hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 91
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Ahmed, Mohamed
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Maxamed, Maxamed
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Modell för beslutsfattande avseende hållbar logistik: I både tjänsteföretag och tillverkningsföretag2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I alla framgångsrika företag är det av vikt att etablera en dedikerad ledning med förmågan att fatta avgörande och hållbara beslut. Beslutsfattarna är en stor och kanske den största faktor i ett företag och oftast är det företagsledarna som även är beslutsfattarna. Det finns en rad olika aspekter att ha i åtanke för att kunna fatta så lämpliga beslut som möjligt.Dessa kan vara allt från personlighetsdrag till hur väl marknadsanalytisk beslutsfattaren är.Syftet med detta arbete är att ta fram en modell för beslutsfattande avseende hållbar logistik, i såväl tillverkningsföretag som tjänsteföretag i Sverige. Litteraturstudier och intervjuer genomförs för att besvara syftet. Genomlitteraturstudienkan betydande faktorer kring ämnet uppmärksammas, exempel på dessa faktorer är krishantering och förtroende, fördomar och karaktärsdrag.Arbetets empiriska material baseras på fyra olika organisationer som intervjuas kring deras beslutsfattande och syn på hållbar logistik. Dessa organisationer är både tjänsteföretag samt tillverkningsföretag vilket ger arbetet en bredd och generaliserbarhet.De identifierade faktorerna genom fallstudier är bland annat känslomässighet och rationalitet, förtroende samt transparens. Det framgår flera faktorer i litteraturen som tydligt överensstämmer med de betydande faktorerna i resultatet. Dessa faktorer som presenteras i resultatet kan både tjänsteföretag samt tillverkningsföretag ha i åtanke vid beslutsfattande avseende hållbar logistik. Slutsatsen av detta arbete är en modell som visualiserar de faktorerna man bör ha i åtanke vid dessa typer av befattande, dessa är förtroende, leverantörsval, enhällighet, faktaunderlag, transparens och empati. Utifrån dessa faktorer kan andraföretag med en dedikation och hängivenhet för långvariga beslutfattningsprocesser fatta klokaoch effektiva bedömningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Modell för beslutsfattande avseende hållbar logistik
 • 2.
  Altabba, Abdulrahman
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Karlsson, Lina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  A framework for implementing the VMI model in an MRO partnership2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to investigate the feasibility of implementing the Vendor Managed Inventory (VMI) model in an MRO (maintenance, repair, and operations) partnership, and highlight its potential economic, environmental, and organizational benefits, as well as limitations.

  Approach - First, a comprehensive literature review was conducted on fields relevant to VMI. Second, empirical data was gathered from a single exploratory case study with Momentum Industrial, and its customer Stora Enso. Semi-structured interviews were used to gather data from the case companies.

  Findings - Results suggest that VMI results in benefits for the supply chain in general, such as reduced administration and inventory costs, improved service levels, reduced information distortion, and improved relationship among partners. For the particular case of VMI in an MRO partnership, improved service levels can be obtained by a reduced risk of production downtime for the customer. Moreover, the implementation of VMI has potential environmental benefits, such as reduced paper use, and higher transportation fill rate. Limitations of implementing VMI include the difficulty in system integration, and information sharing. Trust could be a potential issue that limits information sharing amongst supply chain partners. Moreover, the difference in organizational cultures and policies of partners should be taken into consideration.

  Limitations - The study is limited to opinions from one MRO customer in the paper and packaging industry. Even though the questions asked to informants in Momentum and Stora Enso tackled benefits to MRO customers in general, a broader image could have been achieved by interviewing customers from different industries. Moreover, the case companies do not currently adopt VMI in their partnership, so the case study results are based on what they think would be the potential benefits and limitations of implementing VMI in an MRO partnership.

  Practical Implications - This paper can serve as a guideline for logistics managers who are considering VMI in an MRO partnership specifically, as it provides them with the benefits and limitations associated with VMI. More generally, any company considering VMI can also benefit from the theoretical framework presented.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Altabba, A. & Karlsson, L (2016)
 • 3.
  Aminzoui, Abla
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik.
  Vikten av kommunikation med inköpsavdelning: En studie ur medarbetarperpektiv i en fastighetsbolag2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purchasing function has become a strategic position for most companies. Activity in an organization cannot be performed without the presence of the information, which means that communication is important for being able to perform a task or activity. Communication related to the purchasing process has been investigated at Gavlegårdarna, a real estate company located in Gävle. In this work, Gavlegårdarna wanted to examine whether there is an opportunity to improve communication and investigate factors that lead to a lack of communication. The purpose of this study was to get a general image and increase understanding of factors that affect communication. The study is based on a case study, where one interview took place in the purchasing department and a questionnaire sent out to people who work daily with purchasing function.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete
 • 4.
  Andersson, Elisabeth
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Maria, Reineck
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Betydande faktorer för effektiva specialtransporter2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att vara konkurrenskraftig på marknaden behöver företag hitta och använda möjliga resurser för förbättringar. En grund för ett kostnadseffektivt och kundtillgängligt logistiksystem är transporter. Det är viktigt att ha fokus på både interna och externa transporter när processer ska optimeras och via detta erhålla lägre kostnader. Den enskilt största logistikkostnaden i många företag är transportkostnaden.

   

  Studien har utförts på ett företag som är verksamma inom industrin. Fallstudieföretaget har ett fokusområde inom transporter, där syftet är att utveckla verksamheten inom specialtransporter. Denna studie ämnar att studera detta fokusområde. Med att effektivisera specialtransporter menas att öka kundservicen och minska kostnaderna. Specialtransporter innebär mestadels interna transporter, men externa transporter förekommer också. Specialtransporterna utför bland annat transporter av maskiner, maskindelar och kemikalier. Dessa är inte direkt kopplade till produktionen. Idag utförs beställningar av specialtransporter via telefon till ett orderkontor.

   

  Syftet med studien är att identifiera faktorer som har betydelse för att erhålla effektiva specialtransporter. Detta ska ligga till grund för att ge rekommendationer till fallstudieföretaget för fortsatt arbete med effektivisering av specialtransporter. För att besvara syftet har litteraturstudier, observationer, dataanalys, intervjuer och benchmarking genomförts. Via litteraturstudierna har betydande faktorer för att erhålla effektiva specialtransporter identifierats. Utifrån övriga metoder har ett nuläge hos fallstudieföretaget kunnat beskrivas och genom detta har slöserier och förbättringsområden identifierats. Några betydande faktorer för att erhålla effektiva specialtransporter som har uppmärksammats i litteraturen är information, effektiv logistik och standardisering. De identifierade slöserierna hos fallstudieföretaget är bland annat bristande kommunikation, information och utnyttjande av resurser. Dessa identifierade slöserier på fallstudieföretaget överensstämmer väl med de betydande faktorerna som framkom från litteraturen. De betydande faktorerna som presenteras i denna studie kan företag ha i åtanke när de vill erhålla effektiva specialtransporter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Stenberg, Catarina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Effektivisering av interna transportsystem: Utformning av IT-stöd för fallföretag2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att hantera den interna logistiken när marknaden är volatil och rörlig kan vara svårt. När avdelningar på företag inte kommunicerar eller delar information med varandra gör det att bistående företagsfunktioner, som interna transporter, får svårt att planera sina processer gentemot produktionsfabriker och marknaden, vilket kan leda till resursslöseri. För att underlätta arbetet och planeringen för den interna logistiken krävs att rätt teknik och förhållningssätt finns.

  Detta arbete tar fram en metodik som undersöker vilka faktorer som finns för att effektivisera den interna logistiken, samt hur ett IT-stöd för effektivisering kan utformas. Fallstudien avgränsas till interna transportsystem för de produktionsfabriker där sidlastare och grensletruckar utför transporter.

  Genom fallstudien på företaget visade det sig att de bristfälliga områdena var integrering och samarbete, kommunikation samt standardiserat arbetssätt. Detta försvårar arbetet med den interna logistiken och gör att företagsfunktionerna inte är synkroniserade i arbetet. Den bristfälliga informationsdelningen om framtida beläggningar och prognoser gör att planeringen av interna transporter mot produktionsenheterna inte fungerar önskvärt.

  I den teoretiska referensramen framgår att faktorer som påverkar effektiviteten av internlogistik är IT-stöd, arbetssätt och rutiner, planering och kommunikation samt resursutnyttjande. IT-stöd är något som kan hjälpa företag inom de bristfälliga områdena och vara en start till att integrera ett företags processer för att förbättra kommunikationen och informationsdelningen, som i sin tur ger bättre förutsättningar för att planera bistående företagsfunktioner till ett bättre resursutnyttjande.

  Genom metodiken för att effektivisera den interna logistiken påbörjas ett första steg av ett IT-stöd genom att en EXCEL-modell skapas som ett underlag för planeringsprocessen av interna transporter på fallföretaget. EXCEL-modellen skapas genom sammanförandet av historiska data från transportavdelningen och produktionsfabrikerna. Metodiken kan vidare användas för framtida undersökningar för effektivisering av den interna logistiken på företag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Barath, Christian
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik, Industriell ekonomi.
  Amini, Nasrollah
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik, Industriell ekonomi.
  Produktinformationens inverkan på returer inom e-handel: Fallstudie på tre företag inom modebranschen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med e-handelns snabba expansion har även returerna ökat, returvolymen inom e-handel kan vara så hög som 50% (Dissanayake och Singh, 2007). Returer kostar inte bara pengar utan påverkar även miljön i form av bl.a. ökade transporter. De vanligaste returorsakerna inom modebranschen är storlek och passform vilket kan härledas till bristande produktinformation som t.ex. undermåliga storleksguider. Tidigare forskning om produktinformation har oftast berört vikten av produktinformation vid konsumentköp samt vilka egenskaper i produktinformationen som är viktiga. (Chiu et al, 2014; Manvai och Venkataram, 2005; Markopoulos, Arin och Ungar, 2016) Syftet med denna fallstudie är att undersöka hur produktinformationen påverkar antalet produktreturer hos e-handelsföretag i modebranschen. Studiens frågeställningar berör hur fallföretagen arbetar med produktinformation och om det har påverkat returvolymen samt fallföretagens hållbarhetsarbete. Studien är baserad på en kvalitativ metod och med hjälp av semistrukturerade intervjuer med tre fallföretag besvaras studiens syfte och frågeställningar. Fallföretagen i denna studie arbetar med försäljning inom modebranschen, två av dessa är stora företag och har både fysiska butiker och e-handel. Det tredje fallföretaget är ett mindre företag som enbart har e-handel. Studien visar att fallföretagen får samma gynnsamma effekt av arbetet med produktinformation även om drivkraften bakom arbetet är olika. Studien visar även att produktinformationen kan ses som en kanal för att effektivt förmedla hållbarhetsarbete till kunderna. Studien bidrar med bredare kunskap om produktinformation samt att studien kan ligga till grund för vidare forskning om produktinformationens inverkan på returer. Studien styrker även vissa delar av tidigare forskning inom returer i modebranschen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Barås, Madeleine
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Brunberg, Annika
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  von Haartman, Robin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  A supply chain strategy for an innovative commodity producer: Testing the applicability of established theoretical models2014Ingår i: EurOMA 2014 Full Papers, 2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The distinction between innovative and functional products have for more than a decade been central to our understanding of how to design appropriate supply chains. However, the distinction between the two types of products, and the associated "optimal" supply chain, are blurring, as high competition forces commodity producers to move up the value chain and increase the innovative content of their products. The purpose of this paper is to use a single case study to test whether established supply chain models can be applied to an innovative commodity producer. The paper finds that although some established model still have merits, a supply chain strategy cannot only be based on product characteristics. Factors such ease of transport and uncertainties in materials supply needs to be taken into account and an effective supply chain may involve utilising decoupling point to combine the benefits of both efficient and responsive supply chains.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Baras et al_2014
 • 8.
  Bennemo, Karin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Stockhaus, Jennie
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Effektivisering av materialförsörjning mellan leverantör och kund: En fallstudie vid Emballagetillverkaren2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion: En försörjningskedja har stor betydelse för ett företags konkurrenskraft och lönsamhet vilket har lett till ökat intresse för effektivisering av försörjningskedjor. Detta examensarbete består av en fallstudie vid Emballagetillverkaren där försörjningskedjan undersöks mellan leverantör och kund med avsikt att minska kapitalbindningen och reducera ledtiderna. Syfte: Syftet med examensarbetet är att undersöka förutsättningar för effektiv materialförsörjning mellan leverantör och kund.Metod: För att kunna besvara syftet samlades litteraturer in för att få en bredare kunskap inom det valda ämnet. Fallföretaget och försörjningskedjan mellan leverantör och kund observerades och utifrån observationerna utformades intervjufrågor. Intervjuer och observationer genomfördes för att få en djupare förståelse för problemen med hög kapitalbindning och långa ledtider. Resultat: Material- och informationsflödet har kartlagts på både fallföretaget och Verkstadsföretaget AB. Intervjuerna har grupperats i kategorierna "Planering och prognostisering", "Lager för material och slutprodukt" och "Kommunikation".Slutsats: De förutsättningar som krävs för effektiv materialförsörjning är en integrerad och samordnad försörjningskedja, en hälsofrämjande arbetsplats, lean-filosofin och dess verktyg, effektivitet i försörjningskedjor, effektiva och samordnade informations- och materialflöden, lämplig materialförsörjningsmetod, lagerstyrning, prognoser, god kund och leverantörsrelation och kommunikation. Sambandet mellan dessa presenteras med hjälp av ett orsak-verkan-diagram. Slutligen vill vi belysa vikten av prognoser, ett högt resursutnyttjande och kommunikation för att uppnå effektiv materialförsörjning mellan leverantör och kund.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Bergendahl, Henrik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Johansson, Stina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Märkning av leveranser: En fallstudie utförd på Sandvik Materials Technology2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Berglund, Amanda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Altzar, Emelie
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  A methodology development for layout planning regarding gates in marine terminals: A case study in a Swedish port2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: The research purpose is to, in a systematic way, build a method to develop suggestions regarding layout planning of gates in a marine terminal and additionally conduct a base for a simulation model.

  Approach: Firstly, a literature review has been conducted in the fields relevant to port security and gate configurations in marine terminals. Secondly, a case study has been executed in a Swedish marine terminal. The case study consisted of interviews and observations at the case company, who also provided this thesis with numerical raw data. Additionally, a benchmarking was conducted at a company in the same port area where interviews and observations was executed.  

  Findings: The findings in this thesis resulted in a methodology improvement, which contains important procedure steps that need to be considered while conducting a layout for a gate in a marine terminal. The procedure resulted in a conceptual model that was conducted as a result of the literature review and verified by being tested in the case study.

  Limitation: The thesis is limited to one case company. Even though it verified and validated the findings, additional case companies are recommended to fully validate the conceptual model which applies for further research. Further limitations to this thesis is that the financial- and technical factors will not be executed.  

  Theoretical implications: Companies who plans to increase the security in their marine terminal area or implement a new gate system can benefit from the findings. This thesis contributes to science by adding new theory.  

  Practical implications: This thesis conducted a conceptual model for a layout procedure which recommends to follow while planning a layout for a gate in a marine terminal. The model were verified with a case company and provided two layout suggestions that can be implemented at the specific company.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Bolsöy, Alfred
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Thelin, Marcus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Håkansson, Nils
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Lageromsättning i EMS-branschen: En fallstudie om kund- och leverantörsförhållanden2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Most producing companies aim to reduce tied up capital, which is meant to increase inventory turnover. In this study, an EMS (Electronic manufacturing service) -company, a contract manufacturer, will be studied. The company does not own the products themselves, but is a service company that manufactures to customers. The business has a problem that existed for a long period of time, they have a low inventory turnover among their component inventory. The company therefore wants to increase its inventory turnover in order to reduce its tied-up capital. The aim is to develop knowledge about supplier and customer relationships that affect the stock turnover rate in component stocks. In order to make calculations, it is profitable for the company to order materials multiple times for increased inventory turnover or fewer times to keep down the order cost. Case study is based on qualitative data in the form of interviews and observations. A large part of this study is also based on quantitative data from the company's MRP (material requirements planning) system. The literature is based on articles that deals with key concepts such as EOQ (economic order quantity), customer and supplier relationships. The conclusion of this study suggests that the company should use EOQ to reduce overall order cost while reducing the tied-up capital.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Brinnen, Axel
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Norrlander, Patrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Terminallokalisering från varuägarens perspektiv2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har använt sig av AHP-modellen för att analysera ett företags val av lokalisering ur ett hållbarhetsperspektiv. AHP-modellen är en modell som underlättar vid beslut. Modellen har använt sig av faktorer som har nämnts i tidigare skriftligt material. Modellen har sedan applicerats på företaget för att undersöka deras val av lokalisering av terminal i Gävle. Syftet med denna studie var att analysera AHP-modellen, ur varuägarens synpunkt, för lokalisering av konsolideringspunkt/terminal ur ett hållbarhetsperspektiv samt att sedan applicera denna modell på ett företag i Gävleregionen. 

  Företaget som används i denna studie är ett stort välkänt svenskt företag. De har lokaliserat en terminal i Gävle där varor samlas ihop och sedan skickas till företagets centralförråd i ort A och ort B. Ledtiden var en viktig faktor vid valet av lokalisering och den måste understiga en dag. Platser som ansågs vara alternativ till Gävle var ort C, ort D och någon mer lokalisering längre söderut i Sverige. 

  Slutsatsen påvisar att Gävle enligt företagets värderingar är den bästa platsen för deras verksamhet. Gävle motsvarar alla företagets förväntningar. Ort C faller bort p.g.a. att ledtiden inte kan hållas under en dag medan ort D inte har en hamn att tillgå. 

  Denna studie har kombinerat modellerna för att få ett hållbart synsätt vid lokaliseringsprocessen. Det finns fortfarande svårigheter med att definiera vad som är långsiktigt hållbart. Fortsatt forskning inom ämnet är att föredra för att kunna utveckla modellen mot ett mer hållbart synsätt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Chen, Kechen
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Yu, Di
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  The Management of the Service Supply Chain2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The main topic of this thesis is to study the connection between Service Supply Chain Management (SSCM) and Customer Satisfaction (CS). The study is based on the factors of SSCM for receiving CS and its implementation.One of the major contributions to the connection between SSCM and CS has been the awareness to flexibly and efficiently manage logistics and deliver to the end user in time and at the same to achieve an increased brand image/reputation for the company. SSCM is an essential part of a company's inventory management and it's supply chain. On the other hand, CS is an integral part of a business as making consumers content and meeting their requirements is crucial for a business' survival. SSCM and CS are inextricably linked.In this thesis, Walmart has been used as the case for the authors to carry out the research. Because of the unique feature of the Chinese retail market, the Chinese retail market has been also discussed as the business background of Walmart. The first-hand data has been offered from interview by E-mail and social website to the staff of Walmart and 90 feedbacks of questionnaire. The literature review and qualitative analysis have been used to analyze the case for research. The importance of SSCM in dealing with CS and its implementation has been explored in this thesis.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Chibsah, Alimatu Alhassan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik.
  Ford, David Thomas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik.
  Freight Transport in Urban Areas:: Investigating the Environmental and Societal Impacts of Increased Production Volume on Dominant Stakeholders in Urban Areas. A Mixed Method Approach2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  As part of an on-going trend, the greening of logistics actions in business activities has become a critical issue for companies and society. Stakeholders are asking companies to minimize their negative impacts on the environment and society, and create effective business, sustainable environment, stakeholders’ benefits and quality of life. Through a case study approach, this research study aimed to examine the environmental and societal effects of freight logistics on dominant stakeholders in urban areas as a result of a company’s production volume increased. Furthermore, the study also aimed to pinpoint and discuss the suitable research method for a multifaceted research study. A mixed- method research approach of both qualitative (case study) and quantitative (simulation) methods were applied in this study consisting of dominant stakeholders (a Swedish company, a Swedish municipality, the Swedish transport administration, and local urban residents). The research revealed that a company’s production volume increase creates development for the company, local municipalities, and residents within the company’s business environment, however, freight trucks logistics that are used in this process to deliver raw materials to the company’s production site(s) creates negative environmental impacts (carbon emission, road congestion, noise, and pollution) on routes and urban areas. Moreover, as production volume is further increased, these negative impacts also increase. The study also revealed that a mixed-method approach is suitable for multifaceted research studies that comprise of multiple conditions, variables, and data from several sources. As such, the qualitative method can be used in the first phrase to collect formative data, which can then be tested and supported for effectiveness with a quantitative method in the second phrase.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Dahir, Chera
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Zildzic, Abdela
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Krav vid val av tredjepartslogistiksaktör: En fallstudie genomförd på AA logistik2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under en lång tidsperiod har transportering av gods förekommit och i dagens samhälle blir det allt mer vanligt att man anlitar en tredjepartslogistik-aktör (TPL-aktör) som sköter hela eller delar av ett företags distribution.

  Fallföretaget i denna studie är en nyetablerad TPL-aktör som idag inte nått ut till så många kunder som önskat. Fallföretaget erbjuder ett flertal tjänsten inom logistik, som t.ex. lagring, packning, transport, flyggodshantering och säkerhetsrådgivning.

   

  Syftet med denna studie är att identifiera och redogöra för vilka krav som är betydelsefulla vid urval av TPL-aktör. För att kunna skapa ett underlag till studien samt besvara studiens syfte har litteraturstudier samt intervjuer genomförts med fallföretaget, tre av deras befintliga kunder samt en potentiell kund. Utifrån vetenskapliga artiklar, litteratur samt webbsidor har en relevant teori tagits fram. Studiens empiriska material som bestod av intervjuer jämfördes och ställdes i en analys, mot den samlade teorin (för att därefter kunna dra en slutsats).

   

  Resultatet består av intervjuer med befintliga kunder att samt en intervju med en potentiell kund. I intervjun framkommer det att de mest förekommande och avgörande kraven som ställs vid val av TPL-aktör för kunderna samt fallföretaget är leveranssäkerhet, pris och kundservice. Kund A och den potentiella kunden är de enda som nämner närhet som en betydande faktor. Även informationsdelning är en faktor som nämns att vara betydande för respondenterna.

  Kund A samt den potentiella kunden ser flexibilitet som ett avgörande krav vid val av TPL-aktör. Alla befintliga kunder samt den potentiella kunden värdesätter leveranssäkerhet väldigt högt. Kund C anser att rätt resurser och rätt egenskaper är ett krav som ställs på TPL-aktören men även den potentiella kunden ser det som en betydande faktor.

   

  Man kan dra slutsatsen att de främsta anledningarna till varför företag väljer att outsourcar delar av sin logistikverksamhet beror på att de vill spara pengar och fokusera på den egna kärnverksamheten. De mest förkommande kraven som ställs på en TPL-aktör enligt de kunder som intervjuats, är god leveranssäkerhet, bra pris, bra kundservice, korrekt informationsdelning och god flexibilitet. Rätt resurser och rätt egenskaper som hög pålitlighet är faktorer som specifika för just val av TPL-aktör, inom flyggodslogistik. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Ding, Zhe
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Evaluating Different Last Mile Logistics Solutions: A case study of SF Express2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Compared to the highly developed logistics industry in USA, the Chinese logistics industry is still underdeveloped because of poor infrastructure and ineffective management capability. In terms of these realities, the most important bottleneck of the Chinese logistics industry is the last mile delivery problem, which holds the highest cost in the whole logistics process. To find ways to solve the problems with last mile delivery has become significant and urgent for Chinese logistics service providers.

  The purpose of the study is to deepen and enrich the knowledge on last mile logistics in China. This is carried out with the help of the case companies SF Express and Property Management Company together with an investigation of last mile delivery alternatives in China. Related to the research question, a case study was carried out focusing on one business process. The data collection methods used include: interview, telephone or email contact, and survey.

  Intelligent locker and the pick-up delivery solution could solve last mile logistics problems by different ways, especially with specific limitations in Chinese market. These delivery alternatives are highly possible to be adopted and generalized by different logistics service providers in China if not concerned about the cost or density of orders.

  The current business mode of supermarket in China cannot fulfill the demand from an overwhelming number of customers. Costs for both pick-up stations are acceptable, and the cost is a positive factor for pick-up station mode.

  The higher density of orders, the higher possibility of different time-window may require, and high competitive advantage of intelligent locker can be achieved. The high density of orders for intelligent locker is a positive factor. The cost for intelligent locker is a very negative factor, which seriously limits the popularization of this delivery alternative.

  Keywords: Last mile logistics, Intelligent locker, Pick-up station, Delivery alternatives 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Zhe Ding _ Master Thesis
 • 17. Dominic, Chris
  Packaging Logistics Performance2011Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Today’s trends are the ever growing competition with increasedglobalization and sustainability. Together with ongoing technologicaldevelopments it has made it easier to demand right quality of products andservices, this has also resulted in increased demands for legislation andtraceability. This development has also an impact on packaging andpackaging logistics.This dissertation deals with packaging, logistics and performance whenpackaging interacts with users and take a standpoint by finding answers tothe research question: How can a systematic and holistic approach topackaging increase the logistics performance to create efficiency andeffectiveness?The purpose of this work is to increase knowledge regarding the packagingand its interacting role with agents in the Supply-Demand Chain in orderto improve Packaging Logistics Performance. Further the thesis aims toincrease knowledge in the area of Packaging Logistics Performance.Performance in packaging logistics is about doing the right thing andthings right as well as position products and services relative to itscompetitor. 

  A model has been created to increase knowledge of packaging logisticsperformance, which covers interaction between packaging system with itsusers. This also model includes the tool. 'Packaging Scorecard' thatmeasures the packaging logistics performance and shows the packagingrelateddeficiencies that exist in various levels of the value chain.Furthermore, the tool developed to enable efficient product development.The developed model will provide support for the development ofpackaging strategies to change the existing systems or develop newsystems. The strategies also take into account the agents involved in thesupply-demand chain by demonstrating the requirements on the packagingand how small changes in the packaging system contributes to a significantimprovement in the value chain. Theoretical tool enables a betterintegration between in picking up the desired packaging informationinteracting with the agents and the right knowledge on packaging can behandled more efficiently.New functions and roles for companies operating in the various logisticprocesses were identified for example the research has identified a newtype of service the Network Integrator that manages integrate the supplychain with the demand chain. This function was also identified in thepackaging area and this agent named the Packaging Integrator. 

  To increase understanding of the Supply-Demand Chain the toolCATWOE (Customer, Agents, Transformation processes, World view,Owners and Environment) was applied. This tool futher developed for toadapt with packaging logistics performance and complexity theory. Thegeneral methodology was action based research and case studies.The developed model illustrates packaging systems and how they performin order to create conditions for better and more efficient packaginglogistics performance. The thesis explores and presents ways to improvethe opportunities that co-operate for better packaging, and integration ofvalue chains.Research in theoretical contribution is to demonstrate knowledge ofpackaging systems, understanding the interactive roles and existingrequirements in the Supply-Demand-Chain. Practical contributions werethe valuable empirical knowledge and increased understanding ofpackaging requirements and its interactions with agent to create conditionsfor effectiveness, efficiency and differentiation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Dominic, Chris
  Lund University, Faculty of Engineering, LTH at Lund University, Departments at LTH, Department of Design Sciences, Packaging Logistics.
  Packaging Networks: a framework for integrating packaging suppliers in the demand chain2006Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The ability to understand packaging and how it contributes to the establishment of efficient logistics and the creation of individualised values for consumers is becoming increasingly important. This licentiate thesis stresses the importance of applying a holistic view of packaging in order to be able to understand how to adapt the distribution channel to meet consumer demands. The study focuses on the packaging, the suppliers of packaging and their current relations to the actors in the distribution channel, and how they can develop to play active roles in logistics. The objective of this work has been to explore the potentials for packaging suppliers to work as Network Integrators to increase efficiency and in at the same time contribute knowledge in logistics that will help to bridge gaps in packaging and logistics theory.The research has involved qualitative case studies of packaging and packaging suppliers. The field of logistics is developing rapidly. To examine this in depth, benchmarking studies were carried out, and the way in which this new knowledge can be applied in the packaging industry is discussed. The conclusion of this thesis is that there are gaps in the theory, and this work presents framework to strengthen the packaging and logistics theory. Further this work has identified the Network Integrator, an actor who can play a significant role to create efficiency in logistics.

 • 19.
  Elliott, Adrian
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Hübinette, Lovisa
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Beslutsmodell gällande finansieringsform samt intern prissättning av ett företags truckpark2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  To be competitive in the corporate climate of today it is important to have effective logistic activities. A common resource within the internal logistics is forklift trucks, which are used to lift and transport material. It becomes more and more important to decide whether to buy, lease or rent the forklifts to obtain an optimal economic situation.

   

  Many companies have issues with internal pricing. It is difficult to price products and services correctly. It is common to price the overall instead of what it really costs.

  The purpose of the thesis is to present a model for the acquisition of forklifts for internal logistic operations, regarding financing and internal pricing, to obtain economic effectiveness and an optimal forklift fleet size.

   

  The study focused on a specific research question, and for this purpose interviews with experts were held, observations were made and a literature study was done. Primary and secondary data was then compiled in an analysis. Then a general model for decision-making, and an internal pricing model, was created. It was tested on a truck model at Sandvik Technology Material, and an evaluation was made.

   

  The final model contains eight aspects that are considered important when a company is making decisions regarding investments in forklifts. These aspects are; utilization rate, maintenance costs, operational costs, flexibility, customization, outsourcing, user environment and cost of capital and interest rates.  These aspects have been developed with discussions, observations and literature reviews and are considered to be the most important. After application at Sandvik Material Technology we considered it to be a useful tool for forklift investment decisions.

  Key words:

  Model for decision-making, forklift, transfer cost, financing

   

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Eriksson, Anton
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik, Industriell ekonomi.
  Försäljningsprocessens påverkan på lagerstryning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Companies exist because there is a demand for their products and services. Companies need to logistically coordinate all their processes for them to grow and optimize their profits. Logistics is an area in constant development, where the old views become accepted and new ones become focus areas where the direction has gone from being cost-oriented to focusing on change processes, lead times and competitive means. This case study was performed towards a manufacturing company where the work was carried out with an affiliate company in Shanghai, China. The main company has its headquarter and production in Gävle, Sweden. The case study was limited towards the sales department and its impact on inventory control from a cost perspective. The study purpose was to examine how the sales processes affect the inventory control by going through the process from when the first contact being taken with the company to the final product arriving at customer. By mapping the entire process, one can find out the improvement areas and identify what causes long storage times for the company, how the company should work to minimize these times and how the company can work with processes for a more efficient operation. The problem of this study was that the chosen case company had a long storage time ranging from a few days to a few years, which caused high capital ties and costs for the warehouse operations. The empirical data was collected through interviews with employees who works closely with the processes that have been investigated in the study. The observation was conducted in Shanghai, China, where the case company has a warehouse. The observation and the interviews led to the results and empirical data describing how the company currently works with the sales processes and the basis for the problems that they are experiencing today. By comparing the theoretical theory and results, it turns out that the company’s view of how they work with the sales process is different from the reality. The study shows that deficiencies exist in the processes described by the interviews. One part of the problem was the lack of communication within the company. The departments focused on their own tasks and tried to perform good results without seeing the overall picture for the company. By improving the communication within the company, processes around improvements will be easier to implement. The result of the analysis in combination with literature theories led to that improvement measures could be distinguished. The company was recommended to review its processes, warehouses and packaging from a lean perspective in order to streamline and optimize its operations. This is done by constantly working on the communication and process work. For continued research, proposals are made for in-depth research within sales and its processes from a cost perspective. Sales are the part of companies that contribute to profitability, but it also needs to be studied about its impact on costs. The study's theoretical contribution suggests how a process that contributes with profitability also accounts for costs and how these can be improved through continuous process work.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Eriksson, Jennie
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö.
  Continuous improvements in China: experiences from managers in global businesses2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In today’s rapidly changing society company development and Continuous improvements are crucial to gain a competitive advantage on the global market. Through interviews this study investigated how two Chinese companies worked with Continuous improvements. The empirical findings were compared to the theoretical theories. The study showed that the biggest difference between western business and Chinese businesses was the organizational structure. The hierarchical organizational structure, since it hinders empowerment, was also the biggest barrier for Chinese companies to integrate further developmental work with Continuous improvements. Thus empowerment contributes to flexibility, innovation, employee development and increased communication processes.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Fan, Ruoxi
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Li, Yingli
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  The coordination of E-commerce and Logistics : A case study of Amazon.com  2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  With the further promotion and application of e-commerce, logistics is becoming necessary. Logistics and the importance of e-commerce are more and more getting people’s attention, but what is the relationship between e-commerce and logistics still needs to be explored.

   

  The purposes of thesis are to research the relationship between e-commerce and logistics in B2C (business to consumer) companies. The aims of the thesis are threefold. Firstly, describe the coordination mechanism between e-commerce and logistics in general and particularly in Amazon.com. Secondly, find out the strengths and shortcoming of logistic when the company is developing e-commerce in general. Thirdly, In general, we focus on finding out the way to coordinate logistic in developing e-commerce, and how the logistic helps companies to develop e-commerce.

   

  The qualitative research method is used in our thesis in order to fulfill our purposes. It is a case study of Amazon China as the study subject. We analyzed the data, collected from the interview and documentation. There are certain limitations for our thesis: the interviewees were working, and they only had one hour for us to make the interview. Because of the time limitation, we could not get satisfactory and detailed information from them. So we collected some secondary data in order to support our thesis. In order to get much specific data i.e. more logistics information about logistics in Amazon, we phoned the customer service and in order to get some detail data.

   

  After the research, we found if e-commerce and logistics go hand in hand and converge; they create a unique mechanism which can help the business and market. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Frykfors, Alexis
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Strand, Philip
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Sambandet mellan säkerhetskrav och höga lagernivåer inom läkemedelsbranschen: En fallstudie på Fresenius Kabi2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hantering av lager och uppbundet material kan vara avgörande för en organisations framgång eller misslyckande. En ökad globalisering av dagens marknad har lett till att organisationer som effektivt arbetar med supply chain management stärker sina positioner och ökar sina konkurrensfördelar. En bransch på den globala marknaden som verkar under håra regleringar är läkemedelsbranschen. Branchen har ett stort samhällsansvar genom att säkerställa ett kontinuerligt flöde av läkemedel samt läkemedelsutrustning. De hårda säkerhetskraven på leveranssäkerhet och leveransprecision i kombination med omfattande produktionsregleringar har resulterat i att dessa organisationer har svårt att upprätthålla jämna lagernivåer.

  Syfte: Med hjälp av en fallstudie vill studien undersöka hur sambandet mellan höga säkerhetskrav och höga lagernivåer inom läkemedelsbranschen ser ut. Studien vill undersöka hur sambandet påverkar organisationer inom läkemedelsbranschen samt analysera hur man medhjälp av olika åtgärder kan minska lagernivåer utan att äventyra organisationernas leveransprecision och leveranssäkerhet.

  Fallstudien är baserad på läkemedelsorganisationen Fresenius Kabi. Fresenius Kabi är en global aktör som är marknadsledande inom produktion av intravenösa näringslösningar. Studien har undersökt produkten smofkabvien som produceras i Uppsala i syfte till att besvara studiens frågeställning. Med hjälp av intervjuer och insamlad sekundärdata besvaras studiens syfte.

  Slutsats: Studienkonstaterar att säkerhetskraven som reglerar läkemedelsbranschen har en stor inverkan på organisationens produktionsplanering och lagerhållning. Resultatet av de höga säkerhetskraven resulterar i ojämna beställning-och produktionsmönster vilket resulterar i hög kapitalbindning samt indikerar på en potentiell Bullwhip-effekt inom försörjningskedjan. Med hjälp av Lean management, heijunka och just-in-time kan organisationer inom läkemedelsbranschen upprätta jämna produktion-och beställningsmönster samt reducera sina lagernivåer.

  Studien presenterar en ny faktor vilken förhindrar organisationer inom läkemedelsbranschen möjlighet att reducera antalet artiklar. Den nya faktorn har en stark koppling till varför organisationer inom läkemedelsbranschen höga lagernivåer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Giner Rodrigo, Carlos
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Third-party logistics suppliers under Just-in-sequence: A case in the Spanish Automotive Industry2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of the bachelor thesis is to describe the relationship between Third-party logistics (3PL) suppliers and car assemblers under Just-in-sequence (JIS). The paper refers to a case in the Spanish automotive industry and the main target is to identify and analyse the potential problems between both parts and explain how they work together.

  Methodology – The paper is based on a case study research, with the aid of interviews with people of the industry and participant-observations, to explain how this part of the supply chain works, the relationships along the chain and the difficulties of sequencing.

  Results – The paper identifies and analyses the potential problems between both parts and relates how a mistake from one of them can affect the other one. Then, the results are discussed and associated with some concepts of the theoretical framework.

  Limitations - The results of this case study can only be related to the Spanish automotive industry, for car assemblers that work under a JIS context with several 3PL suppliers. The case study only identifies and analyses the problems, solutions and measures for managing them are not provided.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Bachelor thesis by Carlos Giner Rodrigo
 • 25.
  Hani, Sami
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Byggmetod, energianvändning, transport: vid jämförelse mellan Gävle Strands Etapp 2 och Maskinisten2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Energianvändning under produktion av nya byggnader är en aspekt på den angelägna miljöfrågan, men än saknas både regleringar och undersökningar. I denna studie görs en jämförelse av energianvändning och utsläpp vid byggnation och transport av byggmaterial för två nybyggda hus ägda av Gavlegårdarna AB på Sjåaregatan 19 och Maskinistgatan 19: Gävle. Strand Etapp 2 kallas projektet på Sjåaregatan 19 och Maskinisten kallas projektet på Maskinistgatan 19 i denna undersökning. Målet för studien har varit att fastställa vilket av dessa två projekt som har haft lägst energianvändning samt utsläpp av växthusgaser vid resningstillfället, dvs. under projektens produktionsskeden. Maskinisten och Gävle Strand Etapp 2 skiljer sig åt på främst två punkter: Gävle Strand Etapp 2 är prefabricerat och har trästomme och Maskinisten är platsbyggt och har betongstomme. Metoden har varit att utgå ifrån en funktionell enhet som gäller för bägge projekten för att kunna göra en bedömning av vilket av projekten som har haft lägst energianvändning respektive utsläpp. Den funktionella enheten har valts till en lägenhet för att få värden som är enkla att relatera till. Vid beräkningarna har energianvändningen delats upp i tre delar: energianvändningen på fabrik (endast för det prefabricerade projektet), vid transport av byggnadsmaterial och produkter samt energianvändning på byggarbetsplats. Utsläppen har beräknats endast utifrån transportsträckan och val av lastbil vid transport av material och moduler.

  För de två projekten syns vid jämförelse av energianvändning en tydlig skillnad. Det prefabricerade huset, Gävle Strand Etapp 2 kräver betydligt mer energi vid tillverkning, ca 160 %, jämfört med det platsbyggda Maskinisten. Även om energianvändningen vid transport, som är en stor del av den totala energianvändningen för Gävle Strand Etapp 2, bortses ifrån vid jämförelsen har projektet fortfarande en energianvändning som är ca 25 % högre än värdet för Maskinisten. Utsläppen som sker vid transport av dieseldrivna lastbilar som använts vid projekten har beräknats för respektive lastbilstyper och sträcka. Gävle Strand Etapp 2 är även projektet med de högre utsläppen, och vid jämförelse med en tidigare studie tycks det som att mängden utsläpp främst beror av transportsträckan och inte på om det forslas som färdiga moduler eller som löst byggmaterial. För att vidare fastställa vilka för- och nackdelar de olika byggmetoderna har, har ett flertal intervjuer gjorts med bland annat projektledare från de olika projekten. Den främsta fördelen med prefabricerat anses vara den förkortade byggtiden och en effektivare arbetsprocess oberoende av årstid, medan den prefabricerade metoden å andra sidan är oflexibel i jämförelse med den platsbyggda. Sett enbart till energianvändning och utsläpp, som varit huvudfrågan i denna studie, är det dock tydligt att Maskinisten är projektet med minst miljöpåverkan, under produktionsskedet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Byggmetod, energianvändning, transport:: vid jämförelse mellan Gävle Strands Etapp 2 och Maskinisten
 • 26.
  HANIF, MUHAMMAD SAQIB
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  RASTAN, MOHAMMAD REZA
  Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Service Innovation in Third Party Logistics: A case Study of Green Cargo Logistics AB2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  For a very long time, Innovation has been viewed as technological phenomenon representing technological advancement in product or process features. A lot of research can be found in literature representing product innovation management supported by empirical studies, however, prospect of service innovation management has been largely ignored. Especially there is very limited research on service development process in third party logistics companies.

  This research aims to bring a holistic view of innovation management in third party logistics (3PL) companies so that a better understanding can be developed and it can be examined if existing innovation models are valid for 3PL companies.

  To achieve the objectives of this thesis, relevant literature has been reviewed extensively so that conductors of this research can get benefit of existing knowledge in the field and a duplication of research can be avoided. This research work is based on qualitative case study and Green Cargo Logistics AB (which is one of well established third part logistics (3PL) companies) was selected in order to find answers to research questions, which were resulted from the research gaps, found in existing literature. Findings from the case company are discussed in connection with theory and an analysis is made to reach on following conclusion.

  Conclusions: An innovative 3PL company has better ability to stay competitive and increase its market share through a better ability to serve it with new better services. Along with technological advancement, spotted opportunity for business growth, threat from competition and customer demand, environmental concerns have also been recognized as driving force for innovations in 3PL. This thesis also shows that a small independent unit (group of people) can play role of innovative organization to prosper creativity by improving interactions with external and internal linkages. This research illustrates that contrary to existing literature (which says there should be one single strategy for innovation management process), a flexible and adaptive strategy can be equally or more effective. For balancing risks and rewards while selecting development projects, consideration of return on investment (ROI) is found to be the most important decision criterion. For implementing the selected innovative idea, a small-scale test should be conducted in order to avoid risks associated with development projects.

  Ladda ner (pdf)
  Service Innovation in Third Party Logistics
 • 27.
  Hartwig, Hampus
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Persson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Metod för införande av samordnad varudistribution2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Urbaniseringen i världen ökar vilket leder till problem som har negativ påverkan på miljö och klimat i stadskärnor. Även inom Gävle kommun växer invånarantalet och antalet lastbilar i kommunen har ökat stadigt. I Europa framgår det att vägtransporter är det transportslag som växer mest. Dessa lastbilar står för en stor del utsläpp i förhållande till de gods som distribueras då fyllnadsgraden är låg. Genom en tydlig inriktning mot miljö kan företag skaffa sig konkurrensfördelar. Den ökade urbaniseringen har gjort att arbete med citylogistik blivit en viktig del av stadsplaneringen med syfte att förbättra städernas trafikmiljö. Rapporten bygger på ett uppdrag från Gävle kommun som handlar om att utforma en metod för implementering av citylogistik och metoden skall sedan värderas på kommunen.

  En teoretisk referensram har utformats med teorier kopplade till citylogistik. Nuläget för Gävle kommun angående citylogistik har fastställts genom intervjuer och rapportinsamling. Liknande metod har använts för datainsamling av erfarenheter från andra kommuner som arbetat med citylogistik.

  De kommuner som undersökts arbetar med externt upphandlade distributionscentraler för att hålla kostnaderna nere och vid upphandlingen av centralerna fokuserar kommunerna främst på hållbarhet ur ett miljömässigt perspektiv. I kommunerna framgår det att arbetet med citylogistik har lett till minskad inverkan på miljön. Det framgår även att vikten av ett fungerande e-handelssystem inom kommunerna är betydande, systemet underlättar beställningsprocessen och möjliggör för både tidsmässiga och ekonomiska besparingar.

  De slutsatser som dragits leder till en metod där viktiga faktorer för fungerande citylogistik presenteras. Metoden lyfter fram vikten att ha en tydlig vision och att utforma mål kopplat till arbetet för att skapa förutsättningar till uppföljning och utöver detta krävs även resurser. Dessa tre punkter vision, mål och resurser kan tillsammans med ett fungerande e-handelssystem och en distributionscentral skapa förutsättningar för ett fungerande arbete med citylogistik.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Hedlund, Tommy
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Kvarnlöf, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Optimering och balansering av cyklisk produktion: En studie på Sandvik Materials Technology PU Borrstål2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Titel: Optimering och balansering av cyklisk produktion - en studie på Sandvik Materials Technology PU Borrstål

  Nivå: C-uppsats i ämnet Industriell Ekonomi

  Författare: Tommy Hedlund, Daniel Kvarnlöf

  Handledare: Mohammad Abid

  Datum: 2016 - Mars

  Syfte: Studiens syfte är att presentera och testa en algoritm som ger godkända resultat vid optimering av en dedikerad produktionslina bestående av flera produktionsresurser, med avseende på lagerhållningskostnad i omsättningslager samt tillgänglig kapacitet, samt att presentera möjliga förbättringsförslag utifrån de resultat som ges i det praktiska fall som simuleringsmodellen utvärderas genom. Det praktiska fallet i denna studie är Sandvik Materials Technology och dess produktenhet Borrstål.

  Metod: Studien har genomförts genom att en algoritm har tagits fram utifrån artiklar och forskningsrapporter på området, som sedan har prövats mot studiens praktiska fall. Resultatet har sedan utvärderats genom en analys av algoritmens förmåga att ge godkända lösningar, samt möjlig besparingspotential i det aktuella fallet utifrån kapitalbindning i omsättningslager, säkerhetslager och produkter i arbete.

  Resultat & slutsats: Studien visar att algoritmen har en god förmåga att skapa godkända resultat utifrån en specifik efterfrågan, cykeltid och kapacitet. Studien visar även på stora potentiella besparingar i kapitalbindning till följd av kortare cykeltid i såväl omsättningslager, säkerhetslager och produkter i arbete, givet att produktenheten arbetar strukturerat med att söka minska cykeltiden.

  Förslag till fortsatt forskning: Algoritmen behöver ytterligare forskning kring dess begränsningar genom att utvärderas utifrån fler praktiska och teoretiska fall.

  Uppsatsens bidrag: Algoritmen visar på en möjlighet att kombinera ELSP (economic lot scheduling problem) och dess modeller med de principer som återfinns inom Schedule Leveling, som är ett vanligt begrepp inom lean production. Dessa teorier liknar varandra men har till viss del skilda syften, vilka kan kombineras till en modell som optimerar produktionen med avseende på lagerhållningskostnaderna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Hellberg, Roland
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Intelligent Mail, an international revolution?2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The postal sector, the largest distribution network in the world, facing a decreasing letter volume due to both deregulation of the market and to substitution from electronic formats. One effect of the deregulation is that new operators are established and take market shares. The electronic media in form of e-mail and webpage’s, has taken a large part of the letter market. One way to meet this keener competition is to make distribution of mail more valuable and cost-effective for both the sender and the receiver by adding new options to the mail. In most countries there is only one operator who has the right to act as universal service provider in the meaning of UPU (Universal Post Union), called designated postal operator (DPO). Many of these DPO are developing a concept called Intelligent Mail to defense theirs market share.

   

  The purpose of this paper is to give a broad picture of intelligent mail as a concept and also to what extent this new concept will be able to use in international letter distribution within the postal sector.

   

  The data is mainly collected from different main operators through interviews and compared with written information.

   

  There are mainly to findings. The first is that the content and meaning of Intelligent Mail differ a lot from operator to operator. The second finding is that systems needed to support options in the concept are not universal within the postal sector and therefore very hard to use in an international context.

   

  The contribution of this paper is to give a deeper understanding of the Intelligent Mail concept and why this concept not is useful for international distribution within the postal industry today.

 • 30.
  Hellberg, Roland
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Successful design of warehouse layout for an extremely volatile market founded major increased market share2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to give a successful example of how and why a change in warehouse design, where different picking methods are combined and supported by an intelligent warehouse management system to meet a very huge variation in volume with very short delivery time, have founded a major increasing in the market share from 22 to 50 %.

  This research was done as a longitudinal study from 1993 to 2010, where one company was followed on daily base 1993-2000 and for the last 10 years followed on yearly base.

  At the end of the study (2010) the company distributed over 13,000,000 items (books) covering 35,000 titles. The order size varies from 1 to over 5000. In addition, the company distributes over 2,600,000 items for book clubs and online shopping, as well as providing a wide range of additional services in the form of special packaging solutions, mechanical packing, mailing information, etc. The delivery time must be within 15 min in some cases but normally order taken before 17:00 are dispatched the next day. The must books are not wrapped.

  There are mainly to findings. The first finding is the importance to really understand the variation in volume over time and to design the warehouse and processes after this. Many similar companies have tried to meet the marked demand with warehouse automation, but this case show the importance to avoid automation to keep maximum flexibility to be able to meet extreme volume variation with very short delivery times.

  The second finding is that the intelligence in meaning of supporting IT-systems both must handling different market demands and support different order fulfillment processes. To meet the customer’s different requirements with short delivery times and huge variation in volume the successful order fulfillment process includes lot of different picking methods.

  A deep and long time study of a “best practice” case of a third party logistic providers that have designed the warehouse in order to meet an extremely volatile market.

 • 31.
  Hellberg, Roland
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion.
  Successful redesigned warehouse operations in order to meet an extremely volatile market2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A study of a third party logistic provider that has continuously redesigned theirs warehouse operations in order to meet an extremely volatile market with very short delivery times and large order size fluctuation. This research was done as a longitudinal study from 1993 to 2010, where the company was followed on daily base 1993-2000 and for the last 10 years on yearly base.

   

  The paper explain how an unique combination of many different picking methods, flexible layout and an intelligent warehouse management system, have founded a major increase of the providers market share from 22 to 50 %.

   

  Many similar companies have tried to meet the marked demand with warehouse automation, this case show the importance to avoid automation to keep maximum flexibility to be able to meet extreme volume variation with very short delivery times. Instead investments are turned into intelligence of the IT-system which support different fulfillment processes.

   

 • 32.
  Henriksson, Linus
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Sånglöf, Patrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Industriell ekonomi.
  Förslag till en modell för effektiv lagerhantering inom textilindustrin: En fallstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Globalisering och ökad teknikutveckling samt ökade kundkrav sätter nya krav på la-gerfunktionen. Som ett resultat av detta finns ett behov för företag att arbeta med att förbättra sitt nuvarande lagerarbete. Syftet med denna studie är att undersöka ar-betet på ett råvaru- och färdigvarulager och skapa en modell för ett effektivt lagerarbete inom textilindustrin. Utifrån dessa aspekter syftar arbetet till att skapa en modell för ett effektivt lagerarbete på ett företag inom textilindustrin i Jämtland som har lagerfunktion placerad separat från resten av verksamheten. Med hjälp av observationer och intervjuer samt med genomgång av litteratur har verktyg som Plan-Do-Check-Act (PDCA), Value Stream Mapping (VSM) och aspekter gällande lagerplacering lyfts fram vid skapandet av en modell. Modellen har även tagit hänsyn faktorer för en effektiv lagerverksamhet samt hinder för implementering av förändringar. Faktorer såsom ledningens engagemang, motivation samt hinder i form av en brist av en känsla av sammanhang lyfts fram. En modell presenteras som kan använ-das av företaget samt andra företag i liknande situation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Holmqvist, Micaela
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Fastesson, Sofie
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Från Siloverksamhet till Försörjningskedja: En fallstudie utförd på ett tillverkande företag2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Detta uppdrag initierades av Logistikavdelningen på ett av affärsområdena på fallföretaget som påvisar avsaknad av kontrollerade processer som resulterar i försvinnande av information och data mellan avdelningar. Initialt genomfördes en förstudie som påvisat vad företaget kallar en siloverksamhet, att företagets enheter inte är integrerade och mäts individuellt.  Slutsatsen drogs i förstudien att personliga relationer bör uppmuntras för att öka effektivitet och bör genomföras genom att integrera informationsdelning mellan avdelningar.

  Syfte: I detta arbete är syftet att ta reda på hur en stålindustri kan integrera informationsdelning mellan avdelningar i ett specifikt flöde för att skapa förståelse för helheten och skapa värde för en intern kund.

  Metod: Intervjuer, dokumentstudie och observationer är metoder som använts.

  Resultat: Metoden har påvisat att transparensen anses vara otillräcklig med anledning av bristande kundfokus. Alla respondenter anser att transparens är väsentlig information utan modifiering med syftet att möta kundbehov. Det har påvisat att det anses att ledningen ska se till att alla vet vad som sker i kedjan och vilken informations som behövs och att informationskvaliteten måste säkerställas. Ur relationssynpunkt finns ingen helhetssyn och ingen anställd vet vilket värde hon/han själv eller andra skapar till kunden. Respondenter önskar mer schemalagda möten för att ta vara på relationer inom organisationen. Det finns många system och de är inte integrerade och pratar inte med varandra. Samtliga respondenter anser att mätetalen är felaktiga och att prestationen på försörjningskedjan ska ligga till grund för mätetalen istället för per produktionsenhet. Drömscenarion för respondenter är att ha en funktion som kan kontrollera alla aktiviteter och processen samt ett gemensamt system.

  Slutsats: Företaget kan integrera informationsdelning genom att dela ansvar, möten och mäta försörjningskedjan som en helhet för att skapa förståelsen för vilket värde den anställde genererar. Detta underlättar arbetet för produktionsenheterna och eliminerar den gråzon som finns idag för att skapa värde för den interna kunden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Hu, Fangyuan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Yu, Qinghui
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Using the resource based view theory to analysis  logistics competencies of a small third party logistics firm2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Final thesis
 • 35.
  Jakobson, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik, Industriell ekonomi.
  Cristoferson, John
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik, Industriell ekonomi.
  Nyttan med digitala lösningar i tillverkande industrier2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreningen av digitala tekniker och logistiska funktioner genom koncept som Industri 4.0 kan komma att förändra många marknader. Detta medför nya förutsättningar för industriföretag som vill fortsätta växa och vara konkurrenskraftiga. Denna studie syftade till att undersöka implementering av modern digital teknik i industriföretag. Författarna undersökte i denna studie vilka motiv som finns för en sådan implementering och vilka faktorer en verksamhet kan behöva beakta vid implementering. Dessutom undersöktes hur effektivitet kan mätas efter implementering både ur tillverkningsperspektiv och perspektiv på interna transporter. Intervjuer genomfördes med såväl ett tillverkande företag som implementerar ett modernt digitalt lagerhanteringssystem i sin verksamhet samt ett konsultföretag som bistod med kompetens för implementeringsprojektet.

  Fallföretaget i studien befann sig i slutfasen av implementering av ett digitalt lagerhanteringssystem med en funktion för att spåra material genom produktionen. Tidigare hade all planering och inventering gjorts manuellt.

  Författarna identifierade 14 motiv som kan finnas för tillverkande företag att implementera ett digitalt system samt åtta faktorer som är viktiga att beakta vid sådan implementering. Dessutom identifierade författarna KPI:er som de fann relevanta för mätning av tillverkningseffektivitet samt truckförares effektivitet efter implementering av ett digitalt system.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Johansson, Robert
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Lövgren, Christoffer
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Faktorer för logistiklokalisering som utgår ifrån tre dimensioner av hållbar utveckling: En studie ur ett regionalt utvecklingsperspektiv2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Anläggningslokalisering är för de flesta organisationer ett strategiskt beslut och traditionellt sett har dessa beslut beserats på kostnadsorienterade modeller. Dessa modeller kan beskrivas som matematiska eller faktorvärderande. Historiskt sett har dessa modeller använts för att bestämma ekonomiskt lämpliga placeringar men när andra fördelar som miljö och sociala fördelar kan öka en organisations konkurrensfördelar har intresset för hållbar utveckling ökat. I dagsläget finns dock inga modeller där hänsyn tas till hållbar utveckling för anläggningslokalisering. Det framgår att kunskapen om hållbar utveckling vid logistiklokalisering är bristfällig och att det finns ett behov att introducera hållbara aspekter vid beslutsfattande som rör lokalisering.

  Syfte: Syftet med studien var att kartlägga vilka hållbara faktorer som är viktigast vid logistiklokalisering samt att rangordna dessa med en modell som utgår ifrån de tre dimensionerna av hållbar utveckling; ekonomi, socialt och miljö.

  Metod: En litteraturstudie gjordes på vetenskapliga artiklar, böcker och dokument som berör de ämnen som varit aktuella för denna studie. För att komplettera teorin gjordes en fallstudie med intervjuer på organisationer som jobbar med regional utveckling samt med en upphovsman av en lokaliseringsmodell som börjat jobba med hållbarhet.

  Resultat: I resultatet samlades respondenternas synpunkter om hållbarhet och arbetet med hållbar utveckling inom logistiketableringar.

  Analys och Diskussion: det framkom att respondenterna hade lite olika synvinklar på hållbarhet men att de ändå kom fram till samma slutsats. Samtliga respondenter tog upp hållbara transporter, kompetenstillgången och tillgången på arbetskraft som viktiga aspekter för hållbara etableringar. För att motivera hållbara logistikverksamhets-lokaliseringar visade sig tillgången till dessa faktorer vara viktiga. När analysen sammanställdes visade det sig att sex faktorer trädde fram i intervjusvaren samt även i teorin. Dessa var hållbar infrastruktur, livscykelperspektiv, omgivningens påverkan, logistikparker, arbetskraft och mångfald.

  Slutsats: De sex kriterierna som togs fram rangordnades med hjälp av en AHP-beslutsmodell och det visade sig att hållbar infrastruktur är viktigast för hållbar utveckling inom logistiklokaliseringar. Därefter kom livscykelperspektiv, logistikparker, arbetskraft, omgivningens påverkan och till sist mångfald. Lärdomarna efter denna studie är att hållbarhet inom lokalisering fortfarande är bristfällig och att lokalisering bör ske utifrån samarbeten och arbetskraftutveckling i större grad. Genom att föreslå viktiga faktorer finns nu ett ramverk att jobba efter när det kommer till hållbara logistiklokaliseringar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Jonsson, Linn
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö.
  Lindqvist, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö.
  Modell för analys och effektivisering av interna materialflöden: Tillämpad vid Sandvik i Zhenjiang, Kina2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  JonssonLindqvist2013
 • 38.
  Jonuzi, Taulant
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik, Industriell ekonomi.
  Sager, Josefin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik, Industriell ekonomi.
  Effektivare materialflöden med människan i centrum: En fallstudie inom BillerudKorsnäs godsmottagning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  With the development of society, organizations are increasingly working to streamline their businesses to maintain and strengthen their position on the market. This can be carried out in several different ways, since businesses are individual and require special needs to develop longterm sustainability. The purpose of this case study is to emphasize how material flows within industrial goods reception can be streamlined based on human aspects. To answer the purpose, data was collected through interviews, observations and literature studies. Six interviews have been conducted at BillerudKorsnäs, with observations taking place continuously during the study. This is to create a reality perception with different approaches to increase the credibility of the study. The results were analyzed and discussed with the help of literature reviews. The literature studies consist of collected scientific articles, course literature, web pages and other credible sources. The results are based on a study of internal material flow in the central repository at BillerudKorsnäs in Gävle. As discovered, the material flow consists of mainly manual labor that lead to unnecessary time-consuming disturbances. A contributing factor to improve and streamline the material flow has been built on identifying health-promoting measures. Therefore, industrial goods reception can be made more efficient with the help of digital aids concerning to human aspects.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Kalif Hassan, Gelle
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Karlsson, Henrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Kommuners användande av City Logistik: En undersökning om utsläppsmängder av koldioxid2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Lastbilstransporter står för majoriteten av alla transporter som sker i dagsläget inom den kommunala sektorn i Sverige. Dessa transporter sker direkt från leverantör till kund utan mellanhänder. Detta resulterar i ett stort antal transporter inom städer och ökade mängder utsläpp. Denna rapport har för avsikt att undersöka, hur en kommun med cirka 70 000 invånare kan minska koldioxidutsläppen från sitt transportarbete, och fortfarande ge lönsamhet genom att använda city logistik. Rapporten tar upp begreppet city logistik och hur detta används som verktyg inom transportsektorn. Den belyser även utsläppsmängder från olika drivmedelsval samt de socioekonomiska hindren som finns inom transportverksamheten gällande miljöfrågor.Metoden är en fallstudie, baserad på intervjuer med berörda parter i Sandviken och Gävle, som besitter positioner inom verksamheten där arbetet med samlastningscentraler utförs. Vidare har organisationsdokument med tre övriga kommuner som har utfört liknande satsningar med samlastningscentraler analyserats.Resultatet visar att alla kommuner som har satt upp liknande samlastningscentraler, har kunnat observera minskningar av sina koldioxidutsläpp på olika nivåer. De har även uppmärksammat positiva fördelar vid valet av HVO100 som drivmedel för logistiken inom städer.Slutsatsen visar att city logistik kan användas effektivt av kommunala verksamheter för att både minska koldioxidutsläpp och förbättra sin verksamhet i form av säkerhet, ekonomi, verksamhetsplanering och miljökrav mot leverantörer samt förbättrad arbetsmiljö.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Kantari, Lala Ayu
  et al.
  Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Technology, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia.
  Pujawan, I. Nyoman
  Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Technology, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia.
  Arvitrida, Niniet Indah
  Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Technology, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia.
  Hilletofth, Per
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik, Industriell ekonomi. Högskolan i Gävle, Centrum för logistik och innovativ produktion. Jönköping University, School of Engineering, Department of industrial engineering and management.
  Investigating the mix of contract-based and on-demand sourcing for transportation services under fluctuate and seasonal demand2020Ingår i: International Journal of Logistics, ISSN 1367-5567, E-ISSN 1469-848XArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper addresses the issue of transportation services sourcing using the mix of contract-based and on-demand sourcing. The model considers when the demand is fluctuating following a seasonal pattern. The discrete-event simulation has been used to identify the appropriate mix and the effect of the demand fluctuation measured by three performance indicators: product fill rate, shipment reliability, and truck utilisation. A set of experiments have been conducted to demonstrate the effect of various factors on the performance of transportation sourcing. The experiments show that more on-demand sourcing improves the product fill rate but worsens the shipment reliability and the truck utilisation. The results also show that the performance indicators are worsening as the demand becomes more fluctuated.

 • 41.
  Karlborg, Sofie
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Koppling mellan lagerstorlek och informationshantering i en organisation med varierande lagerbehov: Fallstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Ketels, Helge
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Automotive third party logistics in China2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This Master’s thesis concentrates on the investigation of the automotive third party logistics (3PL) industry in China. Therefore the overall aim of this thesis is the investigation of the Chinese 3PL environment with the focus on automotive industry. In order to clarify this aim, following four research objectives are set:

  1)      Identify barriers and conditions of the 3PL market, taking automotive market as an example market for 3PL services.

  2)      Identify market specific logistics services and compare different logistics services providers in this environment.

  3)      Assess the Chinese industrial structures and their impact on foreign enterprises and create an actual picture of the automotive industry.

  4)      Detect industrial structures’ influences on logistics services competition.

  Such a research is important as existing research focused on these objectives is extremely rare or not present. The research objectives are solved by a multi-method approach. In wide areas this thesis is a descriptive study. Thus barriers and conditions of the 3PL market, taking automotive market as an example market for 3PL services, are identified in an extensive literature review and combined with findings from interviews. These interviews are performed in a case company which is active in the Chinese automotive 3PL market. Many important characteristics and circumstances which can mainly be seen as barriers for logistics business are identified in the areas of Infrastructure and equipment, Supply and demand of logistics services, Importance of relationships, Legal issues and Staff requirements. Market specific logistics services are also identified in a literature review. In a next step these services are used to compare seven relevant 3PL providers in the industry by doing a questionnaire survey. The research shows that services mentioned in literature present in the industry. No significant differences between different competitors can be found. Thus none of these companies shows a competitive advantage due to their service portfolios.

  Industrial structures for both industries automotive manufacturing and automotive 3PL are assessed by combining findings from literature and from empirical internet research. Thus industrial structures in China are ruins of earlier years in China’s history. State-owned enterprises play an important role in China’s automotive manufacturing industry. These companies are involved in the overwhelming share of the passenger car production. An interesting finding is that most passenger cars arise from joint ventures between these Chinese car groups and foreign car manufacturers. The Chinese car groups and the joint ventures create a network like structure in the industry. 3PL providers appear differently. Major companies identified are wholly-owned foreign companies, joint-ventures between Chinese car groups and foreign logistics providers or subsidiaries of car groups. Affiliations between logistics joint ventures and Chinese car groups indicate that competition might not be unrestrictedly present in the market.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  thesis
 • 43.
  Kiatkulthorn, Kulrada
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Sundstedt, Fei
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  The effect of ISO 14001 implementation on SME innovation improvement and performance: A case study of FEAL AB2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Introduction –ISO 14001 is one of the environmental management systems (EMS) that are used in industries in order to deal with environmental issues. Many researchers point out that the adoption of ISO 14001 could help firms improve operational procedures and gain competitive advantages, increase their environmental performance, adopt management strategies in terms of energy consumption, materials and waste, cost efficiency and company reputation. Previous studies have focused on the connection between ISO 14001 and technology innovation. However, there are still some gaps in the literature between the effect of ISO 14001 and other types of innovation (product, production, position), especially in small-to-medium-sized enterprises (SMEs).

  Purpose – This paper studied the implementation of ISO 14001 in SMEs associated with the improvement and performance of different dimensions of innovation (product/process/position).

  Design/Methodology – This study had a phenomenological approach. A case study was used for examining the innovation actions and activities that were developed by the help of ISO 14001. Documents were used to collect secondary data, especially in firm performance in order to show the innovation performance before and after implementation of ISO 14001. Semi-structured interviews were used to collect primary data from four employees among top management as well as staff who are related to ISO 14001 and each type of innovation in aluminium industry – FEAL AB in this case –  in Horndal, Sweden. Each interview session took around 20 minutes.

  Findings – The finding shows that the adoption of ISO 14001 led to incremental changes in product and process innovation. ISO 14001 led the company to innovate their products by using new chemical materials that are environmentally friendly, and ISO 14001 requirements were used when specifying requirements for new products. It also led the firm to develop a procurement process, waste management, and organization strategies. Yet, there was no positive impact of the implementation of ISO 14001 on position innovation. In terms of performance, ISO 14001 led to improved performance in product and process innovation. It led the firm to have better methodology, cost efficiency and waste reduction. It also changed behaviour and mind-set of employees and the process for developing new products.

  Research limitations and further study – Only one case – a 25-year-old SME in the aluminium industry in Sweden - was used in this research. It can be broadened to either comparative case studies or quantitative studies in order to compare the influences of ISO 14001 on innovation and performance among them.

  Practical implication –This study could provide a guideline for building innovation in SME firms with the help of ISO 14001 in order to create competitive advantages in highly competitive markets. It could improve innovation activities in order to have positive effect on a firm’s products and performance in a sustainable way. Moreover, firms could use innovation improvements and performance that are developed with the help of ISO 14001 as a manner for promoting company reputation.

  Theoretical contribution – This paper shows that SMEs which certified according to ISO 14001 tend to rapidly improve their innovations particularly in process and organization innovation. All in all, the perception of ISO 14001 is opposed by this study. The ISO 14001 is about not only environment but innovation as well.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Koskell, Josephine
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Storck, Charlotte
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Förbättringsarbete för att öka effektivisering av lagerhantering.: En fallstudie om effektivisering av lagerverksamheten hos Östgöta Papper AB2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Strävan efter effektiva materialflöden har alltid haft en stor betydelse för verksamheter. Genom att påverka hur en order styrs i materialflödet kan materialstyrningen bidra till ökad lönsamhet och effektivitet. Lagerhållning kräver en viss hanteringstid, därmed har det en stor betydelse för en orders genomloppstid inom ett materialflöde. Hur ett lager är utformat samt mängden ordrar har stor påverkan för hur snabbt en order kan flödas genom en verksamhet. Även orderplockningsprocessen har stort bidragande till lagerkostnaderna.

   

  Det fallföretag som har undersökts i samband med denna studie är Östgöta Papper AB, vilka är ett grossistföretag etablerat i Linköping. I nuläget har Östgöta Papper en dålig struktur över artiklarnas lagerplatser i lagret, vilket medför att lagerhanteringsaktiviteterna inte kan uppfylla full hanteringskapacitet. Därmed är syftet till detta examensarbete att undersöka hur det befintliga lagret kan effektiviseras utifrån vetenskapliga metoder för lagerhantering och orderplockning. Det kommer även med hjälp av en kostnadsanalys ta fram underlag för vilka besparingar som kan göras. Studien är uppbyggd av en fallstudie, där även datainsamling i form av företagsdokument, intervjuer, observationer samt enkätundersökning har utförts för att kunna besvara studiens syfte. För att få underlag som kan styrka den insamlade informationen om företaget gjordes även en litteraturstudie, med fokus på studentlitteratur och vetenskapliga artiklar tillhörande ämnesområdet.

   

  Utifrån den teoretiska referensramen och det empiriska resultatet har ett antal olika problemområden identifieras inom fallföretagets lagerverksamhet. De identifierade problemområdena är: lagerarbetarna vet inte vart alla artiklar är placerade, lagret är ostrukturerat, måste rensa bland sakerna och göra sig av med det som verksamheten inte behöver och måste besluta om rutiner för hur arbetarna skall sköta plockning och avslutning av order.

   

  Den slutsats som framkom var att Östgöta Papper bör fokusera på att strukturera upp i lagret, alltså städa bort onödiga föremål, tänka på att placera artiklarna så att dem är lätt tillgängliga samt utifrån en ABC-klassificering. Därefter kan det vara till stor fördel att upprätta mål i förebyggande syfte, så att samtliga lagerarbetare vet vad som behövs göras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Kreüger, Andreas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Effektivisering av materialflöde: Från plockning i lager till lastat transportmedel2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Krstic, Nikola
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik, Industriell ekonomi.
  Eriksson, Fanny
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik, Industriell ekonomi.
  Modell för bestämning av tillverkningskostnad med utgångspunkt från materialflöden i produktion: En fallstudie på Alderholmens mekaniska2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Marknadstillväxten har gått framåt senaste åren och företag bör hitta konkurrensfördelar för att fortsätta vara lönsamma. Priser bör anpassas efter marknaden och vetskap om tillverkningskostnad blir viktigt för tillverkande företag. För att beräkna tillverkningskostnad för produkter kan självkostnadskalkylering och totalkostnadsmodellen användas. Ett materialflöde i en produktion består av processer som innefattar hantering, förflyttning och lagring av material. Studien har inte funnit någon tidigare forskning eller modell som förklarar relationen mellan materialflöden och tillverkningskostnad på en detaljerad nivå vilket motiverar studien.

  Syfte: Syftet med arbetet var att utforma och utvärdera en modell för bestämning av tillverkningskostnad med utgångspunkt från materialflöden i produktion med avseende på lagring, transport och tillverkningsoperationer. Metoder: En abduktiv ansats har använts för att besvara syftet och frågeställningar där teori och empiri har inhämtats parallellt under arbetets gång. I studien har teori och empiri lagt grund för kostnadsfaktorer som påverkar tillverkningskostnaden.

  Utformning av modell för bestämning av tillverkningskostnad: I studien har teoretiska och empiriska undersökningar utförts för att redogöra för olika kostnadsfaktorer som påverkar tillverkningskostnaden. Modellen använder tre aktiviteter för att kategorisera identifierade kostnadsfaktorer i ett materialflöde: operation, lagring och transport.

  Tillämpning och utvärdering av modell: Modellen tillämpades på fallföretaget Alderholmens mekaniska. Efter tillämpningen utvärderades modellen där styrkor och utvecklingsmöjligheter presenterades. Slutsats: Studiens bidrag är en modell för beräkning av tillverkningskostnad med utgångspunkt från materialflödet i produktionen. Modellen presenterar vilka faktorer som påverkar tillverkningskostnaden. Kapitlet avslutas med rekommendationer till framtida studier för att utöka kunskapen inom ämnet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Modell för bestämning av tillverkningskostnad med utgångspunkt från materialflöden i produktion
 • 47.
  Larsson, Angelika
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Andersson Holmqvist, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Larsson, Sandra
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Effektivisering av interna material- och informationsflöden: En fallstudie på Sandvik SMT avseende flöden från packning till centrallager2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Logistik handlar om att alla aktiviteter inom ett företag ska hanteras på ett så effektivt sätt som möjligt. Logistik kopplas ofta ihop med den materiella delen av ett företag men en stor del av logistiken handlar också om det administrativa och informativa flödet. Bra informativa flöden både internt och externt leder till bättre samarbete. Genom att ha bra samarbeten skapas effektiva processer i försörjningskedjan vilket i sin tur leder till ett förhöjt kundvärde på produkten.

  Syftet med denna rapport var att utforma en metodik för att analysera och effektivisera material-och informationsflödet mellan olika enheter. Utifrån syftet har relevant teori tagits fram i form av bland annat Lean production, Supply chain management, informationssystem samt vikten av bra kommunikationsförmåga inom en organisation. Teorin som använts är sekundärdata och har noggrant granskats innan det använts. En metodik har utformats baserat på de faktorer som ansågs vara relevanta för att skapa bra material- och informationsflöden. Den utformade metodiken har prövats på Sandvik SMT. Då en stor del av metodiken omfattade en kartläggning av nuläget hos fallföretaget har intervjuer och observationer utförts.

  Metodiken har hjälpt till att skapa ett strukturerat arbetssätt, vilket har resulterat i att ett antal problem har identifierats. De identifierade problemen omfattar bland annat bristfälliga kommunikations- och informationskanaler inom organisationen samt ett begränsat samarbete mellan de olika enheterna i deras försörjningskedja. Baserat på den framtagna teorin samt undersökningen som utfördes på Sandvik SMT drogs slutsatsen att effektiva material- och informationsflöden skapas genom bland annat väl utformade IT-system och en god samarbetsförmåga i försörjningskedjorna. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Larsson, Linus
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Sjöström, Jacob
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Förkortade ledtider genom förbättrade leverantörsrelationer: En arbetsmodell för problemlösning2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med detta examensarbete vill vi utveckla kunskaper om hur logistikaktiviteter utförs hos ett företag med en varierande efterfrågan. Vidare vill vi presentera en arbetsmodell samt ge förbättringsförslag som kan minska eller eliminera företagets upplevda problem vad gäller ledtider, leverantörsrelationer och servicenivå kontra kapitalbindning.   Med stöd av genomgången litteratur har en arbetsmodell utformats till företaget. primärdata till kartläggning och analys av nuläget har insamlats genom observation av och intervjuer med personal på servicedepån i Gävle.   Efter genomförd nulägesbeskrivning identifierades problemområden. Dessa områden handlar om varierande ledtider, låg synlighet, bristfällig kommunikation, långa transportsträckor samt för låg kapitalbindning för att hålla utlovad servicenivå till kund.    Genom metoder och verktyg i arbetsmodellen kunde grundorsakerna till problemen identifieras och tre förbättringsförslag utformas. Det första förbättringsförslaget handlar om att utveckla befintliga leverantörsrelationer för att uppnå förbättrad synlighet och kortare ledtider i försörjningskedjan för upparbetade artiklar. Om det första förslaget inte är genomförbart föreslår det andra att vidga sitt leverantörsutbud och genom det säkerställa att utlovad servicenivå uppnås. Det tredje och sista förslaget handlar om att företaget ska förbättra sin interna lagerstyrning och genom det uppnå minskat beroende av leverantörers pålitlighet.      Resultatet av examensarbetet påvisar på hur relationerna i en försörjningskedja påverkar det enskilda företagets vardagliga arbete och lagerstyrning. Examensarbetet styrker tidigare forskning gällande kopplingen mellan servicenivå och kapitalbindning. Dock måste dessa bestämmas och utformas i förhållande till hur befintliga relationer i försörjningskedjan fungerar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Lehnbom, Mia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Holmberg, Patrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Effekten av demand-supply chain management: Fallstudie från trävaruindustrin2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Enligt Carlsson och Rönnqvist (2005) och Frayret et al. (2007) blir det allt viktigare att arbeta med supply chain management inom trävaruindustrin. En utmaning är att finna ett arbetssätt för att hantera variationen i kundens efterfrågan. Idag hanteras variationen oftast genom onödigt stor lagerhållning (Lee et al., 1997b; So och Zheng, 2003).

                                                                                 

  Syftet med studien är att utreda påverkande faktorer som bidrar till en varierande efterfrågan inom trävaruindustrin samt föreslå hur uppkomsten av dessa kan undvikas. För att svara på syftet har tre frågeställningar tagits fram och en fallstudie genomfördes på ett hyvleri. Informationsinsamlingen har skett genom intervjuer av anställda från olika avdelningar samt litteraturstudier. Studien visar att det finns flera utmaningar när det är stor variation på efterfrågan såsom brist på tillgång till prognoser och kommunikationsbrist med kunder. Det medför att planeringen av råvaruåtgången försvåras och det leder till svårigheter att uppnå leveransprecision.

   

  Slutsatsen visar att de påverkande faktorer som bidrar till en varierad efterfrågan är prisvariationer, orderstorlek och orderfrekvens. Prisvariationer kan undvikas genom ABC-indelning av produkterna utifrån produktefterfrågan. Prognoser underlättar uppskattning av efterfrågan men för ett fungerande prognosarbete krävs samsyn, nära relation samt god kommunikation mellan kund och leverantör. Problem med orderstorlek och orderfrekvens kan reduceras om kunden får avgöra orderstorleken utan att specifika krav måste uppfyllas. Slutsatsen visar även att faktorer såsom väderlek, trender, mode, helgdagar och rotavdragets eventuella försvinnande påverkar variationen i efterfrågan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 50.
  LI, MIN
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Application of Multi-agent Participate Model of Service Innovation in Communication Industry2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  As Chinese economy develops, service innovation has become a key element for which Chinese enterprises compete and upgrading of service industry all over China due to its influence on national economic competitiveness, among which the innovation of multi-agent service plays an important role in enterprises. This thesis mainly studies the concept of the Multi-agent Participate Model of Service Innovation and explores the strategic role and position of the model in communication industry. The purpose of this thesis includes two parts: firstly it studies the service innovation which multi-agent such as enterprises, customers and suppliers participate in so as to establish a new theoretical framework of such service innovation. Secondly, from the perspective of strategic management of enterprises, it considers the selection of Multi-agent Participate Model of Service Innovation in competitive strategies of the communication industry to clarify the strategic role and position of such model in management of the communication industry.

  Questionnaire and interview are two main data acquisition methods in this thesis. The author surveyed 100 employees from China Telecom with a questionnaire designed by herself. The data shows that customers’ demands for market and competitors’ competition in the market have a great influence on the innovation activities of enterprises. Some senior managers of China Telecom have been interviewed for this study. The interviews have shown the significance of Multi-agent Participate Model of Service Innovation in telecommunication industry and the Multi-agent Participate Model of Service Innovation can favorably be applied to telecommunication industry. The enterprises, customers, employees, managers and suppliers are of inseparable relationships in the model. As an innovation model of enterprises, Multi-agent Participate Model of Service Innovation can better mobilize enthusiasm of each participant of service innovation, and innovativeness of management service to clarify the strategic position of the model in enterprise management.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
12 1 - 50 av 91
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf