hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 2672
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Andersson, Oskar
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Förhållandet till naturen och dess påverkansfaktorer: en kvalitativ studie beträffande tre generationers förhållande till natur och dess påverkansfaktorer2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Andersson, O. (2012) Förhållandet till naturen och dess påverkansfaktorer. En kvalitativ studie beträffande tre generationers förhållande till natur och dess påverkansfaktorer. C-uppsats i pedagogik. Högskolan i Gävle, akademin för utbildning och ekonomi.

  Människans förhållande till naturen har präglat hela den mänskliga historien och den är nödvändig för vår överlevnad. I det moderna samhället har dock en distansering mellan människan och naturen skett och på många arenor arbetas det idag för att upplysa värdet i naturen och vilka positiva effekter den kan ha på oss människor.

  Denna studie syftar till att genom tolkning av livsberättelser undersöka vilket förhållande tre personer ur olika generationer har till naturen. Vilka påverkansfaktorer har bidragit till skapandet av detta förhållande och vad har de haft för inverkan på dessa tre personer? Faktorer som mentalitet, uppväxt och samhällutveckling är belysta i denna studie för att försöka skapa en djupare förståelse för hur vårt förhållande till naturen skapas.

 • 102.
  Andersson, Sandra
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap.
  Fysisk aktivitets betydelse för hälsan: Hur arbetar pedagoger inom årskurs 1-3 med detta?2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet fokuserar på fysisk aktivitet och hälsa inom årskurs 1–3. Syftet är att belysa på vilka sätt pedagoger arbetar för att öka elevers förståelse kring fysisk aktivitets betydelse för hälsan och vilken påverkan detta har på eleverna. Urvalsgruppen är verksamma pedagoger. Undersökningen är en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer som har kompletterats med ”critical incidents” observationer. Resultatet visar att pedagogerna ofta upprepar fysisk aktivitets betydelse för hälsan för att öka elevernas förståelse kring detta, genom samtal och fysiska aktivitets upplevelser. Kunskap om människokroppen anses även behövas. Slutsatser är att kroppsuppfattning - kunskap om människokroppen, förmåga att använda sin kropp och fysiska aktiviteter - är viktigt för barns förståelse om dess betydelse för hälsan. Studiens resultat ger idéer till pedagoger inom skolan om olika arbetssätt kring fysisk aktivitet för att skapa förståelse, främja hälsosamma vanor och bättre förutsättningar för lärande. Resultatet antyder att elevers totala skolprestationer förbättras av fysisk aktivitet.

 • 103.
  Andersson, Sara
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Drama, ett pedagogiskt verktyg i skolan?2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 104.
  Andersson, Sara
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap.
  Måste vi räkna?: En (enkel) matematisk början för barn och pedagoger2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att skapa ett matematiskt arbetsmaterial för pedagoger. Materialet ska underlätta för pedagoger som känner sig obekväma eller illa till mods vid tanken på att arbeta med matematik. Materialet, som består av handledning, arbetsmaterial och ett formulär togs fram efter att ha studerat litteratur och efter att förtester med fyra barn gjorts. Materialet är tänkt att hjälpa pedagoger att få syn på de fem grundläggande principerna hos barn som behövs för att bli bra på aritmetik. De fem principerna är ramsräkning, sifferkunskap, antalsräkning, ordinaltalsräkning och spontan antalsuppfattning. Materialet testades av tre pedagoger. Deras svar analyserades och bedömdes efter i förväg utvalda kriterier. Några kriterier uppfylldes medan andra kräver en omarbetning av materialet för att uppfyllas. Till sist togs nya kriterier fram för att kunna förbättra produkten i ett nästa skede. Examensarbetet visar att det inte behöver vara krångligt och svårt att arbeta med matematik i förskolan även om matematik kan upplevas som krångliga ekvationer, väcka obehags känslor eller upplevs kräva mycket förberdelser.

 • 105.
  Andersson, Sofia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Lundqvist, Malin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  ASL - Att skriva sig till läsning: En jämförande studie om datoranvändningens påverkan på elevers läs- och skrivutveckling2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 106.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Johansson, Jerry
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Datorer i skolan: En studie om lärares åsikter och upplevelser av datorers konsekvenser för elevers lärande och hälsa2010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka hur grundskolelärarna upplever datorns konsekvenser för undervisningen samt för elevers lärande och hälsa. Vår studie är av kvalitativ art och som forskningsredskap har vi använt oss av intervjuer.  Intervjuerna har gjorts med fem lärare som arbetar i grundskolor i Gävleborgs kommuner. Lärarna har då svarat på frågor om hur de arbetar med datorer, datorernas påverkansprocesser på lärande och hälsa och dessutom hur de skulle vilja arbeta med datorer i undervisningen. Studien tar förutom det som syftet avslöjar bland annat upp delar ur ett historiskt perspektiv kring datorerna, datorernas användningsområden i skolan samt för- och nackdelar med datorerna i skolan. I vårt resultat kunde vi då finna att lärarna varierar mellan att använda sig av läroböcker och datorer i undervisningen.

  Lärarna såg en stor fördel med att använda sig av datorerna i undervisningen och då framförallt när det kom till elever med dyslexi och liknande svårigheter. Lärarna menade också att det finns många program som hjälper dessa elever. Att eleverna blir mer och mer intresserade av datorer är en annan positiv effekt då lärarna ser detta som ett måste med tanke på dagens utbredda datorverksamhet i hela samhället.

  När det kommer till hinder i datoranvändandet så var det kompetensen som lärarna var mest bekymrade över. De nämnde också teknik och resurser tillsammans med tidsaspekten som problem. Men främst handlade det om att de ansåg sig ha för liten kompetens för att kunna utnyttja datorernas fulla potential i undervisningen.

  Lärarna berättar också att de hade önskemål för att förbättra undervisningen med datorerna. Ett av dess önskemål var att få tillgång till projektorer som de kan använda sig av via datorerna för att på så sätt kunna visa eleverna viktig information över hela klassrummet

 • 107.
  Andrén, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Authentic Assessment: Outcomes-based Intuitive Assessment, Misunderstandings, Application and Pedagogical Development2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  According to the Bologna Directives teaching at Swedish Colleges and Universities should be outcomes-based rather than content-based. Inspired by the assessment principles involved in setting grades for art education portfolios, professor Peter Gill at the University of Gävle has developed a model of educational assessment matrices, the purpose of which is to clarify the procedures involved in assessing educational tasks by focussing on learning outcomes. However, the implementation of this initiative has been met with certain difficulties. Intended users have lacked a common conceptual framework and have expressed a reluctance to embrace a scoring system that requires congruence between aggregated subjective judgements and Bologna grades. One reason may be that the underlying epistemological assumptions are difficult to clarify. A further reason is also postulated on the basis of epistemological collisions between different ideological positions. The following text takes as its starting point observed misunderstandings concerning the nature of intuitive authentic assessment as well as practical experience of making use of such assessment procedures. The article argues for the use of clarifying and systematizing the assessment principles in order to increase methodological transparency for students and colleagues. It is also argued that implementing such assessment strategies provides improved possibilities for pedagogical and didactical development.

 • 108.
  Andrén, Maria
  Landstinget i Älvsborg.
  Bulletiner Kultur i omsorg1988Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 109.
  Andrén, Maria
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  "Communing" as a point of reference within Aesthetic Liberal Adult Education: Goals and meaning seen through the lenses of the Aristotelian notion of praxis and poìeses2006Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 110.
  Andrén, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Conceptualizing concepts: The use of Methodological Concepts in Qualitative Research2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Within the scientific community, methodological concepts occupy a central position. Many students devote much effort trying to learn "correct" meanings for the concepts with which they come in contact. Another way to approach what might be termed ‘ontology of conceptualization’ is to study how concepts are used. The subject of this investigation is an exploration of the use of some methodological concepts as they arise in academic dissertations. In the theses that were studied it was found that concepts are not used coherently in a lexical sense. While use may be consistent with knowledge claims as they are elucidated in the texts, there is a need to distinguish what is being described in terms of the use of concepts from other possible meaning-options. A didactic conclusion from this analysis is that the teaching of research methodology will be more successful when it focuses on differences between concepts and how they are presented and used in given research contexts, rather than attempting to providing general all-encompassing definitions.

 • 111.
  Andrén, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Det pedagogiska övervägandet – om att utveckla pedagogisk klokhet2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 112.
  Andrén, Maria
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Det pedagogiska övervägandet: en uppmärksamhetsinriktande studie i och genom humanvetenskaplig handlingsteori2008Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 113.
  Andrén, Maria
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Egna erfarenheter som empiriskt material2006Ingår i: Uppsatsens mystik: om konsten att skriva uppsats och examensarbete / [ed] Mia Maria Rosenqvist, Maria Andrén, Uppsala: Hallgren & Fallgren , 2006, s. 146-154Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 114.
  Andrén, Maria
  Västra Götalandsregionen.
  Kan man vara folkbildare utan att veta om det själv?: om skapande pedagogik och folkbildning2002Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 115.
  Andrén, Maria
  Västra Götalandsregionen.
  Praxis i praktiken: att förstå skapande pedagogik med hjälp av Aristoteles2001Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 116.
  Andrén, Maria
  Landstinget i Älvsborg.
  Spelrum och bollplank: chefen och den skapande verksamheten1998Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 117.
  Andrén, Maria
  Landstinget i Älvsborg.
  Synas : skapande arbete för vuxna utvecklingsstörda: tio år av verksamhetsutveckling inom Landstinget i Älvsborg : projektbeskrivning : utvärdering1996Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 118.
  Andrén, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Understanding Pedagogy by using Aesthetic Analysis2011Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The basic assumption underlying this study is that in completing any pedagogical task there is always an aesthetic dimension involved. Three archetypal pedagogical approaches are enacted and examined by focusing on pedagogical activity as a form of Art. The examples are constructed in order to explicate pedagogically “problematic” approaches. The purpose is to understand and enlighten the pedagogical impact of certain behaviors by the using of aesthetic analysis. One suggested result of the study will be to show how hard, or impossible, it is to distinguish between aspects of content and form in any pedagogical process. Another suggested conclusion will be to show how enhanced awareness of, and reflection on, aesthetic considerations in pedagogical contexts usually deemed "non-aesthetic" might serve a useful tool in professional pedagogical development as a teacher.

 • 119.
  Andrén, Maria
  et al.
  Västra Götalandsregionen.
  Hane, Monica
  Samarbetsdynamik.
  Den gemenskapande handlingen och andra bilder av skapande pedagogik2001Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 120.
  Andrén, Maria
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Peterson, Elisabeth
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Från ingen idé till färdig föreställning: Ett fokussamtal om den skapande processen2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Peterson, E & Andrén, M. (2010). Från ingen idé till färdig föreställning. Ett fokussamtal om den skapande processen. C-uppsats i dramapedagogik, Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle.

  Syftet är att utifrån ett ledarperspektiv undersöka och beskriva den skapande processen i ett pedagogiskt föreställningsarbete. Undersökningen har en fenomenologisk utgångspunkt med fokussamtal som metod.  Fem drama-pedagoger som alla har arbetat på kulturskola med föreställningsarbete har gemensamt undersökt den skapande processen. Resultatet redovisas i kategorier utifrån den skapande processens olika faser, gruppens förutsättningar och ledarens pedagogiska överväganden. Vidare är materialet analyserat efter Pirjo Birgerstams indelning av skapande handling utifrån estetisk-intuitiv och rationell-analytisk position. I undersökningen behandlas också den tysta kunskapen och dess betydelse i det dramapedagogiska arbetet. Resultatet visar att den  skapande processen pendlar mellan olika nivåer som kan uttryckas i termer av mythos/logos, formdriften/sinnliga driften, agering/reflexion, estetisk-intuitiv/ rationell-analytisk position och att den pendlar mellan delar och helhet.

 • 121.
  Ankerhag, Rebecca
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Dahl, Stephanie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Anställningsbarhet: En kvalitativ studie om hur civilekonomstudenter resonerar kring sin anställningsbarhet och vilka strategier de tar till för att öka sin anställningsbarhet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En föränderlig arbetsmarknad ställer nya krav på studenter och nyexaminerade. Formella kompetenser har fått ge plats åt diverse informella egenskaper och färdigheter i syftet att söka och erhålla arbete. Syftet med denna studie är att genom semistrukturerade intervjuer undersöka hur fem sistaårsstudenter på ett civilekonomprogram i Mellansverige resonerar kring anställningsbarhet och vilka strategier de tar till för att påverka sin anställningsbarhet. Resultatet visar slutligen att studenterna reflekterar över sin egen anställningsbarhet först i samband med att de själva börjat söka jobb och att de i huvudsak ser på anställningsbarhet som ett ”mått” för hur attraktivt man är på arbetsmarknaden. Utbildning, extrajobb och engagemang beskrivs vidare som de främsta strategierna för ökad anställningsbarhet bland studenterna. Studenterna ser på sig själva som anställningsbara och ser positivt på sina förmågor att erhålla jobb efter examen.

 • 122.
  Annika, Lövgren
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Pettersson, Karoline
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Kommunikativa metoder i relation till inkludering i förskolans verksamhet2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka om respondenterna använder kommunikativa metoder, i sådant fall vilka kommunikativa metoder används samt hur personalen motiverar sina val och i vilken utsträckning metoderna används. Utgångspunkten i vår studie grundades på upplevelsen av att kommunikativa metoders användningsområde inom förskolan skiljer sig åt mellan Sverige och internationellt. 

   

  Studien baseras på en digital enkätundersökning som presenterar både kvalitativa och kvantitativa data som tolkats och analyserats utifrån teoretiska perspektiv, det kompensatoriska-, kritiska-, relationella samtkategoriska perspektivetoch det centrala begrepp som använts är inkludering, samtliga perspektiv och begreppet är kopplade till det specialpedagogiska fältet.

   

  I bakgrunden presenteras empiriskt resultat från internationella studier som behandlar olika kommunikativa metoder i relation till barn inom autismspektrum. I resultatet framgår det att respondenterna använder kommunikativa metoder, främst TAKK och bildstöd, och att de i stor utsträckning använder olika metoder gentemot hela barngruppen. Resultatet visar att det framförallt är TAKK och bildstöd som är de kommunikativa metoder som används i verksamheterna. Därutöver påvisar resultatet förekomsten av varierande metoder riktat mot hela barngruppen. Arbetssättet som framgår i resultatet präglas av det relationella- och kritiska perspektivet (Palla, 2011 & Nilholm 2003,2006). Studiens avslutande diskussion lyfter fram tydliga skillnader mellan hur användandet av kommunikativa metoder tillämpas baserat på de internationella studierna samt det resultat som framkommit i denna studie.

 • 123.
  Antman, Helena
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap.
  Bygg och konstruktion: en kreativ process i förskolan2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka hur viktigt bygg och konstruktion är i förskolan och hur man kan arbeta med det som en kreativ process. I läroplanen Lpfö -98 står det att barn ska få möjlighet till att vara kreativa på olika sätt, vilket även innebär genom att få konstruera och utnyttja material och tekniker. För att skapa en plats för detta behöver det inte kosta så mycket pengar och man behöver inte så stora utrymmen menar Mylesand (2007), engagerade pedagoger är det viktigaste och att materialet som finns att arbeta med väcker nyfikenhet hos barnen.

  Metoden har varit att forska i litteratur och praktisk utveckla en bygghörna på en förskolas utegård. Genom att barn får möjlighet att bygga och konstruera ute kan de bygga i större dimensioner och kan använda större material som Tragton(1996) menar är bra för barn som växer, detta kan kopplas till strävansmål som finns i läroplanen som säger att barn ska utveckla sin motoriska och koordinations förmåga.

 • 124.
  Antonsson, Victoria
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Den interaktiva tavlan: "Ett konstigt verktyg där framme som man kan klicka på" eller ett pedagogiskt hjälpmedel?2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En interaktiv tavla är en teknisk utrustning med en rörelsekänslig skärm kopplad till en dator, projektor och ett nätverk. Med hjälp av den interaktiva tavlan får läraren lätt tillgång till internet, interaktiva program och kan göra undervisningen mer tydlig och strukturerad.

  Nya medier ställer nya krav på hur undervisningen utformas och syftet med denna undersökning är att ta reda på hur lärare förhåller sig till detta. De forskningsfrågor som utreds i undersökningen är: Vilka problem och möjligheter identifierar lärare med den interaktiva tavlan och hur förhåller de sig till dessa? Uppstår nya krav på läraren när möjligheter och problem identifieras?

  Undersökningen är kvalitativ och fokusgruppintervju med öppna frågor har används som metod. Metoden är lämplig för att få fram hur en viss grupp resonerar kring ett visst fenomen. I denna undersökning resonerade en grupp lärare kring sin användning av en interaktiv tavla.

  Som teoretisk utgångspunkt i undersökningen används det designteoretiska perspektivet eftersom det ramar in den interaktiva tavlans specifika egenskaper och de nya begrepp nya medier skapat för lärande.

  En slutsats i undersökningen är att den interaktiva tavlan gör det möjligt för lärare att göra undervisningen överskådlig, tydlig och mer estetiskt tilltalande. Interaktivitet och elevers delaktighet är ytterligare fördelar som nämns men resultaten visar att den möjligheten inte utnyttjas fullt ut. Tillgången till internet och därmed också filmer, musik, kommunikationsverktyg (såsom Skype) och spel uppskattar lärarna mycket. De problem och nackdelar som lärarna identifierar är bristande utbildning, tekniska problem och en svårighet i att ta tillvara och vidarebefordra de kunskaper en lärare besitter när det gäller användning av den interaktiva tavlan. Mer reflektion över användningen av den interaktiva tavlan är en annan slutsats undersökningen genererat.

 • 125.
  Anttila, Tim
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Hur individer formas i samspel med andra genom kommunikation och dess påverkan på arbetsglädjen2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Verbal kommunikation är någonting som vi ägnar oss åt dagligen på arbetsplatser och det har visat sig vara en påverkande faktor för arbetsglädjen. Verbal kommunikation kan handla om olika aspekter som till exempel kommunikation mellan anställda, kommunikation med chefen eller till och med konflikter. Dessa exempel har en påverkan på arbetsglädjen i tidigare studiers resultat. Denna studies syfte är att se hur individer formas i samspel med andra genom att se kommunikationens påverkan på arbetsglädjen. Genom att gå in på djupet och se vad det är som gör att kommunikationen påverkar arbetsglädjen, istället för att bara konstatera det, kan det ses ur ett alternativt perspektiv för att skapa en större förståelse kring fenomenet. Metoden i denna studie bestod av intervjuer som utfördes på fyra anställda som alla jobbar på boenden för ensamkomna flyktingbarn. Studien resulterade i att en god verbal kommunikation hade en positiv påverkan på arbetsglädjen. Resultatet visar även att kommunikationen ser olika ut med olika personer av olika anledningar och detta har en avgörande roll för hur bra kommunikationen blir i slutändan. Det sociokulturella perspektivet visar bland annat att människan lär sig i samspel med sin omgivning som resulterar i ett visst beteende och detta ser olika ut från människa till människa. På detta sätt kan man förstå varför kommunikationen ser annorlunda ut med olika människor. Intersubjektiviteten visar bland annat vikten av ömsesidighet för att samordna tidigare erfarenheter och för att se resultaten av interaktionen mellan individer som har en gemensam förståelse kring någonting.

 • 126.
  Apelgårdh Svedlund, Malin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap.
  Kan aktivitetskort underlätta utomhusvistelsen i skogen för förskolebarn i åldern två till tre år?2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 127.
  Apelqvist, Malin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Sankoh, Cesilia
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten.: Anledningen till att kartlägga upplevd stress gällande krav, kontroll och socialt stöd hos socialtjänsten.2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Anledningen till att kartlägga upplevd stress gällande krav, kontroll och socialt stöd hos socialtjänsten är att vi ansåg dessa som en intressant undersökningsgrupp, eftersom de verkar för positiva förändringar i utsatta människors liv. Samtidigt som vi önskade ta del av deras upplevda arbetssituation utifrån krav, kontroll och socialt stöd. Denna kartläggning är dessutom tänkt att kunna ligga till grund till framtida personalförbättringar eftersom krav, kontroll och stöd är påverkningsbara faktorer.

  Enligt Arbetsmiljöverket och Statiska Centralbyrån (2001) har andelen utsatta för höga psykiska krav i arbetet ökat kraftigt. Andelen med liten kontroll samt andelen som saknar möjlighet till socialt stöd från arbetskamrater och arbetsledning tycks också ha ökat. Att vara utsatt för höga krav och låg kontroll i arbetet, spänt arbete, har inom arbetslivsforskningen visat sig kunna leda till stress, även definierat som psykosocial påfrestning. Saknar den anställde samtidigt möjlighet till stöd och hjälp från arbetskamrater och arbetsledning ökar risken ytterligare för ohälsa (ibid.). Det finns omfattande forskning som visar hur kombinationen av höga krav, låg kontroll och lågt socialt stöd leder till ökad förekomst av högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, sämre psykologisk hälsa, ökad sjukfrånvaro och försämrad arbetstrivsel (Jeding et al., 1999).  En kombination av höga krav och hög kontroll, aktivt arbete, anses däremot som stimulerande och utvecklande (Arbetsmiljöverket & Statiska Centralbyrån, 2001). En välkänd modell som används för att mäta den psykosociala arbetsmiljön är krav- kontroll- stöd- modellen (Jeding et al., 1999). Den beskriver avgörande psykosociala aspekter i arbetssituationen som har betydelse för arbetstagarens stress och hälsa, nämligen krav, kontroll och stöd.

   

 • 128. Appelqvist, Tomas
  Religion i svensk läroplanshistoria: utvecklingslinjer i uppfattningen om människan som etiskt och politiskt subjekt2015Ingår i: Det postsekulära klassrummet: mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp / [ed] David Carlsson & Peder Thalén, Gävle: Högskolan i Gävle , 2015, s. 109-133Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 129.
  Arfwedson, Gerhard
  Lärarhögskolan i Stockholm.
  Lek, musik, könsroller och centrala begrepp: fyra exempel på sociala konstruktioner2003Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 130.
  Arfwedson, Gerhard
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Mellan praktik och teori: tio didaktiska berättelser om undervisning2002Samlingsverk (redaktörskap) (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 131.
  Aringskog, Linnéa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Staff, Linda
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Vilken syn har lärarna på barns språkutveckling och hur tas denna kunskap tillvara vid övergången mellan förskola och förskoleklass?2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om barns språkutveckling inom förskola och förskoleklass. Hur arbetar lärare med barns språkutveckling i de olika verksamheterna och vilken information delges vid övergången mellan dessa verksamheter? För att samla in underlag till denna studie har sju intervjuer genomförts med två förskollärare verksamma i förskoleklass och fem förskollärare verksamma inom förskolan. Utifrån tidigare forskning och kontinuitet tolkades det insamlande materialet och i studiens resultat framkom det att lärare generellt har samma syn på språkutveckling. Beroende på i vilken verksamhet lärare arbetar så såg arbetssättet lite olika ut eftersom äldre barn hade andra utmaningar. Däremot visade studiens resultat att samarbetet mellan de olika verksamheterna kan förbättras. Alla de intervjuade var eniga om att det vore önskvärt att lärare från verksamheterna borde träffas tillsammans för att få en bättre inblick i hur respektive arbetsplats arbetar med språkutveckling för att kunna planera det fortsatta arbetet utifrån var barnet befinner sig. Eftersom läroplanerna poängterar kontinuitet och samarbete mellan förskola och förskoleklass är detta ett mål som lärare aktivt borde arbeta mot.

 • 132.
  Arlmark, Maria
  Högskolan i Gävle. Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Fyra revisorers upplevelser av arbetsrelaterad stress2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 133.
  Armblad, Josefin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Stamning: Några pedagogers erfarenheter av barn med stamning2010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I studien intervjuades sex stycken olika pedagoger från olika förskolor. De intervjuade var förskollärare och barnskötare. Syftet var att få reda på vad pedagogerna i verksamheten gör för att hjälpa stammande barn samt ta reda på hur viktigt pedagogerna anser att barnens språkutveckling är. I intervjun fick pedagogerna bland annat frågan om vad de har för erfarenhet av stammande barn, hur dem arbetar med barns språkutveckling och om de har träffat på stammande barn under deras tid i förskolan.

  Intervjuerna skedde på pedagogernas arbetsplatser på en bestämd tid som passade pedagogerna som skulle bli intervjuade. Resultatet blev att de flesta av dem intervjuade pedagogerna inte hade stött på några barn som stammade och pedagogerna som hade gjort det lät bara barnet vara utan att göra några speciella åtgärder. Alla pedagogerna belyste vikten av att arbeta med barns språkutveckling och gav exempel på vad de gör för att arbeta med språkutveckling.

 • 134.
  Arnell, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Svenska språket och genusvetenskap.
  Inkluderande skrivundervisning: En studie med utgångspunkt i genrepedagogiken2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I studien används Sydneyskolans genrepedagogik och processkrivning som utgångspunkt och underlag. Syftet med studien är att undersöka svensklärares tankar och upplevelser om skrivundervisning i relation till genrepedagogiken och processkrivning samt att analysera elevtexter och hur väl elevtexterna förhåller sig till valda genrer. I studien används två olika metoder för resultatet. Resultatet består av intervjuer med två svensklärare och analyser av sex elevtexter, tre insändare och tre debattartiklar, från svensklärarnas klasser som de undervisar. Studien och resultatdelen kommer rikta in sig på diskursiva texter. I resultatdelen framkommer svensklärarnas tankar och upplevelser kring skrivundervisningen samt analyser av de textaktiviteter som finns i elevtexterna. Båda lärarna anser att genrepedagogiken är väl fungerande, inkluderande och förtydligar samt stärker den individuella textproduktionen. I studien framkommer det att svensklärarna som deltar i studien lägger mycket fokus på processkrivandet och inte lika mycket fokus på den färdiga produkten. En avgörande faktor för att kunna arbeta genrepedagogiskt menar de båda lärarna är tiden, då arbete utifrån genrepedagogiken upplevs som tidskrävande. Eleverna som skrev insändare lyckades till viss del förhålla sig till genre då samtliga argumenten ej gav skäl för åsikt. De elever som skrev debattartiklar lyckades relativt väl att förhålla sig till genre, det som två av tre texter saknade var motargument. Det är svårt att dra några slutsatser eller att jämföra undervisningsmetoderna kopplat till elevproduktionerna då det är två olika genrer som undersöksi studien.

 • 135.
  Arnell Målman, Mikaela
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Barns kamratrelationer i förskolan: En intervjustudie om förskollärares erfarenheter kring barns kamratrelationer2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att öka kunskapen om förskollärares arbete med barns kamratrelationer i förskolan. Studien genomfördes i form av intervjuer med fem förskollärare för att ta del av deras erfarenheter. Svaren analyserades med grund i ett sociokulturellt perspektiv samt Corsaros (1985) tillträdesstrategier. Resultatet visar att samtliga förskollärare säger sig arbeta aktivt med barns kamratrelationer på förskolan. Flera olika arbetssätt används, som till exempel vänskapssol, lekträning och rollspel. Det arbetssätten har gemensamt är att det till stor del handlar om att finnas där för barnen ideras lek, att ge det stöd de behöver samt delge barnen vilka verktyg som krävs för att kunna utveckla sina kamratrelationer på egen hand. Vidare framkommer av resultatet att reflektion i arbetslaget blir ett viktigt inslag för förskollärarna i arbetet med barnens kamratrelationer och att det finns en del hinder för att förskollärarna ska kunna stödja barnen i deras kamratrelationer, som till exempel tidsbrist och brist på resurser.

 • 136.
  Arnestål, Pernilla
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Åberg, Sofie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Kommunikationen som lätt glöms bort men säger mer än ord: Pedagogers erfarenheter och resonemang om barns kroppsspråk i förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I det dagliga samspelet med andra människor sker kommunikation på olika sätt. Gester, miner, kroppsuttryck och den verbala förmågan att kommunicera blir synlig även i förskolan. Tidigare forskning visar att kroppsspråket är viktigt för att kunna förstå en annan individ när ord inte säger hela sanningen i en dialog. Vikten av att skapa goda relationer mellan barn och pedagoger bidrar till förmågan att förstå varandras budskap. Den verbala kommunikationen är oftast mer uppmärksammad än den tysta och kroppsspråket glöms bort. Studien grundar sig i att intervjua pedagoger för att skapa en bild av vilket resonemang och vilka erfarenheter som finns på förskolan gällande barns kroppsspråk. Med syfte att granska och analysera pedagogers förhållningssätt till barns kroppsspråk visar denna studie på för vem och hur kroppsspråket spelar en viktig roll. Resultatet visar att det finns förståelse för vad kroppsspråk är även om det inte uppmärksammas i samma utsträckning när det verbala språket finns. Att bli sedd och förstådd är viktigt för alla, stora som små, och kroppen utstrålar mer än orden som sägs. Studien har bidragit till att uppmärksamma pedagogers erfarenheter och resonemang om barns användande av kroppsspråket på förskolan.

 • 137.
  Arnqvist, Malin
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap.
  Strömmingsspelet: Ett pedagogiskt spel om närmiljön i Hudiksvall2008Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats
 • 138.
  Arvidsson, Carina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Sverkersdotter, Lina
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Barn i sorg: Förskollärare med lekarbetspedagogisk utbildning intervjuade om barn och sorg2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att utforska pedagogiken vid förskolans bemötande och lekens betydelse för barn som genomgår sorg. Vi vill genom detta arbete få kunskap om hur pedagoger bör förhålla sig till barn som sörjer. Genom att utgå från litteraturen som finns inom ämnet och intervjuer med förskollärare som vidareutbildat sig till lekarbetspedagoger, har vi studerat hur pedagoger bemöter barn som drabbats och hur lekarbetspedagogik kan hjälpa dem. Resultatet visar att barn sörjer på olika sätt och att de sörjer i perioder. Då barn inte har den verbala förmågan att utrycka sin sorg kan de istället göra det genom att till exempel leka och rita. Resultatet visar vidare på att leken enligt respondenterna är en viktig del i barns sorgearbete och att vuxna bör finnas där för barnen som genomgår sorg. Låta barnen prata när de vill prata och inte tvinga dem till det. Vuxna bör även svara ärligt på barnens eventuella frågor kring det som skett.

 • 139.
  Arvidsson, Caroline
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Rask, Evelina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Lämning och hämtningssituationer i förskolan: En enkätundersökning om vårdnadshavares upplevelser av lämning och hämtningssituationer i förskolan2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Undersökningen har till syfte att undersöka hur vårdnadshavare upplever mötet med pedagoger vid lämning och hämtningssituationer. Den valda metoden är traditionella enkäter i pappersform. Undersökningen grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt, med centrala analysbegrepp som relationer och kommunikation, mellan vårdnadshavare och pedagog. Resultatet påvisar att vårdnadshavare anser att det är viktigt, att någon pedagog möter upp dem när de lämnar och hämtar sitt barn på förskolan. Vårdnadshavarna uppger att pedagogerna oftast är närvarande vid dessa situationer, med undantag vid stressade situationer som när många barn lämnar samtidigt eller när barnen äter frukost. Det framkommer från vårdnadshavarna att det har en stor betydelse att pedagogerna för en dialog med deras barn samt med dem själv. Vårdnadshavarna belyser att pedagogerna inte alltid har uppsikt över vad deras barn har gjort under dagen, vilket det uttrycks en önskan om. I det vanligaste samtalsämnet framkommer det från vårdnadshavarna, att det oftast handlar om vad som kommer att ske under dagen när man lämnar sitt barn. När vårdnadshavarna hämtar sitt barn på förskolan kan samtalsämnet variera beroende vilken ålder deras barn är i. Diskussionen som förts är att vårdnadshavarna upplever lämning och hämtningssituationer olika, beroende om de har yngre eller äldre barn. Det framkommer också att vårdnadshavarna upplever pedagogerna olika när de lämnar och hämtar sitt barn, där det framkommer att kommunikationen ibland brister mellan vårdnadshavare och pedagoger. Detta kan i sin tur leda till att interaktion och relationsprocessen mellan varandra blir lidande, där man inte längre känner att man har respekt och förtroende för varandra. Kanske är det av den anledningen som vårdnadshavarna anser att det är viktigt att bli bemött av en pedagog, där de vill att kommunikationen fungerar för att ge trygghet och tillit när de lämnar sitt barn - det bästa de har!

 • 140.
  Arvidsson, Karin
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för industriell ekonomi.
  Att ändra examinationsform: fokus på lärandet men dilemma att betygssätta2004Ingår i: Kunskap och lärande i den högre utbildningen: lärarreflexioner från praktiken / [ed] Sara Dahlström och Göran Fransson, Gävle: Högskolan i Gävle , 2004, s. 12-18Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 141.
  Arvén, Anneli
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Bildskapande i förskolan: Förskollärares förhållningssätt till bildskapande2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 142.
  Asami-Johansson, Yukiko
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  Conditions and constraints for transferring Japanese structured problem solving to Swedish mathematics classroom2019Ingår i: Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 143.
  Asami-Johansson, Yukiko
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, Matematik. Linköpings universitet, Matematiska institutionen.
  Designing Mathematics Lessons Using Japanese Problem Solving Oriented Lesson Structure: A Swedish case study2015Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This licentiate thesis is concerned with applying the Japanese problem solving oriented (PSO) teaching approach to Swedish mathematics classrooms. The overall aim of my research project is to describe and investigate the viability of PSO as design tool for teaching mathematics. The PSO approach is a variation of a more general Japanese teaching paradigm referred to as “structured problem solving”. These teaching methods aim to stimulate the process of students’ mathematical thinking and have their focus on enhancing the students’ attitudes towards engaging in mathematical activities. The empirical data are collected using interviews, observations and video recordings over a period of nine months, following two Swedish lower secondary school classes. Chevallard’s anthropological framework is used to analyse which mathematical knowledge is exposed in the original Japanese lesson plans and in the lessons observed in the classrooms. In addition, Brousseau’s framework of learning mathematics is applied to analyse the perception of individual students and particular situations in the classroom.

  The results show that the PSO based lesson plans induce a complex body of mathematical knowledge, where different areas of mathematics are linked. It is found that the discrepancy between the Japanese and Swedish curriculum cause some limitations for the adaptation of the lesson plans, especially in the area of Geometry. Four distinct aspects of the PSO approach supporting the teaching of mathematics are presented.

 • 144.
  Asami-Johansson, Yukiko
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  Japanese Mathematics Teachers’ Professional Knowledge: International case studies based on praxeological analysis2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The thesis describes and studies the Japanese mathematics teachers’ professional knowledge and its dissemination. This theme is investigated in several concrete situations: the knowledge of teaching practice of school mathematics taught in the teacher education, the relation between the educational goals described in the national curriculum and concrete teaching methods discussed among the Japanese lower secondary teachers in service. The thesis investigates also critical phenomena, which arise in an attempt to transfer the Japanese teaching practice in a different teaching context.

 • 145.
  Asami-Johansson, Yukiko
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap, Matematik. Department of Science Education, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.
  Attorps, Iris
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap, Matematik.
  Winsløw, C.
  Department of Science Education, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.
  Comparing mathematics education lessons for primary school teachers: case studies from Japan, Finland and Sweden2019Ingår i: International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, ISSN 0020-739X, E-ISSN 1464-5211Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to investigate and compare lessons given in primary school teacher education in Japan, Finland and Sweden. We analyse one lesson from each country and compare them using a common framework. Chevallard’s anthropological theory of the didactic (ATD) is used to frame this analysis and in particular to model teacher educators' didactic organization of the lessons. The focus is on how the didactic organizations of the teacher educators relate to the mathematical and didactic organizations of primary school. Based on official documents and viewpoints of the teacher educators, we also discuss how the contents and descriptions of the national curricula, and the different traditions of the teaching practices in each country, influence the didactic organizations found in the lessons. 

 • 146.
  Ask, Jonas
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Malmqvist, Hans
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Synen på Män i förskolan: En genusstudie2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att forska kring hur synen är på männen i förskolan, ett ämne som fortfarande kan kännas spänt och olustigt att prata om då folk både vill få in fler män i förskolan men samtidigt är rädda för att något otäckt, exempelvis pedofili ska drabba barnen. Tidigare forskningar i ämnet har gjorts kring manlighet och kvinnlighet medan denna studie fokuserar mer på själva mannen som person. Det råder stor brist på material i ämnet från föräldrarnas perspektiv och därför kommer vår forskning att fokuseras mest kring detta. Genom enkäter och intervjuer har vi samlat in materialet och analyserat dem med genusperspektiv för att lättare se skillnader och likheter till tidigare forskning. Resultatet pekar på att trots ett jämställdhetstänk, där kvinnor och män har lika mycket att bidra med, lever vissa könsstereotypiska mönster och roller vidare i vår vardag.

 • 147.
  Asp, Monica
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Arbete i glädje och sorg: En kvalitativ studie om arbetsglädje för personal på ett äldreboende2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Behovet av personal inom vård- och omsorg beräknas öka. Personal som arbetar i denna sektor står bakom de flesta av anmälningarna av arbetsskada. Det är betydelsefullt att arbeta förebyggande med arbetsmiljö både för att främja anställdas hälsa och utveckla verksamheter. Personal inom äldreomsorg utför ett viktigt arbete för de äldre som är i behov av vård. Syftet i denna uppsats är att genom kvalitativa intervjuer beskriva vårdpersonalens upplevelse av arbetsklimatet och ha Aaron Antonovskys teori om känsla av sammanhang - KASAM som teoretisk modell för att se vad som kan göras för att verka för ett gott arbetsklimat.

  Resultatet visar att den uppskattning personalen får av de boende gör att arbetet upplevs som meningsfullt. Det finns resursbrist i form av personalbrist men även ekonomiska enligt personalens utsagor vilket påverkar hanterbarheten. Personalen upplever att det finns få möjligheter att få utbildning i arbetet och att vidareutbildning i yrket inte lönar sig.

 • 148.
  Asp, Ulf
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap.
  Idrottslärarstudenters syn på friluftsliv i grundskolan: -En jämförelse mellan idrottslärarstudenter och kursplanen för idrott och hälsa2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att ta reda på lärarstudenter inom idrott och hälsas uppfattningar på begreppet friluftsliv ur ett skolperspektiv, samt se hur det överens stämmer med vad kursplanen i ämnet idrott och hälsa nämner om friluftsliv. Metoderna som använts i studien är en enkätundersökning och en kvalitativ intervjuundersökning. Resultatet av dessa två metoder har sedan jämförts med vad som står i kursplanen för idrott och hälsa. Resultatet i studien är att studenternas uppfattning på friluftsliv skiljer sig åt, men att i ett skolperspektiv har studenterna en likartad uppfattning. Studenternas svar stämmer relativt bra överens med vad som står i kursplanen.

 • 149.
  Aspenfelt, Malin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Westelius, Therese
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Estetik i förskolan: en jämförelse mellan förskolor med olika pedagogiska inriktningar2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns olika pedagogiska inriktningar inom pedagogisk verksamhet för förskolebarn, som t.ex. traditionell förskola, Montessori och Reggio Emilia inspirerad förskola. Oavsett förskolans inriktning handlar det om att göra lärandet lustfyllt för barnen, vilket kan göras genom att pedagoger använder sig av t.ex. drama, musik, rörelse och bild i verksamheten. I läroplanen för förskolan (Lpfö98) står det att barn genom uttrycksformerna drama, musik, rörelse, bild, lek och sång ska utveckla sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter samt sin skapande förmåga.

   

  Syftet med undersökningen var att studera hur förskolor med olika pedagogiska inriktningar arbetar med de estetiska ämnena, om det finns några likheter och skillnader beroende på inriktning. Syftet med undersökningen har även varit att utröna om pedagoger arbetar med estetik medvetet t.ex. genom att planera in de olika estetiska ämnena i verksamheten.

   

  Undersökningen har genomförts med hjälp av intervjuer. En semistrukturerad intervjumetod har använts för att lättare kunna styra intervjun och ställa följdfrågor. Intervjufrågorna har ställts till tre pedagoger på en traditionell förskola, tre pedagoger på två Montessori förskolor och fyra pedagoger på två Reggio Emilia inspirerade förskolor. Under bearbetningen av det insamlade materialet uppstod olika teman i resultatet.

   

  Resultatet visar att det finns både likheter och skillnader mellan olika förskolor i hur de arbetar med de estetiska ämnena och hur mycket de används i förskolorna. I de Reggio Emilia inspirerade förskolorna är det t.ex. bild som hamnar i fokus medan inom den traditionella förskolan och Montessori förskolorna arbetar de mer varierat med ämnena. Man kan även se att de är medvetna om estetikens betydelse men det behöver inte alltid innebära att de prioriterar ämnena i verksamheten. I resultatet framkommer även att pedagogerna vill arbeta efter barnens intressen men ändå sätts vissa ämnen i skymundan då pedagogerna anser att deras kunskap om ämnet inte är tillräckligt.

   

 • 150.
  Aspevind, Matilda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Liedbergius, Linnea
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  En facebookares gyllene regler: Småbarnsmödrars och gymnasietjejers upplevelser av facebooks normer och dess påverkan på välbefinnandet2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
1234567 101 - 150 av 2672
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf