hig.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 835
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Broberg, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Synen på homosexualitet i Bibeln: - En översikt2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Vad står det egentligen i Bibeln gällande homosexualitet? Vilka texter behandlar ämnet, och hur såg man på samkönade relationer i det samhälle i vilket Bibeln uppkom?

  Denna uppsats har som uppgift att ge en överblick över just detta och introducera läsaren till de texter i Bibeln som på något sätt anses behandla ämnet homosexualitet.

   

   

   

 • 102.
  Brown, Eric
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Politics within Religious Studies in Sweden: What are we teaching our students?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate, from a Swedish perspective, at what degree, religious studies teachers are incorporating political factors into their classroom instruction and also attempts to measure their personal tendencies. At the same time, it evaluates the students’ opinions about this subject, and attempts to use their perspectives to verify their teachers’ instructional practices. Furthermore, the present study seeks to identify the sociological aspects which have influenced the religious studies curriculum in Sweden which can be applied to other countries around the world. As a result, it was established that a significant correlation between the teachers’ knowledge and interest in the subject matter had a meaningful impact on the inclusion if sociological aspects of the religious studies course during classroom instruction. This was confirmed through the analysis of group interviews and individually completed questionnaires by both teachers and students in a semi-controlled setting.

 • 103.
  Brännström, Anette
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Elevers bilder av killar och tjejer: en analys av hur tonåringar skildrar människor i bild2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur tonåriga grundskoleelever skildrar människor i bild och hur genus påverkar deras bilder. Genom att analysera 71 bilder som föreställer människor tecknade av elever i årskurs 8 har jag funnit att eleverna nästan uteslutande väljer att rita människor av det egna könet, och att det finns en rad aspekter där pojkars och flickors bilder skiljer sig åt. Människorna tar större plats på flickornas bilder medan pojkarna tecknar personer med fler föremål. Vilken typ av föremål de har skiljer sig också mellan könen. Bilderna uppvisar flera tydliga tecken eleverna använder sig av för att markera genus, exempelvis ögonfransarnas synlighet. Elevernas uppgift gick ut på att avbilda en människokropp med riktiga proportioner, men cirka hälften av flickorna har ritat tjejer med en midja som är ungefär lika smal eller smalare än huvudet. Detta fenomen förekommer inte alls på pojkarnas bilder. 

 • 104.
  Bäcke, Emma
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Malmgren, Lena
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder: Förskollärarnas tankar om aktiviteter i utomhusmiljön och vad de anser främjar barnets utveckling2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har i detta examensarbete valt att lägga fokus på utomhusmiljön vid fyra förskolor i Mellansverige och hur den används som ett pedagogiskt verktyg samt ur ett utvecklingsperspektiv hos barn i förskolan. Det finns mycket forskning kring inomhusmiljön och dess betydelse för barns utveckling och lärande men väldigt lite kring utomhusmiljön och hur barn kan stimuleras till sin egen utveckling i utomhusaktiviteter, vilket vi nu valt att undersöka och diskutera i detta examensarbete. Vi menar att det finns potential att utnyttja utomhusmiljön på ett liknande sätt som den miljö som finns inomhus på förskolan. Vårt syfte är att ta reda på förskollärarnas tankar kring den utomhusmiljö som idag finns på den förskola de arbetar på och hur den används. Vi diskuterar olika fenomen som påverkar barns utveckling och vi vill därmed lyfta olika begrepp och som är relevanta i sammanhanget. Med stöd utifrån litteratur och aktuell forskning, styrdokument samt våra egna erfarenheter under arbetets gång har vi gjort ett antal spännande upptäckter vad det gäller förskollärares tankar kring utomhusmiljön. Det visade sig att de tankar och funderingar dessa 8 förskollärare hade angående aktiviteter på respektive förskola resulterade i en del skillnader men också likheter. Deras tankar kretsar runt det som gynnar barnets utveckling i den utomhusmiljö som finns på förskolan. Förskollärarna utgår från vilka lekredskap och vilket material som finns att tillgå ute på gården men även det som finns inomhus och som kan tas ut om så önskas av barnen. Hur pass riklig vegetation är och som finns på förskolan och i dess närhet spelar också en stor roll i det pedagogiska arbetet. Den kan förskollärarna ta tillvara på och använda som ett hjälpmedel till barnens utveckling. De menar att de strävar efter att ge barnen så många bitar som möjligt och gör det bästa utav det som erbjuds i utomhusmiljön. De vill skapa utmaningar och aktiviteter för barnen där de kan utveckla olika färdigheter så som att bygga upp sin identitet, fin och grovmotorik, självkänsla och att skapa goda relationer med andra barn och med vuxna.  Förskollärarna var alla fullt medvetna om vilken potential utomhusmiljön har och att den har en betydande roll i förskoleverksamheten i lika stor utsträckning som den miljö som barnen rör sig i inomhus. De anser att den går att förändra utifrån barnens behov och önskemål och att deras uppgift som förskollärare är att bemöta barnen där de befinner sig. Det finns dock en skillnad i förskollärarnas tankesätt beroende på placeringen av förskolan om den ligger i stadsmiljö eller i en lantlig miljö. Utformningen har därför en betydande roll i förskollärarnas tankegångar kring utomhusmiljön och barns utveckling.

 • 105.
  Bäckhage, Christina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Empatiarbete i förskolan: Metoder för yngre barns utveckling av den empatiska förmågan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att vara empatisk innebär att vara medveten om andra människors känslor och att handla efter dessa. Vissa forskare anser att denna intelligens är medfödd, men att den som andra intelligenser måste tränas för att utvecklas (Smith 2006; Hoffman 2000) Enligt Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Skolverket 2010) ska empatiarbete finnas med i den dagliga verksamheten, genom att arbetsmetoder som främjar förmåga till inlevelse och medkänsla med andra inkluderas.

  Syftet med arbetet är att undersöka hur förskolepersonal kan ta del av metoder som stöds av forskning, för att stärka och uppmuntra barns empatiska handlingar och utveckla dem. Flera forskare och författare anser att verksamma metoder i detta arbete är vuxnas närvaro och förhållningssätt, hur/att barn får använda känslor och blir bekräftade i dessa samt hur empatiska handlingar uppmärksammas i vardagen (Niss, Hindgren och Westin 2007; Öhman 2003). Genom att systematiskt tillämpa det väsentliga i sådana metoder i en småbarnsgrupp under sex månader, har jag följt och observerat vad de haft för inverkan på barnens empatiska förmåga.

  Observationerna i arbetet är uppdelade i två delar. Första delen visar exempel på spontana empatiska handlingar hos barnen. Dessa observationer har analyserats utifrån Hoffmans (2000) teorier om hur barn reagerar på empatisk nöd. Enligt Hoffman blandar barn i ett till tvåårsåldern ofta ihop andras oro med sin egen och tröstar med medel som lindrar den egna oron, vilket även mina observationer visat. Några av observationerna visar på en stegvis ökad empatisk förmåga, vilket enligt Hoffman sker när barnet anpassar sin handling efter andras behov. Den andra delen av observationerna, som visar på samspel barn- vuxen, har analyserats enligt Vygotskijs teorier om "den närmaste utvecklingszonen" (Smidt 2010), vilken kan förklaras som ett stöd, ofta i dialog mellan vuxen och barn. Den vuxne eller mer kompetente hjälper barnet att komma vidare från sin aktuella prestationsnivå till den potentiella nivån. Mina observationer visar att; genom att förskolläraren i dessa situationer upprättar en dialog som förstärker de empatiska handlingarna, hjälper det barnet att senare återkoppla och reflektera över det som har hänt. En utvärdering i arbetslaget visar att metoderna som använts har haft en positiv inverkan på både arbetslaget och barngruppen.

 • 106.
  Bäckman, Cecilia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Bäck, Maja
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Friluftsliv i skolämnet idrott och hälsa: Faktorer som påverkar undervisningens innehåll i friluftsliv och utevistelse2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks vilka faktorer som påverkar idrottslärares val av undervisning i momentet friluftsliv och utevistelse. Med faktorer menas idrottslärares habitus, den egna definitionen av friluftsliv samt de förutsättningar och begränsningar som finns i skolan. Idén till undersökningen uppstod efter att ha läst Naturvårdsverkets rapport om naturkontaktens betydelse för barns hälsa och miljöengagemang. Ur ett pedagogiskt perspektiv betonas utomhusundervisningens påverkan på kunskaper, attityder och beteenden i naturen samt vilken betydelse naturkontakten har för framväxten av ett mer hållbart samhälle. Denna studie lyfter fram friluftsliv som potentiell undervisningsmetod för att introducera eleverna till naturen. Urvalsgruppen har varit idrottslärare eftersom friluftsliv endast berörs i kursplanen för ämnet idrott och hälsa. Alla idrottslärare i studien är bosatta på orter i närliggande landskap till Gästrikland. Samtliga har förutsättningar till att bedriva friluftsliv och friluftsaktiviteter med hänsyn till den natur som beskrivs i intervjuerna. Resultatet i studien pekar på att idrottslärarnas yrkesmässiga erfarenheter tycks har en mer ofördelaktig påverkan på undervisningen än de personliga erfarenheterna. De personliga erfarenheterna kan sammanfattas med att idrottslärarna, oberoende bakgrund, idag äger både intresse och engagemang för friluftsliv. Vilja att bedriva friluftsundervisning finns hos idrottslärarna, men som ensam ansvarig för momentet blir det svårt att genomföra den undervisning som önskas. Ekonomi, kollegor, organisation och tid är de faktorer som majoriteten av idrottslärarna begränsas av i sin undervisning i friluftsliv och utevistelse. Studien påvisar att miljön kan vara avgörande för vilka aktiviteter som bedrivs, men däremot inte att miljön är avgörande för att kunna bedriva friluftsliv. Alla skolor bevisar att de arbetar med friluftsliv utefter de förutsättningar som finns. Friluftsundervisningen i stort påverkas inte av skolans läge i förhållande till naturen, men däremot friluftsdagarna. Antalet friluftsdagar tycks vara beroende av de naturtillgångar som finns i närområdet.

 • 107.
  Bäckman, Kerstin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Make the mathematics visibly in children's free activities in preschool: Challenges for the teaching profession2010Conference paper (Refereed)
 • 108.
  Bäckman, Kerstin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Meaning making and learning in preschool2010Conference paper (Refereed)
 • 109.
  Bäckman, Kerstin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Preschool Children’s Perspectives in Mathematical Learning2011In: Rights and Education, 2011Conference paper (Refereed)
 • 110.
  Bäckman, Kerstin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Teaching and Learning Geometry in Preschool2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  TEACHING AND LEARNING GEOMETRY IN PRESCHOOL

  The main aim of the study presented in this paper is to explore how preschool teachers can use everyday life settings as teaching and learning situations. The research is praxis near and a goal is to shed light on teaching and learning geometry in three Swedish preschools. In the Swedish preschool curriculum (Lpfö 98 revised 2010, 2011) it is expressed that preschool teachers will create learning environment that enable children to develop the ability to discern and perceive the relationships between concepts. In this on-going research the variation theory (Björklund, 2007; Marton et al., 2004; Runesson; 2006) is used as a theoretical and an analytical framework. In this theory, learning always has an object, ‘what’ and in this study it is geometric figures. The objects are experienced and conceptualized by the children (the learners) in different ways, ‘how’. Marton et.al. (2004) describe three types of the object of learning: the intended object of learning, the enacted object of learning and the lived object of learning. In all, 15 preschool teachers from three preschools are involved in the study. The children are between 1, 5 to 5 years old. In this study the preschool teachers work with variation and contrasts in order to make the object (for example circles) visible for children, and thereby possible to discern. They use fairy tales and children’s play with artefacts as pedagogical tools in everyday life. Observations and documentations are methods to have knowledge of the different forms of the object of learning. So far the findings show that teaching in preschool can be based on a theory of learning where children learn geometry by the discernment of differences and similarities between objects with the help of artefacts in play. The results also show that preschool teachers need knowledge about both the learning theory and the subject. The findings have relevance to Nordic educational research and also in wider areas because it highlights the opportunities for education in preschool; teaching and learning in everyday life.

 • 111.
  Bäckman, Kerstin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Attorps, Iiris
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Teaching Mathematics in the Pre-school Context2012In: Journal of US-China Education Review B, ISSN 2161-6248, p. 1-16Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to describe what kind of knowledge base is needed when pre-school teachers work goal-oriented with children’s mathematical learning. The question of this study aims to answer is: What kind of knowledge base do pre-school teachers need when they work with the object of learning in the pre-school context? Both as a theoretical and an analytical framework, we use variation theory. In all, four pre-school teachers are involved in the study. The research results indicate that it is important for pre-school teachers to have subject and pedagogical content knowledge in order to recognize children’s experiences and be aware of their expressions.

 • 112.
  Bäckman, Kerstin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Bose, Kabita
  University of Botswana.
  Iller Givell, Marika
  Teaching/Learning of Mathematics in Preschools: A case of Botswana and Sweden2011In: Education from birth: Research, Practices and Educational policy, 2011Conference paper (Refereed)
 • 113.
  Bäckman, Kerstin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Hammarberg, Annie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Bose, Kabita
  Department of Primary Education, Botswana.
  Different Cultures, Different Contexts: Teaching Mathematics and Science in Botswana and Sweden2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

   

   

 • 114.
  Bäckman, Kerstin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Hammarberg, Annie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Bose, Kabita
  University of Gabarone.
  Teaching Mathematics And Science In Botswana And Sweden: A Comparative Account2013In:  , 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Preschool teachers need a knowledge base that includes pedagogical and didactical knowledge together with the subject knowledge. This paper sheds light on preschool teachers’ experiences in mathematics and science teaching in the early years. The paper covers the situation in Botswana, a developing country and Sweden, a developed one. The aim is to present a comparison of the pedagogical and didactical knowledge of a preschool teacher in mathematics and science. The study highlights Pedagogical Content Knowledge (PCK) and didactical considerations of maths and science teaching in preschools with reference to varied contexts, cultures and values. The Research intends to find out existing practices and derive the best method of teaching math and science in countries with diverse cultural and traditional framework. The survey conducted used a sample of 72 preschool teachers in Sweden and 64 in Botswana. Questionnaires and Focus Group Discussions were used for data collection; quantitative as well as qualitative analysis was used to compare the groups in the research study. The findings show that the context and culture play a significant role in teaching learning process. In a developing country like Botswana, the teachers were untrained in ECE and needed professional training to acquire pedagogical and content knowledge to plan maths and science activities and use available resources effectively. In a developed country like Sweden, on the contrary, teachers were trained in ECE, who planned activities and used available resources effectively and yet emphasised on updating content knowledge through specialized training. Both the countries however, need a Science Centre, documentation of experiences, knowledge handling and an administrative support to execute the BEST PRACTICE in teaching of mathematics and science to young children.

 • 115.
  Bäckman, Kerstin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Hammarberg, Annie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Iller Gesell, Mio
  Matematikundervisning i förskolan : Vad då undervisning!?2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  I samband med implementeringen av den reviderade läroplanen har matematik och undervisning som begrepp samt hur förskollärare förhåller sig till detta aktualiserats. När förskollärare ska förhålla sig till barns matematiska lärande är omsorg hela tiden en lika viktig aspekt. Det är viktigt att båda begreppen finns med i förskolans pedagogik och didaktik. Syftet med aktionsforskningsprojektet är att förskollärarna och barnskötarna med stöd i teorier ska fördjupa sina kunskaper. Med frågeställningar som rör undervisning i matematik ska deltagarna tillsammans utveckla metoder för att tillgodose alla barns möjlighet att lära utifrån sina perspektiv.

   

  Projektets utgångspunkter och frågeställningar berör och problematiserar:

  • Undervisning i förskolan,      omsorg och lärande
  • Matematik i förskolan
  • Barns intressen och      erfarenheter
  • Urskiljning av lärandeobjekt
  • Dokumentation
  • Värdering

   

  Teoretiskt ramverk är variationsteori (ex.  Björklund, 2007),  estetiska uttrycksformer (ex Bamford, 2006) och  TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (Nylund m.fl, 2010). Förutom dessa teoretiska perspektiv har de 15 deltagande förskollärarna från tre etniskt mångkulturella förskolor läst Nylund, Rönnerman, Sandback och Wilhelmsson (2010). De pedagogiska verktyg som förskollärarna använder sig av är loggboksskrivande, observationer, intervju/samtal med barnen och dokumentation (förutsättningar-process-resultat-reflektion. Projektet är en del av arbetet inom forskargruppen Early Childhood Education (ECE) vid Högskolan i Gävle och i samarbete med University of Botswana (ett Sida finansierat projekt).

   

   

   

   

 • 116.
  Bäckman, Kerstin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Hammarberg, Annie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Iller Gesell, Mio
  Gävle kommun.
  Matematikundervisning i förskolan: Vad då undervisning!?2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Matematikundervisning i förskolan - Vad då undervisning!? 

  I föreläsningen presenteras ett aktionsforskningsprojekt där vi fokuserat på förskollärares matematikundervisning i etniskt mångkulturella förskolor.  I projektet medverkar 15 förskollärare som alla arbetar på etniskt mångkulturella förskolor.

  Vi problematiserar undervisningsbegreppet och beskriver hur vi med stöd i bl.a. variationsteori synliggör det matematiska innehållet i förskolans vardag, där omsorg och lärande, tillsammans med barns intressen och erfarenheter utgör en grund. I undervisningen används estetiska uttrycksformer och Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK). Pedagogiska verktyg i aktionsforskningen är till loggboksskrivande, observationer, intervju/samtal och dokumentation (förutsättningar-process-resultat-reflektion).  Vi visar hur barns intressen och erfarenheter kan synliggöras och tas till vara i undervisnings- och lärandesyfte. Exempel från verksamheterna kommer att visas tillsammans med hur vi dokumenterar barns erfarande.

   

  Projektet har även ett samarbete med lärare och forskare i Botswana och vi kommer också att berätta om våra erfarenheter från de enkätundersökningar vi gjort beträffande vilka kunskaper som förskollärare i anser sig behöva i matematikundervisning.

   

  Projektet är en del av arbetet inom forskargruppen Early Childhood Education (ECE) vid Högskolan i Gävle och i samarbete med University of Botswana (ett Sida finansierat projekt).

 • 117.
  Bååth Bergstedt, Elin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Gamla bilder, nya identiteter: En queerteoretisk analys av samtida tolkningar och användningar av bilder, berättelser och föreställningar om fornskandinavisk religion2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fornskandinavisk religion har historiskt sett i hög utsträckning tolkats inom en patriarkal diskurs. I min uppsats bereder jag plats för röster hos människor för vilka fornskandinavisk religion är personligt betydelsefull, men som tolkar och använder sig av den på ett subversivt sätt. Undersökningen bygger på organiserade samtal förda mellan mig och ett antal samtalsdeltagare. För att utljämna maktbalansen mellan forskare och studieobjekt har jag valt att rikta forskarblickan mot ett fält jag själv tillhör, och i studien betraktar jag därför mig själv inte bara som samtalsledare, utan även samtalsdeltagare, och gör mina egna erfarnheter till föremål för analys genom introspektiv metod.

       

   Mitt forskningsperspektiv är queerteoretiskt, och i fokus i studien står de sätt på vilka bilder, berättelser och föreställningar om fornskandinavisk religion används som en del i skapandet av normöverskridande genusidentiteter. I undersökningen framkommer det att samtalsdeltagarna tolkar den fornskandinaviska religionen som präglad av mångfald och jämlikhet, i kontrast till en monoteistisk, dualistisk världsbild. Det queera, gränsöverskridande och kaotiska uppfattas ha en betydelsefull plats i religionen, och man betraktar detta som en källa till kreativitet och kraft. Sejden förknippas särskilt med genusöverskridande, vilket kopplas till att gränsöverskridande av olika slag ses som en källa till kraft och kunskap inom shamanska kulturer världen över. Sejden framstår även som betydelsefull i skapandet av normöverskridande genusidentiteter genom att rollen som völva särskilt försätter kvinnligt kroppsmarkerade individer i en maktposition. Normen för hur en ”kvinna” ska vara utmanas ytterligare genom de bilder av självständiga, mäktiga och ambivalenta gudinnor som framträder i samtalsdeltagarnas tolkningar.

 • 118.
  Bååth, Elin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Gudinnan och kvinnligheten: En feministisk analys av språket kring kön, kropp och kvinnlighet inom samtida svensk gudinnereligiositet2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie är en undersökning av språket kring kön, kropp och kvinnlighet inom samtida svensk gudinnereligiositet, samt en diskussion av förhållandet mellan detta språk och feministiska respektive patriarkala föreställningar och värderingar. Undersökningen bygger på samtal kring symbolen ”Gudinnan” med utövare av gudinnereligiositet. I min studie sätter jag in de analyser som växer fram i samtalen i en större gudinnereligiös och feministisk kontext, samt ställer dem i relation till en nyare, för ämnet relativt oprövad feministisk teori: Donna Haraways poststrukturalistiska, kroppsmaterialistiska feminism.      

  I studien framkommer det att det gudinnereligiösa språket i hög utsträckning handlar om att benämna sina egna upplevelser, snarare än att uttala sig generellt och objektivt, vilket leder till att en mångfald av perspektiv på Gudinnan, kön, kropp och kvinnlighet framträder parallellt. Samtidigt framkommer dock ett antal perspektiv på Gudinnan, kön, kropp och kvinnlighet som tenderar att bli normativa inom gudinnereligiositeten, vilket till stor del tycks bero på den normativa effekt som skrivet material från traditioner som wicca, new age, jungiansk teori, samt amerikansk feministisk wicca har. Dessa normativa perspektiv tycks innefatta både berättelser som kan betraktas som problematiska, och berättelser som kan betraktas som feministiskt kraftfulla, men utifrån Haraways teorier är det alltid att betrakta som problematiskt när vissa berättelser etablerar sig som normativa och entydiga. Sammantaget framstår det därför i denna studie som att gudinnereligiositetens kanske allra främsta feministiska utmaning är att producera en mångfald berättelser, bilder och förklaringsmodeller om gudinnor, kön, kropp och kvinnlighet, och att ge utrymme för motsägelser, motsättningar och dissensus. Snarare än att betrakta den feministiska religiositeten som ett religiöst alternativ med alternativa svar och lösningar, skulle man kunna se den som ett kritiskt perspektiv, vars uppgift är att ständigt problematisera de försök till svar och lösningar som presenteras, och göra uppror mot alla tendenser till normer och entydighet – vare sig de kommer utifrån från patriarkala idétraditioner, eller inifrån rörelsen själv.

 • 119.
  Callmer, Elin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Söderlind, Frida
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  "Driva och stanna": Fokusgruppsamtal med dramapedagoger om att kombinera ett dramapedagogiskt ledarskap med ett regissörskap2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet var att beskriva, förstå och kritiskt analysera tre dramapedagogers beskrivna upplevelser av att kombinera ett dramapedagogiskt ledarskap med ett regissörskap. Genom fokusgruppsamtal framkom upplevelser av att arbetet som dramapedagog och regissör innebär att leda två parallella processer, dels en med fokus på gruppens utveckling och dels en som ska mynna ut i en konstnärlig produkt. Att leda arbetet beskrivs som utmanande och förvirrande, men också som fritt och kreativt. Kombinationen av ledarskap upplevs innebära en balansgång mellan att ”driva och stanna”.

   

  I resultatet framkom olika faktorer som påverkar upplevelserna, såsom förväntningar från arbetsplats och gruppdeltagare, en upplevd brist på tillit till dramapedagogernas konstnärliga ledarskap och bristande förståelse för vad dramapedagogik är. Andra faktorer som påverkar upplevelserna är gruppdeltagares känslor av oro och nervositet under föreställningsarbete, tidsramen, samt den utbildning informanterna har.  

   

  I analysen kopplas informanternas utsagor till litteratur och tidigare forskning som berör relationen mellan drama och teater, samt ledarskap inom de båda områdena. En slutsats är att den konflikt som funnits mellan drama och teater, är avklarad på en teoretisk nivå, men fortfarande är en realitet i praktiken och påverkar dramapedagoger som arbetar med scenkonstnärlig produktion. 

 • 120.
  Campagnola, Katarina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Astrology in the field of psychology: A study on Jung's typology and the four astrological elements2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 121.
  Carlander, Marina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Garplind, Ewa
  Träffpunkten i Gävle - lägg liv till åren!2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Befolkningen blir äldre. Medellivslängden efter 65 år var 2010 21,1 år för kvinnor och 18,2 år för män. Äldre i den tredje åldern ökar vilket ställer nya krav på samhället. Social samvaro är en faktor som gynnar äldres upplevda hälsa positivt. Syftet med undersökningen var att få kunskap om ålderspensionärers, 65 år eller äldre, upplevda hälsa har påverkats av att de börjat besöka träffpunkten i Gävle. För att uppnå undersökningens syfte genomfördes kvalitativa intervjuer med åtta ålderspensionärer i åldersspannet 66-83 år. Resultatet gav följande kategorier meningsfullhet, fysisk och psykisk hälsa, gemenskap, livsharmoni samt hälsokorset. I tolkningen av dessa kategorier drogs slutsatsen att deras upplevda hälsa har påverkats positivt i och med besök på träffpunkten i Gävle.

 • 122.
  Carlson, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Comments on Alison McIntyre, "Fruitless remorses: Hume's critic of the penitential project of The Whole Duty of Man"2013Conference paper (Refereed)
 • 123.
  Carlson, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Därför varken kunde eller borde Hume anta en begreppslig relation mellan känslan av stolthet och idén om jaget2013In: Swedish congress of philosophy/Filosofidagarna: 14-16 juni 2013, 2013Conference paper (Other academic)
 • 124.
  Carlson, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Hume och den moraliska känslan2011In: Förnuft, känsla och moral: perspektiv på David Hume / [ed] Robert Callergård, Stockholm: Thales , 2011, 1Chapter in book (Other academic)
 • 125.
  Carlson, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Recension av Filosofiens annet kjønn, Pax forlag, Oslo 2011, Författare: Tove Pettersen2011In: SalongenArticle, book review (Other academic)
 • 126.
  Carlson, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Relational autonomy, gender norms, and feminist intuitions2013Conference paper (Other academic)
 • 127.
  Carlson, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  The Moral Sentiments in Hume's Treatise: A coherent Reading2012In: / [ed] Wade Robinson, 2012Conference paper (Refereed)
 • 128.
  Carlson, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  What should I feel? Envy or pride?2011In: Neither/Nor: Philosophical Papers Dedicated to Erik Carlson on the Occasion of His Fiftieth Birthday / [ed] Rysiek Sliwinski and Frans Svensson, Uppsala: Uppsala universitet , 2011, 1, p. 49-52Chapter in book (Other academic)
 • 129.
  Carlsson, Carina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Balansgång med fingertoppskänsla i gränsland: En kvalitativ studie om hur ledare för dramapedagogiskt arbete beskriver gränssättande mellan dramapedagogik och terapi2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur ledare för dramapedagogiskt arbete med utsatta barn och ungdomar upplever och beskriver sin ledarroll. Fokus ligger på hur de beskriver skillnaden mellan dramapedagogik och terapi men främst hur de beskriver och hanterar ett gränsland i en dramapedagogisk verksamhet som kan tippa över i en terapeutisk situation. Tre kvalitativa intervjuer och en mailintervju har gjorts med fyra olika kvinnor, med olika utbildningsbakgrund; dramapedagoger, socionomer och beteendevetare.

  I resultatet av de fyra kvinnornas beskrivningar utifrån frågeställningarna har tre aspekter kunnat utläsas som viktiga då det gäller att kunna hantera en dramapedagogisk verksamhet för utsatta barn och ungdomar, för att inte hamna i, eller för att kunna hantera att vara i ett gränsland mellan dramapedagogik och terapi. De tre aspekterna är

  SYFTET, LEDARROLLEN samt FINGERTOPPSKÄNSLA.

 • 130.
  Christensson, Pål
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Dramapedagogik som metod för estetisk fostran2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen söker efter dramapedagogiska metoder som kan användas i en allmän estetisk fostran. Först undersöks begreppet estetisk fostran med fokusgrupper som metod. Fokussamtalen tolkas med hjälp av Reads (1956) tankar om estetik indelad i tre olika aktiviteter: Självuttryckets aktivitet, Iakttagandets aktivitet och Uppskattningens aktivitet. Undersökningens framåtsyftande syfte bygger på flera forskares (Lindgren 2006 m.fl.) uppfattningar om estetikbegreppets glidning från ett mediespecifikt perspektiv, det vill säga en estetik som har med konstnärlig aktivitet att göra, till ett medieneutralt perspektiv, alltså en estetik som inte har med konstnärlig aktivitet att göra. Resultatet tolkas och analyseras alltså utifrån ett medieneutralt perspektiv. Detta gör också att den estetiska fostran som undersökningen avser kan anses vara allmän, alltså gälla alla, inte bara de som är intresserade av konstnärlig aktivitet.

  I analysen ställs dramapedagogikens olika metodtraditioner och syften i relation till den i undersökningen definierade allmänna estetiska fostran. Här används framförallt Sternudds (2000) fyra dramapedagogiska perspektiv som analysredskap.

  I en estetisk fostran under självuttryckets aktivitet kan dramapedagogiken bidra med metoder som kan kopplas till det personlighetsutvecklande perspektivet på så sätt att trygghet är en förutsättning för allt lärande.

  Under iakttagandets aktivitet kan dramapedagogiken handla om att nå insiktskunskap genom en förankring i känslor. Dessa känslor skapas i individen genom agering i lärandesituationer och detta gäller generellt för dramapedagogik och kopplas därför inte till något speciellt perspektiv enligt Sternudd (2000).

  Dramapedagogik kan under uppskattningens aktivitet kopplas ihop med det konstpedagogiska perspektivet, det kritiskt frigörande perspektivet och det holistiskt lärande perspektivet i fråga om att på olika sätt göra elever till det som i uppsatsen kallas världsmedborgare.

  Nyckelord: Estetisk fostran, estetik, dramapedagogik, fostran

 • 131.
  Clason, Anna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Clason, Per-Anders
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  En syn på det livslånga lärandet: Litteraturstudie av åtta studentuppsatser2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this essay, we examine what kind of themes that are found in essays written by students who have studied within the teacher programme at universities in Sweden. The goal of our essay is to find themes that are reoccurring in eight student essays, and that can be understood through the concept of lifelong learning. Our essay combines three research methods. It is mainly an essay where we utilize qualitative reading research, but we have also gained inspiration from hermeneutics and the critical thinking.

  The result of our study shows that students within the teacher programme in Sweden are well aware of the strong points found within the concept of lifelong learning. Three themes were found that were reoccurring within all essays. These were the teacher as a role-model, as well as a person of empathy. We also found the need for a teacher to be a reflective practician. Lastly, the teacher needs to be a good communicator.

  The idea of the teacher being a role model were mainly found within essays written towards pre-school education. The need for being a reflective practician were found in essays written towards upper secondary levels as well as adult education, whereas the idea of the teacher being a good communicator were mainly found in essays concerning adult education.

   

 • 132.
  Clason, Per-Anders
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  I dina händer, O Tärning!: En religionspsykologisk litteraturanalys av protagonisten i George Cockcrofts berättelse om Tärningsspelaren2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats ämnar, att med bakgrund i den analytiska psykologin, analysera jag-utvecklingen hos Luke Rhinehart, huvudkaraktär i George Cockcrofts berättelse Tärningsspelaren. Uppsatsen redogör för protagonistens psyke med hänvsning till citat ur berättelsen, och diskuterar dessa citat med bakgrund i den analytiska psykologin. Målet är att förstå protagonistens förhållande till tärningen, och däri finna vilka psykiska krafter som är aktiva och som bidrar till den underkastelse berättelsens protagonist företar sig i kombination med tärningen.

 • 133.
  Clavebro, Ellen
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  E-utbildning ur kundservicehandläggares perspektiv - en intervjustudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fler och fler arbetsplatser erbjuder idag e-utbildningar till sina anställda. Syftet med denna studie var att undersöka några anställdas upplevelser av e-utbildning som erbjuds av arbetsgivaren. För att uppnå syftet med studien användes en kvalitativ studieansats. Genom intervjuer med fyra kundservicehandläggare på en myndighet har studiens resultat framkommit. Resultatet av undersökningen visar att de anställda var positivt inställda till e-utbildning men ville gärna att det kombinerades med traditionell utbildning, då samtliga påtalade att de saknade det personliga mötet i e-utbildningar. Studien visar också att konstruktionen av e-utbildningen är viktig för motivationen och deltagandet i e-utbildningar. Uppbyggnaden ska vara så lättförståelig som möjligt för att inte skapa frustration över några hinder som annars kan uppstå och påverka inlärningen och motivationen hos deltagarna. Den tredje slutsatsen i resultatet är att respondenterna, som i denna undersökning arbetar på en kundservice, påtalar att deltagaren bör få tillräckligt med tid när man ska genomföra en e-utbildning. 

 • 134.
  Cogne, Julia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Utformning av förskolans inomhusmiljö utifrån ett genuspersketiv.2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 135.
  Cowlin, Justin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Military elite or sect?: A qualitative analysis of the British Royal Marines.2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to investigate if there exists any relation between what is generally considered Britain’s foremost elite military unit, HM Royal Marines and a manipulative religious sect. With theoretical data defining a manipulative religious sect, and empirical data gathered from interviews with a number of former royal marines, this essay looks at the attributes common to these two very different organisations. Interestingly, even though the experiences of members of such organisations seemed to bare some resemblance; the motivation for any comparability was quite different. This phenomenon seemed to affect the whole study, and the findings did not confirm any substantial relation between the two organisations in accordance with the strict definitions applicable to a manipulative religious sect.

   

 • 136.
  Cowlin, Justin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Military elite or sect?: A qualitative analysis of the British royal marines2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to investigate if there exists any relation between what is generally considered Britain’s foremost elite military unit, HM Royal Marines and a manipulative religious sect. With theoretical data defining a manipulative religious sect, and empirical data gathered from interviews with a number of former royal marines, this essay looks at the attributes common to these two very different organisations. Interestingly, even though the experiences of members of such organisations seemed to bare some resemblance; the motivation for any comparability was quite different. This phenomenon seemed to affect the whole study, and the findings did not confirm any substantial relation between the two organisations in accordance with the strict definitions applicable to a manipulative religious sect. 

 • 137.
  Cowlin, Justin Lee
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Conflicting perceptions of bullying: an investigative study of parents, teachers and pupils' understanding of bullying behaviour.2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bullying is a common phenomenon among all social groups, whether that be within the school, at work or among other social spheres. It can have serious consequences for the target and can arise in many visible and not so visible forms. Within the school environment bullying often occurs out of sight and undetected. If schools are to effectively overcome the negative effects of this complex social behaviour teachers, pupils and their parents need to take steps to develop and unify their perception of this common form of abuse in schools. Thus the aim of this essay was to examine teachers, pupils and parents’ perceptions of bullying behaviours in correlation with researchers understanding of this complex social behaviour. A quantitative approach was used in this essay to investigate upper-secondary school teachers, pupils and parents’ perception of the term bullying? Having gathered the results of the empirical data, many of the extracts from the subjects open responses could be categorised, and have been for the purpose of analysis under the appropriate headings pertaining physical and psychological forms of bullying behaviour. The results of this research illustrated a diverse and on occasion inadequate understanding of bullying behaviours among the respondents, despite the implementation of an anti-bullying programme (Likabehandlingsplan), required by Swedish law. Furthermore, many respondents illustrated the tendency to define bullying behaviour solely from the actions of the perpetrator. Are then the schools included within the scope of this essay at fault and failing to inform respondents of the complexity of bullying behaviour? Schools need to listen carefully to what adolescents are reporting as well as help teachers, pupils and parents develop a more inclusive, objective and balanced definition of bullying behaviours. This will not only have a positive effect for the individual (target) but may also help in identifying, reporting and combating incidents of direct and indirect forms of abuse, regardless of how insignificant one first perceives the act of bullying to be.

   

 • 138.
  Dahlberg, Calle
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom: en litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna forskningsöversikt är att undersöka var elever med Aspergers syndrom utvecklasbäst när det gäller deras sociala samt kunskapsmässiga färdigheter. För att uppnå detta syfte så harjag utgått ifrån tre centrala frågor som alla är viktiga för att kunna förstå de olika faktorer sompåverkar dessa elevers skolgång. Uppsatsen har utgått ifrån vilka för- och nackdelar som eninkluderad verksamhet för med sig i jämförelse med alternativet, dvs. undervisning i mindrespeciellt anpassade klasser för elever med Aspergers syndrom. Det teoretiska perspektiv som jag haranvänt mig av i denna fråga är det så kallade dilemmaperspektivet, där man hellre lyfter upp enproblematik för diskussion än framhäver ett enskilt svar eller lösning. Med det i fokus så vill jaggenom denna uppsats bidra med att lyfta en viktig fråga till diskussion i hopp om att förändraskolans verksamhet för elever med Aspergers syndrom till det bättre.

  Av studien framkommer det i resultaten att det finns både för- och nackdelar med en inkluderadverksamhet, för både eleven i fråga, dess klasskamrater samt lärare och skolledning. Detta om manuppnår en väl fungerande verksamhet, men resultatet visar också att denna verksamhet mångagånger är svår att få till och då gynnar den verksamheten ingen utav dessa tre grupper. För att uppnåen välfungerande verksamhet för elever med Aspergers syndrom har litteraturen genomgåendetryckt på att lärare och skolledning måste ha kunskap/kompetens om Aspergers syndrom så att dekan skapa en bra studiesituation för dessa elever. Lärarna och skolledning har detta krav på sigutifrån gällande skollag samt läroplaner. Verkligheten visar dock något annat, då en nyundersökning kritiserar skolan och lärarna för deras bristande kompetens när det gäller attupprätthålla en god studiemiljö för dessa elever. Denna undersökning stödjer de erfarenheter somjag har ifrån arbete och vikariat inom området. Detta resultat belyser därför en verklighet som liggerlångt ifrån det som står i skolans styrdokument.

  Slutsatsen av denna studie är att begreppet inkludering innefattar och grundar sig i något mycketmer komplext än det som händer i klassrummet. Inkludering är ett begrepp som bottnar i vårdemokratiska värdegrund och samhällets vision ”en skola för alla ” som menar att skolan ska varaplats för alla, oavsett funktionsnedsättning, handikapp, religion, etnicitet o.s.v. Därför är dennaproblematik med elever med Aspergers syndrom i de ordinarieklasserna således inget problem därman finner ett enkelt svar, utan den speglar samhällets olika värderingar och prioriteringar.

 • 139.
  Dahlberg, Hillevi
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences. Lärarprogrammet.
  Mångfald i förskolan: Om förskollärares yrkesetiska förhållningssätt, att tillämpa ett arbetssätt som stödjer alla barns utveckling och lärande2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Dahlberg, Hillevi (2013). Mångfald i förskolan. Om förskollärares yrkesetiska förhållningssätt, att tillämpa ett arbetssätt som stödjer alla barns utveckling och lärande. Examensarbete i didaktik. Lärarprogrammet. Akademin för utbildning och ekonomi. Avdelningen för kultur-, religions och utbildningskunskap. Högskolan i Gävle.

  Sammanfattning

  Detta examensarbete handlar om förskollärares erfarenheter av mångkulturellt arbete i förskolans verksamhet. Förskolorna beskriver hur de arbetar utifrån de olika styrdokument som råder i för den svenska förskolan, vad det gäller till exempel normer och värden. Syftet med denna undersökning har varit att beskriva och analysera förskollärares erfarenheter av olika arbetssätt och förhållningssätt i den dagliga verksamheten för att främja barns olikheter, i mångfalds perspektiv. Undersökningen bygger på en flerfallsstudie där jag undersöker tre förskolors mångkulturella arbete i olika bostadsområden i en medelstor svensk stad. Fokusgrupper har använts som datainsamlingsmetod, detta för att erbjuda informanterna i studien möjlighet för resonemang och reflektion i det ämnesområde som studien fokuserar.

  Resultaten i studien visar att de flesta förskollärarna känner en osäkerhet i hur de ska tolka begreppen i studien i förhållandet till förskolornas verksamhet. Det framgår även i undersökningen att fallens möjligheter och behov av olika punkt insatser för att bedriva en förskoleverksamhet utifrån läroplanens riktlinjer ser olika ut, vilket grundare sig på att förskolorna ligger i olika bostadsområden. Anledningen till de olika beskrivningarna av arbetssätt och tolkningar vad det råder barns kulturella olikheter, är troligtvis deras tolkning av kulturella olikheter.

  I tidigare forskning framkommer det att i dagens mångkulturella och globaliserade samhälle behövs ökad förståelse för hur barn söker kunskap, konstruerar identiteter och skapar mening. Det har framkommit i studien att några förskollärare tolkar och ser på barnens kulturella bakgrund och olikheter på ett sätt som gör att mångfalden osynliggörs. Forskningen beskriver även vikten av att lyfta fram likheter och olikheter som betydelsefullt för barn, vilket skapar bra förutsättningar för barnen att bli toleranta inför varandras kulturer.

  En slutsats i studien är att det finns brister och det framgår även en viss osäkerhet om hur arbetet på förskolorna ska bedrivas för att främja barns olikheter. Det förefaller att det finns en tendens att det saknas metoder och en medvetenhet om hur förskollärarna vill, kan och ska förhålla sig i en förskoleverksamhet i dagens samhälle som kräver ökad förståelse.

   

  Nyckelord: Kultur, Mångfald, Interkulturellt förhållningssätt 

 • 140.
  Dahlbo, Jonatan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Intervjuer om hinder och motiv med fjorton tidigare gymtränande fysiskt inaktiva individer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 141.
  Dahlin, Olov
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Religous studies.
  Att "rensa" hemsökta hus: En gammaltroendes botandeverksamhet2014In: Helig hälsa / [ed] Jessica Moberg och Göran Ståhle, Stockholm: Dialogos Förlag, 2014Chapter in book (Other academic)
 • 142.
  Dahlin, Olov
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Religous studies.
  The New Student - individualized and subjectivized2011In: The New Student as a Didactic Challenge / [ed] Jari Ristiniemi och Olof Sundqvist, Gävle: Högskolan i Gävle , 2011, p. 87-102Chapter in book (Refereed)
 • 143.
  Dahlrot, Erica
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Gud eller Big Bang: En argumentation mellan religiös tro och den vetenskapliga världsbilden2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Jag har gjort en textanalys av fem böcker skrivna av författare och forskare där det gemensamma ämnet för litteraturen är Guds existens. Böckerna är Richard Dawkins Livet flod, Richard Dawkins Illusionen om Gud, John Lennox Guds dödgrävare, Christer Sturmark Tro och vetande 2.0 och Stefan Gustavsson Kristen på goda grunder. De frågor jag ställer mig är om diskussionen mellan den religiösa sidan och den vetenskapliga sidan diskuterar Guds existens på samma plan eller om dessa två sidor diskuterar bevisen på olika nivåer.  Analysen görs med genom en komparativ studie där frågan om arguments hållbarhet och relevans diskuteras. Frågeställningarna i mitt arbete är att visa på vilka argument som används när vetenskap och religion diskuteras samt om det finns några argument som väger tyngre än andra?

       De diskussioner som jag lyft ur litteraturen handlar om tro och vetande, och om dessa står på helt olika sidor av varandra eller inte. De diskussioner som förs rör frågor så som, är tron en blid tro utan underbyggda resonemang eller handlar tron om just dessa underbyggda resonemang. Är vetenskapen en form av bevis för eller emot Gud? Kanske är det så att tron inte är vetandes motsats utan dess förutsättning och ett gensvar på de bevis som finns. Behöver verkligen naturlagarna ha en förklaring? Är förklaringen Gud eller är naturlagarna en förklaring av sig själv. Kan vi få svar på livets mening med hjälp av en Gud eller är det så att det inte finns en mening. Är skapelsen bara en tillfällighet eller handlar det överhuvudtaget inte alls om slumpen för någon av parterna. Är svaret att det finns en högre makt som styr skapelsen eller är det bara vårt DNA som gör vad som krävs för att överleva? Dessa är några av de frågor som diskuteras mellan författarna representerade i min uppsats.

       Visst finns det vissa argument som väger tyngre än andra. Många gånger är det representanterna för den troende sidan som håller sig mest till sakfrågan. Dawkins och Sturmark argumenterar ibland genom att försöka ta poäng i form av humor och ironi. Som jag ser det är det dock tron i detta fall som får försvara sin syn på Gud. Det är även denna sida som står lite i underläge sett utifrån debattens ämne, inte just bara i dessa fall som jag tar upp, utan även sett över tid. Det stora problemet med argumenten är att personerna, som argumenterar, inte alls läser av bevisen på samma sätt. Samt att bara för att det finns hållbara och relevanta förklaringar på Guds ickeexistens så utesluter inte det den psykologiska funktionen Gud har, i form av tröst och mening.

 • 144.
  Dalkarls, Malin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Rostami, Mahta
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  En kartläggning av hur brottare upplever, hanterar och påverkas av stress: en intervjustudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskningens syfte var att kartlägga upplevd stress bland brottare, hur upplevelserna påverkat dem samt vilka copingstrategier som användes. Metoden som användes för denna undersökning var kvalitativa intervjuer med ett fenomenologiskt synsätt. Undersökningen visade att stress var något som alla deltagande brottare har upplevt och som de på olika sätt blivit påverkade utav. De flesta ansåg att stressen främst berodde på tidsbrist, pressen att prestera samt förväntningar från andra. De vanligaste biverkningarna av stressen var framförallt mentala såsom irritation och meningslöshet men också fysiska som magont och nervositet. Vilka copingstrategier som fungerade effektivast för brottarna varierade men de vanligaste strategierna var att lyssna på musik eller att överlåta ansvaret på tränare eller familjemedlemmar.

 • 145.
  Deborg, David
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Religous studies.
  Exploring collaborative education: a reflexive perspective on didactics2011In: The new student: as a didactic challange / [ed] Ristiniemi, Jari & Sundqvist, Olof, Gävle: Högskolan i Gävle , 2011, p. 103-122Chapter in book (Refereed)
 • 146.
  Deborg, David
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Religous studies.
  Möten för "religionslärarkunskap": om undervisning och lärande i religionsdidaktik2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  I detta paper presenteras mitt avhandlingsprojekt som syftar till att undersöka hurreligionslärarkunskap konstrueras i det trepartsmöte som sker då högskolans lärarutbildare besöker en lärarstudent under den verksamhetsförlagda utbildningen. Vad konstrueras som väsentlig kunskap för en religionskunskapslärare i gymnasieskolan? De övergripande frågeställningarna antyds i titeln: Vad är ”religionslärarkunskap”/religionsdidaktisk kunskap? Vad behöver en gymnasielärare i religionskunskap veta och kunna? De frågeställningar som utvecklar projektets syfte är: a) Hur konstrueras religionslärarkunskap i mötet mellan lärarstudenter och lärarutbildare? b) Vilken religionslärarkunskap konstrueras i mötet mellan lärarstudenter och lärarutbildare? De metoder som används för att generera det empiriska materialet är observationer och intervjuer. Genom observation undersöks vilken kunskap som synliggörs och hur mötet genom samtalet konstruerar kunskap (Watt Boolsen, 2007). Den kvalitativa halv-eller semistrukturerade intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009) används som kompletterande metod för att generera empiri som möjliggör en djupare förståelse av hur forskningsfrågorna kan besvaras och hur mötet kan förstås. Den genererade empirin analyseras enligt Hjerm & Lindgrens modell för kategorisering, kodning och tematisering. (Hjerm & Lindgren, 2010). Valet av trepartsmötet som det huvudsakliga studieobjektet grundas i att lärarutbildningen å ena sidan är en sammanhållen utbildning, men å andra sidan bedrivs i två skilda sociala praktiker (Afdal, 2010), den högskoleförlagda-och den verksamhetsförlagda utbildningen, vilket kan skapa spänningar. Trepartsmötet är kanske enda gången som lärarstudenten utbildas i en gemensam kontext, tillsammans med både läraren från högskolan och handledaren från praktikskolan. Frågan är vilken religionsdidaktisk kunskap, vilken ”religionslärarkunskap”, som konstrueras i dessa förhandlingar?

 • 147.
  Deborg, David
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Religous studies.
  Postsekulära elever?2011In: Religion och livsfrågor, ISSN 0347-2159, no 3, p. 10-12Article in journal (Other academic)
 • 148.
  Deborg, David
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Religous studies.
  Religionsdidaktik i trepartssamtalets praktik: Perspektiv på kunskapsförhandling i mötet mellan akademi och yrke2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  I bidraget diskuteras ämneslärarutbildningens trepartssamtal ur ett religionsdidaktiskt perspektiv. Syftet är att belysa frågan om vilken lärarkunskap som görs central i trepartssamtalet samt att bidra med perspektiv på hur förhandlingen kan gå till. Baserat på två observationer av religionsdidaktiskt inriktade trepartssamtal under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) mellan student, lokal lärarutbildare (handledare) och lärarutbildare från högskola/universitet görs en prövande analys för att visa på tendenser i materialet. De centrala frågor som diskuteras rör dels process; hur trepartssamtal konstruerar religionslärarkunskap, och innehåll; vad som i samtalen kan förstås som religionslärarkunskap. Därmed prövas i bidraget begreppet religionslärarkunskap som en lärares religionsdidaktiska kunskap, i betydelsen viktiga kunskaper, förmågor och färdigheter som är nödvändiga för en lärare i religionskunskap att behärska. Vidare prövas i bidraget huruvida det i professionsteoretisk forskningstradition förekommande begreppet gränsarbete kan användas för att förstå och förklara hur gränser mellan akademi och yrke upprätthålls och omförhandlas i trepartssamtalet.

 • 149.
  Deborg, David
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Religous studies.
  Resumé av Nordic Conference of Religious Education (NCRE)2013Conference paper (Other academic)
 • 150.
  Deborg, David
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Religous studies.
  Trialog i lärarutbildningen: om undervisning i religionsdidaktik och lärande av "religionslärarkunskaper"2012Conference paper (Other academic)
1234567 101 - 150 of 835
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf