hig.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345 201 - 233 av 233
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Seipel, Stefan
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Datavetenskap.
  Lingfors, David
  Uppsala universitet.
  Widén, Joakim
  Uppsala universitet.
  Dual-Domain Visual Exploration of Urban Solar Potential2013Ingår i: Eurographics Workshop on Urban Data Modelling and Visualisation: UDMV 2013, May 6-10, 2013, Girona, Spain / [ed] Vincent Tourre and Gonzalo Besuievsky, 2013, s. 21-24Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Traditional methods for estimating the solar energy potential in buildings determine energy yields on an annual base and make use of highly aggregated geo-spatial data. This work proposes a method for detailed assessment of the potential solar energy yield in the temporal and spatial domain. Solar irradiance is evaluated using numerical methods based on hourly variation of solar irradiance and on actual building geometry. Results of our initial studies allow exploration of the variation patterns in solar yield depending on local and time-varying factors, which cannot be seen in coarse level solar planning tools. This helps identifying surfaces with good solar yield that are deemed unfavorable according to traditional planning practices.

 • 202.
  Siirtola, Johannes
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Digital 3D-visualisering för ökat medborgardeltagande i detaljplanering: En studie om förnyelse av Älvkarleby kommuns planprocess för detaljplaner2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I ”Översiktsplan Älvkarleby Kommun 2009” framgår att kommunen vill utveckla de demokratiska formerna och underlätta för medborgarnas politiska delaktighet. Tidigare forskning har visat att behovet av medborgardeltagande ökar i den offentliga planeringen och att planerare kan dra flera fördelar av medborgardeltagande i planprocesser. Ett sätt att öka medborgardeltagandet är att integrera digital 3D-visualisering i planprocessen, ett verktyg som Älvkarleby kommun inte använder i framtagandet av dagens detaljplaner.

   

  Syftet med denna studie är att undersöka den digitala 3D-visualiseringens framtid i en liten svensk kommun. Studien kommer att identifiera inställningen till digital 3D-visualisering hos politiker, planerare och medborgare. Slutligen ska studien också undersöka hur mindre kommuner kan använda digital 3D-visualisering i framtida planarbete för att öka det befintliga medborgardeltagandet. Målet med denna studie är att påvisa för Älvkarleby, och andra kommuner där digital 3D-visualisering inte används, hur de med enkla medel och kostnadseffektivt kan använda 3D-visualisering i framtida planprocesser.

   

  För att identifiera synen på digital 3D-visualisering hos ett urval av kommunala tjänstemän och politiker har det genomförts semistrukturerade intervjuer. För att kvantitativt undersöka medborgarnas syn har digitala enkäter skickats ut via det sociala nätverket Facebook. Under studien har det genomförts åtta intervjuer och 99 enkäter har besvarats.

   

  Politiker, planerare och medborgare inom kommunen är överens om att 3D-visualiseringen kan bidra till att effektivisera och förbättra planprocessen för detaljplaner. Studien har också resulterat i identifiering av de hinder som kan uppstå inom planprocesser med digital 3D-visualisering.

   

  Digital 3D-visualisering som en del i planprocessen för detaljplaner kan medföra att medborgardeltagandet i Älvkarleby kommun ökar. Detta eftersom intresset för det kommunala planarbetet och viljan att bidra hos medborgare kan påverkas positivt av digital 3D-visualisering i planprocessen. Utöver medborgardeltagandet kan också digital 3D-visualisering förenkla arbetsgången hos såväl kommunala tjänstemän som politiker.

   

   

   

  Nyckelord: Digital 3D-visualisering, Planprocess, Detaljplan, Älvkarleby kommun, Medborgardeltagande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 203.
  Sköld, Olivia
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Analys av lägesosäkerheter hos fotogrammetriskt framställda DTM - en jämförelse mellan två programvaror2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag blir användningen av drönare allt mer vanlig för dokumentation av markytor. Det är ett billigare alternativ för att dokumentera små och otillgängliga områden. Genom tekniken går det bland annat att framställa olika digitala modeller som representerar jordens yta. En sådan modell kan vara en terrängmodell (DTM) som är en modell av markytan exklusive vegetation, hus eller annat som befinner sig på marken. Modeller kan framställas genom flygdata såsom laserskannad (LiDAR-data) eller flygfotograferade data (flygbilder). För att framställa en digital modell från rådata används olika programvaror.

  Den här studien utvärderar två olika programvarors förmåga att framställa digitala terrängmodeller från flygbilder. Främst undersöks levererade osäkerheter och användarvänligheten i programmen. Referensdata som användes i denna studie tillhandahölls av Norconsult och samlades in vid ett projekt över Hammarbyhöjdsskogen i Stockholm, hösten 2018. Den data som erhölls från projektet till denna studie var flygbilder samt terrestra detaljmätningar. Programmen som studien utvärderar är UAS Master som både använder datorseende och fotogrammetriska metoder och SURE Aerial som använder datorseende.

  Genom studien visade det sig att fler än de ursprungliga programvarorna behövdes för att framställa de digitala terrängmodellerna och vidare jämföra dessa. En orsak var att UAS Master saknade förmågor att redigera och visa punktmoln i 3D-vy och vidare skapa en DTM. Detta resulterade i att använda Trimble Business Center för slutarbetet. En annan orsak var att SURE Aerial visade sig vara avsett för framställning av digitala ytmodeller (representation av den faktiska, synliga ytan). För att framställa en DTM av punktmolnet användes både Cloud Compare och Agisoft Photoscan (numera Metashape). Geo användes sedan för att ta ut höjdavvikelserna från modellen.

  Två slutsatser som kunde dras utifrån denna studie var: 1) trots de olika tillvägagångssätten erhölls snarlika resultat för marktypernas lägesosäkerheter för respektive programvara (asfalt: 0,039 m; grus: ca 0,040 m; gräs: ca 0,048 m), varpå alla blev godkända enligt HMK – Flygfotografering 2017; 2) SURE Aerial är ett enklare och snabbbare program men med UAS Master har man som användare bättre förståelse över processerna och erhåller bättre dokumentation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 204.
  Slott, Robin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Parkeringsköp ur kommuners perspektiv: Prissättning och syn på tillämpningen av parkeringsköp2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Exploatörer måste vid nybyggnation iordningställa ett visst antal parkeringsplatser, ofta utifrån de parkeringsnormer som finns i kommunen. Om exploatören inte kan anlägga det antal parkeringsplatser som krävs på den egna tomten kan parkeringen lösas på en närliggande tomt via parkeringsköp. Parkeringsköp innebär att exploatören köper ett antal parkeringsplatser av kommunen för att uppfylla kraven på parkering, och kommunen får i uppgift att anordna de köpta parkeringsplatserna.  

   

  Syftet med detta arbete var att visa kommuners prissättning av parkeringsköp och hur parkeringsköp kan vara användbart för kommuner. Studien visade kommuners anledningar till att tillämpa parkeringsköp och deras resonemang kring prissättningen av parkeringsköp. Studien visade även om det finns någon koppling mellan priset och markvärdet mellan kommunerna samt hur priset på parkeringsköp kan användas som ett styrmedel för nybyggnationen i kommuner.

   

  Arbetet avgränsades till att behandla totalt 13 kommuner som tillämpar parkeringsköp. Kommunerna var av olika storlek och spridda geografiskt över hela landet. För att samla in data utfördes semistrukturerade telefonintervjuer med sakkunniga om parkeringsköp inom kommunerna. Marknadsvärden på tomtmark i de olika kommunerna bedömdes genom en studie av riktvärdekartor.

   

  I arbetet framkom att kommuner ofta ser flera anledningar till att tillämpa parkeringsköp. Det föredras framför andra parkeringslösningar på annan tomt och möjliggör samnyttjade parkeringsanläggningar samtidigt som det ger kommuner kontroll över dessa anläggningar. Parkeringsköp används även för att möjliggöra byggnationer och för att styra trafiken. Studien visade också att förfarandet att bestämma priset på parkeringsköp varierar mellan kommuner, och att det inte finns något samband mellan priset och markvärden mellan de studerade kommunerna. Gällande prisets påverkan på nybyggnationen visade arbetet att priset är en balansfråga där ett lägre pris kan sänka boendekostnader, och möjliggöra projekt för exploatörer. Ett pris som anses vara för högt riskerar däremot att hämma nybyggnationen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 205.
  Spring, Ted
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Uncertainty comparison of Digital Elevation Models derived from different image file formats2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Unmanned Aerial Systems (UAS) have become increasingly popular recently for surveying and mapping because of their efficiency in acquiring remotely sensed data in a short amount of time and the low cost associated with them. They are used to generate digital elevation models (DEM) derived from aerial photography for various purposes such as the documentation of cultural heritage sites, archaeological surveying or earthwork volume calculations.

  This thesis investigates the possible effects different file formats may have on the quality of elevation models. In this thesis, an UAS survey was simulated using a digital camera to produce six DEMs based on JPEG, TIFF and RAW format in Agisoft Photoscan by taking two sets of images of a city model, in different light conditions. Furthermore, a reference DEM was produced in Geomagic Studio using data from a Leica Nova MS50 Multistation. The DEMs were then compared in Geomagic Control.

  The results from the 3D comparison in Geomagic Control show that the standard deviation of all elevation models is 4 mm with the exception of the elevation model derived from raw-edited images taken with lighting, which has a standard deviation of nearly 6 mm. Also, all of the models have an average deviation of 0.4 mm or less. The significant deviations in all DEMs occur in areas where the multistation lacked vision of certain objects of the city model such as walls, or on the edges of the analysed area. Additionally, the georeferencing results from Photoscan show that the DEMs based on normal light condition images have slightly lower georeferencing errors than the DEMs with lighting. It has been concluded that it is difficult to say whether file formats have any noticeably effect on the uncertainty of digital elevation models.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 206.
  Spånberg, Stefan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Framställning av digital höjdmodell för analys och visualisering av naturlik fiskväg: En tillämpning vid Strömdalens kraftverk, Gävle2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fiskvägar kan anläggas i anslutning till dammar för att överkomma de hinder som dammarna utgör mot migrerande fisk. En av de mest önskvärda lösningar som finns för detta är att anlägga naturlika fiskvägar, vilka har som syfte att efterlikna ett naturligt vattendrag. Ofta har dock dessa planerats för dåligt med avseende på exempelvis lutning och placering av ingången för att de ska kunna fungera riktigt effektivt. På grund av detta finns det behov av omfattande studier av topografi och kartering av området innan en fiskväg anläggs.

  I det här arbetet används topografin och de geografiska förutsättningarna för att studera möjliga sträckningar på en naturlik fiskväg förbi Strömdalens kraftverk i Gävle som en del av det fiskvandringsprojekt som Länsstyrelsen Gävleborg driver. I arbetet byggs en höjdmodell upp med hjälp av data från LiDAR (Light Detection and Ranging) och genom topografisk mätning, där mätpunkter från Global Navigation Satellite System (GNSS) och Totalstation används för att korrigera LiDAR-modellen över visst område. Det går att förbättra kvaliteten på modellen avsevärt med korrigering av LiDAR-data genom jämförelser mot mätpunkter. Studien har visat att det går att uppnå en noggrannhet som är bättre än en decimeter överlag i modellen, med vissa lokala variationer. Dessa variationer visar sig i större osäkerhet i mera svårdefinierad terräng, som strandkanter eller där terrängen visar stor variation. Studierna har också visat att i områden där det finns många mätpunkter är kvaliteten bättre än i områden där det är glest mellan punkterna. Bottentopografier hade varit mycket önskvärt att mäta eftersom dessa behövs vid fiskvägsplanering, men det var dessvärre vid tidpunkten för fältarbetet inte möjligt att utföra några mätningar i vattnet på grund av högt vattenstånd.

  I studien har också den uppbyggda höjdmodellen använts för att hitta metoder att analysera och visualisera olika förslag på naturlika fiskvägar. Studierna har visat att topografin är en viktig faktor inom planeringen på grund av fiskvägars lutningskrav. För att uppnå den önskade medellutningen måste i många fall topografin modifieras ordentligt och detta har visat sig vara ett problem vid Strömdalens kraftverk. Genom att utnyttja 3D-modellering går det se detta ur ett annat perspektiv och då framkommer också svårigheterna med att anpassa fiskvägen till terrängen bättre.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 207.
  Stawe, Daniel
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Mätosäkerhet vid indirekt längdmätning med laserskanner Leica BLK3602018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Behovet av 3-D data är stort i dagens samhälle. Det kan användas till att göra terrängmodeller, vid dokumentation av byggnader och anläggningar för renovering eller mätning av deformation etc. Laserskanning är ett viktigt sätt att samla in den typen av information. Teknisk utveckling har bidragit starkt till att förbättra prestanda, bidra till lägre vikt för enheterna och sänka kostnaderna för denna typ av utrustning. Leica BLK360 är en skanner som lanserades 2016 och är en tydlig representant för denna utveckling. Då skannern är ny finns intresse att undersöka dess prestanda, vilket görs i detta arbete. Målet med studien var att bedöma mätosäkerhet mot signaltavlor bestående av svagt gråtonade skivor på vissa givna avstånd, vilket kom att ske i inomhusmiljö. Dessa mätningar gjordes med indirekt längdmätning och slutsatser kring resultatens giltighet vid direkt längdmätning drogs. En bedömning gjordes också av avståndsbrusets storlek vid olika infallsvinklar. Arbetet syftade till att uppnå målen genom tester som utfördes i laborationshallen Heimdall på Högskolan i Gävle (HIG). Längdmätningsosäkerheter beräknades genom RMS-värden och resultatet för mätningar vid parallella plan visar att skillnader mot referensavstånd är lägst vid 30 m (drygt 2 mm) och det högsta värdet på signalen vid 40 m (drygt 5 mm). Generellt var det statistiska underlaget inte tillräckligt stort för att dra slutsatser kring skillnaderna i dessa längdmätningar. För motsvarande bedömning vid icke-parallella plan visade resultaten 2–3 mm vid 0° för längder på 20–40 m. Vid större infallsvinklar ökade sedan mätosäkerheten. Från de flesta av mätningarna kunde inte statistisk skillnad säkerställas på grund av liten mätserie, det kunde främst konstateras skillnad mellan värdet på 40 m 45° samt 10 m 0°. En slutsats som drogs är att de osäkerheter som uppmättes kunde anses större än om direkt längdmätning hade använts. Vid undersökning av avståndsbrusets storlek upptäcktes en förhållandevis linjär utveckling vid de olika infallsvinklarna, om bedömning enbart görs vid 0–30 m. Vid dessa mätningar kunde statistiska säkerställda skillnader konstateras i mycket hög omfattning. Skannern fungerar bra vid skanning inomhus, något som kan upplevas som en begränsning är ett förhållandevist glest punktmoln på längre avstånd, särskilt vid större infallsvinklar

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 208.
  Stigson, Jens
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Hur kan GIS införas i gymnasieskolan?: Exempel från Polhemsskolan i Gävle2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  GIS är inte längre en ny teknologi utan har funnits i snart fem decennier. Trots det har GIS inte hittat sin plats i den svenska gymnasieskolan, jämfört med t.ex. webb-design och andra datorteknikkurser som har funnits under en kortare tid. På den tekniska gymnasieutbildningen på Polhemsskolan i Gävle har GIS-utbildning bedrivits sedan 1999.

  De slutsatser som framkommer i rapporten är att en teknisk GIS-utbildning inte enbart är för elever på tekniska gymnasieutbildningar utan även för elever på andra gymnasieprogram eftersom de har samma förutsättningar att lära sig verktyget. Det konstateras även att det genom åren har funnits både nationella och internationella problem med att införa GIS-undervisning i gymnasieskolan. I rapporten finns förslag på hur problemen kan lösas. På Polhemsskolan i Gävle har det dock inte inneburit några större problem, mycket p.g.a. det stora stöd som har funnits tillgängligt.

  I rapportens slutdel finns även en uppföljning av vad som har hänt under de tolv år som har gått sedan GIS-utbildningen på Polhemsskolan i Gävle började.

  This study shows that a technical GIS education is not only for pupils at the technical education but also other pupils have the same possibilities to learn this tool. Furthermore there is a national and international problem to introduce GIS in the secondary school. There are propositions in this study on how to solve this problem. The introduction was not a major problem at Polhemsskolan in Gävle, because of the large support that has been available.

  The end of this study includes a twelve year follow-up since the GIS education at Polhemsskolan in Gävle started.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 209.
  Strömberg, Sophie
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Thelin, Stina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Utvärdering av digitala höjdmodeller som underlag vid hydrologisk modellering: Jämförelse mellan nationella höjdmodellen och DEM skapad från UAS och fotogrammetri2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I området Ren i Bollnäs kommun ska exploatering av ett nytt bostadsområde ske utifrån detaljplan Ren 30:1. Vanligtvis genomförs hydrologisk modellering med nationella höjdmodellen (NH) som underlag inför exploatering. Med hjälp av metoder som skyfallskartering kan risken för översvämning och dess eventuella konsekvenser förutses. NH tillhandahålls av Lantmäteriet och finns tillgänglig som punktmoln och 2 m raster och kan användas som underlag för hydrologiska modelleringar. NH lämpar sig bäst för nationell och regional planering som ska göras översiktligt på grund av punkttätheten som är förhållandevis låg.

  Syftet med den här studien var att undersöka olika underlag för hydrologisk modellering genom att jämföra NH mot digitala höjdmodeller från data insamlat med unmanned aerial system (UAS) på flyghöjderna 80 och 120 m. UAS-flygningarna utfördes med en drönare av modellen DJI Phantom 4 Pro V2.0 som samlade in höjddata fotogrammetriskt. Bearbetning, georeferering och skapande av höjdmodell utfördes i programvarorna Agisoft Photoscan och ESRI ArcGIS. GNSS med nätverks-RTK användes för inmätning av flygsignaler och kontrollprofiler.

  Hydrologisk modellering genomfördes med beräkningar av flödesriktning och flödesackumulation på underlag från NH och flygdata insamlat med UAS i ArcGIS. På alla underlag genomfördes skyfallskarteringar i Caesar Lisflood-FP. Eftersom Caesar Lisflood-FP hade en begränsning för hur stora mängder data som kunde hanteras ändrades cellstorleken på rastren till 1 m istället för 0,5 m, NH utvärderades i originalstorleken 2 m.Med UAS erhölls en högre punkttäthet och utifrån det kunde ett mer högupplöst raster på 0,5 m skapas jämfört med NH med en rasterstorlek på 2 m.

  Kontroll av höjddata från 120 m och 80 m visade att den lägre flyghöjden genererade en höjdmodell med högre noggrannhet. Utvärdering av överlapp vid skyfallskartering och vattendjup visade att data insamlat med UAS från 120 m och 80 m överensstämde med 96,7 % för vattenutbredning och största vattendjupen var 0,51 m och 0,48 m. Mellan NH och UAS-data fanns större skillnader i både vattendjup och utbredning.

  Slutsatsen i den här studien blev att olika underlag påverkar den hydrologisk modelleringen genom att t.ex. flödesriktning, vattendjup och utbredning avviker beroende på vilket underlag som används (UAS eller NH) men även upplösning och flyghöjd.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 210.
  Svedman, Linda
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Svens, Josefina
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Vilande lagfart vid köp av del av fastighet: Avskaffande av expeditionsavgiften2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ansökan om lagfart som blir vilandeförklarad vid köp av del av fastighet kan användas för att säkra ägandet. En expeditionsavgift à 825 kronor skall erläggas av köparen när vilandebeslutet tas. Ytterligare en expeditionsavgift à 825 kronor skall erläggas av köparen när den vilande lagfarten blir en beviljad lagfart eller avslagen. Vid motbeslutet uppskov skall ingen expeditionsavgift erläggas för när beslut om uppskov tas. En expeditionsavgift à 825 kronor skall erläggas av köparen när uppskovet blir en beviljad lagfart eller avslagen. 

  Denna studie är begärd av Lantmäteriet och grundar sig i frågan om ett avskaffande av expeditionsavgiften skall ske. Syftet med denna studie är att öka kunskapen kring vilande lagfart vid köp av del av fastighet. Studien undersöker även om expeditionsavgiften påverkar köparens tillvägagångssätt vid köp av del av fastighet. Målet med denna studie är att klargöra hur fastighetsmarknaden ser på expeditionsavgiften för lagfartsansökan som får ett vilandebeslut.   

  För att ta reda på svaret till studiens vetenskapliga frågeställningar har två metoder tillämpats. En kvalitativ studie där intervjuer med tre olika målgrupper har valts ut samt en kvantitativ studie där statistik ur Fastighetsregistret har undersökts.   

  Studiens resultat visar på brist i kunskap om vilande lagfart hos studiens målgrupper. Resultatet visar även att fastighetsmäklare och banktjänstemän sällan rekommenderar försäljning av del av fastighet. Det brister även i informationen ut till kunder och berörda parter om i vilket skede en lagfartsansökan kan göras vid köp av del av fastighet. Handläggare från Fastighetsinskrivningen letar efter orsaker till att lagfartsansökan skall få ett uppskov istället för ett vilandebeslut för att kunden skall slippa den dubbla expeditionsavgiften, vilket tyder på ett ohållbart system. Studiens diskussion omfattar de åsikter som framkommit från studiens resultat. Dessutom diskuteras hur ett avskaffande av expeditionsavgiften för vilande lagfart skulle påverka köp av del av fastighet.   

  Slutsatsen för studien är att fastighetsmarknaden överlag ser på vilande lagfart vid köp av del av fastighet som ett misstag eller som att något saknas istället för en trygghet. Samt att användning av vilande lagfart vid köp av del av fastighet inte skulle ändras vid köp av del av fastighet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 211.
  Svensson, Susanna
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Wallström, Johanna
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Analytisk Hierarkisk Process och Analystisk Nätverksprocess: Metodutvärdering2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Rädslan för att bli utsatt för ett brott och därmed bygga upp en otrygghetskänsla kan hämma människor att välja en specifik väg eller att vistas på speciella platser. Gävle kommun arbetar kontinuerligt för att skapa en trygg och säker miljö för invånarna där den upplevda tryggheten är lika viktig som den faktiska. Eftersom trygghet är något som påverkar alla i samhället applicerades denna studie på en GIS-baserad multikriterieanalys (MKA) på tryggaste vägvalet för gång- och cykeltrafikanter i Gävle kommun. Analysteknikerna analytisk hierarkisk process (AHP) och analytisk nätverksprocess (ANP) tillämpades för att utvärdera hur respektive teknik påverkade resultatet i en MKA. Målet med studien var att analysera skillnaderna mellan AHP och ANP samt hur de påverkar resultatet, identifiera hur kriterier och vikt styr trygghetsanalysen samt formulera förslag på andra appliceringsområden. För att erhålla lokal kännedom om samt rangordning av relevanta kriterier, ur trygghetsperspektiv vid samhällsplanering, utfördes intervjuer med en trafikplanerare, en landskapsarkitekt samt en översiktsplanerare vid Gävle kommun. Kartlagren som användes erhölls från Gävle kommun, Lantmäteriet samt Gävle Energi. Programvaror för databearbetning och analys var ArcGIS, ERDAS Imagine samt SuperDecisions.  Analysresultatet visade att de tryggaste områdena är Esplanaden i centrala Gävle, norra delen av stadsdelen Sätra samt Hille i norra Gävle. Platsbesöket gav en stark bild av att villaområden kändes tryggast utifrån gång- och cykeltrafikanters behov. De primära kriterierna att vara nära belysning, ha fri sikt, att det är människor i rörelse (relaterat till byggnader och busshållplatser) samt att vara långt ifrån tunnlar uppfylldes i olika villaområden runtom i Gävle. Fördelen med AHP var att den är enkel att bygga upp och kan tydligt visualisera hur olika parametrar påverkar varandra i en hierarkisk struktur. ANP däremot var något mer avancerad även i ett enkelt nätverk, men påverkades inte av den som utförde de parvisa jämförelserna på samma sätt som i AHP, eftersom det är svårare att förutse vilken rangordning de olika kriterierna tilldelas när klustren har inre och yttre beroende samt återkoppling till varandra.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 212.
  Svensson, Vilhelm
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Tobler, Fredrik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Utvärdering av olika metoder för stationsetablering med n-RTK2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fri stationsetablering med nätverks-RTK är en metod för att etablera en totalstation över en okänd punkt utan att ha tillgång till några kända punkter. Detta möjliggör för noggranna mätningar där stompunkter saknas. Det finns olika sätt att genomföra fri stationsetablering med n-RTK, och i denna studie utvärderades fyra olika sådana, där skillnaden mellan dem handlar om hur bakåtobjekten bestäms. De metoder som studerades var RUFRIS med 15 respektive 3 bakåtobjekt, Dubbelmätning och 180-sekundersmetoden. Vid RUFRIS mättes varje bakåtobjekt in med en observationstid på 5 s. Vid Dubbelmätning användes tre bakåtobjekt som var medeltal från två inmätningar vardera i 5 s med en tidsseparation på 30 min. Bakåtobjekten vid 180-sekundersmetoden var tre till antalet som mättes in med en observationstid på 180 s. Metoderna beskrivs bl.a. kortfattat i HMK – GNSS-baserad detaljmätning 2017 och ytterligare ett syfte med studien var att utvärdera beskrivningen utav dem däri.

  Med varje metod genomfördes tio etablering och efter varje sådan mättes en detaljpunkt in för att även undersöka hur noggranna inmätta detaljpunkter blev med de olika metoderna. Metoderna utvärderades genom att jämföra osäkerheter, RMS och användarvänlighet för etablerings- respektive detaljpunkter. Osäkerheterna var dels baserade på spridningen av tio etableringar/inmätningar per metod över en och samma punkt och dels sådana som presenterades i instrumentet vid varje etablering. För beräkning av RMS användes referenspunkter som mätts in genom statisk GNSS-mätning som efterberäknats i SWEPOS Beräkningstjänst.

  Förutom jämförelser mellan metoderna kontrollerades även om metoderna gav tillräckligt låga osäkerheter för att klara de rekommenderade toleranser för fri stationsetablering som anges i HMK – Terrester detaljmätning 2017.

  Beräknade osäkerheter i plan, alla metoder inräknat, varierade från 3 till 6 mm sett till både etablerings- och detaljpunkten vilket innebär att samtliga metoder klarar de högre toleranserna i HMK. Den metod som fick både lägst osäkerhet och RMS var RUFRIS med 15 bakåtobjekt, vilken dessutom var ensam om att vara tillräckligt noggrann för att klara de lägre toleranserna. Motsvarande osäkerheter i höjd varierade mellan 3 och 8 mm. Vad gäller toleranserna, visade sig endast RUFRIS med 15 bakåtobjekt vara lämplig, vid lägre krav. Vid högre krav fordras noggrannare metoder. Referenspunkterna hade för höga osäkerheter i förhållande till osäkerheterna hos de studerade metoderna, för att kunna utvärdera metoderna baserat på RMS, i den omfattning det var tänkt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 213.
  Sälg, Daniel
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Hjorter, August
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Undersökning av GNSS flervägsfel på campusområdet vid Högskolan i Gävle2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Flervägsfel är en osäkerhetskälla inom GNSS (Global Navigation Satellite System) där signalerna reflekteras innan de når mottagaren. Fenomenet orsakar en fördröjning hos mottagaren då den reflekterade signalen färdas en längre sträcka än den direkta. Trots att det idag finns en god kännedom kring felkällan är flervägsfel fortsatt komplex eftersom dess ursprung är väldigt varierande. Detta har medfört att en rad olika metoder tagits fram för experimentella ändamål inom området. Syftet med denna studie är att undersöka storlek och fördelning av flervägsfel samt visa på vilka satelliter som bidrar mest till effekterna av felkällan samtidigt som eventuella reflekterande objekt utvärderas. I följd av detta analyseras även efterberäknade koordinater mot koordinater från en realtidsmätning för att om möjligt kunna studera eventuella samband relaterat till flervägsfel. Studien grundar sig på observationer mätta med statisk metod över 16 punkter på gräsytan framför hus 45 vid Högskolan i Gävle. Vidare utförs databehandling och analyser i den öppna programvaran RTKlib med tillhörande programtillägg.

  Resultatet av undersökningen visar att flervägsfel har en påverkan på GNSS-mätningar över undersökningsområdet och att dessa fel varierar på centimeter till decimeternivå i medelvärde och RMS för samtliga punkter. Vidare framgår det också av undersökningen att satelliter som befinner sig vid högre elevationsmask också avger signaler innehållande flervägsfel.

  Som slutsats kan det konstateras att signaler även vid högre elevationsmask bidrar till flervägsfel över punkterna där punkterna 2, 3 och 12 är högst påverkade. Vidare innehåller signaler från satelliterna R10, R11, R19, R20 och G15 högt flervägsfel på både L1 och L2 frekvensen. Möjliga reflektionsobjekt uppskattades över området för punkterna 2, 3 och 12 från sambandet mellan högt flervägsfel samt riktning mot undersökningsområdet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 214.
  Sääf, Erik
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Jämförelse av metoder för att återskapa kameraparametrar i gamla flygbilder2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Till miljöanalyser går det att använda ortofoton från olika år för att göra jämförelser och se förändringar i miljön. Lantmäteriet har ett arkiv med flygbilder från 1930 fram till nutid. Med hjälp av självkalibrering är det möjligt att skapa ortofoton av de äldsta av dessa bilder som saknar data gällande kamera. Data för kameran som använts är nödvändig för att skapa ortofoton. Syftet med studien är att undersöka metoder för att återskapa kameraparametrar för den inre orienteringen i gamla flygbilder från 1940-talet. Genom att undersöka vilka metoder som finns är det också möjligt att se vilken som lämpar sig bäst vid ortofotoframställning för bilder fotograferade före 1950. Studien har använt två områden; Eslöv och Kärna med omnejd. Dessa två områden består av 25 flygbilder vardera. Kontrollpunkter har mätts in för att fastställa en kvalitet i bilderna. Arbetet har utförts i Applicationsmaster, ett program från Trimble. Självkalibrering under blockutjämning har utförts på båda områdena där olika förutsättningar satts. Kvadratiskt medelvärde (RMS) i plan har fastställts för de olika utfallen och jämförts. De två bästa resultat från blockutjämning för Kärna har använts för att skapa slutliga ortofoton för att jämföras med ett modernt ortofoto. Blockutjämningen visar att självkalibrering med kamerakonstant och felteckningskurva ger bäst resultat. Att använda en kamerafil med kameraparametrar som självkalibrerats för ett annat område visade en liten skillnad. Om självkalibrering ej utförs på området ger kamerakonstant och felteckningskurva ett resultat som inte är långt ifrån sett till om endast kamerakonstant är tillgänglig. Jämfört med utgångsläget där endast kamerakonstant är tillgänglig syns dock att alla metoder som prövats ger ett förbättrat resultat. Lantmäteriet har en tolerans för historiska ortofoton i slutliga ortofotot som är ett RMS i plan på 2 m. Det ortofoto som skapats under arbetets gång har i plan ett RMS som är 1,2 m. Trots att ett fåtal kontrollpunkter har använts vid kontroll av slutligt ortofoto går det att säga att självkalibrering är en bra metod för att göra gamla flygbilder användbara för miljöanalyser.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 215.
  Ternlund, Anna
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Social hållbarhet inom fysisk planering: En fallstudie av stadsutvecklingen i Ulleråker2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Begreppet social hållbarhet innebär att människor lever i jämlikhet och rättvisa. För att en stadsmiljö ska anses socialt hållbar ska människorna som lever där ha anständiga boendemiljöer, nära till service och grönområden och det ska finnas tillgång till kollektivtrafik och arbetsmöjligheter. Människor lever och verkar i den urbana miljön och påverkar den precis som den urbana miljöns sammansättning påverkar människor, deras val och levnadsmönster, därmed behövs även ett samspel mellan människa och miljö för att samhället ska fungera.

  I en studie om social hållbarhet inom fysisk planering och en fallstudie av stadsutvecklingen av Ulleråker i Uppsala, analyserades begreppet social hållbarhet inom fysisk planering. Intervjuer genomfördes med personer insatta i branschen, planeringaktörer inom Ulleråkerprojektet samt medborgare i Ulleråker. Resultatet visade att social hållbarhet är en dynamisk process som tar tid att uppnå och ansträngning att bevara. Social hållbarhet innehåller många olika delar och handlar om delaktighet och inflytande, men även om möjlighet och rättighet till likvärdiga och fullgoda levnadsförutsättningar. För att ett samhälle ska vara socialt hållbart behöver den fysiska planeringen utgå från alla medborgares möjligheter och rättigheter i samhället. Dessa mål kan uppnås genom ett samlat helhetsperspektiv, vilket innebär att planeringen i en kommun eller stad har en övergripande strategi för att undvika att bli uppdelad per bostadsområde eller stadsdel. Övriga aspekter som är nödvändiga för ett socialt hållbart samhälle är medborgardialog och medborgarinflytande under planeringsprocessen, mötesplatser för alla genom fokus på den allmänna platsen, samband mellan stad och stadsdel, varierat bostadsbestånd samt fokus på sociala nätverk.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 216.
  Testoni, Kajsa
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Valet av ägarlägenhet: En studie som omfattar vilka preferenser som ligger till grund för köpet2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ägarlägenheten är den senaste lagstiftade upplåtelseformen i Sverige. En ägarlägenhet är en tredimensionell fastighet som är avgränsad både horisontellt och vertikalt. Ägarlägenheten medför enskilt ägande av en lägenhet i ett flerbostadshus i liknelse med ägande av ett småhus.

  Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka preferenser som ligger till grund för köpet av ägarlägenheter i Sverige. I studien kommer även lägenhetsformen bostadsrätt att studeras och analyseras. Detta för att belysa och förtydliga skillnader och likheterna mellan bostadsformerna.

  Studien grundar sig främst på en kvantitativ enkätundersökning. Där ägarlägenhetsregistret har används som grund för enkätundersökningen. Det har bildats 944 ägarlägenheter i 40 olika kommuner i Sverige sedan lagstiftningen trädde ikraft i maj 2009. Utifrån registret har sedan lagfarna ägare identifierats och till dem har 111 frågeenkäter beträffande preferenser vid köpet av ägarlägenheter postats ut. Totalt inkom 93 svar på enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 84 %.

  Valet av ägarlägenhet beror främst på rätten att äga, den så kallade äganderätten, vilket även är den största skillnaden mellan ägarlägenhet och bostadsrätt. Det goda geografiska läget där många ägarlägenheter har byggts var också en viktig faktor vid köpet. Ägare av ägarlägenheter är till största delen äldre än 35 år. Majoriteten är gifta och har inga hemmavarande barn. Det flesta har bott i ett småhus tidigare i livet. Vilket gjorde valet av ägarlägenhet enkelt då de ville ha ett liknande boende.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 217.
  Twumasi, Ebenezer
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Byggvetenskap - byggnadsmateriallära. KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Byggvetenskap, Byggnadsmaterial.
  Molecular filtration: the study of adsorbents2011Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Adsorbent materials for gas purification have been studied and developed for application in many areas. It is known that a single adsorbent may not adequately control multiple contaminants. Therefore, the development of adsorbent materials has accelerated over the past two decades, and is today an area attracting a lot of attention. In view of the global environmental movement for clean air, the development of improved sorbents will help address new challenges that cannot efficiently be met with the generic sorbents that are presently commercially available. On the other hand, the utilization of these new sorbents for specific applications within the area of molecular filtration remains largely unexplored. This thesis presents a synthesis of new sorbent materials, and the characterization and application of these materials for molecular filtration. Commercial adsorbents have been used for benchmarking for the pore properties, the applicability, and the performance of these new adsorbents. A double metal-silica adsorbent has been synthesized. The preparation procedure is based on the use of sodium silicate coagulated with various ratios of magnesium and calcium salts which yields micro-meso porous structures in the resulting material. The results show that molar ratios of Mg/Ca influence the pore parameters as well as the structure and morphology. The bimodal pore size can be tailored by controlling the Mg/Ca ratio. The effect of thermal treatment on pore parameters of these adsorbents has been investigated. The results show that heat treatment had a notable effect on the pore parameters, and that the pore structure was thermally stable even at 600°C.

   A synthesis method has also been developed for the preparation of carbon-silica composites. The method involves a number of routes, which can be summarised as addition of activated carbon particles to (I) the paste, (II) the salt solution, or (III) with the sodium silicate solution. In route II and III the activated carbon is present also before coagulation. The routes presented here leads to carbon-silica composites possessing high micro porosity, meso porosity as well as large surface areas. The increase in micro porosity and surface areas was linear with carbon content. The results shows further that pore size distribution may be tailored based on the route of addition of the carbon particles. Following route I and III a wide pore size (1-30nm) was obtained where as by route II a narrow pore size (1-4nm) was observed. KOH or KMnO4 modified MgCa adsorbent varieties were also prepared. The impregnationwas performed by either a direct synthesis or post-synthesis procedure. Potassium hydroxide and potassium permanganate have been chosen as impregnate chemicals. Results revealed that theimpregnate amount significantly affected both the structural and the gas adsorption characteristics of the impregnated MgCa adsorbents. The properties of double- metal adsorbents, impregnated adsorbents and carbon-silica composites were characterized by various methods (X-ray diffraction, scanning electron microscopy, thermo gravimetric analysis, and nitrogen adsorption at 77K) to study the material structure and morphology, thermal stability, ignition temperature and porous parameters with regard to surface area, pore size, pore size distribution and porosity volume, which is important for optimizing their use in many practical application. The up-take performance of adsorbents for dynamic adsorption of SO2, H2S and toluene was performed in a system similar to the setup usedin ASHRAE 145.1. Finally the applicability and performance of the impregnated modified MgCa-silica adsorbents and composites have been evaluated for H2S, SO2 and toluene adsorption and compared to some commercial adsorbent materials. Results revealed that a potassium permanganate modified MgCa-adsorbent has a H2S adsorption capacity in the range of 0.08-3.19 wt % at 50% efficiency, and that the uptake capacity was relative to the amount of potassiumpermanganate loading. Moreover, KOH modified MgCa-adsorbent shows highest SO2 adsorption capacity (1.7 wt %) which is 3.47 times higher than commercial alumina impregnate with potassium permanganate (0.49 wt %). Carbon-silica composites on the other hand shows adsorption of toluene and high adsorption capacity was obtained when carbon content was 45 wt %. The results further shows that a composite with 45 wt % carbon and obtained via route I present the highest toluene adsorption capacity ( 27.6 wt % relative to carbon content) at 0% efficiency. The large uptake capacity of this composite was attributed to the presence of high microporosity volume and a wide (1-30nm) bimodal pore system consisting of extensive mesopore channels (2-30nm) as well as large surface area. These capacity values of carbon-silica composites are competitive to results obtained for commercial coconut based carbon (31 wt %), and better than commercial alumina-carbon composite.

 • 218.
  Törnhult, Isabelle
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Kommunikation, deltagande och dialog: En undersökning av svenska kommuners syn på medborgardialog2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Intresset för medborgardialog och medborgardeltagande ökar och många kommuner önskar utöka och förbättra sin kommunikation med medborgarna. För att öka inflytandet och förbättra medborgardialogen är det viktigt att involvera medborgarna i ett tidigt skede i planprocessen. Studier har visat att planer där allmänheten involverats tidigt i planprocessen har större chans att gå igenom utan överklagan.

  Den här studien riktar sig främst till svenska kommuner och yrkesverksamma inom samhällsplanering. Det huvudsakliga syftet med studien är att övergripande undersöka vilka metoder och verktyg svenska kommuner använder för att kommunicera med medborgarna. För att ta reda på vilka metoder som används och hur dess fungerar har en enkätundersökning skickats ut till 62 kommuner med olika storlek och geografisk spridning. Fyra kompletterande semi-strukturerade intervjuer har genomförts med tre olika kommuner. Resultatet visade att svenska kommuner använder sig i övervägande av olika typer av dialogmöten och masskommunikation i sin kommunikation med medborgarna. Kommunerna uttryckte däremot en önskan om att använda fler digitala metoder om det fanns resurser inom kommunen. Många kommuner uttryckte missnöje över hur samrådsmöten och stormöten fungerar samtidigt som det är en av de vanligaste metoderna för medborgardialog. För att förbättra medborgardialogen och bredda delaktigheten krävs att dialogen inleds i ett tidigt skede och att metoder och verktyg som tilltalar en bredare allmänhet används.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 219.
  Törnlund, Patric
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Ångman, André
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Studie av L2C-signalens möjlighet till ökad tillgänglighet vid GPS-baserad produktionsmätning2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Eftersom intresset och användandet av satellitbaserad positionering ökat under de senaste åren så är det av stort intresse att utveckla och förbättra de globala navigationssystemen, samt användandet av dessa. På uppdrag av Lantmäteriet i Gävle så har i denna studie en utvärdering av L2C-signalen, som är GPS andra civila signal, genomförts för att undersöka dess möjligheter till ökad tillgänglighet samt minskade mätosäkerheter, vid mätning med nätverks-RTK. Detta inkluderar även en undersökning av hur signalen kan användas i olika fabrikat av GNSS-utrustning. Fabrikaten som testats är Leica, Topcon samt Trimble, vilka kan anses täcka större delen av den svenska marknaden för RTK-utrustning.

   

  Datainsamlingen genomfördes i Mårtsbo där sju kända punkter som ingår i ett av Lantmäteriets testnät mättes in i flera omgångar för att få flera oberoende mätningar, både med och utan L2C-signalen. Samtliga punkter ligger belägna i skogsmiljö, men är av varierande svårighetsgrad. I efterbearbetningen beräknades och jämfördes dels standardosäkerheter och avvikelser mellan de två signalinställningarna, men även medeltid med erhållen fixlösning samt initialiseringstider. Testerna av implementeringen av signalen för de tre olika fabrikaten skedde på SWEPOS-driften på Lantmäteriet i Gävle, där signalförstärkare finns monterad på taket.

   

  Resultaten från fältmätningarna ger en antydan till förbättring av både tiden till fixlösning samt mätosäkerheter vid inkluderandet av L2C-signalen, framförallt vid de punkter som klassats som svårast. Resultatet uppfyller dock inte riktigt de på förhand höga förhoppningarna, som utlovats av GPS samt diverse litteratur, då signalen enligt dessa borde ha gett en förbättring även på de lättare punkterna. Signalen visade sig gå att använda i alla tre fabrikat som testats, dock på något olika sätt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete L2C
 • 220.
  Ullermo, Jimmy
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Vertikal förtätning, ett alternativ till en tätare stadskärna2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med en ökande befolkning och viljan att bo i centrala lägen, kan en vertikal förtätning genom påbyggnationer i centrala stadsområden vara ett alternativ som möter efterfrågan. I dag placeras ofta nybyggnation i utkanter av städer vilket bidrar till en glesare stadsbild. Vertikal förtätning är en komplicerad strategi och påverkar ett antal faktorer i staden. Den största faktorn är att ingen ny mark tas i anspråk men samtidigt kan det leda till problem med skuggning och förändring av offentliga platser. Syftet med examensarbetet är att undersöka för- och nackdelar med en vertikal förtätning och att genomföra en sol- och skugganalys. Studien genomfördes på Drottninggatan 18 i de centrala delarna av Gävle. Analysen ämnar att undersöka hur en höjning av byggnader påverkar de omkringliggande öppna platserna genom att utgå ifrån solstudier.Resultatet visar fyra stycken exempel på hur en vertikal förtätning kan se ut vid en förhöjning av våningsplan och hur det påverkar omgivningen. Slutsatsen av examensarbetet visar att en vertikal förtätning är ett alternativ för Gävle, men att kompromisser är nödvändiga om staden ska kunna förtätas. Angående var gränsen ska dras för en vertikal förtätning är svår att sätta, men att bostäder behöver byggas i Gävle är ett faktum och då är det självfallet bättre att bygga på redan exploaterad mark om det görs på ett sådant sätt att omgivning inte påverkas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 221.
  Vestin, Linnéa
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Molund, Jonathan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Administration of land problems and disputes in peri-urban areas surrounding Gaborone, Botswana2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  Peri-urban areas experience many land related problems and disputes because of rural-urban migration and increasing demand in land. The purpose of this thesis is to identify and describe the land problems and their related disputes that exist in two peri-urban areas surrounding the capital of Botswana, Gaborone. Two land boards administering these areas are studied in order to draw conclusions if there are any improvements that can be made to make the administration of land more effective.

   

  The methods used in this thesis include: a literature review on previous made research to gain sufficient background and knowledge in the subject and a multiple case study to identify the most occurring land problems and how these are handled in the villages of Mogoditshane and Tlokweng. The case study included qualitative interviews with land board officers and experts within the studied subject.

   

  The result from the literature review and the case studies shows similar result when it comes to land problems faced in Mogoditshane and Tlokweng. Common problems such as illegal occupations and multiple transfers lead to disputes over the right to land. The administration of handling these problems differ between the studied land boards as well as the approaches to resolving disputes that arises. For instance in Tlokweng they patrol the village in order to reveal illegal occupations. In the same land board they have also adopted the approach with alternative dispute resolution to reduce number of disputes entering the legal process.

   

  It seems that one of the main causes for the land problems that occur in these areas is poor record keeping. Besides the improvements regarding record keeping, that is already in progress, this study has reached the conclusion that there are several measures that can be taken to make the management of land problems and related disputes more effective. The problem with shortage of land, which is another cause for land problems, could be reduced by an effective and unanimous land allocation process. Further we believe that by training both officers and board members in alternative dispute resolution methods and adopting an approach to try to resolve disputes before becoming a legal matter, will reduce costs as well as save time in the land administration. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 222.
  vilhu, daniel
  et al.
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö.
  Säfström, Urban
  Högskolan i Gävle, Institutionen för teknik och byggd miljö.
  Byggavfall vid nybyggnation: En studie om Projekt Hammarby Sjöstad2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetet har skrivits på uppdrag av Exploateringskontoret i Stockholm och innefattar sexbyggnadsentreprenörer som alla bygger i området Hammarby Sjöstad där studiengenomförts. Tillsammans bygger de totalt 1126 stycken lägenheter, samt fem styckenbutiker, sex lokaler och ett dagis. Utöver detta tillkommer även två garage vars avfall ärinräknat i statistiken.Arbetet har gått ut på att undersöka hur mycket byggavfall som bildas per nyproduceradlägenhet, varför det skapas samt när i byggskedet detta sker. Kostnaderna för detta skaäven beräknas och hänsyn ska tas till inköpskostnader av det material som blir till avfallsamt avfallsentreprenörernas efterhanteringsersättning. Grunden till frågeställningen ovanbottnar i indikationer som getts från diverse byggnadsentreprenörer som menat att detbildas cirka två ton avfall per nyproducerad lägenhet.Syftet är att detta ska ge underlag för att på sikt skapa bättre rutiner för projektering ochproduktion av byggnader som möjliggör en reducering av byggavfallet, samt även för attbidra till en större medvetenhet kring avfallssorteringen hos byggarbetare ochbyggnadsentreprenörer. Rapporten bygger på personliga intervjuer, telefonintervjuer ochavfallsstatistik från de medverkande byggnadsentreprenörerna. Grova antagandenbaserade på åsikter från personer med insyn i branschen har i flera fall fått göras.Resultatet baseras på ett genomsnitt av samtliga byggnadsentreprenörers avfallsstatistikoch visar på att det bildas cirka tre och ett halvt ton avfall per nyproducerad lägenhet. Detmesta av avfallet börjar uppstå strax efter halvvägs in i byggskedet och består mestadelsav avfallsfraktionerna Osorterat och Brännbart.Uppgiften att ta reda på orsaken till avfallets uppkomst visade sig vara oss övermäktigeftersom de tidsresurser vi haft tillgodo inte har varit tillräckliga. Istället skapades ettavfallsdiagram med de ingående avfallsfraktionerna uppdelade. Detta diagram löperparallellt med en framtagen generell tidsplan för byggskedet. Det går därför att utläsa vari byggskedet arbetet befinner sig när en viss typ av avfall bildas. För att få mer detaljeradesvar är denna rapport en bra grund till vidare studier i bland annat denna fråga.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 223.
  Wahlström, Johan
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Geocaching, nedskräpning enligt svensk lag?2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Geocaching är en sport och hobby som blir allt mer populär i Sverige. Antalet användare ökar ständigt och det finns inget som tyder på någon avtagande trend.  I Sverige finns Allemansrätten, som ger alla rätt att fritt röra sig i skog och mark. Den fria rörligheten gör att aktiviteter och sporter så som geocaching utövas på platser långt ut i skog och mark. Utövandet av geocaching har nu blivit så omfattande att det finns behov av vetenskapliga studier. Behovet av fler studier kring ämnet geocaching belyses genom avsaknaden på publikationer samt att det uttrycks ett behov i de få skrifter som redan finns.  För att undvika framtida konflikter, på grund av nedskräpning i vår omgivning, i samband med utövandet av geocaching, syftar studien till att undersöka huruvida en geocache kan bedömas som nedskräpning eller ej. Studien baseras på en analys av relevanta rättsfall i ett nedskräpningssammanhang.  I ett fall har propositionen till nedskräpningsbestämmelsen för mindre nedskräpning utgjort grunden då det saknas relevanta rättsfall. 

   

  Studien visar att det föreligger flertalet prövningar bakom en nedskräpningsbedömning. Det visade sig att tillträde och insyn till nedskräpningen var viktig samt placeringen. En nedskräpning på känsliga och skyddsvärda platser där nedskräpning sker som dessutom inbjuder till ytterligare nedskräpning bedöms hårdare än annars. Den slutliga bedömningen var att en geocache inte kan räknas som en straffbar nedskräpning. Varje geocache är unik och rättslägen kan ändras därför kan inte slutsatsen appliceras likgiltigt i alla situationer och tider.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 224.
  Wennberg, Ida
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad.
  Äldre inskrivningar i fastighetsregistret: Hur bolag hanterat förnyelsekravet och vad blev resultatet av förnyelselagen?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förnyelselagen innebär att sådana avtalsrättigheter som upprättats och skrivits in i fastighetsregistret innan 1 juli 1968 tagits bort ur registret om inte någon anmälan om förnyelse gjordes till Lantmäteriets Fastighetsinskrivning innan 31 december 2018. Syftet med lagen var att få ett mer aktuellt och tillförlitligt fastighetsregister genom att ta bort inaktuella eller missvisande inskrivningar ur registret.

  Att inaktuella eller missvisande inskrivningar finns kvar i fastighetsregistret medför olägenheter för såväl rättighetshavare, kommuner som för allmänheten som använder sig av fastighetsregistret för att finna aktuell och relevant information om fastigheter. Inaktuell information i fastighetsregistret medför bland annat merarbete och högre förrättningskostnader i samband med lantmäteriförrättningar. Lagen anses vara effektiv för att komma till rätta med problemet med inaktuella inskrivningar, samtidigt som det framförts oro över rättighetshavarnas utredningsarbete.

  Syftet med studien är att bidra till en bredare förståelse för hur lagen påverkat rättighetshavare samt att lägga grunden för vidare utredningar inom ämnet. Studien mål är att undersöka hur ett antal utvalda bolag arbetat inför förnyelselagens verkställande. Målet är vidare att klargöra om lagstiftningen, utifrån studiens omfattning, kan anses ha bidragit till ett mer tillförlitligt fastighetsregister som är bättre anpassat till aktuella förhållanden.

  Studien baseras på en kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer genomfördes dels med utvalda bolag som är några av de rättighetshavarna för att se hur de arbetat och genomfört eventuella utredningar av inskrivna avtalsrättigheter inför förnyelselagens verkställande. Semistrukturerade intervjuer genomfördes även med representanter från Statliga Lantmäteriets divisioner Fastighetsbildning och Fastighetsinskrivning för att ta reda på vad Lantmäteriets roll varit i arbetet inför och efter förnyelselagen.

  Slutsatser som kan dras är bland annat att förnyelselagen kan anses ha medfört ett mer tillförlitligt fastighetsregister som är bättre anpassat till aktuella förhållanden samt att bolagen gjort utredningar av inskrivningar i den mån de ansett vara möjlig.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 225.
  Wessely, Alexandra
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Markägares och arrendators rättsliga styrka vid tvist om jordbruksarrende2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 226.
  Westberg, Jon
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Janzon, Åsa
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Baslinjelängdens och sessionstidens betydelse för lägesosäkerheten vid statisk GNSS-mätning2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  HMK Geodesi, GPS publicerades år 1996 och är fortfarande det regelverk som idag tillämpas vid statisk mätning med GNSS. Studien genomförs för att bidra med rekommendationer till nya HMK-Stommätning för statisk GNSS-mätning.

   

  Studiens syfte var att undersöka baslinje- och sessionslängdens påverkan på lägesosäkerheten vid mätning av korta baslinjer. Eftersom studien skulle efterlikna mätning under praktiska förhållanden undersöktes baslinjelängder 0,7–100 km och sessionstider 20 min–6 h. Syftet var också att undersöka om lägesosäkerheten påverkas olika vid beräkning med de olika frekvenserna, L1, L1+L2 eller L3.

   

  Två delstudier genomfördes i två olika geografiska områden. I Gävleområdet användes data från egna mätningar i kombination med data från en SWEPOS-station för beräkning av spridningen i position för korta baslinjer. I Göteborgsområdet har data erhållits från och beräknats mellan 14 SWEPOS-stationer. En felvektor har beräknats mellan stationens beräknade position i studien och en given position beräknad av SWEPOS.

   

  I Gävleområdet var skillnaden i standardosäkerhet för koordinaterna mellan olika sessionstider mindre än 3 och 7 mm i plan respektive i höjd. För baslinjer upp till 5 km är spridningen i höjd i hälften av fallen mindre än i plan för frekvenserna L1, L1+L2 och L3. Vid längre sessioner gav frekvenserna likvärdiga resultat. I Göteborgsområdet ökade höjddifferensen i samband med baslinjelängden. Den tredimensionella avvikelsen för baslinjerna var 1–71 mm.

   

  Lägesosäkerheten i plan påverkas inte nämnvärt av ökad baslinjelängd. Lägesosäkerheten i höjd blir större när baslinjelängden ökar. Till skillnad från tidigare studier ses ingen tydlig förbättring när sessionstiden ökar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 227.
  Wicksell, Martin
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnad, GIS.
  Vädrets påverkan på olika aktiviteter i urbana parker2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Parker i det urbana landskapet är platser som är stora tillgångar för staden. Tillgänglighet till parker i staden resulterar i en rad olika fördelaktiga effekter som exempelvis förbättrad fysisk hälsa och minskade stressnivåer. I Sverige utnyttjas parker i högre grad under sommarhalvåret eftersom det svenska klimatet är kallt under andra perioder av året. Denna studie tar därför reda på hur människor ska kunna öka deras användning av parker under längre perioder av året. Studiens inriktning är en utvärdering över hur aktiviteter som utförs i parker kan förlängas under våren. Detta gjordes genom att ta reda på hur användare som utförde olika aktiviteter uppfattade olika väderförhållanden. Studien tar även reda på hur olika attribut i parken kan påverka parkens aktiviteter. En jämförelse gjordes även mellan de aktiviteter som var bundna till en plats och de aktiviteter som inte var bundna till en plats. Målet var att hitta en utformning som skulle passa för respektive aktivitet under månaderna mars, april och maj. En enkätundersökning utfördes med hänsyn till användarnas åsikter om deras nuvarande användning, påverkan av väderförhållanden och önskade förändringar. Observationer har genomförts över människornas aktiviteter och på vilken plats i parken användarna utför dem. Metoderna resulterade i en åtskillnad i uppfattning av väderförhållanden mellan de olika aktiviteterna. Studien fastställer att under månaderna mars, april och maj påverkas aktiviteterna olika av väderförhållanden i parken. Användarna önskar olika attribut i parken för att kunna utföra aktiviteten i högre grad under denna tid på året. Aktiviteter som är platsbundna visade sig högre skillnad mellan de olika åsikterna än de aktiviteter som inte var platsbundna. Framtida planering bör innefatta attribut vid platsbundna aktiviteter vilka möter användarens behov.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 228.
  Widström, Torun
  et al.
  The Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Mattsson, Magnus
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik, Byggvetenskap - installationsteknik.
  Whole building simulation and damage risk assessment in historical buildings2011Ingår i: Energy Management in Cultural Heritage / [ed] Vlasta Zanki, UNDP Croatia , 2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  When simulating historical buildings, available tools tend to be intended for simulations of either of two kinds: whole building simulations of energy-/moisture performance, from which we can determine general conditions that may give an indication of potential damage risks, though unspecific, or detailed simulations that look into what takes place at specific points/materials, which provides us with knowledge about the specifics but without much context. Both are efficient scientific methods, but when dealing with reality we need both perspectives simultaneously. This paper describes multi-criteria simulations that take this into account, using a new tool integrating display of specific moisture-connected risk-factors into whole building simulations, providing a coherent basis for decision-making when retro-fitting, and compares the results to case-study measurements.

 • 229.
  Wijesinghe, Jeff
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Zetterquist, Anton
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Fastighetstaxeringssystem: En jämförelse mellan det svenska och nederländska systemet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Lantmäteriet har annonserat intresse av hur andra utvecklade länder organiserar och utför sin fastighetstaxering och det är på uppdrag av dem som detta arbete utförs. Syftet med arbetet har varit att förbättra det svenska fastighetstaxeringssystemet genom att förse Lantmäteriet med en jämförande bild av den nederländska motsvarigheten.

  I Sverige har ett centralt system skapats som bygger på att Skatteverket har som uppdrag att utföra fastighetstaxering för hela landet. Fastighetstaxeringen sker i tidsperioder av sex år med en förenklad fastighetstaxering det tredje året. I Nederländerna är det istället en decentraliserad organisation av fastighetstaxering. Det är kommunerna som utför hela processen. De har även en central översiktsmyndighet, Waarderingskamer, som kontrollerar och säkerställer att kvalitén på taxeringsvärdet håller en bra och jämn nivå över hela landet. I Nederländerna sker fastighetstaxering årligen. Studien har avgränsats till att endast jämföra småhus och bostadshyreshus.

  Två metoder har använts i studien. En komparativ metod där en jämförelse mellan befintliga beskrivningar av respektive lands fastighetstaxeringssystem utförts, samt en intervjumetod med kvalitativa grunder och av semi-strukturerad form. Den komparativa metoden har besvarat den första och något större frågan ur frågeställningarna. Intervjuerna har primärt besvarat de två senare frågorna ur frågeställningarna.

  I Sverige används två värderingsmodeller, en för småhus och en för bostadshyreshus. Nederländerna har en och samma modell för samtliga bostadsfastigheter, däremot har kommunerna större möjlighet att utforma sina värderingsmodeller. Kommunerna kan välja ut egna egenskaper i sina modeller, men vissa punkter måste finnas med för att modellen ska vara godkänd.

  I Sverige är taxeringsvärdet tillgängligt för allmänheten, medan i Nederländera är det endast ägaren av fastigheten som får reda på taxeringsvärdet. Där har Sverige ett försprång med sitt system. Transparens är sannolikt en viktig del i ett taxeringssystem och bidrar till att förtroendet för taxeringsvärdet förbättras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 230.
  Zandi, Maryam
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Estimating Nighttime and Daytime PopulationsUsing Space Syntax: A Case Study of the Greater Copenhagen Area2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Space syntax uncovers hidden perspectives on geographic spaces and facilitates the study of the structure and form of spaces. Correlations of the human movement and space configurations are interesting observations revealed by space syntax. Much research demonstrates that urban configurations can affect the distribution of human flows in space and even form of land use patterns. The high correlation between the human movement and space structures can lead to the hypothesis that through this high correlation, it is possible to obtain information about a particular type of human activity and the number of people in a region. The present research investigates this possibility and tries to generate models for predicting the number of people who live in a region and the number of people who work in that region.

  The project takes a street network and calculates the space syntax’s measures and length of the streets. Based on regional boundaries in which the measures are located, sum, average, maximum and minimum of all measures are computed and assigned to the related regions. Next, correlations between them and nighttime (the number of people who live in the region) and daytime (the number of people who work in the region) populations are calculated. The significance test is run to check if the calculated correlations are real. From the significant correlations, the measures with high correlations are selected for the regression analyses and different regression models are generated. Finally the project selects the model which has 79% correspondence with the population counts as the result.

  The main application of this method is in Location-Based Services (LBS) which collect users’ trajectories via mobile positioning and communication technologies. However, hidden information in trajectories can be abused and can threaten the privacy and security of the users. Indeed this research is a preface for a new approach for trajectory anonymization. The method - based on the street network properties - counts the number of people that live in a region and work in another, to construct regions for the user such that the count is above a threshold then it cloaks the user’s trajectory within the constructed regions.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 231.
  Zhuo, Yue
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Measuring inaccessible points in land surveying and analysis of their uncertainty2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 232.
  Åberg, Christer
  et al.
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Österberg, Maya
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Den urbana parkens användning och potential för social interaktion: En studie av Stadsträdgården i Gävle2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Urbana grönområden blir allt viktigare i det moderna samhället, inte enbart till följd av de hälsofrämjande effekter grönområden visat sig ha, utan även för sociala ändamål. Parker anses därför vara de bäst lämpade platserna för möten mellan människor med olika bakgrund och referensramar och utgör därför en viktig komponent i strävan mot ett minskat främlingskap i världens städer. Urbana parker har historiskt sett gått från att vara en plattform för eliten att visa upp sig till att bli en gemensam mötesplats för alla. Trots att parken framställs som en öppen och välkomnande plats hävdas det att användarna fortfarande utgör en homogen grupp vilket i sin tur omintetgör potentialen att främja social interaktion mellan olika samhällsgrupper.

  I detta examensarbete har en del av Gävles stadspark, Stadsträdgården, undersökts med avsikt att studera och kartera dess användning, användare och utbud. De metoder som har tillämpats är en enkätstudie samt observationer. Under observationerna har momenten frekvensräkning, mapping, ett kvalitativt experiment och en inventering av parkens befintliga utbud genomförts. I parken återfinns en varierad sammansättning av besökare av varierande ålder, kön och etnicitet. Del av Stadsträdgården är zonindelad utifrån användning och användare och tiden är en avgörande dimension som styr förekomsten av mänskliga möten. Social interaktion sker i mycket liten utsträckning mellan främlingar, och om det äger rum krävs en tredje komponent, exempelvis en händelse eller ett fysiskt objekt som påkallar ett gemensamt intresse. Parken saknar enligt besökarna ett flertal kvaliteter i det befintliga utbudet. I dagsläget är det oklart om någon form av medborgardialog sker vid planering av befintliga parker i Gävle.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 233.
  Ågren, Ulrika
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad.
  Laserskanning som metod för byggnadsarkeologisk visualisering2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sigtuna är en av de äldsta städerna i landet. Kyrkan S:t Olof är en av flera medeltida kyrkor i staden. Under hösten 2005 utförde Leica Geosystems en demonstrationsmätning med en laserskanner i S:t Olofs ruin. Från museets håll ville man därefter att hela ruinen skulle mätas upp tredimensionellt för att på ett bättre sätt kunna analysera komplicerade kronologiska händelser och förändringar.

  Man har tidigare inom vetenskapsgrenen byggnadsarkeologi upplevt problem med att åstadkomma en fullständig bild av en byggnad genom tvådimensionella ritningar. I en tredimensionell avbildning synliggörs rummet på ett mer fullkomligt och verklighetstroget sätt. Idag har man då och då börjat använda geodetiska metoder och datavisualisering. Detta kommer med stor sannolikhet att ingå i utvecklingen i framtiden. Det finns därför ett behov av att utvärdera användandet av geodetisk mätningsteknik utifrån byggnadsarkeologens önskemål och avsikter samt att undersöka den tredimensionella modellens kapacitet för visualiseringssyften.

  Målsättningen med detta examensarbete är att göra själva inmätningen av S:t Olofs ruin och undersöka hur den tredimensionella modellen ska kunna användas för att visualisera resultatet av den byggnadsarkeologiska analysen.

  Inom ramen för examensarbetet har ruinen efter kyrkan S:t Olof mätts in med hjälp av en laserskanner av fabrikatet Leica HDS 3000. De inmätta punkterna har georefererats till Sigtuna kommuns koordinatsystem. Objekt i punktmolnet har vektoriserats och importerats till dokumentationssystemet Intrasis.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
2345 201 - 233 av 233
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf