hig.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 1030
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Bitén, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Det dokumenterade barnet: en intervjustudie med pedagoger om barns integritet och inflytande i samband med pedagogisk dokumentation2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet handlar om barns inflytande och integritet i pedagogisk dokumentation. I läroplanen för förskolan anges att alla som arbetar inom förskolan ska visa respekt för den enskilde individen i det vardagliga arbetet. Arbetet i förskolan ska präglas av ett synsätt som bygger på respekt för människors okränkbarhet, individens frihet och integritet och alla människor lika värde. Samtidigt ska arbetet i förskolan stödja barns identitet, självkänsla, självständighet och tillit till sin egen förmåga. Barn ska kunna ge uttryck för egna uppfattningar och förstå egna rättigheter (Utbildningsdepartement, 1998). Således är denna förskolans uppgift betydelsefull för barns lärande av etiska värden.

   

  Studiens syfte är att utifrån ett etiskt perspektiv beskriva och förstå hur pedagoger förhåller sig till pedagogisk dokumentation. Metod som används i studien är semistrukturella intervjuer med sju pedagoger som arbetar med pedagogisk dokumentation i den pedagogiska verksamheten på en förskola. Genom intervjuer utforskas pedagogernas arbete med barns inflytande i samband med pedagogisk dokumentation och förskolepedagogers erfarenheter, tankar, funderingar kring barns integritet och dokumentation. Dessa data som består av inspelade intervjuer med de pedagoger har bearbetas och betraktas i ljuset av forskning som berör inflytande och integritet.

   

  Resultatet visar att barn har ett reellt inflytande i pedagogisk dokumentation genom att de får utrycka sina åsikter och funderingar om dokumentationen och dessa bemöts av pedagoger med respekt. Barn har till viss del inflytande i pedagogisk dokumentation när inflytandet begränsas till valmöjligheterna. Barn har inget inflytande i pedagogisk dokumentation när barnen inte känner till syftet med dokumentationen eller att barnen inte vet att de kan påverka dokumentationsprocessen.

   

  I studien framgår att pedagoger ser barnens integritet i pedagogisk dokumentation som en gräns och den gränsen får ingen annan gå över. Barn har rätt att säga stopp till att delta i dokumentation. Pedagoger respekterar barns tankar och åsikter och tar dem på allvar. Vuxna tar på olika sätt hänsyn till barnens känslor i dokumentationsprocessen. Däremot tycks pedagoger inte i lika stora utsträckning systematisk arbeta med etik som ett innehåll i dokumentationen. En del pedagoger anser sig inte ha mött negativa reaktioner från barnen i sitt arbete med dokumentation och därför har de inte reflekterat över integritet i samband med pedagogisk dokumentation.

 • 102.
  Björklin, Alexandra
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Johansson, Erika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Risk- och skyddsfaktorer, attityder och cannabisbruk: En enkätundersökning med gymnasieungdomar från en kommun i Mellansverige2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ungdomar lever inom en social kontext vilken direkt samt indirekt påverkar deras ställningstaganden gentemot cannabis. För att motverka att bruket ska öka i framtiden bör man se över vilka risk- samt skyddsfaktorer som påverkar deras attityder samt bruk av drogen. Idag råder en oro över att legaliseringsdebatten runt om i världen kan resultera i en negativ följd i form av allt mer liberala attityder bland den yngre generationen. Syftet med denna studie är därav att undersöka relationen mellan ungdomars attityder, eventuella bruk och de risk- samt skyddsfaktorer vilka finns i deras sociala omvärld. Resultatet från föreliggande studie visar att ungdomarna i den berörda kommunen har en restriktiv inställning gentemot cannabis dock visas en liberalare attityd bland de som testat substansen. Tillgången bör däremot ses som ett existerande problem då en stor del av respondenterna idag kan få tag på cannabis och problematiken kan ligga i den höga frekvensen av vänner som testat. Respondenternas alkohol- och tobaksbruk bör även ses som en betydande riskfaktor.  

 • 103.
  Björklund, Elisabeth
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Att erövra litteracitet: Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis is based on an ethnographic field study among a group of monolingual children from one and a half to three years old at a pre-school in a Swedish village. The primary aim of the study has been to gain knowledge about how young children conquer and express literacy in their everyday lives. One assumption was that children are active and competent in their search for meaning when dealing with texts, signs and images. A second aim has been to investigate whether children’s literacy could have an impact on the social and cultural context of pre-school.

  Research questions addressed in the study focus on children’s participation in literacy events and their actions in literacy practice. An additional question was  whether children were contributing to literacy practice when interacting with other children in the group.

  The theoretical framework draws upon socio-cultural theory. The empirical material consists of video recordings and the focus of observation has been on children’s actions related to literacy, expressed as early literacy, including reading and writing as well as telling and retelling narratives, singing and other verbal and non verbal communication. In children’s literacy events and literacy practice the specific context was of central interest. All the material collected has been transcribed and transferred into text and constitutes the basis for analyzing what children are performing in actual events and practices. The guiding principle for description was at first to give a close reproduction of children’s verbal utterances and their acting linked to the concept of early literacy. Secondly, the aim was to describe and analyze whether the utterances and actions could be linked to the specific social and cultural context.

  The analysed material demonstrates how children participate and interact with each other while engaged in literacy and the material also displays the content of their communication. Two different kinds of literacy appear: one is narrative tellings and the other is reading and drawing/writing. A deeper analysis shows that children are building knowledge of telling and also creating a specific manifesto of literacy. The children also underline what they are doing through verbal expressions where they defined  themselves as both readers and writers.

  The result gives a contribution to new knowledge and an understanding of early literacy among very young children as something they have created in pre-school as a social and cultural environment. Literacy in the studied group of children uncovers many more expressions, including several actions with regard to written material, than we usally relate to the youngest children in pre-school.

 • 104.
  Björklund, Elisabeth
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  De yngsta barnens läs- och skrivhandlingar2010In: Barnet, platsen, tiden: Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld / [ed] Kerstin Rydsjö, Frances Hultgren, Louise Limberg, Stockholm: Regionbibliotek Stockholm , 2010, 1, p. 51-74Chapter in book (Refereed)
 • 105.
  Björklund, Elisabeth
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Early Childhood Literacy expressed by one-to three year old Children in a pre-school context2005In: European Conference on Reading, 2005, p. 15-Conference paper (Refereed)
 • 106.
  Björklund, Elisabeth
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Early Literacy- young children in pre-school2006Conference paper (Refereed)
 • 107.
  Björklund, Elisabeth
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  How one to three years old children in a pre-school context express Early Childhood literacy2005Conference paper (Refereed)
 • 108.
  Björklund, Erika
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Att välja pedagogiska hälsointerventioner för genusanalys2002Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Arbetet med att förbättra och förstärka människors hälsa förs på flera fronter. En av dessa fronter handlar om livsstilsförändringar och söks åstadkommas genom interventionsarbete och riktas då ofta mot ett eller annat risk- eller ohälsobeteende, som kan handla om exempelvis kost eller motion. Det börjar även anses viktigt att ett genusperspektiv integreras i hälsoarbetet. Mer och mer uppmärksammas hur relationerna mellan män och kvinnor påverkar individers hälsotillstånd på olika sätt, liksom deras möjligheter att agera på ett hälsosamt sätt. Kost och motion kan även anses vara genusladdade begrepp så till vida att aktiviteterna (att äta, att motionera) handlar om beteenden som är bemängda med föreställningar om vad som är manliga respektive kvinnliga beteendemönster, varmed ätande/val av mat samt motionerande/val av motionsform i allra högsta grad påverkas av normer, och är även normskapande. Som en konsekvens av detta blir integrerandet av ett genusperspektiv i utvecklandet, implementerandet och utvärderandet av pedagogiska hälsointerventioner en nödvändighet för att undvika att i interventionsarbetet skapa, upprätthålla eller förstärka inskränkande eller hämmande normer. Mitt avhandlingsarbete skall delvis handla om att göra en genusanalys av pedagogiska hälsointerventioner, varmed några interventioner måste väljas ut för analysarbetet. För att kunna göra detta behöver inledningsvis följande frågor besvaras: Vad är en intervention? Vad är en pedagogisk hälsointervention? Hur kan en ”population” av pedagogiska hälsointerventioner definieras och identifieras och utifrån vilka strategier kan ett urval göras ur denna ”population”? Det är dessa frågor, och naturligtvis svaret på dem, som utgör grunden för föreliggande paper.

 • 109.
  Björklund, Erika
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Constituting the Healthy Employee?: Governing gendered subjects in workplace health promotion2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  With a post-structural approach and an analytical focus on processes of governmentality and biopower, this study is concerned with how discourses of health are contextualized in educational practice and interaction between educators and participants in workplace health promotion (WHP) interventions. Of concern are issues of the discursive production, regulation and representation of power, knowledge and subjects as gendered beings in workplace health promotion interventions. The methods for generating data are participant observation, interviews and gathering of documentation pertaining to four different workplace health promotion interventions. Based on these data, the thesis offers an analysis of the health discourses drawn on in the interventions and the technologies of power and of the self by which the participants are governed and invited to govern themselves in the name of health. It also asks what practices and positions that thus come to be made available or not to the participants. Two health discourses are identified: the biomedical discourse and the wellness discourse. Both discourses are drawn on in all four studied interventions, the biomedical discourse being the dominating discourse drawn on. The biomedical discourse is informed by scientific ‘facts’ and statistics and is underpinned by a notion of risk. The wellness discourse is informed by an understanding of health as a subjective embodied experience and is underpinned by a notion of pleasure. Drawing on these discourses, the responsibility for health is placed with the participants and the healthy participant/employee is constituted as a rationally motivated risk-avoider and disciplined pleasure seeker who is both willing and able to actively make ‘good’ choices regarding their lifestyle. Furthermore, and informed by essentialist and heteronormative ideas about gender, the ideal healthy person is modelled on a male norm, representing women as the deviant Other.

 • 110.
  Björklund, Erika
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Constructing healthy bodies in health education2007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Public health work has long been focusing on school based health education and community development projects. However, there is a growing field of health education taking place in various corporations and workplaces, targeting employees. Critical perspectives on health education offer some insight into what ‘truths’ are made available to the recipients of health education messages, but what is not previously explored is how these ‘truths’ are put to work in health education interventions at corporations and workplaces, how these ‘truths’ are drawn on in the interaction with participants and how they serve to govern the participants and to engage them in governing themselves. In my study, this is explored by drawing on Foucault’s notion of governmentality, specifically the technologies of power and the technologies of the self, to examine discourses (‘truths’ or ‘regimes of truth’) of health, body, gender and education drawn on in four health education interventions targeting diet and physical activity in adults and how these discourses are negotiated on the one hand by the educators and on the other hand by the participants to govern their own and others conduct of conduct. With this study I seek to trouble taken for granted notions in health education about the subject and provide public health workers with new knowledge about health education practice, about what happens in the interaction between educators and participants in health education interventions. Methodologically I suggest new areas and methods for interrogating the phenomenon of public health/health education practice/interventions. The analysis has been executed on data consisting of field notes, interview transcripts and artifacts (documents pertaining to the interventions) from participation observations in four different health education interventions targeting diet and physical activity in adults. The results of the analysis are concerned with the truth regimes (discourses) concerning health, body, gender and education that are drawn on in the interventions and how educators and participants are positioned as these discourses are negotiated.

 • 111.
  Björklund, Erika
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Evaluating the planned ”ripple effect” of an educational/social program2001Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  An ex post facto study, initiated at the request of the National Institute for Working Life (NIWL) in Umeå, aimed at evaluating the impact of an educational/social program, targeted towards working life and dealing with work environment issues, such as noise, vibration and non-ionised radiation is described. The pedagogical principle on which the program is based is a strategic use of a, so called, "ripple effect", that is, where participants in the educational program are specifically expected to convey their knowledge gained on to other colleagues in the workplace. This "ripple effect" is ultimately supposed to result in an improvement of workplace safety behavior. The program has been in operation since 1997. Ex post facto data will be gathered at selected workplaces from the ultimate targets of the "ripple effect". Difficulties and problems associated with ex post facto evaluations; of evaluating "ripple effects"; and of deciding on strategy and methodology for ex post facto "ripple effect"-evaluations will be explored.

 • 112.
  Björklund, Erika
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för pedagogik. Pedagogiska insitutionen, Umeå universitet.
  Hälsa och anställningsbarhet: en kritisk analys2009In: Anställningsbarhet: Perspektiv från utbildning och arbetsliv / [ed] Berglund, Gun & Fejes, Andreas, Lund: Studentlitteratur , 2009, 1, p. 137-151Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 113.
  Björklund, Erika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Risk and pleasure in health promotion2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  One of the perpetual issues in health promotion is the issue of compliance. Researchers and practitioners work to understand and identify the mechanisms and find the magic formula for how to achieve that long-term compliance regarding healthy behavior. Since the poststructuralist ‘linguistic turn', language has come to be conceived as performative (rather than representational) and as such is also of great interest in education as a central aspect of learning: language has come to be perceived as central to our way of understanding our world, and how we understand our world may be perceived as central to how we come to act in this world. Hence, how health is talked about may be expected to have an impact on behavior, on compliance. When the notion of ‘health' is discussed, in research and by lay-people, it is often described by using binaries such as health/disease, healthy/unhealthy, risk/resource, etc. In a study on health promotion initiatives in the workplace (Björklund 2008), another binary emerged: risk/pleasure. By drawing on Derrida's notion of différance to interrogate the binary of risk/pleasure this paper seeks to deconstruct this notion of health. This deconstruction exposes expectations that are placed on the recipients of health promotion initiatives.  The analysis also illustrates the dialectical relationship between risk and pleasure and explores inclusive spaces for understanding other ways of thinking about health.

 • 114.
  Björklund, Erika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Teaching employees to “do” health and wellness: Wellness inspirers as a technology of workplace health promotion2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  General description of research questions, objectives and theoretical framework

  This paper takes issue with corporate concern for shaping and governing employees’ health and wellness. Corporations have long been concerned with employee health, but this concern has shifted from a focus on occupational health and safety to include individual health and wellbeing (Bjurvald 2004, Björklund 2008). This is much in line with neo-liberal developments in the public health field internationally in which the advance of a culture of risk has resulted in individuals needing to become self-regulating and self-forming (Turner 1997). This focus on individual health and wellbeing through self-regulation and self-formation has resulted in the development of various health promoting interventions, for instance in the workplace. Workplace health promotion interventions have been described as a two-edged sword (Lupton 1995, but see also for instance Allender, Colquhoun & Kelly 2006a, 2006b and  Maravelias 2009, 2012), meaning that interventions and programs concerned with employee health signal philanthropic motives on the part of the employers at the same time as they signal a control over employees’ bodies, exhorting them to engage in specific activities and not others in their spare time. Health promotion in the workplace thus serves to foster a culture of health consciousness and a desire to lead a healthy life, teaching employees what, how and why they should do in order to become happy and fulfilled with their lives and thus be more desirable employees.

  As part of a discursive trend, workplace health promotion is being organized and governed on a European level by for instance a European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP). The network aims at promoting good practice in workplace health promotion in all European countries, defining workplace health promotion as “the combined efforts of employers, employees and society to improve the health and well-being of people at work” (ENWHP 1997/2007:2). Basic network consensus on goals, vision and mission are recorded in policy documents, or declarations. For example, in the Luxembourg Declaration (ENWHP 1997/2007), implementing policies and practices that enhance employee health by making the healthy choices the easy choices is encouraged. The Luxembourg Declaration also points to important actions for improving workplace health, one of which involves promoting active participation. In an ever more health focused and neo-liberal society, corporations have started to introduce wellness inspirers into the workplace. A wellness inspirer is a regular employee who receives a couple of days of training in order to, besides their regular work duties, also function as an inspirer to help develop healthier lifestyle habits among the staff. The introduction of wellness inspirers to help advance employees’ health and wellness can hence be regarded as an example of promoting active participation among employees, and in this manner, wellness inspirers function as a technology of workplace health promotion. The purpose of this paper is therefore to explore how this phenomenon of wellness inspirers and their role in the workplace and workplace health promotion are discursively construed and operate to govern employees’ health and wellness.

  Methods/methodology

  The study is based on empirical data in the form of student theses and organization reports and evaluations on workplace health promotion with a specific focus on wellness inspirers. Original student theses were searched in DiVA which is an open database and archive for research publications and student theses produced in Sweden. The search term “hälsoinspiratör” (“wellness inspirer”) was used. Searches were also performed using the same search term on Scholar Google to find reports and evaluations from organizations using wellness inspirers. Out of a total of 103 references, 29 publications were selected.

  The publications used were then analyzed using discourse theory, guided by Foucault’s (1978/2003) notion of governmentality. In Rose’s (1999:20) words, governmentality is to analyze “what authorities of various sorts wanted to happen, in relation to problems defined how, in pursuit of what objectives, through what strategies and techniques”. In this study, this relates to the discursive constructions of wellness inspirers, their responsibilities and organization which were analyzed in relation to the techniques for governing that the discourses produced in the name of health and wellness. What discourses were mobilized and what practices for governing of the self and others did those discourses produce?

  Expected outcomes/results

  The findings show a high degree of consistency between different organizations and different parts of the country regarding how the wellness inspirer was constituted. The wellness inspirer generally had a network of other wellness inspirers to turn to but was also expected to be self-sufficient in producing activities and inspiring co-workers, making it somewhat of a solitary endeavor. In the studied material, the wellness inspirer is also depicted as someone who offers inspiration, energy and good spirits. In this description of the wellness inspirer – or the expectations placed on the wellness inspirer – health and wellbeing is conceived as something that can be imparted upon and shared with people by the means of mere good cheer.

 • 115.
  Björklund, Erika
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Theoretical Perspectives on the Body2004Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to explore selected theoretical perspectives on the body. The perspectives selected focus on concepts such as disciplined and medicalized bodies. Further, they are based in gender-/feminist theory, and/or discourse analysis. They also deal with questions of the body as materiality or social construction, the mind/body-split, and the concept of embodiment. The exploration into these perspectives will result in a construction of an analytical framework to analyze embodiment, from a gender perspective, in educational health interventions targeting diet and physical activity in adults.

 • 116.
  Björklund, Erika
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Traces of ’Healthy Body’ and Gender Discourses in A Nutrition Educational Health Intervention2004Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In educational health interventions that target life-style related behavior, a common focus is on diet and physical activity. Diet and physical activity can be regarded as gendered concepts in so far that the activities (to eat, to exercise) concern behaviors that are permeated by notions of what is considered to be masculine and feminine behavior. Eating/choosing food and exercising/choosing forms of exercise are highly influenced by norms and social mores, and, reciprocally, also educate norms and mores. Diet and physical activity are also two of the most common, every-day modes of shaping our bodies: through diet, to maintain, gain or lose weight, and through physical activity, to maintain, gain (build muscles) or lose weight. Normative perceptions of body shape, appearance and behavior may be informally prescribed in discourses of “the healthy body”. The goal of this paper is to analyze gender aspects of ‘healthy body’ discourses as they might appear in an educational health intervention targeting diet. Based on ethnographic data from a pilot-study this paper explores questions of whether, and how, these notions may influence discourses of un-/healthy bodies in educational health interventions targeting participants’ diet.

 • 117.
  Björklund, Erika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Using governmentality to understand subjectification in workplace health promotion2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to contribute to current discussions about criticisms aimed at the analytical concept of governmentality. To do this, I draw on my thesis work, in which the purpose was to explore how “the healthy employee” was constituted in four different workplace health promotion interventions, and how technologies of power and of the self were employed to invite the participants to govern themselves and others. As such, the paper starts with a brief summary of the study, followed by a description of how the concept of governmentality was drawn on in the study. After that review, the paper goes on to address some of the strengths and weaknesses of how the concept was drawn on in this specific work.

 • 118.
  Björklund, Erika
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Writing Different(ly)?2005Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In writing (e.g. a Ph.D.-thesis), you have several and sometimes diverging ideals, traditions and expectations to consider. Ideals, traditions and expectations related to the genre you’re writing in (science as opposed to fiction), the discipline (education), the theoretical perspective (feminist poststructuralism), and the methodological approach (discourse analysis), but also the time period (contemporary), the geographical location (Sweden, Europe, the Western world?) and, lest we forget, the form (Ph.D.-thesis), and possibly (probably) more. This “presentation” would have been readily available to you as you first see this article, glimpse the title, author-name and know the context in which it is being presented, even without me spelling it out to you as I have. My concern in this paper regards the possibility to write a text – thesis or article – differently. Questions that arise in relation to this are: What would it mean to write “differently”? Is it to do with form, content or something else? Why would I want to write differently? Further, is it possible for a Ph.D.-student to do so? What I would like to explore here is a notion of disrupting the reading/reader. What would that mean and (how) could that be accomplished? And will it add anything of value to the text/reading? Another question is, should one try to accomplish a disruption through one’s writing, and, importantly, why should one want disruption? Beyond these central first questions, there are others following on it, such as: Will the research still be considered credible? Will it be read? Will it be understood? Will it make the writer/researcher (me?) undesirable in academia? These are considerations one might want to take a minute to reflect over. I will address these questions as I explore the issues of writing different(ly) through disruption.

 • 119.
  Björklund, Erika
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Gustavsson, Maria
  Linköpings universitet.
  Review of educational research on ‘health work’ in Swedish Ph.D.-theses during 2005-20142016In: Social Justice, Equality and Solidarity in Education?, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we examine how health work is manifested in Swedish educational PhD-theses. We define ‘health work’ here broadly, encompassing for instance the work of all kinds of health professionals (such as health educators/promoters, public health workers, nurses, chiropractors, personal trainers, etc), health work through health related reporting in various media (e.g. magazines, web-sites, blogs, etc), and also the health work individuals perform on and for themselves (e.g. lifestyle-oriented activities). Intrinsic to these types of health work are both immanent and more direct processes of education, whereby it becomes a field of interest to educational researchers, and education research into this field of health work in turn becomes of use to health workers/practitioners.

  Therefore it is interesting to examine how this field of ‘health work’ is perceived and framed in the perspective of Swedish education research and what questions education research have been asking in this field. The aim of this paper is to explore how health work figures in Swedish education research. What aspects of health work are education researchers in Sweden interested in? What questions are being asked? And hence, how can education research in the field of health work support health workers/practitioners in their work?

  In order to answer these questions, we have looked at all of the Swedish doctoral theses in education published during the years of 2005-2014. During this period, there were 666 theses published, of which 108 were selected in the first selection, and of these, 74 were selected in the third selection. With a broad operationalization of ‘health’ and ‘health work’, the 74 theses were then further analyzed to determine how health figured in the theses and to answer the rest of the research questions. Here, a distinction was made between theses that had an explicit focus on health work in their research questions and those that did not. The analysis further consisted of categorizing the theses depending on how central or marginal issues of health work were in the studies and on whether health work was an implicit or explicit aspect of the study. The analysis was also concerned with finding common themes or issues or arenas etc.

  The preliminary results show that very few theses in education directly relate to health work. The most common areas studied are the school subject of Physical health and education (Idrott och hälsa-ämnet), student health (elevhälsa), health care (hälso- och sjukvård), and sports (idrott). Quite a few studies are concerned with issues of professionalization and many want to understand learning processes related to various illnesses or chronic conditions that people live with, while very few studies have research questions that directly relate to practices of health promotion, i.e. issues of influencing health practices from a salutogenic (“positive health”) perspective.

 • 120.
  Björklund, Erika
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Gustavsson, Maria
  Linköpings University, Linköping, Sweden.
  Review of educational research within the territory of health in Swedish Ph.D.-theses during 2005-20142016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  According to Kickbusch (2007), lately health has grown in societal significance to such a degree that we can talk about a shift to a “health society”. From a pedagogical perspective, this shift can be understood as a shift in mentality (Ödman, 1995), meaning a shift in how we think about and understand society and ourselves. In this “health society”, and perhaps with increased impact since the introduction of the notion of health promotion in the 1980s (Nutbeam 2008), health has become both a commodity and a trade (fitness market, health foods, alternative therapies, health tourism, cosmetic surgery, etc, see Kickbusch 2007). With its increased reach, and considering the importance of education to health work, one question is how health figures in education research. Therefore, the aim of this paper is to explore this, with Swedish Ph.D. theses as an example. It asks: What aspects of health and health society are educational researchers in Sweden interested in? How is health perceived and framed in the perspective of educational research? What questions are being asked? And hence, how can educational research within the territory of health support health workers/practitioners in their work? The empirical material is based on Swedish doctoral theses in education published during the years of 2005-2014 (n = 666). Through two selection stages, guided by a broad conceptualization of health, 74 theses were identified as health related and selected for analysis to determine how health figures in the theses with regard to the research questions. The preliminary results show that few theses in education directly relate to health. The most common areas studied are the school subject of physical health and education, student health, health care, and sports. Quite a few studies are concerned with issues of professionalization and many want to understand learning processes related to various illnesses or chronic conditions that people live with, while few studies have research questions that relate to practices of (salutogenic) health promotion or the profession of health promotion. In conclusion, health figures in educational research primarily in terms of various health related arenas as objects of study, and to a more limited extent as an object of knowledge.

 • 121.
  Björklund, Erika
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Nordlöf, Hasse
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Djupsjöbacka, Mats
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Discourses about electricians in vocational education2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Students in vocational education to become electricians have an increased risk of developing musculoskeletal disorders (MSDs) once in the workforce compared to most other blue collar professions (Toomingas et al., 2014). This increased risk comes from having to work in awkward body positions, with heavy and sometimes poorly adapted tools and with time constraints. Many end up with chronic disabilities, forcing them to change careers or to go on sickness pension. Besides the significant and damaging consequences for the individual concerned, losing electricians from the workforce is a significant loss for the building industry in which electricians these days are scarce, and for society that not only loses tax-incomes but also possibly need to pay sickness pension for these people during quite a few years. It is therefore important to find ways to prevent MSDs and to promote good ergonomics in the building industry in general and among electricians specifically. Electricians’ knowledge and habits regarding MSDs are first formed and shaped in school, during vocational education to become an electrician. Drawing on the ideas of bio-power and governmentality, as introduced and developed by Foucault (1988, 1990, 2003) and developed by Rose (1999; Rabinow and Rose, 2006), discourses govern how it is possible to think and act. From this standpoint, then, talk and discourses are not perceived as innocent or ‘mere’ talk (Hall, 2001) but as governing the production, regulation and representation of both bodies and subjects through the acquisition of specific dispositions, tastes and abilities (Foucault, 1988; Rose, 1999). Thus, discourses drawn on in school about electricians and the profession govern how it is possible to think and act about oneself and others in relation to both ergonomics and MSD and, by extension, have material effects on electricians’ health. This means that, to foster healthy ergonomics one needs to consider how electricians and the profession are conceived and thought about in school, i.e. how electricians and the profession are discursively conceived. The purpose of this paper is thus to explore discursive constructions of electricians and the profession as these are expressed in discussions about MSDs in the vocational education and school context. Methods used are four focus group interviews: two with students, one with teachers and one with school management at one senior high school program for electricians. In the focus group interviews the participants were asked to discuss ideas about causes and reasons to why electricians develop MSDs, consequences and effects of MSDs and ideas about what could be done to prevent MSDs. The interviews were then transcribed and discursively analyzed with questions in mind about how each group conceived of electricians and the profession.

 • 122.
  Björklund, Erika
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Nordlöf, Hasse
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Djupsjöbacka, Mats
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Occupational health science. University of Gävle, Centre for Musculoskeletal Research.
  Discursive constructions of electricians in discussions about musculoskeletal disorders among professionals in the field2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Electricians have an increased risk of developing musculoskeletal disorders (MSDs) compared to most other blue collar professions. Many end up with chronic disabilities, forcing them to change careers or to go on sickness pension. Besides negative consequences for the individuals concerned, MSDs also have a detrimental impact on the workforce (reduced number of professionals) and on society (financial costs). It is therefore important to find ways to prevent MSDs and to promote good ergonomic behavior. Electricians’ knowledge and habits regarding MSDs are first formed and shaped in school, during vocational education to become an electrician. In the course of this time the students have periods of internship during which they interact with professionals within the field. Drawing on the ideas of bio-power and governmentality, as introduced and developed by Foucault and developed further by Rose, discourses govern how it is possible to think and act. From this standpoint, then, talk and discourses are not perceived as innocent or ‘mere’ talk but as producing and regulating subjects through their acquisition of specific dispositions, tastes and abilities. Thus, discourses drawn on about electricians and the profession during the students’ internship will govern how it is possible for the students to think and act about themselves and others in relation to both ergonomic behavior and MSDs and, by extension, will have material effects on electricians’ health. This means that, to foster healthy ergonomic behavior one needs to consider how electricians are thought of within the field, i.e. how electricians and the profession are discursively conceived. The purpose of this paper is thus to explore discursive constructions of electricians and the profession as these were expressed in discussions about MSDs among professionals in the field.  Two semi-structured focus group interviews and one individual interview with professionals in the field were conducted. The participants were asked to discuss ideas about i) causes as to why electricians develop MSDs, ii) consequences and effects of MSDs, and iii) ideas about what could be done to prevent MSDs. The interviews were transcribed and the material is currently being discursively analyzed with questions in mind about how the participants conceived of electricians and the profession. Results will be presented at the conference, but preliminary analyses suggests that predominant discourses are concerned with the masculinity of electricians as well as with their time pressured work situation, both contributing to casualness towards ergonomic behavior.

 • 123.
  Björklund, Erika
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Wijk, Katarina
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Genderand educational ”safer sex” interventions2002Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Based on the proposition that there is a paucity of gender perspectives in the field of health education interventions, it is argued that a gender analysis is fundamental to health promotion and health education planning and should be a part of all health planning and programming. The aim of this paper was to inquire to what extent gender aspects are considered in the development of interventions. For this study, published peer reviewed research papers describing interventions targeting prevention of pregnancy/HIV/STI, were selected from databases (see Wijk, 2002, this conference). Selected papers have been analyzed through a “gender reading” of the texts. Results describe the extent to which selected papers deal with gender in the development of theoretical premises and implementation strategies.

 • 124.
  Björklund, Erika
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Wright, Jan
  University of Wollongong, Wollongong, Australia.
  Disciplined by pleasure: Pleasure as a mode of governing in health promotion2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Research on the notion of pleasure in health promotion (HP) is rare but increasing. It has to some extent been explored for instance in relation to drugs and alcohol (Hold and Treloar 2008, Peele and Grant 1999) and to sexual health (Race 2008), and to a more limited extent in relation to physical activity and dietary habits (Björklund 2008, Vogel and Mol 2014). Coveney and Bunton (2003) provide a more philosophical discussion about what pleasure in HP might entail. Greco (2009) and Race (2008) propose that a focus on pleasure in HP and a problematization of the absence of pleasure in health policy discourse would offer a well-needed shift in interpretations of HP that would contribute to the development of alternative approaches (see also Björklund 2008, Coveney and Bunton 2003, Fullagar 2002, Phoenix and Orr 2014, Segar and Richardson 2014).

  Drawing on Foucault’s (1991) power analysis, in which power is perceived as relational and productive, and Foucault’s (1988, 1990, 2003) and Rose’s (1999, see also Rabinow and Rose 2006) ideas about bio-power and governmentality, we will be interrogating pleasure as a technology for shaping, managing and disciplining both bodies and minds, through the acquisition of specific dispositions, tastes and abilities related to health and health practices. The purpose is to analyze the production, regulation and representation of bodies and subjects through both the presence and absence of pleasure in HP practice in four Swedish workplace interventions.

  The paper draws on empirical material (field notes from observations and conversations, transcripts from interviews and documents such as course books) gathered for an ethnographic study that examined how discourses of health were contextualized in educational practice, including the interactions between lecturers and participants in the four interventions. The data were read in the context of our theoretically informed questions about the pleasure discourse and what subjectivities it constituted. Our questions were concerned with what values and modes of life, what subjectivities are promoted through the notions of wellness and pleasure in health promotion? That is, what is the subjectivity proper to a notion of a healthy citizen, as produced through a discourse of pleasure?

  The analysis shows that the ideal subject produced by the notion of pleasure was a self-responsible and self-governing individual who was able and willing to recognize the boundary between “good”, meaning disciplined, pleasures and “bad” pleasures, as well as able to manage to stay on the “right” side of this boundary.

 • 125.
  Björklund, Erika
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Wright, Jan
  University of Wollongong, Wollongong, New South Wales, Australien.
  Gender and evolutionary theory in workplace health promotion2017In: Health Education Journal, ISSN 0017-8969, E-ISSN 1748-8176, Vol. 76, no 8, p. 893-905Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: Ideas from evolutionary theories are increasingly taken up in health promotion. This articleseeks to demonstrate how such a trend has the potential to embed essentialist and limiting stereotypes ofwomen and men in health promotion practice.

  Design: We draw on material gathered for a larger ethnographic study that examined how discourses ofhealth were re-contextualised in four workplace health promotion interventions in Sweden.

  Method: This study provided the opportunity to investigate how ideas derived from evolutionary theoriesproduced particular constructs of the healthy employee. A Foucauldian notion of governmentality wasused to examine the rationalities, truths and techniques that informed what we have called a ‘Stone Age’discourse as these contributed to shaping the desires, actions and beliefs of lecturers and participants in theinterventions.

  Results: We focus on one intervention which used the Stone Age discourse as an organising idea toconstitute differences in women’s and men’s health through references to women as gatherers and men ashunters, thereby positioning men as the physical, emotional and mental ideal and women as the problematicand lacking ‘other’.

  Conclusion: The paper concludes by discussing the implications of such ideas about health and gender forinterventions aimed at changing behaviour and lifestyles.

 • 126.
  Björklund, Erika
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Wright, Jan
  University of Wollongong, Dept. of Education.
  Troubling the Notion of the ‘Stone Age’ in Health Promotion: a gender analysis2012In: AARE-APERA 2012, 2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper describes and discusses how gender is constituted in a Swedish workplace health promotion intervention which focused on diet and physical activity, through the resources of what we have called a ‘Stone Age’ discourse. The paper draws on material gathered for a larger study that examined how discourses of health are contextualized in educational practice and interaction between educators and participants in four different workplace health promotion interventions. The purpose of the interventions was to help employees change (improve) their lifestyle as concerns dietary and physical activity habits. Data was collected for the original study by ethnographic methods such as participation observation of the interaction between educators and participants. Foucault’s ideas about governmentality were utilized in analyzing the interactions in order to investigate how health discourses were drawn on and the technologies of power and of the self by which the participants were governed and invited to govern themselves in the name of health. From these analyses, various discourses were identified on which the participants and particularly the educators drew to constitute the healthy employee. One of these was a discourse, which in this paper is called a ‘Stone Age’ discourse, because of the ways in which the differences in men and women’s health were explained in its most overt form by reference to women as gatherers and men as hunters, with men as a result positioned as the physically, emotionally and mentally ideal and women as the problematic and lacking ‘Other’. While this discourse, in this form, may be unique to Scandinavian countries, this paper will nevertheless indicate how this notion corresponds to ideas from evolutionary theory and medicine in international research on health and wellness. This paper will also discuss the implications of such ideas about health and gender for interventions aimed at changing behavior and lifestyles. The paper will provide a discussion of the specific rationalities, truths and techniques that informed the 'Stone Age' discourse, as these contributed to shaping desires, actions and beliefs.

 • 127.
  Björling, Mikael
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Chemistry.
  Att ändra sin förståelse: exemplet faser och fasövergångar2012In: I mötet mellan vetenskap och lärande: 13 högskolepedagogiska utmaningar / [ed] Göran Fransson & Helena Hammarström, Gävle: Gävle University Press , 2012, p. 195-216Chapter in book (Other academic)
 • 128.
  Blank, Cajsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Från bilder till barns språk2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med ett tidigare temaarbete som inspiration, där jag lyssnade på barn som samtalade om bilder och tyckte mig höra ett mer nyanserat språk. Där väcktes frågan om man med hjälp av bilder som samtalsgrund kan utveckla barns språk. Tidigare forskning påvisar vikten av kreativitet och möjligheten att samtala för att barns språkutveckling ska kunna ske. Det visar även att bilder kan vara bra inspiration och fungera som trygghet för barns samtal. Syftet med studien var att undersöka om barn kan utveckla sitt språk genom att samtala om bilder. Metoden för undersökningen var att möta förskolebarn i deras miljö och använda bilder som inspiration till samtal för att se vilka möjligheter detta ger för språkutvecklingen. Resultatet visade att bildsamtalen skulle kunna beskrivas i tre steg, bilder, gemensamt samtal och språkutveckling. Bilderna inspirerar och utvecklar barnens tankar och ger dem även ett gemensamt samtalsämne. Detta leder till att barnen kan skapa ett gemensamt samtal där de exponeras för språk samtidigt som de får öva sin språkanvändning. Detta gav möjlighet till språkutveckling hos barnen.

 • 129.
  Bleiweiss, Johanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Hellsén, Caroline
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Pedagogiska arbetssätt i hälsointerventioner: En deskriptiv och analytisk litteraturstudie om pedagogiska arbetssätt och betydelsen av andra faktorer i hälsointerventioner riktade mot barn med syfte att minska övervikt och fetma.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dag är övervikt och fetma ett stort samhällsproblem som kan leda till utveckling av följdsjukdomar som exempelvis diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Övervikt och fetma förekommer i allt större utsträckning hos barn och ungdomar vilket ger anledning till att effektivisera insatser som görs för att förebygga problemen i tidig ålder. Studien omfattade 10 vetenskapliga artiklar som beskrev genomförda hälsointerventioner i skolmiljö riktade mot barn i syfte att minska förekomsten av övervikt och fetma. Syftet med litteraturstudien var att studera vilka pedagogiska arbetssätt som har använts samt undersöka om det gick att urskilja gemensamma faktorer i de olika hälsointerventionerna. Resultatet visade att majoriteten av interventionerna baserades på teoretiska modeller samt att gemensamma kategorier som gick att urskilja i interventionerna var olika former av lärande, teoretisk modell som utgångspunkt, socioekonomisk och etnisk betydelse för hälsa, könets betydelse för hälsa samt föräldrarnas inverkan. En variation och kombination av olika pedagogiska arbetssätt samt ökat inflytande från föräldrarna är faktorer som kan vara betydande i hälsointerventioner.

 • 130.
  Blom Burman, Mimmi
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development.
  Vem får ta plats i kurslitteraturen?2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 131.
  Blom, Nina
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Lundstedt, Christin
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Övergången från grundskola till gymnasium: –En intervjustudie med elever och lärare om elevers kunskaper i religion2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Skolverket beskriver att religionsämnet idag spelar en allt viktigare roll i vårt internationella samt mångkulturella samhälle, trots detta har ämnet inom grundskolan blivit otydligt och saknar identitet. Inom gymnasieskolan är religionsämnet ett kärnämne och har där en mer tydlig identitet.

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur lärare och elever uppfattar övergången från grundskolan till gymnasieskolan. För att göra området mindre studeras denna övergång endast inom ämnet religion. Studien vill visa en helhetsbild av hur ämnet är uppbyggt i teorin med de rådande styrdokument som idag styr skolan och som anger de ämnesmål som skolan ska arbeta mot, till hur lärare och elever uppfattar och arbetar med ämnet i praktiken.

  Som metod för att besvara syftet har tolv intervjuer genomförts på en gymnasieskola i Södra Norrland. Tre av informanterna var behöriga lärare inom religionsämnet, samtliga var män och de arbetade alla på den aktuella gymnasieskolan. Övriga nio informanter var elever som alla läste Religion A under sitt tredje och sista år. Av eleverna var tre män och sex kvinnor, vilka kom ifrån sju olika grundskolor. Eleverna läste vid två olika program, där två av de intervjuade lärarna undervisade. De rådande styrdokumenten som läroplaner, kursplaner, ämnesmål, betygskriterier och timplaner granskades och tolkades för att jämföras med hur de lärare och elever som deltagit i studien ansåg att religionsämnet gestaltades i praktiken.

  Tidigare forskning som behandlar övergången från grundskolan till gymnasieskolan är mycket tunn och för det begränsade området som innefattar denna övergång för religionsämnet blir stoffet ännu tunnare. För detta examensarbete har därför allmängiltiga studier använts för hur skolors arbete inför övergången generellt bör vara utformat.

  Några viktiga resultat av studien är att religionsämnet allt för ofta inom grundskolan tillägnas minst tid av de samhällsorienterade ämnena. Många lärare känner osäkerhet kring hur undervisning och bedömning ska utformas inom religionsämnet. Ingen av eleverna för denna intervjustudie känner att de förstår kursplanen och dess mål för Religion A. Samtliga lärare som deltagit i denna intervjustudie anser att elevernas förkunskaper inom religionsämnet allmänt är för låga.

  Med tanke på resultaten så framkommer det tydligt att ett samarbete mellan skolor och ämneslärare i större utsträckning borde finnas. Genom detta skulle många oklarheter om hur lärare kan arbeta med religionsämnet försvinna och en mer likvärdig bedömning skulle kunna utformas.

 • 132.
  Blomfeldt, Elin
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Lindström, Maja
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Hur arbetar lärare förebyggande mot negativa konflikter mellan elever i grundskolan?2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger förhåller sig till konflikter mellan elever och vilka modeller de använder sig av för att förebygga och lösa konflikter. Som bakgrund till studien har vi genomfört en litteraturstudie som behandlar ämnet konflikt och orsaker till varför de uppstår. Det är viktigt att som lärare ha grundläggande kunskaper inom konflikter och konfliktlösning, eftersom de dagligen uppstår tvister i skolan. Den undersökningsmetod vi använt oss av består av kvalitativa intervjuer. Vi intervjuade sju pedagoger på två olika grundskolor i mellersta Sverige. Resultatet visade att pedagogerna i stort hade samma synsätt på konflikter och konfliktlösning. Det visade likaså att de båda skolorna arbetar förebyggande mot konflikter.

 • 133.
  Blomqvist, Kristina
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Används elevers förkunskaper i undervisningen? – En enkätstudie av några avgångsklasser vid två gymnasieskolor2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Blomqvist, Kristina (2007): Används elevers förkunskaper i undervisningen? – En enkätstudie av några avgångsklasser vid två gymnasieskolor.

  Examensarbete i didaktik. Lärarprogrammet. Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle. 2007.

  Sammanfattning

  Att lärare besitter kunskaper inom sitt ämne är självklart men hur mycket av elevernas kunskaper används i undervisningen? I dagens skola förespråkar läroplanen att öka elevernas inflytande i undervisningen, varför inte då uppmärksamma och använda deras kunskaper? Syftet med detta examensarbete var att undersöka om elever i några gymnasieskolor anser att de har kunskaper som skolan skulle kunna använda i undervisningen, om denna kunskap har använts och på vilket sätt eleverna tycker att den ska användas. 180 avgångselever ifrån två olika gymnasieskolor besvarade en enkät med frågor om sina förkunskaper, favoritämnen och allmänna förhållande till skolan. Frågorna utformades för att dels ge ett direkt svar på om eleverna anser att lärarna använder deras kunskap i undervisningen, men även för att uppmärksamma vilka intressen eleverna har och på vilket sätt eleverna anser att dessa kan tas till vara i didaktiska sammanhang. Elevernas förslag på hur deras förkunskap skulle kunna användas i skolan kunde delas in i fyra olika kategorier: 1. Elever som vill ha mer inflytande och bestämma mer om undervisningens utformning. 2. Elever som vill att läraren mer aktivt ska undersöka elevernas förkunskaper. 3. Elever som vill ha mer interaktiv undervisning, exempelvis frågor och diskussioner, eller mer variation. 4. Elever som vill ha en individuell arbetsplan. Eleverna fick möjlighet att ange sitt favoritämne under olika år i skolan, vilket gav svar på vilka ämnen som är mest populära under olika skolstadier. Populariteten av ett ämne kan återspegla en didaktisk karaktär inom ämnet, som laborationer, fysisk aktivitet eller verbal kommunikation. Enkätsvaren visar att de flesta eleverna är nöjda med skolan och att skolarbetet inte verkar vara alltför krävande. Idrott var det ämne som flest elever hade som favoritämne i alla stadier av sin utbildning. Ett flertal elever anser sig ha specialkunskaper och flera av dem är villiga att mera aktivt använda dessa i undervisningssammanhang. I ett framtida forskningsprojekt skulle det vara intressant att undersöka om elever, som i undervisningssituationer får dela med sig av sin kunskap till andra elever, också har en ökad motivation för skolarbetet. Vidare forskning kan också inriktas mot att besvara på vilka didaktiska grunder idrott är så populärt bland eleverna.

 • 134.
  Blomqvist, Maja
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Maskrosbarn: En livsberättelsestudie baserad på två vuxna, svenska fosterbarns uppväxtbeskrivningar2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barn som under uppväxten varit placerade i familjehem kan bära med sig den erfarenheten resten av livet som något som påverkat dem positivt eller negativt. Detta arbete har som syfte att få ökad förståelse för hur vuxna, svenska fosterbarn som varit placerade i familjehem under sin uppväxt beskriver erfarenheten av att vara fosterbarn. Samt identifiera vilka påverkandefaktorer som kan antas haft stödjande inverkan på deras hälsa. Målet är att öka förståelsen kring fosterbarns situation och att det kan bidra till förslag på hälsofrämjande åtgärder. För att belysa detta användes livsberättelse som metod med biografier som data. Vi får möjligheten att följa två personers reflektioner över sina erfarenheter och upplevelser vilket ger en inblick i hur det är att vara fosterbarn. Biografierna analyserades sedan med inspiration av hermeneutisk forskningstradition. Resultatet visade att de två vuxna fosterbarnen beskrev erfarenheter som att ofta få flytta, att känna maktlöshet, att vara utpekade som annorlunda och att känna skam. I båda beskrivningarna så kom vändningen till det bättre när de kom till ett familjehem där de fick socialt stöd av vuxna som trodde på deras förmåga att prestera, vilket främjade uppbyggnaden av deras självförtroende. Viljan att ta revansch mot alla som inte trodde att de skulle lyckas verkar vara en motiverande faktor för deras rörelse mot förändring i livet till det bättre. De faktorer som kan antas ha haft stödjande inverkande på deras hälsa är socialt stöd, starkt självförtroende och motivation. Ur ett salutogent perspektiv är det rimligt att anta att dessa faktorer stärkte deras förmåga att hantera stressorer i livet. Förslag till preventivt arbete för att stärka fosterbarns hälsa är att jobba med barns motståndsresurser som självförtroendet, socialt stöd och motivation. Men det behövs mer studier om vilka faktorer som kan ha stödjande inverkan på fosterbarns hälsa.

 • 135.
  Blomwood, Lena
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Talundzic, Selma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Barns samlärande i språk på förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här arbete handlar om barns samlärande i språk på förskolan och behandlar barns språkliga strategier i relation till barns sociala utveckling. Utifrån arbetets syfte, som är att synliggöra barns strategier för samlärande samt att förstå vilken roll språket och kultur har i barns sociala utveckling och relationer, formulerades följande frågor: Vilken roll har språket samt kulturella kompetenser för barns samspel och samlärande? Vilka språkliga strategier använder barnen? Hur ser samspelet ut och vilka samlärande strategier använder barnen?

  Bakgrunden behandlar förskolans utveckling under senaste åren samt förändring av syn på barn och kunskap. Med tanke på dagens mångkulturella samhälle ska vi beröra betydelsen av språkinlärning. Begreppen språkinlärning och samlärande beskrivs utifrån Piagets och Vygotskijs teorier och är vårt tolkningsverktyg.

  Vi har utfört undersökningen med hjälp av videoobservationer, inspelningen tog sammanlagt 90 minuter. Därefter gjorde vi en kvalitativ analys av empirin där olika kategorier belyser språk och samlärande. Observationer utfördes på tre olika förskolor där vi observerade barns samlärande. Sammanlagt har vi observerat barnen från tre olika kulturer. Resultat som framkommit ur vårt arbete är att både språk och kultur har en avgörande roll för barns samspel och samlärande, samt att språkutveckling påverkas starkt av kulturen.

 • 136.
  Bohlin, Sandra
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Eriksson, Josefine
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
   Läs- och skrivsvårigheter i tidigare år: - en intervjustudie om anpassad undervisning2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att belysa lärares arbete med läs- och skrivsvårigheter i tidigare år. Vi ville undersöka hur lärare förebygger och anpassar undervisningen för de elever som har svårigheter med läsning och skrivning. För att ta reda på detta intervjuade vi två lärare med erfarenhet inom området. Genom kvalitativa intervjuer fick vi svar på frågeställningarna.

  Metoden som användes i studien var kvalitativ intervju och den genomfördes med två lärare med erfarenhet inom ämnet. Genom öppna frågor besvarades de frågeställningar som innefattas i studien.

  Resultatet visade att våra två lärare arbetar i förebyggande syfte med olika undervisningsstrategier och anpassar material efter individnivå. De hävdar vikten av att elever med läs- och skrivsvårigheter har stöd från hemmet. Det är betydelsefullt att föräldrar och lärare har en god kommunikation då det är en avgörande faktor för elevens skolframgång. För att en elev ska känna motivation inför läsning och skrivning behövs ett positivt ledarskap.

 • 137.
  Boman, Sara
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  ”Jag kan ju mer än jag får lov att visa på lektionerna”: En kvalitativ intervjustudie om unga reumatikers upplevelser och erfarenheter av skolidrotten2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att undersöka hur unga med funktionsnedsättning på grund av reumatisk sjukdom upplever skolidrotten. Detta genom att undersöka vilket lärarstöd eleverna upplevt samt hur de upplever att lektioner anpassats till dem och hur de upplever att betygen påverkats av deras funktionsnedsättning. Metoden som använts är en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Totalt intervjuades sju ungdomar med reumatisk diagnos. Intervjuerna transkriberades och tematiserades genom tematisk analys. Vidare analyserades det transkriberade materialet med Antonovskys teori om KASAM. Resultatet visar att unga med reumatisk sjukdom ofta behöver extra stöd från lärare och anpassad lektion för att kunna delta i idrottslektionerna. Lärarstödet är viktigt för att eleverna ska känna sig motiverade att delta i undervisningen samt för att de ska känna att de har chans till ett rättvist betyg. 

 • 138.
  Borg, Caroline
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Varaktiga effekter av coaching: En intervjustudie om upplevda effekter av coaching2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att söka svar på hur individer upplever varaktiga effekter av coaching samt hur coachingen påverkat deras välbefinnande. De tre respondenterna i studien hade fått en blandning av ledarskapscoaching och livscoaching hos samma coach. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer användes för att få en djupgående förståelse för de tidigare klienternas upplevelser av coaching och därefter analyserades datan med hjälp av tematisk analys. Resultatet visade att samtliga upplevt ett ökat och varaktigt välbefinnande. Ytterligare effekter, som hos vissa av deltagarna även var bestående var: en större trygghet i sig själv och/eller i yrkesrollen, ett större mod, självkännedom och förändring genom ökad reflektion, medvetenhet och insikt samt utökade färdigheter/förmågor. Slutsatsen som kan dras av studien är att de effekter som tidigare klienter upplevt av coaching bidragit till personlig utveckling och ett ökat varaktigt välbefinnande.

 • 139.
  Borgqvist, Anna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Lövgren, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Fysisk aktivitet på fritidshemmet: En studie om 51 verksamma lärares syn angående fysisk aktivitet på fritidshemmet samt deras samarbete med lokala idrottsföreningar.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur fritidshemmet arbetar för att främja barns fysiska aktivitet. Syftet var att ta reda på hur fritidshemmet arbetar i sitt dagliga arbete för att främja fysisk aktivitet samt vad fritidspedagoger har för tankar angående ett samarbete med föreningslivet. För att få svar på undersökningens frågeställningar användes en semistrukturerad enkät som besvarades av verksamma fritidspedagoger. Resultatet visar att fritidshemmen använder utelek för att uppnå daglig fysisk aktivitet. I studien framgår det också att de flesta respondenterna menar att idrottshallen kommer till användning för att ge barnen möjlighet till att röra på sig. Resultatet visar även att fritidspedagoger tror att ett samarbete mellan fritidshem och föreningslivet kan leda till att barnen får ett mer hälsosamt liv. En viktig aspekt för att ett samarbete ska kunna ske mellan parterna är att de båda har en enad syn angående syftet till samarbetet. 

 • 140.
  Bornedal, Kristina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Individers uppfattningar av motivation till en viktnedgång samt det sociala stödets inverkan: en fenomenografisk studie2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle är hälften av alla män överviktiga, drygt en tredjedel av alla kvinnor och vart femte barn är överviktiga eller feta (Svenska livsmedelsverket, 2010). Med detta i åtanke väcktes tanken angående hur överviktiga individer motiveras i en process av viktnedgång. Syftet med studien var att undersöka uppfattningar av motivation hos överviktiga individer som genomgår en viktminskningsprocess. Vidare var även syftet att undersöka hur dessa individer påverkas av att genomgå en viktminskningsprocess i grupp. Detta är en fenomenografisk studie där intervjuer har genomförts med tre individer som är i en pågående viktminskningsprocess hos ett viktminskningsföretag. Efter en bearbetning av det empiriska materialet kunde tre beskrivningskategorier utläsas, att komma igång, att nå framsteg samt att blicka framåt. Resultatet visade på många skillnader, men också likheter i individernas uppfattningar av motivation. Slutsatsen blev att respondenterna fann motivation i form av ett stort stöd hos gruppen på viktminskningsföretag, vilket var viktigt för dem i deras viktminskningsprocess, samt att en snabb start i början av processen ökar motivationen för den resterande resan

 • 141.
  Brandt, S. Anders
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Föreläsningar - övningar - eller?: en jämförande studie av undervisningsmetoder inom gevärsskytte och geografiska informationssystem2004In: Kunskap och lärande i den högre utbildningen: lärarreflektioner från praktiken / [ed] Sara Dahlström och Göran Fransson, Gävle: Pedagogiska rådet, Högskolan i Gävle , 2004, p. 19-38Chapter in book (Other academic)
 • 142.
  Brandt, S. Anders
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Svensk kartografiutbildning i ett historiskt perspektiv2008In: Kartan i våra hjärtan: Kartografiska Sällskapet 100 år 2008, Stockholm: Kartografiska Sällskapet , 2008, p. 305-318Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 143.
  Brandt, S. Anders
  et al.
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Arnberg, Wolter
  Stockholm University.
  A harmonized GIS course curriculum for Swedish universities2007In: EUC'07 HERODOT Proceedings: ESRI European User Conference 2007: Stockholm, Sweden, 25-27 September 2007, 2007, p. 10 s.-Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  With the implementation of the Bologna declaration, European and other universities must change or adjust courses and programmes so they fit into the Bologna model. In Sweden this will take place during 2007. The intention with the declaration, for example, is that a basic course in one subject at one university should be treated as equivalent to the same type of course at another university. Once a year, the recently formed section for education of the Swedish Cartographic Society gathers university lecturers and others for an education conference to discuss matters concerning higher education in geomatics, geoinformatics, geography, etc. Last year’s conference identified the need for a harmonized course curriculum in basic GIS. One of the advantages of such a course is easier transfer of study records for inclusion of course credits in study programmes at other universities. Therefore, an attempt has been made to write a harmonized course curriculum for basic GIS. The course will contain about 50% common content and about 50% of content decided by the individual university. The common content will be described as learning outcomes, and then it is up to the universities to place the learning outcomes into a context. Thanks to this common core, the course can be given for such diverse programmes as archaeology, land surveying, or economy, and still be able to include the required knowledge for students to continue on more advanced courses at other universities.

 • 144.
  Brandt, S. Anders
  et al.
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Karlsson, Janne Margrethe
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Ollert-Hallqvist, Pia
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Harmonization of GI educations in Sweden and the Bologna process: viewpoints of University of Gävle2006In: Fifth European GIS Education Seminar (EUGISES 2006), 2006, p. 10-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  With the implementation of the Bologna declaration, many study programmes and course curricula needs to be updated and revised. This paper describes the current situation in Sweden regarding GIT educations and courses and whether a harmonization is needed. A survey was made to see which GIT courses that are given and at which level they are given at the various universities. For some universities, interviews were conducted about their courses’ contents and their strategies for determining course levels. Discussions were also made about harmonization of courses between Swedish universities. Some problems due to lack of harmonization was noted, which probably will be more severe in the future due to increased student mobility. To harmonize courses, Bloom’s revised taxonomy is put forward as a tool which is used to clearly state the level of the course in relation to learning objectives.

 • 145.
  Bransell, Karin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Att identifiera och stödja särbegåvade barn i förskolan: En enkätstudie om förskolepedagogers självupplevda kunskaper2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med presenterat examensarbete är att undersöka förskolepedagogers kunskap om särbegåvade barn. Frågeställningen består av två forskningsfrågor; Hur uppfattar förskolepedagoger sin kunskap om särbegåvade barn? Uppvisar förskolepedagoger tecken på kunskap om särbegåvade barn? För att svara på dessa forskningsfrågor har en enkätundersökning genomförts, som riktat sig till yrkesverksamma förskollärare och barnskötare runt om i Sverige. Tecken på kunskap om särbegåvning tolkas i den här studien med hjälp av den forskningsbakgrund som presenteras. De insamlade svaren från enkäten genomgår även en korrelationsanalys för att statistiskt undersöka sambandet mellan den självupplevda kunskapen om särbegåvning och tecken på kunskap om ämnet. Resultatet diskuteras tillsammans med aktuell forskning inom fältet för särbegåvning – särbegåvade barns behov och förutsättningar i förskolan sätts i relation till studiens fynd. Med hjälp av forskningsbakgrunden belyses problematiken i att pedagoger som arbetar med barn dagligen har så lite kunskap om särbegåvade barns natur och deras behov. Konsekvenserna av utanförskap och den socioemotionella beteendeproblematik som ofta hör ihop med särbegåvning diskuteras också. Därtill diskuteras bristen på tillförlitlig identifikationsmetodik. Slutsatser som dragits utifrån studien är att mer forskning behövs inom området för särbegåvning hos små barn samt att lärar- och barnskötarutbildningarna bör inkludera undervisning om särbegåvning hos barn i den ordinarie utbildningsplanen.

 • 146.
  Brink, Ann-Sofie
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Särskolan eller integrering i grundskolan? Några pedagogers tankar kring särskoleelever och valet av skolform med föräldrainflytande.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Särskola eller integrering i grundskola är en fråga som föräldrar till särskoleelever kan ställas inför. När en elev blir antagen till särskolan och erbjuds en skolgång där så har föräldrarna rätt att neka det, till förmån för en skolgång som integrerad elev i grundskolan. Genom tidigare studier har det visat sig att skola och vårdnadshavare kan ha olika uppfattning om vilken skolform som lämpar sig bäst för en särskoleelev. För pedagoger inom grundskolan kan det därför vara betydelsefullt att få en förståelse för särskoleelever, deras vårdnadshavare och valet av skolform med föräldrainflytandet och vilka konsekvenser det kan innebära, eftersom mötet med särskoleelever och deras vårdnadshavare när som helst kan bli en del i en pedagogs vardag. Syftet med undersökningen är därför att få ta del av några pedagogers tankar, attityder och erfarenheter av särskoleelever, deras vårdnadshavare och valet av skolform med föräldrainflytande, för att få en förståelse utifrån dessa pedagogers perspektiv. För att uppnå undersökningens syfte har strukturerade intervjuer gjorts med fem pedagoger som inom grundskolan har erfarenhet av integrerade särskoleelever. De fem intervjuerna har centrerats till olika grundskolor inom Gävleborgs län och har ägt rum i anknytning till den skola där respektive pedagog arbetar. Resultatet av de fem intervjuade pedagogerna visar att valet av skolform främst handlar om elevens sociala situation i skolan, men även till de resurser som särskolan respektive grundskolan har att erbjuda eleven. Majoriteten av pedagogerna ställer sig övervägande positiva till föräldrainflytandet vid valet av skolform men att det dock förutsätter att föräldrarna har förståelse för barnets situation och en inblick i de olika skolformerna. Några av pedagogerna kan även tyda en skam och mindrevärdes känsla hos vårdnadshavarna till särskoleeleverna och ser där en betydelse av en förståelse för vårdnadshavarna i deras situation.

 • 147.
  Broberg, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
   Lärares uppfattning om ledarskapet och lärandet i skolan2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensjobb fokuserar på hur lärare själva ser på fenomenet ledarskap i skolan, och hur de uppfattar att detta påverkar lärandet i skolan. Arbetet är inspirerad av den fenomenografiska ansatsen men den är samtidigt även en kvalitativ studie. Studien kommer visa att lärare har en uppfattning om att det mest grundläggande för ett bra ledarskap är att man som lärare har en bra relation till eleverna, och att ledarskapet i sig är det mest grundläggande vi har i skolan för att ha ett fungerande klassrumsklimat. Ledarskapet visar sig även vara viktigt för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt i skolan, och att det är grundstenen för att motivera eleverna till att lära.

 • 148.
  Brodin, Peter
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development.
  Är självförtoende högre hos algoritmanvändare?: en studie i beräkningsstrategier hos första årets gymnasieelever2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att ge ett bidrag till debatten kring algoritmens betydelse i skolundervisningen.

  Frågan som undersökning vilar på är om elever har ett bättre självförtroende åt sina beräkningar om de använder sig av algoritmer i de fyra grundräknesätten? I undersökning jämförs svenska elever mot åländska elever.

  Metoden som har legat till grund för att ge ett svar på frågan är först och främst en enkätstudie och därefter förekommer även intervjuer som syftar till att bredda vyn runt frågan.

  Det framgår utifrån undersökningen att algoritmanvändare har ett högre självförtroende för sina beräkningar samt presterar fler rätta svar än elever som använder den alternativa beräkningsmetoden. Det framgår utifrån intervjuer att de elever vilket är lärda inom algoritmanvändning har svårt för att motivera varför deras svar blir rätt, utan att hänvisa till algoritmernas användningsregler. Med dessa elever förekommer också reflektionen kring deras svars rimlighet mer sällan.

 • 149.
  Broman, Elisabeth
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Socialisation till lärare: en litteraturstudie över forskning kring lärares yrkessocialisation2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna C-uppsats är en litteraturstudie, en forskningsöversikt över ämnet socialisering till lärare.  Syftet med studien var att besvara tre frågor (a) Vad är yrkessocialisering till lärare och hur går den till? (b) Hur kan yrkessocialisering till lärare mätas och undersökas? (c) Hur har detta mätts tidigare och vad har man kommit fram till?

  Litteraturstudien bygger på en analys av nio vetenskapliga artiklar som alla handlar om lärares yrkessocialisering. Studien visade att lärare skapar sina yrkesidentiteter genom att använda sig av olika metoder, till exempel reflekterande samtal. Den blivande lärarens uppväxt och egen skolgång har betydelse för att de väljer att bli lärare. Lärarutbildningen, den första arbetsplatsen och de första kollegorna har också påverkat individerna i deras yrkessocialisering.

  Eftersom socialisationsprocesser är mycket komplicerade företeelser var inte syftet att ge någon exakt förklaring till hur socialisation går till utan snarare att ge exempel på olika sätt att mäta och redogöra för hur olika delar av yrkessocialisationsprocessen till lärare kan se ut.

  Till denna studie valdes nio artiklar, de lästes igenom och viktiga partier markerades. Detta upprepades flera gånger för att säkerställa att relevant information markerats.  Det gick då att utläsa mönster och gemensamma nämnare i de olika artiklarna och de gemensamma nämnarna infördes i en matris med sex olika kategorier för att tydliggöra de olika artiklarnas innehåll och inriktning. De nio artiklarna analyserades sedan utifrån dessa sex kategorier. Under arbetets gång upptäcktes också andra gemensamma beröringspunkter i de nio artiklarna och för att se detta samband tydligare sattes artiklarna in i ett Venndiagram som presenteras i resultatavsnittet.

  Resultaten visade också att inductionprogram kan påverka socialisationen till lärare. Individens högst personliga skäl till sitt yrkesval kan ha betydelse och det kan finnas samband mellan vilka alternativa utbildningsmöjligheter individen hade vid tidpunkten och den utbildning hon/han valde. Omgivningen individen befinner sig i och tidigare har befunnit sig i har betydelse för yrkesval och socialisering.

  De nio artiklarna i studien har flera beröringspunkter, till exempel samband mellan lärares levnadsbana, livserfarenhet och yrke, Lindblad (1995). Klass, socialgrupp, Arfwedsson (2002) samt att finna sin identitet som lärare, Eisenschmidt, Heikkinen & Klages (2008).

 • 150.
  Broman, Linda
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Bilderbokens betydelse: en intervjustudie om pedagogers inställning till bilderboksanvändning i förskolan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka vad verksamma förskollärare har för inställning till bilderboken samt dess kopplingar till förskolan, läroplan och mångfald. Det empiriska resultatet föregås av en forskningsbakgrund som berör bilderboken, dess roll i förskolan samt kopplingar till läroplanen och mångfaldsperspektiv.

  Studien var av kvalitativ karaktär bestående av semistrukturerade intervjuer. Det empiriska resultatet består av intervjuer med sju verksamma förskollärare. I resultatet redogörs för vad de har berättat om gällande bilderbokens roll på respektive förskola samt vad för tankar de har kring urval av bilderböcker. Vidare berörs även deras tankar kring kopplingar till läroplanen och mångfaldsperspektivet, utifrån bilderboken.

  Resultatet visade att samtliga förskollärare anser att bilderboken har en viktig roll i förskolan. Fem av de sju intervjuade berättade att barnen på respektive förskola har ständig tillgång till samtliga bilderböcker som finns på förskolan. Biblioteket belyses som en viktig komponent när det kommer till bilderboksanvändning och samtliga pedagoger menade att de brukar besöka biblioteket. Förskollärarna uttryckte att barnen till stor del är delaktiga i urval av de böcker som de använder på förskolan. De brukar dock titta igenom de böcker barnen valt ut innan de används, vilket kan vittna om att det finns en uppfattning att vissa böcker är bra att använda inom förskolan och andra inte. De böcker som används stämmer väl överens med den barnlitteraturkanon som återfinns i tidigare forskning, och flertalet av de titlar som nämns är äldre titlar.

  Att en av de viktigaste komponenterna i en bra bilderbok är att den fångar barnen, är något som flera av förskollärarna gav uttryck för. Majoriteten av dem ansåg att bilderboken kan vara ett redskap till samtal. Bilderboken tycks vara betraktat utifrån dess pedagogiska och didaktiska nyttoaspekter, mer än ur estetisk synpunkt. Samtliga pedagoger var överens om att det finns fog för att använda bilderboken i förskolan utifrån läroplanen. Majoriteten av förskollärarna ansåg detta utifrån att språket stimuleras via bilderboken. En av dem ansåg även att bilderboken kan stärka barns identitet och en annan att boken kan hjälpa till att sätta normer och värden. En uppfattning om att problem kan bemötas och bearbetas via bilderboksanvändning är dock något som tycks återfinnas hos samtliga förskollärare.

  Flertalet av de intervjuade förskollärarna ansåg att det är av vikt att det finns en mångfald representerad i de böcker som används på förskolan. Mångfaldsbegreppet tycks dock vara svårtolkat och perspektivet nämndes överlag inte som aktuellt i de vardagsböcker som pedagogerna använder. Däremot nämnde pedagogerna några mer specifika böcker som de anser vara relevanta ur ett genusperspektiv samt mångkulturellt perspektiv. När mångfald i bilderböcker kommer på tal så var det alltså mer specifika ämnesböcker som nämndes snarare än ett grundläggande perspektiv i samtliga böcker. Det erhållna resultatet ligger till stor del i linje med den tidigare forskning som finns inom området.

1234567 101 - 150 of 1030
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf