hig.sePublications
Change search
Refine search result
381382383384385386387 19151 - 19200 of 19364
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 19151.
  Åsén Ekstrand, Eva
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Fotomontaget som politiskt vapen: Kaj Andersson i trettiotalets "Morgonbris"2014In: Nya röster: svenska kvinnotidskrifter under 150 år / [ed] Anna Nordenstam, Möklinta: Gidlunds förlag, 2014, p. 107-134Chapter in book (Other academic)
 • 19152.
  Åsén Ekstrand, Eva
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Women's magazines: a research topic2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Dom över död man (eng. Doom over dead man; 2012) the award-winning Swedish-Norwegian film about Torgny Segerstedt, directed by Jan Troell, raises the question about the Swedish resistance against Nazism during the thirties. Torgny Segerstedt, editor of Göteborgs Handels- och Sjöfarts tidning GHT, (1872-1973) during World War II, has been praised for its defence of free speach.  Another critical voice, although not as well known, came from the editor Kaj Andersson in the Socialdemokratiska kvinnoförbundets, SSKF monthly magazine Morgonbris (1904- --). She used the modern photography  and photomontage as a rhetorical weapon in the anti-fascist criticism as well as in supporting the modern welfare state. She arranged a consumer campaign to modernize the Swedish homes and stimulate consumption. A comparison with an American dito is discussed. Studies of how women communicated politics via their magazines may bring new aspects of twentieth century publicity, thus a call is made for a more comprehensive study of research. A first step would be to scrutinize the various genre names in the archives and bibliographies, which obscures the field.

 • 19153.
  Åsén Ekstrand, Eva
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Findahl, OlleUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Media and communication studies.
  Consuming the Environment 2017: Multidisciplinary approaches to urbanization and vulnerability2018Conference proceedings (editor) (Other academic)
 • 19154.
  Åsén Ekstrand, Eva
  et al.
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap.
  Hyvönen, Mats
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap.
  Idrott mellan nationalkänsla och lokalpatriotism2009In: Fram träder Bergslagen: nytt ljus över gammal region / [ed] Maths Isacson, Mats Lundmark, Cecilia Mörner, Inger Orre, Västerås: Mälardalens högskola , 2009, p. 198-219Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bilder av Bergslagen, denna region utan fasta gränser, som sägs utgöra grunden inte bara för Sveriges utan hela Europas välstånd, vilar i bruksarkiv och i privata fotosamlingar men också i rumsliga iscensättningar av tidigare industrimiljöer. Men även i människors attityder och åsikter. I den här antologin skärskådas regionens gränser och idealiseringen av den vallonska invandringen; flyttmönstren och myterna om Bergslagens ungdom korrigeras; holländarnas och västeråsarnas relation till trakten undersöks liksom kvinnornas företagsamhet; i några essäer diskuteras idrotten, upplevelseindustrin och filosofiska aspekter på vad som gör en plats till en plats.

  De 15 författarna från högskolor och universitet i Bergslagen diskuterar föreställningar om Bergslagen i ljuset av aktuell forskning inom olika områden som medie- och kommunikationsvetenskap, informationsdesign, kulturgeografi, ekonomisk-historia m.m. Boken vänder sig även till läsare utanför akademierna och kan bli en utmärkt reskamrat vid utflykter i trakter, där förändringen från tung industri till kultur- och naturturism blir allt påtagligare för varje år.Fram träder Bergslagen är rikligt illustrerad.

 • 19155.
  Óskarsson, Veturliði
  et al.
  Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk.
  Mårtensson, LasseUniversity of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities, Swedish and Gender studies.
  Scripta Islandica: Isländska sällskapets årsbok 67/20162016Collection (editor) (Refereed)
 • 19156.
  Öberg, Amanda
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Douhán, Henrik
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Arbetsmotivation: En korrelation mellan Generation Y:s behov och organisationens behov2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det har länge varit ett mål för forskare att ta reda på varför individer varierar i sin motivation att arbeta samt förstå hur individuella skillnader samverkar med organisatoriska faktorer att påverka individers tillfredställelse och motivation. Generation Y är den snabbast växande generationen i dagens organisationer och arbetsgivarna står inför den stora utmaningen att rekrytera och behålla dessa unga arbetstagare.

  Syfte: Syftet med arbetet är att förstå vad som motiverar Generation Y att stanna kvar på sin arbetsplats.

  Metod: Vår studie har baserats på en kvalitativ metod där vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. Det empiriska materialet består av femton intervjuer med studenter från högskolan i Gävle. Detta bidrog till att vi fick information om vad som motiverar dem till arbete och vilken påverkan organisationens mål och värderingar har på Generation Y:s arbetsinsats.

  Slutsats: Trots att intervjufrågorna till en början var öppna och fokuserade på motivationsbegreppet i allmänhet visade sig mål vara det mest återkommande nyckelordet. Detta tätt följt av utveckling, sociala relationer och feedback. Därigenom stämmer vår studie bra överens med mycket av den tidigare forskning som har gjorts inom ämnet. Vi tror utifrån detta, att mål och värderingar kan hjälpa dagens chefer att tillfredsställa de behov och tillmötesgå de förväntningar Generation Y har på sin kommande arbetsplats och därmed få en arbetsstyrka som är lojal, samt konkurrenskraftig tack vare sin drivkraft att hela tiden utvecklas.

 • 19157.
  Öberg, Anna
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  Jämställdhet inom könsintegrerat yrke - ambulanssjuksköterskors uppfattningar: Semistrukturerad intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Tidigare studier tyder på att den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad samt att det förekommer en könssegregering av arbetsuppgifter inom samma yrkestitel. Detta innebär att män och kvinnor utsätts för olika typer av mentala och fysiska belastningar. Eftersom arbetshälsovetenskapen delvis har till syfte att studera orsaker till arbetsrelaterade belastningar samt hur arbete kan organiseras för att minska belastningar inom arbetet är jämställdheten på arbetsmarknaden relevant ur ett arbetshälsovetenskapligt perspektiv. Syfte: Syftet med studien var att undersöka ambulanssjuksköterskors uppfattningar av jämställdhet inom yrket. Metod: Kvalitativ studie med fenomenografi som ansats. Semistrukturerade intervjuer med 10 ambulanssjuksköterskor. Huvudresultat: Intervjumaterialet utmynnade i tre kategorier relaterat till jämställdhet inom yrket: samma förutsättningar oavsett kön, kön inverkar på bemötande från patienter och anhöriga samt förändringar över tid. Resultatet tyder på att ambulanssjuksköterskorna i studien uppfattar yrket som jämställt utifrån att de har samma möjligheter till utbildning, arbetar under samma förutsättningar samt att de har samma rättigheter. Vidare uppfattade ambulanssjuksköterskorna i studien att manliga och kvinnliga ambulanssjuksköterskor behandlas olika från patienter och anhöriga. Ambulanssjuksköterskorna beskrev även uppfattningar om att jämställdheten inom yrket har förändrats över tid då yrket tidigare varit mansdominerat. Slutsats: Ambulanssjuksköterskorna uppfattade att män och kvinnor verkar under samma förutsättningar inom yrket. En tänkbar förklaring till detta kan vara den tydliga strukturen på arbetsplatsen. Vidare uppfattade ambulanssjuksköterskorna att kön inverkar på bemötande från patienter och anhöriga samt att jämställdheten inom yrket har förändrats över tid, då yrket tidigare varit mansdominerat. Framtida forskning bör därmed fokusera på strukturens betydelse för jämställdhet inom arbetslivet samt vilken betydelse genus kan komma att ha på arbetsmiljön.

 • 19158.
  Öberg, Hanna
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Johansson, Maria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Fyra timmar för att omvandla en negativ person till en positiv?: anställdas upplevelser av utbildning i medarbetarutveckling2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Title: Four hours to transform a negative person to a positive? – Employees’ experiences of education in employee development.

   

  Level: Bachelor thesis in Business Administration

   

  Author: Maria Johansson and Hanna Öberg

   

  Supervisor: Per-Arne Wikström

   

  Date: 2011 – May

   

  Aim: The project ”Kompetensutveckling för varslade i Gävleborg” is the input of this essay. It´s a project owned by Region Gävleborg and was created to “coordinate society’s efforts to counter the negative effects of autumn’s rapid recession”. The target group was companies where there was a risk of notice or which had given notice to employees. There was a need for 11 000 education places of the 144 companies that participated. Our purpose is to describe and evaluate how employees at Eco-log experience the education in employee development and how it affected their work situation.

   

  Method: We have worked from a qualitative approach and we have collected data through an inductive approach. The collected information provides the basis for the analysis and conclusion. The empirical data is collected in the form of six interviews, one with the site manager and five with the employees at a company involved in the project. The choice of theories is based on the themes that we believed emerged during the interviews we conducted and the purpose of the education.

   

  Result & Conclusions: The result of the education in employee development is that the employees we interviewed are now more aware of the significance of positive feedback. Although the education was short, it has increased employees awareness of the importance of communication and feedback.

   

  Suggestions for future research: A suggestion to continuing research is that the results from this study can be used as a basis for a quantitative study on the company. You can also formulate questions in a survey based on this study. In the quantitative study you could not only examine the need for this kind of education but also if business leaders believe that employees need to learn so-called soft values. Another suggestion is to extend the evaluation with other companies and compare the experiences of employees between companies.

   

  Contribution of the thesis: The contribution of this essay is that we are describing employees’ experiences of a relatively short education but aimed at developing the so-called soft values among employees. Ours contribution is that we have described that short education can have an effect. Although the education was short the employees had their eyes opened and became aware that communication and feedback are important. The essay can be a support for companies and project that will develop the skills and get important information.

   

  Key words: Feedback, communication, change, corporate culture and employee development.

   

 • 19159.
  Öberg, Karin
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electrical Engineering, Mathematics and Science, Mathematics.
  Det behövs ett nytt verktyg för att reparera bristande baskunskaper i matematik: En studie om Elevate My Math´s effekter hos svensla gymnasieelever2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mätningar av kunskaperna inom matematik hos svenska elever har under en längre tid visat på en nedåtgående trend. Samtidigt läser vi dagligen om den svenska lärarkårens höga arbetsbelastning. Syftet med det här examensarbetet är att undersöka en hållbar lösning, som både vänder den nedåtgående kunskapstrenden hos eleverna och dessutom underlättar lärarnas arbete. I Examensarbetet undersöks elevernas upplevelser samt kunskapsutveckling då de  arbetar med det digitala verktyget Elevate My Math.

  Undersökningen, som är både kvantitativ och kvalitativ görs i en ekonomiklass där halva klassen får arbeta med Elevate My Math och den andra halvan får jobba med ett material som vanligtvis används inom undervisningen. Resultaten visar att eleverna upplevelse av att arbeta med Elevate My Math är mycket positiv. Samtidigt visar resultatet att vidare forskning behövs för att säkerställa elevernas kunskapsutveckling vid användandet av Elevate My Math.

 • 19160.
  Öberg, Kristofer
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Bevisvärdering i brottmål: Går det tillämpa beslutsanalytiska metoder?2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete behandlas de grundläggande elementen i en brottmålsprocess med särskilt fokus på hur själva bevisvärderingen går till, särskilt då DNA-bevisning ingår i materialet. Dels beskrivs de vanligast förekommande teorierna och vad som sagts om dessa i doktrinen, dels belyses utvalda rättsfall för att visa hur det hela faktiskt fungerar i praktiken. Problematiken kretsar främst kring hur en domstol kommer fram till att ett visst faktums existens är ställt utom rimligt tvivel. Texten föreslår att de nuvarande metoderna för bevisvärdering bör kompletteras med metoder som utvecklats av besluts-, risk- och policyanalysvetare. Mer specifikt föreslås att domstolar i större utsträckning bör använda metoder så som Bayes teorem för att anpassa sina sannolikhetsuppskattningar då nya bevis förs fram i en process.

 • 19161.
  Öberg, Lina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Lindahl, Elinoré
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Mamma, mamma, barn: En studie med fokus på kvinnornas och familjerättssekreterarnas upplevelser av utredningsförfarandet kring faderskap och närståendeadoption i samkönad relation2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  In the year 2003 and 2005, several legislative changes were made to same-sex couples advantage. Among other things, lesbian couples were given the right to be tested as adoptive parents and the possibility of assisted reproduction through the county councils. With such changes in law, society and family constellations are evolving today with more forms than the existing nuclear family. Similarly, the choice of approaches to forming a family in a same-sex relationship increases, two alternatives outside the county Council's assisted conception are; Insemination by clinic in another country or home insemination with private donated sperm. When insemination in same-sex relationship occurs at home or by clinic in another country, subsequent paternity investigations and Related adoption are required for the non-biological mother to be considered as legal parent, an investigation requested by the District Court and operated by Social Service in each municipality. With the possibility of same-sex couples to be tested as adoptive parents also follows expectations about the investigation procedure and its guidelines as a partner in the development. The aim of this study is to try to create a synthesized knowledge about the investigation process of paternity investigation and Related adoption, when it occurs in same-sex relationship. This by jointly trying to understand the experiences of women and Social workers ' in the investigation process and its content. The study is based on qualitative interviews with both women who have undergone the process and social secretaries who dealt with these cases. The result is a dominant shared experience of unclear guidelines where there is a demand for nuanced legislation and updated dossiers.

 • 19162.
  Öberg, Lina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Mattsson, Sofia
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Med hedern mellan sina lår: en kunskapsöversikt kring förståelsen av hedersproblematik2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att öka förståelsen för hedersproblematik inom ramen för socialt arbete samt hur problemet kan begripas av professionella som kan komma att stöta på hedersrelaterat våld och förtryck i sitt yrke. Studien baserade sig på en kvalitativ metod, en kunskapsöversikt som hade en hermeneutisk ansats för att försöka ökan kunskapen för hedersproblematik. Med 11 primärdokument urskiljde vi tre teman; kvinnans underordnade ställning, kultur och generation, lojalitet och makt. Resultaten visade att det finns olika sätt att förklara hedersrelaterat våld och mord, men vi fann överensstämmelser; att flickans oskuld måste vara icke ifrågasatt, om bara så ett rykte om motsatsen förekom fanns det en direkt fara för hennes liv. Kultur var en omdiskuterad förklaring till fenomenet, där resultaten visade att de kulturella normerna och synsätten var olika i en kultur där det praktiserades heder i jämförelse med en kultur utan. Dessa resultat analyserades sedan socialkonstruktionistiskt.  Vår slutsats av denna studie är att hedersrelaterat våld konstrueras beroende på kön, kultur, generation, lojalitet, makt och det samhälle man befinner sig i. Beroende på vem man är i vilken kontext har hedersrelaterat våld och mord olika betydelse och förstås på olika sätt.

 • 19163.
  Öberg, Malin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Hjälpfröknar i förskolan: En undersökning om så kallade hjälpfröknar i förskolan ur pedagogernas perspektiv2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka rollen som hjälpfröken i förskolan utifrån pedagogers perspektiv. Litteratur och forskning visar att detta är en roll som flickor i förskolan ofta får på medveten eller omedveten uppmaning från pedagogerna omkring dem. För att synliggöra rollen ur ett helhetsperspektiv är det viktigt att se till det sociala livet på förskolan för alla barn. Det vill säga, barnens interaktioner med andra barn och vuxna på förskolan. Hur de talar till och med varandra samt hur de agerar gentemot varandra. För att undersöka rollen som hjälpfröken ur pedagogers perspektiv har jag intervjuat personal på tre förskolor. Förskolorna ligger i samma lilla kommun, men i olika bostadsområden. Resultatet jag fann är att det finns två sorters hjälpfröknar. Rollen kan ha en positiv eller en negativ form. Den positiva rollen är när barn själva väljer att vara till hjälp medan den negativa handlar om att bli tilldelad rollen mot sin vilja av någon vuxen. Den positiva rollen som hjälpfröken strävar pedagogerna i arbetet mot medan den negativa är en roll de arbetar emot. 

 • 19164.
  Öberg, Marie
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Carlsson, Isabelle
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Några ADHD elevers gemensamma upplevelser av sin egen skoltid: en intervjustudie med 5 elever som har diagnosen ADHD2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om några ADHD elevers upplevelser av sin egen skoltid. Syftet med

  studien var att ta undersöka om det fanns gemensamma upplevelser bland denna grupp.

  Gruppen bestod av fem stycken ADHD elever som valdes ut av en lärare på

  gymnasieprogrammet de ingick i.

  Metoden som användes under studiens gång var intervjuer där både strukturerade och

  ostrukturerade frågor ingick. De fem eleverna av båda könen, intervjuades om sin skoltid.

  Utifrån syfte och frågeställning har resultatet bearbetat och jämfört intervjuresultaten för att

  komma fram till en resultatdel.

  Resultatet i studien pekade på bland annat oförstående lärare som inte satt sig in i elevernas

  situation under skoltiden. Eleverna ansåg även att de inte fått den hjälp och de stödinsatser som de behövde för att klara sin skoltid.

   

 • 19165.
  Öberg, Nathalieé
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  Flera gånger om: ett multiplikationsspel testat i årskurs 22017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet har haft till syfte att undersöka om ett undervisningsmaterial, i form av ett multiplikationsspel, kan ligga till grund för att elever i årskurs 2 får ett ökat intresse att lära sig automatisera multiplikationstabell 2-5, samt multiplikationstabell 10. Genomförandet har inneburit att eleverna i en årskurs tvåa har spelat multiplikationsspelet under en sju veckors period. Under denna sju veckors period har eleverna gjort tre multiplikationstest, samt en elevenkät, som har sammanställts tillsammans med en lärarenkät under resultadelen. Resultaten visar att majoriteten av eleverna har förbättrat sitt resultat på multiplikationstesten under denna sju veckors period. Eleverna anser att det har varit roligt att spela multiplikationsspelet och läraren ser värdet av att fortsätta använda multiplikationsspelet.

 • 19166.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet.
  Att studera åldrandet – varför?1994In: SSKH Informerar, no 1, p. 38-40Article, book review (Other academic)
 • 19167.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet.
  Att åldras i ett estetiserande konsumtionssamhälle – en studie om kroppsbild2000In: Gerontologiske Skrifter, no 8, p. 7-31Article, book review (Other academic)
 • 19168.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet.
  Att åldras i kroppens tidevarv2000In: Magasinet 50+, no 1, p. 12-15Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 19169.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet.
  Att åldras på 2000-talet: Om åldrandet, kroppen och självbilden2005In: Äldres livsvillkor och behov: Socialtjänstforum - ett möte mellan forskning och socialtjänst : en konferens i Göteborg 5-6 april 2005, Stockholm: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) , 2005, p. 7-14Chapter in book (Other academic)
 • 19170.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet.
  Bakom hotbilder och solskenshistorier: Våra attityder till åldrandet – i siffror2003In: Äldre i Centrum, ISSN 1401-5110, Vol. 16, no 3, p. 18-19Article, book review (Other academic)
 • 19171.
  Öberg, Peter
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Changing perspectives on, and Demographics of, Ageing2009Conference paper (Other academic)
 • 19172.
  Öberg, Peter
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Sociology/Social work.
  Demographical changes and the silver economy: New lifestyles and social structures of older people2011Conference paper (Other academic)
 • 19173.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet .
  Den muntliga intervjun i biografisk äldreforsk­ning1993In: Livslöp blant gamle i Norden / [ed] Kari Waerness, Jan-Erik Ruth & Lars Tornstam, Oslo: Norsk geronto­logisk institutt , 1993, p. 33-50Chapter in book (Other academic)
 • 19174.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet.
  Den åldrande kroppen: Samhälleliga bilder och äldres egna erfarenheter2005In: Kropp, livslopp och åldrande: några samhällsvetenskapliga persepektiv / [ed] Eva Jeppsson Grassman och Lars-Christer Hydén, Lund: Studentlitteratur , 2005, 1, p. 53-85Chapter in book (Other academic)
 • 19175.
  Öberg, Peter
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Der abwesende Körper: ein sozialgerontologisches Paradoxen2009In: Die Jungen Alten: Analysen einer neuen Sozialfigur / [ed] Silke van Dyk & Stephan Lessenich, Frankfurt/New York: Campus , 2009, 1, p. 138-159Chapter in book (Other academic)
 • 19176.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet, Sociologiska instutionen.
  Images versus experiences of the ageing body2003In: Aging Bodies: Meanings and Perspectives / [ed] C. Faircloth, Walnut Creek, California: Alta Mira Press , 2003, 1, p. 103-139Chapter in book (Other academic)
 • 19177.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet.
  Livet som berättelse: Om biografi och åldrande1997Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation’s objective is twofold: (1) to show how the life lived is reflected in old age (the articles), and (2) to analyze how life-stories are presented and interpreted from the social constructivist perspective (the comprehensive summary).

       Article I is a critical discussion of two biographical methods of data collection: the “freely-told” life-story and the semistructured biographical interview. Article II addresses the thesis’ first aim. This article presents the data gathered through the qualitative biographical interviews conducted with elderly Finns, which resulted in a typology of six ways of life: The bitter life and Life as a trapping pit, which end up in a problematic old age; Life as a hurdle race, The devoted silenced life, Life as a job career and  The sweet life, which describe different strategies for successful ageing. Article III is a study of Life as a hurdle race, where successful ageing is reached, despite previous difficulties in life. Article IV explains the paradox of the absent body in social gerontology, in light of the dualism of the Platonic-Christian tradition between body and soul.

       The comprehensive summary consists of critical methodological reflections on the conducted research. This summary acknowledges how the conclusions, reached at through analytic induction, where influenced by gerontology’s two myths (misery vs. success). The summary also treats the Renaissance of biographical social research, and the conducted research in relation to the theoretical debate on “the realist perspective” vs. “the story-focused, constructivist perspective.” From the latter perspective it is shown how emplotment shapes the life-story. Finally the summary addresses the generalizability and credibility of my results; results which by virtue of the life history perspective open up for a new qualitative understanding of ageing.

 • 19178.
  Öberg, Peter
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Sociology/Social work.
  Livshistorieintervju2011In: Handbok i kvalitativa metoder / [ed] Göran Ahrne & Peter Svensson, Malmö: Liber, 2011, 1, p. 58-70Chapter in book (Other academic)
 • 19179.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.
  Livslopp i förändring2002In: Socialgerontologi / [ed] Andersson, L., Lund: Studentlitteratur , 2002, 1, p. 44-63Chapter in book (Other academic)
 • 19180.
  Öberg, Peter
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Sociology/Social work.
  Livsloppsperspektivet2012Conference paper (Other academic)
 • 19181.
  Öberg, Peter
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Nya äldrebilder, nya livsstilar på 2000-talet2006In: Ikääntyvien elämäntyylit [Livsstilar bland äldre], Helsingfors: Ikäinstituutti - Age Institute , 2006, 1, p. 21-30Chapter in book (Other academic)
 • 19182.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet.
  Om gerontologisk överoptimism och åldrandebil­der1993In: Aldring & Eldre, ISSN 0801-9991, no 4, p. 26-29Article, book review (Other academic)
 • 19183.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet.
  Självbilden, åldrandet och kroppen1994In: Experiencing ageing – Kokemuksellinen vanheneminen – Att uppleva åldrandet / [ed] Peter Öberg, Pertti Pohjolainen & Isto Ruoppila, Helsingfors: Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Forskningsinstitutet (FISS) , 1994, 1, p. 148-170Chapter in book (Other academic)
 • 19184.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet.
  Skyddandets förnuft – En studie om anhöriga till hjälpbehövande äldre som invandrat sent i livet: Recension av Emilia Forssells doktorsavhandling2004In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 3-4, no 11, p. 333-337Article, book review (Other academic)
 • 19185.
  Öberg, Peter
  Finlands Akademi, Helsingfors.
  Suullinen haastattelu ikääntyneiden elämäkerta­tutkimuksessa1991In: Gerontologia, ISSN 0784 0039, Vol. 5, no 4, p. 298-309Article in journal (Refereed)
 • 19186.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet, Sociologiska instutionen.
  The absent body: a social gerontolo­gical paradox1996In: Ageing & Society, ISSN 0144-686X, E-ISSN 1469-1779, Vol. 16, no 6, p. 701-719Article in journal (Refereed)
 • 19187.
  Öberg, Peter
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  The demographic picture, trends and future development2008Conference paper (Other academic)
 • 19188.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet.
  Äldres sexualitet - en del av det goda åldrandet2004In: Äldre i Centrum, ISSN 1401-5110, Vol. 16, no 3, p. 10-11Article in journal (Other academic)
 • 19189.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet.
  Ålderism hos de äldre2001In: Äldre i Centrum, ISSN 1401-5110, Vol. 15, no 3Article, book review (Other academic)
 • 19190.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet.
  Åldrandet i ett föränderligt samhälle: en utmaning för sociologisk forskning2005In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, no 3, p. 19-26Article in journal (Refereed)
 • 19191.
  Öberg, Peter
  Uppsala universitet.
  Åldrandet i livshistorieperspektiv1998In: Social Forskning, no 3, p. 13-15Article, book review (Other academic)
 • 19192.
  Öberg, Peter
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Åldrandet ur ett livsloppsperspektiv2007In: Socionomen, ISSN 0283-1929, no 4, p. 12-17Article in journal (Other academic)
 • 19193.
  Öberg, Peter
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Bildtgard, Torbjörn
  Stockholms universitet.
  Diversity of intimacy forms and their importance for well-being in later life2014In: The Gerontologist, ISSN 0016-9013, E-ISSN 1758-5341, Vol. 54, no Suppl. 2, p. 195-195Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper focuses on different forms of intimacy in later life in late modern Sweden and their consequences for well-being. The results are based both on qualitative interviews with 28 Swedes (63–91 years), living in new relationships initiated after the age of 60 (marriage, cohabitation, LAT) or currently dating; and on a quantitative survey to 60–90 year old Swedes (n=1225; response rate 42%). The results show: A great diversity in relationship careers over the life course; a preference for LAT (70%) and cohabitation (26%) in new unions established 60+; strong support from adult children for parents’ new LAT (86%) and cohabitation (76%) relationships, but less support for marriage (50%); that new relationships are as important for life-satisfaction as long-lasting ones; after subjective health, a partner is the second most important explanation for life-satisfaction, more important than having children; LAT was the union form that added most to life-satisfaction for men while marriage was the only form that significantly added to the life-satisfaction of women. Results were the same for newly established relationships and older relationships. Results will be discussed in relation to the shift from marriage to divorce culture (Hackstaff), the transformation of intimacy (Giddens), potentials of the third age (Laslett), and gender socialization, but also in terms of how the results can be interpreted in a context of Swedish welfare-state supported individualism where a partner provides both autonomy in relation to adult children and social integration.

 • 19194.
  Öberg, Peter
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Bildtgård, Torbjörn
  Stockholms universitet.
  Changing Union Forms Among Older People in Late Modern Sweden2015In: Aging Families/Changing Families, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper focuses on union form in cross-gender relationships in later life, against the background of the transformation of intimacy in late modernity. Results are based on a survey to 60–90 year old Swedes (n=1225; response rate 42%) and European census data. Sweden seems to be the only country where there are more divorced than widowed people in this age group. Almost 1/3 of Swedes, aged 60-90, categorized as “singles” by official Swedish census data on civil status, are in fact living as LATs or cohabitants. In new romantic relationships initiated 60+ the dominant union form is LAT (70%) followed by cohabitation (26%), while marriage is rare (4%). Less than 2 in 10 singles think that is important to be married – and among marrieds less than 8 in 10. Relationship history data shows that although half of the respondents have been married only once, one third (33%) have had 2+ cohabiting unions (marital/non-marital), half (46%) 2+ established relationships, and a majority (66%) 3+ sexual partners. The results indicate that the transformation of intimacy includes older Swedes. Discussion: Should we see older people as a vanguard in the exploration of late modern intimacy, rather than carriers of cultural lag?

 • 19195.
  Öberg, Peter
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Bildtgård, Torbjörn
  Stockholm University.
  Diversity and Ageing – the meaning of new intimate relationships in later life2014Conference paper (Other academic)
 • 19196.
  Öberg, Peter
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Sociology/Social work.
  Bildtgård, Torbjörn
  Social Work, Stockholm University.
  Diversity and ageing – the meaning of new intimate relationships in later life2012In: : Book of Abstracts, 2012, p. 423-423Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Social gerontology and family sociology about intimacy in old age has almost exclusively focused on institutionalized life-long marriages and little research has focused on re-partnering and the forms and meaning of this diversity of new intimate relationships in later life. Framed by Giddens’ transformation of intimacy and Laslett’s theory of the third age, as well as changing social and demographical conditions, this paper will focus on how different forms of new intimate relationships are formative for the experi-ence of ageing.The strategical sampel was diversified according to differ-ent forms of new intimate relationships: dating singles, married, cohabiting and living apart together. Qualitative interviews was used with 28 Swedes, 63–91 years, who have established a new intimate heterosexual relation-ship after 60 or who are dating singles. The results showed the significance of new intimate relations for social integration and for the experience of old age as the “crown of life”. The meaning of new intimate relations in differ-ent intimacy forms are discussed in relation to everyday life in old age, the relational history and relational careers and future perspectives of informal support structures by the relation.

 • 19197.
  Öberg, Peter
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Bildtgård, Torbjörn
  Stockholms universitet.
  Initiation and development of new intimate relationships in later life2016In: The Gerontologist, ISSN 0016-9013, E-ISSN 1758-5341, Vol. 56, no Suppl. 3, p. 17-18, article id Suppl. 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  According to contemporary family theory late modern relationships are guided less be external norms and more by internal negotiation between relatively equal partners. The purpose of this paper is to study initiation and development of new intimate relationships in later life, with a focus on negotiation and change, based on relationship histories with older Swedes (n=28), who are currently in new late in life cross-gender relationships initiated 60+, or currently dating singles. The results show a paradox: relationship ideals often seem unchangeable in prospect, but actual relationship arrangements appear open and changeable, when described in retrospect. LATs recall having been determined not to initiate any new relationships, cohabitants to retain their own home, remarried informants never to marry again. The analysis focuses the negotiations leading to relationship change. We discuss and question prevailing implicit assumptions about older people’s relationships as non-negotiated and unchangeable.

 • 19198.
  Öberg, Peter
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Bildtgård, Torbjörn
  Stockholms universitet.
  New Forms of Intimacy in Later Life in a Culture of Divorce2014In: 8th International Conference on Cultural Gerontology: Programme and Abstracts, 2014, p. 92-92Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Studies on intimacy in later life have mostly focused on institutionalized life-­‐long marriages, and the transition out of such marriages into widowhood. Based on theories about the shift from marriage to divorce culture (Hackstaff), the transformation of intimacy (Giddens) and potentials of the third age (Laslett), this paper focuses on forms of intimacy in later life in late modern Sweden. The results arebased partly on qualitative interviews, including relationship biographies, with 28 Swedes (63–91 years) living in new heterosexual relationships initiated after the age of 60 (marriage, cohabitation, LAT) and dating singles. And partly on a quantitative survey to 60–90 year old Swedes (n=1225). The results show: A great diversity in relationship careers; a preference of LAT and cohabitation (non-­‐visible in official statistics); the importance of intimate relationships for well-­‐being and that new relationships are as important for life-­‐satisfaction as long-­‐lasting ones; that intimate relationships are more important than children for well-­‐being. A central analytical finding was the importance of time as an organizing frame for new intimate relationships in later life: the paradox of having a lot of free time in the third age, but a restricted life time left. Results will be discussed in relation to the theorizing frames mentioned above, especially new practices for intimacy in a culture of divorce. Cohort replacement is only one explanation for changing practices and the period effect seems to be as important.

 • 19199.
  Öberg, Peter
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Bildtgård, Torbjörn
  University of Stockholm, Stockholm, Sweden.
  Partner-age in late life unions - ideals vs realities2016In: The Gerontologist, ISSN 0016-9013, E-ISSN 1758-5341, Vol. 56, no 3, p. 732-732, article id Suppl. 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Age homo/heterogamy in romantic unions is given little attention in current gerontological research. Still partner age-differences are important for men’s and women’s relationship opportunities. This paper studies actual partner-age (age-difference) in cross-gendered unions, and ideal partner-age both for singles and respondents in unions. The study was carried out by a survey to 60–90 year old Swedes, currently either singles or in a cross-gender relationship (married, cohabiting, LAT) (n=1225). Unions follow a traditionally gendered age structure: 56% of men, but only 16% of women have a younger partner. This pattern is more pronounced: in first unions (p<.001) and unions initiated before 1970 (p<.01). For respondents in unions actual partner-age showed no significant correlation with union form or urbanity (modernity-hypothesis), and not with education or income (power-hypothesis). For respondents in unions Ideal Partner-Age correlates strongly (p<.001; R2=0,76) with actual partner-age (ideal slightly younger). Among single respondents, almost all (92%) single men and half of the single women (47%) prefer a younger partner (8,9 years younger on average for men; 2,2 for women). The proportion preferring a younger partner increases by age, leading to increasingly incompatible age ideals. Results will be discussed in relation to life-course theory; gender and power; the deinstitutionalization hypothesis.

 • 19200.
  Öberg, Peter
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Bildtgård, Torbjörn
  Stockholms universitet.
  Sexual activity and norms among older Swedes: a life course perspective2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  It has been argued that in late modernity sex has escaped its reproductive cage and people form pure relationships, based on mutual satisfaction. Ironically, although older people are per definition non-reproductive, they have often been neglected in studies on sexuality. In this paper we present results from 1) a qualitative interview study with a strategic sample of 28 63–91 year old Swedes currently dating or in a heterosexual relationship (married, cohabiting, LAT) initiated 60+ and 2) a quantitative survey including answers from 1225 60–90 year old Swedes. The interviews revealed a clear normative change, from a cultural context that condemned extra-marital sex in young adulthood to a context which encourages sexual relationships but not marriage in later life. All had experienced the sexual liberation of the 1960s, and today, these liberal attitudes seem to encompass later life. Today, an active sex-life was regarded as important for a good relationship and sexual attraction was seen as a precondition for new relationships. Many informants had interpreted sexual decline in former relationships as “natural” and age-related, but re-discovered sexuality with their new partner. In the survey, a majority (93 %) had had their sexual debut before marriage (despite the restrictive norms). Half or the respondents have had ≥ 4 more sexual partners, and one in five ≥ 10. Sexual activity correlated negatively with relationship length. It has often been argued in gerontology that sexual values and practices will become more liberal in the future by cohort replacement. Our data indicates that “the future might already be here”.

381382383384385386387 19151 - 19200 of 19364
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf