hig.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 101 - 150 of 1095
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Bergström, Frida
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Liljeqvist, Nathalie
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Effective or not? Case Study Evaluation of a HIV/AIDS Workplace Program Policy at a Swedish Owned Company in Botswana2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
 • 102.
  Bergström, Jeanette
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Forsström, Amanda
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Att vara eller inte vara i skolans värld – men vilken roll har fritidslärarna?: Ett examensarbete om fritidslärarnas syn på rollen i samverkan med lärarna.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att det finns återkommande oklarheter kring vilken roll fritidslärarna har inom skolan. I vår undersökning har vi utifrån bakgrunden om fritidshemmets historia och uppdrag fokuserat den förändrade roll som fritidslärare får i och med kravet på legitimation. Från juli 2019 krävs legitimation för att få undervisa och ansvara för fritidsverksamhet. Enligt läroplanen ska skolans lärare samverka med fritidslärare och utbyta kunskaper och information. Deras samverkan i detta arbete uttrycks som en parallell företeelse till hur fritidslärare uppfattar sin roll i interaktion med lärare. Vår teoretiska ansats kopplas därför till Erving Goffmans dramaturgiska teori och begrepp när vi sökt svar på frågan hur fritidslärare uppfattar sin roll i samverkan med lärare. Vi har avgränsat vår undersökning till att beskriva samverkan i form av uppfattningar. Vi har valt bort att observera interaktion mellan fritidslärare och lärare. Datainsamlingen genomfördes därav i form av en webbaserad enkät ställd till fritidslärare på en enskild skola och till en Facebook-grupp. Resultatet av vår undersökning indikerar att fritidslärare anser att det råder en otydlighet i deras roll och uppdrag. De fritidslärare som har arbetat länge framträder i sin roll och har en trygghet i sin identitet, där deras trovärdighet skapar en övertygande äkthet som leder till förståelse vid samplanering av verksamhet. Fritidslärare antar en viss roll för att teamet ska fungera och vill framträda som trovärdiga. Svaren i vår studie visar på att det råder en oklarhet kring om lärarlegitimation gör någon skillnad för fritidslärarens roll. Vår egen slutsats är att fritidslärarens roll behöver tydliggöras för att samverkan mellan skola och fritidshemmet ska kunna fungera sett utifrån styrdokumenten.

 • 103.
  Bergström, Johanna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Eckervig, Eleonore
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Barns tankar om lek: en kvalitativ intervjustudie2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att undersöka vilka eventuella likheter och skillnader som finns, mellan två förskolor, i hur pojkar och flickor tänker om leken. Den ena förskolan hade som fokus att arbeta med språk och matematik på ett lekfullt sätt, den andra förskolan använde i sitt arbete en medveten genuspedagogik. I studien har barns upplevelser och tankar varit den centrala utgångspunkten och behandlats som det korrekta. Vi valde kvalitativ intervju som metod och genomförde intervjuerna på de två olika förskolorna vid fyra tillfällen. Underintervjuerna användes en diktafon. Av det insamlade materialet skrev vi utskrifter. Resultatet visade på både likheter och skillnader, både mellan förskolorna men också mellan pojkarna och flickorna. De svar vi fått från barnen har givit oss nya tankar och funderingar kring detta område. I slutet av arbetet presenteras därför förslag till vidare forskning.

 • 104.
  Bergström, Lina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Förskolechefers erfarenheter av att leda arbetet med språkutveckling hos flerspråkiga barn: En intervjustudie med fem förskolechefer2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den svenska förskolan finns idag många barn som använder sig av fler språk än svenska för att kommunicera. I förskolans uppdrag ingår att stödja flerspråkiga barns utveckling i både modersmål och i svenska. Undersökningens syfte är att öka kunskaperna om vilka erfarenheter förskolechefer har av att leda arbetet med språkutveckling hos flerspråkiga barn. Frågeställningarna innefattar vilka riktlinjer förskolecheferna har att förhålla sig till, vilket stöd de kan ge sin personal och hur de ser på sin egen förskoleverksamhet i detta avseende. Undersökningen är en kvalitativ studie som baserar sig på fem intervjuer med förskolechefer från en kommun i Mellansverige. Resultatet av studien visar att allt som kan tänkas förstärka det talade språket, exempelvis bilder, tecken och gester, främjar flerspråkiga barns språkinlärning. Även leken lyftes fram som en arbetsmetod som förskolecheferna menar gynnar språkinlärning hos barn. Ytterligare en aspekt som respondenterna menar är betydelsefull för flerspråkiga barns utveckling är ett fungerande samarbete med vårdnadshavarna. Undersökningen visade att förskolecheferna såg utvecklingen av flerspråkiga barns modersmål som ett förbättringsområde i deras verksamheter.

 • 105.
  Bergström, Lisa
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Med ramar och kramar: En studie om hur skolpersonal upplever arbetet mot mobbning inom skolan2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag ses skolan som en högriskmiljö när man talar om mobbning. Trots att stora satsningar genomförs både kring det förebyggande och åtgärdande arbetet visar inte statisktiken på någon märkbar skillnad vad gäller mobbningsfrekvensen. Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) arbetar aktivt för att hjälpa kommunens skolor med att minska mobbningsfrekvensen. BIG har skapat en modell, Gävlemodellen, med syftet att genom personalutbildning samt ett aktivt arbete mot mobbning lyckas minska eller bibehålla en låg mobbningsfrekvens inom skolan. I den här studien har fyra intervjuer genomförts med informanter som alla arbetar på skolor med låg mobbningsfrekvens. Detta har gjorts då studiens syfte är att försöka finna några gemensamma framgångsfaktorer i arbetet mot mobbning. Studien syftar även till att undersöka hur personalen upplever Gävlemodellen och dess funktion. Resultatet visar bland annat att personalen upplever att de tar arbetet mot mobbning på största allvar. Det framkommer att det upplevs vara gynnsamt om eleverna får vara delaktiga i arbetet mot mobbning samt att arbetet bör genomsyra hela skolverksamheten. Informanterna talar även mycket om ”vi” vilket tyder på att de arbetar efter en så kallad ”hela-skolan-ansats”. Resultatet visar även att informanterna har en positiv inställning till Gävlemodellen och dess funktion och de upplever att modellen har varit till stor hjälp, framförallt när det kommer till att strukturera upp arbetet inom skolan. 

 • 106.
  Bergström, Marita
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  En tyst utmaning - några pedagogers erfarenhet av att arbeta med barn som har selektiv mutism2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Selektiv mutism är en störning som försämrar prestationsförmågan i studier eller arbete samt försvårar kommunikationen. Störningen gör att barnet oftast avstår att tala på förskolan, sexårsverksamheten samt på skolan medan det däremot talar helt obehindrat hemma. Syftet var att få en ökad förståelse för hur några pedagogers arbete påverkas av vilken kunskap de har om och hur de arbetar med elever som har selektiv mutism. Undersökningen har genomförts utifrån fyra kvalitativa intervjuer med pedagoger som arbetar i tre olika kommuner i Sverige. Urvalet har gjorts utifrån deras erfarenheter av att arbeta med barn som har selektiv mutism och deras tillgång alternativt avsaknad av handledning i ämnet. Tre kvinnliga och en manlig pedagog har intervjuats och deras erfarenhetsområde utgörs av sex-årsverksamhet, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. En pedagog har erhållit begränsad handledning i ett tidigt skede, en annan har fått och får kontinuerlig handledning medan de övriga två inte har fått någon handledning alls. Resultatet påvisade ett stort behov av handledning samtidigt som ytterst få i Sverige har den speciella kompetens, som krävs för att kunna bistå med det.

 • 107.
  Bernljung, Josefin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Frelin, Hannah
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Upplevelser av arbetsmiljöfaktorer som påverkar den psykiska hälsan positivt: Enkätundersökning vid arbetsplatser inom vård och hälsa2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka arbetsmiljöfaktorer som upplevs påverka den psykiska hälsan positivt hos anställda inom vård och hälsa samt jämföra om dessa faktorer är olika beroende på arbetsplats och arbetssätt. Metod: En empirisk studie gjordes med hjälp av enkätundersökning. Totalt 90 enkäter delades ut till personalen på tre arbetsplatser med en inriktning på vård och hälsa. De utvalda arbetsplatserna var en sjukhusmottagning, äldreboende samt friskvårdsanläggning. Den externa svarsfrekvensen bland respondenterna var 82,2 procent (N=74). Resultat: De arbetsmiljöfaktorer som visade sig påverka den psykiska hälsan positivt var bland annat stöd från kollegor, varierande och intressanta arbetsuppgifter samt möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter. Undersökningen visade även på att anställda vid friskvårdsanläggningar har en mer positiv inställning till arbete och arbetsmiljön och kan därför hitta fler arbetsmiljöfaktorer som kan påverka den psykiska hälsan positivt än resterande respondenter. Detta kan bero på att de arbetar hälsofrämjande och är mer medvetna om vad som kan påverka hälsan.

 • 108.
  Biamba, Cresantus
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Implementing Education for Sustainable Development and Pedagogical Challenges in teacher training programme2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  ESD has a transformational role since it aims at encouraging the transformation of education and reorientation of societies in order to reach sustainable development (UNESCO, 2014). Teaching and learning for ESD are encouraged to promote critical thinking, to imagine the future and make decisions in order to empower learners to take action towards building a sustainable society. Pedagogy makes the connection between teaching and learning and is therefore crucial for education’s contribution to sustainable development. This paper examines pedagogical approaches that promote sustainability and how teachers might be empowered to improve pedagogic practice for diverse learners and in challenging context. It explores pedagogical contents of ESD, and the pedagogical challenges educators face when the ESD paradigm is put into practice particularly across different disciplines in the context of teacher education in a developing country. The methods employed included documentary analysis, interviews and observation. The findings are based on interviews with student teachers after their teaching practice placement, as well documentary evidence.  The paper also suggests ways in which educators can address difficulties when trying to infuse the ESD paradigm into teacher education programmes.

 • 109.
  Birgersson, Johanna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Kallin, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Barn med autism i skolans verksamheter: En kvalitativ undersökning om skolpersonalens strategier gällande bemötandet av barn med autism i skolans verksamheter2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I skolans verksamheter finns det idag elever med autism. Skolpersonalens uppgift är att anpassa undervisningen och bemöta elevernas behov efter allas förutsättningar. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka strategier skolpersonal har gällande bemötandet av barn med autism i skolans verksamheter. Studien är kvalitativ och genomfördes genom att intervjua sju personer som arbetar inom grundskolan. Resultatet visar att det finns olika metoder och strategier gällande bemötandet av elever med autism. Det framkom även brister i skolans verksamheter och brist på kunskap och utbildning inom området.

 • 110.
  Bitén, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Det dokumenterade barnet: en intervjustudie med pedagoger om barns integritet och inflytande i samband med pedagogisk dokumentation2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet handlar om barns inflytande och integritet i pedagogisk dokumentation. I läroplanen för förskolan anges att alla som arbetar inom förskolan ska visa respekt för den enskilde individen i det vardagliga arbetet. Arbetet i förskolan ska präglas av ett synsätt som bygger på respekt för människors okränkbarhet, individens frihet och integritet och alla människor lika värde. Samtidigt ska arbetet i förskolan stödja barns identitet, självkänsla, självständighet och tillit till sin egen förmåga. Barn ska kunna ge uttryck för egna uppfattningar och förstå egna rättigheter (Utbildningsdepartement, 1998). Således är denna förskolans uppgift betydelsefull för barns lärande av etiska värden.

   

  Studiens syfte är att utifrån ett etiskt perspektiv beskriva och förstå hur pedagoger förhåller sig till pedagogisk dokumentation. Metod som används i studien är semistrukturella intervjuer med sju pedagoger som arbetar med pedagogisk dokumentation i den pedagogiska verksamheten på en förskola. Genom intervjuer utforskas pedagogernas arbete med barns inflytande i samband med pedagogisk dokumentation och förskolepedagogers erfarenheter, tankar, funderingar kring barns integritet och dokumentation. Dessa data som består av inspelade intervjuer med de pedagoger har bearbetas och betraktas i ljuset av forskning som berör inflytande och integritet.

   

  Resultatet visar att barn har ett reellt inflytande i pedagogisk dokumentation genom att de får utrycka sina åsikter och funderingar om dokumentationen och dessa bemöts av pedagoger med respekt. Barn har till viss del inflytande i pedagogisk dokumentation när inflytandet begränsas till valmöjligheterna. Barn har inget inflytande i pedagogisk dokumentation när barnen inte känner till syftet med dokumentationen eller att barnen inte vet att de kan påverka dokumentationsprocessen.

   

  I studien framgår att pedagoger ser barnens integritet i pedagogisk dokumentation som en gräns och den gränsen får ingen annan gå över. Barn har rätt att säga stopp till att delta i dokumentation. Pedagoger respekterar barns tankar och åsikter och tar dem på allvar. Vuxna tar på olika sätt hänsyn till barnens känslor i dokumentationsprocessen. Däremot tycks pedagoger inte i lika stora utsträckning systematisk arbeta med etik som ett innehåll i dokumentationen. En del pedagoger anser sig inte ha mött negativa reaktioner från barnen i sitt arbete med dokumentation och därför har de inte reflekterat över integritet i samband med pedagogisk dokumentation.

 • 111.
  Björklin, Alexandra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Johansson, Erika
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Risk- och skyddsfaktorer, attityder och cannabisbruk: En enkätundersökning med gymnasieungdomar från en kommun i Mellansverige2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ungdomar lever inom en social kontext vilken direkt samt indirekt påverkar deras ställningstaganden gentemot cannabis. För att motverka att bruket ska öka i framtiden bör man se över vilka risk- samt skyddsfaktorer som påverkar deras attityder samt bruk av drogen. Idag råder en oro över att legaliseringsdebatten runt om i världen kan resultera i en negativ följd i form av allt mer liberala attityder bland den yngre generationen. Syftet med denna studie är därav att undersöka relationen mellan ungdomars attityder, eventuella bruk och de risk- samt skyddsfaktorer vilka finns i deras sociala omvärld. Resultatet från föreliggande studie visar att ungdomarna i den berörda kommunen har en restriktiv inställning gentemot cannabis dock visas en liberalare attityd bland de som testat substansen. Tillgången bör däremot ses som ett existerande problem då en stor del av respondenterna idag kan få tag på cannabis och problematiken kan ligga i den höga frekvensen av vänner som testat. Respondenternas alkohol- och tobaksbruk bör även ses som en betydande riskfaktor.  

 • 112.
  Björklund, Elisabeth
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Att erövra litteracitet: Små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan2008Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This thesis is based on an ethnographic field study among a group of monolingual children from one and a half to three years old at a pre-school in a Swedish village. The primary aim of the study has been to gain knowledge about how young children conquer and express literacy in their everyday lives. One assumption was that children are active and competent in their search for meaning when dealing with texts, signs and images. A second aim has been to investigate whether children’s literacy could have an impact on the social and cultural context of pre-school.

  Research questions addressed in the study focus on children’s participation in literacy events and their actions in literacy practice. An additional question was  whether children were contributing to literacy practice when interacting with other children in the group.

  The theoretical framework draws upon socio-cultural theory. The empirical material consists of video recordings and the focus of observation has been on children’s actions related to literacy, expressed as early literacy, including reading and writing as well as telling and retelling narratives, singing and other verbal and non verbal communication. In children’s literacy events and literacy practice the specific context was of central interest. All the material collected has been transcribed and transferred into text and constitutes the basis for analyzing what children are performing in actual events and practices. The guiding principle for description was at first to give a close reproduction of children’s verbal utterances and their acting linked to the concept of early literacy. Secondly, the aim was to describe and analyze whether the utterances and actions could be linked to the specific social and cultural context.

  The analysed material demonstrates how children participate and interact with each other while engaged in literacy and the material also displays the content of their communication. Two different kinds of literacy appear: one is narrative tellings and the other is reading and drawing/writing. A deeper analysis shows that children are building knowledge of telling and also creating a specific manifesto of literacy. The children also underline what they are doing through verbal expressions where they defined  themselves as both readers and writers.

  The result gives a contribution to new knowledge and an understanding of early literacy among very young children as something they have created in pre-school as a social and cultural environment. Literacy in the studied group of children uncovers many more expressions, including several actions with regard to written material, than we usally relate to the youngest children in pre-school.

 • 113.
  Björklund, Elisabeth
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Didaktik.
  De yngsta barnens läs- och skrivhandlingar2010Inngår i: Barnet, platsen, tiden: Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld / [ed] Kerstin Rydsjö, Frances Hultgren, Louise Limberg, Stockholm: Regionbibliotek Stockholm , 2010, 1, s. 51-74Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 114.
  Björklund, Elisabeth
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Early Childhood Literacy expressed by one-to three year old Children in a pre-school context2005Inngår i: European Conference on Reading, 2005, s. 15-Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 115.
  Björklund, Elisabeth
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Early Literacy- young children in pre-school2006Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 116.
  Björklund, Elisabeth
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  How one to three years old children in a pre-school context express Early Childhood literacy2005Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 117.
  Björklund, Erika
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Att välja pedagogiska hälsointerventioner för genusanalys2002Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Arbetet med att förbättra och förstärka människors hälsa förs på flera fronter. En av dessa fronter handlar om livsstilsförändringar och söks åstadkommas genom interventionsarbete och riktas då ofta mot ett eller annat risk- eller ohälsobeteende, som kan handla om exempelvis kost eller motion. Det börjar även anses viktigt att ett genusperspektiv integreras i hälsoarbetet. Mer och mer uppmärksammas hur relationerna mellan män och kvinnor påverkar individers hälsotillstånd på olika sätt, liksom deras möjligheter att agera på ett hälsosamt sätt. Kost och motion kan även anses vara genusladdade begrepp så till vida att aktiviteterna (att äta, att motionera) handlar om beteenden som är bemängda med föreställningar om vad som är manliga respektive kvinnliga beteendemönster, varmed ätande/val av mat samt motionerande/val av motionsform i allra högsta grad påverkas av normer, och är även normskapande. Som en konsekvens av detta blir integrerandet av ett genusperspektiv i utvecklandet, implementerandet och utvärderandet av pedagogiska hälsointerventioner en nödvändighet för att undvika att i interventionsarbetet skapa, upprätthålla eller förstärka inskränkande eller hämmande normer. Mitt avhandlingsarbete skall delvis handla om att göra en genusanalys av pedagogiska hälsointerventioner, varmed några interventioner måste väljas ut för analysarbetet. För att kunna göra detta behöver inledningsvis följande frågor besvaras: Vad är en intervention? Vad är en pedagogisk hälsointervention? Hur kan en ”population” av pedagogiska hälsointerventioner definieras och identifieras och utifrån vilka strategier kan ett urval göras ur denna ”population”? Det är dessa frågor, och naturligtvis svaret på dem, som utgör grunden för föreliggande paper.

 • 118.
  Björklund, Erika
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Constituting the Healthy Employee?: Governing gendered subjects in workplace health promotion2008Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  With a post-structural approach and an analytical focus on processes of governmentality and biopower, this study is concerned with how discourses of health are contextualized in educational practice and interaction between educators and participants in workplace health promotion (WHP) interventions. Of concern are issues of the discursive production, regulation and representation of power, knowledge and subjects as gendered beings in workplace health promotion interventions. The methods for generating data are participant observation, interviews and gathering of documentation pertaining to four different workplace health promotion interventions. Based on these data, the thesis offers an analysis of the health discourses drawn on in the interventions and the technologies of power and of the self by which the participants are governed and invited to govern themselves in the name of health. It also asks what practices and positions that thus come to be made available or not to the participants. Two health discourses are identified: the biomedical discourse and the wellness discourse. Both discourses are drawn on in all four studied interventions, the biomedical discourse being the dominating discourse drawn on. The biomedical discourse is informed by scientific ‘facts’ and statistics and is underpinned by a notion of risk. The wellness discourse is informed by an understanding of health as a subjective embodied experience and is underpinned by a notion of pleasure. Drawing on these discourses, the responsibility for health is placed with the participants and the healthy participant/employee is constituted as a rationally motivated risk-avoider and disciplined pleasure seeker who is both willing and able to actively make ‘good’ choices regarding their lifestyle. Furthermore, and informed by essentialist and heteronormative ideas about gender, the ideal healthy person is modelled on a male norm, representing women as the deviant Other.

 • 119.
  Björklund, Erika
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Constructing healthy bodies in health education2007Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Public health work has long been focusing on school based health education and community development projects. However, there is a growing field of health education taking place in various corporations and workplaces, targeting employees. Critical perspectives on health education offer some insight into what ‘truths’ are made available to the recipients of health education messages, but what is not previously explored is how these ‘truths’ are put to work in health education interventions at corporations and workplaces, how these ‘truths’ are drawn on in the interaction with participants and how they serve to govern the participants and to engage them in governing themselves. In my study, this is explored by drawing on Foucault’s notion of governmentality, specifically the technologies of power and the technologies of the self, to examine discourses (‘truths’ or ‘regimes of truth’) of health, body, gender and education drawn on in four health education interventions targeting diet and physical activity in adults and how these discourses are negotiated on the one hand by the educators and on the other hand by the participants to govern their own and others conduct of conduct. With this study I seek to trouble taken for granted notions in health education about the subject and provide public health workers with new knowledge about health education practice, about what happens in the interaction between educators and participants in health education interventions. Methodologically I suggest new areas and methods for interrogating the phenomenon of public health/health education practice/interventions. The analysis has been executed on data consisting of field notes, interview transcripts and artifacts (documents pertaining to the interventions) from participation observations in four different health education interventions targeting diet and physical activity in adults. The results of the analysis are concerned with the truth regimes (discourses) concerning health, body, gender and education that are drawn on in the interventions and how educators and participants are positioned as these discourses are negotiated.

 • 120.
  Björklund, Erika
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Evaluating the planned ”ripple effect” of an educational/social program2001Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  An ex post facto study, initiated at the request of the National Institute for Working Life (NIWL) in Umeå, aimed at evaluating the impact of an educational/social program, targeted towards working life and dealing with work environment issues, such as noise, vibration and non-ionised radiation is described. The pedagogical principle on which the program is based is a strategic use of a, so called, "ripple effect", that is, where participants in the educational program are specifically expected to convey their knowledge gained on to other colleagues in the workplace. This "ripple effect" is ultimately supposed to result in an improvement of workplace safety behavior. The program has been in operation since 1997. Ex post facto data will be gathered at selected workplaces from the ultimate targets of the "ripple effect". Difficulties and problems associated with ex post facto evaluations; of evaluating "ripple effects"; and of deciding on strategy and methodology for ex post facto "ripple effect"-evaluations will be explored.

 • 121.
  Björklund, Erika
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik. Pedagogiska insitutionen, Umeå universitet.
  Hälsa och anställningsbarhet: en kritisk analys2009Inngår i: Anställningsbarhet: Perspektiv från utbildning och arbetsliv / [ed] Berglund, Gun & Fejes, Andreas, Lund: Studentlitteratur , 2009, 1, s. 137-151Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 122.
  Björklund, Erika
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Risk and pleasure in health promotion2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  One of the perpetual issues in health promotion is the issue of compliance. Researchers and practitioners work to understand and identify the mechanisms and find the magic formula for how to achieve that long-term compliance regarding healthy behavior. Since the poststructuralist ‘linguistic turn', language has come to be conceived as performative (rather than representational) and as such is also of great interest in education as a central aspect of learning: language has come to be perceived as central to our way of understanding our world, and how we understand our world may be perceived as central to how we come to act in this world. Hence, how health is talked about may be expected to have an impact on behavior, on compliance. When the notion of ‘health' is discussed, in research and by lay-people, it is often described by using binaries such as health/disease, healthy/unhealthy, risk/resource, etc. In a study on health promotion initiatives in the workplace (Björklund 2008), another binary emerged: risk/pleasure. By drawing on Derrida's notion of différance to interrogate the binary of risk/pleasure this paper seeks to deconstruct this notion of health. This deconstruction exposes expectations that are placed on the recipients of health promotion initiatives.  The analysis also illustrates the dialectical relationship between risk and pleasure and explores inclusive spaces for understanding other ways of thinking about health.

 • 123.
  Björklund, Erika
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Teaching employees to “do” health and wellness: Wellness inspirers as a technology of workplace health promotion2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  General description of research questions, objectives and theoretical framework

  This paper takes issue with corporate concern for shaping and governing employees’ health and wellness. Corporations have long been concerned with employee health, but this concern has shifted from a focus on occupational health and safety to include individual health and wellbeing (Bjurvald 2004, Björklund 2008). This is much in line with neo-liberal developments in the public health field internationally in which the advance of a culture of risk has resulted in individuals needing to become self-regulating and self-forming (Turner 1997). This focus on individual health and wellbeing through self-regulation and self-formation has resulted in the development of various health promoting interventions, for instance in the workplace. Workplace health promotion interventions have been described as a two-edged sword (Lupton 1995, but see also for instance Allender, Colquhoun & Kelly 2006a, 2006b and  Maravelias 2009, 2012), meaning that interventions and programs concerned with employee health signal philanthropic motives on the part of the employers at the same time as they signal a control over employees’ bodies, exhorting them to engage in specific activities and not others in their spare time. Health promotion in the workplace thus serves to foster a culture of health consciousness and a desire to lead a healthy life, teaching employees what, how and why they should do in order to become happy and fulfilled with their lives and thus be more desirable employees.

  As part of a discursive trend, workplace health promotion is being organized and governed on a European level by for instance a European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP). The network aims at promoting good practice in workplace health promotion in all European countries, defining workplace health promotion as “the combined efforts of employers, employees and society to improve the health and well-being of people at work” (ENWHP 1997/2007:2). Basic network consensus on goals, vision and mission are recorded in policy documents, or declarations. For example, in the Luxembourg Declaration (ENWHP 1997/2007), implementing policies and practices that enhance employee health by making the healthy choices the easy choices is encouraged. The Luxembourg Declaration also points to important actions for improving workplace health, one of which involves promoting active participation. In an ever more health focused and neo-liberal society, corporations have started to introduce wellness inspirers into the workplace. A wellness inspirer is a regular employee who receives a couple of days of training in order to, besides their regular work duties, also function as an inspirer to help develop healthier lifestyle habits among the staff. The introduction of wellness inspirers to help advance employees’ health and wellness can hence be regarded as an example of promoting active participation among employees, and in this manner, wellness inspirers function as a technology of workplace health promotion. The purpose of this paper is therefore to explore how this phenomenon of wellness inspirers and their role in the workplace and workplace health promotion are discursively construed and operate to govern employees’ health and wellness.

  Methods/methodology

  The study is based on empirical data in the form of student theses and organization reports and evaluations on workplace health promotion with a specific focus on wellness inspirers. Original student theses were searched in DiVA which is an open database and archive for research publications and student theses produced in Sweden. The search term “hälsoinspiratör” (“wellness inspirer”) was used. Searches were also performed using the same search term on Scholar Google to find reports and evaluations from organizations using wellness inspirers. Out of a total of 103 references, 29 publications were selected.

  The publications used were then analyzed using discourse theory, guided by Foucault’s (1978/2003) notion of governmentality. In Rose’s (1999:20) words, governmentality is to analyze “what authorities of various sorts wanted to happen, in relation to problems defined how, in pursuit of what objectives, through what strategies and techniques”. In this study, this relates to the discursive constructions of wellness inspirers, their responsibilities and organization which were analyzed in relation to the techniques for governing that the discourses produced in the name of health and wellness. What discourses were mobilized and what practices for governing of the self and others did those discourses produce?

  Expected outcomes/results

  The findings show a high degree of consistency between different organizations and different parts of the country regarding how the wellness inspirer was constituted. The wellness inspirer generally had a network of other wellness inspirers to turn to but was also expected to be self-sufficient in producing activities and inspiring co-workers, making it somewhat of a solitary endeavor. In the studied material, the wellness inspirer is also depicted as someone who offers inspiration, energy and good spirits. In this description of the wellness inspirer – or the expectations placed on the wellness inspirer – health and wellbeing is conceived as something that can be imparted upon and shared with people by the means of mere good cheer.

 • 124.
  Björklund, Erika
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  The fragmentation of work environment training in Swedish vocational education and training2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Research indicates that contemporary work environment training in Swedish vocational education and training (VET) is insufficient in terms of students’ learning. In 2011, the Swedish government implemented the current curriculum and syllabi, replacing the older one from 1994. One of the changes made was the restructuring of work environment training (WET) in VET. The reform was played out by breaking apart the former cohesive course of WET into different subjects and courses. An apparent risk with this new ‘integration’ of WET into different subjects and courses is that WET within a program may become fragmented and disorganized, not only in the policy documents but also in the daily education practice. Based on these notions, the paper will firstly develop an understanding of the thinking behind the current syllabus for WET, secondly exemplify the distribution of WET within various subjects and courses, and thirdly illustrate how the current syllabus may be played out in daily education practice. Based on these initial observations, the study will explore how notions of a ‘good work environment’ is framed and constructed within the newly re-organized context of WET. Accordingly, the study aims to explore how WET is made intelligible within the new curriculum and syllabi for VET in upper secondary school and how notions and expectations attached to a ‘good working environment’ is part of this discourse. The empirical material is the 2011 curriculum and syllabi for the upper secondary school Electricity and energy program. By systematically reviewing and analyzing the various course syllabi, the study will contribute with a comprehensive view of the current syllabus for WET and knowledge about what a ‘good work environment’ is conceived to be within these policy documents. This will provide a better understanding regarding what kind of knowledge of work environment that young people are expected to be equipped with before entering the labor market. Finally, consequences for students’ ability to learn effectively by distributing a specific content into different subjects will be discussed and elaborated on. Even though the specific example here is WET, the results have a potential to be universal.

 • 125.
  Björklund, Erika
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Theoretical Perspectives on the Body2004Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to explore selected theoretical perspectives on the body. The perspectives selected focus on concepts such as disciplined and medicalized bodies. Further, they are based in gender-/feminist theory, and/or discourse analysis. They also deal with questions of the body as materiality or social construction, the mind/body-split, and the concept of embodiment. The exploration into these perspectives will result in a construction of an analytical framework to analyze embodiment, from a gender perspective, in educational health interventions targeting diet and physical activity in adults.

 • 126.
  Björklund, Erika
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Traces of ’Healthy Body’ and Gender Discourses in A Nutrition Educational Health Intervention2004Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In educational health interventions that target life-style related behavior, a common focus is on diet and physical activity. Diet and physical activity can be regarded as gendered concepts in so far that the activities (to eat, to exercise) concern behaviors that are permeated by notions of what is considered to be masculine and feminine behavior. Eating/choosing food and exercising/choosing forms of exercise are highly influenced by norms and social mores, and, reciprocally, also educate norms and mores. Diet and physical activity are also two of the most common, every-day modes of shaping our bodies: through diet, to maintain, gain or lose weight, and through physical activity, to maintain, gain (build muscles) or lose weight. Normative perceptions of body shape, appearance and behavior may be informally prescribed in discourses of “the healthy body”. The goal of this paper is to analyze gender aspects of ‘healthy body’ discourses as they might appear in an educational health intervention targeting diet. Based on ethnographic data from a pilot-study this paper explores questions of whether, and how, these notions may influence discourses of un-/healthy bodies in educational health interventions targeting participants’ diet.

 • 127.
  Björklund, Erika
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Using governmentality to understand subjectification in workplace health promotion2011Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to contribute to current discussions about criticisms aimed at the analytical concept of governmentality. To do this, I draw on my thesis work, in which the purpose was to explore how “the healthy employee” was constituted in four different workplace health promotion interventions, and how technologies of power and of the self were employed to invite the participants to govern themselves and others. As such, the paper starts with a brief summary of the study, followed by a description of how the concept of governmentality was drawn on in the study. After that review, the paper goes on to address some of the strengths and weaknesses of how the concept was drawn on in this specific work.

 • 128.
  Björklund, Erika
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Writing Different(ly)?2005Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In writing (e.g. a Ph.D.-thesis), you have several and sometimes diverging ideals, traditions and expectations to consider. Ideals, traditions and expectations related to the genre you’re writing in (science as opposed to fiction), the discipline (education), the theoretical perspective (feminist poststructuralism), and the methodological approach (discourse analysis), but also the time period (contemporary), the geographical location (Sweden, Europe, the Western world?) and, lest we forget, the form (Ph.D.-thesis), and possibly (probably) more. This “presentation” would have been readily available to you as you first see this article, glimpse the title, author-name and know the context in which it is being presented, even without me spelling it out to you as I have. My concern in this paper regards the possibility to write a text – thesis or article – differently. Questions that arise in relation to this are: What would it mean to write “differently”? Is it to do with form, content or something else? Why would I want to write differently? Further, is it possible for a Ph.D.-student to do so? What I would like to explore here is a notion of disrupting the reading/reader. What would that mean and (how) could that be accomplished? And will it add anything of value to the text/reading? Another question is, should one try to accomplish a disruption through one’s writing, and, importantly, why should one want disruption? Beyond these central first questions, there are others following on it, such as: Will the research still be considered credible? Will it be read? Will it be understood? Will it make the writer/researcher (me?) undesirable in academia? These are considerations one might want to take a minute to reflect over. I will address these questions as I explore the issues of writing different(ly) through disruption.

 • 129.
  Björklund, Erika
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Gustavsson, Maria
  Linköpings universitet.
  Review of educational research on ‘health work’ in Swedish Ph.D.-theses during 2005-20142016Inngår i: Social Justice, Equality and Solidarity in Education?, 2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this paper we examine how health work is manifested in Swedish educational PhD-theses. We define ‘health work’ here broadly, encompassing for instance the work of all kinds of health professionals (such as health educators/promoters, public health workers, nurses, chiropractors, personal trainers, etc), health work through health related reporting in various media (e.g. magazines, web-sites, blogs, etc), and also the health work individuals perform on and for themselves (e.g. lifestyle-oriented activities). Intrinsic to these types of health work are both immanent and more direct processes of education, whereby it becomes a field of interest to educational researchers, and education research into this field of health work in turn becomes of use to health workers/practitioners.

  Therefore it is interesting to examine how this field of ‘health work’ is perceived and framed in the perspective of Swedish education research and what questions education research have been asking in this field. The aim of this paper is to explore how health work figures in Swedish education research. What aspects of health work are education researchers in Sweden interested in? What questions are being asked? And hence, how can education research in the field of health work support health workers/practitioners in their work?

  In order to answer these questions, we have looked at all of the Swedish doctoral theses in education published during the years of 2005-2014. During this period, there were 666 theses published, of which 108 were selected in the first selection, and of these, 74 were selected in the third selection. With a broad operationalization of ‘health’ and ‘health work’, the 74 theses were then further analyzed to determine how health figured in the theses and to answer the rest of the research questions. Here, a distinction was made between theses that had an explicit focus on health work in their research questions and those that did not. The analysis further consisted of categorizing the theses depending on how central or marginal issues of health work were in the studies and on whether health work was an implicit or explicit aspect of the study. The analysis was also concerned with finding common themes or issues or arenas etc.

  The preliminary results show that very few theses in education directly relate to health work. The most common areas studied are the school subject of Physical health and education (Idrott och hälsa-ämnet), student health (elevhälsa), health care (hälso- och sjukvård), and sports (idrott). Quite a few studies are concerned with issues of professionalization and many want to understand learning processes related to various illnesses or chronic conditions that people live with, while very few studies have research questions that directly relate to practices of health promotion, i.e. issues of influencing health practices from a salutogenic (“positive health”) perspective.

 • 130.
  Björklund, Erika
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Gustavsson, Maria
  Linköpings University, Linköping, Sweden.
  Review of educational research within the territory of health in Swedish Ph.D.-theses during 2005-20142016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  According to Kickbusch (2007), lately health has grown in societal significance to such a degree that we can talk about a shift to a “health society”. From a pedagogical perspective, this shift can be understood as a shift in mentality (Ödman, 1995), meaning a shift in how we think about and understand society and ourselves. In this “health society”, and perhaps with increased impact since the introduction of the notion of health promotion in the 1980s (Nutbeam 2008), health has become both a commodity and a trade (fitness market, health foods, alternative therapies, health tourism, cosmetic surgery, etc, see Kickbusch 2007). With its increased reach, and considering the importance of education to health work, one question is how health figures in education research. Therefore, the aim of this paper is to explore this, with Swedish Ph.D. theses as an example. It asks: What aspects of health and health society are educational researchers in Sweden interested in? How is health perceived and framed in the perspective of educational research? What questions are being asked? And hence, how can educational research within the territory of health support health workers/practitioners in their work? The empirical material is based on Swedish doctoral theses in education published during the years of 2005-2014 (n = 666). Through two selection stages, guided by a broad conceptualization of health, 74 theses were identified as health related and selected for analysis to determine how health figures in the theses with regard to the research questions. The preliminary results show that few theses in education directly relate to health. The most common areas studied are the school subject of physical health and education, student health, health care, and sports. Quite a few studies are concerned with issues of professionalization and many want to understand learning processes related to various illnesses or chronic conditions that people live with, while few studies have research questions that relate to practices of (salutogenic) health promotion or the profession of health promotion. In conclusion, health figures in educational research primarily in terms of various health related arenas as objects of study, and to a more limited extent as an object of knowledge.

 • 131.
  Björklund, Erika
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Nordlöf, Hasse
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Djupsjöbacka, Mats
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Discourses about electricians in vocational education2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Students in vocational education to become electricians have an increased risk of developing musculoskeletal disorders (MSDs) once in the workforce compared to most other blue collar professions (Toomingas et al., 2014). This increased risk comes from having to work in awkward body positions, with heavy and sometimes poorly adapted tools and with time constraints. Many end up with chronic disabilities, forcing them to change careers or to go on sickness pension. Besides the significant and damaging consequences for the individual concerned, losing electricians from the workforce is a significant loss for the building industry in which electricians these days are scarce, and for society that not only loses tax-incomes but also possibly need to pay sickness pension for these people during quite a few years. It is therefore important to find ways to prevent MSDs and to promote good ergonomics in the building industry in general and among electricians specifically. Electricians’ knowledge and habits regarding MSDs are first formed and shaped in school, during vocational education to become an electrician. Drawing on the ideas of bio-power and governmentality, as introduced and developed by Foucault (1988, 1990, 2003) and developed by Rose (1999; Rabinow and Rose, 2006), discourses govern how it is possible to think and act. From this standpoint, then, talk and discourses are not perceived as innocent or ‘mere’ talk (Hall, 2001) but as governing the production, regulation and representation of both bodies and subjects through the acquisition of specific dispositions, tastes and abilities (Foucault, 1988; Rose, 1999). Thus, discourses drawn on in school about electricians and the profession govern how it is possible to think and act about oneself and others in relation to both ergonomics and MSD and, by extension, have material effects on electricians’ health. This means that, to foster healthy ergonomics one needs to consider how electricians and the profession are conceived and thought about in school, i.e. how electricians and the profession are discursively conceived. The purpose of this paper is thus to explore discursive constructions of electricians and the profession as these are expressed in discussions about MSDs in the vocational education and school context. Methods used are four focus group interviews: two with students, one with teachers and one with school management at one senior high school program for electricians. In the focus group interviews the participants were asked to discuss ideas about causes and reasons to why electricians develop MSDs, consequences and effects of MSDs and ideas about what could be done to prevent MSDs. The interviews were then transcribed and discursively analyzed with questions in mind about how each group conceived of electricians and the profession.

 • 132.
  Björklund, Erika
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Nordlöf, Hasse
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Djupsjöbacka, Mats
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Discursive constructions of electricians in discussions about musculoskeletal disorders among professionals in the field2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Electricians have an increased risk of developing musculoskeletal disorders (MSDs) compared to most other blue collar professions. Many end up with chronic disabilities, forcing them to change careers or to go on sickness pension. Besides negative consequences for the individuals concerned, MSDs also have a detrimental impact on the workforce (reduced number of professionals) and on society (financial costs). It is therefore important to find ways to prevent MSDs and to promote good ergonomic behavior. Electricians’ knowledge and habits regarding MSDs are first formed and shaped in school, during vocational education to become an electrician. In the course of this time the students have periods of internship during which they interact with professionals within the field. Drawing on the ideas of bio-power and governmentality, as introduced and developed by Foucault and developed further by Rose, discourses govern how it is possible to think and act. From this standpoint, then, talk and discourses are not perceived as innocent or ‘mere’ talk but as producing and regulating subjects through their acquisition of specific dispositions, tastes and abilities. Thus, discourses drawn on about electricians and the profession during the students’ internship will govern how it is possible for the students to think and act about themselves and others in relation to both ergonomic behavior and MSDs and, by extension, will have material effects on electricians’ health. This means that, to foster healthy ergonomic behavior one needs to consider how electricians are thought of within the field, i.e. how electricians and the profession are discursively conceived. The purpose of this paper is thus to explore discursive constructions of electricians and the profession as these were expressed in discussions about MSDs among professionals in the field.  Two semi-structured focus group interviews and one individual interview with professionals in the field were conducted. The participants were asked to discuss ideas about i) causes as to why electricians develop MSDs, ii) consequences and effects of MSDs, and iii) ideas about what could be done to prevent MSDs. The interviews were transcribed and the material is currently being discursively analyzed with questions in mind about how the participants conceived of electricians and the profession. Results will be presented at the conference, but preliminary analyses suggests that predominant discourses are concerned with the masculinity of electricians as well as with their time pressured work situation, both contributing to casualness towards ergonomic behavior.

 • 133.
  Björklund, Erika
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Wijk, Katarina
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Genderand educational ”safer sex” interventions2002Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Based on the proposition that there is a paucity of gender perspectives in the field of health education interventions, it is argued that a gender analysis is fundamental to health promotion and health education planning and should be a part of all health planning and programming. The aim of this paper was to inquire to what extent gender aspects are considered in the development of interventions. For this study, published peer reviewed research papers describing interventions targeting prevention of pregnancy/HIV/STI, were selected from databases (see Wijk, 2002, this conference). Selected papers have been analyzed through a “gender reading” of the texts. Results describe the extent to which selected papers deal with gender in the development of theoretical premises and implementation strategies.

 • 134.
  Björklund, Erika
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Wright, Jan
  University of Wollongong, Wollongong, Australia.
  Disciplined by pleasure: Pleasure as a mode of governing in health promotion2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Research on the notion of pleasure in health promotion (HP) is rare but increasing. It has to some extent been explored for instance in relation to drugs and alcohol (Hold and Treloar 2008, Peele and Grant 1999) and to sexual health (Race 2008), and to a more limited extent in relation to physical activity and dietary habits (Björklund 2008, Vogel and Mol 2014). Coveney and Bunton (2003) provide a more philosophical discussion about what pleasure in HP might entail. Greco (2009) and Race (2008) propose that a focus on pleasure in HP and a problematization of the absence of pleasure in health policy discourse would offer a well-needed shift in interpretations of HP that would contribute to the development of alternative approaches (see also Björklund 2008, Coveney and Bunton 2003, Fullagar 2002, Phoenix and Orr 2014, Segar and Richardson 2014).

  Drawing on Foucault’s (1991) power analysis, in which power is perceived as relational and productive, and Foucault’s (1988, 1990, 2003) and Rose’s (1999, see also Rabinow and Rose 2006) ideas about bio-power and governmentality, we will be interrogating pleasure as a technology for shaping, managing and disciplining both bodies and minds, through the acquisition of specific dispositions, tastes and abilities related to health and health practices. The purpose is to analyze the production, regulation and representation of bodies and subjects through both the presence and absence of pleasure in HP practice in four Swedish workplace interventions.

  The paper draws on empirical material (field notes from observations and conversations, transcripts from interviews and documents such as course books) gathered for an ethnographic study that examined how discourses of health were contextualized in educational practice, including the interactions between lecturers and participants in the four interventions. The data were read in the context of our theoretically informed questions about the pleasure discourse and what subjectivities it constituted. Our questions were concerned with what values and modes of life, what subjectivities are promoted through the notions of wellness and pleasure in health promotion? That is, what is the subjectivity proper to a notion of a healthy citizen, as produced through a discourse of pleasure?

  The analysis shows that the ideal subject produced by the notion of pleasure was a self-responsible and self-governing individual who was able and willing to recognize the boundary between “good”, meaning disciplined, pleasures and “bad” pleasures, as well as able to manage to stay on the “right” side of this boundary.

 • 135.
  Björklund, Erika
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Wright, Jan
  University of Wollongong, Wollongong, New South Wales, Australien.
  Gender and evolutionary theory in workplace health promotion2017Inngår i: Health Education Journal, ISSN 0017-8969, E-ISSN 1748-8176, Vol. 76, nr 8, s. 893-905Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective: Ideas from evolutionary theories are increasingly taken up in health promotion. This articleseeks to demonstrate how such a trend has the potential to embed essentialist and limiting stereotypes ofwomen and men in health promotion practice.

  Design: We draw on material gathered for a larger ethnographic study that examined how discourses ofhealth were re-contextualised in four workplace health promotion interventions in Sweden.

  Method: This study provided the opportunity to investigate how ideas derived from evolutionary theoriesproduced particular constructs of the healthy employee. A Foucauldian notion of governmentality wasused to examine the rationalities, truths and techniques that informed what we have called a ‘Stone Age’discourse as these contributed to shaping the desires, actions and beliefs of lecturers and participants in theinterventions.

  Results: We focus on one intervention which used the Stone Age discourse as an organising idea toconstitute differences in women’s and men’s health through references to women as gatherers and men ashunters, thereby positioning men as the physical, emotional and mental ideal and women as the problematicand lacking ‘other’.

  Conclusion: The paper concludes by discussing the implications of such ideas about health and gender forinterventions aimed at changing behaviour and lifestyles.

 • 136.
  Björklund, Erika
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Wright, Jan
  University of Wollongong, Dept. of Education.
  Troubling the Notion of the ‘Stone Age’ in Health Promotion: a gender analysis2012Inngår i: AARE-APERA 2012, 2012Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This paper describes and discusses how gender is constituted in a Swedish workplace health promotion intervention which focused on diet and physical activity, through the resources of what we have called a ‘Stone Age’ discourse. The paper draws on material gathered for a larger study that examined how discourses of health are contextualized in educational practice and interaction between educators and participants in four different workplace health promotion interventions. The purpose of the interventions was to help employees change (improve) their lifestyle as concerns dietary and physical activity habits. Data was collected for the original study by ethnographic methods such as participation observation of the interaction between educators and participants. Foucault’s ideas about governmentality were utilized in analyzing the interactions in order to investigate how health discourses were drawn on and the technologies of power and of the self by which the participants were governed and invited to govern themselves in the name of health. From these analyses, various discourses were identified on which the participants and particularly the educators drew to constitute the healthy employee. One of these was a discourse, which in this paper is called a ‘Stone Age’ discourse, because of the ways in which the differences in men and women’s health were explained in its most overt form by reference to women as gatherers and men as hunters, with men as a result positioned as the physically, emotionally and mentally ideal and women as the problematic and lacking ‘Other’. While this discourse, in this form, may be unique to Scandinavian countries, this paper will nevertheless indicate how this notion corresponds to ideas from evolutionary theory and medicine in international research on health and wellness. This paper will also discuss the implications of such ideas about health and gender for interventions aimed at changing behavior and lifestyles. The paper will provide a discussion of the specific rationalities, truths and techniques that informed the 'Stone Age' discourse, as these contributed to shaping desires, actions and beliefs.

 • 137.
  Björling, Mikael
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Kemi.
  Att ändra sin förståelse: exemplet faser och fasövergångar2012Inngår i: I mötet mellan vetenskap och lärande: 13 högskolepedagogiska utmaningar / [ed] Göran Fransson & Helena Hammarström, Gävle: Gävle University Press , 2012, s. 195-216Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 138.
  Blank, Cajsa
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Från bilder till barns språk2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Med ett tidigare temaarbete som inspiration, där jag lyssnade på barn som samtalade om bilder och tyckte mig höra ett mer nyanserat språk. Där väcktes frågan om man med hjälp av bilder som samtalsgrund kan utveckla barns språk. Tidigare forskning påvisar vikten av kreativitet och möjligheten att samtala för att barns språkutveckling ska kunna ske. Det visar även att bilder kan vara bra inspiration och fungera som trygghet för barns samtal. Syftet med studien var att undersöka om barn kan utveckla sitt språk genom att samtala om bilder. Metoden för undersökningen var att möta förskolebarn i deras miljö och använda bilder som inspiration till samtal för att se vilka möjligheter detta ger för språkutvecklingen. Resultatet visade att bildsamtalen skulle kunna beskrivas i tre steg, bilder, gemensamt samtal och språkutveckling. Bilderna inspirerar och utvecklar barnens tankar och ger dem även ett gemensamt samtalsämne. Detta leder till att barnen kan skapa ett gemensamt samtal där de exponeras för språk samtidigt som de får öva sin språkanvändning. Detta gav möjlighet till språkutveckling hos barnen.

 • 139.
  Bleiweiss, Johanna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Hellsén, Caroline
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Pedagogiska arbetssätt i hälsointerventioner: En deskriptiv och analytisk litteraturstudie om pedagogiska arbetssätt och betydelsen av andra faktorer i hälsointerventioner riktade mot barn med syfte att minska övervikt och fetma.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dag är övervikt och fetma ett stort samhällsproblem som kan leda till utveckling av följdsjukdomar som exempelvis diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Övervikt och fetma förekommer i allt större utsträckning hos barn och ungdomar vilket ger anledning till att effektivisera insatser som görs för att förebygga problemen i tidig ålder. Studien omfattade 10 vetenskapliga artiklar som beskrev genomförda hälsointerventioner i skolmiljö riktade mot barn i syfte att minska förekomsten av övervikt och fetma. Syftet med litteraturstudien var att studera vilka pedagogiska arbetssätt som har använts samt undersöka om det gick att urskilja gemensamma faktorer i de olika hälsointerventionerna. Resultatet visade att majoriteten av interventionerna baserades på teoretiska modeller samt att gemensamma kategorier som gick att urskilja i interventionerna var olika former av lärande, teoretisk modell som utgångspunkt, socioekonomisk och etnisk betydelse för hälsa, könets betydelse för hälsa samt föräldrarnas inverkan. En variation och kombination av olika pedagogiska arbetssätt samt ökat inflytande från föräldrarna är faktorer som kan vara betydande i hälsointerventioner.

 • 140.
  Blom Burman, Mimmi
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö.
  Vem får ta plats i kurslitteraturen?2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 141.
  Blom, Nina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Lundstedt, Christin
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Övergången från grundskola till gymnasium: –En intervjustudie med elever och lärare om elevers kunskaper i religion2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Skolverket beskriver att religionsämnet idag spelar en allt viktigare roll i vårt internationella samt mångkulturella samhälle, trots detta har ämnet inom grundskolan blivit otydligt och saknar identitet. Inom gymnasieskolan är religionsämnet ett kärnämne och har där en mer tydlig identitet.

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur lärare och elever uppfattar övergången från grundskolan till gymnasieskolan. För att göra området mindre studeras denna övergång endast inom ämnet religion. Studien vill visa en helhetsbild av hur ämnet är uppbyggt i teorin med de rådande styrdokument som idag styr skolan och som anger de ämnesmål som skolan ska arbeta mot, till hur lärare och elever uppfattar och arbetar med ämnet i praktiken.

  Som metod för att besvara syftet har tolv intervjuer genomförts på en gymnasieskola i Södra Norrland. Tre av informanterna var behöriga lärare inom religionsämnet, samtliga var män och de arbetade alla på den aktuella gymnasieskolan. Övriga nio informanter var elever som alla läste Religion A under sitt tredje och sista år. Av eleverna var tre män och sex kvinnor, vilka kom ifrån sju olika grundskolor. Eleverna läste vid två olika program, där två av de intervjuade lärarna undervisade. De rådande styrdokumenten som läroplaner, kursplaner, ämnesmål, betygskriterier och timplaner granskades och tolkades för att jämföras med hur de lärare och elever som deltagit i studien ansåg att religionsämnet gestaltades i praktiken.

  Tidigare forskning som behandlar övergången från grundskolan till gymnasieskolan är mycket tunn och för det begränsade området som innefattar denna övergång för religionsämnet blir stoffet ännu tunnare. För detta examensarbete har därför allmängiltiga studier använts för hur skolors arbete inför övergången generellt bör vara utformat.

  Några viktiga resultat av studien är att religionsämnet allt för ofta inom grundskolan tillägnas minst tid av de samhällsorienterade ämnena. Många lärare känner osäkerhet kring hur undervisning och bedömning ska utformas inom religionsämnet. Ingen av eleverna för denna intervjustudie känner att de förstår kursplanen och dess mål för Religion A. Samtliga lärare som deltagit i denna intervjustudie anser att elevernas förkunskaper inom religionsämnet allmänt är för låga.

  Med tanke på resultaten så framkommer det tydligt att ett samarbete mellan skolor och ämneslärare i större utsträckning borde finnas. Genom detta skulle många oklarheter om hur lärare kan arbeta med religionsämnet försvinna och en mer likvärdig bedömning skulle kunna utformas.

 • 142.
  Blomfeldt, Elin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Lindström, Maja
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Hur arbetar lärare förebyggande mot negativa konflikter mellan elever i grundskolan?2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger förhåller sig till konflikter mellan elever och vilka modeller de använder sig av för att förebygga och lösa konflikter. Som bakgrund till studien har vi genomfört en litteraturstudie som behandlar ämnet konflikt och orsaker till varför de uppstår. Det är viktigt att som lärare ha grundläggande kunskaper inom konflikter och konfliktlösning, eftersom de dagligen uppstår tvister i skolan. Den undersökningsmetod vi använt oss av består av kvalitativa intervjuer. Vi intervjuade sju pedagoger på två olika grundskolor i mellersta Sverige. Resultatet visade att pedagogerna i stort hade samma synsätt på konflikter och konfliktlösning. Det visade likaså att de båda skolorna arbetar förebyggande mot konflikter.

 • 143.
  Blomqvist, Kristina
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Används elevers förkunskaper i undervisningen? – En enkätstudie av några avgångsklasser vid två gymnasieskolor2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Blomqvist, Kristina (2007): Används elevers förkunskaper i undervisningen? – En enkätstudie av några avgångsklasser vid två gymnasieskolor.

  Examensarbete i didaktik. Lärarprogrammet. Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle. 2007.

  Sammanfattning

  Att lärare besitter kunskaper inom sitt ämne är självklart men hur mycket av elevernas kunskaper används i undervisningen? I dagens skola förespråkar läroplanen att öka elevernas inflytande i undervisningen, varför inte då uppmärksamma och använda deras kunskaper? Syftet med detta examensarbete var att undersöka om elever i några gymnasieskolor anser att de har kunskaper som skolan skulle kunna använda i undervisningen, om denna kunskap har använts och på vilket sätt eleverna tycker att den ska användas. 180 avgångselever ifrån två olika gymnasieskolor besvarade en enkät med frågor om sina förkunskaper, favoritämnen och allmänna förhållande till skolan. Frågorna utformades för att dels ge ett direkt svar på om eleverna anser att lärarna använder deras kunskap i undervisningen, men även för att uppmärksamma vilka intressen eleverna har och på vilket sätt eleverna anser att dessa kan tas till vara i didaktiska sammanhang. Elevernas förslag på hur deras förkunskap skulle kunna användas i skolan kunde delas in i fyra olika kategorier: 1. Elever som vill ha mer inflytande och bestämma mer om undervisningens utformning. 2. Elever som vill att läraren mer aktivt ska undersöka elevernas förkunskaper. 3. Elever som vill ha mer interaktiv undervisning, exempelvis frågor och diskussioner, eller mer variation. 4. Elever som vill ha en individuell arbetsplan. Eleverna fick möjlighet att ange sitt favoritämne under olika år i skolan, vilket gav svar på vilka ämnen som är mest populära under olika skolstadier. Populariteten av ett ämne kan återspegla en didaktisk karaktär inom ämnet, som laborationer, fysisk aktivitet eller verbal kommunikation. Enkätsvaren visar att de flesta eleverna är nöjda med skolan och att skolarbetet inte verkar vara alltför krävande. Idrott var det ämne som flest elever hade som favoritämne i alla stadier av sin utbildning. Ett flertal elever anser sig ha specialkunskaper och flera av dem är villiga att mera aktivt använda dessa i undervisningssammanhang. I ett framtida forskningsprojekt skulle det vara intressant att undersöka om elever, som i undervisningssituationer får dela med sig av sin kunskap till andra elever, också har en ökad motivation för skolarbetet. Vidare forskning kan också inriktas mot att besvara på vilka didaktiska grunder idrott är så populärt bland eleverna.

 • 144.
  Blomqvist, Maja
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Maskrosbarn: En livsberättelsestudie baserad på två vuxna, svenska fosterbarns uppväxtbeskrivningar2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Barn som under uppväxten varit placerade i familjehem kan bära med sig den erfarenheten resten av livet som något som påverkat dem positivt eller negativt. Detta arbete har som syfte att få ökad förståelse för hur vuxna, svenska fosterbarn som varit placerade i familjehem under sin uppväxt beskriver erfarenheten av att vara fosterbarn. Samt identifiera vilka påverkandefaktorer som kan antas haft stödjande inverkan på deras hälsa. Målet är att öka förståelsen kring fosterbarns situation och att det kan bidra till förslag på hälsofrämjande åtgärder. För att belysa detta användes livsberättelse som metod med biografier som data. Vi får möjligheten att följa två personers reflektioner över sina erfarenheter och upplevelser vilket ger en inblick i hur det är att vara fosterbarn. Biografierna analyserades sedan med inspiration av hermeneutisk forskningstradition. Resultatet visade att de två vuxna fosterbarnen beskrev erfarenheter som att ofta få flytta, att känna maktlöshet, att vara utpekade som annorlunda och att känna skam. I båda beskrivningarna så kom vändningen till det bättre när de kom till ett familjehem där de fick socialt stöd av vuxna som trodde på deras förmåga att prestera, vilket främjade uppbyggnaden av deras självförtroende. Viljan att ta revansch mot alla som inte trodde att de skulle lyckas verkar vara en motiverande faktor för deras rörelse mot förändring i livet till det bättre. De faktorer som kan antas ha haft stödjande inverkande på deras hälsa är socialt stöd, starkt självförtroende och motivation. Ur ett salutogent perspektiv är det rimligt att anta att dessa faktorer stärkte deras förmåga att hantera stressorer i livet. Förslag till preventivt arbete för att stärka fosterbarns hälsa är att jobba med barns motståndsresurser som självförtroendet, socialt stöd och motivation. Men det behövs mer studier om vilka faktorer som kan ha stödjande inverkan på fosterbarns hälsa.

 • 145.
  Blomwood, Lena
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Talundzic, Selma
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Barns samlärande i språk på förskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här arbete handlar om barns samlärande i språk på förskolan och behandlar barns språkliga strategier i relation till barns sociala utveckling. Utifrån arbetets syfte, som är att synliggöra barns strategier för samlärande samt att förstå vilken roll språket och kultur har i barns sociala utveckling och relationer, formulerades följande frågor: Vilken roll har språket samt kulturella kompetenser för barns samspel och samlärande? Vilka språkliga strategier använder barnen? Hur ser samspelet ut och vilka samlärande strategier använder barnen?

  Bakgrunden behandlar förskolans utveckling under senaste åren samt förändring av syn på barn och kunskap. Med tanke på dagens mångkulturella samhälle ska vi beröra betydelsen av språkinlärning. Begreppen språkinlärning och samlärande beskrivs utifrån Piagets och Vygotskijs teorier och är vårt tolkningsverktyg.

  Vi har utfört undersökningen med hjälp av videoobservationer, inspelningen tog sammanlagt 90 minuter. Därefter gjorde vi en kvalitativ analys av empirin där olika kategorier belyser språk och samlärande. Observationer utfördes på tre olika förskolor där vi observerade barns samlärande. Sammanlagt har vi observerat barnen från tre olika kulturer. Resultat som framkommit ur vårt arbete är att både språk och kultur har en avgörande roll för barns samspel och samlärande, samt att språkutveckling påverkas starkt av kulturen.

 • 146.
  Bohlin, Sandra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Eriksson, Josefine
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
   Läs- och skrivsvårigheter i tidigare år: - en intervjustudie om anpassad undervisning2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att belysa lärares arbete med läs- och skrivsvårigheter i tidigare år. Vi ville undersöka hur lärare förebygger och anpassar undervisningen för de elever som har svårigheter med läsning och skrivning. För att ta reda på detta intervjuade vi två lärare med erfarenhet inom området. Genom kvalitativa intervjuer fick vi svar på frågeställningarna.

  Metoden som användes i studien var kvalitativ intervju och den genomfördes med två lärare med erfarenhet inom ämnet. Genom öppna frågor besvarades de frågeställningar som innefattas i studien.

  Resultatet visade att våra två lärare arbetar i förebyggande syfte med olika undervisningsstrategier och anpassar material efter individnivå. De hävdar vikten av att elever med läs- och skrivsvårigheter har stöd från hemmet. Det är betydelsefullt att föräldrar och lärare har en god kommunikation då det är en avgörande faktor för elevens skolframgång. För att en elev ska känna motivation inför läsning och skrivning behövs ett positivt ledarskap.

 • 147.
  Boman, Sara
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  ”Jag kan ju mer än jag får lov att visa på lektionerna”: En kvalitativ intervjustudie om unga reumatikers upplevelser och erfarenheter av skolidrotten2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att undersöka hur unga med funktionsnedsättning på grund av reumatisk sjukdom upplever skolidrotten. Detta genom att undersöka vilket lärarstöd eleverna upplevt samt hur de upplever att lektioner anpassats till dem och hur de upplever att betygen påverkats av deras funktionsnedsättning. Metoden som använts är en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Totalt intervjuades sju ungdomar med reumatisk diagnos. Intervjuerna transkriberades och tematiserades genom tematisk analys. Vidare analyserades det transkriberade materialet med Antonovskys teori om KASAM. Resultatet visar att unga med reumatisk sjukdom ofta behöver extra stöd från lärare och anpassad lektion för att kunna delta i idrottslektionerna. Lärarstödet är viktigt för att eleverna ska känna sig motiverade att delta i undervisningen samt för att de ska känna att de har chans till ett rättvist betyg. 

 • 148.
  Borg, Caroline
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Varaktiga effekter av coaching: En intervjustudie om upplevda effekter av coaching2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att söka svar på hur individer upplever varaktiga effekter av coaching samt hur coachingen påverkat deras välbefinnande. De tre respondenterna i studien hade fått en blandning av ledarskapscoaching och livscoaching hos samma coach. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer användes för att få en djupgående förståelse för de tidigare klienternas upplevelser av coaching och därefter analyserades datan med hjälp av tematisk analys. Resultatet visade att samtliga upplevt ett ökat och varaktigt välbefinnande. Ytterligare effekter, som hos vissa av deltagarna även var bestående var: en större trygghet i sig själv och/eller i yrkesrollen, ett större mod, självkännedom och förändring genom ökad reflektion, medvetenhet och insikt samt utökade färdigheter/förmågor. Slutsatsen som kan dras av studien är att de effekter som tidigare klienter upplevt av coaching bidragit till personlig utveckling och ett ökat varaktigt välbefinnande.

 • 149.
  Borg, Lovisa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Ramström, Frida
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Språk- och kommunikationsstöd i förskolan: En undersökning om hur barn stöttas i sin språk- och kommunikationsutveckling i förskolan2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vad några verksamma inom förskolan har för åsikter, vetskap och erfarenheter om hur språk och kommunikationsstöd används i förskolan. I studien undersöks också vilka tillvägagångssätt som används för att stödja barn i deras språkutveckling och om de intervjuade anser att det finns några fördelar och nackdelar med språkstöd. För att samla in material gjordes intervjuer med verksamma inom fem olika förskolor och tre olika områden, vilket var förskollärare, talpedagog och specialpedagog. Data samlades in genom ljudupptagning samt anteckningar som sedan transkriberades och delades upp i sex kategorier. Utifrån studien fick vi i resultatet fram att språk och kommunikationsstöd är något som gynnar alla barn, oavsett svårigheter. Det framkom att bild- och teckenstöd är den vanligaste metoden men också att pedagogernas relation till barnen är en av de viktigaste faktorerna för att det ska kunna bli ett stimulerande lärande. Resultatet visar också att en nackdel med språkstöd är tidsbrist och brist på kunskap och intresse hos pedagoger. 

 • 150.
  Borgqvist, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Lövgren, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Fysisk aktivitet på fritidshemmet: En studie om 51 verksamma lärares syn angående fysisk aktivitet på fritidshemmet samt deras samarbete med lokala idrottsföreningar.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur fritidshemmet arbetar för att främja barns fysiska aktivitet. Syftet var att ta reda på hur fritidshemmet arbetar i sitt dagliga arbete för att främja fysisk aktivitet samt vad fritidspedagoger har för tankar angående ett samarbete med föreningslivet. För att få svar på undersökningens frågeställningar användes en semistrukturerad enkät som besvarades av verksamma fritidspedagoger. Resultatet visar att fritidshemmen använder utelek för att uppnå daglig fysisk aktivitet. I studien framgår det också att de flesta respondenterna menar att idrottshallen kommer till användning för att ge barnen möjlighet till att röra på sig. Resultatet visar även att fritidspedagoger tror att ett samarbete mellan fritidshem och föreningslivet kan leda till att barnen får ett mer hälsosamt liv. En viktig aspekt för att ett samarbete ska kunna ske mellan parterna är att de båda har en enad syn angående syftet till samarbetet. 

1234567 101 - 150 of 1095
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf