hig.sePublications
Change search
Refine search result
45464748495051 2351 - 2400 of 18761
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2351.
  Brunner, Jonas
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Rap Music: Differences in Derogatory Word Use Between Mainstream and LGBTQ Artists2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims at investigating differences in derogatory word use between heteronormative rap artists and rap artists identifying with LGBTQ norms. A list of six profane words to be content analysed was constructed. These words were divided into three subcategories: those generally related to men (dick and nigga), women (bitch and pussy), or language in general (fuck and shit). The study examines the frequency of these derogatory words in randomly selected rap music and investigates how these frequencies differ in mainstream and LGBTQ artists' song lyrics. A content analysis of four randomly selected songs each from ten randomly selected mainstream artists and ten randomly selected LGBTQ artists was conducted. Two hypotheses that were derived from the literature (Wilson, 2007; Monk-Turner & Sylvertooth, 2008) were tested. It was expected that (1) general profanity (the use of fuck and shit) would occur most frequently in the lyrics of both mainstream and LGBTQ artists and that (2) derogatory words directed at women would not be as frequent in the lyrics of LGBTQ artists as in mainstream rappers' lyrics. On the contrary, the data show that profanities aimed at women occur more frequently in LGBTQ artists' lyrics. The data also show that general profanity is most common in LGBTQ artists' lyrics but not in the lyrics of mainstream artists, where profanities aimed at men was most frequent. However, there were several factors which affected the validity of the study. The issue of whether profane words are always used in a derogatory way in the songs or not is a big methodological shortcoming of the study in terms of accuracy. Furthermore, the small sample size indicates that one should be cautious about stating generalisations based on tendencies seen in the data.

 • 2352.
  Brunner, Nadja
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Modig, Emma
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskors upplevelser av mötet med patienter i behov av palliativ vård och/eller patienter som befinner sig vid livets slutskede2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte. Att undersöka sjuksköterskans upplevelse av mötet med patienter i behov av palliativ vård och/eller patienter i behov av vård vid livets slutskede. Metod. En deskriptiv design användes till den kvalitativa studien. Semistrukturerade intervjuer utfördes med sju sjuksköterskor som valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Alla deltagare arbetade nära patienter i behov av palliativ vård och/eller patienter i behov av vård vid livets slutskede. Data som samlades in granskades med hjälp av manifest kvalitativ innehållsanalys. Huvudresultat. Innehållsanalysen resulterade i två kategorier; ”Vård nära patient och närstående” samt ”Bearbetandeprocessen”. Det visade sig att arbetet upplevdes tillfredsställande. De tyckte att det var positivt att få möjligheten att skapa en så bra sista tid i livet som möjligt för patienten. Det framkom dock att arbetet med dessa patienter kan vara psykiskt påfrestande. Av denna anledning ansågs det viktigt att bearbeta sina känslor, antingen med hjälp av arbetskollegor eller via professionell handledning. Slutsatser. Trots psykisk påfrestning upplevs mötet med patienter i behov av palliativ vård och/eller patienter vid livets slutskede som någonting tillfredsställande. Dock behövs bearbetning och handledning av svåra situationer. Då detta erhålls kan den psykiska påfrestningen minska.

 • 2353.
  Brunstedt, Daniella
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Lindqvist, Natalie
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Kommunikation och medarbetarinvolverandes inverkan på medarbetare under en omorganisation: En fallstudie av Polismyndigheten Region Nord2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study is to improve our understanding on how communication and employee involvement affect employees' attitude towards an organizational change.

  Method: Our research approach is qualitative. The empirical data was collected through semi structured interviews conducted at Polismyndigheten Region Nord, which is currently undergoing an organizational change. We used our own model, based on previews researched, to analyse the data.                   

  Conclusions: The lack of good communication and low employee involvement leads to employees’ developing a negative or indifferent attitude towards an organizational change. Communication is the strongest factor do to the fact that good communication is essential for making employees’ feel involved in the changing process. Our study also shows a connection between a negative attitude towards an organizational change, and employees’ being against change in general.

  Contribution of the thesis: Provide a greater understanding for which factors that influence employees’ to oppose an organizational change, as well as which impact communication and employee involvement have on employees' attitudes towards an organizational change.

  Suggestion for future research:           Our conclusion based on this study, is that poor communication makes employee’s feel that they are not involved in the change process, which leads to a lack of confidence for the organisation and a resistance for the organizational change. Our suggestion for future research is therefor to test our new model to see if our conclusions are transferable to other organizations undergoing a change process.

 • 2354.
  Brunstedt, Marie
  et al.
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Nordin, Marie
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  Sjuksköterskors omvårdnad av patienter med feber: En empirisk studie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att beskriva sjuksköterskans omvårdnad av patienter med feber. Designen som användes var en deskriptiv kvalitativ intervjustudie. Data insamlades genom semistrukturerade intervjuer. Elva intervjuer utfördes med sjuksköterskor som arbetar på en medicinavdelning på ett sjukhus i Mellansverige. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera materialet. Resultatet visade att sjuksköterskornas identifiering, planering och genomförande av omvårdnad av patient med feber, många gånger utgick från personliga erfarenheter och förvärvad kunskap. Den teoretiska basen från högskoleutbildningen var bristfällig. Slutsatsen blir, för att kunna implementera evidensbaserad omvårdnad i den kliniska verksamheten krävs att de som har kunskapen om evidensen t.ex. lärare och forskare tar mer del i skapandet av vårdprogram, riktlinjer och rutiner i den kliniska verksamheten. Detta skulle kunna leda till att den kliniska verksamheten lättare kan tillämpa evidens i det dagliga arbetet.

   

   

   

  Nyckelord: Feber, identifiering, planering, omvårdnad,

   

 • 2355.
  Brunstedt, Matilda
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Hansson, Hanna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Interaktionen mellan pedagoger och barn under vuxenledda aktiviteter på förskolan utifrån ett genusperspektiv2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien var att undersöka hur pedagoger interagerar och bemöter barn under vuxenledda aktiviteter på förskolan utifrån ett genusperspektiv. Samt om det skiljer sig åt mellan förskolorna beroende på huvudmannaskap, privat eller kommunalt. Designen som användes är en kvalitativ, semi-strukturerad observationsstudie. Observationerna genomfördes på två förskolor, en privat och en kommunal, med barn i åldrarna fyra till sex år. därefter analyserades resultaten utifrån tidigare forskning författarna tagit del av. Resultaten visade att på den privata förskolan förekom mer omedvetet könsskapande från pedagogerna i det att pojkarna tilläts ta mer plats i aktiviteterna. Resultaten från den kommunala förskolan var mer svårtolkade då inget tydligt bemötande utifrån könsstrukturerna förekom. Istället för pedagogernas bemötande av barnen valde författarna att också tolka barnens beteende utifrån tidigare forskning.

 • 2356.
  Brunzell, Lina
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Utan ord: En litteraturstudie med fokus på små barns icke-verbala kommunikation2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka den icke-verbala kommunikationens innebörd och dess påverkan i framförallt små barns liv. Fokus har varit på små barns icke-verbala kommunikationssätt. För att få ett bredare perspektiv av icke-verbal kommunikation, har en litteraturstudie legat till grund för arbetet. Litteraturen som har legat till grund för hela examensarbetet har varit i form av tryckta böcker samt vetenskapliga artiklar. Kroppsspråket är det äldsta och därmed också det första språk som människan kommunicerat på och till följd av detta har vårt icke-verbala språk funnits med så länge människan funnits på denna jord (Backlund 2006 & Maltén 1998). Håkansson (1995) betonar att folket redan under medeltiden insåg värdet av den icke-verbala kommunikationen, de kategoriserade kroppsspråket och lärde ut dessa signaler till bland annat talare som använde sig mycket av gester. Även på antiken var människor intresserade av den icke-verbala kommunikationen (Håkansson 1995). Med icke-verbal kommunikation menas all vår kommunikation utom själva orden, den kommer till uttryck via såväl icke-verbala signaler såsom ansiktsuttryck och som vilka kläder eller objekt vi väljer att omge oss med (Backlund 2006). I litteraturgenomgången behandlas den icke-verbala kommunikationens funktioner och inverkan på människors liv. Fokus ligger på små barns icke-verbala utveckling och uttryckssätt, men även vuxnas inverkan på små barns utveckling inom området berörs. Resultatet av denna studie visar att barns icke-verbala kommunikation har stor betydelse redan från födseln då det ordlösa samspelet mellan barn och vuxen tar sin början. Detta icke-verbala samarbete utgör grunden för barns kommunikativa utveckling, såväl icke-verbalt som verbalt (Espenakk 2006). Barns icke-verbala kommunikation ger sig till känna bland annat via gester, mimik och ljud, vilket ligger till grund för utvecklingen av språket (Lindahl 1998). Pekgester är en av de mest betydelsefulla gesterna och kan fungera som en bro mellan olika delar av den verbala och icke-verbala kommunikationen (Tomasello m.fl. 2007). Studien tyder på att barns icke-verbala kommunikation fungerar som en ledsagare när det gäller deras sätt att kommunicera med omvärlden och berätta vad de känner, tänker och upplever (Johansson 2003). Den icke-verbala kommunikationen visar hur samspelet mellan olika individer fortgår och vilken roll de får/tar i olika situationer (Nilsson & Waldemarson 1995a och 1995b).

 • 2357.
  Brunzell, Therese
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  "Vi uppfinner hjulet vid varje enskilt tillfälle": En intervjustudie av Kriminalvårdens möte med intagna transpersoner2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Through qualitative interviews with five employees in the Swedish correctional system and one trans-identified inmate, I sought to get an understanding of transgender inmates are dealt with in the Swedish correctional system. The aim of this study was to examine norms, values and practices expressed by the interview participants regarding transgender inmates. The interview participants expressed an awareness of the group’s vulnerable position in the prison environment, but also the lack of guidelines as well as structured methods to handle the group. Responses focused on the deviant and direct rather than the normative and preventive. The transgendered inmates themselves were responsible to explain their identity to others. At the same time there were no efforts to make the staff members aware of questions concerning gender identities and/or expressions. The Swedish correctional system can be said to maintain normative conceptions of two binary sexes by failing to provide action plans or natural options for persons with gender identities that extend beyond woman or man, or fluctuate between the two categories. To refuse to take a stand is to exercise power, make transgender inmates invisible, and perhaps even be seen as a violation in itself.

 • 2358.
  Brunåker, Svante
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics, Ämnesavdelningen för företagsekonomi.
  Efterskalv: företagsekonomiska bidrag presenterade på NFF konferens i Reykjavik 20032003Report (Other academic)
 • 2359.
  Brunåker, Svante
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Gaddefors, Johan
  Kurvinen, Jaana
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Mickelsson, Kerstin
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Nyström, Harry
  Söderhäll, Bengt
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Vilhelmson, Pär
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Trading wor(l)ds: rapport från RENT en forskningskonferens2005Report (Other academic)
 • 2360.
  Brunåker, Svante
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics, Ämnesavdelningen för företagsekonomi.
  Kurvinen, Jaana
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics, Ämnesavdelningen för företagsekonomi.
  Intrapreneurship, local initiatives in organizational change processes2006In: Leadership & Organization Development Journal, ISSN 0143-7739, E-ISSN 1472-5347, Vol. 27, no 2, p. 118-132Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – This paper has its focus on local initiatives in developing the work organization. Local initiatives describe how shop floor workers and middle managers initiate organizational change by developing ideas emerging in the daily operations. The purpose of this article is to elaborate on how and why such local initiatives emerge and develop.

  Design/methodology/approach – The paper combines theories about entrepreneurship and organizational change as a framework to understand local initiatives. Local initiatives contribute to the understanding of organizational change processes by emphasizing not only the voice of the managerial discourse but also the voice of local actors. The empirical findings are based on interviews in a paper pulp plant.

  Findings – Local initiatives are a way for shop floor workers and middle managers to translate work procedures into something that makes sense in their own context of daily operations. The intrapreneur acts not as a change agent for someone else's intentions but as a self appointed actor who initiates and drives the process of creating unequivocal interpretations of equivocal events.

  Research limitations/implications – The findings are based on a single case study.

  Practical implications – The paper stresses the importance for managers to find ways to deal with local initiatives. Generating and collecting ideas is the easy part, the challenge is to do something with the ideas received.

  Originality/value – A model is suggested that describes four different approaches to organizational change.

 • 2361.
  Brunåker, Svante
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics, Ämnesavdelningen för företagsekonomi.
  Nyström, Harry
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics, Ämnesavdelningen för företagsekonomi.
  Using local initiatives to influence corporate entrepreunership: the role of the plant manager2005In: Trading Wor(l)ds: rapport från RENT en forskningskonferens, Gävle: Högskolan i Gävle , 2005, p. 30-36Conference paper (Other academic)
 • 2362.
  Brunåker, Svante
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics, Ämnesavdelningen för företagsekonomi.
  Vilhelmson, Pär
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics, Ämnesavdelningen för företagsekonomi.
  Delaktighet i förändring: attityder till förändring i arbetsorganisationen hos operatörer i massaindustrin2003In: Efterskalv: företagsekonomiska bidrag presenterade på NFF konferens i Reykjavik 2003, 2003Conference paper (Other academic)
 • 2363.
  Brunåker, Svante
  et al.
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics, Ämnesavdelningen för företagsekonomi.
  Vilhelmson, Pär
  University of Gävle, Department of Business Administration and Economics, Ämnesavdelningen för företagsekonomi.
  Tre perspektiv på delaktighet i förändring2006In: Nordiske organisasjonsstudier, ISSN 1501-8237, Vol. 8, no 4, p. 91-112Article in journal (Refereed)
 • 2364.
  Brusling, Helena
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Ekman, Helena
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  En handläggning är som en resa, man vet aldrig hur den slutar.: En studie i vad som påverkar biståndsbedömare i handläggningsprocessen2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to map factors that affect care managers in the decision making process and how the interviewee approached these factors. To find an answer to our purpose we raised the following questions; what are the factors that affect care managers in the decision making process? And how do the care managers respond to these factors? To collect data we used a qualitative method with semi-structured interviews. The study has been made with a phenomenological perspective which has given an ample insight to the world of care managers’ reality. Through this we have found the following factors that affect care managers discretion, commission, elderly that apply for care, relatives, and colleagues. We have also found several stories that alongside with chosen analytical tools such as social construction, doxa and street-level bureaucracy have given explanations to why care managers act upon different factors as they do.

 • 2365. Brusman, Mats
  et al.
  Turunen, Päivi
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology, Social work.
  Socialt hållbar samhällsplanering2018In: Samhällsarbete - Aktörer, arenor och perspektiv / [ed] Sjöberg, Stefan & Turunen, Päivi, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 117-138Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2366.
  Brusman, Sebastian
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Jonsson, Simon
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Pensionärers intresse till fysisk aktivitet: En enkätstudie med syfte att undersöka intresset för Senior Sport School bland pensionärer i Gävleborgs län2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The average life expectancy in society increases, and with this also the risk increases that older people can suffer different injuries and diseases, this is also a problem that leads to the well-being of the older age group decreases. Physical activity is a method of prevention and care of diseases or injuries, but there is also a method of increasing the welfare of people. The purpose of the study was to examine retirees attitudes and motivations for physical activity and thereby identify the interest for a Senior Sports School. The selection was based on retirees aged 65 and above and living in Gavleborg. Survey was chosen as the method, and the study took place in two different PRO associations and some individual questionnaires handed out via the internet. The results showed that those who were motivated to be physically active is in the current situation more physically active than those who were not motivated and that another motivating factor was to train in groups and meet others. Furthermore, the results show that the retirees who want more knowledge to become more active and healthy is either active very few days a week or all days of the week. The conclusion shows the importance of motivating seniors to be physically active, it is not enough that there are opportunities to be physically active, it is equally important that they have something that motivates them. Another conclusion is the importance of social interaction and community for seniors, then they have through physical activity opportunities to make new contacts and maintain now that they no longer have a job to go to.

 • 2367.
  Bruzelius, Emmelie
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational and Public Health Sciences.
  Ungdomar och sexualitet: Attityder hos anställda på ungdomsmottagningar i Gävleborgs län2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Bruzelius, E. (2010). Adolescents and sexuality – Attitudes among employees at Juvenile receptions in Gävleborgs län. Högskolan i Gävle, Akademin för hälsa och arbetsliv.

  The aim of the current study was to examine and describe what perceptions and values of em-ployees at Juvenile receptions in the county of Gävleborg have about adolescents’ sexual and general health. Information was gathered from three different employees at Juvenile recept-ions in the county of Gävleborg, one welfare officer and two midwifes. The method used was unstructured qualitative interviews. The results show that the informants put adolescents’ sex-uality in relation to their general health status and they think there are distinct connections between adolescents’ attitudes toward sexuality and their sexual behaviors. Furthermore, all the respondents argue that parents and the society have very strong impact on adolescents’ attitudes toward sexuality. The results are eventually discussed in relation to previous studies.

 • 2368.
  Bryngelsson, Mari
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Hjärpe, Daniel
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Generell arbetsrelaterad identitet: En orsak till det frivilliga arbetsrelaterade beteendet?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate if high and low General Work-Related Identity (AI) had an effect on Organizational Citizenship Behavior (OCB). A total of 147 people within the public sector, across two organizations, responded to a questionnaire regarding identity and discretionary organizational behavior. The results showed significant effects of high and low AI, on OCB associated with four of the five sub-dimensions of OCB (altruism, conscientiousness, courtesy and civic virtue). Participants with high compared to low AI were shown to express higher levels of OCB (p < .01, η2= .16). In general, this indicates that organizations might increase the employees´ OCB by promoting their AI.

   

 • 2369.
  Brynte, Cecilia
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Westland, Madelene
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  En semiotisk, retorisk och kvalitativ undersökning av genusperspektivet i Sveriges största livsstilsmagasin för kvinnor - Amelia.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2370.
  Brynö, Lina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  Wilson, Malou
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Humanities.
  ICA-Stig har makten?: ICAs reklamfilmer ur ett genusperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The purpose of our survey was to study the gender perspective in ICA's commercials. We have specified whether the male or female gender appears more or less in the movies, if there has been any change in gender perspective from 2006 to 2016 and if the items featured in the movies are more or less directed to any of the sexes. We have limited ourselves to commercials that have been shown on television during three different festivals in Sweden: Christmas, Midsummer and Easter.

   

  Question:

  • How are women and men produced in Ica's commercials?
  • Has there been any change from 2006 to 2016?
  • Are the items shown in the commercials intended for women, men or both?

   

  We have assumed theories that we consider relevant to our survey. We have divided the theories into three different areas:

  • Gender
  • Media and identity
  • Advertising and the media.

  In order to conduct the survey, we have made a quantitative content analysis of 15 different commercials. We have limited ourselves to commercials that have been shown on television during three different festivals in Sweden: Christmas, Midsummer and Easter. We have then made a qualitative content analysis on five films that we consider attracting different stereotypes.

   

  The result we found in our survey was that the men dominate ICA's commercials, and we mean that among other things there are more male characters that are in and have a sort of leadership role. Our results differ slightly from the theory of the subject, namely that women often dominate the advertising industry.

 • 2371.
  Bryskhe, Lina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Ekström, Nathalie
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Vad motiverar chefer och hur motiverar chefer sina medarbetare?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2372.
  Brändholm, Jonas
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  En kvalitativ intervjustudie om bedömningskonstens resa inom idrott och hälsa2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2373.
  Brändström, Camilla
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences.
  "Gender and Genre": A Feminist Exploration of the Bildungsroman in A Portrait of the Artist As a Young Man and Martha Quest2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The predominant focus on the male protagonist in the Bildungsroman genre has provoked feminist critics to offer a re-definition of the genre, claiming that the female protagonist's development differs in significant ways from the traditionally expected course of development (i.e. male). A feminist comparison between A Portrait of the Artist As a Young Man and Martha Quest found, unexpectedly, that the female protagonist follows the traditional Bildungsroman trajectory in several respects, whereas the male protagonist deviates from it. A Portrait emphasizes the themes of childhood, formal education and religion, while in Martha Quest the themes of family relations, informal education, sexuality and marriage are treated at length. Martha Quest as an example of a female Bildungsroman deals specifically with the issues of role models, gender roles and gender inequality, which neither the traditional Bildungsroman nor A Portrait does.

   

 • 2374.
  Brändström, Camilla
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Using the Internet in Education - Strengths and Weaknesses: A Qualitative Study of Teachers' Opinions on the Use of the Internet in Planning and Instruction2011Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Internet plays a significant role in the lives of young people today. Previous research points to advantages as well as disadvantages of the use of the Internet in a formal educational context. The aim of the current study was to investigate the influence of the use of the Internet on planning and instruction. Five upper secondary school teachers were interviewed face-to-face. Five recurrent themes were identified in the interview data: general opinions on and experience of the Internet, attitudes to teaching and learning, opinions on the use of the Internet as a planning and teaching resource, effects of the use of the Internet on students and teachers, and drawbacks of the use of the Internet in the school. It was found that the teachers think that the Internet is a valuable source of information and an important additional teaching tool. The Internet can e.g. motivate the students, make teaching more fun, and allows variation in teaching. Four major drawbacks of the use of the Internet were reported by the teachers, viz. students' cheating, unreliable information, technical problems, and students' extracurricular activities during lessons.

   

 • 2375.
  Brändström, Lisa
  et al.
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Sääf, Jennifer
  University of Gävle, Department of Education and Psychology.
  Några elevers uppfattningar om stödundervisning i grundskolan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie inriktar sig på elevers uppfattningar angående det stöd de får i och utanför klassrummet och på vilket sätt det påverkar deras skolgång. Studien utfördes ur ett fenomenologiskt perspektiv genom intervjuer. Enkäter användes som grund för urval av informanter och intervjuer har utförts med sex elever som har olika erfarenheter av stöd i skolan. Resultatet visar att flera av eleverna vill ha en lugn arbetsmiljö för att lättare kunna koncentrera sig samt att väntan på hjälp i det ordinarie klassrummet ofta är för lång. Samtliga elever som i dagsläget går till en specialpedagog anser att de får det stöd de behöver och att det där finns arbetsro. Det har även framkommit att det finns elever som påverkas negativt av att lämna den ordinarie klassen, genom att de upplever utanförskap. Resultatet av studiens frågeställningar visade sig kretsa mer kring omgivningens påverkan på elevernas arbetsförmåga än den konkreta hjälpen de tillhandahåller under lektionerna. Den tidigare forskning vi hänvisar till visar på likheter med det resultat vi fått fram, trots att vår studie är av relativt liten omfattning.

 • 2376.
  Brännlund, Mikael
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Falevik, André
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.
  Effekter av utbildningsnivå och kön på arbetsrelaterad identitet och motivation2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to exam if employee´s work motivation and work-related identity was affected by gender and level of education. The study was carried out by employee´s answering a questionnaire in an industrial company in Gävleborg. The instruments used in this study were Basic Need Satisfaction at Work Scale which measures work motivation (autonomy, competence, relatedness) and three work-related identity measurements; level of organizational-, professional- and peer identification. A total of 88 persons attended in the study. The result showed that there were significant differences in autonomy and competence related to level of education and in level of professional identification related to level of education. These results indicates that employee`s with high level of education perceived themselves to be more competent and independent in their works than employee`s with low level of education. Further the result showed that employee`s with high level of education experienced higher confidence to their profession than employee`s with low level of education. No significant differences existed for gender related to work motivation and work-related identity.

 • 2377.
  Brännlund, Therese
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment.
  En inblick i en byggmätares vardag vid LKAB:s anläggning i Kiruna2007Student paper second term, 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Målet med detta examensarbete var att jag skulle omvandla mina teoretiska kunskaper inom mätning till praktiska färdigheter. Resultatet blev denna skriftliga rapport, en muntlig presentation och en poster.

  Jag gjorde mitt examensarbete hos Svenska Mätcenter AB. Projektet hette KK4 och innefattade kulsinterverk, utfrakt och bangård på LKAB:s anläggning i Kiruna. Svenska Mätcenter AB var även utsättare nere i gruvan där LKAB drev en ny väg. Under mitt examensarbete var jag runt på alla delarna av projektet för att lära mig så mycket som möjligt.

  När mina fem veckors praktik var över hade jag lärt mig en hel del om mätning i allmänhet och byggmätning i synnerhet. De områden där mina kunskaper ökade mest var inom toleranser, kvalitetssäkring, tunnel- och gruvmätning och maskinstyrning.

  En relationsritning över bultgrupperna vid drivstationen skapades för att kontrollera att de låg inom toleranserna.

  Den slutsats jag har dragit är att all kunskap man får inom skolan är bara en bråkdel av vad man kommer att lära sig när man börjar jobba. Men det är en bra bas att stå på.

 • 2378.
  Brännström, Anette
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.
  Elevers bilder av killar och tjejer: en analys av hur tonåringar skildrar människor i bild2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur tonåriga grundskoleelever skildrar människor i bild och hur genus påverkar deras bilder. Genom att analysera 71 bilder som föreställer människor tecknade av elever i årskurs 8 har jag funnit att eleverna nästan uteslutande väljer att rita människor av det egna könet, och att det finns en rad aspekter där pojkars och flickors bilder skiljer sig åt. Människorna tar större plats på flickornas bilder medan pojkarna tecknar personer med fler föremål. Vilken typ av föremål de har skiljer sig också mellan könen. Bilderna uppvisar flera tydliga tecken eleverna använder sig av för att markera genus, exempelvis ögonfransarnas synlighet. Elevernas uppgift gick ut på att avbilda en människokropp med riktiga proportioner, men cirka hälften av flickorna har ritat tjejer med en midja som är ungefär lika smal eller smalare än huvudet. Detta fenomen förekommer inte alls på pojkarnas bilder. 

 • 2379.
  Brännström, Angelica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Gustavsson, Maria
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Beslutsprocess vid företagsförvärv: Att beakta vid komplexa situationer2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is with the base from the empirical investigation contribute to the development of theoretical models concerning the decision-making process.

   

  Method: This study has been based on a hermeneutic perspective. With use of the abduction method we have worked with theory and practice iteratively. A qualitative approach designed as a case study with four interviewed anonymous companies using a semi-structured interview guide.

   

  Theoretic frame: A normative and a descriptive decision theory are being described in order to work as a foundation in how decisions can be made. Thereafter we present the problem that occurs from differences between theory and practice that other scientists enhances. Theory concerning M&As and a model on how this can be executed are presented.          

   

  Conclusion: The purpose of this study is to development theoretical models and the study has shown that it is important to regard the human factors. These have a weaker emphasis in theory, but our empirical investigation has shown that it is important to use intuition and hunch when dealing with a complex situation. When executing an M&A the study indicates that culture and the individuals should be considered more to make sure that they are consistent with their own.

 • 2380.
  Brännström, Angelica
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Hanson, Anna
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Integrationsprocessen vid företagsförvärv: Organisationskulturer vid företagssammanslagning2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: According to previous research acquisitions have a tendency not to provide the aimed value. Therefore the main purpose of this study is to give an enhanced understanding of the socio-cultural integration after a merger. The study also aims to illustrate the role of leaders and human aspects that can be important to consider when integrating.

  Method: This study has a hermeneutic perspective with a base of social constructivism. The theory and the empirical material have been approached iteratively with the help of abduction method. The design of the study is a case study with a qualitative approach using semi-structured interviews. When collecting and analyzing the empirical material the study has been inspired by grounded theory.         

  Result & Conclusion: The study indicates that there is a balance act between answering the employees’ questions while maintaining the long term goals. The main aspects in this study are that the management has a big role to coordinate and enable a successful integration, where communication has been seen as one of the most important aspects to consider.   

  Suggestions for future research: Integration of organizational culture can be seen from different perspectives and this study is defined to socio-cultural integration from a leader’s perspective. In addition there also exist several research areas within organizational culture that are of interest.        

  Contribution of the thesis: The contribution from this study is the balance act between consider employees’ and their questions, but at the same time try to maintain focus on the company’s long term goals. The individuals hold the key and cannot be neglected because the organization then is at risk of not performing.

 • 2381.
  Brännström, Elaine
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Galiautdinova, Galija
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies.
  Produktkalkyler & Kostnadsställen: En fallstudie av Ovako i Hofors2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Att belysa problem och möjligheter med att uppfölja kostnadsställestruktur så den stöder organisationen, ansvarsfördelningen och ger en struktur som underlag till produktkalkylering.

  Metod: Vi har använt kvalitativ metod i arbetsprocessen. Genom intervjuer har vi skaffat underlag för fallstudien. Dessutom fick vi tillgång till företagets databas.

  Resultat & slutsats: Ovako bör minska ner antalet kostnadsställen på varje sektion samt göra en översyn av strukturen så att denna stämmer bättre överens med arbetssättet i hantering av produktkalkyler.

  Förslag till fortsatt forskning: Att undersöka om det är lika viktigt för andra företag att följa upp kostnadsställestrukturen och anpassa den till produktkalkyler.

  Uppsatsens bidrag: Vi har tillämpat teorier inom produktkalkylering på ett tillverkande företag i Sverige (Gästrikland). Dessutom har vi undersökt hur kostnadsställestrukturen påverkar upprättandet av produktkalkyler.

 • 2382.
  Brännström, Margareta
  et al.
  Strategic Research Program in Health Care Sciences (SFO-V), Karolinska Institutet, and Department of Nursing, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Kristofferzon, Marja-Leena
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Nursing science. Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Sweden.
  Ivarsson, Bodil
  Department of Cardiothoracic Surgery, Lund University and Skåne University Hospital, Lund, Sweden.
  Nilsson, Ulrica
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Svedberg, Petra
  School of Social and Health Sciences, Halmstad University, Halmstad, Sweden.
  Thylén, Ingela
  Division of Nursing Sciences, Department of Medicine and Health Sciences, Faculty of Health Sciences, Linköping University, and Department of Cardiology UHL, County Council of Östergötland, Linköping, Sweden.
  Sexual knowledge in patients with a myocardial infarction and their partners2014In: Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 0889-4655, E-ISSN 1550-5049, Vol. 29, no 4, p. 332-339Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Sexual health and sexual activity are important elements of an individual’s well-being. For couples, this topic is often affected after a myocardial infarction (MI). It has become increasingly clear that, after an MI, patients are insufficiently educated on how to resume normal sexual activity. However, sufficient data on the general knowledge that patients and partners have about sexual activity and MI are lacking.

  Objective: The aims of this study were to explore and compare patients’ and partners’ sexual knowledge 1 month after a first MI and 1 year after the event and to compare whether the individual knowledge had changed over time. A second aim was to investigate whether patients and their partners report receiving information about sexual health and sexual activity from healthcare professionals during the first year after the event and how this information was perceived.

  Subjects and Methods: This descriptive, comparative survey study enrolled participants from 13 Swedish hospitals in 2007-2009. A total of 115 patients with a first MI and their partners answered the Sex After MI Knowledge Test questionnaire 1 month after the MI and 1 year after the event. Correct responses generated a maximum score of 75.

  Results: Only 41% of patients and 31% of partners stated that they had received information on sex and relationships at the 1 year follow-up. The patients scored 51±10 on the Sex After MI Knowledge Test at inclusion into the study, compared with the 52±10 score for the partners. At the 1-year follow-up, the patients’ knowledge had significantly increased to a score of 55±7, but the partners’ knowledge did not significantly change (53±10).

  Conclusions: First MI patients and their partners reported receiving limited information about sexual issues during the cardiac rehabilitation and had limited knowledge about sexual health and sexual activity.

 • 2383.
  Bräuner, Maja
  University of Gävle, Department of Humanities and Social Sciences, Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap.
  Alkemi och jungiansk psykologi2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This assignment is a venture into the use of the concept alchemy in the texts on analytical psychology written by Carl G. Jung. Originally the idea was to compare the blending of colours in art painting with the Jungian understanding of alchemy. In order to understand the many and it seems differentiated correlations to alchemy in the texts on analytical psychology written by C.G. Jung, I have found it necessary to investigate the history of alchemy in modern Europe and the Egyptian figure of Hermes Trismegistos. This helps shedding light on Jung’s manner of writing in his texts on analytical psychology.

  The assignment includes an understanding of colours as understood by Goethe as well as the aspect of alchemy in the Rosicrucian movement and the kabbalah. The Jungian aspects of world religions are in this context emphasized as well as the use of symbols and symbolic speech.

 • 2384. Bröchner, Jan
  et al.
  Sjöström, Christer
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för byggnadskvalitet.
  Quality and coordination: Internationalizing Swedish building research2003In: Building Research & Information, ISSN 0961-3218, E-ISSN 1466-4321, Vol. 31, no 6, p. 479-484Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The structure of Swedish research finance was radically changed in 2001, and the present goals of research policy are that Sweden is to be a leading research nation, where research with a high scientific quality is conducted. However, the process of internationalizing Swedish building research leads to an issue of how international standards for scientific quality are applied and how Swedish researcher participation in industry initiatives and European framework programmes is supported. This issue is discussed against a background of a national system where research funding is indirectly and strongly linked to university teaching, which also means that research institutes are comparatively unimportant. International expansion of large firms in the construction industry has led to an increasing engagement with university research. However, the current process intended to guarantee high scientific quality in projects with national funding is inflexible and not fully compatible with what is required for industry and European research cooperation.

 • 2385.
  Brückmann, Karin
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Krake, Susann
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Business and Economic Studies.
  Attracting Foreign Direct Investment: A Case Study on the Swedish Region of Gävleborg2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The research project discusses foreign direct investment as well as the attractiveness of the region of Gävleborg within this context. The researchers attempt to investigate why foreign direct investment is not yet common within the aforementioned region. Moreover, the aims of the master thesis are evaluating the region of Gävleborg and current strategies of enticing foreign investments, as well as detecting roadblocks that hinder the establishment. Lastly, generating an outline of how to improve foreign investment attraction ought to be investigated.

  Results & Conclusion: Gävleborg has a good infrastructure and accessibility, and is characterised by lower labour and living costs compared to other Swedish regions. Nonetheless, the number of inward investment is quite low. Main reasons for that are the lower level of education, high labour costs for low skilled jobs, missing financial incentives and a non-continuous work to attract inward investment. Therefore, the region may work on its attractiveness by increasing its awareness through attending trade fairs, and by collaborating with established companies and their partners.

 • 2386.
  BUCCARDO, ALDO
  University of Gävle, Center for RF Measurement Technologies. University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences.
  A SIGNAL DETECTOR FOR COGNITIVE RADIO SYSTEM2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The communication systems are changing. Cognitive Radio is an automatic adaptative system to improve the spectrum efficiency. It has intelligence to adapt itself to the environment to improve the transmission performancies. For this system, spectrum sensing function is very important so a signal detector is necessary. In this work a signal detector has been implemented in GNU Radio environment. GNU Radio is a platform that respects the Cognitive Radio aproach. It is flexible, software defined and cheap.

 • 2387.
  Buccoliere, Riccardo
  et al.
  Universita di Lecce.
  Sandberg, Mats
  University of Gävle, Department of Technology and Built Environment, Ämnesavdelningen för inomhusmiljö.
  Study of the effect of building density and overall shape of a city on pollutant dispersion by combination of wind tunnel experiments and CFD simulations2008In: Proc. 12th Int. Conf. on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, 2008Conference paper (Refereed)
 • 2388.
  Buccoliere, Riccardo
  et al.
  Universita di Lecce.
  Sandberg, Mats
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Building science - installation technology.
  Di Sabatino, Silvana
  Universita di lecce.
  An application of ventilation efficiency concepts to the analysis of building density effects on urban flow and pollutant concentration2011In: International Journal of Environment and Pollution, ISSN 0957-4352, E-ISSN 1741-5101, Vol. 47, no 1-4, p. 248-256Article in journal (Refereed)
 • 2389.
  Buccoliere, Riccardo
  et al.
  Univ Salento, Dipartimento Sci Mat, Lecce, Italy, and Univ Ca Foscari Venezia, Dipartimento Informat, Venice, Italy.
  Sandberg, Mats
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Building science - installation technology.
  Di Sabatino, Silvana
  Univ Salento, Dipartimento Sci Mat, Lecce, Italy .
  City breathability and its link to pollutant concentration distribution within urban-like geometries2010In: Atmospheric Environment, ISSN 1352-2310, E-ISSN 1873-2844, Vol. 44, no 15, p. 1894-1903Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper is devoted to the study of pollutant concentration distribution within urban-like geometries. By applying efficiency concepts originally developed for indoor environments, the term ventilation is used as a measure of city “breathability”. It can be applied to analyse pollutant removal within a city in operational contexts. This implies the evaluation of the bulk flow balance over the city and of the mean age of air. The influence of building packing density on flow and pollutant removal is, therefore, evaluated using those quantities. Idealized cities of regular cubical buildings were created with packing density ranging from 6.25% to 69% to represent configurations from urban sprawl to compact cities. The relative simplicity of these arrangements allowed us to apply the Computational Fluid Dynamics (CFD) flow and dispersion simulations using the standard k turbulence model. Results show that city breathability within the urban canopy layer is strongly dependent from the building packing density. At the lower packing densities, the city responds to the wind as an agglomeration of obstacles, at larger densities (from about 44%) the city itself responds as a single obstacle. With the exception of the lowest packing density, airflow enters the array through lateral sides and leaves throughout the street top and flow out downstream. The air entering through lateral sides increases with increasing packing density.

  At the street top of the windward side of compact building configurations, a large upward flow is observed. This vertical transport reduces over short distance to turn into a downward flow further downstream of the building array. These findings suggest a practical way of identifying city breathability. Even though the application of these results to real scenarios require further analyses the paper illustrates a practical framework to be adopted in the assessment of the optimum neighbourhood building layout to minimize pollution levels.

 • 2390.
  Buccolieri, R.
  et al.
  Dipartimento di Informatica, Università Ca' Foscari Venezia, Mestre-Venezia, Italy; Dipartimento di Scienza Dei Materiali, University of Salento, Lecce, Italy.
  Sartoretto, F.
  Dipartimento di Informatica, Università Ca' Foscari Venezia, Mestre-Venezia, Italy.
  Giacometti, A.
  Dipartimento di Scienza Dei Materiali, University of Salento, Lecce, Italy.
  Di Sabatino, S.
  Dipartimento di Scienza Dei Materiali, University of Salento, Lecce, Italy.
  Leo, L.
  Dipartimento di Scienza Dei Materiali, University of Salento, Lecce, Italy.
  Pulvirenti, B.
  Dipartimento di Ingegneria Energetica, Nucleare e Del Controllo Ambientale, University of Bologna, Bologna, Italy.
  Sandberg, Mats
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Building science - installation technology.
  Wigö, Hans
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Building science - installation technology.
  Flow and pollutant dispersion within the Canal Grande channel in Venice (Italy) via CFD techniques2010In: HARMO 2010 - Proceedings of the 13th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes / [ed] Albergel, A., 2010, p. 760-764Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The present paper is aimed at the analysis of flow and pollutant dispersion in a portion of the Canal Grande (Grand Canal) in Venice (Italy) by means of both Computational Fluid Dynamics (CFD) FLUENT simulations and wind tunnel experiments performed at the University of Gävle (Sweden). For this application, Canal Grande can be viewed as a sort of street canyon where the bottom surface is water and bus boat emissions are the major source of pollution. Numerical investigations were made to assess the effect of the water surface on air flow and pollutant concentrations in the atmosphere. One of the challenges has been to deal with the interface between two immiscible fluids which requires ad-hoc treatment of the wall in terms of the numerical scheme adopted and the grid definition which needs to be much finer than in typical numerical airflow simulations in urban street canyons. Preliminary results have shown that the presence of water at the bottom of the street canyon modifies airflow and turbulence structure with direct consequences on concentration distribution within the domain.

 • 2391.
  Buccolieri, R.
  et al.
  Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, University of Salento, Lecce, Italy.
  Wigö, Hans
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Energy system.
  Sandberg, Mats
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Energy system.
  Sabatino, S. D.
  Department of Physics and Astronomy, University of Bologna, Italy.
  On the drag force distribution over arrays of cubical buildings: Wind tunnel experiments2017In: HARMO 2017 - 18th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, Proceedings, Hungarian Meteorological Service , 2017, p. 384-388Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper we discuss the distribution of drag force along aligned arrays of cubes of different packing density. The distribution is evaluated via wind tunnel measurements performed on individual cubes located along the middle column of the array using a balance provided by a standard load cell. Results are compared with the drag force estimated by a pressure-derived method and clearly show a change of the distribution of the drag force. The force is uniform at low packing densities, while mostly acting on first rows of the arrays at large packing densities. This work leaves room for research tailored to a better parameterization of urban effects in dispersion models.

 • 2392.
  Buccolieri, Riccardo
  et al.
  Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, University of Salento, Lecce, Italy.
  Wigö, Hans
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Energy system.
  Sandberg, Mats
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Energy system.
  Di Sabatino, Silvana
  Department of Physics and Astronomy, University of Bologna, Bologna, Italy.
  Direct measurements of the drag force over aligned arrays of cubes exposed to boundary-layer flows2017In: Environmental Fluid Mechanics, ISSN 1567-7419, E-ISSN 1573-1510, Vol. 17, no 2, p. 373-394Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Wind tunnel measurements of the total drag force for aligned arrays of cubes exposed to two different boundary-layer flows at three flow velocities are discussed. The drag force for eight different building packing densities λp (from 0.028 to 1) is measured with a standard load cell generating a novel dataset. Different λp are reproduced by increasing the number of buildings on the same lot area; this represents a real situation that an urban planner is faced with when a lot area of a given (fixed) size is allocated to the development of new built areas. It is assumed that the surrounding terrain is uniform and there is a transition from a given roughness (smooth) to a new roughness (rough). The approaching flow will adjust itself over the new surface within a distance that in general may be larger than the horizontal length covered by the array. We investigate the region where the flow adjustment occurs. The wide range of packing densities allowed us to analyse in detail the evolution of the drag force. The drag force increases with increasing packing densities until it reaches a maximum at an intermediate packing density (λp = 0.25 in our case) followed by a slight decrease at larger packing densities. The value of the drag force depends on the flow adjustment along the array which is evaluated by introducing the parameter “drag area” to retrieve information about the drag distribution at different λp. Results clearly suggest a change of the distribution of the drag force, which is found to be relatively uniform at low packing densities, while most of the force acts on first rows of the arrays at large packing densities. The drag area constitutes the basis for the formulation of a new adjustment length scale defined as the ratio between the volume of the air within the array and the drag area. The proposed adjustment length scale automatically takes into account the change in drag distribution along the array for a better parameterization of urban effects in dispersion models. 

 • 2393.
  Bucher, Tina
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Ledarskapets betydelse för förskollärares upplevda stress i arbetet.: Jämförelsestudie mellan en kommunal förskola ochen föräldrakooperativ förskola.2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stress är ett vanligt problem inom näst intill alla yrken och arbeten men som ofta inte upptäcks i tid. På grund av psykiska besvär och sjukdomar har sjukskrivningar ökat påtagligt under följande år. Psykisk ohälsa och stress i arbetslivet har visat stor ökning generellt under 1990-talet. Vi behöver blicka framåt och tänka förebyggande och barnen är vår framtid. Förskollärare har en viktig roll i barnets utveckling och grund till livslångt lärande vilket gör det därför viktigt att identifiera vad som orsakar att de upplever stress i arbetslivet. Syftet i denna studie var att undersöka ledarskapets betydelse till förskollärares upplevelse av stress i sitt arbete. Jag ville ta reda på hur ledarskapet skiljer sig på en kommunal förskola och en föräldrakooperativ förskola och om det finns någon koppling mellan ledarskapet och de eventuella stressorerna. Som datainsamlingsstrategi användes intervjuer och studien baseras på åtta respondenter vilket gjordes av ett strategiskt urval. Resultatet visar att den totala stressupplevelsen på förskolorna gick upp och ned och pågick sällan under längre perioder. De centrala anledningarna till den upplevda stressen visade sig vara förhållande mellan kollegor, ”top-down” och frihet inom arbetet.

 • 2394.
  Buchert, Iva
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Öman Olsson, Maja
  Anhörigvårdare till personer med Alzheimer; Upplevelser och copingstrategier: En litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2395.
  Bucht, Karolina
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Roos, Ida
  University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Educational sciences.
  Förskolans arbete kring modersmålsstöd: En studie om hur verksamma i förskolan kan påverka barns flerspråkiga utveckling2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie och undersökning är att studera hur verksamma inom förskolan arbetar och bemöter modersmålsstöd i förskolan. Vi vill även titta närmare på hur personalen i förskolan uppmärksammar barnens olika kulturer i verksamheten. Vi har arbetat fram tre frågeställningar: Hur ser verksamma inom förskolan på modersmålsstöd? hur arbetar förskolor med att alla barn ska få ta del av varandras språk och kulturer? och hur arbetar förskolor med dokumentation av språkutveckling? Vi har valt att genomföra en enkätstudie och lämnat ut enkäter till förskolechefer, förskollärare och barnskötare inom två olika kommuner. Vi har även genomfört en kvalitativ intervju tillsammans med en SVA lärare (svenska som andra språk). Av vår studie kan vi se att modersmålet har stor betydelse för barnets individuella utveckling och att förskollärarens förhållningssätt har stor betydelse för hur detta bemöts. Vi har också kunnat se att uppmärksamhet kring varandras kulturer och språk minskar känslan av att vara annorlunda, samt hur arbetet kring detta ser ut i de olika förskolorna vi undersökt. Vi har också sett hur viktigt det är att vi dokumenterar barns språkutveckling för att kunna erbjuda rätta metoder till barns språkutveckling och även hur det bemöts på förskolorna.

 • 2396.
  Buck, Sine
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Industrial Development, IT and Land Management.
  Determining the best location for a nature-like fishway in Gavle River, Sweden2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The construction of dams and hydro-power stations are some of the most common anthropogenic changes of watercourses and rivers. While being important to humans and society by providing electricity, these obstructions of watercourses can have severe consequences for the aquatic ecosystems. One consequence is that dams often hinder the important movement of migrating fish species between habitats. This can lead to decline and even extinction of important fish populations. To prevent these negative effects, a number of different fish passage systems, including nature-like fishways, have been developed. Nature-like fishways mimic natural streams in order to function as a natural corridor for a wide range of species. Planning and construction of a nature-like fishway is a complex task that often involves many different interests. In the present study a combination of multi-criteria decision analysis and least-cost path analysis is used for determining the best location for a nature-like fishway past Strömdalen dam in Gavleån, Sweden. An anisotropic least-cost path algorithm is applied on a friction-layer and a digital elevation model, and the least-cost path for a nature-like fishway is determined. The results show that the method is useful in areas of varying topography and steep slopes. However, because low slope is a very important factor when constructing a nature-like fishway, slope becomes the dominating factor in this analysis at the expense of e.g. distance to roads. Combining the methods with results from biological studies of fish behavior and detailed hydrological modelling would provide a very strong tool for the planning of nature-like fishways.

 • 2397.
  Budakci, Elif
  et al.
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Gäfvert, Emilia
  University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences.
  Sjuksköterskans roll för att främja egenvård och livsstilsförändringar hos personer med metabolt syndrom2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Metabolt syndrom är ett samlingsnamn för riskfaktorer som kan orsaka allvarliga komplikationer som hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Tillståndet ökar kraftigt i världen och är ett globalt problem som är starkt associerat till hur personen lever sitt vardagliga liv. Därför är livsstilsförändringar avgörande för att främja hälsa hos personer med metabolt syndrom. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att beskriva hur sjuksköterskan kan främja egenvården och livsstilsförändringar hos personer som har metabolt syndrom. Metod: Underlaget för litteraturstudien hämtades från databasen Medline via sökmotor Pubmed. Totalt 10 kvalitetsgranskade artiklar som besvarade litteraturstudiens syfte valdes för inkludering. Artiklarna innehöll både kvalitativa och kvantitativa ansatser. Huvudresultat: Insamlat material uppvisade att undervisning och rådgivning inom egenvård är viktiga aspekter för att verkställa livsstilsförändringar hos personer med metabolt syndrom. Att vara tillräckligt kompetent inom egenvårdsåtgärder är avgörande i sjuksköterskeprofessionen. Med hjälp av olika slag av underlag kan sjuksköterskan genomföra strukturerad undervisning, rådgivning samt uppföljning med personer som är i behov av att förändra levnadsvanor. Slutsats: Litteraturstudien visade att sjuksköterskan kan bidra till att främja genomförandet av egenvården hos personer med metabolt syndrom genom att vägleda till livsstilsförändringar. I och med att personerna upprätthåller sin egenvård bildas i längden en livsstilsförändring som förbättrar metabolt syndrom.

 • 2398.
  Bueno, Cathrine
  University of Gävle, Department of Caring Sciences and Sociology.
  ADHD fenomenet, så konstrueras det inom skolans värld2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ADHD framställs som ett dolt handikapp eftersom det inte är synbart på barnet. För många barn är ADHD en tydlig påfrestning och ett påtagligt handikapp. Många av dessa barn får det jobbigt under sin tid i skolan eftersom det ställs krav på att kunna koncentrera sig och sitta still. ADHD hos barn finns i varje klass och i varje skola och är ett vanligt förekommande handikapp. Kadesjö visar i sin avhandling att ADHD är en stor hälsoproblematik och måste tas på allvar. Det pågår diskussioner bland forskare om ADHD ska ses som ett biologiskt eller socialt uppkommet fenomen. Debatten är långt ifrån slutförd och det saknas fortfarande mycket forskning i detta. I min studie tar jag upp de två mest främsta diskussionerna för att visa på det nuvarande forskningsläget. Syftet med denna är att bidra med ett inslag i ADHD- debatten som jag anser saknas inom den tidigare forskningen. Fokus i studien är att studera hur lärarna talar om ADHD inom ramen för deras arbete, och hur de därmed också konstruerar ADHD som fenomen inom skolans värld. För att kunna studera detta har jag valt att intervjua sju respondenter, lärare. Studien är en diskursanalys där en kvalitativ intervjumetod har använts. I studien har det framkommit att det finns tre diskurser inom skolans värld, medicinsk diskurs, pedagogisk diskurs, biologisk diskurs. Det framkommit att den medicinska diskursen har dominans inom skolans kontext. Respondenterna anser att ADHD är medicinskt, men att den sociala miljön är betydelsefull. Gillberg är en av förespråkarna som talar för en medicinsk diskurs. Vidare dras slutsatsen att för att en skoldag för ett barn med ADHD ska fungera måste skoldagen genomsyras av struktur, tydliga instruktioner och regler.

 • 2399.
  Bueno Rosete, Isabel
  University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Building, Energy and Environmental Engineering, Energy system.
  Energy Audit of an industrial building in Sweden: Case study of a CNC processed components’ producer company2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The industrial sector accounts for almost 40 % of the Swedish energy use and in order to meet the EU’s 2020 targets, an efficient production of high quality and great finish goods are more and more in demand. Moreover, it is important to develop the activities with the lowest environmental impact possible. 

  The energy audit process is an effective tool to achieve it. Thus, in this document the energy audit of an industrial company, Automat Industrier in Gävle, Sweden, was carried out.

  The energy balance of the building and the potential energy efficiency measures were analyzed with the IDA ICE simulation.

  The proposed energy retrofitting was apropos of the building envelope, the lighting system, the ventilation system and the installation of a PV system on the roof of the building.

  The survey indicated that the potential energy savings of the company accounted for 62.5 % of the current electricity use and 48.8 % of the current DH use if all the proposed ameliorations were performed. The main promoter of the electricity savings is the installation of the PV system, with 85 % of influence. Almost 90 % of the DH savings are due to the measures in the ventilation system.

  Financially, these savings can reach the amounts of 531 597 SEK/year for electricity and 174 201 SEK/year for DH.

  Nevertheless, the ameliorations regarding the building envelope have very long payback periods. Thus, it was recommended to not pursue them. Fortunately, the energy efficiency measures providing the greatest savings’ payback periods are between 3.47 years and 10.22 years long. As they are independent from each other, the owner has the freedom to decide whether to apply them or not and when if so.

 • 2400. Buiter, S.
  et al.
  Schreurs, G.
  Albertz, M.
  Beaumont, C.
  Burberry, C.
  Callot, Jean-Paul
  Cavozzi, C.
  Cerca, M.
  Chen, J. H.
  Cristallini, E.
  Cruden, A.
  Cruz, L.
  Cooke, M.
  Daniel, J. M.
  Egholm, D.
  Ellis, S.
  Gerya, T.
  Hodkinson, L.
  Hofmann, F.
  Garcia, V. H.
  Gomes, C.
  Grall, C.
  Guillou, H.
  Guzmán, C.
  Nur Hidayah, T.
  Hilley, G.
  Kaus, B.
  Klinkmüller, M.
  Koyi, H.
  Uppsala universitet, Berggrundsgeologi.
  Lazor, Peter
  Uppsala universitet, Berggrundsgeologi.
  Lu, C. Y.
  Macauley, J.
  Maillot, B.
  Meriaux, C.
  Mishin, Y.
  Nilfouroushan, Faramarz
  Uppsala universitet, Berggrundsgeologi.
  Pan, C. C.
  Pascal, C.
  Pillot, D.
  Portillo, R.
  Rosenau, R.
  Schellart, W. P.
  Schlische, R.
  Soulomiac, P.
  Take, A.
  Vendeville, B.
  Vettori, M.
  Vergnaud, M.
  Wang, S. H.
  Withjack, M.
  Yagupsky, D.
  Yamada, Y.
  Benchmarking the Sandbox: Quantitative Comparisons of Numerical and Analogue Models of Brittle Wedge Dynamics2010Conference paper (Refereed)
45464748495051 2351 - 2400 of 18761
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • sv-SE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • de-DE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf