hig.sePublications
Change search
Refine search result
25262728293031 1351 - 1400 of 19238
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1351.
  Bengts, Elin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Nässén, Nessica
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  The power dynamics of unequal sex: A qualitative study to explore perceptions of gender, power and safe sex behavior in Thailand2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report was the outcome of a Minor Field Study project, financed by the Swedish International Development Cooperation Agency and carried out in the areas of Rayong and Pattaya, Thailand. The purpose of the study was to explore how social workers experience gender inequalities and HIV. Though condoms are available, safe sex is not practiced whether it be within steady relationships or in the sex trade. We interviewed fifteen social workers who are currently working with those who are HIV positive or in a risk zone. Our aim was to hear their reasons why safe sex is not practiced even though being HIV positive caused social, physical and financial havoc. We then analyzed the material using Connell’s theory of sexual inequality, gender and power imbalances by help of the data analysis program ATLAS-ti 6.2. Our findings showed several examples of how the social workers interpret gender inequalities which created situations where women and youth became vulnerable to the transmission of HIV. Due to the power men have over women, culturally-based inequalities, religious proxies, social workers believe women are not able to decide when it comes to practicing safe sex or not.

 • 1352.
  Bengtsdotter Katz, Viktoria
  et al.
  Göteborgs universitet, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession.
  Haglund, Björn
  Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.
  Wahlandt, Anette
  Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik.
  West, Eva
  Göteborgs universitet, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession.
  Kursutveckling för att stötta lärarstudenters kommunikativa förmåga2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Utgångspunkten i detta abstract är att beskriva processen och resultatet i ett pågående utvecklingsarbete riktat mot att utveckla studenters kommunikativa förmågor inom Grundlärarprogrammet vid Göteborgs universitet. Studenters kommunikativa förmågor är en levande fråga i Grundlärarprogrammets tre inriktningar vilket också betonas i examensmålet ”studenten ska visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten”. De blivande lärarna behöver därför utveckla språkliga repertoarer för att möta elever, föräldrar och kollegor. De ska också förberedas för att skriva vetenskaplig text. Många av programmets studenter har emellertid liten eller ingen erfarenhet av akademiska studier och akademiskt språk och en del av dessa har även svårigheter med att genomföra sin utbildning. Studenterna behöver därför stödjas i syfte att utveckla såväl sina språkliga repertoarer som att författa vetenskapliga texter. En arbetsgrupp bestående av kursledare, språkhandledare och studeranderepresentant fick i uppdrag att, utifrån examensmålet ovan, skapa en progression som kan bidra till utveckling av studenternas kommunikativa kompetenser mellan de olika kurserna under de två första två terminerna i lärarutbildningen. I syfte att studera hur den befintliga progressionen såg ut analyserades länkningen mellan lärandemål och examinationer samt progressionen inom och mellan de två första (olika?) kurserna på utbildningen. I detta arbete, där framförallt Blooms taxonomi men i viss mån även SOLO-taxonomin (Biggs & Tang, 2011) användes, analyserades först kursplanernas lärandemål genom att lärandemålens aktiva verb identifierades. Därefter analyserades de muntliga och skriftliga uppgifter samt examinationer som studenterna enligt kursguiderna skulle arbeta med under kurserna. Språkhandlingarna i uppgiftsformuleringarna identifierades, men även olika typer av stöttande strukturer och modaliteter undersöktes. Med modaliteter avses de olika förhållningssätt till en text som studenten förväntas visa såsom skriftligt, muntligt och/eller gestaltande. Analysen visade att länkningen mellan lärandemålens aktiva verb, språkhandlingarna, och det som studenterna får öva på och utföra i olika typer av aktiviteter inte alltid stämmer överens. Utifrån analysen blev det viktigt att uppmärksamma de olika kursernas kursledare på hur examinationsuppgifternas anvisningar, i form av språkhandlingar, skulle kunna tydliggöras för att studenterna lättare ska förstå innehållet i de muntliga och skriftliga uppgifter de förväntas utföra. Inför samtalen med kursledarna användes matriser där olika språkhandlingar i kursuppgifter och kursmål synliggjordes. Matriserna visade vilka olika texttyper, såsom rapporter, argumenterande texter och beskrivande texter som studenterna förväntades skriva i kursen. Matriserna visade också vilka modaliteter som efterfrågades i examinationerna. Utifrån matriserna blev det då möjligt att tillsammans med kursledarna studera, diskutera och förändra progressionen mellan kurserna med avseende på de språkhandlingar som ingår. Slutligen diskuterades även progressionen beträffande studenternas kompetens i referenshantering med målet att de ska kunna bemästra detta efter första årets kurser inom lärarutbildningen. Referens: Biggs, J. & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University: What the Student Does. New York: Open University Press.

 • 1353.
  Bengtson, Hannah
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  Det var kul att se klassen samarbeta: En kvalitativ fokusgruppstudie om högstadieelevers upplevelser av ett hälsoprojekt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate high school students' experiences of a health project. A high school class in Uppsala participated in a health project during the spring of 2015. 19 of 22 students agreed to participate in this study and the qualitative method used for data collection was focus group interviews. Students were asked to discuss their experiences, thoughts and feelings about the health project and whether they have experienced their own influence on the content of the project. Using content analysis nine themes were found that formed four categories. Knowledge, cooperation and cohesion, conception of identity, influence and participation.

  The results showed that the majority of students do not feel they have markedly increased health knowledge. In contrast, the main results of the project seemed to consist of improved cooperation and shared stance in the class. The students expressed their need for further work of cooperation, in the form of collaborative exercises. One important thing that came up during the interviews was whether the class understood their identity and status of the school. Students' perception as to why their class was selected for the project was based on the class's bad reputation in the school and among teachers.

 • 1354.
  Bengtson, Sandra
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Iwermo, Mattias
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Närståendes upplevelser av vården av barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd: En deskriptiv litteraturstudie2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Att beskriva de upplevelser av vården som närstående till barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd har haft.Metod: Litteraturstudie med beskrivande design. Data samlades in från databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO. Resultatet baserades på 14 artiklar.Resultat: Närståendes generella upplevelse av vården var till en stor del negativ.Diagnosprocessen upplevdes ta för lång tid samt vara för svår. Närstående upplevde också att tillgängligheten av information inte var tillräcklig och att vårdpersonalen inte besatt tillräckligt med kunskap. De upplevde även att det var svårt att få tillgång till hjälp och stöd samt att många kände ett utanförskap utan tillräcklig förståelse för deras livssituation och sorg.Närstående fick en mer positiv upplevelse av vården när diagnosen sattes tidigt och när de upplevde en personlig kontakt med vårdförmedlaren. Vårdpersonal som upplevdes som insatt och kompetent bidrog också till en positiv upplevelseSlutsats: Resultatet av denna litteraturstudie påvisar att det finns brister inom hälso- och sjukvården speciellt bland vårdpersonal som saknar specialistutbildning som till exempel allmänsjuksköterskan. Dessa brister visade sig vara okunskap kring AST och hur detta påverkar närstående samt informationsförmedling till närstående.Svårigheten att få en diagnos då vårdpersonal upplevdes att inte ta närståendes farhågor på allvar var även en brist.En grundläggande utbildning kring AST för allmänsjuksköterskor och läkare skulle sannolikt öka kvaliteten på omvårdnaden för denna grupp.

 • 1355.
  Bengtsson, Adam
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Management, Industrial Design and Mechanical Engineering, Industrial Design.
  When cars take over, what will you do?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
 • 1356.
  Bengtsson, Amanda
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Mikael, Smidemark
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Psykisk ohälsa hos unga kvinnor: Fyra behandlares syn på ett aktuellt problem2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today's research in mental health shows that young women between the ages of 18-24 are the largest group suffering from mental illness in Sweden. The purpose of this study was to contribute to the knowledge and understanding of mental illness regarding young women. We have conducted four qualitative interviews with professionals in the field of psychiatry. The outcome-analysis was based on gender perspective and systems theory, showing that none of the experiences of the professionals aligned with mental health among young female patients being connected to upbringing, family or ethnicity. Instead the professionals emphasized social media, school, high demands and shifting to adult life, as major contributors to mental health problems among young women. Contradictory to the statistics, the professionals did not see the differences between young people of different gender. Furthermore, the professional’s opinions illustrated that statistics do not reflect reality due to societal changes. Keywords: Young women, mental illness, professionals, adolescent psychiatry, social media, school

 • 1357.
  Bengtsson, Anna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Larsson, Katarina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  En jämförelse mellan ett kollektivt respektive ett individuellt provisionsbaserat lönesystem i fastighetsmäklarföretag2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte och bakgrund: De flesta fastighetsmäklare arbetar idag med ett individuellt provisionsbaserat lönesystem där den anställdes lön beror helt av hur mycket den själv säljer. Ett annat lönesystem som börjar bli allt vanligare inom branschen är ett system där fastighetsmäklarna i någon form delar på kontorets totala provisionsinkomst. Vårt syfte lyder:

  ”Vår förhoppning är att uppmärksamma människor i fastighetsmäklarbranschen på skillnaderna mellan individuell provisionsbaserad lön respektive kollektivt baserad lön och att öka kunskapen i valet mellan de olika löneformer som finns.”

  • Hur påverkas den enskilde individens arbetsprestation och upplevda arbetsmiljö av lönesystemet?
  • Vilket lönesystem är mest fördelaktigt ur företagets synpunkt?

  Metod: Informationsinsamlingen inför teoridelen har bestått i faktaböcker, vetenskapliga artiklar och från internet. I vår empiriska del har vi använt oss av två metoder. Dels kvalitativa intervjuer med fyra olika kontorsägare för att se hur lönesystemen påverkar företagen. Dels enkätundersökningar som de anställda på dessa fyra kontor har fått besvara.

  Resultat och slutsats: Vid en anställning med kollektivt baserad lön är det lättare att unna sig ledighet och det får inte en så stor effekt på lönen som vid en anställning med ett individuellt provisionsbaserat lönesystem. Stresspåverkan är densamma oavsett vilket lönesystem kontoret har. En annan sak vi kommit fram till är att en arbetsgrupp samarbetar sämre om det finns konkurrens inblandat på kontoret mellan arbetskollegor. Ledarskapet på företaget är viktigare om kontoret har ett kollektivt baserad lönesystem eftersom sammansättningen av arbetsgruppen är viktigare.

  Fortsatt forskning: Det hade varit intressant om en liknande undersökning utfördes i två andra städer med andra geografiska placeringar. Branschens andra sidor, som vilka villkor och avtal som finns för fastighetsmäklarna hade varit intressant att få en kartläggning över.

  Uppsatsens bidrag: Denna uppsats kan bidra till att människor i branschen får upp ögonen för att det finns andra lönesystem att använda sig av förutom den absolut vanligaste, den individuella provisionsbaserade löneformen. Läsaren får också en inblick över hur viktig löneformen är i allmänhet för den enskilde individens välmående och även för ett företags framgång.

 • 1358.
  Bengtsson, Annielie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Turkosblå hav, kritvita stränder, krig, kokain och kidnappningar… Välkommen till Colombia!: En retorisk analys av hur Colombia framställs i svensk press2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Colombia is a country with a most controversial reputation, carrying associations of drugs, violence and terrorism. In 2016, following 52 years of civil war and violence Colombia finally found itself in a state of peace, since the government and one of the largest and most active guerrilla groups of all times FARC-EP agreed to lay down arms.Two and a half years later there are still many of us that associate Colombia with all these negative factors that are tied to its history. In this study I will be looking into how Colombia have been portrayed in Swedish media since the signing of the peace-agreement. I have also created a survey in an attempt to find out how people in a small Northern- European country like Sweden think of this diverse place on earth.

 • 1359.
  Bengtsson, Bengt
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  Filmen i Gävleborgs län2006In: Medierade offentligheter och identitet / [ed] Hammar, Björn, Gävle: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan i Gävle , 2006, p. 100-137Chapter in book (Other academic)
 • 1360.
  Bengtsson, Bengt
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Film studies.
  Från filmhistoriskt vindsarkiv till digital databas på Internet: svenska filmarkiv och filmens status som konst2013In: Spår och spridning: perspektiv på internet / [ed] Bengt Bengtsson & Eva Åsén Ekstrand, Gävle: Gävle University Press , 2013, p. 69-91Chapter in book (Other academic)
 • 1361.
  Bengtsson, Bengt
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap.
  Förnuftig fritid i Sandviken2009In: Fram träder Bergslagen: nytt ljus över gammal region / [ed] Maths Isacson, Västerås: Mälardalens högskola , 2009, p. 150-174Chapter in book (Other academic)
 • 1362.
  Bengtsson, Bengt
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film (upphört 080911).
  Regionfilmen och konstruktionen av folkhemmet2007In: Medier & politik: om arbetarrörelsens mediestrategier under 1900-talet, Stockholm: Statens Ljud- och Bildarkiv , 2007, p. 129-157Chapter in book (Other academic)
 • 1363.
  Bengtsson, Bengt
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för medier, kommunikation och film.
  Vad suckar gästboken: Uppsala Studenters Filmstudio som arena för konstfilmsinstitution och filmdebatt2007In: Mediala hierarkier / [ed] Per Vesterlund, Gävle: Högskolan i Gävle , 2007, p. 13-48Chapter in book (Other academic)
 • 1364. Bengtsson, Bengt Å.
  et al.
  Björklund, Jan-Olov
  Cederberg, Björn
  ArtDatabanken.
  Eliasson, Claes
  Franzén, Markus
  Lunds Universitet.
  Hydén, Nils
  Lindeborg, Mats
  Palmqvist, Göran
  Ryrholm, Nils
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Biology.
  Söderström, Bo
  Artdatabanken.
  Fjärilar2010In: Rödlistade arter i Sverige 2010 / [ed] Ulf Gärdenfors, Uppsala: Artdatabanken i samarbete med Naturvårdsverket , 2010, 1, p. 361-392Chapter in book (Other academic)
 • 1365. Bengtsson, Bengt Å.
  et al.
  Ryrholm, Nils
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences, Biology.
  Hur bevarar och övervakar man bäst Sveriges fjärilsfauna?2010In: Fauna och flora : populär tidskrift för biologi, ISSN 0014-8903, Vol. 105, no 1, p. 39-42Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1366.
  Bengtsson, Bengt
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Film studies.
  Åsén Ekstrand, EvaUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Spår och spridning: perspektiv på internet2013Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det tog 50 år innan internet började att mer allmänt användas. Femtio år tog det också för radion och televisionen. Hur skall man få en överblick och distans till det globala fenomen som just nu pågår och som vi alla är en del av? Ett sätt är att placera de nuvarande händelserna i ett längre perspektiv. Att dra trådarna bakåt och försöka se internet i ett något större sammanhang, för att både kunna upptäcka vad som är gemensamt med äldre medier och vad som är unikt för just internet.

  Spår och spridning är de två nyckelord som fångar de olika perspektiv som författarna representerar. Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv, samtida och flydda tiders medieanvändning, i arkiv, film och i pressen. Nätet som både politisk arena och vardaglig förströelse. Hur ska vi se på det fenomen som vi kallar internet?

 • 1367.
  Bengtsson, Daniel
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Fröjd Nornholm, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences, Educational science.
  Vilka behov har barn med adhd?: En websurvey med 66 föräldrars uppfattningar om deras barns behov i hemmet, skolan och fritidshemmet.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to find out parents' perception of the needs of their children related to the diagnosis of adhd and how they, the school and the leisure center meet the needs. Through a websurvey where 66 participants participated, we have raised questions about their perceptions linked to the purpose. The result shows that parents of adhd children perceive that their children's needs are directly linked to their impaired ability to control their executive functions. Parents meet the needs by lowering their expectations and keeping routines. Support from the environment is also an important factor in meeting the needs of children. Regarding the school and the leisure center's satisfying children's needs, the views differ from the respondents. Some believe that the school and the leisure center adjust the activities based on the needs of the children, but others say that the staff lack knowledge in their treatment, which leads to the perception that the school and the leisure center do nothing at all. Our conclusion is that knowledge about the diagnosis adhd is a must to be able to work as a teacher and leisure teacher today, because at least one person in each class has adhd.

 • 1368.
  Bengtsson, Hanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  Norstedt, Caroline
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  Arbetsgivarvarumärket inom en kommun: Vad är en attraktiv arbetsgivare?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to, in collaboration with a municipality in Central Sweden, carry out a study on the municipality's work regarding their employer brand and the experience of an attractive employer. This has been examined from the perspective of the employer and the employees. The study was conducted with a qualitative method and was based on semi-structured interviews. Data was analyzed using an inductive thematic analysis. In the result, various themes emerged from each question. The themes that emerged regarding how the municipality works with its employer brand were the Municipality's brand and the overall Values. The themes that emerged about the issue of what characterizes an attractive employer according to the employees were Colleagues and supportive managers, Work environment and security, Personal development, Opportunity to influence, change and contribute, Staff welfare, Communication and structure, and Orientation. The themes that emerged according to the municipality's representatives were Supportive managers and communication, Personal development and the opportunity to influence, and Work content. The employer's and employees' perception of an attractive employer turned out to have many common themes. However, the employees highlighted additional themes. The themes present in the study for being an attractive employer matched well with the view of a strong employer brand, which strengthened the purpose of the study.

 • 1369.
  Bengtsson, Helene
  et al.
  University of Gävle. University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology. University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Nikanorsson, Teres
  University of Gävle. University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology. University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Många och gamla!: -en kvalitativ studie om några 40-talisters syn på framtidens äldreomsorg2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många och gamla! - Hur vill 40-talisterna ha sin framtid inom äldreomsorgen?

  Syftet med den här studien är att undersöka hur fyra informanter, vilka är födda mellan åren 1940 till 1949, ser på sin framtid som eventuellt hjälpbehövande inom äldreomsorgen samt vilka behov, farhågor och förväntningar de har.  För att utföra denna studie har vi använt oss av en kvalitativ metod med intervjuer, där fyra informanter, två kvinnor och två män deltog. Intresset för studien och framtidens äldreomsorg är stort. Det märktes inledningsvis i studien att många ville få chansen att komma fram och berätta om deras känslor i ämnet. Intervjuerna baseras på ostrukturerade frågor som öppnar upp för informanten att berätta mer än vad strikt strukturerade frågor gör, och intervjuerna fortlöpte mer som samtal. Arbetet bygger på resultatet av intervjuerna och är analyserade med hjälp av livsloppsperspektivet, Eriksons utvecklingsteori och rollteorin.

   

  En av de delar som uppmärksammas i undersökningen är att åsikterna skiftar hos våra informanter om hur dagens äldreomsorg bedrivs och hur de vill ha det i framtiden. En slutsats som dras utifrån studien är att våra informanter inte tror att 40-talisterna kommer att ha mer krav på framtidens äldreomsorg. Det viktigaste för våra informanter var att få vara frisk så de kan få göra det som önskas göra, men även att bli behandlade som människor om och när de blir kunder inom äldreomsorgen är något de prioriterar. En av informanterna upplever den tid han är i nu som en tid då krämporna börjar komma och arbetet blir tyngre att sköta, han ser tillbaka på sin uppväxt och ser att det arbete han haft i ungdomen nu tycks ha satt sina spår. Flertalet av informanterna i studien uppger att de känner att de är på de nedre trappstegen i livet, detta till trots, har ett par av dem som medverkade i studien, svårt att tala om framtiden som hjälpbehövande, då de helst vill se bort, och inte tänka på detta. Ett par av våra informanter tar förgivet att deras anhöriga och då främst barnen kommer att finnas där och strida för dem då det behövs. Det är många i denna generation som inte vågar bli gamla på grund av den vård som finns idag, "Som äldreomsorgen ser ut idag hoppas jag att jag avlider innan det blir dags att få hjälp" uttrycker sig en av våra informanter och härigenom ser vi den rädsla som vi talar om inledningsvis i arbetet. 

 • 1370.
  Bengtsson, Inger
  et al.
  Department of Molecular and Clinical Medicine, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg.
  Lissner, Lauren
  The Sahlgrenska School of Public Health and Community Medicine, Public Health Epidemiology Unit (EPI), Gothenburg, Sweden.
  Ljung, Thomas
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Medical science.
  Rosengren, Annika
  Department of Medicine, Sahlgrenska University Hospital/Östra, Gothenburg, Sweden.
  Thelle, Dag
  Institute of Basic Medical Science, Department of Biostatistics, Oslo, Norway.
  Währborg, Peter
  Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg.
  The cortisol awakening response and the metabolic syndrome in a population-based sample of middle-aged men and women.2010In: Metabolism: Clinical and Experimental, ISSN 0026-0495, E-ISSN 1532-8600, Vol. 59, no 7, p. 1012-9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The objective was to explore the relationship between the cortisol awakening response (CAR) and the metabolic syndrome (MetS) as defined by the National Cholesterol Education Program criteria. The final study sample consisted of 91 women (14 with MetS) and 84 men (15 with MetS), aged 45 to 70 years, from a general population sample. The only exclusion criteria were no consent, pregnancy, or insufficient cortisol testing. On the day of measurement (weekday), salivary cortisol was sampled at awakening and 15 minutes after awakening. Relative CAR (CAR%) and the MetS were the main variables studied. Results showed that, in women with the MetS, cortisol at awakening was significantly lower (mean, 8.92 vs 12.33 nmol/L; P = .05) and the CAR was significantly higher (91.4% vs 36.5%, P < .001) than in women without the syndrome. Significant difference in the relative CAR was also present between men and women with MetS (38.5% and 91.4%, respectively; P = .02). No difference was seen in the awakening response comparing men with and without the MetS. In a regression model, the response to awakening was dependent on the MetS in women (F1,89 = 13.19, P < .001); but the model was not significant in men. Furthermore, the awakening response was associated with more depressive symptoms in women (F1,80 = 8.12, P = .01) and with weekday/weekend cortisol sampling in men (F1,82 = 4.63, P = .03). The association between the relative CAR and the MetS remained significant but somewhat attenuated after adjusting for depressive symptoms (P = .01). Results indicate a sex difference in the CAR% in the presence of the MetS independent of depressive symptoms, a known correlate of the MetS.

 • 1371. Bengtsson, Johanna
  et al.
  Persson Waye, Kerstin
  Kjellberg, Anders
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Evaluations of effects due to low frequency noise in a low demanding work situation2004In: Journal of Sound and Vibration, ISSN 0022-460X, E-ISSN 1095-8568, Vol. 278, no 1-2, p. 83-99Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Noise sources with a dominating content of low frequencies (20-200 Hz) are found in many occupational environments. This study aimed to evaluate effects of moderate levels of low-frequency noise on attention, tiredness and motivation in a low demanding work situation. Two ventilation noises at the same A-weighted sound pressure level of 45 dB were used: one of a low-frequency character and one of a flat frequency character (reference noise). Thirty-eight female subjects worked with six performance tasks for 4 h in the noises in a between-subject design. Most of the tasks were monotonous and routine in character. Subjective reports were collected using questionnaires and cortisol levels were measured in saliva. The major finding in this study was that low-frequency noise negatively influenced performance on two tasks sensitive to reduced attention and on a proof-reading task. Performances of tasks aimed at evaluating motivation were not significantly affected. The difference in work performance was not reflected by the subjective reports. No effect of noise was found on subjective stress or cortisol levels. (C) 2004 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 1372. Bengtsson, Johanna
  et al.
  Persson Waye, Kerstin
  Kjellberg, Anders
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Sound characteristics in low frequency noise and their relevance for the perception of pleasantness2004In: Acta Acoustica united with Acustica, ISSN 1610-1928, E-ISSN 1861-9959, Vol. 90, no 1, p. 171-180Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Noise sources with a dominant content of low frequencies (20-200 Hz) are found in many occupational environments. Work efficiency has been found in two earlier studies to be impaired to a larger degree when working in a low frequency ventilation noise than when working in a flat frequency ventilation noise at the same A-weighted sound pressure level. Other previous studies indicate that different sound characteristics found in low frequency noise are important for the way in which low frequency noise affects humans, and better knowledge of these characteristics could lead to better methods for assessing low frequency noise in occupational environments. The aim of this study was to evaluate the influence of frequency balance between low and high frequencies, which affects the slope of the frequency spectra, and the modulation frequency on subjects' perception of a pleasant low frequency noise. The results showed that the subjects preferred either a higher or a lower modulation frequency as compared to that of the original low frequency noise, both choices leading to less perceivable modulations. Furthermore, the subjects preferred a lower relative content of frequencies below 500 Hz, but only as long as the original low frequency noise contained modulations and the variations were made within a constant A-weighted sound pressure level. The results are discussed in relation to improved guidelines and to the previously suggested theory of slope of the frequency spectra and problems involved with the implementation of that theory.

 • 1373.
  Bengtsson, Josefin
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Hellman, Malin
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Tonåringars upplevelse av livskvalitet: En beskrivande och jämförande studie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe how adolescents experiences their quality of life, and to

  compare if there are any differences in how they experiences their QOL depending on where

  they live, big town or smaller town. The aim was also to examine how adolescents

  experienced their schooling. The study is empirically, quantitative with a descriptive and

  comparative design. To measure quality of life a tried and tested instrument – Life

  Satisfaction Questionnaire (LSQ) was used. The questionnaire was distributed and collected

  by the authors.142 students participated, 79 from the larger city and 63 from the smaller city.

  The results of this study showed that adolescents, 16-19 years, rated their overall QOL as high

  and that there were no significant differences between the cities regarding on how the

  adolescents experienced their overall QOL. There were significant differences in some of the

  sub factors. There were significant differences in the factors ”physical symptoms”, influence

  of illness” and “Experience of every day meaningful activities”. Adolescents from the larger

  city experienced higher levels of meaningful activities, and adolescents in the smaller city

  experienced less physical symptoms and influence of illness. The results also showed that the

  adolescents rated their ability to manage their studies as high, and that there were few that felt

  depressed or/and bullied. The adolescents in this study felt that their schooling was

  represented of both a positive and a negative adjective. Funny and instructive recurred

  frequently, but also tough occurred often.

 • 1374.
  Bengtsson, Lars
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för industriell ekonomi.
  ABB in Sweden: A New Start at the Old Mecca1999In: Being Local Worldwide: ABB and the Challenge of Global Management / [ed] Jacques Bélanger, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press , 1999, p. 156-178Chapter in book (Refereed)
 • 1375.
  Bengtsson, Lars
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för industriell ekonomi.
  Comparing innovation outcomes of two outsourcing strategies: the significance of integrating design and manufacturing2007In: Swedish Production Symposium: 28-30 August, 2007, Gothenburg, 2007Conference paper (Refereed)
 • 1376.
  Bengtsson, Lars
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Cost innovation in global supply chains. The case of Huawei Technologies2012In: Proceedings of the P&OM conference 2012 in Amsterdam, 2012Conference paper (Refereed)
 • 1377.
  Bengtsson, Lars
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för industriell ekonomi.
  Outsourcing av produktion i svensk verkstadsindustri2005In: Alternativ till outsourcing / [ed] Lars Bengtsson, Christian Berggren, Johnny Lind, Malmö: Liber , 2005Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1378.
  Bengtsson, Lars
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för industriell ekonomi. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Outsourcing manufacturing and its effect on engineering firm performance2008In: International Journal of Technology Management, ISSN 0267-5730, E-ISSN 1741-5276, Vol. 44, no 3-4, p. 373-390Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Despite the proclaimed advantages and popularity of outsourcing, there are few and contradictory studies of the effects. The main purpose of this paper is to analyse how outsourcing manufacturing relates to performance and innovation at the plant level. A second purpose is to analyse how this outcome relates to investments in manufacturing capability. This paper is based on the results of a large-scale survey of outsourcing and manufacturing practices among a representative sample of Swedish engineering firms. The results show mainly no significant effects from outsourcing manufacturing on plant operating performance or innovation capability. This paper, however, reveals that the firms' investments in technological and organisational capabilities explain the improvements of performance at the plant level to a significantly higher extent than outsourcing does. This paper concludes with a suggestion to further analyse the potential of combined outsourcing and manufacturing strategies.

 • 1379.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment.
  Berggren, Christian
  Linköpings tekniska universitet.
  Horizontally integrated or vertically divided?: a comparison of outsourcing strategies at Ericsson and Nokia2002Report (Other academic)
 • 1380.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för industriell ekonomi.
  Berggren, Christian
  Linköpings Universitet.
  Innovation and outsourcing: The significance of production competence in the telecom industry2006In: Proceedings of the 7th International CINet Conference in Lucca, Italy, 10-12 September, 2006Conference paper (Refereed)
 • 1381.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för industriell ekonomi.
  Berggren, Christian
  Linköpings Universitet.
  Produktionens förändrade roll: mager klickfunktion eller kunskapsfabrik?2001In: Lärdilemman i arbetslivet: teoretiska och praktiska perspektiv på lärande i organisationer / [ed] Thomas Backlund, Henrik Hansson, Camilla Thunborg, Lund: Studentlitteratur , 2001, p. 149-176Chapter in book (Other academic)
 • 1382.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för industriell ekonomi.
  Berggren, Christian
  Rethinking outsourcing in manufacturing: A tale of two telecom firms2004In: European Management Journal, ISSN 0263-2373, E-ISSN 1873-5681, Vol. 22, no 2, p. 211-223Article in journal (Refereed)
 • 1383.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för industriell ekonomi. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Berggren, Christian
  University of Linköping, Department of Management and Engineering, Linköping, Sweden.
  The integrator’s new advantage: the reassessment of outsourcing and production competence in a global telecom firm2008In: European Management Journal, ISSN 0263-2373, E-ISSN 1873-5681, Vol. 26, no 5, p. 314-324Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  For a long time, the telecom equipment industry has been at the forefront of outsourcing and relocating production operations to contract manufacturing firms located in Asia and Eastern Europe. Recently, however, leading firms have begun to revise this strategy, based on their recognition of the continual importance of technological leadership and integration capabilities. Using a case study of a key company, this paper explores the dynamics of outsourcing and production strategies in the telecom equipment industry. One of the central aspects under study is the interaction of product development with industrialisation and production. The paper analyses issues such as component standardisation versus differentiation and technological integration, the value of deep integration capabilities for cost reductions, and why production competence and the rapid industrialisation of products incorporating new technologies have acquired renewed importance, despite the global trend towards lowest-cost locations.

 • 1384.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för industriell ekonomi.
  Berggren, ChristianLinköpings Universitet.Lind, JohnnyHandelshögskolan i Stockholm.
  Alternativ till outsourcing2005Collection (editor) (Other academic)
 • 1385.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för industriell ekonomi.
  Berggren, Christian
  Linköpings universitet.
  Lind, Johnny
  Handelshögskolan i Stockholm.
  Avveckling eller utveckling?2005In: Alternativ till outsourcing / [ed] Lars Bengtsson, Christian Berggren, Johnny Lind, Malmö: Liber , 2005, p. 148-161Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1386.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för industriell ekonomi.
  Berggren, Christian
  Linköpings universitet.
  Lind, Johnny
  Handelshögskolan i Stockholm.
  Introduktion2005In: Alternativ till outsourcing / [ed] Lars Bengtsson, Christian Berggren, Johnny Lind, Malmö: Liber , 2005, p. 7-16Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1387.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Berggren, Christian
  Linköpings universitet.
  Solmaz Karabag, Filiz
  Linköpings universitet.
  Innovativa konkurrenter från tillväxtekonomier: vad gör svenska företag?2018In: MGMT of Innovation and Technology, Vol. 1, p. 10-11Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Konkurrensen från tillväxtekonomier handlar inte längre om lågkostnadsproduktion. I Kina, Turkiet och Brasilien har många företag utvecklat förmågor till både innovativ och snabb produktframtagning. Vad karaktäriserar dessa företag? Och vad kan svenska företag göra för att hantera de nya utmaningarna och möjligheterna?

 • 1388.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för industriell ekonomi.
  Bundy, Marie
  Ljungström, Niklas
  Den medvetna verkstaden: processorienterad produktion och produktnära informationssystem2000Report (Other academic)
 • 1389.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för industriell ekonomi. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Dabhilkar, Mandar
  Department of Industrial Economics and Management, Royal Institute of Technology (KTH), Sweden.
  Manufacturing outsourcing and its effect on plant performance: lessons for KIBS outsourcing2009In: Journal of evolutionary economics, ISSN 0936-9937, E-ISSN 1432-1386, Vol. 19, no 2, p. 231-257Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Despite the proclaimed advantages and popularity of outsourcing manufacturing and knowledge-intensive business services, there are few and mainly contradictory studies of its short- and long-term effects. The main purpose of this paper is to analyze the way in which outsourcing manufacturing and design work relates to performance at plant level. The study is based on a large-scale survey among a representative sample of Swedish engineering plants. The results show no significant effects from outsourcing manufacturing on plant operating performance. The paper further shows that investments in technological and organizational capabilities explain the improvements of performance to a significantly higher extent than does outsourcing. The problems of additional costs and managing dependencies when applying partial outsourcing and separating interdependent key processes provide important insights to the analysis on the effects of outsourcing knowledge-intensive business services (KIBS).

 • 1390.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Dabhilkar, Mandar
  KTH.
  Lakemond, Nicolette
  Linköpings Universitet.
  Exploring the strategic role of purchasing: An empirical comparison of purchasing practices and performance outcomes2010In: Proceedings of the 17th International Annual EurOMA Conference, 6-9 June, Porto, 2010Conference paper (Refereed)
 • 1391.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för industriell ekonomi.
  Dabhilkar, Mandar
  KTH.
  von Haartman, Robin
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för industriell ekonomi.
  Exploring the outcome of four outsourcing and integration strategies in manufacturing plants2008In: R&D Management Advanced Workshop, Linköping, 15-16 September, 2008Conference paper (Other academic)
 • 1392.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Dabhilkar, Mandar
  Department of Management and Engineering, Linköping University, Sweden; Department of Industrial Economics and Management, KTH, Sweden.
  von Haartman, Robin
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Knowledge integration challenges when outsourcing manufacturing2011In: Knowledge integration and innovation: critical challenges facing international technology-based firms / [ed] Christian Berggren, Anna Bergek, Lars Bengtsson, Michael Hobday, and Jonas Söderlund, Oxford: Oxford University Press, 2011, 1Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Industrial firms experience a strong tension between high demands to outsource manufacturing to low-cost regions and the need to integrate and co-locate key competencies in product development chains. The chapter explains this tension as a dynamic balance between knowledge integration (KI) requirements and capabilities. Three themes are discussed, illustrated by survey data and case studies. First, the chapter argues that parallel investments in manufacturing capability are valuable for meeting KI requirements derived from outsourcing manufacturing. Second, the analysis demonstrates how different kinds of outsourcing strategies shape the KI challenges. Third, the chapter shows how KI challenges turn up as hidden costs, performance trade-offs, or deteriorated cost reduction capability. The chapter claims that the lack of analysis of KI challenges is one explanation why previous studies on outsourcing effects have shown contradictory results. The chapter ends by suggesting the notion of manufacturing absorptive capacity for understanding KI challenges when outsourcing manufacturing.

 • 1393.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Enberg, Cecilia
  Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), Linköpings universitet.
  Lakemond, Nicolette
  Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), Linköpings universitet.
  Öppen och sluten på samma gång: Att integrera kunskap över företags gränser2015In: Kunskapsintegration och innovation i en internationaliserande ekonomi / [ed] Hans Andersson och Christian Berggren, Stockholm: Makadam förlag , 2015Chapter in book (Refereed)
 • 1394.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för industriell ekonomi.
  Köhler, Christoph
  University of Jena.
  Products, Processes and Organizational Change in the Production of Power Transformers1999In: Being Local Worldwide: ABB and the Challenge of Global Management / [ed] Jacques Bélanger, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press , 1999, p. 61-77Chapter in book (Refereed)
 • 1395.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Lakemond, Nicolette
  Linköping University, Linköping, Sweden .
  Dabhilkar, Mandar
  Stockholm University, Stockholm, Sweden .
  Exploiting supplier innovativeness through knowledge integration2013In: International Journal of Technology Management, ISSN 0267-5730, E-ISSN 1741-5276, Vol. 61, no 3-4, p. 237-253Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Firms are increasingly involving and relying on networks of suppliers and other external partners in their innovation processes. A successful exploitation of suppliers' technology and competencies is however challenging, not least in situations characterised by technological uncertainty. The main purpose of this study is to analyse how supplier innovativeness may be leveraged through internal knowledge integration capabilities in involving suppliers. The analysis is based on a survey of firms in Europe and North America. The study shows that innovative suppliers do contribute to a firm's innovation performance in terms of time–to–market and level of innovation in products/services. The main result is that an internal knowledge integration capability in terms of proficiency in supplier management and cross–functional decision making boosts innovation performance, in particular when technological uncertainty is high.

 • 1396.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Lakemond, Nicolette
  IEI, Linköpings Universitet.
  Dabhilkar, Mandar
  Indek, KTH.
  Innovation through purchasing: Leveraging supplier innovativeness through purchasing involvement and proficiency2010In: Proceedings of the 11th International CINet Conference, 5-7 September, Zürich, 2010Conference paper (Refereed)
 • 1397.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Lakemond, Nicolette
  Linköpings Universitet.
  Dabhilkar, Mandar
  KTH.
  Leveraging innovation through purchasing involvement and proficiency2010In: Proceedings of APMS 2010 International Conference on Advances in Production Management Systems, 2010Conference paper (Refereed)
 • 1398.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Lakemond, Nicolette
  Linköpings Universitet.
  Dabhilkar, Mandar
  KTH.
  Leveraging supplier innovativeness through knowledge integration2011In: Exploring Interfaces - Book of Abstracts, 2011, p. 68-68Conference paper (Refereed)
 • 1399.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Lakemond, Nicolette
  Linköpings Universitet.
  Dabhilkar, Mandar
  KTH.
  Use the inside – Exploiting supplier innovation through knowledge integration2011In: Proceedings of the 12th CINet conference, Arhus, Denmark, 11-13 September, 2011Conference paper (Refereed)
 • 1400.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Industrial economics. University of Gävle, Center for Logistics and Innovative Production.
  Lakemond, Nicolette
  Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) / Projekt, innovationer och entreprenörskap (PIE), Linköping universitet.
  Laursen, Keld
  Department of Innovation and Organizational Economics, Copenhagen Business School.
  Tell, Fredrik
  Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.
  Managing knowledge integration across multiple boundaries in open innovation2015In: 16th International CINet Conference: "Pursuing Innovation Leadership", 2015Conference paper (Refereed)
25262728293031 1351 - 1400 of 19238
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf