hig.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
2345678 201 - 250 of 1105
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Engberg, Joakim
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Multikriterieanalys av dagvattenreningstekniker: Med fokus på Västra vägen i Gävle2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Gävle municipality strives to treat all stormwater that may prevent river and lakes from achieving a good water status under the EU water framework directive. There are three stormwater outflows at Västra vägen in Gävle that discharge untreated stormwater to Gavleån. Gävle municipality has an ambition to clean stormwater as close to the source as possible. The purpose of this study is to conduct a multi-criteria analysis to identify stormwater treatment solutions that are suitable from a technical, ecological, economic and sociocultural perspective. According to EU water framework directive Gavleån does not achieve a good chemical and ecological status because of the presence of contaminates in the river. The alternatives that will be evaluated in the multi-criteria analysis consists of a screen pool, percolation storage and four different types of filters. Except these six solutions a null alternative will be included to evaluate if the situation does not change and the stormwater is not treated as it is today. These seven alternatives will be evaluated by a panel that consists of people who work with stormwater or with matters related to the categories in the multi-criteria analysis. The panel's main priority of categories and criteria is produced by the average value of all participants’ weightings and ratings. The most important category was considered to be the sociocultural perspective and the least important was the technical perspective. The criteria that were considered important for the respective categories were operating and maintenance cost (economic perspective), reduction of pollution (technical perspective), environmental impact, land use (ecological perspective, shared position), and outdoor recreation (sociocultural perspective). The option that received the highest score in the analysis was null alternative followed by the screen pool. That is because the null alternative is considered to have the most positive impact on the socio-cultural perspective, ecological perspective and financial perspective while screen pool scored highest in the technical perspective. The results of the MCA should also be interpreted by different stakeholders' priorities and can be seen in Section 6 in which the scoring of all treatment alternatives are reported.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 202.
  Engelmark, Johanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Förbättringsåtgärder vid nybyggnation av småhus för att uppnå kommande energikrav: En simuleringsstudie i IDA ICE2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  EU har ställt höga krav på energianvändning i byggnader genom ett nytt direktiv där respektive medlemsland har fått i uppdrag att ta fram gränsvärden för energianvändning i just sitt land. I Sverige har Boverket fått detta ansvar. I och med det skärpta krav som har föreslagits finns en orolighet i byggbranschen att det kommer att bli svårt att uppfylla det. Tillverkare av småhushar ofta en standardiserad konstruktion som de nu kan behöva ändra på.

  Syftet med detta examensarbete blev därför att undersöka om en småhustillverkare behöver förändra sin standardkonstruktion, och i så fall vilka förändringar som kan göras, för att uppnå det nya kravet för energianvändning.

  Genom att studera nuvarande energikrav och Boverkets förslag på nytt krav samt teorier inom byggnadskonstruktion har den teoretiska grunden för examensarbetet lagts. En litteraturstudie har dessutom gjorts över tidigare studier inom området, där framför allt förbättringsåtgärder för att få energisnålare hus har varit till stor hjälp för detta arbete. Studien av en småhustillverkare har genomförts genom att energianvändningen av ett småhus i standardutförande har tagits fram i simuleringsprogrammet IDA ICE. Studerat hus är en trävilla med bergvärme och FTX-ventilation beläget i klimatzon 1. Efter simuleringen har åtta förbättringar i husets konstruktion gjorts med nya simuleringar för att identifiera vilka av dessa förbättringar som är lämpliga att utföra. De mest lämpade förbättringarna har slutligen kombinerats ihop för att uppnå det nya energikravet.

  Studien visar att nuvarande konstruktion inte uppfyller kommande krav. Utifrån de avgränsningar som har gjorts rekommenderas att följande tre åtgärder vidtas; installation av en värmepump med COP 4 istället för 3, fönster och dörrar med U-värde 0,8 W/(m2*K) istället för 1,2 W/(m2*K) samt ytterväggar med U-värde 0,1 W/(m2*K) istället för 0,137 W/(m2*K). Dessa rekommendationer utgår från att det föreslagna kravet även gäller för klimatzon 1.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 203.
  Englund, Anders
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Sundholm, Sara
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Egenproducerad solel i ett småhusområde2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sverige ska år 2020 ha en energiförsörjning bestående av 50 % förnybara energikällor. Den viktigaste källan till förnybar energi är solen. Solel är dock en dyr investering idag och gällande regelverk försvårar möjligheterna till att tillgodoräkna sig egenproducerad el.

  Byggföretaget JM bygger redan hus med låg energianvändning. Ett sätt att bidra till ett förnybart energianvändande är att installera system som producerar egen el till husen. Detta arbete har genomförts för att undersöka om solel kan komma att bli en konkurrenskraftig produkt att erbjuda JM:s husköpare. I arbetet har ett specifikt område och en av företagets typhusmodeller studerats.

  Dagens solcellsteknik har studerats och ett system för huset har komponerats. Det finns ett flertal typer av solceller men i detta arbete har polykristallina solceller valts utifrån det offertförslag som legat till grund för arbetet. För att kunna dimensionera anläggningen har placering, orientering och solvinklar undersökts. Genom att välja en anläggning har investeringskalkyler och simuleringar kunnat utföras för ett par olika scenarier. Samtliga scenarier bygger på nätanslutna system men skiljer sig mellan dagens regelverk och ett framtida scenario med nettodebitering, dvs. kvittning av egenproducerad el och köpt el.

  Från JM:s sida har det funnits önskemål om att studera hur ett bostadsområde skulle kunna dela på en solcellsanläggning genom ett samfällt system. Den samfällda anläggningen har dimensionerats utifrån fullgott solläge. I aktuellt område innebar det att 16 av 35 hus är lämpligt placerade mot solen, detta kan dock skilja mellan olika områden.

  Resultatet visar att en investering i solel är svår att försvara idag. Med ett statligt stöd på 60 % är återbetalningstiden likväl 20 år. Med ett förändrat regelverk och ett långsiktigt stöd skulle det kunna bli ekonomiskt lönsamt. Genom att solcellstekniken blir billigare och elpriset stiger förbättras läget för solelen. Investeringskostnaden blir lägre per person och öppnar därmed upp för fler investerare.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 204.
  Englund, Marcus
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Sahlström Moen, Simon
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Energikartläggning av Kv. Freden, Gävle: Simulering av åtgärder och dess energibesparingspotential med modellerings- och simuleringsprogram IDA ICE2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Koldioxidnivåerna ökar i takt med en allt högre världslig energianvändning. Detta har lett till reglering och bestämmelser av utsläppsrätter samt energianvändning. För att stoppa den globala uppvärmningen och minska energianvändningen har EU enats om fyra gemensamma mål att uppnå till år 2020, även benämnda 20-20-20 målen. Lika så har Sverige satt upp egna miljömål att sträva efter till år 2020. De omfattar en ökning av andel förnyelsebar energi med minst 50 procent, effektivisera energianvändningen med minst 20 procent samt öka andelen förnyelsebar energi i transportsektorn med minst 10 procent.  Tack vare lagar gällande krav på skärpt energianvändning och utsläpp strävar företag mot användandet av energieffektivare teknik och ett mer energimedvetet beteende. Energikartläggning är ett viktigt samt effektivt verktyg vid kartläggning och illustrering av ett företags energianvändning för underlättande och tydliggörande av framtida åtgärd samt förbättring.  Examensarbetet syftar till att åskådliggöra Kv. Fredens energianvändning samt ta fram ekonomiskt genomförbara energibesparande åtgärder för att sänka energianvändningen både för denna och liknande byggnader. Till hjälp för utförande har sex frågeställningar använts vilka berör och syftar till att ta reda på energifördelningen i byggnaden, brister i drift och uppehållande av inomhusklimat samt ta fram kostnadseffektiva lösningar för val av åtgärd.För tillvägagång av arbetet har fem metoder valts för besvarande av frågeställningar. En litteraturstudie utfördes med hjälp av nyckelord som ”Energy saving”, ”Energy audit” samt ”Behaviour” i online-databaser för vetenskapliga artiklar. Därefter utfördes en empirisk analys av tillhandahållen data för byggnaden, vilket möjliggjorde modellering och simulering av byggnaden i programmet IDA ICE 4.6.1. För styrkande av antaganden samt undersökning av energimedvetet beteende utfördes termografering och en kvalitativ enkätundersökning.  Efter utförande av arbetet med hjälp av nämnda metoder, konstateras bristfällig ventilation. Vid simulerad installation av FTX i byggnaden uppnås en maximal energibesparing på dryga 17 procent, vilket motsvarar en slutlig energianvändning på 97 kWh/m2. Simulerade åtgärder, exklusive FTX, vilka visar sig vara mest lönsamma för byggnaden är tätning av dörrar och fönster för minskad infiltration. Dessa två simulerade åtgärder är de mest kostnadseffektiva simulerade lösningarna för Kv. Freden samt liknande byggnader.   Den simulerade energianvändningen för byggnaden representeras av 29 procent elanvändning samt 71 procent fjärrvärmeanvändning, vilka förhåller sig till en tillförlitlighet motsvarande 97,5 procent respektive 96 procent jämfört med energidata tillhandahållen av Gävle Energi. Simuleringsprogrammet IDA ICE visade sig vara ett effektivt hjälpmedel vid simulering av en byggnads energianvändning samt applicering av möjliga åtgärder.

  Fulltekst (pdf)
  Energikartläggning av Kv. Freden, Gävle
 • 205.
  Englund, Sofia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Hedbom, Sara
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Energieffektivisering av gamla herrgården vid Forsmarks bruk: En studie med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Reducing energy use in buildings requires extensive action regarding energy effectivization in both modern and old buildings.The old mansion in Forsmark was established 250 years ago and is a building in need of energy effectivization in order to reduce its energy consumption, hence ensuring it’s continued use.

  In applying said measures special attention must be given to the mansions care requirements. These requirements are governed by the mansions heritage regulations which were established by the National Heritage Board in Uppsala 1975 in collaboration with the former owner Count Ludvig af Ugglas. The requirements clearly state which parts of the building that are to remain unchanged. This study presents how identification and and measurement of the mansion were conducted in order to validate an energy simulation model of the building, how to apply these measures as well as to see if they are economically feasible. It is of importance in this study to map the mansion in order to determine if possible measures can be adapted in order to accommodate its heritage regulations. Difficulties in validating the nominal energy simulation models with measured data have resulted in the conclusion that the mapping has too many uncertain parameters which themselves have an effect on the mansions energy use. The nominal model, based on measured data and U-values assumed for each part of the mansion, gives a value that is double the measured effect acquired from the buildings heating system. The measured effect acquired from the manors heating system was significantly lower than what is to be expected in such an old building. Consequently a sensitivity analysis of the building’s U-values regarding its exterior walls and foundation was conducted. The results of the sensitivity analysis indicated that uncertainty first and foremost in wall material and construction effect the energy use of the mansion, but also that additional parameters were probable to have an impact on the mansion’s energy use.

  The conclusion of this study is that the old mansion at Forsmark has a relatively low energy use regarding its size, age and that it is possible to take action in order to reduce its energy use. The first of which is to adjust the heating system as it has been discovered that it is incorrectly dimensioned.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 206.
  Engström, Cecilia
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  ATTRAKTIVT BOENDE I HOFORS KOMMUN: Förslag och förbättringar till hyresrätter inom Hoforshus AB2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The little steel industrial community Hofors is situated in Gästrikland on the border to Dalarna and its population is decreasing every year. The biggest housing operator is in a place where they must tear down a lot of buildings because they do not have enough tenants. But what do people really want in an apartment and in the surroundings? What is needed to make it attractive? That is something that this study will discuss and in the end it will lead to a proposal of an area that is suitable for a new housing and a few proposals to make the existing apartments more attractive.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 207.
  Enquist, Sofia
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Solel till Akademiska sjukhuset: möjlig genererad effekt och solcellers estetiska konsekvenser2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Today many buildings and it´s nearby surroundings are designed to achieve some kind of environmental goal.The issue concerning energy consumption is currently at focus and it is relevant that we start increase the share of renewable energy. Solar energy is an infinite resource and should therefore be considered when selecting an energy supplier.

   

  Uppsala University hospital is facing major restructuring when parts of the existing buildings will be refurbished and a large new building will be constructed. White Architects have developed a study concerning the new building and for some of the existing buildings on the hospital campus. Uppsala County requires tough energy measures and wants the new building to be classified as an eco-building in Whites following work. The classifications will involve high energy source requirements.

   

  This work has been conducted to see if solar power can be envisaged as a supplementary energy source for the University hospital and also to investigate the aesthetic impact of solar cells on the new building. In this report, solar cells integrated on the facade and PV modules on the roofs have been studied. Focus has been to evaluate the potential of what each option can produce and what opportunity they have to become an intrinsic part of the architecture

   

  The type of solar cell module, which in this case study has been proven to generate most electricity is stand-alone modules on roofs. These are however, more difficult to reconcile with the architecture. Solar cells on the facades should therefore still be considered as an alternative application.The result shows that the potential energy that can be generated by solar panels on the new building is large but not in relation to hospital´s electricity use. It is for that reason questionable whether solar installation, applied on the new building, can be seen as a good additional source of energy or if it will more become a matter of public relations.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 208.
  Ericson, Arielle
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Flood, Lizette
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Energikartläggning för Kv Sälen2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 209.
  Ericsson, Sara
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Design och formgivning.
  Bä, bä vita lamm har du någon ull?: En utforskande process av en outnyttjad svensk materialtillgång2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bä, bä vita lamm har du någon ull?- Ja, ja kära barn har, jag har säcken full!

  Denna text ur den kända barnvisan känner de flesta av oss igen, dock beskriver den ett stort problem vi har i Sverige idag.Nämligen att det kastas, bränns upp eller grävs ned mer än 600 ton ull per år.Man tar inte längre vara på ullen som man gjorde förr i tiden och ett naturligt material som finns tillgängligt går till spillo.

  I Sverige används ull främst till kläder, hemtextil eller möbler, vilket ställer krav på att ullen är av bra kvalitet. Med bra kvalitet menas det att ullen inte innehåller växtrester, färgmärkning, är tovig, har för korta fibrer och klippt vid rätt årstid.För att dessa kriterier ska uppfyllas krävs det att man tar hand om ullen och sköter om den redan när den sitter på fåret tills att ullen är klippt och sorterad för att säljas.Det är där problematiken uppstår, i Sverige är majoriteten av alla fårproducenter inriktad på köttproduktion för att det ger mer avkastning än ullproduktion.Man tar då inte hand om ullen när den sitter på fåret, vid och efter klippning vilket leder till att den får sämre kvalitet och minskar i värdet.Ullen blir bara en biprodukt och ses mest som ett problem då den måste klippas 1-2 gånger per år.

  Kan man då hitta lämpligt användningsområde för ullen oavsett skick och kvalitet för att öka ullens materialvärde?

  Det var frågeställningen som i inledningen av detta examensarbete jag ville undersöka vidare.Jag använde mig av en materialdriven designprocess där jag aktivt undersökte och testade materialet för att undersöka vilka möjligheter, begränsningar och unika kvaliteter det har.  I en materialdriven designprocess handlar det om att se materialet i sin helhet, därför tog jag även reda på hur människor upplever materialet, vilken sammanhang det ska ingå i och vilken betydelse det ska ha för samhälle och människor.

  Mitt arbete resulterade i flera intressanta upptäckter som jag även hoppas ska väcka intresse hos läsarna. Jag vill också att det ska skapa samtal kring förnyelsebara material och visa att man genom design kan vara med och arbeta mot ett mer hållbart samhälle.

   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 210.
  Eriksson, Denise
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Energibalans för Norra stegvalsverket: En fallstudie på Sandvik AB i Sandviken2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under 2014 stod industrin i Sverige för nästan 40% av den totala energianvändningen. Stål- och metallindustrin står för den näst största delen efter massa- och pappersindustrin. En stor del av energin går förlorad som restvärme och betraktas ofta som avfall. Användning av restvärme ger ett minskat behov av primär värme samt minskade utsläpp av CO2. I många fall går restvärmen att använda till fjärrvärme om den har tillräckligt hög temperatur.

  Det här examensarbetet har tagits form av en fallstudie på stålindustrin Sandvik. Syftet med arbetet är att ta fram en energibalans för en av byggnaderna inne på industriområdet. Ett till syfte är att undersöka om det finns möjlighet att återanvända restvärme från kylsystemet. Byggnaden som har undersökts heter Norra stegvalsverket och verksamheten som bedrivs där är stegvalsning av rör. För att nå målet med arbetet har en litteraturstudie genomförts, fallstudie som har innehållit en del mätningar av flöden och temperaturer samt en mängd intervjuer. För att ta fram en energibalans krävs det att byggandens energiflöden kartläggs. Den tillförda energin kommer i form av el, ånga och internvärme. Energin som bortförs är transmission, ventilation, kylvatten och oavsiktlig ventilation. Arbetet har begränsats till en byggnad och inga tekniska lösningar har undersökts.

  Resultatet från detta arbete visar att temperaturen på kylvattnet är för låg för att brukas till fjärrvärme om den inte uppgraderas till en högre temperatur. Ett annat användningsområde är att förvärma ventilationsluften med kylvattnet. Arbetet visar också att det finns för lite detaljerad information beträffande elanvändningen. Problemet upptäcktes i arbetets slutskede vilket gjorde att det inte fanns tid att göra ytterligare mätningar. Detta gör att det inte ger en rättvis bild hur energin fördelas i Norra stegvalsverket. För att utveckla detta arbete krävs en noggrann undersökning av elanvändning för att ta reda på exakt hur mycket el Norra stegvalsverket förbrukar. En studie skulle även kunna utföras om det finns tekniska och ekonomiska möjligheter att förvärma ventilationsluften med kylvattnet.

  Fulltekst (pdf)
  Energibalans för Norra stegvalsverket
 • 211.
  Eriksson, Ida
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Design och formgivning.
  Sneakers: What footprint do you want to leave?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 212.
  Eriksson, Martin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Investigating fossil fuel utilization and the potential of reducing fossil fuels for heating in companies: The case of Gävleborg County2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Fossil fuels constitute roughly 80 % of the world’s energy supply and of this amount oil makes up almost one third. The combustion of these fossil fuels leads to increasing levels of greenhouse gases, causing a warming of the earth through the so called greenhouse effect. Because of this, several environmental and energy goals have been established by both the European Union and Sweden.

   

  The purpose of this thesis was to investigate how the use of fossil fuels can be reduced in companies that use oil for heating, in Gävleborg County. The thesis was divided into four problems to be solved. First, the companies that fit this description was identified by contacting energy advisors at municipalities. The second task was to investigate how willing these companies were to change to some other form of heating, which meant creating and sending a survey to them.

   

  It was also investigated what other aspects can affect a companies’ decision making, both technical and behavioural. The technical aspects meant listing and discussing some of the technical difficulties that can hinder a company from changing heating technology. Behavioural aspects were investigated using the comments left on the survey as well as research on the topic of barriers and driving forces that can affect companies.

   

  The final task was to estimate the reduction in CO2 emissions that could be achieved. This was done with data for the companies that answered that they wanted to change to some other form of heating and assumption regarding to the amount of emissions from different fuels.

   

  It was found that 95 companies use oil in Gävleborg County and 26 of these companies answered the survey to some extent, although results were only based on 24 of these answers. On the question of whether companies could consider changing to a different heating system, the same number (nine) that said “yes” also said “no”. There were many reasons for a company not wanting to change. Technical difficulties might be proximity to district heating net, not being able to install heat pumps, lacking infrastructure for biomass supply or being too close to a densely populated area to use biomass. Even so, it was concluded that for every company there is a possible technical solution.

   

  Behavioural aspects were also found to be numerous. Some companies answered that their reason for not changing was not owning their working facility and seeing the heating need as being too low to justify an investment. The research collected stated that lack of time, lack of money and having other priorities are important barriers. Meaning that to help companies change heating system, financial aid should be given, for example in the form of subsidies and soft loans. It can also be important to provide consulting assistance and informing companies of energy related issues and the benefits of dealing with them.

   

  The other answers to the survey varied a lot. The amount of oil used varied from 5 MWh to over 125000 MWh. The companies could also consider changing to all the optional heating systems, though district heating and heat pump were the most chosen with eight each. Ten companies said that they needed consultation and the same number said that they didn’t need it. Ten companies also said that they needed investment support and eight said that they did not need it.

  It was estimated that greenhouse gas emissions could be lowered by approximately 28900 tons, for the companies that took part in the survey. Two companies could also consider installing solar heating and assuming that this replaces 20 % of the total heating demand, a further reduction of roughly 1030 tons of greenhouse gas emissions is achieved.

   

  Based on past research, it was concluded that it is possible to reduce the consumption of fossil fuels in a region or company. This might come in the form of lowering overall energy use or replacing oil with biofuels. The responses to the survey also show that there is some interest in the companies asked. Even though they might have answered that they did not want to change heating, they did at least answer the survey. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 213.
  Eriksson, Ola
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik.
  Energy and Waste Management2017Inngår i: Energies, ISSN 1996-1073, E-ISSN 1996-1073, Vol. 10, nr 7, artikkel-id 1072Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Waste management and energy systems are often interlinked, either directly by waste-to-energy technologies, or indirectly as processes for recovery of resources-such as materials, oils, manure, or sludge-use energy in their processes or substitute conventional production of the commodities for which the recycling processes provide raw materials. A special issue in Energies on the topic of “ Energy andWaste Management” attained a lot of attention from the scientific community. In particular, papers contributing to improved understanding of the combined management of waste and energy were invited. In all, 9 papers were published out of 24 unique submissions. The papers cover technical topics such as leaching of heavy metals, pyrolysis, and production of synthetic natural gas in addition to different systems assessments of horse manure, incineration, and complex future scenarios at a national level. All papers except one focused on energy recovery from waste. That particular paper focused on waste management of infrastructure in an energy system (wind turbines). Published papers illustrate research in the field of energy and waste management on both a current detailed process level as well as on a future system level. Knowledge gained on both types is necessary to be able to make progress towards a circular economy.

 • 214.
  Eriksson, Ola
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Teknisk miljövetenskap.
  Environmental technology assessment of natural gas compared to biogas2010Inngår i: Natural Gas / [ed] Potocnik, Primoz, Rijeka: INTECH, 2010, s. 127-146Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 215.
  Eriksson, Ola
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik.
  Nuclear power and resource efficiency-A proposal for a revised primary energy factor2017Inngår i: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 9, nr 6, artikkel-id 1063Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Measuring resource efficiency can be achieved using different methods, of which primary energy demand is commonly used. The primary energy factor (PEF) is a figure describing how much energy from primary resources is being used per unit of energy delivered. The PEF for nuclear power is typically 3, which refers to thermal energy released from fission in relation to electricity generated. Fuel losses are not accounted for. However; nuclear waste represents an energy loss, as current plans for nuclear waste management mostly include final disposal. Based on a literature review and mathematical calculations of the power-to-fuel ratio for nuclear power, PEF values for the open nuclear fuel cycle (NFC) option of nuclear power and different power mixes are calculated. These calculations indicate that a more correct PEF for nuclear power would be 60 (range 32-88); for electricity in Sweden (41% nuclear power) PEF would change from 1.8 to 25.5, and the average PEF for electricity in the European Union (EU) would change from 2.5 to 18. The results illustrate the poor resource efficiency of nuclear power, which paves the way for the fourth generation of nuclear power and illustrates the policy implication of using PEFs which are inconsistent with current waste management plans.

 • 216.
  Eriksson, Ola
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik.
  Perspektiv på biogas: En antologi om biogas som drivmedel med fokus på teknik, miljöpåverkan och samhällsnytta2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  På uppdrag av utvecklingsprojektet BiogasMitt har Högskolan i Gävle sammanställt denna antologi om biogas. Målgruppen är studenter som läser energi- och miljöteknik på högskolenivå, men den kan också användas i uppdragsutbildning för tjänstemän och politiker som vill veta mer om biogas som samhällsföreteelse.

  Antologin är sammansatt av följande delar:

  Del 1 En kunskapssammanställning om biogas. Denna del är en bearbetad version av en större systemanalys för Gästrikeregionen som Högskolan tagit fram med stöd av forskningsstiftelsen Gästrikeregionens Miljö. I bearbetningen har vissa delar valts och kompletterats med ny text. Studien i sin helhet är publicerad på BiogasMitts hemsida och skriven av Ola Eriksson och Teresa Hermansson. Texten publicerad här är bearbetad av Ola Eriksson.

  Del 2 Varför kommunerna är viktiga för framväxten av biogas. Denna del baseras på en presentation framförd vid seminariet ”LNG och LBG i Gävleborg och Dalarna?” som hölls i Stora gasklockan i Gävle torsdagen den 29 september av Ola Eriksson. Föredraget har dokumenterats i löpande text och anpassats till antologins format av Ola Eriksson.

  Del 3 Environmental technology assessment of natural gas compared to biogas. Denna del är skriven på engelska och tidigare publicerad i boken “Natural Gas” editedby Primoz Potocnik. Författare är Ola Eriksson.

  Del 4 Improvements in environmental performance of biogas production from municipal solid waste and sewage sludge. Denna del är skriven på engelska och tidigare publicerad som ett bidrag till konferensen World Renewable Energy Congresss om hölls i Linköping 8-12 maj 2011. Huvudförfattare är Ola Eriksson. Medförfattare är Mattias Bisaillon, Mårten Haraldsson och Johan Sundberg.

  Del 5 Energianalys av Svensk Växtkrafts biogasanläggning i Västerås. Denna del återger i sin helhet ett examensarbete som handletts av Ola Eriksson. Författare är Jenny Liljestam Cerruto.

 • 217.
  Eriksson, Ola
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Teknisk miljövetenskap.
  Baky, A.
  Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering (JTI), Uppsala, Sweden.
  Identification and testing of potential key parameters in system analysis of municipal solid waste management2010Inngår i: Resources, Conservation and Recycling, ISSN 0921-3449, E-ISSN 1879-0658, Vol. 54, nr 12, s. 1095-1099Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Life cycle assessment (LCA) and life cycle costing (LCC) are well-established methods used for many years in many countries for system analysis of waste management. According to standard LCA procedure the assessment should include improvement analysis, in many cases this is performed by simple sensitivity analyses. An obstacle to perform more thorough sensitivity analyses is that it is hard to distinguish input data important to the results, i.e. key parameters. This paper further elaborates sensitivity analyses performed in an environmental system analysis fora hypothetical Swedish municipality. In this paper, the method to identify and test input data that can be categorised as potential key parameters is described. The method and the results from computer simulations of the identified parameters are presented, and some conclusions are drawn regarding the robustness of the results for environmental impact from municipal solid waste management. The major conclusion is that the results are robust. Changes in results, when changing the preconditions, are often small and the changes observed do not lead to new conclusions; i.e., a change of ranking order between treatment options.

 • 218.
  Eriksson, Ola
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Teknisk miljövetenskap. Profu i Göteborg AB, Mölndal, Sweden.
  Bisaillon, Mattias
  Multiple system modelling of waste management2011Inngår i: Waste Management, ISSN 0956-053X, E-ISSN 1879-2456, Vol. 31, nr 12, s. 2620-2630Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Due to increased environmental awareness, planning and performance of waste management has become more and more complex. Therefore waste management has early been subject to different types of modelling. Another field with long experience of modelling and systems perspective is energy systems. The two modelling traditions have developed side by side, but so far there are very few attempts to combine them. Waste management systems can be linked together with energy systems through incineration plants. The models for waste management can be modelled on a quite detailed level whereas surrounding systems are modelled in a more simplistic way. This is a problem, as previous studies have shown that assumptions on the surrounding system often tend to be important for the conclusions. In this paper it is shown how two models, one for the district heating system (MARTES) and another one for the waste management system (ORWARE), can be linked together. The strengths and weaknesses with model linking are discussed when compared to simplistic assumptions on effects in the energy and waste management systems. It is concluded that the linking of models will provide a more complete, correct and credible picture of the consequences of different simultaneous changes in the systems. The linking procedure is easy to perform and also leads to activation of project partners. However, the simulation procedure is a bit more complicated and calls for the ability to run both models.

 • 219.
  Eriksson, Ola
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik. Profu AB, Mölndal, Sweden.
  Bisaillon, Mattias
  Profu AB, Mölndal, Sweden.
  Haraldsson, Mårten
  Profu AB, Mölndal, Sweden.
  Sundberg, Johan
  Profu AB, Mölndal, Sweden.
  Enhancement of biogas production from food waste and sewage sludge: environmental and economic life cycle performance2016Inngår i: Journal of Environmental Management, ISSN 0301-4797, E-ISSN 1095-8630, Vol. 175, s. 33-39Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Management of municipal solid waste is an efficient method to increase resource efficiency, as well as to replace fossil fuels with renewable energy sources due to that (1) waste to a large extent is renewable as it consists of food waste, paper, wood etc. and (2) when energy and materials are recovered from waste treatment, fossil fuels can be substituted. In this paper results from a comprehensive system study of future biological treatment of readily degradable waste in two Swedish regions are presented. Different collection and separation systems for food waste in households have been applied as well as technical improvements of the biogas process as to reduce environmental impact. The results show that central sorting of a mixed fraction into recyclables, combustibles, biowaste and inert is a competitive option compared to source separation. Use of pellets is beneficial compared to direct spreading as fertiliser. Fuel pellets seem to be the most favourable option, which to a large extent depends on the circumstances in the energy system. Separation and utilisation of nitrogen in the wet part of the digestion residue is made possible with a number of technologies which decreases environmental impact drastically, however to a substantial cost in some cases.

 • 220.
  Eriksson, Ola
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik. Profu AB, Mölndal, Sweden.
  Bisaillon, Mattias
  Haraldsson, Mårten
  Sundberg, Johan
  Integrated waste management as a mean to promote renewable energy2014Inngår i: Renewable energy, ISSN 0960-1481, E-ISSN 1879-0682, Vol. 61, s. 38-42Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Management of municipal solid waste is an efficient method to both increase resource efficiency (material and energy recovery instead of landfill disposal) and to replace fossil fuels with renewable energy sources (waste is renewable in itself to a large extent as it contains paper, wood, food waste etc.). The paper presents the general outline and results from a comprehensive system study of future waste management. In the study a multifunctional waste management system integrated with local energy systems for district heating and electricity, wastewater treatment, agriculture and vehicle fuel production is investigated with respect to environmental impact and financial economy. Different waste technologies as well as management strategies have been tested. The treatment is facilitated through advanced sorting, efficient treatment facilities and upgrading of output products. Tools used are the ORWARE model for the waste management system and the MARTES model for the district heating system. The results for potential global warming are used as an indicator for renewable energy. In all future scenarios and for all management strategies net savings of CO2 is accomplished. Compared to a future reference the financial costs will be higher or lower depending on management strategy. 

 • 221.
  Eriksson, Ola
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik.
  Finnveden, Göran
  Division of Environmental Strategies Research-fms, Department of Sustainable Development, Environmental Sciences and Engineering (SEED), School of Architecture and the Built Environment, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Energy Recovery from Waste Incineration: The Importance of Technology Data and System Boundaries on CO2 Emissions2017Inngår i: Energies, ISSN 1996-1073, E-ISSN 1996-1073, Vol. 10, nr 4, artikkel-id 539Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Previous studies on waste incineration as part of the energy system show that waste management and energy supply are highly dependent on each other, and that the preconditions for the energy system setup affects the avoided emissions and thereby even sometimes the total outcome of an environmental assessment. However, it has not been previously shown explicitly which key parameters are most crucial, how much each parameter affects results and conclusions and how different aspects depend on each other. The interconnection between waste incineration and the energy system is elaborated by testing parameters potentially crucial to the result: design of the incineration plant, avoided energy generation, degree of efficiency, electricity efficiency in combined heat and power plants (CHP), avoided fuel, emission level of the avoided electricity generation and avoided waste management. CO2 emissions have been calculated for incineration of 1 kWh mixed combustible waste. The results indicate that one of the most important factors is the electricity efficiency in CHP plants in combination with the emission level of the avoided electricity generation. A novel aspect of this study is the plant by plant comparison showing how different electricity efficiencies associated with different types of fuels and plants influence results. Since waste incineration typically have lower power to fuel ratios, this has implications for further analyses of waste incineration compared to other waste management practises and heat and power production technologies. New incineration capacity should substitute mixed landfill disposal and recovered energy should replace energy from inefficient high polluting plants. Electricity generation must not be lost, as it has to be compensated for by electricity production affecting the overall results.

 • 222.
  Eriksson, Ola
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik.
  Hadin, Åsa
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik.
  Hennessy, Jay
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik.
  Jonsson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik.
  Hästkrafter och hästnäring – hållbara systemlösningar för biogas och biogödsel: Explorativ systemanalys med datormodellen ORWARE2015Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Antalet hästar i Sverige ökar och enligt beräknad statistik från Jordbruksverket finns det uppskattningsvis 360 000 hästar i landet. Dessa hästar återfinns i olika typer av verksam­heter (jordbruk, turridning, trav och galopp med mera) och ger upphov till stora mängder hästgödsel. Hästgödsel består av fekalier, urin och strömaterial där olika strömaterial används olika mycket. Hanteringen av hästgödseln medför miljöproblem då miljöstö­rande ämnen avges vid nedbrytning av det organiska materialet, samtidigt som växtnä­ringsämnen inte återförs till kretsloppet. Intresset för att kunna röta hästgödseln och till­verka biogas har ökat i och med ett ökat intresse för biogas som förnybart drivmedel.

  Denna studie har haft som mål att belysa miljöpåverkan från olika sätt att hantera häst­gödsel i ett systemperspektiv. Särskild uppmärksamhet har riktats mot inblandningen av olika typer av strömedel och hur det påverkar effektiviteten i olika behandlingsprocesser. Behandlingsmetoderna som undersökts är

  1. Okontrollerad kompostering
  2. Kontrollerad kompostering
  3. Storskalig förbränning i ett avfallskraftvärmeverk
  4. Torkning och småskalig förbränning
  5. Torrötning
  6. Våtrötning med och utan termisk förbehandling

  Till följd av betydande dataosäkerhet i undersökningen är resultaten endast indikativa men de pekar ändå på storskalig förbränning som en miljömässigt bra metod. Undantag utgör bidrag till klimatpåverkan där rötning i olika former är att föredra. Utifrån under­sökningen av olika strömaterial framstår pappersströ som ett intressant alternativ att gå vidare med.

  Den övergripande slutsatsen är att mer forskning behövs för att säkerställa kvaliteten i kommande undersökningar, det vill säga en samlad forskningsinsats från hästhållning till avfallshantering. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 223.
  Eriksson, Ola
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik.
  Hadin, Åsa
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik.
  Hennessy, Jay
  SP Technical Research Institute of Sweden, Borås, Sweden; University of Mälardalen, Västerås, Sweden.
  Jonsson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik.
  Life cycle assessment of horse manure treatment2016Inngår i: Energies, ISSN 1996-1073, E-ISSN 1996-1073, Vol. 9, nr 12, artikkel-id 1011Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Horse manure consists of feces, urine, and varying amounts of various bedding materials. The management of horse manure causes environmental problems when emissions occur during the decomposition of organic material, in addition to nutrients not being recycled. The interest in horse manure undergoing anaerobic digestion and thereby producing biogas has increased with an increasing interest in biogas as a renewable fuel. This study aims to highlight the environmental impact of different treatment options for horse manure from a system perspective. The treatment methods investigated are: (1) unmanaged composting; (2) managed composting; (3) large-scale incineration in a waste-fired combined heat and power (CHP) plant; (4) drying and small-scale combustion; and (5) liquid anaerobic digestion with thermal pre-treatment. Following significant data uncertainty in the survey, the results are only indicative. No clear conclusions can be drawn regarding any preference in treatment methods, with the exception of their climate impact, for which anaerobic digestion is preferred. The overall conclusion is that more research is needed to ensure the quality of future surveys, thus an overall research effort from horse management to waste management.

 • 224.
  Eriksson, Ola
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik.
  Hermansson, Teresa
  Avfallsprevention i stålindustrin: Exempel från Sandvik Materials Technology2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I samband med extern granskning av forskningsprogrammet Hållbar avfallshantering kom det fram att mer fokus borde läggas på att beskriva åtgärder som träffar högt upp i avfallshierarkin, d.v.s. att undvika att avfall uppkommer, återanvändning och återvinning. Denna rapport utgår från detta önskemål och beskriver hur återvinning och prevention av interna restproduktflöden inom stålindustrin kan gå till och ger exempel från Sandvik Materials Technology. Underlag till denna studie är ett studiebesök på SMT i Sandviken, samtal med Lotta Lind som arbetade som restproduktingenjör och granskning av textdokument som miljörapport och ett tidigare utfört examensarbete. Rapporten är en syntes utifrån dessa källor.

  I rapporten redovisas vilka problem och lösningar som finns för rent metallavfall som skrot, spånor och stofter, metalloxider som gasreningstoft och glödskal, metallhydroxidslam, slagger och blyhaltigt avfall. Det rena metallavfallet återanvänds redan till 100 % i processen, ofta internt men ibland av extern aktör. För metalloxider i form av glödskal finns det en fungerande återvinningsprocess utan för SMT, men planer finns på att göra investeringar för att SMT själva skall kunna ta hand om avfallet. Metallhydroxidslam deponeras men det finns långt gångna planer för hur processer och rening skall ändras så att slammet skall kunna återvinnas. Även för slagg, som är det till mängden mest betydelsefulla avfallet, finns planer för hur den nuvarande deponeringen skall kunna minskas drastiskt till förmån för återbruk och återvinning av materialet som exempelvis konstruktionsmaterial på deponier. Blyhaltiga avfall har visat sig kunna värmebehandlas så att blyet kan återvinnas. Resultatet blir att värdefullt och miljöfarligt bly recirkuleras inom SMT och de rester som blir kvar skulle kunna klassas om till icke-farligt.

  Samtliga exempel på avfallsprevention bygger på tankar om ökad recirkulering, extern avsättning för uppkomna restprodukter och minskad mängd restprodukt per mängd prima vara producerad. Förutom betydande miljömässiga fördelar uppvisar många av förändringarna goda ekonomiska resultat efter relativt kort tid.

 • 225.
  Eriksson, Ola
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik.
  Hermansson, Teresa
  Biogas i Gästrikeregionen - BiG: En systemanalys2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I södra Sverige finns en tämligen väl utbyggd infrastruktur för biogas (Gasföreningen, 2009). Totalt finns över 92 tankställen för personbilar och 30 tankställen för tunga fordon i landet. Gävleborgs län kallas ibland för ”stopplänet” eftersom det finns, eller kommer snart att finnas, fordonsgas såväl söderut, norrut som västerut. Förutom en lokal användning av biogas i regionen så passerar en betydande del av de bilburna semesterfirarna vårt län på väg till fjällen eller sommarvisten. En del av dessa vill kunna tanka biogas här.

  Undersökningar utförda på uppdrag av Gästrike Avfallshantering AB 1999 gav vid handen att det fanns för lite slakteriavfall för att göra rötning lönsamt. Några år senare ställdes frågan på nytt om vilken sorts biologisk behandling man borde ha och då valdes kompostering framför rötning p.g.a. teknikkrångel på andra ställen. Dessutom visade undersökningarna inte på någon större efterfrågan på biogas.

  Målet har varit att i en systemanalys ge en samlad bild av förutsättningarna (fysiska och icke-fysiska) för etablering av biogas i Gästrikeregionen. Systemanalysen har utförts i flera delar:

  1. Aktörsanalys
  2. Teknik- och omvärldsbevakning
  3. SWOT-analys
  4. Teknisk systemanalys

  Resultaten visar att det i regionen, eventuellt med stöd av omgivande regioner, finns möjligheter att röta avfallet. Anläggningarna är tekniskt sett bättre idag, det borde gå att få tag på tillräckligt med substrat som ger tillräckligt med gas och det finns efterfrågan på gasen.

  För att detta skall ske så måste kommunerna (förvaltningar, bolag, kommunalförbund) jobba samlat och klara av att hantera alla olika brickor i biogasspelet. Nästa lika viktiga är lantbrukarna som skulle kunna få fram stora mängder substrat samtidigt som de är viktiga för återförningen av rötrest till åkermark. Dessvärre noterar vi vissa samarbetssvårigheter mellan lantbrukare och kommun.

  Vad krävs då för att det skall bli någon biogasproduktion i regionen? Listan över kriterier som behöver vara uppfyllda för att biogasproduktion skall komma till stånd kan göras oändlig men vi har i denna studie försökt vaska fram några huvuddrag. Vi har redan betonat vikten av regional samordning inom kommunsfären och i synnerhet kommuner visavi lantbruket. Det handlar om förtroendeskapande åtgärder och det handlar om letter-of-intent och avtal för att säkra substratleveranser och avsättning för rötrest och biogas. Priset på fossil energi liksom den nationella energi- och miljöpolitiken påverkar på mer än ett sätt hur snabbt utvecklingen sker. Lokaliseringsfrågan är också en nöt att knäcka där vi i denna studie visat att det finns för- och nackdelar med både Forsbacka och Duvbacken. Det som avgör det hela är ifall det går att räkna hem en satsning ekonomiskt. Affärsmässigheten bedöms av Gävle Energi i en separat studie (dock med andra geografiska gränser).

 • 226.
  Eriksson, Ola
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik.
  Hermansson, Teresa
  Hållbar konsumtion och hållbar avfallshantering - vad är det?: Diskussion kring dagsläget och framtiden : Dokumentation från seminarium och workshop på Högskolan i Gävle den 18 mars 20102013Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  I samarbete med forskare inom forskningsprogrammet Hållbar avfallshantering inbjöd forskningsstiftelsen Gästrikeregionens Miljö till en heldag om avfall och konsumtion. Inbjudan riktades till kommuner, länsstyrelser, företag och organisationer i Gävleborg och Dalarna. Under förmiddagen hölls ett antal olika föredrag och presentationer med en avslutande paneldebatt. Eftermiddagen bjöd på en workshop med gruppvisa diskussioner kring vilka styrmedel som skulle fungera regionalt och lokalt samt kring avfallsminimering (avfallsprevention). Forskningsseminariet ägde rum torsdagen den 18 mars på Högskolan i Gävle.

  Syftet med seminariet var att sprida kunskap om pågående forskning till branschfolk samt att fånga upp vilka styrmedel som kan vara aktuella på lokal respektive regional nivå, men även diskutera mekanismer för att åstadkomma avfallsminimering. Dokumentationen av seminariet följer programmet.

 • 227.
  Eriksson, Ola
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik.
  Hermansson, Teresa
  Regional avfallshantering: Slutrapport från projekt finansierat av Forskningsstiftelsen Gästrikeregionens Miljö2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Varje svensk kommun är skyldig att upprätta en avfallsplan som redogör för hur avfallet som uppkommer i kommunen skall omhändertas. Den nuvarande avfallsplanen för Gästrikeregionen (som omfattar kommunerna Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby) gäller för perioden 2011-2020. Avfallsplanen arbetades fram under 2009-2010 med Högskolan i Gävle som deltagare. I anslutning till detta utvecklingsarbete har högskolan arbetat med ett antal frågeställningar med koppling till avfallsplanen:

  • Miljöbedömning av avfallsplanen
  • Förebyggande av avfall
  • Människors beteende avseende sortering
  • Fastighetsnära insamling
  • Minskning av fossila koldioxidutsläpp
  • Energiberäkningar för material som lämnas via återvinningscentraler
  • Förutsättningar för och konsekvenser av en övergång från kompostering till rötning av matavfallet

  Projektet har pågått under 2009-2010 med Ola Norrman Eriksson och Teresa Hermansson som utförare. Utredningen har genomförts genom intervjuer, litteraturstudier, personlig kommunikation och ett publikt seminarium.

  Resultaten visar att en miljöbedömning av en avfallsplan är en komplex och omfattande uppgift. Bedömningen bör göras utifrån nuläget och beskriva de framtida konsekvenserna av de mål och åtgärder som planen föreskriver. Projektet har genom ett välbesökt seminarium också visat att samhället ännu inte funnit formerna för att arbeta med förebyggande åtgärder. Att på bästa sätt hantera ett uppkommet avfall är en sak, att förhindra dess uppkomst en annan. För produktionsavfall finns det goda exempel, medan det för konsumtionsavfall är betydligt svårare.

  Beteendevetenskapliga studier inom området visar att det är en utmaning att utforma information på ett sådant sätt att den når alla typer av mottagare och får dessa att agera i enlighet med infor-mationen. Vi människor tänker mer i termer av att återanvända och sortera olika slags material, snarare än att fundera på vad som är förpackning eller ej. Sortering av avfall är något folk i regel förväntar sig ska vara enkelt att utföra och det måste vara bekvämt. Införande av fastighetsnära insamling är ett sätt att underlätta och i de kommuner där det införts har mängderna återvinningsbart material ökat kraftigt samtidigt som mängderna brännbart restavfall minskat markant. Ett ökat insamlingsarbete för kommunen skall vägas mot minskat bilåkande till återvinningsstationer och återvinningscentraler samt minskade transporter till förbränning och därmed associerade utsläpp. Då återvinning generellt är bättre för miljön än förbränning uppstår vinster även i behandlingsledet. Studien visar också att avfall kan transporteras långa sträckor till återvinningscentraler utan att på något sätt hota den miljövinst som görs genom att avfallet materialåtervinns eller energiutvinns.

  Vid en övergång från kompostering till rötning tillkommer nya bioråvaror och denna studie visar på några av de faktorer man måste ta hänsyn till vid kapacitetsberäkningar. Detta är av yttersta vikt då mängder och gaspotentialer ligger som grund för de investeringskalkyler som upprättas och kan vara avgörande för om en biogasanläggning alls byggs. Men det är inte bara biogas som produceras utan även en biogödsel som bör komma in i kretsloppet. Studien redovisar svar från lantbrukare kring frågor om leverans av gödsel och användning av biogödsel liksom intresset för delägarskap i en framtida anläggning. Studien ger också några svar på frågor kring hur sorteringsinformationen bör förändras.

 • 228.
  Eriksson, Ola
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik.
  Jonsson, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik.
  Hillman, Karl
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik.
  Life cycle assessment of Swedish single malt whisky2016Inngår i: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 112, nr 1, s. 229-237Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Agricultural production and further processing to food and drink have large impacts on the environment. However, there are still few examples of LCA studies on beverages such as whisky. This paper presents a life cycle assessment of Swedish single malt whisky and different environmental improvements of the production chain are discussed. The functional unit is one bottle (70cl) of whisky and results are obtained for global warming potential (GWP), Acidification Potential (AP), Eutrophication potential (EP) and primary energy (PE). The contribution to GWP is dominated by CO<inf>2</inf> emissions from transport of stillage. When avoided emissions from use of biogas are included, the net result is 2.1tonnes CO<inf>2</inf>-eq. Acidification is mainly due to emissions of SO<inf>2</inf> from bottle production, transport and barley cultivation which ends up to 14.6kgSO<inf>2</inf>-eq. Eutrophication results are totally dominated by barley cultivation, in total 8.6kgPO43-The total use of primary energy is 53.5MJ/FU with a 50/50 distribution in renewable and non-renewable. Non-renewables emanate from fossil fuels used for transports and in glass production, whereas renewables are mostly used for heating in the distillery. Improvement analysis of transports included; (1) decreasing need of transport, (2) change of fuel and (3) change of transport mode. Decreasing transport of stillage is an efficient measure to reduce GWP and use of non-renewable energy. Substituting diesel with biodiesel for all road transports is an even more efficient measure for these categories, but increases other environmental impact. For all impact categories except use of renewable energy a scenario combining all improvements is the most efficient measure to reduce environmental impact. The results can be used by the manufacturer, but an improved and expanded LCA on product level can be used for a more specific eco-labelling of the different whisky editions. 

 • 229.
  Eriksson, Ola
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik.
  Jönsson, Johanna
  Svensk avfallshantering: Diskussion kring dagsläget och branschens forskningsbehov : Dokumentation från workshop på Högbo bruk 19 Januari 20052013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Stiftelsen Gästrikeregionens Miljö inbjöd i samarbete med Högskolan i Gävle till en eftermiddag och kväll med workshop-diskussioner kring var avfallshanteringen i Sverige står idag och vilka frågor som behöver få en lösning framöver. Workshopen ägde rum onsdag 19 januari 2005 kl. 12-21 på Högbo Bruk i Sandviken.

  Syftet med workshopen var att sprida kunskap om pågående forskning (frågeställningar, kompetenser och idéer för framtiden) till branschfolk samt att tillsammans lokalisera vilka frågor som engagerar mest och där vi kan göra en gemensam insats. I konkreta termer vill stiftelsen hitta kompletterande forskning till den verksamhet som redan bedrivs vid Högskolan i Gävle och som i enlighet med Stiftelsens och Gästrike Återvinnares önskemål är inriktad på människors och företags attityder, kunskaper och göranden.

  Dokumentationen följer workshopens program så som det genomfördes. Bilagorna är upplagda enligt följande:

  Bilaga 1 är en kopia av programmet.

  Bilaga 2-8 innehåller det underlag som användes vid de olika presentationerna.

  Bilaga 9 innehåller en förteckning över de personer som deltog på workshopen.

  Bilaga 10 innehåller det förslag som Leif Magnusson lade fram angående grundandet av Föreningen Avfallsforskning.

 • 230.
  Eriksson, Olle
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Energieffektivisering av Valhalla: Åtgärdsförslag för minskad energianvändning med hänsyn till en byggnads kulturvärde2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 231.
  Eriksson, Philip
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Andra slänger mat, inte jag: Nudging för mindre matsvinn i skolor2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Matsvinn är ett problem som genomsyrar hela livsmedelskedjan och ger upphov till ekonomiska förluster, negativ miljö- och klimatpåverkan och utömning av ändliga resurser. Den förändring som krävs för att motverka dessa negativa effekter är enorm. I Sveriges skolor är förlusterna i form av slängd mat en fråga om ett kostsamt slöseri, dels ur miljösynpunkt, men också med hänsyn till kommuners begränsade resurser. På grund av detta är behoven av svinnreducerande åtgärder stora. Någonting som kan hjälpa till att minska omfattningen av matsvinnsproblemet är beteendeförändring. Tyvärr kan vi inte förvänta oss att förändring skall ske på tu man hand. Vi behöver styrmedel som kan knuffa oss i rätt riktning.

  Denna uppsats är ett teoretiskt underlag som undersöker och beskriver hur nudging, ett verktyg för hållbara beteenden, kan vara en del av lösningen på matsvinnsproblemet i skolor. Rekommendationer för utformning och införande av sådana förändringsstrategier presenteras, med särskilt fokus på planerade åtgärder (nudges) och praktisk tillämpning. Målet är att studien skall kunna bidra till tillämpningen av beteendeinsikter inom miljöområdet. Två tidigare studier ligger som grund för uppsatsen, en litteraturstudie, som syftat till att undersöka nudging som ett hjälpmedel för hållbar samhällsutveckling, och en pilotstudie, som syftat till att undersöka elevers beteende i matsalen och hur de handskas med maten som blir över. Första studien fann flera praktiska brister om nudging (verktyget) skall brukas lyckosamt, långvarigt och i större utsträckning inom miljöarbetet. Pilotstudien fann irrationellt fattade beslut bland elever.

  För att svara på hur nudging kan vara en del av lösningen på problemet med bortkastad mat i skolor tillämpade uppsatsen det strategiska ramverket för hållbar utveckling. Enligt det strategiska ramverket för hållbar utveckling tillämpas nudges som en katalyserande åtgärd medan nudging är ett konkret verktyg för strategiskt beteendeförändringsarbete. I uppsatsen presenteras nudging och nudges som två separata delar av beteendeförändringsarbetet, vilket förtydligar begreppens omfattning och roll i problemlösningen samt att det också illustrerar hur respektive del kan vara en egen del av lösningen på problemet. Utifrån kartläggning av orsaker och faktorer som står i vägen för en önskvärd beteendeförändring, drar uppsatsen slutsatser om att det finns en teoretisk potential att använda nudging för att främja en hållbar utveckling i skolor och minska matsvinnet, främst när eleverna är på väg att lämna matsalen, men också vid uppläggningssituationen och under ordinarie skoltid. Identifierade områden att fokusera på vid tillämpningen av nudges var främst feedback och återkoppling, smarta ankare, ordning, normativa budskap, engagemang, påminnelser, färre alternativ, strategisk planering, upplysning av förluster och minskat socialt bevis.

  Utöver detta, gav uppsatsen slutligen förslag för arbete med nudging ur ett ovan- eller underperspektiv (genom att integrera bedömningsfrågor i beslutandeprocessen) för att anpassa tillämpningen av åtgärder.

  Fulltekst (pdf)
  Andra slänger mat, inte jag - Nudging för mindre matsvinn i skolor
 • 232.
  Eriksson Skytt, Linda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Brink, Christian
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Tvärkraftsförstärkning av limträ: En undersökning av metoder med förstärkningselement av träribbor2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att prova limträbalkars tvärkraftskapacitet genom olika utformning av förstärkningar med träribbor. En litteraturstudie är genomförd för att kartlägga tidigare forskning inom området. Det finns ett antal provade förstärkningsmetoder för limträ, dock endast ett fåtal som behandlar tvärkraftskapacitet.

  Detta arbete är en vidareutveckling av ett tidigare examensarbete av Ahlskog och Ross (2015). Deras studie bygger på en metod där sadelbalkar i limträ förstärkts mot tvärkraftsbrott genom att förstärkningsribbor limmats på utsidan av tvärsnittet i vinkel mot fiberriktningen med trälim av typen PVAc.

  Fem olika provserier har testats med avseende på limträs tvärkraftskapacitet. För att få ett statistiskt underlag innehöll varje provserie åtta provbitar. En serie var oförstärkt, två provserier förstärktes med pålimmade träribbor och två serier förstärktes med infrästa träribbor. Förstärkningsribborna vinklades för att ta drag- eller tryckkraft inom de olika förstärkningsmetoderna.

  Förstärkningarnas kapacitet mot tvärkraftsbrott testades med drag- och tryckprovmaskin där deformation samt tryckkraft registrerades. Insamlade mätvärden behandlades genom en statistisk analys och normalfördelningskurvor ritades för hela mätmängden utifrån antagandet att provresultaten var normalfördelade. Metoden med pålimmade träribbor jämfördes med metoden med infrästa träribbor. Förstärkning med träribbor utsatta för dragkrafter jämfördes med förstärkning med träribbor utsatta för tryckkrafter. Samtliga förstärkta provserier jämfördes med den oförstärkta provserien.

  Arbetet resulterade i en ökning av tvärkraftskapaciteten med 16% av medelvärdet för provserien med infrästa träribbor utsatta för tryckkraft. Det har även konstaterats att det karakteristiska värdet för tvärkraftskapaciteten ökade med 14% i provserien med pålimmade träribbor som utsatts för dragkraft.

  I slutet av detta arbete presenteras förslag på framtida studier.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 233.
  Eriksson, Sofia
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Renöfält, Kristin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Mötesplatsen: Utformning av en plats för möten, kommunikation och återhämtning på jobbet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mötesplatsen är en utforskande designuppsats som behandlar ämnena möten, kommunikation och återhämtning på arbetsplatsen. Vi gör en litterär undersökning där vi tittar på forskning gjord av Rachel och Stephen Kaplan, Gary W. Evans och Janetta Mitchell McCoy med utgångspunkt i frågeställningarna:

  Hur skapas en plats för vila och återhämtning?

  Hur skapas en plats för naturliga möten och kommunikation?

  Hur skapas en samlingspunkt för att lära känna varandra?

  För att få ytterligare utgångspunkter utför vi även enkätundersökningar och intervjuar tre arkitekter. Baserad på en kreativ process resulterar undersökningen i ett inredningskoncept och en möbel utformad för en planerad mötesplats inför samlokaliseringen av en nybildad koncern.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 234.
  Erkkilä, Patrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Modellering av metangasproduktionen på Koviks återvinningsanläggning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna rapport undersöks produktionen av metangas i deponin på Koviks återvinningsanläggning. Detta med hjälp av ett modellerings-verktyg framtaget av IPCC. Modeller för beräkning av metangasproduktion i deponier har funnits sedan 1980-talet och dess resultat kan fungera som underlag vid beslut om investeringar i utrustning för gasutvinning och energiproduktion. På Kovik har deponering skett sedan 1964 och gasutvinningen startade i mitten av 1980-talet. Metangasproduktionen och metangasemissioner på anläggningen har under flera år beräknats med hjälp av EPER France-modellen. Studier visar att denna modell tenderar att underskatta metangasemissioner, och därmed förmodligen även metangasproduktionen. En genomgång av beräkningarna på Kovik visar även att fel indata gällande deponerade mängder använts. Av dessa anledningar är det intressant att använda korrekt indata i en annan modell för att få ett mer rättvisande resultat.

   

  Modellen som används är en First-order Multi-phase model. Den tar hänsyn till ett antal olika faktorer, däribland deponerade avfallsmängder, dess ålder, dess halveringstid samt dess innehåll av nedbrytbart organiskt kol. Avfallet delas in i kategorierna Hushållsavfall, Industriavfall och Slam. Hushållsavfallet delas även in i avfallsslagen Mat, Trädgård, Papper, Trä, Textil och Inert avfall. De olika avfallsslagen och avfallskategorierna påverkar produktionen av metangas i olika hög grad. Då information om det deponerade hushållsavfallets fördelning över olika avfallsslag saknas presenteras resultatet i tre scenarier med olika fördelning. Fördelningen i scenario 1 antas vara den mest realistiska.

   

  Resultaten skiljer sig åt något i de olika scenarierna, gemensamt är dock att de visar att metangasproduktionen var som störst runt 2005. Avfallsmängderna, och därmed metangasproduktionen, minskar sedan fort på grund av förbudet mot deponering av organiskt material. Resultatet för scenario 1 visar att metangaspotentialen från 2015 till 2030 är omkring 15 % av den totala producerade metangasen från deponeringsstart 1964 till modellverktygets slutår 2030. Detta motsvarar en kvarvarande metangaspotential på cirka 30 kton till 2030. Utvinningen av metangas kan fortsätta på dagens nivå ungefär 5 år till.

   

  Osäkerhet i vilka parametervärden som bör användas samt brist på data över deponerat avfall begränsar möjligheten att göra modellering på deponigasproduktion med tillförlitliga resultat. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 235.
  Ersson, David
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Yngvesson, Robert
  Permakultur i Byggandet: En utredning inför uppförande av en miljöanpassad utbyggnad av skola i Ljusdal2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Beräkningar visar att det med nuvarande befolkning och en västerländsk levnadsstandard behövs upp till sju jordklot för vår försörjning. Tillsammans förbrukar USA och Europa 2/3 av jordens resurser varav flera därtill redan är överutnyttjade. Jordens nuvarande befolkning förbrukar i dagsläget 120 % mer av jordens resurser än vad som är hållbart. Med den västerländska människans nuvarande genomsnittliga livsstil förmår jorden bara försörja en miljard innevånare på ett hållbart sätt.

  Ofta är energieffektiviseringar och energibesparingar de lösningar som föreslås för att lösa de problem som det medför. Naturligtvis är det viktigt att spara energi men de tekniska lösningar som finns för att energieffektivisera kan inte ensamma utgöra en lösning. Det visar sig ofta vara så att investeringar i energieffektivisering och energieffektiv teknik leder till högre istället för till lägre energianvändning. Detta kallas för Jevons paradox.

  Ett sätt att komma runt denna paradox är att göra konsumenter medvetna. Konsumenternas medvetenhet ökar genom att minska avståndet till produktionen. Utnyttjandet av naturresurser blir då inte något abstrakt långt borta utan en konkret verklighet som de kan förhålla sig till. Det bästa skulle därför vara att i byggsammanhang skapa små i stort sett självförsörjande enheter.

  Permakultur, en metod och ett sätt att tänka som ursprungligen mest handlar om odling, erbjuder verktyg för att göra denna idé till verklighet. Permakultur fokuserar på att skapa småskaliga lösningar nära den enskilda människan för just självförsörjning. Detta går att implementera i olika grad beroende på varje enskilt falls förutsättningar.

  Den metod som tagits fram i detta arbete går ut på att undersöka platsens och projektets aktuella förutsättningar och sedan matcha detta mot de tekniska lösningar som finns. Syftet med detta är inte enbart att skapa en fungerande teknisk lösning utan också att skapa en lösning som gör brukarna medvetna om sin egen energianvändning.

  Detta arbete kretsar därför i hög grad kring ett konkret exempel, Freinetskolan Tallbacken i Ljusdal. Där kommer en byggnad uppföras som arbetar med dessa principer och detta arbete visar hur de principerna också kan överföras på byggnadens energiförsörjning. Arbetet visar vilka avvägningar som gjorts i detta enskilda fall och ger därför en hjälp för den som själv vill kunna göra liknande avvägningar i ett byggprojekt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 236.
  Evertsson, Anna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Walfridsson, Helen
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Ändring av befintligt ridhus: Gävle Fältrittklubb2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 237.
  Fagervall, Tove
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Energiförluster via spillvattenventilation: En fallstudie på Hus Freja tillhörande Högskolan i Gävle2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Energiförluster via spillvattenventilation är i dagens läge ett mycket outforskat område. Detta arbete fokuserar därför på att fastställa storleken och betydelsen av dessa energiförluster, då energieffektivisering har ett stort fokus i dagens samhälle.Arbetet är en undersökning av energiförluster via spillvattenventilation, där en fallstudie på spillvattenventilationen i byggnaden Freja, Hus 99 på Högskolan i Gävle, har utförts. En litteraturgranskning av tidigare forskning inom området har gjorts, där det konstaterades att ingen tidigare forskning gällande energiförluster via spillvattenventilation finns. Arbetet fokuserar därför på att undersöka hur stora energiförlusterna via spillvattenventilationen i Hus 99 är, samt hur användning av stor och liten spolning kan påverka dessa eventuella energiförluster.Genom mätningar utförda på spillvattensystemet i Hus 99 och beräkningar baserade på litteratur om värmeöverföring har resultat uppnåtts. Resultaten visade att ungefär 800 kWh förloras genom spillvattenventilationen från byggnaden årligen i Hus 99, varav ca 110 kWh förloras vid spolning. Både mätresultaten och beräkningarna påvisar att det finns en skillnad gällande energiförluster vid användning av stor och liten spolning. Av resultaten dras slutsatsen att energiförlusterna via spillvattenventilationen är mycket låga, trots att undersökningen utförts på ett stort spillvattensystem.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 238.
  Falk, Anders B.
  et al.
  SLU.
  Lindström, Svante
  Högskolan i Gävle, Högskolegemensam administration.
  Mattsson, Magnus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Wright, Sandra A. I.
  Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap, Biologi.
  Influence of some weather parameters on the susceptibility of apple fruit to postharvest grey mould attack2018Inngår i: Proceedings 2018, 2018, s. 124-127Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Several cultural and weather factors during the season influence the susceptibility of apple fruit to post-harvest pathogens. In the present study, the effect of different weather parameters on postharvest susceptibility of apples of the cv. ‘Ingrid Marie’ to grey mould was investigated. In 2015, apple fruit were collected from orchards in Southern Sweden, where local weather stations monitored different parameters. After harvest, the fruit were tested for susceptibility to grey mould by artificially inoculating them with%FLQHUHD. Lesion development was monitored over a 10-day-period. Analysis of results for a few orchards showed that cold weather for over a month preceding harvest and a low total number of growth degree days gave apples that were more susceptible to grey mould. This study was carried out in conventional orchards, but the conclusions can be important also for organic production, since they deal with the general effect of sunshine, temperature and rain, factors that may strengthen fruit during cultivation, regardless of production type. Future studies may focus on organic production to investigate whether these effects are general and also apply to organic production.

 • 239.
  Fallenius, Bengt E.G.
  et al.
  KTH.
  Sattari, Amir
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Byggvetenskap - installationsteknik.
  Fransson, Jens
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Byggvetenskap - installationsteknik.
  Sandberg, Mats
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Byggvetenskap - installationsteknik.
  Experimental study on the effect of pulsating inflow to an enclosure for improved mixing2013Inngår i: International Journal of Heat and Fluid Flow, ISSN 0142-727X, E-ISSN 1879-2278, Vol. 44, s. 108-119Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 240.
  Farah, Hussein
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik.
  Björnholm, William
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Mohamud, Abdirahim
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Miljöbyggnad och hållbart byggande: En fallstudie på Almvägen2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Sustainability in the construction and real estate sector has gained more attention in recent decades. In Sweden, the parliament and the Government work on a global and nation level to achieve increased sustainability in the construction industry. Today, the construction and real estate sector is responsible for many of the world's environmental problems such as pollution, marine exploitation and waste. In order to achieve higher sustainability, an environmental certification of building can be done, which means a transparent assessment of sustainability of a building. Today, there are over 500 environmental classification systems in the world. Among the systems, is Miljöbyggnad the most used system in Sweden with more than 1100 certified buildings by 2018. Miljöbyggnad is a Swedish certification system that is designed and adapted to Swedish conditions. The system contains various indicators aimed at encouraging low energy use, good indoor environment and a good choice of materials.

  This thesis aims at studying in what degree Miljöbyggnad is used in Sweden and whether the system can be used to reflect the building's sustainability. Furthermore, the purpose is to check whether the number of sustainable buildings in Gävle is in line with the “Gäle kommuns” forecast by assessing a "non-certified" building, Almvägen, in Gävle. Research methods in this degree project was a combination of site visits, computer simulations, questionnaires, mathematical calculations, environmental engineering manuals and literature studies via databases, books and other types of reports. In addition, the authors have also conducted various qualitative interviews with a politician, representatives from the municipality of Gävle and AB Gavlegårdarna.

  The reference case is a multi-family house located in the neighborhood Almvägen, owned by AB Gavlegårdarna. The result clearly showed that the multi-family house achieved the grade SILVER according to Miljöbyggnad´s requirements and criteria. Furthermore, the interview showed that Miljöbyggnad was considered a good tool for achieving increased durability in the construction industry.

  However, Miljöbyggnad does not cover social and economic sustainability to a large extent as environmental sustainability. What is most focused on the system is environmental improvements, that is, the ecology, which results in an unfair saturation of the building's sustainability. On the other hand, the systems are constantly evolving and updated continuously, which may mean that there is room for improvement to also measure the social and economic sustainability of the building to the same extent.

  Fulltekst (pdf)
  Miljöbyggnad och hållbart byggande
 • 241.
  Fernandes, C. A. F.
  et al.
  Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Portugal .
  Torres, J. P. N.
  Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Portugal .
  Gomes, João
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Branco, P. J. C.
  Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Portugal .
  Nashih, S. K.
  Stationary solar concentrating photovoltaic-thermal collector - Cell string layout2016Inngår i: Proceedings - 2016 IEEE International Power Electronics and Motion Control Conference, PEMC 2016, IEEE, 2016, s. 1275-1282, artikkel-id 7752179Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this work is to design the cell string layout in stationary concentrating photovoltaic (PV) or hybrid systems (PVT) in order to minimize the effects of both the longitudinal and transversal shading inherent to concentrating collectors. In this paper it is determined the best configuration of a PV string of cells, composed by several modules, by using a simple mathematical model based on the current vs. voltage of the PV cell. The model calculates the power vs. voltage curves of different possible configurations, in order to identify the optimal one according to efficiency and reliability. The company SOLARUS manufactures PVT collectors with cell strings of 38 solar cells connected in series. Solar cells in the concentrated side of the collector are shaded due to the presence of the aluminium frame of the PVT collector. The effects of shading and non-uniform illumination are minimized by including bypass diodes. Each string has 4 modules of bridged cells, each one associated to a bypass diode. In this work, different combinations of string cells in the collector receiver have been simulated using the free circuit simulation package from Linear Technology Corporation (LTSPICE). Test results are provided by SOLARUS to validate the proposed approach. A comparative analysis is presented at the end, showing that the simulation model is an important tool to define the module configurations that achieve the best energy efficiencies of the PVT panel. 

 • 242.
  Ferneryd, Anton
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Design och formgivning.
  E-waste, skräpet med värde: En industridesignlösning på ett farligt avfall2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete grundar sig i mitt intresse för hemelektronik. Och eftersom jag nu snart har studerat sex terminer på industridesignprogrammet på Högskolan i Gävle så betyder det att jag även har kunskap om industridesign med ett fokus på hållbarhet. Då kändes det naturligt för mig att koppla mitt intresse för hemelektronik med hållbarhet, och därmed skapades detta examensarbete om e-waste.

  E-waste, eller elektroniskt avfall, är ett stort problem i dagens samhälle. Det är ett av de snabbast växande sopbergen på grund av den ständiga teknologiska utvecklingen och produkter som inte håller tillräckligt länge. Därför handlar detta examensarbete om att förbättra en elektronisk produkts hållbarhet.  För att identifiera en problematisk produkt och lära mig mer om hur situationen kring e-waste ser ut så har jag börjat med en litteraturstudie om ämnet och intervjuat stora svenska återvinnare. Sedan följde jag upp detta med en relativt strukturerad klassisk industridesignsprocess med fokus på konstruktionen för den identifierade produkten. Denna arbetsprocess resulterar i ett koncept på en golvdammsugare som visar hur produkten skulle se ut om det fanns ett producentansvar på konstruktionen. Alltså att produkten enkelt ska gå att återvinna, repareras eller demonteras för att öka värdet på produkten när den blir till e-waste och för en miljöfokuserad hållbar utveckling. Det blir en arbetsprocess där användare och producenters behov kopplas till form, konstruktion och material för att resultera i ett slutgiltigt koncept.   

  Men arbetet handlar inte endast om detta, det handlar även om vad som klassificerar en problematiskt elektronisk produkt och framförallt hur designers har en väldigt stor makt i att påverka vår framtid här på jorden med hur de tänker under sin produktutveckling.

  Fulltekst (pdf)
  E-waste,SkräpetMedVärde_FernerydAnton
 • 243.
  Finnveden, Göran
  et al.
  KTH Royal Institute of Technology, School of Architecture and Built Environment, Department of Urban Planning and Environment, Stockholm, Sweden .
  Ekvall, Tomas
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Stockholm, Sweden.
  Arushanyan, Yevgeniya
  KTH Royal Institute of Technology, School of Architecture and Built Environment, Department of Urban Planning and Environment, Stockholm, Sweden .
  Bisaillon, Mattias
  Profu AB, Stockholm, Sweden.
  Henriksson, Greger
  KTH Royal Institute of Technology, School of Architecture and Built Environment, Department of Urban Planning and Environment, Stockholm, Sweden .
  Gunnarsson Östling, Ulrika
  KTH Royal Institute of Technology, School of Architecture and Built Environment, Department of Urban Planning and Environment, Stockholm, Sweden .
  Ljunggren Söderman, Maria
  Chalmers University of Technology, Environmental Systems Analysis Energy and Environment, Göteborg, Sweden .
  Sahlin, Jenny
  Profu AB, Mölndal, Sweden .
  Stenmarck, Åsa
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Stockholm, Sweden .
  Sundberg, Johan
  Profu AB, Mölndal, Sweden .
  Sundqvist, Jan-Olov
  IVL Swedish Environmental Research Institute, Stockholm, Sweden .
  Svenfelt, Åsa
  KTH Royal Institute of Technology, School of Architecture and Built Environment, Department of Urban Planning and Environment, Stockholm, Sweden .
  Söderholm, Patrik
  Luleå University of Technology, Economics Unit, Luleå, Sweden .
  Björklund, Anna
  KTH Royal Institute of Technology, School of Architecture and Built Environment, Department of Urban Planning and Environment, Stockholm, Sweden .
  Eriksson, Ola
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Teknisk miljövetenskap.
  Forsfält, Tomas
  Konjunkturinstitutet, Stockholm, Sweden .
  Guath, Mona
  KTH Royal Institute of Technology, School of Architecture and Built Environment, Department of Urban Planning and Environment, Stockholm, Sweden .
  Policy Instruments towards a Sustainable Waste Management2013Inngår i: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 5, nr 3, s. 841-881Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to suggest and discuss policy instruments that could lead towards a more sustainable waste management. The paper is based on evaluations from a large scale multi-disciplinary Swedish research program. The evaluations focus on environmental and economic impacts as well as social acceptance. The focus is on the Swedish waste management system but the results should be relevant also for other countries. Through the assessments and lessons learned during the research program we conclude that several policy instruments can be effective and possible to implement. Particularly, we put forward the following policy instruments: "Information"; "Compulsory recycling of recyclable materials"; "Weight-based waste fee in combination with information and developed recycling systems"; "Mandatory labeling of products containing hazardous chemicals", "Advertisements on request only and other waste minimization measures"; and "Differentiated VAT and subsidies for some services". Compulsory recycling of recyclable materials is the policy instrument that has the largest potential for decreasing the environmental impacts with the configurations studied here. The effects of the other policy instruments studied may be more limited and they typically need to be implemented in combination in order to have more significant impacts. Furthermore, policy makers need to take into account market and international aspects when implementing new instruments. In the more long term perspective, the above set of policy instruments may also need to be complemented with more transformational policy instruments that can significantly decrease the generation of waste.

 • 244.
  Finnveden, Göran
  et al.
  KTH, Miljöstrategisk analys.
  Ekvall, Tomas
  IVL.
  Björklund, Anna
  KTH, Miljöstrategisk analys (flyttat 20130630).
  von Borgstede, Chris
  Göteborgs Universitet.
  Eriksson, Ola
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Miljöteknik.
  Forsfält, Thomas
  Konjunkturinstitutet.
  Guath, Mona
  Uppsala Universitet.
  Henriksson, Greger
  KTH, Miljöstrategisk analys (fms).
  Ljunggren Söderman, Maria
  IVL.
  Stemarck, Åsa
  IVL.
  Sundqvist, Jan-Olof
  IVL.
  Svenfelt, Åsa
  KTH, Miljöstrategisk analys (fms).
  Söderholm, Patrik
  Luleå Tekniska Universitet.
  Åkesson, Lynn
  Lunds Universitet.
  Regeringen måste satsa på resurseffektivt samhälle2013Inngår i: Dagens nyheter, ISSN 1101-2447, nr 2013-04-01Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Regeringen förbereder en avfallspolitisk proposition. Den kommer förhoppningsvis att klargöra vem som ska ha ansvaret att samla in våra förpackningar. Men fokus borde också ligga på hur vi kan gå mot ett samhälle där resurser används så effektivt som möjligt, skriver forskare på miljöområdet.

 • 245.
  Flyckt Jönsson, Johannes
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Jackalin, Marcus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Energieffektivisering på Skutskärs Bruk: Varvtalsstyrning till utvalda pumpenheter på Blekeri 42012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In modern society in terms of economics and environmental impact, it is important to ensure that a company is as energy efficient as possible to reduce the amount of energy used. About 10 TWh of electricity used annually to pump drives in Swedish industry. Therefore, pumping system has great potential for energy savings.

  The objective of this report was to determine how much energy and money that can be saved with the insertion of variable speed drive to six pumps on Bleach plant 4 in Skutskär Mill. The work was performed with electrical measurements during one week, analysis of pump curves and the compilation of production data over a year.

  The results show that four of these six pumps were profitable and yielded an annual saving of 1172 MWh of electricity and 560 000 SEK. With an economic lifetime of 10 years and a discount rate of 6.8% the final result for the entire life-cycle savings became 3 355 000 SEK. The conclusion was that it is preferred to introduce variable speed drive on pumps with a motor power above 50 kW.

  Fulltekst (pdf)
  Examensarbete 120820 - Johannes Flyckt - Marcus Jackalin
 • 246.
  Fornstedt, Joachim
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Sena ändringar: studie av sena ändringar under produktionsfasen av Kv. Valhall2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sena fördyrande ändringar under produktionsfasen i byggprojekt är vanligt

  förekommande i byggbranschen. Skanska Mora är inte ett undantag och har börjat se

  dessa fördyrande ändringar som ett problem som de vill undersöka. Syftet med detta

  arbete har varit att definiera och minimera fördyrande sena ändringar under

  produktionsfasen. Målet har varit att ta fram en rekommendation till Skanska Mora på hur

  de kan förebygga kostsamma sena ändringar under produktion. Förhoppningen har varit

  att detta på sikt ska leda till möjligheter till fler lyckade byggprojekt på många plan för

  Skanska Mora, och att skapa diskussion för att belysa grundproblematiken i området.

   

  Arbetet grundar sig främst på en litteraturstudie i områden om fördyrande sena

  ändringar, ändringshantering i projektarbeten och andra delar i byggbranschen. En studie

  på tre fördyrande sena ändringar i Skanska Moras projekt Kv. Valhall har genomförts

  parallellt med en skriftlig intervjuundersökning som skickats ut till en utvald del av

  projektpersonalen. Litteraturstudien har format studien av projektet för att identifiera och

  utreda dessa sena ändringar. Utifrån studierna formulerades en rekommendation till hur

  Skanska Mora ska kunna arbeta för att förebygga dessa sena fördyrande ändringar.

   

  I rekommendationen föreslås att man börjar arbeta mot ett bättre samarbetsklimat för en

  bättre social miljö mellan alla medarbetare. För att uppnå det så ska arbetet inriktas mot

  att effektivisera kommunikationen och informationsöverföringen och skapa teamkänsla i

  företaget och projekten. Teamkänsla uppnås genom att ledarskapet inriktas mot att värna

  om de inre resurserna, det vill säga människorna i projekten. Att arbeta mot en bättre

  fungerande erfarenhetsåterföring är också en rekommendation som bidrar till att skapa

  god teamkänsla och ger möjlighet att tillsammans arbeta mot mer lyckade projekt utifrån

  att dra nytta av alla värdefulla erfarenheter.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 247.
  Fors, Micael
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Kirunametoden-Jämförelse emot en konventionell injusteringsmetod2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  AbstractWith increasing population and increasing demands for comfort and thus an increase in energy demand, it is necessary to examine various energy-efficiency measures. This work deals with the ability to control the flow through the heating system to achieve the desired comfort with as little energy as possibleA heating system contains of different parts, roughly speaking, you can divide it to three main components: Heat source, Distribution and Heat emitters. All components are working together to bring heat to the building. What is examined in this report are different ways of adjusting the flow and supply temperature and how it affects comfort and energy use in a building.At today ́s date the conventional method is to use a high flow through the heating system, which affects pressure drop and cooling of the fluid. In the mid 1960 ́s there was an engineer named Östen Sandberg that started to use a lower flow rate with a higher supply temperature as a result. The upside of that was that you could neglect the pressure drop that the fluid in motion contributed with and that it helped to reach the desired comfort.The purpose of this study was to determine if a low flow adjustment is a viable option and to see its advantages or disadvantages.The author of this work has made use of the software IDA ICE 4.0, which is a simulation tool for indoor climate and energy usage, to a build a residential building and then applies different scenarios such as extreme thermal bridges and internal heat. After that used different supply temperature to simulate a low/high flow.A general conclusion of the work when using a simulation of this kind is that a low flow with high supply temperature is better to adapt to different circumstances and is able to keep the desired temperature at the expense of a negligible increase of energy. The adjustment of heating system seems to be an easier task at low flow than at high flow because of the dynamic pressure drop that occurs with fluids in motion becomes negligible.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 248.
  Forsberg, Lina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Meningsbyggarn: spelet där slumpen avgör vilka ord du ska använda i din mening2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 249.
  Forslund, John
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik.
  Optimering och dimensionering av ett solcellssystem till ett flerbostadshus i Mellansverige: En beräknings- och simuleringsstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Solkraft kan täcka hela jordens energibehov många gånger utan att släppa ut växthusgaser eller andra giftiga ämnen vid drift och räknas därför till en hållbar och förnyelsebar energikälla. Solkraft är därför en lämplig kandidat till att ersätta dagens ej hållbara fossilbaserade energisystem.

  Priset för solceller har sjunkit mycket de senaste åren. Samtidigt som Sverige och EU har som mål att minska koldioxidutsläpp ges både skattereduktion för såld överskottsel från solkraft och ett investeringsstöd. Därför kan det eventuellt vara lönsamt att installera solceller i Sverige trots begränsad solinstrålning.

  Det krävs att återbetalningstiden är rimlig för att privatpersoner skall bestämma sig att investera i solceller. Miljövinster är inte alls motiverande för privatpersoner enligt undersökningar. Därför bör solcellsanläggningar optimera och dimensioneras för maximal ekonomisk lönsamhet för att öka chanserna att investeringen blir av.

  Det här arbetet undersöker hur ett optimalt solcellssystem ska se ut ur ett ekonomiskt perspektiv för en bostadsförening bestående av 25 lägenheter i Mellansverige under olika ekonomiska förutsättningar. Störst fokus ligger på att analysera hur lutningsvinkeln förändrar resultatet. Elproduktionen hos olika konfigurationer av solcellsanläggningar simulerades fram. Dessa resultat ställdes mot byggnadens elanvändning för att beräkna hur mycket el som används till för att spara inköpt el och hur mycket som säljs för att utifrån det beräkna lönsamheten.

  Mest el produceras vid lutningsvinkeln 40° vilket ger marginellt mer än 30° som taket lutar. Det visar sig att lutningsvinkeln kan justeras för att öka lönsamheten men det är endast ett fåtal procent som mest. Skillnaden är som störst för små anläggningar som precis täcker baslasten för fastigheten. Bästa vinkeln för dessa mindre system är 45°. Det är svårt att motivera det dyrare montaget för att vinkla upp modulerna då taket redan lutar nära optimalt. Skillnaden mellan köpt och sparad el är liten om skattereduktion ges. Det är dock oklart hur länge skattereduktionen varar så det är därför säkrare att dimensionera utifrån sitt eget elbehov. Ett solcellssystem dimensionerat för att sälja mycket överskottsel skulle kunna bli en stor förlustaffär.

  Om solkraft får större plats i Sveriges elproduktion kan den ge upphov till högre globala koldioxidutsläpp beroende på vilket energislag den ersätter. Samtidigt tar det längre tid i Sverige jämfört med andra länder innan en solcell kan beräknas koldioxidneutral då det redan är mycket låga koldioxidutsläpp i Sveriges elmix kombinerat med relativt låg solinstrålning. Det innebär att solkraft ur ett miljöperspektiv är tvivelaktigt i Sverige.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 250.
  Francisco Contero, Jose
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem. University of Zaragoza.
  Gomes, João
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Gustafsson, Mattias
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  Karlsson, Björn O.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Energisystem.
  The impact of shading in the performance of three different solar PV systems2017Inngår i: PROCEEDINGS OF THE 11TH ISES EUROSUN 2016 CONFERENCE, INTL SOLAR ENERGY SOC , 2017, s. 1168-1179Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Partial shading decreases the performance of PV modules due to the series connection between the solar cells. In the recent years, several new technologies have emerged within the photovoltaics field to mitigate the effect of shading in the performance of the PV modules. For an accurate assessment of the performance of these devices, it is required to evaluate them comparatively in different circumstances. Three systems with six series-connected PV modules (each containing 60 cells) have been installed at the University of Gavle. System One comprises a string inverter system with 6 PV modules; System Two features a DC-DC optimizer per panel and a string inverter; System Three incorporates three micro inverters for six modules. A major conclusion of this study was that under partial shading of one (or more) modules both System Two (DC-DC optimizers) and System Three (micro inverters) perform considerably better than System One (string inverter), as long as the Impp of the shadowed module is lower than the Impp of the unshaded string It is also important that the Vmpp in the shaded module is higher than the lowest allowed voltage of the DC-DC optimizer or module inverter. The economic implications of the usage of these devices were also analyzed.

2345678 201 - 250 of 1105
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf