hig.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 620
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Enander, Angelica
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Hälsostigen: -En studie om barns inlärning med spel som inlärningsmaterial2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka om ett brädspel är ett bra inlärningsmaterial för barn i förskolan och i förskoleklassen. Studien syftade även till att studera om det finns någon skillnad i resultat mellan de olika åldrarna i förskolan respektive förskoleklassen. Spelet Hälsostigen är ett egendesignat spel som är utformat av både mig och min kurskamrat. Undersökningen har utförts på 31 barn i både förskolor och förskoleklasser vid tre olika tillfällen. Innan studien startade genomfördes ett test för att få ett mått på vilka kunskaper barnen hade om kost och hälsa innan de hade spelat Hälsostigen. Efter barnen hade spelat detta spel tre gånger genomfördes återigen ett test om kost och hälsa. Denna studie visar att barnen höjde sin kunskap om kost och hälsa efter att ha genomfört undersökningen, deras resultat i testet efter genomfört spel ökade signifikant jämfört med det resultat de hade innan de hade spelat Hälsostigen. Studien visade även att barnens placering i spelet inte har någon betydelse för hur mycket varje barn ökar sin kunskap om kost och hälsa. Det fanns inga skillnader i kunskap mellan de olika åldrarna, man har lärt sig lika mycket som femåring som sexåring efter att ha spelat spelet. Från denna studie blir slutsatsen att spel är ett bra inlärningsmaterial och ett bra verktyg för att lära sig om kost och hälsa i förskolan (åtminstone för de barn som är eller ska fylla fem år) och i förskoleklassen. Om man använder sig av spel i kombination med annan typ av inlärning leder detta högst sannolikt att man når ut med kunskap till en bredare krets av barn med olika inlärningsstilar.

 • 152.
  Englin, Anna-Karin
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
   Teknikövningar och pedagoger i förskolan: En undersökning kring pedagogers arbete med teknikövningar2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med det här arbetet är att konstruera ett arbetsmaterial med tillhörande lärarhandledningar som pedagoger kan ha nytta av i sitt arbete med teknik inom förskolans verksamhet. Jag vill veta om det kan bli lättare för pedagoger i förskolan att arbeta med teknik efter att ha genomfört dessa teknikövningar. Innan jag utformade teknikövningarna fick pedagogerna och barnen på berörd förskola komma med önskemål inom vilka teknikområden de ville få övningar i. Utifrån pedagogernas och barnens önskemål kring teknikarbete utformade jag sedan åtta olika övningar med tillhörande lärarhandledningar. Därefter fick pedagogerna arbeta med övningarna i två veckor. I utvärderingen efter genomförda övningar svarade pedagogerna lite diffust på hur de känner inför att arbeta med teknik efter att ha arbetat med övningarna. Jag tolkar det som att pedagogerna inte känner sig säkrare på hur de ska arbeta med teknik men att de har fått ett positivt möte med teknik i förskolan.

 • 153.
  Englund, Annika
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Automatiseringsmetoder: elevers attityder till tabellträningen2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet har varit att undersöka elevernas inställning till den grundläggande tabellträningen i skolan och huruvida de genom olika träningsmetoder kan förbättra sina resultat.

  Undersökningen bygger på en elevenkät, ett förkunskaps- och ett uppföljningstest, som eleverna fått genomföra under tidspress, samt intervjuer med några elever och inblandade lärare.

  Resultatet visar att de flesta elever har en god inställning till tabellträningen i skolan och att träningsmetoderna, trots sina likheter och olikheter, medförde att de flesta eleverna lyckades förbättra sina resultat.

  Slutsatserna är att majoriteten av eleverna i den här undersökningen har en god inställning till tabellträningen och när dessa elever själva fick välja den träningsmetod de trivdes bäst med, presterade de ett bättre resultat på kunskapstestet.

 • 154. Ericsson, Martin
  et al.
  Hast, Anders
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för datavetenskap.
  Nyström, Ingela
  Interactivity, Quality and Usability: Three-Dimensional Image Studio for Uppsala2008In: SIGRAD, 2008, p. 79-80Conference paper (Refereed)
 • 155.
  Eriksson, Annette
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Mossträdgård på svenska2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 156.
  Eriksson, Carina
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Hälsofrämjande utemiljöer vid seniorboenden.2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 157.
  Eriksson, Elin
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Vardagsrelaterade textuppgifter i matematikläroböcker2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  I denna uppsats står vardagsrelatering i fokus och här undersöks hur fyra läroböcker i

  matematik, avsedda för elever i årskurs nio, gör kopplingar till elevers vardag. Syftet med

  uppsatsen är att genom analys av läroböcker i matematik bringa klarhet i om och hur dessa

  kopplar textuppgifter till elevens vardag. Som metod har en komparativ textanalys använts för

  att urskilja de textuppgifter som har vardagsrelatering för en elev. Resultatet visar att ungefär

  en tiondel av de granskade uppgifterna i samtliga läroböcker utgörs av textuppgifter som

  knyter an till elevens vardag och att dessa relaterar till eleven genom ett av följande områden,

  fritid, vardag, skola eller handel. Läroböckerna utgörs av en acceptabel mängd textuppgifter

  med vardagsanknytning för elever men det finns gott om utrymme för ännu fler. De

  vardagsrelateringar som görs i läromedlen kan förbättras både i fråga om variation och vilka

  räknesätt som används vid lösning av uppgifterna.

 • 158.
  Eriksson, Lars-Peter
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för datavetenskap.
  Effektsekvens på hal is2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar ”Verklighetstrogen Effektskomposition”. Målet med arbetet är att undersöka och utnyttja alla de olika aspekterna som gör att en film med specialeffekter känns så verklighetstrogen som möjligt. Arbetet handlar om de olika delarna i en filmproduktionsfas så som pre-production,production och post-production. Filmen som skapas är en specialeffektsbaserad hemmavideo som har som syfte att vara så chockande som möjligt i förhållande till vad man förväntar sig när man börjar kolla. Arbetets fokus ligger mycket på tracking i en svårtrackad miljö där detta problem kommer att lösas.

 • 159.
  Eriksson, Mikael
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Vidareutveckling av lokalbokningssystem2007Student paper second term, 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under hösten 2006 har några studenter vid Högskolan i Gävle utvecklat ett lokalbokningssystem till Lärcentrum i Sandviken. Lokalbokningssystemet använder en MySQL databas och webbsidorna är skrivna med HTML samt PHP för kommunikationen mot databasen. Jag har under arbetets gång hittat och åtgärdat en säkerhetsbrist i systemet samt implementerat nya funktioner i systemet för att göra det bättre och mer användarvänligt. Efter vidareutvecklandet av det befintliga lokalbokningssystemet uppfyller det nu kundens alla ursprungliga krav på funktioner.

 • 160.
  Eriksson, Rose-Marie
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Matteskatten: Ett arbetsmaterial för förskolan2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 161.
  Fagerlund, Johan
  et al.
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Järveng, Petri
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Webbaserat säljstödssystem för Koneo2006Student paper second term, 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet var att ta fram ett webbaserat säljstödssystem åt Koneo i Gävle.Systemet skulle underlätta för säljarna i deras dagliga arbete med att samla information om kunder på ett ställe. Vidare kan de där redigera information, skicka e-post, ta fram olika dokument m.m. De tekniker vi använt oss av är ASP.NET, SQL-lagrade procedurer,JavaScript, CSS och VBScript. Resultatet av arbetet är ett fullt fungerande system som kommer att tas i bruk av företaget inom kort.

 • 162.
  Fatih, Sherzad
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Matematiksvårigheter identifiering och förslagslösning: Med en jämförande kunskapstest på elever i skolår nio i Irak och Sverige2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med studien var att undersöka vilka svårigheter elever har i matematik och vad lärarna och eleverna ansåg om matematiksvårigheter. Av olika anledningar väcktes intresset hos mig att undersöka frågan om matematiksvårigheter. Det största motivet till att jag valde detta tema var att utforska orsaken till matematiksvårigheter. Varför antalet elever som lämnar grundskolan med ett icke godkänt betyg i matematik ökat under de senaste tio-femton åren, i Sverige? Jag vill också se i vilken grad matematiksvårigheter har med elevens etniska bakgrund att göra. För att undersöka det, har jag involverad ett antal elever i Irak i denna studie.

  I denna studie har elever, lärare och pedagoger medverkat för att förklara och utvärdera problemen. För studien har jag använt enkäter, intervjufrågor, öppna intervjuer med ljudinspelningar som kvalitativ metod. Jag gjorde en jämförelse med några skolor i Irak och Sverige när det gäller matematikfärdigheter. För denna jämförelse har jag använt en kunskapstest som bearbetats med kvantitativ metod av testresultaten presenterat i diagramform.

  Resultatet av alla studien visar att för få matematiklektioner tidsbrist, dålig lärarplanering, obehöriga lärare som undervisar matematik huvudproblemen. För den jämförande studien med elever i Irak var det påfallande likartat testresultat mot svenska elever trots olika materiella förutsättningar.

 • 163.
  Flodberg, Ann-Sofie
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences. University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för naturvetenskap.
  Ett pedagogiskt material inom ekologi för gymnasiekursen Naturkunskap A2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 164.
  Flodin, Magnus
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Metodutveckling för framställande av dynamisk systemkarta2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  I komponentbaserade system är det viktigt att ha kontroll över vilka komponenter som har beroenden till varandra för att undvika att delar av systemet slutar fungera vid exempelvis en komponentuppdatering. I detta arbete undersöks hur komponenter kan identifieras, samt hur olika typer av beroenden kan spåras. Arbetet är utfört som ett uppdrag givet av Sandvik Systems Development (SSD), vilket är ett av Sandvik-koncernens två internationella IT-bolag. Målet med uppgiften är att utforma en modell som tar fram information för komponenterna, samt kartlägger dess beroenden på Windows-plattformen. Mycket information om ett system finns att hämta i olika typer av ”statiska” metadata-filer som automatiskt genereras vid skapandet av en lösning i Visual Studio. En projektfil (.*proj) är ett exempel på en sådan fil, då den innehåller specifik information för ett visst projekt. En metod för att erhålla ”dynamisk” komponentinformation är att programmatiskt ladda in binärfilen för en komponent och därigenom utvinna dess metadata. Mitt lösningsförslag tar vara på informationen som finns lagrad i de ”statiska” metadata-filerna för att identifiera komponenter, samt för att spåra dess beroenden. Denna information kompletteras med information erhållen genom att ladda in komponenters binärfiler.

 • 165.
  Fogelström, Ulla
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Stadsträdgårdsmästarens betydelse för en kommuns gröna miljö.: En studie i Örebro län2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  I samband med den yrkesrelaterade praktik hos stadsträdgårdsmästare Sif Eklund i Karlskoga kommun blev jag intresserad av att fördjupa mig i de faktorer som styr en stadsträdgårdsmästares arbete. Det handlar såväl om deras övergripande uppdrag som om deras personliga drivkrafter och visioner för utveckling och förvaltning av den gröna miljön. Syftet med studien är att studera stadsträdgårdsmästarens roll i utvecklingen av en kommuns miljö och se om det är möjligt att belysa huruvida det kan vara en betydande faktor för en stad att ha en utpekad kompetens med egna drivkrafter och visioner. I syftet ingår att studera om kommunerna är klara över vad de själva vill med utveck-lingen av den gröna miljön och huruvida de är tydliga i sitt uppdrag till stads-trädgårdsmästaren samt att studera hur stadsträdgårdsmästarna arbetar för att driva sina egna visioner och förslag till utveckling. Uppsatsens huvudsakliga metod är djupintervjuer med tre stadsträdgårdsmästare i Örebro län, närmare bestämt i Karlskoga, Kumla och Örebro samt med de ansvariga för grön-frågorna i Askersund, där man inte har en utpekad funktion motsvarande stadsträdgårdsmästare. Intervjuerna fokuserade på områdena (1) organisation, (2) uppdrag/styrdokument, (3) egna visioner/drivkrafter, samt (4) befattningens status. ResultatGrönfrågorna organiseras i studiens fyra kommunerna inom olika förvalt-ningar: I Askersund, inom teknisk förvaltning och kommunledningsförvalt-ningen; i Karlskoga, inom samhällsbyggnadsförvaltningen; i Kumla, inom kultur- och fritidsförvaltningen och i Örebro, inom teknisk förvaltning. Ingen av de tillfrågade var missnöjda med sin organisationstillhörighet och man kan inte dra några slutsatser om att det är bättre att vara organiserad på vare sig det ena eller det andra sättet. En fråga som kom upp i det sammanhanget är hur det kommer sig att stadsträdgårdsmästarna som i huvudsak driver frågor kring strategisk samhällsplanering inte konsekvent är organiserade tillsammans med övriga stadsbyggnadsfunktioner. Vad gällde förekomsten av styrdokument för utveckling och skötsel så utmärkte sig framför allt Kumla och Örebro, som hade väl utvecklade styrdokument på både lång och kort sikt, jämfört med Karlskoga och Askersund som i stort sett inte hade några. Där bör man tillskriva både Kumla och Örebro en kvalitetsaspekt i det faktum är att man har både en uttalad politisk vilja hur man ser på den gröna miljön tillsammans med en strukturell överblick över grönfrågorna i form av omfattande grön-planer/grönstrukturplaner som saknas i de två övriga kommunerna. Samtidigt finns det brister i de befintliga dokumenten, bland annat i form av otydliga målformuleringar och avsaknad av tidsramar. Samtidigt visar studien att ut-vecklingen av relevanta styrdokument inte är beroende av att man har stads-trädgårdsmästare. I Kumla tog man fram sin grönplan i glappet mellan att staden hade stadsträdgårdsmästare anställda och i Karlskoga har man inget sådant dokument trots att man har en lång tradition av stadsträdgårdsmästare i kommunen. Där tycks kommunens generella arbetsmetodik för planeringsprocesser i större utsträckning styra förekomsten av styrdokument. Vid sidan av de visioner och mål som är ställda i de officiella styrdokumenten ställdes frågor om stadsträdgårdsmästarnas egna visioner och drivkrafter. Där hade såväl stadsträdgårdsmästaren i Karlskoga respektive i Kumla likartade visioner som handlade om att öka människors livskvalitet och att kunna bidra till ett socialt gott samhälle, medan parkchefen i Örebro hade formulerat sin vision specifikt för parkutvecklingen i Örebro där han strävade efter bland annat professionell skötsel och att stadsparken ska befästa sin ställning som en av Sveriges och Europas vackraste parker. Edit Ugrai i Kumla och Lars-Erik Krafve i Örebro hade likartade strategier för att kommunicera sina visioner såväl uppåt som nedåt i organisationerna. Samtliga intervjupersoner upplever att deras yrke har status, både på sina arbetsplatser och för kommuninne-vånarna i synnerhet. En viktig faktor för yrkets status är att man axlar den samhällsplanerande rollen och inte reduceras till att bli en blomsterdekoratör. Samtliga anser att deras utbildningsbakgrund passar för yrket och att det egentligen inte finns någon specifik utbildning inom trädgård/landskap som är bättre än någon annan för att kunna verka som stadsträdgårdsmästare. Det gäller framför allt att vara generalist och att man bör vara en god kommunika-tör. På grund av studiens begränsade omfattning vad gäller antalet intervjuade kan naturligtvis inga generella slutsatser dras.  Studien omfattar heller ingen undersökning huruvida kommunernas grönområden svarar mot eventuella grönplaners intentioner eller om de till exempel är välskötta. Den lämnar snarare en tydlig känsla av att det faktum att en kommun aktivt väljer att ha en person med såväl utbildning, erfarenhet, ansvar och engagemang för stadens gröna miljö är en kvalitetsstämpel i sig.

 • 166.
  Forsberg, Ann-Kristin
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för datavetenskap.
  How to Create a More Efficient User Interface in the Harvester2003In: Proceedings of the 2nd Forest Engineering Conference, 2003: Decision support system/tools, 2003, p. 113-124Conference paper (Other academic)
 • 167.
  Forsberg, Ann-Kristin
  et al.
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för datavetenskap.
  Winkler Pettersson, Lars
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för datavetenskap.
  Linden, Elisabet
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Sandberg, Mats
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Seipel, Stefan
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för datavetenskap.
  An augmented-reality approach to co-located visual exploration of indoor climate data in real rooms2005In: Indoor Air 2005: Proceedings of the 10th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, 2005, p. 2860-2860Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  We live in two spaces, the visible space and the non-visible but otherwise sensed space. Both spaces must satisfy our needs and there is a relation between them. If parts of the room are too cold this will lead to a restriction of the use of the room. We cannot endure draft for any longer time. Draft caused by a ventilation supply frequently leads to blockage of the supply device, which in turn gives rise to a reduction of the ventilation rate. The final result may be a deterioration of the air quality. Therefore, to be able to guarantee the air quality it is necessary to make the invisible thermal climate visible. In this paper a novel method based on Augmented Reality for presenting die thermal climate is presented and discussed. The data, e.g. temperatures and velocities, are shown on a lightweight display. Several people can walk around in a real room and see on a screen where the hot and/or cold spots may appear. Different ventilation solutions could in that way be compared in a dialogue between different actors in the building process.

 • 168.
  Forsblom, Frida
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Vardagsmatematik på två Reggio Emilia - inspirerade förskolor2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka om och hur man på olika förskolor arbetade med matematiken i barnens vardag, samt om de följde läroplanen för förskolans mål. Undersökningen gjordes på två Reggio Emiliainspirerade förskolor. Undersökningen genomfördes med löpande observationer under två veckors tid. Utifrån frågeställningarna delades en mindre enkät ut till pedagogerna på de båda förskolorna.

  De slutsatser som undersökningen kom fram till var att man på de två Reggio Emilia - inspirerade förskolorna arbetade med matematiken i vardagen, men dock inte direkt aktivt och medvetet.

 • 169. Forsell, C
  et al.
  Seipel, Stefan
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för datavetenskap.
  Lind, M
  Simple 3D Glyphs for Spatial Multivariate Data2005In: Proceedings of the IEEE Symposium on Information Visualization – Infovis 2005, 2005, p. 119-124Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  We present an effort to evaluate the possible utility of a new type of 3D glyphs intended for visualizations of multivariate spatial data. They are based on results from vision research suggesting that our perception of metric 3D structure is distorted and imprecise relative to the actual scene before us (e.g., [1]); only a class of qualitative properties of the scene is perceived with accuracy. These properties are best characterized as being invariant over affine but not Euclidean transformations. They are related, but not identical to, the non-accidental properties (NAPs) described by Lowe [2] on which the notion of geons is based [3]. A large number of possible 3D glyphs for the visualization of spatial data can be constructed using such properties. One group is based on the local sign of surface curvature. We investigated these properties in a visualization experiment. The results are promising and the implications for visualization are discussed.

 • 170. Forsell, C.
  et al.
  Seipel, Stefan
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för datavetenskap.
  Lind, M.
  Surface Glyphs for Efficient Visualization of Multivariate Data2006In: Information Visualization, ISSN 1473-8716, E-ISSN 1473-8724, Vol. 5, no 2, p. 112-124Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We present a first effort to evaluate the possible utility of a new type of surface glyphs intended for visualizations of multivariate spatial data. The glyphs are based on results from vision research suggesting that our perception of metric 3D structure is distorted and imprecise relative to the actual scene before us; only a class of qualitative properties of the scene is perceived with accuracy. These properties are best characterized as being invariant over affine but not Euclidean transformations. A large number of possible 3D glyphs for the visualization of spatial data can be constructed using such properties. One group of such glyphs is based on the local sign of surface curvature. We investigated this group in two visualization experiments. The results show that available sources of 3D structural information were sufficient for our subjects to make fast and accurate judgments. Some implications for visualization are also discussed.

 • 171.
  Frances, Pär
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Kemi i dagens skola, tid för laborationer?2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är ta fram ett intressant laborativt material för högstadiet i ämnet kemi, samt att undersöka om detta material äger möjligheten att öka elevens intresse för nämnda ämne. Även en undersökning gällande skillnader mellan Sverige och Finland inom detta område genomfördes.Det framtagna materialet har provats på en elevgrupp och värdet på de deltagande elevernas uppfattning och intresse har fastställts med hjälp av två enkätundersökningar, en före presentationen av det utarbetade materialet och en efter.Resultatet av enkätundersökningen visar att laborationsmaterialet mottogs positivt och elevernas intresse för kemi ökat. Jämförelsen av resultat från Sverige och Finland visade att motivationen och intresset hos de finska eleverna är högre än hos de svenska. Andelen grundskoleelever som önskar söka gymnasieutbildningar där kemi ingår visar sig vara markant lägre i Sverige. Orsak till detta kan finnas i skillnader i lärartäthet och klasstorlek.

 • 172.
  Franklin, Ellen
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Den fria leken i byggrummet: en studie gjord på en småbarnsavdelning2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning:

  Syftet med detta arbete är att undersöka hur ett byggrum på en småbarnsavdelning kan se ut och fungera. Fokus ligger på vilka barn som är i byggrummet och vad de gör samt pedagogernas tankar kring hur ett fungerande byggrum ser ut. För att undersöka detta har jag observerat den fria leken i byggrummet, inventerat miljön och intervjuat pedagogerna på avdelningen. På denna avdelning visade det sig att det inte gick att se någon specifik grupp som var i byggrummet mer än den övriga gruppen. Tydligt var däremot att barnen främst utforskade materialet. För att byggrummet ska vara kreativt krävs att materialet uppmuntrar konstruktionsleken och att pedagogerna är med och inspirerar barnen. Det krävs att pedagogerna har vissa ämneskunskaper för att göra tekniken synlig och användbar för barnen.

 • 173. Order onlineBuy this publication >>
  Fransson, Göran
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.
  Morberg, ÅsaUniversity of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för didaktik.Nilsson, RoyUniversity of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för naturvetenskap.Schüllerqvist, BengtUniversity of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  Didaktikens mångfald: artiklar presenterade vid 2002 års Rikskonferens i Didaktik vid Högskolan i Gävle2003Conference proceedings (editor) (Refereed)
 • 174.
  Gabrielsson, Annika
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Varför blir så många elever underkända i Matematik A?2009Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med studien är att se varför så många elever blir underkända i Matematik A på gymnasiet. Vidare är syftet att ta reda på elevers och lärares syn på vad detta problem kan bero på.

  Studien gjordes genom en enkätundersökning med elever och lärare och bearbetades statistisk som presenterades i tabeller och diagram.

  Resultatet i studien visar att ca 20 % av eleverna får IG i Matematik A på gymnasiet. Enligt eleverna beror det på flera orsaker som t ex bristande arbetsro och dåliga lärare medan lärarna tycker att eleverna saknar förkunskaper och får för bra betyg från grundskolan.

  En viktig slutsats är att det inte finns en entydig förklaring till varför eleverna misslyckas. För att komma tillrätta med problemet föreslås ett ökat samarbete mellan grundskolan och gymnasiet.

 • 175.
  Gertz, Thomas
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Negativa tal i praktiken: Lärarens roll i klassrummet2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 176.
  Grabovac, Admir
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Webbsida och ett bokningssystem2008Student paper second term, 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hair Trend är en liten frisörsalong i centrala Sandviken och har i dagsläget två frisörer. Frisörsalongen var i stort behov av en webbsida där man bland annat får information om deras öppettider, prisinformation, produktinformation osv. Den skulle vara användarvänlig och lätt att hitta önskad information. Ett annat mål var att den skulle vara snyggt designad, vilket överlåtits till mig att bestämma men att kunden hade sista ordet. Webbsidan hade högsta prioritet men kunden önskade också ett bokningssystem som man kunde köpa och jag undersökte vilket bokningssystem som passade kunden bäst. Alla bokningar skrevs i ett häfte och kundens önskemål var att hitta en bättre lösning på det. För konstruktion av webbsidan användes HTML och allt arbete utfördes i Adobe Dreamweaver, Photoshop och Flash. Resultatet blev en användarvänlig webbsida och ett förslag till ett bokningssystem med de funktioner som behövdes för att underlätta bokningen för kunden.

 • 177.
  Grannas, Jenny
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  What factors are important in developing a successful e-commerce website?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  As the internet has become an increasingly growing market for companies, it has also subsequently revolutionized shopping. There are countless different options on the internet for individuals. If a website does not live up to the expectations, there is always another one just a few clicks away. This raises the demands on the retailers, in terms of development and maintenance of their e-commerce websites. In order to succeed, there are many things that have to be considered and addressed. This thesis research discusses some of the most essential questions that may arise during the development of an e-commerce website. The process has been divided into four different sections; graphical design, information design, interaction design, and online trust. Each one of these sectors is important and every website developer should be familiar with them.

 • 178.
  Granskog, Karl-Adam
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för datavetenskap.
  Integrerad video och digital grafik med fokus på postproduktion2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete beskrivs kombinationen av video och digital grafik vid filmproduktion. Jag kommer att förklara filmproduktionens olika stadier med fokus på postproduktionen. Jag behandlar frågor som förklarar vad postproduktion är, hur det går till samt olika tekniker inom den digitala postproduktionen för att kombinera video och digital teknik. Målet med arbetet är att undersöka och beskriva det digitala arbetssättet inom modern filmproduktion genom att förklara metoder och tekniska lösningar generellt samt i ljuset av ett mindre videoprojekt.Nyckelord: examensarbete, postproduktion, redigering, digital postproduktion, keying, keyframing, tracking, mask, matte, färgkorrigering, video.

 • 179.
  Granström, Katarina
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Hälsokunskap - en helhetssyn på hälsa i grundskolans undervisning2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa synen på hälsa samt perspektiv på hälsoarbete i den åländska läroplanen och undervisningen på högstadiet. Vidare undersöks lärares uppfattningar om hälsoundervisningen idag och om hälsokunskap införs som ett nytt ämne i grundskolan. Studien har genomförts genom analys av läroplanen och arbetsplaner samt en enkät med högstadielärare.

  Resultatet visar att hälsobegreppet inte definieras i läroplanen. I både läroplanen och undervisningen ses en betoning på hälsofostran med fokus på förebyggande av ohälsa. Bland lärarna ses en utbredd uppfattning att tiden för hälsoundervisningen bör utökas. Intresse att undervisa i hälsokunskap finns bland lärare i flera olika ämnen.

  Slutsatsen är att hälsobegreppet borde förtydligas och perspektivet på hälsa breddas i läroplanen och undervisningen. Det nya ämnet hälsokunskap kan kombinera kunskap om sunda levnadsvanor med ett perspektiv på hälsa som handlingsförmåga för att motivera eleverna till sunt hälsobeteende. Vidare kan resurser för god hälsa lyftas fram i syfte att stärka deras förmåga att hantera psykosocial stress.

 • 180.
  Green, Ola
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Pays d´Auge godkända cideräppelsorter för odling i Falun/Borlänge2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Huvudsaklig målsättning i uppsatsen är att undersöka om cideräppelsorter använda till att framställa  cider Pays d´Auge går att odla i Falun/Borlänge. Andra mål är att undersöka vilka odlingsförutsättningar som kan ge ett gynnsamt mikroklimat för äppelodling i Falun/Borlänge samt undersöka andra omständigheter som kan ge ett äppelträd en positiv utveckling i Falun/Borlänge.

  De metoder som används i uppsatsen är : Litteraturstudier, informationsökning över internet samt intervjuer.

  Resultat visar på att 14 av sammanlagt 48 för uppsatsen undersökta cideräpplesorter troligen har tillräcklig härdighet för att kunna odlas i Falun/Borlänge.

  Resultat visar också på att värmealstrande mikroklimat samt positiv utveckling av ett äppelträd kan fås genom ”rätt” läge, utforming av odlingytan samt skötsel.

  I disskussionen sammanställs och analyseras  ett destillat av informationen från resultatdelen.

   

 • 181.
  Gullberg, Annica
  et al.
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för naturvetenskap.
  Kellner, Eva
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för naturvetenskap.
  Attorps, Iiris
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Thorén, Ingvar
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för naturvetenskap.
  Tärneberg, Roy
  Lärarstudenters uppfattning om elevers begrepp om gas2007In: Resultatdialog 2007: forskning inom utbildningsvetenskap, Stockholm: Stockholm , 2007, p. 52-58Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 182.
  Gullberg, Annica
  et al.
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för naturvetenskap.
  Kellner, Eva
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för naturvetenskap.
  Attorps, Iiris
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Thorén, Ingvar
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för naturvetenskap.
  Tärneberg, Roy
  Lärarstudenters uppfattning om elevers begrepp om gas2007In: Ämnesdidaktik ur ett nationellt och internationellt perspektiv: rapport från Rikskonferensen i ämnesdidaktik 2006, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2007, p. 133-142Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 183.
  Gullberg, Annica
  et al.
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för naturvetenskap.
  Kellner, Eva
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för naturvetenskap.
  Attorps, Iiris
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för matematik och statistik.
  Thorén, Ingvar
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för naturvetenskap.
  Tärneberg, Roy
  Göteborg University, Göteborg, Sweden.
  Prospective teachers’ initial conceptions about pupils’ understanding of science and mathematics2008In: European Journal of Teacher Education, ISSN 0261-9768, E-ISSN 1469-5928, Vol. 31, no 3, p. 257-278Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Earlier reports have shown that prospective teachers' conceptions about teaching science to a high degree are resistant and do not change substantially during the teacher-training programme. In our investigation we elucidate the prospective teachers' initial conceptions about pupils' understanding of science and mathematics. We applied 'The Lesson Preparation Method' and used a phenomenographic approach in order to reveal the range of conceptions that the prospective teachers hold. A third of the prospective teachers did not consider pupils' conceptions when planning lessons. The rest of the 32 participants expressed awareness; some of the prospective teachers even referred to subject-specific teaching experience. Also regarding the prospective teachers' conceptions about pupils' knowledge and beliefs, as well as about pupils' difficulties, there was a significant diversity. By raising these issues about pedagogical content knowledge the prospective teachers' conceptions can be extended and developed during the education.

 • 184.
  Gunneriusson, Joakim
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Matematikundervisning på lågstadiet: En undersökning hos två lärare med olika utbildningsbakgrund2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har genomfört en undersökning i två olika klasser i årskurs tre. Matematikundervisningens utformning och dess konsekvenser för eleverna har studerats. Syftet har varit att se om det finns några större skillnader mellan de två undersökta lärarnas undervisningsmetoder, och om dessa kan ha haft någon inverkan på elevernas utveckling i ämnet. Datainsamlingsmetoder har varit:

   

  ·  lärarintervjuer

  ·  observationer

  ·  matematiktest

  ·  enkäter

   

  Resultatet påvisar betydande skillnader mellan de undersökta lärarnas undervisningsmetoder. I klass A har eleverna mycket stort inflytande över undervisningen och mycket praktiskt material används. Det praktiska material som används tränar enligt mig inte elevernas matematiska färdigheter i någon större utsträckning. I klass B är elevinflytandet något lägre och de praktiska inslagen i undervisningen är färre, och dessa syftar till att utveckla elevernas matematiska färdigheter.

           Även markanta skillnader mellan klassernas matematikkunskaper visade sig, där klass B ligger före klass A. Dessa skillnader tror jag till stor del beror på skillnaderna i undervisningsmetoder.

 • 185.
  Gustafsson, Anna
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Skolgårdens Utemiljö2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 points / 15 hpStudent thesis
 • 186.
  Gustafsson, Pär
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för datavetenskap.
  Digital compositing i 3D-miljö2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens visuella effekter är digital compositing en av de viktigaste processerna. Från att uteslutande ha utförts i 2D har digital compositing dock kommit att innebära en alltmer tredimensionell process. Det här arbetet reder ut begreppet 3D-compositing och sammanställer vilka 3D-compositingtekniker som är vanligt förekommande. Ett urval av dessa tekniker tillämpas sedan i en egen effektsekvens. Slutsatsen blir att det är kombinationen av 3D-funkionalitet och 2D-compositing i samma program som är styrkan med digital compositing i 3D-miljö.

 • 187.
  Gustavsson, Andreas
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Idrottslärares uppfattningar om hälsobegreppet2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för hur idrottslärare uppfattar hälsobegreppet samt hur de utformar undervisningen för att främja elevernas hälsa. Som metod för studien användes den kvalitativa intervjun. Resultaten som framkommer visar att idrottslärarna tycker att hälsa är ett samspel mellan fysiska, psykiska och sociala aspekter. Vidare framkommer det att skolans undervisning i hälsa bör baseras på fysisk aktivitet, för att utifrån denna plattform förgrena sig i hälsobegreppets och kursplanens övriga beståndsdelar.

 • 188.
  Habib, Hemn
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Kollision deformation med fokus på solida objekt2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  En realistisk simulation kräver att alla simulerade objekten ska interaktivt och dynamiskt animeras. Delar av objektens kropp ska deformeras och andra delar ska sönderfalla vid en krock med ett annat objekt. De flesta 3d applikationer har som gemensamt vissa tekniker som används vid dynamiska simulationer. Tyvärr så finns det inte en smidig och snabb teknik för att deformera solida objekt vid kollisioner, detta gäller även Maya som jag använde i detta arbete. Detta arbete ska visa en smidig teknik att deformera vissa delar av en komplicerad modell och få andra delar att splittras och spridas i en dynamisk simulation som är både fysiskt rätt och ser visuellt bra ut. Resultatet är en kort animationsfilm som visar teknikerna i praktiken. Enskilda användare av 3Dapplikationer exempelvis studenter kommer ha nytta av arbetets olika delmoment och kan hänvisa till informationen.

 • 189.
  Haglund, Erik
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för naturvetenskap.
  Lärarstuderandes inställning till de naturorienterande ämnena2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För mig som blivande lärare är det viktigt att veta hur man på bästa sätt får eleverna att utveckla nyfikenhet och lust att lära, vilka läraregenskaper är viktiga? Min litteraturgenomgång visar att intresse för ämnet är viktigt och därför har jag undersökt vilken inställning lärarstuderande har till de naturorienterande ämnena. Jag har använt mig av en enkät och intervjuer för att få svar på mina frågor. Undersökningen visar att en stor del av de lärarstuderande tycker att biologi är det viktigaste NO-ämnet och att moment som människokroppen (biologi), mekanik (fysik) och experiment/laborationer (kemi) anses viktiga. Min undersökning visar också att de lärarstuderande tycker att mycket av tiden i NO-ämnena ska ägnas åt praktiska moment. En slutsats av undersökningen är att man som lärare måste tänka på att alla ämnen ska anses vara lika viktiga, annars finns det risk att lärarens bristande engagemang för vissa ämnen förs vidare till eleverna.

 • 190.
  Haglund, Håkan
  et al.
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för datavetenskap.
  Andersson, Mattias
  Hast, Anders
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för datavetenskap.
  Snow Accumulation in Real-time2002In: Proceedings from SIGRAD 2002, 2002, p. 11-15Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Whenever real-time snowfall is animated in computer games, no snow accumulation is simulated, as far as we know. Instead, so-called zero thickness is used, which means that the blanket of snow does not grow when the snowflakes reach the ground. In this paper we present a method for simulation of snow accumulation, which simulates the different stages, starting with a snow free environment and ending with a totally snow covered scene, all in real-time. The main focus is not on the physical properties of snow but on speed and visual result.

 • 191.
  Hallgren, Desirée
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Barnens Kostlåda: Ett pedagogiskt arbetsmaterial riktat till förskolebarn. Utvärderat ur barnets perspektiv.2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 192.
  Hallmo, Martin
  et al.
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Wennberg, Johan
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Utveckling av mötesplats på Internet2007Student paper second term, 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett av Internets stora användningsområden är att skapa kontakter mellan människor. För att underlätta detta har det under årens lopp kommit en rad olika mötesplatser, s.k. communities på Internet.

  De problem vi ser med de nuvarande är att sidorna känns svårnavigerade, och med röriga funktioner. Därför bestämde vi oss för att skapa en egen mötesplats med nyskapande och roliga funktioner för att kunna nå ut till en bred publik. Detta arbete innefattar utformningen av MySQL databasen ifrån grunden och dess relationer, samt programmering av funktionerna, i Microsoft.NET miljö.

 • 193.
  Hallonsten, Maria
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för naturvetenskap.
  Naturvetenskap i förskolan: några pedagogers uppfattningar om naturvetenskap och om faktorer som påverkar naturvetenskapligt arbete i förskolan2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här undersökningens syfte är att ta reda på: (i) Vad är naturvetenskap för de intervjuade pedagogerna? (ii) Arbetas det med naturvetenskap i förskolan och i så fall hur? (iii) Vilka faktorer tror pedagogerna det är som styr arbetet med naturvetenskap i förskolan?

   

  Data till undersökningen har samlats in genom strukturerade intervjuer med tolv pedagoger i förskolan.

   

  I undersökningen framkom att elva av tolv pedagoger är överrens om att pedagogernas eget intresse är den viktigaste faktorn som styr arbetet med naturvetenskap i förskolan. Pedagogernas kunskap och utbildning inom det naturvetenskapliga området ses också som en viktig faktor. För de flesta pedagogerna handlar naturvetenskap om natur, djur och växtlighet. Nästan lika många ser naturvetenskap som en blandning av kemi, fysik och biologi.

   

  Min slutsats är att om det naturvetenskapliga arbetet i förskolan ska öka måste yrkesverksamma pedagoger få kompetensutveckling inom naturvetenskap och dessutom bör det ingå naturvetenskapliga kurser i all lärarutbildning.

 • 194.
  Halvarsson, Emma
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Teknik på webben: ett undervisningsmaterial för förskoleklass2009Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete har varit att ta fram en hemsida med teknikövningar som pedagoger verksamma inom förskoleklass skall kunna ha användning av i sin undervisning i teknik. En strukturerad intervju har genomförts för att få svar på frågeställningarna. Resultatet beskriver pedagogernas syn och medvetenhet innan de tagit del av övningarna och hur deras syn förändrats efter de genomfört övningarna. Som slutsats kan man i förhållande till frågeställningarna i detta examensarbete se att pedagogernas medvetenhet och syn på teknik har förändrats efter slutfört arbete med övningarna.

 • 195.
  Hammarling, Ida
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences. University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för naturvetenskap.
  TekNO2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att se om grundskollärare i en kommun i Uppsala län tar tillvara på den tillgång som TekNO kanske kan vara samt se hur lärare och elever ser på TekNO. Metoderna som använts är enkät och kvalitativ intervju. Studien bygger på frågeställningarna:

  -           Hur marknadsförs TekNO?

  -           Känner lärare i en viss kommun i Uppsala län till projektet TekNO?

  -          Använder sig lärare i kommunen av TekNO?

  -          Vad tycker lärarna om TekNO?

  -          Vad tycker eleverna om TekNO?

  Resultatet visar att lärare och elever har positiva åsikter om TekNO:s arbete och att de lär sig nya saker av TekNO. Flertalet lärare i studien som undervisar i teknik och naturvetenskap vet vad TekNO är och har arbetat med något tema tillsammans med TekNO genom skolbesök. Samtliga lärare som har fått skolbesök av TekNO vill ha besök igen. Nittiosju procent av eleverna vill ha besök av TekNO igen. Undersökningen visar att lärare och elever anser att TekNO är ett positivt inslag i undervisningen.

 • 196.
  Hancock, Therese
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Att arbeta med barnlitteratur och kostvanor i förskolan2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka barnlitteraturens skildring av kost och måltidsvanor samt förskolans arbete med en ökad kostmedvetenhet hos barnen. Vidare är tanken att se hur barnlitteraturen kan användas som ett verktyg i verksamheten, för att tydliggöra sunda kostvanor. Metoder som används är enkätundersökning, kvantitativ litteraturundersökning samt kvalitativa intervjuer. Sammanfattningsvis visar resultatet att majoriteten av barnlitteraturen skildrar någon form av måltidsvanor och kost kopplad till måltidsvanor samt att den hälsosamma kosten skildras i större omfattning än den ohälsosamma kosten. Resultatet av de kvalitativa intervjuerna visar att alla förskolor som deltog i intervjun har pedagogiska måltider där personalen deltar samt att tre av fyra förskolor tycker att de använder barnlitteraturen mycket i verksamheten, dock arbetar ingen av förskolorna medvetet med barnlitteraturen som ett verktyg i verksamheten, för att tydliggöra sunda kostvanor. Barnlitteraturen bör, enligt min mening, utgöra en del av en helhet i arbetet med att tydliggöra sunda kostvanor för barnet. Om barnet får möta sunda kostvanor utifrån många olika forum, kan det lättare ta till sig förståelsen då ett brett utbud av ouppnådda mål erbjuds, utifrån sin individuella förståelse av fenomenet.

 • 197.
  Hansen, Peter
  et al.
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Norell, Olov
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  DistroFS: En lösning för distribuerad lagring av filer2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Currently existing distributed hash table (DHT) implementations use a small storage size for data, such as OpenDHT’s storage size limitation of 1kByte. Is it possible to store larger files than 1kByte using the DHT technique? Is there a way to protect the data without losing to much performance? Our solution was to develop a client and server software. This software uses the DHT technique to split files and distribute their parts across a cluster of servers. To see if the software worked as intended we created a test based on our opening questions. This test shows that it indeed is possible to store large files securely using the DHT technique without losing any significant performance.

 • 198.
  Hansson, Henrik
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Utredning åt GävleTidningar AB: om befintliga system som hanterar privatkunder2007Student paper second term, 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  GävleTidningar AB är en del av Mittmedia, en av Sveriges

  största tidningskoncerner. Företaget kommer under 2007 att

  uppgradera sitt webbpubliceringssystem och behöver därmed se

  över de befintliga systemen inför migreringen till det nya.

  Målet med den här utredningen är att dokumentera de system

  som tillhandahåller uppgifter om privatkunder och se om det i

  sin tur kan leda till förslag på ökad integration systemen

  emellan. Ett exempel på vad ökad integration kan innebära är att

  man skapar en så pass användarvänlig webbplats för kunderna så

  att de inte behöver använda sig av flera olika

  inloggningsuppgifter för att ändra sin information. Utredningen

  har gjorts i samarbete med flertalet aktörer i företagets närhet,

  både interna och externa. Resultatet av utredningen blev en

  presentation av de olika systemen med datamodeller,

  beskrivningar och en användningssfallsspecifikation så att

  företaget enklare kan beskriva nuläget för kravställarna.

 • 199.
  Hansson, Karolina
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Utomhuspedagogik: En jämförelse mellan förskolor2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet var att ta reda på hur man kan arbeta med utomhuspedagogik i förskolan. Finns det någon skillnad hos pedagogerna om man arbetar med inriktningen I Ur och Skur eller inte. En enkätundersökning utfördes i ett begränsat område i Norra Svealand. Undersökningen visar att alla arbetar med utomhuspedagogik, men de med inriktningen I Ur och Skur gör det i större omfattning och oftare. Den visar även att de flesta anser att det är positivt för hälsan att vara ute och att det negativa i huvudsak är att alla barn inte har rätt kläder för utevistelsen. Som uppföljning på det här arbetet vore det intressant att ta reda på vad kommunerna tycker om utomhuspedagogik.

 • 200.
  Hansson, Matti
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Undersökning av stereo och dynamiskt perspektiv i horisontell fish tank virtual reality2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett par av de trick som används i virtual reality för att få 3D-världen att verka mer levande är stereoskopi och ett dynamiskt perspektiv med head tracking. Tidigare undersökningar har visat att head tracking har större effekt på 3D-upplevelsen än stereo [1], i alla fall när bilderna visas på en vanlig datorskärm. Den här undersökningen har försökt att ta reda på om samma sak gäller då den virtuella världen projiceras på en horisontell bordsskiva. Intressant nog går resultaten från det genomförda experimentet tvärt emot all teori. Tyvärr kan inga konkreta slutsatser dras eftersom alltför många felkällor har uppmärksammats, men studien öppnar ändå upp för framtida forskning.

1234567 151 - 200 of 620
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf