hig.sePublications
Change search
Refine search result
373374375376377378 18751 - 18800 of 18886
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 18751.
  Öhlund, Nina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Ledarskap & mångfald: Personlighetens påverkan på konflikter i mångkulturella organisationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Date: 2018 – May

  Aim: The purpose of this study is to generate understanding for the correlation between the personality of a manager and the ability to manage relationship conflicts and task oriented conflicts in multicultural organizations. With the Big Five Model as a starting point the intention is to answer which of the manager personality factors that can have an influence on conflicts that arises in multi- cultural environments. 

  Method: From a qualitative research approach the information is gathered through 10 semi structured interviews. All of the respondents in the study have a long experience of working in multicultural organizations. The analysis has been conducted by identifying specific topics and the result of that is then presented accordingly.  

  Result & Conclusions: The study shows the correlation between manager personality and the events occurring in conflicts related to diversity. Also shown is that there are specific personality factors that has a significant impact on both relationship- and task oriented conflicts as well as there are factors that only relates to each of these conflict types.   

  Contribution of the thesis: The essay brings a deeper understanding to the relationship that exists between management, diversity and conflicts. From scientific point of view it can therefore be used as a platform for research within management, diversity and conflict management. From an organizational perspective it provides more knowledge regarding what the requirements are when managing multicultural teams and what to expect while doing so.

  Suggestions for future research: The study shows that specific manager characteristics have impact on conflicts. Therefore it would be valuable to further verify which of these that is better suited to handle different types of conflicts.  

 • 18752.
  Öhman, Jessica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences.
  Jogin, Jennie
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Caring Sciences.
  Sjuksköterskans omvårdnadserfarenheter av patienter med en strokediagnos2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Stroke tillhör en av våra största folksjukdomar och förblir en av de sjukdomar som kräver de högsta dödsantalen och ger allvarliga följder med omfattande funktionsnedsättningar. Följderna efter en stroke varierar beroende av vart och med vilken omfattning skadan orsakat, vilket ger en varierande symptombild med olika grader av funktionsnedsättningar. Detta gör omvårdnaden av en strokepatient till komplex som ställer höga krav på en individuellt anpassad vårdplan med anpassade professioner som omger patienten.

   

  Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med en strokediagnos. 

   

  Metod En beskrivande litteraturstudie som baserats på resultatet av 10 kvalitativa och 3 kvantitativa artiklar.

   

  Huvudresultat Det framkommer att sjuksköterskan har en viktig uppgift i att arbeta kliniskt och nära patienten men att det på grund av brist på resurser och utbildning är svårt att ge en tillfredställande omvårdnad. Sjuksköterskans position bland andra professioner upplevs inte heller som självklar och behöver vara väldefinierad för att kunna säkerställa att patientens vård är av hög kvalitet. Det framkommer även att sjuksköterskan i sin omvårdnad behöver involvera patienten mer i kommunikationen genom att lära känna personen bakom patienten för att på så vis förbättra återhämtningen efter en stroke.

   

  Slutsats Sjuksköterskan utgör en nyckelroll vid omvårdnaden av strokepatienten. Studier visar dock att det saknas kunskap, utbildning och förståelse från både organisation och sjuksköterskor vilket på flera sätt sänker patientens vårdkvalitet.

 • 18753.
  Öhman, Johanna
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electrical Engineering, Mathematics and Science, Mathematics. 19881121-1542.
  Lärares syn och attityd på användandet av digitala verktyg inom matematikämnet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 18754.
  Öhman, Louisa
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Hur sjuksköterskor kan bidra till följsamhet av basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Basic hygiene is an important measure to prevent healthcare associated infections, save patients’ lives, and reduce economic costs for health care. Healthcare associated infections are a threat to patient safety. In community care persons who are the care takers are a risk group and nurses must make sure that basic hygiene procedures are followed.

  Method: Literature studies with descriptive design, article search in databases Cinahl and PubMed. The results found are based on twelve chosen articles.

  Aim: To describe factors related to adherence to basic hygiene and how nurses in community care can help to improve compliance with these procedures.

  Results: In the nursing staff and leadership in health care interest in and the understanding of basic hygiene is described as being of most importance. Lack of knowledge of the meaning of patient care cleanliness, negative attitudes and non-existing availability of necessary tools and heavy workload had a negative impact. Intensified education and making sure that equipment is available as well as the application of standardized methods, were found to be prerequisite for adherence to basic hygiene routines.

  Conclusion: Nurses can contribute to improved adherence to basic hygiene routines by promoting education, positive attitudes, a positive adaption of the physical environment, strategic structuring of the workload, and standardized methods, applying basic hygiene routines, being part of and promoting increased interaction in nursing care. Suggestions for future studies is to implement web-based courses, updating courses and training in basic hygiene routines in the workplace. That may increase knowledge, understanding and awareness of the application of basic hygiene routines hence leading to improved nursing care and enhancing patient safety.

 • 18755.
  Öhman, Malin
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Ledarskap på Åland: - en kvinno-mansdominerad arbetsplats2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 points / 22,5 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte:

  Denna studie handlar om kvinnor och män som ledare samt deras förutsättningar på deras respektive företag. Syfte med detta arbete är att lyfta fram hur de båda könen kvinna och man har ställt sig gällande kvinnligt respektive manligt ledarskap inom näringslivet på Åland. Går det att utläsa olikheter och/eller likheter om hur kvinnor och män upplever sitt ledarskap? På vilket sätt har de båda könen kvinna/man ställt sig till om det finns kvinnligt respektive manligt ledarskap?

  Metod:

  Jag har valt att studera två privata företag, ett kvinnodominerat och ett mansdominerat genom att intervjua ledarna samt deras anställda som fick delta i en enkätundersökning. I mitt arbete likställer jag orden chef och ledare. Begreppet ledare utgör således enbart en synonym för ordet chef.

  Resultat & slutsats:

  Min slutsats i detta arbete är att båda ledarna var positiva till manligt och kvinnligt ledarskap. Jag anser att kvinnor och män skiljer sig åt som ledare. Kvinnor i hög grad behöver diskutera, de förväntar sig att man lyssnar och visar att man känner empati. Män redogör för problemet, gör en analys och frågar efter åsikter. Enligt resultatet hindras kvinnorna hindras från en karriär på grund av hushåll och barn, eftersom en del män anser att kvinnan inte är kvalificerad för rollen som ledare.

  Förslag till fortsatt forskning:

  Hur ska samhället tolerera kvinnligt ledarskap på ett mera effektivt sätt samt vilka tillvägagångssätt bör man tillämpa för att kvinnan ska bli högre i samhällets rang?

  Arbetets bidrag:

  Denna studie bidrar till ny kunskap över vad ledarskap i en könsdominerad arbetsplats på Åland innebär.

 • 18756.
  Öhman, Michaela
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science.
  Östergrens, Lisa
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science.
  Sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med psykossjukdom inom den somatiska vården: En beskrivande litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Every year approximately 2000 people in Sweden fall ill to some kind of psychotic disorder. Psychotic disorders are often associated with prejudice and stigma. Research has shown a connection between the expected external stigma, internal stigma and the recovery of patients with a psychotic disorder. It has also been described that patients with a psychotic disorder has received insufficient care due to their psychiatric illness.    

  Aim: The aim of this study was to describe how nurses experience the encounter with patients that are suffering from a psychotic disorder within the somatic inpatient and outpatient care.

  Method: A descriptive literature study based on 5 qualitative and 5 quantitative scientific articles. The databases that was used to obtain articles was PubMed and Cinahl.   

  Main result: It appeared that there is a substantial lack of knowledge regarding psychotic disorders within the somatic care. Nurses often experienced feelings of fear, tension and insecurity, which made the encounter with these patients problematic. Limitations such as time constraints contributed to unfavourable conditions in the care of patients with a psychotic disorder.   

  Conclusion: Stigma, lack of knowledge and deficiencies in the care environment could make the care that patients with a psychotic disorder receive inadequate. Therefore, it is important that nurses in the somatic inpatient and outpatient care become aware of their own preconceptions and attitudes towards these patients, and that nurses get access to additional knowledge on this topic. The somatic units should also try to make improvements in the care environment.

 • 18757.
  Öhman, Peter
  et al.
  Mittuniversitetet, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Svanberg, Jan
  Mittuniversitetet, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik.
  Påverkar en identifiering med klienterna revisorers oberoende?2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Olika hot mot revisorers oberoende har uppmärksammats i tidigare forskning. Ett av dessa hot har väckt CERs och i synnerhet Peter Öhmans och Jan Svanbergs intresse. Det är i vilken grad oberoendet påverkas av om revisorerna identifierar sig med sina klienter. Den genomförda studien visar att de revisorer som identifierar sig relativt mer med sina klienter har större sannolikhet att såväl acceptera klientföretagens redovisning som att begå kvalitetsförsämrande handlingar. Detta verkar inte kunna motverkas av om revisorerna identifierar sig med revisorsprofessionens kärnvärden. Forskningsresultaten har tidigare publicerats i den internationella tidskriftsartikeln “Auditors’ identification with their clients: Effects on audit quality” (Svanberg och Öhman, 2015).

 • 18758.
  Öhman, Peter
  et al.
  Mittuniversitetet.
  Svanberg, Jan
  Mittuniversitetet; Högskolan Dalarna.
  Tidspress, etisk kultur och revisionskvalitet2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den tidspress som revisorer kan uppleva har visat sig vara en bidragande orsak till att vissa revisionsuppdrag brister i kvalitet. Denna studie, gjord av Peter Öhman och Jan Svanberg vid CER, visar att revisionsbyråernas etiska kulturer har större betydelse för revisionskvaliteten än vad tidspressen har. Forskningsresultaten har tidigare publicerats i den internationella tidskriftsartikeln “Auditors’ time pressure: Does ethical culture support audit quality?” (Svanberg och Öhman, 2013).

 • 18759.
  Öhman, Rasmus
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Energikartläggning av lokaler och processer i hyresfastigheten Sörby Urfjäll 37:32013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsatts är att utreda energianvändningen i fastigheten Sörby Urfjäll 37:3 och samman ställa en energibalans.

  Mätningar gjordes på elanvändning, av temperaturer i ventilationskanaler och temperatur loggning gjordes i fastigheten. Under platsbesöken undersöktes användningen av maskiner, antalet människor som vistas i de olika delarna av fastigheten samt att maskiner, kylskåp, datorer och lampor räknades och eleffekten på dessa registrerades.

  Utifrån mätningar, statistik och observationer beräknades temperaturverkningsgrader ut på ventilationssystemen, värmetillskott och värmeförluster beräknades. Med utgångspunkt i beräkningar och statistik sammanställdes en energibalans.

  Åtgärder har utifrån de resultat som uppkom under arbetets gång för att effektivisera fastighetens energianvändning tagits fram. Åtgärdernas kostnader och hur invecklade de är varierar från att täta springor och rengöra fönster till att byta ut stora ventilationssystem.

 • 18760.
  Öhman, Yvonne
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Högskolan in Gävle: en studie av skolans marknadsföring och kommunikation i ett2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att ta reda på:

  · Hur skolan i allmänhet marknadsför sig

  · Om de marknadsför sig enligt teorin

  · Om det finns några alternativ till marknadsföringen

  · Hur skolan ska uppmärksammas i omvärlden

 • 18761.
  Öhnell, Ulrika
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Martinsson, Ingela
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Allt går att reparera förutom döden: en studie om tillitens betydelse mellan behandlare och klient2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is a qualitative study with the intent to examine how a number of clients and counselors describe their experiences and impressions of the importance of high-level trust vs. low-level trust relationships between the client and the counselor. We have separately interviewed two clients and one counselor from an addiction treatment center (HVB-home). We found several similarities in the clients´ stories. Both had, for example, experienced weak attachment during their childhood and their addictions were about ridding anxiety. Both clients have had prior experiences of low-level trust relationship with counselor which has led to a negative impact on their treatment. The counselor we interviewed believed that a client’s earlier attachment experiences can influence whether or not a new relationship between a client and a counselor will be successful. That which we have found most interesting in the interviews is that all three interviewees agree that a high-level trust relationship between the client and the counselor is of high importance for the outcome of the treatment.

 • 18762.
  Öholm, Frida
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Utredning av snödeponi med konstruerad våtmark: Undersökning av nya indikatorer och rutiner till kontrollprogram för Gävle kommun2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study deals with the disposal of snow inGavle, and with systems for handling the masses of snow. The disposal of snow may fall within the classification of environmentally hazardous activities. One reason for this classification is the snow's ability to accumulate contaminants. The purpose of the study is that based on the high-profileproblem areas at the facilityfor snowprovide a basis for possible areas of improvement for the existing framework for the management of the facility.Since the facilityin this study has been deemed environmentally hazardous activities are a number of requirements that the facility should not constitute a nuisance to humans and the environment. Requirements include procedures for a structured approach to self-regulation. In this case there is an established inspection program to perform thecontrols. The monitoring program has contributed to insecurity in the municipality, when it has not been considered include facilityfor snowsactivity. With the examination of the existing control program has been considered in this study to be the most compatible with facilityfor snow. However, there are procedures in the control program should be reviewed and adjusted or even removed from the program.Therefore, a further investigation on what points in the program can be eliminated.Based on previously conducted water sampling, carried out by authorized consultants, and hasanalyzed the results compiled. There, among other things, revealed shortcomings with sampling designs. They have not been conducted according to the established inspection program and at times has been sampling absent entirely. Despite this, no higher concentrations of pollutants found for the melt water in comparison with the general guidelines. Therefore, routine surface water sampling questioned, it generally needs to be performed according to the prescribed in the control program.New indicators for the analysis of surface water havebeen produced as suggestions for future sampling. They have been implemented by investigating which substances have been found in highest concentration in the compilation of the sampling results, in which the metals copper, zinc and lead are the most abundant. Since these substances, together with suspended substances were found to be most detectable, these substances can be important indicators continue to evaluate. Survey has also been carried out on the basis of guidelines and standard levels for surface water, and it resulted in indicators chromium, nickel, phosphorus, nitrogen and PAHs were added.These substances not examined in the current situation, therefore, there may be a need to perform a comprehensive sampling. It can be implemented to determine which substances may be present in addition to what is already checked during sampling.

 • 18763.
  Öholm, Olivia
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Reducering av ställtider2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att vara konkurrenskraftig i dagens globaliserade företagsklimat krävs kostnadseffektiva lösningar som gör det möjligt för företag att möta kundernas krav gällande såväl kvalitet som pris och förmåga att leverera enligt överrenskommelse. Gevalia, ett producerande företag i Gävle, har problem med långa ställtider som markant drar ner deras effektivitet. En universell vedertagen metod för att minska ställtider är SMED, Single minute exchange of die, som anses kunna göras kompatibel i alla typer av industrier.

   

  Syftet med detta examensarbete var således att undersöka orsakerna bakom de långa ställtiderna samt hur dessa kan minskas. Vidare skulle en analysstruktur för ställtidsreduktion skapas.  För att uppnå syftet har intervjuer och observationer gjorts på Gevalia, samt en litteraturstudie kring berörda områden.

   

  Analysstrukturen som skapades är inspirerad av SMED och PDCA-cykeln. Strukturen innefattar även andra metoder som bland annat 5 Why och 5S, samt tar hänsyn till det mänskliga beteendet. Strukturen består av fem steg:

  1. Kartlägg nuläget
  2. Analysera
  3. Skapa förbättringsförslag
  4. Implementera
  5. Utvärdera och återkoppla

   

  Denna struktur användes sedan för att komma fram till förbättringsförslag. Dessa förbättringsförslag blev:

  • Skapa en fixerad utgångspunkt
  • Skapa ett omställningsschema som innefattar hela omställningsprocessen
  • Utbilda och motivera personalen så de gör som det nya tillvägagångssättet säger.

   

  Dessa förbättringsförslag kommer efter examensarbetet tillämpas hos Gevalia.

 • 18764.
  Öholm-Lundahl, Helen
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Mählqvist, Evalena
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Patienters upplevelser av intravenös jämfört med nasal smärtlindring inom ambulanssjukvården i Stockholm: En empirisk studie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: A common symptom of ambulance care is pain, which can often exacerbate the pain already experienced by the patient, as the necessary movements are carried out by the crew to the stern and ambulance. It is the nurses in the ambulance crew who assess whether pain relief is required urgently or not during transport to hospitals.   Objective: The purpose of this study was to study patient´s experiences of intranasal (i.n) pain relief compared to intravenous (i.v) pain relief within the ambulance service in Stockholm area.    Method: The study is an empirical study with a descriptive design.   Main results: The study showed that the only significant difference in the area where the experience of anxiety and/or fear was measured in connection with i. n versus i. v. pain relief method. It was more that experienced a negative aspect in the form of anxiety and or fear in the group that received in n pain relief. No other significant differences in the experience of pain relief, satisfaction of neither the ring's power, the way to obtain the medicine or experience side effects was demonstrated. A comparison of the reported showed that the most common side effect was nausea, and it was most common in the group that received in n pain relief.   Conclusion: Based on this result, one can question whether the mode of administration is crucial for the effect and experience of positive or negative aspects of pain management. 

 • 18765.
  Öhrn, Helena
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Barns upptäckter av matematik: ett undervisningsförsök med utgångspunkt från en barnbok2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Användandet av barnböcker för att upptäcka matematik är ett tillvägagångssätt som inte är helt vanligt. Efter en kurs i matematik under utbildningen väcktes min nyfikenhet inför detta.

  Syftet med studien är att se vad en barnbok ger för pedagogiska möjligheter att upptäcka matematik. Metoden grundar sig på ett undervisningsförsök där jag tillsammans med en grupp barn och utifrån en bok inspirerats att arbeta med matematik. Resultaten visar att en barnbok lämpar sig mycket väl som tillvägagångssätt för att upptäcka och utforska matematikens aspekter. Min slutsats är att genom att vara en medveten pedagog och se så väl till barnens förförståelse som till sina egna förgivettaganden, kan man med inspiration av barns tankar och idéer från en boks text och bilder hitta vägar till matematikens värld.

 • 18766.
  Öhrn, Henrik
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  NoSQL-databaser och utnyttjandet av en grafdatabas i ett transportnätverk2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den allmänna kunskapen om NoSQL-databaser är begränsad. Den här uppsatsen koncentrerar sig på att sammanställa egenskaper och information om för- och nackdelar som rör dessa databastyper samt relationsdatabaser i en undersökning. Uppsatsen belyser även användningsområden för de olika databastyperna och i en fallstudie testas en grafdatabas förmåga att representera och utföra sökningar av data från ett järnvägsspårnät. Problemområdena undersöktes genom att samla information om olika typer av databaser från artiklar och böcker. Tillämpningsfallet i fallstudien implementerades och testades i en grafdatabas. Resultatet av undersökningen visade att NoSQL-databaser är ett intressant alternativ i vissa fall men att mycket hänsyn måste tas innan man väljer vilken typ av databas som är mest lämpad i den specifika tillämpningen. Resultatet av fallstudien visar att en grafdatabas är särdeles lämpad för att representera och utföra operationer på ett transportnätverk. Detta till stora delar beroende på dess förmåga att representera kopplingarna i ett transportnätverk och i form av de operationerna som finns i grafteorin och som grafmodellen erbjuder.Nyckelord: nosql, relationsdatabas, nyckel/värde-databas, kolumndatabas, objektdatabas, dokumentdatabas, grafdatabas, järnvägsnätverk, transportnätverk

 • 18767.
  Öhrn, Kristina
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Different Mapping Techniques for Realistic Surfaces2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The different mapping techniques that are used increases the details on surfaces without increasing the number of polygons. Image Based Sculpting tools in the program Modo and Z-Brush is used to create folds and wrinkles from photographs of actual fabrics instead of trying to create these shapes by modeling them. This method makes it easier to achieve photorealistic renderings and produce as realistic fabric dynamics as possible when they are applied on objects.

 • 18768.
  Öhrn, Markus
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Implementation av ett Content Management System2006Student paper second term, 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under de senaste åren har webbplatser blivit allt mer komplexa och informationen som ska visas och hanteras allt större. För att underlätta hantering och administration av dessa system har många CMS-system vuxit fram. Dessa system kan skilja sig mycket beträffande pris och funktionalitet, allt från mindre open source system till stora komplexa kommersiellt drivna system. Detta arbete bygger på att skräddarsy ett CMS-system för administration och hantering av innehåll på diverse artist sidor, som hanteras av ett medieföretag. Systemet använder tekniker som JavaScript, PHP, MySQL som grund för dess uppbyggnad. Resultatet av detta arbete blev ett CMS-system där användaren genom att logga in på systemet, enkelt kan hantera och uppdatera bilder, nyheter, textstrukturer, skicka och hantera nyhetsbrev etc.

 • 18769.
  Öhrn, Sandra
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Steinmark, Heidie
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Mjuk massage för personer med demens: personal och patienters perspektiv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim with the literature study was to describe how persons with dementia and health care workers in the geriatric care experiences soft massage and to describe the derived effects for persons with dementia. Scientific articles were sampled from the databases: Medline (Pub Med), Cinahl and Psyc INFO. The main results of the study are presented in three parts: how persons with dementia experiences soft massage, health care workers experiences of giving soft massage and the health care workers descriptions on derived effects on persons with dementia. The results showed that persons with dementia experienced a positive reaction to soft massage and the health care workers did no longer feel helpless in their care service towards persons with dementia. The studies showed that soft massage decreased agitation, wandering, pain and sleeplessness. Not all persons with dementia was receptive to soft massage, therefore an ethical awareness was required by the health care workers.

 • 18770.
  Öhrn, Tobias
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Quartzene i betong: Hur påverkas hållfastheten?2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete undersöker hur Quartzene® som tillsatsmaterial påverkar hållfastheten hos betong. Arbetet sker i samarbete med företaget Svenska Aerogel AB som också äger patent på Quartzene®. Ämnet har vissa likheter med andra tillsatsmaterial som används i Sverige. Quartzene® har dock ett kartlagt innehåll vilket är en fördel jämfört med de andra tillsatsmaterialen som måste analyseras innan användning.

  Syftet är att prova hur Quartzene® i olika doser och diverse sammansättningar påverkar hållfastheten hos betong. Litteraturstudier har legat till grund för de praktiska provningarna och analyserna av givna resultat. Arbetet gjordes i ett byggtekniskt laboratorium med utrustning för böjdrag- och tryckhållfasthetstester, våg, elektriskt skjutmått mm. Prover gjordes på 7 och 28 dygn gamla betongprismor. Resultatet som presenteras och analyseras i rapporten visar på att Quartzene® förändrar hållfastheten. Att byta ut en del av cementen mot Quartzene® har ingen positiv inverkan på varken 7 dygn eller 28 dygnshållfastheten. Oklart hur det skulle se ut efter längre tid t ex ett år.

  Quartzene® blandades i som pasta i vissa betongrecept och som pulver i andra.

  Konsistensen på betongen blev torrare när Quartzene®pasta blandades i. Trots att pastan innehåller 85 % vatten blev alltså blandningen fast. Den blev dessutom än mer fast efter bara några minuter eftersom pastan stelnar av sig själv. Vattnet i pastan tycktes inte vilja bidra med lägre viskositet. När Quartzene® i pulverform blandades i, blev betongmassan däremot mycket lätt att arbeta med. Det går att dra slutsatser att Quartzene® i pulverform är bättre för hållfastheten än vad Quartzene®pasta är. Den ger ungefär 5 MPa högre tryckhållfasthet. Om 5 MPa skulle adderas till resultaten för betongen som blandades med Quartzene®pasta skulle den ge högre hållfasthet än den som betong var utan Quartzene®.

  I de recepten med mycket Quartzene® var det en mer positiv utveckling mellan 7 och 28 dygn. Därför hade varit mycket intressant att se hur det skulle ha sett ut efter 90 och 365 dagar.

 • 18771.
  Öhström, Erika
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Hedlund, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Samling - En del av förskolans vardag: En undersökning om samlingens syfte och ledarrollens betydelse2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att ta reda pedagogers och barns inställning till samling samt hur de resonerar kring samlingens innehåll.

  Undersökningen genomfördes med hjälp av ostrukturerade enkäter samt observationer av samling på förskolan. Vi utförde även intervjuer av barn för att få en övergripande bild på området. Resultatet visade att förskollärare anser att samlingen är en betydelsefull aktivitet som bör leda till att läroplanens mål uppfylls, genom att förskollärarna försöker förhålla sig till en pedagogisk tanke. I resultatet synliggörs även likheter med tidigare forskning och litteratur.  

 • 18772.
  Öijerholm, Alexandra
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Jansson, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Får jag använda lärplattan?: En studie i förskolans verksamhet2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to highlight some aspects of the increased usage of tablets in preschool environments by answering the questions: what does the tablet become in the preschool environment, how much freedom does the children have over its usage.

  To answer these questions a series of observations were made at two different preschools. The observations were then complemented by interviews with teachers at the same preschools.

  This qualitative study focuses on some of the didactic questions regarding the tablets, based on a theoretical framework that is within the design-oriented perspective; which addresses the children's’ autonomy, the institutional framework and affordance.

  Our conclusion is that the tablet’s introduction in the preschool has helped the teachers in numerous parts of their documentation, but we can also see that the children's opportunities to make choices regarding the tablet are more limited than with any other resource on the preschool. In our results we also see that when the children get access to the tablet they receive a learning experience, which among other things, strengthens their language skills and their social interaction with each other.

 • 18773.
  Öijvall Karlsson, Henrik
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Madjari, Nelli
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Den starka kvinnan i The Elder Scrolls V: Skyrim: En kvalitativ innehållsanalys av spelet i förhållande till aktuell forskning om den fornnordiska kvinnan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie ämnar undersöka bilden av den starka kvinnan som finns i spelet The Elder Scrolls V: Skyrim, stämmer överens med hur nuvarande forskning ser på förekomsten av den starka kvinnan i fornnordisk tid och mytologi. När det gäller avgränsningar valde vi att i spelet enbart studera kvinnor av rasen Nord. Metoden som applicerades var kvalitativ innehållsanalys som användes av Philipp Mayring, som kombinerades med en förenklad variant av grundad teori, baserad på Barney Glasers version. Material som användes var litteratur om fornnordiska samhällen och fornnordisk mytologi, samt som huvudsakligt studieobjekt, The Elder Scrolls V: Skyrim. I resultatet redogörs för utvalda gudinnor inom fornnordisk mytologi, hur kvinnors liv såg ut på fornnordisk tid och hur kvinnor framställs i spelet Skyrim. I analysen och diskussionen jämförs dessa och slutsatsen är att den starka kvinnan fanns i både fornnordiska samhällen och spelet men att de representerades i viss mån på olika vis. Dessa var exempelvis att kvinnan i spelet kunde ha titeln som jarl, vilket skiljde sig mot verkligheten enligt vår undersökning, jämfört med de likheter vi kunnat påvisa, där till exempel prästinna var ett ämbete för kvinnor i både spelet och under fornnordisk tid.

 • 18774.
  Öjlert, Walborg
  et al.
  Högskolan i Gävle-Sandviken.
  Lindblom, Bengt-Åke
  Högskolan i Gävle-Sandviken.
  Olika vägar för kulturutbudet till barn och ungdom i förskola, grundskola och fritidshem. Delrapport 2, Vilka typer av material förekommer i förskolan ?1981Report (Other academic)
 • 18775.
  Ökvist, Lars
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Lundin, Joakim
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Hinder och konflikter: en fallstudie om ett förändringsarbete på Akademiska sjukhuset2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel:

  Hinder och konflikter – En fallstudie om ett förändringsarbete på Akademiska sjukhuset.

  Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi

  Författare: Joakim Lundin, Lars Ökvist

  Handledare: Tomas Källqvist

  Datum: 2011 – maj

  Syfte: Uppsatsen har sitt syfte i att kartlägga hinder och konflikter i en organisationsförändring hos Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Ambitionen är att försöka identifiera motsättningar som påverkar fortlöpandet av förändringen.

  Metod: I studien har vi med hjälp av utvecklingsenheten på sjukhuset fått fram ett undersökningsområde som lämpar sig för arbetets syfte. Därefter har vi fördjupat oss i det utvalda området genom personliga intervjuer. Således har vi genom arbetets gång använt oss utav den kvalitativa metoden. I arbetets teorikapitel har vi utgått från teorier inom området för hinder och konflikter. Vi har genom utvalda teori skapat frågor till intervjupersonerna och har därigenom utformat arbetets empirikapitel.

  Resultat & slutsats: Vi kom fram till att påtryckande medel i form av tydliga direktiv krävs för att medarbetarna ska engageras. Avdelningschefen finner svårigheter i att applicera sin personalinriktade ledarstil på medarbetarna. Medarbetarna var omedvetna om innebörden kring det nya arbetssättet och kände därmed en oro kring fortlöpandet av implementeringen. Vi har även identifierat att kontinuitet och den knapphändiga informationen mellan personal och avdelningschef som ett problemområde.

  Förslag till fortsattforskning: Utöka forskningsområdet genom att ändraavgränsningarna. Att istället för att begränsa sig till en avdelning utforska ett flertal för att finna fler påverkande aspekter. Vidare kan man studera informationen på den högsta nivå i hierarkin, för att senare fördjupa sig i ledningens beslut och tillvägagångssätt vid ett förändringsarbete. Ännu en aspekt kan vara att fördjupa sig i kommunikation mellan medarbetarna, d.v.s. undersöka om det horisontella informationsflödet har en lika betydande roll som det vertikala.

  Uppsatsens bidrag: Uppsatsen är tänkt att uppmärksamma den undersökta avdelningen på vilka hinder och konflikter som gör att fortskridandet av förändringsprocessen har avstannat. Vi har som förhoppning att de kommer att ta tillvara på framförda problemområden och att avdelningen kan genom detta påbörja sin utveckling mot det nya arbetssättet.

  Nyckelord:

  Förändringsarbete, Hinder, Konflikter, Kommunikation, Ledarskap.

 • 18776.
  Ölander, Jonas
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Löfqvist, Andreas
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Utveckling av stödverktyg för livsmedels- & miljöinspektörer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Gävle kommuns miljö- och livsmedelsinspektörer utför inspektioner hos ca 660 företag och organisationer inom Gävle kommun. Information om organisationer och inspektioner hanteras av ett ärendehanteringssystem. Detta ärendehanteringssystem är inte anpassat för sättet inspektörerna arbetar, vilket gör att de tvingas komplettera viss funktionalitet med ett Exceldokument. Detta Exceldokument löser vissa problem men fungerar inte bra. Detta arbetes syfte och mål är att utveckla en grund till en webbapplikation, i beta-stadiet, vilket ska kunna ersätta det Exceldokument inspektörerna arbetar med och effektivisera deras arbete genom att göra den verksamhetsanpassad. Arbetet resulterade i en webbapplikation vilket effektiviserar inspektörernas arbetssätt. Webbapplikationen är utformad med responsivt gränssnitt. Omdömet av webbapplikationen var positivt och visade på ett förbättrat arbetssätt.

 • 18777.
  ölander, kristian
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Industrial design.
  Produktutveckling för catch and release fiske: Ett redskap som underlättar landning av fisk2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
 • 18778.
  Ölund, Charlotta
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Att vara prövad men inte uppgiven - konsten att leva med bensår2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva hur patienter med bensår upplever sin vardag ur ett fysiskt, känslomässigt, och socialt perspektiv. Studien hade en beskrivande design med kvalitativ ansats. Tio patienter med bensår från tre hälsocentraler intervjuades och materialet bearbetades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet redovisades utifrån temat: Att vara prövad men inte uppgiven som bildades av tre kategorier: Sårets kondition, Komplikationer till att leva med bensår samt Anpassning till att leva med bensår. Temat beskrev att patienter med bensår hade många svårigheter men att de, samtidigt, på olika sätt, tog itu med dessa svårigheter för att kunna leva ett så bra liv som möjligt. Sårets kondition hade stor betydelse för patientens upplevelse av smärta. Många patienter var otillräckligt smärtlindrade och hade ont både dag och natt. Andra besvär var lukt och läckage från såret. Komplikationer till att leva med bensår innebar känslomässiga påfrestningar så som nedstämdhet, ilska och oro. Fysiska svårigheter bestod i att inte orka gå längre sträckor. Praktiska besvär innefattade att behöva hjälp med vardagliga sysslor. Många patienter hade svårt att upprätthålla sina sociala kontakter. Patienternas anpassning till att leva med bensår var stor och de använde sig av både praktiska och känslomässiga copingstrategier.

 • 18779.
  Öman Gräll, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Barns erfarenheter vid venös blodprovstagning: En kvalitativ intervjustudie med fyra barn,8-10 år2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 18780.
  Öman, Magnus
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Javidi, Hamid
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Internrevisionens betydelse idag och imorgon2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   Problem: This papers problem is built on the internal audit position today, the significance for the companies in Sweden and the future.

   Purpose: The purpose of this paper, with help from information from the respondents, and literature, are to find interesting aspects, like similarity, differences - of the significance of internal audit today and in the future

   Method: We have chosen a qualitative method for our studies. The qualitative method regards interviews with four Swedish companies. We have in this paper tried to map the internal audit future development and significance within Swedish companies. This illustration is based by factors like the internal revisions development, previous science about internal audit, organization of internal audit, different incentive that influence the internal audit and the communication channels between internal and external audit and the board.

   Theory: The Swedish codes for the board rule are a regulation that is similar to the American model Sarbanes Oxley Act (SOX) that developed after the scandals and liquidations in USA. This regulation was applied in 2005 for the Swedish noted companies in Sweden whose purpose is to create credit value for the companies. The Swedish code has brought high costs for big companies in Sweden, as a result of new departments for internal audit. The function for this has been criticized and has had a lot of praise. The criticism is often based on the high costs and that it takes large resources for the companies to meet the demands from the law, and that the function is too bureaucratic, but in the same time many consider it to create a better internal control for the board. You can also easier see and prevent risks with the help of internal audit.

   Result: We have in our paper discovered that internal audit is an important control function within Swedish companies, when it comes to prevent risk and to create more value actions. We can establish that internal audit is in need of higher education, mostly because internal auditors lack skills and this can contribute to higher costs for the companies because they have to employ external auditors. We consider that it takes more international regulation around internal audit, because many Swedish companies act far more on the global market. We believe that internal audit will have much more significance within smaller companies; this because the small company has began to discover the advantage with this function

 • 18781.
  Öman, Magnus
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Kader, Kaniaw
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Vad är det mäklarna på Fastighetsbyrån blir motiverade av?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Denna uppsats handlar om vad som motiverar mäklarna på Fastighetsbyrån i Gävle att arbeta. Vi har avgränsat oss till enbart Fastighetsbyrån i Gävle eftersom ämnet vi ska belysa kan bli mycket mer intressant när man jämför arbetare som arbetar på samma arbetsplats.

  Metod: Vi har valt att tillämpa besökintervjuer då vi får en tvåvägskommunikation, genom detta sätt får vi mer uttömmande svar. Vi har även valt inriktningen hermeneutik och deduktion då dessa typer av metod ger oss utrymme för olika tolkningar och ger oss möjligheten att göra en logisk analys och slutsats. Vi har intervjuat sex stycken mäklare på Fastighetsbyrån i Gävle för att få reda på vad som motiverar dem att arbeta.

  Resultat & slutsats: De teorier vi har använt oss av är utvecklade av respekterade och erkända forskare som byggt sina teorier främst på att individen ifråga bör ha de viktigaste behoven tillfredställda. Först då dessa behov är tillfredställda kan motivationen framträda. Vi kom fram till att mäklarna på Fastighetsbyrån i Gävle har en hög motivation.

  Förslag till fortsattforskning: Vi använde oss av flera teorier i denna uppsats och vi rekommenderar att i en fortsatt studie inom detta ämne bara koncentrera sig på en teori.

  Uppsatsens bidrag: Att vi fått upp ögonen vad motivation kan göra för att känna sig väl till mot i arbetslivet.

 • 18782.
  Öman, Maria
  et al.
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för datavetenskap.
  Jonsson, Torsten
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för datavetenskap.
  Om ett pedagogiskt arbete på en högskoleavdelning2004In: Kunskap och lärande i den högre utbildningen: lärarreflexioner från praktiken / [ed] Sara Dahlström och Göran Fransson, Gävle: Högskolan i Gävle , 2004, p. 39-52Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 18783.
  Öman-Olsson, Linn
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Gunnarsson, Anneli
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskans stöd till en hälsosam förändring för överviktiga barn och deras familjer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this literature review was to describe how the nurse can support overweight children and their families and to describe what support these children and their families request from the nurse in order to make a healthy change. Furthermore the intent is to review the included articles quality regarding the data collection method.

  Method: A systematic research in the databases Cinahl and Academic Search Elite was used to find the articles. The systematic research lead to 11 articles that was included in this study.

  Result: Children suffering from overweight and their parents wish to get an increased support from the health care through in example individual programs for the entire family. The nurse can use a neutral language and the growth chart in order to make the families observe the overweight of the children. Another good method for the nurse to use is motivational interviewing. Different intervention programs have been produced to support overweight children and their parents and are a good way to highlight the living habits and to make an individual plan for the families. The data collection method is explicitly described in all of the 11 included articles.

  Conclusion: The present literature review shows that overweight children and their families want more support from nurses and healthcare. Nurses need more education to be able to pay attention to the kids and parents on the issue. By developing and strengthening the procedures and tools that have been developed, the nurse may be strengthened in their professional role in efforts to support overweight children and their parents.

 • 18784.
  Öngörur, Seyithan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Yari, Adnan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Nordea Liv och Pension under finanskris2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Nordea Life and Pension during financial crisis

   

  Subject: Business administration, Candidate thesis 15 p.

   

  Authors: Seyithan Öngörur och Adnan Yari

   

  Instructor: Peter Lindberg

   

  Date: 2010-01-13

   

  Key words: Nordea, the financial crisis, advice, marketing, customer relationship

   

  Purpose: The purpose of the study is to provide an understanding of how the financial crisis has affected Nordea Life and Pensions market growth based on market share. We also want to give an understanding of what factors may be responsible for the outcome that it may be helpful in future financial crises.

   

  Method: A qualitative study was the basis for the study, where three interviews were carried out by the respondents from Nordea Life and Pension.

   

  Theory: In this section we have focused on relevant theory and has divided them into different themes, advice, current legislation, marketing, consumption and buying behavior.

   

  Conclusion: The study shows that Nordea Life and Pension had a positive growth during the financial crisis and a number of factors are presented that may be the basis for the outcome.

  Proposal for further research: Since this study was limited to one company it may be intresting to investigate and examine the consuling industry market as a whole affected by the financial crisis.

   

  Contributions: This paper has provided an understanding of how Nordea Life and Pensions affected during a financial crisis, based on market share and the factors that may have been the basis for this.

 • 18785.
  Önnestam, Helena
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Skönlitteratur i undervisningen för andraspråksinlärare2012Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 18786.
  Öqvist, Helena
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  P3 Nyheter – ett program i publikens tjänst?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera hur P3 Nyheter är utformat, utifrån de tre nivåerna public service, radion som medium och programanalys.

   

  Tidigare forskning: Margareta Rönnberg har undersökt public service-nyheter för barn (8-14 år), genom att jämföra Barnjournalen (1978-1979) med Lilla Aktuellt (2007), och menar att eftersom barn är politiska varelser så borde de få ta del av den offentliga diskussionen. Studien rör sig över såväl offentlighetsfrågor och public journalism som ungdomskultur, och fokus ligger på utvecklandet av demokratin genom ett stärkande av medborgarnas makt. Det är ett stort hopp från de barn som tittar på Lilla Aktuellt till P3:s 20-30-åringar, men vad jag vet finns det inget nyhetsprogram som riktar sig till åldersgruppen 14-20 år. Det gör att P3 Nyheter blir nästa steg på vägen. Är det rent av möjligt att P3 Nyheter ska slussa människor vidare till Dagens Eko och "vanliga" Aktuellt när de blir äldre?

   

  Metod och material: Jag gör en explanativ, kvalitativ textanalys för att förklara varför texten ser ut som den gör. Varför använder nyhetsuppläsaren vissa ord och varför valdes dessa nyheter? Analysen är indelad i fyra delar: "public service", "radio", "innehåll" och "form", och efter detta diskuterar jag även hur publiken uppfattas. Mitt material består av tre nyhetssändningar utspridda över tre veckors tid (26 april, 4 maj, 10 maj), egenproducerade "om oss"-texter på P3:s och Sveriges Radios hemsidor samt P3:s programtablå.

   

  Huvudresultat: P3 Nyheter är en paradox eftersom man tar för givet att lyssnarna redan är insatta i vissa händelser, men samtidigt använder man slanguttryck och ett rörigt upplägg för inslagen. Man pratar ibland om seriösa ämnen utan att låta seriös, och virrar bort lyssnarna genom att klippa in intervjusnuttar på konstiga ställen. Vissa inslag har dessutom förenklats och klipps ner för mycket. Redaktionen vill berätta "lyssnarnas historier", och bortser från att det finns olikheter inom denna publik. Detta är ett resultat av en ökad profilering inom public service, nämligen att man i större utsträckning tjänar individen än allmänheten. Det viktiga är dock att man inte slutar med att ge medborgarna information och kunskap, och att man istället för att välja bort nyheter som inte "passar" den tänkta målgruppen försöker hitta en vinkel som skapar intresse och relevans för publiken.

 • 18787.
  Öqvist, Jens
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Jonason, Kristoffer
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Interna processer: Modell för ett effektivt returstålsflöde2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The last decade has created an increasing pressure on companies to decrease their impact on the environment and to increase their effectiveness of recycling the company’s resources, especially for the steel industry. Companies have also started to realize the economic aspects of an effective internal reverse logistics. In the past the value of an effective internal reverse logistic was something that companies tend to underestimate and there are few academic studies done in this area.

   

  The purpose of this essay has been to identify key factors to create an effective in plant storage, transport, sorting and handling of returned steel. From these factors a generalized model for creating an effective return steel flow will be developed. The model will then be adjusted to fit a case company, which in this case is Sandvik Materials Technology (SMT) on Sandvik.

   

  The purpose is answered by detailed studies of the literature in the subject combined with interviews and observations on SMT. Through this the key factors have been identified and a model has been developed. The factors that were seen as most crucial were sorting, tied up capital, transport cost and handling cost. These factors have a strong connection between each other and it is important to strike a balance.

   

  By the investigation carried out on SMT it is clear that sorting is the essential factor on the case company, and have the biggest impact on the effectiveness of the returned steel flow. Without functioning sorting there will be a large increase in the quality defect costs. Another factor that was considered important is the number of storage places, where a decrease in the storage places would reduce the tied up capital.

 • 18788.
  Örnblom, Anna
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electrical Engineering, Mathematics and Science.
  Strategier vid problemlösning i matematik: Lärares arbete med problemlösning i matematik i de lägre årskurserna2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har genomförts för att undersöka om och hur lärare i de lägre årskurserna arbetar med och lär ut problemlösning i matematik. Metoder som använts för att undersöka detta är enkät och intervju. Totalt har 16 lärare svarat på enkäten och 4 lärare har deltagit i en kvalitativ intervju. Resultatet redovisar att alla deltagande lärare arbetar aktivt med problemlösning i matematik. De använder olika arbetssätt, strategier och lösningsstrategier i sitt arbete med att undervisa i problemlösning.

 • 18789.
  Örndahl Lindqvist, Helena
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Knaggård, Therese
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Sjuksköterskestudenters attityder angående att samtala med patienter om deras sexualitet: en enkätstudie2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 18790.
  Örnehag, Andreas
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Hur pedagoger använder ledarskapet för att skapa motivation i klassrummet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Örnehag, A. (2012) Hur pedagogerna använder ledarskapet för att skapa motivation i klassrummet. C-uppsats i Pedagogik, Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi

  Syftet med denna undersökning är att utifrån några grundskollärare och gymnasielärares perspektiv skapa kunskap hur de anser sig skapa motivation i klassrummet bland elever. Detta undersöks både i grupp och på individnivå. Likaså avser uppsatsen att problematisera vilken form av ledarskap/ledarstil som anses skapa goda förutsättningar för att eleverna skall känna motivation i skolarbetet. För att uppfylla syftet med undersökningen har både män och kvinnor som arbetar som lärare i någon form inom både grundskolan och gymnasieskolan, undersökts kring hur de ser på sitt ledarskap/ledarstil. Även hur respondenterna genom sitt ledarskap anser sig kunna skapa motivation hos sina elever. Undersökningen baseras på halvstrukturerade intervjuer med fem pedagoger två kvinnor och tre män som alla är verksamma inom grundskolan och gymnasieskolan. Undersökningens resultat visar att samtliga respondenter använder sig av det situationsanpassade ledarstilen i arbetet med eleverna. Det framkommer vidare att respondenterna använder sig av ett demokratiskt ledarskap i klassrumsarbetet. Respondenterna uttrycker att de använder sig av olika former av strategier för att eleverna ska känna sig delaktiga i sin lärandeprocess. Vidare framkommer det att de tre manliga respondenterna använder sig av en vad som skull kunna kallas skendemokrati. De skapar ett medbestämmande där eleverna ”tror” att det är med och påverkar utformningen av undervisningen och de regler som gäller i klassrummet. De manliga grundskollärarna och gymnasielärarna ger eleven svarsalternativ där eleven får möjlighet att påverka, men att detta inte har någon reell betydelse i relation till respondenternas redan förutbestämda planering.  Utifrån detta har de tre manliga respondenterna en blandning av en demokratisk ledarstil i kombination med en autokratisk ledarstil. En annan faktor som framkommer är att samtliga respondenter använder feedback som det primära ledarskapsverktyget för att skapa motivation bland eleverna.

   

  Nyckelord: Motivation, ledarskap och ledarskapsverktyg

 • 18791.
  Örnehag, Andreas
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Samverkan över professionsgränserna vid samordnad individuell plan: utifrån professionernas upplevelse inom den kommunala skolan, socialtjänsten och vård- och omsorg2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ undersökning om samverkan över professionsgränserna vid samordnad individuell plan mellan olika kommunala verksamheter och professioner. Undersökningens syfte är att undersöka samverkan över professionsgränserna vid samordnad individuell plan (SIP). Mer specifikt avser jag att studera skolan, socialtjänsten och omsorgens upplevelser av svårigheter, möjligheter och utvecklingsmöjligheter vid samverkan över professionsgränserna. Resultatet av undersökningen baseras på kvalitativ data genom halvstrukturerade intervjuer. Det teoretiska ramverket som tillämpats i undersökning baseras på tidigare studier om samverkan samt socialkonstruktivistisk teori vilket använts som en övergripande teori för att analysera det empiriska materialet. Frågeställningarna som kopplas till undersökningen är följande: Hur beskrivs samverkan mellan de olika professionerna vid SIP? Vilka faktorer påverkar samverkan på ett positivt sätt respektive negativt vid samverkan över professionsgränserna? Hur kan samverkan över professionsgränserna vid SIP utvecklas för att motsvara de olika professionerna/verksamheternas förväntningar?

  Slutsatserna av undersökningen är att samverkan ses som ett viktigt instrument för samordna insatserna kring den enskilde individen och att denne ej ska hamna mellan stolarna. I realiteten framgår att det finns olika hinder som påverkar samverkan negativt och som överensstämmer med tidigare studier om samverkan. Ett antal hinder och dilemman för samverkan har identifierats i undersökningen såsom hierarkiska strukturer, feedback, beslutsmandat med mera.

 • 18792.
  Örnehag, Andreas
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Wikström, Annika
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  "Jag Liksom står väl på mig": - en studie om sex personer med funktionsnedsättningar och deras upplevelser av bemötande i kontakten med handläggaren inom den offentliga sektorn.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Treatment is both about the actual encounter and how individuals interact as well as the behaviour among the counterparts. Previous research shows that a person’s experience of how he/she is being treated is formed by conditions created by external factors, in literature known as the general view on treatment. The purpose of the study is to show how people with a physical disability experience the treatment from their Social Security Agency administrators. We have compared the empirical material with theories on treatment and power and analysed how this affect the interaction between the administrator and the disabled person. We have used qualitative interviews to collect the empirical material; in all we have conducted six semi-structural interviews. The result shows that the clients have experienced both positive and negative aspects of treatment, with emphasis on feelings of positive reception. The respondents have pointed out different strategies in order to take control of their own situation. Despite this, the Social Security Agency aadministrators always has the final say, i.e. the executive power. All respondents stress that the administrator must be a good listener, able to motivate them as well as humble during their encounter.

   

  Key words: street-level bureaucrat, disability, treatment and public sector

   

  Nyckelord: gräsrotsbyråkrat, funktionsnedsättning, bemötande, offentlig sektor

 • 18793.
  Örnevik, Julia
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Hansson, Sara
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Barns inflytande – ord eller handling: En studie om fem Reggio Emiliainspirerade pedagogers ageranden i samlingen2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Demokrati är något som genomsyrar läroplan för förskolan (Lpfö 98) och barns inflytande är en betydelsefull del i detta. Reggio Emilias pedagogiska filosofi, som vilar på ett tydligt demokratiskt förhållningssätt där barns inflytande är en väsentlig del, har inspirerat den svenska förskolans läroplan (Lpfö 98) som är aktuell idag. I utbildningsinspektioner gjorda år 2005-2006 i olika kommuner i Sverige framkommer att det finns brister i arbetet med barns inflytande. Syftet med denna studie är att undersöka hur Reggio Emiliainspirerade pedagoger i förskolan arbetar med barnens inflytande i samlingen och om detta ger barnen utrymme till inflytande. Utifrån syftet har dessa frågor ställts: Vilken innebörd har begreppet ”barns inflytande” för de deltagande pedagogerna som arbetar Reggio Emiliainspirerat? Hur inverkar Reggio Emiliainspirationen på pedagogernas sätt att uttrycka sig om barns inflytande? Hur omsätter pedagogerna begreppet ”inflytande” praktiskt i samlingen? Hur tar pedagogerna tillvara på alla barns uttryck och intressen i samlingen? Genom semi-strukturerade intervjuer och ostrukturerade observationer har fem Reggio Emiliainspirerade pedagoger på två förskoleavdelningar studerats. Ett sociokulturellt perspektiv har lagts på studien efter inspiration av Säljö (2000). I bakgrundsavsnittet beskrivs uppkomsten av Reggio Emilias pedagogiska filosofi samt hur de arbetar med detta i staden Reggio Emilia. Utifrån olika forskares studier belyses varför barn har rätt till inflytande, positiva konsekvenser av inflytande, hur pedagogernas ageranden både kan gynna och hindra barns möjligheter till inflytande. Bakgrunden behandlar även betydelsen av att pedagoger intar ett barnperspektiv för att göra inflytandet möjligt. Resultatet utifrån intervjuerna visar att pedagogernas sätt att uttrycka sig om barns inflytande har influerats av att de arbetar Reggio Emiliainspirerat och att de, i högre grad än tidigare, anser sig låta barnen vara med och påverka innehållet i verksamheten. Resultatet utifrån observationerna visar att samtliga aktiviteter i samlingarna på förskolavdelningarna är mer eller mindre styrda av pedagogerna och barnens inflytande är beroende av hur pass styrda aktiviteterna är. Slutsatsen är att de Reggio Emiliainspirerade pedagoger som studerats arbetar med barns inflytande genom att de låter barnen vara med och påverka vissa aktiviteter samt att de i några aktiviteter ger barnen alternativ att välja mellan. I relation till hur begreppet inflytande i denna studie definierats konstateras att barnens inflytande är mycket begränsat.

 • 18794.
  Örtenvik, Mikael
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Forsström, Ann
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Risk och osäkerhetsfaktorer i årsredovisningen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Risk and uncertainties in annual report

   

  Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration

   

  Author: Ann Forsström and Mikael Örtenvik

   

  Supervisor: Fredrik Hartwig

   

  Date: 2012– April

   

  Aim: The aim of our study is to investigate the voluntary reporting of risks and uncertainties in the financial statements.

   

  Method: We used an abductive approach and perform a qualitative as well as quantitative content analysis of selected company´s annual reports. We test five different hypothesis

  by multiple regression analysis. Our collected data is presented both in tabular and textual form.

   

  Result & Conclusions: The survey shows that there is an significance in hypothesis 5: there is a correlation between a company's gearing and the number of reported risks and uncertainties. Other hypotheses have no significance and hence rejected. In evaluating the companies' annual survey, we find that there are significant differences in the reporting of risks and uncertainties among the surveyed companies.

   

  Suggestions for future research: It would be interesting to compare the companies working in the same type of sale for example. services in IT and where to do a deeper analysis of the types of risks companies are exposed to and how they handle them, a qualitative study with interviews.

   

  Contribution of the thesis: The essay may, by stakeholders in the business industry, seen as an enlightenment on how well companies are applying the rules on risk and uncertainties.

   

  Key words: Risk, uncertainties, ÅRL, IAS, annual report.

 • 18795.
  Örvander, Angelica
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Yrkesrollerna i arbetslaget: Lärares och fritidspedagogers syn på hur det fungerar i arbetslaget2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en tydligare bild av hur det är att arbeta i arbetslag med olika yrkesroller. Studien ger en översikt av lärares och fritidspedagogers historia samt om deras yrken, samarbete, arbetslag och tidigare forskning på området. Jag valde att genomföra kvalitativa intervjuer och observationer. Jag intervjuade åtta pedagoger varav tre var fritidspedagoger och fem var lärare, från tre olika skolor samt genomförde tre arbetslagsobservationer, en observation per skola. Mitt resultat visar att det inte är någon större skillnad mellan lärares och fritidspedagogers yrkesroller i arbetslaget. Respondenterna upplever att det är individen i sig som kan ha problem med en annan individ, inte att skillnaden mellan en lärare och en fritidspedagog är så stor att det uppstår konflikter mellan yrkesrollerna. Däremot kan det finnas underliggande hierarkiska mönster. För att undersöka detta krävs ytterligare forskning. 

 • 18796.
  Öst, My
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Strandberg, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Implementering av CRM: Utifrån ett värdeskapande perspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel: Implementering av CRM utifrån ett värdeskapande perspektiv

   

  Nivå: Examensarbete för kandidatexamen i Företagsekonomi med inriktning marknadsföring skriven på Högskolan i Gävle

   

  Författare: Anna Strandberg & My Östh

   

  Handledare: Lars-Johan Åge, Jonas Molin & Jens Eklinder Frick

   

  Datum: Maj, 2014

   

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån ett värdeskapande perspektiv skapa förståelse för hur företag implementerar CRM.

   

  Metod: Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer och som en följd av detta är denna studie av en kvalitativ karaktär. Våra respondenter arbetar på företag som jobbar med CRM. Insamlad data är analyserad med analysmetoden Well Grounded Theory.

   

  Resultat & slutsats: Vid ett värdeskapande perspektiv arbetar företagen med ett kundfokus samt en ständigt vilja att skapa förståelse för sina kunder. Studien visar att företagen poängterar vikten av att lära känna sina kunder och få dem att bli lojala, som ett sätt att skapa värde. Ledningen bör involveras och agera föredömligt vid implementeringen av CRM och på så sätt skapa goda förutsättningar.

   

  Förslag till vidare forskning: Något som varit återkommande under studiens gång från respondenterna har varit engagemang och acceptans vid implementeringen av CRM. Detta är något vi skulle tycka vara intressant att gå vidare med i fortsatt forskning kring implementeringen av CRM.

   

  Uppsatsens bidrag: Uppsatsen bidrar till en förståelse för implementeringen av CRM utifrån ett värdeskapande perspektiv. Vi presenterar en modell som visar hur företag kan skapa goda förutsättningar för implementeringen av CRM genom att ha ett värdeskapande perspektiv.

   

  Nyckelord: CRM, implementering av CRM, värdeskapande, kundvärde, leverera och extrahera värde, värdeutbyte.

   

 • 18797.
  Östansjö, Patrik
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Utveckling av nytt Radiofarmakaregister i Java2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Avdelningen Nuklearmedicin på Gävle sjukhus har problem med att deras befintliga ”Radiofarmakaregister” inte fungerar på Windows 7, som de håller på att uppgradera till. Därför har Gävle sjukhus utlyst ett examensarbete med syftet att lösa problemet med att programmet inte fungerar på Windows 7. Det här projektet gick ut på att utveckla ett nytt program från grunden med de krav sjukhuset ställde. Det nya programmet utvecklades i programmeringsspråket Java. Vid projektets slut uppfylldes de krav som ställdes på projektet

 • 18798.
  Östberg, Catrine
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Häggstöm, Anna
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Ungdomars kostvanor i årskurs 9: - En beskrivande och jämförande studie mellan två kommuner samtmellan flickor och pojkar i Sverige2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to describe food habits among adolescents in the ninthgrade in a big community in the middle of Sweden and a small community in thesouth of Norrland. The aim was also to analyze differences in food habits betweenthe two communities and between girls and boys in the two schools. The studywas carried out in 2009 as an empirical quantitative study with a descriptive andcomparative design. It was 64 adolescents, 33 girls and 31 boys who participatedin the study. They were responding to a questionnaire that was distributed andcollected by the authors. The results of the study showed that over half of theresponded adolescents had breakfast every day and that barely half of the schooladolescents had school lunches every day. The adolescents from the smallercommunity had more often breakfast every day than the adolescents from thebigger community. The adolescents from the school in the bigger community hadlunch more days in the week than the adolescents from the school in the smallercommunity. There was no significant difference between boys and girls breakfasthabits but more girls than boys had school lunch every day.

 • 18799.
  Östberg, Evelina
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Krummeltåget: ett designprojekt om hur man kan arbeta praktiskt med genus i förskolan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Redan i förskoleåldern lär sig barn att anpassa sitt beteende till de könsroller som de blivit tilldelade av samhället. Enligt Anette Hellman (Kan Batman vara rosa? Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola, 2010) finns det tydligt mönster för hur barn agerar och förväntas agera. Jällhage och Dilen (2013) rapporterar om att attityder hos ungdomar kan förändras vid ett aktivt genusarbete i skolan där elever tränas i att tänka normkritiskt. Om detta arbete introduceras redan i förskoleåldern finns möjlighet att attityder till normer kan förändras och att framtida samhällsmedborgare kan komma att ha större tolerans och acceptans för det normavvikande.

  En viktig aspekt för att få ett tolerant samhällsklimat är att barn möts med intresse och respekt. De bör uppmärksammas för sin person och känna sig trygga i de identiteter de skapar sig/finner. Det kan ibland krävas hjälp från vuxna till barnen med att tänka normkritiskt, detta arbete undersöker hur man kan gå till väga för att ge barn stöttning i sina funderingar kring livet.

  Detta projekt har lett till ett metodmaterial med tillhörande interaktiv aktivitetsmatta där barn får möjlighet att utforska, fundera och diskutera utifrån sin syn på världen. Aktivitetsmattan med handledning riktar sig till barn övre förskoleåldern och deras pedagoger.

 • 18800.
  Östberg, Patrik
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Bungebråket: Analys av intresseavvägningar i tvisten om kalkbrytning på Bunge Ducker 1:642017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konflikten kring kalkbrytning på Bunge Ducker 1:64 har pågått i över 10 år och är ännu inte avgjord när detta examensarbete skrivs. Det geografiska område som berörs går även under benämningen Ojnare eller Ojnareskogen. Två riksintressen står emot varandra; värnandet om naturen och de värden som finns i den brytbara kalken. För domstolarna Miljödomstolen respektive Miljööverdomstolen blev tvisterna en övning i intresseavvägning. I uppsatsen analyseras hur avvägningen genomfördes i två domar som kom till motsatta domslut. Miljödomstolen avslog i en dom från 2009 Nordkalks begäran om tillstånd för kalkbrytning, domen överklagades och Miljööverdomstolen gav i en dom 2010 tillåtlighet. I uppsatsen analyseras även en del av de intresseavvägningar som olika sakägare gjort med speciellt fokus på de sakägare vars intresse inte är givet i och med den verksamhet man bedriver eller sektorsansvar, framförallt länsstyrelsen i Gotlands län och region Gotland. För att fördjupa analysen av länsstyrelsens och regionens beslutsprocess har semistrukturerade intervjuer genomförts med tjänstemän på respektive myndighet. Regeringen fattade i 2015 beslut att under pågående rättsprocesser göra Ojnare till Natura 2000-område. Detta beslut kommer också att analyseras i uppsatsen. I analysen av intresseavvägningarna kommer aggregationsträd och nyttodifferenser att användas så långt det bidrar till förståelse av skeendet.

373374375376377378 18751 - 18800 of 18886
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf