hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12345 151 - 200 av 214
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Norberg, Peter
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Hampberedning med tornadoteknik: En förstudie2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Möjligheterna att bereda hampa med tornadoteknik har studerats. Företaget Airgrinder AB i Skelleftehamn har en pilotanläggning som utnyttjats för att testköra hampa som skördats vid olika tillfällen under året. Tekniken innebär att hampan både sönderdelas och torkar under inverkan av den kraftiga luftström som pressas genom en speciellt utformad cyklon. Hampans fibrer passerar relativt opåverkade medan resten av stjälken samt eventuella blad och jordrester pulveriseras. Fibrerna kan därefter sållas fram och tillvaratas separat medan resten kan användas som t ex bränsle.

  För tornadotekniken spelar det ingen roll när på året hampan skördas. Separeringstekniken fungerar lika bra för fuktig höstskördad hampa som för torr vårskördad hampa. Fiberkvaliteten beror av skördetillfället och den återfinns givetvis även i slutprodukten. Kapaciteten för processen är däremot starkt beroende av det ingående materialets fukthalt. Detta innebär att hampa med hög fukthalt kräver en längre uppehållstid i tornadon än vad ett torrare material gör.

  Fibermaterialets egenskaper gör det lämpligt att användas som värmeisolering och provningar visar att egenskaperna blir lika bra som för andra cellulosabaserade isoleringsmaterial. Fibrerna kan även med fördel användas som armering i olika typer av kompositmaterial. För gips åstadkoms en förbättring av böjdraghållfastheten med 33% tack vare en tillsats av mindre än 0.5 vikt-% av tornadohampan. Liknande förbättringar är att räkna med även för andra kompositer med matriser av betong, plast och trä.

  En investeringskalkyl utvärderad enligt nettonuvärdesmetoden har genomförts för en anläggning som kan betjäna en odling på ungefär 250 ha. Investeringskostnaden för en anläggning bestående av tornsilos med volymen 2000 m3 samt en tornado från Airgrinder AB uppskattats till 7 MSEK. Lönsamheten bestäms av en mängd olika faktorer där skördens storlek per hektar är särskilt betydelsefull. Även andelen fibrer i förhållande till andelen skävor samt fukthalten i det ingående materialet är viktiga parametrar i kalkylen. I slutänden spelar priset på fibrer och även skävor en avgörande roll. Mindre genomslag på investeringens lönsamhet har allt som förknippas med odling och skörd, löner, energipriser och underhållskostnader. Utnyttjande av spillvärme samt andra samkörningsmöjligheter med intilliggande industrier förbättrar kapaciteten hos anläggningen markant och därmed även lönsamheten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 152.
  Norberg, Peter
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Lösullsisolering med hampa2009Ingår i: Bygg & teknik, ISSN 0281-658X, nr 5, s. 28-32Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Lösullsisolering gjord av hampfiber varken tillverkas eller säljs som en kommersiell produkt i Sverige idag. Möjligheterna är emellertid goda att på olika sätt få igång en inhemsk lokal produktion. Beredning av fibrerna med tornadoteknik kan vara ett sätt att åstadkomma ett utgångsmaterial lämpligt för bl a lösull. Försök visar att lösullsprodukter av hampfiber går att åstadkomma med egenskaper som är likvärdiga de hos träbaserad cellulosaisolering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 153.
  Norberg, Peter
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Produktion av RME i Hedesunda: En förstudie2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Möjligheterna att förlägga en mindre tillverkningsenhet för biodiesel eller rapsmetylester (RME) i Hedesunda har studerats. En länsöverskridande enkät har skickats till alla registrerade lantbruk som ligger inom 50 km från Hedesunda. Enkäten har pejlat vilka olika typer av produktionsinriktningar som bedrivs, vilka resurser som finns tillgängliga i form av maskiner, torkar och lagringsutrymmen, samt till sist även vilket intresse som finns för oljeväxtodling och förädling av frö till bl a RME. Av de ca 1 400 utskick som gjordes inkom ca 180 svar. Enkätsvaren visar att det finns ett tillräckligt intresse, att arealerna räcker till och även att de nödvändiga maskinella resurserna och lagringsmöjligheterna är på plats. Däremot är intresset förhållande lågt hos lantbrukarna för att själva medverka i förädlingen från frö till rapsolja och sedan till RME.

  För att se hur storleken på en eventuell anläggning kan påverka lönsamheten har tre olika koncept för RME-tillverkning jämförts. För att tillverka ca 1 000 m3 RME per år behövs odling på ca 1 500 ha i det aktuella området. Norrköpingsföretaget Ageratec tillverkar en i hög grad automatiserad processor som kan tillverka dessa kvantiteter per år. Ett mindre investeringstungt alternativ är en halvautomatisk processor från EuroFuelTech i Storbritannien vilken kan tillverka 400 liter på ca 1.5 timmar. Den kan förväntas producera ca 500 m3 per år. Till sist har ett mycket enkelt och manuellt alternativ valts som innebär att omförestringen görs vid rumstemperatur och med hjälp av billiga och lättillgängliga komponenter såsom tankar och pumpar. Detta alternativ kan med en förhållandevis liten arbetsinsats ge runt 250 mper år. Alla tre alternativen är lönsamma enligt den utgångskalkyl som gjorts enligt nettonuvärdesmetoden för rimliga ingångsvärden på olika parametrar såsom fröpris, oljehalter, priser på RME, frökaka och glycerol, etc. Det behövs dock inte så särskilt stora avvikelser för att lönsamheten ska försvinna. Den allra viktigaste faktorn är fröpriset som utgör ca 90 % av de totala kostnaderna för RME-tillverkningen. Försäljningspriset på både RME och frökaka är avgörande för lönsamheten.

  Även ett flertal faktorer i omvärlden påverkar lönsamheten för småskalig RME-produktion. Priset på vanlig diesel har i allmänhet varit lägre än RME-priset under flera år. Därtill kommer att skattesystemet medger återbetalning av större delen av koldioxidskatten för lantbrukare och andra yrkesmässiga bränsleanvändare. Det finns därför inget incitament att själva använda den RME som eventuellt produceras. För att det ska kännas angeläget att odla raps och tillverka RME krävs att bränslepriserna är mer likartade.

  En annan mycket viktig omständighet som bestämmer det pris som går att sätta på biodieseln är möjligheterna att få avsättning för frökakan och till ett pris som är rimligt. Om man inte kan finna en lösning på detta så går det knappast att få lönsamhet för småskalig RME-tillverkning för bränsleändamål. För andra produkter än bränsle, t ex lösningsmedel till färger och lacker, kan det finnas en gynnsammare prisbild för RME och andra metylestrar.

  Ett samarbete mellan Gefleortens Mejeriförening och de oljeväxtodlare som finns i samma geografiska område skulle kunna ge en bra grund för att få avsättning för såväl RME som frökaka. Detta har dock inte närmare utretts inom ramen för denna förstudie.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 154. Nykvist, Karin
  et al.
  Kjellberg, Anders
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Bildt, Carina
  Symptom reporting and body related subjectivity among women and men2006Ingår i: Italian Journal of Public Health, ISSN 1723-7807, Vol. 3, nr 3-4, s. 65-72Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 155. Pinto, Manuel
  et al.
  Freitas, V P
  Stymne, Hans
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Boman, CarlAxel
  Measuring Air Change Rates using the PFT Technique in Residential Buildings in Northern Portugal2006Ingår i: Proceedings of EPIC 2006 AIVC Conference,: Lyon, France 2006, 2006, s. 161-168Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Portugal has technical recommendations and standards regarding ventilation rates in natural ventilation systems. However these ventilation rates have not been fulfilled in most residential buildings recently erected in Portugal. We believe that natural ventilation systems alone are unlikely to guarantee the recommended ventilation, and so we characterized the performance of a mixed ventilation system consisting of an air inlet through self-adjustable inlets in bedrooms and living rooms, natural exhaust in bathrooms and fan exhaust systems in kitchens. We measured ventilation conditions in a residential complex of 94 apartments in the Porto area using the passive tracer gas method, more precisely the PFT technique. The study evaluates the façade’s permeability and the respective air exchange rates per compartment using the PFT technique. Seven flats were analyzed, six of which have a mixed ventilation system (continuous exhaust system in the kitchen and natural exhaust in the bathroom). The seventh flat has a natural ventilation system, enabling the performance of the two systems to be compared. The experimental results allow, namely, the evaluation of the influence of insulation, a grid with low head loss and a static ventilator in the duct of the bathroom and the continuous exhaust ventilation in the kitchen.

 • 156.
  Richter, Hans O
  et al.
  Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Crenshaw, Albert
  Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Djupsjöbacka, Mats
  Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Kjellberg, Anders
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Lyskov, Eugene
  Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Accommodative/vergence eye-movements in response to optical blur and musculoskeletal discomfort2007Ingår i: Work with computing systems - WWCS 2007, Stockholm: Computing systems for human benefits from the 8th International Conference on Work With Computing Systems : May 21st-24th 2007, Stockholm Sweden, Stockholm: Royal institute of technology , 2007, s. 125-125Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 157.
  Richter, Hans O
  et al.
  Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Elfström, A
  Kjellberg, Anders
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Zetterström,
  Wiholm, Clairy
  Visual stress a risk factor for musculo-skeletal complaints in visual display unit workers2007Ingår i: Work With Display Unit, 2007Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 158.
  Richter, Hans O
  et al.
  Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Knez, Igor
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Superior low-wavelength contrast sensitivity in asthenopics during voluntary efforts to accommodation2006Ingår i: 29th European Conference on Visual Perception: Perception 35. Suppl, 2006, s. 131-131Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The purpose of this work was to characterise short-(S)-wavelength-sensitive-cone mediated contrast sensitivity (CS) across twenty symptom-free subjects and eight asthenopics, all with normal-unaided-or-corrected visual acuity with no sign of oculomotor dysfunction. Threshold contrast sensitivity was assessed by the von Békésy tracking method from a viewing distance of 2.4 m (0.40 D). Three counterbalanced tasks required central fixation of black-and-white square-wave gratings (1, 5, 10, 14, and 17 cycles deg-1) presented through a low-pass (400 - 450 nm) tinted blue lens: through (i) a 0.0 D lens, (ii) a -1.50 D lens, (iii) a +1.50 D lens while attempting volitional accommodation to minimise blur. Baseline increases in eye-strain, which approached high levels at the end of the experiment, did not differentiate between the two groups of volunteers. Compared with symptom-free subjects, asthenopics exhibited larger magnitudes CS performance in the intermediate spatial frequencies during experimental conditions requiring voluntary increases in accommodation. The residual filtered light may encompass reference wavelengths habitually used by the asthenopics in retinal alignment as an adaptive strategy to spare accommodation from eye-strain. Alternatively, asthenopics, owing to inherent retinal factors, may 'drive' their accommodative system harder than symptom-free subjects.[Supported by the Swedish Council for Working Life and Social Research Grant 2005-0488 to HR.]

 • 159.
  Richter, Hans O.
  et al.
  Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning. Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för psykologi.
  Knez, Igor
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Superior short-wavelength contrast sensitivity in asthenopics during reflexive readjustments of ocular accommodation2007Ingår i: Ophthalmic & physiological optics, ISSN 0275-5408, E-ISSN 1475-1313, Vol. 27, nr 4, s. 361-372Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this work was to characterize contrast sensitivity (CS) under short-wavelength illumination in 20 symptom-free subjects and eight asthenopics: all had normal unaided or corrected visual acuity and no sign of oculomotor disease. Threshold CS was assessed using the von Bekesy tracking method from a viewing distance of 2.4 m (0.40 D). Three counterbalanced tasks required central fixation of black-and-white square-wave gratings (1, 5, 10, 14 and 17 c/deg) presented through a low-pass filter blue lens and (1) a +1.50 D lens; (2) a -1.50 D lens and (3) a 0 D lens, while attempting accommodation to minimize blur. Baseline increases in eye strain, which approached high levels at the end of the experiment, did not differentiate between the two groups of volunteers. All the subjects made evident appropriate accommodation during the low blur condition (0 D); the CS curve exhibited the expected characteristics. When the minus lens was placed before the eyes of the observers the distant square-wave gratings were still seen clearly, the eyes presumably had accommodated by an amount equal to the power of the negative lens. Compared with symptom-free subjects, asthenopics exhibited greater CS at the intermediate spatial frequencies both during the low blur and the minus blur conditions. Asthenopics may exhibit an individualized sensory tendency to react more strongly to shorter wavelengths of light and may therefore reflexively 'drive' their accommodative system harder than symptom-free subjects. This would explain the presence of their asthenopia in the first place. Blue light may, in addition, induce more arousal and higher alertness in this category of participants. This would boost the oculomotor aspects of their performance. These findings add to the current understanding of individual variability in the level of oculomotor loads following strenuous near work.

 • 160.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  An alternative View on the Theory of Cross Ventilation2004Ingår i: The International Journal of Ventilation, ISSN 1473-3315, E-ISSN 2044-4044, Vol. 2, nr 4, s. 409-418Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The mechanism of cross ventilation is dealt with in this paper. The results are obtained by a combination of wind tunnel studies and CFD predictions using a Reynolds stress model as the turbulence model. All buildings have been exposed to a uniform velocity field and therefore the reference flow rate for an opening is equal to the velocity multiplied by the opening area. The openings were located at or close to the position of the stagnation point on the corresponding sealed building. The view taken in the paper is that the flow is generated by an interaction between the atmospheric boundary layer flow approaching the building and the building itself. The process starts with the undisturbed boundary layer flow and ends when the boundary layer has been fully restored. The paper begins with scrutinising the basic assumptions behind the orifice equation, the most common model for relating a pressure differential to a flow. This pressure differential is usually taken from the pressure coefficients recorded on a sealed building. The applicability of pressure coefficients from sealed bodies, as a way to predict the flow rate, is dealt with. An important difference between a sealed building and one provided with an opening is that in the latter case the flow has a choice i.e to flow through the opening or pass around the building. This choice leads to the formation of a flow tube passing through the opening. It starts in the undisturbed boundary layer, with the catchment area and, close to the building, occurs the retardment area. The size of the retardment area and it’s state (i.e. relation between static and dynamic pressure) convey information about the type of flow. A new phenomenon i.e. a catchment effect or an attractor effect has been identified, which, at certain conditions, generates a flow through an opening which is larger than the reference flow rate.

 • 161.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Det synliga inomhusklimatet skapar det sunda huset2004Ingår i: Energi & Miljö, ISSN 1101-0568, nr 1, s. 53-55Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 162.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Från direktel till annan uppvärmning2006Ingår i: Miljöforskning, ISSN 1650-4925, nr 1, s. 32-33Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 163.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Gör Inomhusklimatet synligt2005Ingår i: VVS Teknik & Installation, ISSN 0436-4644Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 164.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Hydraulic resistance and heat transfer in cooling ducts for Building Integrated PV.2006Ingår i: World Renewable Energy Congress IX, 2006, s. 80-Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 165.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Industriventilation2005Ingår i: Process- och Industriventilation / [ed] Maj-Britt Aava Hedlund, 2005, s. 38-51Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 166.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Kan variationer i inomhustemperatur och luftflöden skapa bättre inomhusklimat och effektivare ventiation2006Ingår i: Teknik & Vetenskap, ISSN 1402-5701, nr 5, s. 44-44Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 167.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Mätmetoder för att kontrolera ventilation2005Ingår i: Arbetsplatsens ventilation / [ed] Ann-Beth Antonsson, Bengt Christensson och Mats Sandberg, 2005, s. 71-75Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 168.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Varierad lufthastighet kan lösa problemet med kyla2005Ingår i: Energi & Miljö, ISSN 1101-0568, nr 2Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 169.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Ventilation2005Ingår i: Arbetsplatsens ventilation / [ed] Ann-Beth Antonsson, Bengt Christensson och Mats Sandberg, 2005Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 170.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Whole-field measuring methods in ventilated rooms2007Ingår i: HVAC & R RESEARCH, ISSN 1078-9669, E-ISSN 1938-5587, Vol. 13, nr 6, s. 951-970Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The occupied zone of a ventilated room constitutes a large volume, and the temperature, velocity, and concentration cannot be mapped simultaneously over a whole field with standard point (local) measuring techniques. The situation is improving due to the introduction of whole-field measurement techniques. Whole-field techniques are relatively new and under development; therefore, this paper describes the principles behind the techniques and their pros and cons. All techniques are optical techniques in the sense that pictures are taken by an array of sensors responsive to different wavelengths of light depending on the application. The velocity components can be recorded with particle image velocimetry (PIV) or particle streak velocimetry (PSV). Both methods are based on adding tracer particles, which ideally follow the air motions; a digital camera records their displacement during a specified time interval. Recording the displacement corresponds to the Lagrangian formulation of fluid mechanics. With PIV, the displacement of groups of particles is recorded, in contrast to the PSV method, where the displacement of a single particle is recorded. PIV can provide high-resolution information over small regions, whereas the PSV method can cope with large areas. The two-dimensional concentration distributions of certain contaminants can be obtained by using tomography. The attenuation of light along a bundle of lines (rays) directed in a certain direction (view) and crossing the region with the contaminant is recorded. The measurements are repeated for several other angles. Based on the one-dimensional information in the form of attenuation of light along rays running in different directions, the two-dimensional concentration can be reconstructed by a reconstruction algorithm. The temperature distribution can be recorded and visualized with an infrared camera and a measuring screen that ideally attains the room air temperature. New development of the classical Schlieren technique has made it possible to visualize the air temperature distribution over large fields.

 • 171.
  Sandberg, Mats
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Elvsén, Per-Åke
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Rapid time varying ventilation flow rates as a mean of increasing the ventilation efficiency2004Ingår i: Roomvent 2004 / [ed] Gameiro M. C. Da Silva, 2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper reports on findings from a series of experiments where the supply flow rate was varied periodically in time. All experiments were conducted in a small scale model with water as operating fluid. The flow was visualised by adding particles to the water and the streaks were recorded with a digital camera. The main result is that there exist variations that generate a role up of the base flow by generation of vortices that are shed into the stagnant region.

 • 172.
  Sandberg, Mats
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Hang, Jian
  University of Hong Kong.
  Li, Yuguo
  University of Hong Kong.
  Wind through building clusters: Macroscopic simulation using a porous turbulence model2009Ingår i: Proceedings the 1th International Conference on Air Distribution in Rooms: May 24-27, Busan Korea, 2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 173.
  Sandberg, Mats
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Linden, Elisabet
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Westerberg, Ulla
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet.
  Claesson, Leif
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Elvsén, Per-Åke
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Air flow pattern and pressure distribution within a street network in an urban area with a high building area density2006Ingår i: The 6th International Conference on Urban Climate: Preprints, 2006, s. 188-191Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  We report on the effect of the overall shape of a city on the flow within the street network. We start with a solid round block, aspect ratio, diameter/ height = 6. The block is subdivided into smaller blocks and step by step an increasing number of streets are introduced. In the wind tunnel visualization with helium filled soap bubbled was carried out for obtaining qualitative information about the flow pattern. The pressure distribution on the ground within the street network was recorded in 400 points. CFD predictions provided the overall flow balance; flow entering through the street portals, leaving through the exit street portals and the updraft.

 • 174.
  Sandberg, Mats
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Lundström, Hans
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Nilsson, Håkan
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Stymne, Hans
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Experimental methods in ventilation2008Ingår i: Advances in building energy research, ISSN 1751-2549, Vol. 2, s. 159-210Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 175.
  Sandberg, Mats
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Skote, M
  Westerberg, U
  Claesson, Leif
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Johansson, A
  Urban Morphology and windiness2004Ingår i: Cost Action C14 Impact of Wind and Storm on City Life and Built Environment May 5-7, 2004Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 176.
  Sandberg, Mats
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Stymne, Hans
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Blomquist, Claes
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Mattsson, Magnus
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Ventilation i funktion: En handledning för konsulter och kontrollanter1995 (uppl. 2)Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Med begreppet luftkvalitet som utgångspunkt beskrivs översiktligt de olika ventilationssystemen som förekommer samt de viktigaste principerna för luftströmning. Vidare behandlas ingående hur luftflöden och ventilationens effektivitet kan analyseras och mätas med spårgasteknik. Metodavsnitten innehåller tillämpningsexempel från både modellförsök och fullskaleprov.

 • 177.
  Sandberg, Mats
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Wigö, Hans
  Högskolan i Gävle, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap, Ämnesavdelningen för naturvetenskap.
  Mattsson, Magnus
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Generation of dust balls and their aerodynamic properties2008Ingår i: Indoor air 2008: Proceedings of the 11th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, 17-22 August, Copenhagen, Denmark, Kgs Lyngby: Technical university of Denmark , 2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Dust balls, sometimes called dust bunnies or balls of fluff, are balls with threads of textile fibres and hair as a skeleton on which particles, dead skin and debris are attached.

  In the present study, dust balls were sampled from normal homes by the homeowners. The structure of some of the dust balls was studied in a scanning microscope. The weight of each individual dust ball was quantified. Each sample was placed on a plate of a painted particleboard, representing a floor surface, and was exposed to a velocity field generated by the outflow from a rig for calibration of velocity transducers. The velocity was gradually increased until the dust ball started to move. The majority of the dust balls had a weight less than 20 mg. A particleboard is a fairly rough surface and the velocity required to initiate a movement was beyond what usually is generated by a ventilation system. These levels of velocity can only be generated by opening windows or by people’s movements. The mechanisms by which distant textile fibres are brought together was studied by placing textile threads on the plate of particleboard and following the process by taking pictures with a digital camera. The protruding parts of the surface would sometimes catch the textile fibres.

 • 178.
  Shakeri, Amid
  et al.
  Department of Mechanical and Industrial Engineering, Concordia University, Montreal, QC, Canada .
  Dolatabadi, Ali
  Department of Mechanical and Industrial Engineering, Concordia University, Montreal, QC, Canada .
  Haghighat, Fariborz
  Department of Building, Civil and Environmental Engineering, Concordia University, Montreal, QC, Canada .
  Karimipanah, Taghi
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Impact of occupant modelling on the prediction of airflow around occupants in a ventilated room2007Ingår i: The International Journal of Ventilation, ISSN 1473-3315, E-ISSN 2044-4044, Vol. 6, nr 2, s. 129-144Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Localized ventilation systems typically create highly asymmetric or non-isothermal environments around occupants with significant vertical temperature gradient and highly non-uniform airflow regimes that could be directed toward a segment of the body. These effects may have pronounced impact on occupant's thermal comfort. The airflow field and temperature distribution near the occupant can be determined either by performing full-scale measurements or by simulation methods. Usually, human subjects or manikins are used in field studies involving measurement techniques. However, as an alternative to full-scale measurement, Computational Fluid Dynamics (CFD) has been proven to be a practical and valuable tool for predicting the airflow field. At the same time, the accuracy of the predictions of the local airflow within the microclimate of the occupant is highly dependent on the proper modelling of the occupant itself. The human body not only has a complicated physical shape, but also has complex thermo-physiological properties. Modelling of all these aspects is a formidable challenge and an extremely time-consuming task. Therefore, various simplifications have been made in order to decrease the level of complexity so that the computation may be performed with the available computer resources. This paper reports the results of a detail numerical simulation to study the impact of occupant modelling on the airflow and temperature distribution and their influences on the occupant's thermal comfort. First, the predictions made by the CFD model were compared with experimental data that were measured in a specially designed experimental chamber. Good agreement was observed. Four type of configuration were used to model the occupant: a conventional block form, three-node, six-node and finally eight-node configurations. Further simulations were carried out to investigate the assumption of uniform heat distribution. An assessment of uniform and non-uniform heat distribution scenarios for various occupant configurations and ventilation systems showed that the assumption of uniform heat distribution is valid for a wide range of operating conditions.

 • 179.
  Sjöström, Christer
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Built to last a lifetime2008Ingår i: ISO Focus, ISSN 0303-805X, nr OctoberArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 180.
  Sjöström, Christer
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Trinius, Wolfram
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Davies, Hywel
  Lair, Jaques
  International Standards on Durability and Sustainability of Construction works2008Ingår i: 11th Int. Conf. on Durability of Building Materials and Components, vol. 4, 2008, s. 1585-1592Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The European Directive on Construction Products (CPD) establishes a set of essential requirements on construction products to be fulfilled throughout the "working life" of the construction works. The demands expressed in the directive is one significant driver, international attention another. Both CEN through a "task force on durability" and ISO through TC59/SC14 "Design Life" are addressing the subject. The work of ISO has led to the establishment of a suite of procedural standards on service life planning, including service life declaration and service life assessment methodologies, useful to be applied in the declaration and the application of service life information.

  The political agendas related to sustainable development and the understanding that building and construction is a key industrial sector to implement sustainability principles have led to the establishment of ISO TC59/SC17 "Sustainability in building construction". Being the first ISO subcommittee expressly dealing with sustainability in relation to an industrial sector, the work focuses on economic, environmental and social aspects of sustainability relative to buildings and construction works.

  Together with the established standards on service life and the concept of performance-based building, all the three provide a procedural reference point for the consideration of sustainability aspects. They all benefit when applied in common context, and can provide each other with necessary information. On a European scale this common context is elaborated with the work of CEN TC350. The status of development, key drivers and key success factors are elaborated in this paper.

 • 181.
  Skote, M
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Westerberg, Ulla
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet.
  Claesson, Leif
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Johansson, Arne
  Numerical and experimental studies of wind environment in an urban morphology2005Ingår i: Atmospheric Environment, ISSN 1352-2310, E-ISSN 1873-2844, Vol. 39, nr 33, s. 6147-6158Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of the paper is to examine the relation between urban morphology (three-dimensional structure) and windiness. We regard a city as a porous obstacle, which is open at the top. We consider the interaction between the atmospheric boundary layer and a city to be both a function of the overall shape (silhouette or skyline) and the internal resistance to the flow caused by the friction when the wind flows over the urban surfaces. We regard the street pattern as an interconnected flow network with the crossings as nodes. Flow, along the streets is generated by pressure differences.

  We here use a highly idealized city model consisting of a circular block divided into two or four equally large sectors. Two types of cases are studied, the first with only one street through the city model with different angles between the street and the oncoming wind. The second case also contains a perpendicularly crossing street (through the center). Both wind tunnel experiments and numerical flow computations (computational fluid dynamics, CFD) are used and compared. The general agreement between the two is good and the CFD method offers new possibilities for quantifying the urban wind environment. (c) 2005 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 182.
  Spazzini, Pier-Giorgio
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Todde, Valentino
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Low-speed measurements using a hot-wire anemometer2007Ingår i: FLOMEKO: 14th Flow Measurement Conference Johannesburg South Africa, 2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 183. Stansfeld, S A
  et al.
  Berglund, B
  Clark, C
  Lopez-Barrio, I
  Fischer, P
  Ohrström, E
  Haines, M M
  Head, J
  Hygge, S
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  van Kamp, I
  Berry, B F
  Aircraft and road traffic noise and children's cognition and health: a cross-national study2005Ingår i: The Lancet, ISSN 0140-6736, E-ISSN 1474-547X, Vol. 365, nr 9475, s. 1942-9Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background Exposure to environmental stressors can impair children's health and their cognitive development. The effects of air pollution, lead, and chemicals have been studied, but there has been less emphasis on the effects Of noise. Our aim, therefore, was to assess the effect of exposure to aircraft and road traffic noise on cognitive performance and health in children. of

  Methods We did a cross-national, cross-sectional study in which we assessed 2844 of 3207 children aged 9-10 years who were attending 89 schools of 77 approached in the Netherlands, 27 in Spain, and 30 in the UK located in local authority areas around three major airports. We selected children by extent of exposure to external aircraft and road traffic noise at school as predicted from noise contour maps, modelling, and on-site measurements, and matched schools within countries for socioeconomic status. We measured cognitive and health outcomes with standardised tests and questionnaires administered in the classroom. We also used a questionnaire to obtain information from parents about socioeconomic status, their education, and ethnic origin.

  Findings We identified linear exposure-effect associations between exposure to chronic aircraft noise and impairment of reading comprehension (p=0.0097) and recognition memory (p=0.0141), and a non-linear association with annoyance (p<0.0001) maintained after adjustment for mother's education, socioeconomic status, longstanding illness, and extent of classroom insulation against noise. Exposure to road traffic noise was linearly associated with increases in episodic memory (conceptual recall: p=0.0066; information recall: p=0.0489), but also with annoyance (p=0.0047). Neither aircraft noise nor traffic noise affected sustained attention, self-reported health, or overall mental health.

  Interpretation Our findings indicate that a chronic environmental stressor-aircraft noise-could impair cognitive development in children, specifically reading comprehension. Schools exposed to high levels of aircraft noise are not healthy educational environments.

 • 184.
  Stojanovic, Bojan
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Lifetime performance assessment of thermal systems: studies on building, solar and district heating applications2009Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
 • 185.
  Stojanovic, Bojan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Akander, Jan
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet.
  Oglasade takintegrerade solfångare: Ett energitekniskt aktivt byggnadsskal2008Ingår i: Bygg & Teknik, ISSN 0281-658X, nr 4Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 186.
  Stojanovic, Bojan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Akander, Jan
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet.
  Eriksson, Bengt
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet.
  Natural and semi-natural field exposure testing and analysis, on optical degradation of a building integrated unglazed solar collector surface2008Ingår i: Materials and Structures, ISSN 1359-5997, E-ISSN 1871-6873, Vol. 41, nr 6, s. 1057-1071Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Durability is of great importance when considering sustainable energy systems. In turn it lays emphasis on assessing performance over time of energy systems and components. This paper presents a study on optical degradation of a building-integrated Unglazed Solar Collector (USC) surface, by exposing USC specimens to a natural and semi-natural field exposure test. Particular interest is devoted to the semi-natural field exposure test method evaluation, and the degradation of optical properties. The study showed that about 11 months of field exposure testing did not cause any significant optical (total solar absorptance and IR emittance) or material (surface coating) degradation; although measurements revealed a decrease in specular reflectance as diffuse increased. It was likely due to surface pollution that predominantly consisted of quartz. The study also showed that it is possible to achieve a considerable increased moisture exposure on test surfaces (seminatural field exposure test), through a relatively simple cooling device (Direct-Air Peltier-Element) and rough control strategy.

 • 187.
  Stymne, Hans
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Emenius, Gunnel
  Boman, CarlAxel
  Long term ventilation variation in two naturally ventilated Stockholm dwellings2005Ingår i: Indoor Air 2005: Proceedings of the 10th International Conference in Indoor Air Quality and Climate, vol 1-5, 2005, s. 3239-3243Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Passive tracer gas measurements of ventilation were performed in a single-family house and in a flat in Stockholm during four consecutive winter seasons. Measured averages of ACH data are reported for 47 two-week periods for the two naturally ventilated dwellings. The variation of ventilation is discussed in terms of variation in the ventilation driving forces induced by inside-outside temperature differences. The detached house shows a slightly better correlation between ACH and indoor-outside temperature difference than the town flat. It is concluded that

  the correlations are not good enough for predictive use for either dwelling. Therefore it does not seem possible to “normalise” ventilation measurement data, obtained during one time period with a specific weather condition, to what would be expected during a period with “normal” weather conditions. A possible reason for the lack of good correlation between ACH and natural driving forces is a highly variable influence from occupant behaviour.

 • 188.
  Stymne, Hans
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Emenius, Gunnel
  Boman, CarlAxel
  Passive Tracer Gas Measurement of the Long Term Variation of Ventilation in Three Swedish Dwellings2006Ingår i: The International Journal of Ventilation, ISSN 1473-3315, E-ISSN 2044-4044, Vol. 5, nr 3, s. 333-343Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The objective of this study is to investigate how measured ventilation rates in dwellings vary over the heating season in a Nordic climate. The aim is to draw conclusions about the possibility to transform a measurement result obtained during a relatively short period of time into one which would have been expected as an average over a whole season. If such normalisation of measurement data is not possible, dwellings may be misclassified as under- or over-ventilated, a matter which may dilute a possible relationship between health and air quality in epidemiological studies.

  Passive tracer gas measurements of ventilation were performed in a detached single-family house and in a flat (apartment) in Stockholm during four consecutive winter seasons. Measured averages of air change rate data are reported for 47 two-week periods for those two naturally ventilated dwellings. Another measurement using two different tracer gases was performed in an airtight, extract ventilated detached house over one year. The variation of ventilation is discussed in terms of variation in the ventilation driving forces induced by inside-outside temperature differences. The naturally ventilated house shows a slightly better correlation between air change rate and indoor-outside temperature difference than the town flat. It is concluded that the correlations are not good enough for predictive use for either dwelling. Therefore it does not seem possible to “normalise” ventilation measurement data. A slightly better possibility to predict the weather influence exists for the airtight, extract ventilated house. A possible reason for the lack of good correlation between air change rate and natural driving forces is a highly variable influence from occupant behaviour.

 • 189.
  Stymne, Hans
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Emenius, Gunnel
  Boman, CarlAxel
  Blomqvist, Claes
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Comparison between measured and simulated long term variation of ventilation in an extract ventilated house2007Ingår i: Proceedings of IAQVEC 2007: The 6th international conference on indoor air quality, ventilation & energy conservation in buildings. Vol. 3, 2007, s. 161-168Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Using a passive tracer gas technique, 1 and 2 week averages of local mean ages of air have been estimated in an occupied detached single family house in mid-Sweden during one year. In this paper the measurement result is compared with the result of transient simulation of ventilation using the CONTAM program. The simulation shows that the whole-house air change rate is dominated by the infiltration due to mechanically created pressure difference as long as the outdoor temperature difference exceeds approx. 10 °C. At lower outdoor temperature, the natural driving force becomes increasingly more important increasing the local air change rate (local ACH) in the basement. However, the local ACH on the ground floor is almost independent of indoor-outdoor temperature difference and completely dominated by the mechanical extract. The result from the simulation can reproduce the result of the measurement in satisfactory detail without using wind pressure data.

 • 190.
  Sörqvist, Patrik
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  High working memory capacity attenuates the deviation effect but not the changing-state effect: further support for the duplex-mechanism account of auditory distraction2009Ingår i: / [ed] John Neuhoff, 2009, s. 8-8Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 191.
  Sörqvist, Patrik
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Halin, Niklas
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för psykologi.
  Hygge, Staffan
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Disruption of reading comprehension by irrelevant speech: the role of updating in working memory2008Ingår i: ICBEN 2008: Machantucket Connecticut, USA, July 21-25, 2008: the 9th Congress of the International Commission on Biological Effects of Noise: Noise as a Public Health Problem: Proceedings (edited by Barbara Griefahn), Dortmund: IfADo , 2008, s. 410-417Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This investigation examined the relationship between updating in working memory and the effect of irrelevant speech on reading comprehension. In updating tasks, participants can make two types of errors labelled delayed intrusions and immediate intrusions. Delayed intrusions measures people’s ability to suppress active information in working memory, while immediate intrusions measure people’s ability to inhibit information from becoming too active. In our study, a negative relationship between reading comprehension and delayed intrusions was found, and reading comprehension was disrupted by irrelevant speech. This disruption was larger for participants with poor updating ability, specifically for those who made a lot of immediate intrusion errors. The results suggest that people with poor updating ability are not only less able to comprehend what they read, but also more susceptible to the disruptive effects from background speech while reading.

 • 192. Todde, Valentino
  et al.
  Linden, Elisabet
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Indoor Low Speed Air Jet Flow: Fibre Film Probe Measurements1998Ingår i: The 6th International Conference on Air Distribution in Rooms, 1998Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 193.
  Todde, Valentino
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Spazzini, Pier Giorgio
  I.N.Ri.M., Fluid Dynamics Group, Politecnico di Torino, Turin, Italy.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Experimental analysis of low-Reynolds number free jets: Evolution along the jet centerline and Reynolds number effects2009Ingår i: Experiments in Fluids, ISSN 0723-4864, E-ISSN 1432-1114, Vol. 47, nr 2, s. 279-294Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The present paper analyzes the features of a low-Reynolds number free submerged jet with special regard to statistical quantities on the jet centerline. Measurements in an environment with very low disturbances allowed to observe details of turbulence and higher-order moments. Some peculiar features of the measured (natural) jet are shown to be in correspondence to observations referring to forced higher-Reynolds number jets. In particular, it is shown that, at low Reynolds numbers, the initial region of the jet is dominated by well-defined vortices in the shear layer. This result is substantiated by both the statistical moments and the spectral analysis. The presence of two distinct regimes is evidenced and discussed from a physical standpoint, also in relation to the mathematical analysis of the jet structure from the bibliography.

 • 194.
  Trinius, Wolfram
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Sjöström, Christer
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Smart-ECO; Sustainable Smart ECO-Buildings in the EU: First Project Report2008Ingår i: CIB Newsletter, nr MarchArtikel, forskningsöversikt (Övrigt vetenskapligt)
 • 195.
  Tunler, Rickard
  Högskolan i Gävle. Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Ljudabsorbenter i trä2007Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 196. Törnström, T
  et al.
  Ghahremanian, S
  Janbaksh, S
  Nielsen, A
  Nilsson, Håkan
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Wahlström, Å
  Low-energy cooling for improved thermal comfort in offices2007Ingår i: The 6th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation & Energy Conservation In Buildings, 2007, s. 154-Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 197. van den Berg, Johannes
  et al.
  Landström, Ulf
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Dålig sömn ger trötta yrkesförare2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 198. van den Berg, Johannes
  et al.
  Landström, Ulf
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Mätmetoder av sömnighet2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 199. van den Berg, Johannes
  et al.
  Landström, Ulf
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Symptoms of sleepiness while driving and their relationship to prior sleep, work and individual characteristics2006Ingår i: Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, ISSN 1369-8478, E-ISSN 1873-5517, Vol. 9, nr 3, s. 207-226Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In total, 154 lorry and bus drivers participated in a questionnaire study dealing with sleepiness in traffic. The questionnaire included questions about sleep before work, appearance of sleepiness, the type of sleepiness they experienced while driving, and ways to counter sleepiness while driving. Driver sleepiness was analysed with respect to age, type of driving, traffic intensity, experience of work, and sleep before work. About 14% of the drivers reported regular sleepiness while driving, 33% had occasionally fought sleepiness while driving, and 8% had experienced nodding of the head while driving. The majority of the drivers had once been so tired that they had to stop driving. Sleepiness normally occurred between 03.00 and 06.00, at the end of longer trips, and was most frequently appeared in autumn. Poor sleep and poor working hours were considered as the most important causes to sleepiness. Eye tiredness, yawning, difficulties concentrating on the road, and difficulties keeping one’s thoughts together: these were the most frequently reported symptoms of sleepiness. More sleeping hours before work, better working hours, naps during work, listening to the radio, conversations, and lowering the cabin temperature were the most frequently mentioned countermeasures. The appearances of sleepiness while driving was strongly correlated to lower sleep hours and lower sleep quality before work. Age, type of work, or work experience did not interfere with sleepiness in the investigated group in any systematic way.

 • 200.
  Vestlund, Jenny
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för psykologi.
  Langeborg, Linda
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för psykologi.
  Sörqvist, Patrik
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Eriksson, Mårten
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Ämnesavdelningen för psykologi.
  Experts on age estimation: Cognition and neurosciences2009Ingår i: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 50, nr 4, s. 301-307Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this investigation was to study the biases and accuracy in age estimation of persons selling alcohol. Two experiments are reported, both suggesting that the accuracy in age estimation of Swedish alcohol salespersons is higher than that of control persons. This expertise in age estimation is probably the result of the extensive training Swedish alcohol salespersons go through as a natural part of their profession. Nonetheless, their estimates were not free from bias. Salespersons overestimated the age of target persons below 20 years of age and thus too young to buy alcohol. The results also revealed that controls, in contrast to salespersons, assimilated their estimates towards their own age (i.e. an own-anchor effect). Furthermore, female participants were shown to estimate the age of old target persons (56-65 years) more accurately than male participants. These results are discussed in relation to previous findings on training in age estimation and present jurisdiction.

12345 151 - 200 av 214
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf