hig.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 1328
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Bjerke, Jacob
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Senobari, Arash
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Påverkar kvinnor kapitalstrukturen?: En undersökning om det finns ett samband mellan kvinnor i styrelsen och kapitalstrukturen och mellan en kvinnlig VD och kapitalstrukturen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Does women in the boardroom affect the capital structure? – An analysis if there is a correlation between the proportion of women in the boardroom and the capital structure and between a female CEO and the capital structure.

  Aim: On September 9 last year, Sveriges Television revealed that the socialistic government has presented a proposition to the parliament concerning quotas in listed companies’ boards. The proposition proposes that boards in Swedish listed firms’ should consist of at least 40 percent women.

  • The purpose of this study is to investigate if there is a statistical correlation between the proportion of women on the boards of Swedish listed companies and the capital structure, and if there is a statistical correlation between the capital structure and if the company’s CEO is a woman.

  Method: A quantitative method with a deductive approach has been applied. Data has been collected from the Swedish listed companies’ annual financial reports from the year 2015. The data has been used to build up relevant variables, which has then been tested in a multivariate regression analysis.

  Result & Conclusions: On the question if women affect the capital structure, we would like to think that the result of this study indicates the answer is no. The result provides evidence that there is no statistical correlation between the proportion of women on the board and the capital structure but that there is a marginal positive correlation between a female CEO and the capital structure.

  Suggestions for future research: The main limitation for this study is that consideration has only been given to one fiscal year, unlike many previous studies that have based the surveys on several fiscal years. Suggestion for further research is to implement this study on several fiscal years to account for any potential patterns in the financing decisions. The quantitative method contributes with data that can be used to detect a statistical relationship. Another suggestion for further research is to accomplish the same study, but apply a qualitative method to analyze the differences in financing decisions by men and women as CEOs and board members.

  Contribution of the thesis: This study has provided theoretical knowledge of factors affecting the capital structure as well as practical knowledge about how a possible quota law may affect the capital structure.

 • 152.
  Bjurman, Jessica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Brohlin, Katarina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Räntesnurror: Hur fungerar de, och vilka argument finns för och emot dem?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Räntesnurror - hur fungerar de, och vilka argument finns för och emot dem?

   

  Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi

   

  Författare: Jessica Bjurman, Katarina Brohlin

   

  Handledare: Markku Penttinen

   

  Datum: 2013 - 02 - 20

   

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att inom ramen för det företagsekonomiska ämnet forska    kring begreppet räntesnurror. Räntesnurror innebär skatteplanering med ränteavdrag som sänker bolagsskatten och därmed skänker verksamheten en ekonomisk fördel. Forskningen fokuserar på att vidare ta reda på vad räntesnurror är, och vilka argument som finns för och emot dem. Även den nya lagstiftningen kommer att studeras, för att undersöka vilka konsekvenser den kan komma att medföra för svenska företag.

   

  Metod: Denna studie grundar sig på en kvalitativ metod, med utgångspunkt i det hermeneutiska synsättet. Primärdata har ansamlats genom ett flertal intervjuer med bl.a. företag, institutioner och myndigheter, sekundärdata har hämtats från lagförslag, lagrådsremisser, praxis, litteratur m.m. Med hjälp av välkända, vetenskapliga teorier har informationen sedan tolkats och analyserats, och slutligen mynnat i uppsatsens slutsats.

   

  Resultat och slutsats: De företag som kommer att påverkas av den nya lagen är de företag som ingår i en intressegemenskap, vars ränteavdrag inte kan bevisas är affärsmässigt motiverade och som inte undantas p.g.a. den s.k. tioprocentsregeln. Dessa företag kommer att förlora värdet av den skattesköld som räntesnurrorna skapat, varpå företagens finansiering kan påverkas i riktning mot en ökad extern belåning. Detta då ränteavdrag inte längre får göras för interna skuldförhållanden och det vinsttillskott som detta tidigare skapat nu kommer att försvinna, för att kunna behålla sin verksamhetsnivå kan företagen då tvingas ta externa lån vilket leder till ökade obeståndskostnader och lägre företagsvärden. Även investeringsklimatet påverkas negativt, då kalkylerna blir osäkra till följd av den oförutsägbarhet den nya lagen skapar, vilket kan leda till försämrad tillväxt för svenska företag. Från januari 2013 ändrades bolagsskatten från 26,3 till 22 %. Detta bör kunna innebära att bolag som tidigare skatteplanerat på ett icke affärsmässigt sätt nu inte har samma behov av att skatteplanera i samma utsträckning. Svenskt Näringsliv tror även att bortfallet i och med detta kommer att kompenseras av lagstiftandet mot ränteavdragen. För de företag som inte tidigare använt sig av ett skatteplanerande med ränteavdrag innebär den sänka bolagsskatten ett positivt inslag i verksamheten.

   

  Förslag till fortsatt forskning: Den nya lagens faktiska genomslag och vilka effekter den får är i dagsläget svårt att bedöma. Att genomföra en studie om 3-5 år som lägger fokus på statistiska fakta för att utreda de effekter lagförändringen medfört vore därför mycket intressant.

   

  Uppsatsens bidrag: Att påvisa vilka effekter externa faktorer, såsom förändrad skattelagstiftning, kan ha på företagens ekonomiska situation.

   

  Nyckelord: Räntesnurror, kapitalstruktur, finansiering, interna skuldförhållanden, trade-off teorin, pecking-orderhypotesen.

 • 153.
  Björk, Magnus
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Harrå, Stefan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Redovisningskonsekvenser vid förändringen av pensionsredovisningen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Authors:Stefan Harrå and Magnus Björk

  Advisor: Markku Penttinen

  Title: Accounting Consequences of the change in pension accounting

  Background to problem: When the revised IAS 19 comes into force January 1, 2013, it means that two of the three accounting principles for defined benefit pension plans are disappearing, including the corridor method. The corridor method has made it possible for companies to defer its actuarial gains and losses. Now that the corridor approach abolished then the unrecognized actuarial gains and losses immediately be covered by equity, which involves very large amounts of some companies. Why the amounts have grown so big is much because of the discount rate. The discount rate is a controversial parameter, and there is disagreement on how it should be fixed.

  Purpose: The purpose of this thesis is to examine the accounting implications this will have for the company applied the corridor method, and if there is some parameters in the actuarial assumption that is more important than others.

  Methodology: The thesis has mainly been based on a qualitative research through qualitative interviews with a small sample that is affected by this change. There are quantitative elements to a greater depth by examining the annual reports, discount and deferred pension liabilities of the various companies. The approach is exploratory as it is a qualitative study and there was little knowledge of the subject before the work of it started. Therefore, a study of literature, regulations and previous research before the empirical study. This made it possible to gain a broader understanding of the subject and to shape relevant and essential interview questions.

  Conclusions: The conclusion shows that the largest accounting consequences for the companies in the study in conjunction with the change is that the unrecognized actuarial gains and losses will now be covered by equity and that the expected return on plan assets is based on the discount rate. The study also shows that it is the discount rate which is considered the most important parameter that the companies are looking at in the actuarial assumption. The conclusion also provides a shared sense of the true and fair picture of the companies after the revised IAS 19.

  Suggestions for further research:

  That after 2013 to study how the actual result of this rule change did this compare to the expected. Look at the problem of determining the discount rate. How will the IASB look at it if more and more begin to deviate from the standard?

  Keywords:

  "IAS 19", "IAS 19 revised", "corridor method", "pension accounting", "pension liabilities", "defined contribution plans", "actuarial assumptions", "actuarial gains and losses" and "discount rate".

 • 154.
  Björklund, Jessica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Yassin, Hannan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Nyttogenerering: En grundad teori om ideella organisationer2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Tidigare studier nämner att verksamhetsstyrning i ideella organisationer är ett område som inte har studerats i så stor utsträckning. Denna lucka i teorin är grunden till vår studie. Vårt syfte med denna studie är att belysa hur ideella organisationer styrs i praktiken samt visualisera detta med en empiriskt grundad modell.

  Metod: Studien har utgått från ett hermeneutiskt perspektiv med en induktiv ansats och har inspirerats av grundad teori. Den empiriska undersökningen gjordes genom en kvalitativ studie med tolv intervjuer. Detta material bearbetades sedan för att skapa våra kategorier som sedan blev grunden till vår teoretiska referensram. Kategorierna från det empiriska materialet och den teoretiska referensramen analyserades sedan.

  Resultat och slutsats: Vårt resultat är vår empiriskt grundade modell som visar vår uppfattning om hur ideella organisationer styrs. Vår kärnkategori är nyttogenerering som visar att ideella organisationer arbetar för att generera nytta för sitt ändamål. För att nå detta mål har vi ytterligare tre kategorier som är relaterade till vår kärnkategori. Dessa är ekonomistyrning, värderingar och etiska överväganden.

  Förslag till fortsatt forskning: I vår studie är vår kärnkategori nyttogenerering och vi har upptäckt att det kan vara problematiskt att definiera och mäta nytta. Vi anser därför att framtida studier kan undersöka hur genererad nytta kan definieras och mätas.

  Uppsatsens bidrag: Vår studie visar att ideella organisationers styrning skiljer sig från vinstdrivande företag i vissa avseenden. Vi har sett likheter i de formella styrverktyg som används, vi har däremot sett att ideella organisationer fokuserar mycket på deras värderingar och är noga med deras etiska överväganden.

 • 155.
  Björklund, Tobias
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Att ge sponsorer det perfekta erbjudandet: En undersökning om Ljusdals Bandyklubb2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att ge sponsorer det perfekta erbjudandet – En undersökning om Ljusdals Bandyklubb

  Bandyföreningar har det ofta tufft ekonomiskt och för att förbättra den ekonomiska ställningen kan föreningen öka sina sponsorintäkter. Syftet med den är studien blev således att undersöka hur en idrottsförening kan öka sina sponsorintäkter, samt hur en idrottsförening ger sponsorn det perfekta erbjudandet.

  Uppsatsen utgörs av en fallstudie och främst av en kvalitativ form. En induktiv ansats användes för att kunna forma en teori. Primärdata har samlats in genom fem olika intervjuer, vilka har analyserats utifrån det hermeneutiska synsättet. Även en enkät har använts vid insamlingen av primärdata. Primärdata presenteras i ett empirikapitel där varje intervju sammanfattas samtidigt som enkätundersökningens resultat presenteras med en fråga i taget. Primärdata och sekundärdata ligger till grund för analysen och slutsatsen i slutet av studien.

  Resultaten från studien kan användas som komplement för en idrottsförening så att de kan se vad sponsorer vill ha, och därmed kunna ta mer betalt för sina tjänster. Studien visar hur Ljusdals BK kan förbättra sina relationer och motprestationer för att slutligen också öka sina sponsorintäkter. Även andra bandyföreningar eller mindre idrottsföreningar skulle kunna ha nytta av studien om de vill se hur de kan förbättra sponsorintäkterna.

 • 156.
  Björklund, Tony
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Building engineering.
  Steiner, Lars
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Fästning eller fikaställe: Arbetsplatsens förvaltning, identitet och arkitektur2014Book (Other academic)
 • 157.
  Björkman, Sofie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Hägglund, Rikard
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Köpbeteende: två platser inom upplevelseindustrin2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med examensarbetet är att se hur köpbeteendet gestaltar sig i olika situationer. Vi har avgränsat examensarbetet till att belysa två organisationer inom upplevelseindustrin. Gekås i Ullared och Vasaloppet. Vi anser att köpmönstret hos besökarna vid dessa platser skiljer sig från det vardagliga köpmönstret. Vi önskar även att ge förslag på verksamhetsutveckling. Sist men inte minst ska vi ta fram en checklista för påverkande framgångsfaktorer för event och andra aktörer inom upplevelseindustrin.

   

  Metod: Vi diskuterar hur köpbeteende i speciella situationer gestaltas på platserna Gekås Ullared och på Vasaloppet. Studien har gjorts enligt ett traditionellt upplägg med syfte och problemformuleringar, basen har utgjorts av en teoristudie. Utifrån den har intervjufrågor formats. I arbetet har vi använt oss av ett kvalitativt förhållningssätt med en hermeneutisk lära. Avslutningsvis har en kritisk granskning gjorts av den valda metoden.

   

  Resultat & slutsats: I studien fick vi fram att både Gekås och Vasaloppet har hög andel nöjda kunder som gärna återkommer till platserna. Gekås och Vasaloppet arbetar ständigt med att utveckla sitt erbjudande till deras kunder genom ett helhetskoncept. Detta är en stark faktor till att kunderna återkommer samt att evenemanget/företaget fortsätter att öka i popularitet och utveckling. Förberedda kunder får ett större mervärde och utbyte av upplevelsen. Medias bevakning av Gekås och Vasaloppet har gjort att fler människor väljer att besöka de två orterna.

   

  Förslag till fortsattforskning: Med bakgrund av denna forskning skulle vi se ett intresse i att få ta del av en forskning om hur köpbeteendet för platserna skiljer sig mellan män och kvinnor.

   

  Uppsatsens bidrag: Denna uppsats ska ge större förståelse för hur företag som arbetar med upplevelser kan utveckla sina koncept, att skapa större attraktion och göra upplevelsen mer minnesvärd för kunden.

   

  Nyckelord: Köpbeteende, Upplevelse, Upplevelseindustri, Varuhus, Evenemang,   

  Shopping

 • 158.
  Björkqvist, Emma
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Nilsson, Tove
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Identitet & Förtroende: Om ledarens inverkan på medarbetarnas identifikation2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim of the study is to from the employee’s perspective create an increased understanding of the relationship between the organizational identity and the employee´s trust in its leader.

  Method: Since the aim of the study is to increase the understanding of how organizational identity and trust for the leader is experienced a qualitative method have been chosen. For the data collection semi-structured interviews have been used and the ten persons who have been interviewed are employed as real-estate agents in Stockholm, Gävle and Sandviken. The material has later been analyzed through a thematic analysis and the results have been presented and discussed.

  Result & Conclusions: The study's results demonstrate that the employee’s trust in their local leaders affect their identification with the organization as well as the organizational identity. Furthermore, the study indicates that identification and the organizational identity influence each other.

 • 159.
  Blinke, Emmy
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Nilsson, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Internt varumärkesarbete i tjänsteföretag: En studie om det interna varumärkesarbetet i fastighetsmäklarföretag utifrån ett ledningsperspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The purpose of this study is to create an understanding of how management in service companies work practically with the internal communication of the company's core values, vision and culture of the entire organization.

  Method: Empirical data were collected through interviews and therefore subject to the qualitative approach. Semi-structured interviews have been conducted on four different real estate brokerage firms. The collected data is then analyzed by an abductive method of analysis inspired by A well grounded theory.

  Result & Conclusions: The results from this study shows that it’s mainly about getting the organization to live the corporate identity in the everyday life. In order to succeed with this, companies is using different communication channels, training programs and inspirational activities, thus lectures and competitions. It is also important that the management appears admirably, and that the message of the brand is imbued in all corporate activities.

  Suggestions for future research: We suggest that future studies can be dedicated to how corporate brands monitoring its internal branding. Another proposal is to study the effects of internal brand building based on employees' perspective, as previous research indicates that employees may perceive the brand in different ways.Contribution of the thesis: Since there is no empirical studies related to internal branding, we believe that our contribution of this study is that we have created an understanding of how management in service companies communicates corporate identity internally within the organization. We have neither found any previous study that focused on the internal branding work exclusively in the real estate brokerage firm, and therefore believe that we have contributed knowledge to this industry.

 • 160.
  Blomgren, Marcus
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  von Berlepsch, Mindy
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Autentiskt ledarskap: för engagemang och arbetstillfredsställelse?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Titel:

  Autentiskt Ledarskap - För engagemang och arbetstillfredsställelse?

  Nivå:

  C -uppsats i ämnet företagsekonomi.

  Författare:

  Mindy von Berlepsch & Marcus Blomgren.

  Handledare:

  Pär Vilhelmsson, Kristina Mickelsson, Elena Ahmadi & Maria

  Fregidou-Malama.

  Datum:

  2015 – Maj.

  Syfte:

  Syftet med denna studie är att förklara om ett autentiskt ledarskap har en

  koppling till ett positivt arbetsklimat i form av engagemang och

  arbetstillfredsställelse hos medarbetarna.

  Metod:

  Denna studie har genomförts med deduktiv ansats där den teoretiska

  referensramen mynnade ut i studiens fem hypoteser. Dessa hypoteser testades med

  hjälp av en enkät som skickades ut till ett urval av 227 respondenter med en

  svarsfrekvens på 67 %, vilket motsvarar 152 användbara enkätsvar. Med hjälp av

  den statistiska mjukvaran SPSS analyserades primärdatan med hjälp av

  korrelations, faktor- och klusteranalys. Hypotesernas signifikansnivå testades

  därefter med hjälp av T-tester. Resultaten från analyserna och t-testerna kopplades

  därefter åter till vetenskapliga artiklar inom fältet ledarskap och organisation.

  Resultat & slutsats:

  Studien resulterade i att ett autentiskt ledarskap hade ett

  positivt samband med både engagemang och arbetstillfredsställelse. Sambandet

  mellan det autentiska ledarskapet och engagemang var däremot starkare än

  sambandet mellan ett autentiskt ledarskap och arbetstillfredsställelse. I studien

  testades också hur de fyra beteendemönster som bygger upp det autentiska

  ledarskapet individuellt påverkade arbetstillfredsställelsen, där beteendemönstret

  självmedvetenhet

  visade sig ha det starkaste sambandet och beteendemönstret

  balanserad bearbetning

  det svagaste.

  Förslag till fortsatt forskning:

  För att överkomma denna studiens begränsningar

  kan framtida studier ta med kontrollvariabeln

  ålder för att se om en individs

  samlade livserfarenheter återspeglar hur denna uppfattar det autentiska ledarskapet.

  Ytterligare förslag är att framtida forskare kan göra en jämförelsestudie mellan

  olika former av ledarskap för att se vilken typ av ledarskap som har det starkaste

  sambandet med engagemang och arbetstillfredsställelse. Till sist kan denna studie i

  framtiden genomföras ur flera perspektiv för att sedan jämföra likheter och

  skillnader mellan medarbetarnas uppfattning om det autentiska ledarskapet med

  chefernas uppfattning.

  Uppsatsens bidrag:

  Studien bidrar till ämnet autentiskt ledarskap genom att styrka

  de i forskning förda resonemangen om denna form av ledarskaps positiva inverkan

  på arbetsklimatet i organisationer. Den bidrar också till tidigare studier genom att

  uppvisa hur de fyra beteendemönstren av autentiskt ledarskap individuellt påverkar

  arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna, samt genom att komma med konkreta

  tips om vad organisationer kan göra för att utveckla ledarskapet mot att bli mer

  autentiskt.

  Autentiskt ledarskap - För engagemang och arbetstillfredsställelse?

  M. von Berlepsch & M. Blomgren, 2015

  Nyckelord:

  Autentiskt ledarskap, ledarskap, positivt klimat, engagemang,

  arbetstillfredsställelse, medarbetare.

 • 161.
  Blomkvist, Rickard
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Wilander, Nils
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Framtidens krav på kontorslokaler2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: future demands for office space

  Level: Final assignment for Bachelor Degree in Facility Management

  Author: Rickard Blomkvist & Nils Wilander

  Supervisor: Lars Steiner

  Date: 2012-05

  Aim:  to examine how property owners can develop their properties to suit modern business needs and requirements of the office space they rent. Although the property owners should reason for their commercial properties will be attractive to the market. Investigate how a modern office looks like and in what are the trends?

  Issues used:

  • What should property owners do to meet the new requirements of modern businesses place on the premises?
  • How does the new work in the companies they use their premises?
  • What is a good office today?

   

  Method: we used qualitative interviews to get answers to the issues.

  Conclusion: Today's office buildings have to be flexible so they can be adapted to the current tenant. Market mobility is high and the property owner must be prepared for tenants leaving. This requires that the office property must be modern well-planned so that they can adapt to new users without too high costs.

  The fact, that it is possible to have the workplace outside the office, the company needs to analyze how well they use the office space they rent. Studies show that many offices have a very low utilization level, which means savings opportunities appear. The way the offices are used has changed a lot, when companies are working on a project basis to a greater extent. This requires that spaces for project teams are available.

  A good work place has an open solution with access to conference room, smaller meeting rooms and telephone base. Premises should be bright, well-silencing and maintain a pleasant climate. There should be natural forums where staff can meet and talk. Moreover, it is essential that the work place premises are well adapted for its operations, organization and image.

  Key words: Office premises, office building, office development, working environment, image

 • 162.
  Blomqvist, Christoffer
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Hammarsten, Martin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  En kvantitativ studie om kapitalstrukturen i två branscher med olika risknivå – efter första verksamhetsåret: Jämförelse mellan bolag ifastighet- och tillverkningsbranschen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel:

  En kvantitativ studie om kapitalstrukturen i två branscher med olika risknivå – efter första verksamhetsåret.

  -Jämförelse mellan bolag i fastighet- och tillverkningsbranschen.

  Nivå:

  C-uppsats i ämnet företagsekonomi

  Författare:

  Christoffer Blomqvist och Martin Hammarsten

  Handledare:

  Arne Fagerström och Annika Lake

  Datum:

  Maj 2013

  Nyckelord:

  Företagsfinansiering, kapitalstruktur, soliditet, soliditet 2, skuldsättningsgrad, eget kapital, räntebärande kapital, risk.

  Syfte:

  Syftet med denna studie är att undersöka kapitalstrukturen i tvåbranscher med olika risknivå, för att sedan jämföra branscherna och undersöka om kapitalstrukturen skiljer sig åt mellan dem. Studien undersöker även faktorer som påverkar företagens val av kapitalstruktur i de båda branscherna.

  Metod:

  Uppsatsen har sin grund inom det vetenskapliga ämnesområdet företagsfinansiering. Studien har genom en kvantitativ metod utfört en dokumentstudie i databasen retriever, där siffror och nyckeltal har hämtats genom årsredovisningar från bolag inom studiens två branscher. Resultaten från dokumentstudien har kopplats till innehållet i studiensreferensram och sedan analyserats för att komma fram till en slutsats.

  Resultat och slutsatser:

  Resultaten från denna studie visar att branschen för uthyrning av fastigheter har en kapitalstruktur som är betydligt mer viktad åt belåning gentemot branschen för tillverkning av maskiner/maskindelar, efter första verksamhetsåret. Slutsatsen av studien är att det är flertalet faktorer som påverkar hur företag väljer sin kapitalstruktur. Några av de viktigaste faktorerna är risk, kapitalbehov och storlek. Studien har dock kommit fram till att det inte går att fastställa några generaliserbara slutsatser gällande kapitalstrukturen i de båda branscherna, då resultaten varierade kraftigt inom respektive bransch.

  Förslag till fortsatt forskning:

  Denna studie har valt att inte räkna på CAPM och WACC hos bolagen i studiens branscher. Det vore intressant att estimera CAPM och WACC hos nystartade bolag, då det finns vissa problem i anknytning med detta som exempelvis bristen av historisk data. En annan intressant forskningsidé är att fokusera på ett antal tillverkningsbolag och undersöka hur deras kapitalstruktur förändras över en 10-års period, med start från det första verksamhetsåret.

 • 163.
  Blomstedt, Erika
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Puputti, Helen
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Påverkar frekvensen av återköp den abnormala avkastningen?: En eventstudie om annonseringar av återköpsprogram på den svenska aktiemarknaden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: Previous research has indicated that share repurchases result in a positive abnormal return on company's share price but only a few studies have examined further if return on share price differs depending on frequency of share repurchases. In Sweden share repurchases are quite unresearched field of study and after share repurchases became legal in 2000 there has been a financial crisis. This study aims to fulfil the research gap in Sweden and examine share repurchases' effect to return on share prices depending on frequency of share repurchase on Swedish stock market. Time period of the study has narrowed down to recession between years 2010-2014 to see eventual difference from time before recession.

  Method: To fulfil the aim of the study event study methodology has been used. The share data for companies that have repurchased shares in chosen time period has been collected from Nasdaq OMX Stockholm. Based on share data cumulative abnormal returns for every share repurchase group have been calculated to compare groups and different time periods. Cumulative abnormal returns are even used to accomplish t-test and one-way ANOVA. Data of the study consist of 68 share repurchase programs that were announced by 41 companies. Those 68 repurchase programs were distributed to three frequency based groups that were ”1”, ”2-3” and ”4-5” share repurchase programs.

  Result & Conclusions: Results of the study are consistent with the previous research about share repurchases resulting in a positive abnormal return. The results are also consistent with the previous research about repurchases signaling an undervalued stock which leads to an increase in interests from the investors. On the contrary this study is not consistent with the previous research about repurchase frequency and recession's impact to return. Because there are only a few studies about repurchasing frequency and recession's impact to return and the results of studies are contradictory, more research needs to be done.

  Contribution of the thesis: It is interesting to see which kind of effect share repurchases result in share price when company is utilizing authorization of share repurchase program. This study indicates that a company in Sweden can predict a positive abnormal return by announcing about repurchase program. The study indicates even that repurchase frequency and recession's impact to return are still uncertain.

  Suggestions for future research: As this study has only examined share repurchases' short-term effect to return on share price, it would be interesting to research long-term effect to return on share price. Also characteristics of companies that repurchase shares and eventual differences between companies that repurchase shares frequent and infrequent would be interesting to see.

 • 164.
  Blomstedt, Sofie
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Rosman, Sisela
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Generation Ys attityder till Cause-related marketing: Hur påverkar välgörande ändamål företagens varumärkesbild?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 165.
  Bloom, Malin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Granberg, Ebba
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Franchisee-based brand equity inom fastighetsmäklarbranschen: Varumärkets värde för franchisetagare2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Franschisee-based brand equity in real estate business – brand equity for the franchisee

  Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration

  Author: Ebba Granberg, Malin Bloom

  Supervisor: Jonas Kågström

  Date: 2015 – may

  Aim: The purpose of this study is to analyze the sources franchisees is affected by in the creation of FBBE in service companies. This is with regards to the significance of the brand in the franchise concept, and whether this affects the franchisee’s intentions to enter into a franchise agreement and to maintain the relationship.

  Method: Since the purpose of the study is to analyze how franchisees are affected by FBBE, the study has been done with a qualitative research approach. Semi-structured interviews were conducted with 12 franchises from the real estate market; all of which is working in the Stockholm area. The materials were then analyzed by using the data analysis program Nvivo10 and are presented together with the results of the study.

  Result & Conclusions: The study introduces a new model for FBBE in the Swedish real estate business. 

  Suggestions for future research: Due to the decision to limit our study to a specific geographic area, it is of interest to replicate the study in the same field, but in a different geographical area. Because of the studies qualitative research approach it would also be in the interest to transfer the study to a quantitative research approach to create a generalization for the Swedish real estate business. Also too consider the franchisor’s perception of franchisee-based brand equity.

  Contribution of the thesis: The contribution of the study can be used by franchisees to increase their understanding in the selection of franchisors and provide a greater understanding of the sources of franchisee-based brand equity. Franchisors are nonetheless a target audience for the essays appliance, as they can have a better understanding of what is important to the franchisee in the choice of franchise networks, but it can also be in the interest to active real estate agents. 

 • 166.
  Bobadilla Smolski, Ilia Alexeevich
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Ntunzimana, Herve Sacha
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Translog kostnadsfunktion: Estimering av Phillipskurvan2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper is based on the New Keynesian Phillips Curve (NKPC) which was developed by Gali and Gertler (1999). The main purpose was to estimate the Swedish Phillips curve and then find the relevant determinants of inflation. The baseline NKPC model relates inflation to marginal cost and expected future inflation. The only difference between Gali and Getler’s specification of the Phillips curve and Bengt Assarsson’s is that he uses a Translog cost function, instead of Cobb- Douglas cost function to measure marginal cost. Because of that, inflation is not explained only by labor income share as in the Cobb-Douglas case. Our results indicate on one hand that the increase in output, wages and price of materials (intermediate inputs) is associated with increase in Swedish inflation. On the other hand, we found that the Swedish inflation is negatively affected by increase in price of capital. These results illustrate that the use of translog cost function instead of Cobb-Douglas function when measuring marginal cost has an evident advantage.

 • 167.
  Boberg, Linnéa
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Nordlund, Kajsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  CSR UR ETT MEDARBETARPERSPEKTIV: En kvalitativ studie med fokus på upplevd genuinitet och medarbetarbeteenden2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 168.
  Boglind, Martin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Espås, Rikard
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Värdet av stora småhustomter i lansbygdsområden2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att beskriva prisbildningen på bostadsfastigheter i landsbygdsområden med fokus på tomtstorlekens betydelse. Ett urval av fastighetsdata studeras med hjälp av regressionsanalys. De genomförda regressionsanalyserna har genomgående höga förklaringsgrader och visar ett starkt samband mellan tomtens storlek och fastighetens försäljningspris.

 • 169.
  Bohman, Moa
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Nilsson, Evelina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Etiskt ledarskap i säljande organisationer2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Ethical leadership in selling organizations.

  Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration

  Author: Moa Bohman and Evelina Nilsson

  Supervisor: Pär Vilhelmson, Kristina Mickelsson and Maria Fregidou-Malama.

  Date: August 2015.

  Aim: The purpose of this study is to contribute to greater understanding for how managers in selling organizations practice ethical leadership, viewed from a manager perspective.

  Following research questions were formulated after a review of the existing literature:

  1. Do managers influence the behavior of their followers by being role models?

  2. Do managers influence the behavior of their followers by reinforcement of ethical standards?

  3. Do managers influence the behavior of their followers by communication about ethics?

  4. Do managers influence the behavior of their followers by reinforcement and communication about ethical codes?

  5. Do managers influence the behaviour of their followers in some other way?

  Method: A field study in terms of qualitative interviews was conducted to gather information. The interview subjects were managers in selling organizations. After transcribing the interviews the information was analyzed by selection and comparison.

  Result & Conclusions: This study shows that the interviewed managers practice ethical leadership by being role models, by communicating about ethics, by rewarding in terms of credit and positive feedback as well as by reinforcing the ethical climate through communication about ethical codes. The study can neither confirm nor deny whether reinforcing ethical norms through punishment occurs.

  Suggestions for future research: In this study, there are limitations in sample size, geographic range and the choice of perspective. For that reason a repeated study with larger selection, participants from another geographical area or the use of a different perspective (for example the follower) is recommended. Future research should also address whether punishments are used or not, and also why that is. The relationship between the suggested methods should also be examined. The new methods, which were not covered by the theoretical model but were mentioned in the interviews, should also be subjects for future research.

  Contribution of the thesis: This study contributes with understandings for the business administration theory. Since the study results in some ways differed from the current literature a new theoretical model was created. This model provides a foundation for future research as these differences should be further investigated. The study also contributes with an increased understanding for how managers practice ethical leadership, which has the potential to enhance the knowledge of today’s active managers. The ethical leadership that the managers practice may evolve and improve by reflection about their own methods and how these differ, or correspond, to the methods presented in this study.

  Key words: Ethical leadership, ethical behavior, ethical climate, selling organizations.

 • 170.
  Boman, Anna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Karlsson, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Änglar och Demoner göms under samma påföljd: - Ett nytt påföljdssystem måste utvecklas.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim:

  Our aim is to analyze the Swedish penalties and their consequences on real estate agents. The focus of this essay is to discuss how the current system could be changed so that a more fair assessment of each real estate agents conduct could be given.

  Method:      

  The empirical data was based on interviews with various people in the industry, such as Information officers, consumers, and estate agents themselves. We have also analyzed the Estate Agents Board’s yearbooks from 2007 to 2009. Furthermore, we have enhanced our analysis by comparing the system of estate agent penalties to the lawyers system of penalties. We have also used essential literature and legislation for example Estate Agents Act.

  Result & Conclusions:     

  Our conclusions of this essay show that the industry is in need of a development of the current system for real estate agents. This is to discourage and also act as a moral formation to the public. Mainly it’s about giving the estate agents a fair assessment when they are being convicted. We think the most important reason why the penalties should reflect the crime is because that is good justice. Estate agents nowadays have more coverage in the media and therefore we think it is extremely important that the persons whom sees this understand what lies behind the notification.

  Suggestions for future research:

  We can see that previous research about the system of penalties is limited and we truly think the industry is in need of continued studies about this subject. There are still many questions and directions about this that have not been reviewed before. This essay could be complemented in further studies if the measure will be adopted in 2011. Then it would be interesting if you analyze which case will get an admonitory remark or otherwise a warning and which criteria are required for each penalty.

 • 171.
  Boman, Josefin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Lindström, Patrik
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Lönar sig socialt ansvarstagande?: En kvantitativ studie på 211 företag noterade på Stockholmsbörsen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The Swedish ministry of justice has submitted a legislative proposal that could require about 2000 Swedish companies to report Corporate Social Responsibility (CSR), something that today is voluntary. The main purpose of the study is to investigate whether there is any relationship between reported CSR and corporate financial performance. In this area of research, Corporate Social Performance (CSP) has been used to quantify reported CSR. The relationship is studied partly based on an aggregate measure of CSP, but also from the two dimensions environment and human rights.

  Method: The study is based in positivist research philosophy and adopts a hypothetical-deductive approach. The strategy adopted is quantitative, using a cross-sectional design and secondary data only. The study's sample amounts to 211 companies listed on Nasdaq OMX Stockholm. The data used as a measure of CSP is taken from Folksam’s index for corporate responsibility for 2013. The measures of financial performance is taken from the annual reports for the financial year of 2013, obtained through the database Retriever and the companies' own websites. Furthermore, all data is processed in SPSS where it was analyzed using multiple regression analysis.

  Results & conclusions: The study showed that there was a positive relationship between CSP and corporate financial performance. The study provided further support for a relationship both from the overall dimension of CSP and the environmental dimension. CSR-related work can therefore be regarded as a value-creating strategy in terms of the company's financial performance, particularly in terms of environment-related work.

  Suggestions for further research: This study has a cross-sectional design, which is sometimes criticized for being insufficient when the relationship between CSP and financial performance is studied. One suggestion we leave for further studies is to do a similar study over time to identify changes. Furthermore, some researchers believe that it’s not enough to measure the company's financial performance only through accounting-based measures. Therefore, another suggestion is to investigate the relationship including market-based measures. In chapter 5.4 more suggestions for further research are presented.

  Contributions of the thesis: This study contributes more knowledge to the varying results of the relationship between companies CSP and financial performance. Furthermore, the study's practical contribution is to give a better understanding of how CSP affects financial performance of companies in a Swedish context. 

 • 172.
  Borg, Anders
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Professionella som byter bransch: Hur vill de bli styrda?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to extend the understanding of how professionals in modern organisations want to be managed. We especially investigate professionals changing industries to describe if, and how, aprofessional in this situation is becoming a professional again after the change. This to find connections between intrinsic motivation and attitudes towards professionalism on one side, and applicable managerial methodson the other. Best practice in managing professionals is traditionally considered to be non-invasive methodologies such as indoctrination and training. Beyond that, operational-level management is usually considered to be bound to fail.

  The analysis suggests the following: A professional changing industry will become professional again. The driving force for becoming professional again is the strive for horisontal specialization, induced by higher education. Management of professionals needs to account for the integrity of the horizontal specialization of the professional. Relational management and intellectual discussions are central.

 • 173.
  Borgström, Björn
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Eriksson, Viktor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Valutariskhantering - Spelar storleken någon roll?: Fallstudier på Sandvik och CardGroup2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: Currency risk management can be crucial to reach success in an international environment. The aim of this thesis is to examine currency exposure in exporting companies and to see how they handle currency risk. The thesis consists of one large multinational company and one small local business. Differences in risk approach, internal and external management are examined.

  Method: The study has a qualitative approach applied by interviews with representative employees in both companies. A hermeneutic approach is used for the interviews and then also to a large extent throughout the essay. In addition to interviews, reliable secondary data where used when appropriate.

  Result & Conclusions: Internal currency risk management is different depending on the company’s size. Sandvik have great resources in managing currency risk internally while CardGroup have less knowledge and resources to do so. The companies approach to risk is different but the difference is not due to size but rather the perception of how business is done. The external methods of managing currency risk are similar between the companies. The same derivatives are used with exception for how the companies apply them through various methods.

  Suggestions for future research: An interesting approach for further studies in this field of finance would be to use a quantitative approach to receive general conclusions. Operating and translation exposure can also be focus for future studies.

  Contribution of the thesis: The thesis has contributed to increased knowledge of which instruments companies use and why companies apply certain methods. In addition the essay examines how this differs between a large and a small company.

 • 174.
  Boström, Maria
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Kvarnberg, Louise
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Påverkar andelen kvinnliga styrelseledamöter total risk i svenska onoterade aktiebolag?: En studie om sambandet mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och total risk i svenska onoterade aktiebolag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine a possible correlation between the proportion of women on corporate boards and firm risk in an unlisted Swedish corporation. Recent studies have focused on listed companies, and whether there is a correlation between the proportion of women on corporate boards and financial risk respectively business risk. These two measures of risk together defines as firm risk. How women effect firm risk is therefore by interest to investigate further.

  This study is computed with a positivistic approach through statistical tests and analysis to discover an eventual correlation between the proportion of women on corporate boards and firm risk in an unlisted Swedish corporation. All empirical data is collected from the database Retriever

  The results of this study show that the proportion of women on corporate boards correlates with the firm, financial- and business risk correlates in Swedish unlisted corporations. Whether the results actually show a greater impact in practice can be further discussed. The contribution of this study is therefore that the gender diversification does not impact the firm risk in Swedish unlisted corporations.

  For future studies we suggest to do more research on how the time aspect impact the relation between women on corporate boards and firm risk. As a suggestion, the age of the corporations can be examined, since this factor had the greatest impact on the risk measures.

 • 175.
  Bouazzi, Cherif
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Lawal, Suleiman Nadabo
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Building Trust in a Cross-Cultural Context: The National Investor in United Arab Emirates and Egypt2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim of the study is to examine trust development in international marketing of financial services marketing of the National Investor (TNI) in UAE and Egypt. To achieve this, the researchers adapted Fregidou_Malama and Hyder (2015) framework of international services marketing that explains cultural influences on Adaptation/Standardization, network and trust formation in international services marketing.

  Method:  A single case study approach is used as the research strategy and qualitative research using semi-structured interviews. The research uses qualitative interviews as the primary source of empirical data.

  Results and Conclusion: This study indicates that cultural values play a major role on the way people communicate, interact and conduct their businesses within the financial services sector in UAE and Egypt, and that cultural values, origins, policies, rules and regulations are factors that can affect how international companies build trust relationships within local cultures. Our results show that cultural dimensions such as power distance, individualism/collectivism, uncertainty avoidance, and masculinity/feminity affect trust building, networking and adaptation strategies in international marketing of financial service of the company.

  Research Contribution: This study contributes and shows the implication of the need for adaptation to satisfy customers’ needs and expectations in international marketing of financial services. The United Arab Emirates (UAE) and Egypt have almost identical cultural dimensions, in order to build trust, TNI adapts its services to meet up with the Egyptian customers' needs and expectations. In addition, all of the previous studies that were conducted using Fregidou_Malama and Hyder (2015) framework are in the marketing of healthcare services of Elekta AB, Sweden whereas this study focuses on financial services and also conducted and compared two identical national cultures from two different countries and their influence.

  Suggestions for Future Research: One of the limitations of this research is that it is a case study and doesn’t reflect the overall international financial sector and therefore the results and observations indicated in this research might differ along with the variation of the studied environment.  Therefore, we recommend further study using the same model within the same financial service sector and the same business environment and compare with any European nation that is culturally distant from the United Arab Emirates and Egypt.

   

 • 176.
  Bragby, Kerstin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Cultural studies.
  Söderhäll, BengtUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.Vilhelmson, PärUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Inner Mindscape and Outer Landscape: Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum2012Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 177.
  Bragby, Kerstin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Cultural studies.
  Söderhäll, BengtUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.Vilhelmson, PärUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Inre och Yttre Landskap: Att införliva en kultur av företagsamhet och kreativitet i lärandet2012Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 178.
  Bragby, Kerstin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Cultural studies.
  Söderhäll, BengtUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.Vilhelmson, PärUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Krajina cnitrní mysli a okolního sveta: Zavádeni podnikavosti a kreativity do výuky2012Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [cs]

  Úvod Knížka, kterou držíte v rukou, je výsledkem projektu ECECC –

   

  Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum (Začleňování kultury podnikavosti a kreativity do učebních osnov).

   

  Nejde o příručku ve vlastním smyslu slova. Chtěli bychom, aby byla informativní a praktická a aby vedla k pochopení toho, jak lze tvořivost a podnikání zasadit do učebních osnov a do regionálního rozvoje, jakož i do mnoha forem vzdělávací a vývojové praxe z pohledu kultury.

  Jaké jsou rámce projektu a jak jsme shromáždili naše příklady? Projekt se zaměřuje na učení prostřednictvím sdílení postupů z praxe a tím na určení a prosazení myšlenky a kultury inovace, kreativity, podnikání a podnikavosti v učebních osnovách v Evropě. V průběhu projektu měli učitelé díky sdílení příkladů zajímavých postupů z praxe příležitost rozvinout své pedagogické dovednosti a didaktické kvality a přemýšlet o nich.Měli také možnost prohloubit své chápání kultury a prostředí učení, na jejichž vytváření se podílejí a které jsou součástí vyššího společenského a vzdělávacího kontextu, jenž tuto kulturu a prostředí také ovlivňuje. Učení v těchto případech z větší části neprobíhá v izolovaných třídách. Třída se rozšiřuje do vnějšího okolí, města a světa. Má různé formy, využívá bezpočtu materiálů, výrazů a procesů. Internet se stává naprostou paralelou virtuálního vesmíru, který zahrnuje.

  Má ještě jiné aktéry než pouze učitele, žáky a zaměstnance. Formální a neformální vzdělávací prostředí učení se scházejí a mění. Ve většině případů se jeho aktéři vzájemně ovlivňují a jsou ve vzájemném vztahu, chápou sami sebe v druhém a druhého v sobě samých jako tvůrčího účastníka světového života. Transparentnost kultury a prostředí učení se posiluje a prohlubuje. Každý se stává žákem a učitelem ve snaze učinit učení vědomým a určitým a jednat v rámci schopnosti tvořit, učit se a realizovat se. Tímto jsme se dostali k zásadnímu povědomí o pevně zakotvené a rozvrstvené, jakož i o organické a vlastní povaze učení a vzdělávání. Statický typ třídy se stává neurčitým. Tím se odhaluje skutečnost, že učení probíhá v organizačních, jakož i kulturních, konkrétních a abstraktních úrovních či vrstvách, jež se navzájem prolínají. Vrstevnatá a holistická komplexnost hýbe předscénou s klasicky oddělenými částmi, kterými jsou obsah, cíl, metoda, učitel a student, jako svými interdynamickými silami. Stejně činí nadšený, zvědavý a podnikavý „homo ludens“

  1 a lidský prvek ve hře kultury.

 • 179.
  Bragby, Kerstin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Cultural studies.
  Söderhäll, BengtUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.Vilhelmson, PärUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Panorama mentale interno e panorama esterno: Radicare una Cultura de Intraprendenza e Creatività nel piano formativo2012Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 180.
  Bredmar, Jenny
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Savmyr, Therese
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  De jämställda expatsen: en analys av indiska medarbetares attityder och beteenden mot sina svenska kollegor2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: This study's overall aim is to build on recent research, by examining and investigate the Indian host country nationals (HCN) perception on Swedish male and female expats and how their beliefs affects outgroup categorization. This is done by testing Varma et al. (2011) model for self -categorization and if it is applicable in other cultural condition than those already included in their model Method: Data were collected from 145 respondents from two Swedish Multinational Enterprises (MNE) located in Southern India. Respondents answered a questionnaire that had either a male or female profile, where they had to answer assertion about how they would perceive the expat and to what extent they would be willing to give the hypothetical expat role information and social support. The questionnaire was designed by Professor Varma and was distributed to company 1 through a web survey and was handed out in person to company 2 in Bangalore. We also had the opportunity to talk with the expats in Bangalore which was done to get a deeper understanding of our results. Results and Conclusion: As we predicted collectivism, ethnocentrism, adjustment and similar values was negatively related to outgroup categorization. Furthermore, the outgroup categorization was negatively related to social support and role information. However, an interesting finding where that Indian HCN does not distinguish between the sexes when it comes to their perceptions and outgroup categorization of expats. Suggestions for future research: Research should examine how HCN perceive their Indian female employees compared with Swedish female employees. To further explore if the nationality comes before gender in India. Furthermore, we believe that more qualitative studies should be done about the HCN to find out if there are additional variables that influence HCNs categorization of expats. Orginality/value: This study extends the existing literature on female expats and we found a new variable, adjustment, which influence the outgroup categorization.

 • 181.
  Brink, Martina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Bolins, Michaela
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Säljarens förmåga att visa förståelse och empati i interaktionen med kund: En kvalitativ studie om den affektiva och kognitiva empatin 2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study is to better understand how a seller indicate empathy in the relationship with a customer. Previous research regarding empathy effects is the main focus in our interest for this study and more specifically; how a customer experience that the real estate agent indicating affective and cognitive empathy in a sales relationship.

   

  Method: With regards to the aim of the study, a study of qualitative nature was chosen. For qualitative data, we used previous research materials and semi-structured interviews. The interview have been conducted with respondents who have hired a real estate agent in the past three years. Well-grounded theory was used as analytical method of the empirical material.

   

  Conclusions:

  The study indicates that the customer experience both affective and cognitive empathy in the encounter with the real estate agent. Through the analysis we noticed the differences and similarities of the answares from the interview. More specifically, we believe that customer perception of empathy is experienced differently by different individuals.

   

  Suggestions for future research: In our opinion further research should include more variables, such as age, sex, personality or situation. This is a deficiency in our study and we believe that it would be interesting to examine how empathy is perceived depending on individual factors susch as personality, age and background.

  Contribution of the thesis:

  We believe that trough this study we have gained a better understanding of the ability to indicate empathy for the customer and through our work we have detected different categories from which customers experience empathy.

 • 182.
  Brittsten, Lizbet
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Pickelner, Sanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  DART- en modell för värdesamskapande: En studie i hur fastighetsmäklare och kunder samskapar värde2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: DART- en modell för värdesamskapande - En studie i hur fastighetsmäklare och kunder samskapar värde

  Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi

  Författare: Lizbet Brittsten och Sanna Pickelner

  Handledare: Jens Eklinder - Frick och Jonas Molin

  Datum: 2015 – Maj

  Syfte: Att kunder intresserar sig för ett värdeskapande tillsammans med företagen och vill delta allt mer i affärsprocesser, framför allt i tjänstesektorn, ligger i tiden. Då vi båda kommer arbeta i en tjänstebransch där det krävs samarbete med kunder, väcktes vårt intresse att fördjupa oss i ämnet. Syftet med den här studien är att utifrån ett företags- och kundperspektiv öka förståelsen för hur delarna dialog, access, riskbedömning och transparens påverkar värdesamskapandet i en säljprocess mellan tjänsteföretag och kunder.

  Metod: I studien har vi använt oss av en kvalitativ metod. Underlaget till studien samlades in genom semistrukturerade djupintervjuer med både fastighetsmäklare och kunder (säljare). Från intervjuerna har vi tagit ut nyckeltermer och presenterat dem i empirikapitlet. Utifrån ett deduktiv angreppssätt har det empiriska underlaget analyserats mot teorin och respondenternas svar har även jämförts sinsemellan.

   

  Resultat & slutsats: Av de faktorer vi undersökte visade sig dialog och transparens ha ett starkare samband och vara mer framträdande vid värdesamskapande än access. Dessutom låg riskbedömning snarare till grund för de tre andra faktorerna vilket vi anser borde revideras och tydliggöras i modellen. Ett annat resultat från vår studie är att ett värdesamskapande snabbt kan övergå till ett värdeförstörande om det inte hanteras på rätt sätt igenom hela affärsprocessen.

   

  Förslag till fortsatt forskning: Det vore intressant att prova våra två omarbetade DART-modeller i en studie med fler respondenter då vårt urval varit begränsat i storlek. Vi finner det också intressant att se om den befintliga DART-modellen är applicerbar i en studie där  utgångspunkten är en annan tjänstebransch där risktagandet inte är av samma betydelse. Vi föreslår även att utföra studier på området med ett induktivt angreppssätt, då vår studie varit begränsad till en befintlig teoretisk modell.

   

  Uppsatsens bidrag: Ett teoretiskt bidrag från vår studie är att DART-modellen borde omformas. Den visade sig inte applicerbar fullt ut i vår studie. Vi har därför vidareutvecklat två modeller baserat på ursprungsmodellen. Dialog och transparens visade sig vara starkt sammankopplade och viktiga verktyg för mäklarna för att få kundernas förtroende. Det ser vi som ett praktiskt bidrag då vi anser att kombinationen av dialog och transparens är central och kan vara kopplad till förtroendeskapande även i andra tjänstebranscher. Kunders helhetsupplevelse, såväl monetärt som relationsmässigt, har i vår studie visat sig vara avgörande för det upplevda värdet.

   

 • 183.
  Broberg Engstrand, David
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Andersson, Erik
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Mäklardagen i Gävle som rekryteringsverktyg: Modell och teoriutveckling2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel - Mäklardagen i Gävle – Modell – och teoriutveckling

  Nivå - Kandidatuppsats i företagsekonomi

  Författare - Erik Andersson David Broberg Engstrand

  Handledare - Jonas Kågström

  Datum - Juni 2010

  Syfte - Vårt syfte med den här uppsatsen är att undersöka vad det är som påverkar mäklarstudenter vid Högskolan i Gävle när de väljer sin framtida arbetsgivare. Vi har valt att undersöka Mäklardagen i Gävle som rekryteringsverktyg. Därutöver har vi även för avsikt att undersöka mäklarföretagens arbete för att nå ut till studenterna.

  Metod - De empiriska data som vi samlade in gjordes med hjälp av en enkätundersökning till fastighetmäklarstudenterna på Högskolan i Gävle. Enkätfrågorna baserades på olika påståenden om företagen och deras medverkan, detta för att få ett ställningstagande men också för att få reda på om studenterna har samma uppfattning som vi. För att sedan ta reda på hur företagen i själva verket vill framställa sig genomförde vi sex telefonintervjuer med utvalda företag som vi ansåg stod ut i mängden på ett eller annat sätt. Detta gjordes för att vi skulle få en uppfattning om vad som får studenterna att välja ett visst företag samt hur företagen vill profilera sig.

  Resultat och Slutsats - Våra slutsatser visar främst att Mäklardagen i Gävle utgör en stor del i både mäklarföretagens rekrytering och studenternas sökande efter en framtida arbetsgivare. Studenternas uppfattning av företagen påverkas inte i lika stor utsträckning som vi förväntat oss utav sidoaktiviteter som anordnas under dagen.

  Gällande mäklarföretagens roll som arbetsgivare under Mäklardagen så är det personliga mötet höjdpunkten under dagen, det är också där de skapar ett intryck som studenterna sedan bär med sig.

  Förslag till fortsatt forskning - Eftersom tidigare forskning gällande rekryteringsdagar som Mäklardagen i Gävle är ytters begränsad så ser vi behovet av breddning inom ämnet som stort. Något som skulle kunna vara intressant att studera vidare är respektive företags agerande på Mäklardagen utifrån arbetsgivarens perspektiv. Vidare skulle en belysning av huruvida employer branding och employee branding används av företagen på Mäklardagen vara intressant att ta del av.

  Uppsatsens bidrag - Vi ser vår studie som ett hjälpmedel och verktyg för mäklarföretagens förståelse av studenternas val av framtida arbetsgivare. De slutsatser vi kommit fram till kan vara av stor nytta för de medverkande företagen i deras arbete med studentrekrytering.

 • 184.
  Broman, Niklas
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Sjöberg, Sara
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies, Business administration.
  Utdelning och ägarstrukturer: En kvantitativ studie om ägarstrukturens betydelse för utdelningspolitiken på den svenska börsen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study is to test the relationship between ownership concentration and dividends in listed Swedish firms.

  Method: This study has a quantitative method and a deductive approach. The financial data has been collected via the database ”Retriever”, information about the ownership of the companies was manually collected from the book ”Ägarna och makten” (Sundqvist, 2015).

  Result and conclusions: The result of the study is that dividends may variate due to the independent variables. However, there is not a significant relationship between ownership concentration and dividends.

  Contribution of the thesis: The contribution of this study provides further information regarding ownership concentration and dividends, we find that the financial ratios of the companies have a larger impact on the dividends than the ownership concentration.

  Suggestions for future research: The result of this study adds alot of curiosity to the future studies about this subject. Our suggestions to future research is to elaborate Agnblads (2001) theory about foreign ownership and how it might affect companies in Sweden. We also propose to research further about the Agency-theory and which effects it has on the Swedish listed firms since we have a concentrated ownership.

 • 185.
  Brundin Franksson, Jessica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Eisersiö, Anne
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Redovisningskonsulten och Reko: är Reko ett steg mot att utveckla yrket som auktoriserad redovisningskonsult till att bli en profession?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet är att belysa redovisnings-konsulter och Reko samt att återge en representativ överblick över hur redovisningskonsulter själva upplever att Reko påverkar deras yrkesrolls utveckling till att bli en profession.I denna studie har kvantitativ metod använts. Data har samlats in genom en granskning av teori och tidigare forskning inom ämnesområdet samt en enkätundersökning som har gått ut till branschorganisationen Fars redovisningskonsulter. Vi har redovisat och analyserat data med hjälp av en regressionsanalys, hypoteser och tabeller.

 • 186.
  Brundin Franksson, Jessica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Jonsson, Tony
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Outsourcing av ekonomifunktionen: En kvalitativ studie på sju företag i Sverige2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som ligger bakom valet att outsourca kontra inte outsourca och varför inte fler företag väljer att outsourca med tanke på de fördelar som finns. Utifrån teori och tidigare forskning har fyra forskningsfrågor tagits fram som sedan testas under kapitlet resultat.

  I denna uppsats har kvalitativ metod använts. Sekundärdata har hämtats från lit-teratur i form av böcker och artiklar. Inspiration har även hämtats ifrån tidigare uppsatser, tidningsartiklar och olika internetsidor. Primärdata har insamlats med hjälp av semi-strukturerade intervjuer som sedan redovisas under kapitlet resultat. Primärdata har ställts mot sekundärdata för att analysera vilka likheter respektive skillnader som finns. Stäm-mer forskningsfrågorna, hämtade från teori och tidigare forskning, med svaren från intervjuerna?

  Genom intervjuerna har det uppmärksammats att intervjuobjekten haft både positiva och negativa erfarenheter av outsourcing. Dock framkom det att de ne-gativa erfarenheterna ofta överväger de positiva och att de som tidigare outsourcat valt att inte göra det igen.

 • 187.
  Brundin, Martin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Stenlund, Marcus
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Automatiseringens påverkan på revisionsprocessen idag och i framtiden: Ur ett revisorperspektiv 2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Studiens syfte är att öka förståelsen för automatiseringens påverkan på revisionsprocessen idag och i framtiden med avseende på tillförlitlighet och revisionsrisk. Studien utgår från tre forskningsfrågor: Påverkar automatisering revisionsriskmodellen? Hur påverkar automatiseringen revisionens tillförlitlighet? Hur anser revisorer att automatiseringen kommer påverka tillförlitligheten och revisionsriskmodellen i framtiden?

  Metod: Då studiens syfte varit att öka förståelsen för ämnet har vi använt en kvalitativ metod. För insamlandet av empiriskt material har semistrukturerade intervjuer utförts med elva respondenter. Materialet har sedan analyserats med hjälp av tematisk analys.  

  Resultat & slutsats: Studiens resultat visar att automatisering kommer påverka både revisionsriskmodellen och revisorns tillförlitlighet. Revisionsriskmodellen behöver ta hänsyn till den ökade användningen av automatiserade system. Det kan göras genom att introducera en automatiseringsrisk. Revisionsrisken överlag kommer sjunka i och med att större mängd data kan granskas och mänskliga revisorn kan lägga sin tid på bedömningsfrågor. Revisorns tillförlitlighet kommer öka och kommunikation kommer vara en bidragande faktor till det.

  Examensarbetets bidrag: Vår studies bidrag är att revisionsriskmodellen inte är tillräcklig för att estimera automatiseringsrisken och att de därför bör tillkomma en ny komponent i modellen för att estimera risken med automatisering. Studien skapar även förståelse för att kommunikation kommer vara av stor vikt för revisionsbyråer om de vill behålla sin tillförlitlighet när revisionsprocessen blir mer automatiserad. 

  Förslag till fortsatt forskning: Vår studie fokuserar endast på revisorer, därför är ett förslag på framtida forskning att fokusera på andra parter som också påverkas av automatiseringen av revisionsprocessen. Andra förslag på vidare forskning är att jämföra stora och små företag för att se vilka som enklast implementerar ny teknik och att studera förändringen i efterfrågan på kunskapen hos nyanställda till följd av att mer ny teknik implementeras. 

 • 188.
  Brunstedt, Daniella
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Lindqvist, Natalie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Kommunikation och medarbetarinvolverandes inverkan på medarbetare under en omorganisation: En fallstudie av Polismyndigheten Region Nord2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study is to improve our understanding on how communication and employee involvement affect employees' attitude towards an organizational change.

  Method: Our research approach is qualitative. The empirical data was collected through semi structured interviews conducted at Polismyndigheten Region Nord, which is currently undergoing an organizational change. We used our own model, based on previews researched, to analyse the data.                   

  Conclusions: The lack of good communication and low employee involvement leads to employees’ developing a negative or indifferent attitude towards an organizational change. Communication is the strongest factor do to the fact that good communication is essential for making employees’ feel involved in the changing process. Our study also shows a connection between a negative attitude towards an organizational change, and employees’ being against change in general.

  Contribution of the thesis: Provide a greater understanding for which factors that influence employees’ to oppose an organizational change, as well as which impact communication and employee involvement have on employees' attitudes towards an organizational change.

  Suggestion for future research:           Our conclusion based on this study, is that poor communication makes employee’s feel that they are not involved in the change process, which leads to a lack of confidence for the organisation and a resistance for the organizational change. Our suggestion for future research is therefor to test our new model to see if our conclusions are transferable to other organizations undergoing a change process.

 • 189.
  Brunåker, Svante
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Gaddefors, Johan
  Kurvinen, Jaana
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Mickelsson, Kerstin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Nyström, Harry
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Vilhelmson, Pär
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Trading wor(l)ds: rapport från RENT en forskningskonferens2005Report (Other academic)
 • 190.
  Brännström, Angelica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Gustavsson, Maria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Beslutsprocess vid företagsförvärv: Att beakta vid komplexa situationer2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is with the base from the empirical investigation contribute to the development of theoretical models concerning the decision-making process.

   

  Method: This study has been based on a hermeneutic perspective. With use of the abduction method we have worked with theory and practice iteratively. A qualitative approach designed as a case study with four interviewed anonymous companies using a semi-structured interview guide.

   

  Theoretic frame: A normative and a descriptive decision theory are being described in order to work as a foundation in how decisions can be made. Thereafter we present the problem that occurs from differences between theory and practice that other scientists enhances. Theory concerning M&As and a model on how this can be executed are presented.          

   

  Conclusion: The purpose of this study is to development theoretical models and the study has shown that it is important to regard the human factors. These have a weaker emphasis in theory, but our empirical investigation has shown that it is important to use intuition and hunch when dealing with a complex situation. When executing an M&A the study indicates that culture and the individuals should be considered more to make sure that they are consistent with their own.

 • 191.
  Brännström, Angelica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Hanson, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Integrationsprocessen vid företagsförvärv: Organisationskulturer vid företagssammanslagning2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: According to previous research acquisitions have a tendency not to provide the aimed value. Therefore the main purpose of this study is to give an enhanced understanding of the socio-cultural integration after a merger. The study also aims to illustrate the role of leaders and human aspects that can be important to consider when integrating.

  Method: This study has a hermeneutic perspective with a base of social constructivism. The theory and the empirical material have been approached iteratively with the help of abduction method. The design of the study is a case study with a qualitative approach using semi-structured interviews. When collecting and analyzing the empirical material the study has been inspired by grounded theory.         

  Result & Conclusion: The study indicates that there is a balance act between answering the employees’ questions while maintaining the long term goals. The main aspects in this study are that the management has a big role to coordinate and enable a successful integration, where communication has been seen as one of the most important aspects to consider.   

  Suggestions for future research: Integration of organizational culture can be seen from different perspectives and this study is defined to socio-cultural integration from a leader’s perspective. In addition there also exist several research areas within organizational culture that are of interest.        

  Contribution of the thesis: The contribution from this study is the balance act between consider employees’ and their questions, but at the same time try to maintain focus on the company’s long term goals. The individuals hold the key and cannot be neglected because the organization then is at risk of not performing.

 • 192.
  Brückmann, Karin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Krake, Susann
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Attracting Foreign Direct Investment: A Case Study on the Swedish Region of Gävleborg2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The research project discusses foreign direct investment as well as the attractiveness of the region of Gävleborg within this context. The researchers attempt to investigate why foreign direct investment is not yet common within the aforementioned region. Moreover, the aims of the master thesis are evaluating the region of Gävleborg and current strategies of enticing foreign investments, as well as detecting roadblocks that hinder the establishment. Lastly, generating an outline of how to improve foreign investment attraction ought to be investigated.

  Results & Conclusion: Gävleborg has a good infrastructure and accessibility, and is characterised by lower labour and living costs compared to other Swedish regions. Nonetheless, the number of inward investment is quite low. Main reasons for that are the lower level of education, high labour costs for low skilled jobs, missing financial incentives and a non-continuous work to attract inward investment. Therefore, the region may work on its attractiveness by increasing its awareness through attending trade fairs, and by collaborating with established companies and their partners.

 • 193.
  Burman, Sophia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Elfsberg, Joa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Att uppleva Washington Capitals: ett framgångsrikt företag inom upplevelseekonomin2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our objective of the thesis is to investigate how the Washington Capitals strategically works to create experiences in the context of hockey games and the surrounding events.

  • How does the Washington Capitals create experiences?
  • Is there anything to learn from the Washington Capitals experience strategy?
  • Can their way of work be linked to theories about the experience economy?

   

  Method: Secondary data such as printed sources and books, previous studies and articles.We conducted a qualitative field study in Washington D.C. We interviewed people at the organization of Washington Capitals and carried out participant and non-participant observations at headquarters and in the arena at game events.

   

  Results & Conclusions: Washington Capitals are definitely working with experience economy, this is something that others could learn from. Washington Capitals are not working by any experience economy theories, they had never heard the term previously. However, their way of work is in line with the experience economy theories.

   

  Suggestions for future research: The presentation of this study is limited since it is difficult to highlight events that create impression by writing. A similar study could favourably be presented by a movie. To obtain a better understanding of why the audience attend hockey games further studies could be done about the audience's motivation factors, both in Sweden and in the U.S.. Further studies could also be done in collaboration with a Swedish sports club to test the theoretical methods in reality. 

   

  Contribution of the thesis: The essay can provide concrete examples of how a sports organization can work to create experiences in the context of their sporting events.

 • 194.
  Burénius, Anna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Eriksson, Caroline
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Små fastighetsägares strategival2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfter är att kartlägga hur fastighetsägare som har uthyrningsverksamhet enligt begreppet mikroföretag, använder sig av strategiskt tänkande och vilka strategiska val de gör.

 • 195.
  Bylund, Alexandra
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Graham, Louise
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Att kommunicera genom logotyp: ”The boobie necklace effect”2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The design of a logo is of great importance to the company's identity, but it is equallyimportant for a company to have a logo that can convey their message to the consumer aswell. The purpose of this paper was thus to analyze how the atmospheric stimuli-variables,colour, typography and symbol affect the customer's perception of the logo's intendedcustomer messages within service companies.

  Method: This work was based on “mixed methods”, which is a combination of qualitativeand quantitative research methods. The empirical survey was conducted through foursemistructured interviews and an online survey was conducted. The information obtainedfrom the interviews was used to design the survey, and the population that the survey coveredamounted to approximately 5,695 respondents. Then, surveyed questionnaires were analyzedusing a correlation analysis and a cluster analysis, created in the SPSS-program, compared toprevious theory and corporate interviews.

  Result & Conclusions: Companies can have messages with good motivations behind them,but despite that it is difficult for respondents to perceive them through just one logo. Therefore, it is possible that more than a single logo is needed for these messages to reach allthe way, for example with a symbol or slogan. Respondents perceive a logo as easier toremember the times the colour stands out, the font is "beyond the usual" or when the logocontains a symbol.

  Contribution of the thesis: The study's implementation has added both practical andtheoretical contributions, especially in research related to colour and typography in logotypes.Among other things, the survey has shown that companies with good reflection and wellmotivatedchoices can convey several messages and their business idea to consumers. Thisshows that it is not only corporate physical activity that is important, but as much is perceivedin the company's graphic marketing towards consumers.

  Suggestions for future research: To carry out further studies on the atmospheric stimulivariables colour, typography and symbols in the graphic profile is needed. To investigatewhich colours classified as warm, cold and neutral in different areas, such as Sweden, Nordiccountries, Scandinavia and Europe, would been relevant. Similarly, examination of the extentto which fonts of normal thickness and fat thickness affect readability would be interesting.

 • 196.
  Bylund, Anna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Pettersson, Jennie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Hävstångsinstrument: en lönsam investering för småsparare2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka finansiella institutioners syn på hävstångsinstrument och utifrån detta utreda om instrumenten är ett bra investeringsalternativ för småsparare.

  Metod: Uppsatsen har en kvalitativ inriktning då tre intervjuer har genomförts för att besvara syftet. De finansiella institutionerna som intervjuades är Handelsbanken, CMC Markets och SIP Nordic fondkommission. Vidare har studien en deduktiv infallsvinkel där teorier används som grund för det empiriska materialet. Utifrån intervjuer och tidigare studier har en slutsats sedan utformats för att besvara syftet.

  Resultat & Slutsats: Uppsatsens resultat talar för att hävstångsinstrumenten är ett bra alternativ för småsparare som är intresserade, risktoleranta och aktivt söker kunskap. Småspa­rare som har dessa egenskaper och dessutom har ett bra kompletterande sparande kan därför med fördel investera i dessa instrument. För småsparare som inte har den risktolerans och kunskap som krävs för ett lyckat resultat, kan dock andra sparalternativ vara ett bättre val.

  Förslag till fortsatt forskning: Då resultatet av denna uppsats är baserat på finansiella institutioners syn på hävstångsinstrument, vore det intressant att utreda samma sak men att då basera det empiriska materialet på intervjuer eller enkäter med småsparare som använder instrumenten. Detta skulle i sådana fall ge forskaren svar på hur instrumenten uppfattas av småspararna själva.

  Uppsatsens bidrag: Tidigare forskning inom detta område finns enbart i liten utsträckning. Därmed bidrar vår studie med att öka kunskapen om hävstångsinstrument. Uppsatsen ger en bred bild av hävstångsinstrument som sparalternativ och bidrar med att ge en förståelse för vilka hävstångsinstrumenten passar till.

 • 197.
  Bylund, Markus
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Isaksson, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Utmaningar vid implementering av intern marknadsföring i fastighetsmäklarföretags verksamhet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Title: Challenges in the implementation of internal marketing in the real estate brokerage businessLevel: Bachelor, Business AdministrationAuthor: Markus BylundAnna IsakssonSupervisor: Agneta SundströmDate: 2013, May

  Introduction: For businesses to succeed and to get satisfied customers, they need to meet their expectations. The companies make promises to customers through external marketing, internal marketing needs to ensure that personnel have the tools required to deliver what is promised. Competition is increasing and hence the customer requirements have to be met. Through the implementation of internal marketing, companies can strengthen staff skills and motivation to perform a more committed and effective work, both internal and during customer contacts.

  Aim: The aim of this paper is to understand the implementation and the importance of internal marketing in service companies. Through our in-depth knowledge of the subject, from a theoretical and practical perspective, we will hopefully be able to convey the challenges businesses face when implementing internal marketing.

  Method: This paper is to achieve a greater understanding of the studied subject. We apply a qualitative approach with an inductive view. The empirical data were collected through semi structured interviews with the real estate brokerage companies three different categories of staff at office level. A deepening in the literature and previous research has been applied to create a base for the interview questions we ask in the collection of the empirical data, and to seek answers to our research questions.

  Discussion: The paper shows that internal marketing is applied in varying degrees along the company's environment relating to, for example the degree of cooperation and leadership. We can see the effects of the type of salary model that exists, positive and negative in relation to the work of internal marketing. We can also see that the concept of internal marketing is unknown to the respondents, but the processes in the concept, however, is used. Problems with implementing internal marketing can we see are related to, forexample, personnel stress levels when they risk loss of income. Another problem is lack of management support regarding individual and shared goals and evaluating outcomes.

  Future research: The paper examines conditions at office level, future research could extend the analysis by examining the management of the company and its impact on internal marketing.

  Contribution: The thesis highlights a theoretical contribution to the usefulness of adapting the implementation of various payroll models and with new forms of education. The practical contribution demonstrates the potential of increasing cooperation and well-being in a competitive industry with recognized individual work.

  Key words: internal marketing, co-operation, commitment, motivation, human resource management, customer loyalty, customer value, service quality, customer relations

 • 198.
  Byström, Joel
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Sandberg, Johan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Bolånetakets påverkan på bostadsmarknaden: Ur kosumenternas synvinkel2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Titel: Bolånetakets påverkan på bostadsmarknaden – Ur konsumenternas synvinkel

  Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi

  Författare: Johan Sandberg och Joel Byström

  Handledare: Aihie Osarenkhoe

  Datum: 2012 - 05

  Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka hur förväntningarna var inför införandet, och

  hur konsumenterna påverkats av det nya bolånetaket som infördes 1 oktober 2010. När det

  nu gått 18 månader sedan införandet, hur har bostadsmarknaden påverkats ur

  konsumenternas synvinkel?

  Arbetets bidrag: Tidigare studier inom området (t.ex. Gauffin, 2011; Bekeris & Lagelius,

  2011; Claesson & Megaache, 2011) fokuserar på hur hur bostadsmarknaden i sin helhet har

  påverkats av bolånetaket, med främsta inriktning på bostadsrätter i Stockholm. Denna

  uppsats bygger vidare på tidigare studier genom att undersöka huruvida konsumenterna på

  bolånemarknaden har påverkats, för att därmed utvidga kunskaper om bolånetaket och dess

  effekter.

  Uppsatsen kommer kunna användas för att diskutera om bolånetaket verkligen är det bästa

  sättet för att stoppa den osunda belåningen. Finns andra bättre alternativ som inte leder till att

  vissa utsatta grupper får svårt att ta sig in på eller helt enkelt utesluts från

  bostadsmarknaden?

  Metod: För att undersöka huruvida hypotesen stämmer att bolånetaket på ett negativt sätt

  påverkat förstagångsköpare och andra kontantsvaga grupper har både kvantitativa och kvalitativa metoder använts. Kvantitativa data har främst bestått av inhämtande av artiklar

  och information från internet. Kvalitativa data har hämtats genom personliga intervjuer och

  telefonintervjuer med branschfolk, samt en enkätundersökning med förstagångsköpare.

  Resultat & slutsats: Bolånetaket har fått effekt. De höga belåningsgraderna har sjunkit, men

  marknaden har inte påverkats nämnvärt. Genom det empiriska arbetet har vissa slutsatser

  dragits. Dessa är bland annat att de nya reglerna fått en negativ effekt för förstagångsköpare

  samt att människor idag har svårare att ta sig in på bostadsmarknaden. Dock kan konkreta

  belägg för dessa slutsatser inte presenteras.

  Förslag till fortsatt forskning: Eftersom att bolånetaket fortfarande är relativt ungt, bara ca

  18 månader har gått sedan införandet, så kan det behövas ytterligare tid för att det helt ska gå

  att utvärdera. En aspekt som skulle vara intressant att undersöka är huruvida bankerna är

  vinnare i situationen. Bankerna erbjuder blancolån och till dessa hör högre ränta än tidigare.

  På så sätt tjänar bankerna mer pengar än de skulle ha gjort vid införandet av

  amorteringskrav. Det vore även intressant att undersöka hur stor del av de nya blancolånen

  som är kopplade till bostadsköp.

  Nyckelord: Bolånetaket, Finansinspektionen, konsumenter, blancolån, förstagångsköpare,

  ränta

   

  ABSTRACT

  Title: The mortgage ceiling´s impact – From a consumer perspective

  Level: Term paper C-level in business economics

  Author: Johan Sandberg and Joel Byström

  Supervisor: Aihie Osarenkhoe

  Date: 2012 - 05

  Aim: The purpose of this study is to explore the consumers’ expectations prior to, and how

  consumers subsequently were affected by the introduction of the new mortgage roof

  introduced on 1 October 2010. Eighteen months after the introduction, how has the housing

  market been affected from a consumer perspective?

  Contribution of the thesis: Previous studies in the field (eg Gauffin, 2011; Bekeris &

  Lagelius, 2011; Claesson & Megaache, 2011) focuses on how the housing market as a whole

  has been affected by the mortgage roof, with primary focus on condominiums in Stockholm.

  This paper builds on previous studies by examining whether consumers on the mortgage

  market has been affected, in order to expand knowledge of the mortgage roof and its effects.

  The paper will be used to discuss if the mortgage ceiling really is the best way to stop the

  unhealthy leverage. Are there other better alternatives that do not result in vulnerable groups

  having difficulties to enter, or simply getting excluded from, the housing market?

  Method: To investigate the correctness of the hypothesis that the mortgage ceiling

  negatively impacted first-time buyers and other groups with low amounts of cash, both

  quantitative and qualitative methods were used. The quantitative data consists mainly of

  gathering articles and data from the Internet. The qualitative data has been implemented

  through personal and telephone interviews with industry professionals, and a survey with

  first-time buyers.

  Result & Conclusions: The mortgage ceiling has had an effect. The high value ratios have

  dropped, but the market has not been significantly affected. Through the empirical work

  some conclusions have been drawn. These include that the new rules have a negative effect

  on first-time buyers, and that people today have less chance to enter the housing market.

  However, concrete evidence for these conclusions cannot be presented.

  Suggestions for future research: Since the mortgage ceiling is still relatively young, only

  about 18 months have passed since the introduction, it may require additional time to fully be

  able to evaluate. One aspect that would be interesting to examine is whether the banks are

  winners in this situation. The banks offer unsecured loans and these include higher interest

  rate than before. In this way, banks earn more money than they would have done in the

  introduction of amortization requirements. It would also be interesting to investigate what

  proportion of the new unsecured loans that are linked to home purchases.

  Key words: The mortgage ceiling, FSA, consumers, unsecured loans, first time buyers,

  interest

   

   

 • 199.
  Bäckström, Johanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Alanen, Marita
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Compliance i två storbankers baltiska dotterbolag2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ABSTRACT

  Titel:

  Compliance i två storbankers baltiska dotterbolag

  Nivå:

  C-uppsats i ämnet företagsekonomi

  Författare:

  Johanna Bäckström, Marita Alanen

  Handledare:

  Markku Penttinen

  Datum:

  2011 - 01

  Syfte:

  Syftet med studien är att förmedla en insyn i bankernas arbete med implementering av interna regler, internationella och nationella regelverk i sina utländska dotterbolag i Baltikum. Detta för att ge läsaren en ökad förståelse och en djupare inblick i bankernas arbete mot ett effektivt compliancearbete.

  Metod:

  En kvalitativ undersökning riktad mot två banker utförda genom intervjuer via e-mail. Respondenterna är två personer som arbetar inom området för studien på varje bank. Den teoretiska referensramen är byggd på vetenskapliga artiklar och offentliga handlingar och är utgångspunkten för analysen. Författarna har därmed använt sig av både sekundära och primära källor till studien.

  Resultat & slutsats:

  Studiens resultat visar att vikten av compliance formuleras olika av regelverken och bankerna själva. Bankerna fokuserar på compliance utifrån företagets bästa och vill värna om bilden utåt, därmed vill de vara compliant för att skydda sig mot missnöjda kunder som kan missgynna banken medan regelverkens syfte är att skydda konsumenterna från bankerna. Slutsatserna författarna drar är att bankernas implementeringsarbete idag inte är av någon speciell karaktär riktat mot dotterbolagen i Baltikum utan det är genomgående lika processer och arbetssätt som implementeras i hela verksamheten i båda bankerna. Arbetet med compliance handlar idag om ett bra samarbete mellan alla bankernas verksamheter.

  Förslag till fortsatta studier:

  Vidare undersökning inom ämnet compliance anser författarna kan vara studier om andra företags arbete med compliance inom andra verksamhetsområden än banker. Även studier om andra bankers implementering av compliance i sina sidoverksamheter.

  Uppsatsens bidrag:

  Resultatet av studien bidrar med ny information om arbetet med compliance i två av Sveriges storbanker samt implementeringen av compliance i deras dotterbolag.

  Nyckelord:

  Compliance, Implementering, MiFID, Finanskris, SEB, Swedbank, Baltikum

 • 200.
  Cabrera Hallberg, Daniel
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Salmonsson, Jonathan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Sambandet mellan företags sociala ansvarstagande och lönsamhet: En kvantitativ studie om sambandet mellan den sociala och finansiella prestationen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to investigate the relationship between companies’ financial performance and how the companies are rated on their involvement in Corporate Social Responsibility-activities.

  Method: This study, based on a positivist research philosophy, adopted a deductive approach with hypothesis testing and a quantitative research design with a panel-data method in the form of a cross-sectional design. This type of research design was used to collect secondary data from several years. The study population amounts to 171 companies while the sample amounts up to 130 listed companies on the Stockholm Stock Exchange. Secondary data for CSP for the year 2009 until 2013 was retrieved from Folksam Corporate responsibility index for each year. Secondary data for the financial performance was retrieved from Retriever and Datastream databases. In addition, analysis of all the collected secondary data was based on descriptive statistics and multiple regression analysis in SPSS.

  Results and Conclusions: The study’s results indicate that the relationship between CSP and CFP are significantly negative when Tobin’s Q refers to CFP. This means that the companies’ market value tends to decrease as their social performance increases. Furthermore, this study doesn’t find any significant relationship between CSP and ROA as CFP. An indication of a weak positive relationship is provided, however, albeit with no significance. The result can be explained by theories as stakeholder theory and institutional theory.

  Suggestions for further research: A suggestion is to examine the effects of the relationship of CSP and CFP after the EU directive comes into force. Furthermore, it would be interesting to conduct a study which analyzes and compares the changes over the individual years since this study only adopted an average value for all the variables during the years 2009 until 2013. It would also be interesting to investigate whether the industries according to Folksam (2013) runs the biggest business risks relating to sustainability is also increasing its social performance over the years. Furthermore, these industries should also be examined to see why some industries show a significant correlation where other industries lack this connection.

  Contributions of the thesis: Based on this study, concerned parties receives a theoretical contribution that shows a new measuring method and another perspective on the relationship of social- and financial performance, compared to previous research. This study also opens a field of research for the study of industries and why some industries show a significant correlation where other industries lack this correlation. The practical contribution in this study gives an indication of how the financial result may be affected by a higher degree of sustainability efforts to meet the new EU directive.

1234567 151 - 200 of 1328
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf