hig.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
2345678 201 - 250 of 498
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Iguchi, Masahiko
  et al.
  Tokyo Institute of Technology.
  Hillman, Karl
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Teknisk miljövetenskap.
  The Development of Fuel Economy Regulation for Passenger Cars in Japan2012Inngår i: Paving the Road to Sustainable Transport: Governance and innovation in low-carbon vehicles / [ed] Måns Nilsson, Karl Hillman, Annika Rickne, Thomas Magnusson, Routledge, 2012, 1, s. 57-74Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 202.
  Isaksson, Lena
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Larsson, Michaela
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Omorganisationens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön: En studie om enhetsledarnas arbetssituation och hur den påverkas under en omorganisation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur enhetsledare inom kommunal äldreomsorg upplevde sin psykosociala arbetsmiljö under pågående omorganisation, både ur ett individuellt och organisatoriskt perspektiv. Våra teoretiska ansatser har varit det salutogena perspektivet samt Karasek och Theorells stöd-  kontroll- och kravmodell. För att mäta den psykosociala arbetsmiljön bland enhetsledare har vi utgått från en färdig enkät från Prevent och som ett komplement till enkäten intervjuat fyra enhetsledare med stöd av SOC-13. Tidigare forskning visade på att den psykosociala arbetsmiljön har en betydande roll vid en omorganisation och att det finns flera faktorer som underlättar vid en förändring inom organisationen. Studiens resultat visade att enhetsledarnas psykosociala arbetsmiljö inte verkade påverkas negativt av den snabba organisationsförändringen utan att problematiken redan fanns innan.

 • 203.
  Isaksson, Magnus
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för elektronik.
  A Measure to Characterize the Impact of Sets of Scientific Papers2008Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  A figure-of-merit for quantifying a comparable scientific value ranking the output of a set researchers work is proposed. The method is based on the Garfield Factor (GF) and thus related to the expected number of citations rather than the real ones. The measure allow comparisons of the scientific outputs between different sets of scientists where some papers are joint works between the comparative sets or between constellations with other sets. It has the advantages of having a rather small time-lag and that it is comparable between different subject categories. The measure is very easy to calculate and is complementing the existing indices or measures in an adequate way.

 • 204.
  Isendahl, Christian
  et al.
  University of Gothenburg, Department of Historical Studies, Archaeology, Gothenburg, Sweden.
  Barthel, Stephan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap, Miljövetenskap. Stockholm Resilience Center, Stockholm, Sweden.
  Archaeology, history, and urban food security Integrating cross-cultural and long-term perspectives2018Inngår i: ROUTLEDGE HANDBOOK OF LANDSCAPE AND FOOD / [ed] Zeunert, J; Waterman, T, ROUTLEDGE , 2018, s. 61-72Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 205.
  Israelsson, David
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Stark, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Utbildningsvetenskap.
  Filmvisning på fritids: En genusanalys av sex animerade filmer2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur de manliga och kvinnliga huvudkaraktärerna samt relationerna dem emellan framställdes i sex animerade filmer utgivna 2015 respektive 2016. Filmerna hade visats i några fritidshem i Sverige, varför filmernas framställning av genus problematiserades i relation till läroplanens värdegrund. Metoden som användes för analysen var en kvalitativ innehållsanalys, likaså användes en enkätundersökning för att göra filmurvalet. Under bearbetningen av resultatet formulerades nio kategorier. “De optimistiska kvinnorna och de cyniska männen”, “Män och kvinnor bad om hjälp på olika sätt - om män ens bad om hjälp”, “Kvinnor och män gestaltas i olika kläder och attribut”, “De atletiska tjejerna”, “Alla räddar alla - men genus avgör ibland vid narrativt viktiga scener”, “Hur manliga karaktärer kunde bete sig otrevligare än kvinnliga”, “Förekomsten av tydliga kvinnliga ledare”, “Kärleksuttryck mellan kille och tjej” och “Relationer med problem, men som sedan ofta utvecklas till det bättre”. Baserat på de nio kategorierna identifierades tre bredare teman: “Motsatser”, “Genusuttryck förändras men genusstrukturer består” och “Kärlek, relationer och problem”. Resultatet av undersökningen visade att kvinnor och män på flera sätt framställdes genusstereotypiskt. Samtidigt fanns det tydliga skillnader mot tidigare analyser av många äldre filmer. De analyserade filmerna i denna studie var mer nyanserade i den mån att flera av de kvinnliga karaktärerna hade anammat traditionellt maskulina egenskaper såsom att de var självständiga och atletiska, likaså saknades det, i relationerna mellan de manliga och kvinnliga karaktärerna, traditionella kärleksuttryck såsom ”kärlek vid första ögonkast.” I diskussionen betonades vikten av att fritidshemslärare applicerar ett ”genustänk” i verksamheten.

 • 206.
  Jansson, Joel
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Hegemoniska diskurser i gymnasieskolans verksamhetssystem och betydelsen av dessa för gymnasisters utvecklande av demokratisk kompetens:: En diskursanalytiskt inspirerad studie från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med fokus på hegemoniska strukturer2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 207.
  Jeppsson Levin, Jennifer
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  Restaurangpersonals upplevelse av sexuella trakasserier i arbetsgruppen: En semistrukturerad intervjustudie2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The restaurant industry is often described as a hard and tough working environment. The restaurant industry is the industry that are most subjected to sexual harassment witch can affect the occupational health both physically and psychologically. The aim of this study was to explore the experience of sexual harassment among staff in the restaurant industry. To get a view and understanding of earlier research a systematic literature review was conducted. To get an understanding of restaurant staffs experience of sexual harassment a qualitative interview study with a phenomenology approach was performed. The main results showed that the informants experienced sexual harassment as a process of acclimatization. It starts with a sexual jargon that is customary and the informant describes a fear of reporting. The jargon and fear becomes a part of everyday life and informants describes that they don’t define it to be sexual harassment anymore. The informants describe it as the borders have moved or become blurred when it comes to sexual harassment witch can defines like a normalization of sexual harassment.

 • 208.
  Johansson, Anna
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Jämlikhet, kvinnlighet och igenkännande: en uppsats som tar kvinnors erfarenheter på allvar2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta är en uppsats som bland annat försöker ge förslag på hur man kan skapa ett jämlikt gudstjänstspråk som inte legitimerar mäns överordning och kvinnors underordning. För i dagens gudstjänst talar man om Gud och Jesus/Kristus med manliga ord som utesluter att Gud också har en kvinnlig sida. Trots att det står i bibeln att Gud skapade mannen och kvinnan till sin avbild. I den här uppsatsen har jag med hjälp av den hermeneutiska metoden försökt besvara frågan; Är jämlikhet något för Svenska Kyrkan?

  Jag har valt att skriva uppsatsen ur ett feministteologiskt perspektiv eftersom denna, i likhet med den hermeneutiska metoden, utgår från erfarenheter. Eftersom det är i gudstjänstspråket som Svenska Kyrkans tro kommer till uttryck i tal och handling har jag valt att avgränsa mig till detta område. Uppsatsens främsta utgångspunkt är att det i kristendomen finns en jämlikhetstanke. Denna grundar sig på att Gud är både man och kvinna och att inkarnationens poäng är att Jesus blev människa och inte man. Uppsatsens källor består av relevant litteratur, Internet-publiceringar och intervjuer med tre präster.

  Med hjälp av allt detta har jag kommit fram till att jämlikhet kan vara något för Svenska Kyrkan om de är villiga att släppa in kvinnlighet och möjligheten för kvinnor att känna igen sig i Gud och Jesus/Kristus.

 • 209.
  Johansson, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Psykologi.
  Qvarnström, Frida
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Psykologi.
  Medarbetare och chefers upplevelse av en organisations målarbete: Hur målarbetet kan främja arbetsmotivationen hos medarbetarna2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur chefer och medarbetare upplevde organisationens målarbete samt hur de ansåg att den kunde förbättras, för att på så vis stärka arbetsmotivationen hos medarbetarna. Elva enskilda intervjuer genomfördes och materialet analyserades med hjälp av en induktiv tematisk analys. Detta resulterade i två huvudteman: Målarbetet och dess olika nivåer samt Faktorer som främjar arbetsmotivationen. Resultatet visade på ett fungerande och aktivt målarbete där medarbetarna gavs utrymme för självbestämmande och delaktighet. Förslag på förbättringsområden för att främja arbetsmotivationen inom målarbetet var uppföljning, utvärdering och kontinuerlig feedback. 

 • 210.
  Johansson, Elin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Mathiassen, Svend Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Bolin, Malin
  Avdelningen för Samhällsvetenskap, Mittuniversitetet .
  Olofsdotter, Gunilla
  Avdelningen för Samhällsvetenskap, Mittuniversitetet .
  Jämställd arbetshälsa? Genus, arbetsorganisation och fysisk belastning inom detaljhandeln2018Inngår i: FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle: Program och abstracts / [ed] Per Lindberg, Gävle: Gävle University Press , 2018, s. 118-Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Det har länge varit känt att kvinnor har betydligt sämre arbetshälsa än män. En viktig orsak är att kvinnor och män till stor del befinner sig i olika branscher, men forskning tyder påatt arbetshälsan är ojämnställd även inom t.ex. städbranschen, monteringsyrken och detaljhandel. Kvinnor och män i dessa yrken har ofta olika arbetsuppgifter och kvinnornas uppgifter är överlag mer enahanda och repetitiva än männens. Kvinnor tros också ha en högre biomekanisk belastning än män när de utför samma arbetsuppgift, möjligen därför att arbetsstationer och verktyg ofta anpassats utifrån mannen som norm. Könssegregeringen på arbetsmarknaden och inom organisationer verkar alltså vara en viktig orsak till bristande jämställdhet i belastningsrelaterad arbetshälsa inom vissa yrken. Kunskapen om hur arbetsroller och arbetsvillkor påverkar belastningar hos kvinnor och män är i stora delar åldersdigen och inte anpassad till svenska förhållanden. Dessutom saknas studier av könsskillnader i fysisk belastning i relation till hur arbetet organiseras på enskilda arbetsplatser. Detaljhandeln är en lämplig bransch att studera då den sysselsätter män och kvinnor i någorlunda likartad omfattning och förekomsten av belastningsbesvär är hög. Dessutom har forskning visat att de arbetsuppgifter som förekommer i detaljhandeln har en stor spännvidd i fysisk belastning och att de olika arbetsuppgifterna är genuskodade, dvs ses som ”kvinnliga” eller ”manliga”.

  Syfte

  Att undersöka kvinnors och mäns arbetsuppgifter, arbetsbelastningar, arbetsvillkor och belastningsbesvär inom en organisation i detaljhandeln, och förklara organisatoriska orsaker till könsskillnader och -likheter. Syftet är också att ta reda på hur dessa förhållanden ändras över tid.

  Metod

  Två matvarubutiker inom samma koncern med vardera ca 50 anställda studeras. I varje butik samlas data in vid två tillfällen med ett års mellanrum. Kvantitativa och kvalitativa metoder används: Semi-strukturerade intervjuer med chefer för att kartlägga organisationoch bemanning; enkät till de anställda med frågor om arbetssituation, muskuloskeletala besvär mm; fokusgruppsintervjuer med ett urval anställda för fördjupad insikt i arbetsroller, arbetsvillkor och arbetsmiljö; mätning av arbetsställningar, arbetsrörelser och puls på ca hälften av de anställda. Under mätperioden dokumenteras olika arbetsuppgifter i en dagbok och under en dag videofilmas den anställde under arbete. Datainsamling påbörjas i mars 2018 och preliminära resultat väntas tillgängliga under våren. Studien finansieras av Arbetsmiljöverket och Högskolan i Gävle.

 • 211.
  Johansson, Hans-Gunnar
  Högskolan i Gävle.
  Högskolan i Gävle 40 år: åren 2002–20162017Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 212.
  Johansson, Terese
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Psykologi.
  Tronelius, Lovisa
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Psykologi.
  Chefens ledarskapsförmågor och dess påverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur två av chefens ledarskapsförmågor (kommunikationskompetens och förmåga att motivera) predicerar medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Studien genomfördes utifrån en nätbaserad enkät på ett företag inom försäkringsbranschen. Totalt 74 respondenter deltog i studien. Mätinstrumenten som användes var Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ), Communicator Competence Questionnaire och Motivating Language Scale. En multipel regressionsanalys visade att chefens kommunikationskompetens predicerar medarbetarnas arbetstillfredsställelse i högst grad och att chefens förmåga att motivera inte visades predicera medarbetarnas arbetstillfredsställelse.

 • 213.
  Johnsson, Ida
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Perceived gender dichotomies in public space in Husby: A qualitative study about how locally anchored women with interest in feminist questions reflect upon gender and public space2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The research aim of this study is to explore how locally anchored women with interest for feminist questions perceive and reflect upon the production and reproduction of gender dichotomies in public space in Husby. Moreover, space is flexible and part of a socio-spatial-dialectic which is both produced and reproduced through social interaction which contain power hierarchies. These dialectic notions and gender contracts have been utilized in this study in order to explore perceptions regarding production and reproduction of gender dichotomies. This is a qualitative study and data was collected through semi-structured interviews with locally anchored women in Husby with interest in feminist questions. The results revealed that patriarchal orders and fear of male violence, the city planning, habits, traditional gender contracts, lack of jobs and apartments, and intersectional tendencies were perceived by the interviewees as factors which influence production and reproduction of gender dichotomies in Husby.

 • 214.
  Jongerden, Joost
  et al.
  Sociology and Anthropology of Development Department, Wageningen University, Wageningen, The Netherlands.
  Swagemakers, Paul
  Department of Applied Economics, University of Vigo, Vigo, Pontevedra, Spain.
  Barthel, Stephan
  Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Connective storylines: A relational approach to initiatives in food provisioning and green infrastructures2014Inngår i: Spanish journal of rural development, ISSN 2171-1216, E-ISSN 2172-2277, Vol. 5, nr 1 (Extra), s. 7-18Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Debates about the design and management of ecosystem services and interweaving of rural and urban spaces in metropolitan regions raise questions about how to conceptualize “the local”. Rather than presupposing spatial settings or identities as rural-urban or local global, attention here shifts to the immediacy of connections and relations. Conceptualized in terms of activity space, this paperpresents a relational analysis and a practice oriented approach. To illustrate the approach, we overview three case studies in food provisioning and show how an analysis in terms of a set of spatially organized activities can generate new insights.

 • 215.
  Jonsson, Elisabeth
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Örnklint, Sigrin
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Kejsarsnittets påverkan mellan föräldrar och barn: En litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För det nyfödda barnet är det viktigt att direkt få hud mot hud kontakt och därmed en bra möjlighet att knyta an till sina föräldrar. En tidig anknytning ligger till grund för barnets utveckling och välbefinnande. Efter ett kejsarsnitt separeras mamman och barnet de första timmarna postpartum. Denna studie var en beskrivande litteraturstudie med syfte att beskriva om anknytningen påverkas mellan föräldrar och barn efter ett kejsarsnitt. Relevant litteratur har söks genom databaserna Medline och Cinahl. Urvalskriterierna var att artiklarna svarade på studiens syfte, var skrivna på engelska och hade abstrakt. 18 artiklar valdes som har granskats och kvalitetsbedömts. De flesta studier var kvantitativa och jämförande. Resultatet redovisades i en figur, löpande text och i en tabell. Studien har visat på flera negativa tendenser under den första tiden efter förlossningen som försenad anknytning och amning. Mamman hade även svårigheter att sköta om barnet under de första dagarna postpartum vilket gav pappan en mer framträdande roll. Den första tiden efter förlossningen är en viktig tidpunkt för anknytningen. Det är därför viktigt att vårdpersonal har kännedom om anknytningsteorin och vet hur de ska arbeta för att stärka och stötta familjen den första tiden så att familjen får en god anknytning och en bra start.

 • 216.
  Jonsson-Lindberg, Patricia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Elers Zander, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi, Kriminologi.
  Konstruktionen av brottslingar i kriminalpolitiska program: En kritisk diskursanalys2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Construction of culprits within criminal policy programs: A critical discourse analysis.

  The purpose of this study was to make visible discourses within criminal policy before the elections of 2018 through analysis of the established political parties ́ criminal policy programs. Method qualitative content analysis was used to bring out categories, later analysed with Fairclough ́s critical discourse analysis. Constructions of culprits as “foreigner”, “in gang”, “organized”, “young”, “male” and “non-ethical Swedish” emerged. Other groups were crime victims identified as “children”, “juveniles”, “elders”, “females” and “entrepreneurs/business owners”. The crimes observed were honor crimes, terrorism, crimes of violence (especially domestic violence), sexual offences and internet-based crime. The constructions may create a skewed interpretation of criminality and feelings of “us and them”. This may lead to “them” labelled as the criminals and “us” as their potential victims. The discourses in the programs therefore risk sustaining unequal power configurations in society.

 • 217.
  Joof Forsgren, Erika
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Förändringsarbete inom äldreomsorgen: - ett kostprojekt2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Verksamhetschefer, sjuksköterskor, utvecklingsledare och kostombud har påbörjat ett förbättringsarbete gällande kosten på ett särskilt boende för äldre i en mellansvensk kommun. Syftet: Att beskriva omvårdnadspersonalens uppfattning om förbättringar, försämringar samt inflytande gällande måltidsmiljön, efter att riktlinjer kring kosthållningen införts. Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och en beskrivande design. Tjugofem omvårdnadspersonal intervjuades om sina uppfattningar. Resultat: Det framkom i studien att omvårdnadspersonalen till största del uppfattade att förbättringar skett kring kosthållningen efter införandet av de nya riktlinjerna. Omvårdnadspersonalen uppfattade att det hade påverkat de äldres vardag positivt genom: trevligare måltidsmiljö, hälsosammare och godare mat, kortare nattfasta samt ökat självbestämmande för de äldre. Det som uppfattades negativt var att det nya arbetssättet uppfattades som stressigt för viss personal på grund ökad disk och längre måltider. Flertalet av omvårdnadspersonalen uppfattade att de inte varit delaktiga i utformningen av riktlinjerna och det fanns svårigheter att få all personal till att arbeta enligt riktlinjerna. Slutsats: Författaren menar att denna studie har visat att det går att utföra förändringsarbete med gott resultat.

 • 218.
  Kalinina, Ekaterina
  et al.
  Södertörns högskola.
  Voronova, Liudmila
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Media- och kommunikationsvetenskap.
  War films and gendered nostalgia for the WWII2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The article seeks to explore the common ground between bio-politics, gender, patriotism and war nostalgia. Taking off from the Foucaldian notion of biopolitics as a control apparatus exerted over a population, we provide an insight into the modern construction of Russian nation, where personal and collective sacrifice, traditional femininity and masculinity, orthodox religion andwar become the basis for patriotism. On carefully chosen case studies we will show how the state directly and indirectly regulates peoples lives by producing narratives, which are translated into media discourses and with a core of time create specific “gender norms” – women are seen as fertile mothers giving birth to new soldiers, while men are shown as fighters and defenders of their nation. In the constructed discourses nostalgia for a war plays one of the central roles and becomes a ground of a creation of an idea of a nation as one biological body, where brothers and sisters are united together. In these popular culture narratives people’s bodies become a battlefield of domestic politics. Popular culture hence produces a narrative of a healthy nation to ensure the healthy work- and military force. The authors tackle the above-mentioned aims by conducting visual analysis of several films, where the main characters are women in contrast to the majority of films about war. (Batallion (2015), A zori zdes’ tikhie (2015)). 

 • 219.
  Kalinnikova Magnusson, Liya
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Pedagogik. UCRS, Uppsala University, Sweden; Northern Arctic Federal University, Archangelsk, Russia.
  Critical factors of the poverty structure in families upbringing children with disabilities (pre-understanding situation in the Republic of Moldova and Ukraine)2015Inngår i: Banber - Bulletin of Yerevan University. Sociology, Economics, ISSN 1829-4545, Vol. 1, s. 42-57Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 220.
  Kalinnikova Magnusson, Liya
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Pedagogik.
  Magnusson, Magnus
  Stockholm University, Department of special education.
  Социальная политика в отношении детской «дефективности» в военно-революционный период и первую декаду Советской власти (1914–1927 годы): [Social policy of child "defectivity" during the war-revolutionary period and the first decade of Soviet power establishment (1914-1927)]2015Inngår i: Vestnik SAFU. Serija Gumanitarnye i sotsialnye nauki, ISSN 2227-6564, Vol. 1, s. 157-166Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Social policy in the field of child “defectivicy” during the war and the first years of Soviet power formation (1914-1920) was performed in conditions of the severe socio-political disaster. Multimilliondemographic losses of the future human resources in forms of bad health children, a high rate of child mortality, potentially not born children in the future decades etc. – are standing in the line with the other facts of the war-revolutionary circumstances of the historical period in focus. Analysis of the texts of the number of historical documents, which are relevant to the dominant political and scientific areas in this field, allowed to identify the essence of the social doctrine of the country of Soviets and its role in understanding the key actors of a new social policy in the field of “defective” childhood. The definition of child “defectivicy” got a rather wide interpretation. Among the traditional understanding of “defective/ sick child”, a new category of "defective” children has appeared – they were disadvantaged and homeless/street children and teens. Philanthropic and private forms of social care of “defective/sick” children, supported by the social policy of the Russian Empire, were nationalized. Instead those “new institutions” were established: the first prototypes of the soviet internat institutions (schools communes for morally-defective). Traditionally “defective/sick” and “new defective” children and teens were united in the “single army of morally-defective”. A new social doctrine of the country of Soviets, expressed by the principle of socialistic humanism, in practice (by different reasons), didn’t protect the right of the most socially vulnerable group of children to become full members of the new society. A scientific discourse of “care taking” appeared inside Curative pedagogy and Pedology. Defectology, took the place of scientific philanthropy and established the foundation of the scientific knowledge about “defective” children, becoming a crucial regulator of social political discussions of "care taking" about them during upcoming decades of the Soviet era.

 • 221.
  Kalinnikova-Magnusson, Liya
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för utbildningsvetenskap, Pedagogik. Uppsala Center for Russian and Eurasian Studies (UCRS), Uppsala University, Sweden; Northern Arctic Federal University, Archangelsk, Russia.
  Belibova, SilviaState Pedagogical University named after Ion Creanga, Chisinau, Moldova.
  Pictures of poverty in societies under transformation2015Konferanseproceedings (Annet vitenskapelig)
 • 222.
  Kargaryani, Ardeshir
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för religionsvetenskap.
  Hur arbetar barnpedagogerna med naturverksamhet?: en undersökning av naturverksamhet vid fyra förskolor inom Gävle kommun1998Independent thesis Basic level (professional degree), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Enligt läroplanen för förskolan Lpf 98 ska förskolorna planera naturverksamheter och miljöaktiviteter för barn. Man vill med detta uppnå att barn ska få en positiv syn på naturvårdsfrågor och lära sig naturens kretslopp. Barn ska lära sig aktsamhet och att ha ett bra förhållningssätt till naturen och miljön.

  I början av min rapport finns det citat och sammanfattningar från undersökningar, kurslitteratur och artiklar. Jag tar upp naturens betydelse för barnen och vikten av att planera naturverksamhet. Därefter beskriver jag tillvägagångssättet genom observationer av såväl barn som personal. Jag intervjuade också en förskollärare på varje förskola. Avslutningsvis följer resultaten av frågeställningar, observationer, intervjuer och diskussioner.

  Denna slutrapport är tillkommen eftersom jag vill undersöka följande:

  1. Är det skillnad på arbetssättet hos barnpedagogerna på fyra olika förskolor (två närbelägna till naturen och två centralt i staden)?
  2. Har det betydelse för naturverksamheten om förskolan ligger nära naturen eller centralt?
  3. Påverkar barnpedagogernas naturintresse verksamheten?
  4. Vilka svårigheter föreligger för barnpedagogerna när de ska ut med barnen i naturen?

  Mina observationer påvisade/påvisar att barnpedagogernas arbetssätt med naturverksamheter inte bedrivs likartat på dessa fyra förskolor. Barnen är ute mer i naturen på de förskolor som är närbelägna naturen än på de förskolor som är förlagda i centralområdena. Barnpedagogernas naturintresse är en bidragande orsak till att dessa förskollärare väljer att arbeta inom naturområdet med barnen. De svårigheter som uppstår under vintertid är då förskollärarna skall ut i kylan med barnen. Brist på pengar är ett problem för de förskolor som ligger i centrala områden. Det är kostsamt att åka buss med en stor grupp barn till naturliga skogsområden.

 • 223.
  Karlborg, Johnny
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Larsson, Simon
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Att skapa en attraktiv, tillgänglig och välkomnande mötesplats i ett småstadscentrum: En fallstudie av Centralplan i Tierp2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tierps kommun upplever demografisk och ekonomisk tillväxt, och Tierps tätort är i behov av förnyelse och upprustning. Människor som lever i en stad som upplever tillväxt har högre förväntningar och ställer högre krav på offentliga miljöers hållbarhet, utformning och design. En centrummiljö som är tryggare, mer attraktivt och tillgängligt eftersträvas av Tierps kommun. Denna fallstudie är avgränsad till Centralplan i Tierps centrum och på platsen finns Tierps resecentrum, butiker och andra verksamheter. Syftet med denna studie är att uppfylla Tierps kommuns mål genom att skapa en social och välkomnande mötesplats för alla människor.

  Centralplan i Tierp har studerats utifrån Jan Gehls metoder för att studera det offentliga livet. Den avgränsade platsens fysiska förutsättningar har inventerats. Faktorer som sol, vind, material, verksamheter och fysisk utformning har studerats. Platsen har därefter analyserats utifrån Gehls 12 kvalitetskriterier. Kartläggning av människors sociala beteende i relation till platsens byggda miljö har även utförts. Denna kartläggning har bestått av Gehls metoder counting, mapping och tracing. För djupare insikt i platsens fysiska och sociala förutsättningar har förbipasserande intervjuats. Intervjufrågorna bestod av strukturerade frågor med möjlighet för respondenter att svara med öppna svarsalternativ. Detta gav respondenterna möjlighet att fritt beskriva hur de upplevde Centralplan och vad de ville förändra. Sedermera, grupperades och analyserades intervjusvaren för undersökning av statistiska samband. Utifrån observationer, intervjuer samt erhållen kunskap om planeringsteorier, har ett gestaltningsförslag skapats över en mer attraktiv, social och välkomnande mötesplats för alla människor. Studien har, med detta gestaltningsförslag över Centralplan, bidragit till kunskapen om svenska småstäders och deras byggda miljöer, samt hur dessa kan analyseras utifrån Gehls metoder.

 • 224.
  Karlsson, Anette
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Lasses, Mimmi
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Innehållsanalys av cykelplaner med ett jämställdhetsperspektiv: En granskning av sex svenska kommuner2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Genom integrering av jämställdhet kan medborgarnas intressen och rättigheter tillgodoses och beaktas. Ett jämställdhetsperspektiv är ett brett begrepp och fångar in flera olika aspekter och bidrar till ökad social hållbarhet. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor och möjligheter att forma sina liv. Det inkluderar även rättvis makt och inflytande av samhällsutvecklingen. I ett urbaniserat samhälle krävs det att markanvändningen effektiviseras. Här kan ett hållbart transportsystem bidra till ett hållbart samhälle med god livsmiljö.

  För att uppnå de nationella och globala hållbarhetsmålen kommer cykeln få större betydelse för samhället. I Sverige är cykelplaner ett relativt nytt strategiskt dokument för kommuner att arbeta med. I nuläget finns det inga nationella riktlinjer och strategier för hur detta arbete ska gå till. Det är upp till kommunerna själva att arbeta fram ett sådant strategiskt cykeldokument.

  Syftet med detta arbete var att med hjälp av en innehållsanalys ta reda på om jämställdhetsperspektivet är integrerat i cykelplaner, där sex svenska kommuners planer granskats. Arbetets målsättning är att skapa ett underlag som kan användas för att säkerställa jämställdheten i cykelplaner. Jämställdhet är komplext och genom litteraturstudien har begreppet brutits ner till åtta aspekter för att göra begreppet mer konkret. För att genomföra innehållsanalysen utformades en checklista. Checklistan baserades på två befintliga checklistor från SKL och Alingsås kommun, som sedan utvecklades succesivt genom abduktion mellan cykelplanerna och checklistan. Resultatet av studien visar att jämställdhet kan vara svårt att integrera i cykelplaner. Studien har bidragit med en analysmetod som möjliggör en granskning av jämställdhet i plandokument på ett kvalitativt sätt. För att kommuner ska kunna öka jämställdheten i plandokument har denna studie gett ett förslag på ett verktyg, en jämställdhetkonsekvensbeskrivning. Detta verktyg ska fungera som ett stöd till kommuner för att integrera jämställdhet tidigt i arbetsprocesser och användas kontinuerligt under utvecklingen av samhället.

 • 225.
  Karlsson, Cecilia
  Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Samkönade par få gifta sig: en studie om hur fyra präster i Gävleområdet ställer sig till den nya äktenskapslagen2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen redovisas en undersökning av hur präster i Gävleområdet ställer sig till den nya äktenskapslagen som har trätt i kraft från och med 1 november 2009, efter många års längtan och väntan från hbt-personer runt om i landet. Mitt syfte var att ta reda på vad prästerna tänker kring detta med hjälp av skriftliga intervjuer. Kunde de tänka sig att viga samkönade par och vilka konsekvenser kunde de eventuellt se för kyrkan nu efter lagändringen? Det är några av de frågor jag kommer att behandla i denna uppsats.

  I många år har debatterna kring denna fråga pågått och därmed även andra frågor rörande homosexuellas rättigheter. Därför ansåg jag att det var viktigt att belysa den process som pågått i Svenska kyrkan inför detta beslut. I uppsatsen har jag skrivit om Svenska kyrkans syn på homosexualitet under de senaste hundra åren, för att kunna peka på de faktiska förändringarna som skett inom kyrkan och samhället i övrigt. Därtill ville jag även klarlägga vad riksdagspartierna hade för åsikter i frågan innan omröstningen i april 2009, där det röstades ja till att samkönade skulle få gifta sig på samma premisser som heterosexuella par alltid fått göra.

  Resultatet av denna undersökning visar att den nya lagändringen tas emot positivt av de informanter jag intervjuat. När samhället utvecklas måste kyrkan följa efter. Några av de konsekvenser de kunde se för kyrkan var en förändring av antalet medlemmar, först en sänkning, sedan en höjning igen. Dessutom ansåg de att förändringar i relationer till andra kyrkliga samfund kunde påverkas negativt av beslutet att viga samkönade par.

 • 226.
  Karlsson, Lenita
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  Årets kvinnliga hockeyspelare, kanske?: En kvalitativ intervjustudie om hockeytjejers självbild och förutsättningar2016Student paper other, 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att ta reda på hur tjejers självbild påverkas av att delta i en idrott präglad av manliga normer och på vilket sätt traditionella könsmönster inverkar på tjejers möjlighet att utöva hockey. För att besvara dessa frågor intervjuades fem spelare från två olika lag. Dessutom genomfördes en observation vid en hockeyträning.

  Studien visade att tjejerna befinner sig i en gråzon mellan förväntad femininitet och en maskulinitet som präglats av den manlighetskodade hockeyn. Tjejerna anser att killarna generellt sett har bättre förutsättningar att utöva hockey och det går att härleda till den manliga överordningen och traditionella könsmönster. Studien visar att tjej- och killhockeyspelare systematiskt hålls isär genom utbildningsmaterial, regelverk och ekonomiska förutsättningar. Undersökningen visar även att tjejerna ifrågasätter normerna som omger hockeyn och utmanar därmed idrottens genusregim.

 • 227.
  Karlsson, Sten O
  Tema, teknik och social förändring, Universitet i Linköping.
  Arbetarfamiljen och Det Nya Hemmet : Om bostadshygienism och klasskultur i mellankrigstidens Göteborg1993Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
 • 228.
  Karlsson, Thomas
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Managers’ perceptions of the work environment: its prioritization, company interests and relation to success2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Introduction: Managers and employees spend much of their waking time at work, in a working life that is rapidly changing and continuously increasing the requirements of its participants, as well as the demands on the environment they work in. Earlier research have suggested that elements of the work environment can cause both negative consequences and ill health, but can also contribute to better health and safety as well as support to business factors like competitiveness, productivity, and creativity. The process of managing and prioritizing the work environment is crucial to achieve the potential benefits of a good work environment. To better understand how managers view this concept, the aim of this study was to investigate the prioritization of different areas in the work environment, as perceived by managers in successful companies, and to what extent the same managers perceive a relationship between work environment and success. 

   

  Methodology: Included companies were randomly selected from a list of monetary successful companies, systematically established by a private accounting firm. The included companies were all active in a county in middle Sweden, from a variety of branches and were mostly micro or small sized. In a web-based questionnaire using Visual Analogue Scales (VAS) the managers (n=35, response rate 26%) rated the prioritization of different work environment areas from no priority whatsoever to highest possible priority. The managers also ranked the top-three, of six, company interests and furthermore rated to what extent a general relationship between companies’ work environment and success, respectively of a relationship for the specific company which they represented, were perceived.

   

  Findings: The highest prioritized area ( VAS score) was Communication and Interaction, followed by Psychosocial working conditions and Work environment routines. The managers perceived a relationship between work environment and success, and rated the perception of a general relationship significantly higher than of a relationship in their own company (p=<0.05, paired sample t-test). Profitability was ranked as the most important company interest.

   

  Conclusion: The high prioritization of communication and interaction can be seen as an indicator of that the managers, in this sample, consider it important to involve the employees in various processes of business activities. The managers’ perception of a relationship between a good work environment and success can be assumed to be a motivational factor for themselves, as for others, to strive for the potential benefits of establishing good work environments.

 • 229.
  Karlsson, Thomas
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Lindberg, Per
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Berntson, Erik
  Department of Psychology, Stockholm University, Sweden.
  Wellbeing at work and the development of a questionnaire2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background. Improved employee wellbeing has been suggested to contribute to individual motivation and health, as well as to corporate competitiveness (Grawitch et al, 2006). However, in order to reach these potential benefits, we need to better understand the underlying factors that create wellbeing at work and healthy work environments.

  Aim. The aim of the study is to explore how a sample of Swedish blue- and white collar workers interprets the concepts of healthy work environments and workplace wellbeing, as a basis for the development of a questionnaire. In addition, a second aim is to investigate the psychometric properties of the subsequent questionnaire.

  Method. Interviews focusing on healthy work environments and workplace wellbeing were undertaken with managers and employees (n=62) at three medium-sized companies. All interviews were verbatim transcribed and analyzed in order to identify factors reported as important for healthy work environments and workplace wellbeing. The interview findings, together with factors identified in a systematic review about indicators of healthy work environments (Lindberg & Vingård, 2012) were used to develop items for a questionnaire aimed at measuring underlying factors for workplace wellbeing. The questionnaire, including newly constructed “workplace wellbeing items” as well as well-established questions for employee health, working conditions, and organizational factors was distributed to all employees at the three companies, where 74 % (n=303) responded. A retest survey was distributed to a subsample of the participants. 86 % (n=107) responded. 

  Preliminary results. The interview data suggested a broad spectrum of factors to be significant for establishing healthy work environments and workplace wellbeing. These factors represented six categories: Psychosocial climate; Physical working conditions; Communication; Management; Autonomy & Competence; and Values. The survey data showed that the single most important statement for workplace wellbeing was “that work- and family life can be combined in a good way”. Further psychometric properties, including reliability and factor analysis, are being conducted and will be presented at the conference.

  Conclusion. A healthy work environment is believed to hold great potential for both individuals and companies. With a mixed method approach this study test a set of questions measuring factors for a healthy work environment and wellbeing at work.

   

  References

  Grawitch MJ, Gottschalk M, Munz DC. (2006)The path to a healthy workplace: A critical review linking healthy workplace practices, employee well-being, and organizational improvements. Consulting Psychology Journal,58(3):129-47

  Lindberg P & Vingård E. (2012). Indicators of healthy work environments – a systematic review. Work, 41(0), 3032-3038.

 • 230.
  Karplund, Katja
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Kriminologi.
  Sundberg, Cecilia
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Kriminologi.
  ”Middag med vargar” och ”a walk in the park”: En kvalitativ intervjustudie om högstadie- och gymnasielärares tankar kring och erfarenheter av arbetsplatsrelaterat våld i skolan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att undersöka hur lärare i grundskolan och gymnasiet förhåller sig till våld i skolan. Vi gjorde en kvalitativ intervjustudie med fem lärare. Lärare såg våld riktat mot lärare i första hand som fysiska handlingar och menade att den egna utsattheten för våld var låg. Samtidigt föreföll psykiskt våld vara vanligt förekommande. Lärarnas strategier för att hantera våld formades av deras konstruktion av den egna yrkesrollen. Särskilt framträdande var lärares motstånd mot att definiera sig som offer. De framställde sig själva som starka och kapabla att hantera våldet och lyfte fram att upprätthålla ordningen i klassrummet som en nyckelfråga för att undvika att bli utsatta för våld. En annan nyckelfråga var goda relationer mellan lärare och elever.De av lärarna föreslagna åtgärderna för att minska våld i skolan innefattade ökade resurser för att förebygga att elever far illa och därigenom undvika att risksituationer uppstår.

 • 231.
  Kehr, Felicia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Kriminologi.
  Larsson, Martina
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Kriminologi.
  Lustmord eller mordmardröm?: Ett genusperspektiv på svensk press porträttering av en kvinnlig och en manlig gärningsperson2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att spegla hur en gärningsman och en gärningskvinna porträtterades i media, genom att undersöka två medialt uppmärksammade mordfall med många likheter sinsemellan. Med stöd av genusteori och kriminologisk teori ville vi undersöka dessa falls likheter och skillnader, samt se om dessa kunde förstås ur ett genusperspektiv. Detta gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys av nyhetsartiklar från Sverige. Resultatet visade att skillnaderna var fler än likheterna. Det vi främst kunde diskutera utifrån ett genusperspektiv var de olika skildringarna som gjordes kring gärningspersonernas motiv och tillvägagångsätt. Gärningskvinnan porträtterades som ett extremt fall, med mycket känslor kopplade till sitt brott, medan gärningsmannens fall återgavs i en mer neutral tongång där fokus låg på att han var missanpassad och avvikande. Avslutningsvis diskuterade vi kring och betonade att denna studie kan ses som ett utsnitt och kräver därmed ytterligare liknande forskning för att resultaten ska kunna ses som värdefulla.

 • 232.
  King, Debra
  et al.
  Flinders University, Australia.
  Svensson, Sven
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning. Mid Sweden University, Sweden.
  Wei, Zhang
  Flinders University, Australia.
  Not always a quick fix: the impact of employing temporary agency workers on retention in the Australian aged care workforce2017Inngår i: Journal of Industrial Relations, ISSN 0022-1856, E-ISSN 1472-9296, Vol. 59, nr 1, s. 85-103Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The use of external labour such as temporary agency workers in the general workforcehas increased in recent decades, but comparatively little is known about their impactwithin the aged care workforce. This article analyses quantitative data from a census ofaged care facilities and a large-scale survey of their workforce regarding the use andimpact of temporary agency workers on internal workers. It demonstrates that employ-ing temporary agency workers helps address labour shortages generally and skill short-ages in particular. However, it has a negative impact on the job satisfaction of internalpersonal care workers – a predictor of an increase in intention to leave. In contrast,there was little impact on internal nurse satisfaction. The use of temporary agencyworkers could therefore create a paradox: increasing personal care worker numbersin the short term, but negatively impacting on their retention in the long term. Giventhe need for an expanded and sustainable aged care workforce, this finding has import-ant implications for organisations, policy and unions.

 • 233.
  Klaahr, Jessica
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Liljenberg, Robin
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Om jag inte blir utmanad så blir jag uttråkad: En studie i arbetsmotivation för den nya generationens arbetstagare2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In purpose to investigate what highly educated employees born from 1981 and forward found motivating this basic qualitative study is based on interviews regarding nine individual’s perceptions about their work and employers. Nine interviews were conducted with individuals born between 1981 to 1994 regarding motivation at work, which led to six themes being presented, “Developing”, “Feeling secure”, “Good leadership”, “Experience of autonomy”, “Identifying with values” and “Thrive in the organizational structure”. The results were analyzed based on previous research regarding intrinsic and extrinsic motivation and studies of individuals born between 1980 and late 1990. It could be concluded that the participants preferred development, challenge and leadership to permanent employment and high wages.

 • 234.
  Kling, Gina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora.
  DISTAT MOTSTÅND: Motståndsartikulationer i all-trans/female-punkbands låttexter2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar: Uppsatsens syfte är att lyfta fram motståndsartikulationer i låttexter skrivna av aktiva all-trans/female-punkband. Frågeställningarna behandlar låttexternas teman, deras referenspunkter, bandens val av mottståndsstrategi och vart detta motstånd riktas.

  Teori: Huvudsakligen har motståndsforskarna Mona Lilja och Stellan Vinthagens bok Motstånd (2009) använts för att beskriva hur motstånd verkar i förhållande till makt. Judith Butlers Genustrubbel (2007) har använts för att exemplifiera makt- och motståndsverkan kopplat till kön.

  Metod: Låttexterna har analyserats kvalitativt och tolkats i relation till det omgivande samhällets maktstrukturer. På så sätt har tema och referenspunkter utlästs. Hur motståndet artikuleras i låttexterna har sedan beskrivits med hjälp av uppsatsens teoretiska utgångspunkter.

  Resultat: Det har funnits ett stort omfång av motståndsartikulationer i alla nio låttexter. Motståndet har främst riktats mot patriarkala maktstrukturer. De tre bandens motståndsartikulationer går att särskilja genom de olika motståndsstrategier de använder sig av för att adressera patriarkatet. Matriarkatet använder sig av humor, Korp av symboliskt våldsamma artikulationer och Flocken av både det symbolisk våldsamma och artikulationer som kritiserar begränsande normer och ideal.

 • 235.
  Koivunen, Robert
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Kriminologi.
  Holm, Marcus
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Kriminologi.
  Kommunpolis, medborgarlöfte & brottsprevention: En studie om den svenska kommunpolisens arbete med hjälp av moderna polisstrategier i det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 236.
  Kroon, Ann
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Socialt arbete.
  The ruins of Managua vieja: the use of expressive photography in urban ethnography2016Inngår i: Visual Studies, ISSN 1472-586X, E-ISSN 1472-5878, Vol. 31, nr 3, s. 191-205Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article proposes a method of conducting urban visual work – a practice-led visual study in which researcher-generated expressive photography explores the ‘city-as-archive’ (Hetherington 2013) and contributes to the urban visual archive. The photographs used in this article focus upon the social world of material remnants in the setting of the old downtown of Managua, Nicaragua. The aim of the article is four-fold: to suggest the epistemological gains of expressive photography, to discuss the methodology and style, to present the use of these images in an urban visual ethnography of Managua and to address related ethical concerns. Although expressive photographs are used to some extent by scholars, there is a noticeable lack of discussion of the method and empirical examples in urban visual studies. In this article, I propose intentionally using expressive photography to convey the subjective and affective knowledge that is generally not communicated by more conventional, ‘realist’ documentary visual techniques. Moving into a more explicit conversation of the work process, I point out three arenas for inquiry, for which this method can be useful. I detail my own visual ethnographic practice, and present my primary visual aims in three image clusters: expressive photography in conjunction with historical images, theorising the oscillation between absence and presence and visually interpreting the vernacular design of the ruinscape. The article concludes with a consideration of ‘ruin romance’ as an ethical concern, as well as some reflections over perceived difficulties in using this method as a means of doing academic research. 

 • 237.
  Kurvinen, Jaana
  Högskolan i Gävle, Institutionen för ekonomi, Ämnesavdelningen för företagsekonomi.
  The interplay betweeen gender and entrepreneurship: moving in and out of roles2007Inngår i: Present challenges in gender research, Umeå: National School of Gender Research, Umeå University , 2007Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 238.
  Kusterer, Hanna Li
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Psykologi.
  Mählck, Paula
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Psykologi. Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.
  Montgomery, Henry
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Psykologi. Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
  Rekrytering och befordring av professorer i Sverige: Betydelser av kön, etnicitet och bedömningskriteriers sociala konstruktioner2018Inngår i: FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle: Program och abstracts / [ed] Lindberg, Per, Gävle: Gävle University Press , 2018, s. 86-Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Akademin och forskningens villkor undergår en mängd granskningar, och ett fokus på genus och jämställdhet har varit närvarande i denna forskning under en längre tid. Dock har andra maktordningar, så som etnicitet, klass eller funktionsvariation, lämnats utanför dessa granskningar, vilket är särskilt tydligt gällande forskningen som bedrivs i Sverige och studiet av den svenska akademin. Det är av stor vikt att undersöka dessa processer i strävan mot ett inkluderande och hållbart arbetsliv. Rekryteringsprocesser och tilldelning av forskningsmedel har ofta visat sig missgynna kvinnor och minoriteter. Samtidigt ses erhållandet av forskningsmedel som en kvalitetsstämpel. Likaså poängteras betydelsen av antalet publikationer i vetenskapliga tidskrifter och citeringsmått, dvs. hur frekvent artik-larna är refererade till. Vilka bedömningskriterier som används, och hur dessa konstrueras och tillämpas, har visat sig vara både svårartikulerat och variera mellan forsknings-discipliner, samt mellan och inom specifika kontexter, så som inom en professors-rekrytering eller granskning av en ansökan om befordran till professor.

  Syfte: Inom ramen för ett projekt som utforskar hur forskningsmeriter för kvinnor och män med eller utan utländsk bakgrund konstrueras och värderas i sakkunnigprocesser, fokuseras i denna presentation på bedömningskriterier för rekrytering och befordring av professorer.

  Metod: Sakkunnigutlåtanden och rekryteringsgruppers protokoll från samtliga 50 professorsrekryteringar (drygt 370 sökande) under en femårsperiod från ett av Sveriges ledande universitet har granskats, och tillämpningen av olika bedömningskriterier har kodats genom en innehållsanalys. Jämförelser har gjorts mellan olika vetenskapsområden, och betydelsen av sökandes kön och etnicitet (vilken del av världen sökande kommer ifrån) har utforskats. En annan studie har fokuserat på betydelsen av antalet publikationer för individers möjlighet till professorsbefordran inom fyra olika ämnesområden (inkl. psykologi, nationalekonomi, delar av biologi respektive fysik). Även här undersöks betydelsen av sökandes kön och etnicitet.

  Resultat: Resultaten pekar på olikheter i vilka bedömningskriterier som betonas i sak-kunnigutlåtandena, och hur skiftande dessa kriterier konstrueras (ibland explicit formulerat av sakkunniga, men oftare för-givet-tagna tolkningar). Det är en stor variation i hur enskilda sakkunniga (inom och mellan de olika utlysningarna) konstruerar exemp-elvis kärnområdet för en utlysning, hur vetenskapliga publikationer eller doktorand-handledning värderas samt betydelsen av pedagogisk meritering. Relevanta meriter, så som de formulerats i utlysningstexten, belyses inte alltid systematiskt och likvärdigt. Det finns vissa tecken på att sökande från utlandet kan bedömas annorlunda än sökande med starkare anknytning till Sverige, och särskilt universitetet i fråga. Detta kommer att undersökas vidare i kommande analyser. Resultat från studien som undersöker betydelsen av antalet publikationer för professorbefordran väntas bli klart inom kort, och kan belysa hur just detta bedömningskriterium används.

 • 239.
  Kuthea Nguti, Lucy Esther
  et al.
  Strathmore University, Nairobi, Kenya.
  Osarenkhoe, Aihie
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Kiraka, Ruth N.
  Strathmore University, Nairobi, Kenya.
  A Study of the Relationship between Social Cognitive Factors and Career Choice Satisfaction within the Technology Career Path: A Gendered Perspective2019Inngår i: Global Business Review, ISSN 0972-1509, E-ISSN 0973-0664Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The technology workforce is plagued by a diversity issue caused by women leaving the field at an alarming rate. This global phenomenon afflicts developing nations in particular, since women are believed to make up only 30% of the technology workforce. However, there is little empirical data from developing nations on the phenomenon since most studies on the topic have been conducted in industrialized countries. This paper therefore explores the relationship between socio-cognitive mechanisms (self-efficacy, outcome expectation, perceived social support, academia-family role conflict) and career choice satisfaction, which is posited to be one of the key influencers in an individual’s decision to continue along a particular career path. A questionnaire was used to collect data from students pursuing technology courses, such as in bachelor programmes in informatics and telecommunications, at a private university in Kenya. The findings reveal that self-efficacy, outcome expectations and perceived social support positively influence career choice satisfaction, especially among female students, whereas academic-family role conflict negatively influences career choice satisfaction of female students only. This means that government, higher education institutions and employers need to be attentive to socio-cognitive mechanisms that influence women and use this information to reduce the exodus of women from careers in technology.

 • 240.
  Kågström, Jonas
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för ekonomi, Företagsekonomi.
  Tyg eller papper?: En utredning för Rådet för Hållbar Utveckling angående kökshanddukens vara eller icke vara2010Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 241.
  Land, Kristin
  et al.
  Swedish mapping, cadastral and land registration authority, Gävle, Sweden.
  Paasch, Jesper M.
  Swedish mapping, cadastral and land registration authority, Gävle, Sweden.
  Human Resource Provision and Capacity Development: Recent Initiatives at Lantmäteriet in Sweden2015Inngår i: Proceedings of the FIG Working Week 2015, Copenhagen: International Federation of Surveyors (FIG) , 2015Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Securing human resources (HR), building capacity, and implementing the potential of existingstaff are vital for the development of any organisation or company, including the landsurveying, cadastral and land management sectors. This raises questions concerning how tocompete with others and what is the necessary level of capacity among current and futureemployees. Let us ask ourselves: who wants to become a surveyor today, and what makes himor her stay within the business? These issues seem to be familiar to many of the authoritiesand companies in our professional field around the world. There is likely a range of differentanswers depending on country-specific aspects.Lantmäteriet (the Swedish mapping, cadastral and land registration authority) alone estimatesa need for a hundred new employees annually over the next years in order to manage theongoing change of generations and the increasing demand for services within certain areas. Inaddition, most municipalities and various regional and national authorities having landsurveyors in their workforce are looking for new staff to their organisations. Besides thisdemand from the public sector, private companies within the property business are also inneed of new staff. A major challenge is hence finding efficient ways to recruit new cadastralsurveyors, geodesists, geodata specialists, lawyers, etc., and to keep them for a significantperiod of time. Lantmäteriet has therefore taken various initiatives during the last few years.Some activities target the whole organisation, while others are tailor-made to fit particularbranches.This paper presents several current and recent initiatives regarding HR provision and capacitydevelopment affecting Lantmäteriet’s personnel. Examples are promotion activities atschools, teaching support to universities, internal training for new staff, continuous learningfor experienced staff, mentorships, talent development programmes, and networking withother authorities. The paper also touches upon impacts so far and what is anticipated for thecoming years.

 • 242.
  Langemeyer, Johannes
  et al.
  Institute of Environmental Science and Technology (ICTA), Universitat Autònoma de Barcelona, Spain; Hospital del Mar Medical Research Institute (IMIM), Spain.
  Camps-Calvet, Marta
  Institute of Environmental Science and Technology (ICTA), Universitat Autònoma de Barcelona, Spain.
  Calvet-Mir, Laura
  Institute of Environmental Science and Technology (ICTA), Universitat Autònoma de Barcelona, Spain; Internet Interdisciplinary Institute (IN3), Universitat Oberta de Catalunya, Spain.
  Barthel, Stephan
  Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Sweden.
  Gomez Beggethun, Erik
  Norwegian Institute for Nature Research (NINA), Norway; Department of International Environment and Development Studies, Norwegian University of Life Sciences (NMBU), Norway.
  Stewardship of urban ecosystem services: understanding the value(s) of urban gardens in Barcelona2018Inngår i: Landscape and Urban Planning, ISSN 0169-2046, E-ISSN 1872-6062, Vol. 170, s. 78-89Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The notion and assessment of ecosystem services (ES) values is becoming an established part of the discourse regarding urban green space performance. Yet, underlying factors enabling ES values are still poorly understood. We assume the production of ES value crucial for environmental stewardship in cities, and aimed in this study to uncover their key enabling factors. This study has been developed on a broad data base including a survey (n = 201), interviews (n = 46), field observation and remote sensing from 27 urban gardens in Barcelona, Spain, including municipal ‘allotment gardens’ and ‘civic gardens’ emerging from bottom-up initiatives. In a first step, we distinguished different urban gardens types regarding the ES values they provide. In a second step, we tested specific garden characteristics including (a) user profiles, (b) biophysical garden properties, and (c) in- stitutional settings for their specific importance to trigger ES values. Results showed ES values to significantly differ with the types of gardens. For example, classical allotment gardens are more likely to provide recreational values, while emerging civic gardens are more likely to produce place-making and social cohesion. A main finding from our study is the importance of social and institutional garden characteristic as enabling factors of ES values. Results indicate, for example, a correlation between childhood experiences and a higher appreciation of ES. Our results further indicate that civic gardens with broader property rights and decision-capacities are more likely to enhance stewardship action. In providing a differentiated understanding of the ES value(s) of urban gardens, this study highlights the potential for green space planning in cities to steer the stewardship of urban gardens by providing institutional and physical space for civic gardening initiatives. 

 • 243.
  Larsson, Anders
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Brandt, S. Anders
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö, Ämnesavdelningen för samhällsbyggnad.
  Praktik - en praktisk lösning: (GIT 2006) representanter för akademin, lantmäteriet, kommunerna och konsultbranschen var rörande överens2006Inngår i: ULI aktuellt, ISSN 1654-6016, nr 2, s. 3-4Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  På GIT 2006 arrangerade Kartografiska sällskapets nybildade utbildningssektion en paneldebatt kring arbetsmarknadens behov av GIT-kompetens. Representanter för akademin, lantmäteriet, kommunerna och konsultbranschen presenterade sin syn på förhållandet mellan utbud och efterfrågan på GIT-arbetsmarknaden. Därpå följde en paneldebatt, allt under sessionsledaren Anders Wellvings vakande öga.

 • 244.
  Larsson, Malin
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Östblom, Matilda
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi.
  Leksaksreklamens framställande av flickor och pojkar2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen handlar om hur flickor och pojkar representeras i reklam. Syftet med undersökningen är att ta reda på vilket sätt som de framställs på och hur könskodningen sker. Därför har bilder från leksaksförpackningar och tv-reklam valts ut som är ett av leden i marknadsföringen för leksaker. För att få svar på syftet i undersökningen har bilderna analyserats med hjälp av tre analysmallar (semiotisk bildanalys, tv-reklamsanalys och genusanalys). Med dessa analysmallar har vi kunnat se hur olika tecken i bilderna samverkar med varandra samt hur könskodningen sker. Resultatet visade att flickor och pojkar framställs könsstereotypt i leksaksreklam och att reklamen isär håller könen för att påvisa vad som är kvinnligt respektive manligt. Könskodningen som gör att vi uppfattar reklamen som en flick-eller pojkreklam är bland annat hur miljön är anpassad, ljud/berättarröst i tv-reklam, färger som framhävs och vilken leksak som könet presenterar.

 • 245.
  Larsson, Mari-Anne
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Schmidt, Eva-Lena
  Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi.
  Hur sjuksköterskor kan förebygga och lindra i samband med smärtsamma procedurer hos barn - en litteraturstudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskor kan förebygga och lindra smärta i samband med smärtsamma procedurer hos skolbarn 7-12 år. Metoden som användes var en beskrivande litteraturstudie. Litteratur har sökts i databaserna Medline via PubMed, Academic Search Elite och Blackwell Synergy. Materialet i litteraturstudien begränsades till 14 artiklar. I resultatet presenteras de faktorer som påverkar barns upplevelser av smärtlindring i två kategorier: ”Förberedelser inför smärtsamma procedurer” och ”Lindring av smärta under proceduren”. I kategorin ”Förberedelser inför smärtsamma procedurer” framkom det att sjuksköterskor bör skapa en trygg och pålitlig relation till barn och föräldrar, informera och att göra barn och föräldrar delaktiga i både förberedelser inför procedurer och även i smärtlindringen. Midazolam® nässpray och EMLA® har visat god smärtförebyggande effekt. I kategorin ”Lindring av smärta under proceduren” framkom det att under smärtsamma procedurer behövs en öppen och god kommunikation mellan sjuksköterska, barn och föräldrar för att öka förståelsen av behandlingen, samt att en vänlig och lugn inställning kan upplevas som mycket positivt. Sjuksköterskor kan använda sig av farmakologiska smärtlindrings-metoder men också icke-farmakologiska metoder, såsom anpassning av miljön, vila och sömn, distraktion i form av t.ex. tv-tittande, att läsa och spela spel.

  Resultatet belyser även att föräldramedverkan har en stor del i barnets sjukhusvistelse och smärtbehandling, då det hade en lugnande effekt på barnet.

 • 246.
  Larsson, Stina
  Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap.
  Tyst kunskap inom den dramapedagogiska praktiken: En undersökning av en dramapedagogs pedagogiska strategier2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att bidra till utvecklingen av kunskap om tyst kunskap i allmänhet och inom dramapedagogik i synnerhet. I denna uppsats undersöks tyst kunskap inom dramapedagogik genom att synliggöra en dramapedagogs pedagogiska strategier. I förlängningen är även förhoppningen att uppsatsens resultat kan bidra till att utveckla de pedagogiska strategierna samt stärka den dramapedagogiska professionen. Teoretiska utgångspunkter är i huvudsak olika teorier om tyst kunskap. De metoder som används är observation, intervju samt analys med hjälp av två strateginät i dataprogrammet Complador.

   

  Uppsatsens huvudsakliga slutsats är att en stor del av informantens professionella överväganden och handlanden baseras på hennes tysta kunskap. Skillnader mellan de två strateginäten i resultatet diskuteras bland annat utifrån teorier om hur tyst kunskap och förförståelse kan ha påverkat intervjusituationen. En slutsats som kan dras utifrån undersökningen är att man genom övningar kan skapa gemenskap men att det behövs en kompetent ledare som använder sig av olika typer av intentionellt handlande, i denna uppsats uttryckt som pedagogiska redskap, för att skapa trygghet och tillit. En annan slutsats som lyfts fram i undersökningen är att en stor del av den dramapedagogiska kompetensen utgörs av att med hjälp av övningar och pedagogiska redskap bidra till att skapa uppmärksamhet och motivation hos deltagarna.

 • 247.
  Lehnberg, Frida
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Lundberg Upmark, Natalie
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och psykologi.
  Upplevelsen av kommunikationen mellan vårdenhetschefer och medarbetare2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka upplevelsen av kommunikation samt olikheter i förväntan mellan avdelningschefer och medarbetare inom vården. Fyra vårdenhetschefer och fyra medarbetare inom Region Gävleborg intervjuades, varpå en induktiv tematisk analys resulterade i tre teman: Att nå fram med budskapet, samhörighet mellan chefer och medarbetare, samt medarbetarskap. Både chefer och medarbetare ansåg att en god kommunikation var av stor vikt för en välmående arbetsplats. Cheferna upplevde svårigheter i att nå ut till samtliga medarbetare, och därför ansågs det viktigt att individanpassa kommunikationen. Samhörighet mellan chefer och medarbetaren ansågs generera gemenskap och delaktighet, vilket gynnar kommunikationen. Medarbetarna upplevde otydlighet kring sitt ansvar för kommunikationen gentemot chefen. Ett förtydligande av medarbetarnas ansvar efterfrågades av både chefer och medarbetare. Att tydliggöra både medarbetares och chefers ansvar, skyldigheter, rättighet och förväntningar tordes kunna underlätta kommunikationen parterna emellan. 

 • 248.
  Leng, Yue
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Mohamed, Mohamed
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Westerberg, Peter
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  The process of making a Chinese subsidiary company meeting Western standards: A case study in a Chinese manufacturing company2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This research is carried out by studying a Chinese factory, producing metal spare parts, and its Swedish parent company that produces binding machines. The companies recently merged together after a previous relationship as supplier and customer. To bring the companies closer together an ERP-system was implemented during the research period. The purpose of this study is to answer three research objectives:

  • Explore what outcomes there are when a Swedish company acquires a Chinese factory related to cultural differences affecting the merging process.
  • Investigate conditional barriers for developing the Chinese factory to meet Swedish standards regarding the relation of quality and production.
  • Discover how efficient communication with ERP-system can help with the achievement of meeting Swedish standards for the subsidiary Chinese factory.

  To answer these questions, interviews with three people in management positions was constructed and carried out. A questionnaire was constructed to get the employees views on changes. Observations was made in the Chinese factory which provided some information useful to answering the research objectives and with these three methods the results could be triangulated. Literature was reviewed with connections to: culture differences, ERP-systems and quality perspective in China to construct the theoretical basis for this research.

   

  The study discovered how culture differences affected important areas such as communication, work implementation and management. The cultural differences also affected the second research question about quality and production. Other aspects as education, quality focus, and involvement from employees were also acting as a barrier for developing quality and production. The implementation of an ERP-system experienced some of the barriers mentioned above as language and culture differences but also providing effective communication. Also other benefits as a clearer view of the organization structure, manufacturing processes and the production flow.  However, the ERP-system implemented also has its flaws since it is not fully adapted to the Chinese market and users’ needs. It is also a reflection on the importance of understanding and adjusting to the Chinese culture.

 • 249.
  Lennernäs Wiklund, Maria
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Folkhälsovetenskap.
  Gard, Gunvor
  Hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten Lunds Universitet .
  Lindberg, Per
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Arbetshälsovetenskap. Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning.
  Olofsson, Niclas
  Region Västernorrland FoU.
  Risberg, Anitha
  Institutionen för Hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet.
  Willmer, Mikaela
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Medicin- och vårdvetenskap.
  Hann du äta?: En enkät och intervjustudie av arbetsmåltidens förutsättningar och betydelse för hälsa och välbefinnande vid skift- och schemalagt arbete med nattarbete2018Inngår i: FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle: Program och abstracts / [ed] Per Lindberg, Gävle: Gävle University Press , 2018, s. 129-Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Ohälsosamma matvanor och stress bidrar till sjukskrivningar och nedsatt arbetsförmåga genom övervikt, hjärtkärlsjukdom, diabetes typ 2 och psykisk ohälsa. Slimmade organisationer och flexibla arbetstider begränsar möjligheten att äta hälsosamt i samband med arbete. Särskilt utsatt är personal med skift- och schemalagt arbete. Att inte kunna på-verka när man äter under arbetspasset kan öka stress och irritation, med risk för sänkt prestations- och koncentrationsförmåga. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) syftar till att främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Det finns ingen lagstiftning angående matrastens längd eller utformningen av matrum. Arbetsgivaren har rätt att byta ut raster mot måltidsuppehåll, det senare innebär måltid om arbetssituationen medger det. Personal med ständig larmberedskap kan arbeta en hel natt utan möjlighet att äta. Detta är tveksamt med hänsyn till hälsa, säkerhet och arbetsförmåga.

  Syfte

  Studiens syfte är 1) att få en bättre förståelse av de faktorer som påverkar möjligheten och formerna för att äta i samband med natt- och skiftarbete och de val anställda gör utifrån de förutsättningar som finns 2) att öka förståelsen av hur arbetsmåltiden påverkas av organisatoriska och psykosociala förhållanden, och måltidens betydelse för återhämtning, välbefinnande och hälsa.

  Frågeställningar

  Hur gestaltas arbetsmåltider för personal med skift- och schemalagt arbete? Vilka strat-egier och handlingsutrymmen har personalen för att planera sina arbetsmåltider? Vi kommer särskilt att uppmärksamma vad personalen äter, under vilka omständigheter de äter samt vilken betydelse måltiden har för välbefinnande och gemenskap.

  Urval och metod

  Enkät riktas till anställda med dag-, skift- och schemalagt arbete inom industri och hemtjänst. Intervjuer genomförs med chefer inom dessa verksamheter.

  Resultat

  Studien startar våren 2018 med inledande intervjuer och test av enkät till målgrupper efter arbetsplatsbesök. Under konferensen kommer vi att kortfattat sammanfatta den forskning som finns inom ramen för våra frågeställningar samt att redovisa resultat från några intervjuer med chefer.

  Genom vårt deltagande vill vi bidra till att sätta arbetsmåltiden på agendan inom arbetsmiljöforskning och diskutera med andra forskare hur de ser på arbetsmåltiden ur ett arbetsmiljöperspektiv.

 • 250.
  Lexander, Sanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap.
  ”Ja, jag har ju jobbat för mycket, jag har ju inte mått bra av det”: En intervjustudie om jämställdhet i relation till föräldradagar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på föräldrars tankar kring uppdelningen de haft av föräldradagar, samt vilka eventuella faktorer som skulle göra fördelningen mer jämställd mellan föräldrarna. Datainsamlingen genomfördes med kvalitativ metod i form av strukturerade intervjuer med utrymme för diskussioner. Intervjuerna analyserades med den fenomenografiska analysmetoden. Resultatet visade att ekonomin och kvinnans känsla av att vilja vara hemma var den främsta anledningen till hur uppdelningen fördelades mellan paren. Skillnader sågs hos de som valt att dela jämställt och de som hade kvinnan hemma den större tiden. Hos det jämställda paret fanns ingen större skillnad i inkomst samt att kvinnan ville arbeta och dela på ledigheten med sin sambo. Föräldrarnas psykiska hälsa visades ha blivit påverkad av hur uppdelningen fördelats, både åt det positiva och negativa hållet. Slutsatsen av studien är att de som valt ojämn uppdelning såg sig förlora för mycket pengar om mannen var hemma, både privat och företetagsmässigt. De problem som framkom vad gäller den ojämna uppdelningen sågs på flera nivåer. Dels individnivå där kvinnan helst ville vara hemma den större delen, på samhällsnivå där kvinnans låga lön i jämförelse med mannens bidrar till att mannen inte anses kunna vara hemma, ekonomin faller även in på den politiska nivån där ekonomin blir ett problem för hela familjen när kvinnans lön oftast är lägre än mannens. 

2345678 201 - 250 of 498
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf