hig.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 101 - 150 of 943
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Berglund, Sandra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Bergström, Ester
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Lek som arbetsmetod för att stötta barn: En studie om hur förskollärare kan använda lek för att stötta barn i olika situationer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var undersöka vilka arbetsmetoder och redskap förskollärare använder för att stötta barn genom lek i förskolans verksamhet. Vi redogör för tidigare forskning om hur lek används i olika situationer för att stötta barn, men även hur barn och vuxna kan ha olika synsätt på vad lek innebär och dess syfte. Vårt metodval för att undersöka detta var att använda oss av kvalitativa intervjuer som var onlinebaserade. I intervjuerna deltog tio förskollärare. Anledningen till att vi undersökte lek som arbetsmetod till examensarbetet var att vi upplevde att det fanns en osäkerhet och ett behov från förskollärare om hur lek kan användas och i vilka situationer. Resultatet visar att förskollärare tillämpar olika arbetsmetoder och redskap i sitt arbete för att stötta barn genom lek i flertalet situationer. Vi sammanställde respondenternas exempel och erfarenheter och dessa kan användas av förskollärare som upplever ett behov av att få inspiration om hur lek kan användas.  Vi har även sammanställt och jämfört tidigare litteratur med studiens resultat för att se hur leken framställs och hur den har använts för att stötta barn i olika situationer. Utifrån ett vuxet perspektiv diskuterar vi även hur barn använder leken och jämför detta med tidigare forskning för att ge läsaren en förståelse till tolkande reproduktion. 

 • 102.
  Berglund, Shashi-Rekha
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Enable Emergent Literacy by Including ICT in Preschool class: A socio cultural approach to ensure a positive learning atmosphere2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  A comparative study between old school which is considered to be boring and out of context by (many student) to new school of teaching where divers IT and ICT gadgets are used and their implications in creating a positive teacher student relationship from the very start to promote emergent literacy within preschool class.

  This ethnographic study examines how two preschool class teachers incorporate both old and new methods to create interest for learning and meaningfulness among their students in accordance with the national goals for education and lifelong learning. How does IT and ICT promote teaching and learning in preschool class? In what ways do teachers incorporate into classroom experiences? What are the group dynamics between teacher- student, and student- and their peers during a classroom scenario with the conventional paper and pen and technological aid?  With these central questions the study was conducted as an participant observation which resulted in preschool class children find it lot easier to communicate not only with teachers but also with their classmates during classroom activities where IT and ICT is incorporated than when teachers take on the role what they call old school which tends to become one-sided. 

  The results show that creating meaningfulness among ones students is largely based upon the teachers own interest in the focus group. From a socio-cultural perspective, it is evident that terms such as interaction, meaningfulness, symbols and artifacts become central. Results from the study shows even though many in-service teachers and principals are very much for including IT and ICT as teaching resource. Ambiguity of national norms and goals when we talk of preschool classes in the nation could be one the many reasons why they fail to meet their students expectations and demands. This in turn could be one of the considerable reasons for the depression in high school students failing to meet the national educational standards.

 • 103.
  Berglund, Sofie
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap.
  Flanosaga som underlag kring samtal kring genus och teknik i förskolan: Ett antal pedagogers åsikter i förskolan2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har en undersökning gjorts där jag har intervjuat fem verksamma förskollärares inställning till och föreställningar om teknik och genus i allmänhet och i synnerhet i förskolan, samt vad de anser om att använda det material vi tagit fram för att skapa en diskussion om detta med barnen. Flanosagan går ut på att berätta sagor med en pojke och flicka som använder sig av teknikföremål för att försöka tänja gränserna mellan vad som anses som kvinnlig teknik och manlig teknik. Figurerna som vi valt att använda i denna saga är tagna ut boken Totte bakar och Emmas verkstad där pojken och flickan bryter mot de traditionella könsmönstren. De intervjuade förskollärarna hade på vissa områden liknande åsikter och på andra områden olika åsikter. Det alla hade gemensamt var att alla var positiv till att använda detta material i förskolan.

   

 • 104.
  Bergman, Andreas
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Hur formas undervisning 2.0?: en studie om vad som påverkar hur religionslärare på gymnasiet utformar sin undervisning2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att försöka ta reda på vilka påverkansfaktorer som är mest avgörande i utformningen av religionsundervisningen på gymnasiet. Undersökningen grundar sig på rapporten Hur formas undervisning? En studie av lärares tänkande om sitt handlande inom skolämnet religionskunskap som Björn Falkevall skrev 1995. Syftet med hans rapport var att kartlägga lärares sätt att tänka kring hur undervisning i religionskunskap utformades. Falkevall utgick ifrån sex olika påverkansfaktorer. Dessa var läroboken, kollegorna, läroplanen, samhället, lärarens egen personlighet och eleverna. Han kom fram till att de tre förra var perifera faktorer och de tre senare var centrala sådana.

  Jag har använt kvalitativa intervjuer som metod, jag intervjuade sex stycken religionslärare på tre olika kommunala gymnasieskolor i en kommun i Mellansverige. Intervjuerna grundades på samma påverkansfaktorer som Falkevall använde i sin studie. Mina frågeställningar har kretsat kring dessa påverkansfaktorer samt om det går att jämföra mitt resultat med Falkevalls. Jag har inte utfört intervjuerna på samma sätt som Falkevall gjorde eftersom jag anser att det finns brister i hans utförande. Till skillnad från Falkevall argumenterar jag för att det finns två påverkansfaktorer som är mer betydande än de övriga, dessa två faktorer är kursplanen och eleverna. Jag påstår dock att det inte finns någon perifer påverkansfaktor. Jag hävdar att de lärare jag intervjuat följer de riktlinjer för lärare som finns i Lpf 94. Jag anser att mitt resultat skiljer sig åt från Falkevalls på grund av att hans tillvägagångssätt inte överensstämmer med de kvalitetskriterier som kvalitativa forskare tar hänsyn till. En annan förklaring som jag kommit fram till är att Falkevalls resultat blir missvisande eftersom han delar in och definierar påverkansfaktorerna i centrala och perifera sådana. Med en sådan indelning skapade han enligt mig ett större avstånd mellan de sex påverkansfaktorerna.

 • 105.
  Bergman, Eva
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Barn och tro: barns inre funderingar1993Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att försöka få fram hur barn tänker och regerar inför begreppet tro. Syftet är även att få reda på vad de tänker på och deras inre funderingar.

  De frågor som jag har ställt mig är följande:

  • Hur ställer sig barnen inför begreppet tro?
  • Har de några trosfunderingar?
  • Har barn några ”djupare” funderingar?
  • Hur ser dessa funderingar ut?
  • Vad ger lärarna eleverna för chans att få ventilera sina funderingar?
 • 106.
  Bergman, Mårten
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Pettersson, Viktor
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Skolgårdens utformning och barns aktiviteter under raster – utifrån ett genusperspektiv2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöker vi barns aktiviteter på skolgården under raster samt om skolgårdens utformning kan påverka barnens val av aktiviteter. Vi har valt att göra denna studie utifrån ett genusperspektiv. Tillvägagångssättet för insamlingen av empirin utgjordes av en fallstudie som innehöll en observation på en skolgård. Resultatet i denna studie visar hur/vad/var pojkar och flickor är aktiva på skolgården. Resultatet pekar på skillnader mellan yngre och äldre barn. I de yngre åldrarna tycks aktivitetsvalen mellan pojkar och flickor vara relativt liknande, samt att barnen utan problem kan interagera och leka tillsammans i könsblandade konstellationer. Samtidigt visar studien att mellanstadiebarnens val av aktiviteter skiljs åt mellan pojkar och flickor i större utsträckning än för barnen på lågstadiet. Resultatet visar att barnen i mellanstadieåldern sällan leker könsblandat. Studiens resultat är baserat ur ett grupperspektiv och inte på individnivå, vi vill påpeka att det fanns pojkar och flickor i både låg- och mellanstadiet som stod utanför resultatets slutsats. Resultatet bekräftar de tydliga könsmönstren som råder i dagens samhälle med få undantag. Dessa undantag pekar på enskilda individer som medvetet eller omedveten väljer att bryta klassiska könsmönster i aktiviteter och lekar. I diskussionen kommer vi fram till att det råder klassiska stereotypa könsmönster i lekar och aktiviteter på skolgården. Pojkar och flickor på X-skolan verkar hålla sig till den genusmall som råder i samhället, exempelvis verkar mellanstadieflickorna inte vara beredd att genom leken offra den ”bild” av vad femininitet är. Istället ägnar flickorna sig åt stillasittande aktiviteter som passar den feminina mallen bättre.

 • 107.
  Bergman, Tina
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Etikundervisningen i grundskolan1993Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vad är etik? Varför är det viktigt? Hur skall man gå till väga? Dessa didaktiska frågor är utgångspunkten i denna rapport.

  Det här med etiska frågor har jag alltid tyckt varit intressant och när jag sedan genomgick min grundskollärarutbildning upptäckte jag hur viktigt det måste vara för barn att få jobba med dessa frågor i skolan. Dessutom insåg jag hur lite jag själv hade fått av etikundervisning under min egen grundskoletid.

  Etik och moral är två ord som ibland är svåra att skilja åt. Etik behandlar den intellektuella eller förnuftiga reflektionen över rätt/orätt och gott/ont. Moral visar sig i de faktiska handlingar som vi utför. Etik är ett begrepp som täcker in många frågor inom alla möjliga ämnesområden. I Lgr 80 står det klart och tydligt att man inom religionsämnet ska behandla livsfrågor, tro och etik och vidare ges det konkreta exempel på frågor som kan tas upp. I det senaste förslaget till Lgr 92 kan man i målbeskrivningarna utläsa den vikt som läggs vid frågor av det här slaget. Där har man dessutom lagt in ett nytt ämne, samhällslära, där etikfrågor på ett naturligt sätt kan knytas ihop över ämnesgränserna.

  För att ta reda på hur eleverna ställer sig till etikfrågor har jag gjort en enkätundersökning. Resultatet av den visar att etik och moralfrågor spelar en stor roll i elevernas liv. För att finna ut lärarnas ställningstaganden i frågan har jag redovisat undersökningar som gjorts tidigare. Mina egna erfarenheter visar också att alltför många lärare är ovana vid att behandla etiska frågor och att de finner det mycket svårt att undervisa i detta ämne. Jag visar därför också på en del modeller för hur undervisningen kan gå till.

 • 108.
  Bergqvist, Ida
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Kemi som pedagogiskt verktyg: En studie som berör barnens utveckling och lärande i förskola2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 109.
  Bergström, Cecilia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Zeijlon, Hanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  "Lärplattan är framtiden": Förskollärares resonemang om lärplattan vid matematiska aktiviteter2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Antalet barn som använder sig av Internet och lärplattor har ökat kraftigt på senare år. I takt med det har efterfrågan om mer forskning kring multimodala verktyg som lärplattan i förskolan blivit större. I läroplanen för förskolan står att barnen skall skapa sig förmågan att kunna kommunicera och söka ny kunskap, vilket är nödvändigt i dagens samhälle med snabb förändringstakt. För att barnen skall ges rätt förutsättningar att hänga med i det krävs mer forskning. Dels för att skapa en större förståelse för lärplattan som pedagogiskt verktyg i stort och dels för att skapa ett intresse och en känsla av säkerhet hos varje förskollärare till att använda den.

  Arbetets syfte är att undersöka hur förskollärare resonerar om lärplattans användning inom förskolans verksamhet, med fokus på matematiska aktiviteter. I läroplanen för förskolan står att förskollärarna har det övergripande pedagogiska ansvaret i förskolans verksamhet. I och med det utgår arbetet ifrån deras resonemang. Semistrukturerade intervjuer har tillämpats och fem förskollärare ifrån fyra förskolor i Gävle har intervjuats.

  Resultatet visade att förskollärarna främst använder lärplattan som ett dokumentationsverktyg i verksamheten. Det framkom även hur lärplattan kan få funktionen som barnvakt för att frigöra tid till förskolans personal. Arbetsstunder med barn var också en central del som synliggjordes där uttrycket ”att arbeta” med lärplattan är viktigt och inte ”att spela” med den. Förskollärarna planerade inte aktivt in lärplattan vid matematiska aktiviteter. Dock framgick hur barn ändå ges möjlighet till att använda lärplattan till matematiskt lärande. Applikationer som innehåller problemlösning är vanligt och på så sätt utsätts barn automatiskt för matematik i form av exempelvis pussel, räkna och para ihop föremål. I resultatet framkom också från flera förskollärare att de tyckte sig sakna tillräckliga kunskaper om lärplattan.

  En övergripande slutats med arbetet är att det faktiskt finns en viss osäkerhet kring lärplattans användning och att det kan krocka med lärplattans snabba framfart i förskolans verksamhet. Det finns behov av mer utbildning i hur lärplattan kan användas som ett pedagogiskt verktyg. Sammanfattningsvis framkom vid intervjuerna att lärplattan lyfts fram som ett framtida verktyg i förskolans verksamhet.

 • 110.
  Bergström, Erika
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap.
  Buller i förskolans inomhusmiljö2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa buller i förskolans pedagogiska inomhusmiljö och vilken inverkan det kan ha på barnen som vistas där, samt vilka åtgärder som kan vidtas för att få en god ljudmiljö. Som metod har en enkätundersökning och intervjuer med pedagoger utförts. Dessutom har förskolans inomhusmiljö med barn och vuxna observerats. Undersökningen visar att barn, vuxna, aktiviteter och leksaker skapar en bullrig miljö. Som en följd av detta buller upplever pedagogerna att barnen bli trötta och okoncentrerade, men också livliga och högljudda. För att motverka buller har vissa åtgärder utförts i arbetssätt och miljö, men pedagogerna upplever att bristande kunskap, tid och pengar hindrar dem i vidare arbete.

  Trots att det finns lagar och rekommendationer återstår det mycket att göra för att skapa en god ljudmiljö för barnens fortsatta utveckling och lärande.

 • 111.
  Bergström, Linda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Ulmstedt, Jessica
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Larsson, Elin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Högläsning för barn i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Förskolan ska sträva mot att lägga en god grund för barns språkliga utveckling. Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger ute i verksamheten arbetar med barns språkliga utveckling och lärande via högläsning och böcker.

   

  I denna studie ges en insyn i bakgrund och tidigare forskning om barns språkliga utveckling och lärande som sedan följs av metod. Därefter följer delstudier från oss som skrivit arbetet. Vi har intervjuat 10 pedagoger som representerar 9 olika förskolor. Delstudierna har först analyserats enskilt och därefter gemensamt.

   

  Resultatet visar hur de aktuella förskolorna arbetar aktivt med barns språkliga utveckling och lärande. Förskolorna arbetar med detta genom olika metoder som rim och ramsor, ljudlekar och sagoberättande. Pedagogerna läser även böcker för barn. Det gemensamma målet för barns lärande och utveckling är detsamma på alla de deltagande förskolorna. Hur förskolorna använde sig av böcker och högläsning såg lite olika ut, vissa enbart i passiva situationer när barnen var tysta mottagare och vissa i både passiva och aktiva situationer då barnen fick arbeta aktivt utifrån bokens innehåll. Även hur förskolorna använde sig av bibliotekets tjänster såg lite olika ut enligt pedagogerna. Resultatet av vår studie gäller endast de utvalda förskolorna som deltagit och bör inte ses som ett generaliserande resultat då det kan se olika ut mellan förskolor, inriktningar och kommuner.

 • 112.
  Bergström Lissmyr, Jannice
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  En kvalitativ studie om lärarens syn på lässvårigheters påverkan på matematikinlärningen: samt andra svårigheters påverkan2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare ser på lässvårigheters påverkan på matematikinlärningen i årskurserna 4–6. Metodvalet är inom det didaktiska forskningsområdet, arbetet består av en litteraturbakgrund, observationer och intervjuer med sex verksamma lärare och en specialpedagog för att undersöka deras syn på hur lässvårigheter kan påverka matematikinlärningen.

   

  Resultatet visar att det kan finnas ett samband mellan lässvårigheter och matematiksvårigheter. Det som framkommer i arbetet är att det finns bakomliggande faktorer som påverkar läsinlärningen och matematikinlärningen. Det är flera delar som påverkar inlärningen, en del är den som är kopplad till de språkliga inlärningsförmågorna, som är en bristande fonologisk förmåga, läsförståelsen och ett svagt arbetsminne. När eleven har svårt med dessa faktorer påverkar det även möjligheten till inlärning i matematik. Förutom de här svårigheterna visar resultatet att de emotionella känslorna påverkar elevers förmåga att prestera. En av de emotionella känslorna som påverkar eleven är motivation och intresse för de som ska läras, om det inte finns motivation och intresse sker ingen inlärning. Det som forskare och lärare är absolut överens om är att ett dåligt självförtroende är det som påverkar eleven mest vid inlärningen. Ett dåligt självförtroende kan leda till blockeringar inte bara för läsinlärningen utan för övriga ämnen i skolan så som matematik.

 • 113.
  Bergström, Mikael
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Har man gjort det själv så spelar man det: Lärarattityder kring spelprogrammering i gymnasieskolansgrundläggande programmeringskurser2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Elektroniska spel har gått från att vara en hobby för en handfull nördar i en källare till att bli en oerhört stor del av vår kultur. Mobilspel, datorspel och TV-spel spelas av allt fler.

  Om ungdomar nu är intresserade av spel, och intresse gör att man blir mer engagerad och lär sig mer, så borde det innebära att den pedagog som lyckas använda sig av elevernas spelintresse i sin undervisning får stor fördel av detta. I det här examensarbetet var mitt mål att undersöka programmeringslärare på gymnasienivås attityder till, användning av och resonemang kring att använda spelprogrammering som pedagogiskt verktyg. Syftet med detta var att skapa kunskap kring huruvida spelprogrammering skulle kunna spela en större roll än vad det gör idag.

 • 114.
  Bergström, Niklas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap.
  Vad gör lärare för att bygga relationer till elever och motivera elever till delaktighet i idrott och hälsa?2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att se vad lärare i idrott och hälsa på grundskolans senare år säger om hur de arbetar med att motivera elever som saknar motivation samt hur de arbetar med relationsskapande till elever. Lärarnas beskrivningar kring motivationsarbetet har sedan kopplas till Aaron Antonivskys kognitiv teori KASAM (känsla av sammanhang). Detta är en intervjustudie som gjort på sex lärare på grundskolans senare år. Resultatet visar att lärarna arbetar på olika sätt att angripa problemet med att motivera elever till delaktighet i undervisningen beroende på anledningen till brist av motivation där första steget är att ha enskilda samtal med elever. Vad gäller relationsbyggandet menar lärarna att lärare- elevrelationen är viktigt men synen på vad en god lärare- elevrelation varierar då vissa lärare tycker att man som lärare ska ha en nära kontakt med sina elever och andra lärare menar att det är viktigt med distans. Lärarna menar även här att enskilda samtal är vägen att gå.

 • 115.
  Berlin, Cecilia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Att arbeta med grovmotorik i förskoleklass2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur pedagoger arbetar med grovmotorik i förskoleklass. Tidigare analyser tyder på att det inte finns någon tydlig läroplan för förskoleklass pedagoger om hur de ska arbeta med grovmotorik.

  Hur känner pedagoger i förskoleklass att grovmotoriken prioriteras och hur arbetar dem med grovmotorik? 

  Tidigare forskning diskuteras och centrala begrepp tydliggörs i arbetet, för att få en tydligare förståelse för grovmotorik. Det finns även forskning som visar att genom att arbeta med grovmotorik kan öka koncentrationen hos många barn och detta kan i sin tur leda till bättre resultat i skolan. Man kan även arbeta med grovmotorik genom att kartlägga elever i just grovmotorik för att se hur elever utvecklas inom motoriken, detta kallas för sensomotorisk träning och detta kan leda till att man hjälper elever som har svårigheter med motoriken, vilket enligt forskningen är sammankopplat med koncentrationssvårigheter. 

  För att ta reda på syftet gjordes enkätundersökningar och två intervjuer med utbildade pedagoger som metod, för att få relevanta svar. 

  Resultatet visar att flera av pedagogerna anser att det arbetar med grovmotorik på ett omedvetet sätt och förlitar sig på skog och lekplatser. Några av pedagogerna anser också att det fokuserar och arbetar med grovmotoriken medvetet och har tänktet i huvudet, vilket leder till att de arbetar med grovmotoriken på många olika plan i verksamheten utan att de tänker på det.  

  Slutsatsen av arbetet är att flera pedagogerna nämner att de vill arbeta med sensomotorisk träning och känner att det bör finnas en tydligare plan för att arbeta med grovmotoriken i förskoleklass. 

 • 116.
  Bernäng, Maria
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap, Ämnesavdelningen för naturvetenskap.
  Styrdokumenten och Läraren: en analys av nationella och lokala styrdokument samt lärarens bedömning i ämnet idrott och hälsa2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet var att genom analys av nationella och lokala styrdokument samt enkätsvar från lärare i Idrott och Hälsa reda ut hur väl lärarnas sätt att bedöma stämmer med de nationella betygskriterierna.

  De metoder som använts är frågeenkät till lärare i ämnet Idrott och Hälsa och textanalys av de nationella och lokala styrdokumenten.

  Huvudresultaten är att lärarna bedömer efter något andra grunder än de som sägs i de nationella styrdokumenten. Nationella och lokala styrdokument skiljer sig mycket lite åt. Lärarna verkar ha svårigheter med att tolka styrdokumenten.

  Den allra viktigaste slutsatsen som kan dras är att även om styrdokumenten stämmer väl överens så bedömer lärarna efter andra grundprinciper. Framförallt är elevens kämparanda viktig för ett godkänt betyg trots att detta inte nämns i de nationella styrdokumenten.

 • 117.
  Biamba, Cresantus
  Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet .
  Implementing the Millennium Development Goals 2000-2015: Has Education Made a Difference?2013Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In recent years there has been a growing body of literature on the interconnectedness of the Millennium Development Goals (MDGs) and the need to maximize opportunities for education and their linkages. The existing empirical studies confirm some of the arguments about the benefits of education and the linkages to the MDGs.With the developmental outcomes of basic education in mind, this desk study set out to examine in what ways, and under what conditions investment in education is important in relation to the millennium development goals. It provides a synthesis of research on the potential contribution of basic education to achieving the MDGs, focusing on key texts produced by the international institutions. Within this review a key focal point will be the context in which education appears to impact the various MDGs outcomes, which is referred to as the ―enabling environment‖. The report sought to explore the evidence about the contribution of basic education to poverty reduction and the achievement of the MDGs within certain countries or regions. It considered the critical support systems, policy environments and national capacities upon which good quality basic education depends, and assessed the role of basic education in developing and sustaining these.In response to the global call to achieve the MDGs by 2015, many countries are making remarkable progress demonstrating that setting bold, collective goals in the fight against poverty yields results. Expanding access and improving the quality of education are both imperative for MDG progress. A balance must be struck to move both objectives forward.

 • 118.
  Biamba, Cresantus
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Inclusion and Classroom Practices in a Swedish school : A case study of a school in Stockholm2016Inngår i: Journal of Education and Practice, ISSN 2222-1735, E-ISSN 2222-288X, Vol. 7, nr 3, s. 119-124Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The inclusion of young children with special needs with their typically developing peers has been the subject of discussion for more than three decades. There are several compelling reasons to create high-quality inclusive programs for young children with special needs in schools. Most countries supports inclusion and research has shown teachers’ ability and success in modifying activities and contexts in such a way that they facilitate the development of young children with special needs. The purpose of this paper is to discuss findings of a small scale study looking at the links between inclusion and classroom practices vis-a-vis the elementary school system in Sweden. The study indicates that local administrators and the school play a pivotal role in making inclusion work. In addition to complying with government requirements, schools and administrators and teachers in early childhood environments set the tone and philosophy of a program. The paper has attempted to look at some questions about effective inclusive education, it is important to gain insight into how inclusive education works.

 • 119.
  Biamba, Cresantus
  Institute of international education, Department of Education, Stockholm University, Sweden.
  The Impact of Education across Sectors and the Millennium Development Goals2014Inngår i: European Journal of Educational Sciences, ISSN 1792-1341, E-ISSN 2053-9746, Vol. 1, nr 2, s. 58-75Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The Millennium Development Goals (MDGs), which were agreed atUnited Nations General Assembly Millennium Summit in 2000, addresschallenges in poverty reduction, hunger, health, gender equality, education,and environmental sustainability, an ambitious set of development targetsaimed at reducing poverty and improving the lives of people all around theworld by 2015. Over the past decade, notable progress has been made oneach individual MDG even in the poorest countries and the most difficultcircumstances. Such success shows that the MDGs can be achieved. Indeed,the MDGs have led to unprecedented commitments, partnerships andprogress in combating poverty and hunger, in improving school enrolment,in fostering gender equality and in extending equal access to health care. Yetprogress is uneven between and within regions and countries and often tooslow to meet the 2015 deadline. There is a growing realization that, withoutrenewed commitment and concerted action, some countries will not reach allof the MDGs. In recent years there has been a growing body of literature onthe interconnectedness of education and the Millennium Development Goals(MDGs). The purpose of this paper is to synthesize global evidencegenerated through various MDG Country Reports and supplementarydocuments that focus on trends toward progress and on the gaps anddisparities that have arisen. The paper will help to establish a betterunderstanding of how investment in education can lead to developmentoutcomes that aid the achievement of the MDGs.

 • 120.
  Bianchi, Giovanni
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Engelska.
  ICT as a tool and a resource in teaching English: A study of teachers’ motivations and attitudes towards using ICT in the English classroom2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 240 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study examines what motivates language teachers in primary school to use ICT and what attitudes they have towards ICT. Six teachers working in four different Swedish primary schools between the first and third grade were interviewed. The teachers actively used some kind of ICT resource during their English lessons. The study showed that external factors such as requirements from the school and local school authorities motivate teachers to work more actively with ICT. These external motivators can influence the teacher’s perception and use of ICT in both positive and negative ways. When it comes to internal factors that affect the teachers’ motivation to use ICT in English, the most important factor is whether they consider ICT tools to be a positive addition to their teaching and whether a good balance between digital and traditional tools can be achieved to accommodate every student’s need.

 • 121.
  Birgersson, Tim
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap.
  Inkludering av fysiskt funktionsnedsatta elever i grundskolans allmänna idrottsundervisning: Idrottslärares syn på inkludering och deras arbetsprocess inför och under inkluderande idrottslektioner2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Aviskten med denna studie är att undersöka idrottslärares syn på inkludering av fysiskt funktionsnedsatta elever och hur de arbetar med inkluderande idrottslektioner. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidhemmet 2011 (Lgr 11), kursplanen i ämnet idrott och hälsa och andra liknande styrdokument visar att skolan skall vara till för samtliga individer, oavsett funktionsförmåga. Skolan skall ge stöd till alla individer i behov av särskilt stöd och anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar (Lgr 11, s. 8-14 & 52). Därför är det viktigt att idrottslärare ser positivt på detta och att de aktivt arbetar mot en inkluderande klassrumsmiljö. Dock så visar ett flertal studier att det kan vara svårt med inkludering, bland annat att veta hur inkluderingen skall fungera i praktiken, hur lektionerna ska anpassas etc. (Nygren 2008 & Morley et al 2005, s. 91).

  I undersökningen så användes en kvalitativ metod där sju stycken idrottslärare i grundskolan intervjuades. Av dessa sju idrottslärare så hade sex stycken erfarenhet av fysiskt funktionsnedsatta elever i idrottsundervisningen. Intervjufrågorna var halvstrukturerade för att ge intryck av öppenhet och att respondenterna skulle få chansen att redogöra sina synpunkter. Syftet var att undersöka hur idrottslärare ser på inkludering av fysiskt funktionsnedsatta elever, hur arbetet ser ut vid inkluderande idrottslektioner och vilka förutsättningar som krävs för att det skall fungera i praktiken.

  Idrottslärarna i denna studie menar att inkludering av fysiskt funktionsnedsatta elever är positivt. Enligt lärarna ska alla elever få plats på idrottslektionerna och det är upp till skolan och lärarna att se till att det fungerar. Samtidigt som idrottslärarnas uppgift är att få dessa elever delaktiga i undervisningen, så krävs det också att övriga elever är ”med på tåget”. Idrottslärarna arbetar efter flertalet metoder/tillvägagångssätt för att kunna uppnå en bra inkluderingsmiljö. I planeringen handlade det om att; schemalägga lektionerna rätt, anpassa övningar, samarbeta och kontrollera eleven/elevernas bakgrund. I praktiken, d.v.s. under idrottslektionerna, handlade det bland annat om att; alla ska kunna delta på samma villkor, eleverna skall inte bli utpekade, assistenternas roll under lektionerna, alla är olika och användningen av idrottssalen. För att inkluderingen skulle fungera krävdes också en del förutsättningar; tid för planering, att skola och dess omgivning var anpassad, att gruppen var trygg med varandra. Resultatet visar att det finns svårigheter och möjligheter med inkludering. Den största möjligheten ansågs vara att skapa förståelse för hur samhället ser ut, att det finns individer med olika förutsättningar. De svårigheter som ansågs var mest påtagliga vid inkludering var att allt går inte att anpassa och att det är ett dilemma med tanke på att dessa elever inte har samma förutsättningar som övriga klasskamrater.

  Lärarnas intervjusvar indikerar att det kan vara bra med träning och erfarenhet vid inkludering av fysiskt funktionsnedsatta elever. Idrottslärarna menar att misstag kan ske och att ingen är övermänsklig. Det är okej att misslyckas ibland, det leder till utveckling.

 • 122.
  Bjelksäter, Ylva
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  Nordlander, Edvard
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Elektronik.
  Is technology an attractive school subject?: A pilot study of the subject in theory and practice2010Inngår i: Socio-cultural and Human Values in Science and Technology Education / [ed] Slavko Dolinšek, Terry Lyons, Ljubljana, Slovenia: IRI UL , 2010Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

   How does a teacher convey technological understanding through interactions with learners?

  A case study is performed using a stimulated-recall methodology with one teacher in a limited Technology learning module in grade 8. Based on the official syllabus and local interpretations, what in fact occurs in the meeting with pupils is discussed regarding how technology is portrayed by the teacher.

  An important result is what messages about technology the teacher is expecting the pupils to understand from each lesson. In order to get appropriate feedback, selected pupils are interviewed about their impressions of the lesson.

 • 123.
  Björk, Anna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap.
  Kemi i förskolan: några pedagogers uppfattningar om kemi i förskolan2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

   Syftet med mitt examensarbete var att ta reda på kemins roll i förskolan. Jag valde då att genomföra undersökningen med hjälp av intervjuer med pedagoger i olika förskolor. Hälften av de tillfrågade pedagogerna ansåg att de arbetade med kemi i förskolan. Elva av tolv pedagoger ansåg att kemi i förskolan gav fördelar. Det upptäckande arbetssättet som uppstår ger barnen lust att undersöka och de vågar sig på problemlösningar. Detta arbetssätt, det naturvetenskapliga, skapar en arena för lärande om de närvarande pedagogerna tar chansen att vara medupptäckare och att dessa genom diskussioner med barnen leder lärandet framåt.

   

 • 124.
  Björk, Christina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Eriksson, Lotta
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Förskolans utformning av den fysiska inomhusmiljön ur ett genusperspektiv2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med studien är att undersöka förskollärarnas uppfattning om och utformande av den fysiska inomhusmiljön på förskolan utifrån ett genusperspektiv. Studien utgår från det postmoderna perspektivet som i denna studie innebär att det ställs höga krav på den pedagogiska processen. Det vill säga att utforma en lärandemiljö som intresserar och utmanar barnen till att konstruera samt arbeta kreativt utan att begränsas av könsstereotypa normer. Detta innebär att miljöns utformning samt förskollärarens förhållningssätt påverkar barnens möjligheter till interaktion, lek och utforskande. I lärandeprocessen skapar barnen inte bara kunskap utan också identitet. Identitet är något som konstrueras och rekonstrueras hela tiden i de specifika sammanhang barnen befinner sig i.

  Studien undersöker förskollärarnas uppfattning om könsroller och genus i den fysiska lärandemiljön inomhus på förskolan samt hur de utformar denna med hänsyn till genus och jämställdhet mellan könen. Detta har gjorts genom intervjuer av tre förskollärare samt observationer av tre förskoleavdelningars inomhusmiljöer. 

  I intervjuerna med förskollärarna framkommer att massmedia, samhället och olika hemförhållanden påverkar barns synsätt och könsnormer. Resultatet visar att förskollärarna är eniga om att det är viktigt att arbeta med genus och jämställdhet i förskolan. Genusarbetet ses som en lång process som börjar med granskning av förskollärarens eget förhållningssätt och egna värderingar. Förskollärarna anser att genus handlar om individen, att se varje barn som barn, inte som flicka respektive pojke. Barnen ska inte begränsas av könsnormer i den fysiska inomhusmiljöns utformning utan alla ska få lika möjligheter oavsett kön. För att alla barn ska få möjlighet att leka könsneutralt är det viktigt att materialet i lärandemiljöerna är tilltalande för båda könen. Det handlar om att lägga till samt blanda material för att göra miljön intressant samt inbjudande för både pojkar och flickor, att till exempel i bygg- och konstruktionsrum lägga till tyger, mjuka djur och figurer. 

  Lärandemiljön har enligt de intervjuade förskollärarna förändrats och blivit mer könsneutral vilket kan förankras i studiens observationer. Det framkommer i observationerna att förskolornas lärandemiljöer har uppblandat material som inbjuder till könsneutrala lekar.

  Lärandemiljön på förskolan har enligt litteratur och forskning förändrats från en hemlik samt kvinnligt präglad inredning till att bli mer skapande och verkstadslik med konstruktionsrum samt ateljéer. Observationerna och intervjuerna i denna studie bekräftar detta. 

 • 125.
  Björkbom, Tommy
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap.
  Laborationer, intressets grund?2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Primära syftet med detta examensarbete var att arbeta fram laborationer i hopp om att med hjälp av dem fånga och höja elevernas intresse för ämnet kemi. Undersökningen genomfördes med två enkäter och ett laborationstillfälle med en elevgrupp. Eleverna fick först fylla i en enkät gällande deras utgångsintresse och åsikter om kemi. Efter detta följde laborationstillfället då de framtagna laborationerna genomfördes vilket följdes av den andra enkäten.Studien genomfördes i Sverige och Finland och resultaten från dessa två undersökningar jämfördes sedan i syftet att undersöka skillnader mellan svenska och finska elevers intresse gällande ämnet kemi.Jämförelsen av resultat från Sverige och Finland visade att motivationen och intresset hos de finska eleverna är högre än hos de svenska. Andelen grundskoleelever som önskar söka gymnasieutbildningar där kemi ingår visar sig vara markant lägre i Sverige. Orsak till detta kan finnas i skillnader i lärartäthet och klasstorlek.

 • 126.
  Björklund, Elisabeth
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Didaktik.
  De yngsta barnens läs- och skrivhandlingar2010Inngår i: Barnet, platsen, tiden: Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld / [ed] Kerstin Rydsjö, Frances Hultgren, Louise Limberg, Stockholm: Regionbibliotek Stockholm , 2010, 1, s. 51-74Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 127.
  Björklund, Elisabeth
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Vuggestuebørns møde med fortælling, billeder, tekst og tegn2012Inngår i: Forskning i pædagogisk praksis / [ed] Ulla Liberg og Kirsten Poulsgaard, Köpenhamn: Akademisk Forlag, 2012, s. 94-115Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 128.
  Björklund Hansson, Johanna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap.
  Friluftsliv i grundskolan: elevers uppfattningar om och färdigheter i friluftsliv2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I kursplanen för idrott och hälsa betonas friluftsliv starkt. Friluftsliv ska ingå i undervisningen i ämnet och elever ska efter avslutad grundskoleutbildning ha grundläggande kunskaper om friluftsliv. Friluftsliv har även betydelse för vår hälsa, därför är elevers uppfattningar om friluftsliv i grundskolan intressant och belyses i denna undersökning, samt hur elever uppfattar sina egna färdigheter i friluftsliv. Undersökning är kvantitativ och bygger på en enkätundersökning som 135 elever medverkat i. Undersökningen är utformad så att friluftsliv ses ur två perspektiv, dels genom friluftslivsaktiviteter och dels genom naturmiljöaktiviteter. Undersökningen visar att det är vanligt att elever provat på olika vissa typer av friluftslivsmoment i grundskolan medan andra typer av friluftslivsmoment har många elever dålig erfarenhet av. Resultaten uppvisar att elever ofta uppfattar sina färdigheter inom naturmiljöaktiviteterna högre än inom friluftslivsaktiviteterna. Undersökningen tyder således på att friluftsaktiviteterna fått stå tillbaka i skolans undervisning, trots att dessa aktiviteter är essentiella för att bedriva ett mer utvecklat friluftsliv.

 • 129.
  Björklund, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Teknik som lärområde i förskollärares arbete2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka vad förskollärare säger om sitt arbete inom teknik som lärområde i förskolan. Därutöver syftar studien till att undersöka och synliggöra aspekter som är betydelsefulla i förskollärarens undervisning i teknik tillsammans med barn. Studiens teoretiska utgångspunkter har sin grund i sociokulturellt perspektiv, där kommunikation och interaktion är en viktig del i barnens utveckling och lärande. Även det teoretiska ramverket Pedagogical Content Knowledge PCK (Shulman, 1986), används för att tolka och förstå förskollärarnas förmågor i arbetet med teknik med barnen. Undersökningen består av semistrukturerade intervjuer som genomfördes med sex förskollärare. Resultatet visar att arbetslagens verksamhetsplanering utvecklades med stöd av reflektionsunderlaget Content Representation CoRe (Loughran, Milroy, Berry, Gunstone och Mullhall 2001) som bidrog till fördjupade diskussioner och att innehållsområdet avgränsades i teknikundervisningen. Resultatet visar också att det skedde en utveckling av undervisningen genom användning av andra fysiska redskap än man arbetat med tidigare. Dessutom utvecklades andra metoder när förskollärarna arbetade med teknik med barnen.

 • 130.
  Björling, Mikael
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Kemi.
  Att ändra sin förståelse: exemplet faser och fasövergångar2012Inngår i: I mötet mellan vetenskap och lärande: 13 högskolepedagogiska utmaningar / [ed] Göran Fransson & Helena Hammarström, Gävle: Gävle University Press , 2012, s. 195-216Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 131. Bestill onlineKjøp publikasjonen >>
  Björling, Mikael
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik.
  Kemi för de yngre åren2016Inngår i: Ämnesdidaktiska utmaningar inom matematik, naturvetenskap och teknik / [ed] Mikael Björling, Gävle: Gävle University Press , 2016, 1, s. 109-132Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Detta är bakgrunden till att små barn är fascinerande av att leka Titt-ut,men som alla föräldrar vet så försvinner den lekens lockelse när barnet blir äldre. Barn utvecklas snabbt i de yngre åren, vilket skapar både möjligheter och begränsningar för hur lärande i naturvetenskap och kemi uppstår i förskolan och grundskolan. Det finns många skäl till att kemirelaterade aktiviteter bör introduceras i de yngre åren och i det här kapitlet diskuteras några av dessa skäl ur ett kemididaktiskt perspektiv. Kapitlet är uppbyggt kring några av de betydande framsteg som gjorts i den utvecklingspsykologiska forskningen under de senaste tjugo åren (Gärdenfors, 2006). Idag vet vi ganska mycket om hur våra hjärnor fungerar och utvecklas. Insprängt i denna beskrivning kommer jag att reflektera kring hur detta skulle kunna påverka valet av innehåll när det gäller naturvetenskapligt lärande för yngre barn. På slutet sammanfattar jag tankarna om innehåll med ett speciellt fokus på kemi.

 • 132. Bestill onlineKjøp publikasjonen >>
  Björling, Mikael
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik.
  Ämnesdidaktiska utmaningar inom matematik, naturvetenskap och teknik2016Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Den här boken samlar ett axplock av ämnesdidaktiska utmaningar inom matematik, naturvetenskap och teknik från lärare och forskare med anknytning till Högskolan i Gävle (HiG). Den röda tråden är en vilja att göra ämnena mer tillgängliga samt stimulera utveckling av undervisning och lärande i dessa ämnen.

  Författarna till den här boken förenas av ett brinnande intresse för sina olika ämnen och en stark önskan att finna vägar till utveckling av undervisningen för att underlätta lärande och väcka nyfikenhet. Boken är skriven till dig som delar våra intressen. Vi hoppas att den ska inspirera till ytterligare utveckling av ämnesdidaktiken.

 • 133. Bestill onlineKjøp publikasjonen >>
  Björling, Mikael
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik.
  Ämnesdidaktiska utmaningar inom matematik, naturvetenskap och teknik2016Inngår i: Ämnesdidaktiska utmaningar– inom matematik, naturvetenskap och teknik / [ed] Mikael Björling, Gävle: Gävle University Press , 2016, 1, s. 9-14Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 134.
  Bladin, Sandra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Danielzon Larsson, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Estetik i förskolan: En jämförelse mellan två förskolor och deras estetiska verksamhet2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 135.
  Blom, Madeleine
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Sundström, Jennifer
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Dramaundervisningens möjligheter i förskolan: En studie baserad på ett material med temat självkänsla2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 136.
  Boelskift, Mariette
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Omklädningsrummet och elevers deltagande på idrotten: enkä̈tstudie med elever och lärare2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ett syfte med denna studie har varit att undersöka elever upplevelser i årskurs 6 samt några klasser i årskurs 7 och deras upplevelser i omklädningsrummen före och efter lektionen i ämnet idrott och hälsa. Mer specifikt undersöktes om det finns elever som känner sig kränkta, vad det är för kommentarer som hörs i omklädningsrummet och om eleverna har förslag till förbättringar. Det andra syftet är att undersöka vad lärare idag gör för att bidra till ett tryggare omklädningsrum och vad de kan förbättra under idrottslektionerna. Jämförelser gjordes om det finns någon skillnad mellan pojkar och flickor, mellan årskurs 6 och årskurs 7 samt mellan skolor i en och samma kommun.     Studien genomfördes med hjälp av en enkätundersökning som riktades till både elever och lärare. I studien deltog 223 elever varav 121 pojkar och 102 flickor från 11 klasser i årkurs 6 och tre klasser i årskurs 7, samtliga svarade på enkäten. Elevernas enkät innehöll 13 frågor med både slutna och öppna svarsalternativ medan lärarnas frågeformulär bestod av 10 frågor med enbart öppna svarsalternativ. Lärarna som deltog i studien var idrottslärare som arbetade med klasserna jag undersökte samt andra idrottslärare som arbetar på andra skolor. Detta gjordes för att få ett bredare resultat.  Resultatet visade att idrottslärarna arbetar mycket med att försöka skapa goda relationer till eleverna, variera utbudet på lektionerna för att skapa ett intresse hos eleverna, tydliga regler för att skapa trygghet, sprida glädje och god gemenskap för att få fler att vilja delta på lektionerna i idrott och hälsa.   Resultatet visade även att majoriteten av eleverna känner sig trygga och bekväma i omklädningsrummet. Flickorna känner sig mindre trygga och bekväma än pojkarna vilket även visar sig i att flickorna till större del vill ha chansen att duscha enskilt då flera nämner att de inte vill visa sig nakna med andra. Eleverna som deltagit i undersökningen är skonade från kränkningar om man bara ser till siffrorna, men kommentarerna från eleverna visar ett annat resultat. Resultatet skiljer sig något mellan de olika skolorna och skillnaden mellan årskurs 6 och 7 är främst att sjuorna är sämre på att duscha efter idrottslektionen på grund av att de inte känner sig bekväma i omklädningsrummet.   Slutsatsen är att det finns en hel del faktorer som gör att elever inte känner sig bekväma i samband med idrottslektionerna vilket leder till att de känner sig otrygga. Både lärare och elever har kommit med förslag som med relativt små medel kan förbättra upplevelserna i omklädningsrummet vilket med stor sannolikhet hade resulterat i att fler elever skulle duscha efter idrotten och öka elevers deltagande på lektionerna i idrott och hälsa.

 • 137.
  Bohlin, Maria
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap.
  Barns teknikutveckling - didaktiskt perspektiv: Hur kan vi gynna barns teknikutveckling på förskolan?2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 138.
  Bondesson, Jonas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap.
  Dockor, LEGO och pinnar: en jämförelse av genus i barns lek inomhus och utomhus2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med min studie var att undersöka om skogsleken var mindre könsstereotyp äninomhusleken. Jag undersökte vad barn leker, vilka de leker med och vilka redskap deanvänder i leken samt jämförde inomhusleken med skogsleken. Undersökningen genomfördesmed hjälp av löpande observationer. Resultatet visade att inomhus lekte barnen oftastkonstruktionslekar och rollekar. Utomhus var rörelselekarna vanligast. Barnen lekte helst medandra barn av samma kön som de själva. Inomhus lekte barnen oftast i små grupper medan deutomhus oftare lekte i större grupper. De redskap de använde var inomhus oftastfärdigkonstruerade och användes på det sätt som förväntades. Utomhus användes oftastpinnar, på många olika sätt, som redskap.Min undersökning visade, precis som tidigare forskning, att inomhusleken följer detraditionella genusmönster som finns och att skogsleken till viss del bryter dem. Detta är dockinget som sker per automatik, utan något man ständigt måste arbeta med.

 • 139.
  Bourbour, Maryam
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Masoumi, Davoud
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Practise what you preach: the Interactive Whiteboard in preschool mathematics education2017Inngår i: Early Child Development and Care, ISSN 0300-4430, E-ISSN 1476-8275, Vol. 187, nr 11, s. 1819-1832Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The Interactive Whiteboard (IWB) is now a common technological artefact in Swedish preschools and schools. This study examines preschool teachers’ thinking behind the embedding of IWB in the early years’ mathematics classroom and how preschool teachers structure their mathematical activities when using IWB. Two complementary empirical studies, that is, interviews and video observations, were conducted with four preschool teachers. The findings demonstrate that (just) having a positive attitude to technological artefacts like IWB is less likely to enrich the learning environment and lead to pedagogical change. This suggests that teachers’ IWB use is mostly informed by their pedagogical knowledge.

 • 140.
  Boustedt, Jonas
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap, Ämnesavdelningen för datavetenskap.
  A methodology for exploring students’ experiences and interaction with large-scale software through role-play and phenomenography2008Inngår i: ICER '08: proceedings of the fourth international workshop on Computing education research, New York: ACM , 2008, s. 27-38Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Traditional interview methods within qualitative research often capture the purely academic perspective on phenomena. To address this problem, an innovative research method, combining role-playing with phenomenography is proposed. The approach suggested in this paper aims to stimulate participants to widen their perspectives by encouraging them to a deeper engagement with a specific activity, thereby enabling them to reflect actively on their actions and on concepts involved in a specific situated context. In the outlined strategy, the role-playing involved realistic work with large-scale software. This was immediately followed by a debriefing using phenomenographic research interviews when the participants still had the experience fresh in mind. The phenomenographic analysis of the interview transcripts confirmed that the method was successful. The subjects frequently expressed their understanding of theoretical concepts in relation to their experiences from working with the software. The more advanced ways to experience the phenomena was often expressed – and sometimes inspired – by the software’s way to take advantage of the concepts. The specific use of the described method resulted in empirical insights into how students experience object-oriented concepts in software engineering, such as the Java Interface.

 • 141.
  Boustedt, Jonas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Datavetenskap.
  A Student Perspective on Software Development and Maintenance2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  How do Computer Science students view Software Development and Software Maintenance? To answer this question, a Phenomenographic perspective was chosen, and 20 Swedish students at four universities were interviewed.

  The interviews were analyzed to find in which different ways the informants, on collective level, see the phenomena of interest. The resulting outcome spaces show that software development is described in a number of qualitatively different ways reaching from problem solving, design and deliver, design for the future and then a more comprehensive view that includes users, customers, budget and other aspects. Software maintenance is described as correcting bugs, making additions, adapting to new requirements from the surroundings, and something that is a natural part of the job.

  Finally, conclusions from the results and additional observations are discussed in terms of their implications for teaching, and some suggestions for practical use are given.

 • 142.
  Boustedt, Jonas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Datavetenskap.
  On the Road to a Software Profession: Students' Experiences of Concepts and Thresholds2010Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Research has shown that there are gaps in knowledge between newly hired and experienced professionals and that some of these gaps are related to concepts, such as the concepts of object orientation. This problem, and the fact that most computer science majors want to work in the software industry, leads to questions regarding why these gaps exist and how students can be better prepared for their future careers. Against this background, this thesis addresses two theme-based perspectives that focus on students' views of concepts in Computer Science.

  The first theme-based perspective investigated the existence of potential Threshold Concepts in Computer Science. Such concepts should be troublesome, transformative, irreversible, and integrative. Qualitative methods have been mainly used and empirical data have been collected through semi-structured interviews, concept maps, and written stories. The results identified two Threshold Concepts, suggested several more, and then described the ways in which these concepts have transformed students.

  The second theme-based perspective took a phenomenographic approach to find the variation in how students understand concepts related to the software profession. Data were collected via semi-structured interviews. In one study the interviews were held in connection with role-playing where students took on the role of a newly hired programmer. The results show a variety of ways to experience the addressed phenomena in the student collective, ranging from superficial views that often have a practical nature to more sophisticated understandings that reflect a holistic approach, including a professional point of view.

  Educators can use the results to emphasize concepts that are important from students' perspectives. The phenomenographic outcome spaces can help teachers to reflect upon their own ways of seeing contrasted with student conceptions. I have indicated how variation theory can be applied to open more sophisticated ways of seeing, which in this context stresses the professional aspects to help students prepare for becoming professional software developers.

 • 143.
  Boustedt, Jonas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Datavetenskap.
  Students' different understandings of class diagrams2012Inngår i: Computer Science Education, ISSN 0899-3408, E-ISSN 1744-5175, Vol. 22, nr 1, s. 29-62Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The software industry needs well-trained software designers and one important aspect of software design is the ability to model softwaredesigns visually and understand what visual models represent. However, previous research indicates that software design is a difficulttask to many students. This article reports empirical findings from aphenomenographic investigation on how students understand classdiagrams, Unified Modeling Language (UML) symbols, and relationsto object-oriented (OO) concepts. The informants were 20 Computer Science students from four different universities in Sweden. The results show qualitatively different ways to understand and describe UML class diagrams and the ‘‘diamond symbols’’ representing aggregation and composition. The purpose of class diagrams was understood in a varied way, from describing it as a documentation to a more advanced view related to communication. The descriptions of class diagrams varied from seeing them as a specification of classes to a more advanced view, where they were described to show hierarchic structures of classes and relations. The diamond symbols were seen as ‘‘relations’’ and a more advanced way was seeing the white and theblack diamonds as different symbols for aggregation and composition. As a consequence of the results, it is recommended that UML should be adopted in courses. It is briefly indicated how the phenomenographic results in combination with variation theory can be used by teachers to enhance students’ possibilities to reach advanced understanding of phenomena related to UML classdiagrams. Moreover, it is recommended that teachers should put more effort in assessing skills in proper usage of the basic symbols and models and students should be provided with opportunities to practise collaborative design, e.g. using whiteboards.

 • 144.
  Boustedt, Jonas
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap, Ämnesavdelningen för datavetenskap.
  Students' Understanding of the Concept of Interface in a Situated Context2009Inngår i: Computer Science Education, ISSN 0899-3408, E-ISSN 1744-5175, Vol. 19, nr 1, s. 15-36Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The paper describes an empirical study with the aim of producing insights about how students experience programming and software engineering. The research aims to investigate the students’ world, and hence, we have chosen a phenomenographic approach. Our questions focus on the students’ experience of concepts related to a realistic programming task in an extensive software system, particularly the Java Interface. The results show that there is a distinct variation of descriptions spanning from a concrete to-do list to a more advanced description where the interface plays a crucial role in order to produce dynamic and adaptive systems. We interpret the results and suggest how they can be used in teaching to provide an extended and varied understanding for how to work with advanced software.

 • 145.
  Boustedt, Jonas
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap, Ämnesavdelningen för datavetenskap.
  Students working with a large software system: experiences and understandings2007Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This monograph describes an empirical study with the overall aim of producing insights about how students experience the subject Computer Science and its learning environments, particularly programming and software engineering.

  The research takes a start in the students' world, from their perspective, using their stories, and hence, we have chosen a phenomenographic approach for our research. By interpreting the students' descriptions and experiences of various phenomena and situations, it is possible to gain knowledge about which different conceptions students can have and how teaching and the learning environment affect their understanding. In this study, we focus specifically on students' conceptions of aspects of object-oriented programming and their experiences of problem solving situations in connection with object-oriented system development.

  The questions posed enlighten and focus on the students' conceptions of both tangible and abstract concepts; the study investigates how students experienced a task concerning development in a specific software system, how they conceived the system itself, and how the students describe the system's plugin modules. Academic education in programming deals with abstract concepts, such as interfaces in the programming language Java. Hence, one of the questions in this study is how students describe that specific abstract concept, in a context where they are conducting a realistic software engineering task.

  The results show that there is a distinct variation of descriptions, spanning from a concrete to-do list, to a more advanced description where the interface plays a crucial role in order to produce dynamic and adaptive systems. The discussion interprets the results and suggests how we can use them in teaching to provide an extended and varied understanding, where the educational goal is to provide for and strengthen the conditions for students to be able to learn how to develop and understand advanced software.

 • 146.
  Boustedt, Jonas
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Datavetenskap.
  Ways to Understand Class Diagrams2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The software industry needs well trained software designers and one important aspect of software design is the ability to model software designs visually and understand what visual models represent. However, previous research indicates that software design is a difficult task to many students. This paper reports empirical findings from a phenomenographic investigation on how students understand class diagrams, UML symbols and relations to object oriented concepts. The informants were 20 Computer Science students from four different universities in Sweden.

  The results show qualitively different ways to understand and describe UML class diagrams and the "diamond symbols" representing aggregation and composition. The purpose of class diagrams was understood in a varied way, from describing it as a documentation to a more advanced view related to communication. The descriptions of class diagrams varied from seeing them as a specification of classes to a more advanced view where they were described to show hierarchic structures of classes and relations. The diamond symbols were seen as "relations" and a more advanced way was seeing the white and the black diamonds as different symbols for aggregation and composition.

  As a consequence of the results, it is recommended that UML should be adopted in courses. It is briefly indicated how the phenomenographic results in combination with variation theory can be used by teachers to enhance students' possibilities to reach advanced understanding of phenomena related to UML class diagrams. Moreover, it is recommended that teachers should put more effort in assessing skills in proper using of the basic symbols and models, and students should get many opportunities to practise collaborative design, e.g., using whiteboards.

 • 147.
  Boustedt, Jonas
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap, Ämnesavdelningen för datavetenskap.
  Eckerdal, Anna
  McCartney, Robert
  Moström, Jan Erik
  Ratcliffe, Mark
  Sanders, Kate
  Zander, Carol
  Threshold concepts in computer science: do they exist and are they useful?2007Inngår i: SIGCSE Bulletin inroads, ISSN 0097-8418, Vol. 39, nr 1, s. 504-508Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Yes, and Yes.

  We are currently undertaking an empirical investigation of “Threshold Concepts” in Computer Science, with input from both instructors and students. We have found good empirical evidence that at least two concepts—Object-oriented programming and pointers—are Threshold Concepts, and that there are potentially many more others.

  In this paper, we present results gathered using various experimental techniques, and discuss how Threshold Concepts can affect the learning process.

 • 148.
  Boustedt, Jonas
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap, Ämnesavdelningen för datavetenskap.
  McCartney, Robert
  Department of Computer Science and Engineering, University of Connecticut, United States.
  Deibel, Katherine
  Department of Computer Science and Engineering, University of Washington, Seattle, United States.
  Huggins, Jim
  Department of Computer Science, Kettering University, United States.
  Simon, Beth
  Department of Computer Science and Engineering, University of California San Diego, San Diego, United States.
  Westbrook, Suzanne
  Department of Computer Science, University of Arizona, Tucson, United States.
  It seemed like a good idea at the time2009Inngår i: SIGCSE '09: Proceedings of the 40th ACM technical symposium on Computer science education, New York, NY, USA: ACM , 2009, s. 265-266Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We often learn of successful pedagogical experiments, but we seldom hear of the the ones that failed. For this special session we solicited submissions from the SIGCSE membership, selected the best from among these, and will have presentations at the session by the selected authors. Our contributions describe pedagogical approaches that seemed to be good ideas but turned out as failures. At the session, contributors will describe their pedagogical experiment, the rationale for the experiment, evidence of failure, and lessons learned.

 • 149.
  Boustedt, Jonas
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap, Ämnesavdelningen för datavetenskap.
  McCartney, Robert
  University of Conneticut.
  Tenenberg, Josh
  University of Washington, Tacoma, United States.
  Anderson, Scott D.
  Wellesley College.
  Eastman, Caroline M.
  University of South Carolina.
  Garcia, Daniel D.
  University of California, Berkeley, United States.
  Gestwicki, Paul V.
  Ball State University.
  Menzin, Margaret S.
  Simmons college.
  It seemed like a good idea at the time2008Inngår i: SIGCSE '08: Proceedings of the 39th ACM Technical Symposium on Computer Science Education, 2008, s. 528-529Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  We often learn of successful pedagogical experiments, but we seldom hear of the the ones that failed. For this special session we solicited submissions from the SIGCSE membership, selected the best from among these, and will have presentations at the session by the selected authors. Our contributions describe pedagogical approaches that seemed to be good ideas but turned out as failures. Contributors will describe their pedagogical experiment, the rationale for the experiment, evidence of failure, and lessons learned.

 • 150.
  Boustedt, Jonas
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Datavetenskap.
  McCartney, Robert
  University of Connecticut, Storrs, CT, USA.
  Tenenberg, Josh
  University of Washington Tacoma, Tacoma, WA, USA.
  Cooper, Stephen
  Stanford University, Palo Alto, CA, USA.
  Garcia, Daniel, D.
  University of California Berkeley, Berkeley, CA, USA.
  Friend Hutton, Michelle
  Stanford University, Palo Alto, CA, USA.
  Parlante, Nick
  Stanford University, Palo Alto, CA, USA.
  Richards, Brad
  University of Puget Sound, Tacoma, WA, USA.
  It seemed like a good idea at the time2011Inngår i: SIGCSE'11: Proceedings of the 42nd ACM technical symposium on Computer science education, New York, NY, USA: ACM , 2011, s. 163-164Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  We often learn of successful pedagogical experiments, but we seldom hear of the the ones that failed. For this special session we solicited submissions from the SIGCSE membership, selected the best from among these, and will have presentations at the session by the selected authors. Our contributions describe pedagogical approaches that seemed to be good ideas but turned out as failures. Contributors will describe their pedagogical experiment, the rationale for the experiment, evidence of failure, and lessons learned.

1234567 101 - 150 of 943
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf