hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 54
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Almstedt, Åsa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Peterson, Niclas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Lägesosäkerhet vid nätverks-RTK-mätning med inbyggd lutningskompensator: en undersökning av Leica GS18 T2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett på marknaden nyligen introducerat GNSS-instrument är Leica GS18 T med inbyggd lutningskompensator, baserad på kombinerad GNSS- och tröghetsnavigeringsteknik (INS), som gör att mätstången med GNSS-instrumentet inte behöver centreras över den punkt som ska mätas in. Förutom att utföra snabbare mätningar möjliggör lutningskompensatortekniken inmätning av dolda punkter där konventionell GNSS-mätning normalt inte är möjlig utan mer tidskrävande indirekta metoder måste användas. Instrumentet har även avancerad GNSS-signalspårningsteknik som möjliggör mätning i svåra miljöer.

  På uppdrag av Lantmäteriet har som ett inledande test av Leica GS18 T lägesosäkerheten vid nätverks-RTK-mätning med lutande mätstång undersökts i tre situationer: vid mätning i olika lutningsgrader i både normal och svår mätmiljö, vid lutning mot olika väderstreck för att studera lutningsriktningens eventuella inverkan samt vid inmätning av hushörn som exempel på ett tillämpningsområde. I det senare fallet jämfördes resultatet med vad som erhålls med en indirekt metod, i detta fall dold punkt genom inbindning, som mätning med lutningskompensator möjligen skulle kunna ersätta. Analys av lägesosäkerheten baseras på beräkningar av standardosäkerhet, RMS (Root Mean Square) och medelavvikelse.

  Mätningarna med olika lutningsgrader på mätstången resulterade i en lägesosäkerhet på cm-nivå i plan för både normal och svår mätmiljö. Lägesosäkerheten i höjd hamnade på mm-nivå i normal mätmiljö och på cm-nivå i svår mätmiljö. Vidare pekar resultaten på att mätstångens lutningsriktning påverkar lägesosäkerheten. Orsaken till detta är dock inte klarlagd och kräver vidare undersökning. Inmätning av hushörn gav en medelavvikelse på ca 12 mm när mätstången lutades 30°. Metoden dold punkt genom inbindning gav generellt en lägre medelavvikelse, även om skillnaden är relativt liten (4 mm som lägst). En sammanfattande bedömning är att instrumentet fungerar bra vid detaljmätning, åtminstone vid positionsosäkerhetskrav på cm-nivå.

 • 2.
  Amin, Hadi
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Sjöberg, Lars
  Division of Geodesy and satellite positioning, KTH.
  Bagherbandi, Mohammad
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  A global vertical datum defined by the conventional geoid potential and the Earth ellipsoid parameters2019Ingår i: Journal of Geodesy, ISSN 0949-7714, E-ISSN 1432-1394, Vol. 93, nr 10, s. 1943-1961Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The geoid, according to the classical Gauss–Listing definition, is, among infinite equipotential surfaces of the Earth’s gravity field, the equipotential surface that in a least squares sense best fits the undisturbed mean sea level. This equipotential surface, except for its zero-degree harmonic, can be characterized using the Earth’s global gravity models (GGM). Although, nowadays, satellite altimetry technique provides the absolute geoid height over oceans that can be used to calibrate the unknown zero-degree harmonic of the gravimetric geoid models, this technique cannot be utilized to estimate the geometric parameters of the mean Earth ellipsoid (MEE). The main objective of this study is to perform a joint estimation of W0, which defines the zero datum of vertical coordinates, and the MEE parameters relying on a new approach and on the newest gravity field, mean sea surface and mean dynamic topography models. As our approach utilizes both satellite altimetry observations and a GGM model, we consider different aspects of the input data to evaluate the sensitivity of our estimations to the input data. Unlike previous studies, our results show that it is not sufficient to use only the satellite-component of a quasi-stationary GGM to estimate W0. In addition, our results confirm a high sensitivity of the applied approach to the altimetry-based geoid heights, i.e., mean sea surface and mean dynamic topography models. Moreover, as W0 should be considered a quasi-stationary parameter, we quantify the effect of time-dependent Earth’s gravity field changes as well as the time-dependent sea level changes on the estimation of W0. Our computations resulted in the geoid potential W0 = 62636848.102 ± 0.004 m2 s−2 and the semi-major and minor axes of the MEE, a = 6378137.678 ± 0.0003 m and b = 6356752.964 ± 0.0005 m, which are 0.678 and 0.650 m larger than those axes of GRS80 reference ellipsoid, respectively. Moreover, a new estimation for the geocentric gravitational constant was obtained as GM = (398600460.55 ± 0.03) × 106 m3 s−2.

 • 3.
  Andersson Skått, Kristian
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Bergkvist, Kristoffer
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Småhusfastigheters värdeförändring vid större infrastrukturprojekt: En studie av ombyggnationen E4 Sundsvall2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Infrastruktursatsningar är en stor del av den regionala utvecklingen i Sverige och forskare i ämnet är eniga om att satsningar på infrastruktur genererar en ökad ekonomisk utveckling. Något de fortfarande är oeniga om, är vilka metoder som är lämpliga att använda för att räkna ut effekten av den ekonomiska vinsten. Finns det några som gynnas mer än andra eller till och med missgynnas av dessa infrastrukturprojekt, hur ser det till exempel ut på landsbygden i de samhällen där större vägar tidigare passerat. Har dessa samhällen gynnats av att ha snabbare och enklare pendling till staden, eller har de istället drabbats negativt när motorvägen, som en del livnärde sig på, fått en ny sträcka.

  Denna forskningsrapport fördjupar sig i en av de största infrastruktursatsningarna i norra Sverige, nämligen ombyggnationen av europaväg 4 (E4) genom Sundsvall. Projektet som pågick mellan år 2010 och 2015 innebar att sträckan från Njurunda i söder till Skönsberg i norr byggdes om samt att Sveriges fjärde längsta bro anlades över Sundsvallsfjärden. Studien har med hjälp av ortsprismetoden och ortsanalyser utvisat vilken värdeförändring som skett på fastigheter taxerade som småhus, vid detta infrastrukturprojekt.

  Resultatet av dessa studier visar på den genomsnittliga förändringen av fastighetspriser i områdena Njurundabommen, Nedre Haga/Skönsberg, Nolby/Kvissleby samt Västbo. Data som låg till grund för resultatet visar delvis för få transaktioner, vilket är vanligt vid försäljningsanalyser på ortsnivå. Det genererar i sin tur en osäkerhet i resultatet, vilket medför att förändringarna kan bli stora i förhållande till den verkliga försäljningsutvecklingen. I denna studie minimerades detta genom att två likställda områden slogs ihop samt ett område fick tas bort, vilket slutligen gav ett resultat som indikerar på att områdena i denna studie haft en mer negativ prisutveckling mot Sundsvall och Sverige, sedan området fått en ny infrastruktur i form av E4:an Sundsvall.

 • 4.
  Asplund, Adam
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Resiliens i stadsutveckling: En kvalitativ jämförelse mellan teori och kommunal planering2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi står inför en mängd osäkerheter, utmaningar och risker, kända och okända, många av vilka är kopplade till globala förändringar. Ny bebyggelse måste planeras att bli långsiktigt hållbar trots framtida förändringar och för att lyckas måste planeringen hantera osäkerheter. Den rådande synen av hållbarhet har resulterat i ett planeringsideal som strävat efter hållbarhet som en vision av en ideal utformning. Forskningen om resiliens ifrågasätter däremot hur något statiskt kan vara hållbart inför osäkerheter och framtida förändringar. För att möta framtida förändringar måste arbetet för hållbarhet fokusera på att öka städers kapacitet att vara resilienta. Städer som är resilienta har kapacitet att anpassa sig till framtida förändringar och samtidigt behålla samma funktion, struktur och identitet.

  Näringen är ett befintligt verksamhetsområde i Gävle vilket blivit utpekat som lämpligt för en större samlad exploatering. Genom att jämföra Gävle kommuns intention och ambition för Näringen kontra teoretiska principer för ökad resiliens i stadsmiljö syftar studien att undersöka i vilken utsträckning resiliens införlivas i planerings- och utvecklingsprocessen. Intentionerna och ambitionerna jämfördes med teoretiska resiliensprinciper genom en kvalitativ innehållsanalys av styrdokument och intervjuer med två tjänstemän.

  Av studiens resultat framgår det att kommunens intentioner och ambitioner i vissa avseenden ligger i linje med principerna för ökad resiliens i städer, men missar viktiga aspekter inom principerna. Kommunen eftersöker nya innovativa sätt att planera på, vilket principerna för resiliens kan bidra med. En problematik som kunde utläsas var att socio-ekonomiska förutsättningar och faktorer prioriteras över naturgeografiska faktorer och förutsättningar vilket kan leda till minskad hållbarhet och resiliens.

  Implementering av principerna i den kommunala planeringen anses inte i alla lägen vara enkelt till följd av att principerna i vissa aspekter överlappar varandra, beroende på vilken skala som planeras. Gävle kommuns rådande syn av hållbarhet ligger inte heller i linje med synsättet forskningen av resiliens förespråkar, att vi alla lever och verkar i komplexa social-ekologiska system. Resiliens behandlar komplexa teorier och försök till implementering av resiliensprinciper utan förståelse för systems komplexitet kan leda till att utfallet inte blir lyckat. Resiliensprincipen adaptiv planering innehåller potential för kontinuerligt lärande om social-ekologiska system och anses vara den princip som bör prioriteras i praktiken för hållbarhet genom resiliens.

 • 5.
  Astner, Frida
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Ohlsson, Mathilda
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Kajplats för permanentboende på vatten: Vilken lagstiftning tillämpas vid upplåtelsen för boendeformen?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att bo i husbåt är en boendeform som fortfarande håller på att etableras på bostadsmarknaden, och regelverket kring detta är nästintill obefintligt. Det har inte återfunnits någon lagstiftning som hanterar boende på vatten och det råder tvivel om vad som gäller vid upplåtelse av husbåtar vid en kajplats. Reglerna kring upprättandet av husbåtar faller mellan plan- och bygglagstiftningen och hamnens egna regler vilket gör att det inte konkret går att säga vilken upplåtelseform som är den mest tillämpbara sett för både markägaren och den som vill bo på vatten. För att få svar på frågeställningarna i denna studie har intervjuer genomförts med olika parter dessutom har olika lantmäteriförrättningar, där vattenfastigheter bildats, analyserats. Intervjuerna genomfördes sedan med telefonintervju med semistrukturerad metod samt via mailkonversation med några enstaka respondenter. Avtalshandläggare, nyttjanderättshavare, mäklare, ett företag som producerar flytande villor och en förrättningslantmätare kontaktades för att få olika perspektiv på upplåtelsen av kajplatserna. Analysen av förrättningsakterna gav en djupare förståelse över hur fastighetsbildning på vatten sker. Respondenterna i studien uppfattade den svenska lagen lika ofullständig som författarna gjorde när det gäller boende på vatten. Resultaten visar att beroende på vilken typ av boendeform kan lagen tillämpas på olika sätt. Studien visar att den bästa lösningen för flytande villor borde vara att bilda vattenfastigheter, vilket skulle göra att villan blir fastighetstillbehör. Detta skulle göra att belåningen av villan är möjlig. När det handlar om husbåtar som är i form av ett fartyg visar studien att den bästa lösningen för denna boendeform är att tillämpa lägenhetsarrende med längsta möjliga upplåtelsetid som är 25 år. Att ha lägenhetsarrende gör det dock svårt för belåningen.

 • 6.
  Behnisch, Martin
  et al.
  Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development, Dresden, Germany.
  Hecht, Robert
  Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development, Dresden, Germany.
  Herold, Hendrik
  Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development, Dresden, Germany.
  Jiang, Bin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Urban big data analytics and morphology2019Ingår i: Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, ISSN 2399-8083, Vol. 46, nr 7 (SI), s. 1203-1205Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 7.
  Berg, Erika
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Berglund, Terés
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Renskötselrätt vid lantmäteriförrättning: Hur beaktas rättigheten?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Renskötselrätt innebär enligt rennäringslagen en rätt för samer att använda mark inom ett renskötselområde till underhåll för sig och sina renar. Renskötselrätten grundas på urminnes hävd och tillkommer den som är same och medlem i en sameby. Renskötselrätt innebär en särskild rätt till fast egendom vilken existerar parallellt med äganderätten och omfattas av egendomsskyddet i 2 kap. 15 § regeringsformen.

  Enskilda individer kan tvingas till rådighetsinskränkningar eller till att avstå mark till förmån för allmänna intressen som infrastruktur och bebyggelse. Detta ska ske enligt reglerna för markåtkomst som återfinns i ett tjugotal lagar. Enligt Europakonventionen och regeringsformen ska den som tvingas avstå mark eller rättigheter ersättas.

  En fastighetsbildningsförrättning handläggs av lantmäterimyndigheten enligt reglerna i fastighetsbildningslagen. Ett återkommande problem är att värdera vilken skada en sameby lider när ersättning enligt lag måste prövas i samband med ett intrång.

  Syftet med detta arbete är dels att bidra med ökad kunskap om renskötselrättens juridiska innebörd, och dels att synliggöra hur renskötselrätten i nutid beaktas vid markåtkomst inom en lantmäteriförrättning. Detta för att bidra till att skapa en samsyn och en enhetlig handläggning av åtgärder som påverkar renskötselrätten. För att svara på denna studies frågeställningar har studier av förrättningsakter och intervjuer med förrättningslantmätare och en representant från Länsstyrelsen genomförts.

  Resultatet av studien visar att det i dagsläget är oklart hur renskötselrätten ska beaktas inom en lantmäteriförrättning och att det saknas arbetsstöd för hur renskötselrätten ska värderas vid ett intrång. I slutsatserna i detta arbete framgår det att detta beror på att det finns luckor i rennäringslagen vilket gör att den inte integrerar väl med annan lag och att det många gånger är oklart vilken myndighet som äger vilken fråga rörande renskötselrätten. För en enhetlig handläggning av ärenden som berör renskötselrätten krävs utbildning, klarläggande av vissa begrepp och bättre samverkan mellan myndigheter. Men framförallt krävs en revidering av rennäringslagen och relationen mellan den och annan lag.

 • 8.
  Bäckström, Arvid
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Gustafsson, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Galileo i jämförelse med GPS och GLONASS vid deformationsmätning: En fallstudie på Gävle flygplats2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Global Navigation Satellite System (GNSS) är ett samlingsbegrepp för ett antal satellitsystem som möjliggör världsomspännande navigering, deformationsövervakning och satellitpositionering. GNSS innefattar de fyra globala operativa satellitsystem BeiDou, Global Positioning System (GPS), Globalnaya navigatsionnaya sputnikovaya sistema (GLONASS) och det europeiska Galileo. Satellitsystemet Galileo utökas successivt och erbjuder i nuläget 22 aktiva satelliter, men ska innefatta totalt 30 satelliter när det beräknas vara fullbordat år 2020.

  Syftet med föreliggande studie är att utvärdera Galileo under simulerad deformationsmätning, enskilt och i kombination med GPS och GLONASS, samt att jämföra dessa satellitsystem. Att även studera systemens avvikelser med olika metoder statisk mätning i lokalt nätverk, statisk mätning med anslutning mot en extern referensstation och efterberäkning av enkelfrekvenser i lokalt nätverk.

  Ett GNSS-nätverk upprättades och data beräknades i Leica Infinity. Statiska mätningar med tre GNSS-mottagare utfördes under en dag med sessionstid på nio timmar. Mätningarna delades upp i tre sessioner med aktuella förflyttningar av en mottagare mellan sessionerna.

  Resultatet från studien visar att för samtliga satellitsystem enskilt och i de olika kombinationerna erhölls avvikelser på millimeternivå för den statiska mätningen i lokalt nätverk. För efterberäkning med enbart enkelfrekvenser för respektive system erhölls generellt avvikelser på millimeternivå. För databearbetning med anslutning mot MAR700SWE som är en SWEPOS referensstation och är belägen 17 km från det upprättade nätverket visade resultatet på högre och mer spridda värden där avvikelserna erhölls på millimeter- till centimeternivå. Generellt visade resultatet att Galileo jämfört med GPS och GLONASS erhåller avvikelser likt de två andra systemen för samtliga metoder. För systemen i kombination visade avvikelserna att med alla tre systemen tillsammans uppnåddes bäst resultat.

  Slutsatserna från studien är att Galileo konstateras ha en liknande prestanda som de andra GNSS-systemen fast Galileo inte är fullt utvecklat. Studien har analyserat nätverket i 2D och visar att med alla tre systemen erhålls regelbundet stabila resultat. Galileo bidrar till en förbättring när systemet används i kombination. För deformationsmätning är Galileo acceptabelt att använda i plan. Som tidigare föreslaget, visar studien också att de statiska mätningarna ger mm noggrannhet. De metoder som rekommenderas för deformationsmätning är statisk mätning i lokalt nätverk och efterberäkning av enkelfrekvenser fast den sist nämnda inte är att föredra. Anslutning av ett lokalt nätverk mot en extern referensstation rekommenderas inte.

 • 9.
  Dahlvik, Linn
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Öster, Sandra
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Underlag för utformning av nybyggnation i kulturmiljö: En fallstudie i Strömsbro, Gävle2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag förekommer bostadsbrist i flera delar av landet. Förtätning kan vara en strategi för att motarbeta bostadsbristen. I miljöer där kulturvärden uppträder finns en viss känslighet för exploatering. Syftet med studien är att undersöka hur förtätning på en fastighet kan anpassas till omkringliggande kulturmiljö och samtidigt bidra till god livskvalitet. Målet är att ta fram kriterier för nybyggnation i kulturmiljö som kan användas som underlag vid exploatering. Ett gestaltningsförslag tas också fram som grundas på de framtagna kriterierna. Arbetet är avgränsat till Strömsbro, Gävle och studien har exemplifierats på fastigheten Strömsbro 37:2 som är lokaliserad i området.

  För att analysera områdets kulturhistoriska värden och ta fram framtida utvecklingsmöjligheter har DIVE använts som metod. Den utförs i fyra steg: beskriva, tolka, värdera och aktivera/möjliggöra. I analysmetoden har platsbesök och inventering genomförts för att skapa en uppfattning om området och för att identifiera värden. Intervjuer och enkätundersökning har också varit en del av analysen och bidragit till identifiering av värden, förståelse för platsens identitet och för att ta fram möjliga utvecklingar av området. En volymstudie har utförts och ligger till grund för planering av nybyggnation. Beräkning av volymer och exploateringstal i den omkringliggande miljön har tagit fram värden som använts som riktlinjer.

  Arbetet har tagit fram ett gestaltningsförslag av attraktiva bostäder med hänsyn till kulturhistoriska värden. Gestaltningsförslaget resulterade i två lägenhetshus, ett radhus och en komplementbyggnad som följer traditionell utformning med moderna detaljer.

  Det framtagna resultatet kan inte representera allas åsikter om bevarande av kulturmiljö, eftersom åsikter och erfarenheter är subjektivt. Subjektiviteten kan uppröra medborgare av den orsaken att kulturmiljö är ett känsligt ämne. Därför bör medborgare involveras i ett tidigt skede av planeringen.

  Egenskaper i den fysiska miljön som är viktiga vid planering av nybyggnation i kulturmiljö är färgsättning, material, placering av bebyggelse, gatustruktur, taktyp och höjdskala. Dessa kan värderas genom DIVE-analysen. Volymer och exploateringstal är också värdefulla i den fysiska miljön och är viktiga att beakta för att inte påverka kulturmiljön. Gestaltningsförslaget i studien visar hur nybyggnation kan implementeras i kulturmiljö med avseende till framtagna kriterier för att minska inverkan på värdefulla karaktärsdrag.

 • 10.
  Eriksson, Jessica
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Digitalisering av detaljplaneprocessen samt påverkan på efterföljande fastighetsbildning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study will describe how a digitization of the detailed planning process affects the formation of a property in a plan implementation. 

  How the investments made by the state to the authorities, municipalities and organizations to try to be at the forefront of society's growth and leading edge reaches out. 

  The purpose of the government is to provide easier access to detailed plans through digital aids, in order to make the information more easily available compared to todays analogue formats in the municipality's archive, ie in paper form. Today, the subject of digitalization is extremely relevant in the media, but also a large part of our processes for developing and streamlining highlights the opportunities that it brings. Although the journey within a digital community building process as a whole has been going on for a long time and does not stop here, there are clear examples that Sweden's municipalities are not united in the work and development.

  The study will mainly highlight the opportunity for medium-sized municipalities to keep up with the development and how private developers are affected by the changes that take place in the digitization work. The study deals with how a digital detailed planning process can influence the planning work, the plan implementation and subsequent property formation.

  The focus of the study lies on the effect that digital detailed planning process will have on the plan implementation and subsequent property formation. These points address both economic and legal aspects of land surveying.

  Keywords: Digitization, Plan implementation, Municipality, Developer

 • 11.
  Erlandsson, Axel
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Frelin, Alexander
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Deformationsmätning och uppdatering av geodetiskt nätverk i Mårtsbo provfält2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Geodetiska provfält är viktiga för att geodetiska instrument kan kontrolleras och kalibreras. Exempelvis så kan en längdbas användas för att kontrollera nollpunktsfelet hos en Electronic Distance Measuement. Provfältets höga noggrannhet möjliggör även att detaljpunkterna exempelvis kan användas för att kontrollera noggrannheten vid utsättning eller inmätning. Att hålla provfältets koordinater uppdaterade är viktigt för att bibehålla den höga noggrannheten. Tidigare forskning visar att kända punkter kan vara bra för att kontrollera GNSS-antenner innan de sätts i bruk.

  Precisionen av mätningar var något man valde att utveckla på Statens Institution för Byggnadsforskning i Gävle på 70-talet (Statens Institut för Byggnadsforskning, 1984). Byggforskningen byggde ett provfält i Mårtsbo där punkter mättes in som sedan redovisats i en koordinatlista. Till en början användes provfältet för att kontrollera olika instrument och mätmetoder, men nu har det stått orört under en längre tid. Denna studie görs för att ta reda på om punkterna i området har rört sig något sen 1977 då fältet upprättades och därigenom avgöra om punkterna måste tilldelas nya koordinater innan användningen av fältet återupptas.  

  Innan mätning kontrollerades och kalibrerades instrumenten som skulle användas. För att koppla stomnätet till SWEREF 99 16 30 och RH 2000 gjordes en statisk GNSS-mätning på de två mest öppna punkterna i nätet. Vinklar och avstånd mellan punkterna erhölls genom att använda satsmätning med multistation. För att få med alla detaljpunkter gjordes en koordinattransformation med hjälp av de gamla koordinaterna och de nya som mätts in.

  I efterarbetet bearbetades GNSS-mätningarna i programvaran Leica Geo Office. Satsmätningarna behandlades i programvaran SBG Geo och där gjordes två nätutjämningar, en med lokala koordinater och en med koordinater i  SWEREF 99 16 30 och RH 2000. Slutligen transformerades resterande koordinater från det lokala systemet till SWEREF 99 16 30 och RH 2000 i  programvaran Gtrans.

  Baserat på resultatet har signifikant deformation uppstått på flera av punkterna. De största förändringarna som skett är i plan 2,2 mm i P5 och i höjd 1,7 mm i P7. Noggrannheten som uppnåtts i denna studie är inte lika bra som tidigare, men ändå tillräckligt för att använda fältet.  

 • 12.
  Fryksten, Jonas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Study on ongoing subsidence in Uppsala City using Sentinel-1 radar data2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Many cities in Sweden are partly located on clay and because of that, some urban city centres are undergoing significant subsidence. To measure subsidence in cities, precise leveling has been the traditional technique, but the interest for the Persistent Scatter InSAR (PSI) technique has increased in the last years, in this application. With the PSI technique, a mm-accuracy can be obtained and the analyses can be done over large areas. In this study, a validation between the PSI and the precise leveling techniques was performed for a selection of buildings located in areas that are facing great subsidence. A correlation between the subsidence rate achieved in the PSI analyses and near-surface soil type was also done, to easier identify risk zones. The city of Uppsala was chosen as study area, because it is partly built on deep layers of clay and the consulting company Bjerking AB has established a leveling network with metal pegs on many buildings. One ascending and one descending PSI analysis was performed, with Sentinel-1 data from the period mid-2015 to mid-2019, and the PSI analyses were done in SARPROZ. After the PSI analyses, comparative permanent scatters (PS) points and metal pegs were identified creating validation pairs. 15 different validation pairs were identified in four different objects, which was one or two buildings. The PSI analyses showed that Uppsala is undergoing significant subsidence in some parts, with an annual rate of about 6 mm/year in the line-of-sight (LOS) direction, which corresponds to about 7.5 mm/year in the vertical direction. The areas of greatest deformation were exclusively found on postglacial clay. The standard deviation of the time series were calculated around their linear regression lines, which was a measure of how temporal coherent the points were. The mean of this standard deviation for the PS points in the 15 validation pairs was 1.5 mm. This standard deviation increased to 2.3 mm in the time series where the direction was transformed from LOS to vertical and where the movements were in respect to the benchmarks. Between the PSI and the precise leveling techniques, in the validation, the vertical subsidence rate differed less than 1 mm/year in all validation pairs and the mean of all differences was 0.56 mm/year. Based on these results, Sentinel-1 data can measure urban subsidence in a satisfactory way, when the PSI technique is applied.

 • 13.
  Gadaan, Kim
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Lund, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Riktlinjer för trafiksäkerhetsåtgärder i småstäder: Exemplifierat i Söderfors tätort2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Trafiksäkerhet är den viktigaste utgångspunkten vid planering av vägar. Små tätorter saknar ofta underlag för storskaliga trafiksäkerhetslösningar och kräver istället mer lokala åtgärder i det befintliga vägnätet. Lokal trafikplanering är kommunernas ansvar som de genomför med hjälp av TRAST (2015) framtaget av bland annat Boverket och Trafikverket. TRAST (2015) inkluderar bland annat riktlinjer för ökad trafiksäkerhet, främst inom stadsmiljöer, men saknar konkreta riktlinjer för små tätorter. Examensarbetets syfte är att bli ett komplement till TRAST (2015) och tillhandahålla riktlinjer med rekommendationer för trafiksäkerhet i små tätorter (1000-5000 invånare).

  I framtagandet av riktlinjerna har olycksstatistik från tre likvärdiga tätorter undersökts där olycksorsakerna har brutits ned i sina beståndsdelar. Lämpliga åtgärder har framställts genom litteraturöversikten som består av underlag från huvudaktörerna inom området, vetenskapligt forskningsunderlag, samt exempel från likvärdiga tätorter där trafiksäkerhetsåtgärder har framtagits tidigare. I examensarbetet har fallstudier i Söderfors genomförts för att framställa riktlinjerna genom att undersöka lokal olycksstatistik, göra inventeringar och observationsstudier på orten. Söderfors har sedan använts som exemplifierad ort där de framtagna riktlinjerna har applicerats.

  Resultatet består av det sammanställda materialet från all olycksstatistik där de olika olyckskomponenterna har brutits ned samt kartor och bilder från inventeringen och observationsstudierna i Söderfors. De vanligaste olycksorsakerna är höga hastigheter samt distraherade förare. De mest olycksdrabbade platserna i Söderfors är Tamms väg och området kring Tierpsvägen. Riktlinjerna framgår under 4 huvudrubriker: gator, hastigheter, passager och beteendeförändringar. Därefter demonstreras de framtagna riktlinjerna i ett flödesschema där arbetsmetoden framställs och problemställningar matchas mot åtgärder. Riktlinjerna appliceras sedan på de olycksdrabbade vägarna samt ytterligare tre gator i Söderfors.

  För förankring till lokala förhållanden har inventering och observationsstudier varit tillräckliga metoder för att göra kopplingar och finna lämpliga åtgärdsförslag till problemområden. Mer djupgående fallstudier med fler observationstillfällen samt tekniska verktyg hade gett ett säkrare resultat. Bra komplement till vidare studier är även frågor kring ägoförhållanden samt projekt tillsammans med medborgarna om estetisk utformning av gatumiljöerna.

 • 14.
  Gelotte, Elisabet
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Analys av bruksvärdessystemet: En undersökning i Uppsala2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det svenska hyressättningssystemet, bruksvärdessystemet, har under flera år varit föremål för kritik. Detta till följd av en påtaglig bostadsbrist i storstadsregionerna, som främst tagit sig uttryck i form av brist på hyresrättsbostäder i allmänhet och billiga sådana i synnerhet. Enligt vissa har denna bostadsbrist kunnat kopplas till bruksvärdessystemet och dess effekter på hyresnivåerna.

  Denna studie syftade därför till att undersöka bruksvärdessystemets eventuella påverkan på det svenska hyresrättsbeståndet idag med utgångspunkt i Uppsala, en svensk storstad där bostadsbrist och brist på hyresrättsbostäder förekommer. Vidare syftade studien till att utreda hur och om bruksvärdessystemet kan anses ha någon påverkan på investeringsviljan när det kommer till att producera nya hyresrättsbostäder.

  De frågeställningar som studien grundade sig på var gällande hur hyressättning enligt bruksvärdessystemet påverkat dagens bestånd av hyresrätter i Uppsala, hur byggherrars och fastighetsägares investeringsvilja ser ut när det kommer till byggandet av nya hyresrätter i Uppsala samt vilka tänkbara alternativ till bruksvärdessystemet eller övriga åtgärder som finns för att öka investeringsviljan. Frågeställningarna besvarades med hjälp av intervjuer och en litteraturstudie.

  Av resultatet i studien kunde främst konstateras att det inte råder några entydiga meningar kring om eller hur bruksvärdessystemet bör förändras, vara kvar eller bytas ut helt. Bruksvärdessystemet tycks förvisso ha haft en negativ påverkan på hyresrättsbeståndet och hyresmarknaden, bland annat genom att ha bidragit till att en stor del av hyresrättsbeståndet ombildats till bostadsrätter, men det fyller även en viktig funktion när det kommer till hyresgästers trygghet och besittningsskydd.

  Trots att meningarna kring bruksvärdessystemets fortlevnad går isär framkom av resultatet i studien att det inte räcker med att enbart förändra hyressättningssystemet för att lösa problemen med bostadsbrist, utan det tycks krävas åtgärder och förändringar på bostadsmarknaden i stort och även inom den förda bostadspolitiken. Resultatet i studien talade även för att en stor del av lösningen kring bostadsbristen bör grunda sig på att staten tar ett större ansvar när det kommer till att producera bostäder till den del av marknaden som inte har möjlighet att betala för sin bostad.

 • 15.
  Gido, Nureldin A. A.
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad. Division of Geodesy and Satellite Positioning, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden.
  Bagherbandi, Mohammad
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad. Division of Geodesy and Satellite Positioning, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden.
  Sjöberg, Lars E.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad. Division of Geodesy and Satellite Positioning, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden.
  A gravimetric method to determine horizontal stress field due to flow in the mantle in Fennoscandia2019Ingår i: Geosciences Journal, ISSN 1226-4806, Vol. 23, nr 3, s. 377-389Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Mass changes and flow in the Earth's mantle causes the Earth's crust not only to movevertically, but also horizontally and to tilt, and produce a major stress in the lithosphere.Here we use a gravimetric approach to model sub-lithosphere horizontal stress in theEarth's mantle and its temporal changes caused by geodynamical movements likemantle convection in Fennoscandia. The flow in the mantle is inferred from tectonicsand convection currents carrying heat from the interior of the Earth to the crust. Theresult is useful in studying how changes of the stress influence the stability of crust.The outcome of this study is an alternative approach to studying the stress and itschange using forward modelling and the Earth's viscoelastic models. We show that thedetermined horizontal stress using a gravimetric method is consistent with tectonicsand seismic activities. In addition, the secular rate of change of the horizontal stress,which is within 95 kPa/year, is larger outside the uplift dome than inside.

 • 16.
  Gido, Nureldin A. A.
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad. Division of Geodesy and Satellite Positioning, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden.
  Bagherbandi, Mohammad
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad. Division of Geodesy and Satellite Positioning, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden.
  Sjöberg, Lars E.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad. Division of Geodesy and Satellite Positioning, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden.
  Tenzer, Robert
  Department of Land Surveying and Geo‑Informatics, Hong Kong Polytechnic University, Kowloon, Hong Kong.
  Studying permafrost by integrating satellite and in situ data in the northern high-latitude regions2019Ingår i: Acta Geophysica, ISSN 1895-6572, E-ISSN 1895-7455, Vol. 67, nr 2, s. 721-734Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There is an exceptional opportunity of achieving simultaneous and complementary data from a multitude of geoscience and environmental near-earth orbiting artificial satellites to study phenomena related to the climate change. These satellite missions provide the information about the various phenomena, such as sea level change, ice melting, soil moisture variation, temperature changes and earth surface deformations. In this study, we focus on permafrost thawing and its associated gravity change (in terms of the groundwater storage), and organic material changes using the gravity recovery and climate experiment (GRACE) data and other satellite- and ground-based observations. The estimation of permafrost changes requires combining information from various sources, particularly using the gravity field change, surface temperature change, and glacial isostatic adjustment. The most significant factor for a careful monitoring of the permafrost thawing is the fact that this process could be responsible for releasing an additional enormous amount of greenhouse gases emitted to the atmosphere, most importantly to mention carbon dioxide (CO2) and methane that are currently stored in the frozen ground. The results of a preliminary numerical analysis reveal a possible existence of a high correlation between the secular trends of greenhouse gases (CO2), temperature and equivalent water thickness (in permafrost active layer) in the selected regions. Furthermore, according to our estimates based on processing the GRACE data, the groundwater storage attributed due to permafrost thawing increased at the annual rates of 3.4, 3.8, 4.4 and 4.0 cm, respectively, in Siberia, North Alaska and Canada (Yukon and Hudson Bay). Despite a rather preliminary character of our results, these findings indicate that the methodology developed and applied in this study should be further improved by incorporating the in situ permafrost measurements.

 • 17.
  Hanson, Erik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Öqvist, Joel
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Jämförelse av metoder för anslutning av GNSS-mätning till referenssystemet SWEREF 992019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  GNSS är idag den vanligaste tekniken för positionering och för att ansluta punkter till det nationella referenssystemet SWEREF 99. Systemet realiseras av ett nätverk av permanenta referensstationer, SWEPOS. Nätet består av ett mindre antal stabilt förankrade klass A-stationer och ett större antal, men mindre stabila klass B-stationer.

  Lantmäteriet erbjuder idag tre tjänster för efterberäkning av GNSS-data som använder SWEPOS-nätet: 1) SWEPOS Beräkningstjänst, som beräknar positioner genom anslutning till klass A-stationer med långa baslinjer som följd, 2) nedladdning av RINEX-data från valfria SWEPOS-stationer, vilket möjliggör medellånga baslinjer och 3) skapande av virtuella referensstationer (VRS), där baslinjerna är mycket korta. Syftet med detta examensarbete är att, genom att använda dessa tjänster, jämföra olika metoder för anslutning av statisk efterberäknad GNSS-mätning till SWEREF 99 och un-dersöka hur mätosäkerheten beror av sessionstid och baslinjelängd. Dessutom undersöks påverkan av mätmiljö och om det finns någon systematisk skillnad mellan de olika metoderna.

  Fyra s.k. SWEREF-punkter användes som kontrollpunkter. Punkterna mättes i tre 8 h-sessioner. Insamlat mätdata delades in i fönster och skickades till SWEPOS Beräkningstjänst, beräknades i en kommersiell programvara mot klass A-, närmaste stationer och en VRS. För att jämföra de olika metoderna beräknades RMS och standardosäkerheter.

  Resultaten visar att vid kortare sessionstider har SWEPOS Beräkningstjänst ett högre RMS än övriga metoder, men vid lätt och normal mätmiljö sjunker RMS till samma nivå som övriga metoder redan efter 1 h sessionstid, vilket var 1 cm eller lägre i plan och 2 cm eller lägre i höjd. Vid svår mätmiljö fortsätter RMS att sjunka ända upp till 4 h sessionstid och ligger då något högre än vid lätt och normal mätmiljö. För övriga metoder sjunker RMS inte lika tydligt när sessionstiden ökar. Det framgår att mät-miljön påverkar mätresultatet. Både standardosäkerheter och RMS är högre vid svår mätmiljö jämfört med lätt och normal mätmiljö. Signifikanta skillnader mellan de olika metodernas medelavvikelser kunde påvisas, vilket innebär att det finns systema-tiska avvikelser mellan metoderna, som kan bero på olika troposfärsmodeller och att SWEPOS beräkningstjänst använder referenssystemet ITRF för att sedan göra en transformation till SWEREF 99.

 • 18.
  Hedlund, Samuel
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Roos, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Rörelse hos stompunkter längs med järnvägen i Sverige2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Passiva geodetiska referenssystem ger möjlighet till noggranna positionsbestämmelser via fysiska koordinatbestämda markeringar. Detta ger i sin tur goda möjligheter för etablering av instrument och noggranna detaljmätningar av objekt. För att mätosäkerheten i referenssystemen ska hållas stabilt över tid bör markeringar av punkter ske där yttre faktorer påverkar stompunkter så lite som möjligt. I stomnät längs med järnvägen finns många olika markeringstyper som kan påverkas olika mycket av yttre påfrestningar. Då det kostar mycket pengar på att underhålla stomnät längs järnvägen bör dessa stompunkter markeras på bästa möjliga sätt.  I studien är syftet att undersöka hur mycket olika markeringstyper tenderar att deformera sig över tid längs järnvägen för att eventuellt kunna ge Trafikverket ett bättre beslutsunderlag för framtida markeringar av stompunkter. Detta görs genom undersöka Trafikverkets stompunktsarkiv.  Resultaten visade att olika markeringstyper deformeras olika mycket vid samma epoker, men att det är väldigt små skillnader vid jämförelser av medelvärden och standardosäkerheter. För stompunkter som befinner sig nära spåret kan ett tydligare samband ses kring att de punkterna deformeras mer än punkter som ligger längre bort från spåret.

 • 19.
  Hjelmblom, Magnus
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys.
  Paasch, Jesper M.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Paulsson, Jenny
  KTH Royal Institute of Technology.
  Edlund, Marina
  The Swedish Mapping, Cadastral and Land Registration Authority.
  Bökman, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys.
  Towards Automation of the Swedish Property Formation Process: A Structural and Logical Analysis of Property Subdivision2019Ingår i: Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, ISSN 1459-5877, E-ISSN 2341-6599, Vol. 14, nr 1, s. 29-63Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The ongoing digitalization of public administration and increasedautomation of legal decision-making bears promise to benefit citizens,businesses and other stakeholders through simpler and more efficient civilprocesses, and thus has great impact on the urban planning and buildingprocess. However, automation of decision-making that is directed orconstrained by normative systems such as laws, regulations and policies,requires a detailed and accurate representation of these concepts andtheir constituent parts, and the domain to which they are applied. Thispaper combines two perspectives on formalisation and classification oflegal relations within the urban planning and building domain. In a crossdisciplinaryfashion, the paper analyses and describes a small part of thisdomain at a higher level of abstraction and formalization using two differentanalysis instruments. Using these tools, we perform structural and conceptualas well as logical analyses of two specific snapshots of a fictitious propertysubdivision case in Sweden, focusing on the legal relations between differententities and parties involved in the specific situations. The structural analysisuses the Land Administration Domain Model ISO 19152:2012 standardformalism, and the logical analysis is based on the notion of atomic types oflegal relations. The paper discusses some of the strengths and weaknesses ofthe two tools regarding the formal representation of rights, restrictions andresponsibilities of different parties in the land administration domain, as wellas how the tools relate to each other and how they can be aligned. This papertakes one step towards a deeper understanding of the domain, and identifyareas for future research that may provide better conditions for efficient andtransparent use of geospatial information, and automation of the propertysubdivision process and other related civil processes.

 • 20.
  Holm, Josefine
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Kvalitetsbrister i den digitala registerkartan - den praktiska användningen och dess konsekvenser: I Dalarnas- och Gävleborgs län2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Samhällets utveckling mot ett allt mer digitaliserat samhälle, medför en ökad användning och efterfrågan av digitalt kartmaterial. Den ökade tillgången till lätthanterlig teknologi för karthantering gör dessutom att det digitala kartmaterialet med lätthet kan användas av allmänheten. Registerkartan som är en del av fastighetsregistrets allmänna del regleras främst i lag om fastighetsregistret och förordningen om fastighetsregister. Registerkartan redovisar bland annat, gränser och beteckningar för fastigheter och samfälligheter, områden för servitut, nyttjanderätter, ledningsrätter, vägrätt och planer. Digitala registerkartan används ofta av myndigheter, kommuner och andra yrkesverksamma för att utföra olika arbeten där en digital redovisning av fastighetsgränser är nödvändig.

  I detta arbete har yrkesverksammas användning av digitala registerkartan inom fem olika verksamhetsområden studerats för att undersöka hur användningen av registerkartan kan påverka de enskilda fastighetsägarna, ekonomiskt och juridiskt.

  Syftet med denna studie var att skapa underlag för att förbättra riktlinjerna kring användningen av den digitala registerkartan och för att motivera en mer enhetlig och rättssäker handläggning inom samhällsbyggnadsprocessen. Målet med studien var att kartlägga yrkesverksammas användning av digitala registerkartan för att kunna dra slutsatser om möjliga juridiska och ekonomiska konsekvenser som kan påverka fastighetsägarna.

  Studiens resultat genererades i huvudsak från en kvalitativ intervjustudie där tjugotre respondenter deltagit. Utöver denna intervjustudie har en dokumentstudie genomförts för att studera de yrkesverksammas befintliga riktlinjer.

  Av det insamlade resultatet framgick det att det finns en stor variation på användningsområden och hanteringssätt av registerkartan. Men också att kunskapen och insikten i materialet varierade. Vilket kan medföra en oenhetlig hantering som kan bidra till att fastighetsägarna påverkas ekonomiskt och juridiskt. 

  Slutsatsen av detta arbete var att det finns stora behov av att ta fram enhetliga riktlinjer och information om registerkartan för att säkerställa att registerkartan används på ett anpassat sätt i förhållande till dess varierande kvalitet.

 • 21.
  Holmström, Johan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Karlsson, Edvin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Social hållbarhet i kommunal planering: En utredande studie av arbetet med social hållbarhet i tretton kommuner2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Social hållbarhet är tillsammans med ekonomisk och ekologisk en del av det större begreppet hållbar utveckling. Befintlig forskning inom social hållbarhet konstaterar att begreppet än idag står utan en klar definition till följd av de många tolkningar som begreppet innehar. Syftet med studien är att studera hur social hållbarhet används inom svenska kommuner. För att kunna svara på de framtagna forskningsfrågorna inom fysisk planering avgränsades teoriavsnittet till artiklar som behandlar begreppet tillgänglighet, boendesegregation, integration, urbanitet, mångfald, barriärer och allmänna platser.

  För att vidare få en överblick för hur den kommunala planeringen behandlar social hållbarhet genomfördes tretton intervjuer med tjänstemän representativa för kommuner. Den geografiska spridningen hade en väsentlig roll för att få en representativ bild av Sverige. Fortsättningsvis genomfördes en innehållsanalys av respektive kommuns översiktsplan utifrån de studerade begreppen för att få en omfattande bild av det kommunala arbetet. Slutligen genomfördes en jämförelseanalys mellan intervjuer och översiktsplaner för att konstatera hur kommunala tjänstemän förhåller sig mot översiktsplaner. 

  Resultatet av studien visar att det finns skillnader för hur olika kommuner arbetar med social hållbarhet och därmed har somliga kommit längre i utvecklingen. Social hållbarhet inom den fysiska planeringen är idag underrepresenterad ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Erfarenheten hos tjänstemännen och samarbetet inom organisationen visar sig vidare spela en stor roll för hur arbetet med social hållbarhet fortgår inom den kommunala organisationen. Ett tydligare samarbete inom organisation främjar arbetet med social hållbarhet. 

  Intressant för framtida forskning inom ämnet social hållbarhet skulle vara att framställa ett mätverktyg för social hållbarhet i syfte att underlätta för tjänstemän. 

 • 22.
  Holmström, Petra
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Stängning av plankorsningar – med eller utan järnvägsplan?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Trafikverket strävar efter att effektivisera, öka kapaciteten och säkra tillgängligheten för landets vägar och järnvägar genom att bland annat ta bort järnvägsövergångar. Ökad kapacitet i form av högre hastigheter ställer högre krav på säkerheten vid järnvägsövergångar och stängning av plankorsningar mellan enskilda vägar och statliga järnvägar är en angelägen åtgärd nationellt. Målet med examensarbetet var att efterforska arbetsmetodiken kring stängning av plankorsningar samt att utreda vilka faktorer som påverkar effektiviteten och framdriften i projekt vid dels planläggningen dels genomförande av åtgärden. De frågeställningar som behandlades i denna uppsats var: ”Hur ser den nuvarande hanteringen ut vid stängning av plankorsningar och i vilka situationer skulle det vara användbart att tillämpa järnvägsplan?” och ”Hur ser projektgenomförandet ut i projekt som berör borttagande av plankorsningar med avseende på tid och kostnader?”.

  När det gäller upphävande av överfartsservitut i syfte att kunna stänga en plankorsning kan en järnvägsplan upprättas för att underlätta sådana servitutsåtgärder även om det inte direkt innebär "byggande av järnväg". Om det däremot ska upphävas utan stöd i järnvägsplan ska skyddsvillkoren i 5 kap och 7 kap FBL tillämpas fullt ut.

  Metoderna som användes var intervjuer och studie av järnvägsplaner och förrättningsakter. Det genomfördes tolv intervjuer, där sju personer representerade Trafikverket och fem förrättningslantmätare representerade Lantmäterimyndigheten, vilket bedömdes uppfylla den svarsmättnad som krävdes för att få frågeställningen besvarad med tillräcklig räckvidd. Det fanns ett begränsat antal järnvägsplaner som endast behandlade stängning av en plankorsning. Det fanns däremot ett flertal järnvägsplaner som behandlade stängning av plankorsningar, men då i samband med andra åtgärder som enligt lag är byggande eller ombyggnad av järnväg. Förenta nationernas globala hållbara mål består av 17 mål som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen innan 2030. Varav mål 11 lyder: ”Hållbara städer och samhällen”, vilket ansågs berör denna uppsats problemformulering.

  Resultaten visade både för- och nackdelar med att tillämpa järnvägsplan vid stängning av plankorsningar. Det som kan konstateras efter den genomföra studien är att Trafikverket har en vilja att genomföra fler järnvägsplaner vid komplicerade plankorsningar och Lantmäterimyndigheten ser vissa fördelar från ett handläggningsperspektiv att tillämpa järnvägsplan.

 • 23.
  Hägglund, Sandra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Lindh, Rose-Marie
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Optimering av datainsamling med UAS: En studie i alternativa flyghöjder kontra mätosäkerheter utförd i Avesta2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att genom UAS-fotogrammetri se om det var möjligt att uppnå en mätosäkerhet på 2–3 cm samt se om det är möjligt att använda sprayfärgade kryss som markstöd istället för masonitplattor med målade timglas och ändå uppnå samma mätosäkerhet. Detta gjordes från två olika flyghöjder, 80 m och 110 m för att få en till dimension på studien. Markstöden mättes in med GNSS och i studien användes UAS DJI Phantom 4 v2.0 vid flygfotograferingen. I plan kontrollerades kartan genom detaljmätning med hjälp av multistation etablerad med 180-sekunders metoden. Kontroll av kartan i höjd gjordes genom inmätning av kontrollprofiler med GNSS och multistation. Totalt bearbetades data från 4 inmätningar, data från 80 m där markstöd bestått av masonitplattor respektive sprayfärgade kryss och det samma från 110 m. Databearbetningen utfördes i Agisoft PhotoScan där bilderna bearbetades till en ortofotomosaik, DEM och DSM. Ortofotomosaiken och DEM importerades sedan till ArcMap för skapande av baskarta och för kontroll av koordinaterna i plan. Markmodellen importerades till SBG Geo för vidare bearbetning och kontroll av avvikelse mellan kontrollprofilerna och DEM. 

  Resultatet av 42 st detaljmätningar gjordes genom beräkning av RMS-värdet mellan inmätta koordinater och motsvarande punkt i kartan. Vid flygfotografering från 80 m visade timglas ett RMS-värde på 0,038 m och kryss ett RMS-värde på 0,039 m. Motsvarande från 110 m visar att timglas gav ett RMS-värde på 0,062 m och kryss på 0,048 m. Alla inmätningar utom timglas från 110 m klarar toleransen mot HMK – Geodatakvalitet som är 5 cm och när enbart marknära objekt mättes gav det ett RMS-värde i plan på 0,026 m för timglas från 80 m och 0,023 m för kryss. 2–3 cm mätosäkerhet uppnåddes därmed. Från 110 m blev värdet 0,054 m med timglas och 0,035 m med kryss. 

  Kontroll av höjdosäkerhet gjordes enligt SIS-TS 21144:2016, där 12 kontrollprofiler mättes in och jämfördes mot DEM. Resultatet från 80 m med timglas som markstöd visade en total medelavvikelse på 0,006 m med 0,019 m i standardosäkerhet. Från samma flyghöjd, men med inmätningar av kryss visade ett resultat om -0,001 m med standardosäkerhet 0,030 m. Från den högre flyghöjden med timglas genererades en total medelavvikelse på 0,010 m med standardosäkerhet 0,033 m. Motsvarande genererade kryss en total medelavvikelse på 0,026 m med standardosäkerhet 0,040. Alla 4 markmodellerna klarar den efterfrågade mätosäkerheten om 2–3 cm. 

 • 24.
  Jiang, Bin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  A recursive definition of goodness of space for bridging the concepts of space and place for sustainability2019Ingår i: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 11, nr 15, artikel-id 4091Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Conceived and developed by Christopher Alexander through his life's work, The Nature of Order, wholeness is defined as a mathematical structure of physical space in our surroundings. Yet, there was no mathematics, as Alexander admitted then, that was powerful enough to capture his notion of wholeness. Recently, a mathematical model of wholeness, together with its topological representation, has been developed that is capable of addressing not only why a space is good, but also how much goodness the space has. This paper develops a structural perspective on goodness of space (both large- and small-scale) in order to bridge two basic concepts of space and place through the very concept of wholeness. The wholeness provides a de facto recursive definition of goodness of space from a holistic and organic point of view. A space is good, genuinely and objectively, if its adjacent spaces are good, the larger space to which it belongs is good, and what is contained in the space is also good. Eventually, goodness of space, or sustainability of space, is considered a matter of fact rather than of opinion under the new view of space: space is neither lifeless nor neutral, but a living structure capable of being more living or less living, or more sustainable or less sustainable. Under the new view of space, geography or architecture will become part of complexity science, not only for understanding complexity, but also for making and remaking complex or living structures. 

 • 25.
  Jiang, Bin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  New Paradigm in Mapping: A Critique on Cartography and GIS2019Ingår i: Cartographica, ISSN 0317-7173, E-ISSN 1911-9925, Vol. 54, nr 3, s. 193-205Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  As noted in the epigraph, a map was long ago seen as the map of the map, the map of the map, of the map, and so on endlessly. This recursive perspective on maps, however, has received little attention in cartography. Cartography, as a scientific discipline, is essentially founded on Euclidean geometry and Gaussian statistics, which deal respectively with regular shapes and more or less similar things. It is commonly accepted that geographic features are not regular and that the Earth's surface is full of fractal or scaling or living phenomena: far more small things than large ones are found at different scales. This article argues for a new paradigm in mapping, based on fractal or living geometry and Paretian statistics, and – more critically – on the new conception of space, conceived and developed by Christopher Alexander, as neither lifeless nor neutral, but a living structure capable of being more living or less living. The fractal geometry is not limited to Benoit Mandelbrot's framework, but tends towards Christopher Alexander's living geometry and is based upon the third definition of fractal: A set or pattern is fractal if the scaling of far more small things than large ones recurs multiple times. Paretian statistics deals with far more small things than large ones, so it differs fundamentally from Gaussian statistics, which deals with more or less similar things. Under the new paradigm, I make several claims about maps and mapping: (1) the topology of geometrically coherent things – in addition to that of geometric primitives – enables us to see a scaling or fractal or living structure; (2) under the third definition, all geographic features are fractal or living, given the right perspective and scope; (3) exactitude is not truth – to paraphrase Henri Matisse – but the living structure is; and (4) Töpfer's law is not universal, but the scaling law is. All these assertions are supported by evidence, drawn from a series of previous studies. This article demands a monumental shift in perspective and thinking from what we are used to in the legacy of cartography and GIS. 

 • 26.
  Jiang, Bin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Ren, Zheng
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Geographic space as a living structure for predicting human activities using big data2019Ingår i: International Journal of Geographical Information Science, ISSN 1365-8816, E-ISSN 1365-8824, Vol. 33, nr 4, s. 764-779Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Inspired by Christopher Alexander's conception of the world - space is not lifeless or neutral, but a living structure involving far more small things than large ones - a topological representation has been previously developed to characterize the living structure or the wholeness of geographic space. This paper further develops the topological representation and living structure for predicting human activities in geographic space. Based on millions of street nodes of the United Kingdom extracted from OpenStreetMap, we established living structures at different levels of scale in a nested manner. We found that tweet locations at different levels of scale, such as country and city, can be well predicted by the underlying living structure. The high predictability demonstrates that the living structure and the topological representation are efficient and effective for better understanding geographic forms. Based on this major finding, we argue that the topological representation is a truly multiscale representation, and point out that existing geographic representations are essentially single scale, so they bear many scale problems such as modifiable areal unit problem, the conundrum of length and the ecological fallacy. We further discuss on why the living structure is an efficient and effective instrument for structuring geospatial big data, and why Alexander's organic worldview constitutes the third view of space.

 • 27.
  Jivall, Lotti
  et al.
  Geodata Division, Lantmäteriet, Gävle, Sweden.
  Nilfouroushan, Faramarz
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad. Geodata Division, Lantmäteriet, Gävle, Sweden.
  Al Munaizel, Naim
  Geodata Division, Lantmäteriet, Gävle, Sweden.
  Lilje, Christina
  Geodata Division, Lantmäteriet, Gävle, Sweden.
  Kempe, Christina
  Geodata Division, Lantmäteriet, Gävle, Sweden.
  Maintenance of the National Realization of ETRS89 in Sweden : re-analysis of 20 years’ GPS data for SWEREF stations2019Ingår i: EUREF 2019 Symposium: Abstracts, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The national geodetic reference frame of Sweden called SWEREF 99, was adopted in 2000 by EUREF as the realisation of ETRS89 in Sweden and was officially introduced in 2001 as a national reference frame, that eventually in 2007 replaced the former reference frame. The SWEREF 99 reference frame is defined by an active approach through the 21 fundamental SWEPOS permanent GNSS stations, hence relying on positioning services such as the network real time kinematic (NRTK) and post processing service. The SWEREF 99 coordinates are assumed to be fixed in time and no temporal variations are expected. However, the stability of the stations and their coordinates can be altered due to equipment change or software as well as local movements at the reference stations.

  To be able to check all alterations mentioned above and having a backup national network of GNSS stations, approximately 300 passive so-called consolidation stations are used. The consolidation stations are a subset (main part) of the so-called SWEREF stations established from 1996 and onwards. All 300 stations are remeasured with static GNSS for 2x24 hours using choke ring antennas on a yearly basis with 50 stations each year. The original processing was done with the Bernese GNSS software (here called Bernese original) and the reprocessing was carried out with both the Bernese and the GAMIT-GLOBK software packages during 2017-2018.

  The resulting coordinates in SWEREF 99 from GAMIT and Bernese processing are equal at 1.2 mm level for horizontal and 4 mm for vertical components (1 sigma) when using the same models and processing strategy. The original processing, which partly is based on other models and parameters, differs slightly more (rms 2.4mm) for the north component. Our analysis both from Bernese and GAMIT shows that the standard uncertainties for a single SWEREF 99 determination (2x24 hrs) is 2 mm for the horizontal components and 6-7 mm in height. However, since some stations are slowly moving they have slightly increased the estimated uncertainties. It is interesting to note that the repeatability is on the same level also for the original processing, where we have differences in models and parameters used during the years. This indicates that the SWEREF-concept of determining SWEREF 99 coordinates has worked well on the mentioned uncertainty level.

  We performed trend analysis and statistical tests to investigate the stability of the estimated SWEREF 99 coordinates. The analysed station time series (minimum three observations) showed that about 14% of the stations had significant trends at the 95%-level. The possible explanation for those trends can be either local deformation and/or residuals of uplift model and/or computational effects such as lack of good or enough close-by stations for Helmert transformations from ITRF to SWEREF 99.

  The outcomes of the new processing and analysis reported here, are used to analyse the stability of SWEREF99 after two decades. The results have also been used to define the SWEREF 99 component in the fit of theSWEN17_RH2000 new geoid model to SWEREF 99 and RH 2000 (Swedish realisation of EVRS).

 • 28.
  Jonsson, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Eriksson, Pernilla
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Statisk deformationsmätning med fotobaserad skanning: Utförd med icke-professionella digitalkameror2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Till följd av den utveckling som skett hos digitalkameror och programvaror för bildbehandling de senaste åren har intresset för fotobaserad skanning (FBS) vuxit. I denna studie utvärderades FBS som ett alternativ till terrester laserskanning (TLS) för statisk deformationsmätning och relaterade till kavitationsskador på vattenturbinkolvar där volym och maxdjup mäts. En stor del av syftet var att det skulle göras med simpla förutsättningar så att metoden blir enkel att utföra och tillämpbar framförallt i industrimiljöer. Simulerade deformationer skapades på en bräda i trä med en plan omgivande yta och på en boll i kork för att också undersöka en välvd yta.

  Fotograferingen utfördes med icke-professionella kameror, en digitalkamera och en smartphonekamera. Objekten som undersöktes hade en matt textur, bilderna togs med stor övertäckning (80–100%) och ljusförhållandena var goda för att undvika skuggning och blänk i bilderna. Det som utvärderades i studien var hur många kodade markörer som bör användas som konnektionspunkter för att förbättra bildmatchningen, optimalt antal skalstockar för skalsättning och vilken kameramodell och självkalibreringsmodell som gav den lägsta mätosäkerheten. Bildmatchningen och skapandet av 3D modellerna utfördes i programvaran Agisoft Photoscan. Analysen av modellerna utfördes i programvarorna 3DReshaper och CloudCompare. Resultaten utvärderades mot en skannad referensmodell framtagen med en ROMER Absolute Arm som har möjlighet att uppvisa mätosäkerheter på hundradels mm och kunde därmed anses som “sant” värde i denna studie.

  Resultatet visade att de kodade markörerna inte var nödvändiga som konnektionspunkter för bildmatchningen. Det visade även att oavsett kamera, självkalibreringsmodell och antal skalstockar (4, 3 & 2) låg alla modeller under den tillåtna avvikelsen i volym och maxdjup som normen för kavitationsskador på vattenturbinkolvar föreskriver (IEC 60609-1, från Swedish Standards Institute). Normen anger att mätosäkerheten på metoden som används inte får överskrida ±15% från det sanna värdet. Den här metoden har här visat sig vara tillämpbar och kan ersätta TLS för dokumentation och avgjutning för uppmätning av statiska deformationer när kraven på en relativ mätosäkerhet är ±5% av det sanna värdet.

 • 29.
  Jonsson, Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Bristfälligt formulerade anläggningsbeslut för gemensamhetsanläggningar med ändamålet väg2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Två eller flera fastigheter med ett gemensamt behov kan tillsammans bilda en gemensamhetsanläggning. En gemensamhetsanläggning bildas vid en lantmäteriförrättning och vid förrättningen meddelas ett anläggningsbeslut. Anläggningsbeslutet reglerar bland annat gemensamhetsanläggningens utförande och drift. Syftet med den här studien är att undersöka de problem som kan leda till att anläggningsbeslut för gemensamhetsanläggningar med ändamålet väg blir bristfälligt formulerat. Studien ämnar också komma med förslag på hur ett anläggningsbeslut bör formuleras för att inte upplevas som bristfälligt.

  För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ studie med två olika metoder genomförts. Intervjuer har genomförts för att samla in priviligierad information från erfarna lantmätare. Intervjuerna kompletterades med en granskning av förrättningsakter från anläggningsförrättningar. Resultatet visar på flera svårigheter i arbetsgången fram till ett anläggningsbeslut. Bland annat framtagandet av dokumentation, sätta rätt standard på vägen samt hitta rätt utredningsnivå upplevs ibland som problematiskt.

  Analys av resultatet har lett fram till slutsatsen att de flesta problem med själva anläggningsbesluten kan härledas till utformningen av karta och beskrivning. Vidare fastslås att det är viktigt för ett lyckat anläggningsbeslut att hitta rätt utredningsnivå. Vad som ska utredas varierar från fall till fall och erfarenhet är en viktig faktor vid dessa avvägningar. För att dokumentera de rådande förhållandena vid förrättningstillfället föreslås använde av drönare.

 • 30.
  Karlsson, Martin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Dirie, Mohamed
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Upphävande av strandskydd inom detaljplan: En granskning av vilka skäl som kommuner åberopar vid upphävande av strandskydd samt vad domstolarna anser vara giltiga och ogiltiga skäl2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På grund av den popularitet som råder vad gäller bosättning i strandnära områden behöver åtgärder vidtas i form av regler och riktlinjer vid byggnation nära stränder för att uppnå ett mer ekologiskt hållbart byggande och bidra till en hållbar samhälls-utveckling.I Sverige används strandskydd som syftar till att skydda allmänhetens tillgång till stränder vilket allemansrätten förespråkar enligt 2 kap. 15 § Regeringsformen. Idag regleras strandskydd i miljöbalken (MB) och en generell regel är att det inte får byggas inom 100 meter från strandlinjen på land och i vatten enligt MB.En kommun kan upphäva strandskydd om ett av de särskilda skälen i 7 kap. 18c § i MB är uppfyllda. Kommuners beslut om upphävande kan överklagas hos länsstyrel-sen, därefter vidare till mark- och miljödomstolen (MMD) och sedan till mark- och miljödomstolen (MÖD).Syftet med studien är att undersöka vad som anses vara giltiga och ogiltiga skäl till att upphäva strandskydd i en detaljplan, detta med hjälp av en rättsfallsstudie. Målet är att denna studie ska leda till en mer jämlik och rättvis hantering vid upphävande av strandskydd inom detaljplan.En kvantitativ- och kvalitativ analys ligger till grund för de resultat som presenteras i denna studie. Den kvantitativa metoden består av en kategorisering av detaljplaner som granskas. Genom denna kategorisering kan det utläsas vilka skäl kommuner med olika befolkningsförutsättningar yrkar på vid upphävande av strandskydd inom detaljplan. Detaljplanestudien avgränsades till Östergötlands län till en början, där-efter kompletterades studien med Kalmar län. Detta eftersom att Östergötland inte fyllde upp kvoten för det efterfrågade antalet detaljplaner. Den kvalitativa metoden av rättsfallsstudien möjliggör för en redogörelse som ska klargöra vilka skäl som är juridiskt hållbara utifrån de domslut som studeras.Det resultat som framhålls av studien har visat att det förekommer skillnader sinse-mellan intervallstorlekarna, det vill säga att kommunerna tolkar samt hanterar strandskyddslagstiftningen olika i samband med att strandskydd upphävs inom detalj-plan. Därmed bör Länsstyrelsen kontrollera kommunerna noggrannare eftersom att deras uppgift är att bevaka strandskyddets syften.

 • 31.
  Khodaverdi, Niloofar
  et al.
  School of Surveying and Geospatial Engineering, College of Eng., University of Tehran, Iran.
  Rastiveis, Heidar
  School of Surveying and Geospatial Engineering, College of Eng., University of Tehran, Iran.
  Jouybari, Arash
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Combination of Post-Earthquake LiDAR Data and Satellite Imagery for Buildings Damage Detection2019Ingår i: Earth Observation and Geomatics Engineering, ISSN 2588-4352, Vol. 3, nr 1, s. 12-20Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Earthquakes are known as one of the deadliest natural disasters that have caused many fatalities and homelessness through history. Due to the unpredictability of earthquakes, quick provision of buildings damage maps for reducing the number of losses after an earthquake has become an essential topic in Photogrammetry and Remote Sensing. Low-accuracy building damage maps waste the time that is required to rescue the people in destructed areas by wrongly deploying the rescue teams toward undamaged areas. In this research, an object-based algorithm based on combining LiDAR raster data and high-resolution satellite imagery (HRSI) was developed for buildings damage detection to improve the relief operation. This algorithm combines classification results of both LiDAR raster data and high-resolution satellite imagery (HRSI) for categorizing the area into three classes of “Undamaged,” “Probably Damaged,” and “Surely Damaged” based on the object-level analysis. The proposed method was tested using Worldview II satellite image and LiDAR data of the Port-au-Prince, Haiti, acquired after the 2010 earthquake. The reported overall accuracy of 92% demonstrated the high ability of the proposed method for post-earthquake damaged building detection.

 • 32.
  Khorrami, F.
  et al.
  National Cartographic Center, Geodesy and Land Surveying, Tehran, Iran (Islamic Republic of).
  Vernant, P.
  Géosciences Montpellier- CNRS, Geosciences, Montpeliier, France.
  Masson, F.
  IPGS/EOST CNRS/University Strasbourg, Earth Sciences, Strasbourg, France.
  Nilfouroushan, Faramarz
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad. Lantmäteriet, Gävle, Sweden.
  Mousavi, Z.
  Institute for Advanced Studies in Basic Sciences IASBS.
  Nankali, H.
  National Cartographic Center, Geodesy and Land Surveying, Tehran, Iran (Islamic Republic of).
  Saadat, S.A.
  National Cartographic Center, Geodesy and Land Surveying, Tehran, Iran (Islamic Republic of).
  Walpersdorf, A.
  University Grenoble Alpes- CNRS, ISTerre, Grenoble, France.
  Hosseini, S.
  National Cartographic Center, Geodesy and Land Surveying, Tehran, Iran (Islamic Republic of).
  Tavakoli, P.
  National Cartographic Center, Geodesy and Land Surveying, Tehran, Iran (Islamic Republic of).
  Aghamohammadi, A.
  National Cartographic Center, Geodesy and Land Surveying, Tehran, Iran (Islamic Republic of).
  Alijanzade, M.
  National Cartographic Center, Geodesy and Land Surveying, Tehran, Iran (Islamic Republic of).
  An up-to-date block model and strain rate map of Iran using integrated campaign-mode and permanent GPS velocities2019Ingår i: 27th IUGG General Assembly: G06 - Posters - Monitoring and Understanding the Dynamic Earth With Geodetic Observations, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Iran accommodates a large part of the ongoing Arabia-Eurasia collision deformation. Because of such active tectonics, the country suffers from intensive seismicity and frequent destructive earthquakes in different locations.To study further the crustal deformation in Iran, we processed the data collected during 10 years (2006-2015) from the Iranian Permanent GNSS Network and combined them with previously published velocity solutions from GPS survey measurements during 1997–2013. We analysed this velocity field using a continuum approach to compute a new strain rate map for this region and we designed a block model based on the main geological, morphological, and seismic structures. Comparison between both approaches suggests similar results and allow us to present the first comprehensive first order fault slip rate estimates for the whole of Iran. Our results confirm most of the results from previous geodetic studies. Moreover, we also show a trade-off between the coupling ratio of the Iranian Makran subduction interface and the kinematic of the faults north of the Makran in the Jazmurian depression. Although too scarce to accurately estimate a coupling ratio, we show that coupling higher than 0.4 on the plate interface down to a depth of 25 km will induce extension on the E-W faults in the Jazmurian region. However, the sites close to the shoreline suggest a low coupling ratio, hence the coupling on this plate interface is probably more complicated than previously described and the Iranian Makran subduction interface mechanical behaviour might be similar to that on the Hellenic subduction zone.

 • 33.
  Khorrami, Fatemeh
  et al.
  National Cartographic Center, Tehran, Iran.
  Vernant, Philippe
  Géosciences Montpellier, CNRS/University Montpellier, Montpellier, France.
  Masson, Frederic
  IPGS/EOST CNRS/University Strasbourg, Strasbourg Cedex, France.
  Nilfouroushan, Faramarz
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad. Lantmäteriet, Gävle, Sweden.
  Mousavi, Zahra
  Department of Earth Sciences, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, Iran.
  Nankali, Hamidreza
  National Cartographic Center, Tehran, Iran.
  Saadat, Seyed Abdolreza
  National Cartographic Center, Tehran, Iran.
  Walpersdorf, Andrea
  University Grenoble Alpes, CNRS, IRD, IFSTTAR, ISTerre, Grenoble, France.
  Hosseini, Sedighe
  National Cartographic Center, Tehran, Iran.
  Tavakoli, Parastoo
  National Cartographic Center, Tehran, Iran.
  Aghamohammadi, Azade
  National Cartographic Center, Tehran, Iran.
  Alijanzade, Mahnaz
  National Cartographic Center, Tehran, Iran.
  An up-to-date crustal deformation map of Iran using integrated campaign-mode and permanent GPS velocities2019Ingår i: Geophysical Journal International, ISSN 0956-540X, E-ISSN 1365-246X, Vol. 217, nr 2, s. 832-843Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We present the most extensive and up-to-date unified GPS velocity field for Iran. We processed the data collected during 10 years (2006–2015) from the Iranian Permanent GNSS Network (IPGN) and combined them with previously published velocity solutions from GPS survey measurements during 1997–2013. We analysed this velocity field using a continuum approach to compute a new strain rate map for this region and we designed a block model based on the main geological, morphological, and seismic structures. Comparison between both approaches suggests similar results and allow us to present the first comprehensive first order fault slip rate estimates for the whole of Iran. Our results confirm most of the results from previous geodetic studies. But we also show a trade-off between the coupling ratio of the Iranian Makran subduction interface and the kinematic of the faults north of the Makran in the Jazmurian depression. Indeed, although too scarce to accurately estimate a coupling ratio, we show that coupling higher than 0.4 on the plate interface down to a depth of 25 km will induce extension on the E-W faults in the Jazmurian region. However, the sites close to the shoreline suggest a low coupling ratio, hence the coupling on this plate interface is probably more complicated than previously described and the Iranian Makran subduction interface mechanical behaviour might be similar to that on the Hellenic subduction zone.

 • 34.
  Larsson, Johan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Stark, Marcus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Utvärdering av lägesosäkerheter i ortofoton framtagna med hjälp av DJI Phantom 4 RTK2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Flygfotografering med Unmanned Aircraft System (UAS) är i jämförelse med traditionell fotogrammetri effektivare, billigare och säkrare vilket har medfört att denna teknik föredras av många aktörer. Ett tidskrävande arbete som varit svårt att kringgå är att etablera flygsignaler på marken som används för att georeferera och kontrollera flygbilderna med. Under 2018 presenterade UAS-tillverkaren DJI sin nya quadcopter med integrerad Real-Time Kinematic (RTK)-modul. I samband med detta kan kontinuerliga och noggranna positioner levereras via Nätverks-RTK (NRTK) och behovet av markstödpunkter reduceras. I denna studie undersöktes lägesosäkerheterna i plan för ortofoton som framställdes med hjälp av en DJI Phantom 4 RTK där flygbilderna georefererades med begränsat antal eller utan markstödpunkter. Lägesosäkerheterna beräknades och kontrollerades enligt Handbok i mät- och kartfrågor (HMK) – Ortofoto, vilket är ett stöddokument inom ämnet. Vid framställning av ett ortofoto krävs även en digital terrängmodell (DTM) eller en digital ytmodell (Digital Surface Model, DSM) och kvaliteten av denna har stor inverkan på ortofotots kvalitet. I denna studie kontrollerades och utvärderades därför en del av den DSM som användes vid ortofotoframställning för respektive uppsättning enligt den tekniska specifikationen SIS-TS 21144:2016. Resultatet från studien visar att ett ortofoto går att framställas utan markstödpunkter och samtidigt klara kraven på specificerad lägesosäkerhet enligt HMK-standardnivå 3. Den sammanlagda lägesosäkerheten beräknades till 0,029 m vilket är 5 mm högre i jämförelse med ett ortofoto som baserats på traditionell georefereringsmetod, dvs. med markstödpunkter. Kravet på kvalitet i höjddata uppfylldes också för ortofotoframställning trots att en systematisk effekt i höjd uppkom. Denna effekt påverkade inte ortofotots koordinater i plan då standardosäkerheterna i höjd var låga. Resultatet visade att om två markstödpunkter adderades i vardera änden av området, kunde de systematiska effekterna i höjd minimeras och det var då möjligt att skapa en DSM som uppfyller kraven för detaljprojektering (noggrannhetsklass 1–3) enligt SIS-TS 21144:2016.

 • 35.
  Leijon, Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Länsstyrelsens bevakning av allmänna intressen inom fastighetsbildning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Enligt Fastighetsbildningslagen 15 kap 8 § så ska länsstyrelsen bevaka allmänt intresse i lantmäteriförrättningar utanför detaljplanerat område. Detta sker genom att man granskar samtliga genomförda förrättningsakter från Lantmäteriet och överklagar om man anser att allmänt intresse inte i tillräcklig grad tillgodosetts. För att titta närmre på hur detta arbete fungerar och vilka allmänna intressen som leder till flest överklaganden så har en studie genomförts. Samtliga överklaganden mellan 2013-2018 har studerats och kategoriserats utifrån skälen till överklagande. För att begränsa studien valdes de fem norrländska länen, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland samt Gävleborg. Som komplement till detta har även intervjuer med fyra handläggare vid länsstyrelserna intervjuats för att få deras syn på saken. Slutsatserna är att strandskyddet är det vanligaste skälet till överklagande med över hälften av de totala överklagandena. Det är också där man ser mest olika på bestämmelserna från Lantmäteriet och länsstyrelsens sida. Andra vanliga skäl till överklaganden är fastighetsbildning i strid mot varaktighetsvillkoret i Fastighetsbildningslagen 3 kap 1 §, förrättning som innebär olägenhet för lantbruket enligt Fastighetsbildningslagen 3 kap 6 § eller fastighetsbildning som inte möjliggör rationellt skogsbruk enligt Fastighetsbildningslagen 3 kap 7 §. Från intervjuerna med handläggare kan man konstatera att de flesta upplever att arbetet med granskning och överklaganden fungerar bra och att man upplever att länsstyrelsen och Lantmäteriet har ett bra samarbete.

 • 36.
  Lenke, Niklas
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Sundholm, David
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Allmänyttan - Nytta för äldre?: En kvalitativ fallstudie om kommunal bostadsförsörjning med fokus på äldre2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sverige har en åldrande befolkning och år 2070 kommer en fjärdedel av befolkning att vara över 65 år vilket kommer att sätta press på den svenska välfärden. Utmaningar knutet till en åldrande befolkning är ingenting nytt utan uppmärksammades i Långtidsutredningen från år 2000. Ett led i att minska kostnaderna i den offentliga sektorn är och har varit kvarboendeprincipen som innebär att äldre ska ges möjlighet att bo kvar i bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden utifrån kvarboendeprincipen. Det juridiska ansvaret att säkra tillgången på bostäder för äldre finns hos kommunerna och till deras hjälp: de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen.

  De kommunala allmännyttiga bostadsbolagen ska enligt lag agera med ett allmännyttigt syfte utifrån affärsmässiga principer. Lagstiftningen som reglerar allmännyttan från 2011 har ifrågasatts av flera forskare avseende om det är möjligt att förena ett allmännyttigt syfte tillsammans med affärsmässiga principer.

  Syftet med studien är att genom en flerfallsstudie beskriva hur kommunerna och de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen arbetar tillsammans med bostadsförsörjning för äldre. Studien avgränsas till kommunerna Ljusdal och Söderhamn i Gävleborgs län. De utvalda kommunerna har negativ befolkningsutveckling och majoriteten av dess bostadsbestånd består av äganderätter vilket utifrån rådande teoribildning ska medföra svårigheter att tillgodose behovet av bostäder anpassade för äldre.

  För att svara på frågeställningarna har en kvalitativ innehållsanalys avstyrdokument som bostadsförsörjningsprogram, översiktsplaner ochägardirektiv från kommunerna och de allmännyttiga kommunalabostadsbolagen utförts. Dessutom har tjänstemän från planavdelningarna på derespektive kommunerna och representanter från de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen intervjuats.

  Studien påvisar att båda de undersökta fallen jobbar med mellanboendeformer främst i form av trygghetsboenden för att klara av utmaningarna kopplat till bostadsförsörjning för äldre. Studiens resultat visar på betydande skillnader när det kommer till relationerna mellan kommunerna och de kommunala bostadsbolag vilket kan ha betydelse för bostadsförsörjningen och bostadsutvecklingen i kommunerna.

 • 37.
  Lim, Nancy Joy
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Brandt, S. Anders
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Are Feature Agreement Statistics Alone Sufficient to Validate Modelled Flood Extent Quality?: A Study on Three Swedish Rivers Using Different Digital Elevation Model Resolutions2019Ingår i: Mathematical problems in engineering (Print), ISSN 1024-123X, E-ISSN 1563-5147, Vol. 2019, artikel-id 9816098Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Hydraulic modelling is now, at increasing rates, used all over the world to provide flood risk maps for spatial planning, flood insurance, etc. This puts heavy pressure on the modellers and analysts to not only produce the maps but also information on the accuracy and uncertainty of these maps. A common means to deliver this is through performance measures or feature statistics. These look at the global agreement between the modelled flood area and the reference flood that is used. Previous studies have shown that the feature agreement statistics do not differ much between models that have been based on digital elevation models (DEMs) of different resolutions, which is somewhat surprising since most researchers agree that high-resolution DEMs are to be preferred over poor resolution DEMs. Hence, the aim of this study was to look into how and under which conditions the different feature agreement statistics differ, in order to see when the full potential of high-resolution DEMs can be utilised. The results show that although poor resolution DEMs might produce high feature agreement scores (around F > 0.80), they may fail to provide good flood extent estimations locally, particularly when the terrain is flat. Therefore, when high-resolution DEMs (1 to 5 m) are used, it is important to carefully calibrate the models by the use of the roughness parameter. Furthermore, to get better estimates on the accuracy of the models, other performance measures such as distance disparities should be considered.

 • 38.
  Lindström, Erika
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Hållbart resande och detaljplaneringens inverkan: En studie av kvarteret Runstenen i Gävle2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hållbart resande och mobilitet är viktig del av en hållbar utveckling för städer och samhällen både idag och i framtiden. Hållbar utveckling är också målet på både nationell och lokal nivå. Målen innebär en utveckling där det behöver ske en övergång till mindre biltrafik och mer hållbart resande. För att åstadkomma en förändring vad gäller färdsätt kan åtgärder göras vid nybyggnation av bostäder som syftar till att minska bilåkandet.  Denna studie undersöker vilka effekter åtgärder för hållbart resande ger genom en studie av kvarteret Runstenen i Gävle. Kvarteret Runstenen valdes som fall för studien då förslaget vanns i en markanvisningstävling med bland annat hållbarheten i kvarteret som argument. Genom att se hur planerade åtgärder som bilpool och parkeringar med mera påverkar de boendes resvanor studeras effekter av den detaljplanering som gjordes. Intervjuer med fem boende i kvarteret och en enkätundersökning med 34 svarande ger boendes bild av hur de ser på sitt resande, vad de har förändrat och vad de vill förändra. Intresset för att förändra sitt resande har visat sig vara olika stort i olika grupper bland de boende. Det finns grupper av boende som gärna vill förändra sitt resande till ett mer hållbart alternativ och det finns grupper som inte ser detta som ett alternativ. Det har också visat sig viktigt att planera åtgärder på ett sådant sätt att de genomförs. Flera av de åtgärder som planerats i kvarteret Runstenen har inte genomförts.  Studien har kunnat visa på styrkor och svagheter när åtgärder för hållbara resor planeras. Närheten till service i närområdet är viktigt för resvanor. Faktorer som nära tillgång till garage kan ge motsatt effekt och inte bidra till visionen om hållbart resande med en mindre del biltrafik. Särskilt i de fall cyklar blir mindre tillgängliga än bilen genom att det saknas skyddad cykelparkering. Genom att ett konkret exempel från genomförandet av ett nybyggnadsprojekt studeras har boendes erfarenheter kunnat synliggöras vilka kan användas för framtida nybyggnadsprojekt i centrala lägen.

 • 39.
  Ljunggren, Carl
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Lundgren, Emil
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Automatiska metoder för igenkänning, klassificering och extrahering av objekt från punktmoln insamlade med mobil laserskanning: En litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Digitalisering är för tillfället ett stort diskussionsämne och i de flesta delarnaav världen pågår det en övergång från analoga till digitala data. Digitala data ärmer flexibelt och kan innehålla mycket högre detaljnivå än vad som ärpraktiskt möjligt med analoga data. Digitala data är dock fortfarande i sinvagga och det krävs mycket mer arbete för att effektivisera och optimerainsamlingen och bearbetningen av den. Denna litteraturstudie undersökermobil laserskanning (MLS) och dess databearbetning för att hitta var teknikensframkant ligger gällande automation samt hur detta reflekterar sig motlaserskanningsbranschen. I litteraturstudien har ett stort antal artiklarhanterats och sållats, vilket i slutändan resulterade i 25 artiklar som redovisas iresultatet. Utöver litteraturstudien har det även utförts ett mindre antalintervjuer och utskickade enkäter, detta i syftet att dra paralleller mellanteorin i artiklarna och det praktiska utförandet i Sverige. Resultatet gårigenom de olika artiklarnas metoder, redovisar vad som är speciellt med dem,samt redovisar likheter mellan dem. I diskussionen jämförs artiklarna vi lästmot hur laserskanningsbranschen för närvarande ser ut i Sverige, och varför vitror att de inte alltid speglar varandra. Slutsatserna vi drar är att de nyametoderna vi läst om är lovande och att automation är på framfart. Tyvärrfinns det ett glapp mellan dessa metoder och de tillämpade metoderna pågrund av hur mycket testning och mjukvaruutveckling som krävs för att föra innya metoder på marknaden. Beställarna är heller inte alltid motiverade till attprova nya och obeprövade metoder då det kan innebära förhöjda kostnader ide fall då den använda metoden inte fungerar, eller annan att komplikationuppstår.

 • 40.
  Ma, Ding
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Omer, Itzhak
  Tel-Aviv University, Tel-Aviv, Israel.
  Osaragi, Toshihiro
  Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Energisystem och byggnadsteknik.
  Jiang, Bin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Why Topology Matters in Predicting Human Activities2019Ingår i: Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, ISSN 2399-8083, Vol. 46, nr 7, s. 1297-1313Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Geographic space is best understood through the topological relationship of the underlying streets (note: entire streets rather than street segments), which enabales us to see scaling or fractal or living structure of far more less-connected streets than well-connected ones. It is this underlying scaling structure that makes human activities or urban traffic predictable, albeit in the sense of collective rather than individual human moving behavior. This power of topological analysis has not yet received its deserved attention in the literature, as many researchers continue to rely on segment analysis for predicting urban traffic. The segment-analysis-based methods are essentially geometric, with a focus on geometric details such as locations, lengths, and directions, and are unable to reveal the scaling property, which means they cannot be used for human activities prediction. We conducted a series of case studies using London streets and tweet location data, based on related concepts such as natural streets, and natural street segments (or street segments for short), axial lines, and axial line segments (or line segments for short). We found that natural streets are the best representation in terms of traffic prediction, followed by axial lines, and that neither street segments nor line segments bear a good correlation between network parameters and tweet locations. These findings point to the fact that the reason why axial lines-based space syntax, or the kind of topological analysis in general, works has little to do with individual human travel behavior or ways that human conceptualize distances or spaces. Instead, it is the underlying scaling hierarchy of streets – numerous least-connected, a very few most-connected, and some in between the least- and most-connected – that makes human activities or urban traffic predictable.

 • 41.
  Malmqvist, Kristin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Sundin, Jonna
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Fastighetsköpares värdering av skyddad skogsmark2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Skatteverkets fastighetstaxering 2017 infördes ett nytt ägoslag för skogsmark. Mark skyddad av biotopskyddsområde eller naturreservat går nu som ägoslaget produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner. Eftersom detta är ett relativt nytt ägoslag saknas underlag som kan stödja värdering vid fastighetstaxering. Examensarbetet fokuserar på hur fastighetsköpare värderar förekomst av skyddad skogsmark vid fastighetsköp. Det undersöks även hur skyddad skogsmark presenteras vid försäljning hos mäklarfirmor och i skogsbruksplaner. Syftet med arbetet är att få en ökad förståelse för fastighetsköpares värdering av skyddad skogsmark och klargöra hur den skyddade skogsmarken tas i beaktande vid fastighetsköp. Tidigare forskning inom området har bland annat berört naturvärden och nyckelbiotoper.

  För att få svar på frågeställningarna har två metoder använts: enkätstudie och granskning av prospekt och skogsbruksplaner. Enkäter har skickats ut till privatpersoner som har köpt en skogsfastighet där det finns förekomst av skyddad skogsmark. Fastighetsköparna har svarat på hur deras syn på värdet av skogsfastigheten påverkades av att det finns skyddad skogsmark. Resultatet visar bland annat att marknadsvärdet för naturreservat eller biotopskyddsområde ligger högre än värdet av impediment och lägre än halva värdet av produktiv skogsmark.

  Granskning av prospekt och skogsbruksplaner har visat att den information som ges inför köp enbart uppgår till att ange att det finns naturreservat eller biotopskydd på fastigheten. Huruvida begränsad information angående skyddad skogsmark kan påverka priset diskuteras i avsnitt 5.2. Valet av metod bedöms inte medföra några etiska risker som behöver tas hänsyn till. Arbetet knyter an till flera miljömål, bland annat det nationella miljömålet Levande skogar.

 • 42.
  Milutinovic, Goran
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Datavetenskap.
  Ahonen-Jonnarth, Ulla
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Besluts-, risk- och policyanalys.
  Seipel, Stefan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Datavetenskap. Division of Visual Information and Interaction, Department of Information Technology, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Brandt, S. Anders
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  The impact of interactive visualization on trade-off-based geospatial decision-making2019Ingår i: International Journal of Geographical Information Science, ISSN 1365-8816, E-ISSN 1365-8824, Vol. 33, nr 10, s. 2094-2123Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In a previous work we developed GISwaps, a novel method for geospatial decision-making based on Even Swaps. In this paper, we present the results of an evaluation of a visualization framework integrated with this method, implemented within a decision support system. This evaluation is based on two different studies. In the quantitative study, 15 student participants used GISwaps with no visual features, and 15 participants used GISwaps with the integrated visual framework, as the tool in a solar farm site location case study. The results of the quantitative evaluation show positive impact of the visualization in terms of increased coherency in trade-offs. The results also show a statistically significant difference in average trade-off values between the groups, with users from the non-visual group setting on average 20% higher trade-off values compared with the users in the visual group. In the qualitative study, we had one expert in GIS, two experts in decision-making and two experts in solar energy as a focus user group. Data in this study were obtained by observations and semi-structured interviews with the participants. The impact of the visualization framework was assessed positively by all participants in the expert group. 

 • 43.
  Mohammed, Peshawa
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Deformation monitoring using GNSS:A study on a local network with preset displacements2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the past two decades, the number of observations and the accuracy of satellite-basedgeodetic measurements like Global Navigation satellite systems (GNSS) greatly increased,providing measured values of displacements and velocities of permanent geodetic stations.Establishment of the geodetic control networks and collecting geodetic observations, indifferent epochs, are a commonly used method for detection of displacements andconsequently disaster management. Selecting proper processing parameters for differenttypes of monitoring networks are critical factors of the deformation monitoring analysisusing GNSS, which is the main aim of this research. In this study, a simulation study and acontrolled survey were performed using simultaneous GNSS measurements of 5 geodeticpillars, established by Lantmäteriet at Gävle airport. Sensitivity analyses were performed ondifferent types of monitoring networks using different set of processing paarameters . Thesescenarios consider different sets of parameters, different types of monitoring networks, andvarious number of monitoring stations to evaluate the detectable displacements andcompare with the known millimeter displacements (simulated one). The results showed thatthe selection of processing parameters depends on the type and size of the monitoringnetwork and the location of the monitoring stations. Analyses also show that onlineprocessing services can provide mm-cm level accuracy for displacement detection ifsufficient observation time is available. Finally, checks were performed on the two ofsample scenarios to find the minimum observation time required for reaching to the mostaccurate simulated (preset) displacements.

 • 44.
  Nordberg, Amanda
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Ledningsrätt i enskild väg: Hur beaktas samfällighetsföreningars intressen och rättigheter vid upplåtelse av ledningsrätt i enskild väg?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är ett examensarbete på kandidatnivå på Lantmätarprogrammet med ekonomiskoch juridisk inriktning vid Högskolan i Gävle. Arbetet utförs på initiativ ochuppdrag av Riksförbundet Enskilda Vägar och handlar om ledningsrätt i enskild väg.Målet med studien är att utreda om samfällighetsföreningar har intressen och rättighetersom faller utanför lantmäteriförrättningen, identifiera orsaken samt ge konkretalösningsförslag. För att uppfylla studiens mål har följande frågeställningar formulerats:Hur upplåts ledningsrätt i praktiken inom en enskild väg som förvaltas av en samfällighetsförening? samt Har samfällighetsföreningar intressen, som borde beaktas, som fallerutanför ledningsrättsförrättningen?

  För att besvara ovanstående frågeställningar har intervjuer genomförts med RiksförbundetEnskilda Vägar, Lantmäteriet, ledningsägare samt en samfällighetsförening.Det har även sammanfattats ett antal förrättningsakter och rättsfall som varit av betydelseför studien.

  Det som kunde konstateras utifrån resultatet och diskussionen var att även fast ledningsrättutförs korrekt i praktiken innebär det inte att brister inte kan förekomma.Detta tros bero på bland annat de överenskommelser som kan ligga till grund förmånga ledningsrätter. Vidare kunde slutsatsen dras att de bestämmelser och standarddokumentsom används i ledningsrättsbesluten inte är anpassade utefter enskildavägar, vilket gör att några av samfällighetsföreningarnas intressen faller utanför förrättningen.Till exempel finns inga strikta bestämmelser kring ledningsrättens placering,återställning av vägen, hur arbetet bör utföras eller någon form av trafikanordningsplan.Detta bör åtgärdas genom att utbilda förrättningslantmätare i hur de börbemöta enskilda väghållare samt anpassade standarddokument och bestämmelser utefterenskilda vägar. Förslagsvis genom ett samarbete mellan Lantmäteriet och RiksförbundetEnskilda Vägar.

 • 45.
  Olsson, Sara
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Kommuners bostadsförsörjningsmål i Stockholms län: -och deras förutsättningar att uppnå dem.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sveriges befolkning ökar kraftigt för varje år samtidigt som det råder bostadsbrist, inte minst i Stockholm. Kommunen har planmonopol och har därmed ett stort ansvar i vad som ska byggas och ska enligt lag uppföra riktlinjer för bostadsförsörjningen som ett komplement till översiktsplanen. De flesta kommuner har kommunala bostadsbolag vars uppgift är att erbjuda ekonomiskt överkomliga hyresrätter, men det är däremot främst privata byggherrar som bidrar till största delen av bostadsbyggandet i Stockholms län. Det har byggts mycket den senaste tiden men inte till förmån till de grupper som står utanför den öppna bostadsmarknaden.

  Studiens syfte är att genom en kvalitativ analys och intervjuer undersöka och presentera kommunernas mål för bostadsförsörjningen i Stockholms län. Även hur förutsättningarna att nå målen ser ut och hur beroende de är av byggherrarnas intresse och investeringsvilja. De kommuner som undersökts är Nacka, Upplands-Bro, Stockholms stad, Haninge och Vallentuna.

  Studiens fyra frågeställningar besvarades genom en kvalitativ innehållsanalys av kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning samt intervjuer med tjänstemän från kommunen och byggherrar som är verksamma i Stockholms län.

  Av studien framgår att samtliga kommuner vill ha en variation av storlekar och upplåtelseformer i bostadsbeståndet och prioritera att det byggs bostäder för unga vuxna och äldre. Kommunerna har höga mål för hur många bostäder som ska byggas och flertalet kommuner upplever att målen inte kommer kunna nås på grund av en avtagande byggtakt. Flertalet kommuner menar att byggherrarnas intresse fortfarande är stort även om det har avtagit och intresset att uppföra hyresrätter har ökat och intervjuade byggherrar instämmer. För byggherrarna finns det flera faktorer som avgör om de investerar eller inte och att det kan variera beroende på byggherre. Mindre aktörer avvaktar vid en osäker marknad medan större ofta har en sysselsättningsskyldighet och även kan ta större risker.

 • 46.
  Ren, Zheng
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Jiang, Bin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Seipel, Stefan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Datavetenskap.
  Capturing and characterizing human activities using building locations in America2019Ingår i: ISPRS International Journal of Geo-Information, ISSN 2220-9964, Vol. 8, nr 5, artikel-id 200Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Capturing and characterizing collective human activities in a geographic space have become much easier than ever before in the big era. In the past few decades it has been difficult to acquire the spatiotemporal information of human beings. Thanks to the boom in the use of mobile devices integrated with positioning systems and location-based social media data, we can easily acquire the spatial and temporal information of social media users. Previous studies have successfully used street nodes and geo-tagged social media such as Twitter to predict users’ activities. However, whether human activities can be well represented by social media data remains uncertain. On the other hand, buildings or architectures are permanent and reliable representations of human activities collectively through historical footprints. This study aims to use the big data of US building footprints to investigate the reliability of social media users for human activity prediction. We created spatial clusters from 125 million buildings and 1.48 million Twitter points in the US. We further examined and compared the spatial and statistical distribution of clusters at both country and city levels. The result of this study shows that both building and Twitter data spatial clusters show the scaling pattern measured by the scale of spatial clusters, respectively, characterized by the number points inside clusters and the area of clusters. More specifically, at the country level, the statistical distribution of the building spatial clusters fits power law distribution. Inside the four largest cities, the hotspots are power-law-distributed with the power law exponent around 2.0, meaning that they also follow the Zipf’s law. The correlations between the number of buildings and the number of tweets are very plausible, with the r square ranging from 0.53 to 0.74. The high correlation and the similarity of two datasets in terms of spatial and statistical distribution suggest that, although social media users are only a proportion of the entire population, the spatial clusters from geographical big data is a good and accurate representation of overall human activities. This study also indicates that using an improved method for spatial clustering is more suitable for big data analysis than the conventional clustering methods based on Euclidean geometry.

 • 47.
  Scherdin, Mikaela
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Örnehag, Johanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Landsbygdens behov, förutsättningar & möjligheter för ett landsbygdsavtal2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En förutsättning för ett levande land är att alla delar av landet prioriteras. Trots olika behov, förutsättningar och möjligheter är det av viktigt att ge likvärdiga grundläggande förutsättningar i hela landet. Idag finns Stadsmiljöavtalet som främjar hållbar utveckling av stadsmiljöer, men det saknas liknande insatser mot utveckling av landsbygden. Landsbygden besitter både utmaningar och möjligheter för utveckling, därför är det viktigt att hitta lösningar som bidrar till en hållbar utveckling av landsbygden och framtidens Sverige. För att lyckas behöver det politiska styret ta steget från teori till praktik för att hela Sverige ska ges samma möjligheter att leva. Denna studie syftar till att undersöka de behov, förutsättningar och möjligheter som finns för ett möjligt landsbygdsavtal. Ett landsbygdavtal skulle skapa möjligheter för tillväxt, kompetensförsörjning och omställning till fossilfritt transportsystem samt bidra till en hållbar utveckling av landsbygden. Inblick i arbetet på kommunal, regional och statlig nivå har legat till grund för att se vad de anser behövas för att lyckas med landsbygdsutveckling samt tankar kring ett framtida landsbygdsavtal. Tillvägagångsättet i studien har inneburit två metoder, intervjuer och fallstudier. Fem intervjurespondenter gav inblick i kommunala, regionala och statliga verksamheter. Fallstudierna grundar sig i ett urval av fyra ansökningar till Trafikverkets stadsmiljöavtal. Slutligen granskades intervjuerna och fallstudierna för att sedan sammanställas och analyseras för att få fram ett resultat. Resultatet visar att det brister i satsningar på landsbygden trots stort intresse, men det finns en svårighet i att göra insatser på landsbygden eftersom dessa nyttjas av färre och det missgynnar landsbygdens utveckling. Tillgängligheten med god infrastruktur och digitalisering är en grundförutsättning för en levande landsbygd och för att bibehålla service. Studiens resultat visar att mindre kommuner inte besitter samma ekonomiska medel eller resurser som krävs för utveckling av deras landsbygd. Responsen om ett möjligt landsbygdsavtal har mottagits mycket positivt. För ett möjligt avtal bör definitionen av begreppet landsbygd tydliggöras för att skapa likvärdiga bedömningar. Framtidens landsbygd behöver nödvändigtvis inte se ut som idag, den behöver utvecklas i takt med resterande delar av landet men anpassat efter sina förutsättningar. Ett landsbygdsavtal kan vara en lösning för att lyckas med landsbygdsutveckling, men det förutsätter att det finns en sammanhållen politik som visar viljan till insatser på Sveriges landsbygder.

 • 48.
  Strömberg, Sophie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Thelin, Stina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Utvärdering av digitala höjdmodeller som underlag vid hydrologisk modellering: Jämförelse mellan nationella höjdmodellen och DEM skapad från UAS och fotogrammetri2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I området Ren i Bollnäs kommun ska exploatering av ett nytt bostadsområde ske utifrån detaljplan Ren 30:1. Vanligtvis genomförs hydrologisk modellering med nationella höjdmodellen (NH) som underlag inför exploatering. Med hjälp av metoder som skyfallskartering kan risken för översvämning och dess eventuella konsekvenser förutses. NH tillhandahålls av Lantmäteriet och finns tillgänglig som punktmoln och 2 m raster och kan användas som underlag för hydrologiska modelleringar. NH lämpar sig bäst för nationell och regional planering som ska göras översiktligt på grund av punkttätheten som är förhållandevis låg.

  Syftet med den här studien var att undersöka olika underlag för hydrologisk modellering genom att jämföra NH mot digitala höjdmodeller från data insamlat med unmanned aerial system (UAS) på flyghöjderna 80 och 120 m. UAS-flygningarna utfördes med en drönare av modellen DJI Phantom 4 Pro V2.0 som samlade in höjddata fotogrammetriskt. Bearbetning, georeferering och skapande av höjdmodell utfördes i programvarorna Agisoft Photoscan och ESRI ArcGIS. GNSS med nätverks-RTK användes för inmätning av flygsignaler och kontrollprofiler.

  Hydrologisk modellering genomfördes med beräkningar av flödesriktning och flödesackumulation på underlag från NH och flygdata insamlat med UAS i ArcGIS. På alla underlag genomfördes skyfallskarteringar i Caesar Lisflood-FP. Eftersom Caesar Lisflood-FP hade en begränsning för hur stora mängder data som kunde hanteras ändrades cellstorleken på rastren till 1 m istället för 0,5 m, NH utvärderades i originalstorleken 2 m.Med UAS erhölls en högre punkttäthet och utifrån det kunde ett mer högupplöst raster på 0,5 m skapas jämfört med NH med en rasterstorlek på 2 m.

  Kontroll av höjddata från 120 m och 80 m visade att den lägre flyghöjden genererade en höjdmodell med högre noggrannhet. Utvärdering av överlapp vid skyfallskartering och vattendjup visade att data insamlat med UAS från 120 m och 80 m överensstämde med 96,7 % för vattenutbredning och största vattendjupen var 0,51 m och 0,48 m. Mellan NH och UAS-data fanns större skillnader i både vattendjup och utbredning.

  Slutsatsen i den här studien blev att olika underlag påverkar den hydrologisk modelleringen genom att t.ex. flödesriktning, vattendjup och utbredning avviker beroende på vilket underlag som används (UAS eller NH) men även upplösning och flyghöjd.

 • 49.
  Sundberg, Julia
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Hyrköp: Intresse och användning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hyrköp är generellt sett nyproducerade boenden som till en början hyrs ut med möjlighet till hyresgästen att förvärva boendet inom en viss tidsram till ett förbestämt pris.

  Uppsatsen syftar till att redogöra hur hyrköp har använts av olika fastighetsbolag och vilka utmaningar som fastighetsbolagen upplever med hyrköp i nuläget och inför framtiden.Arbetet ska även undersöka intresset för hyrköp hos unga vuxna gällande lägenheter och radhus. Kvalitativ och kvantitativ metod har använts, där den kvalitativa metoden har bestått av intervjuer genom e-postoch telefonkontakt med fastighetsbolag och hyresgästföreningen. Den kvantitativa metoden har genomförts som en webbenkät som spridits till respondenterna via sociala medier.

  Hyrköpsmodeller med möjlighet till att bo kvar om köpoptionen inte utnyttjas, möjligheter till att inte bo kvar samt hyrköp som innebär ett köp från första början är de typer av hyrköp fastighetsbolagen har använt sig av.

  Majoriteten av fastighetsbolagen som har deltagit i intervjuerna ser positivt på hyrköp. Att erbjuda hyrköp ger möjlighet till fastighetsbolagen att sälja till de som annars inte köper vilket gynnar både fastighetsbolagen och de som annars inte har möjligheter till att förvärva sitt boende.Unga vuxna anser att få möjlighet till att föst prov bo och sedan köpa det är ett stort motiv till att söka sig till en hyrköpsbostadoch ett motiv till att köpa bostaden är möjligheterna till större kontroll över bostaden. Enkätrespondenterna skattade att sannolikheten till att köpa boendet inom 4–6år om boendet varit tillfredställande till 4–5där 5 var största sannolikhet.

 • 50.
  Svedman, Linda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Svens, Josefina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Vilande lagfart vid köp av del av fastighet: Avskaffande av expeditionsavgiften2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ansökan om lagfart som blir vilandeförklarad vid köp av del av fastighet kan användas för att säkra ägandet. En expeditionsavgift à 825 kronor skall erläggas av köparen när vilandebeslutet tas. Ytterligare en expeditionsavgift à 825 kronor skall erläggas av köparen när den vilande lagfarten blir en beviljad lagfart eller avslagen. Vid motbeslutet uppskov skall ingen expeditionsavgift erläggas för när beslut om uppskov tas. En expeditionsavgift à 825 kronor skall erläggas av köparen när uppskovet blir en beviljad lagfart eller avslagen. 

  Denna studie är begärd av Lantmäteriet och grundar sig i frågan om ett avskaffande av expeditionsavgiften skall ske. Syftet med denna studie är att öka kunskapen kring vilande lagfart vid köp av del av fastighet. Studien undersöker även om expeditionsavgiften påverkar köparens tillvägagångssätt vid köp av del av fastighet. Målet med denna studie är att klargöra hur fastighetsmarknaden ser på expeditionsavgiften för lagfartsansökan som får ett vilandebeslut.   

  För att ta reda på svaret till studiens vetenskapliga frågeställningar har två metoder tillämpats. En kvalitativ studie där intervjuer med tre olika målgrupper har valts ut samt en kvantitativ studie där statistik ur Fastighetsregistret har undersökts.   

  Studiens resultat visar på brist i kunskap om vilande lagfart hos studiens målgrupper. Resultatet visar även att fastighetsmäklare och banktjänstemän sällan rekommenderar försäljning av del av fastighet. Det brister även i informationen ut till kunder och berörda parter om i vilket skede en lagfartsansökan kan göras vid köp av del av fastighet. Handläggare från Fastighetsinskrivningen letar efter orsaker till att lagfartsansökan skall få ett uppskov istället för ett vilandebeslut för att kunden skall slippa den dubbla expeditionsavgiften, vilket tyder på ett ohållbart system. Studiens diskussion omfattar de åsikter som framkommit från studiens resultat. Dessutom diskuteras hur ett avskaffande av expeditionsavgiften för vilande lagfart skulle påverka köp av del av fastighet.   

  Slutsatsen för studien är att fastighetsmarknaden överlag ser på vilande lagfart vid köp av del av fastighet som ett misstag eller som att något saknas istället för en trygghet. Samt att användning av vilande lagfart vid köp av del av fastighet inte skulle ändras vid köp av del av fastighet.

12 1 - 50 av 54
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf