hig.sePublications
Change search
Refine search result
19202122232425 1051 - 1100 of 19577
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1051.
  Attorps, Iiris
  et al.
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Kellner, EvaUniversity of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för naturvetenskap.
  Conceptions and beliefs in mathematics and science education including MAVI XIII2008Conference proceedings (editor) (Other academic)
 • 1052.
  Attorps, Iiris
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Kellner, Eva
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Biology.
  School-University Action Research: Impacts on Teaching Practices and Pupil Learning2017In: International Journal of Science and Mathematics Education, ISSN 1571-0068, E-ISSN 1573-1774, Vol. 15, no 2, p. 313-330Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to describe a design and implementation of a school-university action research project about teaching and learning biology and mathematics in primary school. Nine teachers in grades 1 to 6, in collaboration with two researchers, were using content representation (CoRe) in learning study (LS)-inspired cycle as pedagogical tools when planning, implementing, and reflecting on lessons and pupil learning. By using pre- and post-tests, the teachers acquired knowledge about pupil subject-specific knowledge and learning. Some examples are given on how the tools in the project influenced the teaching practices and pupil learning. This research design brought together university and school practitioners to work collaboratively in a professional learning community, which developed teaching and learning in biology and mathematics.

 • 1053.
  Attorps, Iiris
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Nordlander, Edvard
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Electronics.
  Nordström, Göran
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Physics.
  MST education in Swedish preschool2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The present study is part of the EU-Fp7 project SECURE. The research question in the present study is: How is the current Swedish MST curriculum for preschool implemented by the teachers, and perceived by the 5-year old learners?

  The introduction of a revised preschool curriculum in 2011 has given MST a prominent place in Swedish preschool, and may be intended by the authorities to change the weak positions and declining trends in the PISA and TIMSS surveys for Swedish school children. The new teaching task seems to be highly appreciated by the preschool teachers. However, the curriculum is quite ambitious, and a major concern is how the implementation will be done. The concept of ”emergent science” is discussed in order to induce positive attitudes towards MST.

  In this study, semi-structured interviews with teachers in 15 Swedish preschools are the main source of information combined with some interviews with learners and photographic materials. The method for the analysis uses a category system of which results from some of the categories are reported.

  The preschool teachers are aware of the new role as teachers rather than just child minders. The revised curriculum seems to increase the self-confidence for MST of the learners as well as the teachers. The teachers say that the learners are interested in MST and that it is a case of catching opportunities, which may lead to emergent science. The 5-year old learners confirm that they like the activities related to MST.

  Working with hypotheses and storyline activities is shown as an example how emergent science can be promoted in 5-year old children. Activities connected to ”emerging science” have been common in Swedish preschools for some time, but after the implementation of the revised curriculum teachers also verbalize this for themselves and the learners.

 • 1054.
  Attorps, Iiris
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Nordlander, Edvard
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Electronics.
  Nordström, Göran
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Physics.
  MST-utbildning i den svenska förskolan2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Svenska elever hamnar efter i PISA- och TIMSS-undersökningarna. I matematik har matningarna visat på sjunkande kunskaper sedan början av 2000-talet och i naturvetenskap ligger de svenska eleverna ständigt under det internationella genomsnittet. Detta är alarmerande för landet och skälen bör utredas.Som en del i EU-projektet SECURE inom ramprogrammet Fp7 presenteras resultat från lokal forskning om genomförandet av MST-kursplanerna och attityder till ämnena bland lärare och elever. Med MST avser vi matematik, naturvetenskap och teknik. Intervjuer och enkäter har utförts bland lärare och elever i 47 klasser i 15 skolenheter i några mellansvenska kommuner. De åldersgrupper som studerats är elever från åldersgrupperna 5, 8, 11 resp. 13 år. Vi fokuserar här på förskolans verksamhet, d.v.s. arbetet med 5-åringar.Som en följd av införandet 2011 av en reviderad läroplan för förskolan, kan vi se att MST har fått en framträdande plats i den svenska förskolan som verkar vara mycket uppskattad av förskollärarna. I den reviderade läroplanen framgår att förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling, samt stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. Exempel på hur de skall gå tillväga finns också i läroplanen. Detta kan i praktiken uppfattas som en informell tidigareläggning av den obligatoriska skolan i Sverige, eftersom förskolan inte är obligatorisk men utnyttjas av de allra flesta. Det skulle därmed kunna innebära en vändpunkt för resultaten i grundskolan och förhoppningsvis ge avtryck i kommande PISA- och TIMSS-undersökningar.De förskollärare som intervjuats är medvetna om vikten av att undervisa MST i förskolan. Detta tydliggörs av några uttalanden från intervjuade förskollärare. 'Det som är nytt nu är att man pratar om lärare och att vi utbildar barnen.' 'Det här lärandet är för livet. Det är inte bara för individen. Verksamheten på förskolan bidrar till hela samhällsutvecklingen.' Även föräldrarnas förväntningar på förskolan har förändrats. 'Föräldrarna uppskattar resultaten i matematik och ser förskolan som en skolform snarare än förvaring av barn.'I denna presentation ges exempel på hur MST-ämnena undervisas på ett integrerat sätt i förhållande till den praxis som råder i svenska förskolan, samt i förhållande till ålder och mognad hos barnen.

 • 1055.
  Attorps, Iiris
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Tossavainen, Timo
  University of Eastern Finland.
  Erfarenheter av ”Learning Studies” som ett pedagogiskt verktyg i skola och högskola2010In: Toisensa kohtaavat ainedidaktiikat [ Möte med ämnesdidaktik] / [ed] E. Ropo, H. Silfverberg & T. Soini, TampereTampereen yliopistopaino Oy - Juvenes Print, 2010, p. 25-33Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  I detta dokument diskuterar vi pågående projekt i matematikdidaktik vid Högskolan i Gävle. Syftet med projektet är att utveckla och testa metoder för att förbättra lärande i matematik från förskolan till universitetsnivån. Dessutom är syftet att utveckla en forskningsmiljö för lärande i matematik som kan fungera som en plattform för att utveckla lärarnas kompetens i matematik. Den övergripande forskningsfrågan är: Hur påverkar lärarens sätt att hantera lärandeobjekt (t.ex. funktionsbegrepp, integralbegrepp etc.) i klassrummet elevens/studentens lärande? Vilka är de kritiska aspekterna för studenternas lärande? Som ett teoretiskt ramverk använder vi Learning Study modellen designad av Marton et al. (2004). Modellen bygger på variationsteorin (Marton et al. 2004), som härrör från den fenomenografiska forskningstraditionen och som introducerades i Sverige under senare delen av 1960-talet och i början av 1970-talet. Resultaten av studierna antyder bl.a. att det är betydligt enklare att hitta olika typer av konkreta men användbara representationer av lärandeobjektet i undervisningen av den elementära matematiken jämfört med undervisningen av den högre matematiken. Troligen beror det på att universitetsmatematik är mer abstrakt och bygger på den tidigare erhållna kunskapen.

 • 1056.
  Attorps, Iiris
  et al.
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Tossavainen, Timo
  University of Eastern Finland, Finland.
  Is there always truth in equation?2009In: Nordic Research in Mathematics Education. Proceedings from NORMA 08 / [ed] C. Winsløw, Rotterdam: Sense Publishers , 2009, p. 143-149Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study we analyse conceptions that prospective teachers in mathematics have about equations and how these conceptions are related to the truth value (of mathematical statements). Our phenomenographic research reveals that there exists a large variety of fundamentally different conceptions about equations and that in students’ actual concept image of equation it is commonly assumed that a mathematical expression must possess the truth value ‘true’ in order to be an equation in spite of the fact that any consideration related to the truth value only rarely appears in concept definitions given by students.

 • 1057.
  Attorps, Iiris
  et al.
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Tossavainen, Timo
  Is there equality in equation?2007In: European research in mathematics education 5: proceedings of the Fifth Congress of the European Society for Research in Mathematics education : Larnaca, Cyprus 22- 26 February 2007, 2007Conference paper (Refereed)
 • 1058.
  Attorps, Iiris
  et al.
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Tossavainen, Timo
  University of Eastern Finland, Finland.
  On the equivalence relation in the students' concept image of equation2009In: Perspectives on Mathematical Knowledge: Proceedings of MADIF6, The 6th Swedish Mathematics Education Research Seminar Stockholm, January 29-30, 2008 / [ed] C. Bergsten, B. Grevholm & T. Lingefjärd, Linköping: LiU-Tryck , 2009, p. 118-119Conference paper (Refereed)
 • 1059.
  Attorps, Iris
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Hector, Sören
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Radić, Mirko
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Creating the patterns of variation with GeoGebra when teaching derivative graphs for first year engineering students2015In: International Journal of Engineering ,Science and Innovative Technology, ISSN 0949-149X, E-ISSN 2277-3754, Vol. 31, no 6, p. 1605-1612Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present study investigates how technology assisted and designed teaching influences engineering students’ understanding of the connection between the graph of a function and its derivatives. An engineering student group (n = 27) was taught with the assistance of GeoGebra while a control group (n =20) was taught in a traditional way. The data of the study consist of the documents and photos of the observation of two lectures and the students’ answers to the pre and post tests. In our theoretical framework we discuss the distinction between conceptual and procedural knowledge. When creating the teaching sequences we applied variation theory. In the analysis of the students’ pre and post tests results we applied statistical methods. Our experiment revealed that the GeoGebra-assisted teaching design created more opportunities for students to grasp the connection between a function and its derivatives.

 • 1060. Order onlineBuy this publication >>
  Attorps, Iris
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Radic, Mirco
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Mathematics.
  Variationsteoretiskt perspektiv på matematikundervisningen2016In: Ämnesdidaktiska utmaningar - inom matematik, naturvetenskap och teknik / [ed] Mikael Björling, Gävle: Gävle University Press , 2016, 1, p. 15-26Chapter in book (Other academic)
 • 1061.
  Audi, Abdelrahman
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Jordá, Nathalie
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Effektiviserad orderhantering av förrådsinköp: En fallstudie på BillerudKorsnäs2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Successful organizations are constantly working to improve and enhance their operations. There are multiple approaches that can create efficiency, however there are difficulties in identifying factors that are important to the company.

  The purpose of the case study is to analyze and enhance order handling for inventory items based on article priorities. In order to answer the purpose of the case study, data has primarily been collected through literature studies, interviews, and observations. Further more, statistics and documents has been provided by BillerudKorsnäs. Three interviews have been completed on different occasions with employees who works daily with order handling. Observations has taken place continuously to receive insight of the operations and current working methods. The theory chapter underlying the case study has been collected through research articles, course literature, and websites.

  The purchasing process from demand to delivery has been studied in the current status description. Multiple manual elements, challenges with the design of the business system, and difficulties maintaining correct information in the article registry are some aspects that were identified in the purchasing process.

  In conclusion, inventory items that are bound to purchase reservations, should have a higher degree of priority in order handling. Further more, factors as manual handling, standardized approaches, increased automation, and correct information in the business system, are of importance to achieve enhanced order handling. Methods that

 • 1062.
  Aue, Tatjana
  et al.
  University of Geneva, Switzerland; University of Chicago, IL, USA.
  Flykt, Anders
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för psykologi. University of Geneva, Switzerland; Karlstad University, Sweden.
  Scherer, Klaus R.
  University of Geneva, Switzerland.
  First evidence for differential and sequential efferent effects of stimulus relevance and goal conduciveness appraisal2007In: Biological Psychology, ISSN 0301-0511, E-ISSN 1873-6246, Vol. 74, no 3, p. 347-357Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  n the context of a memory task, participants were presented with pictures displaying biological and cultural threat stimuli or neutral stimuli (stimulus relevance manipulation) with superimposed symbols signaling monetary gains or losses (goal conduciveness manipulation). Results for heart rate and facial electromyogram show differential efferent effects of the respective appraisal outcomes and provide first evidence for sequential processing, as postulated by Scherer's component process model of emotion. Specifically, as predicted, muscle activity over the brow and cheek regions marking the process of relevance appraisal occurred significantly earlier than facial muscle activity markers of goal conduciveNess appraisal. Heart rate, in contrast, was influenced by the stimulus relevance manipulation only.

 • 1063.
  Augustsson, Fredrik
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Idrottslärares inställning till gym i undervisningen2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 1064.
  Aulin Mattsson, Anna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Fakhteh, Maryam
  Föräldrars reaktion och upplevelser efter beskedet att deras barn har ADHD/Downs syndrom.2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Downs syndrom är den vanligaste formen av kromosomförändring hos människan. En person med Downs syndrom har totalt 47 kromosomer istället för människans vanliga 46 och bär på en extra kromosom 21. ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder vilket innebär uppmärksamhetsstörning, koncentrationssvårigheter och planeringssvårigheter, nedsatt arbetsminne samt dålig tidsuppfattning.

  Syfte: Att få större kunskap om hur föräldrar upplevde och reagerade, när de blev informerade om att deras barn har Downs syndrom eller ADHD. Med större kunskap ökar vår och andras förståelse och därmed möjlighet till förbättrade relationer till både föräldrar och barn.

  Metod: Examensskrivarna har intervjuat tre föräldrapar vars barn har fått diagnosen ADHD och två föräldrapar som fått barn med Downs syndrom. Genom intervjuerna och dess svar har vi jämfört föräldrarnas eventuellt olika sätt att bearbeta sin sorg

  Resultat och analys: En mamma hade bara negativa tankar kring dotterns diagnos – Downs syndrom. Första dygnet på sjukhuset ville mamman bara sova och aldrig vakna upp ur vad hon då ansåg vara en mardröm. En pappa vars dotter fick diagnosen – ADHD, tänkte att han hade ett livslångt engagemang, som han aldrig skulle kunna släppa taget om.

  Diskussion: Mer kunskap och information om Downs syndrom kan ge människor en mera förstående syn på personer med Downs syndrom. Barn med ADHD har ett starkt behov av stadga, struktur och fasta ramar. Stabilitet och fasta rutiner som rör tid, plats, personer och aktiviteter skapar ofta den trygghet som behövs.

  Slutsats: Föräldrarna med barn med Downs syndrom respektive ADHD påvisar att vardagslivet har förändrats mer eller mindre, efter barnens födelse. Barn med Downs syndrom har ett synligt handikapp och omgivningen kan därför enklare uppfatta att något är annorlunda medan barn med ADHD har ett osynligt handikapp och omgivningen kan felaktigt tro att barnets avvikande uppförande främst handlar om att det är bortskämt och ouppfostrat.

 • 1065.
  Aurora, Hägglund
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development.
  Dem matematiska problemlösningens roll i lärarens undervisning.2011Independent thesis Basic level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 1066.
  Aurosell, Rickard
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Linde, Daniel
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Utveckling av tjänsteplaneringssystem2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Högskolan i Gävle har inget gemensamt system för tjänsteplanering. Processen är ineffektivt och innefattar ifyllandet av Excel-ark. Detta arbete omfattar designen och skapandet av ett tjänsteplaneringssystem åt en tjänsteplanerare vid HiG. Det som efterfrågades var ett system som är smidigare och ger möjlighet att överblicka det som planerats. Systemet behövde bara stödja en användare. Ett system skapades som består av en databas och en användarapplikation som kommunicerar med databasen. Som databas användes MySQL och applikationen skrevs i Java. Befintliga datakällor på HiG med kurser och personal används för att minimera mängden manuell inmatning. Systemet är en fungerande lösning klart för användning som överträffade beställarens förhoppningar.

 • 1067.
  Aurusell, Louise
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet.
  Ytbehandling baserad på hampolja2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The varieties of paint are today very big, but many of the more popular paints are less than environmental friendly. The uses of fossilized fuel in paints are common because these paints dry fast and are color true. It would be beneficial for the environment if more renewable source were used to produce paint. Linseed oil is an old base for oil paints. It is renewable and easily procured. But linseed oils have some aspects that give it a bad reputation. There are problems with the slow drying and the color turning yellow when exposed to darkness for long periods of time. Researchers at KTH have connected the yellowing to linolenic acid, one of the common fatty acids in linseed oil (Svensson, M. Johansson, M, Stenberg, C. Samuelsson, J. 2003). Hempseed oil is also a drying oil like linseed, but hempseed oil contains a larger amount of the fatty acid linoleic acid and a smaller amount of linolenic acid (http://en.wikipedia.org/wiki/Hempseed_oil). This might mean that oil paint based on hempseed-oil instead of linseed-oil might have fewer problems with yellowing.Experiments with the two oils have been executed side by side in order to compare results. Two oil paints have also been produced and tested. Test pieces painted with the two different oil paints were exposed to moisture, daylight and complete darkness and then compared.

 • 1068.
  Avalinejad-Bandari, Marziyeh
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Fastighetsmäklare: varför så dåligt rykte?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: Many people react negatively when they find out that I work as an estate agent. They believe that estate agents earn more money then they should. What many do not know is how hard we must work and that it doesn´t suit someone who is looking for an 8-17 work. As an estate agent I thought it would be interesting to found out why the estate agents have such a bad reputation.

  Method: This essay is based on the interviews with estate agents and branch organizations but also on newspaper articles about real estate agents. Theory is collected marketing, where I have concentrate on concepts of branding, positioning, communication and image.

  Result & Conclusions: The factors, which I found in my investigation, that have an effect to the bad reputation are; media, commission, the customers and the bidding. These four factors have utmost importance for the reputation of estate agents.  For estate agent to become a strong brand, the estate agents need to concentrate on the communication to the customers and make sure that there will be no misunderstanding. The estate agents must found a good and unique position and make a strong place in the customer’s consciousness. To do that as an estate agent, you have to take care of your clients and make sure that you create a good relation to them.

  Suggestions for future research: How can the bad reputation turn to a good reputation? More is need to be said about this. How can the brand estate agent get more positive touch?

  Contribution of the thesis: The contribution of the essay is to give a picture of the bad reputation estate agents have to deal with and how it have become. The contribution is furthermore to give a balanced picture of the profession of estate agency. 

 • 1069.
  Awan, Jonas
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Wettervik, Tanya
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Curriculum studies.
  Förskollärares nyttjande av naturbaserad närmiljö: En didaktisk undersökning om utomhusundervisning2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samtidigt som barn blir allt mer stillasittande är inte heller förskolläraresundervisningsuppdrag tydligt i den naturbaserade närmiljön. Trots kunskap omutevistelsens positiva aspekter på barns utveckling saknas det en bild av hur svenskaförskollärare applicerar denna kunskap i praktiken. Med syftet att undersöka hurförskollärare nyttjar sin naturbaserade närmiljö genomfördes en enkätstudie där hundrasvenska förskollärare besvarade frågor om hur ofta och hur länge de nyttjade närmiljön,samt varför, vad de gjorde och vilka hinder de såg. Även de didaktiska frågorna när ochvar berördes i enkäten samt hur lång yrkeserfarenhet förskollärarna hade. Resultatetvisade att förskollärare skulle vilja lämna förskolan för att bedriva utomhusundervisningmer frekvent än de gör och att de använder sig av den naturbaserade närmiljön för att fåen varierad lärmiljö. Det framkom en bild av en bred variation på ämnesområden därförskollärare bedriver utomhusundervisning och naturkunskap var det högst frekventasvaret. Det framkom också att personalbrist var en vanlig barriär för att bedrivautomhusundervisning. Studiens slutsats är att det ges uttryck för en didaktisk tankebakom den undervisning förskollärarna bedriver i den naturbaserade närmiljön.Förskollärare tycks ha intresse och kunskap för att bedriva utomhusundervisning menförutsättningarna tillåter inte alltid det, inte minst som följd av den brist på förskollärareoch annan förskolepersonal som finns i Sverige idag. Vidare forskning som fokuserar påatt upptäcka och motverka hinder för att vistas i förskolans naturbaserade närmiljöskulle vara en intressant utveckling.

 • 1070.
  Awuah, Gabriel Baffour
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Abraha Gebrekidan, Desalegn
  Högskolan i Skövde.
  Osarenkhoe, Aihie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Interactive (networked) internationalization: the case of Swedish firms2011In: European Journal of Marketing, ISSN 0309-0566, E-ISSN 1758-7123, Vol. 45, no 7/8, p. 1112-1129Article in journal (Refereed)
 • 1071. Awuah, Gabriel Baffour
  et al.
  Osarenkhoe, Aihie
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics, Ämnesavdelningen för företagsekonomi.
  Abraha GEBREKIDAN, Desalegn
  Interactive internationalization: the case of Swedish firms2007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The extant literature stresses that having foreign market presence is imperative for most firms these days. However, how firms conceive of which foreign markets to enter, the entry mode to take and the resource commitments to make are not information or decision-making processes solely confined to a firm that internationalizes its activities. The purpose of this study is to provide deeper insights into (1) reasons for a firm to internationalize its business activities and (2) the extent to which an independent actor (s) actively collaborates with the internationalizing firm so as to jointly determine the choice of market, the mode of entry and the level of investment committed in the market to be entered and even after the entry (i.e. the on-going activities). Based on two multiple case studies, one major finding of the study shows that independent actors, with their interconnected networks, have played and are still playing a major role in influencing the internationalization processes of each of the two firms in this study.

 • 1072.
  Awuba, Jude
  et al.
  Karolinska Inst, Stockholm, Sweden.
  Macassa, Gloria
  Karolinska Inst, Stockholm, Sweden.
  HIV/AIDS in Cameroon: Rising gender issues in policy-making matters2007In: African Journal of Health Sciences, ISSN 1022-9272, E-ISSN 2306-1987, Vol. 14, no 3-4, p. 118-128Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This literature review investigated gender differentials in HIV/AIDS in Cameroon and to which extent gender was taken into account in the country’s current policy on HIV/AIDS. The review found that in Cameroon women were at increased risk of being infected with HIV/AIDS compared to men and that apart from biological vulnerability, socio-cultural as well as economic factors accounted for those differences. In addition, the review found that at the policy level, the government has drawn up plans to reduce the high prevalence of HIV/AIDS among women. However, although the current policy acknowledged the need for tackling gender differentials in HIV/AIDS transmission; little has been done at the level of implementation. The current policy needs to be implemented in a more effective manner and a multisectorial approach should be explored in order to curb the current trend of the feminization of HIV/AIDS in Cameroon.

 • 1073.
  Axberg, Elinor
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  Kvinnliga studenters syn på jämställdhet, genus och hälsa på en högskola i Sverige2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1074.
  Axelsson, Albin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Sundberg, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Regionala Strategiska Nätverk: En studie av företag i samverkan för hållbar utveckling2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Vårt syfte är att skapa förståelse för vilka motiv som ligger bakom att ingå i regionala strategiska nätverk och att analysera hur samverkan inom hållbarhet bidrar till nätverkets gemensamma mål.

  Metod: Studiens forskningsansats är av kvalitativ karaktär. Det empiriska materialet har samlats in genom åtta semi-strukturerade intervjuer, utförda på sex olika företag, inom nätverket SMART Resplan, samt genom tre deltagande observationer i form av workshops. Materialet analyserades med hjälp av en tematisk analys för att kunna utskilja olika teman.

  Resultat och slutsats: Det främsta motivet att ingå i ett hållbarhetsutvecklande RSN är att få ett utbyte. Vi har också identifierat att de främsta motiven är personliga och speciella för varje företag och det skiljer sig från varandra. Största fördelen med samverkan ligger inom effektivisering och erfarenhetsutbyte, både för de organisatoriska målen och nätverksmålen. Det primära målen hos alla deltagare är hållbarhet, men den ekonomiska vinningen spelar stor roll för verksamheten i helhet för att få fortsätta arbeta med en mjuk variabel som hållbarhet.

  Studiens bidrag: Ger en ökad förståelse för hur nätverket i framtiden kan arbeta för att få fler företag att delta i hållbarhetsutveckling. Den ekonomiska aspekten är av stor vikt och ett mätbart mål verkar avgörande för många.

  Fortsatt forskning: Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka om nätverket kan använda sig av ekonomiska faktorer som en motivationsfaktor. Den andra är att skapa en bredare uppfattning om hur sårbarheten påverkas om nätverket får med hela organisationen istället för bara en engagerad individ. Den tredje är att undersöka ett nätverk där forskaren inte har samma begränsningar som vi haft med tidsaspekten.

 • 1075.
  Axelsson, Anna
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics, Ämnesavdelningen för företagsekonomi. University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Siffer- och bokstavskombinationer som varumärken2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att analysera tre praktikfall för att undersöka hur Sandvik hanterar skydd av beteckningar som varumärken idag för att presentera ett förslag på hur Sandviks problem med plagierade beteckningar kan hanteras.

 • 1076.
  Axelsson, Anna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science.
  Vängman, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science.
  Patienter och vårdgivares upplevelser av djurterapi inom hälso- och sjukvården: En deskriptiv litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Background: In 1961, the doctor Boris Levinson discovered that animals could help people connect with others. The discovery came to inspire therapists to use animals within the therapeutic programs. However, the idea of ​​involving animals extends back to the 19th century and was advocated by Florence Nightingale. However, a great deal of research is lacking in the field of animal therapy, which highlights patients' and caregivers' experiences. Aim: The aim of this study was to describe patients and caregivers experiences of animal-assisted therapy in the context of healthcare settings. Methods: A descriptive literature study whose results were based on 13 scientific articles. The majority were qualitative articles (11), while two others were of quantitative or mixed approach. Main results: Animal-assisted therapy was found to provide experiences of reduced depression in patients and an improved well-being for both parties. The social interaction between caregivers and patients seemed to be facilitated by animal presence. Caregivers experienced both increased and reduced stress and worried that the animal could interfere with the patients care. Conclusion: Patients and caregivers had positive experiences of animal therapy. The common good was improved well-being and improved social interaction. The result could mean that the method can be used in several different areas of health care. Challenges and negative experiences have highlighted the need for a well-functioning collaboration on healthcare services. The expectation then becomes that the challenges can be remedied, and that the method can be used in a larger issue.

 • 1077.
  Axelsson, Anna-Karin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Wadström, Angelica
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  En diskursanalys av hemlöshetens politik2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis has been made with the purpose of identifying discourses in the way media choose to portray the situation of the homeless as well as the homeless themselves. The aim is also to investigate whether these discourses have an ideological foundation. Previous research distinguishes two main discourses where the responsibility of the individual and the responsibility of the society are portrayed as being in opposition to each other. Our method has been to perform a discourse analysis of political statements and debate articles which have been published in Aftonbladet and Dagens Nyheter. We chose to focus on these two newspapers since they are two of the Swedish newspapers which sell the most copies. Three general discourses were visible; the perspective of the society, the perspective of the individual, and the third, combined perspective of the society and the individual. Our results showed that the perspective of the individual was the most wide-spread discourse. We did not find ground for any connection to ideology. Instead we found that it could be connected to the ruling government or to the opposing parties. Opinions from people belonging to a ruling political party tended to have the perspective of the individual in mind, whereas the opposing parties demanded greater efforts from society.

 • 1078.
  Axelsson, Anne
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Holzinger, Liza
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Samverkan mellan skola och föräldrar till andraspråkselever: En intervjustudie med sex verksamma pedagoger2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att lärare ska arbeta för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för god samverkan med hemmet finns skrivet i de styrdokument som reglerar skolans arbete. Ett stort ansvar ligger hos läraren för att upprätthålla kontakten. Den samhällsutveckling som ständigt sker kräver ny kunskap och skapar nya förutsättningar för människor som lever i det. Detta ställer krav på personalen som arbetar inom skolverksamheten att utveckla sina kunskaper för att kunna anpassa sitt arbete efter rådande samhällsvillkor.

   

  Syftet med studien var att försöka få en bild av hur verksamma pedagoger arbetade i bemötandet av föräldrar till andraspråkselever och hur samverkan med hemmet kan se ut. Den syftar också till att fördjupa våra kunskaper i ämnet som vi ska kunna ha användning av i vårt eget framtida arbetsliv. En fråga som ställdes till arbetet var hur pedagogerna arbetar i bemötandet av föräldrar till andraspråkselever, i jämförelse med svenska föräldrar. Vi undrade också hur de kulturella skillnader som kan finnas påverkar dels hur de arbetar i bemötandet och dels i samverkan med hemmet. Den sista frågan vi ställde till arbetet var vilka olika hjälpmedel som kan finnas för att förbättra kontakten med föräldrar till andraspråkselever.

   

  I försöket att få svar på de frågor vi ställt valde vi att göra en kvalitativ studie med en fenomenografisk ansats. Den semistrukturerade intervjun ansåg vi passa bäst till vårt syfte och därför utfördes en sådan.

   

  Studiens resultat visar att kunskap påverkar hur verksamma pedagoger ser på mångkultur och hur de arbetar kring ämnet. De som intervjuades uttryckte att de får för lite fortbildning i allmänhet, och i synnerhet beträffande mångkultur. Sammantaget poängterades alla människors lika rättigheter och för att eftersträva ett likvärdigt bemötande krävs en förmåga att kunna se varje enskild individ utifrån dennes förutsättningar. 

 • 1079.
  Axelsson, Annica
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskans upplevelser att vårda barn i behov av palliativ omvårdnad: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Background: Palliative care of children becomes relevant in cases where the curative, medical, treatment is no longer sufficient. The nurse's role is to promote the child's best while at the same time it needs to involve and support relatives in the treatment.

  Purpose: The purpose of the present literature study was to describe nurses' experiences of caring for a child in need of palliative care.

  Method: The present study is a literature study with descriptive design. The study result uses eleven articles. The search of selected articles has been performed in PubMed and Cinahl. The selection methods in all articles have been reviewed.

  Main result: The emotional impact of nurses working with children and their relatives in palliative care is inevitable. This emotional impact made it difficult to find a balance between being professional and becoming too private with the affected family. Communication with the child and their related was one of the most important parts of the treatment as it creates a good relationship, which in turn leads to good care.

  The articles in the present study have used convenience sampling, purposive sampling and non-random sampling.

  Conclusion: It has been found to be almost impossible to be emotionally affected in the palliative care of children. To handle this requires experience, support and cooperation from colleagues, as well as good communication with the child and its related.

 • 1080.
  Axelsson, Benita
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Sex förskollärares syn på fostran och lärande i förskolan2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Studiens syfte var att undersöka förskollärares syn på fostran och lärande i förskolan idag. Förskolans styrdokument har gått från rekommendationer till klart uppsatta mål att följa. Med större fokus på lärande för de små barnen än tidigare i historien började förskollärare att diskutera var skillnaden mellan fostran och lärande går. En helhetssyn på omsorg, fostran och lärande ska prägla den pedagogiska verksamheten i förskolan (Lpfö98). Varje barns lärande ska dokumenteras och den nya läroplanens pedagogiska mål ska nås genom gott samspel mellan vuxen och barn men också betonas vikten av att barnen ges möjlighet att lära av varandra. 

  Hur har förskollärarens arbete påverkats av styrdokumentets utformning från rådgivande till styrande mål? Går det att göra sina inarbetade rutiner till medvetna handlingar för att uppnå en förändring i verksamheten för att möta de nya kraven på pedagogiskt arbetsätt i förskolan?

  Intervju användes som datainsamlingsmetod. Halvstrukturerad intervjumetod ansågs mest lämplig. Det är en intervjuform som baseras på ett fåtal huvudfrågor som ger en möjlighet för respondenten att utveckla sina svar och intervjuledaren kan ställa följdfrågor så att svaren blir mer djupgående. Intervjun får formen som ett samtal. Intervjustudie genomfördes med utgångspunkt från ett sociokulturellt perspektiv. Sex förskollärare intervjuades enskilt.

  Resultatet visade att respondenterna upplever att fostran och lärande bildar en helhet. Fostran är ett lärande in i de sociala samspelsreglerna i den svenska kulturen. Lärandet sker i alla sammanhang och situationer. Måltiden var det tillfälle som de flesta av respondenterna uppgav som ett sammanhang där fostran och lärande är tydligt. De vuxnas förmåga att medverka till att barnet vågar tro på sig själv är en viktig beståndsdel i basen till ett livslångt lärande menar respondenterna. Det kan stärka individen i att våga pröva nya saker, våga utrycka sin åsikt och sina önskningar. En önskan att utveckla ett arbetssätt och att kunna bemöta varje barn i förskolan utifrån dess förutsättningar framkom i resultatet. 

  Det sociokulturella synsättet på lärande, att se styrkan i hur barnet genom sampel, språk och kommunikation tillägnar sig kunskaper i sin kultur som nu är förankrat i läroplanen för förskolan blev synligt i resultatet.

   

  Nyckelord: Fostran, förskola, kommunikation, lärande, pedagogik, samspel och sammanhang.

   

 • 1081.
  Axelsson, Benita
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Sex förskollärares syn på fostran och lärande i förskolan2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka förskollärares syn på fostran och lärande i förskolan idag. Förskolans styrdokument har gått från rekommendationer till klart uppsatta mål att följa. Med större fokus på lärande för de små barnen än tidigare i historien började förskollärare att diskutera var skillnaden mellan fostran och lärande går. En helhetssyn på omsorg, fostran och lärande ska prägla den pedagogiska verksamheten i förskolan (Lpfö98). Varje barns lärande ska dokumenteras och den nya läroplanens pedagogiska mål ska nås genom gott samspel mellan vuxen och barn men också betonas vikten av att barnen ges möjlighet att lära av varandra. 

  Hur har förskollärarens arbete påverkats av styrdokumentets utformning från rådgivande till styrande mål? Går det att göra sina inarbetade rutiner till medvetna handlingar för att uppnå en förändring i verksamheten för att möta de nya kraven på pedagogiskt arbetsätt i förskolan?

  Intervju användes som datainsamlingsmetod. Halvstrukturerad intervjumetod ansågs mest lämplig. Det är en intervjuform som baseras på ett fåtal huvudfrågor som ger en möjlighet för respondenten att utveckla sina svar och intervjuledaren kan ställa följdfrågor så att svaren blir mer djupgående. Intervjun får formen som ett samtal. Intervjustudie genomfördes med utgångspunkt från ett sociokulturellt perspektiv. Sex förskollärare intervjuades enskilt.

  Resultatet visade att respondenterna upplever att fostran och lärande bildar en helhet. Fostran är ett lärande in i de sociala samspelsreglerna i den svenska kulturen. Lärandet sker i alla sammanhang och situationer. Måltiden var det tillfälle som de flesta av respondenterna uppgav som ett sammanhang där fostran och lärande är tydligt. De vuxnas förmåga att medverka till att barnet vågar tro på sig själv är en viktig beståndsdel i basen till ett livslångt lärande menar respondenterna. Det kan stärka individen i att våga pröva nya saker, våga utrycka sin åsikt och sina önskningar. En önskan att utveckla ett arbetssätt och att kunna bemöta varje barn i förskolan utifrån dess förutsättningar framkom i resultatet. 

  Det sociokulturella synsättet på lärande, att se styrkan i hur barnet genom sampel, språk och kommunikation tillägnar sig kunskaper i sin kultur som nu är förankrat i läroplanen för förskolan blev synligt i resultatet.

 • 1082.
  Axelsson, Camilla
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Andersson, Veronica
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Hur påverkas elever av projektarbete i skolan?: Om lärares föreställningar om projektarbete2007Student paper second term, 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Hur påverkas eleverna av projektarbete i skolan? Om lärares föreställningar om projektarbete.

  Författare: Veronica Andersson & Camilla Axelsson

  Typ av arbete: Examensarbete (10p)

  Handledare: Gunnar Cardell

  Examinator: Maud Söderlund

  Program: Lärarprogrammet, Högskolan Gävle

  Datum: December -2007

  Syftet med denna uppsats var att undersöka lärares uppfattningar om projektarbete i skolan. Vi ville ta reda på hur projektarbete påverkar eleverna i skolan, inte bara kunskapsmässigt utan också om det har någon påverkan på elevernas personliga utveckling och för stämningen i klassen. Vi intervjuade två stycken lärare med lång lärarerfarenhet och som båda har arbetat en längre tid med olika projekt på samma skola. Skolan är en byskola i mellansverige där ett 20 tal lärare och pedagoger arbetar.

  Resultatet av undersökningen visar att projektarbete har en positiv påverkan på elevernas personliga utveckling. Under projektarbetena har många elever som annars inte syns så mycket i skolan vågat ta större plats och visat vad de kan. De flesta elever har också under projektens gång visat att de vill lära sig och detta har ökat motivationen hos eleverna vilket i sin tur ökar kunskapsnivån.

 • 1083.
  Axelsson, Cecilia
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Hammarstedt, Anna
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Expansionens utmaningar: en jämförande studie inom projekt- och byggledningsbranschen2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The purpose of this study is to compare four different project management companies in the construction business that expand or already have expanded. We have examined what problems and challenges that can appear when a company expand and we have especially focused on two of them, how the organisation should be structured and the leadership

  Method: Our study has a qualitative approach and is based on theory in form of literature, academic journals and unstructured interviews with four respondents from four different companies.

  Result & Conclusions: Our conclusion is that it can be solved in a numerous of ways because all these four companies are successful but certain things can be solved in better ways than others. The role of the leader and how the organisation is structured have an important part if a company will have a successful and effective expansion or not.

  Suggestions for future research: Since we just have examined the challenges of expansion in project management companies in the construction business and interviewed only persons who have some kind of leader roles in their company our suggestions for further research is to interview the employees in the companies to get their opinion of expansion. How it all looks from their point of view and what challenges they think are the most existing.

  Contribution of the thesis: This study can be used by companies who are in the beginning of expansion or companies who have thoughts of expansion. Both companies in similar business or not can use this study. Since we are working in one of the organisations that are examined it can be interesting not only just to see the challenges with organisational structure and leadership. It can also be interesting for the reader to see what a normal worker thinks of expansion and the challenges, not only from the view of the leader.

 • 1084.
  Axelsson, Emmelie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Psychology.
  Sjöberg, Emma
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Psychology.
  Mellanchefers komplexa arbetssituation: Upplevelser av krav, motstridigheter och motivation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The role of middle managers is complex due to pressures from both managers above and employees under them. Stress, heavy workload, and conflicting objectives are challenges middle managers deal with on a daily basis. Previous studies show that motivation is important among middle managers, because they face high expectations. In this study, eight semi-structured interviews with middle managers from various sectors in Sweden were performed, and analysed with an inductive thematic analysis. To balance demands from senior managers and concurrently be avalible for employee as a major obstacle. These middle managers gain motivation from working with people, see employees thrive, and the opportunity to influence business growth. Despite the stress and difficult tasks, the middle managers interviewed in this study were motivated. The present study provides insights into middle managers’ tough position as well as a deeper understanding of their work motivations.

 • 1085.
  Axelsson, Hanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Jesus på film: En studie i hur Jesus gudomliga och mänskliga egenskaper har gestaltats på film2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka på vilket sätt Jesus beskrivs på film. Mer specifikt är syftet att beskriva hur Jesus gudomliga och mänskliga egenskaper gestaltas i fyra olika filmer. Film är ett växande medium och det är också ett medium för att behandla livsåskådning, både explicit och implicit. Det kristologiska grundproblemet kring Jesus natur aktualiseras på film ibland utifrån en teologisk medvetenhet, men ibland också omedvetet. Syftet med denna studie är alltså att undersöka hur Jesus gudomliga och mänskliga natur gestaltas på film. Genom att gestaltas på film, beskrivs och betonas alltid vissa egenskaper hos Jesus. Ibland framstår Jesus som nästan helt en människa och ibland som en helt gudomlig gestalt. Det förekommer ofta gestaltningar när Jesus är både mänsklig och gudomlig. Det är just detta som denna studie tar upp, hur Jesus gestaltas i de filmer som valts ut. Filmerna har valts utifrån kriterierna att filmen skall handla om Jesus explicit. Ett annat kriterium har varit att filmerna skall vara spridda i tid och genrer. Utifrån dessa kriterier har följande filmer valts ut: Matteusevangeliet (1964), Monty Pythons Life of Brian (1979), Kristi sista frestelse (1988) och The Passion of the Christ (2004). Med en hermeneutisk tolkningsansats och filmvetenskapliga teorier har filmerna analyserats utifrån frågeställningen kring hur Jesus mänskliga och gudomliga egenskaper gestaltats. I analyserna har främst David Bordwell och Tomas Axelsons filmvetenskapliga utgångspunkter använts.

 • 1086.
  Axelsson, Ida
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Skillnader i kommunikationsstil mellan individualistiska och kollektivistiska kulturer2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate if preferences for high- and low context communication differed significantly between individuals from individualistic and collectivistic cultures, living in a multicultural environment. A quantitative survey was used as method and the survey was answered by 150 students at Jönköping University and Uppsala University. Two self-assessment scales, obtained from previous studies were used to measure the degree of the two cultural dimensions and communication styles. Two multiple regression analyzes were performed to investigate the connection between collectivist cultures preference for high context communication and individualistic cultures preference for low context communication, that has been found in previous studies. Two ANOVAs were also performed to investigate differences in communication style depending on sex and length of stay in Sweden. The results partly confirmed previous research, reporting a significant link between high degree of collectivism and high context communication, as well as a higher preference for high context communication among women.

 • 1087.
  Axelsson, Ida
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Hörnström, Anna
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  "Jag har haft min beskärda del av missbruk, så det får vara bra med det": En kvalitativ studie om att lämna ett narkotikamissbruk2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine the subjective experiences of the way out of drug abuse. Central to the study has been to investigate what, according to the interviewees, has caused the break up and what has been important for maintaining the drug-free life. The study is based on narrative interviewes with five individuals who have previously had a drug abuse. The study´s main results showed that the participants motivation for leaving the drug abuse was due to the negative consequences of the abuse. Several of the interviewees stated that they had reached a personal bottom before the break up of abuse. The results also showed that important factors for breaking up was to break with old friends and move to a new city. The most important thing for the break up was an internal driving force. In order to ensure a drug-free life the results showed that employment were important. 

 • 1088.
  Axelsson, Jessica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Nguyen Thi Thu, Trang
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Hur kommunicerar etablerade företag med sina befintliga kunder?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Titel:

  How do established companies communicate with their existing customers?

  Level:

  C-level in the Business Administration

  Author:

  Jessica Axelsson and Trang Nguyen Thi Thu

  Supervisor:

  Per-Arne Wikström

  Date:

  2012-05

  Aim:

  Our aim with this essay is to describe how an established company communicates with its existing customers. We want to explore which communication strategy the company applies to reach their customers. We also want to see what kind of communication the company applies to get to market more effectively and remain on the market longer.

  Method:

  The study is a qualitative case study where we have conducted a personal interview with the company president.

  Result and conclusions:

  Hamrånge Inrednings AB is a small company that manages to communicate with their customers by using methods like word of mouth and Google-search, in a manner that is efficient and reaches out to the customers. The company is also managing relationship marketing, which involves meeting with clients properly and put them first, trying to understand and finding out what the customer wants to buy from the company. This is a strategy that is going to benefit Hamrånge Inrednings AB in the future, because the strategy that HI uses fulfills the new market demands.

  Suggestions for future research:

  It would be interesting to examine and compare the differences between the approaches of the old marketing theories Kotler, Wrong, Saunders and Amstrong (1994) writes in their book "Principles of Marketing". To the new theories that emerged in the marketing approach that is written by Kotler, Jain and Maesincee (2002) in the book "Marketing Moves." Another interesting area is to find out what kind of company that uses the new marketing and how they succeeded.

  Contribution of the thesis:

  We hope that our study may help increase the understanding of how important it is for companies with communication and customer relationships to remain on the market today. 4

  Key words:

  Communication strategy, Customer relationships, Relationship marketing, word of mouth.

 • 1089.
  Axelsson, Jessica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  Ollas, Hanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science, Education.
  "Det är fröknarna som bestämer mest. Vi bestämmer inte allt, vi bestämmer nästan inget": En kvalitativ studie om hur barn uppfattar sitt inflytande i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utifrån barns perspektiv fördjupa kunskapen om barns inflytande i förskolan utifrån samhällets demokratiska ambitioner om att göra barn delaktiga. Undersökningsfrågan för studien är: Hur uppfattar barn sitt inflytande i förskolan? Studien baseras på kvalitativa semistrukturerade par-intervjuer med 16 förskolebarn i åldrarna 4–5 år, vid två olika förskolor. Utifrån barns perspektiv som teoretisk ansats analyserades empirin och fyra kategorier bildades som beskriver hur barn uppfattar sitt inflytande i förskolan. Resultatet visar att barnen uppfattar att vuxnas närvaro och regler är något som hindrar deras initiativ till inflytande. Barnen upplever däremot att inflytandet ökar när vuxna inte är närvarande och när de själva får styra leken. Resultatet visar också att barnen uppfattar sitt inflytande på skilda sätt där majoriteten av barnen inte vet varför de ska bestämma i förskolan. Slutsatsen visar att utifrån barns perspektiv uppfattar barnen att det finns både begränsningar och möjligheter i deras utövande av inflytande.

 • 1090.
  Axelsson, Jessica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Svenvall, David
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Integrating Autodesk Mayas muscle simulation with Kinect motion capture2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  In most of the animation pipelines today, motion capture and different simulations e.g. Autodesk Maya Muscle is used to get a more realistic feel of an animation. The main goal of this Thesis is to make a character appear and move in as natural a way as possible and exploring different methods on receiving a good result. It will answer different question on how to record movement and using that data together with a system that simulates muscles. To complete this process we will record using a Microsoft Kinect Camera, which is originally hardware for Xbox movement software. For our muscle simulation we used Autodesk Maya Muscle, where we built a muscle system. This will be research through finding information on each subject separately and trough experiments combing the two together

 • 1091.
  Axelsson, Lydia
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development.
  Matematikundervisningen: en del i något större eller en egen verksamhet?2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att försöka skapa en bild av hur några lärare ser på matematikundervisningen, är den en del av den övriga undervisningen eller är den en egen verksamhet, ser lärarna några fördelar med att integrera matematiken med övrig undervisning och hur ser lärarna på begreppet ämnesintegration. Intervjuer har varit den metod som använts och resultatet har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. De intervjuade lärarna beskriver alla vikten av att föra samman matematikundervisningen med övrig undervisning och har olika sätt att göra detta på och gör det i olika hög utsträckning. Yttre påverkan såväl som egen planering upplevs vara hinder till integration mellan matematik och övriga ämnen. Alla intervjuade lärare är eniga om att matematiken egentligen är en del i något större men att den i skolan ofta kan upplevas som en egen verksamhet.

 • 1092.
  Axelsson, Mikaela
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Wallin, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Trygghetens betydelse i förskolan: Innebörden av begreppet trygghet2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Anknytningssystemet har visat sig vara en viktig del i barns trygghet och är kanskenyckeln till barns utveckling och lärande. Tidigare forskning visar att en trygg anknytning ger utlopp åt lusten att upptäcka och pröva nya erfarenheter av både aktiviteter och relationer till andra människor, en otrygg anknytning hämmar barnet och leder till ängslan och osäkerhet (Kihlbom, Lidholt & Niss, 2009).

  Syfte med studien är att undersöka hur förskollärare ser på begreppet trygghet, hur de skapar en trygg miljö samt vilka samband de ser mellan barns trygghet och barns utveckling och lärande i förskolan. För att besvara våra frågeställningar så användes intervjuer som metod. Åtta förskollärare har intervjuats på tre olika förskolor.

  Våra resultat utifrån litteraturgenomgången visar att pedagoger som är engagerade och intresserade av varje enskilt barn tillför en god möjlighet för en trygg anknytning. En trygg anknytning visar att barn vågar ta för sig i verksamheten, otrygga barn behöver en vuxen nära till hands för att få mer framgång i sitt lärande. Det framgick även i litteraturgenomgången att struktur och fasta rutiner bidrar till att barnen känner trygghet på förskolan. Att vara en närvarande pedagog vid otrygga barns lek, ger en större möjlighet för barnet att våga utforska förskolans miljö. När barn är ledsna och behöver tröstas är det viktigt att barn känner att de alltid finns en vuxen som finns där för dem. I undersökningen framgår det att barn som är trygga vågar komma till en vuxen och be om hjälp, men även att de är med i verksamheten och vågar ta för sig. Otrygga barn enligt förskollärarna vi har intervjuat, är avvaktande och vill oftast delta i aktiviter på förskolan. Ett stöd från den vuxne vid ett otryggt barns lek kunde bidra till att barnet vågade vara med i leken eller aktiviteten. Trygghetens betydelse kan vara avgörande för många barn, känner de en trygghet inom sig så kan det vara lättare at skapa sig nära relationer än vad det är för otrygga barn.

 • 1093.
  Axelsson, Per
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  SWEPOS Karttjänst2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1094.
  Axelsson, Sara
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Öhman, Emelie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Lönsamhet och dess påverkan på kapitalstruktur i en finansiell industri: En kvantitativ studie som undersöker Sveriges fyra största banker under perioden 2000 - 20152018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1095.
  Axelsson, Sofia
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Sekt eller samfund?: en studie av pingströrelsens organisatoriska utveckling2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har gjort en undersökning om huruvida pingströrelsen kan ses som en sekt eller ett samfund. Samfundsfrågan har alltid varit en känslig fråga inom pingströrelsen. Utvecklingen idag har ändå bidragit till att rörelsen 2001 registrerade ett samfund. Uppslutningen är dock mycket skral från församlingarnas sida och frågan är om rörelsen kan gå enade in i en samfundsbildning. Jag har deltagit i pingströrelsens årliga pastorskonferens då det färska bildandet av föreningen ”Pingst fria församlingar i samverkan” behandlades. Rörelsen går idag mot ett samfund genom att rörelsen ordnar sin verksamhet och sitt samarbete genom föreningen. Mina intervjuer visar dock att åsikterna om samfundsfrågan är delade. Samfund ses av en del som ett hot mot den lokala församlingens vitalitet. När inte heller uppslutningen till föreningen ”Pingst fria församlingar i samverkan” är 100 procentig, syns åsikterna vara alltför olika för att man ska kunna förenas i ett samfund. Frågan om man inte behöver en gemensam värdegrund att arbeta efter är dock hetare än någonsin efter Knutbytragedin.

  Att pingströrelsen inte kan klassas som en renodlad sekt kommer jag fram till genom Liselotte Frisks definition av sekt och samfund. Definitionen behandlar organisationens relation till samhället, legitimitet, grad av engagemang, medlemskap och anslutning. Rörelsen liknar en sekt i tre avseenden: genom att anslutningen till rörelsen sker genom ett personligt ställningstagande och att medlemskapet är exklusivt. Man liknar även sekten på det sättet att man anser legitimiteten vara unik, dvs. man sitter på den rätta sanningen i det avseendet att man anser att kristendomen är den enda vägen till Gud. Pingströrelsen har även samfundets kännetecken på tre punkter enligt Frisks samfundsdefinition. Pingströrelsen har en positiv relation till samhället, engagemanget är ett deltids engegemang och bygger på frivillighet och det personliga ställningstagandet kan också ses som ett kännetecken för samfundet.

  Pingströrelsen har idag stora likheter med samfundets struktur, men huruvida rörelsen formellt kan gå enade in i samfundet syns idag tvivelaktigt, när den historiska ryggsäcken syns alltför tung. Svaren kan bara framtiden utvisa.

 • 1096.
  Axelsson, Sofia
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Orevi-Lindh, Marita
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  "Nu är det det kommunikativa som gäller": En studie om det muntliga användandet av engelska och svenska hos två engelsklärare2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Världen idag blir mer och mer globaliserad och förmågan att kunna kommunicera på engelska efterfrågas i hög grad. Samhällets utveckling sätter även sin prägel på skolan där den muntliga kommunikationen betonas inom språkundervisningen idag.

  Syftet med denna studie är att undersöka hur två engelsklärare på gymnasiet använder engelska i klassrummet. Undersökningen har granskat i vilken utsträckning lärarna använder sig muntligen av målspråket i sin engelskundervisning och deras förhållningssätt till sitt eget användande av engelska respektive svenska har studerats. Tidigare studier från det engelska klassrummet har visat att ju mer läraren talar engelska desto mer talar även eleverna engelska (Zilm refererad i Tornberg, 2005).

  Målet har varit att dels studera i hur stor utsträckning de två lärarna talar engelska respektive svenska på lektionen men även att undersöka bakomliggande syften och motiv till språkvalet hos deltagarna. Då önskan har varit att studera både teori och praktik hos lärarna har observation och intervju lämpat sig bra som val av metod. De båda deltagarna har observerats under vardera tre engelsklektioner för att sedan bli intervjuade. På så sätt har bruket av språkval studerats och sedan följts upp av frågor kring lärarnas motiv för val av språk i engelskundervisningen.

  Studien visar att en av lärarna utgick ifrån en tydlig undervisningsteori där ett av målen var att skapa en engelsk zon i klassrummet där engelskan skulle användas i så stor utsträckning som möjligt. Den andra deltagaren av studien hade inte en lika utpräglad teori för sin undervisning utan grundade den mer på ”sunt förnuft” och ”erfarenhet”. Resultatet av studien visade att den lärare som hade en uttalad teori bakom sin undervisning, talade engelska i betydligt större utsträckning än den som inte hade det. Det visade sig att eleverna också talade engelska i större utsträckning i detta klassrum, än hos den andra läraren.

 • 1097.
  Axelsson, Svante
  et al.
  Kemiska Institutionen, Uppsala universitet.
  Hussenius, Anita
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för naturvetenskap.
  DiaNa - Muntlig och skriftlig träning, med återkoppling och självvärdering för studenter2003In: Proceedings 2003: utvecklingskonferensen : 26-28 november i Gävle / [ed] Ingrid Järnefelt, Stockholm: Rådet för högre utbildning , 2003, p. 42-45Conference paper (Refereed)
 • 1098.
  Axelsson, Viktor
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Söderberg, Sebastian
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Positiv avkastning är en kostnad: En eventstudie om svenska och norska målföretags runup och dess påverkan på premien vid företagsförvärv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The purpose of this study is to investigate how the target companies’ runup affects thetakeover premium in mergers and acquisitions based on the substitution and markup pricing hypothesis.

  Method: The study has a deductive approach in which an event study has been applied to collectrelevant secondary data from the databases Thomson Reuters Eikon and Zephyr. To study the relationship between the acquisition premium and the target company’s runup a simple regression analysis has been conducted and to study the influence of explanatory variables on runup a multiple regression analysis has been applied.

  Result & Conclusions: The study’s results show that there is a relationship between runup and the takeover premiums. Based on the substitution and markup pricing hypothesis, the study shows that if runup increases by 1 % the takeover premium increases by 0.879 % which means that an increase in the target company's runup is a cost to the acquiring company.

  Suggestions for future research: Suggestions for further research are to study more explanatory variables for a target company's runup and study volume differences in trading of the target company's shares the days prior to bid announcement on the Swedish market to see if the results differ from previous research and other markets.

  Contribution of the thesis: The study’s results contribute knowledge that can explain the variation in takeover premiums and knowledge that a target company’s runup in an acquisition is a cost for the acquiring company.

 • 1099.
  Axenfalk Pettersson, Lovisa
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Ericsson, Wilhelm
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Billigt eller dyrt, udda eller jämt?: - Hur prisprecisionseffekten påverkar Willingness to pay2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Title: Cheap or expensive, odd or even?

  - How the price precision effect, affects willingness to pay

  Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration.

  Author: Lovisa Axenfalk Pettersson and Wilhelm Ericsson.

  Supervisor: Jonas Kågström.

  Date: 2018 - May.

  Aim: The aim is to further investigate how the price precision effect associated with

  willingness to pay affects sales of real estate transactions.

  Method: Quantitative method through a survey with experimental elements.

  Result and conclusion: The results in the study indicates, regarding prices on the housing

  market, that it is not only the price that affects pursues and WTP. Regarding the marketed

  list price, which attracts the most potential buyers, they should either be a rounded or just

  below price. The most honest market price is a rounded price. A list price set at a precise

  price, is considered to be listed from a serious real estate broker. It also indicates that the

  real estate broker is knowledgeable and puts a serious price based on what the residence

  is actually worth. To get the highest selling price, it can be all of the price precision effect

  prices, rounded price, precise price or just below price. Why the result of the highest

  selling price differ, is depending on the situation on the market and available information

  for the buyer.

  Contribution of the thesis: The contribution for this study has been to create an increased

  understanding about the price precision effect and its prices for the persons involved in a

  buying process. Furthermore, the contribution is that people are influenced by available

  information, affecting the buyer's WTP and what buyers consider about different prices.

  With knowledge from this study, buyers can gain a better understanding of how the

  marketed list price may affect the buyer's WTP for the real estate they are interested in

  buying and its final selling price.

  Suggestion for future research: To summarize the possibilities for future research this

  paper suggests; to analyze the price precision effect from the sellers point of view. To

  analyze the price precision effect in a real setting instead, where actual transactions are

  being made. To further investigate the ratio between the anchoring effect with the price

  precision effect, and how they affect each other. The final suggestions for future research

  is to involve other aspects into the price precision effect, despite only the price, because it

  is not only the price that affects the house buying market.

  Keywords: Price precision effect, WTP - willingness to pay, rounded price, precise price,

  just below price, list price and real estate transaction.

 • 1100.
  Axling, Jessica
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  ”Vad jobbar du med nuförtiden då?”: En kvalitativ studie om upplevelser och erfarenheter hos långtidsarbetslösa personer över 55 år i Söderhamns kommun2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
19202122232425 1051 - 1100 of 19577
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf