till litteraturen. Förhoppningen är att framställningen ska kunna läsas utan förkunskaper i logik och diskret matematik, men en läsare som saknar sådana får räkna med att läsningen kräver tålamod och ansträngning.

  I rapporten utvecklas och analyseras också bl.a. resonemangsmodeller för intresseavvägning. En av modellerna fokuserar på vad som är tillräckligt för att kunna acceptera en ansökan medan en annan fokuserar på vad som är nödvändigt för att acceptera denna. Den senare modellen utvecklas till en stegvis process där varje steg innebär att undersöka om det finns tillräckliga skäl att avslå ansökan. Om detta inte är fallet så bifalles den.

  De verktyg som presenteras i rapporten kan, när de vidareutvecklats, systematiserats och strukturerats, utgöra grunden för ett beslutsanalytiskt datorstöd. Resultatet blir naturligtvis självt ett verktyg: den beslutsanalytiska teoribildningen uttryckt i en kraftfull logisk ram, datalogiskt implementerad och sedan slutligen formulerad med användarvänligt gränssnitt i ett lämpligt programmeringsspråk. Beslutsstödet kan hjälpa beslutsfattaren att hantera fakta och värderingar av relevans för beslutet på ett rationellt sätt. Syftet är inte att ersätta beslutsfattaren utan förse beslutsfattaren med metoder och verktyg som kan leda till mer genomtänkt och välgrundad hantering av beslutsfattandet. Den datavetenskapliga implementeringen av verktygen behandlas inte i denna rapport utan är ett tema för fortsatt forskning.

 • 17.
  Odelstad, Jan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys.
  Lindahl, Lars
  University of Lund, Faculty of Law.
  The Theory of Joining-Systems2013Ingår i: Handbook of Deontic Logic and Normative Systems / [ed] Dov Gabbay, John Horty, Xavier Parent, Ron van der Meyden and Leendert van der Torre, London: College Publications, 2013, s. 545-634Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 18.
  Tovar, Carolina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys.
  Strategiska uppdrag: Från förarbete och anbudsarbete till uppdragsstart2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att vinna strategiskt viktiga uppdrag är en väsentlig del i ett teknikkonsultföretags arbete  och  deras  strävan  efter  att  uppfylla  bolagets  mission.  I  samband  med  stora multidisciplinära  uppdrag  utvärderas  olika  faktorer  som  påverkar  bid/no  bid-  och mark-up-beslut. En fallstudie har genomförts med syfte att kartlägga, analysera och ge  förbättringsförslag  på  beslutsprocessen  hos  ett  teknikkonsultföretag  i  Sverige. Resultatet av genomförd fallstudie visar att beslutsfattande gällande bid/no bid sker under  förarbetet  och  anbudsarbetet.  Beslutsfattande  gällande  mark-up  sker  endast under anbudsarbetet. Uppsatsen ger en kort introduktion till grundläggande teorier om bland annat rationalitet, beslutsfattande, budgivning och  multikriterieanalys.  Dessa teorier  ligger  till  grund  för  den  analys  som  görs  av beslutsprocessen  hos  företaget. Företag  som  saknar  systematiska  utvärderings-  och  uppföljningsrutiner  riskerar  att efterrationalisera  sina  beslut.  I  uppsatsen  föreslås  därför  beslutsanalytiska  verktyg som  ett  sätt att  göra  beslutsprocessen  mer  rationell  och  effektivare.  En  översiktlig analys av intern beslutskommunikation ingår också. Bristande beslutskommunikation kan komma att påverka hur väl målsättningar satta före eller under anbudsarbetet  kan uppfyllas.

1 - 18 av 18
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf