hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 75
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Ahamdi, Fereshteh
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Rabbani, Mohammad
  Religious Coping Methods among Cancer Patients in Three Islamic Countries: A Comparative Perspective2019Ingår i: International Journal of Social Science Studies, ISSN 2324-8033;, Vol. 7, nr 5, s. 72-82, artikel-id 10.11114/ijsss.v7i5.4417Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The present article aimed to compare the use of religious coping methods among cancer patients in three Islamic countries from a sociocultural perspective.  The article is based on an international study on meaning-making coping in ten countries, among others Malaysia, Iran and Turkey. Qualitative semi-structured interviews were conducted among cancer patients in Malaysia (29), Iran (27) and Turkey (25). The results of the comparison show certain differences in use of religious coping methods between informants in these three countries despite Islam being the dominant religion in all contexts.  The findings of this comparative study show the important role culture plays in coping.

 • 2.
  Ahmadi, Fereshteh
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  Tavares, Rita
  Center for Psychology at the University of Porto, Portugal; Faculty of Psychology and Education Sciences, University of Porto, Portugal.
  Matos, Paula M.
  Center for Psychology at the University of Porto, Portugal; Faculty of Psychology and Education Sciences, University of Porto, Portugal.
  Tomás, Carla
  Department of Psychology, Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, Algarve, Portugal.
  Ahmadi, Nader
  Swedish Agency for Work Environment Knowledge, Gävle, Sweden.
  Secular Existential Meaning-Making Coping Among Cancer Patients in Portugal: A Qualitative Study2019Ingår i: Illness, crisis and loss, ISSN 1054-1373, E-ISSN 1552-6968Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  For understanding the role of culture in coping in different cultural settings, we have conducted studies among cancer patients in 10 countries, within the framework of an international study on meaning-making coping. This article reports on part of the results we obtained from a study in Portugal; specifically, the reported findings are restricted to nonreligious/spiritual coping methods, methods we call secular existential meaning-making coping. The main aim is to identify the diversity of coping methods using a cultural lens. Thirty-one participants with various kinds of cancer were interviewed. Six different kinds of coping methods related to secular existential coping emerged from thematic analyses of the interviews: discourse of the self, positive solitude, nature, positive transformational orientation, body–mind relationship, and working. Findings revealed that these six methods facilitated patients’ psychological adaptation to the oncological disease. The findings suggest the importance of considering cultural and social context when exploring coping strategies among cancer patients. 

 • 3.
  Ahmadi, Nader
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  Ahmadi, Fereshteh
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  Erbil, Pelin
  Oncology Clinique, Humanite Psychiatry, Istanbul, Turkey.
  Cetrez, Önver A.
  Department of Theology, Uppsala University, Stockholm, Sweden.
  Religious meaning-making coping in Turkey: a study among cancer patients2019Ingår i: Illness, crisis and loss, ISSN 1054-1373, E-ISSN 1552-6968, Vol. 27, nr 3, s. 190-208Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of the present project has been to carry out international studies on meaning-making coping among people who have been affected by cancer in a number of societies and, thereby, to try to understand the influence of culture on use of these coping methods. Five countries—Sweden, South Korea, China, Japan, and Turkey—are included in the project. Qualitative semistructured interviews have been conducted with persons with a cancer diagnosis. The research group in each country has used, as a foundation, the interview questions developed for the Swedish study. These questions were, however, modified to better suite the sociocultural context of each participating country. The results presented here concern only Turkey and are restricted to religious coping methods. The study consists of 25 cancer patients (18 females and 7 males) between 20 and 71 years of age. The results of the study in Turkey indicated that the RCOPE (Religious Coping) methods are highly relevant for the interviewees. A sociological analysis of the study made from a cultural perspective showed clearly the importance of the idea of being tolerant (Sabr) for patients when coping with the psychological problems brought about by cancer. The study made it clear that culture plays an essential role in the choice of coping methods.

 • 4.
  Algesjö Rautiainen, Sarah
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Strand, Annika
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Vad händer när jag inte finns längre?: Föräldrars föreställningar om framtiden för sina intellektuellt funktionsnedsatta barn2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka föreställningar och strategier föräldrar till personer med intellektuell funktionsnedsättning hade gällande sina barns framtid samt om omgivningens bemötande påverkade dessa tankar. En kvalitativ studie genomfördes via två fokusgruppsdiskussioner. Resultatet kategoriserades via en tematisk analys och KASAM och copingteoretiska perspektiv användes för att analysera resultatet. Föräldrarna farhågor gällde främst framtida samhällsförändringar och nedskärningar i välfärdsystemet. Deltagarna undvek att tänka på framtiden, en form av undvikande coping. De använde även en problemfokuserad coping genom att aktivt förbättra barnets nuvarande situation och via organiserat påverkansarbete. En viktig slutats var att föräldrar till personer med intellektuell funktionsnedsättning kände en stark oro för sina barns framtid när de själva inte längre finns kvar i livet. Detta på grund av bristande känsla av sammanhang orsakade av upplevda brister i samhällsstrukturer och av negativt bemötande från omgivningen.

 • 5.
  Al-idani, Dua
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Habib, Daniella
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Skolgång i samhällets vård: En intervjustudie om unga vuxnas erfarenheter av sin skolgång under placeringstiden2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftade till att förstå hur unga vuxna som tidigare varit samhällsplacerade retrospektivt beskriver sin skolgång. Fem unga vuxna i åldrarna 21-26 år intervjuades i en kvalitativ studie. Teorin KASAM hjälpte oss att identifiera de resurser och faktorer som bidrog till graden av informanternas känsla av sammanhang. Resultatet visade att samtliga intervjupersoner blev placerade i olika åldrar och hade skilda erfarenheter av sin skolgång under placeringstiden. Samtliga intervjupersoner fick stöd från vuxna med sina studier vilket hade en positiv inverkan på deras skolgång. Resultatet visade även att vissa informanter hade en negativ erfarenhet av skolgången under placeringstiden på grund av mobbning, psykisk ohälsa och ett flertal omplaceringar. Då vi endast intervjuade fem personer gick det inte att generalisera resultatet till en större kontext i förhållande till tidigare forskning. Gemensamt för samtliga informanter var att de hade läst på högskolenivå eller hade planer på att göra det.

 • 6.
  Almström, Mathina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  Hossain, Jarif
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  Att samverka kring barn med komplexa behov i en specialiserad socialtjänst: En kvalitativ studie om socialarbetares uppfattning av det professionella samarbetet kring barn med behov av samordnade insatser.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur socialarbetare på Socialtjänsten upplever att samverkan mellan enheterna; Barn- och ungdomsenheten samt Enheten för funktionshinder fungerar i praktiken samt hur de ser på eventuella utmaningar med att utreda barn med komplexa behov. Studien byggde på kvalitativa semistrukturerade intervjuer och resultatet har analyserats utifrån organisationsteori och systemteori. Studien visar att enheterna kan betraktas som separata subsystem med olika institutionella logiker. Socialarbetarna beskriver att barn med komplex problematik behöver att de skilda subsystemen kan verka över de organisatoriska fälten och att samverkan är ett värdesatt verktyg. Det uttrycks en klar vilja till att samarbeta men det saknas tydliga direktiv för hur det ska säkerställas i praktiken. I syfte att förbättra samverkansarbetet beskriver socialarbetarna att det behövs fler och regelbundna utbildningstillfällen samt väldefinierade riktlinjer. Denna studie är visserligen inte generaliserbar till hela samhället men indikerar ändå att svårigheterna i samverkansarbetet är möjliga att motverka. 

 • 7.
  Berg, Mia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Frånlund, Christin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Att vara lugnet i stormen: Krisstödjares upplevelser av möten med barn efter barnförhör2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet var att utforska vad som är viktigt i ett krisstöd till barn efter ett barnförhör. Metodensom användes var semistrukturerade intervjuer med fyra krisstödjare ur kristeamet i en svenskkommun. Resultatet analyserades utifrån systemteori och salutogenes. Resultatet visade attden juridiska processen, som ska tillvarata barnens rättigheter, även bidrar till krisen, samt attdet är föräldrarna som behöver byggas upp för att kunna stötta sitt barn. Ett tredje resultat varatt krisstödjarna upplever att de gör stor nytta i den akuta krisen, men att den dörr som dåöppnas in till familjen ofta hinner stängas innan det sätts in fortsatta resurser som kan leda tillverklig förändring. Utifrån grundantagandet att barnen ska hamna i en bättre situation efteråtän de gjorde innan, diskuterades sedan om krisstödjarna kunde fullgöra denna uppgift medmetoden de använder.

 • 8.
  Björklin Wolff, Emilia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Jonsson, Jenny
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  När kunskapen inte räcker till: En kvalitativ studie av barnpsykiatrins uppfattning om användandet av sociala medier hos barn med psykisk ohälsa2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sociala medier är idag en självklar del i många barns vardag och forskning har visat en kraftig ökning av användandet under de senaste åren. Samtidigt har forskning visat att psykisk ohälsa hos barn blivit vanligare och vart tionde barn i Sverige lider av psykisk ohälsa. Utifrån detta var studiens syfte att undersöka hur professionella inom barnpsykiatrin uppfattar användandet av sociala medier vid mötet med barn. Fyra kvalitativa intervjuer med kuratorer i olika verksamheter inom barnpsykiatri har genomförts. Resultatet visade att kuratorernas upplevelser av sociala medier är att det inverkar på barns mående och att det finns en kunskapsbrist kring sociala medier. Resultatet visade även att det saknas metoder och material för att kartlägga och hantera användandet av sociala medier hos barn med ångestproblematik. Studien visade därmed att det finns ett behov inom barnpsykiatrin att utveckla arbetet med sociala medier.

 • 9.
  Buller, Minna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Rono, Jamine
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Exploring Gymnasielagen (New law on upper secondary education) from professionals’ perspective – A way to integrate or segregate?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Swedish parliament in a bid to curb the large numbers of unaccompanied minors who are denied asylum status – came up with a law which is famously known as Gymnasielagen. The aim of the study was to explore how professionals in upper secondary schools setting and social services perceive the implementation of this law and how it contributes to integration of unaccompanied minors in Sweden concerning school environment.

   Through semi structured interviews, professionals in contact with unaccompanied minors (UAMs) expressed their perception on the Gymnasielagen and its impacts on the lives of UAMs. The advantages and disadvantages of the law together with its contribution to integration of UAMs were investigated.  The results showed that the law renewed hope for UAMs and gave them the chance to start life afresh after the long wait for asylum. There were however significant discrepancies in the law that makes it difficult for UAMs. The condition to get permanent employment after school completion does not seem achievable and puts pressure on them. They are forced to choose courses from a limited number of technical courses that would possibly get them permanent employment.  Integration was also found not to be optimum because of uncertainty among the UAMs.

 • 10.
  Bylund, Rakel
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  Löfstrand, Sara
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  Samverkan, en magisk uppkomst?: En studie kring skolkuratorers och lärares upplevelser av samverkan och förutsättningar för samverkan inom skolan.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka och beskriva hur skolkuratorer respektive lärare upplever samverkan mellan deras professioner, vilka förutsättningar som ges till denna samverkan utifrån arbetssituation, arbetsgivare och yrkesutbildning samt hur detta skulle kunna utvecklas. Studiens empiri utgörs av semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra skolkuratorer och två grundskollärare. Studiens huvudsakliga resultat visar att samtliga informanter har en stor vilja att samverka mellan professionerna men att möjligheterna till det är begränsade. De främsta orsakerna till de begränsade möjligheterna uppges vara personal-, och tidsbrist. Dessa brister ger även konsekvenser såsom att det viktiga hälsofrämjande och förebyggande arbetet måste prioriteras bort till förmån för det åtgärdande arbetet. Förutsättningar, för samverkan och förståelse för andra professioner, givna av utbildningen uppges vara bristfälliga. Denna studie bidrar med förslag på hur yrkesverksamma tänker att förutsättningar för samverkan mellan olika skolprofessioner kan utvecklas, både på arbetsplatsen men även under respektive yrkesutbildning. 

 • 11.
  Bäckström, Linn
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Sonnesjö, Mathilda
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  "Jag förstod aldrig varför man slår ett barn": - En narrativ studie om sju individers berättelser om våldsutsatthet i barndomen och deras senare våldsutövning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna studie var att med utgångspunkt från narrativ analysmetod analysera berättelser om våldsutsatthet och dess relation till egen våldsutövning. Teorin om differentiella associationer och social inlärningsteori användes för att skapa förståelse för utvecklingen av ett våldsamt beteende. Med ett hermeneutiskt angreppssätt tolkades sju intervjuer från The Stockholm Life-Course Project. Studiens främsta resultat visade att individerna upplevt att barndomen präglat deras liv och att de anammat ett våldsbeteende. När de själva utövat våld beskrivs detta ha utförts strategiskt och målinriktat, men även instinktivt då våldet utförts på ren impuls. Tidigare forskning bidrog till att problematisera resultatet i förhållande till berättelser som strider mot ovanstående narrativ och de teoretiska resonemangen. Studiens slutsats är att utsatthet för våld under barndomen utgör en riskfaktor för att utveckla ett våldsamt beteende. Relationen är dock komplex och inga kausala uttalanden kan göras baserat på vår forskningsmetod och vårt urval.

 • 12.
  Clysén, Amanda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Berglund, Elin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Den begreppsmässiga problematiken: En kvalitativ intervjustudie om komplexiteten att beskriva arbetsplatsrelaterat hot och våld mot poliser i särskilt utsatta områden2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att skapa förståelse för komplexiteten av att beskriva

  arbetsplatsrelaterat hot respektive våld mot poliser som arbetar i särskilt utsatta områden, med

  utgångspunkt i den begreppsmässiga problematiken. Genom semi-strukturerade intervjuer med

  fem poliser som arbetar i särskilt utsatta områden fann vi att det råder en begreppsförvirring

  avseende arbetsplatsrelaterat hot respektive våld. Det framkom att hot var mer svårdefinierat

  än våld samtidigt som det var möjligt att identifiera en ambivalens som påvisade att inget av

  begreppen erhöll en självklar definition. Definitionen baserades dels på vilka uttryck och

  handlingar som inkluderades respektive exkluderades, dels på vem som sätter gränserna för hot

  respektive våld. Definitionen baserades även på vem som utför handlingarna. Studiens

  viktigaste slutsats var att det inte med säkerhet bör gå att dra slutsatser kring omfattning och

  karaktär utan att ta hänsyn till den begreppsmässiga problematiken som råder avseende

  arbetsplatsrelaterat hot respektive våld i särskilt utsatta områden.

 • 13.
  Dahlgren, Charlotta
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Nerström, Andreas
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Kärlekens sista rum: Enhetschefer i socialtjänsten om äldres lagliga rätt att sammanbo i särskilt boende2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study aimed to examine the reasoning among first line managers concerning the law from 2012 which gives older couples the right to continue living together even when only one of them needs special housing for service and care. We used a qualitative method with data collected through individual semi-structured interviews with six care managers in different municipalities in Sweden. The theoretical approach and interpretative framework for the analysis consisted of Michael Lipsky’s theory of street-level bureaucracy, Roine Johansson’s swedish adaption of this theory and Max Weber’s theory about social actions. We found that there was little variation in how the interviewed care managers used the law and the guidelines to support the work in the organisation rather than seeking individually based solutions for the elderly. The main conclusion of our study was that the law concerning the cohabitation guarantee for elderly has made little difference.

 • 14.
  Dalmyr, Camilla
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete. University of Gävle.
  Ålund, Emilia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  Självskadebeteende på sociala medier: En litteraturöversikt om ett nutida fenomen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att skapa en överblick av forskning, mellan 2009 och 2019, kring sociala mediers påverkan på personer med sjävskadebeteende. Metod: Integrativ litteraturöversikt. Tio vetenskapliga artiklar selekterades genom en systematisk sökning på sex databaser. Artiklarna granskades och analyserades tematiskt. Resultatet redovisades under fyra teman, gemenskapen på de sociala medier som riktar sig till personer med självskadebeteende, orsaker till att publicera material på sociala medier, negativa aspekter och positiva aspekter av självskadebeteende på sociala medier.

  Slutsats: Dessa individer upplever gemenskap på sociala medier, känner sig förstådda, samt får stöd och kamratskap. Material av självskadebeteende kan fungera triggande, försvåra tillfrisknande, stödet på sociala medier kan bidra till att individerna inte söker professionell hjälp. Orsaken till inlägg på sociala medier är bland annat för att känna sig som fullvärdiga medlemmar, som en del av en självskaderitual, öka förståelsen i samhället eller som konstnärligt uttryck.

 • 15.
  Diaz, Wera
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Lindberg, Sofia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  "Barnen hamnar efter...": En kvalitativ studie om hur socialsekreterare kan beakta barnperspektivet vid ekonomiskt bistånd2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftade till att undersöka hur socialsekreterare definierar och tillämpar barnperspektivet samt hur de har upplever sitt handlingsutrymme i handläggningen av ekonomiskt bistånd. Kvalitativ metod har använts med semistrukturerade intervjuer som genomförts med fyra socialsekreterare som arbetar inom ekonomiskt bistånd. Resultatet visade att det förekommer skillnader i synen på vad ett barnperspektiv innebär och hur barnen synliggörs i dokumentationerna. Ekonomiskt bistånd tenderar att utredas utifrån ett vuxenperspektiv där barnperspektivet får en underordnad roll. Arbetsbelastning, okunskap och organisationskultur nämndes som påverkande faktorer till detta. Det ges ett stort handlingsutrymme och tolkningsutrymme i socialsekreterarens arbete som begränsas av lagrum och kommunala riktlinjer. Resultatet visar att socialarbetarens roll och position mellan organisationens uppdrag och klientens behov är komplicerad då de möts av motstridiga krav och förväntningar. Studiens resultat överensstämmer med tidigare forskning som visat att vuxenperspektivet har en stark ställning inom ekonomiskt bistånd samt att brister finns i tillämpningen av barnperspektivet. 

 • 16.
  Ekskog Winther, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Henriksson, Mikaela
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Utsatta kvinnor och otursdrabbade män?: Porträttering av våldsbrottsoffer i svensk media2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att studera hur våldsbrottsoffer porträtteras inom svensk textbaserad media och att studera eventuella genusskillnader för dessa beskrivningar. Detta gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys av 24 tidningsartiklar från Aftonbladet och Expressen. Analysen och kodningen tog sitt stöd i Butlers teori om genus och Christies teori om det ideala offret. Vi fann flera likheter och skillnader mellan de kvinnliga- respektive manliga offren. Största likheten var porträtteringen av offren som värdiga och legitima offer, trots att ingen av de 24 fallen egentligen föll under den mest stereotypa bilden av ett brottsoffer. Den skillnad vi fann mest intressant var männens uppnådda legitimitet och värdighet trots att flertalet påvisade en viss tvivelaktig livsstil.

 • 17.
  Engelbrektsson, Annika
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Williams, Emelie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Huvudsaken är att man agerar, att man inte bara låtsas som att det inte händer: En kvalitativ studie om hemtjänstpersonals upplevelser av våld i nära relationer bland äldre2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur hemtjänstpersonal upplever, upptäcker och hanterar våld i nära relationer bland äldre samt undersöka vilken kunskapsnivå de upplever att de och arbetsgruppen innehar gällande våld i nära relationer. Studien genomfördes via kvalitativa intervjuer med fyra hemtjänstpersonal. De huvudsakliga resultaten visade att hemtjänstpersonal har svårigheter att upptäcka alla former av våld, de tecken på våld de märkte var blåmärken, skador och elaka ord. Personalen upplevde begränsningar i sin yrkesroll samt svårigheter i var gränsen för våld i nära relation går. Det saknas utbildning inom ämnet och uppfattningen om kunskapsnivån skiljde sig åt. Författarna argumenterar för att det behövs mer utbildning och kunskap för att öka möjligheten att upptäcka våld i nära relation bland äldre.

 • 18.
  Engman, Cecilia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  Magnusson, Sofia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  Livsberättelser om att flytta till äldreboende: vändpunkter för ensamstående äldre kvinnor2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa och få ökad förståelse för hur ensamstående äldre kvinnorupplever sin flytt till äldreboende och vad god ålderdom är. Tre kvinnor har intervjuats i enkvalitativ studie med djupintervjuer som grund för den hermeneutiska tolkningen. Analysenär gjord utifrån teoretiskt livsloppsperspektiv, aktivitetsperspektiv samt genusperspektiv.Resultatet visade att upplevelsen av flytt berodde på varierande faktorer och individuellaerfarenheter. När flytten var efterlängtad upplevdes den som positiv, när flytten var mer ellermindre oundviklig var den svårare att acceptera. Vad god ålderdom innebar kan relateras tilltrygghet och tillgång till personal, ett gott utbud av aktiviteter samt goda sociala relationer.Att flytten var en vändpunkt var alla överens om.

 • 19.
  Engström, Ingemar
  et al.
  Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Örebro.
  Bremberg, Sven
  Karolinska institutet.
  Wikman, Sofia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Dåligt stöd för att psykiska sjukdomar ökar bland unga (DN Debatt)2019Ingår i: Dagens Nyheter, ISSN 1101-2447, nr 21 majArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Socialstyrelsen presenterar en katastrofal ökning av psykisk ohälsa bland unga och tolkar det som en reell ökning av psykiska sjukdomar. Vilket leder till rubriker med ord som epidemi. Men slutsatsen håller inte rent vetenskapligt. Vi måste ta signalerna från unga på allvar, men risken för en medikalisering av normala livserfarenheter är uppenbar, skriver tre forskare.

 • 20.
  Engström, Ingemar
  et al.
  Örebro universitet.
  Bremberg, Sven
  Karolinska Institutet.
  Wikman, Sofia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Socialstyrelsens snabba slutsatser är bristfälligt underbyggda (slutreplik): slutreplik DN Debatt 22/52019Ingår i: Dagens Nyheter, ISSN 1101-2447, nr 29 majArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  SLUTREPLIK DN DEBATT 22/5. Olivia Wigzell och Thomas Lindén från Socialstyrelsen har kommenterat vårt inlägg när det gäller psykisk ohälsa bland barn och unga. Det framkommer inte något nytt i deras svar som i stort sett repeterar innehållet i myndighetens rapporter i ämnet under senare år, skriver forskarna Ingemar Engström, Sven Bremberg och Sofia Wikman.

 • 21.
  Enkhbat, Javzmaa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Wikström, Patrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Swedish Social Workers’ Perceptions of Harm Reduction Methods in Substance Abuse Treatment2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore how harm reduction methods are perceived by Swedish social workers working with treatment of substance abuse. In doing so, qualitative research method with semi-structured interviews was conducted with five social workers practicing within the social services adult unit from three different municipalities in mid-Sweden. The gathered data was analyzed through the perspective of the two related theoretical frameworks of social constructionism and discourse theory. The result revealed diverse perceptions and perspectives regarding harm reduction methods which both were conflicted between participants and within the participants. Methods practiced in Sweden were to a large degree perceived as positive. Perceptions regarding methods outside of Sweden were to a large degree split between an overall negative perception and a conflicted perception between negative views on the legitimization of drugs and positive perceptions regarding preventive positive outcomes. From the chosen theoretical framework, The participating social workers’ perceptions appeared to be influenced by experience, social context, and a prohibitionist discourse on drug abuse that has since long been predominant in Sweden.

 • 22.
  Ericsson, Jesper
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Stengård, Isabelle
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Att mötas över myndighetsgränser: En kvalitativ studie av samverkan mot brott i nära relation2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur tjänstemän hos socialtjänsten och polisen uppfattar samverkan mellan de olika organisationerna, mer specifikt samverkan som metod i arbetet mot brott i nära relationer. Studien ämnade även undersöka hur de uppfattar myndigheternas roller i ett sådant samarbete. För att undersöka detta genomfördes semistrukturerade intervjuer med tjänstemän från båda myndigheterna, i både förstadiet och efter genomförandet av ett samverkansprojekt mot brott i nära relationer. Studiens resultat visade att idén om att samverka mot brott i nära relationer har ett starkt stöd bland tjänstemännen hos båda myndigheterna. De faktorer som uppfattades som viktigast för en effektiv samverkan är en tydlig ansvarsfördelning mellan aktörerna, att förankra metoden i hela organisationen, en administrativ samordning och att samverkan får tillräckliga resurser. Resultatet visade också att tjänstemännen hos de båda myndigheterna hade en tydlig bild av den egna yrkesrollen, men att en osäkerhet hos aktören kan dyka upp när hen förväntas agera på ett vis som inte är i linje med den egna uppfattningen om rollen.

 • 23.
  Eriksson, Linda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Trångteg Öhman, Frida
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  “En människa, inte bara en elev”: En undersökning som låter individer som begått brott  tala om sin skolgång2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka individer som begått brott och deras skolgång för att se om det finns faktorer i skolan som kan ha bidragit till utvecklandet av ett kriminellt beteende. Frågeställningarna var “Vilka erfarenheter har intervjudeltagarna av grundskolan och eventuella gymnasiestudier?” och “Vilka skolrelaterade risk- och skyddsfaktorer för kriminalitet kan utläsas utifrån deras berättelser?”. I skolan finns ett antal skydds-och riskfaktorer som enligt tidigare forskning kan verka för att minimera eller förstärka risken för kriminellt beteende. Sociala band-teorin användes för att analysera resultatet. För att strukturera datamaterialet applicerades kvalitativ innehållsanalys på intervjusvaren. Genom två semistrukturerade intervjuer och två fokusgruppsintervjuer med totalt åtta deltagare som har begått brottsliga handlingar framkom berättelser om situationer i skolan. Utifrån de berättelserna gick det att utläsa vilka risk-och skyddsfaktorer som kan ha påverkat intervjudeltagarnas brottsaktivitet. Bland annat förekom skolk, mobbning, vara uttråkad i skolan och dålig relation till lärarna. Slutsatserna var att individerna som intervjuades hade en dålig relation till skolan, men att även andra faktorer kan ha inverkat på risken för brottslighet.

 • 24.
  Eslami, Bahareh
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete. Division of Public Health Science, Department of Health Sciences, Mid Sweden University, Sundsvall, Sweden.
  Di Rosa, Mirko
  Laboratory of Geriatric Pharmacoepidemiology, National Institute of Health and Science on Aging, IRCCS INRCA, Ancona, Italy.
  Barros, Henrique
  EPIUnit, Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Porto, Portugal.
  Torres-Gonzalez, Francisco
  Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, University of Granada, Granada, Spain.
  Stankunas, Mindaugas
  Department of Health Management, Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania; Health Service Management Department, School of Medicine, University of Griffith, Gold Coast, Queensland, Australia.
  Ioannidi-Kapolou, Elisabeth
  Department of Sociology, National School of Public Health, Athens, Greece.
  Lindert, Jutta
  Department of Public Health, University of Emden, Emden, Germany; Women’s Studies Research Center, Brandeis University, Waltham, MA, United States of America.
  Soares, Joaquim J. F.
  Division of Public Health Science, Department of Health Sciences, Mid Sweden University, Sundsvall, Sweden.
  Lamura, Giovanni
  Centre for Socio-Economic Research on Ageing, National Institute of Health and Science on Aging, IRCCS INRCA, Ancona, Italy.
  Melchiorre, Maria Gabriella
  Centre for Socio-Economic Research on Ageing, National Institute of Health and Science on Aging, IRCCS INRCA, Ancona, Italy.
  Lifetime abuse and somatic symptoms among older women and men in Europe2019Ingår i: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 14, nr 8, artikel-id e0220741Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Research suggests that survivors of interpersonal violence have an increasing experience of bodily symptoms. This study aims to scrutinise the association between lifetime abuse and somatic symptoms among older women and men, considering demographics/socio-economic, social support and health variables. Methods: A sample of 4,467 community-dwelling persons aged 60–84 years (57.3% women) living in seven European countries (Germany, Greece, Italy, Lithuania, Portugal, Spain, Sweden) was recruited for this cross-sectional study. Lifetime abuse (psychological, physical, sexual, financial and injury) was assessed on the basis of the UK study of elder abuse and the Conflict Tactics Scale-2, while somatic symptoms were assessed by the Giessen Complaint List short version. Results: Women reported somatic symptoms more frequently than men. Multiple regression analyses revealed that lifetime exposure to psychological abuse was associated with higher levels of somatic symptoms among both women and men, while experiencing lifetime sexual abuse was associated with somatic symptoms only among older women, after adjusting for other demographic and socio-economic variables. Country of residence, older age, and low socio-economic status were other independent factors contributing to a higher level of somatic symptoms. Conclusions: The positive association between the experience of abuse during lifetime and the reporting of higher levels of somatic symptoms, in particular among older women, seems to suggest that such complaints in later life might also be related to the experience of mistreatment and not only to ageing and related diseases. Violence prevention throughout lifetime could help to prevent somatic symptoms in later life. 

 • 25.
  Fix, Madelene
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Lundberg, Lisen
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Ett nej är ett nej, en hund fattar det: En kvalitativ intervjustudie om ungdomars förståelse för samtycke och våldtäkt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 26.
  Floberg, Niclas
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Erixon, Nina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  "De jagar egentligen alla hål i sin kropp och själ": Att avhålla sig från våldsbejakande islamistisk extremism - ett kvalitativt perspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att ge en djupare förståelse och insikt till varför individer väljer att avhålla sig från våldsbejakande islamistiska miljöer. Valet av metod har varit kvalitativt. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgörs av ett integrerat perspektiv innehållande Life Course Theory, Mertons teori om Strain, Hirschis sociala band och Sutherlands differentiella associationer. Uppsatsens underlag består av fyra semistrukturerade intervjuer med nyckelinformanter. Intervjumaterialet har transkriberats och kodats individuellt av båda författarna. Resultaten visar att vändpunkter i förhållande till utträden från våldsbejakande islamistiska extremistiska grupperingar i huvudsak utgörs av aspekter relaterade till tillhörighet, sammanhang och disillusionment. Resultaten korresponderar väl till tidigare forskning inom området och kan förklaras utifrån uppsatsens teoretiska ramverk, där en pro-social gemenskap skapar sociala band genom differentiella associationer - resultaten därav blir minskade upplevelser av strain.

 • 27.
  Forsberg, Emelie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Raappana, Sara
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Ett arbete organiserat med stor frihet: En kvalitativ studie om skolkuratorers arbete med nyanlända2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka skolkuratorers upplevelse av arbetet med nyanlända elever inom skolans organisation. Fem skolkuratorer som arbetar i en kommun med många nyanlända elever intervjuades i en kvalitativ undersökning genom en fokusgruppsdiskussion. Resultatet har analyserats med hjälp av organisationsteori och har jämförts med tidigare forskning. Resultatet visade att skolkuratorerna i denna undersökning saknar tydliga rutiner från organisationen i arbetet med nyanlända elever. Kuratorerna arbetar självständigt och har diffusa riktlinjer från ledningen som ändras regelbundet. Språkförbistringar och problematik i samband med tolk anses utmanande. Genom en tydligare styrning och struktur från ledningen skulle en högre grad av samsyn mellan olika professioner och andra organisationer möjliggöras i arbetet med nyanlända elever.  Avslutningsvis diskuteras skolkuratorernas möjligheter att bidra till att inkludera elever och hur samverkan skulle kunna förbättras.

 • 28.
  Forslin, Elina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Weldekiros, Weldekiros
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Integration of non-European elderly migrants in Sweden: With focus on everyday-life experiences2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to explore the integration of non-European elderly migrants in Sweden with focus on everyday-life experiences. The study has an explorative design attempting at problematizing the integration of this group and finding new aspects that previous research has not addressed. A qualitative method with semi-structured interviews with four non-European elderly migrants has been carried out. The theories utilized for analyzing the research material are social integration theory and social exclusion theory. This study shows that non-European elderly migrants face linguistic and cultural barriers in their social integration and when seeking social support. They experienced lack of support in their integration into the everyday life of the society, risking of being lonely, isolated and marginalized. Late-in-life migrants appeared to be the most vulnerable.

 • 29.
  Genberg, Elin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Strömberg, Emelie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Jag langar alkohol: En kvalitativ studie om föräldrar som köper eller köpt ut alkohol till sina ungdomar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte var att undersöka bakomliggande orsaker till varför föräldrar förser sina ungdomar med alkohol och hur föräldrarna ställer sig till tanken på deras egna agerande som en brottslig handling. Vi genomförde 6 telefonintervjuer med föräldrar som köpt ut alkohol till sina ungdomar. Genom en kvalitativ innehållsanalys analyserade vi materialet och jämförde med tidigare forskning samt teorin om neutralisationstekniker och rutinaktivitetsteorin. Resultatet visade att föräldrar valt att köpa ut alkohol på grund av att de ansåg att deras ungdomar kommer få tag i alkohol genom andra källor annars, att föräldrarna får en chans att skapa en dialog med sin ungdom gällande alkohol samt att föräldrarna avdramatiserade alkohol genom synen att det var en naturlig del i en ungdoms uppväxt. Resultatet visade även att sociala normer i samhället påverkade föräldrarnas syn på att köpa ut alkohol till sina ungdomar samt att föräldrarna ansåg att det inte var ett allvarligt brott.

 • 30.
  Georgieva, Irina
  et al.
  Independent Researcher, Bulgaria.
  Whittington, Richard
  St Olav’s University Hospital, Forensic Department Brøset Centre for Research and Education in Forensic Psychiatry, Norway; Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Norway; University of Liverpool, UK.
  Lauvrud, Christian
  St Olav’s University Hospital, Forensic Department Brøset Centre for Research and Education in Forensic Psychiatry, Norway.
  Steinert, Tilman
  Ulm University, Clinic for Psychiatry and Psychotherapy I, Germany; Centres for Psychiatry Sued Wuerttemberg, Ulm University, Germany.
  Wikman, Sofia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Lepping, Peter
  Centre for Mental Health and Society, Bangor University, UK; Mysore Medical College and Research Institute, India; Betsi Cadwaladr University Health Board, Liaison Psychiatry, Wrexham Maelor Hospital, UK.
  Duxbury, Joy
  Manchester Metropolitan University, UK.
  Snorrason, Jon
  University Hospital of Iceland, Department of Psychiatry, Iceland.
  Mihai, Adriana
  University of Medicine and Pharmacy Tg Mures, Romania.
  Lauge Berring, Lene
  Psychiatric Research Unit, Denmark; Faculty of Health, University of Southern Denmark, Denmark.
  Gowda, Raveesh
  Department of Psychiatry, Mysore Medical College and Research Institution, India.
  Vesselinov, Roumen
  University of Maryland, USA.
  International variations in mental health law regulating involuntary commitment of psychiatric patients as measured by the Mental Health Legislation Attitudes Scale (MHLAS)2019Ingår i: Medicine, Science and the Law, ISSN 0025-8024, E-ISSN 2042-1818, Vol. 59, nr 2, s. 104-114Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Previous research illustrated that the laws regulating involuntaryplacement and treatment of persons with mental health problems arevery diverse across countries. International studies comparingsatisfaction levels between countries are rare. We compared the opinionsof professionals and family members about the operation of the nationalmental health law regulating forcibly admission and treatment ofpsychiatric patients in eleven countries: Ireland, Iceland, England &Wales, Romania, Slovenia, Denmark, Germany, Sweden, Norway andIndia. An online survey design was adopted using a Mental HealthLegislation Attitude Scale (MHLAS). This brief 9-item questionnaire wasdistributed via e-mail to psychiatrists, general practitioners, acute andcommunity mental health nurses, tribunal members, police officers and family members in each collaborating country. The levels ofagreement/disagreement were measured on a Likert- scale. Data wereanalysed both per question and with regard to a total MHLAS ‘approval’score computed as a sum of the 9 questions. We found that respondentsin England & Wales and Denmark expressing strongest approval for theirnational legislation (76 and 74% respectively), with those in India andIreland expressing the least approval (65 and 64% respectively). Almostall countries had a more positive attitude in comparison with Ireland onthe admission criteria for involuntary placement and the way people aretransferred to psychiatric hospitals. There are significant variationsacross Europe and beyond in terms of approval for how the nationalmental health law framework operates in each country.

 • 31.
  Grell, Pär
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  Blom, Björn
  Umeå universitetet, Institutionen för socialt arbete.
  Ahmadi, Nader
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Conditions for helping relations in specialized personal social services: a client perspective on the influence of organizational structure2019Ingår i: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article highlights organizational structure as a factor influencing conditions for helping relations. It is based on a survey study and an interview study, both directed at parents in families that have parallel contacts in different parts of Swedish personal social services (PSS). The aim is to describe and analyse conditions for helping relations when clients with complex needs encounter specialized PSS.

  Low system trust, people processing dimensions of work, and an organizational and a professional emphasis on formal organizational structures and boundaries were found to constitute unfavourable conditions. Conversely, an occurrence of individual trust, people sustaining and people changing dimensions of work, as well as informal organization and individual social workers’ boundary spanning efforts, constituted favourable conditions. The article concludes that greater understanding of how clients are affected by contextual service conditions can give some pointers towards how to generally improve services for vulnerable and disadvantaged populations.

 • 32.
  Grähs, Linnéa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Tidell, Anneli
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  “Så länge människan funnits har även barnet gått på denna jord": En litteraturstudie om familjehemsföräldrars biologiska barn2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De flesta barn som blir placerade utanför det egna hemmet lever i familjehem, varav många familjehemsföräldrar även har egna biologiska barn. Dessa barn osynliggörs av socialtjänsten, trots den vikt de tillskrivs i fostringsprocessen av ett placerat barn. Syftet med vår studie är att undersöka hur tidigare forskning har uppmärksammat familjehemsföräldrars biologiska barns uppväxt och på vilket sätt. Utifrån en systematisk, integrativ litteraturstudie har 15 artiklar valts ut och redogörs för i tematisk struktur varpå en analys har genomförts med hjälp av barndomssociologin som teoretisk ansats. Resultatet konstaterar att familjehemsföräldrars biologiska barn har en viktig roll i familjehemmet och är i många fall aktiva i behandlandet av det placerade barnet. Socialtjänsten bör förbereda familjehemsföräldrar och deras biologiska barn för de utmaningar, känslor och tankar biologiska barn kan erhålla när de agerar familjehem.

 • 33.
  Grünbaum Berg, Josefine
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Ferry, Julia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Kvinnlig prostitution: En kvalitativ innehållsanalys av medias rapportering om orsaker till kvinnlig prostitution2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att studera hur media, under år 2018, skildrade orsaker till kvinnlig prostitution och hur medias beskrivningar förhåller sig till de orsaker som forskning om kvinnlig prostitution redovisar. För att besvara syftet har en kvalitativ innehållsanalys genomförts av 17 artiklar från Aftonbladet och DN. Resultatet av studien har visat att tidningsartiklar kring orsaker till kvinnlig prostitution beskriver flera skiftande orsaker som har kunnat relateras till den tidigare forskningen. Däremot finns det en överrepresentation av sådana orsaker som genomsyras av tvingande karaktär. Med utgångspunkt i teorin om sensationell journalistik kan det förstås som att denna typ av artiklar är överrepresenterad då den innehåller ett större mått av sensation och därmed högre nyhetsvärde. Resultatet från studien diskuteras utifrån ett dagordningsteoretiskt perspektiv. Allmänhetens föreställningar om orsaker till kvinnlig prostitution tolkas som påverkade av medias rapportering om tvingande orsaker.

 • 34.
  Hedberg, Caroline
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  Öjergren, Sofia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  Att möta personer med självmordstankar: En kvalitativ studie om professionellas arbetssätt och bemötande gentemot personer med självmordstankar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att ta reda på vilka arbetssätt och bemötande professionella använder gentemot klienter med självmordstankar. Uppsatsen bygger på en kvalitativ intervjustudie där fem professionella som i sitt arbete möter klienter med självmordstankar varit delaktiga. Resultat visade att professionella använder sig av kartläggande samtal, bedömningsformulär, samtal och uppföljning i arbetet med dessa klienter. De professionella uppgav att det viktigaste i bemötandet är att lyssna, våga fråga, låta klienten berätta och visa att man finns där för klienten. Resultatet förväntades bidra till ökad kunskap om arbetssätt och bemötande gentemot klienter med självmordstankar för oss socialarbetare. Detta för att vi upplevde att vi saknade specifik utbildning i ämnet inom socionomutbildningen.

 • 35.
  Hildorsson, Evenlina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  Regnander, Olivia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  Vänskapsrelationer mellan barn bör främjas, men hur?: En integrativ litteraturstudie om vad som anses främja barns möjligheter att bilda vänskapsrelationer med andra barn2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vänskapsrelationer mellan barn är viktiga för barns hälsa, utveckling och välmående och bör därför främjas. Något som kan utgöra ett hinder för att vänskap ska kunna bildas är barns attityder. Studiens syfte var därför att undersöka vad som anses främja bildandet av vänskapsrelationer mellan barn och hur det kan bidra till attitydförändring.Detta gjordes genom att sammanställa forskning bestående av 11 artiklar till en integrativ litteraturstudie. Fokus låg på påverkbara faktorer till barns vänskapsbildande samt verksamma interventioner. De faktorer och interventioner som framkom genom studiens resultat var utbildning och undervisning, att vuxna visar vägen, aktiviteter och engagemang samt ekonomiska förutsättningar. Resultatet analyserades utifrån teorin mellangruppskontakt vilken belyser kriterier för optimal mellangruppskontakt och processer för attitydförändring. Det fördes en diskussion gällande hälsofrämjande arbete, vuxnas möjligheter att påverka barns vänskapsrelationer samt betydelsen av aktivitetens utformning.

 • 36.
  Hoff, Erika
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Sten Åsenius, Cassandra
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  ”Vi måste göra det tillsammans”: En processutvärdering av det brottsförebyggande samverkansarbetet i Stockholms län2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This article is based on an evaluation of the crime prevention work that is being done in partnership between municipalities and the local police in Stockholm county. The purpose was to provide an overview of the work and point out focus areas for further development. The evaluation is based on quantitative content analysis of official documents written for the local crime prevention work and interviews with the local police and the crime prevention coordinators at the municipalities.

   

  One of the most prominent results was that analysing the causes of crime and establishing measurable goals for the effect of crime prevention is found difficult. The municipalities in the form of political self-governing agencies were also found difficult to collaborate with. Decisions, which are made at the top levels, take a very long time since it’s a very bureaucratic organisation. However, effective communications within the organisations helped spread knowledge, which strengthened the work. The conclusion was made from the prominent results that these factors all had the ability to affect the works legitimacy.

 • 37.
  Hålén, Matilda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Vad-Schütt, Linda
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  #pappaledig En modern pappa i traditionell skrud: En semiotisk bild- och textanalys med fokus på hur maskuliniteter och femininiteter iscensätts inom gruppen män på Instagram2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att öka förståelsen för hur maskuliniteter och femininiteter kan iscensättas inom gruppen män. Detta gjordes under hashtagen pappaledig på det sociala nätverket Instagram. Variationer och mönster undersöktes i relation till könsstereotypa normer. En semiotisk bild- och textanalys användes för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Begreppen maskuliniteter och femininiteter användes som en integrerad analysenhet i syfte att frångå könsdikotomi.  Studiens huvudresultat visade att majoriteten av männens bilder kunde tolkas maskulina medan texterna uppvisade en mer feminin eller mixad karaktär. I relation till Connells teori om hegemonisk maskulinitet tycks de hegemoniska idealen reproduceras i de hårdare och mindre uttrycksfulla bilderna medan en mjukare och mer emotionell karaktär kunde ses i bildtexterna. Texternas mer omhändertagande prägel kunde relateras till ett modernt faderskap.

 • 38.
  Jangebrink, Jenny
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Mattsson, Emelie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Barns delaktighet vid överklagande av LVU: En systematisk genomgång av hur barn har fått komma till tals i skriftliga domslut2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur stor andel barn mellan 10–14 år som tydligt fått komma till tals samt hur deras utsagor uttrycks i de skriftliga domsluten vid överklagande av LVU till kammarrätten. En kategorisering av alla domslut från utvald kammarrätt gjordes för att sedan välja ut åtta av domsluten att granska kvalitativt utifrån Harts delaktighetsstege och barndomssociologi. Resultatet visade att barn i mindre än hälften av domsluten tydligt fått komma till tals och att barnets åsikt uttrycks i olika stor utsträckning i de skriftliga domsluten, dock framkommer inte barnets åsikter i avsnittet skäl för beslut i domslutet. Barn anses ofta i förhållande till vuxna inte vara tillräckligt mogna vilket kan medför att de inte får vara aktiva aktörer och att deras handlingsutrymme begränsas. Vuxna som arbetar med barn måste vara medvetna om den komplexitet som råder mellan barnets rätt till delaktighet och barnets bästa.

 • 39.
  Jansson, Emma
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  Telo, Emina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  "En människa ute i livet": Synen på äldres deltagande i aktiviteter bland verksamhetschef, personal och brukare på särskilt boende2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien hade som syfte att undersöka och jämföra synen på aktiviteter för äldre bland verksamhetschef, personal och brukare på ett särskilt boende. En verksamhetschef, två personal samt tre brukare deltog som informanter i denna kvalitativa studie bestående av intervjuer. Dessa intervjuer visade att synen på aktiviteter är generellt positiv. Samtliga informanter uppgav aktiviteters positiva effekter, till exempel ett ökat välbefinnande för den äldre. Detta indikerar en korrelation mellan resultaten och aktivitetsteorin, vilken tyder på att aktiviteter är en viktig komponent i den äldres välbefinnande. När informanterna blev tillfrågade vilka möjligheter och hinder som fanns angående brukarnas deltagande i aktiviteter angavs ekonomi och sjukdom, både direkt och indirekt, som hinder av samtliga informanter. Vi tolkar dessa ekonomiska aspekter genom att använda oss av ett HR- samt new public management-perspektiv. Den största möjligheten som de alla uppgav var personalen; om de ansågs engagerade till aktiviteter, blev också de äldre det.

 • 40.
  Jensen, Erik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete. 1970.
  Jönsson, Sofie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  ”Samverkan är bra men komplext”: Socialarbetares upplevelse av samverkan inom socialtjänsten2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 41.
  Johansson, Torbjörn
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  Boendestödjare: en komplex yrkesroll2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur boendestödjare upplever sin yrkesroll utifrån sitt eget perspektiv. För detta syfte använde jag mig av frågeställningarna om hur de ser på (1) den egna yrkesrollen, (2) det egna handlingsutrymmet samt (3) samverkan. Systemteori samt empowerment fick bilda den teoretiska basen för undersökningen. För att uppnå mitt syfte valde sedan jag narrativ metod för att till fullo kunna ta del av mina informanters upplevelser.Intervjufrågorna kom utifrån vald metod att ersättas av något som mer kom att liknas vid samtal vilket gav mig en bredd men även ett verklighetsnära sammanhang till det informanterna berättade.Några av studiens huvudsakliga resultat var att många av boendestödjarna såg relationen som den mest betydelsefulla faktorn för utföranden av sitt uppdrag. En annan viktig faktor var den tysta kunskapen som många av informanterna besatt. En abstrakt kunskap som påverkade skapandet av det egna utrymmet för att tillmötesgå brukarna utifrån vad de själva trodde var bäst.Slutsatsen av studien visade på boendestödjarnas arbete som en komplex yrkesroll där engagemang och tyst kunskap var betydande faktorer för relationsbyggandet med brukarna.

 • 42.
  Jonsson-Lindberg, Patricia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Elers Zander, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Konstruktionen av brottslingar i kriminalpolitiska program: En kritisk diskursanalys2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Construction of culprits within criminal policy programs: A critical discourse analysis.

  The purpose of this study was to make visible discourses within criminal policy before the elections of 2018 through analysis of the established political parties ́ criminal policy programs. Method qualitative content analysis was used to bring out categories, later analysed with Fairclough ́s critical discourse analysis. Constructions of culprits as “foreigner”, “in gang”, “organized”, “young”, “male” and “non-ethical Swedish” emerged. Other groups were crime victims identified as “children”, “juveniles”, “elders”, “females” and “entrepreneurs/business owners”. The crimes observed were honor crimes, terrorism, crimes of violence (especially domestic violence), sexual offences and internet-based crime. The constructions may create a skewed interpretation of criminality and feelings of “us and them”. This may lead to “them” labelled as the criminals and “us” as their potential victims. The discourses in the programs therefore risk sustaining unequal power configurations in society.

 • 43.
  Kanth, Elin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  Wicksell, Petra
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  ” … Nu orkar man köra på!”: Socialsekreterares reflektioner kring arbetstidsförkortning inom socialtjänsten2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetstidsförkortning har på senare år provats inom socialtjänsten i ett flertal kommuner i syfte att motverka hög personalomsättning och stress. Uppsatsens syfte var att undersöka hur socialsekreterare reflekterar kring betydelsen av arbetstidsförkortning för deras upplevelse av arbetsmiljö och kvaliteten i klientarbetet. En fokusgruppsintervju genomfördes med fyra socialsekreterare. Av intervjun framgick att socialsekreterarna upplevde att arbetstidsförkortningen innebar att förutsättningarna för återhämtning ökade samtidigt som man mer sällan upplevde konflikter mellan familjeliv och arbetsliv. Socialsekreterarna beskrev också att de upplevde sig mer fysiskt och psykiskt närvarande samt att de hade mer ork för arbetet samtidigt som detta utfördes mer effektivt och flexibelt. Vidare upplevdes arbetsplatsen som tryggare eftersom personalomsättningen minskade. De nackdelar som beskrevs var att motsättningarna mellan enheterna inom socialtjänsten ökade samt att tillgängligheten för klienterna blev sämre. Avslutningsvis diskuteras frågan om arbetet som socialsekreterare i socialtjänsten är ett yrke där arbetstidsförkortning krävs för att personalen ska orka med en arbetsdag.

 • 44.
  Karlsson, Sandra
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  "Det rinner av, sen gör man sitt jobb och fortsätter": En kvalitativ intervjustudie om akutvårdsjuksköterskors utsatthet för våld i arbetslivet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Title: You wash it off and then you go and do your job”

  - A qualitative analysis about trauma nurses victimization of workplace violence

   

  The aim of this study was to examine how trauma nurses relates to violence at work. The study was conducted through semi-structured interviews and a hermeneutic-sentence construction analysis has been used. The theoretical frameworks that was used in the study are social construction theory and the ideal victim. The result of the study showed that workplace violence frequently occurs and it also showed that psychological violence was the most common form. The trauma nurses usually don’t report this type of violence because of complicated reporting tools and a workplace culture that normalize violence from patients and relatives. The trauma nurses experience an implicit fear of being exposed of crime which limits them at their workplace. Suggested measures against workplace violence were education, simplified tools for report crime and increased endorsement from leadership. The conclusion of the study showed that the nurses need help to institute a zero-tolerance policy against violence to challenge their definition of violence.

  Keywords: workplace violence, nurse, victim, perpetrator

 • 45.
  Kelmendi, Vjollca
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Hällström, Klara
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Vad avgör beslutet att placera barn inom dess nätverk?: En studie om socialsekreterares upplevelser2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftade till att belysa vad socialsekreterare anser vara avgörande för beslutet att placera barn inom nätverket. Fem socialsekreterare på socialtjänstens enhet för barn och unga runt om i Sverige intervjuades i en kvalitativ intervjustudie. Den tematiska analysen visade att det saknas specifika riktlinjer för nätverksplacering men att man uttrycker sig ha ett nätverksorienterat arbetssätt, vilket i studien analyseras utifrån systemteori. Faktorer som avgör beslutet att placera barn inom nätverket visar sig vara bland annat, orsak till placering, nätverkets egenskaper och arbetsbelastning. Barn bedöms enligt socialsekreterarna inte ha förmåga att på grund av lojalitet till föräldrarna välja vart de ska placeras, vilket påverkar barns delaktighet i utredningen. Placering av barn inom nätverket visas vara ovanligt och det nätverksorienterade arbetet försvåras på grund av organisatoriska hinder. Resultatet visar att nätverksplacering är att föredra då både barn, föräldrar och socialsekreterare känner sig mer trygga än vid placering i främmande familjehem.

 • 46.
  Larsson, Lenita
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Svensson, Charlotte
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Medias socialtjänst: En lokaltidnings porträttering av socialtjänsten i Södertälje kommun2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att belysa hur media, i form av lokaltidningen Länstidningen, porträtterar socialtjänsten i Södertälje kommun. För att besvara syftet utgick vi från en kritisk diskursanalys där vi använde verktyg från Faircloughs tredimensionella modell för att analysera språkbruket i tidningsartiklarna. Utifrån våra huvudresultat kunde vi urskilja fyra diskurser, samverkansdiskursen, ekonomidiskursen, diskursen om arbetssätt och rutiner samt arbetsmiljödiskursen. Vi tog även hjälp av socialkonstruktionismen som teori för att sätta in diskurserna i ett större sammanhang. Resultatet visade på ett relativt konsekvent språkbruk och utmärkande var att beskrivningar om socialtjänstens arbetssätt och rutiner ofta utelämnades, i kombination med att fakta och bakgrundsinformation sällan förekom. Överlag kunde vi urskilja en ensidig och negativ rapportering om socialtjänsten.

 • 47.
  Larsson Sundblom, Annah
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Skog, Erica
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Digitalisering - Vän eller fiende till det sociala arbetet?: En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser och erfarenheter av digitalisering inom försörjningsstöd2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen har syftat till att undersöka socialsekreterares upplevelser och erfarenheter med digitalisering inom försörjningsstöd. Sju socialsekreterare som arbetar med försörjningsstöd i sju olika kommuner har deltagit i kvalitativa intervjuer. Empirin från intervjuerna har analyserats utifrån de teoretiska perspektiven McDonalidisering, domänteori samt nyinstitutionalism. Resultatet visar att delaktighet är en viktig parameter för ett lyckat införande av digitala tjänster inom försörjningsstöd och särskilt att det finns en osäkerhet i samband med fortsatt digitalisering och att få en robot som medarbetare. Det finns även en oro att tjänster kommer minskas när arbetet förändras och det upplevs finnas en diskrepans mellan politiken och professionella gällande prioriteringar och vilka förbättringar verksamheterna behöver. Samtidigt är tillgängligheten och frigjord tid som digitaliseringen erbjuder något alla informanter lyfter som en viktig aspekt av arbetet med försörjningsstöd. Informanterna anser att frigjord tid från handläggning istället ska utveckla möten med klienter och att det sociala arbetet därmed kan förbättras.

 • 48.
  Lilja, My
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Formerly imprisoned polydrug users’ narratives about unemployment2019Ingår i: Journal of Substance Use, ISSN 1465-9891, E-ISSN 1475-9942, Vol. 24, nr 3, s. 336-340Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Understanding how formerly imprisoned drug users perceive the possibilities and problems associated with entering the job market is important as it could help the reintegration of these individuals into society. The aim of this study was to explore formerly imprisoned polydrug users’narratives about unemployment.

  Methods: Semi-structured interviews were conducted with 22 former prison inmates with extensive prior drug use. The interviews were coded and analysed using a categorical-content, narrative analysis approach.Results: The interviews revealed that although the respondents did not regard themselves as having been unemployed, some mentioned stress during periods in which they lacked a legal occupation. The participants also talked about the importance of being committed to one’s work and described that it was not only employment in itself that was important, but also being able to value or appreciate their employment. Most respondents argued that they had never been dismissed from work because of their drug use, but descriptions of workplace deviance were common in the interviews, e.g. stealing, selling drugs, burglary, using drugs at work.

  Conclusions: The respondents seemed to lack an identity as either unemployed or employed, which may constitute a problem when they enter the job market in the future.

 • 49.
  Lilja, My
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Perceptions about firesetting among Swedish high school students2019Ingår i: International Journal of Adolescence and Youth, ISSN 0267-3843, E-ISSN 2164-4527Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  ABSTRACTFires in school buildings are a major problem in Sweden. However, there is lack of research about juveniles? attitudes to this phenomenon. The aim of this study was to investigate how high school students in Sweden discussed arson and firesetting. Semi-structured interviews and focus group interviews were conducted with 32 high school students (aged 14?15). It was found that although most students argued that playing with fire were common phenomena in their schools, deliberate firesetting was said to be less common. In contrast to previous research the students in this study argued that both girls and boys were equally involved in firesetting and fire play. There was a consensus that arson was a serious problem and a problem that should be prevented.

 • 50.
  Lind, Sara
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  Sommar, Tilde
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.
  En kvalitativ studie om socialtjänstens arbete med hemmasittande elever: "Ett socialt problem med många lösningar"2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige råder det skolplikt men trots det finns det vissa barn som vägrar gå i skolan. Studien syftade till att belysa faktorer på mikro-, meso- och makronivå som påverkat hur hemmasittande elever tagit sig tillbaka till skolan. Vidare avsåg studien att lyfta framgångsrika strategier i socialtjänstens arbete med hemmasittande elever. För att besvara syftet intervjuades fyra socialarbetare i två kommuner som är anställda på socialtjänstens öppenvård. Huvudresultatet som intervjupersonerna lyft fram är vikten av kartläggning, arbeta systemteoretiskt kring eleven, betydelsen av goda relationer samt samverkan mellan berörda parter. Tillsammans kan dessa strategier motverka social exklusion bland hemmasittande elever. Slutligen visade informanternas intervjusvar att det inte fanns någon uttalad arbetsstrategi i de två kommunerna och därför kan det behövas nationella riktlinjer för hur socialtjänsten kan hjälpa hemmasittande elever tillbaka till skolan.

12 1 - 50 av 75
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf