hig.sePublications
Change search
Refine search result
19202122232425 1051 - 1100 of 18812
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1051.
  Axner, Lina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Att vara kvinna på en mansdominerad arena: Strukturerade intervjuer med tre golfspelande kvinnor2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning Idrotten ses som Sveriges största folkrörelse och har gått från att bara vara tillgänglig för män till att genom de senaste årtionden även vara tillgänglig för kvinnor. Golfsporten ska vara attraktiv för alla och vara lika inkluderande bland alla samhällsgrupper. Med detta avses kön, etnicitet och samhällsgrupp. Inom golfklubben där denna studie är gjord ser fördelningen ut 31 procent kvinnor och 69 procent män. Bakgrund Det finns olika yrken och idrotter som i samhället är mans- och kvinnodominerande. I de mansdominerade yrkena exkluderas ofta kvinnorna och inom idrotten lär man sig från tidig ålder att flickor och pojkar och kvinnor och män ska vara och är på ett visst sätt. Syftet med denna studie är att belysa hur golfspelande kvinnor uppfattar och påverkas av kulturen på en mansdominerad arena. Metod För att kunna svara på syftet användes strukturerade intervjuer med tre golfspelande kvinnor. Resultatet visar att kvinnor ofta upplever att kvinnor vill tillhöra en grupp och detta bidrar till en känsla av tillhörighet. Det är även en skillnad på kvinnor och mäns jargong och hur de kommunicerar med varandra. Kvinnorna upplever att män använder sig av en ”grabbig” och ”gubbig” jargong samt att de använder sig av ett vulgärare och tuffare språk. Männen berör mer sexuella saker medan kvinnornas jargong handlar mer om sociala saker som mode, barn och familj. Resultatet visar även att kvinnor exkluderar kvinnor. Slutsats Kvinnorna uppfattar att ett trevligt och inbjudande bemötande, en känsla av tillhörighet, positiv attityd samt att man blir bemött utifrån ett individperspektiv och inte sitt kön är de viktigaste faktorerna för kvinnorna på golfbanan. Respondenterna uppfattar även att kulturen på den mansdominerade arenan speglar samhället till stor del. Jag kan från resultatet utlysa att kvinnorna påverkas av arenans kultur på olika sätt, det finns både en direkt och en indirekt påverkan. 

 • 1052.
  Aydin, Dikran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Den svenska mediediskursen kring islam och muslimer i Sverige2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1053.
  Aynsley, Alexandra
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Holmqvist, Andreas
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Kundens val av fastighetsmäklare2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Real estate agent is a popular occupation that many young people study today. They enter the market and will have to compete with experienced real estat agents. Why should the customer choose them instead of those with more experience? We describe the character of services offered, expectations and customer satisfaction. We have chosen to give a questionnaire to customers and real estat agents. The purpose of the examwork is to creat a comprehension why the customer chose a certain real estat agent?

 • 1054.
  Azad, A. K. M.
  et al.
  Northern Illinois University, United States.
  Cowan, N. J.Johns Hopkins University, United States.Tokhi, M. O.Univeristy of Sheffield, United Kingdom.Virk, Gurvinder SinghUniversity of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Electronics.Eastman, R. D.Loyola University, United States.
  Adaptive Mobile Robotics: Proceedings Of The 15th International Conference On Climbing And Walking Robots And The Support Technologies For Mobile Machines, Baltimore, USA, 23–26 July 20122012Conference proceedings (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  This book provides state-of-the-art scientific and engineering research findings and developments in the area of mobile robotics and associated support technologies. The book contains peer reviewed articles presented at the CLAWAR 2012 conference. Robots are no longer confined to industrial manufacturing environments. A great deal of interest is invested in the use of robots outside the factory environment. The CLAWAR conference series, established as a high profile international event, acts as a platform for dissemination of research and development findings and supports such a trend to address the current interest in mobile robotics to meet the needs of mankind in various sectors of the society. These include personal care, public health, services in the domestic, public and industrial environments. The editors of the book have extensive research experience and publications in the area of robotics in general and in mobile robotics specifically, and their experience is reflected in editing the contents of the book.

 • 1055.
  Azadi, Navid
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Har entreprenörskapet en framtid?: ett möte med några av dagens och morgondagens entreprenörer.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Hur ser framtidens, morgondagens och dagens entreprenörer på entreprenörskapets framtid samt framtida marknader som spås få en ljus framtid.

   

  Metod: Författaren har valt att inhämta primärdata genom intervjuer med personer som befinner sig i olika stadier i livet med fokus på entreprenörskap. Detta för att få så bred svarsfrekvens som möjligt. Intervjuerna har gjorts i fokusgrupper. Respondenterna har bestått av entreprenörer, studenter och en organisation.

   

  TeoretisktPerspektiv: Den teoretiska referensramen författaren har använt sig av består främst av teoretiskt entreprenörskap, fokusgrupper och handel.

   

  Empiri: Respondenterna i studien består av studenterna Paulina Larsson (17år), MilionAbraham (27år) och Daniel Håkansson (25år). Entreprenörerna heter Carlo Lopez (29år) och Lennart Frimodig (43år). Therese Sundberg är respondenten från organisationen Drivhuset.

   

  Resultat: Enligt studien konstaterades att vi är på väg in i en ny era av affärsverksamheter. Mer upplevelse och noggrannare nischning av företagen förväntas. Fler IT-företag spås överta de fysiska butikernas roll i konsumenternas liv samt att vi som människor får nya vanor och förväntningar av de produkter/tjänster vi inhandlar.

 • 1056.
  Azagury, Luna
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development.
  Små barns matematik: 2 åringars begreppsförståelse2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1057.
  Azar , Jonny
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Snickars, Sophie
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Hur ungdomar med cancer hanterar sin sjukdom och vad de har för livskvalitet: en litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this literature study was to investigate how adolescents with cancer cope with there disease and how it effect their quality of life (QoL). This study was a descriptive literature study were the authors searched for scientific articles in the databases Medline, Cinahl, SweMed+ and PsykInfo. The result is based on fifteen articles. The result showed that social support such as parents and a special friend is important for the adolescents' well-being. The adolescents also described that it felt god to have someone to talk to that was in the same situation. A positive attitude and humour helped the adolescents to cope with their disease. One way to escape from the disease was trying to feel normal, a way of doing that was to wear accessories, modern clothes and pushing their limits. The adolescents spent a lot of time in the hospitals thus made them isolated, which resulted in alienation. Changed body image, fear and alienation are all factors that influence on the adolescents QoL. It was showed that adolescents with cancer had lower QoL than healthy adolescents, but as time pass by their QoL increased. In general the girls hade better QoL than the boys.

 • 1058.
  Azeem, Mahjabin
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Handlingsutrymme i handläggningen av försörjningsstöd: En studie av socialsekreterares erfarenheter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This C-level essay investigates Swedish social workers’ perceptions of their scope for handling clients’ applications and helping them become financially self-sustaining. Qualitative interviews (n=6) were carried out with social workers from two municipal social care offices in Stockholm. The results, analysed by empowerment theory, showed that social workers from the first office experienced limited resources to empower their clients due to a heavy work load and unclear guidelines, while the social workers from the other office perceived less restricted latitudes and well defined guidelines. A majority of the social workers perceived that the key strategy to help making the clients financially autonomous was to motivate them. This motivation stemmed from the client’s perceived possibilities to get an attractive employment in relation to the labour market situation, unemployment rate, social background, household situation, education, language skills, individual goalsetting, and age. The conclusion based on the result is that less restricted latitudes and well defined guidelines increase the social workers’ possibilities to empower the clients to become financially autonomous.

 • 1059.
  AZENA, SANDRA
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences. University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  VARIATIONSTEORI I PRAKTIK: BESKRIVNING AV ÖVNINGSUNDERVISNING I FÖRSKOLEKLASSEN2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbete beskriver hur jag inom fenomenografins ramar provar Learning Study somkompetensutvecklingsverktyg. Det är ett undervisningsförsök i förskoleklassensmatematikundervisning. Med variationsteori som grund jag försöker ta reda på kritiska aspekter för att göra lärande möjligt. Genom att förintervjua barnen, utföra planerade lektioner med det avsedda lärandeobjektet och återintervjua om det erfarna lärandeobjektet, är min avsikt att komma till värdering om det iscensatta lärandeobjektet under videofilmad lektion. Resultat visar att Learning study är ett utmärkt instrument för lärares egen lärande och gör det möjligt att finna och målmedvetet fullgöra kritiska villkor för lärande.

 • 1060.
  Azhar, Ahsan
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment.
  Large Signal RF Measurement Systems and Implementation of a Tuned Receiver System2008Independent thesis Advanced level (degree of Master), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  This report shows a survey of sate of the art different large signal RF measurement systems. Such measurement systems are discussed in detail with respect to their architecture, method of measurement, calibration, accuracy, dynamic range and bandwidth. Finally, a RF measurement system for large signal was designed and implemented. This measurement system was based on a tuned receiver. Harmonic distortion type measurements were taken by this system and time domain waveforms were reconstructed using external software.

 • 1061.
  Azim, Kristina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Hedersvåld: En kvalitativ analys av hedersvåld i den svenska debatten och i ett urval från svenska media och handböcker2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en kvalitativ undersökning om hedersvåld, hur det beskrivs i den svenska debatten, samt i ett urval av svenska media, läroböcker, statliga publikationer och annan litteratur som används av socialarbetare och studenter. Syftet är också att reflektera över hur detta påverkar samhället vi lever i här i Sverige, främjar det oss att skapa kontakt med nya människor från andra kulturer? Resultatet pekar å ena sidan åt att hedersvåld i Sverige är ett nytt och svårt begrepp som vissa hävdar har med kultur att göra, och som förekommer i enstaka grupper i vissa samhällen i världen, men som nu i större utsträckning nått Sverige och Norden i och med den ökade asylinvandringen. Å andra sidan, finns det de som uttrycker att hedersvåld inte är kulturellt betingat, utan menar att det inte är annat än "vanligt" våld mot kvinnor, och somliga hävdar till och med att "hedersvåld" är en svensk konstruktion. Just den kontroversiella uppfattningen om hedersvåldets vara eller icke vara har jag också valt att ta fasta på.

 • 1062.
  Azimi, Rahima
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Olofsson, Maria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Fysiska aktiviteter i förskola: En intervjustudie med 5 förskollärare och 2 förskolechefer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur förskolepersonalen ser på strukturerade och ostrukturerade fysiska aktiviteter i förskolan samt vad de har för uppfattning och erfarenheter av rörelseaktiviteter. Metoden som vi använde i studien var kvalitativa intervjuer med förskolepersonal från fem olika förskolor. I tidigare forskning kan det utläsas att barns övervikt ökar men fysiska rörelseaktiviteter hjälper barnen att motverka övervikt. Fysiska aktiviteter ger barnen grunden till bättre hälsa, både den psykiska och fysiska. Resultatet visar att både förskollärarna och förskolecheferna hade positiva åsikter angående fysiska aktiviteter, fast det kändes att det är en utmaning för förskollärare att utföra de planerade aktiviteterna som andra aktiviteter. Undersökningen visar att rörelse kommer spontant och ibland behövs det inte planering, eftersom det bara kommer, men ändå visar resultatet att planering bör finnas för att inte lärandet ska försvinna i aktiviteterna. Det som framkom är att närmiljön har en stor betydande roll för barns fysiska aktiviteter, för att den inbjuder barnen till mer lek och rörelse.

   

  Nyckelord: rörelse, fysiska aktiviteter, hälsa, lärande och förskola.

   

  Keywords: movement, physical activity, health, learning and preschool.       

 • 1063.
  Aziz, Bahoz
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  Erfarenhter och uppfattningar kring arbete med hälsofrämjande kulturinsatser för asylsökande och nyanlända barn och ungdomar: En intervjustudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to describe experiences and perceptions of ongoing work with health promotion cultural inserts in four different associations in Gavle municipallity for asylum seekers and newly arrived children and adolescents. The method used was a descriptive empirical qualitative interview with a phenomenological research effort. Five interviews were conducted with four women and one man, from four associations in Gavle municipality. The interviews were transcribed verbatim and analysed with a thematic analysis. The result showed that the staff's perceptions about their work were that the work being conducted was a good method of promoting well-being and contributing to a sense of context for remedying mental ill health. Cooperation with community actors was also a key in their work and made it possible to reach the children and adolescents who were the target group for health-promoting cultural activities. The difficulties perceived were lack of economics, information and structural changes, which made it difficult to implement, follow up and continue their work. The conclusion was that the work with health promoting activities was perceived as a method of integration as well as promoting health. There was also a consensus that the work performed had a good effect in bringing children and young people's families closer to the Swedish society. The obstacles discovered were structural changes, lack of information and too little of economy. One key to success was the cooperation in the local community which made it possible to reach the group.

   

   

 • 1064.
  Azoba, Cosmos
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Munezero, Ange
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Professionals' View on Social Integration of Young People with Immigrant Background in the Labour Market In Sweden2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is twofold. First, the study aims to investigate how employment agency officers, in both public and private agencies, perceive how they help young people with immigrant background to access the labour market. Secondly, the study aims to investigate these professionals’ perspectives on the possibilities and barriers faced by young people with immigrant background in their process of labour integration.

  A qualitative study, with face to face semi - structured interviews was conducted with five professionals from both the public and private sector of the Swedish work agency in one municipality in mid Sweden. A social constructivist perspective and empowerment and advocacy theory were used. The results show the importance of the Swedish language and its importance to establish social contacts in the process of finding jobs and integrate. The results also show other difficulties immigrants may face in the labor market such as regulations laid by employers or recruiters as requirements such as being fluent in Swedish language. According to the professionals, the youth immigrants with educational background have an easier access to integration. With "Nystartsjobb" (new start job) the youth immigrants can build networks, increase their language knowledge, get references and experience and job benefits in case of job loss.

 • 1065.
  Back, Ingemar
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Hörberg, Annelie
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  En ordförandegrupps känsla av samanhang2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Back. I & Hörberg, A. (2009). A group of trade union leader’s sense of coherence Ccomposition in Education. Department of pedagogy, didactics and psychology. University of  Gävle In the economic crisis which strikes hard against the industry, trade union chairmen and leaders have vulnerable positions. In times when companies needs to reduce the number of employees because of diminishing orders the organized labors get a large Burdon to help in the process. The aim of this study is to investigate a group of trade union leaders, find out their sense of coherence, also known as SOC., and to look for health factors. The results of interviews and questionnaires show that the sense of coherence in the group is on a relative high level in spite of threat and stress. A main reason to this high sense of coherence in the group is that they feel that their efforts are important and that they have support from the members.

 • 1066.
  Back, Jenny
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Forsberg, Sofie
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Bild och musik i förskolan: ett medel för att utveckla barns förmågor?2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bild och musik är två estetiska former som är mycket framträdande i förskolans verksamhet. Finns medvetenhet och förståelse hos pedagogerna om hur arbetet med dessa två former kan stödja barnet i dess utveckling?

  Studiens syfte är att ta reda på och undersöka hurvida pedagoger på olika förskolor och inom olika åldersgrupper har en medvetenhet och ett syfte med arbetet runt bild och musik. Arbetar pedagogerna med dessa två former i ett utvecklingsperspektiv eller används det endast som ett tidsfördriv utan närmare eftertanke? Studiens forskningsfrågor berör hur pedagogerna arbetar med bild och musik, vad pedagogerna anser att de vill få ut av arbetet med de två formerna samt vidare om de anser sig ha ett syfte med arbetet ur ett utvecklingsperspektiv. Tidigare forskning rörande området visar att bild och musikaktiviteter på flera sätt kan användas som medel för att stärka och utveckla barnet inom olika sidor som till exempel dess sociala utveckling, kognitiva och språkliga erövrande. Tidigare forskning visar även på att pedagogen har en betydande roll i arbetet med dessa två former där man framhåller planering och medvetenhet med arbetet som viktiga utgångspunkter.

  Undersökningens metod består av en enkätstudie med elva frågor som berör pedagogers medvetenhet och synsätt på bild och musikaktiviteter. Enkäterna har besvarats av elva stycken pedagoger på fem olika avdelningar på tre olika förskolor. Pedagogerna på de olika avdelningarna ombads att enskilt svara på enkäten. Undersökningens resultat visar att pedagogerna har mycket varierande svar på varför man bör arbeta med bild och musik och i vilken utsträckning man bör ha klara syften inför dessa aktiviteter. Vidare visade även undersökningen på att fler pedagoger inom samma avdelning svarat mycket olika på en del av enkätens frågor.

  Undersökningens slutsatser kan sammanfattas med att pedagogerna som deltagit i undersökningen synes ha medvetenhet och insikt i arbetet med bild och musik med barnen. Pedagogerna verkar veta varför de arbetat med formerna och har klara utformade syften. 

 • 1067.
  Back, Stéphanie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Dahlqvist, Emelie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Material som verktyg i barns språkutveckling: En intervjustudie avseende några förskollärares språkutvecklande arbete2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barn behöver stöd för att utveckla sin språkutveckling. Syftet med denna studie är att erhålla kunskap om hur några förskollärare arbetar med språkutveckling, vilket material de använder och hur de använder det. I studien undersöks även hur de stödjer språkutvecklingen för barn med annat modersmål. Genom att intervjua sju förskollärare från fem förskolor om detta erhålls kunskap om hur de arbetar och vilket material de anser stödja barns språkliga lärande. TAKK, babblarna och böcker är några material som nämnts i intervjuerna.

 • 1068.
  Backeby, Elina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Thor, Lisa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Aktiva pojkar och passiva flickor - genusnormer i berättelser: En textanalys av tre läseböcker ur ett genusperspektiv2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolan har ett viktigt uppdrag att motverka traditionella könsmönster och främja jämställdhet. Syftet med denna studie är att undersöka hur tre av skolans läseböcker från tre olika decennier framställer kvinnor och flickor samt män och pojkar. De tre utvalda läseböckerna är Pojken och Tigern: en Sverige-saga (1986), Djurspanarna B (2001) och Nyckeln till skatten 3B (2013). Vi har även granskat om läseböckerna svarar mot de aktuella läroplanernas krav för demokrati och jämställdhet. För att kunna analysera empirin utgick vi från Hirdmans genusteori som handlar om isärhållning av könen och hierarkin där mannen framställs som normen. Studien genomfördes med en kvalitativ textanalys med kvantitativa inslag.

   

  Resultatet visar att endast en av de tre utvalda läseböckerna svarar mot den nutida läroplanens krav att motverka traditionella könsmönster. De andra två läseböckerna främjar snarare än motverkar traditionella könsmönster då män, pojkar, kvinnor och flickor tillskrivs egenskaper och handlingar som traditionellt förväntas utifrån deras könstillhörighet. 

 • 1069.
  Backe-Hansen, Elisabeth
  et al.
  Norwegian Social Research (NOVA), Department for Research on Childhood, Family, and Child Welfare, Norway.
  Højer, Ingrid
  Department of Social Work, Göteborg Universitet, Sweden.
  Sjöblom, Yvonne
  Department of Social Work, Stockholm Unversity, Sweden.
  Storø, Jan
  Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Child Welfare Program, Norway.
  Out of home care in Norway and Sweden – similar and different2013In: Psychosocial Intervention, ISSN 1132-0559, E-ISSN 2173-4712, Vol. 22, no 3, p. 193-202Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  An overview of the current situation in the out-of-home care in Norway and Sweden is presented in this article; also the development in later years is described and discussed. Socially, politically and culturally there are few differences between Norway and Sweden. Child protection and out-of-home placement of children and young people are integrated parts in the welfare state that are shared by the Nordic countries. It is a model that builds on principles of universalism and decommodification of social rights. The welfare model presupposes high public legitimacy for a high level of social expenditure. However the idea of marketization and privatization has also affected the welfare model in Sweden and Norway. Although there are more similarities than differences between the two countries' child protection systems, the article discusses some differences, for example the after care services, new groups of children and young people in the out-of-home care, like young unaccompanied asylum seekers. There are also some differences when it comes to privatization, the introduction of evidence-based methods in the child protection system and the tension between general and residual services for children and young people in the child protection system.

 • 1070.
  Backenhamn Ohlsson, Margareta
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development.
  Fysik genom musik: en introduktion av fysikaliska fenomen i förskolans vardag med stöd av ett arbetsmaterial och en lärarhandledning2013Independent thesis Basic level (professional degree), 210 HE creditsStudent thesis
 • 1071.
  Backer-Meurke, Anna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Gioeli, Tove
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Customer Satisfaction Drivers for Industrial Vending Systems: Evidence from the Manufacturing Industry2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem: Development of a firm’s offering is a vital weapon for competition. Obtaining knowledge on customer expectations and translating those into product development and superior service delivery is surrounded by prioritisation decisions. Industrial vending systems are proven to be a growing field in terms of deployments but have received little academic attention, especially regarding service quality perception to support customer-oriented innovation processes for suppliers, facilitating such decisions.

  Purpose: To identify key drivers of positive service quality perception and customer satisfaction as well as trust and commitment indicators for business-to-business industrial vending systems.

  Method: Through an explanatory approach, qualitative data on multiple cases was gathered. 14 in-depth semi-structured interviews were held with customers currently using a specific industrial vending system.

  Conclusion: Solution characteristics of industrial vending systems impact service quality perception through compliance with customer requirements. A total of 13 customer satisfaction drivers were identified for the investigated industrial vending system, the most important being efficiency, user-friendliness and timeliness. Further, the presence of individual- and company level trust in customer-supplier relationships positively impacts commitment intentions.

  Contribution: Adds novel knowledge on customer satisfaction for industrial vending systems and contributes with suggestions for managers on how trust and commitment affect customer satisfaction, which can be incorporated into the value promise design, product development and marketing strategies.

 • 1072.
  Backeskog, Sanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences. University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Lindberg, Sara
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies. University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  I väntan på Det goda livet: om några ungdomars och unga vuxnas föreställningar kring jaget, gruppen och samhällhet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka några ungdomars och unga vuxnas föreställningar kring vad som är ett gott liv utifrån ett delaktighets-, normalitets- och identitetsperspektiv. Trots att de flesta unga mår bra idag är det allt fler som uppvisar stressymtom (Ungdomsstyrelsen, 2007). Tänkbara förklaringar är att pressen i skolan tycks öka, samt att övergången mellan ungdomstid och vuxenliv sker allt senare i livet (ibid). Hälsa är ett brett begrepp Ewles & Simnett, 2005). Att etableras på arbetsmarknaden samt att känna delaktighet i samhället kan ses som viktiga hälsofaktorer för unga människor (Reine, 2009; Statens folkhälsoinstitut, 2010). Människans identitet och mående kan påverkas av hennes miljö, kultur och socioekonomiska status (Frisén & Hwang, 2006; Gillberg, 2010). För att få en förståelse om hur unga människor kan reflektera kring hur den närmsta omgivningen och samhällsstrukturer påverkar dem som individer - samt hur man kan se på Det goda livet - har tre halvstrukturerade fokusgruppsintervjuer gjorts där sammanlagt 11 personer fått diskutera kring ett antal frågeställningar. Uppsatsen har inspirerats av en hermeneutisk ansats. Vi har försökt sätta samman delar och helhet - och vår förförståelse, referenslitteraturen samt intervjupersonernas utsagor ligger till grund för resultatanalysen. Deltagarna i studien visade en längtan efter Det goda (vuxen) livet, men bilden av vad ett gott liv innebär varierade och påverkades av vilken miljö deltagarna befann sig i. Delaktighet sågs först och främst som en subjektiv känsla, och intervjupersonerna anser att det är samhällets ansvar att arbeta för att alla medborgare ska känna sig delaktiga. Vad gäller delaktighet i grupp påpekades att man som gruppmedlem bör vara ärlig och öppen. Alla intervjupersoner menade att de påverkas av de normer som finns i samhället. Några accepterade dem som självklarheter, medan andra upplevde normer om ”hur det ska vara” som pressande. De flesta såg den närmsta omgivningen som ett bollplank i identitetsskapandet, och menade att familj och vänner var viktiga stöd i deras livsval. I uppsatsens resultatdiskussion reflekterar vi över teman som vi tyckte var uppseendeväckande i resultatanalysen. En del deltagare verkar inte vilja sträva efter personlig utveckling, vilket litteraturen menar är en central faktor i människors liv. Uttrycket prestationsbaserad deltaktighet uppkom då vi, bland några deltagare, såg ett tydligt fokus  på hur känslan av delaktighet kan påverka individuella prestationer. Avslutningsvis diskuteras identitetsskapande genom avståndstagande, då några deltagare menar att de bildar sin identitet och sina värderingar utifrån vad de tycker är fel i omgivningen och samhället.

 • 1073.
  Backhouse, Camilla
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Kock, Matilda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  I det stereotypa blickfånget: En kvalitativ analys av huvudrollskaraktären Saga Norén i tv-serien Bron, ur ett genusperspektiv.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is a qualitative film analysis focusing on the main character Saga Norén in the popular tv series Bron, based on the male and female gaze. The essay highlights the topic of how a woman is expected to behave based on the prevailing gender roles, but also how she is perceived by others. The construction of gender and gender roles is a constantly relevant research topic, where the media's power to influence the audience plays an important role.

   

  The study is based on gender theories that relate to stereotypes, as well as the male gaze. For the analysis part of the study, an analysis tool was created based on Selby and Cowdery's three-stage model and mise-en-scène, using these theories as a foundation.

  The scenes selected for the analysis were sorted into four various categories based on recurring patterns. Each category was summarized in a short section, to be discussed in the final section.

   

  The result of the study shows that Saga Norén departs from how the stereotype female character is expected to behave. Her way of appearing, and the deviant behavior pattern also contributes to her not being perceived to exist in a position to please.

 • 1074.
  Backlund, Andreas
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Electronics.
  Konstruktion av ett automatiserat hybrid värmesystem2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport presenterar hur en konstruktionsuppgift av ett automatiserat hybrid värmesystem har genomförts. Två värmekällor skulle inkluderas i systemet, primärkällan var en fastbränslepanna på 30 kW. Och som sekundärvärmekälla ett solfångarsystem med totalt tio solfångarmoduler. Värmesystemet skulle värma en bostad, en maskinverkstad samt ett maskingarage. Temperaturregleringen skulle styras med hjälp av automatik. För att inhämta data på de befintliga byggnader som var berörda av projektet gjordes fysiska mätresultat på plats, studier av ritningar, litteratur, internet källor samt samråd med den externa handledaren.Detta gav i slutändan ett system som är uppdelat i två olika delsystem. Ett system med en fastbränslepanna, och ett system med solfångarmoduler. Den uppvärmda median lagras i fyra ackumulatortankar, varje enskild ackumulatortank har olika volym och väljes med hjälp av automatik. Automatiken sköts av en så kallad PLC, som står för Programmable Logic Controller (Eng.). Denna PLC styr hela systemets elektriska utrustning, vilket innefattar pumpar, reglerventiler, avstängningsventiler och temperatur inhämtning från sensorer. Som presentations metod av resultatet valdes att använda ritningar som kan hittas som större bilagor i denna rapport. Samtliga formler som har använts för att dimensionera systemet återfinns under teori avsnittet, med kortfattade kommentarer. Vissa moment har fler än en lösning, vilket ställer krav på att även klara av att göra analyser av olika lösningar samtidigt ta i beaktande den externa handledarens önskemål.

 • 1075.
  Backlund, Elin
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences. University of Gävle.
  Betongångest de Luxe: En Trädgårdsmästares examensarbete om barns kontakt med naturen.2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 points / 15 hpStudent thesis
 • 1076.
  Backlund, Helena
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Distriktssköterskans dokumentation av kroniska bensår i omvårdnadsjournalen2009Student thesis
 • 1077.
  Backlund, Kristin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Palm, Anna
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Korttidsfrånvaro i en offentlig organisation: En kvalitativ studie inom hemtjänsten2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to examine why the short-term absence had increased within home care in a public organization with focus on the psychosocial work environment. The study is based on nine interviews and the data were analyzed using a basic qualitative research. The results shows that the employees experienced time-pressured working days where the workload generally was considered to be too high. There was not always time for them to perform their duties during normal working hours and there were no margins for the unexpected events that often arose in the work. The employees felt that the community of the workgroup was good but felt a loneliness during the working day and wanted more shared time together. The conclusion was that the short-term absence had increased due to the high workload, a stressful work environment, and long periods of work without time off.

 • 1078.
  Backlund, Kristin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Östlin, Delia
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Transkulturellt perspektiv i sjuksköterskeutbildningen: en litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskestudenters och lärares upplevelser av transkulturell undervisning i utbildningen. Metoden som användes var en litteraturstudie som involverade 15 utvalda artiklar. Litteratursökningarna genomfördes i databaserna Cinahl och Medline (via PubMed). Resultatet visade att sjuksköterskestudenterna ansåg att de hade lite kunskap om kulturell omvårdnad och att de kände sig osäkra i sin roll som kulturellt kompetenta vårdare. De var positivt inställda till patienter med annan kulturell bakgrund men de såg bristande språkkunskaper som ett stort problem och efterfrågade mer kunskaper om hur teorier kan omsättas i praktiken. Studenter som hade genomgått en utbildning som infört kulturspecifika kurser och kursplaner hade högre kulturell medvetenhet än studenter som tagit del av utbildningar utan kulturspecifika kurser. Lärarna visade ovilja att lära ut kulturell omvårdnad på grund av bristande kunskaper om teoretiska modeller och osäkerhet över att göra uttalanden som kunde misstolkas. De såg också en ansträngande utmaning i att öka mångfalden i kurserna.

 • 1079.
  Backlund, Kristina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science.
  Höök, Jessica
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science.
  Erfarenheter av sjuksköterskeledd mottagning hos patienter med reumatoid artrit: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Background: Chronic arthritis rheumatism or rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory joint disease and is the most common arthritis disease, in which headache is joint pain. RA is present in all populations, with varying prevalence. In Scandinavia, the prevalence is approximately 0.7%. The ethnology of RA is a combination of genetic and environmental factors. Living with RA affect the patient physically, emotionally, psychologically and socially, meaning that the whole life situation is affected.

  Aim: The purpose of the literature study was to describe the experiences of nurse-led clinics for patients with rheumatoid arthritis and to present the study groups described in the articles included.

  Methods: A descriptive literature study

  Main results: Patients' experiences of nurse-led clinics were encounters in a warm, friendly and familiar atmosphere. The care was described as person-centered and competent provided and based on each individual's special needs. The nursing specialist skills were highly valued and described to create a sense of security for the patient. The nurse-led clinic was reported readily available, flexible and to create stability in the care. The accessibility also meant that the patients were aware of when and how to contact the nurse. The patient's experience was that good communication with the healthcare staff provided a mutual respect and instilled an increased patient confidence.

  Conclusion: The conclusion of this study was that nurse-led clinics could add value for the patient nursing care. This offered care represented familiarity, hope and confidence for the patients. To achieve added value, good communication and relationship are of the utmost importance, which in turn provide security and create a fundamental possibility in health-promoting care.

 • 1080.
  Backlund, Niroshani
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science.
  Almqvist, Lotta
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science.
  Transpersoners upplevelser av bemötande i vården: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1081.
  Backlund Rambaree, Brita
  Stockholms universitet, Sociologiska institutionen.
  Content in the Context of Welfare Configurations: A Comparative Institutional Analysis of Self-Reporting on Corporate Social ResponsibilityArticle in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper connects to research on the institutional determinants of corporate social responsibility (CSR) and examines corporate CSR agendas in the context of four differing national institutional arrangements for welfare. An analysis is presented of how self-reported CSR differs in content across two Western welfare states (UK and Sweden) and two emerging economies in the Global South (South Africa and Mauritius). The paper is based on original data collected from corporate self-reporting on CSR. Differences in content given to CSR across the four country contexts are discussed in terms of institutional complementarity and similarity between CSR and welfare configurations at the national level. The findings indicate that differences in self-reported CSR agendas are particularly evident between the two established economies on the one hand, and the two emerging economies on the other. These findings are analysed in terms of companies seeking legitimacy in the context of existing provisions for welfare, or the lack thereof.

 • 1082.
  Backlund Rambaree, Brita
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work. Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.
  Contextualising Constructions of Corporate Social Responsibility: Social Embeddedness in Discourse and Institutional Contexts2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  ‘Corporate social responsibility’ (CSR) and ‘socially responsible investment’ (SRI) have become predominant frameworks connecting business to society that have spread across the globe. They comprise a shared set of ideas and practices, such as those promoted in global reporting standards and by international organisations such as the UN Global Compact. Nonetheless, both are constructed and reproduced by companies in relation to context-specific social institutions, including norms and conventions shaping company engagement in social issues. Using a neo-institutionalist theoretical framework, the thesis examines constructions of social responsibility in discourse and within institutional contexts, across regions that are not often compared in the research terrain: two West European welfare states (Sweden and the UK) and two emerging African economies (South Africa and Mauritius). The purpose of the thesis is to add to the literature on CSR and SRI with a sociologically informed perspective that is comparative and connects institutional theory with social constructionism and a Foucauldian perspective on power. The thesis analyses how perceptions of CSR and SRI are constructed in relation to the social institutions that encase companies’ engagement with social issues, such as national level welfare configurations and the institution of financial investments. The main argument in this thesis is that CSR and SRI need to be seen as contextually constructed, in discourse and practice, in ways that draw the boundaries and set the conditions for company engagement with social issues.

  The thesis comprises three articles. Article 1 is a content analysis of company self-reporting on CSR and the article examines how the content given to CSR relates to broader welfare configurations and as such differs in four national settings across the divide between emerging African economies and Western welfare states. Article 2 is a discourse analysis that examines interpretative repertoires occurring in company self-reporting across the same set of four countries. The interpretative repertoires are analysed as discursive practices where power intersects with the production of knowledge on CSR. Article 3 focuses on SRI and examines responsible investing as a form of institutional work that institutional investors engage in. Based on an interview study with institutional investors in Sweden, the article analyses institutional work as a process that has the effect of both institutional creation and maintenance and it connects these institutional processes to the construction of meaning on SRI. In its entirety the thesis contributes a sociological perspective on how prevailing understandings of corporate social responsibility come into being and are reproduced.

 • 1083.
  Backlund Rambaree, Brita
  Stockholms universitet, Sociologiska institutionen.
  Discourse and power in the institutionalisation of corporate social responsibility (CSR): A comparative perspectiveArticle in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  This article examines how companies use discourse in corporate social responsibility (CSR) self-reporting to construct their engagement in social issues. Discourse is examined through the lens of ‘interpretative repertoires’ used in the reporting, which appear as recurrent habitual sets of explanations that are constitutive of CSR’s meanings. Using an innovative perspective that combines discursive institutionalism with Foucault’s notions of knowledge, power and discourse, the article examines how interpretative repertoires are used in self-reporting and how this has social consequences. The contribution to CSR research is both theoretical and empirical. Beginning with the assumption that context is an important aspect of how discourse is constructed, the empirical material includes company self-reporting from two emerging economy contexts (South Africa and Mauritius) and two advanced welfare states (Sweden and the UK). The analysis reveals the ways in which interpretative repertoires reflect how the versions of CSR are anchored in institutional contexts. How these repertoires are constructed also reveals how companies exercise power by constructing the conditions, and setting the boundaries, for company engagement in social issues.

 • 1084.
  Backlund Rambaree, Brita
  Stockholms universitet, Sociologiska institutionen.
  The institutional work of responsible investing: Institutional creation, maintenance and meaning constructionArticle in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  This article examines socially responsible investing (SRI) as a form of institutional work that institutional investors engage in. The lens of institutional work is applied to a qualitative interview study on how institutional investors in Sweden take part in SRI. The article shows that the practice of SRI involves both institutional creation and maintenance, through the creation of new practices as well as the maintenance of the existing institution of financial investments. As argued in the article, this dual institutional process has implications for the meanings given to SRI. By connecting institutional creation and institutional maintenance and linking them to meaning construction, this article contributes to the research on institutional work with an innovative analysis of how a concept is given meaning through the actions of institutional investors such as banks, pension funds, insurance companies and asset management companies, as well as the individuals within these organisations. 

 • 1085. Backlund Rambaree, Brita
  et al.
  Davies, P.
  Ponian, C.
  Rambaree, Komalsingh
  People in Micro Businesses & The Blue Bay Marine Park: An Analysis of Knowledge, Attitudes and Perceived Benefits2008Conference paper (Other academic)
 • 1086.
  Backlund, Sandra
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering. Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem.
  Efficient improvement of energy efficiency in small and medium-sized Swedish firms2014Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This is a dissertation about efficient implementation of energy efficiency measures in small and medium-sized Swedish firms. The aim is to investigate the potential for economically efficient implementation of energy efficiency improvement measures in small and medium-sized firms. The thesis contains five papers that analyse different aspects that have been put forth in policy documents and academic debate as  methods to improve energy efficiency in non-energy intensive sectors.

  By reading policy documents, interviewing representatives of small and medium- sized firms and energy auditors as well as analysing data from the Swedish energy audit program, different aspects of energy management practices, energy services and energy audits are considered. The thesis is the product of an interdisciplinary context but economic theory is at the foundation of the analysis and has helped formulate questions and hypotheses that have been tested and explored with the data.

  The results show that while the potential for improving energy efficiency in the small and medium- sized sector in Sweden is large there are challenges to realizing it in each individual firm. There is potential for improving energy efficiency in the sector and not just for investments in new technology but also for adjusting existing machinery and changing behaviour, but costs for investigating the potential and implementing the measures are large relative to the improvement potential in each company. Energy management practices in this sector are lacking and energy services will only be demanded if reduction in production cost is estimated larger than transaction costs of the service. The Swedish energy audit program has led to the implementation of energy efficiency improvements in the participating firms but compared to other policy instruments it has been a less cost-efficient way to improve energy efficiency in Sweden.

 • 1087.
  Backlund, Sofia
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Avsättningsalternativ för avloppsslam utifrån effektiviserad slambehandlingsmetod i Avesta kommun: med fokus på hygienisering och miljömässig nytta2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sewage sludge contains nutrients, which should be returned to nature to create a so-called nutrient circulation. By optimizing sanitisation of sewage sludge with effective treatment methods, sewage sludge can be more appropriately disposed from a better economic- and environmental perspective. The aim of this work was to investigate and judge the efficiency of existing sludge treatment is possible to achieve a sufficent sanitation. Based on the streamlined sludge treatment method investigate the disposal options that is best suited for sewage sludge in Avesta town. A literature review was conducted to increase the knowledge and understanding of sewage sludge, its treatment and disposal. The case study is formed with qualitative method and information which has been collected from the scientific articles, authorities, reports, theses and personal contact as a complement to obtain a good understanding. Upgrading of mesophilic digestion of sludge at 37 ° C to thermophilic digestion at 55 ° C - 65 ° C means increased temperature; this requires more energy and hence increases energy costs. Components of the mesophilic digestion process need to be upgraded or replaced and therefore additional costs should also be considered. The advantages of the thermophilic digestion include short residence time, smaller digester and sludge becomes sufficiently disinfected. A future scenario is developed based on more efficient sludge treatment where two disposal options are most appropriate for the sewage sludge in Avesta town. Returning digestate to productive land is one of those suggested alternatives that allows phosphorus to be recovered and recycled. If not thermophilic digestion as streamlining is not effective enough for sufficient sludge sanitation, other complementary processes have to be introduced, for instance, composting drum or pasteurization. A full cost comparison between the existing sludge treatment and more efficient sludge treatment method is, however, almost impossible to be performed when all costs depend on the choice of components, factors and so on. This case study contributes with first-hand information that can provide greater opportunities for Avesta Vatten och Avfall AB to select the most appropriate options for sewage sludge disposal in Avesta town in the future.

 • 1088.
  Backman, Anneli
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Kläderna gör mannen: En studie om mäns förhållande till begreppet Estetisk Kompetens2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 15 points / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Denna uppsats är skriven utifrån ett genus perspektiv och behandlar främst mäns förhållningssätt och erfarenheter av skönhet och utseende inom yrkeslivet samt deras medvetenhet angående begreppet estetisk kompetens. Begreppet estetisk kompetens är relativt nytt och betonar vikten av utseendets betydelse inom arbetslivet. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur män förhåller sig till och är medvetna om vikten av skönhet och utseende samt betydelsen av begreppet estetisk kompetens inom arbetslivet.

  Metod: Arbetet har en abduktiv ansats som därefter har utgått från en kvalitativ datainsamlingsmetod genom intervjuer med ett flertal män. Materialet från de genomförda intervjuerna har därefter sammanförts med diverse olika informationskällor. Sedermera har respondenternas svar noga analyserats med relevant litteratur för att därefter finna en användbar teori.

  Resultat & slutsats: Begreppet estetisk kompetens var för majoriteten av männen något främmande och de allra flesta av männen som deltog i studien var av den uppfattningen att utseende var viktigt men att fokus skulle ligga på att vara lagom. Respondenterna som medverkade i undersökningen uppvisade även en hög grad av anpassningsförmåga gällande sitt utseende inom arbetslivet. Männens förhållande till skönhet, utseende och estetisk kompetens var i ambivalent till karaktären då majoriteten av respondenterna var osäkra på hur pass tillåtande det egentligen är för män att vara fåfänga.

  Förslag till fortsattforskning: Det skulle vara intressant att närma sig detta område, som är relativt svårbegripligt, från ett arbetsgivarperspektiv då det i grunden är arbetsgivaren, företaget eller den befintliga verksamheten som anger riktlinjer eller direktiv för hur man önskar att ens medarbetare skall se ut.

  Uppsatsens bidrag: Min förhoppning är att denna studie på sikt skall kunna bistå till att öka medvetenheten kring själva begreppet estetisk kompetens samt synliggöra vikten av skönhet och utseende inom arbetslivet.

 • 1089.
  Backman, Anneli
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Kvinna, Snygg och Smart: - Estetisk kompetens mer än koketteri på arbetsmarknaden2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: This thesis was primarily written from a gender perspective and deals mostly about women’s own experiences of beauty and looks in the workplace as well as their awareness regarding aesthetic skills. Aesthetic skill is a relatively new conception and emphasizes the importance of being aware of ones appearance at work. The main purpose of this thesis is to study different women views on beauty and appearances in the workplace and more closely look into the conception aesthetic skills.

  Method: Apart from studying different literature and other articles and notes about aesthetic skills was the main focus in this study the interviews that were conducted with a few selected women. All given materials, from both the interviews and from the literature had thereafter closely been monitored and compared in order to find a useful theory.

  Result & Conclusions: The women who took part in the survey were mostly of the opinion that appearance and good-looks do matter and are important in the workplace. However, their thoughts and experience of beauty, looks and aesthetic skills were a bit undecided. The conception aesthetic skills were for the majority of the women completely new but that had mostly to do with the name and not with what aesthetic skills really are. All of the women who took part in the survey were aware of what aesthetic skills really are about without knowing the full name of it.

  Suggestions for future research: Due to limitations regarding the number of women interviewed it would be far more interesting for future studies to emphasize more on men experiences and thoughts on beauty, appearance and aesthetic skills in the workplace. In doing so the thesis would be able to capture both a female and a male point of view regarding this phenomenon. It would also be interesting to look into how different employers perceive the importance of ones appearance in the workplace when it is mainly the companies and business that set standards and guidelines regarding how they want their employees to look.

  Contribution of the thesis: The main aim for this thesis was to contribute to enhanced awareness regarding the concept aesthetic skills and furthermore more closely study the importance of being good-looking in the workplace. I think that the phenomenon aesthetic skills are more than just a simple phenomenon and that this concept will be far more important in the future and therefore I do believe that this thesis could be of interest.

 • 1090.
  Backman, Ida
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Kurt, Victoria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Vägen till toppen: Vilka faktorer har betydelse för att nå en ledarposition?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: The way to the top: what factors are significant to reach a leadership position?

  Level: C-essay in the subject of business

  Author: Ida Backman & Victoria Kurt

  Supervisor: Stig Sörling

  Date: 2012 - May

  Aim: The purpose of this essay is to identify what it takes to achieve leadership positions in organizations. For example, is there a relationship between education and leadership qualities? We also want to find out if good leadership is something that is inborn or can be developed. We want to examine methods, educations and theories that help a person to become a successful leader. Is there a certain recipe to follow or is it all about chance?

  Method: The study is based on a hermeneutic approach. We have in our study interviewed five people with leadership positions. We asked open questions to find out as much as possible about their background. We have also reviewed preview studies on the subject. On these bases, we have drawn parallels and conclusions.

  Result & Conclusion: What we have found in our study is that personal qualities are something that proves to be of great importance, we see a clear link between theory and practice on this point. Inner motivation is a personal attribute that we have identified as a key success factor. We have further concluded that education is vital for success as a leader. Finally, we note that there are differences depending on which generation you belong to. The younger generation around 30 years old has a more conscious career plan than the older generation.

  Suggestions for future research: There is not much research about how to concretely go about to reach a management position. A proposal for future research is to more deeply study the phenomenon of Inner motivation. It is difficult to find scientific articles, literature and other studies in this area. This is an area that we have found to be very important to reach managerial positions.

  Contribution of the thesis: The study has contributed to an understanding of the importance of education and skills to reach senior positions, and that hard work does not go unnoticed. It takes energy and confidence, and even the "right" personality to reach the top.

  Keywords: Education, motivation, leadership skills, self-confidence

 • 1091.
  Backman, Jessica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Hellgren, Fanny
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Det machiavellistiska personlighetsdragets förekomst bland fastighetsmäklare: En studie med fokus på försäljningsprestationer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: The occurrence of the Machiavellian personality trait among real estate agents: A study focusing on sales performance

   

  Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration

   

  Author: Jessica Backman & Fanny Hellgren

   

  Supervisor: Jonas Kågström

   

  Date: 2019 - June

   

   

  Aim: The purpose of this research paper is to analyze the presence of the personality trait Machiavellianism among Swedish real estate agents and its impact on sales performances.

   

  Method: The study is based on a quantitative research method with a deductive approach. The primary data of this study is based on a questionnaire. The participants of this questionnaire are 106 registered real estate agents in Sweden. This data was subsequently analyzed in the program jamovi, which resulted in a descriptive analysis, a correlation analysis and a factor analysis.

   

  Result & Conclusions: The result shows that the degree of Machiavellianism negatively affects the investigated real estate agents to all sales performance measures. Furthermore, the result shows that people with a high degree of Machiavellianism thinks to a greater extent that it is okay to use cap prices, front man and to withhold information, to the extent that it occurs. Generally speaking, the participating real estate agents consider that it is not okay to use cap prices, front man and to withhold information. Furthermore, the degree of Machiavellianism is relatively low among the investigated real estate agents.

   

  Contribution of the thesis: The study has contributed to understanding the occurrence of the Machiavellian personality trait among the investigated real estate brokers and how this personality trait affects their sales performance.

   

  Suggestions for future research: In order to gain a deeper understanding of Machiavellianism's influence on sales performance, it would have been interesting to compare how Machiavellianism appears in different cultures in relation to sales performance. To increase the understanding of the subject further, a proposal is to investigate how the degree of Machiavellianism appears in different sales industries.

   

  Key words: “Machiavellianism”, “the dark triad”, “real estate”, “sales performance” and “sales”

 • 1092.
  Backman Linda- Marie, Nilsson Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Psykosocial arbetsmiljö på äldreboenden: En intervjustudie med verksamhetschefer och undersköterskor2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi informeras mer eller mindre dagligen om hur dåligt ställt det är bland äldre som bor på äldreboenden i Sverige. Däremot talas det inte ofta om hur personalen mår och trivs på sin arbetsplats. Syftet med studien var att undersöka upplevelser av psykosocial arbetsmiljö bland verksamhetschefer och undersköterskor som arbetar på äldreboenden. Urvalet bestod av tre verksamhetschefer och fyra undersköterskor som arbetade på två äldreboenden i en kommun i mellersta Sverige. Metoden som användes i denna studie var intervjuer som genomfördes med en intervjuguide. Resultatet visade att både verksamhetscheferna och undersköterskorna upplevde krav i sitt arbete, dock på olika sätt. Gällande upplevelsen av stöd och hjälp från kollegor, visade det sig att majoriteten av respondenterna upplevde sig ha det, dock med undantag från en verksamhetschef som arbetade mycket ensam. Att arbeta på ett äldreboende, upplevdes som stressigt och ibland psykiskt påfrestande bland samtliga respondenter.

 • 1093.
  Backman, Marlena
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för psykologi.
  Ungdomars hälsa, livskvalitet, socioekonomiska status och upplevelse av kontroll i vardagen2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att undersöka den hälsorelaterade livskvaliteten hos elever på högstadiet samt hur denna förhåller sig till elevernas socioekonomiska status och upplevelse av kontroll. 154 elever från fyra olika kommunala skolor i Sverige besvarade ett formulär gällande deras hälsa, livskvalitet och känsla av kontroll. Eleverna delades in i olika grupper, hög/låg-SES, beroende på medelinkomsten i deras kommun. Resultatet visar på en signifikant skillnad i elevernas HRQoL. Högre grad av kontroll visades vara förknippat med bättre hälsa. Ingen skillnad i HRQoL beroende på eleverna SES upptäcktes. Inte heller några signifikanta interaktionseffekter mellan de två variablerna kontroll och SES.

 • 1094.
  Backman, Mathilda
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electrical Engineering, Mathematics and Science, Mathematics.
  Se mig!: En studie om matematiskt särskilt begåvade elever2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utforska vilka uppfattningar lågstadielärare har av matematiskt särskilt begåvade elever, samt undersöka vilka arbetssätt lärare har för att motivera och stimulera de här eleverna i matematik. Studien har en metod med kvalitativ ansats med en fenomenografisk och fenomenologisk inriktning. Datainsamlingsmetoden för studien är intervjuer. Fyra lärare intervjuades och de är alla något så när överens om att matematiskt särskilt begåvade elever skiljer sig från andra elever, samt på vilket sätt de gör det. Lärarnas uppfattningar av matematiskt särskilt begåvade elever överensstämmer även med tidigare forskning gällande ämnesområdet. Samtliga lärares arbetssätt innehåller extra anpassningar för de här eleverna och största skillnaden som kunnat urskiljas mellan arbetssätten är huruvida de även innehåller särskilt stöd. Till viss del överensstämmer dessa uppfattningar även med tidigare forskning då det även där råder oenigheter om matematiskt särskilt begåvade elever ska differentieras eller inte.

 • 1095.
  Backman, Michael
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Världslitteraturen i det svenska klassrummet: En diskursanalys av det litterära urvalet i läromedel inomsvenskämnet i gymnasiet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka tre läroböckers skönlitterära urval, samt undersöka hur läroboksförfattarna motiverar sina skönlitterära urval. Studien använder även metoden diskursanalys genom att undersöka läromedlen med en kvalitativ textanalys i syfte att synliggöra bakomliggande kanondiskurser. Studien analyserar även Skolverkets kunskapskrav gällande skönlitteratur utifrån en postkolonial litteraturteori.     Resultatet visar att samtliga tre läroböcker till stor del presenterar västerländska författare även om enstaka icke västerländska författare ibland nämns. Två av läroböckerna har även fokus på litteraturhistoria och har delat in skönlitterära verk i epoker i sin framställning. Det västerländska kanondiskursen i kombination med epokframställningen är enligt studien en bidragande orsak till att läroböckerna inte lyfter in annan litteratur från andra delar av världen. Den litteraturhistoriska inriktningen tycks enligt studien lägga fokus på Europa och västvärlden och stänger ute annan litteratur från andra delar av världen, vilket även studiens postkoloniala teorier visar. Resultatet av analysen av Skolverkets kunskapskrav visade på vissa vaga och svårdefinierade termer. Skolverket använder termer som ”internationell litteratur”, ”epoker” och ”idéströmningar” när de skall beskriva litteraturen. Vid en mer djupgående analys av termerna, och med hjälp av teorierna om kanon och världslitteratur, fanns ett visst stöd för att läroplanen bidrar till en litteraturhistorisk epokinledning med västerländsk inriktning. Vilket i sin tur även påverkar läroböckernas framställning och presentation av skönlitterära verk.

 • 1096.
  Backman, Sara
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Linde, Lillian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Pedagogisk dokumentation som dilemma2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1097.
  Backström, Andreas
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Gefle Baptistförsamling 1880-1906: social sammansättning och moralisk disciplinering2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Min hypotes är att Gefle Baptistförsamlingen borde vara en arbetarförsamling. Mitt huvudsyfte är att göra en social klassificering av Gefle Baptistförsamling vad gäller klass, kön och ålder. Ett annat syfte är att undersöka vad Gefle Baptistförsamling ansåg vara viktig information om sina medlemmar samt att undersöka om vilka medlemmar som blev uteslutna från församlingen och varför. Klassificeringsschemat har hämtats från Sven Lundkvist och tillägg på schemat har gjorts av mig själv och Udd. Arbetarklassen utgjorde liksom kvinnorna en stor majoritet i församlingen, medan styrelsen utgjordes av män, troligen från medelklassen. Snittåldern hos medlemmarna stiger markant under en 20 års period. Det är framförallt unga män från arbetarklassen som blir uteslutna ur församlingen för världsliga nöjen och synd. Avhållsamhet från alkohol, sex och nöjen såsom kortspel predikas från församlingen. Församlingen skapade egna moraliska lagar som inte gällde de övriga i samhället. Det var viktigast för församlingen att veta när och var medlemmarna blivit döpta samt medlemmarnas namn. Från år 1880 fram till någon gång under 1890-talet var det viktigt för församlingen att veta männens yrke samt kvinnornas yrke eller civilstånd, någon gång under 1890-talet slutar församlingen bry sig om medlemmarnas yrke och istället blev det civilståndet som avgjorde medlemmarnas ”karakter”.

 • 1098.
  Backström, Andreas
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Idrottsföreningar i Gävleområdet under folkhemmets första decennier 1945-1960: En komparativ studie om idrottsföreningars sociala sammansättning och uppfostrande betydelse2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats tar sin utgångspunkt i folkrörelsebegreppet och behandlar idrottsrörelsen som en folkrörelse under ”folkhemmets” första decennier 1945- 1960. Idrottsrörelsen har av Jan Lindroth beskrivits som relativ ideologilös, medan Johnny Wijk menar att idrotten har en tydlig konsensusideologi. Syftet med denna uppsats är dels att undersöka hur den sociala sammansättningen utifrån klass och kön såg ut i styrelsen och bland medlemmarna i Gefle IF och IFK Gävle och om den förändrades något under perioden 1945-1953/1954, dels att undersöka hur Gefle IF och Valbo AIF såg på ungdomen och sin roll som ungdomsfostrare för att besvara om idrotten kan benämnas som ideologilös eller om det fanns en ideologi bakom fostrande av ungdomen och om denna kunde skilja sig åt.

  Begreppet hegemoni är ett central för denna uppsats. Bakgrunden visar att en mängd förändringar skedde i det svenska samhället under mellankrigstiden och många av dessa var positiva för idrottens fortsatta expansion och popularitet. Uppsatsens källor är föreningarnas medlemsmatriklar/medlemskort, verksamhetsberättelser och olika jubileumsskrifter eller jubileumsdokument. Forskningsläget visar att åtskillig forskning om idrottsrörelsen har bedrivits, varav mycket angränsar till denna uppsats, men Johnny Wijk menar att det finns åtskilligt att fylla på i forskningsväg beträffande idrottens historia efter andra världskriget och Jan Lindroth påvisar att ytterst lite är känt om idrottsrörelsens sociala sammansättning.

  I metoden som använts i undersökningen av den sociala sammansättningen i Gefle IF och IFK Gävle har ett klassificeringsschema använts som har hämtats från Sven Lundkvist och modifierats dels av Kristina Udd, dels av Andreas Backström. Till den kvalitativa delen av undersökningen som rör Gefle IF:s och Valbo AIF:s syn på ungdomen och sin roll som ungdomsfostrare har jag använt mig av en metod som kan benämnas som en komparativ dokumentanalys.

  De teoretiska utgångspunkterna i denna uppsats är hämtade från Ferdinand Tönnies samhällsteori om Gemeinschaft och Gesellschaft, samt från Antonio Gramscis teori om begreppet hegemoni. Gramsci menar att borgerligheten inte behållit makten i samhället genom ekonomiska resurser eller politik utan genom kontrollen av ideal och idéer som de fört till de övriga klasserna genom exempelvis idrottsrörelsen. Uppsatsen utgår från en hypotes om att den borgerliga hegemonin inte utmanas i Gefle IF, men att den utmanas i IFK Gävle. Detta för att Gefle IF är äldre som förening än IFK Gävle och för att Gefle IF grundades av förmögna människor, medan ungdomar grundade IFK Gävle.

  Resultatet visar att Gefle IF både år 1945 och 1953 hade anslutna medlemmar från samtliga samhällsklasser, med en dominans av medelklassen i både föreningen och i dess styrelse (i styrelsen fanns inte en enda ledamot från arbetarklassen, men från överklassen). Utifrån en genusaspekt kan det sägas att föreningen hade få kvinnor anslutna, men väl en kvinna i styrelsen år 1953. IFK Gävle hade också anslutna från samtliga samhällsklasser år 1945 och 1953, med arbetarklassen som dominerande klass. Styrelsen domineras år 1945 av medelklassen, men med inslag av överklassen och en från arbetarklassen. År 1954 låg medelklassen på samma nivå i styrelsen som tidigare, men arbetarklassen och studerande hade ökat på bekostnad av överklassen. Beträffande genusaspekten hade föreningen många kvinnor anslutna år 1945, men år 1953 hade de tappat en stor mängd anslutna kvinnor och inte en enda kvinna fanns i styrelsen under undersökningsperioden.

  Gefle IF och Valbo AIF hade en positiv syn på ungdomen. Bägge föreningarna ansåg att idrottsrörelsens och således deras eget syfte var att fostra ungdomen. Dessutom proklamerade Gefle IF och Valbo AIF att de hade målen och verktygen för att lösa ”ungdomsproblemen” men att de behövde medlen. Det som skilde föreningarna åt var att Gefle IF hade en mer själv påtagen fostransroll och inte samarbetade med någon myndighet eller med kommunen i sitt arbete med ungdomen. Valbo AIF hade dock ett nära och uppskattat samarbete med Valbo kommun. Ideologin bakom fostrandet av ungdomen i Gefle IF kan sägas vara den borgerliga ideologin, medan Valbo AIF hade ”folkhemsideologin” som bakgrund vid fostrandet av ungdomen.

 • 1099.
  Backström, Andreas
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Livsåskådningar i religionsundervisningen: en granskning av livsåskådningar i läromedel med utgångspunkt i aspekterna utrymme, beskrivning och kunskapssyn2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Religionsämnets utformning har sedan 1950-60-talet varit en del av en större politisk debatt i Sverige. Dagens kursplan för kursen Religionskunskap A på gymnasiet visar att eleverna både skall studera religioner och (icke-religiösa) livsåskådningar. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilket utrymme livsåskådningar har i några läromedel, samt hur livsåskådningarna beskrivs och vilken typ av kunskap om dessa som förmedlas.

  Min hypotes är att livsåskådningar är underordnade religioner i de läromedel jag granskat. Definitionen av begreppet livsåskådning hämtas från Anders Jeffner. Forskningsläget visar att det bedrivits lite forskning om livsåskådningar i läromedel. Metoden har jag själv skapat med inspiration från Kjell Härenstam. Analysen av kunskapssynen har sin utgångspunkt från Härenstam och är uppdelad i den hermeneutiska och den positivistiska kunskapssynen.

  Resultatet visar att livsåskådningar är underordnade religioner i samtliga läromedel, samt att beskrivningen av livsåskådningar i samtliga läromedel utom Relief bygger på den positivistiska kunskapssynen. ”Helheten” som finns när författarna beskriver kristendomen saknas vid beskrivningen av livsåskådningar, eleverna får i de läromedel jag granskat bara en fragmentarisk bild av livsåskådningarna. Detta trots att samtliga författare gör skillnad på begreppen religion och livsåskådning. Trots att kursplanerna idag inbjuder till en icke-konventionell religionsundervisning, så tar inte läromedel som används i dagens gymnasieskola den möjligheten.

 • 1100.
  Backéus, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Att landa på månen och i skolan: Drama som estetisk lärprocess2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie med hermeneutisk ansats har som syfte att åskådliggöra och konkretisera begreppet estetiska lärprocesser, sett genom drama som metod i ämnesundervisning. Forskningsfrågorna är Hur kan estetiska lärprocesser förstås genom drama som metod i ämnesundervisningen? och Vad krävs av drama för att estetiska lärprocesser ska uppstå? Deltagande observationer samt två intervjuer har genomförts för att undersöka ett projekt där drama använts sommetod för tema Rymden i årskurs två. Mot en bakgrund av sociokulturell teori om lärande samt Lindströms modell för estetiskt lärande görs tolkningen att estetiska lärprocesser kan uppstå i drama som metod i ämnesundervisning när extra stor vikt läggs vid de tre delarna reception, produktion och reflektion samt när en fiktiv situation skapas tillsammans med deltagarna, genom t.ex. lek, berättande och känslor, så att en upplevelse av estetisk fördubbling blir möjlig.

19202122232425 1051 - 1100 of 18812
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf