hig.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 1328
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Arrese, Sara
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Wang, Liao
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Trust development in International Healthcare Services: Elekta in Spain2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Trust development: a marketing strategy in the Internationalization of Healthcare Services.The case of Elekta in Spain

  Level: Master Thesis in Business Administration

  Author: Sara Arrese and Wang Liao

  Supervisor: Maria Fregidou-Malama

  Examiner: Akmal Hyder

  Date: 2014-10-02

  Aim: The aim of this research is to examine how trust developing affects International Healthcare Services marketing while settling down into a new country. Our study is applied to Elekta in Spain.

  Method: In order to carry out this research, qualitative data is used, a single case study is applied, questionnaires and semi-structured interviews were carried out to collect the needed primary data.

  Result and Conclusions: In the case of Elekta Spain, the trust development between suppliers and customer took place during the entire relationship. In addition, the trust level at company level and individual level were found to be the most significant leaving aside the country level as there were different opinions between customers (which did not find it a deciding factor) and Elekta. Hence, for the marketing strategy, standardization and adaptations can improve trust development.

  Suggestions for future research: Generalization cannot be made after this research as a single case study in one country has been the subject for investigation. Consequently, future research of other service industries and countries could expand this study.

  Contribution of the thesis: This thesis offers a new theoretical framework of trust development in the Spanish Healthcare Industry. This framework not only can be adapted to further study of other countries, but also can be adapted to further study of other service industries.

 • 102.
  Arutunjan, Susanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Johansson, Pernilla
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Ledarskap i Konsum Gävleborg: Ledarens och medarbetarnas perspektiv2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 103.
  Arvidsson, Elina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Kastemyr, Rebecca
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Switching intentions påverkan på GenerationY och Baby Boomers: En kvantitativ studie inom banksektorn2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Switching intentions påverkan på Generation Y och Baby Boomers – En kvantitativ studie

  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi

  Författare: Elina Arvidsson och Rebecca Kastemyr

  Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge

  Datum: 2018 - maj

  Syfte: Banker har idag problem med att få kunder att stanna och vara lojala mot dem, något som kan bero på att kunderna inte känner sig tillfredsställda med de tjänster och den service banken erbjuder. Vissa forskare har sett att det oftare är yngre bankkunder som byter bank än äldre, medan andra menar att sådant inte är fallet. Syftet med vår studie är därmed att öka förståelsen för hur Baby Boomers och Generation Y's switching intentions påverkar deras intentioner att byta eller behålla sin bank. För att besvara syftet har vi valt att ta hjälp av några forskningsfrågor som lyder:

  • Vilka faktorer bidrar till att Baby Boomers väljer att byta eller behålla sin bank?
  • Vilka faktorer bidrar till att Generation Y väljer att byta eller behålla sin bank?
  • Vad är skillnaden mellan Baby Boomers och Generation Y's switching intentions?

  Metod: I studien användes en kvantitativ metod där data samlats in via en webbaserad enkätundersökning. Studien riktar sig till två populationer; generation Baby Boomers som består av individer födda mellan år 1945 och 1964 och Generation Y som består av individer födda mellan år 1980 och 1999 som båda deltagit i enkätundersökningen. De data som samlats in har sedan analyserats i statistikprogrammet SPSS där vi tog fram deskriptiv statistik, error bars, korrelationsanalys, t-test och korstabell. Dessa analyser har sedan använts för att svara upp på studiens syfte.

  Resultat & slutsats: Sambanden mellan generationstillhörighet och de testade variablerna är till stor del svaga, vilket gör att vi utifrån vår studie kan konstatera att Baby Boomers och Generation Y är mer lika än forskare tidigare trott. De fyra testade variablerna har samtliga viss påverkan på bankkundernas switching intentions, vilket innebär att bankerna bör ta dessa variabler i beaktning för att undvika att förlora kunder.

  Examensarbetets bidrag: Studien bidrar till ökad förståelse för Generation Y och Baby Boomers switching intentions och vad som påverkar det. Studien har bidragit tillen förändrad syn på båda generationernas switching intention i jämförelse med tidigare forskning. Vår förhoppning är att studien ska bidra till att öka förståelsen för switching intentions bland bankerna för att de ska kunna ta fram strategier utifrån de fyra testade variablerna och därigenom skapa kundnöjdhet och minska kundernas switching intentions.

  Förslag till fortsatt forskning: Vår förhoppning är att vidare forskning ska kunna utveckla resultatet som studien bidragit med ytterligare. Fortsatta studier skulle kunna jämföra olika banker och se hur våra fyra variabler påverkar enskilda banker, samt studera andra kombinationer av variabler och andra generationer.

 • 104.
  Arvidsson, Nathalie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Intressenterna i centrum vid implementering av Corporate Social Responsibility2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The development of Corporate Social Responsibility has been increasing for the last decade.

  Not only is Corporate Social Responsibility an important thing for big rich companies, today

  it includes all different kinds of companies’ regardless size, profit or industry. An industry

  which affects the majority of the society is the grocery industry. People have on a daily basis

  some kind of relationship to the grocery industry, which means that we have high presure on

  the companies to not take an over price on the goods, to have a good assortment and that the

  companies take responsibility for the society. With high pressure from different groups of the

  society it is hard for the companies to know how to please all groups at their highest level.

  In this essay a qualitative examination will be done of how grocery companies mange the

  problems of having many stakeholders to please. How they in the best manner try to improve

  their Corporate Social Responsibility in every part of their company. The result showed that

  despite general models of implementation, the best way to integrate stakeholders is to have a

  good communication.

  Utvecklingen av Corporate Social Responsibility har skett i snabb takt det senaste decenniet.

  Framförallt har ämnet blivit viktigt för alla företag, oavsett bransch, storlek eller omsättning.

  En bransch där den stora majoriteten av befolkningen blir berörd av företags Corporate Social

  Responsibility-arbete är dagligvarubranschen. Människor är dagligen i kontakt med

  inhandling av matvaror och ställer därför stora krav på vad som finns på hyllorna, vilket pris

  varorna har, samt hur företag i sin tur aktivt tar ansvar för samhället. För organisationerna i

  sin tur är det svårt att tillfredställa alla intressenter, då Corporate Social Responsibility sedan

  tidigare varit tolkningsbart i en vidd bredd, samt desto större marknad företagen opererar på

  desto fler intressentgrupper är det att ta hänsyn till.

  I denna uppsats undersöks genom en kvalitativ studie, hur dagligvaruföretag på bästa sätt

  använder sig av Corporate Social Responsibility inom sina företagsled. Hur de på enklast sätt

  handskas med den problematik som uppstår när det finns många intressentgrupper som vill

  påverka implementeringsprocessen. Resultatet visade att det framförallt handlar om

  kommunikation istället för strukturerade ramverk vid implementeringen. Vilket i sin tur

  betyder att det största fokuset vid implementering av Corporate Social Responsibility skall

  vara att upprätta en kommunikationsmall istället för en ämnesmanual.

 • 105.
  Arvidsson Wallberg, Angelica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Åhlén, Alexandra
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Ekonomisk förlust för revisionsbyråer: En studie över revisorers fortlevnadsvarningar i Sverige2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The reporting of an organizations going concern has been center for debate during a long period of time. This is mainly due to auditing scandals where organizations have gone bankrupt without a modified going concern opinion from their auditor. In accounting literature there are conflicting claims about whether auditors are considered independent or not due to their tendency to issue a going concern modified opinion and the influence financial incentives have on auditor independence.

  The aim of this essay is to: Examine if there is a relation between the tendency to issue a going concern modified opinion and the financial loss for the audit firm.

  Method: From previous research hypotheses have been deduced. These hypotheses have then empirically been studied. A quantitative method was used to gather data from Swedish companies’ annual reports from the year 2011-2014. After gathering the data, it was tested and analyzed with a stats program and then presented in different tables.

  Result & Conclusions: This study has found evidence of the self-fulfilling prophecy, which indicates that the auditor withdraws from issuing a going concern modified opinion. Regarding the financial incentives as threats of audit independence, this study gives evidence that the size of Non-audit service fees poses a potential threat. The results of the study also show that there is no significant difference in quality between Big 4 and Non-Big 4 auditors regarding the issuance of going concern modified opinions.

  Suggestions for future research: In this study the financial factors have been taken into account, a combination of both the financial and non-financial factors is the suggestion for future research. A third limitation of this study is that is based upon the auditors’ perspective, therefore a study based solely on the companies' perspective or a combination of both is our suggestion for future research.

  Contribution of the thesis: This thesis contributes with more knowledge to the accounting literature. The study has provided more knowledge about the self-fulfilling prophecy, financial incentives on audit independence and the quality among Big 4 and non-Big 4 audit firms. This thesis has also contributed to further understanding of how problematic it can be for an auditor to issue a going concern modified opinion.

 • 106.
  Ask, Frida
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Eriksson, Cecilia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Påverkar transformellt ledarskap hos klienten kvaliteten på revisionen?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: It´s essential that the auditor retains its independence in accounting. Previous research has shown that different factors may affect the auditor's objectivity and thus contribute to the auditor commits quality reduced actions, so called RAQ acts. The stakeholders need to be confident that the information in the audit is correct to make informative decisions, that‟s why it is important to identify the factors that may affect the auditor's objectivity and thus prevent the auditor from committing RAQ acts. The aim then is to examine the factors that affect the auditor's objectivity, primarily if transformational leadership from the client has an effect on the auditor's propensity to commit RAQ acts.

  Method: The data for the study comes from a survey we performed to collect raw data. The survey was conducted on authorized and certified accountants in Sweden. We then used the statistical program SPSS Statistics to analyze the responses and the data and reported the results in table form.

  Result & Conclusions: The study results show that the time pressure is a factor affecting accountant to commit RAQ acts. However, we find no statistical correlation showing that a transformational leadership from the client affects the auditor's propensity to commit RAQ acts.

  Suggestions for future research: The study could usefully be carried out again when the results would be different at a higher response rate. Suggestions for further research could also be examining other factors that may affect the auditor's objectivity and his/hers propensity to commit RAQ acts.

  Contribution of the thesis: The study helps to draw attention to the need to identify factors that affect the auditor's objectivity.

 • 107.
  Asplund, Annika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Medarbetare i en målstyrd organisation – hur upplever de styrformen?2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet är att öka förståelsen för hur medarbetare uppfattar den styrning de utsätts för. Förståelsen ska sedan bidra till att ledare ska kunna utveckla verksamhetsstyrningen inom liknande organisationer och på ett bättre sätt kunna nå de mål de satt upp och kunna utveckla dessa vidare och bli effektivare.

  Arbetet är genomfört med en inkännande och tolkande vetenskapssyn ur ett aktörrsynsätt. En hermeneutisk tolkningsmetod är använd för att uppnå syftet med arbetet. Genomförandet av arbetet är baserat på en kvalitativ metod, där en fallstudie med intervjuer utförts.

  Slutsatsen i studien är att medarbetarna uppfattar generellt målstyrningen som ett bra sätt att arbeta utifrån i sitt dagliga arbete. Men genom de negativa tankar de förmedlat har jag kommit fram till att det finns en fallgrop i att ha många system som styr parallellt. Systemen är bra i sig själva, men medarbetarna upplever en stress genom de krockar som uppstår dem emellan. Medarbetarna visar även att de inte upplever att de påverkar i så stor utsträckning som de faktiskt gör vilket organisationen måste arbeta fram bättre sätt för att förmedla så att medarbetarna känner sig sedda och på så vis gör ett ännu bättre arbete än de redan gör.

 • 108.
  Assarsson, Jenny
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Ekström, Patricia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Fördelning av hållbart förädlingsvärde: En kvantitativ studie av svenska börsföretags förädlingsvärde fördelat mellan fyra hållbarhetsdimensioner2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The value added statement is a model that makes the sustainable responsibility taken by companies able to audit and compare in a systematic and regulated way. This study aims to empirically test a modified value added statement and analyze the Swedish listed companies value added distributed between the four dimensions of sustainability. Furthermore, the purpose is to see whether there are differences in the distribution of value added between companies of different sizes and industries.

   

  The study is conducted with quantitative method, a deductive approach and content analysis of annual reports. To process and present the data, the average values ​​and tables have been produced.

   

  The results shows that the model can be used to measure the listed Swedish companies' sustainable responsibility. The results also shows differences between small and medium-sized enterprises and large companies, and between companies in different industries. Conclusions that are drawn are that large companies and the industries technology, healthcare and industry are taking the biggest sustainable responsibility.

   

  Suggestions for future research is to test the model on other companies in Sweden and in other countries. Other suggestions is to test the relations between the variables. The study's contribution is that the value added statement is empirically tested and proved to be useful to see the companies’ sustainable responsibility. The study also shows that the model can be used to see differences between companies of different size and industry, which can be explained by the stakeholder, legitimacy and enterprise theory.

 • 109.
  Assur Stagliano, Stefan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Värderingar i CSR-kommunikation.: Kan ett företag minska risken för att budskapet uppfattas med skepticism?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Examensarbetet har skrivits för att testa om ett CSR-budskap baserat på ett värdeteoretiskt ramverk har högre trovärdighet hos en presumtiv kund än ett budskap som inte är det.Metod: I detta examensarbete har endast primärdata använts som samlats in genom en kvantitativ enkätundersökning. Dataanalysen har sedan skett utifrån ett kvantitativt förhållningssätt.

  Resultat och slutsats: Resultatet i studien visar att företag som önskar öka trovärdigheten i sin CSR-kommunikation bör överväga att använda sig av ett värdeteoretiskt ramverk i sin kommunikation. Resultatet stödjer Schmeltz tes från 2014 om att ett värdeteoretiskt ramverk kan bidra till att öka den uppfattade trovärdigheten hos en presumtiv kund. Det finns dock viss skillnad i uppfattning mellan könen där kvinnor generellt mottar budskapen mer positivt.

  Förslag till fortsatt forskning: Det skulle vara intressant att närmare studera skillnaderna i uppfattning av CSR-budskapen mellan könen i synnerhet om det i en större kontext verkligen är så att män uppfattar kompetensvärderingar med högre trovärdighet än vad kvinnor gör och att kvinnor uppfattar personliga värderingar med högre trovärdighet än vad män gör.

  Uppsatsens bidrag: Den här uppsatsen visar att kommunikatörer och marknadschefer inom privatresebranschen bör överväga att använda ett värdeteoretiskt ramverk när de kommunicerar CSR med sina presumtiva kunder om de har ambitionen att öka den uppfattade trovärdigheten i sina budskap.

 • 110.
  Awuah, Gabriel Baffour
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Abraha Gebrekidan, Desalegn
  Högskolan i Skövde.
  Osarenkhoe, Aihie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Interactive (networked) internationalization: the case of Swedish firms2011In: European Journal of Marketing, ISSN 0309-0566, E-ISSN 1758-7123, Vol. 45, no 7/8, p. 1112-1129Article in journal (Refereed)
 • 111.
  Axelsson, Albin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Sundberg, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Regionala Strategiska Nätverk: En studie av företag i samverkan för hållbar utveckling2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Vårt syfte är att skapa förståelse för vilka motiv som ligger bakom att ingå i regionala strategiska nätverk och att analysera hur samverkan inom hållbarhet bidrar till nätverkets gemensamma mål.

  Metod: Studiens forskningsansats är av kvalitativ karaktär. Det empiriska materialet har samlats in genom åtta semi-strukturerade intervjuer, utförda på sex olika företag, inom nätverket SMART Resplan, samt genom tre deltagande observationer i form av workshops. Materialet analyserades med hjälp av en tematisk analys för att kunna utskilja olika teman.

  Resultat och slutsats: Det främsta motivet att ingå i ett hållbarhetsutvecklande RSN är att få ett utbyte. Vi har också identifierat att de främsta motiven är personliga och speciella för varje företag och det skiljer sig från varandra. Största fördelen med samverkan ligger inom effektivisering och erfarenhetsutbyte, både för de organisatoriska målen och nätverksmålen. Det primära målen hos alla deltagare är hållbarhet, men den ekonomiska vinningen spelar stor roll för verksamheten i helhet för att få fortsätta arbeta med en mjuk variabel som hållbarhet.

  Studiens bidrag: Ger en ökad förståelse för hur nätverket i framtiden kan arbeta för att få fler företag att delta i hållbarhetsutveckling. Den ekonomiska aspekten är av stor vikt och ett mätbart mål verkar avgörande för många.

  Fortsatt forskning: Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka om nätverket kan använda sig av ekonomiska faktorer som en motivationsfaktor. Den andra är att skapa en bredare uppfattning om hur sårbarheten påverkas om nätverket får med hela organisationen istället för bara en engagerad individ. Den tredje är att undersöka ett nätverk där forskaren inte har samma begränsningar som vi haft med tidsaspekten.

 • 112.
  Axelsson, Jessica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Nguyen Thi Thu, Trang
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Hur kommunicerar etablerade företag med sina befintliga kunder?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Titel:

  How do established companies communicate with their existing customers?

  Level:

  C-level in the Business Administration

  Author:

  Jessica Axelsson and Trang Nguyen Thi Thu

  Supervisor:

  Per-Arne Wikström

  Date:

  2012-05

  Aim:

  Our aim with this essay is to describe how an established company communicates with its existing customers. We want to explore which communication strategy the company applies to reach their customers. We also want to see what kind of communication the company applies to get to market more effectively and remain on the market longer.

  Method:

  The study is a qualitative case study where we have conducted a personal interview with the company president.

  Result and conclusions:

  Hamrånge Inrednings AB is a small company that manages to communicate with their customers by using methods like word of mouth and Google-search, in a manner that is efficient and reaches out to the customers. The company is also managing relationship marketing, which involves meeting with clients properly and put them first, trying to understand and finding out what the customer wants to buy from the company. This is a strategy that is going to benefit Hamrånge Inrednings AB in the future, because the strategy that HI uses fulfills the new market demands.

  Suggestions for future research:

  It would be interesting to examine and compare the differences between the approaches of the old marketing theories Kotler, Wrong, Saunders and Amstrong (1994) writes in their book "Principles of Marketing". To the new theories that emerged in the marketing approach that is written by Kotler, Jain and Maesincee (2002) in the book "Marketing Moves." Another interesting area is to find out what kind of company that uses the new marketing and how they succeeded.

  Contribution of the thesis:

  We hope that our study may help increase the understanding of how important it is for companies with communication and customer relationships to remain on the market today. 4

  Key words:

  Communication strategy, Customer relationships, Relationship marketing, word of mouth.

 • 113.
  Axelsson, Sara
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Öhman, Emelie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Lönsamhet och dess påverkan på kapitalstruktur i en finansiell industri: En kvantitativ studie som undersöker Sveriges fyra största banker under perioden 2000 - 20152018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 114.
  Axelsson, Viktor
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Söderberg, Sebastian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Positiv avkastning är en kostnad: En eventstudie om svenska och norska målföretags runup och dess påverkan på premien vid företagsförvärv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The purpose of this study is to investigate how the target companies’ runup affects thetakeover premium in mergers and acquisitions based on the substitution and markup pricing hypothesis.

  Method: The study has a deductive approach in which an event study has been applied to collectrelevant secondary data from the databases Thomson Reuters Eikon and Zephyr. To study the relationship between the acquisition premium and the target company’s runup a simple regression analysis has been conducted and to study the influence of explanatory variables on runup a multiple regression analysis has been applied.

  Result & Conclusions: The study’s results show that there is a relationship between runup and the takeover premiums. Based on the substitution and markup pricing hypothesis, the study shows that if runup increases by 1 % the takeover premium increases by 0.879 % which means that an increase in the target company's runup is a cost to the acquiring company.

  Suggestions for future research: Suggestions for further research are to study more explanatory variables for a target company's runup and study volume differences in trading of the target company's shares the days prior to bid announcement on the Swedish market to see if the results differ from previous research and other markets.

  Contribution of the thesis: The study’s results contribute knowledge that can explain the variation in takeover premiums and knowledge that a target company’s runup in an acquisition is a cost for the acquiring company.

 • 115.
  Axenfalk Pettersson, Lovisa
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Ericsson, Wilhelm
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Billigt eller dyrt, udda eller jämt?: - Hur prisprecisionseffekten påverkar Willingness to pay2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Title: Cheap or expensive, odd or even?

  - How the price precision effect, affects willingness to pay

  Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration.

  Author: Lovisa Axenfalk Pettersson and Wilhelm Ericsson.

  Supervisor: Jonas Kågström.

  Date: 2018 - May.

  Aim: The aim is to further investigate how the price precision effect associated with

  willingness to pay affects sales of real estate transactions.

  Method: Quantitative method through a survey with experimental elements.

  Result and conclusion: The results in the study indicates, regarding prices on the housing

  market, that it is not only the price that affects pursues and WTP. Regarding the marketed

  list price, which attracts the most potential buyers, they should either be a rounded or just

  below price. The most honest market price is a rounded price. A list price set at a precise

  price, is considered to be listed from a serious real estate broker. It also indicates that the

  real estate broker is knowledgeable and puts a serious price based on what the residence

  is actually worth. To get the highest selling price, it can be all of the price precision effect

  prices, rounded price, precise price or just below price. Why the result of the highest

  selling price differ, is depending on the situation on the market and available information

  for the buyer.

  Contribution of the thesis: The contribution for this study has been to create an increased

  understanding about the price precision effect and its prices for the persons involved in a

  buying process. Furthermore, the contribution is that people are influenced by available

  information, affecting the buyer's WTP and what buyers consider about different prices.

  With knowledge from this study, buyers can gain a better understanding of how the

  marketed list price may affect the buyer's WTP for the real estate they are interested in

  buying and its final selling price.

  Suggestion for future research: To summarize the possibilities for future research this

  paper suggests; to analyze the price precision effect from the sellers point of view. To

  analyze the price precision effect in a real setting instead, where actual transactions are

  being made. To further investigate the ratio between the anchoring effect with the price

  precision effect, and how they affect each other. The final suggestions for future research

  is to involve other aspects into the price precision effect, despite only the price, because it

  is not only the price that affects the house buying market.

  Keywords: Price precision effect, WTP - willingness to pay, rounded price, precise price,

  just below price, list price and real estate transaction.

 • 116.
  Azadi, Navid
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Har entreprenörskapet en framtid?: ett möte med några av dagens och morgondagens entreprenörer.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Hur ser framtidens, morgondagens och dagens entreprenörer på entreprenörskapets framtid samt framtida marknader som spås få en ljus framtid.

   

  Metod: Författaren har valt att inhämta primärdata genom intervjuer med personer som befinner sig i olika stadier i livet med fokus på entreprenörskap. Detta för att få så bred svarsfrekvens som möjligt. Intervjuerna har gjorts i fokusgrupper. Respondenterna har bestått av entreprenörer, studenter och en organisation.

   

  TeoretisktPerspektiv: Den teoretiska referensramen författaren har använt sig av består främst av teoretiskt entreprenörskap, fokusgrupper och handel.

   

  Empiri: Respondenterna i studien består av studenterna Paulina Larsson (17år), MilionAbraham (27år) och Daniel Håkansson (25år). Entreprenörerna heter Carlo Lopez (29år) och Lennart Frimodig (43år). Therese Sundberg är respondenten från organisationen Drivhuset.

   

  Resultat: Enligt studien konstaterades att vi är på väg in i en ny era av affärsverksamheter. Mer upplevelse och noggrannare nischning av företagen förväntas. Fler IT-företag spås överta de fysiska butikernas roll i konsumenternas liv samt att vi som människor får nya vanor och förväntningar av de produkter/tjänster vi inhandlar.

 • 117.
  Backer-Meurke, Anna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Gioeli, Tove
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Customer Satisfaction Drivers for Industrial Vending Systems: Evidence from the Manufacturing Industry2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem: Development of a firm’s offering is a vital weapon for competition. Obtaining knowledge on customer expectations and translating those into product development and superior service delivery is surrounded by prioritisation decisions. Industrial vending systems are proven to be a growing field in terms of deployments but have received little academic attention, especially regarding service quality perception to support customer-oriented innovation processes for suppliers, facilitating such decisions.

  Purpose: To identify key drivers of positive service quality perception and customer satisfaction as well as trust and commitment indicators for business-to-business industrial vending systems.

  Method: Through an explanatory approach, qualitative data on multiple cases was gathered. 14 in-depth semi-structured interviews were held with customers currently using a specific industrial vending system.

  Conclusion: Solution characteristics of industrial vending systems impact service quality perception through compliance with customer requirements. A total of 13 customer satisfaction drivers were identified for the investigated industrial vending system, the most important being efficiency, user-friendliness and timeliness. Further, the presence of individual- and company level trust in customer-supplier relationships positively impacts commitment intentions.

  Contribution: Adds novel knowledge on customer satisfaction for industrial vending systems and contributes with suggestions for managers on how trust and commitment affect customer satisfaction, which can be incorporated into the value promise design, product development and marketing strategies.

 • 118.
  Backman, Ida
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Kurt, Victoria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Vägen till toppen: Vilka faktorer har betydelse för att nå en ledarposition?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: The way to the top: what factors are significant to reach a leadership position?

  Level: C-essay in the subject of business

  Author: Ida Backman & Victoria Kurt

  Supervisor: Stig Sörling

  Date: 2012 - May

  Aim: The purpose of this essay is to identify what it takes to achieve leadership positions in organizations. For example, is there a relationship between education and leadership qualities? We also want to find out if good leadership is something that is inborn or can be developed. We want to examine methods, educations and theories that help a person to become a successful leader. Is there a certain recipe to follow or is it all about chance?

  Method: The study is based on a hermeneutic approach. We have in our study interviewed five people with leadership positions. We asked open questions to find out as much as possible about their background. We have also reviewed preview studies on the subject. On these bases, we have drawn parallels and conclusions.

  Result & Conclusion: What we have found in our study is that personal qualities are something that proves to be of great importance, we see a clear link between theory and practice on this point. Inner motivation is a personal attribute that we have identified as a key success factor. We have further concluded that education is vital for success as a leader. Finally, we note that there are differences depending on which generation you belong to. The younger generation around 30 years old has a more conscious career plan than the older generation.

  Suggestions for future research: There is not much research about how to concretely go about to reach a management position. A proposal for future research is to more deeply study the phenomenon of Inner motivation. It is difficult to find scientific articles, literature and other studies in this area. This is an area that we have found to be very important to reach managerial positions.

  Contribution of the thesis: The study has contributed to an understanding of the importance of education and skills to reach senior positions, and that hard work does not go unnoticed. It takes energy and confidence, and even the "right" personality to reach the top.

  Keywords: Education, motivation, leadership skills, self-confidence

 • 119.
  Baldgrim, Jessica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Wahlberg, Malin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Påverkas företagens prestanda av ett socialt ansvarstagande?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: Corporate Social Responsibility (CSR) is a widely known global concept and Swedish enterprises are considered to be cutting edge when it comes to taking responsibility. The main objective is to analyze if a large involvement in CSR gives Swedish companies a change in company value, and if it affects their profitability. An approximate Tobin’s Q is used to measure firm value and Return On Assets (ROA) is used to measure profitability.

   

  Method: A quantitative deductive method where investigation of secondary data will lead to an examination whether it is possible to demonstrate a relationship between CSR and firm value and/or profitability. Our secondary data is retrieved from Folksam Index for corporate responsibility 2009 and the corporate annual reports from 2011. Historical stock prices were collected from Nasdaq OMX Nordic webpage. After examination of the data a suitable analysis method will be chosen, which in this case resulted in multiple regression analysis.

   

  Result and Conclusions: The study shows that there is a statistically significant correlation between a high CSR and the approximate Tobin’s Q where increased CSR returns a reduced value of the firm. The study also shows a statistically significant positive correlation between CSR and ROA, where the model, however, have shortcomings. A general explanation for this is that there is no global concept for CSR and thus it is difficult to measure. In addition, difficulties were discovered regarding determining market value of Swedish firms as companies generally do not have all of their shares on the stock market and that there are different classes of shares.

   

  Suggestions for future research: One suggestion is a cross-sectional regression, similar to this study that compares different ways to define ROA and size. It would also be interesting to through a time series analysis be able to examine when, time wise, CSR activities makes an impact on Tobin’s Q and ROA.

   

  Contribution of the thesis: Identify influencing factors to contribute for a future benchmark of econometric models when measuring CSR.

 • 120.
  Banffy, Frida
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Wirén, Hanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Litar du på din internetbank?: Effekterna av förtroende för acceptansen av internetbanker2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie är att genom en kvantitativ undersökning skapa förståelse för olika dimensioner av förtroende för internetbanker. Detta gör vi genom en replikerande studie av Suh och Han’s undersökning från 2002.

  Metod: Vår studie är baserad på en kvantitativ forskningsmetod i form av en webbaserad enkätundersökning. Enkäten skickades ut till ungefär 380 personer som gav oss 150 representativa svar tillbaka. Det empiriska materialet analyserades sedan i statistikprogrammet SPSS där det genomfördes tre analyser: korrelationsanalys, faktoranalys och klusteranalys.

  Resultat & Analys: Resultatet visar att förtroende är den högst aktuella egenskapen för att kunder ska använda internetbank. Modellen TAM visas även vara aktuell, där användarvänligheten och nyttan påverkar attityden betydligt.

  Förslag till vidare forskning: Studien gör en undersökning där modellen TAM är aktuell med en förlängning vilket är förtroende. Det skulle vara intressant att testa denna modell på en annan marknad och se om verkligen förtroendet är lika aktuellt på en ”icke känslig” marknad.

  Uppsatsens bidrag: Uppsatsen bidrar med vetskap om att förtroende är en avgörande faktor för acceptansen av internetbanker. Även att hur användaren upplever internetbankens hemsida, huruvida de kan göra det som de vill på den aktuella sidan.

  Nyckelord: Kundförtroende, internetbanker, TAM.

 • 121.
  Barjakob, Michel
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Johansson, Mathias
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Har chefer slutat lyssna?: En studie om kommunikationstillfredsställelse och chefers aktiva lyssnande2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Har chefer slutat lyssna? – en studie om kommunikationstillfredsställelse och

  chefers aktiva lyssnande.

  Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration.

  Author: Michel Barjakob, Mathias Johansson.

  Supervisor: Kristina Mickelsson, Pär Vilhelmson.

  Date: 2016 – january

  Aim: In this study we aim to create a deeper understanding in supervisors active listening and how it shapes employees communication satisfaction.

  Method: Due to the aim of the study, which is to create a deeper understanding in supervisors active listening, we have conducted a qualitative research. Data has been gathered through semi-structured interviews with ten employees from a leading electronic store and was conducted in Gävle. 

  Result & conclusions: The study show that supervisors must possess enough communication competence to know when active listening should be used. Supervisors communication competence shapes the employees communication satisfaction meanwhile most supervisors lack knowledge in active listening.

  Suggestions for future research: Our suggestions for future research are based on this study’s qualitative research. The participants have requested a follow-up of the active listening. A further recommendation for further research is to examine the impact active listening has on company results.

  Contribution of the thesis: The study contributes by filling the gap we found in our research area. A theoretical model was developed based on previous research, which helped find and localize communication and satisfaction and its components. The practical contribution is aimed towards supervisors hoping to receive knowledge in active listening to help them communicate with their co-workers.

  Key words: communication competence, active listening, communication satisfaction, job satisfaction, shape.

 • 122.
  Barrish, Jan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Green Digital Marketing in the Mobile Phone Industry: Recommendations for Sony Ericsson's GreenHeart™2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: This study is part of a digital activation plan that was done for Sony

  Ericsson’s GreenHeart™ team in the fall of 2009. The investigation presents and

  discusses what Sony Ericsson and its 4 main competitors (Nokia, LG, Samsung

  and Motorola) have done within green digital marketing and how the subject was

  communicated on their webpages. The aim of this study is to:

  • To present and analyze consumer insights on ecologically-driven technology

  • To present and analyze the eco-marketing digital practices and strategies used

  by 4 competitive mobile phone brands

  • To propose a digital green marketing strategy for GreenHeart™

  Method: This study consists of interviews with Sony Ericsson personnel,

  literature and web analysis that focus on the green initiatives of mobile phone

  manufacturers in the digital channel.

  Result & Conclusions: A main issue with green products is that consumers tend

  to find them not as good as non-green products. Consumer insight studies suggest

  that that the best way to communicate and promote green products is to focus on

  their direct benefits to consumers in comparison to non-green products, and

  communicate the green benefits only as a secondary message. This was also

  supported by theories such as Levit’s concept of “marketing myopia”, which

  describes a marketer’s tendency to focus on product features rather than consumer

  benefits.

  When analyzing the webpages of Sony Ericsson’s top 4 competitors, it was

  3

  evident that all 4 mobile phone manufacturers employed green digital marketing

  in quite a homogenous way. One striking similarity was that all brands have

  separated their green initiatives from the core of the website. It is a possibility that

  marketers have done this intentionally since consumers tend to associate green

  with lesser quality.

  In order for Sony Ericsson GreenHeart™ to stand out from the competitors, it was

  therefore suggested that green information should be integrated into the website

  and to communicate GreenHeart™ as a value-added product feature rather than a

  product in itself.

  Suggestions for future research: It is recommended to continue this research

  and to compare the findings from the mobile phone industry with other industries,

  such as the Fast Moving Consumer Goods (FMCG), where Green and Organic

  branding at a glance seem to have been developed strongly. It would be

  interesting to gain a perspective on the similarities and differences in the green

  marketing practices of different industries, but also to gain knowledge and

  inspiration on how green consumer electronics could be marketed in a more

  effective and integrated fashion. In this perspective, analyzing any variations

  between on- and off-line marketing initiatives would be interesting to see if the

  green message changes in a typical marketing mix. Moreover, it would be good to

  counter analyze the psychological mechanisms why, for certain industries such as

  food, green products are regarded as high quality whilst in another industry like

  electronics, green products are regarded as having lesser quality and business

  value.

  Contribution of the thesis: The most important finding of this study is that all

  the analyzed mobile phone manufacturers have many green initiatives. However,

  they are communicated separately from all other marketing and communication

  initiatives in the main digital channel. They tend to be set aside that consumers

  need to search for them, thus the messages are not delivered seamlessly. This

  makes it appear that green initiatives are being regarded as something obligatory

  rather than something that has true business value. Using Theoretical arguments

  on communication strategy from Levit and ClearWorks show how this, in reality,

  can be changed and be integrated with product marketing where it can generate a

  more significant business value

 • 123.
  Bashiry, Shahram
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Vad kan ett traineeprogram bidra tii?: En fallstudie av Sandviks traineeprogram2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Vad kan ett traineeprogram bidra till? En fallstudie av Sandviks traineeprogramNivå: C -uppsats i ämnet företagsekonomi

  Författare: Shahram Bashiry

  Handledare: Maria Fregidou Malama

  Datum: 2012-september

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad ett traineeprogram bidrar till. Jag undersöker vad Sandviks traineeprogram har bidragit till sedan programmet startades och huruvida programmet bidrar till kompetensutveckling hos deltagarna och inom Sandviks kärnområden.

  Följande frågor analyseras?

  • Vad kan ett      traineeprogram bidra till?
  • Bidrar programmet till      kompetensutveckling?

  Metod: För att ta reda på svaren har jag genomfört en fallstudie av kvalitativ metod. Preliminär data samlades in genom ostrukturerade intervjuer med fyra handledare som har handlett traineeanställda under utbildningen. Vidare intervjuades arton traineeanställda som gick ut programmet våren 2012 samt de som går programmet hösten 2012. De förra e-post intervjuades medan de senare intervjuades på plats.  Sedan analyserades intervjuerna var och en för sig och jämfördes med varandra. Studien bygger på en induktiv metod viket innebär att studien har empiri som utgångspunkt.

  Resultat & slutsats: Resultatet visar att företag behöver ett traineeprogram för att få in kompetent personal och föryngring i företaget. Traineeanställda är inte mer kompetenta än vanliga anställda men via programmets utformning får de möjligheten att skapa nätverk och få arbetslivserfarenhet.

   

  Förslag till fortsattforskning: Det kan vara tänkvärd att studera vidare Sandviks traineeprogram mot före detta traineeanställda för att undersöka hur mycket de har marknadsfört Sandvik samt om de har sökt sig tillbaka till företaget.

  Studiens bidrag: Studien bidrar till att ge företag en bättre inblick på traineeprogram som en rekryteringsbas. Studien ger även allmänheten en bättre uppfattning på traineeprogram som ger en unik start på karriären och alla förmågor att utvecklas till en nyckel person inom företag.

  Nyckel ord: Traineeprogram, Traineeanställda, Sandvik, Formell utbildning, Kompetensutveckling, Rekrytering, Informelt lärande.

   

 • 124.
  Bashtay, Nenus
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Lindqvist, Mattias
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Why Buy a Structured Product from a Bank?: A combination of weighted products to outperform the market2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The purpose of the thesis is to give small private investors an insight the financial world of derivatives and to show that an investor does not need to consult with an advisor in order to make decisions about the investments. The aim was to show through a new product that a small investor can beat the market return.

  Method: The method used in the thesis is to collect data over a three year period for an option, a bull ETF and a treasury bill. The database DataStream was used to obtain statistics of the option and the Treasury bill and Nasdaq OMX Nordic was used for the Bull ETF. We calculated the expected return and variance of each in order to use in the portfolio. Having the information needed we then used a trial-and-error method to calculate the weight each component will be given, with the help of Excel and its Solver add-on.

  Result & Conclusion: The results were surprising in that over the three year period the product had a 100% increase, while the market only went up by 30%. The major reason for the products strong return was that the daily earnings were shifted everyday so that the weights remained constant throughout the life of the product. The issue with the product was that no transaction costs were included in the calculations, and as there would be at least one transaction per day the costs would be enormous for the given product.

  Suggestions for Further Research: As one of the limitations for the thesis was that no transactions cost were included, one idea for further research could be to calculate the transaction costs as well as seeing if there is a method to minimize them so that the product could be profitable.

  Contribution to the Field: To our knowledge we are the first to test theses three components in order to from a structured product. Through our method interested parties could do the same with other components or retest our product. We have showed through our method one way to create your own structured product.

 • 125.
  Bashtay, Nenus
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Mahmoudi, Sabir
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Avskaffandet av Revisionsplikten i Introduktionsfasen VS Kreditgivning2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim/Objective: The purpose of this paper is to investigate and analyze the early effects that could arise between entrepreneurs and lenders in connection with the auditing requirement, which has now been abolished. Through, empirical data identify the impact from the credit provider’s perspective and small business perspective and then make an overall assessment.

  Method:The authors are to achieve the purpose for this thesis through the use of both primary and secondary data. Primary data gathered through interviews and secondary data in the form of earlier thesis as well as articles.

  Result and conclusion: Banks have not prepared for the change in connection with the abolition of the audit requirement. Lenders look at repayment ability as the most important aspect of giving credit. Lenders argue that small businesses will retain the auditor of the company, because it will help them when granting credit. Creditors reveal that alternative internal methods prevail over revised reports approved by an auditor. However, small businesses reevaluate the function of the revised financial information. Small businesses welcomed the abolition of the audit requirement in the introductory phase, because it provides more flexibility of their resources.

  Suggestions for future research: Our proposal for further research is to investigate the Swedish market's capacity to raise the levels of the requirements, and examine which companies will be effected. Also to clarify what level the limit should be and examine the impact on lending to small business with such a change.

  Contribution of the thesis: The thesis will give an idea of how small businesses perceive the abolition of the audit requirement and how it will affect the lenders' review and decision making in the case of loans to small businesses. The thesis is primarily aimed towards auditors, lenders and small businesses.

 • 126.
  Basic, Emma
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Nordin, Albin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Hållbarhetsrapportering inom två branscher: En jämförande studie på börsnoterade företag i Skandinavien2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Sustainability reporting in two industries - A comparative study of listed companies in Scandinavia.

   

  Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration

   

  Author: Emma Basic & Albin Nordin

   

  Supervisor: Fredrik Hartwig

   

  Date: 2018-January

   

  Aim: Previous research has shown that industry is an influencing factor to differences in sustainability reports for companies. Research has been conducted on different industries from various countries. Research has not been done on only two industries where one is polluted and the other is not for companies in Scandinavia. The aim of this study is therefore to investigate whether industry is a influencing factor to differences in the amount of sustainability information in sustainability reports between the industries durable goods and industrial services for companies in Scandinavia.

   

  Method: This study is based on the positivist research tradition and follows the deductive line of research. The study aims to be objective and uses the quantitative method in which a data-based content analysis is performed to measure sustainability reporting. The study is also based on a comparative design where the data collection is based from a cross sectional design. Statistical controls in form of a bivariate analysis and a multiple regression are made in the study using the statistical program SPSS.

   

  Result & Conclusions: The study shows that industry is an influencing factor to differences in the amount of sustainability information in sustainability reports for companies in Scandinavia. The study shows that companies in the industry durable goods sustainability reports more than companies in industrial services. This industry reports more in both environmental and social reporting. We believe this may be because durable goods affects the environment more and therefore also report more environment information. Why the industry also reports more social information can according to us be because the words in the content analysis may possibly be more targeted to product companies.

   

  Suggestions for future research: Something that would be interesting for further research is to do a similar study but focus on other industries. It would also be interesting to bring the country Finland in the study because the country is in the Nordic region and is similar to the Scandinavian countries. Further research could also investigate sustainability reports from two other years because this study examine 2014 and 2016 and also only target Small, Mid or Large cap since this study examines all of these.

   

  Contribution of the thesis: The study helps to determine that industry is a contributing factor to differences in sustainability reports between the industries durable goods and industrial services for companies in Scandinavia which has not been researched earlier. The study also uses a number of control variables and determines whether these have an impact on differences in sustainability reports. The study finds that size affects the differences while time do not. For the variable country, the study shows that companies from Denmark sustainability reports less than companies from Sweden and Norway.

 • 127.
  Batti, Dejwar
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Azim, Zarif
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Utveckling av miljöredovisningspraxis i svenska börsbolag2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Syfte-Syftet med denna studie är att kartlägga svenska börsbolagens praxisutveckling inom miljöredovisning. Studien har utgångspunkt i postulatet monetär enhet, postulatet redovisningsenhet och redovisningens kvalitativa egenskaperMetod-I denna studie har kvantitativ metod använts. Datahar samlats in genom att studera företagens miljöredovisningar som återfinns i årsredovisningen eller hållbarhetsredovisningen. Sedan harinsamladdata presenterats med hjälp av deskriptiv statistik. Resultat har sedan sammanställts i tabeller och diagram. Bedömningar som har gynnat i resultaten har bedömts som subjektiva, som i sin turpåverkat reliabiliteten och validiteten i studien.Resultat-Miljöredovisningen har det senaste decenniet varit av intresse för mångaforskare. Detta beror på flera aspekter,men två tydliga aspekter är attpå grund avintressenternas ökade intresse och andra aspekter berorpå den publicitet som miljöfrågor väcker hos allmänheten.Resultatav studienvisar att majoriteten av de studerade företagen hade någon form avmiljöredovisning i sin årsredovisning, dock var variationenstor på många punkter. Resultat av studienpåvisaräven att miljöredovisningen har utvecklats när det gäller redovisningens kvalitativa egenskaper. Detta beror till stor del på att många företag börjat använda sig av GRI:s ramverk samt tillämpar de standarden ISO14001 i större omfattning. Däremot påpekar resultat av studienatt miljöredovisning i monetära termer inte har utvecklats i något större omfattning, trots atttidigare forskning pekar på utveckling inom detta område. När det kommer tillredovisningens avgränsningsenhet i miljöredovisning visar studien att det har skett en viss utveckling inom detta område. Utvecklingen beror på att flera företag redovisar,enligt GRI:s riktlinjerintedock är lika utvecklatoch avanceratsom riktlinjernaär inom den finansiella redovisningen. Dennastudievisar att miljöredovisning ändå är på god väg mot att likställas den traditionella redovisningen genom ökad tillämpning avramverk som GRI och standarder som ISO 14001. Dessa ramverk och standarder bidrar till harmonisering och standardisering av miljöredovisningar och ökar intressenters förståelse och användning av informationen som framkommer.Begränsningar-Studien fokuserar på svenska börsnoterade företag som listas på kategorin Large Cap.Fokusläggspå hur förändring har ägt rum under åren 2006, 2009 och 2013.Nyckelord –Miljöredovisning, kvalitativa egenskaper, monetära termeroch legitimitet.

 • 128.
  Bektasevic, Ajla
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Vallin, Tanja
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  CSR-prestation och kostnad för eget kapital: en kvantitativ studie på 548 europeiska företag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: CSR-performance and cost of equity capital – a quantitative study of 548 European companies

  Aim: The subject of how corporate social responsibility affects the company’s financial performance has been discussed for a long time, which has contributed to conflicting results. This study has applied cost of equity capital in order to measure financial performance. By considering corporate social responsibility as a transparency effect, which increases firms’ transparency, this study wants to examine if corporate social responsibility can minimize the company’s perceived risk to decrease cost of equity capital.

  Method: The study has applied a positivist research philosophy and a deductive research approach with setting of hypotheses. We used a quantitative research method where the secondary data was collected from Thomson Reuters DataStream. The sample of the study includes 548 companies from eight European countries. The collected data has been processed and analyzed in the statistical program called SPSS and JASP.

  Result & Conclusions: Our results prove that a positive respective negative relationship between corporate social responsibility and cost of equity exists depending on nation.

  Suggestions for future research: One suggestion for further research is to investigate why the relationship between corporate social responsibility and cost of equity appears different in nations.

  Contribution of the thesis: This study contributes to an increased understanding for how corporate social responsibility can affect the company’s cost of equity capital in a European context. The study have contributed to a new research turn concerning how corporate social responsibility can work as a transparency effect too reduce the firms cost of equity capital. It provides further acknowledge on the relationship between corporate social responsibility and financial performance which in previous research shows conflicting results. 

 • 129.
  Bellman, Lina
  et al.
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik. (CER).
  Gebert Persson, Sabine
  Mittuniversitetet, Fakulteten för humanvetenskap, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik. (CER).
  Kulander, Maria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Economics.
  Lind, Hans
  KTH, Bygg- och fastighetsekonomi.
  Boende för äldre: en studie av 10 kommuner2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Andelen äldre personer i det svenska samhället ökar. I Sverige finns boendeformer som på olika sätt är anpassade efter äldres behov. Hur utbudet av dessa för äldre individer anpassade boendeformer ser ut och vilken information kommuner ger till äldre kan ses som viktiga för att förstå om äldre väljer att bo kvar eller flytta.  I denna rapport kartläggs hur nuvarande utbud av de tre boendeformerna vård- och omsorgsboende, trygghetsbostäder och seniorbostäder ser ut på bostadsmarknaden vad gäller den äldre befolkningen i tio utvalda kommuner. I rapporten ligger tonvikten på kommunala företrädares uppfattningar och på kommunernas planer. För att få en större förståelse görs jämförelser med siffror från samtliga kommuner hämtade från Boverkets Bostadsmarknadsenkät (2014). Denna rapport är den första delen av en större studie som syftar till att undersöka push- och pullfaktorer som påverkar äldres val av boende. Av kartläggningen framgår att bostadsutbudet i de olika kommunerna skiljer sig åt, där vissa har bostadsöverskott medan andra har bostadsunderskott men där majoriteten av kommunerna erbjuder de tre olika boendeformerna. I storstadsregionen och i de större städerna finns ett utbud av samtliga tre boendeformer medan flera av glesbygdskommunerna saknar trygghetsbostäder. Rådgivning i de flesta kommuner är reaktiv snarare än proaktiv. I rapporten väcks frågan om hur vi ska se på boendet för de äldsta.                      

 • 130.
  Bengtsson, Anna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Larsson, Katarina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  En jämförelse mellan ett kollektivt respektive ett individuellt provisionsbaserat lönesystem i fastighetsmäklarföretag2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och bakgrund: De flesta fastighetsmäklare arbetar idag med ett individuellt provisionsbaserat lönesystem där den anställdes lön beror helt av hur mycket den själv säljer. Ett annat lönesystem som börjar bli allt vanligare inom branschen är ett system där fastighetsmäklarna i någon form delar på kontorets totala provisionsinkomst. Vårt syfte lyder:

  ”Vår förhoppning är att uppmärksamma människor i fastighetsmäklarbranschen på skillnaderna mellan individuell provisionsbaserad lön respektive kollektivt baserad lön och att öka kunskapen i valet mellan de olika löneformer som finns.”

  • Hur påverkas den enskilde individens arbetsprestation och upplevda arbetsmiljö av lönesystemet?
  • Vilket lönesystem är mest fördelaktigt ur företagets synpunkt?

  Metod: Informationsinsamlingen inför teoridelen har bestått i faktaböcker, vetenskapliga artiklar och från internet. I vår empiriska del har vi använt oss av två metoder. Dels kvalitativa intervjuer med fyra olika kontorsägare för att se hur lönesystemen påverkar företagen. Dels enkätundersökningar som de anställda på dessa fyra kontor har fått besvara.

  Resultat och slutsats: Vid en anställning med kollektivt baserad lön är det lättare att unna sig ledighet och det får inte en så stor effekt på lönen som vid en anställning med ett individuellt provisionsbaserat lönesystem. Stresspåverkan är densamma oavsett vilket lönesystem kontoret har. En annan sak vi kommit fram till är att en arbetsgrupp samarbetar sämre om det finns konkurrens inblandat på kontoret mellan arbetskollegor. Ledarskapet på företaget är viktigare om kontoret har ett kollektivt baserad lönesystem eftersom sammansättningen av arbetsgruppen är viktigare.

  Fortsatt forskning: Det hade varit intressant om en liknande undersökning utfördes i två andra städer med andra geografiska placeringar. Branschens andra sidor, som vilka villkor och avtal som finns för fastighetsmäklarna hade varit intressant att få en kartläggning över.

  Uppsatsens bidrag: Denna uppsats kan bidra till att människor i branschen får upp ögonen för att det finns andra lönesystem att använda sig av förutom den absolut vanligaste, den individuella provisionsbaserade löneformen. Läsaren får också en inblick över hur viktig löneformen är i allmänhet för den enskilde individens välmående och även för ett företags framgång.

 • 131.
  Berg, Christine
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Stjernqvist, Nathalie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Förtroendets roll i en bostadsaffär: en analys av fastighetsmäklarens och kundens perspektiv2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Förtroende är något som stärker och påverkar kvalitén i det vi gör både på det privata och professionella planet: Hur skapas ett förtroende i en relation mellan fastighetsmäklare och kund i en bostadsaffär?

  Syftet med denna uppsats är att komma fram till vad som är viktigt för att skapa förtroende i säljprocessen mellan fastighetsmäklare och kund i en bostadsaffär.

  Metod: Vi har valt att använda oss utav en kvalitativ metod där vi samlat in vår information genom litteratur inom ämnet samt genom besöks- och telefonintervjuer med fastighetsmäklare och kunder. Totalt har 16 intervjuer genomförts som sedan har sammanställts i en empiridel.

  Resultat & slutsats: Förtroendet skapas genom att mäklaren är engagerad och förstår vad som är viktigt för kunden. Kunden vill att det ska ”klicka” med mäklaren och att en personkemi skall uppstå och att denne är öppen och ärlig med allt. Kunden skall kunna lita på att mäklaren gör det han säger att han ska, håller det han lovar och är kompetent. Mäklaren måste bry sig och inte se till sin egen vinning. Arbetar man på ett förtroendeingivande sätt kommer det att resultera i rekommendationer och följdaffärer.

  Förslag till fortsatt forskning: Det som man skulle kunna göra för att se tydligare paralleller är att intervjua fastighetsmäklare och deras kunder, för att se om bilden som fastighetsmäklaren vill förmedla stämmer överens med vad kunden upplevt samt utföra observationer på hur fastighetsmäklare arbetar med förtroende gentemot kunder.

  Uppsatsens bidrag: Vi anser att denna studie har bidragit med en ökad förståelse för vad som är viktigt för att skapa förtroende i en bostadsaffär. Vi har även redogjort för vad fastighetsmäklare gör för att skapa förtroende samt hur kunderna upplever detta. 

 • 132.
  Berg, Magdolna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Camilla, Örnebro
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Svenska företags motiv till hållbarhetsrapportering: Är det till nytta för alla?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Title: Swedish companies motivation to sustainability reporting – Is it beneficial to everyone?

  Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration

  Author: Magdolna Berg and Camilla Örnebro

  Supervisor: Jan Svanberg

  Date: 2014-06

  Aim: As of now sustainability reporting is functioning on a voluntary basis. Present rules and regulations cover disclosure of various environmental emissions but do not prescribe this to be in a form of a sustainability report, but as a part of the annual report or in other optional forms to local authorities. The latest form – GRI standard – is cut out to fit bigger companies needs but in the meantime it is too extensive for smaller companies to even try to report according to its principles. The aforementioned problem and the fact that it is voluntary makes us wonder about the reasons why certain companies still take on to disclose information in a sustainability report while others choose not to do this. Furthermore we wonder if it would be beneficial till everyone to make it obligatory.

  Method: We have combined quantitative and qualitative data collection methods as part of a survey design. We have chosen to send out questionnaires as a main method in order to be able to collect big amounts of information and we have also done semi-structured interviews as a supporting method in order to get a deeper understanding for our results. We use a deductive approach and formulate hypothesis from previous research which we test with various statistic methods. The result is then confirmed by triangulation with the help of a content analysis of our empiric data from the semi-structured interviews.

  Result & Conclusions: Swedish companies disclose sustainability reports both for ethical and strategic reasons. Stakeholders require legitimating from bigger companies and sustainability report is an appropriate tool for them just for doing this. Ethical behavior brings also long term sustainable development and benefits even society and nature. Manipulating public opinions or the need to fulfill legal requirements as a motivation to sustainability reporting doesn’t seem to be present with regards to Swedish circumstances. Companies choose not to make sustainability disclosures in a form of sustainability reporting since there doesn’t seem to exist a cost effective or relevant sustainability report format and neither do stakeholders demand it.

  Suggestions for future research: It would be interesting to see how much small companies - that are not present on a stock exchange – know about sustainability and what their attitude is towards sustainability reporting.  Furthermore authorities and professional organizations could develop a standard that is adjusted to fit smaller companies and a program for implementation that would give more drive for an ethical and sustainable business enterprise.

  Contribution of the thesis: This paper could highlight Swedish companies’ attitude to sustainability reporting and give ideas about which incentives could drive this important topic and even about how a sustainable and responsible approach can be taken to the next level.

  Keywords: sustainability reporting, motive, EU, Sweden, GRI, voluntary, obligatory

 • 133.
  Berggren, Benny
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  IMPLEMENTING BUSINESS ETHICS IN SALES ORGANIZATIONS2015In: Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Value Chain in a Dynamic Environment / [ed] D. Vrontis, Y. Weber, E. Tsoukatos, EuroMed Press , 2015, p. 2482-2484Conference paper (Refereed)
 • 134.
  Berggren, Benny
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Erenlöf, Sofie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Irriterande TV-reklam: Vad det är i TV-reklam som är irriterande och hur påverkar det konsumenternas köpbeteende? 2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Title: Annoying television advertising - What is it about television (TV) commercials that are perceived as annoying and how does it affect the viewer’s purchasing behavior?

  Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration

  Authors: Benny Berggren and Sofie Erenlöf

  Supervisor: Jonas Kågström

  Date: 2012 – May

  Aim:

  Advertising can be found in many shapes and forms such as on: billboards, radio stations, public transport and of course on television. The last form of advertising is possibly one of the most effective and widely used methods of advertising due to the wide percentage of households with a TV in this technological age. One of the problems TV viewers have to face is the wide variety of TV advertisements which are repetitive and can be seen on numerous occasions throughout the day. This is only one of many factors that may cause irritation to the viewer if being executed wrong. Irritation leads to animosity. Animosity leads to a negative attitude. A negative attitude, may lead to difficult decision making for the consumer whether he or she should make that purchase or or go to a competitor. There are two purposes of this thesis. The first is to explore what general factors create irritation and the second is to explore if enough irritation has the effect of making the consumer choose a competitor brand over the proffered advertised brand as witnessed on TV.

  Method:

  This thesis is of the abductive kind. The first part of this thesis consists of a theoretical part. The theoretical part consists of secondary (scientific articles and models). The third part consists of empirical research. In order to collect the opinions of the TV-audience in Sweden, an electronic survey was conducted where the respondents were asked about demographic questions, causes of irritation toward selected Swedish advertising commercials.

  Result & Conclusions:

  The results from this thesis indicated that consumers perceive TV-advertising very differently. Results showed that the respondents found a commercial from electronic media giant Siba to be the most annoying one. The main factors deemed to be of great annoyance in a TV commercial were as follows; volume, tempo, characters of the commercial, a confusing message and the TV commercial being too repetitive. Furthermore, there were no indications that the consumer would rather go to a competitor due to the irritating commercial and no significant correlations were found.

  Suggestions for future research:

  Not once did the respondents suggest that commercials from multibillion dollar corporations, such as Coca Cola and McDonalds were being perceived as annoying. Could it be that those companies are too afraid to be different by standing out too much during commercials in fear of losing market share, or do they simply know which of the irritating factors to stay away? Further research regarding this matter is suggested.

  Contribution of the thesis:

  Our goals for this thesis is to make a difference, so that future marketers will have an even greater success when marketing their products due to them being more aware of what to include and what not to include in their commercials.

  Key words:

  TV-commercials, irritation, consumer behavior, message and volume.

 • 135.
  Berggren, Benny
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Nasser Fouda, Mai
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  According to Swedish Citizens - Sweden has the Safest and Best Food in the World: -Really?2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: According to Swedish Citizens – Sweden has the Safest and Best food in the world – Really?

  Level: Thesis for Master’s Degree in Business Administration

  Authors: Benny Berggren and Mai Nasser Fouda

  Supervisor: Jonas Kågström, Ph.D.

  Date: May 20, 2013

  Aim: The aim of this thesis is to fill the research gap on whether there are differences in how Swedish consumers remember publicized scandals in regards to the Country of Origin (COO), focusing on age, gender and time. Furthermore, this paper will also aim to look at how different scandals have affected the consumers trust based on whether foreign food scandals have a higher impact.

  Methodology: Since this thesis tested different relationships a deductive approach was taken with a conclusive research design. Quantitative data was collected via a VAS-scale questionnaire to 187 individuals via random sampling at train stations which had a response rate of 75,9%. By using SPSS, the primary data was analyzed via a Correlation and Factor analysis in accordance with scientific articles from within the fields of Purchasing Decision theory, the COO and Consumer Memory. A semi-open telephone interview with an expert from within the food industry was conducted as additional explanations to the findings were needed.

  Result & Conclusions: It was found that Swedish consumers remembered scandals differently depending on origin, and were according to themselves more affected by the foreign scandals. Gender did not have a preference depending on the COO of the product and consumer memory while age did. It was also found that trusting food was the essential theme throughout the empirical findings where the Swedish consumers valued cues such as food quality and food safety. This played a significant role on impacting the consumer’s long-term memory. Three different types of trust was found and divided by their characteristics; High-level-involvement products, the COO of the product or the company which the scandal was involved with, and finally, the size, positioning and equity of the brand involved.

  Business implications: Media can be seen as a key source of spreading negative publicity regarding scandals. It is therefore extra important for companies to act immediately, especially if they have any of the three characteristics of trust since it influences the consumer’s long-term memory in a negative way. These three characteristics combined could have strong more negative impact on the companies, where there is a risk of losing potential & current business partners, decreased brand equity & image and risk of facing legal aspects. This can be very costly both financially and time-wise which ultimately could lead to a negative turnover.

  Research Implications: future research is suggested to study why the results in this thesis differ from the other scientific findings when it comes to gender. Also suggested is that studies should be conducted similar to this, but based on specific types of food products since this thesis only studied food in general. Furthermore, studies comparing the effect of the consumer memory in regards to food scandals based on different companies are also suggested.

  Key words: Country of Origin, Scandals, Memory, Trust, Purchasing behavior.

 • 136.
  Bergheim, Rosa
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Ings, Michael
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Local Management Culture Overseas: Handelsbanken Sweden and Handelsbanken UK2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT Title: Local Management Culture Overseas: Handelsbanken Sweden and Handelsbanken UK Level: Final assignment for Master Degree in Business Administration Author: Rosa Bergheim and Michael Ings Supervisor: Maria Fregidou-Malama Examiner: Akmal Hyder Date: 2014 – January

  Aim: The aim with this study is to investigate what management practice Handelsbanken is using in Handelsbanken Sweden and Handelsbanken UK. In order to find out if Handelsbanken has adapted the same management practice in the UK, the focus has been on researching Handelsbanken’s organizational structure, decision-making and motivation, through comparing the two countries national culture with each other.

  Method: A qualitative research was used for this study, which included ten interviews with branch managers from Handelsbanken Sweden and Handelsbanken UK.

  Result & Conclusions: Handelsbanken has applied a standardized management approach in both UK and Sweden, highlighted by decentralization in both countries. Autonomy, trust and responsibility together with the pension fund Oktogonen were seen as central motivation factors. Furthermore the study shows that the Swedish long-term approach to business was implemented in Handelsbanken UK.

  Suggestions for future research: This study focused on two of Handelsbanken’s home markets, further research could be conducted through including Handelsbanken’s other home markets, more branch managers and subordinates.

  Contribution of the thesis: Although existing research discusses companies that are doing business outside their domestic market, the relevant literature concentrating on the banking industry in one bank focusing on the managerial practices is still relatively sparse. These topics are covered in this study.

  Key words: Banking industry, Culture, Management, Organizational structure, Motivation 

 • 137.
  Berglund, Jacob
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Sylvan, Joakim
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Tid för kreativitet: En tvärsnittsstudie om individuell kreativitet och relationen till time management2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Kreativitet har fått en viktig roll i hur företag väljer att styra sina verksamheter. Under de senaste decennierna har insikten av tidens betydelse fått en central roll då arbetsbördan ökat och det ställts ökade krav på tempo och punktlighet. I tidigare studier har forskare funnit att tidsplanering kan ha positiv inverkan på individuell kreativitet. Insikten om att kreativitet och tidsplanering visat sig kunna relateras till varandra bidrog till vårt intresse att vidare studera relationen mellan dessa två koncept bland individer som är verksamma inom en kreativ branch. Studien ämnar att undersöka relationen mellan kreativitet och time management hos kreatörer på svenska reklambyråer.

  Syfte:

  Syftet med studien är att undersöka vilka samband som finns mellan koncepten kreativitet och time management. Vidare syftar studien att undersöka hur kreativa individer inom reklambranschen förhåller sig till planering på kort- respektive lång sikt och hur planering skiljer sig åt mellan kreativa individer.

  Metod:

  Data har insamlats via en enkätundersökning som sedan analyserats genom faktor- och kluseranalys. Antal respondenter i studien uppgick till åttionio kreatörer som representeras av en grupp art directors, copy writers och creative directors verksamma inom den svenska reklamindusrin.

  Resultat & slutsats:

  Resultatet från denna studie skiljer sig från vad tidigare forskning kommit fram till genom att inget direkt samband kunnat etableras mellan kreativitet och time management. Resultatet kan förklaras av den kreativa population denna studie riktats till.

  Faktoranalysen visar att planeringen skiljer sig åt mellan olika kreatörer. Planeringstekniker på kort- och lång sikt kan komplettera varandra där planeringen följer ett tydligt mönster. Faktoranalysen visar även att vissa personlighetsdrag, som utifrån teorin beskriver en kreativ individ, har ett samband med självskattad kreativitet. Vidare gjordes en klusteranalys som visar att planeringsteknikerna används i begränsad utsträckning av kreatörerna. Analysen visar dock att planeringen skiljer sig mellan vissa specifika personlighetsdrag. 3

  Förslag till vidare forskning:

  Då studien inte kunnat etablera något samband mellan kreativitet och time management finns det behov av att vidare studera varför denna studies resultat skiljer sig från tidigare forskning. Fortsatt forskning kan även undersöka vilken inverkan planering har på individuell kreativitet i olika yrkesgrupper.

  Uppsatsens bidrag:

  Bidraget med studien är en teoriutveckling mellan koncepten kreativitet och time management samt en ökad förståelse till relationen mellan koncepten.

 • 138.
  Berglund, Jenny
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Dahlberg, Moa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Digital HR: Vilka effekter har digitaliseringen på de anställda och deras relationer?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: E-HR is an enterprise management system where digital tools are used to manage the human resources of the organisation. Previous research argues that there is a lack of research on the use of e-HR from the employee perspective and also with a focus on how the relationships are affected. The aim of the study is thus to increase understanding of how employees experience the use of e-HR and what effects digitization may have on the relationships in the organisation.

  Method: The study assumes a hermeneutic perspective with inspiration from the operator approach. The research program has an abductive focus in which a qualitative research design has been used with ten semistructured interviews.

  Result & Conclusions: The study shows that e-HR tools are perceived as a valuable support at work, but sometimes with increased workload. Furthermore, the study shows that the relationships have been influenced only to a small extent by e-HR and mainly because communication in larger part is done digitally. The study although shows that digital HR can not replace the personal meeting.

  Suggestions for future research: The study could have been developed even more if the management had been interviewed about the motivation for current digital HR tools. This to study the manager's experiences of the current solutions, but also to see if they have concidered other options. We therefore consider that further research could provide contributions by studying the subject also from the manager's perspective, as there is also a lack of research about their perspective.

  Contribution of the thesis: The theoretical contribution of the study is that e-HR increases the sense of safety and control, but that digitizing can also increase workload. The study also shows that a digital relationship is seen as an opportunity to get a relationship with a larger number of employees within the organization. The practical contribution is the advice to focus on education of the systems as well as to have back-up when the technology fails. The practical contribution of the study also applies to the fact that more organizations should consider using e-HR as a way to gather all the relevant information about the employees in one place.

 • 139.
  Bergman, Adam
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Hellström, Alexandra
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Redovisning av FoU-utgifter: Val av regelverk för mindre onoterade aktiebolag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Redovisning av FoU-utgifter – val av regelverk för mindre onoterade aktiebolag

  Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi

  Författare: Adam Bergman och Alexandra Hellström

  Handledare: Arne Fagerström

  Bitr. Handledare: Annika Lake

  Datum: 2014-05-26

  Bakgrund: Under 2000-talet har svensk redovisning genomgått en stor förändring, och Bokföringsnämnden (BFN) har varit ett drivande organ i denna fråga. BFN beslutade 2004 att inleda ett projekt för att ändra inriktning på sitt normgivningsarbete, och projektet har de valt att kalla för kategoriseringsprojektet (eller förkortat, K-projektet). Mindre onoterade aktiebolag blir rekommenderade K2-regelverket, dock får inte utgifter för immateriella tillgångar aktiveras som en tillgång i balansräkningen inom detta regelverk. De företag som tidigare har aktiverat FoU-utgifter blir därför, vid tillämpning av K2-regelverket, tvungna att återföra dessa mot det egna kapitalet. Alternativet är att tillämpa det mer avancerade regelverket K3.

  Syfte: Huvudsyftet med denna studie är att ta reda på om mindre onoterade aktiebolag som arbetar med FoU väljer att tillämpa K2- eller K3-regelverket. Delsyftet är att undersöka skillnader i val av regelverk utifrån faktorer som kan ha inverkan på valet i mindre onoterade aktiebolag som arbetar med FoU. Fortsättningsvis är en förhoppning med studien att i framtiden vara till hjälp för FoU-företag som står inför valet mellan K2 och K3.

  Metod: I denna studie har en kvantitativ metod tillämpats. Data har dels samlats in genom en enkätundersökning som har skickats ut till hela populationen, och dels via databasen Retriever. Insamlad data har sedan analyserats med hjälp av univariata, bivariata och multivariata analyser. Variabler som kan tänkas påverka valet har tagits fram utifrån tidigare forskning och presenterats i en a priori-modell, och efter analyserna har en förfinad a priori-modell utformats.

  Analys och slutdiskussion: Resultatet i denna studie visar på att övervägande del av de företag som valt vilket regelverk de ska tillämpa kommer att välja K3-regelverket. Analysen visar dock endast på svaga samband mellan a priori-modellens variabler och valet av regelverk och förklaringsgraden uppgick endast till 9 %. Dock kan vissa variabler, såsom Lönsamhet och FoU-intensitet stärkas av tidigare forskning. Studiens enkätundersökning visar på att lite mer än hälften av företagen tror, generellt sett, att Skatteeffekter har inverkan på valet vilket även kan styrkas utifrån tidigare forskning. Vid en analys av variablernas påverkan på de företag som i dagsläget tillämpar aktiveringsmodellen och där regelverkens hantering av FoU-utgifter haft inverkan på valet erhölls en förklaringsgrad på 43 %. De variablerna som här fick starkast stöd var Lönsamhet, FoU-intensitet och Storlek på stad.

  Nyckelord: redovisning, FoU, K-regelverken, kostnadsföringsmodellen, aktiverings­modellen

 • 140.
  Bergman, Mattias
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Sjölinder, Felix
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Små och medelstora företags anpassning till sociala medier2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Små och medelstora företags anpassning till sociala medier.

  Nivå: Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi.

  Författare: Felix Sjölinder, Mattias Bergman.

  Handledare: Jonas Molin, Lars-Johan Åge.

  Datum: 2018 - maj.

  Syfte: Denna studies syfte är att utifrån innovation-decision processen skapa en förståelse för vilka anpassningsfaktorer som påverkar små och medelstora företag att anta eller avstå sociala medier.

  Metod: Då studiens syfte är att skapa en förståelse för forskningsämnet har en kvalitativ metod tillämpats där innovation-decision processen har legat till grund för att studera små och medelstora företags relation till Facebook, Instagram och Youtube. Semistrukturerade intervjuer har utförts med tolv företag för att samla in empiriskt material.

  Resultat & Slutsats: Studiens resultat visar att det är flera externa- och digitala egenskaper som påverkar att SMEs antar eller avstår sociala medier. Företagens miljöomgivning samt uppfattade egenskaper som SMEs anser att sociala medier har påverkar hur de antar dessa till sin verksamhet. Miljöomgivningen påverkar även företagen att avstå sociala medier samtidigt som brist på tid, kunskap och intresse är ytterligare påverkande faktorer för detta.

  Förslag till fortsatt forskning: Eftersom vår studies syfte inte varit att studera vilka specifika egenskaper hos sociala medier som små och medelstora företag söker, anser vi att detta kan vara en intressant aspekt för framtida forskning. Samband mellan ålder på ägare av företag och hur väl sociala medier används var något som framkom. Fortsatt forskning kring demografiska egenskapers påverkan skulle därför vara intressant.

  Uppsatsens bidrag: Genom studien har en förståelse skapats för vilka anpassningsfaktorer som gör att SMEs i Sverige väljer att anta eller avstå sociala medier. Eftersom få SMEs använder sociala medier i sin verksamhet kan denna förståelse ligga till grund för att öka företagens tillämpning av sociala medier. Genom studien uppmärksammar vi de positiva samt negativa faktorerna som förekommer i adoptionsprocessen av de tre sociala medierna Facebook, Instagram och Youtube.

  Nyckelord: Sociala medier, Innovation-decision, Adoption.

 • 141.
  Bergström, Erika
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Revisorers förhandlingsstrategier: En kvantitativ studie av hur klientens karismatiska ledarskap påverkar revisorns val av förhandlingsstrategi2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The study aims at investigating how the choice of the auditor's initial negotiation strategy is influenced by the charismatic leadership exercised by the client's CFO. The research questions also concern which negotiation strategies are most likely that the auditor chooses to apply when the client's CFO is perceived as charismatic.

  Method: The study is based on positivistic and deductive approach, through which I have tested the result of a quantitative survey with theories in the field. The study has a cross sectional design. The data collection was done through a web-based survey that was sent to auditors operating in Sweden.

  Result & Conclusions: The study confirms that the term charismatic leader is relevant in this context as it shows that respondents experience strong and weak leaders in their daily negotiation action in terms of charismatic leaders. Furthermore, the study could identify a link between one of the negotiation strategies and charismatic leadership.

  Suggestions for future research: The study contributes to the accounting literature by stating the relationship between auditors and their clients, and more specifically the negotiation between auditors and clients as a social phenomenon. Furthermore, the study is alone in applying the charismatic leadership as an impact factor on the auditor's choice of negotiation strategy.

  Contribution of the thesis: The limitations of the study consist of the low response rate and the difficulty in staging the effects of charismatic leadership. Further studies should adopt a more experimental character to further explain the potential impact that charismatic leadership may have on the auditors' choice of negotiation strategy as well as a study of how the client's choice of negotiation strategy influences the auditor's choice of negotiation strategy.

 • 142.
  Bergström, Hanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Medelberg, Julia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Hållbar avgränsning i tid och rum: En studie av hur företag förhåller sig till den traditionella redovisningens postulat redovisningsenhet och redovisningsperiod vid avgränsningen av miljörapporter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Miljörapportering är en allt mer vanligt förekommande företeelse bland företag världen över. Fenomenet är ett resultat av en ökad medvetenhet kring vad hållbarhet är och vad som krävs för att uppnå det. Trots att denna typ av rapportering har ökat är den i Sverige i stort sett frivillig att upprätta, något som lett till att direktiven för hur rapporterna ska utformas är få och inte heller särskilt utförliga. Därför har den traditionella redovisningen kommit att prägla även miljörapporteringens utformning och innehåll, trots att de två rapporternas syften är skilda. Den traditionella redovisningens postulat, redovisningsenhet och redovisningsperiod, är två exempel på när redovisningens direktiv är tydligt upprättade för ett finansiellt ändamål, och inte är förenligt med långsiktig hållbarhet.

  I denna studie undersöks vilka företag noterade på Stockholmsbörsen som miljörapporterar, samt hur dessa företag har valt att förhålla sig till begreppet hållbarhet vid avgränsningen av sina miljörapporter. För att skapa förståelse kring varför det råder skillnader i valet av att publicera dessa rapporter, samt varför rapporterna förhåller sig olika till de två ovan nämnda postulaten, har fyra företagsspecifika faktorer tagits i bejakande. Dessa är storlek, skuldsättningsgrad, ägarkoncentration och bransch. Variablerna är tillämpade i flertalet tidigare studier och går att härleda till välkända redovisningsteorier.

  Studiens statistiskt genomförda tester visar att storlek, skuldsättningsgrad och ägarkoncentration har samband med valet att lämna miljörapporter, medan endast de två förstnämnda variablerna visar samband med rapporternas hållbarhet gällande  avgränsning av redovisningsenhet och period. Vidare framkommer det i studien att det endast är ett fåtal företag som lyckas förmedla deras produkters miljöpåverkan under hela dess livscykel. Detta resultat signalerar att miljörapporteringen brister i sitt syfte att tillgodose det långsiktiga och globala som krävs för att uppnå hållbarhet. Som förslag till fortsatt forskning lämnas därför att mer ingående studera de företag som faktiskt lyckas integrera hållbarhetsperspektivet i sin rapportering, samt undersöka hur avvägningen mellan de traditionella ramverken och miljörapportering bör ske. 

 • 143.
  Bergström, Maria
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Wellgren, Anne-Charlotte
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Aktivt empatiskt lyssnande (AEL): En kvantitativ studie av säljare i kunskapsintensiva branscher2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: Previous research shows that AEL impacts a salesperson's performance and provides better customer relationships. The purpose of this study is to measure the salesperson's self-perceived ability to use AEL during client meetings and analyze the relationship between AEL and gender, age, experience, and salary in knowledge-intensive trades.

  Method: The study applies quantitative methods and theory deduced hypotheses to investigate relationships. A closed web survey was conducted for data collection. Data was analyzed using correlation analysis in SPSS and then presented in tables and figures.

  Result & Conclusions: The study does not show a relationship between AEL and salary, age or experience. However, there is a weak positive correlation between AEL and female brokers. The study showed a correlation between questions related to responding with salary, age, experience, and gender.

  Suggestions for future research: One limitation of a self-rated questionnaire is that the respondent may underestimate or overestimate issues that particularly affect attitudes.  It would be interesting from a customer perspective to examine how they perceive the broker in cases where we did not find a direct connection. The study showed a correlation between questions related to responding with salary, age, experience, and gender. This means that future research should focus on how the broker responds when they are listening to the customers and how customers perceive empathy.

  Contribution of the thesis: We conclude that AEL does not have an absolute connection with how successfully a salesperson is performing. Age and experience are not correlated. The only factor consistent with previous research is that women are better users of AEL. This practical guide managers when discussing the recruitment and training of personnel. Training must be more realistic.

 • 144.
  Bergvik, Jens
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Eriksson, Hanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Förtroende i ansvarsfördelade organisationer: En kvalitativ fallstudie hur aktörer skapar och bibehåller förtroende2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: A qualitative case study research on how operators create and retain trust in organisations with distributed responsibility

   

  Level: Bachelor thesis

   

  Author: Jens Bergvik och Hanna Eriksson

   

  Supervisor: Stig Sörling och Tomas Källquist

   

  Date: 2015 – January

   

  Aim: According to earlier research trust is important to many of the organisations results and the base in relationship and collaboration. The connection between trust and organisations with distributed responsibility is identified but there is a lack of practical research. With distributed responsibility there will be a need of collaboration, when a lot of people have responsibilities and authority to make decision. The purpose of this report is to increase understanding about how operators create and retain trust and to highlight the role of trust in organisations with distributed responsibility.

   

  Method: The report adopts a hermeneutic perspective and the studied phenomenon assumes to be a social construction. A deductive approach have been used to collect theoretical and empirical information. The base for the report is a case study with a qualitative approach through semi-structured interviews.

   

  Result & Conclusions: The report implies that trust is difficult to describe because it is perceived as an abstract phenomenon and therefore there is an absence of concrete tools. Instead, the factors that is considered to influence trust is also the factors that is being used to create and retain trust, which is competence, communication and understanding.

   

  Suggestions for future research: Trust has an important role in organisations and this report is limited to a specific organisational structure. Another suggestion is to study the different operators’ role in the process of creating trust.

   

  Contribution of the thesis: The reports contribution is how operators create and retain trust and highlight the role of trust in organisations with distributed responsibility. The report indicates that trust is difficult to describe because it is perceived as an abstract phenomenon. Also shows the importance of trust in organisations with distributed responsibility, because trust makes relationships and delegation more effective. Competence, communication and understanding are factors that the report present as factors that has influence on creating trust. To retain trust the report argues that continuously work with competence and communication will be needed.

   

  Key words: Decentralisation, distributed responsibility, organisational trust, trust, create trust, retain trust

 • 145.
  BESNAULT, Camille
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Sun Han Cordova, Maria-Claudia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Employee Engagement: Sporting goods retail stores in Gävle2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Employee Engagement - Sporting goods retail stores in Gävle.

  Level: Second cycle, Final assignment for Master Degree in Business Administration

  Author: Maria Claudia Sun Han Cordova and Camille Besnault

  Supervisor: Maria Fregidou-Malama and Pär Vilhelmson Date: 2013 - May  

  Purpose: This study examines employee engagement. For that matter, we investigate the factors that influence employee engagement in sporting goods retail stores, and the impact of relationships interactions between the team and the manager.  

  Method: This study was conducted through a deductive approach. The data was collected from two sporting goods retail stores: Stadium and Intersport, located in Gävle, Sweden; through questionnaires for both store’s employees, and face-to-face interviews to the store managers and employees. Finally, data was analyzed with the programs Microsoft Excel and SPSS.  

  Result  &  Conclusions:  We  found  out  that  sporting  goods  retail  store’s  employees  were mainly motivated by personal factors, job satisfaction factors and intrinsic factors, such as belongingness to the team. It appears that employees give significance importance to the relationship  they  have  with  their  manager  and  coworkers.  We  also  found  out  that  the relationship with the customers has a huge impact on employee engagement.

  Suggestions for future research: This research was conducted in a geographic area in a specific  country  (Sweden).  Additionally,  it  is  based  on  the  sporting  goods  retail  market. Thus, it could be interesting to extend this research to others sectors and markets, or to do the same research in another country.

  Contribution  of  the  thesis:  While  theories  about  employee  engagement  consider  the relationship between employees and co-workers, and employees and manager as important for  employee  engagement,  we  empirically  discovered  that  the  relationship  between employees and customers influences employee engagement significantly.

  Key  words:  Job  satisfaction,  employee  engagement,  sporting  goods  retails,  motivation, relationships.

 • 146.
  Bian, Linhui
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Jiang, Qiudi
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Visual Identity Effect on Sales in H&M2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Purpose — The purpose of this thesis is to find how visual identity components impact on the sales of H&M. Through the establishment of a theoretical model.

  Methodology/approach — Base on the model, the thesis used qualitative research and quantitative research method. The qualitative research method referred to the interview with H&M managers. The quantitative research method referred to questionnaires for 120 customers and the Eviews analysis software. Eviews analysis software was used to analyze the mathematical relationship between the visual identity components and H&M sales.

  Findings —Through the analysis of the questionnaire and interviews, the thesis found that logotype and/or symbol, advertising and storefront were more important components for H&M sales among the eleven visual identity components. By the Eviews analysis software, the thesis analyzed and found the quantitative relationship between these three visual identity components and the sales revenue of H&M.

  Research limitations — First of all, the literature on the study of the visual identity for the company is rare. Second, the result of H&M’s analysis may not be applied to all brands.

  Originality/value —The results showed that H&M can invest more on these three important visual identity components we identified to increase their sales revenue. This is a more effective way for brand awareness. At the same time, this paper fills the gaps in the related articles. The thesis is a detailed research of the important visual identity components impacting on the company.

  Keywords — Visual identity, Visual identity components, Advertising, Logotype, Storefront

  Paper type: Research paper

 • 147.
  Bibic, Alen
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Krusing, Emelie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Jämställt ledarskap: En studie om det kvinnliga respektive manliga ledarskapets arbete med jämställdhetsfrågor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet är att få ökad förståelse för skillnader och likheter som finns mellan hur det manliga respektive det kvinnliga ledarskapet arbetar med jämställdhetsfrågor inom ramen för sitt CSR-arbete.

  Studien upptäckte att det fanns stora skillnader mellan hur de manliga och de kvinnliga respondenterna uppfattade arbetet med jämställdhet. De manliga respondenterna upplevde att jämställdhetsarbetet ofta styrdes av den övergripande CSR-policyn. De kvinnliga respondenterna upplevde däremot att det kvinnliga ledarskapet arbetade med jämställdhet i större omfattning och mer noggrant än det manliga ledarskapet.

 • 148.
  Billstam, Sofie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Gustafsson, Madeleine
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Accepterat pris: En analys av samarbeten inom fastighetsmäklarbranschen och dess prissättning2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Title:

  Level:

  Author:

  Supervisor:

  Date:

  Aim:

  Method:

  Accepted price – An Analysis of Cooperation in the Real Estate Markets and its Pricing.

  Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration

  Madeleine Gustafsson and Sofie Billstam

  Jonas Kågström

  2012 - May

  The aim with this final assignment is to investigate if the introduction and the cooperation of accepted price was necessary to generate a more stable real estate market with marketable listing prices in Stockholm. The introduction of accepted price led to a cooperation with some of the most important real estate firms in Stockholm. This cooperation was opposed by a number of companies on the real estate market. This fact inspired to examine similarities and differences of being and not being part of the cooperation and thereafter comment on the outcome. The aim is to compare the pricing between companies within the cooperation of accepted price and external companies and the advantages and disadvantages of entering and not entering a collaboration. The main questions to be answered are:

  - Is the cooperation necessary to regulate listing prices to a marketable level?

  - What are the effects of higher listing prices on the Swedish real estate market?

  - What´s the best possible method when pricing listing price?

  - What are the advantages and disadvantages of entering and not entering a collaboration?

  The final assignment has been implemented in an abductive way. The essay is mainly based on secondary data in form of journals, websites, literature and qualitative empirical data collected trough three interviews with Erik Carlborg, Mats Uddare and Fastighetsmäklarnämnden. Quantitative empirical data has been collected trough a questionnaire sent to real estate agents working at Svensk Fastighetsförmedling in Stockholm. Theory and empirical evidence has been analyzed and linked together in the analysis chapter, where the essayists’ thoughts and opinions have been presented.

  Result & Conclusions:

  Suggestions for future research:

  Contribution of the thesis:

  Key words:

  The result of the study demonstrates that cooperation between competitors in the same industry in this case is positive since it does not involve a "win-lose situation". How a listing price is set can be affected by numerous factors. To conclude, it is important to keep the price at a marketable level in order to keep the real estate market stable. What the pricing is called is less significant. The pricing should only be called price.

  The study is delimited to two companies, Svensk Fastighetsförmedling and Karlsson&Uddare, and can therefore not represent the entire real estate market in Stockholm. The study has been limited to brokers at Svensk Fastighetsförmedling in order to compare the brokers’ views with the views of the management within the company. Since the accepted price is relatively new on the Swedish market, there is also a limitation in comparing similarities and differences over time. Suggestions for future research may therefore be to examine how the accepted price has affected the market for a longer period of time, and how the cooperation of accepted price is progressing. A larger study may also be performed where more firms and brokers could be included in order to generalize to the entire industry.

  This essay contributes whit the brokers’ opinion about the introduction of accepted price, which has not been examined earlier. In addition to this, the essay contributes with an analysis about cooperations and pricing, which are the main parts with accepted price. It also shows the advantages and disadvantages of being and not being part of the cooperation.

  Accepted price, Listing price, Time on market, competing cooperations, Svensk Fastighetsförmedling, Karlsson & Uddare.

 • 149.
  Billstam, Sofie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Gustafsson, Madeleine
  Värderelevans i svenska fastighetsbolags redovisning: En repetitiv studie av Bengt Bengtssons forskning2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Värderelevans i svenska fastighetsbolag – en repetitiv studie av Bengt Bengtssons forskningNivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi

  Syfte: Syftet med detta examensarbete är att utföra en repetitiv studie av Bengt Bengtssons doktorsavhandling ”Redovisningens värderelevans i svenska fastighetsbolag före och efter införandet av IAS 40”. Bengtssons forskning slutar i mars 2007 och då tar denna studie avstamp för att undersöka vidare om samma slutsatser kan dras under perioden april 2007 fram till mars 2013. Detta görs med anledning av att den svenska konjunkturen har befunnits i en lågkonjunktur under större delen av denna period och gör det även idag. Ingen tidigare studie har undersökt detta samband på den svenska fastighetsmarknaden. Det är därför intressant att undersöka hur kvoten börsvärde/redovisat eget kapital har sett ut även efter Bengtssons avslutade forskning. Examensarbetets huvudfrågor som skall besvaras är: - Har samvariationen mellan företagets redovisade egna kapital och dess värde på börsen förändrats under tidsperioden juli 2007 fram till april 2013? Kan samma slutsatser som i Bengtssons forskning dras även under en nedgående konjunktur?

  Metod: Studien har genomförts på ett deduktivt sätt. Den bygger på sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar, Internetsidor och litteratur samt kvantitativ primärdata från sju svenska börsnoterade fastighetsbolag. Teori och empiri har sedan analyserats och kopplats samman i analyskapitlet.

  Resultat & slutsats: Studien visar att värderelevansen stabiliserats på en lägre nivå jämfört med Bengtssons undersökning. Även samvariationen mellan variablerna eget kapital och börsvärde följer varandra bättre än tidigare med undantag för perioden 2008-2009 då Sverige befann sig i lågkonjunktur. Kvoten mellan eget kapital och börsvärde är hög i bättre tider men låg i sämre tider.

  Förslag till fortsatt forskning: Många intressanta infallsvinklar har dykt upp under studiens period vilka presenteras nedan som förslag till vidare forskning inom området. Spelar valet av extern eller intern värdering av tillgångar i ett fastighetsbolag någon roll för värderelevansen mellan eget kapital och börsvärde? Kan samma slutsatser som i Bengtssons avhandling och denna undersökning kring värderelevansen och samvariationen dras under en längre tidsperiod? Kan en liknande undersökning av korrelationen mellan eget kapital och aktievärde användas för studier av ett annat EU-land?

  Uppsatsens bidrag: Undersökningen är ett positivt bidrag till den samhällsvetenskapliga forskningen då den undersökt, analyserat och förklarat hur redovisningen till verkligt värde blivit mer värderelevant än i tidigare undersökta perioder., Det finns ingen tidigare studie som utför en repetitiv studie på Bengt Bengtssons avhandling med samma urval av företag. Bidraget till forskningen är således att Bengtssons avhandling blir förlängd och undersöker värderelevans och samvariation under lågkonjunktur med samma statistiska metod och urval.

 • 150.
  Bjelke, Junia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Ong, Alexandra
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Ledares balansering av autonomi och kontroll för att uppnå en kreativ arbetsmiljö: En kvalitativ studie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background and Aim: Previous research has shown that autonomy is important for employees to be able to feel creative at their workplace. Employees want to feel controlled to some extent so they not feel abandoned. It is therefore required that the management tries to balance these two opposing force fields. The purpose of this study is thus to gain an understanding of how leaders balance autonomy and control in order to achieve a creative work environment.

  Method: The study is characterized by a hermeneutical research tradition and has an abductive mindset. Furthermore, the study has a qualitative approach in which nine semi structured interviews were conducted in different sectors in Sweden. The structure of the theoretical frame of reference, empirical and the analysis is structured in the same way, with themes created from the purpose.

  Result & Conclusions: This study suggests that balancing high autonomy and low control is the guiding that favors a creative work environment the most. Confidence between management and employees also proved to be of great importance when balancing autonomy and control.

  Contribution of the thesis: From a theoretical perspective, this study contributes to the fact that the balance between autonomy and control is also influenced by trust. This therefore constitutes a third variable that leaders must take into account. If we then see it from a practical perspective, we advise the council to think about what the intentions of their management are. However, what emerges from this study is that if you want to create a creative work environment, you should balance your guiding with the help of high autonomy and low control.

  Suggestions for future research: More qualitative studies that illustrate how leaders balance autonomy and control to achieve a creative work environment is needed to provide a deeper understanding. Furthermore, we believe that future research should focus on the third variable, trust, which we found important in balancing. An interesting point of view is also how employees feel that trust affects their work with connection to autonomy and control.

   

1234567 101 - 150 of 1328
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf