hig.sePublications
Change search
Refine search result
377378379380381382 18951 - 19000 of 19070
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 18951.
  Öhrn, Markus
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences.
  Implementation av ett Content Management System2006Student paper second term, 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under de senaste åren har webbplatser blivit allt mer komplexa och informationen som ska visas och hanteras allt större. För att underlätta hantering och administration av dessa system har många CMS-system vuxit fram. Dessa system kan skilja sig mycket beträffande pris och funktionalitet, allt från mindre open source system till stora komplexa kommersiellt drivna system. Detta arbete bygger på att skräddarsy ett CMS-system för administration och hantering av innehåll på diverse artist sidor, som hanteras av ett medieföretag. Systemet använder tekniker som JavaScript, PHP, MySQL som grund för dess uppbyggnad. Resultatet av detta arbete blev ett CMS-system där användaren genom att logga in på systemet, enkelt kan hantera och uppdatera bilder, nyheter, textstrukturer, skicka och hantera nyhetsbrev etc.

 • 18952.
  Öhrn, Sandra
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Steinmark, Heidie
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Mjuk massage för personer med demens: personal och patienters perspektiv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim with the literature study was to describe how persons with dementia and health care workers in the geriatric care experiences soft massage and to describe the derived effects for persons with dementia. Scientific articles were sampled from the databases: Medline (Pub Med), Cinahl and Psyc INFO. The main results of the study are presented in three parts: how persons with dementia experiences soft massage, health care workers experiences of giving soft massage and the health care workers descriptions on derived effects on persons with dementia. The results showed that persons with dementia experienced a positive reaction to soft massage and the health care workers did no longer feel helpless in their care service towards persons with dementia. The studies showed that soft massage decreased agitation, wandering, pain and sleeplessness. Not all persons with dementia was receptive to soft massage, therefore an ethical awareness was required by the health care workers.

 • 18953.
  Öhrn, Tobias
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Quartzene i betong: Hur påverkas hållfastheten?2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete undersöker hur Quartzene® som tillsatsmaterial påverkar hållfastheten hos betong. Arbetet sker i samarbete med företaget Svenska Aerogel AB som också äger patent på Quartzene®. Ämnet har vissa likheter med andra tillsatsmaterial som används i Sverige. Quartzene® har dock ett kartlagt innehåll vilket är en fördel jämfört med de andra tillsatsmaterialen som måste analyseras innan användning.

  Syftet är att prova hur Quartzene® i olika doser och diverse sammansättningar påverkar hållfastheten hos betong. Litteraturstudier har legat till grund för de praktiska provningarna och analyserna av givna resultat. Arbetet gjordes i ett byggtekniskt laboratorium med utrustning för böjdrag- och tryckhållfasthetstester, våg, elektriskt skjutmått mm. Prover gjordes på 7 och 28 dygn gamla betongprismor. Resultatet som presenteras och analyseras i rapporten visar på att Quartzene® förändrar hållfastheten. Att byta ut en del av cementen mot Quartzene® har ingen positiv inverkan på varken 7 dygn eller 28 dygnshållfastheten. Oklart hur det skulle se ut efter längre tid t ex ett år.

  Quartzene® blandades i som pasta i vissa betongrecept och som pulver i andra.

  Konsistensen på betongen blev torrare när Quartzene®pasta blandades i. Trots att pastan innehåller 85 % vatten blev alltså blandningen fast. Den blev dessutom än mer fast efter bara några minuter eftersom pastan stelnar av sig själv. Vattnet i pastan tycktes inte vilja bidra med lägre viskositet. När Quartzene® i pulverform blandades i, blev betongmassan däremot mycket lätt att arbeta med. Det går att dra slutsatser att Quartzene® i pulverform är bättre för hållfastheten än vad Quartzene®pasta är. Den ger ungefär 5 MPa högre tryckhållfasthet. Om 5 MPa skulle adderas till resultaten för betongen som blandades med Quartzene®pasta skulle den ge högre hållfasthet än den som betong var utan Quartzene®.

  I de recepten med mycket Quartzene® var det en mer positiv utveckling mellan 7 och 28 dygn. Därför hade varit mycket intressant att se hur det skulle ha sett ut efter 90 och 365 dagar.

 • 18954.
  Öhström, Erika
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Hedlund, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Samling - En del av förskolans vardag: En undersökning om samlingens syfte och ledarrollens betydelse2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att ta reda pedagogers och barns inställning till samling samt hur de resonerar kring samlingens innehåll.

  Undersökningen genomfördes med hjälp av ostrukturerade enkäter samt observationer av samling på förskolan. Vi utförde även intervjuer av barn för att få en övergripande bild på området. Resultatet visade att förskollärare anser att samlingen är en betydelsefull aktivitet som bör leda till att läroplanens mål uppfylls, genom att förskollärarna försöker förhålla sig till en pedagogisk tanke. I resultatet synliggörs även likheter med tidigare forskning och litteratur.  

 • 18955.
  Öijerholm, Alexandra
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Jansson, Emma
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Får jag använda lärplattan?: En studie i förskolans verksamhet2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to highlight some aspects of the increased usage of tablets in preschool environments by answering the questions: what does the tablet become in the preschool environment, how much freedom does the children have over its usage.

  To answer these questions a series of observations were made at two different preschools. The observations were then complemented by interviews with teachers at the same preschools.

  This qualitative study focuses on some of the didactic questions regarding the tablets, based on a theoretical framework that is within the design-oriented perspective; which addresses the children's’ autonomy, the institutional framework and affordance.

  Our conclusion is that the tablet’s introduction in the preschool has helped the teachers in numerous parts of their documentation, but we can also see that the children's opportunities to make choices regarding the tablet are more limited than with any other resource on the preschool. In our results we also see that when the children get access to the tablet they receive a learning experience, which among other things, strengthens their language skills and their social interaction with each other.

 • 18956.
  Öijvall Karlsson, Henrik
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Madjari, Nelli
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Religious studies.
  Den starka kvinnan i The Elder Scrolls V: Skyrim: En kvalitativ innehållsanalys av spelet i förhållande till aktuell forskning om den fornnordiska kvinnan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie ämnar undersöka bilden av den starka kvinnan som finns i spelet The Elder Scrolls V: Skyrim, stämmer överens med hur nuvarande forskning ser på förekomsten av den starka kvinnan i fornnordisk tid och mytologi. När det gäller avgränsningar valde vi att i spelet enbart studera kvinnor av rasen Nord. Metoden som applicerades var kvalitativ innehållsanalys som användes av Philipp Mayring, som kombinerades med en förenklad variant av grundad teori, baserad på Barney Glasers version. Material som användes var litteratur om fornnordiska samhällen och fornnordisk mytologi, samt som huvudsakligt studieobjekt, The Elder Scrolls V: Skyrim. I resultatet redogörs för utvalda gudinnor inom fornnordisk mytologi, hur kvinnors liv såg ut på fornnordisk tid och hur kvinnor framställs i spelet Skyrim. I analysen och diskussionen jämförs dessa och slutsatsen är att den starka kvinnan fanns i både fornnordiska samhällen och spelet men att de representerades i viss mån på olika vis. Dessa var exempelvis att kvinnan i spelet kunde ha titeln som jarl, vilket skiljde sig mot verkligheten enligt vår undersökning, jämfört med de likheter vi kunnat påvisa, där till exempel prästinna var ett ämbete för kvinnor i både spelet och under fornnordisk tid.

 • 18957.
  Öjlert, Walborg
  et al.
  Högskolan i Gävle-Sandviken.
  Lindblom, Bengt-Åke
  Högskolan i Gävle-Sandviken.
  Olika vägar för kulturutbudet till barn och ungdom i förskola, grundskola och fritidshem. Delrapport 2, Vilka typer av material förekommer i förskolan ?1981Report (Other academic)
 • 18958.
  Ökvist, Lars
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Lundin, Joakim
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Hinder och konflikter: en fallstudie om ett förändringsarbete på Akademiska sjukhuset2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel:

  Hinder och konflikter – En fallstudie om ett förändringsarbete på Akademiska sjukhuset.

  Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi

  Författare: Joakim Lundin, Lars Ökvist

  Handledare: Tomas Källqvist

  Datum: 2011 – maj

  Syfte: Uppsatsen har sitt syfte i att kartlägga hinder och konflikter i en organisationsförändring hos Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Ambitionen är att försöka identifiera motsättningar som påverkar fortlöpandet av förändringen.

  Metod: I studien har vi med hjälp av utvecklingsenheten på sjukhuset fått fram ett undersökningsområde som lämpar sig för arbetets syfte. Därefter har vi fördjupat oss i det utvalda området genom personliga intervjuer. Således har vi genom arbetets gång använt oss utav den kvalitativa metoden. I arbetets teorikapitel har vi utgått från teorier inom området för hinder och konflikter. Vi har genom utvalda teori skapat frågor till intervjupersonerna och har därigenom utformat arbetets empirikapitel.

  Resultat & slutsats: Vi kom fram till att påtryckande medel i form av tydliga direktiv krävs för att medarbetarna ska engageras. Avdelningschefen finner svårigheter i att applicera sin personalinriktade ledarstil på medarbetarna. Medarbetarna var omedvetna om innebörden kring det nya arbetssättet och kände därmed en oro kring fortlöpandet av implementeringen. Vi har även identifierat att kontinuitet och den knapphändiga informationen mellan personal och avdelningschef som ett problemområde.

  Förslag till fortsattforskning: Utöka forskningsområdet genom att ändraavgränsningarna. Att istället för att begränsa sig till en avdelning utforska ett flertal för att finna fler påverkande aspekter. Vidare kan man studera informationen på den högsta nivå i hierarkin, för att senare fördjupa sig i ledningens beslut och tillvägagångssätt vid ett förändringsarbete. Ännu en aspekt kan vara att fördjupa sig i kommunikation mellan medarbetarna, d.v.s. undersöka om det horisontella informationsflödet har en lika betydande roll som det vertikala.

  Uppsatsens bidrag: Uppsatsen är tänkt att uppmärksamma den undersökta avdelningen på vilka hinder och konflikter som gör att fortskridandet av förändringsprocessen har avstannat. Vi har som förhoppning att de kommer att ta tillvara på framförda problemområden och att avdelningen kan genom detta påbörja sin utveckling mot det nya arbetssättet.

  Nyckelord:

  Förändringsarbete, Hinder, Konflikter, Kommunikation, Ledarskap.

 • 18959.
  Ölander, Jonas
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Löfqvist, Andreas
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Utveckling av stödverktyg för livsmedels- & miljöinspektörer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Gävle kommuns miljö- och livsmedelsinspektörer utför inspektioner hos ca 660 företag och organisationer inom Gävle kommun. Information om organisationer och inspektioner hanteras av ett ärendehanteringssystem. Detta ärendehanteringssystem är inte anpassat för sättet inspektörerna arbetar, vilket gör att de tvingas komplettera viss funktionalitet med ett Exceldokument. Detta Exceldokument löser vissa problem men fungerar inte bra. Detta arbetes syfte och mål är att utveckla en grund till en webbapplikation, i beta-stadiet, vilket ska kunna ersätta det Exceldokument inspektörerna arbetar med och effektivisera deras arbete genom att göra den verksamhetsanpassad. Arbetet resulterade i en webbapplikation vilket effektiviserar inspektörernas arbetssätt. Webbapplikationen är utformad med responsivt gränssnitt. Omdömet av webbapplikationen var positivt och visade på ett förbättrat arbetssätt.

 • 18960.
  ölander, kristian
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Industrial design.
  Produktutveckling för catch and release fiske: Ett redskap som underlättar landning av fisk2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
 • 18961.
  Ölund, Charlotta
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Att vara prövad men inte uppgiven - konsten att leva med bensår2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva hur patienter med bensår upplever sin vardag ur ett fysiskt, känslomässigt, och socialt perspektiv. Studien hade en beskrivande design med kvalitativ ansats. Tio patienter med bensår från tre hälsocentraler intervjuades och materialet bearbetades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet redovisades utifrån temat: Att vara prövad men inte uppgiven som bildades av tre kategorier: Sårets kondition, Komplikationer till att leva med bensår samt Anpassning till att leva med bensår. Temat beskrev att patienter med bensår hade många svårigheter men att de, samtidigt, på olika sätt, tog itu med dessa svårigheter för att kunna leva ett så bra liv som möjligt. Sårets kondition hade stor betydelse för patientens upplevelse av smärta. Många patienter var otillräckligt smärtlindrade och hade ont både dag och natt. Andra besvär var lukt och läckage från såret. Komplikationer till att leva med bensår innebar känslomässiga påfrestningar så som nedstämdhet, ilska och oro. Fysiska svårigheter bestod i att inte orka gå längre sträckor. Praktiska besvär innefattade att behöva hjälp med vardagliga sysslor. Många patienter hade svårt att upprätthålla sina sociala kontakter. Patienternas anpassning till att leva med bensår var stor och de använde sig av både praktiska och känslomässiga copingstrategier.

 • 18962.
  Öman Gräll, Åsa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Barns erfarenheter vid venös blodprovstagning: En kvalitativ intervjustudie med fyra barn,8-10 år2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 18963.
  Öman, Magnus
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Javidi, Hamid
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Internrevisionens betydelse idag och imorgon2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   Problem: This papers problem is built on the internal audit position today, the significance for the companies in Sweden and the future.

   Purpose: The purpose of this paper, with help from information from the respondents, and literature, are to find interesting aspects, like similarity, differences - of the significance of internal audit today and in the future

   Method: We have chosen a qualitative method for our studies. The qualitative method regards interviews with four Swedish companies. We have in this paper tried to map the internal audit future development and significance within Swedish companies. This illustration is based by factors like the internal revisions development, previous science about internal audit, organization of internal audit, different incentive that influence the internal audit and the communication channels between internal and external audit and the board.

   Theory: The Swedish codes for the board rule are a regulation that is similar to the American model Sarbanes Oxley Act (SOX) that developed after the scandals and liquidations in USA. This regulation was applied in 2005 for the Swedish noted companies in Sweden whose purpose is to create credit value for the companies. The Swedish code has brought high costs for big companies in Sweden, as a result of new departments for internal audit. The function for this has been criticized and has had a lot of praise. The criticism is often based on the high costs and that it takes large resources for the companies to meet the demands from the law, and that the function is too bureaucratic, but in the same time many consider it to create a better internal control for the board. You can also easier see and prevent risks with the help of internal audit.

   Result: We have in our paper discovered that internal audit is an important control function within Swedish companies, when it comes to prevent risk and to create more value actions. We can establish that internal audit is in need of higher education, mostly because internal auditors lack skills and this can contribute to higher costs for the companies because they have to employ external auditors. We consider that it takes more international regulation around internal audit, because many Swedish companies act far more on the global market. We believe that internal audit will have much more significance within smaller companies; this because the small company has began to discover the advantage with this function

 • 18964.
  Öman, Magnus
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Kader, Kaniaw
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics.
  Vad är det mäklarna på Fastighetsbyrån blir motiverade av?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Denna uppsats handlar om vad som motiverar mäklarna på Fastighetsbyrån i Gävle att arbeta. Vi har avgränsat oss till enbart Fastighetsbyrån i Gävle eftersom ämnet vi ska belysa kan bli mycket mer intressant när man jämför arbetare som arbetar på samma arbetsplats.

  Metod: Vi har valt att tillämpa besökintervjuer då vi får en tvåvägskommunikation, genom detta sätt får vi mer uttömmande svar. Vi har även valt inriktningen hermeneutik och deduktion då dessa typer av metod ger oss utrymme för olika tolkningar och ger oss möjligheten att göra en logisk analys och slutsats. Vi har intervjuat sex stycken mäklare på Fastighetsbyrån i Gävle för att få reda på vad som motiverar dem att arbeta.

  Resultat & slutsats: De teorier vi har använt oss av är utvecklade av respekterade och erkända forskare som byggt sina teorier främst på att individen ifråga bör ha de viktigaste behoven tillfredställda. Först då dessa behov är tillfredställda kan motivationen framträda. Vi kom fram till att mäklarna på Fastighetsbyrån i Gävle har en hög motivation.

  Förslag till fortsattforskning: Vi använde oss av flera teorier i denna uppsats och vi rekommenderar att i en fortsatt studie inom detta ämne bara koncentrera sig på en teori.

  Uppsatsens bidrag: Att vi fått upp ögonen vad motivation kan göra för att känna sig väl till mot i arbetslivet.

 • 18965.
  Öman, Maria
  et al.
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för datavetenskap.
  Jonsson, Torsten
  University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, Ämnesavdelningen för datavetenskap.
  Om ett pedagogiskt arbete på en högskoleavdelning2004In: Kunskap och lärande i den högre utbildningen: lärarreflexioner från praktiken / [ed] Sara Dahlström och Göran Fransson, Gävle: Högskolan i Gävle , 2004, p. 39-52Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 18966.
  Öman-Olsson, Linn
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Gunnarsson, Anneli
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskans stöd till en hälsosam förändring för överviktiga barn och deras familjer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this literature review was to describe how the nurse can support overweight children and their families and to describe what support these children and their families request from the nurse in order to make a healthy change. Furthermore the intent is to review the included articles quality regarding the data collection method.

  Method: A systematic research in the databases Cinahl and Academic Search Elite was used to find the articles. The systematic research lead to 11 articles that was included in this study.

  Result: Children suffering from overweight and their parents wish to get an increased support from the health care through in example individual programs for the entire family. The nurse can use a neutral language and the growth chart in order to make the families observe the overweight of the children. Another good method for the nurse to use is motivational interviewing. Different intervention programs have been produced to support overweight children and their parents and are a good way to highlight the living habits and to make an individual plan for the families. The data collection method is explicitly described in all of the 11 included articles.

  Conclusion: The present literature review shows that overweight children and their families want more support from nurses and healthcare. Nurses need more education to be able to pay attention to the kids and parents on the issue. By developing and strengthening the procedures and tools that have been developed, the nurse may be strengthened in their professional role in efforts to support overweight children and their parents.

 • 18967.
  Öngörur, Seyithan
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Yari, Adnan
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Nordea Liv och Pension under finanskris2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Nordea Life and Pension during financial crisis

   

  Subject: Business administration, Candidate thesis 15 p.

   

  Authors: Seyithan Öngörur och Adnan Yari

   

  Instructor: Peter Lindberg

   

  Date: 2010-01-13

   

  Key words: Nordea, the financial crisis, advice, marketing, customer relationship

   

  Purpose: The purpose of the study is to provide an understanding of how the financial crisis has affected Nordea Life and Pensions market growth based on market share. We also want to give an understanding of what factors may be responsible for the outcome that it may be helpful in future financial crises.

   

  Method: A qualitative study was the basis for the study, where three interviews were carried out by the respondents from Nordea Life and Pension.

   

  Theory: In this section we have focused on relevant theory and has divided them into different themes, advice, current legislation, marketing, consumption and buying behavior.

   

  Conclusion: The study shows that Nordea Life and Pension had a positive growth during the financial crisis and a number of factors are presented that may be the basis for the outcome.

  Proposal for further research: Since this study was limited to one company it may be intresting to investigate and examine the consuling industry market as a whole affected by the financial crisis.

   

  Contributions: This paper has provided an understanding of how Nordea Life and Pensions affected during a financial crisis, based on market share and the factors that may have been the basis for this.

 • 18968.
  Önnestam, Helena
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Skönlitteratur i undervisningen för andraspråksinlärare2012Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 18969.
  Öqvist, Helena
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  P3 Nyheter – ett program i publikens tjänst?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera hur P3 Nyheter är utformat, utifrån de tre nivåerna public service, radion som medium och programanalys.

   

  Tidigare forskning: Margareta Rönnberg har undersökt public service-nyheter för barn (8-14 år), genom att jämföra Barnjournalen (1978-1979) med Lilla Aktuellt (2007), och menar att eftersom barn är politiska varelser så borde de få ta del av den offentliga diskussionen. Studien rör sig över såväl offentlighetsfrågor och public journalism som ungdomskultur, och fokus ligger på utvecklandet av demokratin genom ett stärkande av medborgarnas makt. Det är ett stort hopp från de barn som tittar på Lilla Aktuellt till P3:s 20-30-åringar, men vad jag vet finns det inget nyhetsprogram som riktar sig till åldersgruppen 14-20 år. Det gör att P3 Nyheter blir nästa steg på vägen. Är det rent av möjligt att P3 Nyheter ska slussa människor vidare till Dagens Eko och "vanliga" Aktuellt när de blir äldre?

   

  Metod och material: Jag gör en explanativ, kvalitativ textanalys för att förklara varför texten ser ut som den gör. Varför använder nyhetsuppläsaren vissa ord och varför valdes dessa nyheter? Analysen är indelad i fyra delar: "public service", "radio", "innehåll" och "form", och efter detta diskuterar jag även hur publiken uppfattas. Mitt material består av tre nyhetssändningar utspridda över tre veckors tid (26 april, 4 maj, 10 maj), egenproducerade "om oss"-texter på P3:s och Sveriges Radios hemsidor samt P3:s programtablå.

   

  Huvudresultat: P3 Nyheter är en paradox eftersom man tar för givet att lyssnarna redan är insatta i vissa händelser, men samtidigt använder man slanguttryck och ett rörigt upplägg för inslagen. Man pratar ibland om seriösa ämnen utan att låta seriös, och virrar bort lyssnarna genom att klippa in intervjusnuttar på konstiga ställen. Vissa inslag har dessutom förenklats och klipps ner för mycket. Redaktionen vill berätta "lyssnarnas historier", och bortser från att det finns olikheter inom denna publik. Detta är ett resultat av en ökad profilering inom public service, nämligen att man i större utsträckning tjänar individen än allmänheten. Det viktiga är dock att man inte slutar med att ge medborgarna information och kunskap, och att man istället för att välja bort nyheter som inte "passar" den tänkta målgruppen försöker hitta en vinkel som skapar intresse och relevans för publiken.

 • 18970.
  Öqvist, Jens
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Jonason, Kristoffer
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Interna processer: Modell för ett effektivt returstålsflöde2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The last decade has created an increasing pressure on companies to decrease their impact on the environment and to increase their effectiveness of recycling the company’s resources, especially for the steel industry. Companies have also started to realize the economic aspects of an effective internal reverse logistics. In the past the value of an effective internal reverse logistic was something that companies tend to underestimate and there are few academic studies done in this area.

   

  The purpose of this essay has been to identify key factors to create an effective in plant storage, transport, sorting and handling of returned steel. From these factors a generalized model for creating an effective return steel flow will be developed. The model will then be adjusted to fit a case company, which in this case is Sandvik Materials Technology (SMT) on Sandvik.

   

  The purpose is answered by detailed studies of the literature in the subject combined with interviews and observations on SMT. Through this the key factors have been identified and a model has been developed. The factors that were seen as most crucial were sorting, tied up capital, transport cost and handling cost. These factors have a strong connection between each other and it is important to strike a balance.

   

  By the investigation carried out on SMT it is clear that sorting is the essential factor on the case company, and have the biggest impact on the effectiveness of the returned steel flow. Without functioning sorting there will be a large increase in the quality defect costs. Another factor that was considered important is the number of storage places, where a decrease in the storage places would reduce the tied up capital.

 • 18971.
  Örn, Per
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Management, Industrial Design and Mechanical Engineering, Mechanical Engineering.
  Linander, Fredric
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Management, Industrial Design and Mechanical Engineering, Mechanical Engineering.
  Konstruktion av testbänk för karaktärisering2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 18972.
  Örnblom, Anna
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electrical Engineering, Mathematics and Science.
  Strategier vid problemlösning i matematik: Lärares arbete med problemlösning i matematik i de lägre årskurserna2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har genomförts för att undersöka om och hur lärare i de lägre årskurserna arbetar med och lär ut problemlösning i matematik. Metoder som använts för att undersöka detta är enkät och intervju. Totalt har 16 lärare svarat på enkäten och 4 lärare har deltagit i en kvalitativ intervju. Resultatet redovisar att alla deltagande lärare arbetar aktivt med problemlösning i matematik. De använder olika arbetssätt, strategier och lösningsstrategier i sitt arbete med att undervisa i problemlösning.

 • 18973.
  Örndahl Lindqvist, Helena
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Knaggård, Therese
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies.
  Sjuksköterskestudenters attityder angående att samtala med patienter om deras sexualitet: en enkätstudie2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 18974.
  Örnehag, Andreas
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Hur pedagoger använder ledarskapet för att skapa motivation i klassrummet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Örnehag, A. (2012) Hur pedagogerna använder ledarskapet för att skapa motivation i klassrummet. C-uppsats i Pedagogik, Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi

  Syftet med denna undersökning är att utifrån några grundskollärare och gymnasielärares perspektiv skapa kunskap hur de anser sig skapa motivation i klassrummet bland elever. Detta undersöks både i grupp och på individnivå. Likaså avser uppsatsen att problematisera vilken form av ledarskap/ledarstil som anses skapa goda förutsättningar för att eleverna skall känna motivation i skolarbetet. För att uppfylla syftet med undersökningen har både män och kvinnor som arbetar som lärare i någon form inom både grundskolan och gymnasieskolan, undersökts kring hur de ser på sitt ledarskap/ledarstil. Även hur respondenterna genom sitt ledarskap anser sig kunna skapa motivation hos sina elever. Undersökningen baseras på halvstrukturerade intervjuer med fem pedagoger två kvinnor och tre män som alla är verksamma inom grundskolan och gymnasieskolan. Undersökningens resultat visar att samtliga respondenter använder sig av det situationsanpassade ledarstilen i arbetet med eleverna. Det framkommer vidare att respondenterna använder sig av ett demokratiskt ledarskap i klassrumsarbetet. Respondenterna uttrycker att de använder sig av olika former av strategier för att eleverna ska känna sig delaktiga i sin lärandeprocess. Vidare framkommer det att de tre manliga respondenterna använder sig av en vad som skull kunna kallas skendemokrati. De skapar ett medbestämmande där eleverna ”tror” att det är med och påverkar utformningen av undervisningen och de regler som gäller i klassrummet. De manliga grundskollärarna och gymnasielärarna ger eleven svarsalternativ där eleven får möjlighet att påverka, men att detta inte har någon reell betydelse i relation till respondenternas redan förutbestämda planering.  Utifrån detta har de tre manliga respondenterna en blandning av en demokratisk ledarstil i kombination med en autokratisk ledarstil. En annan faktor som framkommer är att samtliga respondenter använder feedback som det primära ledarskapsverktyget för att skapa motivation bland eleverna.

   

  Nyckelord: Motivation, ledarskap och ledarskapsverktyg

 • 18975.
  Örnehag, Andreas
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Samverkan över professionsgränserna vid samordnad individuell plan: utifrån professionernas upplevelse inom den kommunala skolan, socialtjänsten och vård- och omsorg2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ undersökning om samverkan över professionsgränserna vid samordnad individuell plan mellan olika kommunala verksamheter och professioner. Undersökningens syfte är att undersöka samverkan över professionsgränserna vid samordnad individuell plan (SIP). Mer specifikt avser jag att studera skolan, socialtjänsten och omsorgens upplevelser av svårigheter, möjligheter och utvecklingsmöjligheter vid samverkan över professionsgränserna. Resultatet av undersökningen baseras på kvalitativ data genom halvstrukturerade intervjuer. Det teoretiska ramverket som tillämpats i undersökning baseras på tidigare studier om samverkan samt socialkonstruktivistisk teori vilket använts som en övergripande teori för att analysera det empiriska materialet. Frågeställningarna som kopplas till undersökningen är följande: Hur beskrivs samverkan mellan de olika professionerna vid SIP? Vilka faktorer påverkar samverkan på ett positivt sätt respektive negativt vid samverkan över professionsgränserna? Hur kan samverkan över professionsgränserna vid SIP utvecklas för att motsvara de olika professionerna/verksamheternas förväntningar?

  Slutsatserna av undersökningen är att samverkan ses som ett viktigt instrument för samordna insatserna kring den enskilde individen och att denne ej ska hamna mellan stolarna. I realiteten framgår att det finns olika hinder som påverkar samverkan negativt och som överensstämmer med tidigare studier om samverkan. Ett antal hinder och dilemman för samverkan har identifierats i undersökningen såsom hierarkiska strukturer, feedback, beslutsmandat med mera.

 • 18976.
  Örnehag, Andreas
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Wikström, Annika
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  "Jag Liksom står väl på mig": - en studie om sex personer med funktionsnedsättningar och deras upplevelser av bemötande i kontakten med handläggaren inom den offentliga sektorn.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Treatment is both about the actual encounter and how individuals interact as well as the behaviour among the counterparts. Previous research shows that a person’s experience of how he/she is being treated is formed by conditions created by external factors, in literature known as the general view on treatment. The purpose of the study is to show how people with a physical disability experience the treatment from their Social Security Agency administrators. We have compared the empirical material with theories on treatment and power and analysed how this affect the interaction between the administrator and the disabled person. We have used qualitative interviews to collect the empirical material; in all we have conducted six semi-structural interviews. The result shows that the clients have experienced both positive and negative aspects of treatment, with emphasis on feelings of positive reception. The respondents have pointed out different strategies in order to take control of their own situation. Despite this, the Social Security Agency aadministrators always has the final say, i.e. the executive power. All respondents stress that the administrator must be a good listener, able to motivate them as well as humble during their encounter.

   

  Key words: street-level bureaucrat, disability, treatment and public sector

   

  Nyckelord: gräsrotsbyråkrat, funktionsnedsättning, bemötande, offentlig sektor

 • 18977.
  Örnevik, Julia
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Hansson, Sara
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Barns inflytande – ord eller handling: En studie om fem Reggio Emiliainspirerade pedagogers ageranden i samlingen2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Demokrati är något som genomsyrar läroplan för förskolan (Lpfö 98) och barns inflytande är en betydelsefull del i detta. Reggio Emilias pedagogiska filosofi, som vilar på ett tydligt demokratiskt förhållningssätt där barns inflytande är en väsentlig del, har inspirerat den svenska förskolans läroplan (Lpfö 98) som är aktuell idag. I utbildningsinspektioner gjorda år 2005-2006 i olika kommuner i Sverige framkommer att det finns brister i arbetet med barns inflytande. Syftet med denna studie är att undersöka hur Reggio Emiliainspirerade pedagoger i förskolan arbetar med barnens inflytande i samlingen och om detta ger barnen utrymme till inflytande. Utifrån syftet har dessa frågor ställts: Vilken innebörd har begreppet ”barns inflytande” för de deltagande pedagogerna som arbetar Reggio Emiliainspirerat? Hur inverkar Reggio Emiliainspirationen på pedagogernas sätt att uttrycka sig om barns inflytande? Hur omsätter pedagogerna begreppet ”inflytande” praktiskt i samlingen? Hur tar pedagogerna tillvara på alla barns uttryck och intressen i samlingen? Genom semi-strukturerade intervjuer och ostrukturerade observationer har fem Reggio Emiliainspirerade pedagoger på två förskoleavdelningar studerats. Ett sociokulturellt perspektiv har lagts på studien efter inspiration av Säljö (2000). I bakgrundsavsnittet beskrivs uppkomsten av Reggio Emilias pedagogiska filosofi samt hur de arbetar med detta i staden Reggio Emilia. Utifrån olika forskares studier belyses varför barn har rätt till inflytande, positiva konsekvenser av inflytande, hur pedagogernas ageranden både kan gynna och hindra barns möjligheter till inflytande. Bakgrunden behandlar även betydelsen av att pedagoger intar ett barnperspektiv för att göra inflytandet möjligt. Resultatet utifrån intervjuerna visar att pedagogernas sätt att uttrycka sig om barns inflytande har influerats av att de arbetar Reggio Emiliainspirerat och att de, i högre grad än tidigare, anser sig låta barnen vara med och påverka innehållet i verksamheten. Resultatet utifrån observationerna visar att samtliga aktiviteter i samlingarna på förskolavdelningarna är mer eller mindre styrda av pedagogerna och barnens inflytande är beroende av hur pass styrda aktiviteterna är. Slutsatsen är att de Reggio Emiliainspirerade pedagoger som studerats arbetar med barns inflytande genom att de låter barnen vara med och påverka vissa aktiviteter samt att de i några aktiviteter ger barnen alternativ att välja mellan. I relation till hur begreppet inflytande i denna studie definierats konstateras att barnens inflytande är mycket begränsat.

 • 18978.
  Örtenvik, Mikael
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Forsström, Ann
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Risk och osäkerhetsfaktorer i årsredovisningen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Title: Risk and uncertainties in annual report

   

  Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration

   

  Author: Ann Forsström and Mikael Örtenvik

   

  Supervisor: Fredrik Hartwig

   

  Date: 2012– April

   

  Aim: The aim of our study is to investigate the voluntary reporting of risks and uncertainties in the financial statements.

   

  Method: We used an abductive approach and perform a qualitative as well as quantitative content analysis of selected company´s annual reports. We test five different hypothesis

  by multiple regression analysis. Our collected data is presented both in tabular and textual form.

   

  Result & Conclusions: The survey shows that there is an significance in hypothesis 5: there is a correlation between a company's gearing and the number of reported risks and uncertainties. Other hypotheses have no significance and hence rejected. In evaluating the companies' annual survey, we find that there are significant differences in the reporting of risks and uncertainties among the surveyed companies.

   

  Suggestions for future research: It would be interesting to compare the companies working in the same type of sale for example. services in IT and where to do a deeper analysis of the types of risks companies are exposed to and how they handle them, a qualitative study with interviews.

   

  Contribution of the thesis: The essay may, by stakeholders in the business industry, seen as an enlightenment on how well companies are applying the rules on risk and uncertainties.

   

  Key words: Risk, uncertainties, ÅRL, IAS, annual report.

 • 18979.
  Örvander, Angelica
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Yrkesrollerna i arbetslaget: Lärares och fritidspedagogers syn på hur det fungerar i arbetslaget2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en tydligare bild av hur det är att arbeta i arbetslag med olika yrkesroller. Studien ger en översikt av lärares och fritidspedagogers historia samt om deras yrken, samarbete, arbetslag och tidigare forskning på området. Jag valde att genomföra kvalitativa intervjuer och observationer. Jag intervjuade åtta pedagoger varav tre var fritidspedagoger och fem var lärare, från tre olika skolor samt genomförde tre arbetslagsobservationer, en observation per skola. Mitt resultat visar att det inte är någon större skillnad mellan lärares och fritidspedagogers yrkesroller i arbetslaget. Respondenterna upplever att det är individen i sig som kan ha problem med en annan individ, inte att skillnaden mellan en lärare och en fritidspedagog är så stor att det uppstår konflikter mellan yrkesrollerna. Däremot kan det finnas underliggande hierarkiska mönster. För att undersöka detta krävs ytterligare forskning. 

 • 18980.
  Öst, My
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Strandberg, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Implementering av CRM: Utifrån ett värdeskapande perspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel: Implementering av CRM utifrån ett värdeskapande perspektiv

   

  Nivå: Examensarbete för kandidatexamen i Företagsekonomi med inriktning marknadsföring skriven på Högskolan i Gävle

   

  Författare: Anna Strandberg & My Östh

   

  Handledare: Lars-Johan Åge, Jonas Molin & Jens Eklinder Frick

   

  Datum: Maj, 2014

   

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån ett värdeskapande perspektiv skapa förståelse för hur företag implementerar CRM.

   

  Metod: Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer och som en följd av detta är denna studie av en kvalitativ karaktär. Våra respondenter arbetar på företag som jobbar med CRM. Insamlad data är analyserad med analysmetoden Well Grounded Theory.

   

  Resultat & slutsats: Vid ett värdeskapande perspektiv arbetar företagen med ett kundfokus samt en ständigt vilja att skapa förståelse för sina kunder. Studien visar att företagen poängterar vikten av att lära känna sina kunder och få dem att bli lojala, som ett sätt att skapa värde. Ledningen bör involveras och agera föredömligt vid implementeringen av CRM och på så sätt skapa goda förutsättningar.

   

  Förslag till vidare forskning: Något som varit återkommande under studiens gång från respondenterna har varit engagemang och acceptans vid implementeringen av CRM. Detta är något vi skulle tycka vara intressant att gå vidare med i fortsatt forskning kring implementeringen av CRM.

   

  Uppsatsens bidrag: Uppsatsen bidrar till en förståelse för implementeringen av CRM utifrån ett värdeskapande perspektiv. Vi presenterar en modell som visar hur företag kan skapa goda förutsättningar för implementeringen av CRM genom att ha ett värdeskapande perspektiv.

   

  Nyckelord: CRM, implementering av CRM, värdeskapande, kundvärde, leverera och extrahera värde, värdeutbyte.

   

 • 18981.
  Östansjö, Patrik
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Utveckling av nytt Radiofarmakaregister i Java2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Avdelningen Nuklearmedicin på Gävle sjukhus har problem med att deras befintliga ”Radiofarmakaregister” inte fungerar på Windows 7, som de håller på att uppgradera till. Därför har Gävle sjukhus utlyst ett examensarbete med syftet att lösa problemet med att programmet inte fungerar på Windows 7. Det här projektet gick ut på att utveckla ett nytt program från grunden med de krav sjukhuset ställde. Det nya programmet utvecklades i programmeringsspråket Java. Vid projektets slut uppfylldes de krav som ställdes på projektet

 • 18982.
  Östberg, Catrine
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Häggstöm, Anna
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Ungdomars kostvanor i årskurs 9: - En beskrivande och jämförande studie mellan två kommuner samtmellan flickor och pojkar i Sverige2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to describe food habits among adolescents in the ninthgrade in a big community in the middle of Sweden and a small community in thesouth of Norrland. The aim was also to analyze differences in food habits betweenthe two communities and between girls and boys in the two schools. The studywas carried out in 2009 as an empirical quantitative study with a descriptive andcomparative design. It was 64 adolescents, 33 girls and 31 boys who participatedin the study. They were responding to a questionnaire that was distributed andcollected by the authors. The results of the study showed that over half of theresponded adolescents had breakfast every day and that barely half of the schooladolescents had school lunches every day. The adolescents from the smallercommunity had more often breakfast every day than the adolescents from thebigger community. The adolescents from the school in the bigger community hadlunch more days in the week than the adolescents from the school in the smallercommunity. There was no significant difference between boys and girls breakfasthabits but more girls than boys had school lunch every day.

 • 18983.
  Östberg, Evelina
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Krummeltåget: ett designprojekt om hur man kan arbeta praktiskt med genus i förskolan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Redan i förskoleåldern lär sig barn att anpassa sitt beteende till de könsroller som de blivit tilldelade av samhället. Enligt Anette Hellman (Kan Batman vara rosa? Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola, 2010) finns det tydligt mönster för hur barn agerar och förväntas agera. Jällhage och Dilen (2013) rapporterar om att attityder hos ungdomar kan förändras vid ett aktivt genusarbete i skolan där elever tränas i att tänka normkritiskt. Om detta arbete introduceras redan i förskoleåldern finns möjlighet att attityder till normer kan förändras och att framtida samhällsmedborgare kan komma att ha större tolerans och acceptans för det normavvikande.

  En viktig aspekt för att få ett tolerant samhällsklimat är att barn möts med intresse och respekt. De bör uppmärksammas för sin person och känna sig trygga i de identiteter de skapar sig/finner. Det kan ibland krävas hjälp från vuxna till barnen med att tänka normkritiskt, detta arbete undersöker hur man kan gå till väga för att ge barn stöttning i sina funderingar kring livet.

  Detta projekt har lett till ett metodmaterial med tillhörande interaktiv aktivitetsmatta där barn får möjlighet att utforska, fundera och diskutera utifrån sin syn på världen. Aktivitetsmattan med handledning riktar sig till barn övre förskoleåldern och deras pedagoger.

 • 18984.
  Östberg, Patrik
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Bungebråket: Analys av intresseavvägningar i tvisten om kalkbrytning på Bunge Ducker 1:642017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konflikten kring kalkbrytning på Bunge Ducker 1:64 har pågått i över 10 år och är ännu inte avgjord när detta examensarbete skrivs. Det geografiska område som berörs går även under benämningen Ojnare eller Ojnareskogen. Två riksintressen står emot varandra; värnandet om naturen och de värden som finns i den brytbara kalken. För domstolarna Miljödomstolen respektive Miljööverdomstolen blev tvisterna en övning i intresseavvägning. I uppsatsen analyseras hur avvägningen genomfördes i två domar som kom till motsatta domslut. Miljödomstolen avslog i en dom från 2009 Nordkalks begäran om tillstånd för kalkbrytning, domen överklagades och Miljööverdomstolen gav i en dom 2010 tillåtlighet. I uppsatsen analyseras även en del av de intresseavvägningar som olika sakägare gjort med speciellt fokus på de sakägare vars intresse inte är givet i och med den verksamhet man bedriver eller sektorsansvar, framförallt länsstyrelsen i Gotlands län och region Gotland. För att fördjupa analysen av länsstyrelsens och regionens beslutsprocess har semistrukturerade intervjuer genomförts med tjänstemän på respektive myndighet. Regeringen fattade i 2015 beslut att under pågående rättsprocesser göra Ojnare till Natura 2000-område. Detta beslut kommer också att analyseras i uppsatsen. I analysen av intresseavvägningarna kommer aggregationsträd och nyttodifferenser att användas så långt det bidrar till förståelse av skeendet.

 • 18985.
  Östberg, Rasmus
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management, Computer science.
  Robustness of a neural network used for image classification: The effect of applying distortions on adversarial examples2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Powerful classifiers as neural networks have long been used to recognise images; these images might depict objects like animals, people or plain text. Distorted images affect the neural network's ability to recognise them, they might be distorted or changed due to distortions related to the camera.Camera related distortions, and how they affect the accuracy, have previously been explored. Recently, it has been proven that images can be intentionally made harder to recognise, an effect that last even after they have been photographed.Such images are known as adversarial examples.The purpose of this thesis is to evaluate how well a neural network can recognise adversarial examples which are also distorted. To evaluate the network, the adversarial examples are distorted in different ways and thereafter fed to the neural network.Different kinds of distortions (rotation, blur, contrast and skew) were used to distort the examples. For each type and strength of distortion the network's ability to classify was measured.Here, it is shown that all distortions influenced the neural network's ability to recognise images.It is concluded that the type and strength of a distortion are important factors when classifying distorted adversarial examples, but also that some distortions, rotation and skew, are able to keep their characteristic influence on the accuracy, even if they are influenced by other distortions.

 • 18986.
  Östblom, Jenny
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Materialkostnader i skolans textilslöjdundervisning: Hur lärare upplever prioriteringarna i textilslöjden2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 18987.
  Östblom, John
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering.
  Utredning av Valboåsens grundvattenmagasins förbindelse med Gavleån: En analys av halten löst syre genom mätningar2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Gävle municipality's water company is Gästrike Vatten AB. They manages the drinking water production for the City of Gävle. The production starts in the ridge of Valbo which extends between Överhärde (located in the south part of Valbo) and Strömsbro (located in the north part of Gavle). Purpose of this report is to measure the dissolved oxygen content in the aquifer throughout the whole area to investigate where the infiltration from the nearby Gavle River occurs. The aim of the study is to get a better understanding of the complexity of the Valbo ridge. The measurements will help to verify or modify the conceptual model of the directions of water flow in the Valbo ridge, developed by Midvatten AB. Dissolved oxygen content was measured through ground water pipes. To assess the pipes’ capacity and connection to the aquifer, slug tests were performed. The dissolved oxygen data were analyzed and compared with the conceptual model. The results showed that the dissolved oxygen content in the water supported the conceptual model to a large extent and also gave previously unknown information on some stretches of the ridge. The method shows great potential for additional future studies in Valbo ridge and elsewhere. To expand the study further, a need for more sampling of the aquifer throughout the areas that were not included in this study.

 • 18988.
  Österback, Julia
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Public Health and Sport Science.
  En undersökning om pedagogers uppfattningar om pedagogisk måltid i förskolan: Med en induktiv studiedesign2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Österback, J. (2019). A survey about preschool teachers’ perceptions of pedagogic meal. Bachelor thesis in Public Health Science. Department of Occupational and Public Health Science. Faculty of Health and Occupational Studies. University of Gävle, Sweden.

   

  Aim: Examine preschool teacher’s perceptions about pedagogic meal.

  Design: The survey included an inductive approach, intensity sampling, semi-structured interviews and a qualitative content analysis.

  Results: The result was presented on the basis of four main categories; the first, The preschool teacher´s view of the pedagogic meal. The second, Factors in the environment that affect the educational meal with the subcategories Room and group size, How food is served, Space and time for the meal, Interruptions during meals. Subsequently, the category Socialization during the meal with two subcategories, Norms and rules & Learning strategies affect children's habits. Finally, the category Preschool teachers’ knowledge, background and development with the subcategories Learning strategies affect children's habits & skills development is needed.

  Conclusions: Further research is proposed to be quantitative research, a survey to test what emerged in the results of this study. This would provide a basis for creating guidelines and policies for how a pedagogical meal should be shaped more concretely.

   

  Keywords: pedagogic meal, meal environment, children's habits, resources, skills

 • 18989.
  Österberg, Jenny
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Söderström, Hanna
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Att vara anhörig till en demenssjuk person: en litteraturstudie som belyser livssituationen ur ett anhörigperspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: to examine the effects on the lives of people who are related to someone with dementia.

  Method: A literature review with descriptive design. The study was based on 13 articles collected in the databases PubMed and Cinahl.

  Result: The results showed a marked change in the lives of those related to a person diagnosed with dementia, and the life situation was affected in multiple ways. The type of relationship the relative and the ill person had before the disease could in some instances affect how the relative experienced the situation. The results demonstrated emotions like isolation, anger, powerlessness, as well as loss and guilt. In dealing with the role as caregiver factors like having a positive attitude and a good support system was mentioned. Very often the relatives would maintain their roles as caregivers as long as possible, but when the situation became untenable, the move to assisted living was inevitable.

  Conclusion: The results of the study showed that the overall impact on the lives of relatives of people diagnosed with dementia was negative. There is some research on how the lives of relatives of people with dementia are affected, but in order for nurses to give the best support possible, there is a need for even more research and publications on this topic.

 • 18990.
  Österberg, John
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Rahim, Namir
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  En beskrivning av hur personer med diabetes typ 2 upplever att genomgå livsstilsförändringar till följd av sjukdomen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes är en av de sjukdomar som är mest växande globalt. I Sverige är det över 400 000 människor som lever med diabetes. Diabetessjukdomen finns i olika former och de vanligaste formerna är diabetes typ 1 och diabetes typ 2. Risken att bli drabbad av den sjukdomen ökar vid fetma, tobaks- och alkoholkonsumtion. Därför kan det bli nödvändigt att genomföra livsstilsförändring för att förbättra den mentala och fysiska hälsan hos personer som lever med diabetes typ 2.

   

  Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva hur personer med diabetes typ 2 upplever att genomgå livsstilsförändringar till följd av sjukdomen. Syftet var också att beskriva datainsamlingsmetoderna i de inkluderade artiklarna i resultatet.

   

  Metod: En litteraturstudie med en deskriptiv design som baserades på 14 kvalitativa vetenskapliga artiklar.

   

  Huvudresultat: Resultatet för denna litteraturstudie baserades på möjligheter och svårigheter som påverkade upplevelsen av att genomgå livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2. Utifrån möjligheter har fyra subteman identifierat: Kost och motion som motivationsfaktorer, erhållen kunskap, betydelsen av stöd från omgivningen och att ta personligt ansvar. I huvudteman svårigheter presenterades dessa subteman: Kost- och motions påverkan på det sociala och vardagliga livet, brist på kunskap samt krav och inre kamp.

   

  Slutsats: Flera personer fick blandade känslor utifrån upplevda möjligheter och svårigheter som de har stött på under livsstilsförändringen. Det blir viktigt att sjukvårdspersonal får en bättre helhetsförståelse kring patienters olika upplevelser av att genomgå en livsstilsförändring för att kunna optimera en personcentrerad vård, egenvårdsinsatser och tillgodose patienters egenvårdsbehov.

 • 18991.
  Östergren, Sofie
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences, Public health science.
  Hinder och förutsättningar för nyanlända; ett perspektiv från människor som arbetar med nyanländas mottagande: En intervjustudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 18992.
  Östergårds, Anna-Karin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science.
  Aburweileh, Hossam
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science.
  Vuxna patienters upplevelser av den palliativa vården i hemmet2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Every year, about 90 000 people in Sweden die and most of them are in need of palliative care. The individual should as far as possible be able to decide if he or she wants to die at home or in hospice care. Historically, palliative care was meant to treat people with cancer but has gradually evolved to treat several types of disorders.

  Purpose: The purpose of this study was to describe how adults perceive palliative care in their home, as well as to study the selected articles data collection method.

  Method: The present study has a descriptive design. The study results are based on eleven scientific articles, ten with qualitative approach, and one with a mixed approach. All articles were reviewed by both authors and color marked depending on the content. The articles were identified through databases CINAHL and Pubmed.

  Main Results: The palliative care at home was perceived largely as positive among patients. It was highly valued having their relatives close and to reside in their familiar home environment at the end of life. It also emerged that the palliative patients were concerned about being a burden to their families. By having paramedics in their home as well as support from relatives they were given the opportunity to be able to handle everyday activities on their own, which turned out to generate quality of life. Dignity of the palliative patients was described by the concepts of integrity, well-being and self-determination. Good communication and continuity was seen as important factors for the patients.

  Conclusion: Palliative patients who received care at home looked largely positive about the care they received. They felt that the cooperation between health care and their families was essential for safe care in their home. These patients' desire to be cared for and die at home should be a priority as it will lead to increased quality of life. Results of this study gives a clear indication of development areas in palliative care.

 • 18993.
  Österlind, Eva
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för pedagogik. Stockholms universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner.
  Acting out of habits - can Theatre of the Oppressed promote change?: Boal's theatre methods in relation to Bourdieu's concept of habitus2008In: Research in Drama Education, ISSN 1356-9783, E-ISSN 1470-112X, Vol. 13, no 1, p. 71-82Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Habits make everyday life manageable, but can also become obstacles and cause problems. The tendency to repeat old patterns of behavior is a common problem for individuals and for society as a whole. Unreflexive habitual actions constitute an important aspect of social reproduction. In this article, two questions are addressed: Why is change so hard to achieve? Can Theatre of the Oppressed be used to promote change? A close reading of the French sociologist Bourdieu in relation to Boal's theatre methods is undertaken to answer these questions. Bourdieu's concept of habitus serves to explain the persistence of status quo; structural aspects are embedded in how we think and act, and are also inscribed in the body. These unconscious aspects of habitus are interesting in relation to theatre, where the conscious use of body language, inner dialogue and action are central. Looking at Boal's theatre methods in the light of Bourdieu's concept of habitus, Theatre of the Oppressed clearly has the potential to make social structures, power relations and individual habitus visible and, at the same time, provide tools to facilitate change. It is one of the few methods that offers an integrated approach to work on individual, group and social levels, and involves both the body and the mind. If the methods are practiced according to the principles outlined by Boal, they can be used not only to become aware of, but also to expand, habitus. As participants describe effects on their attitudes and actions, do they make changes in their daily lives? Are there any long-term effects of Theatre of the Oppressed? The work of Boal and others is promising, but to answer those questions more evidence is needed.

 • 18994.
  Österlind, Eva
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Drama Research in Scandinavia2007Conference paper (Other academic)
 • 18995.
  Österlind, Eva
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för pedagogik. Stockholms universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner.
  Drama Research in Sweden: Mapping the Field2008In: NJ (Drama Australia journal), ISSN 1445-2294, Vol. 31, no 2, p. 95-109Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  A review of drama research in Sweden is presented, based on a descriptive analysis of Swedish doctoral dissertations. Bourdieu’s field-concept is used as a framework, and the results are discussed in relation to the perceived need for a research discipline in drama. How can Swedish drama research be described? Which theoretical perspectives and research methods are being used? The overview shows the academic disciplines that are hosting research of drama in education, and influences from their theoretical perspectives are briefly discussed. There is no autonomous field, but a domain of drama research which includes dissertations within the disciplines of Education and Literature. Conditions in Sweden are not as good compared to some other Nordic countries, where subject specific education and expert tutors are available at the research level. Is an autonomous research discipline unnecessary, or even impossible to achieve, taking into account the general tendencies towards inter- and cross-disciplines and ‘knowledge areas’ within higher education?

 • 18996.
  Österlind, Eva
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Educational drama. Stockholms universitet.
  Emotions – Aesthetics – Education2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Emotions are seen as a driving force in students’ learning, but students’ involvement can also be problematic. A subject matter that catches students’ attention can either lead to positive learning activities or lead to rejection if the subject matter is upsetting in a negative way. Here, this teaching dimension will be addressed in connection with Environmental Education.

  Three examples ­– a whole-class teaching event, an individual student’s learning process and an example of process drama – will be briefly presented in order to discuss how different instructional designs interact with students’ emotions. A conclusion is that emotionally-loaded subjects require an elaborated teaching strategy in order to develop deeper knowledge. When the teaching includes an aesthetic approach, like process drama, emotions are not seen as a problem but as an integrated, natural part of the whole.

 • 18997.
  Österlind, Eva
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Evaluation of Theatre Projects for Social Change: When, How and Why?2008Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Theatre for Social Change (TfSC) is built on the audience’s active participation. TfSC is based on intentionality and a belief that the theatre form is powerful – the explicit purpose of TfSC is to promote change. Theatre  for Social Change projects often takes place outside the formal educational system. Projects based on external financial support often have to meet demands for evaluation, but is it possible to evaluate Drama and Theatre for Social Change in a way that is  meaningful for those who are involved and increases the body of knowledge?

  In this paper three projects of Theatre for Social Change in Sweden/EU, Serbia and Palestine are described, with focus on the evaluations. The examples are used to discuss the evaluator’s role(s) and position, when and how to evaluate, and the value of evaluations, primarily for project members and audiences but also for donors as well as for colleagues in the field of drama. As a result of the demands from external funders, substantial evaluation reports are written about drama/theatre projects around the world. Therefore it becomes important to develop and share ‘good practice’ in how to carry out credible evaluations that contribute to the development of drama and Theatre for Social Change.

 • 18998.
  Österlind, Eva
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Forum Theatre: A way to promote active citizenship2008In: TmačaART Magazine, Vol. 10, no 39, p. 44-51Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The Culture House Lätting is a local Swedish organization working with young persons who are unemployed or do part of their secondary education as apprentices in art work. One of the methods used by Lätting is Forum Theatre. Supported by the European Commission, Lätting created a project to increase active citizenship among young people from so called remote areas. Four workshops were held with participating youth organizations from four(five) countries and the process was carefully documented. A brief presentation of the project and its outcomes is followed by a discussion concerning evaluation.

 • 18999.
  Österlind, Eva
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Is Forum Theatre a Way to Promote Active Citizenship – and how to answer that question?2007Conference paper (Other academic)
 • 19000.
  Österlind, Eva
  University of Gävle, Department of Education and Psychology, Ämnesavdelningen för pedagogik.
  Vanans makt och hur man bryter den: Ett möte mellan Bourdieus teorier om varför det bestående består och Boals teater för förändring.2007In: Drama Boreale 2006: Aktuell forskning i drama og teater / [ed] B. Rasmussen, Trondheim: Tapir Akademisk Forlag , 2007, p. 65-73Chapter in book (Refereed)
377378379380381382 18951 - 19000 of 19070
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf