hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
123 101 - 129 av 129
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Persson, Jens
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Linnaeus, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Fotbollsspelares uppfattningar om ledarskapsbeteende för prestation & tillfredställelse2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Svenska Fotbollförbundet vill att idrottsföreningarna i fotboll ska fungera väl och få fler samt rätt utbildade ledare. För att idrottaren ska fortsätta träna och behålla motivationen är det viktigt att ledaren lyssnar till idrottarens behov, kunskap och förväntningar. Det är också viktigt för tränaren att vara medveten om vad idrottaren önskar för ledarskapsbeteende för att skapa tillfredställande upplevelser och optimera spelarnas prestationer. Föreliggande studie undersöker därför vilket ledarskapsbeteende som önskas och uppfattas av fotbollspelare samt diskrepansen mellan önskvärt och uppfattat ledarskapsbeteende och sambandet med tillfredsställelse. Metoden som användes var följande. I studien inkluderades enkäter från 87 manliga (n=49) och kvinnliga (n=38) svenska fotbollsspelare i division tre till sex. Två svenska varianter av Leadership Scale for Sports och tre dimensioner från Athlete Satisfaction Questionnaire. Datan analyserades med icke parametrisk korrelation enligt Spearman`s rho och med deskriptiv analys. Resultatet visade att det mest önskade och uppfattade ledarskapsbeteendet var Positiv återkoppling följt av Träning & instruktion. Huvudresultatet visar att en liten uppmätt skillnad mellan önskvärt och uppfattat av ledarskapsbeteendena Träning & instruktion (r = -,523, p<0.01), Positiv återkoppling (r = -.423, p<0.01) och Socialt stöd (r = -.252, p<0.05), var för sig korrelerar med högt uppmätt värde av tillfredställelse. Det finns en trend mot korrelation mellan diskrepansen för önskvärt och uppfattat Demokratiskt ledarskapsbeteende (r = -.212) och tillfredställelse. Uppmätta skillnader mellan önskvärt Auktoritärt ledarskapsbeteende och uppfattat Auktoritärt ledarskapsbeteende (r = -.004) och tillfredställelse visar inte någon signifikant korrelation. Mer forskning behövs för att öka förståelsen för hur ledare kan vara för att förbättra tillfredsställelsen och prestationen hos fotbollsspelare. Resultatet diskuteras och analyseras mot tidigare forskning och förslag på framtida forskning presenteras. 

 • 102.
  Potros, Benjamin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Idrottsvetenskap.
  Whole Body Cryotherapy och träningsvärk: Vad har Whole Body Cryotherapy för effekt på träningsvärk2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Intensiv träning resulterar iskada i skelettmuskulaturen. Symptomen som idrottare uppvisar efter träning är svullnad, smärta och nedsatt muskelfunktion. Användningen av Whole Body Cryotherapy(WBC) har uppmärksammats och används för att återhämta sig från de symptom som orsakas vid Delayed Onset Muscle Soreness(DOMS). Syftet med denna litteraturstudie var att se vilken effekt WBC har på DOMS. Litteratursökningen ägde rum i PubMed, Cinahl och Google Scholars databaser. Utfallsvariabler som testade för DOMS var smärta registrerat med Visual Analog Scale(VAS), Maximal genererad kraftkapacitet(MKK) och blodprover som testade för inflammatoriska ämnen CreatinCinase(CK) och inflammatoriska cytokiner. Litteratursökningen resulterade i nio artiklar. Fem av de totalt nio studierna som hade smärta som en utfallsvariabel visade en minskad smärta för WBC-guppen jämfört med kontrollgruppen. Studier som undersökte MKK var motsägelsefulla. Tre av sex studier som undersökte MKK visade en signifikant skillnad på WBC gruppen, samtidigt visade de tre resterande studierna ingen effekt alls. Studier som haft CK och inflammatoriska cytokiner som utfallsvariabel visade ingen effekt. Sammanfattningsvis visade det sig att WBC har liten och ingen effekt på DOMS. Området saknar fortfarande forskning och detta område behöver undersökas mer innan WBC kan rekommenderas som en effektiv återhämtningsmetod mot DOMS, och hittills har metoden visar liten eller ingen effekt på dessa utfallsvariabler

 • 103.
  Pousette, Eric
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap.
  Friluftsliv-En kvalitativ studie om faktorer som påverkar undervisningen2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet var att undersöka hur lärare i idrott och hälsa och blivande idrottslärare ser på friluftsmomentet samt att undersöka faktorer som påverkar undervisningen i momentet. För att uppnå syftet med uppsatsen har åtta intervjuer genomförts med fyra aktiva idrottslärare och fyra studenter som läst samma idrottslärarutbildning.

  Utifrån syftet formulerades det en frågeställning om hur de definierar friluftsliv, hur momentet bedrivs, faktorer som påverkar undervisningen och hur idrottslärarutbildningen anpassar sig till skolundervisningen. Den insamlade datan har analyserats utifrån ramfaktorteorin och läroplansteorin. Resultatet visar att respondenterna har en samstämmig definition av friluftsliv. Friluftsundervisningen bedrivs på ett liknande sätt bland idrottslärarna, de aktiviteter som vanligtvis förekommer är bl.a. längdskidåkning, skridskoåkning och orientering. Faktorer som påverkar undervisningen är främst ramfaktorer som är utom idrottslärarens befogenheter, särskilt är det tiden som påverkar mest.

   

  Studien visar en generell samsyn kring hur respondenterna definierar friluftsliv men det som realiseras i undervisningen liknar en annan typ av friluftsliv. Både idrottslärarna och idrottslärarstudenterna anser att friluftsmomentet i idrottslärarutbildningen skildras på ett sätt som inte anpassar sig till den egentliga skolundervisningen. 

 • 104.
  Qvarfordt, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap, Idrottsvetenskap. Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Anti-doping – a legitimate effort?: Elite athletes' perspectives on policy and practice2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The global anti-doping enterprise in sport is a comprehensive system in which the athlete is at the centre of regulation, scrutiny and control. There is limited knowledge about the implications of this extensive control system for athletes and about how athletes perceive the system; little is known about possible consequences of these implications and perceptions for the legitimacy of the system. The overall aim of this thesis is to analyse the legitimacy of global anti-doping policy and practice from the perspectives of international elite athletes.

  Four articles are included in this compilation thesis. The first illustrates, based on a discourse analytical approach, how claims for legitimacy of the anti-doping system are produced in policy documents aimed at athletes. The second explores the perceptions and legitimacy of anti-doping policy and practice through a survey aimed at elite athletes in different sports and from different regions of the world. The third article examines, through an interview study, how athletes in different contexts experience the practice of anti-doping and what consequences this may have for the system's legitimacy. The interview study was also the basis for the fourth article, focusing on the athletes' experiences and perceptions of their opportunities for compliance and how this is related to their view of the system's legitimacy. Using the four articles as a basis, the analysis of legitimacy within the anti-doping system is expanded in the thesis through an overarching analytical framework inspired by David Beetham.

  The results show that the legitimacy of the policy documents is based on essentially authoritative, but also rational, arguments for justifying the anti-doping enterprise. Elite athletes are generally in favour of anti-doping policy and the principle that doping should be prohibited. However, when the rules are implemented into practice, problems to do with lack of procedural justice arise which may have an impact on the system's legitimacy. Procedures in the system are perceived as having a negative effect on sportspersons' private life, and as ineffective and unequally implemented across the world; also, athletes have little influence over decision-making processes. Anti-doping practice is moreover perceived to cause structural inequalities due to inequality in access to technology, education and knowledge as well as supportive systems. Most athletes wish to comply with the rules, but many struggle with lack of control and have limited scope for taking responsibility regarding compliance with the doping rules. Even when athletes are dutiful and perform acts that confer legitimacy to the rules and the authorities, some experiences and perceptions could endanger the legitimacy of antidoping, as seen in the overall legitimacy analysis of the thesis. Athletes' perceptions of inequality, ineffectiveness and lack of leeway can be interpreted as a lack of rule conformity to the anti-doping authority. There also appears to be a lack of shared normative beliefs between sportspersons and the anti-doping authorities, as many athletes feel that their opinions are not taken into account. Decision-making processes that do not pay attention to the perceptions of those involved can result in a discrepancy between the rules and the norms.

  The international anti-doping system is a major international enterprise with comprehensive rules that need to be applied equally around the world, and that also need to be legitimated in different countries where athletes have different conditions to comply with the regulations. In this thesis, I have shown that these different conditions have consequences for the ability to comply with the rules and also for the application of the regulations. The far-reaching rules mean that procedures within the system are experienced as causing a number of negative consequences. I have shown that this poses a risk to the legitimacy of the system if these problems are not addressed.

 • 105.
  Qvarfordt, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Idrottsvetenskap. Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Ahmadi, N.
  Bäckström, Åsa
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Hoff, D.
  Obligations and opportunities: elite athletes, anti-doping and complianceManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 106.
  Qvarfordt, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap, Idrottsvetenskap.
  Ahmadi, Nader
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  Bäckström, Åsa
  Swedish School of Sport and Health Sciences, Stockholm.
  Hoff, David
  Lund universitet.
  Limitations and duties: elite athletes’ perceptions of compliance with anti-doping rules2019Ingår i: Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, ISSN 1743-0437, E-ISSN 1743-0445Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The main purpose of this article is to examine how elite athletes perceive their own responsibilities and possibilities to be compliant with the anti-doping regulations, and to draw conclusions about what these perceptions mean in relation to the legitimacy of the anti-doping system. A qualitative research design, with interviews conducted with athletes globally, was employed to capture elite sportspersons’ views on anti-doping policy and procedures. The analysis was based on a theoretical framework on legitimacy. The findings show that athletes’ situation is characterized by limited information and a lack of leeway. At the same time, athletes find themselves obliged to be dutiful. We discuss the complex situation of simultaneously facing perceived limitations and duties, and consider the limits that athletes experience in relation to compliance, which may place the legitimacy of the anti-doping system at risk.

 • 107.
  Qvarfordt, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap, Idrottsvetenskap. Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Forskningsgruppen för pedagogisk idrottsforskning.
  Hoff, David
  Lunds universitet.
  Bäckström, Åsa
  Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Ahmadi, Nader
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  From fighting the bad to protecting the good: legitimation discourses in WADA’s athlete guides2019Ingår i: Performance Enhancement & Health, E-ISSN 2211-2669, Vol. 7, nr 1-2, artikel-id 100147Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The global anti-doping effort in sport is based upon perceptions of the system as desirable, proper and appropriate and thus considered legitimate. The legitimacy of the anti-doping system has earlier been studied bottom-up, based on the views of athletes. In order to gain greater understanding of legitimation processes, it is also important to study legitimation strategies top-down, used by decision-making and governing bodies. The aim of this study was to use Fairclough's critical discourse analytical approach to analyse the social construction of legitimacy in the World Anti-Doping Agency's three editions of a guide to anti-doping rules aimed at athletes. The analysis was performed based on van Leeuwen's four specific legitimation strategies: authorization, rationalization, moral evaluation and mythopoesis. Our analysis shows that the legitimation of the anti-doping discourse as constructed in the athlete guides that has accompanied anti-doping regulations for more than a decade is characterized by continuity as regards an authoritarian attitude, but also by change towards a more rational and athlete-centred stance. A shift can be seen in the construction of legitimacy in the anti-doping discourse from “fighting the bad” to “protecting the good”. We discuss the moral evaluation strategy as a way to construct legitimacy for anti-doping efforts and sport in general towards a wider public. In the light of the results of this study, we conclude that policymaking in relation to doping issues should take into account the dimension of the discursive top-down legitimation, which could affect how the policy is received at the level of the athletes and provide conditions for a sustainable anti-doping system. 

 • 108.
  Rahmqvist, Jonathan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap.
  Wiklund Uljons, Jonathan
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap.
  "Man måste få misslyckas för att lyckas": En studie om idrottstränares syn på tidig elitsatsning inom barnidrott2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idrott förefaller vara en viktig del av barns liv och utveckling. Tre av fyra barn i åldrarna 7-12 år är aktiva inom föreningsidrotten. Ett problem inom idrotten idag är att tidig elitsatsning blir allt vanligare. Även om studier verkar visa att elitsatsning har fler nackdelar än fördelar både fysiskt och psykiskt, finns det enligt en utvärdering av “Idrotten vill”, delade kunskaper och uppfattningar om tidig elitsatsning samt dess effekter. Därför är det intressant att undersöka vilken syn idrottstränare har på tidig elitsatsning eftersom idrottstränarna spelar en viktig roll, för vilka idrottsliga värderingar gällande tidig elitsatsning som appliceras inom idrotten. Syftet med studien var att undersöka idrottstränares syn på tidig elitsatsning hos barn i åldrarna 7-12 år.

  Frågeställningarna i studien var “Hur anser idrottstränare att barnidrotten och tävlingsmomentet ska se ut?”, “Vilka för- och nackdelar anser idrottstränare att det finns med tidig elitsatsning?” och “Vad påverkar idrottstränares uppfattning om tidig elitsatsning?”.

  En kvalitativ intervjustudie genomfördes med sex idrottstränare inom idrotterna gymnastik, fotboll, ishockey och innebandy. Resultatet visar att idrottstränare tyckte att glädje och inkludering är det viktigaste inom barnidrotten samt att elitsatsning bör introduceras först i gymnasieåldern. Idrottstränarna ser inga fördelar med tidig elitsatsning och anser att det för med sig fler nackdelar än fördelar, främst i form av skador. Idrottstränarna hade olika kännedom om ”Idrotten vill” och ansåg att idrottsutövandet för barn bör vara brett inom flera idrotter. Den press som idrottstränarna upplever, är att göra ett bra arbete och de anser att kommunikation med föräldrar förebygger press och gör föräldrarna mer förstående för idrottstränarnas arbete.

  Synen på elitsatsning verkar vara likadan oavsett idrott. Idrottstränarnas värderingar verkar överensstämma med sin förenings styrdokument. Idrottstränarnas syn liknar i helhet det som tidigare forskning presenterar gällande effekterna av tidig elitsatsning. Mer forskning behövs inom detta område om barnidrotten.

  Nyckelord: tävlingsmoment, barnidrott, idrottstränare, press, styrdokument, riktlinjer, press, föräldrar, elitsatsning

 • 109.
  Rolfhamre, Lars
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Idrottsvetenskap.
  Träning för livet: Fysisk aktivitet i samband med pågående cancerbehandling2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Många forskare är idag överens om att det är viktigt med motion för att hela kroppen ska må bra och kunna fungera på bästa sätt. Människor är gjorda för rörelser och den fysiska aktiviteten har stor betydelse även vid ett sjukdomstillstånd. Cancerdrabbade lider ofta av cancerrelaterad trötthet (fatigue) och försämrad hälsorelaterad livskvalitet under och efter behandling. Fysisk aktivitet kan fungera som en kompletterande behandlingsmetod efter ett cancerbesked för att motverka biverkningar.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka vårdpersonalens syn på patientens behov av fysisk aktivitet i samband med pågående cancerbehandling.

  Metod

  En enkätstudie genomfördes där samtliga läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter vid Gävle sjukhus och Akademiska sjukhuset, Uppsala som tjänstgjorde under den tid som studien genomfördes, tilldelades enkäten. Enkäten, som bestod av slutna och öppna frågor, besvarades av 48 personal. Data analyserades med deskriptiv statistik.

  Resultat

  De allra flesta av vårdpersonalen upplever att patienten har behov av fysisk aktivitet under pågående cancerbehandling. Majoriteten av vårdpersonalen informerar också om hur viktigt det är med fysisk aktivitet i samband med cancerbehandling, framförallt genom motiverande samtal. De flesta ordinerar även patienten fysisk aktivitet som ett komplement i behandlande syfte. Majoriteten av vårdpersonalen är positivt inställd till FaR, men det är i stort sett inte någon som skriver ut recept till cancerpatienter, då metoden inte används på arbetsplatsen. Skäl som anges är tidsbrist och att vårdpersonalen känner sig osäkra på att hantera FaR.

  Slutsats

  Studien visar att trots att vårdpersonalens syn är att patienten har behov av fysisk aktivitet i samband med cancerbehandling och att information om dess betydelse är viktig, samt ordination, är fysisk aktivitet fortfarande inte en självklarhet i vårdsammanhang.

 • 110.
  Ronquist, Tim
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Idrottsvetenskap.
  Den fysiska aktivitetens inverkan på sarkopeni hos äldre: En litteraturstudie2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka den fysiska aktivitetens betydelse för att motverka sarkopeni hos äldre individer, samt om protein- och D-vitamin-intag kunde ha betydelse tillsammans med fysisk aktivitet för att motverka sarkopeni utvecklingen hos äldre individer (>65år).

  Metod: Deskriptiv litteraturstudie med litteratursökning i databaserna Pubmed och Discovery. Tio kvalitetsgranskade artiklar valdes ut som var publicerade från år 2004 och framåt.

  Resultat: Fysisk aktivitet i kombination med aerob träning och styrketräning, 150 min per vecka har en betydelse för att motverka sarkopeni utvecklingen hos äldre personer men även i ett förebyggande syfte för ungdomar och vuxna individer. Kosten: Proteinintaget för de äldre personerna verkar inte ha någon större betydelse för motverkan av redan konstaterad sarkopeni i de industrialiserade länderna. Däremot ser man en positiv effekt på motverkan av sarkopeni vid intag av D-vitamin hos äldre.

  Slutsats: Denna studie ger stöd åt uppfattningen att regelbunden riktad fysisk aktivitet för äldre har en motverkande effekt (som är mätbar och därför faktabaserad) på utvecklingen av sarkopeni. Äldre personer med redan konstaterad sarkopeni kan genom riktad fysisk aktivitet återhämta sin fysiska kapacitet som de hade innan sarkopeni utvecklingen. Det visade sig också att D-vitamin nivåerna hos de äldre deltagarna har betydelse för bentäthet och muskelstyrka som motverkar sarkopeni utveckling.

 • 111.
  Rönnberg, Margareta
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  Inte bara skuggspel på den tjocka buktiga glassivan: prestigemötena runt VM-fotbollen 1958 i bildlådan2007Ingår i: Mediala hierarkier / [ed] Per Vesterlund, Gävle: Högskolan i Gävle , 2007, s. 49-104Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  De svenska VM-sändningarnas betydelse för konstruktionen av tv-mediet

 • 112.
  Sandqvist, Henrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Integration inom fotbollen: Fotbollsledares syn på skapandet av socialt kapital hos nyanlända i ett fotbollslag2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Integration är ett ämne som diskuteras i samhället både bland politiker och befolkningen. Idrotten kommer ofta upp som ett hjälpmedel för integrationen, men vad som menas med integration kan vara svårt att veta. Integration kan därför bli svårt att undersöka. Socialt kapital kan användas som ett begrepp för att undersöka integrationen. Socialt kapital består av tre teman som är nätverk, förtroende och normer. Dessa tre teman gör att integrationen blir begriplig att undersöka. Ledare är en viktig del i integrationsarbetet för de kan påverka och utveckla nyanlända samt aktiva inom idrotten. Syftet med studien var att undersöka hur ledare anser att ett socialt kapital kan skapas för nyanlända personer i ett fotbollslag. Detta gjordes genom att fyra ledare från två olika föreningar intervjuades. Lagen var ungdomslag som bestod av nyanlända och svenska barn som deltagare. Utgångspunkten för genomförandet av studien var teorin om socialt kapital. Resultatet visar på svar i varje tema i socialt kapital. Nätverk skapades i laget mellan olika etniciteter och inom liknande etniciteter. Vänner var ett nätverk som kunde skapas genom olika aktivitet som deltagarna gjorde med varandra. Det var viktigt att tid spenderades med varandra. Förtroende skapades genom att en person visade sig vara pålitlig och att man kunde lita på den personen. Förtroendet som fanns i lagen var olika om det gällde personen som fotbollsspelare eller personen som medmänniska. Förtroendet upplevdes olika från person till person. Normer utvecklades i form av allmänt beteende mot andra och ett personligt beteende. Normerna var viktiga för att de gäller alla deltagare och inte bara inom idrotten. Alla dessa teman är en del av det sociala kapitalet. Socialt kapital är viktigt för att kunna fungera i samhället. Idrotten verkar vara en arena som kan skapa socialt kapital för deltagarna i laget.

 • 113.
  Strand, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Självskattad stress och energi samt fysisk aktivitet bland kontorsanställda2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I dagens samhälle har stress blivit ett känt begrepp för de flesta av oss, med diagnoser som kronisk trötthet, utbrändhet och neurasteni till följd. I Sverige beräknas det vara runt 38 procent som upplever sig stressade och den siffran ser inte ut att minska. Förutom att stressen kan skapa lidande både fysiskt som psykiskt så kostar det samhället ekonomiskt, genom att arbetsprestationen kan bli sämre. Därför är det viktigt av arbetsplatsen att identifiera och upptäcka stress i tid så den inte blir så omfattande ekonomisk, fysiskt och psykiskt lidande för den drabbade. Forskning visar att de som är fysiskt aktiva har lägre självupplevd stress och högre självupplevd energi.

  Syfte: Syftet var att undersöka hur kontorsanställda skattar sin stress och energi på arbetsplatsen samt att fastställa arbetarnas fysiska aktivitetsnivå på fritiden.

  Metod: Kvantitativ metod med enkäter via stress och energimodellen samt ett annat validerat frågeformulär har använts för att mäta deltagarnas självuppskattade nivå av stress, energi och fysiska aktivitet. Det var sammanlagt 96 respondenter i denna studie och av dessa var 62 stycken kvinnor och 32 stycken män. Medelåldern var på 42 år. Studien har följt de fyra principerna informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet som en studie bör uppfylla ur ett etiskt perspektiv.

  Resultatet: Studiens resultat visade att nästan samtliga av deltagarna hade en hög nivå av stress och det var 78 procent som utförde fysiskt aktivitet regelbundet. Dessutom gick det inte att se någon signifikant skillnad mellan stress och de olika avdelningarna. När det kommer till energi visade 7 av 8 avdelningar att de hade en hög nivå av energi. Den enda avdelningen som hade en låg nivå av energi var Mark & Exploatering. De uppvisade stor signifikant skillnad i energi jämfört med de övriga avdelningarna.

  Slutsats: Nästan alla av deltagarna hade hög nivå av stress och energi. Det var en avdelning som skiljde sig från mängden och de hade en låg nivå av energi, annars var det ingen signifikant skillnad mellan avdelningarna i självupplevd stress och energi. Det var 78 procent av respondenterna som utövade fysisk aktivitet regelbundet.

 • 114.
  Strömberg, Noa
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap.
  Idrottslärares syn på motivation och dess betydelse för undervisningen2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att få en uppfattning om hur idrottslärare för årskurserna 7 till 9 definierar begreppet motivation och vilken betydelse de anser att motivationen har för att uppnå undervisningens mål, samt hur de arbetar för att göra eleverna aktiva i undervisningen. Som en del av detta ville jag också skildra ledarskapets betydelse för motivation. En kvalitativ intervju användes som metod.

   

  Resultatet visar att relationens betydelse är viktig i motivationsarbetet.  Dessutom framkommer kommunikativa mellanmänskliga aspekter emellan idrottslärare och elever som sker utanför ämnet Idrott och Hälsa som betydelsefulla.

 • 115.
  Strömlind, Henrik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Johansson, Björn
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Hälsa, en fråga om vad och hur: En kvalitativ studie om tränares hälsoarbete inom ungdomsidrotten2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte:

  Är att belysa tränares hälsofrämjande arbete inom ungdomsidrotten, åldrarna 13–19, i Mellansverige.

  Frågeställningar:

  Vilka hälsoområden arbetar tränarna med inom ungdomsidrotten och hur arbetar tränarna med hälsa inom ungdomsidrotten.

  Metod:

  Studien genomfördes med kvalitativa intervjuer, med sex tränare i Mellansverige. Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från en intervjuguide. Studien hade en deduktiv ansats och teorin känslan av sammanhang (KASAM) har använts för att analysera tränarnas arbete med att göra hälsan begriplig, hanterbar och meningsfull för idrottande ungdomar.

  Resultat:

  Resultatet visade att tränarna arbetade med fysisk, psykisk och social hälsa. Hur tränarna arbetade med hälsan var genom kommunikation, för att informera och öka idrottande ungdomars förståelse för hälsa. Tränarna arbetade också med att få idrottande ungdomar att bli självständiga för att de skulle ta ett eget ansvar över hälsan, men samtidigt fanns deltagarna tillgängliga som stöd. Avslutningsvis arbetade tränarna med att motivera idrottande ungdomar till varför hälsan var viktig. Vilket skedde genom att få idrottande ungdomar att inse att hälsan är viktig om de vill prestera och gå långt inom sin idrott samt att låta idrottande ungdomar göra misstag, för att på så vis ta lärdom av varför hälsan är betydelsefull.

  Slutsats:

  Slutsatsen visar på att de tränare som deltagit i studien ser hälsa som fysiskt, psykiskt och socialt. Noterbart är att den sociala hälsan upplevdes som någonting svårdefinierat och inte var något deltagande tränarna till en början nämnde då de själva fick definiera vad hälsa var. Den här studien kan även ge en inblick i hur tränare arbetar hälsofrämjande inom ungdomsidrotten, det visar sig vara genom bland annat kommunikation, ökad självständighet samt att öka motivationen hos idrottande ungdomar. Studien kan bidra som ett verktyg för både tränare och föreningar i strävan att utveckla idrottande ungdomars hälsotillstånd och det hälsofrämjande arbetet inom ungdomsidrotten. Studien kan också ses som någonting grundläggande och förhoppningsvis någonting som uppmanar andra till att utföra flera kvalitativa studier inom området.

 • 116.
  Sundahl, Lina
  et al.
  Department Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Zetterbreg, Marie
  Department Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Wester, Anita
  Department of Research and Evaluation, Swedish National Agency for Education, Stockholm, Sweden.
  Rehn, Börje
  Department Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Blomqvist, Sven
  Swedish Development Centre for Disability Sport, Bollnäs, Sweden.
  Physical activity levels among adolescent and young adults women and men with and without intellectual disability2016Ingår i: JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities, ISSN 1360-2322, E-ISSN 1468-3148, Vol. 29, nr 1, s. 93-98Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background

  As physical activity can prevent overweight and promote general health, the aim was to investigate the amount of physical activity among adolescent and young adult women and men with intellectual disability (ID), compared to age-matched control groups without intellectual disability. A further aim was to examine whether physical activity level was associated with the body mass index (BMI).

  Materials and methods

  Fifty-two adolescent and young adult women and men with intellectual disability and 48 without intellectual disability, between the ages 16 and 20 years, BMIs ranging from 16.3 to 50.3 kg/m2, were measured for number of steps taken with a pedometer for five consecutive days (Sunday–Thursday).

  Results

  The only group to meet recommendations regarding number of steps (10 000–12 000/day) was women without intellectual disability. No significant associations were found between total number of steps taken and BMI.

  Conclusion

  As the majority of adolescents and young adults with intellectual disability, especially women, did not reach recommended activity levels regardless of their BMIs, this call for broad measures to increase physical activity.

 • 117.
  Svennberg, Lena
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Idrottsvetenskap. Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.
  Grading in physical education2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In the thesis the aim is to investigate different aspects of what teachers value when grading in Swedish physical education (PE) and to analyses how sociological background factors impact students’ grades. Grades in PE have included aspects other than those prescribed in the grading criteria, for instance motivation and effort. Teachers sometimes find their value-setting difficult to articulate and refer to a “gut feeling”. In order to explore both explicit and implicit forms of value-setting, the Repertory Grid interview technique is employed.

  The thesis includes four sub-studies, three interview studies with Swedish PE teachers and a fourth study based on registry data from the Swedish National Agency for Education. The data of all students leaving nine-year compulsory school in 2014 (n=95317) is analysed to explore how sociological background factors, such as migration background, parents’ education, school provider and gender, affect PE grades.

  The results reveal aspects of grading that are not detectable in the official description of the grading assignment and highlight problems that teachers need to address when grading. Four themes are discerned in the teachers’ grading practices: motivation, knowledge, confidence and social skills. The implementation of a new national curriculum with specified knowledge requirements seems to improve the alignment with the national criteria, but there is still a gap between policy and practice. The knowledge requirements for movement are often interpreted as performances in competitive sports, even if the teachers try to find other interpretations. The odds ratio for getting a higher grade in PE is greater for the variables migration background and parents’ education than for the other investigated variables. The concepts formulated by Bernstein are applied to explore the relations between teachers’ grading practices and cultural and political influences and to discuss how the tensions between different interests could affect teachers’ grading.

  The conclusion is that the gap between policy and practice confirmed in this study is related to tensions between the interests and purposes of different agents, all of whom strive to influence steering documents and practice. Cultural and political influences need to be considered and facilitate discussions about how to understand which knowledge is valued in PE and who has better possibilities to assimilate it.

 • 118.
  Svennberg, Lena
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Idrottsvetenskap. The Swedish School of Sport and Health Sciences, Stockholm, Sweden.
  Swedish PE teachers' understandings of legitimate movement in a criterion-referenced grading system2017Ingår i: Physical Education and Sport Pedagogy, ISSN 1740-8989, E-ISSN 1742-5786, Vol. 22, nr 3, s. 257-269Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Physical Education (PE) has been associated with a multi-activity model in which movement is related to sport discourses and sport techniques. However, as in many international contexts, the Swedish national PE syllabus calls for a wider and more inclusive concept of movement. Complex movement adapted to different settings is valued, and in the national grading criteria qualitative measures of movement are used. This research seeks to examine how the wider concept of movement is interpreted and graded. Drawing on Bernstein’s concept of the pedagogic device, the paper explores teachers'€™ roles as active mediators in the transformation of national grading criteria for movement and the kinds of movement that are valued in teachers’ grading practices. Purpose: The purpose of this study is to investigate what PE teachers consider legitimate movement in a criterion-referenced grading system and the factors that influence their grading practice. The Repertory Grid (RG) technique was employed in order to access their tacit knowledge.

  Methodology: Seven Swedish PE teachers were interviewed, all of whom teach and grade years seven to nine in different compulsory schools. Using the RG technique, the teachers were asked to reflect on the aspects they considered important for achieving a high grade. The national grading criteria for years seven to nine were then presented one at a time and the teachers were asked to describe how they assessed and graded each requirement. The teachers were also asked whether any specific factors had influenced their grading. In the content analysis, the second part of the interview was attended to first and the results were interpreted in light of Bernsteins'€™ concept of the pedagogic device.

  Findings: Sport techniques and competitive sports influenced the teachers'€™ interpretations of what constitutes complex movement. The aspect of fitness also appeared to be valued by the teachers in that it facilitates the valued movement. In some cases the difficulty of describing movement qualities in words could reduce the concept of movement to something measurable and quantifiable. The teachers' concerns about students'€™ unequal opportunities to develop and demonstrate their skills also influenced the teachers’ interpretation of complex movement.

  Conclusions: In the transformation of national grading criteria to grading practice, the pedagogic actions taken inform and limit the way in which legitimate movement in PE is conceptualised. Adopting a concept of movement that is wider than competitive sports allows the structures of inequality to be addressed and enables the movements performed by students with other moving experiences than competitive sports to be valued. The tension between the demands of transparency in a high stakes grading system and the inability to articulate the quality of complex movements is problematic. There is a need to verbalise teachers’ conceptions about physical education knowledge to be able to discuss and develop the concept of movement. In this process, the RG technique is a potentially useful tool. Having the language to discuss movement qualities also enables us to strengthen the interrelation between curriculum, pedagogy and assessment.

 • 119.
  Svennberg, Lena
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Idrottsvetenskap. The Swedish School of Sport and Health Sciences, Stockholm, Sweden.
  Högberg, Hans
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Who gains?: Sociological parameters for obtaining high grades in physical education2018Ingår i: Nordic Journal of Studies in Educational Policy, ISSN 2002-0317, Vol. 4, nr 1, s. 48-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate factors contributing to higher grades in Swedish physical education (PE) by analysing register data from the Swedish National Agency for Education for all students graduating from compulsory school in 2014 (n = 95,317). The results show that the chances of gaining a high grade in PE are affected by (in decreasing order) migration background, parents? education, attending an independent or a municipally operated school and gender, and that this also holds true after controlling for the other background factors. The results also show that PE grade differences between boys and girls are bigger in the group that moved to Sweden after school start than in the group that had lived in Sweden since school start. In addition, the results point to substantial inequalities between students with a combination of the highest odds and those with a combination of the lowest odds. Bernstein?s concept of the pedagogic device is used to discuss ways of understanding what knowledge becomes valued in PE and which groups have better possibilities to assimilate this valued knowledge.

 • 120.
  Svennberg, Lena
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Idrottsvetenskap. Department of Sport and Health Sciences, The Swedish School of Sport and Health Sciences, Stockholm, Sweden.
  Meckbach, Jane
  Department of Sport and Health Sciences, The Swedish School of Sport and Health Sciences, Stockholm, Sweden.
  Redelius, Karin
  Department of Sport and Health Sciences, The Swedish School of Sport and Health Sciences, Stockholm, Sweden.
  Swedish PE teachers struggle with assessment in a criterion-referenced grading system2018Ingår i: Sport, Education and Society, ISSN 1357-3322, E-ISSN 1470-1243, Vol. 23, nr 4, s. 381-393Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the field of education, the international trend is to turn to criterion-referenced grading in the hope of achieving accountable and consistent grades. Despite a national criterion-referenced grading system emphasising knowledge as the only base for grading, Swedish physical education (PE) grades have been shown to value non-knowledge factors, such as students’ characteristics and behaviour. In 2011, a new national curriculum was implemented which attempts to deal with the problem by prescribing specific knowledge requirements with a clear progression as the only basis for different grades. The aim of the present study is to explore the impact of the new knowledge requirements on what teachers consider important when assigning grades. It is also to discuss what non-knowledge-related aspects (if any) teachers continue to look for and why these seem to remain resilient to the reform. The Repertory Grid technique was employed to interview the teachers before (2009) and after the implementation (2013). During the interviews, the grading of 45 students was discussed, which generated 125 constructs. After the implementation, there was a near doubling of knowledge constructs, half as many motivation constructs and an almost total elimination of constructs based on confidence and social skills. While motivational factors were still considered valuable for the award of a higher grade, clear criteria seemed to be important, but too limited for the teachers’ needs. In order to understand the persistence of motivational factors, we discuss the results in relation to Bernstein’s interrelated message systems of curriculum, pedagogy and assessment. We emphasise the need to discuss how valid grades can be achieved and, at the same time, give value to the regulative discourse in order to realise the overarching national goals of values and norms in education and PE. 

 • 121.
  Svennberg, Lena
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Idrottsvetenskap. Swedish School for Sport and Health Sciences, Stockholm, Sweden.
  Redelius, Karin
  Swedish School for Sport and Health Sciences, Stockholm, Sweden.
  PE Assessment Policy and Enactment in Sweden2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 122.
  Söderström, Jonas
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Bergner, Robert
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Fysisk aktivitets påverkan på elevers lärande2007Studentarbete andra termin, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Det finns forskning som visar att eleverna får en bättre kunskapsutveckling om de får röra på sig mer i skolan. Syftet med arbetet var att ta reda på hur fysisk aktivitet påverkar elevernas lärande. Undersökningen består av intervjuer som gjorts med sex lärare på två olika skolor där lärarna fått dela med dig av sina egna tankar och åsikter kring ämnet. Resultatet visar att fysisk aktivitet påverkar elevernas lärande och utveckling i hög grad och att det är viktigt att eleverna får röra på sig mer i skolan samt även på sin fritid.

 • 123.
  Thundal, Andrea
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Haaranen, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Idrottande gymnasieelevers uppfattningar om doping inom elitidrotten2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Bakgrund: Dopinganvändning är inget nytt problem inom elitidrotten. Tidigare studier och teorier visar att beteenden och miljön har en stor påverkan på individers uppfattningar. Idrottande ungdomar ser förebilder i idrottsmiljön de befinner sig i och detta kan ha en påverkan på ungdomars uppfattningar om doping inom elitidrotten.  

  Syfte: Att undersöka uppfattningar om doping inom elitidrotten hos idrottande gymnasieelever över 18 år som har idrott som en del av sin utbildning i Gävleborgs län.

  Metod: Studien var en tvärsnittsstudie, har en kvantitativ design och innefattar en enkätundersökning med 28 deltagare. Enkäten var webbaserad och innehöll bakgrundsfrågor samt frågor som berörde doping och prestationer. Inkluderingskriterierna var att ungdomarna gick i skola i Gävleborgs län, läste idrottskurser och var över 18 år.

  Resultat och diskussion: Deltagarna menar att doping är fel, orättvist och varken äkta eller naturligt. Majoriteten anser att det går att nå den yttersta världseliten inom idrotten idag utan att dopa sig. Människors uppfattningar skapar miljön och den miljö som individer befinner sig i påverkar deras uppfattningar och beteenden. Detta gör att människors uppfattningar gällande doping kan leda till att andra människor får liknande uppfattningar. 

  Slutsats: Ungdomsidrotten bör förespråka en dopingfri idrott, detta för att skapa en miljö som förhoppningsvis gör att ungdomar adapterar uppfattningar om att doping inte borde vara tillåtet inom elitidrotten. Dessa ungdomar skapar miljön för de kommande generationerna.

 • 124.
  Torstensson, Lovisa
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Bär media skulden för ungdomars osunda kroppsideal?: en litteraturstudie om hur medias bild av kroppsideal påverkar ungdomars kroppsuppfattning2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 125.
  Wiker, Beatrice
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Rehabilitering av äldre inom slutenvård: Vad händer sedan?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idag är 20 procent av Sveriges befolkning över 65 år. Många av dessa lider av fysisk, psykisk eller social ohälsa, samtidigt som vård och omsorg inte kan bemöta deras behov. Med stigande ålder förändras kroppens sammansättning och kroppens funktioner försämras. Äldres ohälsa blir ett ännu större problem vid sjukhusvistelse då äldre människor generellt sett är mer inaktiva och muskelstyrkan minskar. För att motverka försämrad hälsa efter utskrivning har fysisk aktivitet visat sig vara en möjlig behandlingsform. Men hur stor betydelse har den fysiska aktiviteten efter utskrivning från slutenvården?

   

  Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse fortsatt rehabilitering genom fysisk aktivitet har för äldre personers hälsa efter utskrivning från slutenvård.

   

  Metod: En deskriptiv litteraturstudie genomfördes och vid litteratursökningen användes de akademiska databaserna PubMed och Cinahl. Samtlig litteratur bestod av vetenskapligt granskade artiklar publicerade i fulltext och tillgängliga från Högskolan i Gävle.

  Resultat: Samtliga 14 studier beskrev förbättringar på fysisk hälsa genom fortsatt fysisk aktivitet efter utskrivning från slutenvården hos äldre. Gällande psykisk och social hälsa var resultaten dock inte lika tydliga vilket påvisade att mer forskning behövs. Regelbundna motivationshöjande insatser genom återkopplingar påvisades vara viktiga All fysisk aktivitet förbättrade hälsan. Högintensiv träning påvisades dock vara mest effektiv på vissa parametrar. Aktivitet i hemmiljö visade sig vara minst lika effektiv som aktivitet inom vården samtidigt som studierna dock visade att andelen olycksfall var något högre vid obevakad aktivitet i hemmiljö än inom den bevakade slutenvården.   

   

  Slutsatser: Fortsatt fysisk aktivitet är viktigt för äldres fortsatta fysiska, psykiska och sociala hälsa. Fysisk aktivitet bör därför implementeras i de äldres vardag efter utskrivning. Regelbundenhet gällande den fysiska aktiviteten för äldre efter utskrivning är viktigt för bibehållen god hälsa och ett hälsosamt liv. Kunskap finns till viss del på området men mer forskning behövs.

 • 126.
  Wiklund, Hannah
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Vallin, Sara
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap.
  Användande av sociala träningsapplikationer och dess påverkan på motivation till träning: En kvantitativ studie2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den fysiska inaktiviteten är något som ständigt ökar bland människor världen över. Därför har många nya innovationer tagits fram, bland annat mobila applikationer i syfte att främja hälsa och fysisk aktivitet genom att uppmuntra människor till rörelse. Syftet med studien var att öka förståelsen för varför personer från 18 år och uppåt väljer att använda sig av sociala träningsapplikationer i samband med konditionsträning, samt hur de upplever att användandet påverkar deras motivation till träning.

  Studien genomfördes med en kvantitativ metod, där datainsamlingen skedde genom en webbaserad enkät för att finna ytlig kunskap från en större population. Enkäten besvarades av 103 respondenter som uppfyllde inklusionskriterierna och nåddes av den genom delning via författarnas privata Facebook-profiler eller i en forumtråd på hemsidan Jogg.se.

  Sammanställningen av resultatet visade att användandet av sociala träningsapplikationer huvudsakligen grundade sig i att användarna loggar och för statistik över sin träning samt håller bättre koll på hur mycket de rör sig. Att logga sin träning var också den fördel som flest respondenter upplevde följt av att kunna tävla mot sig själv. Förekomsten av upplevda nackdelar var få, men bland de som upplevde nackdelar handlade det om att respondenterna kände sig stressade eller dåliga när de presterade sämre än tidigare eller när andra presterade bättre. Avslutningsvis visade resultatet att majoriteten upplever att deras motivation till träning har påverkats av användandet av sociala träningsapplikationer, där merparten av dessa har svarat att motivationen mer eller mindre har ökat.

  Av detta har slutsatsen dragits att de sociala aspekterna av applikationsanvändandet är mindre viktigt. Det skulle också kunna dras paralleller mellan att logga sin träning och att behålla eller öka sin motivation till träning. Vilket på sikt skulle kunna hjälpa personer att motivera sig till rörelse, hålla igång med sin träning eller att sätta upp utmanande målsättningar.

 • 127.
  Wisting, Joel
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Idrottsvetenskap.
  Nyberg, Andreas
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Idrottsvetenskap.
  Motivation till regelbunden fysisk aktivitet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Utifrån Self Determination Theory (SDT) undersökte denna studie inre och yttre motivationsfaktorer. Motivation till regelbunden fysisk aktivitet är kopplat till ett visst beteende och en persons handlingar. Att gå från fysiskt inaktiv till aktiv innebär en livsstilsförändring som kräver motivation. Vi lever idag i ett samhälle där många människor inte rör på sig tillräckligt.Det leder till många följdsjukdomar och även förtida död. Vad som motiverar människor till regelbunden fysisk aktivitet är därmed ett högaktuellt och ytterst viktigt ämne att undersöka.

   

  Syftet: med studien är att undersöka tankeprocesser hos arbetsrelaterade stillasittande personer gällande motivation till regelbunden fysisk aktivitet.

   

  Metoden: som användes i studien var kvalitativ metod där det genomfördes sex halvstrukturerade intervjuer. Analysen omfattade både ett latent och manifest innehåll. Data som framkom analyserades genom hermeneutisk tolkning och meningstolkningar.

   

  Resultatet: visade i stort att inre motivationsfaktorer som att känna glädje, tillfredställelse och lära sig nya kunskaper var de viktigaste motivationsfaktorerna för att vara fysiskt aktiv. Något som också var viktigt var de hälsoeffekterna träningen gav och det sociala med träningen. För att bibehålla regelbunden träning var det viktigt att personerna själv valde aktivitet och själva planerat när och vad dessa skulle träna. Bekräftelse från andra var inte huvudanledningen som motiverade till träning men sågs som ytterligare en motivationshöjare.

   

  Slutsats: De inre motivationsfaktorerna hade störst inverkan för regelbunden fysisk aktivitet. Bland de viktigaste motivationsfaktorerna återfanns samhörighet, självbestämmande och kompetens som även var viktiga inom SDT. Dessa inre motivationsfaktorer hjälpte personerna i studien att skapa positiva mentala bilder och skapar en bestående beslutsamhet till regelbunden fysisk aktivitet.

 • 128.
  Zetterlund, Hanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  "Alla ska få vara med på båten": En kvalitativ studie om hur föreningar arbetar med inkludering för att främja mångfald2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mångfald är något som svenska idrottsföreningar strävar efter, eftersom det ger goda effekter på samhället och gemenskapen bland alla individer. Syftetmed denna studie är att undersöka hur idrottsföreningar arbetar med inkludering för att främja mångfald. Som metod i studien användes semistruktureradeintervjuer för att kunna undersöka hur föreningarna tänker och resonerar kring inkluderingsarbetetoch det gjordes med ett målstyrt urval där 6 föreningar deltog i studien. Resultatetsom visades var att alla föreningar arbetar med inkludering på ett eller annat sätt och att det finns olika hinder som varje förening handskas med. Slutsatsenman kan dra ifrån detta är att många föreningar vill och kan arbeta med inkludering i föreningar men att det finns olika problematik kring hur man kan göra det. Vissa har större problem med att få in flickor medan andra har mer problem med att rekrytera nyanlända. Detta arbete är en viktig grund för eventuell vidare forskning.

 • 129.
  Österlund, Liza
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Elever i årskurs 6 och deras inställning till ämnet Idrott och hälsa: En kvalitativ intervjustudie2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Våra barn och unga mår idag allt sämre fysiskt och psykiskt. I samband med det ökar även problemet med inaktiva och stillasittandet barn. Skolan är en viktig arena och ämnet Idrott och hälsa har en betydande roll för att skapa fysiskt aktiva barn och unga. För att minska stillasittandet bland unga behöver vi veta vad som får elever att vilja delta på idrottslektioner. Motivation ses som centralt för att kunna förstå det mänskliga beteendet. Därför var syftet med studien att undersöka elevers inställning och motivation till ämnet Idrott och hälsa. Studien undersökte även hur eleverna upplever sin idrottslärares förmåga att motivera till ett deltagande. Metoden i studien är semistrukturerade intervjuer, då intervjuer lämpar sig bra när man vill undersöka människors tankar, känslor eller upplevelser. I en storstad i Sverige har tre elever i årskurs 6 intervjuats. Resultatet visade att eleverna hade en positiv inställning till skolämnet Idrott och hälsa. Motivationen ökade när de tyckte någon aktivitet var rolig eller när de kände sig duktiga, vilket ökade känslan av meningsfullhet Alla tre elever upplevde sin idrottslärare motiverande genom att han var sträng och snäll. 

123 101 - 129 av 129
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf