hig.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
2345678 201 - 250 of 7668
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Almström, Mathina
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  Hossain, Jarif
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Socialt arbete.
  Att samverka kring barn med komplexa behov i en specialiserad socialtjänst: En kvalitativ studie om socialarbetares uppfattning av det professionella samarbetet kring barn med behov av samordnade insatser.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur socialarbetare på Socialtjänsten upplever att samverkan mellan enheterna; Barn- och ungdomsenheten samt Enheten för funktionshinder fungerar i praktiken samt hur de ser på eventuella utmaningar med att utreda barn med komplexa behov. Studien byggde på kvalitativa semistrukturerade intervjuer och resultatet har analyserats utifrån organisationsteori och systemteori. Studien visar att enheterna kan betraktas som separata subsystem med olika institutionella logiker. Socialarbetarna beskriver att barn med komplex problematik behöver att de skilda subsystemen kan verka över de organisatoriska fälten och att samverkan är ett värdesatt verktyg. Det uttrycks en klar vilja till att samarbeta men det saknas tydliga direktiv för hur det ska säkerställas i praktiken. I syfte att förbättra samverkansarbetet beskriver socialarbetarna att det behövs fler och regelbundna utbildningstillfällen samt väldefinierade riktlinjer. Denna studie är visserligen inte generaliserbar till hela samhället men indikerar ändå att svårigheterna i samverkansarbetet är möjliga att motverka. 

 • 202.
  Alouch, Mona
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Ekbatani, Amir
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  CSR som en del av kommuners marknadsföringsstrategi för att stärka varumärket: En studie av kommuners arbete med CSR2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet är att skapa förståelse för hur kommuner arbetar med CSR och hur de använder detta som en del av sin marknadsföringsstrategi för att stärka varumärket.

  Metod: Studien syftar till att skapa förståelse för hur kommuner verkar inom ramen för CSR i syfte att stärka varumärket och utgår följaktligen från en kvalitativ metod med induktiv forskningsansats. Den empiriska datainsamlingen omfattar tio semistrukturerade intervjuer genomförda med verksamma personer inom en svensk kommun. Analys av den empiri som insamlats har utförts genom att relatera empiri till teori.

  Resultat & slutsats: I denna studie har det visats att kommunen definierar CSR och hållbarhet synonymt och arbetar med tre dimensioner av CSR på olika sätt. Det har även visats att kommunen gör prioriteringar gällande CSR både arbetsmässigt såväl som kommunikationsmässigt och väljer ut det innehåll som ska marknadsföras för att stärka varumärket.

  Förslag till fortsatt forskning: Framtida studier kan studera fler antal svenska kommuner och jämföra dess arbete med CSR och hur de använder detta för att stärka varumärket.

  Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till en förståelse för hur kommuner arbetar med CSR och hur de använder detta som en del av sin marknadsföringsstrategi för att stärka varumärket utifrån ett teoretiskt såväl som ett praktiskt perspektiv. 

 • 203.
  Alp, Aho
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Senare års bild av den muslimska kvinnan i gymnasieskolans läromedel2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med min uppsats var att undersöka och jämföra den bild av muslimska kvinnor som har förmedlats och förmedlas av svenska läromedel i religionskunskap för gymnasiet de två senaste årtiondena. Jag ville ta reda på om, och i sådant fall hur bilden av muslimska kvinnor som förmedlas av böckerna har ändrats sedan terrorattentaten mot New York 11/9 2001. Målet med min uppsats var att försöka få fram data som synliggör om det eventuellt var så att den ökande islamofobin i samhället även har letat sig in i skolans läroböcker.

  Efter att ha undersökt texterna i böckerna så skulle jag bestämt vilja hävda att den ökande islamofobin i samhället efter 11/9 inte motsvaras av det som står i böckerna. Jag har inte kunnat hitta något som tyder på att läroböckerna har tagit en mer fördomsfull riktning efter 11/9. Istället så tyder min analys på att böckerna efter 11/9 är betydligt mer nyanserade och har en mer neutral och objektiv hållning till materialet än vad de tidigare böckerna har. Visserligen så märks det tydligt att böckerna som är skrivna efter 11/9 har påverkats av det pågående samhällsklimatet. Men det är en positiv påverkan skulle jag vilja hävda då de belyser och slår hål på de fördomar som finns. Materialet som jag har använt har varit 4 stycken läroböcker för gymnasieskolan i ämnet religionskunskap. Två av böckerna är skrivna innan 11/9 och de andra två efter. Metoden som jag har använt är en kvalitativ innehållsanalys.

 • 204.
  Alp, Suleyman
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Ekqvist, Alexander
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Hur har revisorns roll förändrats över tiden i förhållande till lagstiftning gällande anmälningsplikt och revisionsplikt?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel:

  Hur har revisorns roll förändrats över tiden i förhållande till lagstiftning gällande anmälningsplikten och revisionsplikten?

  Nivå:

  Magisteruppsats i företagsekonomi: Redovisning/Revision

  Författare:

  Alexander Ekqvist och Suleyman Alp

  Handledare:

  Arne Fagerström

  År:

  2014

  Syfte:

  Uppsatsens syfte är att beskriva diskussionen som finns och har funnits i samhället gällande revisorns roll och identifiera för- och motargument i koppling till tvingande institutionell påverkan på utformningen av revisorns roll över tiden. Vidare kommer uppsatsen även belysa hur utökade krav på anmälningsplikt och revisionsplikt har påverkat utvecklingen av revisorns roll.

  Metod:

  Det som är centralt i denna uppsats är tolkning av vad andra har sagt och uttryckt, uppsatsen har med andra ord sin utgångspunkt i hermeneutiken och den kvalitativa metoden sett utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv.

  Resultat och slutsatser:

  Det är tydligt att revisorrollen anpassar sig mycket till tvingande instititutionell påverkan, rollen är mycket styrd av lagar och regler. Det har förts både för- och motargument i relation till lagförändringar gällande revisorns anmälningsplikt och revisionsplikten. I förlängningen har det visat sig att staten har via tvingande insititutionell påverkan tagit en plats som tillkommen principal till revisorrollen.

  Förslag till

  vidare forskning:

  I och med att det inte har samlats in primär data i form av personliga intervjuer i denna studie har det inte funnits någon information om hur bland annat revisorer och företagsägare ser på dessa frågor idag. Därmed kan det i en vidare forskning göras en undersökning genom t.ex. personliga intervjuer för att se vilka åsikter revisorer och företagsägare har angående dessa frågor år 2014.

  Nyckelord:

  Revisor, Revisorrollen, Revisionsrollen, Institutionell teori, Tvingande institutionell påverkan, Principal-agent teori, Revisionsteori, Argument, Dokumentanalys.

 • 205. Alrutz, Marie
  et al.
  Berg, Henrik
  Berndtson, Rolf
  Curman, Barbro
  Ekstrand, Lars
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Eliasson, Maria
  Frenkel, Lillemor
  Frölander, Carin
  Gustavsson, Tomas
  Helgeson, Tore
  Henning Planck, Ebba
  Holgersson, Charlotte
  Iveroth, Einar
  Jansson, Tomas
  Jerbrant, Anna
  Kamél, Elisabeth
  Kihlström, Eva
  Kåresjö, Bo
  Lindgren, Monica
  Ludvig, Lindlöf
  Molinder, Olof
  Oscarson, Kjerstin
  Packendorff, Johann
  Rapp Ricciardi, Max
  Runsten, Philip
  Sjöholm, Håkan
  Sundin, Ola
  Säfström, Carita
  Trossing, Malin
  Wallmon, Monika
  Villför Larsson, Pia
  Wenell, Torbjörn
  Andreas, Werr
  Wikforss, Örjan
  Projektledning2013Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Projektledning är ett yrke med egen certifiering. Det pågår en spännande utveckling inom området och det blir allt viktigare att hålla sig ajour med utvecklingen.

  Det övergripande målet med den här handboken är att vara en ständigt aktuell heltäckande bok om projektar­bete. Innehållsmässigt täcker den både frågor som har med struktur och styrning att göra och frågor om ledning av människor och mänskliga processer i grupp. Kompetens inom projekt byggs av både kunskap och erfarenhet. Vi följer kontinuerligt aktuell forskning inom dessa områden och bjuder in intressanta forskare att medverka som författare. Vi skildrar verkliga projekt och låter erfarenheterna få plats, både de bästa erfarenheterna och de utmaningar som man tagit sig igenom.

  Handboken är levande och det innebär att artiklar tas bort för att ge plats för nya, i takt med att den uppdateras fortlöpande.

 • 206.
  Al-Sabti, Lara
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Tarakgian, Ardeem
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Pedagogisk dokumentation på fritidshem: En kvalitativ studie om pedagogisk dokumentations betydelse utifrån fritidslärares syn och erfarenheter2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att skapa en fördjupad förståelse för pedagogisk dokumentation i fritidshemmets verksamhet. Vi har använt oss en kvalitativ metod där vi genomförde intervjuer i form av semistrukturerade frågor med sex fritidslärare i två olika fritidshemsverksamheter. Resultatet har diskuterats och jämförts med tidigare forskning och med nu gällande styrdokument för fritidshem. Resultatet visar att pedagogisk dokumentation spelar enavgörande roll för fritidshemmets verksamhet. Resultatet visar även att pedagogisk dokumentation synliggör pågående processer i fritidshemmets varsamhet, vilket bidrar till utveckling av den pedagogiska verksamheten, elever och fritidslärarnas arbete. Resultatet visar också att fritidslärarna utifrån sina erfarenheter bekräftar pedagogisk dokumentation som ett redskap för att säkerställa verksamhetens kvalitet. Fritidslärarna upplever att den pedagogiska dokumentationen på fritidshemmet inte är helt enkelt utan det krävs engagemang och kunskap. Resultatet påvisar även att kommunens fritidshemsverksamheter har sin gemensamma pedagogiska dokumentationsform som benämns FRIPP (Fritidspedagogisk planering) och denna utgör värdefullt underlag för att följa upp fritidshemmets resultat mot de nationella målen. Studiens slutsats är därför att den pedagogiska dokumentationen är en förutsättning för att kunna kartlägga verksamheten och identifiera områden som har särskild betydelse för att utveckla fritidshemmets verksamhet och uppfylla styrdokumentens mål.

 • 207. Alsaid, Loai Ali
  et al.
  Mutiganda, Jean Claude
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Political and business leaderships in managing public service organisation2018Inngår i: Corporate Ownership & Control, ISSN 1727-9232, E-ISSN 1810-3057, Vol. 15, nr 4Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study analyses the relationship between the state’s political ideologies and the implementation of cost management strategies during the re-privatisation of a public sector organisation. Drawing on the Dillard et al.’s (2004) conceptual framework, we conducted a case study in a public sector organisation operating in the electricity market of Egypt. Data was gathered through document analysis, interviews, meetings observations and continuous interactions with key informants from 2013 to 2014. The findings show that the implementation of cost management strategies had a political basis, grounded in the state’s reformative ideologies concerning re-privatisation of the public sector organisation. The re-privatisation failed because the state failed to convince a potential international investor. A theoretical contribution is to show the relevance of cost management strategies when used as a political tool to achieve a business goal, such as improving a public sector organisation’s performance management in a developing country. This is the first empirical case study to analyse management accounting change based on the state’s political ideologies in the Maghreb region of Africa. The key difference between this global trend elsewhere and in the Egyptian State, as in some other Islamic countries, is that Egypt was both nationalistic and militarised.

 • 208.
  Alsenlid, Angelica
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Forsbäck, Micaela
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Working Capital Management: En pilotstudie av svenska småföretag2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte:                  Working Capital Management handlar om rörelsekapitalstyrning och är enligt litteraturen av vikt speciellt för mindre företag. Anledningen är att deras kapitalstruktur består av en hög andel omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Working Capital Management innebär i stora drag att optimera rörelsekapitalet i företaget. Eftersom denna uppsats är en pilotstudie är syftet att göra en förundersökning om arbetet med Working Capital Management inom mindre och medelstora företag. Avstampet tas i forskningsfrågorna

  • Använder sig mindre och medelstora företag av Working Capital Management?
  • Känner de till begreppet?

  Metod:                Den vetenskapliga metoden är en deduktiv, kvalitativ forskningsansats. Primärdata samlas in via webenkäter som sedan analyseras och tolkas utifrån en kvalitativt och hermeneutisk ansats.

  Slutsatser:           Begreppet Working Capital Management överlag inte är något som de mindre och medelstora företagen vet innebörden av. Respondenterna anger att de inte använder sig av detta begrepp men svar på andra frågor motsäger detta då flertalet av de modeller och nyckeltal som ingår i begreppet ändock används. 

 • 209.
  Alsing, Hans-Jörgen
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Musikens betydelse för individuationsprocessen2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar, som rubriken antyder, om musikens betydelse för den individuationsprocess som Carl Gustav Jung förespråkat. Ansatsen är helt och hållet kvalitativ och författaren har också, genom att använda sig själv i processen, försökt att ytterligare tydliggöra känslomässiga processer som har med musik att göra.

  I syftet med uppsatsen finns en önskan att klargöra vad Jung egentligen menade med individuationsprocessen och en ambition att via det jungianska tänkandet finna godtagbara förklaringar till musikterapeutiska fenomen.

  Författaren använder också delar av sin egen livshistoria för att servera ett skelett att hänga upp individuationsprocessen på. Om detta är ett fruktbart grepp överlåts åt läsaren att avgöra men avsikten har varit att slippa föreställa sig vad andra människor tänker och känner och servera sina slutsatser genom en andrahandsupplevelser.

  Som en röd tråd genom uppsatsen löper också en strävan att på ett godtagbart sätt presentera musikens existentiella kvaliteter och i enlighet med detta också servera godtagbara beskrivningar av musikens förhållande till arketyperna.

 • 210.
  Alsing, Torbjörn
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Hedberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Barns gudsföreställning och Guds betydelse för dem: en jämförande studie mellan åk 2 och åk 61995Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I vår kontakt med barn i förskolan och grundskolan har vi lagt märke till att barnen tidigt börjar undra och fråga om Gud och existentiella frågor. Så småningom, runt skolstarten, tycker sig barnen finna svar på många av dessa frågor: Gud är skapare och orsak till att vi människor och hela universum finns. Han ser oss och vakar över oss. Detta sammanfaller med den ålder då barn inser att deras föräldrar har fel och brister, till skillnad mot Gud som är ofelbar.

  Vi tyckte oss se att barn i sjuårsåldern, även de från ickereligiösa miljöer, vill tro på ”Gud”. Vidare syns det som om barn i exempelvis i sjätte klass generellt inte verkar bry sig speciellt mycket om religion.

  Våra frågor i detta inledningsskede var: Vad har dessa barn för gudsbild - gudsbegrepp? Är lågstadiebarnen mer intresserade av Gud än sjätteklassarna?

  Dels ville vi undersöka barnens gudsföreställning och religionens betydelse för dem, dels ville vi göra en jämförande undersökning mellan åk 2 och åk 6.

  Religionsämnet är, för oss, ett spännande men svårt ämne att undervisa i. Vi har alla, lärare och elever, olika värderingar och budskapet är ofta väldigt svårt att formulera. Som lärare måste vi vara lyhörda för barnens tankar och funderingar. Finna vad de behöver för stimulans för sitt ställningstagande. Barn har svårt att förstå det religiösa symbolspråket. Skolan har en viktig uppgift i att hjälpa barnet att begripa de abstrakta religiösa föreställningarna. Det gäller att vara förberedd när barnen frågar hur Gud kan finnas i en värld som består av så mycket dödande, orättvisor och fattigdom.

 • 211.
  Alstermark, Viktoria
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Haddad, Reine
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Skilda meningar gällande komponentavskrivningar - Instansernas argumentation gällande olika regelverk2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel:

  Skilda meningar gällande komponentavskrivning - Instansernas argumentation i olika regelverk

  Nivå:

  D-uppsats i ämnet företagsekonomi

  Författare:

  Viktoria Alstermark och Reine Haddad Handledare: Arne Fagerström

  Datum:

  2013 – juni

  Syfte:

  Syftet med studien är att undersöka hur argumenten i diskussionen kring komponentavskrivning tagit form i IAS 16, RR12, IFRS för SME samt K3. Studien syftar även till att undersöka vilka argument för- och mot som har varit aktuella vid införandet av avskrivningsmetoden för de olika regleringarna.

  Metod:

  Studien har genomförts med en kvalitativ och induktiv ansats baserad på sekundärdata. Analyserna har genomförts med hjälp av ett egenkonstruerat kodningsschema baserat på olika slags analysmodeller.

  Resultat och slutsats:

  Resultatet visar på att det finns skilda meningar bland instansernas syn avseende komponentavskrivning. De flesta instanser som har valt att uttrycka någon åsikt i frågan är negativt inställda till avskrivningsmetoden. Komponentavskrivningsmetoden anses vara komplex att tillämpa och har därför inte stöd från instanserna. Utifrån undersökningen kan slutsatsen dras att de instanser som valt att uttrycka en åsikt har gjort det i syfte att gynna sig själva.

  Uppsatsens bidrag:

  Studien kan användas av standardsättare i framtida fall gällande att införa komponentavskrivningsmetoden för flera företag. Utifrån kan de se en sammanställning av alla instansers åsikter kring avskrivningsmetoden, vilket innebär att de själva inte behöver göra en sammanställning och sparar därmed tid i övervägandet att införa metoden. Ett annat bidrag som uppsatsen genererar är till de olika instanserna som kan läsa uppsatsen och referera till den här

  undersökningen i det fall standardsättarna skulle komma på tanken att införa komponentavskrivning även för de ännu mindre företagen.

  Nyckelord:

  Komponentavskrivning, argument, K3, IFRS för SME, instanser, remissvar.

 • 212.
  Alstermark, Viktoria
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Kopparmalms, Karin
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Revisionsplikten - Byråernas förändrade utbud av tjänster2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: I november år 2010 avskaffas revisionsplikten i Sverige för mindre företag. Med den utgångspunkten grundar sig studien i att studera och identifiera de nya förutsättningarna på revisionsmarknaden efter att revisionsplikten avskaffats.

  Metod: Uppsatsen är inriktad i ett kvalitativt perspektiv. Empirin som samlats in via personliga intervjuer utgår från teori om revisionspliktens avskaffande, från Europanivå till den svenska lagen, för att sedan mynna ut i en analys och en slutsats.

  Resultat & slutsats: Undersökningen påvisar att såväl större som mindre revisionsbyråer har haft kundförluster, men bara i enstaka fall och har inte påverkat byråerna i någon större utsträckning. Studien är för tidigt ute för att se någon radikal förändring. 

 • 213.
  Alsén, Elin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Moberg, Johanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Värderelevans och immateriella tillgångar: De immateriella tillgångarnas värderelevans för den svenska kapitalmarknaden2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: De immateriella tillgångarna är svårvärderade och diffusa tillgångar. Det har länge pågått en diskussion angående huruvida hantering av de immateriella tillgångarna påverkar värderelevansen och användbarheten av de finansiella rapporterna. Syftet med studien är att undersöka värderelevansen av de redovisade immateriella tillgångarna för kapitalmarknaden utifrån ett redovisningsperspektiv.

  Metod: Metoden grundas i Ohlson-modellen. Data från årsredovisningar har samlats in och sedan analyserats genom flera multipla regressioner och en korrelationsanalys. 

  Resultat & Slutsats:Resultatet av studien visar att det finns ett positivt signifikant samband mellan de totala immateriella tillgångarna och aktiepriset. Resultatet av denna studie visar således att de redovisade totala immateriella tillgångarna ger värderelevant information till kapitalmarknaden. Dock visar sig endast posterna FoU och patent vara värderelevanta för kapitalmarknaden när värderelevansen av de immateriella tillgångarna uppdelat i specifika poster undersöks.

  Förslag till fortsatt forskning:  Ett fåtal tidigare studier undersöker tillförlitligheten av de redovisade immateriella tillgångarna. Då tillförlitlighet precis som värderelevans är en av de fundamentala egenskaper redovisningsinformation bör besitta är det intressant att även undersöka hur tillförlitlig kapitalmarknaden anser att de redovisade immateriella tillgångarna är. Då tidigare forskning hävdar att det är svårt att mäta de immateriella tillgångarna på ett tillförlitligt sätt vore det relevant att undersöka om detta stämmer.

  Uppsatsens bidrag: Studien ger bevis för att de totala redovisade immateriella tillgångarna är värderelevanta. Det huvudsakliga praktiska bidraget med studien är att den kan ge intressenter en bättre förståelse för hur redovisningsinformation om de immateriella tillgångarna påverkar aktiepriset.

 • 214.
  Altabba, Abdulrahman
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Karlsson, Lina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  A framework for implementing the VMI model in an MRO partnership2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to investigate the feasibility of implementing the Vendor Managed Inventory (VMI) model in an MRO (maintenance, repair, and operations) partnership, and highlight its potential economic, environmental, and organizational benefits, as well as limitations.

  Approach - First, a comprehensive literature review was conducted on fields relevant to VMI. Second, empirical data was gathered from a single exploratory case study with Momentum Industrial, and its customer Stora Enso. Semi-structured interviews were used to gather data from the case companies.

  Findings - Results suggest that VMI results in benefits for the supply chain in general, such as reduced administration and inventory costs, improved service levels, reduced information distortion, and improved relationship among partners. For the particular case of VMI in an MRO partnership, improved service levels can be obtained by a reduced risk of production downtime for the customer. Moreover, the implementation of VMI has potential environmental benefits, such as reduced paper use, and higher transportation fill rate. Limitations of implementing VMI include the difficulty in system integration, and information sharing. Trust could be a potential issue that limits information sharing amongst supply chain partners. Moreover, the difference in organizational cultures and policies of partners should be taken into consideration.

  Limitations - The study is limited to opinions from one MRO customer in the paper and packaging industry. Even though the questions asked to informants in Momentum and Stora Enso tackled benefits to MRO customers in general, a broader image could have been achieved by interviewing customers from different industries. Moreover, the case companies do not currently adopt VMI in their partnership, so the case study results are based on what they think would be the potential benefits and limitations of implementing VMI in an MRO partnership.

  Practical Implications - This paper can serve as a guideline for logistics managers who are considering VMI in an MRO partnership specifically, as it provides them with the benefits and limitations associated with VMI. More generally, any company considering VMI can also benefit from the theoretical framework presented.

 • 215.
  Altebo Stenmark, Erica
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Förändringar för barns rätt till delaktighet och inflytande på förskolan.: En jämförande dokumentanalys av Barnkonventionen och Läroplanen samt en intervjustudie med förskollärare.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Förskolan vilar på en demokratisk grund och på respekten för de människliga rättigheterna. Syftet med denna studie var att beskriva inkorporeringen av barnkonventionen i förskolan, i synnerhet med avseende på revideringen av läroplanen och begreppen delaktighet och inflytande samt förskollärares uppfattningar om ämnet.Studien har sin utgångspunkt och bakgrund i förändringarna i den kommande Läroplanen Lpfö18 och det faktum att barnkonventionen under år 2020 blir svensk lag. Tidigare forskning visar barnkonventionens status i Sverige och i andra länder som likt Sverige implementerat konventionen. Forskning visar också på att det är förskollärarnas förhållningssätt som avgör hur mycket delaktighet och inflytande barnen ges och vid vilka tillfällen detta sker. Resultatet från dokumentanalysen visar på att delaktighet och inflytande har stor plats i såväl barnkonventionen som den nya läroplanen samt att dessa flätas samman och ger delaktighet och inflytande än större plats i den reviderade läroplanen för 2019. I intervjuerna har det visats på en medvetenhet om de kommande förändringarna i förhållande till barnkonventionen och läroplanen, att dessa två dokument används i verksamheten samt en enad syn på innebörden och vikten av begreppen delaktighet och inflytande. Studien visar på att den svenska demokratin såväl som förskollärarens uppfattning och förhållning till sin roll påverkar möjligheten till delaktighet och inflytande. I arbetet med delaktighet och inflytande använder sig förskollärarna av olika resurser så som aktivitetstavlor, miljön som den tredje pedagogen och samlingen. Förskollärarna använder exempelvis barnböcker för att levandegöra barnkonventionen i arbetet. Slutligen visar studien att organisationen kan skapa såväl hinder som möjligheter för möjligheten till delaktighet och inflytande. 

 • 216.
  Althin, Annaa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Kytölä, Linda
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Ineffektivitet och asymmetrisk information på Kinas aktiemarknad2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för hur Kinas aktiemarknad ser ut, genom att i huvudsak analysera landets största börs Shanghai Stock Exchange. En analys av marknaden har gjorts där vi studerat asymmetrisk information på Kinas aktiemarknad och studerat ifall det påverkar marknadseffektiviteten.

 • 217.
  Althén, Emelie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Rosenblad, Sandra
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Granskning av varnade och avregistrerade fastighetsmäklare2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
 • 218.
  Aludden, Andrea
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Hedlund, Åsa
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Attribution: Hur tolkar individer situationer på arbetsplatsen?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I arbetslivet upplever individer olika situationer, både positiva och negativa. Attribution är ett sätt att snabbt och till synes enkelt tolka och förklara individers reaktioner i dessa situationer. Syftet med uppsatsen var att undersöka attribution på arbetsplatser och att undersöka eventuella skillnader eller samband mellan attribution, utbildning och ålder. Respondenter med olika utbildningsbakgrund rekryterades genom kontakt med olika arbetsplatser. Respondenterna fick besvara en enkät där de fick beskriva fyra upplevda situationer, två positiva och två negativa. Resultatet visar aktör- och observatöreffekten genom att individer tolkar olika situationer på olika sätt gällande dimensionerna orsak och stabilitet där observatören tillskrev situationen högre till dessa dimensioner än aktören. Resultaten visade samband mellan attribution och ålder där ökad ålder korrelerande med bedömningen av stabilitet och inre kontroll. De visade även på skillnader i attribution beroende på utbildningsnivå där lågutbildade och högutbildade bedömde flera av skalmåtten olika gällande de positiva situationerna. Föreliggande uppsats visar på att ytterligare forskning på attribution i arbetslivet behövs.

 • 219.
  Aluko, Abolade
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Semasko, Olegs
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  A process of internationalization and foreign market entry mode selection in service industry ‘Case study of Via SMS Group Company’2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Title: A process of internationalization and foreign market entry mode selection in service industry ‘Case study of Via SMS Group Company’

  Level: Final assignment for Master Degree in Business Administration

  Authors: Olegs Semasko, Aluko Abolade

  Supervisor: Pär Vilhelmson

  Date: 2012 May

  AIM: The aim of this study is to investigate the causes that stimulate service companies to cross boundaries of its home country and open new subsidiaries in other countries. In addition we also examine what type of foreign market entry mode the service company selects when it enters another market. The topic of market entry strategy is of current interest among researchers and has been widely discussed for a long period of time, but there is still limited number of studies about the service industry. Therefore it might be interesting to look into why the companies in service industry strive to internationalize its operations and what mode of entry do they prefer in terms of choosing foreign market entering strategy.

  METHOD: We used a qualitative research approach to explore the internationalization process procedure of our case company and we adopted a case study method. Both secondary (textbooks, scientific articles and the website of our case company) and primary data (interviews with two branch managers of the case company) were used in order to fulfill the purpose of this study.

  CONCLUSION: Our study shows that the firm’s reason of internationalization depends on the motives such as: to increase the number of clients, to improve customer loyalty and to get additional profit. We also understand that the company’s executives prioritized wholly owned subsidiary entry mode among others. From our empirical findings we concluded that the firms’ decision about going abroad requires a preparation and implementation of well developed strategies, in order to succeed in foreign markets and to achieve company’s goals and objectives

  CONTRIBUTION OF THE STUDY: Taking into consideration limited number of researches in this area for the financial service sector, this study can be perceived as valuable complement to the existing researches in this field. Moreover the companies in service industry, that have plans for entering other countries, might consider this study as useful and beneficial for them in terms of getting relevant information. Undoubtedly the research may increase awareness about new financial service products, provided by the Via SMS Group.

  KEY WORDS: Globalization, process of internationalization, entry mode, short-term loan, IT platform.

 • 220.
  Alund, Elin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Rahm, Sara
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Säljer manipulerade bilder bättre?: En studie om färgens påverkan på betalningsviljan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Bakgrund till den valda studien beror på den begränsade forskningen kring hur färger kan påverka betalningsviljan hos konsumenter. Det finns tidigare forskning som visar på att färger påverkar människan men som också pekat på att vidare forskning borde koppla samman färg och WTP.

  • Syftet med studien är att analysera hur HSL påverkar kundernas känslor av interiörbilder i marknadsföring och hur det i sin tur påverkar kundernas betalningsvilja.

  Metod: För att genomföra studien genomfördes ett experiment på en högskola i Sverige med 102 slumpvis utvalda respondenter. Respondenterna fick besvara en enkät med tre bilder i varje. Det finns tre olika enkäter med samma bilder, men i två av enkäterna är bilderna manipulerade och i en enkät är det originalbilderna. Data som samlades in analyserades i SPSS där resultat togs fram som vi sedermera tolkar och analyser.

  Resultat & slutsats: Det vi kan visa på är att HSL har en påverkan på känslor och det främst när det kommer till högre ljusstyrka och mättnad. Vi har hittat skillnader som korroborerar med den tidigare forskningen men även skillnader som går emot den tidigare forskningen. Vi kan även konstatera att manipuleringarna ökar uppfattningen om hur prisvärd bostaden upplevs, och vi kan se tendenser till att betalningsviljan är något högre på de manipulerade bilderna.

  Förslag till fortsatt forskning: Eftersom att vårt resultat inte går att generalisera eller att använda för att falsifiera på grund av ett för litet urval kan vidare forskning replikera studien men med ett större urval. Vidare förslag på vidare forskning:

  -          Hur påverkar högre ljusstyrka och högre mättnad i samma bild konsumenternas känslor?

  -          Hur påverkar färgnyans betalningsviljan?

  Uppsatsens bidrag: Denna studie bidrar till en ökad förståelse kring hur färger kan påverka känslor som i sin tur påverkar betalningsviljan. Vårt bidrag riktar sig även till branschen och hur branschen bör lägga stor vikt på bra bilder vid marknadsföring av bostadsobjekt. 

 • 221.
  Alvarado Orellana, Sara Lucia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Kamariza, Cynthia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  An analysis on how the media describe intimate partner violence from a social constructionist perspective2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to get a better understanding on how Swedish media describes intimate partner violence from a social constructionist perspective. This was done by analysing the way this violence is projected in three Swedish newspapers namely Aftonbladet, Dagens Nyheter & Expressen. Our study focused on heterosexual relationships and investigated how some sample of Swedish newspapers described the image of “men and women as perpetrators; gender construction”, “the presentation of the violence” and “the way society treats intimate partner violence victims (male/female)”. The theoretical approach in this analysis was based on social constructionism with a special focus on gender. In order to address the research objectives, a content analysis was performed and some comment and analysis on themes were given. The research findings revealed that both men and women could be perpetrators and victims of intimate partner violence with a main focus on woman as victims from media.

 • 222.
  Alvarsson, Johanna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Schjelderup, Hanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Ett kundägt bolags separation av ägande och kontroll: En fallstudie på Länsförsäkringar Gävleborg2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att ur ett agentteoretiskt perspektiv skapa förståelse för hur separationen av ägande och kontroll ter sig i ett svenskt kundägt bolag samt vilka konsekvenser detta medför och vilka lösningar bolaget arbetar med.

  Metod: Studien präglas av en abduktiv forskningsansats. Studien är en fallstudie där vi syftar i att undersöka en specifik organisation. Data är insamlad med hjälp av semistrukturerade intervjuer som bearbetats genom tematisk analys.

  Resultat & slutsats: Vi ser tendenser till en stor separation av ägande och kontroll likaväl som en mindre. Den större separationen beror främst på spritt ägande och resulterar i en hög grad informationsasymmetri. Separationen tenderar dock även att minskas till följd av användning av fullmäktige, lokal placering samt återinvesteringar i länet.

  Förslag till fortsatt forskning: Förslag till vidare forskning är att skapa förståelse för vilken effekt kundägda bolag upplever till följd av att de två parterna kund och ägare innehas av samma person.

  Uppsatsens bidrag: Studiens teoretiska bidrag är att öka kunskapen om kundägda bolag och dess hantering av separation av ägande och kontroll. Det praktiska bidraget för studien är att bidra med kunskap till intervjuernas respondenter samt övriga intressenter till organisationen vi undersökt. Vår ambition är även att öka intresset för engagerade ägare.

  Nyckelord: kundägda bolag, agentteori, separation av ägande och kontroll, informationsasymmetri, intressekonflikt

 • 223.
  Alvin Rydén, Henrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Revisorns självförtroende vid förhandling: en undersökning av olika faktorer med ett möjligt samband2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstract [sv]

  Titel: Revisorns självförtroende vid förhandling

  Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi.

  Författare: Henrik Alvin Rydén.

  Handledare: Jan Svanberg.

  Datum: 2015-05

  Syfte: Syftet med den här studien är att beskriva vilka faktorer av transformellt ledarskap, identifikation och förhandlingsbeteende som kan ha ett samband med revisorns upplevda self-efficacy i en förhandlingskontext.

  Metod: Uppsatsen har ett deduktivt förhållande till teori och utvecklar flera hypoteser som sedan testas. Datainsamlingen sker med hjälp av en enkätundersökning. Urvalet består av 3 300 revisorer i Sverige, auktoriserade och godkända. Analysen av insamlad data sker med hjälp av datorprogrammet SPSS och statistiska metoder som Principalkomponentanalys (PCA), korrelationsanalys och multipel linjär regression.

  Resultat och slutsats: Distributivt förhandlingsbeteende har ett delvis negativt samband med self-efficacy. Resultaten är dock inte entydiga och ger inte tillräckligt stöd för att motivera ett accepterande av hypotesen. För de övriga hypoteserna finns inget samband i detta urval.

  Förslag till fortsatt forskning: Ansträngningar bör göras för att förbättra urvalet med hjälp av slumpmässiga principer istället för det bekvämlighetsurval som används nu. Utöver urvalet kan det även vara på sin plats att titta närmare på ett av de använda måtten. Det råder oklarheter kring validiteten för ett av måtten som mäter transformellt ledarskap. Detta bör i första hand vara nästa steg för att se om resultaten av den här studien även gäller utanför det befintliga urvalet.

  Uppsatsens bidrag: Det här är en av de första studierna som görs om self-efficacy med revisorn och förhandlingar som utgångspunkter. Den kan därför ses som en studie som kan peka på intressanta områden för fortsatt forskning.

 • 224.
  Alén, Johan
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Rörelsehindrades upplevelser av ämnet idrott och hälsa i olika åldrar: skolans möjligheter att inkludera och påverka2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kursplanen i grundskolan för ämnet idrott och hälsa säger att ”Ämnets kärna är idrott, lek och allsidiga rörelser utformade så att alla oavsett fysiska eller andra förutsättningar ska kunna delta, erhålla upplevelser och erfarenheter samt utvecklas på sina egna villkor.” (Skolverkets hemsida, 2007). Syftet med detta arbete har varit att försöka undersöka hur två rörelsehindrade barn i olika åldrar upplever ämnet idrott och hälsa samt vilka faktorer som bidrar till eller försvårar ett intresse som främjar deras egen hälsa.

   

  För att få tag på intervjupersoner så vände jag mig till olika organisationer som RBU (riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar), SHIF (svenska handikappidrottsförbundet) och även olika sorters skolor. Det visade sig dock vara svårt att hitta personer som var villiga att ställa upp så därför fick mitt arbete stödja sig på bara två personer, en pojke som var nio år och en flicka som var nitton år.

   

  Som metod användes standardiserade intervjuer med två stycken rörelsehindrade personer i olika åldrar. Jag förklarade för intervjupersonerna vad för sorts arbete jag höll på med och att deras deltagande i arbetet skulle vara helt anonymt. Därefter informerades personerna i fråga om att jag skulle spela in intervjuerna och om detta var okej. Slutligen så bestämdes plats för intervjun, en plats som de själva fick välja för att känna sig trygga i miljön som de valt.

   

  Tidigare forskning som gjorts inom området visar på hur man kan få en lyckad undervisning med en rörelsehindrad i klassen och i detta arbete har den tidigare forskningen fungerat som analytiska verktyg som jag stödjer mig på i resultatet och diskussionen.

   

  Resultatet av detta arbete visar att det finns en skillnad i hur dessa två personer upplever ämnet idrott och hälsa. Skillnaden tycks dock ligga i hur planeringen av lektionerna är uppbyggda, och inte barnens ålder. Det som framkommer är att elever med rörelsehinder måste få chansen till att få vara med på idrottslektionerna som alla andra men även med ändringar som passar just deras idrottsbeteende.

   

 • 225.
  Amani, Peyman
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Bonuspoängsystem i högre utbildning: En studie om undervisningsrelaterat bonuspoängsystem2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I följande studie uppmärksammas arbetsformen och systemet bonuspoäng. Arbetsformen bygger på att elever tilldelas bonuspoäng vid korrekt utförande av vissa extra tilldelade arbetsuppgifter. Dessa extrapoäng tillgodoräknas till studentens förmån vid examination t.ex. vid en tentamen.

  Denna pedagogiska arbetsform är idag stark präglad och vanligt förekommande inom universitet och högskolor, vilket noteras i denna undersökning. Arbetsformen är särskilt framträdande inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap (främst inom ämnesområdena matematik och data). Detta framgår genom analys av 300 webbsidor. Vidare framgår att Uppsala Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan är de lärosäten som i störst utsträckning utövar arbetsformen.

  Tidigare genomförd forskning, som förvisso är begränsad i sitt utbud, beskriver ofta att undervisningsmodellen har ett motiverande syfte, som skall motivera studenterna till en kontinuerlig arbetsinsats under en kurs. Vidare framgår av tidigare forskning att systemet uppfattas som positivt och fått bra gensvar bland de studerande. Dock har tidigare forskning sällan berört och undersökt arbetsformen utifrån de infallsvinklar förekommande i denna undersökning. Därmed är följande studie kompletterande mot tidigare forskning och fyller behovet av att undersöka och sammanställa en större utövargrupps förhållningssätt angående bonussystemets tillämpning. Syftet med denna studie är att undersöka vilka åsikter, förhållningssätt och ståndpunkter pedagogerna som tillämpar bonuspoängsystemet i undervisningen har kring användandet av detta system. Undersökningen har möjliggjorts med hjälp av en enkätundersökning riktad till 98 internetregistrerade utövare, varav 34 respondenter (de flesta med cirka 5-10 års erfarenhet av systemutövande) valde att deltag.

  Undersökningen visar fall där arbetsmetoden har tillämpats i mer än 20 år. Vidare utövas arbetsformen främst av män vars namn är förekommande i den svenska ”kalendariska namnsystemet”. Undersökningen visar att arbetsformen oftast tillämpas då pedagogen ”önskar” aktivera studenterna tidigt under en kurs samtidigt som pedagogen eftersträvar att uppmuntra till aktiv, kontinuerligt och fortlöpande arbetsgång. Dock anser pedagogen (systemutövaren) att systemet kan bidra till en större arbetsbörda samtidigt som det föreliggande negativa ”säkerhetsaspekter” i form av risker med fusk och plagiat och svårkontrollerbara uppgifter. Vidare visar studien tendenser till positiva uppfattningar om eventuella tillämpningsmöjligheter på lägre studienivåer (grund- och gymnasieskolan).

  Baserad på studiens erhållna resultat anses systemet involvera positiva egenskaper som gör denna till ett möjligt och kraftfull pedagogiskt verktyg.

 • 226.
  Amarsanaa, Bolor
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Anjorin, Joshua
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Mobile Marketing: Study of ICA - Correlation between mobile marketing and customer loyalty2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  ABSTRACT

   

  Title: Mobile Marketing: Study of ICA – Correlation between mobile marketing and customer loyalty

  Level: Master Degree in Business Administration

  Authors: Bolor Amarsanaa and Joshua Anjorin

  Supervisor: Ernst Hollander

  Date: 2012 – January

  Aim:

  Having loyal customers is a key for successful organizations. There is increased complexity and competitiveness in the market place as regards to what companies need to do and how to do them in meeting the needs of customers. Is that why companies today are exploring the potentials of mobile phones to ultimately earn customers’ loyalty? However, there is not much research done in this area, especially in finding correlation between mobile marketing and customer loyalty. Thus, this research aims to examine correlation between mobile marketing and customer loyalty.

  Method:

  Data collection methods included literature reviews, a questionnaire and interviews. These were analysed by hypothesising, comparing with theories, and the use of descriptive analysis, correlation, and other methods presented as discussions, tables, and charts.

  Results & Conclusions:

  The theoretical and empirical research findings show that customer loyalty is positively related with mobile marketing. Use of mobile marketing such as mobile application, mobile web and SMS can perhaps enhance customer loyalty by meeting the demand of customers; increasing interaction and communication with customers; and increasing customer satisfaction. However, due to the research limitations and due to the fact that mobile marketing is a relatively new field of study, it needs some more time and more extensive research to make a general assumption about relationship between them and the strength of such relationship.

  Suggestions for future research:

  For further research, more extended research with broader samples is essential. It will be also crucial to investigate how much of an effect mobile marketing has on customer loyalty by scrutinizing company’s cost and profit measurements of mobile marketing besides opt-in and opt-out measurements of customers.

  Contribution of the thesis:

  We hope that this research has scratched the surface to this new field of study and made an addition to existing theory. It also stirs up interests in the emerging research on mobile marketing’s untapped potentials.

  Key words:

  Mobile Marketing, Customer loyalty, mobile phone, customer satisfaction, communication with customers.

   

 • 227.
  Amborn, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Elgestad, Linda
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  JAK Medlemsbank och räntan: Ett räntefritt alternativ2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: JAK Medlemsbank och räntan – Ett räntefritt alternativ.

  Nivå: Kandidatnivå.

  Författare: Anna Amborn och Linda Elgestad.

  Handledare: Maria Fregidou-Malama.

  Datum: 2012-06-28.

  Syfte: Studien syftar till att undersöka och analysera JAK Medlemsbanks syn på det ekonomiska systemet i allmänhet och räntan i synnerhet, samt undersöka om det går att låna pengar utan ränta. Vi belyser också att det finns dolda räntekostnader i det vi konsumerar.Metod: Metoden som använts är en kvalitativ metod och data har främst samlats in genom tre ostrukturerade intervjuer med anställda och engagerade personer inom JAK Medlemsbank. Material till teoriavsnittet har samlats in från databaser, artiklar och böcker.

  Resultat & slutsats: Studien visar att JAK Medlemsbank är vad den utger sig för att vara, alltså en räntefri bank. Dock är detta beroende av att ränta definieras som en arbetsfri inkomst dvs. en inkomst som inte täcker några verkliga kostnader. Studien visar att ett lån i JAK Medlemsbank ger en relativt hög månadskostnad vilket också gör att det krävs en hög månadsinkomst för att låna ett större belopp.

  Förslag till fortsattforskning: Det räntefria alternativet är ett relativt outforskat område vilket ger stora möjligheter till fortsatt forskning. Ett av dessa outforskade områden är räntans andel av priset på en vara. För att utforska detta område anser vi att det krävs mer tid då många företag verkat motvilliga att lämna ut sådan information.

  Uppsatsens bidrag: Studien har bidragit till att samla in information om JAK Medlemsbank, deras ideologi och verksamhet. Den bidrar också till att redogöra för att det finns ett räntefritt alternativ till de konventionella bankerna samt beskriver hur detta alternativ fungerar. Studien ger således en övergripande bild av JAK’s verksamhet samt belyser de nackdelar som räntan medför.

  Nyckelord: Räntefri, JAK Medlemsbank, ränta, avgift, lånekostnad, kooperativ.

 • 228.
  Amein, Aram
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Eriksson, Pontus
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Ledarens kommunikationsstilar: Vilken påverkan har ledarens användning av kommunikationsstilar på de anställdas bild av ledarens prestation?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: Ledarens kommunikationsstilar: Vilken påverkan har ledarens användning av specifika kommunikationsstilar på de anställdas bild av ledarens prestation?

   

  Nivå: C–Uppsats i ämnet företagsekonomi

  Författare: Pontus Eriksson & Aram Amein

  Handledare: Per–Arne Wikström

  Datum: 2013-08

   

  Syfte: Syftet är att undersöka vilken påverkan ledarens användning av sex specifika kommunikationsstilar har på de anställdas bild av ledarens prestation. Vi ämnar öka förståelsen för dessa kommunikationsstilars betydelse för upplevd ledarprestation.

   

   

  Metod: Arbetet har utgått från en kvalitativ forskningsmetod. Informationen som samlats in utgör grunden för analysen och slutsatsen. Empirin är insamlad i form av tolv personliga intervjuer, med anställda på medelstora företag som har daglig kontakt med sin ledare. Med grund i problemformuleringen har valen gjorts i den teoretiska referensramen. Vetenskaplig forskning och litteratur som ansetts relevant har valts ut med bakgrund mot syftet.

   

  Resultat och slutsats: Denna studie har visat att en ledares kommunikationsstil påverkar de anställdas bild av dennes prestation. Det har också visats att en viss kombination av specifika kommunikationsstilar skapar en viss bild av ledarens prestation. Ledare som har kunskap för detta område skapar sig större förutsättningar för att effektivt kommunicera med sina anställda. Vi tycker att tillämpning av detta område i ledarskapsutbildningar tillför ytterligare dimensioner i lärandet om ledarskapskommunikation.

  Förslag till fortsatt forskning: Vidare forskning på detta område skulle kunna genomföras genom att utföra deltagande observationer på företag och styra ledarens val av kommunikationsstilar. Jämförelse skulle göras genom intervjuer med de anställda ett flertal gånger under denna period för att sedan sammanställa resultatet.

   

  Uppsatsens bidrag: Identifierat vad specifika kommunikationsstilar har för påverkan på de anställdas bild av ledarens prestation.

 • 229.
  Ameztegui Lindberg, Marcos
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Söderberg, Emma
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Simning: ett svenskt kulturarv?: en intervjustudie om lärares syn på simundervisning på gymnasiet2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Simkunnighet är ett kursmål i ämnet Idrott och hälsa som alla elever förväntas uppnå i grundskolan. I gymnasieskolans kursplaner för idrottsämnet har kravet om simkunnighet dock plockats bort. Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning idrottslärare på gymnasiet använder sig av simundervisning, även om simkunnighet inte är ett kursmål. Studien innefattar en undersökning av de icke simkunniga elevernas möjligheter att lära sig simma på gymnasiet samt en undersökning om lärare anser att simkunnighet bör vara ett kursmål även på gymnasienivå.

  Metoden som användes för att besvara undersökningens syfte var kvalitativa intervjuer. Vår undersökningsgrupp bestod av fem aktiva gymnasielärare i Idrott och hälsa i en kommun i norra Sverige.

  Resultatet av undersökningen visar att idrottslärarna använder sig av simundervisning på gymnasiet trots att det inte är ett explicit kursmål. Det framgår också att endast en skola vidtar åtgärder för att hjälpa de elever som har bristande simkunskaper och att fyra av fem idrottslärare anser att simkunnighet bör vara ett kursmål i Idrott och hälsa. Våra slutsatser är att simundervisningen förs vidare i idrottsundervisningen på grund av kulturella traditioner och att idrottslärarna betraktar simundervisningen ur ett ekonomiskt perspektiv.

   

 • 230.
  Amin, Md. Khaled
  et al.
  American International University-Bangladesh, Dhaka, Bangladesh.
  Chowdhury, Ehsanul
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Zaman, Mahmud Habib
  North South University, Dhaka, Bangladesh.
  Understanding the Determinants of Technology Driven Services Adoption by the Rural Consumers in Bangladesh2018Inngår i: Journal of Business Administration, ISSN 1680-9823, Vol. 38, nr 1 & 2, s. 103-115Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study sought to ascertain the possible determinants that sway rural consumers’ behavioral intention to use technology driven services in Bangladesh. Using the self-administrated questionnaire followed by several in-depth interviews and focus group discussions (FGDs) as supporting instruments, this study analyzed information gathered from one hundred and three respondents, drawn purposively from a village locally known as Dollar Bazar, situated in Manikganj district of Bangladesh.  All respondents were provided with the structured and self-administrated questionnaires and advised to quantify their responses in a 7-point Likert scale ranging from Strongly Disagree (SD) to Strongly Agree (SA). Questionnaire items were primarily adopted from prior studies, pertinent to Information Communication Technologies (ICTs) diffusion, adoption, and acceptance. Results of the study reveal that the three retained observed variables; Service Perception (SP), Perceived Interaction (PI), Intention to Use (ITU) have good degree of internal consistency. Moreover, confirmatory factor analysis (CFA) results brought out the facts that the variable, namely Perceived Interaction (PI) is significantly affecting the dependent variable while Service Perception (SP) has no significant effect on the intention to use which are quite consistent with the earlier estimates in this field. Findings of this study have theoretical contributions as it directly contributes by enhancing the outlook of the literature of technology adoption, and provide managerial implications for ICT driven organizations (i.e. Telecom companies, Value Added service [VAS] providers, Financial Institutions) by enhancing knowledge regarding the rural consumers of Bangladesh and their behavior. 

 • 231.
  Amin, Sohaib
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Gender inequality in the workplace: Banks from Sweden and Pakistan2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of the study is to investigate the glass ceiling and the gender wage gap and reasons behind gender inequality in the banking sector of Sweden and Pakistan.

 • 232.
  Amiot, André
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Hallin Johansson, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Corporate Social Responsibility, Corporate Governance and CEO compenastion incentives2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Society's awareness of the importance of environmental-, social- and economic issues has increased over the last decades. This increased interest has led to the development of the Corporate Social Responsibility concept (CSR) in which companies actively work simultaneously with environmental, social and economic issues that extend beyond what is legally required by these companies in order to achieve a more sustainable society. As the interest in CSR has increased, a debate whether CSR is value-creating or should be considered an agency cost has arisen. To approach this question previous researches have used the CEO compensation to examine if the engagement in CSR actually is an agency cost or a value creating activity and found that agency costs can be mitigated by tying incentives to performance. Based on these assumptions this study will examine the link between CSR and agency costs using the existence of a CSR related compensation incentives for CEOs related agency costs.

  This study is characterized to be positivistic and within the field of positive accounting research as it has deductive approach in which hypotheses are formulated that this study intends to test which are based on what fundamental economic theories and previous research have found that may affect agency costs. The empirical data are manually collected from companies’ on NasdaqOMX Stockholm 2016 annual reports followed by an analysis of the data using univariate t-test and multiple regressions in order to relate these findings to previous research. This study finds no direct evidence that CEO compensation incentives related to CSR affect agency costs which means that we have not closed the ongoing debate whether CSR engagement is creating shareholder value or should be considered an agency cost. Nonetheless, the results show indications that agency costs are higher for companies that use CEO compensation incentives related to CSR which indicates that CSR is not beneficial to shareholders but should instead be regarded as an agency cost at the expense of shareholders. The result also indicates that a positive accounting research is not particularly useful on a small stock market with reliable results because the findings can not be generalized in a broader perspective

 • 233.
  Amiot, André
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Kroon, Filip
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Beslutsfattare i SMEs hantering av kapitalstruktur med avseende på kontroll & självständighet: En kvalitativ studie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Problematisering: Tidigare forskning belyser faktorerna kontroll- och självständighet som viktiga för SMEs val av kapitalstruktur. Däremot saknas forskning som inkluderar beslutsfattare och som skapar djupare förståelse för hur och varför beslutsfattare i SMEs påverkas.

  Syfte: Syftet för denna studie är att belysa hur beslutsfattare i små- till medelstora företag hanterar problematiken med kapitalstruktur med avseende på kontroll och självständighetsfaktorer

  Metod: Studien utgår ifrån ett aktörssynsätt med utgångspunkt i hermeneutiken och socialkonstruktionismen. Forskingsansatsen är abduktiv då vi växlat mellan teoretisk och empirisk reflektion. Det empiriska materialet har samlats in genom semi- strukturerade intervjuer. Den teoretiska referensramen grundas i tidigare forskning men med ett konstruerande synsätt i åtanke. Vi har utgått ifrån att försöka få fram respondenternas perspektiv på samhället och inte objektiv fakta utifrån en narrativ analys.

  Bidrag: Denna studie belyser att kontroll och självständighet påverkar beslutsfattare under investeringsprocessen och vid deras val av finansieringsform. Studien visar på att beslutsfattarna vill behålla kontroll och självständighet genom att ta besluten själva och på så sätt ha kontroll över investeringen. Det har även visat sig att snabbhet och smidighet påverkar beslutsfattarnas val av finansieringsform med avseende på kontroll och självständighetsfaktorer. Studien belyser också att beslutsfattare i SMEs inte utgår ifrån någon uppsatt kapitalstruktur och skiljer sig därför ifrån den tidigare forskningen. 

 • 234.
  Ammert, Niklas
  et al.
  Faculty of Arts and Humanities, Linnaeus University, Sweden.
  Edling, Silvia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Löfstrom, Jan
  History and Social Studies Education, University of Helsinki, Finland.
  Sharp, Heather
  School of Education, University of Newcastle, Australia.
  Bridging historical consciousness and moral consciousness: promises and Challenges2017Inngår i: Historical Encounters: A journal of historical consciousness, historical cultures and history education, E-ISSN 2203-7543, Vol. 4, nr 1, s. 1-13Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This special issue is the result of the workshop, Towards an integrated theory ofhistorical and moral consciousness, supported by Riksbankens Jubileumsfond (The SwedishFoundation for Humanities and Social Sciences) and Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historianseura (The Finnish Society for the History of Education) and held at the University of Helsinki, in2015. History teaching and social studies education are increasingly expected to develop, amongother things, students’ historical consciousness. This goal is highly relevant for students’ ability todeal constructively with controversial issues of history which is an important civic competence inthe situation where in many societies’ political arguments concerning, for example, citizenshiprights, ethnic and cultural diversity, and democracy are only too often fuelled by simplistic narrativesof historical change and continuity. However, there is a blank spot in the existing research onhistorical consciousness in that intersections between historical and moral consciousness remainvery much unexplored. This special issue seeks to identify promising theoretical and conceptualpoints of convergence for future interdisciplinary studies of historical and moral consciousness.Contributors are from the fields of history, educational research, social psychology, and philosophy.

 • 235.
  Ammert, Niklas
  et al.
  Linnéuniversitet.
  Löfström, Jan
  Helsingfors universitet.
  Edling, Silvia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Sharp, Heather
  Newcastle University, Australia.
  Identifying aspects of temporal orientation in students’ moral reflections2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 236.
  Anadol, Fadime
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Frost/Nylén, Ingela
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi.
  Hållbarhetsredovisning ur ett institutionellt perspektiv2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hållbar utveckling har i dagens samhälle blivit ett etablerat begrepp. Både politikerna och allmänheten arbetar aktivt för att uppnå hållbar utveckling i världen.

  I och med att samhällets intresse för en hållbar samhällsutveckling ökar har det lett till att företagen mer och mer börjat engagera sig för en hållbar verksamhetsutveckling där man försöker ta ett socialt ansvar. Intressenterna till företagen kräver att företagen redovisar mer relevant information när det gäller hållbar affärsutveckling. Denna typ av redovisning kallas för hållbarhetsredovisning.

  Hållbarhetsredovisning är av ett globalt intresse men vi har valt att avgränsa studien till att utifrån den institutionella teorin belysa vad som påverkar utvecklingen av hållbarhetsredovisningen i Sverige.

  Denna studie visar att de tre pelarna reglerande, kognitiva och normativa i den institutionella teorin gemensamt bidrar till utvecklingen av hållbarhetsredovisningen. Detta kan vi se genom att det har uppstått regelverk, riktlinjer som har påskyndat och påverkat våra värderingar, normer angående hållbarhet och hållbarhetsredovisningar.

  Det finns ett flertal riktlinjer, lagar, rekommendationer och förslag angående hållbarhetsredovisningar som olika organisationer har utvecklat. De riktlinjer som finns beträffande hållbarhetsredovisningar som har upprättats utav olika organisationer är bland annat GRI: s riktlinjer, DJSI, ISO 14001, EMAS och SA 8000.

  I Sveriges rikes lag finns det reglerat i miljöbalken vilka regler som gäller angående vår miljö. I FAR: s samlingsvolym finner man lagar och rekommendationer om hur hållbarhetsredovisningar ska utföras och granskas.

  I årsredovisningslagens sjätte kapitel framkommer det vilka upplysningar om hållbarhet som ett företag bör lämna i förvaltningsberättelsen.

  Hållbarhetsredovisningen är ett sätt för företag att legitimera sin verksamhet. Företagen kan på så sätt förbättra trovärdigheten genom att framföra detta i rapporter till intressenterna om hur de agerar i ekonomiska-, sociala- och miljömässigafrågor. En faktor som driver på denna utveckling är att intressenterna kräver information utöver den finansiella redovisningen.

 • 237.
  Ander, Bodil
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Samarbetsförmåga, från lagidrott till arbetsplats: en intervjustudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Samarbete är något som alltid behövs när en grupp vill nå samma mål. Syftet med denna uppsats är att undersöka om individer som är aktiva inom lagidrott upplever att de utvecklar en samarbetsförmåga inom idrotten som de kan ha användning av i arbetslivet. Fem informanter som är aktiva inom lagidrott och har ett arbete som sin huvudsyssla har intervjuats. Resultatet visar att informanterna tyckte att lagidrott utvecklar samarbetsförmåga och att samarbetet fungerar på ett likartat sätt inom lagidrotten och på arbetsplatsen. Att lära känna varandra i en annan miljö var en viktig faktor för att förbättra samarbetet både inom lagidrotten och på arbetsplatsen. De ansåg också att ett bra samarbete generellt sett bestod av att kommunicera med varandra, ha en positiv attityd, vara ärlig och öppen.

 • 238.
  Andersas, Lisa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Engholm, Malin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Hedersbrottslighetens ideala offer: En kvantitativ genomgång av polisens utredningar av brott med hederskaraktär2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att undersöka om egenskaper och omständigheter kring brottet, som kan kopplas till uppfattningen om det ideala offret, påverkar utfallet av polisers självständiga bedömningar av brott av hederskaraktär. För att studera detta har en kvantitativ metod tillämpas samt en logistisk regression av data baserad på identifierade brott av hederskaraktär i Dalarna genomförts. Studiens resultat visade att 11 variabler som har anknytning till egenskaper hos målsägare och gärningsperson samt omständigheter inom brottet och utredningen, såsom kön, ålder och anmälningstillfälle, har en signifikant betydelse för utfallet av bedömningarna. Studiens viktigaste slutsats är att det inte går att urskilja något tydligt samband mellan utfallet av uppmärksammade brott med hederskaraktär och uppfattningar som beskrivs i teorin om det idealiska offret.

 • 239.
  Andersen, Caroline
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Eneqvist, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Lägesrapport för integrerad rapportering: En kartläggning av 14 stora svenska företag2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Tidigare hållbarhetsredovisning anses ha problem med frånkoppling av finansiella och icke-finansiella strategier, vilket IR avser att lösa. Studier som gjorts visar att IR implementerats oproportionerligt, samt att rapporter som benämns som integrerade, påvisat låg IR-nivå. En möjlig förklaring är dålig förståelse av detta förhållandevis nya begrepp. Stora skillnader i IR-nivå gör det svårt att få en tydlig bild av den faktiska implementeringen av IR. Syftet för denna studie är att kartlägga IR-nivån bland stora svenska företag som benämnt sina årsredovisningar som integrerade, samt att ge praktiska exempel utifrån IR-ramverket. Slutligen används legitimitetsteorin och greenwashing för att förklara resultatet.

  Metod: Studiens process har varit abduktiv, och en kvalititativ strategi har anammats. Designen för studien är tvärsnitt. Empirin har samlats in genom kvalitativ innehållsanalys av 14 svenska företags årsredovisningar, valda genom ett målstyrt urval. Därefter har data insamlats och analyserats med hjälp av ett kodningsschema som i sin tur har utgått från den normativa referensramen. Datan har sedan presenterats i tabell, samt narrativt.

  Resultat och slutsats: Studien har visat att de undersökta företagen påvisar en ojämn IR-nivå, där företagen lyckats bäst inom strategiskt fokus och framtidsorientering, medan en lägre nivå uppnås inom väsentlighet och kopplingar mellan information. Detta kan bero på otillräcklig spridning av IR-ramverket och/eller greenwashing. Kartläggningen visar därmed att de flesta rapporter snarare är blandade än integrerade.

  Förslag till fortsatt forskning: För att fånga upp huruvida omvandlingsfunktionen är en del av företagens IR, föreslås en kvalitativ fallstudie av enstaka företag. Vidare hade det varit intressant att göra en longitudinell studie för att se hur företagens IR-nivå förändras över tid.

  Uppsatsens bidrag: Studiens viktigaste bidrag är att genom kartläggningen ge praktiska exempel för företag att beakta, samt att fylla kunskapsgapet som finns kring implementering av IR i svenska företag.

 • 240.
  Andersen, Cecilia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Lindquist, Emilia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Styr lagen etiken?: En studie om etikens betydelse för kontroversiella företag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel: Styr lagen etiken? – En studie om etikens betydelse för kontroversiella företag.

  Nivå: C-uppsats, kandidatexamen i företagsekonomi.

  Författare: Cecilia Andersen och Emilia Lindquist.

  Handledare: Agneta Sundström.

  Datum: 2014-05.

  Syfte: Syftet med detta examensarbete är att skapa förståelse för hur kontroversiella företag, genom etisk marknadsföring, kan stärka sin legitimitet i relation till företagens intressenter.

  Metod: Forskningsansatsen är av kvalitativ karaktär. Det empiriska materialet har samlats in genom nio semi-strukturerade intervjuer, utförda på tre olika företag, som alla är verksamma inom alkoholbranschen. Materialet analyserades med hjälp av en meningsanalys för att enklare finna likheter och skillnader.

  Resultat och slutsats: Lagen har en avgörande roll i det etiska arbete och styr hur etiska företagen är. Respondenterna i studien menar att genom att visa att de följer lagen, kommer legitimiteten stärkas automatiskt.

  Studiens bidrag: Ger en ökad förståelse för hur företag kan arbeta med etisk marknadsföring för att stärka legitimiteten. Etiska koder är något att eftersträva, för att göra mer än vad lagen kräver.

  Fortsatt forskning: Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka hur konsumenterna påverkas av företagens marknadsföring av alkohol. Ett andra förslag till fortsatt forskning är att undersöka etiken i marknadsföringen hos mindre företag i alkoholbranschen. 

 • 241.
  Andersson, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Nilsson, Caroline
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Kvinnliga styrelseledamöter och hållbarhetsprestationer: en kvantitativ studie om förhållandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och hållbarhetsprestationer hos europeiska bolag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: En intern drivkraft för företags hållbarhetsengagemang är kvinnliga styrelseledamöter. Risk att bli stämd och typ av bolagssystem kan påverka kvinnliga ledamöters genomslag på företags hållbarhetsprestationer. Tidigare forskning har inte tagit hänsyn till risk och bolagssystem, vilket vi däremot avser att göra. Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och hållbarhetsprestationer hos företag i en europeisk kontext.

   

  Metod: Studien utgår från en positivistisk forskningsfilosofi med deduktiv ansats. En kvantitativ forskningsstrategi med tvärsnittsdesign har utformats, varför dataunderlaget utgörs av sekundärdata från Asset4 för året 2015. Urvalet består av 2123 europeiska bolag vars data analyserats i SPSS och presenterats i tabeller och figurer.

   

  Resultat & slutsats: Studien finner ett signifikant positivt samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och företags hållbarhetsprestationer. Dualistiskt bolagssystem och låg risk för stämning bidrar till den effekt kvinnors styrelsearbete har på hållbarhetsprestationer.

   

  Förslag till fortsatt forskning: Styrelsens kultur är viktig för den studerade relationen. Liknande studier som tar hänsyn till styrelsens arena vore därför värdefulla. Longitudinell forskning föreslås för fastställandet av det kausala sambandet mellan kvinnliga styrelseledamöter och hållbarhetsprestationer. Ytterligare studier i utvalda europeiska länder föreslås för att klargöra könskvoteringens betydelse för hållbarhetsprestationer.

   

  Uppsatsens bidrag: Studien utökar den företagsekonomiska litteraturen om sambandet mellan kvinnliga ledamöter och hållbarhetsprestationer i företag med dualistiskt bolagssystem samt låg risk för att stämmas. Studien har betydelse för företagsintressenter samt debatten om könskvotering.

 • 242.
  Andersson, Ann-Charlotte
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Magnusson, Charlotte
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi.
  Budgivningsprocessen vid ett fastighetsköp: lockpriser kontra accepterat pris2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är en undersökning som är gjord för att jämföra prissättningen av fastigheter som är till salu i Sverige och Spanien. För att avgränsa oss har vi valt att jämföra Stockholms innerstads prissättning med prissättningen i Palma på Mallorca i Spanien. Lockpris fenomenet har fått hård kritik under den senaste tiden i media. På grund av denna kritik så har många mäklare, speciellt i Stockholms innerstad, gått ihop och arbetar mot att undvika lockpriser och har infört begreppet accepterat pris. Dock kan accepterat pris uppfattas som ett nytt ersättningsnamn på lockpriser. Trots att Mäklarsamfundet tar bestämt avstånd från användning av lockpriser så har vi genom intervjuer med mäklare i Stockholms innerstad fått fram att detta används fortfarande vid prissättning av bostäder. Vi har genom våra intervjuer med fastighetsägare i Stockholm och Palma, mött flera fastighetsägare som har känt sig lurade då de har köpt en fastighet till ett avsevärt mycket högre slutpris än utgångspris. Samtidigt har vi mött flera fastighetsägare som är nöjda med Sveriges budgivningssystem. De flesta föredrar dock att köpa eller sälja en fastighet till verkligt accepterat pris. Det spanska budgivningssystemet där budgivningen går nedåt har, trots att de flesta fastighetsköpare som vi intervjuat lyckats förhandla ned slutpriset, mötts med en del kritik. Största delen av kritiken bygger på att priset inte sätts relaterat till marknadspriset, vilket det trots lockpriser, görs i Sverige. 

 • 243.
  Andersson, Annica
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Kvinnors motivation och copingstrategier på väg ut ur drogmissbruk2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att belysa kvinnors motivation- och copingstrategier på väg ut ur missbruk. Vidare var syftet att undersöka de salutogena faktorer kvinnorna ansåg hade hjälpt dem behålla sin drogfrihet. Tre intervjuer genomfördes och data analyserades med induktiv tematisk analys. Resultaten visade att motivationen till den inledande behandlingen var knuten till upplevelsen av att ha förlorat allt och möjligheten att få tillbaka sitt liv samt barnen. Motivation till fortsatt drogfrihet var i första hand barnen och en ökad självkänsla samt mening med livet. Copingstrategierna förändrades i hög grad från undvikande coping, under tiden som missbrukare, till en alltmer lösningsinriktad coping från det att behandling och drogfrihet inleddes. Ett resultat var att alla informanter upplevde en ökad grad av komponenterna hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet genom behandling och i sitt drogfria liv.

 • 244.
  Andersson, Annika
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Jansson, Marie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Mammamisshandel: En kunskapsöversikt över barns upplevelse av pappans våld mot mamman2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att ge en övergripande bild av barns upplevelse av pappans våld mot mamman, samt att undersöka hur denna problematik kan konstrueras i forskningslitteraturen. Uppsatsens frågeställning var: Hur diskuterar forskningslitteraturen barns upplevelse av mäns våldsutövande i hemmet, med fokus på temana barnets hemmiljö, den våldsutövande pappan, den våldsutsatta mamman och sociala, fysiska och psykiska konsekvenser av våldet för barnet? Uppsatsen är en selektiv kunskapsöversikt av nio primärdokument. Resultaten analyserades med hjälp av socialkonstruktionistisk teoribildning. Resultaten visade att barn som upplever pappans våld mot mamman uppfattar hemmiljön som oförutsägbar, och barnen kan ha svårigheter i att knyta an till föräldrarna. Mammans omsorgsförmåga beskrivs i litteraturen som bristande och barnen har en tudelad bild av sin mamma och pappa. Barnen håller våldet hemligt vilket ger sociala och psykiska konsekvenser. Genom ömsesidigt samspel konstruerar och upprätthåller familjemedlemmarna varandras familjeroller.

 • 245.
  Andersson, Annika
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Johansson, Pia
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Flickors och pojkars talutrymme i förskolan2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den svenska förskolan är samlingarna en daglig aktivitet som ibland går på rutin och därför inte alltid engagerar barnen, vilket kan leda till många tillsägelser till barn som inte orkar sitta och lyssna. Studiens syfte var att undersöka förskollärares medvetenhet om flickors och pojkars talutrymme i samlingssituationer. Intervjuer med halvstrukturerade frågor till åtta förskollärare, fyra manliga och fyra kvinnliga har genomförts. Resultaten visar att förskollärare oavsett könstillhörighet är medvetna om pojkar och flickors talutrymme. En gemensam uppfattning var att det är fler flickor än pojkar som tar plats under samlingarna. De menar att pojkarna trots allt hörs och syns mest, då även kroppsspråk läggs till. Detta blir mer tydligt ju äldre barnen blir. Förskollärarna uttrycker att de är medvetna om hur de fördelar ordet under samlingen och menar att de inte ser till könstillhörighet utan till individ, med målet att alla barn ska få tala och även lyssna. En slutsats som kan dras av studien är att då de pratsamma och utåtagerande barnen fortfarande är såväl tids- som uppmärksamhetskrävande krävs riktade åtgärder för hur även de tysta, blyga barnen bör uppmärksammas och lyftas fram vid samlingarna.

 • 246.
  Andersson, Beatrice
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Lahtinen, Maria
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Inkludering på förskola och skola: En studie om några pedagogers upplevelser om en skola för alla2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagens skola är pedagogens uppdrag att sträva efter en skola för alla, där alla elever oavsett kunskap, bakgrund och förutsättningar ska ha samma rätt till utbildning. Därför var syftet med denna studie att få ökad kunskap om inkludering och få reda på hur pedagoger på förskolan/skolans tidigare år arbetar med detta samt vilka upplevelser och kunskaper de har om ämnet. I en inkluderande verksamhet är skolan anpassad till alla barn/elever oavsett förutsättningar. Vår studie riktade sig mot elever i behov av särskilt stöd i allmänhet och ingen speciell diagnos eller särskilt behov. För att få svar på våra frågeställningar som var hur pedagoger upplever och arbetar med inkludering utefter styrdokumenten, samt om förskollärare/lärare arbetar på samma sätt, genomförde vi fyra kvalitativa intervjuer. De utvalda i intervjuerna var två förskollärare och två lärare med erfarenheter av elever i behov av särskilt stöd. Resultatet visade att pedagogerna till stor del är positiva till inkludering, men är dock något kritiska och ansåg att mer resurser behövs. Det gemensamma hos samtliga pedagoger var att de strävar efter att få alla elever att känna sig lika mycket värda, samt att de försöker anpassa undervisningen till alla elevers behov oavsett förutsättningar.

 • 247.
  Andersson, Benny
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Modernt ledarskap?: En utvärderingsstudie och fallstudie om hur ledarskap förstås på en svensk myndighet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Andersson, B. (2014). Modernt Ledarskap. C-uppsats i Pedagogik. Högskolan i Gävle, akademin för utbildning och ekonomi

  Den undersökta myndigheten uttrycker sig sträva mot att utveckla ett modernt ledarskap och genom detta strävar myndigheten mot att bli utsedd till Sveriges modernaste myndighet vilket är en utmärkelse som samtliga statliga myndigheter kan erhålla. I teorier om ledarskap uttrycks vanligtvis att ledarskapet är en viktig faktor för en väl fungerande organisation. Det transformella- och kommunikativa ledarskapet, samt Big Five-modellen valdes efter en genomförd litteratursökning av nyare forskning om ledarskap som exemplifieringar av det som beskrivs som ett modernt ledarskap. Detta jämfördes sedan i studien gentemot hur personal på myndigheten själva uttryckte sin syn på ett modernt ledarskap med hjälp av en insamlad enkät.

  Syftet med studien var att undersöka om myndighetens ledarskap är "modernt" i den meningen att den har likheter med de ledarskapsteorier som beskrivs som moderna i nyare ledarskapslitteratur.

  Metoden var huvudsakligen kvantitativ i form av en enkät med kvalitativa inslag där fritextfält kopplades till utvalda frågor. Enkäten skickades ut till 200 chefer med personalansvar. Svarsfrekvensen blev cirka 46 procent där respondenterna svarade på ett antal frågor kring rådande chefspolicy, samt vilka färdigheter och egenskaper de menar att ett modernt ledarskap innehåller. Urvalet av respondenter begränsades till en specifik svensk myndighet och de medarbetare som där är chefer med personalansvar.

  Resultatet av undersökningen antyder att rådande chefspolicy har visst stöd i modernare ledarskapsforskning (exemplifierat genom likheter och skillnader gentemot det tranformella- och kommunikativa ledarskapet, samt Big Five-modellen). Cheferna känner till den rådande policyn. Cheferna på myndigheten pekar på aspekter som att kunna kommunicera, ta beslut, skapa dialog och delaktighet, stötta och skapa entusiasm samt ge feedback som de viktigaste färdigheterna för det de kallar ett modernt ledarskap. De personliga egenskaperna som lyfts fram som de viktigaste är att vara stöttande/coachande, ha självinsikt och en positiv människosyn. Både färdigheterna och egenskaperna har tydliga kopplingar till de valda moderna ledarskapsteorierna som myndighetens personals åsikter jämfördes gentemot.

 • 248.
  Andersson, Camilla
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Lek och lärande som utvecklar: Samlärande i fritidsverksamheten2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna forskningsstudie är att utläsa om och i vilka sammanhang samlärande sker under fritidsverksamheten. Samt att söka svar på om miljö och inställningar hos de vuxna gynnar samlärandet eller om dessa är ovidkommande för samlärande mellan barn, och att finna ut vad som utmärker samlärande mellan barn. Samlärande står för lärande mellan människor, kulturer, miljöer och diskurser.

  Detta är en kvalitativ studie med teoretisk ansats. Fokus ligger på essensen hos fenomenet. Studien är baserad på litteratur inom området samt observationer ute på fältet, kvalitativa intervjuer med verksamma fritidspedagoger/lärare och enkätsvar från 108 fritidspedagoger/lärare runt om i Sverige.

  I studien kan det tydligt utläsas att samlärande förekommer under fritidsverksamheten. Barn lär av varandra genom att iaktta, imitera men även genom att lyssna, diskutera och ställa frågor. Det lärande som sker mellan barn påverkas av pedagogers inställning och agerande samt att en gynnsam miljö berikar barns lärande på flera plan. Samlärande sker i många situationer men i studien framkommer att det främst är under den fria leken som man kan utläsa att samlärande sker.

 • 249.
  Andersson, Camilla
  Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi.
  Lärares uppfattning och arbetssätt kring begreppet hälsa: -en kvalitativ studie om synen på begreppet hälsa ur ett lärarperspektiv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skolan är en viktig arena för hälsofrämjande arbete, här är hälsa och lärande ömsesidigt beroende av varandra och en stor grupp av barn och ungdomar är tillgängliga. (Kostenius & Lindqvist, 2006)

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka, beskriva och försöka förstå hur lärare tänker och arbetar kring begreppet hälsa. För att uppnå syftet så valdes intervju som metod. De medverkande lärarna ansågs som en lämplig grupp att intervjua, då de tidigare medverkat i en b-uppsats, som grundades på att undersöka hur mycket kring hälsobegreppet de tillägnar sig från sin lärarutbildning.

  Resultatet i denna undersökning visar att de intervjuade lärarna definierar begreppet hälsa väldigt lika och pekar på den fysiska hälsan som det viktiga. De medverkande lärarna försöker i sitt arbete tänka på hälsoperspektivet i den mån de kan. För att bidra till att eleverna får en positiv syn på den egna hälsan så kom de bland annat fram under intervjuerna att skolgården skulle kunna användas mera i undervisningen. De arbetar mest med temadagar som metod under hälsoundervisningen, men de är överens om att ett genomgående arbetssätt kring begreppet skulle vara bättre för eleverna.

 • 250.
  Andersson, Camilla
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Elfving, Viktor
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Didaktik.
  Förskolans utegård: En fallstudie kring hur förskolepersonal använder förskolans utegård som en pedagogisk resurs2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning har varit att undersöka hur förskolepersonal kan använda förskolans utegård som ett verktyg i deras arbete med barn. För att närma oss detta har vi genomfört en fallstudie på en förskola med observationer och gruppintervjuer som metod för insamling av information. Resultatet visar att förskolepersonal använder sig av förskolans utegård utifrån olika syften beroende på om det är verksamhet på förmiddag eller eftermiddag. Under förmiddagen används utegården i huvudsak för att underlätta verksamhet inomhus och för att ge barn möjlighet att utveckla fantasi och lek samt för att tillgodose barns rörelsebehov. På eftermiddagen används utegården mer som en resurs för att genomföra planerade aktiviteter. Resultatet visar även att utegården uppskattas som ett extra rum av förskolepersonal. Utemiljön är ett rum som är viktig för att verksamheten ska fungera bra.

2345678 201 - 250 of 7668
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf