hig.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 835
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Eriksson, Ann-Kristin Mimmi
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Att läkas för livet eller arbetslivet2004In: Religion och meningsskapande i olika livssituationer: Rapporter från den första nordiska diplomkursen i religionspsykologi / [ed] Nils G. Holm & Valerie DeMarinis, Åbo: Åbo Akademi , 2004, p. 51-66Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 202.
  Eriksson, Ann-Kristin Mimmi
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Religous studies.
  Olivestam, Carl Eber
  Lindholm, Stig
  Från kyrka till wellbeing: handbok i kyrkokunskap2011 (ed. Rev. version)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  I denna handbok beskrivs dagens mångreligiösa samhälle där antalet kyrkor och alternativtolkningar blir allt fler och där religiositeten förändrats från att ha varit kollektiv till att bli privat. Författarna tar oss med från den första kristna kyrkans framväxt, över reformationen, fram till vår tid.

  Avsnitt om amerikansk och anglikansk kristendomstolkning samt de kristna kyrkotraditioner och religioner som invandrare bidragit med ger ännu en infallsvinkel för förståelsen av den komplexa religiösa situationen i Sverige. Både äldre och nyare former av alternativa tolkningar, New Age och nyandlighet med rötter inom kristendomen och andra religioner beskrivs.

  Bokens sista del handlar om wellbeing. Författarna har här sökt definiera detta område genom att beskriva wellbeing som sökandet efter välbefinnande, mening och hälsa, där andligheten är grundläggande. Väckelsekristendom och själavård förenas här med alternativa terapier.

  Från kyrka till wellbeing har en lättöverskådlig uppläggning. Illustrationerna är funktionella och pedagogiska. Boken innehåller statistik och litteraturtips för vidare läsning. Boken är främst avsedd för grundläggande universitets- och högskolekurser i religionsvetenskap, men fungerar även som referensverk för den allmänt intresserade.

 • 203.
  Eriksson, Elisabeth
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Från lärare till lärarutbildare: att använda tidigare yrkeserfarenheter i nya sammanhang2012In: I mötet mellan vetenskap och lärande: 13 högskolepedagogiska utmaningar / [ed] Göran Fransson & Helena Hammarström, Gävle: Gävle University Press , 2012, p. 19-32Chapter in book (Other academic)
 • 204.
  Eriksson, Elisabeth
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Nya lärare och bedömning: En studie om uppfattningar, upplevelser och praktiserande av bedömning i matematik och teknik i grundskolans tidigare år2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur de första åren i läraryrket gestaltar sig har betydande påverkan för skapandet av den egna yrkesidentiteten och de vägval som nya lärare gör. En av de utmaningar som nya lärare möter är arbetet med bedömning, något som är centralt i lärares yrkesutövande. I grundskolans tidigare år har man haft en tradition att koncentrera den formella, till föräldrar kommuni-cerade bedömningen till kärnämnena matematik och svenska. Ofta med motiveringen att man behöver färdigheter i dessa ämnen för att kunna tillgodogöra sig andra ämnen. Bedömning i övriga ämnen, exempelvis musik, har varit informell, outtalad. Det har inte funnits krav på att dessa bedömningar ska kommuniceras med tredje part. Sedan hösten 2008 görs formell bedömning i alla ämnen redan från första skolåret. I detta arbete problematiseras nya lärares arbete med bedömning. Det genom att nya lärares upplevelser av, uppfattningar om, samt utsagor kring praktiserade av bedömning presenteras och analyseras.

  Det empiriska materialet som studien bygger på består av intervjuer med nio nya lärare verksamma i grundskolans tidigare skolår, år 1-6. De nya lärarna har arbetat upp till tre år i yrket och undervisar i ämnena matematik och teknik. Studien har ett tydligt didaktiskt perspektiv då undervisningsproblematik fokuseras utifrån ett lärarperspektiv och frågor som när, var, hur och vad fokuseras, både vad gäller uppfattningar, upplevelser och praktiserande av bedömning. Men även gällande de nya lärarnas eget lärande kring bedömning.

  Flertalet av de nya lärarna tillskriver sig själva god bedömningskompetens. Detta trots att de uppger att de skaffat sig de mesta kunskaperna gällande bedömning på egen hand, efter avslutad lärarutbildning, och att de beskriver bedömningen som svår. Syftet med bedömningen anges genomgående vara formativ, d.v.s. den ska främja elevens lärande. Men i beskrivningar av den bedömning som genomförs framträder den summativa bedömningen som dominerande. I resultatet synliggörs således en skillnad mellan ambition och verklighet. Resultatet visar även att det finns en tillit till prov som stöd vid bedömning och att den bedömningen även ses som enklare än annan bedömning. Det är även det mer frekventa användandet av prov i skolår 4-6, som gör att bedömningen i dessa skolår beskrivs som lättare än bedömning i tidigare skolår. Medan elevernas ämneskunskaper i matematik fokuseras, sker i teknikämnet i högre grad en bedömning utan förankring i styrdokument och utan koppling till elevernas faktiska kunnande eller lärande i det undervisade ämnet.

 • 205.
  Eriksson, Elisabeth
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Nya lärares uppfattningar om och upplevelser av bedömning i matematik och teknik i grundskolans tidigare år2012In: Kvalificerad som lärare? Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte mot lärarlegitimation / [ed] Christina Gustafsson och Göran Fransson, Gävle: Gävle University Press , 2012, p. 75-101Chapter in book (Other academic)
 • 206.
  Eriksson, Ida
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Fulltrogne – gudomlig vänskap: En undersökning om asatroendes relationer till gudarna2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fulltrogne – gudomlig vänskap. En undersökning om asatroendes relation till gudarna.

  C-uppsats i Religionsvetenskap med intiktning Kultur och identitet. Högskolan i Gävle, 2011.

   

  Denna uppsatssyfte är inte att berätta om en stereotyp, oföränderlig bild av asagudadyrkanfrån vikingatiden, utan visa en nutida, levande bild. Att göra samtida asatroendes röster hörda, om deras relation till gudarna Oden, Tor, Freja, Hel,Tyr med flera. Att reda ut begreppet fulltrogne hos en modern asatroende.

   

  Begreppet fulltrogen i ett moderntpersektiv är ett sätt att kommuniceramed ett ansiktslöst och obegränsat väsen. Det är en vänskapsrelation mellanliten begränsad människa och en gränslös gudom. Och ett sätt att komma närmare gudomen. Den troende kan söka svar, styrka och visdom hos sin fulltrogna och det är den gudom de i första handvänder sig till.

  En fulltrogen kan vara en gudom, enjätte, ett vidunder, ett djur eller ett naturväsen. En troende kan ha en ellerflera fulltrogna och vem som är ens fulltrogna kan skifta i och med livetsvändningar. Det finns olika sätt att möta sin fulltrogna på men den fulltrogna inte är obligatorisk i gudsbilden för en asatroende.

   

  Sökord: fulltrogne, fulltrohet, fulltrúi, ástvinr, asatro, fornsed, trúa, norrön, nyasadyrkan

 • 207.
  Eriksson, Ingvor
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Att synliggöra det osynliga barnet: Förskollärares uppfattningar om strategier som inkluderar inåtvända barn2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskolans uppdrag är bland annat att skapa goda lärande miljöer och lärandetillfällen som är anpassade efter barns individuella behov. Syftet med denna studie var att undersöka vilka pedagogiska strategier förskollärare i förskolan använder för att inkludera de barn som anses vara inåtvända. De frågeställningar som låg till grund för denna studie var; Vilka strategier använder förskollärare i förskolan för att inkludera inåtvända barn? Vilka uppfattningar har yrkesverksamma förskollärare, vad gäller stödbehovet hos inåtvända barn? För att få svar på dessa frågeställningar valde jag att utföra intervjuer med fem yrkesverksamma förskollärare. Resultatet av denna studie visar att pedagogens förhållningssätt, bemötande, engagemang, tillrättalagd lärandemiljö och ett individualiserat arbetssätt är strategier som kan bidra till att de inåtvända barnen inkluderas i lärande och socialt samspel.

 • 208.
  Eriksson, Jennie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Man tror på kyrkan men inte på Gud: -en studie om fyra prästers syn på vigslar idag2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 209.
  Eriksson, Linda
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Coaching: En kvalitativ studie om coachers uppfattningar av coaching och dess betydelse för hälsan2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 210.
  Eriksson, Linda
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Manninen, Hanne
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Förskolans fysiska inomhusmiljö: En kvalitativ studie om hur förkollärare förhåller sig till den pedagogiska verksamheten utifrån förskolans utformning2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har gjorts i syfte att se hur förskollärare förhåller sig till den pedagogiska verksamheten i förhållande till den fysiska inomhusmiljön. Vi ville se om lokalerna med dess olika förutsättningar hade betydelse för hur man arbetar utifrån målen för barns utveckling och lärande i förskolans läroplan. En till aspekt var att se hur förskolans inomhusmiljö påverkar välmående hos pedagoger och barn. Genom kvalitativa intervjuer har sex yrkesverksamma förskollärare på olika förskolor i Mellansverige medverkat. Studien har visat att utformningen av den fysiska inomhusmiljön är viktig för barns utveckling och lärande samt välmående i förskolan. Det framkommer att lokalernas planlösning inte är avgörande för hur den pedagogiska verksamheten blir. Däremot utformas verksamheterna olika beronde på hur förskolornas planlösning ser ut och vilka förutsättningar som råder.

 • 211.
  Eriksson, Moa
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Religiositet bland de äldre: En undersökning om pensionärernas syn på Svenska kyrkans besök pådagverksamheter ur ett etiskt perspektiv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats har varit att få svar på hur pensionärerna som spenderar sinadagar på dagverksamheter upplever besöken från Svenska kyrkan och varför de väljeratt delta. Vidare ligger syftet på att ta reda på vad som driver vissa anställda inomSvenska kyrkan att bedriva denna verksamhet inom äldreomsorgen.Denna uppsats grundar sig mest på de intervjuer jag genomfört byggda på kvalitativaforskningsmetoder med pensionärer som deltog vid en andakt på en dagverksamhet.Diakonen som höll i den andakten och personal som jobbar på dagverksamheten därandakten hölls har bidragit med bakgrundsmaterial till denna uppsats.Även en präst har intervjuats för att ge en tydligare bild till varför denna verksamhetinom äldreomsorgen bedrivs.Detta material har sedan sammanställts och genom det materialet har jag sedan gjort enanalys baserad på etiska teorier för att få svar på mina frågeställningar.De resultat som fram kommit genom denna undersökning är att de flesta avpensionärerna som deltog vid andakten som genomfördes av Svenska kyrkan gjorde detför att de upplever besöken som rofyllda. De ser inte besöken som ett sätt att få utloppför sin tro, utan ser dem som underhållning. Anledningen till att de deltar i besöken ärför de flesta av pensionärerna ser det som ett kul ”avbrott” i vardagen och de uppskattarmusiken kyrkan spelar.Anledningen till att vissa anställda inom Svenska kyrkan driver denna verksamhet harjag kommit fram till att varierar. Jag framställer i min undersökning enbart två anställdafrån Svenska kyrkan, en diakon och en präst. Det som min analys kommit fram till är attprästen drivs av pliktetiska skäl gentemot hennes arbetsplats och ser det som hennesuppgift att predika inför alla, oavsett om de har förmågan att delta av egen vilja ellerinte.Diakonens drivkraft anser jag genom de etiska principer jag använt är för att finnas tillför de äldre och ge dem gemenskap och stimulans.

 • 212.
  Eriksson, Therese
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Lindberg, Lina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  En textanalys av sex handlingsplaner för integration2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Eriksson, T. & Lindberg, L. (2014). En textanalys av sex handlingsplaner för integration. C-uppsats i Pedagogik, Hälsopedagogiska programmet. Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle.

   

   

  Abstrakt

  Det blåser främlingsfientliga vindar i Sverige då politiska partier med denna typ av värderingar är på uppgång och får allt större plats i det svenska samhället. Integration är en stor utmaning för Sverige och är idag ett omdiskuterat ämne. Syftet med denna studie var att analysera hur kommuner framställer integration i deras handlingsplaner. En kvalitativ textanalys har gjorts på sex handlingsplaner gällande integration, som med hjälp av frågor till dokumenten har besvarat syftet.  I handlingsplanerna framställs invandrare som ”de som skall integreras” och många dokument framhåller att invandrare och flyktingar är i behov av resurser medan andra ser till vad de kan bidra med i samhället. Dokumenten visar tydligt att tillgång till arbete är det eftersträvansvärda målet för att invandrare ska ha möjlighet att integreras i samhället. I handlingsplanerna framkommer det att dokumenten riktar sig till alla medborgare men det är tydligare i vissa delar av texterna att det är med fokus på utrikes födda.   Integrationspolitiken exkluderar i sig själv olika grupper genom att prioritera och fokusera på enbart vissa grupper.  

  Nyckelord: Integration, handlingsplaner, invandrare och flyktingar, textanalys, pedagogik.

 • 213.
  Eriksson, Tobias
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Kött och Blod: Nutida tolkningar utav Jesus död2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 214.
  Erlandsson Brox, Erika Maria Louice
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Sekularisering: En undersökning av skillnaden mellan vardagliga och religionssociologiska perspektiv på sekulariseringen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka och belysa problematiken med skilda förklaringar av sekulariseringens orsaker och förståelsen av begreppet sekularisering som finns i ett vetenskapligt och vardagligt sammanhang. Svaren som jag har fått fram är att det på ytan ser ut som att informanterna och religionssociologerna har ett relativt lika synsätt. Det är först när du tittar närmare och verkligen tolkar texterna som du kan urskilja de stora skillnaderna och att de ligger i perspektivet hos den som berättar. Informanterna upplever förändringarna inifrån och är direkt påverkade av det som sker och är en del av det. Religionssociologerna å sin sida är åskådare, de ser det som sker över en längre tid och kan jämföra på ett helt annat sätt.

 • 215.
  Fagerlund, Anette
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Religionsundervisningen i den åländska skolan: dess problematik, bakgrund och möjliga lösningar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur dagens religionsundervisning kunde förändras för att bättre passa in i dagens skola och nutida samhälle.

  Uppsatsens vetenskapssyn är hermeneutisk, metoden är kvalitativ och har en induktiv ansats. Uppsatsen bygger på läsning av både tidigare och aktuell forskning om inlärning, ur såväl pedagogisk, psykologisk som neurologisk synvinkel, samt diskussion på området.

  Många forskare har oberoende av varandra kommit fram till att inlärning sker bäst när elever får använda sig av både kropp och intellekt. Om vi kunde träna eleverna i varandet med varandra, genom musik, estetik och rörelse, kunde vi kanske också väcka deras känsla för andliga aspekter.

 • 216.
  Falk, Louise Josefine
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Elever med diagnosen ADHD i skolan: kvalitativ studie om 4 lärares erfarenheter och förhållningsätt till diagnosen i årskurs 1-72011Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  How teachers teach children with attention difficulties. This is a qualitative interview based on the experiences of four teachers. I want this study to examine teachers' experience and views about ADHD diagnosis. I would also like to find out what teachers do and think about the practice which surrounds students with ADHD. How to formulate and think of four active teachers about ADHD? What are the implications of the diagnosis perceive the four teachers interviewed that the diagnosis must for students? Among the measures that consider the four teachers interviewed are most effective for students with ADHD because they provide an equal education?

   

  Those questions are addressed to specifically learn about how they proceed in their activities. The interview responses, I have compiled and compared with literature highlighting subject. Results the study shows that there are many similarities in the teachers' treatment of children with ADHD. A similarity which consists of teachers have a common approach, a clear structure with clear limits and procedures and that they clear up activities for children with ADHD. The teachers mentioned that it is important to adapt the environment to facilitate and help children with concentration problems. All four teachers interviewed believe they have a good training for dealing with concentration difficulties, but that they need continuous training. Data used in this study is qualitative. The selection of teachers has been through recommendations and personal knowledge

   

 • 217.
  Fernström, Ingela
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Estetiska lärprocesser - lek eller kunskap?: En diskursanalys av hur lärarstuderande samtalar om estetiska lärprocesser2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 218.
  Flink, Lina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Karlsson, Lina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Matematik i sagans värld: En intervjustudie med förskollärare om deras arbete med bokläsning och matematik i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om förskollärares erfarenheter av att kombinera bilderboksläsning och matematik i förskolan. Förskolans läroplan Lpfö98/10 (Skolverket, 2010) belyser att förskollärare ska se till att barnen i förskolan får stimulans och utmaning i sin språk och kommunikationsutveckling samt i sin matematiska utveckling. Läroplanen belyser dock inte hur detta arbete ska gå till.

  Den teoretiska utgångspunkten i detta examensarbete är Vygotskijs sociokulturella teori, vilket innebär att barn lär sig i sociala sammanhang. Utifrån våra erfarenheter sker bilderboksläsning dagligen i förskolan och detta sker oftast i ett socialt sammanhang. Studiens teoretiska perspektiv visar att språk och matematik är två ämnen som hör ihop och stödjer varandra. Eftersom vi enligt Vygotskijs teori lär oss i sociala sammanhang torde bilderboksläsning i förskolan kunna fungera som ett ypperligt tillfälle för barn att utveckla sin språk och kommunikationsförmåga samt sin matematiska förmåga. Dock visar studiens teoretiska perspektiv att bilderboken oftast endast används för att stödja barns språkutveckling men det finns forskning som visar att bilderboken kan fungera som ett matematiskt inspirerande material.

  I denna undersökning deltog sju förskollärare som vi intervjuat och intervjuerna har spelats in med hjälp av ljudupptagning. Utskrifter har gjorts av det insamlade materialet och sedan tolkats utifrån studiens teoretiska perspektiv.

  Resultatet visar att endast en förskollärare av sju ser bilderboken som en inspirerande matematisk miljö och som ett matematiskt redskap. De intervjuade förskollärarna ser bilderboken som ett språkligt material och inte som ett matematiskt material. Dock visar resultatet att även när förskollärarna endast talar om språk går det utifrån studiens teoretiska perspektiv se det utifrån ett matematiskt perspektiv. Studiens resultat visar att de intervjuade förskollärarna har förmågan att kombinera bilderboksläsning med matematik men majoriteten av de intervjuade förskollärarna nämner inte bilderboken som ett matematiskt material.

 • 219.
  Florentin, Klara
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Förskolans stöd till det svenska språket för barn med annan etnisk tillhörighet2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is based on an interest in how teachers within pre-schools work with children of other ethnical nationalities than Swedish. This to obtain a good development for the Swedish language, for the children how requires extra help. There is also given an insight on how the preschool-teachers perceive the parent’s participation in the children’s language development, for it is a reality that parents involvement sees very significant in how positive the children look upon their culture, their native language and their sense of forming an identity. Furthermore, the pedagogical perspective lapse from Vygotskij’s theory of development alongside with the thoughts of Maria Montessori about children’s early development and the work she constructed and led within pre-schools and schools. The main question asked is how the pre-school teachers help the children with their development of the Swedish language, and also how the view the collaboration with the parents, out of the homes. The analysis is based on qualitative interviews with four qualified pre-school teachers, who work in multicultural preschools within the county of Gävle. The overall conclusion which can be withdrawn from this study is that all of the asked pre-school teachers believe that they are very actively working with the children when it comes to learning the Swedish language, regarding those children who prove to have difficulty within this area. This is made visible, amongst other things, trough book reading, the different uses of rhymes, interest-awakening and nuanced conversations with the children and also independent playtime related to social interaction. The pre-school teachers confirm that good achievements in the Swedish language benefits by an already good language-knowledge for the native language, something they express that they encourage both the children as well as their parents to hold on to. They talk about the today absent home language instructions positive and negative aspects, and also their views on whether the children had benefit from the work of the home language teachers. Amongst other things, the pre-school teachers feel that the home language teacher should have had more of a translator’s role in the daily activities, since their believes are that the children pretty much learn their whole native language out of the homes. This can furthermore be made seen as an unconsciously collaboration between the preschool teachers and parents. The pre-school teachers however mean that they do not see much of a deliberate collaboration with the parents within the home, to serve as a purpose to help the child in its language development, as a complement to the daily activities in the pre-school, as much as they would like. The pre-school teachers apprehend to some extent that the parents read books with their children within the home, but have no real perception on whether they sing together with their children. However, he pre-school teachers highlight how they time and time again encourage the parents to do so. The result of this study states the pre-school teachers’ dedication in the children’s development of the Swedish language, as well as their native language. 

 • 220.
  Flygare, Erik
  et al.
  School of Law, Psychology and Social Work, Örebro University, Örebro, Sweden .
  Gill, Peter Edward
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  Johansson, Björn
  School of Law, Psychology and Social Work, Örebro University, Örebro, Sweden .
  Lessons From a Concurrent Evaluation of Eight Antibullying Programs Used in Sweden2013In: American Journal of Evaluation, ISSN 1098-2140, E-ISSN 1557-0878, Vol. 34, no 2, p. 170-189Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Sweden has a low prevalence of bullying and Swedish schools are legally obliged to have anti-bullying policies. Many commercial programs are available. A mixed methods, quasi-experimental, concurrent evaluation of 8 programs, chosen from a pool of 21 widely used anti-bullying programs, was planned. Preliminary data, based on 835 stakeholder interviews, both individual and group, revealed extensive program-contamination in "treatment" schools (n = 31), and extensive program use in nominally designated control/comparison schools (n = 8). An evolved evaluation strategy focused on arrays of program components, use of which was assessed through detailed qualitative data gathered from principals, teaching and non-teaching staff, anti-bullying teams, and pupils. Bullying victimization, Grades 4-9, in 39 schools, was assessed by questionnaire, administered in three waves. Responserates were 76.1% (with N = 10,919) at the first wave, 74.3% (of 10,660) at the second wave, and

  70.6% (of 10,523) at the final wave. Longitudinal aggregate and individual outcomes (3,487 pupils answered all three questionnaires) were assessed. Prevalence of victimization was 8.1% at first wave and (7.4% at last). Based on individual data, persistent victimization (bullied at both waves) was estimated at 1.5% with 4.7% experiencing a worsening situation (not bullied at the first wave but bullied at last) and 4.8% with an improved situation. Hierarchical cluster analysis was used to designate intervention types (shared arrays of strong, weak, or absent component use) and schools with similar approaches. A quasi-experimental, longitudinal design with individual data and an aggregate cross-sectional follow-up indicated differences in effective, ineffective, and iatrogenic components, component clusters (intervention types), and successful schools.

 • 221.
  Forsberg, Eva
  et al.
  Uppsala universitet.
  Pettersson, Daniel
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Education.
  European Educational Transfer and Curriculum Displacement: the Swedish case2014In: Transnational Policy Flows in European Education: the making and governing of knowledge in the education policy field / [ed] Andreas Nordin & Daniel Sundberg, Oxford: Symposium Books, 2014Chapter in book (Other academic)
 • 222.
  Forsberg, Mikael
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Lundstig, Robert
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Den samiska kvinnan i dåtid och nutid: En studie av kontinuitet och förändring i samisk religion och kultur2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka den samiska kvinnans roll i samisk kultur under 1600-1700-talen och den samiska kvinnans roll idag. För att kunna uppnå vårt syfte har vi som metod genomfört litteraturstudier av tidigare forskning, litterära texter, artiklar, och elektroniska källor. Resultatet visar på både kontinuitet och förändring. En av kvinnans viktigaste roller i den traditionella kulturen och religionen var som utövare av jojken. Det var vanligt att kvinnan jojkade i allmänhet, men även i vissa rituella sammanhang. Detta kunde till exempel ske när kvinnans jojkande skulle hålla nåjden i liv under dennes resa till gudarnas värld och till dödsriket. Hennes roll har i vår tid blivit större. Än idag jojkar samerna och det är dessutom numer lika van­ligt att kvinnan jojkar som att mannen gör det. Kvinnan kan idag jojka i mer offentliga situationer, till exempel vid scenframträdanden, politiska sammanhang och demonstrationer. Numer kan det också förekomma att en samisk kvinna är renskötare, något som tidigare tillhörde enbart männens ansvarsområden. Den moderna samiska kvinnan använder också trumman och även om vi i vår tid kan se att trumman som religiös symbol förlorat en del av sin traditionella betydelse kan vi ändå dra slutsatsen att kvinnan i och med sitt bruk av trumman stärkt sin roll och sitt inflytande. Det är rimligt att säga att den samiska kvinnan och mannen idag är mer jämlika än tidigare och det kan rimligtvis bero på den jämlikhetsutveckling som skett och ständigt fort­skrider i vårt samhälle.

 • 223.
  Forsell, Elisabeth
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Utvärdering av en kostupplysningsintervention för räddningstjänsten i en kommun i Norrland2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Brandmän har ett krävande arbete, fysiskt och psykiskt. God hälsa och arbetsförmåga är av den anledningen betydelsefull. En viktig faktor för prestation och hälsa är valet av kost. På uppdrag av räddningstjänsten i ett kommun i Norrland utfördes under hösten 2002 och våren 2003, en kostupplysningsintervention. Studiens övergripande syfte var att utvärdera om interventionen haft några effekter i form av förändringar i de anställdas kostvanor. Delsyften var att beskriva respondenternas syn på kostupplysningsinterventionen, om respondenterna fått ökade kunskaper om sambandet kost och hälsa. och pröva en analysmodell för denna utvärdering. Studien hade en kvantitativ karaktär. Metoden var en enkätstudie bland brandmän och utgjorde en totalundersökning i en kommun i Norrland. Av totalt 155 utdelade enkäter har sjuttioen besvarats. Tretton av dessa respondenter deltog inte i undervisningen. Åldersvariationen var 24 – 63 år. Resultatet visade att de som var negativt inställda till kostupplysningen var mer negativt inställda till upplägget, i jämförelse med dem som var positiva och dem som inte hade någon uppfattning. Övervägande deltagare tyckte att undervisningen var bra eller mycket bra medan ett fåtal ville förändra upplägget. Flertalet ansåg sig ha ökat sina kostkunskaper efter undervisningen. Ingen signifikant skillnad fanns mellan antalet deltagare som svarade att det fanns andra faktorer än undervisningen som lett till ändrade matvanor och de som svarade att det inte fanns sådana faktorer eller de som inte visste. Cirka hälften uppgav att de hade förbättrat sina matvanor efter undervisningen men resultatet visade ingen signifikant skillnad jämfört med dem som inte hade ändrat något eller de som var osäkra. Slutsatsen blev att det inte fanns någon signifikant skillnad av förbättrade kostvanor efter kostupplysningsinterventionen.

 • 224.
  Forslund, Ida
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Sjukgymnasters upplevelser av pedagogik i arbetet och följsamhet för behandlingar bland patienter2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den följande uppsatsen är en fenomenologiskt inspirerad intervjustudie. Syftet med arbetet var att belysa sjukgymnasters upplevelser av pedagogiska fenomen i arbetet relaterat till följsamhet för behandlingar bland patienter. Fyra intervjuer har gjorts. Den fenomenologiskt inspirerade resultatpresentationen och analysen visar att fenomenet följsamhets mening är patientens förtroende för sjukgymnasten och att jobba med målsättningar utifrån patientens önskningar och mål, att patienten tar ansvar för sin egen behandling, att fenomenets mening är att utgå från var patienten befinner sig i motivations- och sjukdomshänseende och att hitta varje patient som individ och att göra patienten själv aktiv i behandlingen. Huvudkännetecknen för fenomenet följsamhet är samspel och interaktion. Delkännetecken för fenomenet följsamhet är patientens förtroende för sjukgymnasten, tydlig kommunikation, direkt kommunikation, personkemi, lyssnande och förståelse, samtal och frågeteknik med öppna frågor, interaktion med sjukgymnasten och andra patienter, stöd och hjälp till patienten, kroppsspråk ,minspel och ögonkontakt, patientbemötande, patientdelaktighet. Andra delkännetecken kan också vara olika pedagogiska verktyg som information, instruktion, motivationsträning, att aktivera patienten, målsättande, att lyfta fram det positiva med behandlingen och att utgå från var patienten befinner sig.

 • 225.
  Francia, Guadalupe
  et al.
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Edling, Silvia
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  A Child Perspective in the Study of Bullying in Swedish Boarding Elite’s Schools2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents a research study of bullying in Swedish private Boarding schools with focus on a child perspective. It analyses even the Education of the Swedish Power Elites starting point from Bourdieu s’ sociological research and from the Convention on the Rights of the Child.

  This study is based on the analysis of cases of bullying in three private boarding schools in Sweden during 2011-2012. This contribution analyses in which way the child perspective is presented in description of bullying and practices against bullying produced by different actors

  Method

  This contribution is based on analysis of texts produced by Swedish Education authorities, Polices authorities, Boarding schools staff, parents, pupils and media.

  Expected Outcomes

  This contribution shows how bullying practices in Swedish boarding elite’s schools are legitimized in terms on traditions and socialization patters for leadership in the Swedish Society. It argues on policies and practices against bullying that pay attention to a child perspective. Even though this analysis focuses on the Swedish experience, it can lead to a better understanding of the need to pay attention on a child perspective in the analysis on policies and practices against bullying in other European educational contexts.

 • 226.
  Franklin, Anders
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Lekstuga eller framtidens melodi?: en attitydundersökning om datorspel som undervisningsverktyg bland religionslärare på gymnasienivå i Luleå kommun2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka attityden mot datorspel i undervisning hos religionslärare på gymnasienivå i Luleå kommun. En enkätundersökning och en intervjuundersökning med hermeneutisk utgångspunkt ligger till grund för detta. Enkätundersökningen visade att attityden var neutral lutandes åt det negativa, medan intervjuundersökningen visade en allmänt positiv inställning till datorspel i undervisning. Denna diskrepans kunde åtminstone delvis spåras till att vissa av respondenterna på enkätundersökningen, som utgjorde underlag till intervjupersonerna, var, av någon anledning, mer positiva i intervjusituationen än när de svarade på enkäten. Den positiva inställning som intervjuundersökningen resulterade i stämde väl överens med den tidigare forskning som gjorts på lärare i Sverige. I resultatet framkom att lärarna inte var oroliga för datorspels eventuella skadliga inverkan och i vissa fall kunde de ge exempel på hur man kunde använda datorspel i undervisningen. Problem som kunde ses var kostnader och bristande kunskap på hur man skulle använda datorspel på ett givande sätt.

 • 227.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  A teacher registration reform that transforms the ‘educational space’: An analysis of changing roles, relations, powers and positions2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Using the theoretical perspective of ‘educational space’, this paper analyses the Swedish teacher registration reform and it´s induction system and how it changes roles, positions, relations, powers and identities within the Swedish educational system. An educational space can be understood as a relational category in which object and actor are related to another and where changeable positions and boundaries are created (Ferrrare & Apple, 2010). In this sense, actors within an educational system – such as teachers, principals, mentors and NQTs – position themselves and are also actively positioned by others (Leander & Osborne, 2008). They are also positioned by norms, values, curricula and legislation; in this case by the teacher registration reform and the structured induction system.

 • 228.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Anekdotisk argumentering?2012In: Arbetarbladet, no 18 septArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 229.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Comparing Finnish and Swedish educational culture and the impact on national mentoring approaches2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction

  The purpose of this analytical paper is to examine how culturally embedded norms, values, relations and prerequisites operate in the development of a mentoring system. This is done by contrasting the case of Sweden with that of Finland. Although these neighbouring Nordic countries have a lot in common, their educational systems have taken different directions, especially with regard to the mentoring of new teachers (Aspfors, Fransson & Heikkinen, 2012). As is proposed and argued in this paper, these different approaches to mentoring are largely culturally embedded and the results of specific social, cultural, educational, philosophical and political conditions. I will analyse these culturally embedded preconditions for mentoring at an overall macro-level.

  In Finland, the mentoring of (new) teachers came into focus in 2010 with the launching of the national programme Osaava Werme, funded by the Finnish Ministry of Education and Culture. Mentoring is organised as peer-group mentoring with groups of 4-10 early career teachers, from different schools and with different subject skills, in their first to fifth year. In one year they participate in six to eight seminars which are facilitated by an experienced and specially trained teacher. This programme, which is voluntary, has evolved out of research and a series of pilot projects and action research programmes (e.g. Heikkinen, Jokinen & Tynjälä, 2012).

  In Sweden, the mentoring of new teachers came about as a result of the Swedish Parliament’s decision in 2011 to implement a teacher registration reform and a mandatory probation year for new teachers. The reform requires new teachers to have a mentor, and to be evaluated by principals as to whether he/she is competent enough to be registered. One-to-one mentoring is emphasised in the policy documents and the reform is regarded as a top-down reform (Swedish National Agency for Education, 2011).

   

  Theoretical framework - the dynamic of culture

  The analysis of cultural aspects and the theoretical framework both focus on culture and cultural dynamics. According to McDaniel, Samovar and Porter (2012), definitions of culture often focus on “shared values, attitudes, beliefs, behaviours, norms, material objects, and symbolic resources” (p. 10-11). However, the aspects that construe what we call culture are not fixed and stable (Hall, 2007). On the contrary, they are construed and negotiated in human interactions and are thus always included in processes of transformation and change.   

  By means of the Cultural Mentoring Framework, Kochan and Pascarelli (2012) offer an analytical framework for analysing these aspects of mentoring in terms of three cultural constructs: traditional, transitional and transformative. The rationale of the traditional construct is to transmit the existing culture to newcomers, thus recognising the norms, values, beliefs, behaviour and so on as timeless and general. The rationale of the transitional construct is change and adaptation to changing preconditions. Changing the preconditions, such as changing teachers’ tasks or emphasising certain organizational aspects or perspectives of teaching and learning, may lead to mentors facilitating the transformation process of these ‘messages’. The rationale of the transformative construct is, according to Kochan and Pascarelli, to move beyond the transitional construct by questioning norms, values, beliefs and behaviour more, and in that way, contribute to cultural change. In a transformative construct, mentoring may take the shape of networking and learning communities with evolving and transforming roles that challenge and change the concepts of mentoring. This framework offers insights into the different aspects of (possible) cultures and the dynamic of cultures, i.e. the mechanisms for how culture changes, evolves and may be challenged. Thus, the changing preconditions for educational systems and new aspects and ideas all become intertwined with the cultural conditions, and result in culturally-bound outcomes.

   

  Methods and sources of data

  The analysis data consists of oral and written information and a qualitative meta-analysis (Denzin & Lincoln, 2005) of policy documents from Sweden and Finland and of presented or published research (n=29) concerning Finnish and Swedish culture and the educational systems in Finland and Sweden, especially research into mentoring or induction systems.  The meta-analysis implies an aggregative approach of studies on micro- and meso-level to macro-level (cultural level), and in the analysis the (possible) interplay between micro- meso- and macro-level has been critically analysed. Thus the analyses have been performed in a deductive way. The analyses of the cases of Finland and Sweden are to be regarded as a qualitative cross-case comparison (Miles, Huberman & Saldaña, 2014) where especially the similarities, differences and patterns in the results are highlighted.

  The findings and conclusions presented in this paper have emerged gradually and, since 2005, have developed in conjunction with a series of network projects and collaborative research projects run by researchers from Sweden, Finland and other Nordic and Baltic countries. The mentoring systems in these countries have also been analysed and discussed at a number of national and international conferences and symposia organised by the networks or in connection with other established annual conferences (e.g. Author, XXX & YYY, 2011: Jokinen et al, 2010) in which I have participated.  These kinds of experience have its pros and cons, and Pickering (2008) emphasise the centrality of experience in cultural studies, but warns also for the risk of ‘self-interpreting’. However, in this study the solid base of written information and research are the key-source for the analysis that was performed in 2013.

   

  Results

   

  The culture of education that determines the mentoring approaches is highly influenced by a country’s history, especially in the Finnish case with its history of wars and Cold War living under threat, making the issue of building a nation and a national identity very important. Thus, Finnish educational researchers having the culturally embedded position, trust and task to realise research-based pilot projects (Sahlberg, 2011); the outcomes of which outcomes are able to influence national policy and become more widespread. This culturally embedded trust in educational researchers and Finnish teachers influences the development of peer-group mentoring. However, these highly regarded teachers have great autonomy, and claims have been raised that this not optimises the opportunities to cooperate and learn from each other (Jokinen & Välijärvi, 2006) which makes the idea of peer-group mentoring and collaborative learning more interesting – and perhaps also necessary – ­than one-to-one-mentoring. This innovative aspect of peer-group mentoring has been developed through pilot projects.

  Compared to Finland, Swedish teachers do not have the same degree of social standing. While Finnish teachers are highly respected, Swedish teachers and the Swedish educational system, teacher and educational researchers have been under systematic attack over the last two decades, mainly from neo-liberal positions. This ideological shift, its bureaucratic consequences and its steering model, named as new public management (NPM), has been implemented in Sweden to a very high degree an increased focus on control, inspection, regimes of accountability and the evaluation of teachers, (Dyrdal Solbrekke & Englund, 2011; Lundahl et al., 2010) which has meant that the top-down state initiative and implementation of a mandatory one-to-one mentoring system with elements of teacher assessment has been a logical step.

  Thus, Finnish teachers seem to be living in a culture of trust, while Swedish teachers have to face an ideology and culture of distrust.

   

   

   

   

  References:

  Author, [details removed for peer review] (2011). [details removed for peer review]  Paper presented in the, at the European Conference on Educational Research (ECER) in **** ** September **.

  Aspfors, J., Fransson, G. & Heikkinen, H.L.T. (2012). Mentoring as dialogue, collaboration and/or assessment? In P. Tynjälä, M.-L. Stenström & M. Saarnivaara (Eds.) Transitions and Transformations in Learning and Education. (pp. 271–290). Berlin: Springer.

  Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (eds.) (2005). The Sage handbook of qualitative research. (3. ed.) Thousand Oaks, Calif.: Sage.

  Dyrdal Solbrekke, T. & Englund, T. (2011). Bringing professional responsibility back in. Studies in Higher Education 36(7), 847–861.

  Hall, S. (Ed.) (1997). Representation: cultural representations and signifying practices. London: Sage.

  Heikkinen, H. L. T., Jokinen, H. & Tynjälä, P. (Eds.) (2012). Peer-Group Mentoring for Teachers Professional Development, London/New York: Taylor and Francis.

  Jokinen, H., [details removed for peer review] (201*). [details removed for peer review]   Paper presented at the European Conference of Educational Research (ECER) in [details removed for peer review], **-** August 201*.

  Jokinen, H. & Välijärvi, J. (2006). Making Mentoring a Tool for Supporting Teachers’ Professional Development. In: R. Jakku-Sihvonen & H. Niemi (Eds.) (2006): Research-based Teacher Education in Finland. Reflections by Finnish Teacher Educators. Research in Educational Sciences 25. Turku: Finnish Educational. Research Association.

  Kochan, F. & Pascarelli, J.T. (2012). Culture and Mentoring in the Global Age. In Fletcher, S. and Mullen, C.A. Handbook of Mentoring and Coaching in Education (pp.184-198), Thousand Oaks, CA: Sage Press.

  Lundahl, L., Erixon Arreman, I., Lundström, U. & Rönnberg, L. (2010). Setting Things Right? Swedish Upper Secondary School Reform in a 40-Year Perspective, European Journal of Education 45(1), 46–59.

  McDaniel, E. R., Samovar, L. A. & Porter, R. E. (2012). Using Intercultural Communication: The Building Block, In: L. A. Samovar, R. E. Porter & E. R. McDaniel (Eds.) (2012). Intercultural Communication. A Reader, (13th edition), (pp. 4–18), Boston, Mass.: Wadsworth Cengage Learning.

  Miles, M., Huberman, M. & Saldaña, J. (2014) Qualitative data analysis: a methods sourcebook, 3. ed., Sage Publication.

  Pickerig, M (2008). Experience and the Social World. In M. Pickering (Ed.). Research Methods for Cultural Studies, (p. 17-31). Edinburgh: Edinburgh University.

  Sahlberg, P. (2011). Finnish lessons: what can the world learn from educational change in Finland? Teachers College Press: New York.

   

 • 230.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Debatteknik och sakfråga2012In: Gefle Dagblad, no 23 oktArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 231.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Debatteknik och sakfråga2012In: Arbetarbladet, no 21 septArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 232.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Discussant in the Symposia "Research on Practices of Teacher Induction Part II"2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The symposium consists of two consecutive sessions (Research on Practices of Teacher Induction I and II). In the first paper of the first session (Part I), a theoretical framework was introduced, and the two following papers studied the practices of induction from two different empirical viewpoints. The second session of the symposium (Part II) will introduce three more empirical research projects about teacher induction. The session will continue on the direction which has been indicated in the first part of the symposium, addressing the research ruestion: how are the practices of teacher induction constituted in the three aforementioned dimensions: (1.) physical spacetime, (2.) semantic space and (3.) social space (Kemmis & Grootenboer 2008; Kemmis & Heikkinen 2012). The speakers come from countries with different culture and history, teacher education and induction systems which enriches the quality of information gathered within the symposium. The first presentation from Norway will focus on examining mentors’ pedagogical content knowledge (PCK) which is constituted of content knowledge and pedagogical knowledge. This presentations is focused on the (2.) semantic space of induction. It addresses the meaning-making processes of teachers through asking how mentors themselves define their professional content knowledge. The second paper will introduce an emerging practice of teacher induction, Peer-Group Mentoring model (PGM) which is currently being disseminated throughout Finland. Based an empirical analysis of qualitative and quantitative data, experiences of the national program will be introduced. The third presentation is based on the work of the European PAEDEIA network (Pedagogical Action for a European Dimension in Educators' Induction Approaches) and introduces a comparative research design about three parallel models for induction: one in Finland, one in Turkey and one in Sweden.

 • 233.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Educational culture and the impact on national mentoring approaches: Comparing issues of trust, research-based development and ideology in a Finnish and Swedish educational context2014In: AERA conference, digital database, 2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this analytical paper is to examine how culturally embedded norms, values, relations and prerequisites operate in the development of a mentoring system. This is done by comparing Sweden’s top-down mandatory one-to-one mentoring approach and evaluation, with Finland’s bottom-up peer-group mentoring approach initiated, piloted and implemented by researchers. The analysis is based on meta-analysis of research, policy documents, written and oral information.

  The analysis show that culturally embedded issues, such as a culture of trust, an ideology of distrust, teachers’ and researchers’ positions and the ‘need’ to strengthen cooperation or evaluate teachers in different ways, contribute to the development of peer-group mentoring and one-to-one mentoring with evaluation. 

 • 234.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  En lärarlegitimation kan skapa nya problem2010In: Arbeterbladet, ISSN 1103-9027, no 3 november, p. 3-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 235.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Fusk, lärande och kreativa genvägar: ett resonemang om hur lärare kan arbeta för att motverka studentfusk2012In: I mötet mellan vetenskap och lärande: 13 högskolepedagogiska utmaningar / [ed] Göran Fransson & Helena Hammarström, Gävle: Gävle University Press , 2012, p. 45-66Chapter in book (Other academic)
 • 236.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Head Teachers on Evaluating Newly Qualified Teachers’ Competencies – What to Focus on and How.2012In: Teachers’ Life-cycle from Initial Teacher Education to Experienced Professional / [ed] I. Žogla & L. Rutka, Brussels: Association for Teacher Education in Europe (ATEE) , 2012, p. 74-90Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A mandatory probationary year for newly qualified teachers in conjunction with teacher registration is to be introduced in Sweden from 1st July 2012 (Government Bill 2010/11:20). This reform requires newly qualified teachers to be supported by a mentor. During the probationary year, head teachers will be responsible for evaluating whether the teacher should be registered or not. This paper reports on an interview study that was conducted with nine Swedish head teachers concerning what kind of teacher competencies they would focus on when evaluating NQTs and how they would perform the evaluation.

  The results show that the head teachers would primarily like to focus on the following competencies of an NQT: (a) social interaction, (b) leadership and classroom management, and (c) mission and goal achievement. General pedagogical skills were mostly emphasised, whereas issues like subject knowledge and pedagogical content knowledge seemed to be taken for granted.

  The question of how the evaluation should be performed has two distinct dimensions: how to acquire information about NQTs competencies, which relates to technical issues of how information and impressions are made available for evaluation and how head teachers perceive, interpret, assess and evaluate what they see, hear and feel. As the latter, more elusive dimension involves cognitive and procedural aspects of evaluation, the head teachers involved in the study found it difficult to describe and explain.

 • 237.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  İsveç'te yeni öğretmenler için mentorluk [Mentoring new teachers in Sweden – a teacher registration reform under implementation].2012In: Dunyada Mentorluk [Mentoring in the world] / [ed] Y Ramazan & K. Ibrahim, Ankara: Pegem Akademi , 2012, p. 135-154Chapter in book (Other academic)
 • 238.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Lärarlegitimation, introduktionsperiod och lämplighetsprövning - en översikt och problematisering av reformerna2012In: Kvalificerad som lärare? Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte mot legitimation / [ed] Christina Gustafsson och Göran Fransson, Gävle: Gävle University Press , 2012, p. 21-52Chapter in book (Other academic)
 • 239.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Lättvindigt, Beckman och Backman2012In: Gefle Dagblad, no 5 oktArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 240.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Making sense of a digitalised society? Manoeuvring a digital dilemmatic space2014Conference paper (Refereed)
 • 241.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Mentors assessing mentees?: An overview and analyses of the mentorship role concerning newly qualified teachers2010In: European Journal of Teacher Education, ISSN 0261-9768, E-ISSN 1469-5928, Vol. 33, no 4, p. 375-390Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Sweden has no tradition of mentors participating in the formal summative assessment of newly qualified teachers. However, an Inquiry Committee Report proposed that mentors should have some involvement in this process. This article reports on the results of an examination of 108 official responses to the Inquiry Report submitted to the Ministry of Education and provides a research overview. The results show that only 23 of the 108 responses mention assessment, and none of these are positive to the proposed expansion of the mentor’s duties. Only four responses include an explicit discussion of the relationship between mentors and mentees. These results are discussed in the light of research into relations between mentors and mentees and whether or not mentors should participate in the assessment of their mentees. One conclusion is that answers to this question need to relate to the prerequisites, values and objectives of the educational context.

 • 242.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Policy borrowing, but what about policy learning? Analyses of the changing roles, relations, power and position of the educational space when implementing a teacher registration reform.2012Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  One effect of a globalized world with international competition, a wide-spread market-choice discourse and a dominant neo-liberal framing is the increased amount of policy borrowing between countries (cf. Lingard, 2010). From a macro-perspective this could be seen as a trend towards a global policy convergence, although from a more contextual perspective it leads to the re-structuring of educational systems and the implementation of new elements.   

   

  In 2008 the idea of a probationary year for newly qualified teachers (NQT), mentoring and registration was ‘imported’ into Sweden from Scotland and Canada. These practices were borrowed, and initially hardly changed at all to fit the Swedish educational context. The aim of this paper is to analyze how this kind of policy borrowing from the international arena is transformed and implemented in the Swedish educational system and how this change positions relations, identities and power between actors in the educational space (cf. Fransson, 2010; Fransson & Grannäs, 2012).  The educational space is to be seen as a relational category in which object and actor are related to another and changeable position and boundaries are created (Ferrrare & Apple, 2010). In this sense, teachers position themselves and are also actively positioned by others, as well as by norms, values, curricula and legislation.

   

  The analyses show, for instance, that the relationship between NQTs, principal and mentors changes as mentors become more involved in the formal assessment of the new teacher; a role that mentors have  not had before in Sweden (Fransson, 2010; Fransson & Gustafsson, 2008). The implementation of a Teacher´s Disciplinary Board also changes the roles, relations and positions between e.g. teachers, parents and school inspectors. This means that teachers are more vulnerable to being reported, which could lead to the registration process being suspended or a warning issued. The reforms can thus be used as a tool to discipline teachers and make them act within the regimes of accountability and governmentality (cf. Devos, 2010).

 • 243.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Pre-School Managers on Evaluation Newly Qualified pre-school Teacher’s Competencies for Teacher Registration2012Conference paper (Refereed)
 • 244.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Professionalisering eller deprofessionalisering? Positioneringar och samspel i ett dilemmatic space2012In: Kvalificerad som lärare? Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte på lärarlegitimation / [ed] Christina Gustafsson och Göran Fransson, Gävle: Gävle University Press , 2012, p. 261-285Chapter in book (Other academic)
 • 245.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Qualifications and training needed by mentors: Swedish, Norwegian and Estonian examples2010Conference paper (Other academic)
 • 246.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Rektor och lämplighetsprövningen - Hur rektorer skulle bedöma nya lärares kompetens under introduktionsperioden2012In: Kvalificerad som lärare?: Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte på lärarlegitimation / [ed] Christina Gustafsson och Göran Fransson, Gävle: Gävle University Press , 2012, p. 137-174Chapter in book (Other academic)
 • 247.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Ship to Gaza behövs2011In: Gävle Dagblad, no 19 juniArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 248.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Stress och press med lärarlegitimation2010In: Gävle Dagblad, Debattartikel, 2010-11-14, no 14 novArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 249.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Teacher Registration and Mentoring in Sweden2014Conference paper (Other academic)
 • 250.
  Fransson, Göran
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences, Curriculum studies.
  Teacher Registration Reform in Sweden: Opportunities, Challenges and “business as usual"2011Conference paper (Refereed)
2345678 201 - 250 of 835
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf