hig.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 519
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Hessén, Johanna
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Anestesisjuksköterskors upplevelser kring svåra arbetsrelaterade händelser2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Healthcare staff working within emergency care must often handle extreme and emotional situations. Most of the certified registered nurse anesthetists (CRNAs) will some time during their professionally active lives confront with events that are difficult to handle and for some these events will lead to more or less serious traumatic distress and in certain cases develop post traumatic stress disorder symptoms. Many studies demonstrate that staff working in similar stress related environment runs larger risk in order to get stress related symptoms. The aim with the study was to describe the experiences around difficult work related events among CRNAs. The study was implemented as a descriptive study with qualitative run-up via a questionnaire with open questions relevant for the study's aim. Seven CRNAs participated in the study and the result was processed with a qualitative method for content analysis. The result showed that the majority of the participants experienced bothersome events at work but most of them managed not to develop future harmful experiences from these events. The participants could clearly describe their experiences around difficult events and also provide what type of processing that fits best for them. This study gives an increased understanding how CRNAs experience difficult work related events.

 • 202.
  Hofsten, Anna
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för medicinsk vetenskap.
  Is Gender always reported in Blood Pressure Research? (poster)2008Conference paper (Refereed)
 • 203.
  Hofsten, Anna
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för medicinsk vetenskap.
  Helander, Ingrid
  Medicinska biblioteket Uppsala universitet.
  Is Gender always reported in Blood Pressure Research?2009Conference paper (Refereed)
 • 204.
  Holgersson, Ann-sophie
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology. University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Israelson, Maria
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology. University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Det är ju samma arbete fast annorlunda: marknadsmekanismers inverkan på hemtjänstpersonalens arbetssituation2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Many organizational changes have been accomplished in elder care since the 1980's and many of those have been influenced by market mechanisms. The purpose of this study is to examine how the implementation of these market mechanisms has affected three important aspects in the work situation for personnel. These aspects are, demand, control and support. To attain the purpose of this study, five qualitative interviews with home care personnel have been carried out. The interview material has been analyzed and structured with the help of Karasek and Theorells demand-control-support model. The study shows that the demands on personnel has increased, the prospect of personnel to control their work situation has both decreased and increased in different regards, finally, that support has improved after the implementation of market mechanisms in the municipality where the study was done. This implies that the personnel's prerequisites for self development, teaching and motivation in some regards seem to have improved. Although, at the same time, the increased demands of cost efficiency adhered to time pressure seems to hinder personnel from using their skills and to make work related decisions. This also means that they in their work situation are at a greater risk of suffering illness.

 • 205.
  Hornèy, Sofia
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Isaksson, Emma
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Smärtlindringseffekten av lokal hudanalgetika och avledning vid venpunktion hos barn: En litteraturstudie2009Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva effekten av hur lokal hudanalgetika och avledning fungerar som smärtlindringsmetod vid venpunktion hos barn. Resultatet baserades på 15 vetenskapliga artiklar med kvantitativ karaktär. I resultatet framkom det att Emla hade en smärtreducerande effekt under själva venpunktionen i jämförelse med placebokräm, dock var inte effekten signifikant. Ingen signifikant skillnad i smärtlindring kunde påvisas mellan Emla och Ela-Max, inte heller mellan Emla och Lidokain Iontophoresis. Smärtlindringseffekten vid enbart avledning visade varierande resultat. Vissa studier visade att avledningstekniker kunde ge signifikant lägre skattning av smärta och oro och gjorde att barnen samarbetade bättre, medan andra studier inte visade några signifikanta resultat. Vid kombination av kognitiva beteendestrategier kombinerat med Emla samt vid självhypnos och Emla visades signifikant minskad smärta. Dessa tekniker minskade även barnens oro. Dock fanns ingen signifikant smärtlindringseffekt mellan avledning och Emla jämfört med avledning och placebokräm. I flertalet artiklar visade resultatet att både smärta och oro skattades högre av de yngre barnen i jämförelse med de äldre.

 • 206.
  Huber, Ruth
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Karsch-Canerstam, Carina
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Vårdare? Habiliterare? Omsorgsassistent?: Om yrkesstatusen hos personal som arbetar med människor med intellektuella funktionsnedsättninga2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte med detta arbete är att studera yrkesstatusen hos personal som arbetar med människor

  med intellektuella funktionsnedsättningar på daglig verksamhet och bostäder med särskild

  service. Denna yrkesgrupp ingår i den offentliga sektorn, tillhör omsorgen, är

  kvinnodominerad och har ingen enhetlig utbildning och yrkesbeteckning.

  Personalomsättningen är stor och lönen är låg.

  Vår fråga är huruvida kraven på yrkeskompetens för denna yrkesgrupp som vi kallar för

  omsorgsassistenter har förändrats under de senaste tjugo åren och vilka hinder och

  möjligheter det finns för en utveckling till ett självständigt yrke.

  Vårt empiriska material består av olika skrifter om kompetenshöjning för omsorgspersonal

  som Socialstyrelsen publicerat, beskrivningar av utbildningar och vidareutbildningar,

  platsannonser från arbetsförmedlingen samt information från personer som har arbetat länge i

  ledande positioner inom handikappomsorgen.

  Våra teoretiska utgångspunkter är socialkonstruktionism och som tolkningsmetod valde vi

  Faircloughs diskursanalys.

  Det framgår av forskning om professionalisering att det krävs vissa kriterier för att ett yrke

  ska kunna utvecklas till en profession. Vår målgrupp uppfyller inte dessa kriterier.

  Resultatet visar att yrket genom åren har blivit mer mångfacetterat och kvalificerat. Vår

  slutsats är att det finns både hinder och möjligheter för omsorgsassistenter på väg till en

  självständig yrkesgrupp.

  Som möjlighet till ett självständigt och utvecklat yrke ser vi strävan mot akademisering och

  professionalisering och en hög prioritering av utbildning. Den allt otydligare yrkesprofilen

  med breda kompetenskrav samt kvinnodominansen inom den undersökta yrkesgruppen kan

  däremot betraktas som hinder för utveckling till ett självständigt yrke.

 • 207.
  Hugosson, Mattias
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Carlsten, Camilla
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Om hur livet kan förändras: En studie om yngre demenssjuka personer2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Demenssjukdomar är mycket utbrett och hör till de stora folksjukdomarna i Sverige. Den mest vanliga är Alzheimers sjukdom. Ofta då vi tänker på sådana tragiska livsöden är det lätt att relatera dem till människor som är i åldern sextiofem år eller äldre. Dessvärre finns det även personer som drabbas i ett tidigare skede i livet vilket kan vara redan vid femtio års ålder. Syftet med denna studie är att studera livssituationen för dessa ”yngre” personer med demens eller demensliknande symptom boende på en gruppbostad. Vi kommer dessutom att diskutera förändringen av livssituation i dagsläget jämfört med innan denna verksamhet startades. I vår kvalitativa studie har vi genomfört tre intervjuer med anhöriga till dementa personer som bor på detta gruppboende samt en fokusgruppsintervju med fyra medarbetare på detsamma. Detta har vi gjort med anledning av att få en förståelse för hur livet kan se ut för demenssjuka personer både innan och efter inflyttning till den aktuella boendeverksamheten. I analysen av våra informanters utsagor har vi bland annat utgått från Goffmans teori och begreppet stigma. Denna teori anser vi vara mest lämpad i relation till vår studie. I våra intervjuer med anhöriga samt medarbetare framkom tydligt hur livssituationen ser ut i dagsläget jämfört med tiden innan inflyttning till det aktuella boendet. Samtliga var enhälligt överens om att livssituationen i dagsläget är mer tillfredställande nu, jämfört med hur den var innan. Vår slutsats av informanternas beskrivning är att det skett en positiv förändring gällande de demenssjukas omvårdnad, boendemiljö samt sociala nätverk.

 • 208.
  Hydén, Anders
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Lära sig hantera smärta och förändra sjukskrivningsmönstret: En utvärdering av teamsamverkan inom primärvården Bollnäs/Ovanåker, för personer som riskerar komma in i kroniskt smärttillstånd2002Report (Other academic)
 • 209.
  Hydén, Anders
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Projekt Resursrehab: En utvärdering av ett Dagmar - och Finsamfinansierat rehabiliteringsprojekt vid Söderhamns rehabiliteringsenhet, primärvården Hälsingland2001Report (Other academic)
 • 210.
  Hylander, Johan
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Schöldborg, Johan
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Sjuksköterskors strategier för att upptäcka depression samt strategier och upplevelser i mötet med deprimerade ungdomar.: En intervjustudie2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine which strategies nurses use to detect depression among adolescences in the ages 13 to19 and which strategies they use when meeting depressed adolescents. Another aim of this study was to examine the nurses' experience from that meeting. The method used was interviews with six school and psychiatric nurses. The interviews were recorded on tape and transcribed verbatim. Meaning units were extracted and the material was put into categories, which resulted in four main categories and ten subcategories. The result showed that all of the school nurses who participated in the study had cooperation with counsellors, principals and teachers to discover adolescence who where at risk of depression. Furthermore the nurses reckoned that a high amount of absence from school could be signs of physical or mental illness. The participants in this study used some form of questionnaire to detect depression. In addition all of the nurses agreed on the importance of planning the treatment together with the adolescence. Moreover the nurses in the study believed in the importance of informing the adolescence of their professional confidentiality and how far it reaches. Additionally every nurse who participated in this study agreed on the importance of involving the parents of the adolescences. The nurses in the current study experienced that they sometimes brought their work home with them, however distance oneself from work has become easier over time.

 • 211.
  Hägglund, Doris
  et al.
  Department of Health Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Wadensten, Barbro
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap. Department of Health Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Fear of humiliation inhibits women's care-seeking behaviour for long-term urinary incontinence2007In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 21, no 3, p. 305-312Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Most women with urinary incontinence (UI) do not seek professional help. Women's experiences of their behaviour when seeking care for incontinence are important to improve understanding by nurses and encourage as well as enable women to seek help. The aim of this study was to illuminate the meaning of women's lived experiences of their behaviour when seeking care for long-term UI. Thirteen women were interviewed (range 37-52 years) who had not sought professional help for incontinence. A phenomenological hermeneutic method was used to analyse and interpret the interview texts. Three themes evolved from data: being in an affected situation, having personal beliefs about seeking care and having desired expectations about care. Being in an affected situation, means that the women were negatively affected by their long-term incontinence. Living with shame, altered sexual relationships and a need for distancing have negatively influenced their care-seeking behaviour (CSB). Having personal beliefs about seeking care means that the women had their own beliefs regarding morally acceptable behaviour for seeking care because of incontinence. This led to a toning down of their problem and a minimization of the problem associated with incontinence as it was considered to be a normal consequence of pregnancy and childbirth. Having desired expectations about care means that the women had opinions relevant to the care and felt being asked about incontinence and an understanding atmosphere should be included. The conclusion is that fear of humiliation inhibited women from seeking care for long-term UI. The findings suggest that nurses should be precise when asking about women's experiences of UI because otherwise they do not bring it up. Additionally, CSB can help nurses to explain the experience and enable women to seek help for this manageable condition.

 • 212.
  Häggström, Elisabeth
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Att stärka kvinnors yrkesroll inom äldreomsorgen2009Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att skapa möjligheter för undersköterskor och vårdbiträden vid ett äldreboende i Sandvikens kommun att delta i ett nio månaders träningsprogram med fokus på empowerment samt att beskriva deras syn på sin egen professionella roll i arbetet med de äldre vårdtagarna före och efter träningsprogrammets genomförande. Enligt flera studier är det vanligt att kvinnor tar på sig skulden för problem och orättvisor som de upplever i arbetslivet. Forskargruppens antagande var att ett sätt att förbättra arbetssituationen för vårdpersonal inom äldreomsorgen skulle vara att hjälpa dem att utveckla sin självkänsla och öka sin empowerment genom att erbjuda dem möjligheten att delta i ett träningsprogram med fokus på detta.

  Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med 12 undersköterskor och två vårdbiträden vid äldreboendet i början och i slutet av träningsprogrammets genomförande. Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Huvudresultatet, som beskrivs genom följande teman, ’att gå från passivitet till aktivitet’, ’att gå från att klaga till att förstå’ och ’att gå från tystnad till att tala’ visar att vårdpersonalens självkänsla och empowerment stärktes. Slutsatsen av studien är att implementering av ett träningsprogram med fokus på empowerment tycks vara en bra form av handledning för undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen. Enhetschefer, beslutsfattare och politiker inom äldreomsorgen bör ta tillvara dessa kunskaper och skapa förutsättningar för vårdpersonalen att delta i denna form av utbildning.

 • 213.
  Häggström, Elisabeth
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Municipal care for older people: experiences narrated by caregivers and relatives2005Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 214.
  Häggström, Elisabeth
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Bruhn, Åsa
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Caregivers' attitude to education and supervision in work with the older people in a nursing home2009In: Nurse Education Today, ISSN 0260-6917, E-ISSN 1532-2793, Vol. 29, no 8, p. 850-854Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Community-based care in Sweden has problems recruiting and keeping staff with formal competence and education. Both the caregiver’s well-being and the receiver’s care improve when the personnel receive support in the form of continuing supervision and education. Yet the caregivers in this study did not participate in a training and supervision programme during working hours. The aim of this study was to describe the attitudes towards education, support and supervision in the care of older people in municipal care in Sweden. The study used a qualitative approach with a descriptive design. Twelve caregivers, nine enrolled nurses and three nurses’ aides from four wards in a nursing home were interviewed. The interviews were analysed with qualitative content analysis. The main findings showed that all of the caregivers were positive towards the idea of participating in training and asked for education and supervision but felt that the management did not create conditions that made it possible to participate during working hours. According to the findings there is a need for developing new forms and methods for learning that can be integrated into working life.

 • 215.
  Häggström, Elisabeth
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Engström, Maria
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Wadensten, Barbro
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap. Uppsala universitet.
  A nine-month intervention programme focusing on empowerment; caregivers' descriptions of changed behaviour and increased room for acting2009In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 18, no 6, p. 866-873Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIMS AND OBJECTIVES: To describe public nursing home Enrolled Nurses' and Nurses Aides' view of their work and their perceptions of themselves in their professional role while they were receiving a serious of role awareness sessions focusing on empowerment for nine months. BACKGROUND: According to several studies, it is typical that women may experience problems and injustices at work. The main focus of the intervention was to help enrolled nurses' and nurses aides' in developing their self-image and professional role. DESIGN: This study was descriptive and qualitative in design. METHODS: The present study comprises semi-structured interviews conducted with enrolled nurses and nurses aides (n = 14) from public nursing homes at start of the intervention and again nine months following the intervention. The text from the interviews was analysed using latent content analysis. RESULTS: The main findings primarily show an improved professional role for the caregivers, as described in the following themes: the move from passivity to activity, the move from complaining to understanding, the move from expectations to frustration and the move from being silent to speaking loud. CONCLUSIONS: For caregivers working with older people within public nursing home care, it seems to be a good form of clinical supervision to implement a serious of role awareness sessions in order to improve their professional role. RELEVANCE TO CLINICAL PRACTICE: The findings showed that an intervention providing opportunities with focus on empowerment improved the enrolled nurses' and nurses aides' professional role in working with older people. This can be useful information for managers and educators and they may want to adapt it when working in a public nursing home.

 • 216.
  Häggström, Elisabeth
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Hofsten, Anna
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för medicinsk vetenskap.
  Wadensten, Barbro
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Nurses’ opinions about a web-based distance course in a  specialist education programme for the care of older people: a questionnaire study2009In: International Journal of Older People Nursing, ISSN 1748-3735, E-ISSN 1748-3743, Vol. 4, no 3, p. 177-184Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim. The aim of the present study was to investigate students’ opinions about a web-based distance learning course that was part of a specialist education programme.

  Design.  Survey.

  Method. The study was a descriptive survey with both qualitative and quantitative questions.

  Results. The students found the web-based course very useful for their theoretical and professional development. New perspectives on ageing, increased knowledge about analysing and describing theories as well as practising interviews and qualitative analysis as methods were appreciated by the students.

  Conclusions. One way for RNs in Sweden to get a university specialist education in the care of older people is to have a distance web-based course, as it allows flexibility and improves the students’ theoretical and professional knowledge and communication skills.

  Relevance for clinical practice. Managers working in care for older people settings and educators will be interested in this study’s finding that distance learning is a useful strategy for providing education for RNs who work with older people.

 • 217.
  Häggström, Elisabeth
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Kihlgren, Annica
  University of Örebro, Örebro, Sweden.
  Experiences of caregivers and relatives in public nursing homes2007In: Nursing Ethics, ISSN 0969-7330, E-ISSN 1477-0989, Vol. 14, no 5, p. 691-701Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the present study was, by means of discussion highlighting ethical questions and moral reasonings, to increase understanding of the situations of caregivers and relatives of older persons living in a public nursing home in Sweden. The findings show that these circumstances can be better understood by considering two different perspectives: an individual perspective, which focuses on the direct contact that occurs among older people, caregivers and relatives; and a societal perspective, which focuses on the norms, values, rules and laws that govern a society. Relatives and caregivers thought that the politicians were sending out mixed messages: they were praising caregivers and relatives for their efforts, but at the same time the public health care sector was subjected to significant cutbacks in resources. Both caregivers and relatives were dissatisfied and frustrated with the present situation regarding the care of older persons in public nursing homes.

 • 218.
  Häggström, Elisabeth
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap. Neurotec-Department, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Kihlgren, Annica
  Neurotec-Department, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; Centre of Nursing Science, University Hospital, Örebro, Sweden.
  Mona, Kihlgren
  Neurotec-Department, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; Centre of Nursing Science, University Hospital, Örebro, Sweden.
  Sörlie, Venke
  Centre of Nursing Science, University Hospital, Örebro, Sweden; Institute of Nursing and Health Sciences, University of Oslo, Oslo, Norway.
  Relatives' struggle for an improved and more just care for older people in community care2007In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 16, no 9, p. 1749-1757Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aims and objectives. The aim of the present study was to describe the relatives' experience concerning older family members living in special housing facilities. Background. During the 21st century, the relatives of older people and their efforts related to the care and nursing of older people have been observed. The interest in these relatives is because of factors such as demographic changes, where the number of older people has increased and the increasing gap between the resources that are available for geriatric care and the care needed for older people. Design. The present study has a descriptive design and is part of a project including 24 specific residences, called special housing facilities. Method. The study focused on the narratives supplied by the relatives that were analysed using qualitative latent content analysis, an interpretative process where the researcher considers the content of the text. Results. The relatives' experience of having an older person in a special housing facility that emerged from the study, was expressed in one main theme: The relatives' struggle for an improved and just care for older people and four sub-themes: (i)'To trust in caregivers'; (ii) 'To be confirmed'; (iii) 'To trust in care'; (iv) 'To receive the kind of care that one considers one has the right to receive'. Conclusions. The study shows that the relatives need more support and more opportunities, so that they can participate in the care. The study shows the relatives engagement in working for a just society's obligation towards the protection of older peoples rights and the staff's working conditions. Relevance to clinical practice. It is important that caregivers and management working with older people realize that they, together with them and their relatives, are a part of society and that all individuals are influenced by the discourse of that society.

 • 219.
  Häggström, Elisabeth
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Kihlgren, Mona
  Wadensten, Barbro
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Caregivers working with older people experience work dissatisfaction and low self-esteem orginating from power relations in municipal care organization2009In: Tidsskrift for Sygeplejeforskning, ISSN 0900-3002, Vol. 25, no 2, p. 27-33Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores how a combined gender and power perspective might explain and help us understand caregivers´ expressions of low self-esteem and dissatisfaction in their work with older people. The aim of the study was to discover whether caregivers’ experiences in the nursing home can be understood on the basis of Ås´ framework of the Five Master Techniques. The study was conducted within the municipal gerontological care system in Sweden and has an explorative, qualitative design. Twenty caregivers were interviewed, and the interviews were analysed using a qualitative content approach. Based on Ås´ theory of Five Master Techniques, the caregivers’ experiences of being made to feel invisible, ridiculed, deprived of information, receiving double punishment and feelings of guilt and shame emerged from the analyses. The study shows that the caregivers’ experiences, listed above, were all obvious at the nursing home and that these experiences also affected their feelings of work dissatisfaction and low self-esteem. The findings show the importance of using a gender perspective in caring, so that power relations in the organization can be explored, understood and combated.

 • 220.
  Häggström, Elisabeth
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Mbusa, Ester
  Kilimanjaro Christian Medical College, Tanzania.
  Wadensten, Barbro
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Nurses' workplace distress and ethical dilemmas in Tanzanian health care2008In: Nursing Ethics, ISSN 0969-7330, E-ISSN 1477-0989, Vol. 15, no 4, p. 478-491Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to describe Tanzanian nurses’ meaning of and experiences with ethical dilemmas and workplace distress in different care settings. An open question guide was used and the study focused on the answers the 29 registered nurses’ supplied. The written answers were analysed with a phenomenological-hermeneutic method inspired by the philosophy of Ricoeur. From the findings the theme, ‘Tanzanian registered nurses’ invisible and visible expressions about existential conditions in care’, emerged from the interpretation of the following sub-themes, which appeared from the structural analysis: (1) ‘Suffering from workplace distress’; (2) ‘Suffering from ethical dilemmas’; (3) ‘Suffering from maintaining a good quality of nursing’; (4) ‘Suffering from the lack of respect, appreciation, and influence’; (5) ‘Suffering from a heavy workload does not prevent the registered nurses from struggling for better care for their patients’. In this study, the deep analysis of the Tanzanian nurses’ work situations shows that on a daily basis, they find themselves working on the edge of life and death, while they have few opportunities for doing anything about this situation. One of the conclusions is that the nurses need professional guidance so they can get insight into and also be able to reflect on the situations they are in, while also being made conscious of the fact that they do not have to overload themselves with ethical dilemmas and workplace distress.

 • 221.
  Häggström, Elisabeth
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Skovdahl, Kirsti
  Fläckman, Birgitta
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Kihlgren, Annica
  Kihlgren, Mona
  To feel betrayed and to feel that you are betraying the older residents: caregivers' experiences at a newly opened nursing home2004In: Journal of clinical nursing, Vol. 13, no 6, p. 687-696Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:

  In Sweden and internationally, little research has focused on the working situation of Enrolled Nurses and Nurses' Aides who form the majority of workers in geriatric care today. With this in mind, it is important to focus on how these occupational groups experience their working situation with older residents in municipal care.

  AIMS AND OBJECTIVES:

  The aim of the study was to investigate the deeper meaning of work satisfaction and work dissatisfaction at a newly opened nursing home for older residents. The study focused on the narratives supplied by the caregivers at the nursing home. The participants included: one Registered Nurse, sixteen Enrolled Nurses, and three Nurses' Aides. All were directly involved in patient care.

  DESIGN:

  The present study is part of a larger longitudinal study within the municipal geriatric care system in Sweden, with a quasi-experimental design.

  METHOD:

  The interviews were analysed with a phenomenological-hermeneutic method inspired by the philosophy of Ricoeur.

  RESULT:

  The caregivers experiences of work satisfaction and work dissatisfaction was expressed in four themes: (i) 'Experience of betrayal' describes how the staff felt let down in several ways; (ii) 'Experience of failing others' describes how the staff felt that they did not pay enough attention to older people, in several different ways; (iii) 'Experience of insufficiency' describes how the staff encountered overwhelming demands from several directions; (iv) 'Experience of work satisfaction' describes how the staff felt that they were given support in various ways. Each theme emerged from several subthemes that originated from the caregivers' narratives.

  CONCLUSIONS:

  The study shows that the caregivers' experience of work dissatisfaction overshadows their experience of work satisfaction. It also suggests that their feelings of failing the older residents are connected to their own experiences of feeling betrayed.

  RELEVANCE TO CLINICAL PRACTICE:

  The findings can be used when other nursing homes in municipal care are opened, as a means of preventing work dissatisfaction and increasing work satisfaction among future employees.

 • 222.
  Häggström, Elisabeth
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Skovdahl, Kirsti
  Fläckman, Birgitta
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Kihlgren, Annica
  Kihlgren, Mona
  Work satisfaction and dissatisfaction: caregivers’ experiences after a two-year intervention in a newly opened nursing home2005In: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 14, no 1, p. 9-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Work satisfaction and dissatisfaction – caregivers’ experiences after a two-year intervention in a newly opened nursing home Aims and objectives. The aim of the study was to investigate, from the narratives of nine enrolled nurses and one nurses’ aide directly involved in patient care, the deeper meaning of work satisfaction and dissatisfaction when working with the older people.

  Background. Both nationally and internationally, there is little research documented regarding the working situation of the enrolled nurses and nurses’ aides who make upthe majority of care for older people today. With this in mind, it is important to focus on how these occupational groups experience their work with the older residents in municipal care, following a two-year intervention.

  Design. The study is part of a larger longitudinal study, with a quasi-experimental design within the municipal system of care for older people in Sweden. The investigation was carried out following a two-year intervention, which included: education, support and clinical supervision.

  Method. The interviews were performed 12 and 24 months after start of the intervention and were analysed with a phenomenological–hermeneutic method inspired by Ricoeur’s philosophy.

  Results. The findings from these narratives illustrated a change compared with the findings from the first interviews, when the nursing home had just opened. There was a 2005 Blackwell Publishing Ltd 9 shift from a dominance of dissatisfaction with work, to a dominance of work satisfaction and this was expressed in the following themes: experience of a changed perspective, experience of open doors, and experience of closed doors. Each theme emerged from several different subthemes and each subtheme that had been expressed in the caregivers’ narratives was interpreted.

  Conclusions. The study shows that the caregivers’ experience of work satisfaction in the workplace exceeded their experience of dissatisfaction and that the intervention, consisting of: education, support, and supervision might have facilitated this positive development where the older residents were prioritized. It also shows that communication and understanding between management and staff had increased as the nursing home had opened.

  Relevance to clinical practice. The findings can be used to help to prevent work dissatisfaction, and thereby increase work satisfaction for caregivers working in nursing homes.

 • 223.
  Hällerstål, Sara
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Bendelin, Hanna
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Sjuksköterskors tankar kring organdonation: En litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Organdonation förkommer i hela världen och fungerar på ett likvärdigt sätt. Organdonation och organdonationsprocessen är något som sjuksköterskor kan stöta på under sitt arbete inom akutsjukvården. Organdonationsprocessen ser ut ungefär på samma sätt världen över, men upplevs på olika sätt. Syftet med denna beskrivande litteraturstudie var att beskriva sjuk-sköterskors inställning till och upplevelser kring organdonation och organdonationsprocessen då en patient avlidit. De frågeställningar som författarna hade var sjuksköterskors inställning till organdonation och vilka upplevelser sjuksköterskor hade kring organdonationsprocessen. Totalt sett verkar sjuksköterskor ha en positiv inställning till organdonation, även om inte alla sjuksköterskor har tagit ställning till det för egen del. Det fanns en brist på kunskap och utbildning bland sjuksköterskor och det framkom att de tyckte att det känns obehagligt att vårda någon som var levande men ändå död. De flesta tycktes dock vara överens om att donation är något positivt och att det görs av en god anledning. Författarnas slutsats var att utbildning behövs för att öka kunskapen om organdonation. Utbildning behövs också för att sjuksköterskan skall känna sig mer trygg i sin roll kring organdonationsprocessen

 • 224.
  Jadekrantz, Lena
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Nilsson, Charlotta
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Ledarskap med ett coachande förhållningssätt inom offentlig kontra privat sektor2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titel: Ledarskap med ett coachande förhållningssätt inom offentlig kontra privat sektor

  Författare: Charlotta Nilsson och Lena Jadekrantz

  Handledare: Feresteh Ahmadi

  Examinator: Peter Öberg

  Typ av arbete: Kvalitativ C-uppsats i Sociologi

  Period: VT 2008

  Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att se om ett coachande förhållningssätt kan påverka den enskilde individens och arbetsgruppens motivation, effektivitet och produktivitet. Utöver detta syftar studien till att studera om ledaren är medveten om hur dennes val av beteende kan påverka nivån på medarbetares motivation, effektivitet och produktivitet samt om det finns skillnader och likheter mellan offentlig och privat sektor.

  Metod och material: En kvalitativ studie med deduktiv ansats där empirin framtagits via semistrukturerade intervjuer.

  Huvudresultat: Ledarna i studien ser att frihet under ansvar genom ett coachande ledarskap påverkar motivation, effektivitet samt produktivitet gynnsamt och resulterar i friskare och mer motiverade medarbetare.

  Ledarna är delvis medvetna om att val av beteende påverkar medarbetarnas motivation, effektivitet och produktivitet och detta väljer ledarna att ta tillvara genom att låta medarbetarna vara delaktiga i sin arbetsmiljö ibland annat samverkansprojekt.

  Det finns skillnad mellan privat och offentlig sektor vad gäller ledarskapssyn och människosyn samt hur man väljer att ta tillvara på dem mänskliga resurserna. Det coachande förhållningssättet som ledarskapsmetod är mer integrerat i det privata näringslivet jämfört med den offentliga sektorn.

 • 225.
  Jaeschke-Pellonpää, Helen
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Larsson, Maria
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Kontaktmannaskap: en studie om arbetssättet kontaktmannaskapets lämplighet för utsedd kontaktman och för den yngre demenssjuke människan inom särskilt boende.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to do a qualitative study in the form of interviews and examine how contact persons (kontaktmän) work in a nursing home for young people with dementia in Gävle, Sweden. The study is focused on nursing professions within different municipalities, addressing the fact that the group of younger people with dementia today, in 2009 is a smaller group in Sweden that may increase in the future. The questions that guided this study, is how contact persons in a housing for younger people with dementia work, and how the designated contact person experiences his or her role as a working method, and how in interaction the relationship between caretaker and contact person is affected by using this approach. The qualitative study is based on individual interviews with four female informants that work at a home for young people with dementia. These women are designated contact persons to young individuals with dementia that live in special accommodations, according to their needs. The focus of this study is interaction and the role of the contact person, with a final result in Chapter 5 which shows a diverse picture of the profession's meaning for the designated contact person, as well as for the young person with dementia in the selected housing.

   

  To process the empirical material, we have applied the theory of symbolic interaktionism. With the help of the theory, we have tried to obtain a possible understanding of the interaction as well as difficulties taking place between the young person with dementia and the contact person.

   

  The result of our study shows that the contact person as a method provides a great opportunity for the younger people with dementia to be seen in life. Through it, the dementia sufferers receive more opportunities for activities tailored to his wishes. The result demonstrated that the working method can be more demanding for the contact person than we thought at the beginning of this study. Appointed contact person can often feel too onerous responsibilities towards the care taker. This then also other factors such as drug abuse and samsjuklighet (dual diagnosis) in combination with the dementia disease, may pose other requirements for the contact person.

 • 226.
  Jakobsen, Julia
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Känsla av sammanhang (KASAM) hos äldre personer (över 80 år) i samband med inflyttning till äldreboende samt efter 9 månader.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med studien var att beskriva en grupp (n=28) äldre äldres (<80) känsla av sammanhang (KASAM) dels vid inflytt till äldreboendet och dels efter att de bott på äldreboendet i nio månader. Därefter jämföra om det skett någon förändring av deras KASAM. Studien genomfördes som en kvantitativ och prospektiv studie med jämförande ansats. En enkät delades ut vid två tillfällen, dels när de nyligen hade flyttat in på det nyöppnade äldreboendet och dels efter att ha bott på äldreboendet i nio månader. Resultatet visade att medianen av de äldre äldres KASAM vid inflytt till äldreboendet var 133,5 och efter nio månader var 163. Samtliga deltagare (n=28) i studien ökade i KASAM efter att ha bott på äldreboendet i nio månader jämfört med vid inflytten till äldreboendet.

  Nyckelord:

  KASAM (Känsla av sammanhang), äldre äldre, äldreboende

 • 227.
  Jakobsson, Anna
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Erling, Emma
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Hur kan ett rehabiliteringsprogram påverka patienter med långvarig smärta?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att beskriva om ett rehabiliteringsprogram påverkade patienter med långvarig smärta. Data insamlad från patienter analyserades. Beskrivande och jämförande analys av kvantitativ design har använts. Patienterna som deltog i rehabiliteringsprogrammet bestod av 43 personer alla i arbetsför ålder (18- 65 år) helt/delvis sjukskrivna eller var i fullt arbete där risk för sjukskrivning förelåg. Deltagarna besvarade enkäter före rehabiliteringsprogrammet och tre veckor efter avslutat program. Instrument som användes för att bedöma hur smärtan påverkade patienten handlade om depression och ångest, hur smärtan påverkar det dagliga livet psykiskt, fysiskt och socialt. Data bearbetades statistiskt. Resultatet visade en statistisk signifikant skillnad i (1) smärta som avsåg graden av smärtintensiteten och inverkan på patientens liv, (2) fysisk funktionsinskränkning som gällde motion/sport och tunga lyft och (3) livstillfredställelse som gällde den kroppsliga hälsan och ekonomin. Detta visade att rehabiliteringsprogrammet hade påverkat till en förbättring inom dessa områden, förutom ekonomin som hade försämrats.

 • 228.
  Jansson, Annika
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
   Attityder och kunskaper hos Sjuksköterskor till personer med alkoholproblem. -en litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 229.
  Jansson, Helena
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Hammarberg, Marie
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  En studie om kvinnlig omsorgspersonals upplevelse av chefens stöd vid långtidssjukskrivning.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 230.
  Jansson, Jenny
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Hagos, Rora
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Sjuksköterskans hantering av daglig stress i arbetet - en litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe how nurses cope with their daily stress at work. A literature review was made to answer the research question, data was gathered from two databases; Academic Search Elite and Medline (via Pubmed). The result which was based on 20 scientific articles showed that nurses used problem-focused and emotional-focused coping strategies to deal with the stress at work. Most of the nurses used emotional-focused coping strategies by practise some kind of physical activities, avoid and take distance from the problem. Using these strategies was negative correlated with burnout and psychological health. In four of the studies problem-focused coping strategies was the most dominant, by trying to find a concrete problem solving strategy and to find direct alternative to deal with the stress. The use of these strategies had a negative relation to psychological and physical health, but a positive correlation to feel satisfaction at work and the nurses that used this strategies experienced lower stress than those who used emotional- focused strategies.

 • 231.
  Jansson, Johanna
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Florén, Lina
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Föräldrar till barn med Downs syndrom: relationen med släkt och vänner2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att ta reda på om föräldrarnas relation med släkt och vänner påverkats efter att de fått ett barn med Downs syndrom och om/hur de anser att släkt och vänner kunnat visa sina känslor beträffande barnets funktionshinder. Ett annat syfte var också att jämföra om det fanns någon skillnad mellan mödrarnas och fädernas svar. Studien har en kvantitativ och jämförande design och redan gjorda och besvarade enkäter har använts. 207 föräldrar till barn med Downs syndrom från 10 slumpmässigt utvalda platser i Sverige tillfrågades och 165 valde att delta.

     Huvudresultatet från den här studien visade att de flesta föräldrarna inte upplevde att relationen till släkt och vänner förändrats efter att de fått ett barn med Downs syndrom. Föräldrarna upplevde också att släkt och vänner kunnat visa sina känslor beträffande barnets funktionshinder. Resultatet visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan mödrarnas och fädernas svar när det gällde relationen till släkt och vänner och släktens känslor beträffande barnet. Det fanns en signifikant skillnad mellan mödrarna och fädernas svar, på frågan om vänner kunnat visa sina känslor beträffande barnet visade det sig att mödrarna upplevde att vänner kunnat visa sina känslor i större utsträckning än fäderna.

 • 232.
  Jansson, Nina
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Upplevelser av stress och stresshantering bland intensivvårdssjuksköterskor2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to describe in what situations Intensive Care Unit (ICU) nurses experiences stress and how they cope with the stress in the ordinary work. The study had a descriptive design with a qualitative approach. Ten intensive care nurses took part in the study. The inclusions criteria were that the nurses had an education in intensive care and had worked more than a year as an intensive care nurse. The data were collected with a semi- structured interview that lasted between 7 to 25 minutes. The themes developed from the data were ‘Low influence possibility, high work demands and lack of confirmation leads to fear of loosing the control’, ‘Imbalance between demands and number of staff’, and ‘Supportive factors and own responsibility can reduce the stress experience’ The final result showed that nurses experience stress in situations when the work demands were to high which led to anxiety of loosing control. High demands and insufficient number of staff led to an imbalance and the nurses felt inadequacy in their work. Support from the colleagues and own individual ways to handle the stress, were considered to be ways to cope with it among the nurses. To sum up, the intensive care nurses experienced stress their workplace from various causes and they coped with their stress principally through ventilation with their colleagues.

 • 233.
  Jansson, Tom
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Karlsson, Sofia
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Livskvalitet hos kvinnor med fibromyalgi: En litteraturstudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to describe how women with fibromyalgia experienced their quality of life. The method used was a literature study with a descriptive design. The search for scientific articles was done by the databases Academic Search Elite, CINAHL, Medline via PubMed and Cohrane Library. The articles were quality-tested and the content studied, resulting in four categories as follows. Research involving the physical aspects of the quality of life showed that sleeplessness, tiredness and pain was commonly occurring symptoms in women’s daily life which affected their life-situation. The symptoms stopped them from planning or actively taking part in social activity. The psychological aspects of quality of life showed that women with fibromyalgia expressed a longing for the life they lived before the disease. The result of the social aspects showed that the women with fibromyalgia wished to spend a lot of time with their families and expressed how important it was. Fybromylagia also had negative effects on their relationships and divorce was not unusual. Work was highly prioritised and estimated as stimulating. The lack of specific symptoms of the disease made the women questioned by people in their environment and by health-personnel. The positive sides of the disease was found in the existential aspects. The women started to reflect about their duties in life and learned how to prioritise in a proper way.

 • 234.
  Jansson, Tomas
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Olsson, Peter
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Bemötande av äldre inom vården: En litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte med litteraturstudien var att beskriva bemötande av äldre människor inom vården utifrån de äldre vårdtagarnas, vårdgivarnas, observatörernas/anhörigas perspektiv. I en av dessa tre perspektiv representerade anhöriga tillsammans med observatörerna ett gemensamt perspektiv. En litteraturstudie gjordes och sexton vetenskapliga artiklar granskades och analyserades. Joyce Travelbee’s omsorgsteori (Interaktionsteori) var den teoretiska referensramen för studien. Resultatet visade att vårdgivarnas tillvaratagande av den äldre vårdtagarens autonomi bidrog påtagligt till upplevelsen av bemötandet, vårdtagarna uttryckte denna aspekt tydligast. Personalbrist var ett inbyggt fel i organisationen som påverkade bemötande. Alla tre perspektiv uttryckte detta problem tydligt. Vårdgivarnas egen förmåga att organisera och prioritera var av betydelse för upplevelsen av bemötande. Bemötandet påverkades när den äldre vårdtagarens önskemål nedprioriterades för rutiner. Nivån på vårdgivarnas empatiska förmåga påverkade upplevelsen av bemötandets kvalitet på olika sätt. Vården upplevdes som trygg när vårdgivare hade hög empatisk förmåga. Sammanfattningsvis var upplevelsen av bemötande att det var en förmåga till lyhördhet och en vilja att kommunicera, utförandet av dessa var i sin tur beroende av tid, personliga värderingar och invant beteende.

 • 235.
  Jingåker, Lars
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Manliga utomnordiska invandrares upplevelser av bemötande i primärvården.2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 236.
  Johansson, Anna
  et al.
  Högskolan Väst.
  Öberg, Peter
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Biografi- och livsberättelseforskning2008In: Forskningsmetodik för socialvetare / [ed] Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Rosmari Eliasson-Lappalainen, Katarina Jacobsson, Stockholm: Natur & Kultur , 2008, 1, p. 71-88Chapter in book (Other academic)
 • 237.
  Johansson, Birgitta
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Skoglund, Kerstin
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Distriktssköterskors dokumentation i omvårdnadsjournal vid telefonrådgivning.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to describe what district nurses, who work with telephone- advice, document in patient record, to be able to develop their documentation. The Authors have examined 50 patient records. The examination tool is collected from “Lokal anvisning för hälso- och sjukvården I Södra Älvsborg”. The audit areas was record keeping, review and planning, realization, individual nursing and the patients participation, information, education and agreement. The sample was stratified to avoid examining only one district nurses´ documentation. The sample was from, the five first and the five last telephone-advices that was documented in patient record, the five first days in July 2006. The result of the audit shows a lack of documentation in nursing record with telephone-advice, for example the patients problems is missing, it can lead to a poorer security of the patient. The Authors conclusion is that the district nurses who works with telephone-advice needs education in documentation, to increase and improve security of the patient in nursing and treatment.

 • 238.
  Johansson, Hanna
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Eriksson, Sabina
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Patienters psykiska hälsa efter en hjärtinfarkt: En litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe patient's mental health status after a myocardial infarction. The study was preformed as a literature study. The words myocardial infarction, mental health, experience, psychological health and quality of life were used in combinations to find the articles. Eighteen articles included in the study which were found in the databases Cinahl and PubMed and from other article references. The interventions in the articles were made by interviews, questionnaires and observations. The results showed that men experience better health related quality of life than women and that women's mental health was more affected after a myocardial infarction. The women thought it was harder to change their life style than men, because the women believed that it would have a bad influence on the family. The interventions in the articles showed that it is usual with depressions after a myocardial infarction and that many experience it hard perform life style changes. The patients think it is important with close relations to their relatives to get the support they need under the recovery period.

 • 239.
  Johansson, Laila
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Johansson, Carola
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Att leva med långvarig smärta: En litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Pain is a subjective experience. People subjected to pain often experience a reducedquality of life. Chronic pain is pain that has been going on for at least three

  months.

  Problem area: People with chronic pain are subjected to unnecessary suffering and disability. Therefore it is crucial that the nursing staff takes their situation seriously.

  Purpose: The purpose of the study was to describe the patient's’ experiences and apprehension

  of living with chronic non-malignant pain, and how this affected their everydaylife.

  Method: Systematic analysis of 23 depicting articles. The databases used were Medline via PubMed and Sience Direct. The text in the chosen articles was categorized on the

  basis of content.

  Result: The study showed that people subjected to chronic pain feel that their everyday life

  is very limited. They dealt with pain differently, according to their life situation. Many of them had a feeling of loss and they thought had lost something in their life.

  Discussion/conclusion: Living with chronic pain brings significant changes to the sufferers everyday life. It is crucial that they receive sufficient support by people around them and their nursing staff to function in everyday life.

 • 240.
  Johansson, Marie
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Lind, Veronica
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Att leva med KOL: -En litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The aim of the study was to gain knowledge and to find out if there are any consequences in the daily life for a person diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease, COPD. The aim was also to find out what influence individual information and education, nutrition, exercising and nursing have on a person diagnosed with COPD.  In order to receive this information the authors decided to make a descriptive study of literature. Data were collected from the data bases SweMed, PubMed/Medline and Cinahl by using key words COPD, nutrition, nursing, exercising, information and quality of life. These key words were used in English as well as in Swedish. They were also combined in various ways in order to receive the best results of the computer search. The result is based on 15 scientific articles which all establish that for a person diagnosed with COD it is very important to receive individual information and education about the disease. Several studies showed that nutrition has an impact on the progression of the disease. Obesity and malnutrition is a common issue among persons with COPD and this issue should always be considered as a serious problem. Several studies on the subject of physical activity showed contradictory results. Some studies showed that physical activity has a positive effect on the physical function while others showed that physical activity neither has a positive nor a negative effect on the physical function.  

   

  Keywords: COPD, nutrition, physical activity, nursing, information

 • 241.
  Johansson, Tommy
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Netterström, Johan
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Livskvalitet efter PCI-Behandling: en litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva män och kvinnors förändrade livskvalitet efter en PCI behandling. Litteratursökningen genomfördes i databaserna Academic search elite, Chinal och Pubmed. Nitton artiklar som motsvarade urvalskriterierna valdes ut och granskades. Samtliga artiklar var kvantitativa. Resultatet visade att den stora fördelen med PCI behandling är att patienterna fick en minskad frekvens av angina vilket gjorde att både den fysiska och psykiska hälsan ökade. PCI behandlingen gav en ökad överlevnad och minskade lidandet hos hjärtsjuka patienter. Även äldre som genomgick en PCI behandling fick en signifikant bättre livskvalitet och därför är ålder inget hinder för behandling. Det fanns en skillnad i mäns och kvinnors upplevda livskvalitet efter PCI behandlingen där män hade kvarstående besvär i form av rastlöshet, nervositet var lättirriterade. Kvinnor hade oftare sämre fysisk funktion och mer somatiska symtom än män. Kvinnor upplevde det sociala stödet lägre och hade mer hälsorelaterade problem gällande hushållet medan män upplevde mer hälsorelaterade problem gällande sexlivet. De som genomgick och fullföljde hjärt- rehabiliteringsprogrammet fick sjukdomskunskap, självkontroll och förstod vikten av egenvård och höjde sin livskvalitet signifikant och minskade därmed risken för ytterligare hjärtkomplikationer. Livsstilsförändringar som var viktigast var rökstopp då det visade sig att rökare fick en signifikant sämre livskvalitet efter PCI behandlingen.

 • 242.
  Johansson, Åsa
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Englund, Camilla
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Föräldrars behov och uppfattning om information från vårdpersonalen när deras barn insjuknat i diabetes.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this literature review was to describe how the literature presents parents’ need for information and how parents perceive the information from care personnel when their child 0-18 years of age is diagnosed with diabetes. The literature search was performed in the databases PubMed and Cinahl. Thirteen articles that met the inclusion criteria were studied. The results showed that when a child is diagnosed with diabetes the whole family faces a new situation and the parents are in great need for adequate information from care personnel to be able to deal with the new life situation and participate in the care. The parents’ need for information varied over time and between different individuals. Parents perceived the information from care personnel differently depending on the point in time at which they were given the information and on the way the information was conveyed. Sufficient information made it easier for parents to cope with the new situation. Insufficient information meant worries and difficulties in finding new strategies to live with the disease. Difficulties in understanding and lack of continuity and follow-up of the information could lead to conflicts in the family. The authors conclude that it is important that there be well worked out guidelines for care personnel, advising them both how to give information to parents with children newly diagnosed with diabetes, and what form this information should take.

 • 243.
  Jonasson, Carolina
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Staaf, Jennie
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Mötet mellan misshandlade kvinnor och vårdpersonal: En litteraturstudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Men abuse women every day. It has become a Health Problem which we affects all of us. Help is available for those women who have the strength to seek it. Health care personnel are often these women’s only contact with the surrounding world. As professionals, health care personnel need the right knowledge and resources in order to help abused women. Our aim with this study was to describe abused women’s experiences when they seek health care, and also to document health care experiences and attitudes towards these women. A literary review of 14 scientific articles was conducted. The result was then divided into two sections: women’s perspectives and health care personnel’s perspectives. Abused women felt a lack of confidence with the health care personnel. They had been violated, and felt that the health care personnel did not listen. The health care personnel felt that they needed more training and resources in order to work with abused women and help them. The lack of health care personnel’s ability to create a safe and confident environment where women feel that they can open up and ask for help is a major social problem. In order to correct these flaws, people need to take a stand in the matter.

 • 244.
  Jonasson, Erika
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av patienter med anorexia nervosa - en litteraturstudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this descriptive literature review was to describe the nurses’ role in the nursing of patients suffering from anorexia nervosa. The search for literature was made in the data bases EBSCO host, PubMed, psycINFO, Blackwell Synergy, Wiley InterScience Journals and Academic Search Elite. The main result of the study was presented in three categories; communication, meeting the patient and nursing measures. Communications was important in different ways. First it was important to be able to communicate with the patient, but the next of kin also played an important role in the nursing and should not be forgotten. To continue developing in the role as a nurse, working with patients suffering from anorexia nervosa, communication with co-workers was important. When meeting patients suffering from anorexia nervosa, seeing the patient with a holistic sight was important. It was also important to be able to overcome difficulties, to build a trust and to have the right personality. The nursing measures brought up were to be able to educate the patient about the disease and to be a support. All these areas brought up in the result were needed to achieve a functioning role as a nurse in the nursing of patients suffering from anorexia nervosa.

 • 245.
  Jonasson, Peter
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Fängelset som samhälle: En etnografisk studie av livet på avdelningen för livsochlångtidsdömda på Anstalten Kumla2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fängelset är en värld som de flesta har åsikter om, men som få har insyn i

  och kännedom om. Det är därför viktigt att beskriva fängelset ur ett

  inifrånperspektiv, att återge vad som faktiskt försiggår i innanför murarna.

  Syftet med uppsatsen har varit att utifrån en livstidsfånges eget perspektiv

  återge en bild utav, sprida nya kunskaper om, och genom sociologisk och

  socialpsykologisk teori skapa en förståelse för hur livet bland livs- och

  långtidsfångar inom en hårt styrd och sluten total institution ser ut.

  Deltagande observation har använts som observationsmetod. Observatören i

  detta fall är inte en fältforskare på besök, utan en intagen som varit en del av

  det undersökta samhället under fem års tid. Resultatet påvisar existensen av

  två dominerande avdelningskulturer. Dels den traditionella fångkulturen och

  dels en mer socialt anpassad kultur, som främst utgörs av intagna utan en

  kriminell identitet. Resultatet påvisar även att majoriteten intagna trivs

  mycket bra på avdelningen, och detta förklaras av att antalet positiva ledare

  tillåts vara fler och starkare än antalet negativa ledare. De positiva ledarna

  har tillsammans med de lågprisoniserade intagna skapat och vidmakthållit

  en kultur som lyckats överleva i harmoni med och stå autonom gentemot de

  attribut och manér som den traditionella fängelsekulturen representerar.

  Atmosfären är alltid korrekt och trevlig. Men lugnet är spänt och bedrägligt

  då många intagna dras med psykiatrisk problematik. Sinnesstämningen alla

  emellan därför är oerhört viktig, och som intagen lär man sig med tiden att

  uppträda respektfullt för att inte rubba dekorum.

 • 246.
  Jonsson, Anna-Carin
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Zeijlon, Anette
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Sjuksköterskors trycksårsprevention och omvårdnad av patienter som utvecklat trycksår.: En litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this literature review was to describe how nurses´ work with preventive measures for pressure ulcer and method of treatments to patients who have developed pressure ulcer. Scientific articles were searched for in Medline via Pubmed and Cinahl data base using the search terms: nursing, pressure ulcer, prevention, treatment, therapy, and intervention. Only articles that were published January 2003 to March, 2008 was used in the study. Both qualitative and quantitative articles were used and these articles were reviewed on the basis of two modified quality assessment instruments. The results showed a variation of preventive measures used by nurses. Adding nutritional supplements such as vitamin C, zinc and proteins gave a positive response for healing of pressure ulcers. Pressure-reducing techniques such as pressure-reducing mattresses, turning schedules, special cushions, pressure ulcer risk assessment scales and, last but not least, the nurses’ clinical flair was highly used for patients at risk of developing pressure ulcers and to patients who already had developed pressure ulcers.

 • 247.
  Jonsson, Ann-Sofie
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Roos, Peter
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för vårdvetenskap.
  Livskvalitet hos patienter med pankreascancer: -en litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to describe the quality of life in patients with pancreatic cancer and to examine whether there were any factors that could affect patient’s quality of life. Searches were carried out in the databases Academic Search Elite and Medline. The keywords used were pancreatic cancer, quality of life and pancreatic neoplasm. Thirteen research articles were selected for the study results. These articles were reviewed, analyzed and compiled. The results showed that the quality of life was significantly impaired in patients with pancreatic cancer compared with a general population. Patients experienced several disturbing symptoms. Fatigue and pain were among the most prevalent symptoms and these could also be linked to reduced quality of life. Despite various interventions and treatments many of the patients did not experience any kind of improvement in quality of life. Some patients who stabilized their weight experienced better quality of life and survived longer than those who continued to lose weight. One group of patients with local cancer who underwent surgery showed a significantly improved quality of life after treatment. The patients who received radiation therapy with a radioactive drug experienced a significantly improved quality of life. More research is needed to get an understanding of how these groups of patients experience their quality of life and to offer interventions that can provide a better quality of life.

 • 248.
  Jonsson, Elisabeth
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Örnklint, Sigrin
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Kejsarsnittets påverkan mellan föräldrar och barn: En litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  For the newborn child it is important that directly have skin to skin connection and thereby a good ability to bond with his parents. An early attachment is very important for the child’s wellbeing and comfort. After a cesarean delivery mother and child are separated the child’s first hours in life. The purpose of this review literature study was to find out if the attachment between the child and the patents affects after a cesarean delivery. Relevant literature has been found in the Medline and the Cinahl databases. The criteria of selection where that the study’s responded to this study’s purpose, that they where written in English and had an abstract. 18 study’s where chosen and has been revised and quality judged. Most of the study’s where quantitative and comparative. The result is shows in a figure, running text and in a table. The study has shown several negative tendencies during the postpartum period such as bonding delay and later breast-feeding establishment. The mother had also difficulties to take care of her child the first day’s postpartum witch gave the father a more leading role in the caretaking activities. The first day’s postpartum is crucial for the attachment and it is important that caregivers has knowledge about the attachment theory and that they know how to strengthening and support the family so they can establish a fine bonding and attachment.

 • 249.
  Jonsson, Ewa
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Jonsson, Maria
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Föräldrars upplevelser av FID (Föräldragrupper i Dellenbygden)2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to examine how first-time parents and experienced parents experience the parent groups in Dellenbygden (FID). The results from the 19 interviews showed that all parents were pleased that the meetings had been organized. All respondents stated that they had been informed about the FID, however the majority found that this information had been too vague. The first-time parents described that they had not really understood the meaning or importance of the information concerning the FID, while experienced parents described it as being more clear and evident. The first-time parents had no expectations of parent support, while the majority of experienced parents did have certain expectations. Most first-time parents considered the content a little thin, while experienced parents found it to be good and beneficial. All parents had comments concerning the set-up, with the time of the meetings being the most criticized point. All parents stated that the social community that the group meetings provided was the main benefit, but some added that good things were also brought up at the meetings. All parents also had criticism concerning the transition to preschool as not functioning. A number of desired improvements were generated from both first-time parents and experienced parents, with the time of the group meetings and the transition to preschool being the main points.

  Conclusion: It is important to have clear information about the meaning and the importance of FID to new parents. It is also important for the parents to be given the chance to influence the group meeting times and the content of these meetings. The transition to preschool should, according to the parents, be seen as the most important point to be considered at continued future group meetings.

 • 250.
  Jonsson, Lena
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Norman, Yvonne
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology, Ämnesavdelningen för socialt arbete.
  Medarbetarsamtal, verksamhetsutveckling eller "skendemokrati"?: En studie baserad på omsorgspersonalens upplevelse av medarbetarsamtal2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den kommunala äldreomsorgen har i de flesta kommuner i dag infört medarbetarsamtal. Det läggs stora resurser på denna samtalsform som ses som en del i utvecklandet av omsorgspersonal och äldreomsorgsverksamhet. Syftet med samtalet är att åstadkomma bättre resultat för verksamheten på ett mer demokratiskt än ett auktoritärt sätt, samtalet är således ett led i ökad demokrati för verksamhetens anställda. Den bild som idag ges av medarbetarsamtal är att samtalet ska präglas av ömsesidighet, respekt, ärlighet, öppenhet och åsiktsfrihet. Dåligt genomförda samtal har av vissa forskare kritiserats, dessa hävdar att medarbetarsamtalet riskerar att ifrågasättas i organisationen, framförallt om medarbetaren jämför sitt samtal med en idealbild ur en bok eller intern målformulering.

  Syftet med studien var att undersöka omsorgspersonalens upplevelse av medarbetarsamtal inom den kommunala äldreomsorgen. Det som undersökts är, vilken funktion medarbetarsamtalet har utifrån omsorgspersonalens upplevelse, samt på vilket sätt genomförande av medarbetarsamtal i den undersökta kommunen skiljer sig från den idealbild, som ges av medarbetarsamtalet, i så kallad ”handbokslitteratur” som riktar sig till chefer och organisationer.

  Undersökningen bygger på en fokusgruppintervju där fem kvinnliga undersköterskor anställda i den kommunala äldreomsorgen, i en mellansvensk glesbygdskommun, diskuterar sin upplevelse av medarbetarsamtal. Resultatet har ställts i relation till Ronthys (1998) förutsättningar för kvalitet i medarbetarsamtal och analyserats utifrån Maslows behovstrappa och Herzbergs motivationsteori.

  Resultatet visar att medarbetarsamtalets huvudsakliga syfte i den undersökta kommunen utifrån vår analys, är att ge omsorgspersonalen en stund tillsammans med sin chef, för att omsorgspersonalen ska få feedback och bekräftelse på sitt arbete, samt tillfredställa omsorgspersonalens behov av trygghet och uppmärksamhet.

  Slutsatsen utifrån analysen visar att medarbetarsamtalet kan ligga långt ifrån den idealbild som ges i så kallad ”handbokslitteratur”, att samtalet inte utförs utifrån de råd som ges betyder inte att omsorgspersonalen blir missnöjd eller ifrågasätter medarbetarsamtalet. Omsorgspersonalen som deltog i fokusgruppintervjun är nöjda med samtalsformen som den ser ut idag, de önskar fler medarbetarsamtal per år.

  Slutsatsen utifrån analysen visar att medarbetarsamtalet kan ligga långt ifrån den idealbild som ges i så kallad ”handbokslitteratur”, att samtalet inte utförs utifrån de råd som ges betyder inte att medarbetarna blir missnöjda eller ifrågasätter medarbetarsamtalet. Omsorgspersonalen som deltog i fokusgruppintervjun är nöjda samt önskar fler medarbetarsamtal per år.

2345678 201 - 250 of 519
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf