hig.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 151 - 200 of 19367
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Ahlm, Matilda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Eriksson, Sabina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Hur företag redovisar värdeskapande genom The International <IR> Framework2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Samhällets medvetenhet gällande miljöfrågor har på sista tiden ökat, vilket även har lett till att efterfrågan av hållbarhetsrapportering ökat. Detta har i sin tur medfört att antalet hållbarhetsrapporter blivit allt fler den senaste tiden. Hållbarhetsrapporter är därför oftast väldigt långa och komplexa då intressenternas behov är brett och stort. Eftersom dessa rapporter inte tidigare har integrerats med den finansiella informationen från företaget är detta något som bör göras och det resulterar därför i så kallad integrerad rapportering [IR]. IR är ett sätt för företag att redovisa sitt värdeskapande på kort, medellång och lång sikt. Syftet med IR är att utöka traditionella tillvägagångssätt för att hantera de olika kapitalen och affärsmodellen som påverkar värdeskapandet. Utifrån detta har studiens syfte tagits fram, vilket är att analysera hur företag redovisar värdeskapande genom att tillämpa ramverket The International <IR> Framework.Studien har en positivistisk utgångspunkt och en huvudsaklig kvalitativ forskningsstrategi men med några kvantitativa inslag där en deduktiv forskningsansats har tillämpats. Studiens empiriska material har samlats in från integrerade rapporter och presenteras genom diagram. Analysen har gjorts genom att data ställs mot tidigare forskning. Studiens resultat påvisar att affärsmodell påverkar företagets redovisning av värdeskapande samt att The International <IR> Framework tillämpas i större grad när företag redovisar många kapital. Detta resultat visar att det går i linje med tidigare forskning och att innehållselementet affärsmodell är ett bra verktyg för att redovisa värdeskapande. Förslag till vidare forskning är att studera varför många företag inte kopplar ihop sin affärsmodell med sitt värdeskapande. Vidare skulle det även vara intressant att genomföra en liknande studie när The International <IR> Framework har etablerat sig med och då studera om det finns några väsentliga skillnader.

 • 152.
  Ahlmark, Kerstin
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Innan den strukturella differentieringens tidevarv2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att få en inblick i om och hur förlusten av sockenkyrkan påverkade livet i Nedertorneå-Haparanda församling socialt samt religiöst och i så fall hur eventuella förändringar yttrade sig när de efter kriget 1809 förlorade hemkyrkan på Björkön-Pirkkiö till Ryssland. Församlingskyrkan blev efter gränsdragningen kvar på ryskt område. Eftersom kyrkan ansvarade för ett flertal nuvarande statliga uppgifter under denna tid, har jag funderat på hur undervisning, fattigvård samt sjukvård fungerade utan kyrka och prästerskap. Hur förrättningar och gudstjänster fungerade i en sådan komplex situation är ytterligare faktorer jag studerat närmare.

  För att ta reda på hur det förhöll sig med detta under den här tidsperioden har jag ägnat mig åt litteraturstudium; vilket till största delen varit av historisk karaktär. Det har rört sig om kyrkohistoria, studium av samhällsutveckling, samt allmän global och lokal historia.

  Utifrån det samlade materialet har jag kommit fram till att livet påverkades ur flera aspekter för invånarna i Nedertorneå-Haparanda församling när de förlorade sockenkyrkan 1809. Undervisningen med husförhör fungerade inte som de skulle, negligering av förbud att bevista den gamla stenkyrkan förekom samt en likgiltighet hos föräldrarna att undervisa sina barn och hålla husandakt är några exempel på hur detta kom till uttryck hos lokalbefolkningen.

 • 153.
  Ahlmén, Caroline
  Högskolan i Gävle. Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Hemligheten bakom populära animerade karaktärer2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vad gör en framgångsrik animerad karaktär? Homer Simpson, Svampbob Fyrkant och Eric Cartman kommer att analyseras och jämföras för att hitta vad som gör just dem så populära. Därefter kommer de psykologiska aspekterna att granskas. Varför tilltalar dessa karaktärer människor? Riktlinjer för hur man skapar en populär animerad karaktär kommer att utvecklas utifrån resultatet av utredningen.

 • 154.
  Ahlner, Rebecca
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Uppfattningar av hälsosamhet bland hälsopedagogstuderande: en intervjustudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hälsa och ohälsa är angelägenheter för både den enskilda människan och hela samhället. Hälsopedagogiska programmet är en treårig utbildning vid Högskolan i Gävle, studenterna som tar examen därifrån kan kalla sig hälsovetare. Syftet med studien är att undersöka uppfattningar av hälsosamhet bland hälsopedagogstuderande. Studiens ansats är fenomenografiskt inspirerad. Hur formas dessa hälsopedagoger in i yrkesrollen att göra människor mer hälsosamma? Vad anser dessa studenter vara hälsosamt? Fyra kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer har genomförts med studenter som går termin fyra och fem på hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i Gävle. Uppfattningarna som framgick av intervjuerna var bland annat hälsosamhet är en fråga om helhet, hälsosamhet är balans, hälsosamhet är att lyssna till kroppens signaler och hälsosamhet är ett positivt sinnestillstånd som kan användas som resurs för att uppnå det man vill i livet.

 • 155.
  Ahlquist, Eva-Maria
  et al.
  Stockholms universitet.
  Gustafsson, Christina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Gynther, Per
  Stockholms universitet.
  Montessoripedagogik i dåtid och samtid2011Inngår i: Boken om pedagogerna / [ed] Anna Forsell, Stockholm: Liber , 2011, 6Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 156.
  Ahlqvist, Christoffer
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Cambronero, Janya
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Drama på Jobbet?: Att använda dramapedagogik i företagsutbildning2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka hur dramapedagogik kan användas inom företagsutbildning, och att diskutera dess eventuella för- och nackdelar. Genom att använda oss av kvalitativa intervjuer och en workshop har vi sökt ta reda på hur människor i olika positioner uppfattar dramapedagogik.

  Metod och teori: De metoder vi har använt oss av är kvalitativa intervjuer med en dramapedagog, en personalchef och en medarbetare, en workshop med tio projektledare som fått göra värderingsövningar och rollspel samt en enkätundersökning. I teoriavsnittet har vi beskrivit dramapedagogik samt tagit fram fyra grundstenar för en effektiv företagsutbildning. Vi definierar dramapedagogik som en pedagogisk metod där fokus ligger på processen och deltagarnas egna erfarenheter. Det finns olika metoder inom dramapedagogik, de vi berör är rollspel, improvisation och värderingsövningar. De fyra grundstenarna för en bra utbildning är: motivation, improvisation och interaktivitet, minska kunskapstappet samt utvärdering.

  Resultat och slutsats: Samtliga intervjuade var överens om att lärande med hög grad av interaktivitet, då man får göra något, var den bästa formen av inlärning eftersom kunskaperna då satte sig djupare. Dessutom uppfattades dramapedagogiska metoder som roliga, vilket gav en positiv syn på utbildningsformen.Genom att använda sig av dramapedagogiska metoder kan de fyra grundstenarna tillgodoses, men man måste vara medveten om de nackdelar dramapedagogik kan innebära. Den allmänna kännedomen och förståelsen för vad dramapedagogik innebär är låg, och därför är det viktigt att de företag som köper in tjänsten och de som levererar den är tydliga med vad syftet är, så att deltagarna kan känna sig trygga. Dessutom kan metoden vara kostsam, då de grupper som utbildas endast kan ha en begränsad storlek.  Om man är medveten om dessa risker så kan dramapedagogik vara en mycket lämplig metod, då utbildningen uppfattas som rolig och personlig, deltagarna har stora möjligheter att relatera till sig själva och sitt arbete, samt kan vara aktiva under hela utbildningen.

  Uppsatsens bidrag: Vi hoppas att människor genom att läsa denna uppsats får en större förståelse för vad dramapedagogik innebär, samt nya uppslag och idéer till hur en lyckad företagsutbildning kan se ut.

 • 157.
  Ahlqvist, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Flodin, Madeleine
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Dystopiernas möjligheter: En litteraturdidaktisk studie om hur dystopisk skönlitteratur kan användas i ämnesövergripande arbete2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I det här arbetet undersöker vi hur man kan arbeta med dystopisk skönlitteratur som primärt verktyg i ämnesövergripande arbete på gymnasiet. Vi undersöker också hur ett sådant arbete kan främja elevernas kritiska tänkande och hur det kan gynna lärare i yrket. Uppsatsen vilar på en teoretisk grund vilken utgår från ett sociokulturellt lärande. Teoretikerna vi använder som stöd är Roger Säljö och Lev Vygotskij. Vi använder de skönlitterära verken Brave New World av Aldous Huxley, Kallocain av Karin Boye, 1984 av George Orwell och The Hunger Games av Suzanne Collins, som exempel i ett ämnesövergripande arbete. I studien har vi kommit fram till att ett ämnesövergripande arbete med dystopisk skönlitteratur som nyckeltext fungerar mellan svenska och flera olika kurser på gymnasiet. Vi har även kommit fram till att arbete med dystopisk skönlitteratur kan gynna elevers kritiska tänkande, vissa berättelser mer än andra. Genom att använda dystopisk skönlitteratur som nyckeltext i ett ämnesövergripande arbete får läraren avlastning i arbetsbördan. Det finns även dubbel kompetens att tillgå i ett sådant arbete, även för eleverna som genom textsamtal utifrån olika perspektiv har bättre förutsättningar till högre måluppfyllelse. 

 • 158.
  Ahlqvist, Malin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Örn, Niklas
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  En studie av den positiva marknadsreaktionen vid VD-byten i Norden: Hur reagerar investerare på kön, ålder och rekryteringskrets vid tillkännagivandet av en ny VD?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: En studie av den positiva marknadsreaktionen vid VD-byten i norden.

  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (Kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi

  Författare: Malin Ahlqvist och Niklas Örn

  Handledare: Jan Svanberg

  Datum: 2019 – juni

  Syfte: Syftet med denna studie var att analysera hur den nordiska marknaden reagerar på tillkännagivandet av en ny VD samt att analysera hur faktorerna; kön, ålder samt rekryteringskrets kan påverka denna reaktion.

  Metod: Studien har en positivistisk forskningsfilosofi med en deduktiv utgångspunkt. Studien tillämpar en eventstudie, vilket således förknippas med en kvantitativ forskningsmetod.

  Resultat & slutsats: Studiens resultat visade en positiv marknadsreaktion i Norden i samband med tillkännagivandet av ett VD-byte. Studien visade även en positiv marknadsreaktion för både kvinnor och män. Vidare tyder studien på att marknadsreaktionen är positiv i Sverige och Finland respektive negativ i Danmark och Norge. Marknadsreaktionen för män under medianålder var positiv medans reaktionen för män över medianåldern var negativ, marknadsreaktionen för kvinnor baserat på ålder är motsatta. Studien visade även att det fanns en positiv reaktion då den tillträdande VD:n är internt rekryterad samt en negativ reaktion då den tillträdande VD:n är externt rekryterad. Vissa delar av resultatet var dock inte signifikanta, det gick därför inte att utesluta att vissa delar av resultatet är slumpmässigt.

  Examensarbetets bidrag: Detta examensarbete bidrog till att fylla det forskningsgap som fanns gällande marknadens reaktion vid VD-byten relaterade till ålder, kön, rekryteringskrets samt ett jämförande nordiskt perspektiv.

  Förslag till fortsatt forskning: Studien visade vid flera tillfällen en signifikant reaktion dagen före själva tillkännagivandet av VD-bytet, detta ansåg vi vore ett intressant att fortsätta undersöka. Vi skulle med intresse ta del av en studie vilken presenterar en förklaring till denna signifikanta reaktion. Ytterligare tre förslag på fortsatt forskning presenteras i studien.

 • 159.
  Ahlros, Ann
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Nyutbildade lärare och ledarskap: En intervjustudie med sju nyutbildade lärare om deras ledarskapspraktik2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Intresset för lärares ledarskap tycks växa, samtidigt visar forskning att nyutbildade lärare upplever vissa svårigheter med sitt ledarskap. Det övergripande syftet med denna studie har varit att försöka få en tydligare bild av nyutbildade lärares ledarskapspraktik med sikte på att bidra till lärares ledarskapsutveckling. För att få kunskap om nyutbildades lärares ledarskapspraktik genomfördes intervjuer med sju nyutbildade lärare. Följande forskningsfrågor låg till grund för intervjuerna.

  Hur beskriver nyutbildade lärare ledarskap? Hur utformar nyutbildade lärare, enligt egen utsago, sitt ledarskap i praktiken?

  Idéer och teorier om ledarskap är många. För att ge en bild av vad ledarskap innebär och möjliggöra jämförelser, redovisas i studiens första del idéer och vetenskapliga teorier, som kan anses vara relevanta för förståelsen av de intervjuade lärarnas beskrivningar och ledarskapspraktik. I litteraturen framträder att det behövs ett brett perspektiv för att kunna förstå och förklara ledarskap. De kunskapsområden som blir synliga och som framstår som avgörande i ledarskapssituationer är individ- och gruppsykologi, pedagogik samt organisation.

  I de intervjuades beskrivningar framträder samma breda perspektiv. Lärarna har en tydlig beskrivning av sin ledarskapspraktik och sina ledarskapsambitioner. De framhåller relationen till eleverna som en avgörande del av ledarskapet. Vid jämförelse av lärarnas beskrivningar och teorier från litteraturen framträder begreppen påverka och beteende som centrala. Dessa begrepp blir också synliga när lärarna beskriver vad som är svårt med ledarskap. Dessutom framträder tydligt de icke-verbala signalerna som betydelsefulla delar av de intervjuades ledarskap. De intervjuade lärarna efterlyser mer fokus på ledarskap i lärarutbildningen. I diskussionen förs bland annat resonemang kring lärarutbildningens innehåll och paralleller dras till en annan lärandeorganisation, den svenska försvarsmakten och deras ledarskapsutbildning.

  Några slutsatser som kan dras är att, skolvärlden behöver enas kring värdet av att ha ledarskapskompetens som lärare. Skolvärlden behöver också enas om vad ett lärarledarskap av god kvalitet bör innehålla. En samsyn behöver överföras till lärarutbildningen och bli en del av den. Ökad kunskap om lärares ledarskap behövs för att säkra en positiv utveckling av läraryrket.

 • 160.
  Ahlstedt, Jenny Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap.
  Naturbaserade interventioner som ett komplement till traditionell terapi för att främja psykisk hälsa: En kvalitativ studie om användning av både djur och natur för att främja psykisk hälsa2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate how professionals in nature-based interventions work to promote mental health. The study focused on how professionals find that nature-based interventions are a complement to the traditional therapy for preventing mental illness and promoting mental health. It also addresses what challenges exist in maintaining   of nature-based interventions. Methods: This is a qualitative, inductive study where semi-structured interviews were used. The interviews with five professionals were recorded to facilitate transcription and after that a systematic thematic analysis was started to find patterns and codes in the respondents' answers. The results from this study showed the importance of having both preventive and promotional interventions and that the activities performed are meaningful. Gardening, nature and animalassisted therapy were central activities. It is a stress-free environment, focusing on the  individual in the group. The challenges for the businesses are lack of support from society and traditional health care. Many people have been helped by nature-based interventions as a  complement to traditional therapy.  Conclusion: Mental health is an important issue to tackle and therefore supplementary treatment is needed. Nature-based interventions are needed as a complement to traditional therapy to prevent mental illness and promote mental health. 

 • 161.
  Ahlstedt, Magnus
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Implementation of an IT based Marketing information system in a high tech company: MBA-thesis in marketing: MBA-thesis in marketing2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this thesis has been to try to answer the question of how an IT based marketing information system support the formation of business and product related strategies and when and how such a system should be integrated in a company

  Method: Analytical meta-study of published literature condensed through a SWOT analysis and combined with a qualitative evaluation of questionnaires directed to companies with experience of developing and implementing marketing information systems.

  Result & Conclusion: Company size and market volatility decides the time of implementation of a marketing information system. Implementation should be initiated top-down in order to secure full organisational inertia. The approach should be holistic and tailor-made for each specific organisation. Users should fully integrated in development and implementation.

  Suggestions for future research: Supplementary work could be carried out in trying to quantify how a marketing information system affect the new product time to market and the strategic mismatch to real market development, hence the efficiency of such a system. Another question of interest is the organisational inbound resistance to change, how this resistance affect the implementation of a marketing information system and how to overcome the boundaries it poses.

  Contribution of the thesis:This thesis contributes with a general framework that sustains the implementation of a marketing information system. It answers the initial questions that a manager has, standing before the possible implementation of such a tool.

 • 162.
  Ahlsten, Matilde
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Camaj Ericson, Veronica
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Kön och ålderns påverkan på den inre arbetsmotivationen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this quantitative study was to examine if self- perceived intrinsic work motivation differed between men and women and between three age groups (20-38 years vs. 39-50 years vs. 51-65 years). The data was collected by administering the Basic Need Satisfaction at Work Scale (BNS) to employees at an international company. The survey was based on the Self-Determination Theory (SDT) and measured intrinsic work motivation by asking 21 propositions that concerned the sub-categories autonomy, competence and belongingness. The result of this study showed that there was no difference between men and women in self-reported intrinsic work motivation. However, there was a main effect of age group, wherein employees aged between 39 and 50 years reported a lower score on the propositions that measured perceived competence compared to employees aged between 20 and 38 years. This study highlights the importance of that individuals aging can have an influence on the perceived intrinsic work motivation.

 • 163.
  Ahlstrand, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Baumgardt, Erika
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Att leda med hjätra och hjärna: en intervjustudie om ledarskap och sjukfrånvaro2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har främst varit att belysa medarbetares upplevelser av ledarskap och dess inverkan på sjukfrånvaro. Studien har utförts på två olika arbetsplatser där man arbetar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Båda arbetsplatserna har relativt nyligen fått nya chefer/ledare tillsatta. Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie där vi intervjuat sex stycken medarbetare, fyra kvinnor och två män i åldrarna 40-60 år. Intervjuerna genomfördes med ett narrativt angreppssätt, vi ville att samtalet skulle vara öppet med karaktär av dialog. Analysen eftersträvade att genom ett symbolisk interaktionistiskt angreppssätt förstå och tolka de olika upplevelser som informanterna delgivit oss. Det som framkommit i studien är att medarbetarna upplever att en chef/ledare som skapar trygghet också skapar arbetsglädje och motivation. Det är också chefens/ledarens personliga egenskaper som präglar ett bra ledarskap där sjukfrånvaron är låg samt medarbetarnas grad av acceptans av ledarstil. Viktiga aspekter som medarbetarna lyfter fram är att de vill känna sig betydelsefulla, ansvarstagande, hörda samt att chefen tar tag i problem och visar engagemang.

 • 164.
  Ahlström, André
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Åström, Albin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Onyttiga vägsamfälligheter: En analys och beskrivning av åtgärder2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Onyttiga vägsamfälligheter är ett problem som uppstått under äldre tiders fastighetsbildning och är idag en olägenhet för lantmätare och fastighetsägare i många förrättningsärenden. Detta arbete har syftat till att studera de metoder för utplåning av onyttiga vägsamfälligheter för att slutligen ge förslag på möjliga lösningar. Studier har gjorts av en utredning, en proposition, förrättningsakter och rättsfall med fokus på städning av fastighetsindelningen. De förrättningsakter som studerats innehåller fastighetsregleringsåtgärder som verkar för utplåning av onyttiga samfälligheter och sanering av fastighetsindelningen. Förrättningarna innefattade ett eller flera större områden med ett stort antal fastigheter. Rättsfallen som inkluderades i arbetet rörde samfälligheter och handlade om överklagan på saneringsåtgärder med ersättning och äganderätt i fokus. Utöver detta har ett exempel från Finland studerats, där utplåning av vägsamfälligheter utfördes 1977 genom lagstiftning. Den finska lagstiftningen för utplåning av vägsamfälligheter blev till stor del inte en förbättring utan försköt problemet genom att en stor mängd servitut bildades utan kontroll. I längden blev det svårt att hantera de uppkomna rättigheterna och en städningsåtgärd infördes i finsk lag för att rätta till problemen. Det svenska lagförslaget för utplåning av samfälligheter i Sverige från 1983 liknar lagen i Finland men antogs senare inte då det hade inneburit liknande problem. Ett antal ändringar i svenska fastighetsbildningslagen, som Proposition 1988/89:77 tar upp, infördes dock. Exempelvis medförde en ändring att någon ersättning ej behövde fastställas för föreningsförvaltade samfälligheter med lågt värde. Effekterna detta har haft på reglerandet av onyttiga samfälligheter är okänt men eftersom problemet kvarstår efter 20 år får det förmodas att nya åtgärder måste göras. Våra slutsatser visar att onyttiga vägsamfälligheter kan åtgärdas delvis genom större inflytande från sakägare. Någon lösning på problemet är dem däremot inte. Slutsatserna innehåller även förslag på vad en ny lag bör innehålla, med tidigare förslag som förebild. Framtida kostnader ett sådant lagförslag ger upphov till är troligtvis höga men vi hoppas att vissa ändringar från tidigare förslag kan reducera dessa.

 • 165.
  Ahlström, Frida
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Löfblom, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Smärta hos bröstcancerpatienter efter mastektomi: behandling och omvårdnadsåtgärderen litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Smärta är ett fenomen som inte bara påverkar patienter fysiskt utan även psykiskt. Kvinnor som genomgått mastektomi upplever att smärta påverkar deras livskvalité. Humörsvängningar, dålig sömn, depression, ångest och rörelsehinder är vanligt förekommande symtom som följd på postoperativ smärta. Syftet: Syftet med denna studie var att belysa vad sjuksköterskan kan ge för olika behandlingar och omvårdnadsåtgärder vid smärta efter mastektomi. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie där författarna granskade sexton vetenskapliga studier. Resultat: Resultatet i studien visade att god kommunikation, information och sjuksköterskans kunskap är grundförutsättningar för att kunna ge adekvat smärtbehandling. Oro förstärker den postoperativa smärtan och genom att i ett tidigt stadium få patienten trygg kan depression och ångest undvikas. Konkreta behandlingsmetoder med god effekt på smärta som framkommer i studien är individuella rehabiliteringsprogram, PCA pump och att tidig hemgång i många fall bidrar till bättre livskvalité. Det som även framkom i studien var avsaknaden av forskning kring konkreta behandlingsmetoder trots att efterfrågan är stor.

 • 166.
  Ahlström, Malin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Svedberg, Tove
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Relationernas betydelse för lärande2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utveckla kunskaper om hur förskollärare uppfattar relationersom syftar till lärande. Undersökningsfrågan studien lutar mot är; Kan förskollärarenstödja barns lärande genom skapande av relationer mellan förskollärare och barn? Föratt utveckla kunskaper om hur förskollärare uppfattar relationer som syftar till lärandehar en kvalitativ metod använts där förskollärare intervjuats. Begrepp som använts istudien är empati, omsorgsrelation, undervisningsrelation, intimitetszon och lyhördhet.Resultatet beskriver att ett empatiskt bemötande kan ses vara gynnande för relationenmellan barnen och förskollärarna. Vidare påvisas i resultatet att relationerna har olikakaraktär. Innehållet i kategori ett i resultatavsnittet påvisar en omsorgsrelation vilkenkan ses vara nödvändig för att en undervisningsrelation ska ges möjlighet att byggas.

 • 167.
  Ahlström, Mattias
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö.
  Kunskap under utveckling: En enkätundersöking på gymnasiets praktiska program.2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att mäta elevernas kunskaper inom området evolution på yrkesförberedande program. En enkät delades ut till elever på en gymnasieskola med frågor som hade fasta och öppna svarsalternativ. Ett statistiskt test (Kurskal-Wallis) användes när materialet tolkades. De alternativa evolutionsidéerna dominerade svaren på flersarsfrågorna medan det hos de öppna frågorna var en dominans av vet ej/ingen aning svar. Det fanns ingen skillnad på rangen hos enkätfrågorna med öppna svar och intresset av att läsa naturkunskap b eller biologi. Förkunskaperna hos eleverna på yrkesförberedande program var liknande dem hos elever som läser biologi på gymnasiet.

 • 168.
  Ahlström, Michael
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Ateism: en studie av idé och debatt2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Frågeställningen i detta arbete består av huruvida det föreligger en idéförskjutning inom ateismen med utgångspunkt från den kristendomskritik som främst anfördes av Ingemar Hedenius i mitten av 1900-talet. Med idéförskjutning hänvisar jag till en tydlig stark ateism ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv. En sådan idéförskjutning skulle kunna vara att någon ny argumentation framkommit som ökar eller minskar sannolikheten för Guds existens, eller att man kommit fram till ny definition av ”säker kunskap”, som ur ett naturvetenskapligt perspektiv skulle kunna förändra begreppets betydelse. Jag har inom ramen för uppsatsen studerat några ledande aktuella debattörer genom litteraturstudier och belyst pågående debatt för att finna kärnan i deras argumentation. De ateistiska ståndpunkterna och argumentation som belyses kommer främst från Ingemar Hedenius, Christer Sturmark, Richard Dawkins, Michel Onfray och Sam Harris. Dessa författare bidrar med unikt fokus i sin argumentation, men stöder sig mot samma grundläggande syn på sann och säker kunskap. Jag har funnit att en idéförskjutning ej föreligger. Däremot har begreppets praktiska betydelse vidgats. På samma sätt som formen för det personliga andliga utövandet förändrats har även begreppets språkliga innebörd generaliserats i syfte att kunna argumentera för ateism i en värld där religionens inflytande på nytt ökar.

 • 169.
  Ahlström, Michael
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Svensk Fritänkarrörelse: idé och debatt under sent 1800-tal2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fritänkarrörelsen, som den gestaltade sig under 1800-talets två sista decennier, är i den mån man kan tala om den som en egen rörelse relativt outforskad som sin egen helhet. Förutom några få undantag finns i första hand biografier över några av de ledande personerna inom fritänkarrörelsen, framför allt om de personer som var delaktiga i skapandet av de många stora folkrörelser som såg dagens ljus under denna tid. Folkrörelserna och ideologierna har i sina historieskildringar tagit med fritänkarna som en del av sitt ursprung. Det som kan saknas är en översiktlig genomgång av de gemensamma tankar och idéer som var centrala för dem som kallade sig själva fritänkare. Även om denna uppsats i sig inte i första hand är ett begreppsanalytiskt arbete så består en del av undersökningen av ett utredande av begrepp, översiktlig beskrivning av de olika grupperna inom fritänkeriet och dess idéinnehåll samt presentation av några av de mest tongivande agitatorerna. Många av dessa agitatorer blev aktivt motarbetade av samhället och åtalen för hädelse mot såväl kyrkan som staten var vanligt förekommande. Det hörde inte till ovanligheten att åtalen resulterade i fängelsestraff för dessa tankefrihetens förkämpar. Vad var då fritänkarnas farliga budskap och idéer som skulle komma att påverka historiens gång?

 • 170.
  Ahlström, Sandra
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Blomdahl, Nina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Medskapare till barns lek: En studie över förskollärares tankar och den pedagogiska miljön.2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet handlar om att synliggöra barns lek och lärande, målet med studien är att visa förskollärares perspektiv på lek, lärande och miljö. Utgångspunkten har tagits i Pramling Samuelssons och Vygotskijs teorier. Undersökningen som ligger till grund för resultatet och analysen är en enkätstudie med kompletterande frågor i vilka respondenterna får möjligheter att fritt utveckla sina tankegångar. Studien är genomförd utifrån utbildade förskollärare, i olika orter och på olika förskolor med varierade förutsättningar, det gör att vi får en bred och generell överblick. Resultatet visar att förskollärarna är väl insatta i frågorna som berör lek, lärande och miljö, respondenternas svar ger i det stora hela en bra inblick. Deras synsätt och inställning redogörs i de skrivna svaren och framställs likartade gentemot varandra. I frågan om barns lek och lärande bekräftar litteraturen förskollärarnas kunnande, de tar upp det faktum att barn lär sig genom att leka och interagera med omgivningen. De kompetenser barnen utvecklar i förskolans verksamhet kan vara sociala färdigheter och förmågan att visa empati. I svaren nämns även samarbete, demokrati, självförtroende, språkutveckling och problemlösning som viktigt. Förskollärarna vill i sin roll stärka, stödja och uppmuntra barnen så de utvecklar en positiv självbild och blir trygga barn. Som de anser vara en förutsättning för lek och lärande. Slutsatsen är att förskollärarna delar det synsätt som forskningen hävdar, att barn lär sig i interaktionen med andra individer.

   

  Miljön är en viktig påverkan för hur verksamheten fungerar och för att barnen ska få bästa möjligheterna till att leka och att lära sig. Slutsatsen angående miljöfrågorna visar att förskollärarna anpassar innemiljön efter barngruppens behov, något som är en ständigt pågående process. Majoriteten av förskollärarna anser att deras inomhusmiljö främjar barnens lek och inlärning. Angående utomhusmiljön så visar det sig att förbättringar behövs för att främja lek och inlärning. Förskollärarnas svar och uppfattningar angående miljön bekräftas av litteraturen. Det framgår att majoriteten av förskollärarna arbetar aktivt efter läroplanens riktlinjer och innehåll. Vi ser tydligt förskollärarnas kunskaper utifrån ett läroplansperspektiv inom miljö, socialt samspel, demokrati och sin egen roll i barnens utveckling, lek och lärande.

 • 171.
  Ahlström, Sofia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Wangsell, Niklas
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  The impact of club card on store loyalty: An empirical study of a Swedish grocery retailer2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate whether club card loyalty have an impact on customers store loyalty. A secondary purpose is to distinguish which attributes of a loyalty card that ICA’s customers prefer, with the focus on the variables; direct- versus indirect rewards, monetary- versus nonmonetary rewards, necessary- versus luxury rewards and immediate- versus delayed rewards.

 • 172. Ahlström Söderling, Ragnar
  et al.
  Brunåker, Svante
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi, Ämnesavdelningen för företagsekonomi.
  Lindhult, Erik
  McCluskey, Denise
  Do something different!: Entrepreneurship courses in management education2005Inngår i: Trading Wor(l)ds: rapport från RENT en forskningskonferens, Gävle: Högskolan i Gävle , 2005, s. 10-29Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 173.
  Ahlund, Viktor
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Energikartläggning av förskolan Smultronstället2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är ett examenarbete på grundnivå, 15 högskolepoäng. Examensarbetet är en energikartläggning med rekommenderade energieffektiviseringsåtgärder. Energikartläggningen är baserad på ett verkligt objekt vilket är en förskola i norra Gävle. Denna skola förvaltas av Gavlefastigheter.I Sverige går cirka 40 % av energianvändningen till bostäder och service. Därför finns det stora mängder energi att spara inom denna sektor. Ett bra sätt att utreda på vart energin går i en byggnad är att göra en energikartläggning.Energikartläggningen är utförd utifrån ritningar, verkliga mätningar, schablonvärden, antaganden och litteratur.Skolan har en beräknad energianvändning på 1239 MWh per år, detta är uppdelat på ventilation, transmissionsförluster och tappvarmvatten. Efter 3 beräknade effektiviseringsåtgärder blir energibesparingen sammanlagt 612 MWh detta är 49,4 %. De åtgärder som är beräknade är tilläggsisolering, byte av ventilation och byte av fönster. Att enbart byta till FTX-ventilation sparar 522 MWh detta är en besparing på 42,1 % av den totala energianvändningen och den rekommenderade åtgärden.

 • 174.
  Ahlvin, Dan
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Individuation med olika mål?: en jämförande studie över C. G. Jungs och M. Bubers syn på människans relation till det transcendenta2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med detta arbete är att försöka belysa den svårighet som både Jung och Buber såg för människan att finna helhet och äkthet i livet. Denna fråga är för mig högst aktuell i det samhälle jag lever i idag. Genom en uppdelning av tiden och rollerna har helheten gått förlorad vilket hotar att splittra människan. Risken är att hon alieneras till sig själv och andra människor. Denna alienering visas genom meningsförlust och en relativiserande hållning. Med Jungs respektive Bubers tankar vill jag jämföra deras slutsatser och därefter finna svar på det transcendentas (det heligas) roll för människans helhet och möjlighet att vara människa.

  Frågor som jag vill försöka besvara:

  - Skiljer sig Jungs Själv och Bubers eviga Du från varandra?

  - Vad blir den praktiska skillnaden ifråga om individuationen?

  - Hur relaterar femtiotalets konflikt dem emellan till de föregående frågorna?

  - Vad kan vi idag lära oss av denna konflikt?

 • 175.
  Ahlén, Emelie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomisk bakgrund: Om intersektionalitet i gymnasiets religionsläroböcker2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I uppsatsen kopplas styrdokumentens uppmaning om undervisning kring intersektionalitet med det innehåll som finns i religionskunskapsläroböcker för gymnasiet som publicerats efter gymnasiereformen 2011. Syftet var att studera om läroböckerna tar upp intersektionalitet uttalat eller indirekt och/eller om de olika kategorierna kön, sexualitet, socioekonomisk bakgrund och etnicitet behandlas var för sig samt i vilka sammanhang det i sådana fall sker. Tre frågeställningar formulerades. Den första handlade om hur gymnasiets religionsläroböcker med utgivning från och med 2011 beskriver förhållandet mellan världsreligionerna och kategorierna kön, sexualitet, socioekonomisk bakgrund och etnicitet. Den andra frågan handlade om i vilka andra sammanhang (kapitel) de olika kategorierna beskrivs i läroböckerna. Den tredje frågan gällde vad som tas upp om själva begreppet samt fenomenet intersektionalitet i dessa religionsläroböcker.

  En genomgång av forskning kring intersektionalitet ledde fram till en definition av begreppet, d.v.s. att kategorier som kön, sexualitet, socioekonomisk bakgrund och etnicitet intra-agerar med varandra och är föränderliga. Kategorierna kopplas också till en maktordning där vissa grupper ses som överordnade och andra underordnade. Den metod som användes vid granskningen var en kvalitativ textanalys utifrån fyra slumpmässigt utvalda läroböcker från fyra olika förlag.

  Resultatet visade att begreppet intersektionalitet enbart nämns i en av böckerna och att fenomenet intersektionalitet förekommer sparsamt och främst i samband med identitet. I förhållande till världsreligionerna samt etik och moral behandlas de olika kategorierna framför allt var för sig. Kategorin kön utvecklas mest, medan etnicitet och socioekonomisk bakgrund nämns tämligen lite. I böckerna framträder en manlig och heterosexuell norm, men författarna betonar att traditionella mönster ändras allt mer, vilket visar att kategorierna är föränderliga. Studien har visat att styrdokumentens definition av intersektionalitet är smalare än den som anförs i tidigare forskning, vilket kan vara en förklaring till att läroböckerna inte använder sig av ett mer uttalat intersektionellt perspektiv.

 • 176.
  Ahlén Hansson, Yvonne
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.
  Den missbrukande/beroende patientens upplevelse av omvårdnadspersonalens bemötande inom vården2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna intervjustudie var att undersöka hur patienter med missbruks- och beroendeproblem upplever attityder och bemötande från omvårdnadspersonal. Begreppet missbruk/beroende innefattar alla former av missbruk/beroende av både narkotika, alkohol och läkemedel. Uppsatsen är en deskriptiv empirisk intervjustudie med kvalitativ ansats som bygger på 10 intervjuer med drogmissbrukare/drogberoende. Urvalskriterierna har varit 5 män och 5 kvinnor i åldrarna 25 - 60 år som haft minst 5 vårdtillfällen på en sluten missbruksenhet. Intervjuerna har analyserats utifrån metoden kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att de intervjuade haft både negativa och positiva upplevelser av attityder och bemötande av omvårdnadspersonal. Slutsatsen är dock att det negativa, fördomsfulla bemötandet övervägde. De intervjuade upplevde också att det råder en stor brist på kunskap om missbruks- och beroendeproblematik inom sjukvården samt att yngre, nyutbildad omvårdnadspersonal uppvisar fler fördomsfulla attityder och bemöter på ett sämre sätt än äldre, erfaren omvårdnadspersonal gör.

 • 177.
  AHMAD, FAHEEM
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap.
  KAKKERLA, PRAMOD
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap.
  FOCUSING OF UWB RADAR SIGNALS USING TIME REVERSAL2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 80 poäng / 120 hpOppgave
  Abstract [en]

  Focusing techniques and detection of targets is usually associated to defense and military use. However in recent past things have moved ahead. Now target detection using UWB radars is being done in many industries and corporations. Radarbolaget AB is one of them; one of their projects uses UWB radars to detect steel strips inside a furnace. This research solves a potential problem of detecting middle steel strip out of total three strip edges which can be seen by radar placed on the front. For better understanding of the reader, existing system and introductory UWB radar principles are discussed. As there can be many solutions to focusing of targets here (steel strip edge detection). Available focusing techniques have been discussed in detail along with the possible physical and simulation setups. Later in the document, detection methods have been proposed. UWB time reversed signal detection is a fairly new method and a very limited research has been done so far. PRBS sequence has been focused on in detection mechanism. Results section show that the pulse of the PRBS works better and produces more promising results rather than a repetitive signal. Time reversal methods for locating the target have been used to find the approximate location of the target. Manual distance calculations from target to the transmitter and receiver have been done. Comparison of actual distance from target to the transmitter is compared with simulation results. Different model simulation setups and their results have proved that using UWB Time reversed signals; a still or moving target can be detected with centimeter window precision.

 • 178.
  Ahmad, Iman
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Bildaktiviteter i förskolan som en metod för hållbar utveckling2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 179.
  Ahmadi, Babak
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  How Second Generation Iranians Understand Their National and Ethnic Identity?: A comparative study of the impact of the host society- the case of Sweden and the United States.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine the impact of the social characteristics of the host society on the second generation Iranians’ understanding of their national and ethnic identities. In this regard I have studied how the second generation Iranians in Sweden identify themselves with Iranian society, with the Iranian ethnic group in Sweden and/or with Swedish society and then compared the second generation Iranians in Sweden and those in the Unites States to try to make clear the impact of the host society on the second generation Iranians’ understanding of their ethnic and national identities.

  Educational attainment is regarded as a cornerstone in the identity construction of second generation Iranians (Hartman, 2009; Bozorgmehr and Douglas, 2010; Shavarini, 2004). The literatures, which is based mainly on the studies conducted in the Unites States among second generation Iranians, indicates several factors being important for such an attainment. I have examined whether these factors also are important for the second generation Iranians in Sweden; this in order to more concretely show the impact of the social characteristics of the host society on the second generation Iranians' understanding of their identities.

  For gathering the data in Sweden I used semi-structured e-mail interviews with fifteen young people of Iranian background (defined as individuals with both parents born in Iran).

  When comparing my study with those in the United States, I could not find the identity tensions and identity crisis reported by the research on second generation Iranians in the United States among the same generation in Sweden. The comparison between the two groups concerning the educational attainment strengthens the hypothesis that the social characteristics of the society where the second generation Iranians live in, has an import impact on their understanding of their ethnic identity.

 • 180. Ahmadi, Babak
  et al.
  Badal, Ann-Christin
  Eltoum, Eisa
  Freimuth, Kristina
  Integrationen av ensamkommande flyktingbarn i Sverige ur HVB-hemvårdares perspektiv2013Inngår i: Ensamkommande flyktingbarn: utifrån perspektivet socialt arbete / [ed] Fereshteh Ahmadi & My Lilja, Gävle: Gävle University Press , 2013, s. 149-183Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 181.
  Ahmadi, Elena
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Macassa, Gloria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Folkhälsovetenskap.
  Larsson, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Managers’ working hours and time allocation in effective SMEs – an organizational health perspective2018Inngår i: FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle: Program och abstracts / [ed] Per Lindberg, Gävle: Gävle University Press , 2018, s. 118-Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background

  There is an increased global interest in occupational health across small businesses as they represent a large share of employers in many societies. In the model of healthy work organisations, employee health is a prerequisite for higher productivity and profitability and management practices are considered as determinants of organisational health. A better understanding of how managers in effective companies use their time can offer a better understanding of how this can affect employees’ well-being and business effect-iveness. Managers’ long working hours and share of time spent on Management by Walking Around (MBWA) are considered important characteristics of managers’ work that might have consequences for employees’ and managers’ own health outcomes, as well as for organisational effectiveness. MBWA is a management technique common for successful companies in regard to their effectiveness; providing an opportunity for a spontaneous manager-subordinate interaction that might be important for employee health and wellbeing. Studies of managerial work have to some extent not clearly placed managers’ time use in the broad context of leadership, often missing to link it with leadership behaviour theories, health and effectiveness.

  Objective

  The objective of this study was to explore, on the one hand, the total amount of working hours that managers spent, and on the other, their patterns of time allocation to different activities in effective SMEs. Research questions were: 1) What patterns regarding managers’ working hours can be identified across socio-demographic variables, leader-ship experience factors and leadership profiles in effective SMEs? 2) What patterns regarding proportions of total working hours spent on MBWA can be identified across socio-demographic variables, leadership experience factors and leadership profiles in effective SMEs?

  Method

  The study used data collected within the project, “Successful Companies in Gästrikland”. Annually the project nominates 120 companies for the award based on companies’ financial indicators. The study employed a cross-sectional design and analysed responses to questionnaires collected within the project during years 2014-2018. The inclusion criteria were small and medium sized companies (more than four and less than 250 subordinates), high-level managers having subordinates. Data analysis were carried out using descriptive statistics and regression analysis.

  Results

  The results section is being processed and will be reported on the conference.

 • 182.
  Ahmadi, Elena
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Vilhelmson, Pär
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Macassa, Gloria
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Folkhälsovetenskap.
  Larsson, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  FRAMFÖR (Framgångsrika företag i Gästrikland): ett longitudinellt projekt om ledarskap, arbetsmiljö och effektivitet – fördel för både forskning, utbildning och ett hållbart arbetsliv?2016Inngår i: Inkluderande och hållbart arbetsliv: Book of abstracts - FALF 2016, Östersund: Mittuniversitetet , 2016, s. 48-48Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Projektbeskrivning: FRAMFÖR har under 15 år bedrivits i Gästrikland i samarbete mellan utbildning och forskning vid Högskolan i Gävle, företagsutvecklare vid kommuner, företag och näringslivsorganisationer. Varje år delas utmärkelsen FRAMFÖR ut till 50 företag. Ambitionen är att uppmuntra framgångsrika företagare och visa upp intressanta exempel på hur framgång kan skapas. Processen startar med att 120 företag (>4 anställda) nomineras utifrån finansiella kriterier (ex. omsättningstillväxt, vinstmarginal). Sedan genomför studenter vid Ekonomprogrammet intervjuer med cheferna för dessa företag. Intervjuerna sker utifrån ett standardiserat frågeformulär kring arbetsmiljö, ledarskap, organisering och effektivitet. Avslutningsvis väljer en jury ut de 50 mest framgångsrika företagen utifrån såväl finansiella kriterier som studenternas intervjuresultat. Projektets trippel helixuppbyggnad (Utbildning, Forskning och, Företag) skapar nyttor för olika intressenter.

  Utbildningsnyttor: Studenterna får möjlighet till interaktion med företagare i sin direkta närhet. Aktiviteterna underlättar att uppfylla utbildningsmål där flera mål kan uppfyllas med samma aktiviteter. Förståelse för näringslivets förutsättningar samt kunskaper om ett vetenskapligt angreppssätt ökar.

  Forskningsnyttor: Stärker pågående forskning om hälsofrämjande och effektivt ledarskap inom arbetshälsovetenskap samt företagsutveckling inom företagsekonomi. Det stora urvalet av företag ger en bra bild av företagen i regionen och en möjlighet att följa dem över tid. Ambitionen är att få mer kunskap om hållbara och effektiva företag. Fördjupade studier av utmärkelseföretag möjliggörs och ett doktorandprojekt med inriktning på ledarskapsbeteenden, organisationsfaktorer, tidsanvändning samt chefers/medarbetares arbetsmiljö/hälsa i utmärkelseföretag är uppstartat.

  Företagsnyttor: Företagare får möta studenter och förstå hur de tänker. Ställda frågor, t.ex. rörande arbetsmiljö och ledarskap, kan starta reflektionsprocesser som bidrar till fortsatt utveckling. FRAMFÖR-utmärkelsen delas ut vid en högtidlig tillställning där företagarna kan bygga nätverk. Flera företagare lyfter fram det positiva symbolvärdet av att få utmärkelsen.

  Projektets framtid: Målet är att fortsätta ytterligare 15 år och fortsätta utveckla nyttorna för samtliga intressenter. Ett prioriterat område är återkoppling till företag i någon form samt ökad samverkan mellan studenter och företagare.

 • 183.
  Ahmadi, Fereshteh
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Abendländisches Gedankengut im Rahmen des islamischen Feminismus im Iran2000Inngår i: Inamo, Vol. 21, nr 6, s. 38-41Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 184.
  Ahmadi, Fereshteh
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Coping och arbetsliv: arbetsliv som en coping-strategi2014Inngår i: Hälsa, livsmiljö och arbetsliv: ur ett socialt arbete-perspektiv / [ed] Fereshteh Ahmadi & Sam Larsson, Gävle: Gävle University Press , 2014, s. 61-75Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 185. Bestill onlineKjøp publikasjonen >>
  Ahmadi, Fereshteh
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Coping with Cancer in Sweden: A Search for Meaning2015 (oppl. 1)Bok (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This book is based on triangulation research consisting of a sociological qualitative and quantitative study among people struck by cancer and a study conducted among nurses working in cancer care.

  The aim of the book is to present the results of these studies, in particular those of the quantitative study.

  The qualitative study aimed at identifying the religious and spiritually oriented coping methods used by cancer patients in Sweden, which serves as an example of societies in which religion is not an integrated part of the social life of individuals. The empirical data for the study were based on interviews with cancer patients. Fifty-one interviews were conducted in various parts of Sweden with patients suffering from different types of cancer. Concerning the use of religious and spiritually oriented methods by the Swedish informants, we learn that gaining control over the situation is a very important coping strategy for them. The informants show a strong tendency toward relying primarily on themselves for solving problems related to their disease. Receiving help from other sources, among others God or a supreme power, seems to primarily be a way to gain more power to help oneself, as opposed to passively waiting for a miracle. For the informants, thinking about spiritual matters and spiritual connection seems to be more important than participating in religious rituals and activities. Turning to nature as a sacred and available resource is a coping method that all informants have used, regardless of their outlook on God, their religion and philosophy of life or their age and gender. The qualitative study shows clearly the impact of culture on coping.

  The qualitative study on nurses focuses on coping among Swedish oncology nurses. The research questions were close to the coping theory (Pargament, 1997) that was used for interpretation. 1. How can the stress experienced by oncology nurses be described? (Ekedahl & Wengström, 2007) 2. Which functional and dysfunctional coping strategies do nurses use to cope with work-related stress? (Ekedahl & Wengström, 2006) 3. What religious components can be identified as coping resources in oncology nurses’ orienting system and what function does religiosity have in their work? (Ekedahl & Wengström, 2010) 4. How does culture influence the coping process through different coping styles? (Ekedahl, 2011; Ekedahl & Wengström, 2012)

  Four levels of stress were identified: the individual level of the nurse, a group level that is related to the team, an organizational level, and a cultural level. Nurses working in cancer care have to cope with different types of stress. They move from simpler types to the worst type of stress: multifaceted stress with an existential dimension. The most intensive stress is on the individual level and the group level, where the existential dimension is activated.

  Concerning the coping strategies, the dominant one is boundary demarcation. Lack of this important strategy is dysfunctional. Religious coping is dominated by basic trust and prayer and can provide support. Using concepts from cultural psychology, individualistic and collectivistic coping are suggested as additional coping styles.

  The aim of the quantitative study was to examine the extent to which the results obtained in the qualitative study among cancer patients, explained above, are applicable to a wider population of cancer patients in Sweden. In addition to questions relating to the former qualitative study, this survey also makes use of the RCOPE questionnaire (designed by Kenneth I Pargament) in designing the quantitative study. In this quantitative study, 5000 questionnaires were distributed among persons diagnosed with cancer; 2355 people responded. The results show that nature has been the most important coping method among cancer patients in Sweden.

  The highest mean value (2.9) is for the factor ‘nature has been an important resource to you in allowing you to deal with your illnesses.’ Two out of three respondents (68%) affirmed that this method helped them feel significantly better during or after their illness. The second highest average (2.8) is for the factor ‘listening to “natural music” (birdsong and the wind).’ Two out of three respondents (66%) answered that this coping method helped them feel significantly better during their illness. The third highest average (2.7) is for the factor ‘walking or engaging in any activity outdoors gives you a spiritual sense.’ Concerning the role of nature as the most important coping method for cancer patients, this survey confirms the results obtained from the previous qualitative studies.

  Moreover, the results of the quantitative study indicate that few informants used religious coping methods, as they were inclined to trust their own abilities to solve problems more than other sources of power, such as God or a religious authority. This result may be partly due to the predominance of secularism in Swedish society and the strong position individualism plays in Swedish culture, which fosters the idea that individuals are responsible for tackling their own problems.

 • 186.
  Ahmadi, Fereshteh
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Coping with cancer through music: Three studies among cancer patients in Sweden2016Inngår i: Music therapy in the management of medical conditions / [ed] Hashefi, Mandana, Nova Science Publishers, Inc., 2016, 1, s. 135-151Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In this chapter, the result of three research studies on meaning-making coping conducted among cancer patients in Sweden is used to highlight the effect of music in coping with cancer. The first research was a qualitative research aiming to study coping with cancer, through religious and spiritual means, from a cultural perspective. The second project was a quantitative study, which aimed to determine to what extent the result of the first study could be generalized to the cancer patients in Sweden. The third study had as its target to investigate the cancer patients’ own understanding of the role of music in coping. The results of these studies indicate the impact of culture in using music as a coping method when facing the psychological burden cancer brings with itself. The outcomes of the third study showed, besides the impact of culture, the individual characteristics of the music as a coping method.

 • 187.
  Ahmadi, Fereshteh
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Culture, Religion and Spirituality in Coping: The Example of Cancer Patients in Sweden2006Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Recent research has shown significant associations (negative and positive) between religious and spiritual factors and mental health. Much of this research, however, has been conducted in the US, where religion is an integrated part of most people’s lives. Other studies on religious and spiritually oriented coping conducted outside the US have also focused on religious people. Yet many are non-believers, and many believers do not consider themselves religious, i.e. religion is not an important part of their life. There are also societies in which the dominant culture and ways of thinking dismiss the role of religion in people’s lives. Research on religious coping rarely takes these people into consideration. Thus, the following questions arise: How are religion and spirituality involved in coping when non-believers or non-religious people face difficult events? How do culture and ways of thinking affect people’s choice of religious and spiritual coping methods? Proceeding from a cultural approach to coping and health, this book attempts to address these questions by looking at the coping strategies of Swedish cancer patients.

 • 188.
  Ahmadi, Fereshteh
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Den postmoderna islamiska feminismen i Iran och religionens tillfälliga aspekter2008Inngår i: Svensk religionshistorisk årsskrift. 15(2006-2007), Uppsala: Swedish Science Press , 2008, Vol. 15, s. 151-180Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Islamic women in Iran challenge the clergy’s monoclinic interpretational power by reconstructing gender and Islamic discourses in a radical way. The result is the flourishing of a new Islamic feminism in Iran which has different attitude towards certain points regarding the Korans view of gender than the other Islamic feminisms.

  Islamic feminists in Iran emphasis the historical context of the Koran and by doing this reformulate Islamic concepts and law from a “feminine” perspective. They open the doors for interpretation of sacred texts and dialogue on women issues to other groups than Muslims. They wrestle with the clergy’s reactive gender conservatism and their Westophobia. Islamic feminist in Iran by embarking on connecting themselves with western feminism and viewing their struggle against discrimination of women in Iran as an integrated part of the global feminism struggle weave new textual connections between Muslim women and Western women.

 • 189.
  Ahmadi, Fereshteh
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Development Towards Wisdom and Maturity: Sufi Conception of Self2000Inngår i: Journal of Aging and Identity, ISSN 1087-3732, E-ISSN 1573-3491, Vol. 5, nr 3, s. 137-149Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  By applying results from in-depth interviews with older Iranian Sufis residing in Sweden, this article describes the benefits of the value system of Sufism prizing mystical union above self-realization. As persons conceive of themselves as all forming parts of other-than-self rather than as separate selves, the result is tolerance towards other people's opinions and the vanishing of hostile feelings and competition. Compassion and identification with the whole of creation allows Sufis to avoid the sense of loneliness and exclusion felt by so many immigrants.

   

 • 190.
  Ahmadi, Fereshteh
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Elderly Migrants and the Concept of Home: a Swedish Perspective2005Inngår i: Home and Identity in Late Life: International Perspectives / [ed] Graham D. Rowles & Habib Chaudhury, New York: Springer , 2005Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Leading scholars, offering international and multidisciplinary viewpoints, examine the meaning of home to elders and the ways in which this meaning may be sustained, threatened, or modified according to changes associated with growing old.

  Organized into four sections--The Essence of Home, Disruptions of Home, Creating and Recreating Home, and Community Perspectives on the Meaning of Home, this volume explores topics including:

  What makes a house a home?

  What role does the meaning of home play in the process of relocation to another place of residence?

  What is the relationship between a person's home life and cherished possessions such as symbolic jewelry or religious items in late life?

  How does the community/neighborhood environment influence the way that older people feel about the places in which they live?

  This volume will be of interest to practitioners, researchers, upper-level graduates/graduate-level students in gerontology, environmental psychology, social work, and nursing. It will be valuable to everyone in the helping professions who seek a deeper understanding of the ways in which "being at home" and attachment to place plays a key role in the life experience and well-being of their clients as they grow older.

 • 191.
  Ahmadi, Fereshteh
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Ensamkommande barn i ett internationellt och nationellt perspektiv2013Inngår i: Ensamkommande flyktingbarn: utifrån perspektivet socialt arbete / [ed] Fereshteh Ahmadi & My Lilja, Gävle: Gävle University Press , 2013, s. 13-28Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 192.
  Ahmadi, Fereshteh
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Feministisk tolkning av Koranen.2008Inngår i: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 193.
  Ahmadi, Fereshteh
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Hard and Heavy Music: Can It Make a Difference in the Young Cancer Patients' Life?2009Inngår i: Voices: A World Forum for Music Therapy, ISSN 1504-1611, E-ISSN 1504-1611, Vol. 9, nr 2Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of the study on the basis of which this article is written was to examine, from the patients’ perspective, the role music plays as a coping method when facing cancer. Here, using music as a coping method refers to using music (listening to and/or playing music individually or participating in a music therapy program) frequently in order to deal with the significant demands presented by cancer. A semi-structured interview with 17 cancer patients who have used music (listened to or played music) in order to cope with their illness was applied. Five of interviewees were men and twelve women. The youngest informant was 24 and the oldest 73 years old. In the paper presented in this conference I will discuss the result of my study concerning the effects of hard and heavy music in coping with cancer. The result of study shows that hard and heavy music as a coping method:

  - by calling in question the cultural demands of having control over their feelings, helps the young cancer patients to obtain their control,

  - by questioning what are conventionally defined as meaning of life, helps the young cancer patients to find a meaning,

  - by calling in question  the cultural requests of being calm and collected helps the young cancer patients to get their tranquility,  

  - by cheering unhealthy behaviors like using drug and having violent sex helps the young cancer patients to recover their mental health.

  All this due to the possibility the heavy and hard music provides for the young cancer patients to get self-confidence by putting away the false mask one wear and be who she/he really is.

 • 194.
  Ahmadi, Fereshteh
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Immigrants and Globalization: identity crisis and the concept of the Individual2005Inngår i: The XXIX Conference on Sociotechnics - Sociological Practice. “Networks and Partnership for learning Regions in an area of Micro-globalization in Everyday Practices. The International Sociological Association (ISA) Research Committee Conference RC # 26 in Association with the Sociology Department of the University of the Aegean., 2005Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 195.
  Ahmadi, Fereshteh
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Ämnesavdelningen för socialt arbete. Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Islamic Feminism in Iran: Feminism in a New Islamic Context2006Inngår i: Journal of feminist studies in religion, ISSN 8755-4178, E-ISSN 1553-3913, Vol. 22, nr 2, s. 33-54Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Challenging the clergy’s monoclinic interpretational power, Islamic feminists in Iran, by emphasizing the historical context of the holy texts and reformulating Islamic concepts and law from a “feminist” perspective, are developing a new direction in rethinking gender in Islam. By opening the doors of interpretation of sacred texts and debates on women issues to other groups than Muslims, they have braked with reactive gender conservatism and West phobia prevailing among fundamentalists, and have embarked on connecting themselves with Western feminism and weaving new textual connections between Muslim women and Western feminism.

 • 196.
  Ahmadi, Fereshteh
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Kultur och hälsa2008Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Hälsa är en viktig fråga för varje individ och varje samhälle. I ett land med invandrare som har socialiserats i olika samhällen med skilda uppfattningar om hälsa och ohälsa, uppstår behov av att fördjupa såväl allmänhetens som hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap om betydelsen av kultur, religion och etnicitet i medicin- och hälsofrågor.

  I denna bok belyser författaren, Fereshteh Ahmadi, hur viktig kunskap är om olika kulturers och religioners syn på hälsa och hälsa i bemötandet av patienter.

  Boken vänder sig i första hand till studenter på grundutbildningsnivå samt personal inom hälso- sjukvården men den kan även användas av andra som är intresserade av att skaffa sig kunskaper om kulturens och religionens betydelse för förståelse av ohälsa.

 • 197.
  Ahmadi, Fereshteh
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Kulturens indvirkning på åndlig coping med kraef2008Inngår i: Kan bjerge flytte Troen?, Copenhagen: Gyldenda, Nordisk forlag , 2008, s. 211-232Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 198.
  Ahmadi, Fereshteh
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Sociologi/Socialt arbete.
  Kultuuriperspektiiviline uurimus Rootsi vähipatsientide religioossetest ja vaimsetest toimetulekumeetoditest (A study of the religious and spiritual coping methods among Swedish cancer patients from a cultural perspective)2010Inngår i: Inimene, tervis ja haigused - Terviseteemaline artiklikogumik "Medica" (Human, Health and Illnesses. Health-concerned article collection "Medica") / [ed] Piret Paal & Mare Kõiva, Tallinn: Teaduskirjastus (Science Publishers) , 2010, 1, s. 185-216Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 199.
  Ahmadi, Fereshteh
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  Music as a method of coping with cancer: a qualitative study among cancer patients in Sweden2013Inngår i: Arts and Health, ISSN 1753-3015, E-ISSN 1753-3023, Vol. 5, nr 2, s. 152-165Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: This study investigated patients’ understanding of the role of music in coping and in influencing their well-being.

  Methods: A qualitative study was conducted based on semi-structured interviews with 17 cancer patients. Participants were chosen from a group of patients who had listened to or played music as a means of coping with their illness.

  Results: The study shows the importance of considering the roles that different kinds of music play in coping with cancer. The music of nature, healing music, religious music and cheerful music each have different benefits for patients.

  Conclusions: A patient’s situation and his or her individual characteristics determine the types of that music can act as a useful or harmful coping strategy. Therefore, it is essential to investigate the types of individual characteristics that can make listening to different kinds of music a helpful or harmful coping method.

 • 200.
  Ahmadi, Fereshteh
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Reflections on Spiritual Maturity and Gerotranscendence: Dialogues with Two Sufis2000Inngår i: Journal of Religious Gerontology, ISSN 1050-2289, Vol. 11, nr 2, s. 43-74Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Late life development - from the perspectives of spiritual development and gerotranscendence - has been studied using the Life History Approach followed-up by thematic semi-structured interviews with Iranian Sufis residing in Sweden. On the basis of this study and proceeding from the theory of Gerotranscendence, I have, in this paper, illustrated the distinct role of aging in the development towards wisdom and maturity when mystical ideas are already integrated into individuals’ ways of thinking. This is achieved by contrasting, in terms of certain gerotranscendent dimensions, an aged Sufi’s view of her/his Self and the surrounding world with that of a middle-aged Sufi.

1234567 151 - 200 of 19367
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf